Op weg naar een Grenzeloze Wereld

Inleiding

Deze blog gaat over Grenzen en Begrenzingen.

Grenzen zijn bedachte constructies en worden door machtsbeluste politieke Leiders aangewend om nog machtiger te worden.

Soms moeten of kunnen nensen niet anders doen dan hun vertrouwde begrenzing verlaten en een andere begrenzing zoeken waar ze weer tot Rust kunnen komen.

Ze worden dan een vluchteling of een migrant.

In deze blog wordt in eerste instantie uitgelegd wat er in Nederland aan de hand is.

Dat is kort samen te vatten met Verwarring veroorzaakt door Politieke Spelletjes die inmiddels tienduizenden doden kosten.

Direct naar de Samenvatting druk hier.

Direct naar de Conclusie druk hier.

De Oplossing: Plaats-Onafhankelijke Migratie

De oplossing is het afschaffen van grenzen.

Die oplossing is veel te simpel omdat de wereld vastzit in machtsrelaties tussen individuen die de pretentie hebben dat ze een land representeren.

Daarnaast is er een Cognitieve verslaving aan Grenzen en aan de Plek, Tijd en het Verhaal van de Plek samengevat in de Chronotope van Mikhael Bahktin.

We zitten letterlijk vast in ons denken.

Nomaden

De mensheid heeft duizenden jaren rondgetrokken en er zijn volken zoals de zigeuners die dat nog steeds doen.

Vluchtelingenkampen

We kunnen het migratie-probleem oplossen door de Mens weer vrij rond te laten trekken met een Mobiele werkplek en zorg te dragen voor intelligente logistiek die voor voedsel en vooral water zorgt iets wat de UNHCR al lang doet maar dan nu zonder immense Vluchtelingenkampen waar iedereen tot Stilstand komt.

Mobiele Werkplek

Zo’n werkplek die op zonne-energie kan werken en satelliet-communicatie heeft kan ook zorgen voor Werk,Opleiding, en Navigatie zou een mensenrecht kunnen worden.

null Beeld Guy Smallman/Getty Images

Vluchteling

Een vluchteling is een persoon die zijn of haar eigen land ontvlucht vanwege een gegronde vrees voor vervolging op basis van ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep, volgens het Verdrag van Genève inzake de status van vluchtelingen uit 1951 en het daaropvolgende Protocol van 1967.

Ontheemden en Immigranten

Ontheemden zijn mensen die gedwongen zijn om hun woonplaats en gebruikelijke verblijfplaats binnen hun eigen land te verlaten vanwege conflicten, mensenrechtenschendingen, natuurrampen of andere noodsituaties.

Ze blijven binnen de grenzen van hun eigen land en worden beschermd door nationale wetten en richtlijnen voor intern ontheemden.

Zodra ze de grens hebben gepasseerd zijn ze immigranten en vallen ze onder de wetten van het land waarheen ze willen migreren.

Syrische Vluctelingen in Libanon

Syrische vluchtelingen in Libanon hebben de status van “Geregistreerde Vluchtelingen” bij UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) maar worden niet officieel erkend als vluchtelingen in juridische zin.

Ze hebben beperkte rechten en toegang tot diensten, waaronder gezondheidszorg, onderwijs en humanitaire hulp.

Asiel

Geregistreerde vluchtelingen moeten “asiel” aanvragen binnen de grenzen van het land waar ze dat willen doen dat geldt ook voor een ambasade of consulaat (“”diplomatiek asiel” of “ambassade-asiel“.).

De kans is daarom heel erg groot dat het helemaal niet nodig om verdragen op te zeggen.

De oplossing zit in het vluchtelingenkamp zelf of bij het verbeteren van de communicatie die de gelukzoekers motiveert.

Zorg er daarom voor dat asielaanvragen dicht bij de bron van ellende kunnen plaatsvinden en geef de aanvragers een reden om niet te komen.

