HVP: de Holistische VolksPartij komt eraan.

0: Het wordt tijd dat we de Grote Sprong gaan maken.

Ga naar deel 1 De Zelfontplooiende Mens in een Zelfontplooiende Staat druk hier

Deel 2 Theorie druk hier.

Deel 3 Wat kan de HVP doen? druk hier

0. de Grote Transitie Vindt nu Plaats

In maart 2025 over 1.5 jaar zijn er al weer verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Er is dus voldoende tijd om een nieuwe partij in de vorm van een beweging vorm te geven.

Ik heb die beweging als werknaam de Holistische Volkspartij gegeven omdat de grote transitie daar over gaat.

Demos (Volk) Cracy (Macht):

Het gaat er om om het Volk (demos) de macht (cracy) terug te geven zonder gebruik te hoeven maken van de vastgelopen Democratische instrumenten.

Grote Transitie van Dualiteit naar Eenheid:

De grote transitie is zichtbaar in de omslag van de Kondratief cyclus in combinatie met het begin van een nieuwe Precessie-cyclus.

Omdat ik niet meer geloof, dat de huidige politieke partijen de grote transitie aan kunnen heb ik besloten om die zelf in gang te zetten door in eerste instantie uit te leggen wat een Holistische Politieke visie en de grote Transitie inhouden.

Precessie ‘Cyclus

De precessie-cyclus was al duizenden jaren geleden bekend. Ze toont zich in de verandering van de Poolster. De cyclus duurt ongeveer 25.722 jaar en verklaart de verandering van het Klimaat, maar ook de activiteit van de Zon, die weer invloed heeft op de Geestelijke toestand van de mens.

Mens als Drager van het Water

De stap waar wij in terecht komen wordt Aquarius (Waterman) genoemd.

Vernieuwing

Het is de eerste fase van een hele nieuwe cyclus.

Het is de overgang van de Haak van de Dualiteit (Goed en Kwaad) van Vissen (Pisces) naar de golvende lijnen van Aquarius, die voor het Holistische van het Inzicht en de scheppende kracht van de Heilige Geest staat.

Het gaat om de Verbeelding (geel) die de werkelijkheid schept.

Innovatie voor Iedereen

De Waterman-fase is een tijdperk van verandering en innovatie, waarin we samenwerken om een ​​betere wereld te creëren voor iedereen.

Opzetten Lerende Community van de Partij

Binnenkort ga ik het ondersteuningssysteem voor de “partij” opzetten in de vorm van een Community of Practice, die ik weer vertaal naar ai-ondersteunde software.

De Huidige Politiek is Achterhaald

De huidige politieke partijen geloven in een papier- en wetten gestuurde dualistische Overheid.

In de cyclus van de samenleving levert de overheid het product Handhaven.

Virtuele Overheid

De partijen beseffen niet dat de virtuele overheid er al is.

Wil je weten welke verkiezingsprogramma’s de grote stromingen in Nederland ze hebben? druk dan hier.

Meer weten over de meest recente partij NSC (Nieuw Sociaal Contract)? druk dan hier. NSC is een Christelijk Sociale partiij.

Socialisme is een Basis-ideologie

Socialisme is één van de vier Basis- Ideologieën.

Franse Revolutie

De ideologien zijn een gevolg van de Vrijheid van handelen, meningsuiting, godsdienst en vergadering, de Gelijkheid van Behandeling en vooral de Broederschap van de Franse Revolutie.

De Amerikaanse revolutie werd bestuurd door de Vrijmetselaars