De Nederlandse Politieke Realiteit

is dat er al op vele plaatsen (bijv. door (Henk Kamp) wordt gesteld dat we de vluchtelingenverdragen moeten gaan opzeggen.

In deze blog laat ik zien waarom ze hun Langste tijd hebben gehad en wat er voor in de plaats moet komen.

De Wetenschappelijke Realiteit

Het feitelijk rapporteren over het vVuchtelingen probleem is in Linkse Kringen not done wat de positie van Ruud Koopmans in Nederland ingewikkeld maakt.

Moreel Schandaal >50.000 doden

Hij is een de weinige wetenschappers die zich durft te bperken tot de feiten waar een tragisch en zelfs misdadig beleid (>50.000 doden) achter zit.

Jonge mannen worden Gestuurd door hun familie

Het beleid zorgt er voor dat jonge mannen voorzien van fondsen van hun familie uiteindelijk gedwongen worden om hun geld te gaan verdienen om de schuld af te lossen en daardoor in de criminaliteit terecht komen en door hun culturele achtergrond de top zijn in verkrachtingen.

Opvang bij de Bron

Het is duidelijk dat de gote fout zit in het accepteren van vluchtelingen aan de nederlandse grens en dat de oplossing simpelweg ligt in het helpen van vluchtelingen dicht bij de bron waar een Nederlandse ambassade is gevestigd.

Het beindigen van de Linkse Ontwikkelingshulp en het vervangen door een Rechtse Commerciele aanpak kost onze maatschappij nu Miljarden en vergroot het aantal conflicten en terreurdaden.

Filosofie van de Beweging

Thomas Nail is aangeraden door GPT

Dit is een gesprek dus geen beelden: “Thomas Nail is een filosoof die zich richt op grenzen, migratie en mobiliteit. Hij introduceert het concept van “kinopolitiek” en onderzoekt hoe grenzen en mobiliteit politieke processen beïnvloeden. Zijn werk benadrukt de dynamische aard van grenzen en biedt inzicht in de ruimtelijke en temporele dimensies van grensvorming

De Bewegende Grens

In 2006 schreef ik een blog over de Bewegende Grens op basis van een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Grenzen worden door overheden gesteld waarna het (internationale) bedrijfsleven ze weer overschrijdt.

Individuen zoeken hun grenzen en Comunities of ze nu klein of groot zijn bakenen ze af.

De overgang tussen ik, de ander, het en zij vervaagt en zoekt naar het midden,het centrum van de storm waar alles stil staat.

Dialoog

Mijn vorige blog ging over het ontwerp van een AI-gestuurde Dialoog.

In deze blog hebben we zo’n dialoog nodig om de Onnodige Grenzen in de Wereld op te heffen.

Die grenzen worden bepaald door de Regels die de Autoriteiten (blauw) stellen.

Vluchtelingen

Dit verhaal gaat over vluchtelingen. waarom ze steeds minder worden geholpen en wat daar aan valt te doen.

In feite gaat het over de vVirtualiteit van Grenzen en het vinden van een nieuw conceptueel kader om van deze grenzen af te komen.

Wat is een Grens?

Een grens is een scheidingslijn dat de overgang markeert tussen twee entiteiten, gebieden, toestanden of condities.

In de wiskunde wordt een grens gedefinieerd als de waarde waarnaar een functie nadert wanneer de onafhankelijke variabele dichter bij een bepaalde waarde komt.

Deze definitie wordt vaak gegeven in de context van limieten.

Een grens kun je dus naderen en passeren en weer “achter” je laten.

Als je “omhoog” gaat (In Abstractie” kun je ook over een grens “springen” of er “onderdoor” gaan.

In dat laatste geval komt je in het domein van de Emoties. Die gaan “Op en Neer“.

De Emoties fluctueren rondom een zogenaamd Set-Point. In geval van een calamiteit (een Ramp of een verlies van een Geliefde) duurt het heel lang vordat het Set-point weer wordt bereikt.

De emoties volgen dan de curve van Kubler Ross. Dit wordt ook wel getypeerd met de term Trauma.

Veel vluchtelingen hebben daar last van.

GPT als Sparringpartner

Ook hier gebruik ik de AI GPT als Sparringpartner.

Ik vroeg GPT om originele denkers en die zich met grenzen bezighouden kreeg een hele lijst met NassimTaleb bovenaan.

Hier volgen er drie namelijk Timothy Norton, Karen Barad en Saskia Sassen.

Later werd de Wiskundige Alain Connes toegevoegd.

Ik heb video’s opgezocht en bekeken waarin ze wat te vertellen hebben.

Dit stuk overslaan druk hier.

Grenzen als Sociale Constructies

Timothy Norton onderzoekt grenzen als sociale constructies die invloed hebben op identiteit, relaties en machtsstructuren.

We leven in onze eigen Droomwereld naarstig op zoek naar een klein deurtje om te kunnen ontsnappen maar waarheen? Knijp je handen samen en voel je Eigen Kracht.

Natuurkunde als poëzie

De natuurkundige Karen Barad exploreert de quantummechanica als intermediair tussen Mens en Machine vergelijkbaar met het Japanse begrip”en” (縁),.dat verwijst naar het idee dat alles in de wereld met elkaar verbonden is en elkaar beïnvloedt. Het erkent de onderlinge afhankelijkheid van fenomenen en benadrukt het belang van wederzijdse relaties en interacties.

Natuurkunde als Muziek

Alain Connes ontdekte dat de Zeta-functie die als nulpunten de Priem-getallen heeft eigenlijk een spectrum was van een Bron die net als Prisma een Licht breekt.

Later ontdekte hij dat die bron ook Muziek maakt en laat hij in onderstaande presentatie die muziek ook horen.

Uiteindelijk blijkt iedere Vorm zijn eigen muziek te genereren.

Context-Afhankelijkheid

Wat hij verder ontdekte was dat combinaties in het universum afhankelijk zijn van de volgorde wat betekent dat A x B iets anders is dan B x A.

Die eigenschap wordt Niet-Communtatief genoemd.

Ik heb het toegepast bij het ontwikkelen van wat ik Objectief Ontwerpen heb genoemd.

In dit plaatje worden de Menselijke Relaties van de Antropoloog Alan Fiske geprojecteerd op de Schalen in de Meettheorie en daarmee op Geometrien en de Veranderpaden van Paths of Change (kleuren) die weer passen op de Archetypen van Carl Jung.

Je kunt dit plaatje combineren met het Plaatje in het begin.

Globalization

De nadruk op de wereld buiten het eigen land geeft veel burger het gevoel dat hun politici ze zijn vergeten.

Het legt de voedingsbodem voor Nationalisme en het zoeken naar schuldigen die vaak in een cultuur worden gevonden zoals de islamitische die sterk afwijkt van de eigen cultuur.

De opkomst van het Nationaal Socialisme is overal in Europa merkbaar maar ook in de VS (Trump)

Wetten

De wetten die vluchtelingen beschermen zijn gemaakt in het jaar van mijn geboorte 1951.

In deze blog toon ik aan dat ze inmiddels achterhaald zijn omdat binnenkort de hele wereld in een crisis terecht komt en een deel van de wereld al in handen is van dictators die zich niets meer aantrekken van wetten.

Die denken alleen maar aan zichzelf.

Dat komt omdat ze een psychiatrisch probeem hebben wat niemand opvalt omdat we machtwellustelingen niet herkennen totdat het te laat is.

1950

1950 is het begin van een volgende stap in de geschiedenis van het Westen.

Na twee keer een wereldoorlog moest de derde voorkomen worden door het instellen van een

Wereldregering:

1989

In 1989 viel de Berlijnse muur precies 200 jaar na de val van de muur van de Bastille.

Global Brain

Het is het begin van een nieuwe 200 jaars cyclus die ook zonneactiviteit en het klimaat verklaard.

Van 2040-2089 vindt er een grote (witte) conjunctie plaats die een beweging naar het centrum van het centrum behelst.

Het duidt op een Spirituele sprong in combinatie met een technische sprong Global Brain genoemd.

De sprituele sprong was door velen voorzien omdat we aan het begin staan van een totaal nieuwe precessie-cyclus die begint met de Waterman.

Waterman

DSM5

is de classificatie van psychiatrische ziekten en lijkt op een ouderwetse flora. Het bevat ook de behandelingen.

Het valt hopelijk op dat de kleuren en benamimgen in de plaatjes hierboven overeenstemmen.

Archetypen

Dat komt pmdat ze allemaal een uiting zijn van dezelfde theorie die teruggaat tot het oude Egypte en werd herontdekt door Carl Jung die ze de Archetypen noemde.

Ze zit ook achter de Monomyth van Joseph Campell heeft herontdekt en die in Star Wars is gebruikt om de verhalen vorm te geven.

DSM kan worden verklaard m.b.v. twee variabelen die Agency en Communion heten.

Iedere “ziekte” is een uiting waarin een eigenschap is doorgeslagen.

Teveel controle heet Paranoide.

Stalin was Paranoide

Paranoide is een “afwijking” van Stalin die miljoenen Russen en andere volkeren heeft vermoord inclusief al zijn mogelijke opvolgers en zelfs zijn kinderen.

Stalin was bang dat ze hetzelfde zouden doen als hij deed.

De oorzaak van een Persoonlijkheids stoornis?

kan betrekking hebben op:

1 Ernstige negatieve Levensgebeurtenissen, zoals mishandeling, seksueel misbruik, verlies van een dierbare of langdurige traumatische ervaringen,

2 Genetische en Biologische factoren en/of

3 Cognitieve en gedragsmatige patronen:zoals Beperkte copingvaardigheden, negatieve zelfbeelden, beperkte emotieregulatievaardigheden en ongezonde denkpatronen.

Simpelweg kan worden gesteld dat ieder groot Conflict miljoenen mensen produceert met psychiatrische problemen die in feite zijn klaargestoomd om in een nieuw conflict weer miljoenen psychiatrische slachtoffers op te produceren.

De mensheid graaft zijn eigen graf.

Alhoewel de United Nations een goed idee waren hebben ze eigenlijk niets opgelost.

Het wordt tijd dat er een echte oplossing wordt bedacht.

Die kan gevonden worden in:

De Virtuele Overheid

De overheid en zeker de Nederlandse Overheid is bezig met wat ze digitalisering noemen wat neerkomt op het copieren van de oude overheid naar oude technologie.

In een recent blog heb ik een overheid ontworpen die ik de virtele overheid noem.

Migratie Ondersteuning

Dit stukje cursieve tekst is door GPT gemaakt.

Een virtuele overheid voor rondtrekkende migranten kan de volgende voordelen bieden:

Toegang tot online migratie-informatie, waaronder procedures, visumaanvragen en huisvesting.

Gemakkelijke toegang tot overheidsdiensten via mobiele apps of mobielvriendelijke websites.

Taalondersteuning in verschillende talen om migranten te helpen bij het begrijpen van informatie.

Virtuele Juridische Bijstand voor advies over immigratiewetten en arbeidsrechten.

Een platform voor Sociale integratie, waar migranten met elkaar in contact kunnen komen.

Notificaties en updates over Regelgeving en deadlines voor documentvernieuwing.

Snelle toegang tot veiligheids- en Noodhulp tijdens de migratiereis.

Een virtuele overheid met deze functies kan de processen vereenvoudigen, toegankelijke ondersteuning bieden en de veiligheid en het welzijn van migranten verbeteren

MigratieIntermediair

Hierbij moet worden bedacht dat een virtuele overheid net als de EU als de VN een collaboratie kan zijn van zowel reguliere overheden als NGO’s en zelfs bedrijven die de migranten werk aof diensten anbieden.

Samenvatting

Druk op de rode links naast de Nrs om naar de desbetreffende Hoofdstukken te springen.

Deze Blog gaat over Begrenzingen en hoe mensen daar mee omgaan.

1 De Nederlandse Vluchtelingenproblematiek:

De aanleiding voor deze blog is de Nederlandse Politiek ten aanzien van Vluchtelingen.

Die is om vele redenen volledig is vastgelopen.

Dat komt omdat veel vluchtelingen denken dat ze zich in een land moeten melden.

Daarnaast zijn ze niet op de hoogte van de wetten en definties.

Die worden in dit hoofdstuk uitgelegd.

Daarnaast worden de feiten en posities uitgelegd.

Hieruit blijkt complete verwarring en ingewikkelde politieke spelletjes die tienduizenden doden kosten.

2 De filosofie van de beweging

Aan GPT heb ik gevraagd naar originele denkers over grenzen en die kwam met een hele lijst die ik stuk voor stuk heb bestudeerd.

De laatste was de jonge filosoof Thomas Nail die zich bezig gehouden met Beweging.

3 De Bewegende Grens

In 2006 was ik er achter gekomen dat er vele grenzen aan het bewegen waren en ging op zoek naar bevestiging bij het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Die had daar zelfs een heel rapport over geschreven en dat rapport het onderzoek recent nog eens overgedaan. Hierin was dezelfde trend aanwezig.

De beweging van de grenzen paste perfect op het model van Paths of Change dat ik recent heb toegepast op de Nederlandse politiek.

We zitten in een herhaling van de tijd voor de tweede wereldoorlog en de opkomst van het Nationaal Socialisme is waarneembaar.

4 Innovatieve denkers

Uit een dialoog met GPT kwam een hele lijst van innovatieve denkers waar ik allemaal video’s van heb opgevraagd zodat je ze is makkelijk kunt beluiteren of bezien.

5 Geschiedenis

1950 is een markant jaar in de Europese geschiedenis omdat toen wederom voor de tweede keer een Wereldregering werd gevormd (United Nations) die druk aan de slag ging met maken van wetten.

Niemand besefte en velen beseffen nog steeds niet dat wetten Symbolische afspraken zijn die door middel van geweld worden gehandhaafd.

Ze worden door geweldadige leiders aan hun laars gelapt en het wereldleger is niet instaat om de conflicten terecht of onterecht te beslechten .

Niemand wil ook beseffen dat legers alleen maar de burgers en hun bezittingen op grote schaal vernietigen.

Dit wordt natuurlijk op vele manieren bevestigd door de wapenindustrie die in een macht in de staat is.

6 Leiders met een Stoornis

Gewapende conflicten veroorzaken veel trauma en trauma veroorzaakt geestelijke problemen en sommige geestelijke problemen veroorzaken extreem manipulatieve leiders zoals Stalin die weer geweldadige conflicten veroorzaken die weer geweldadige leiders opleveren.

De mensheid graaft zijn eigen graf.

7. De Virtuele Overheid

8 Conclusie

Vluchtelingen trekken weg van hun begrenzing naar een andere begrenzing.

Rondtrekken

Van het begin van de mensheid is er steeds rondgetrokken meestal gedreven door een Klimaatsverandering.

Uiteindelijk ihebben vele volkeren zich gevestigd en hun Leiders hebben geholpen door een religie met geweld hun Rijken uitgebreid.

Een Stad is een Organisme

De aarde is vol en brarst van de heftig groeiende steden die op een kreupel oOrganisme lijken.

De Mens is Mobiel

De mens is weer mobiel geworden en heeft de steden en de staten niet meer nodig omdat alles tijd en plaats-omafhankelijk is geworden.

Support

Het enige wat nog nodig is is een Migratie-ondersteingssysteem wat snel kan worden gemaakt omdat alle bouwstenen er zijn.

Begin

Terug naar het begin druk hier.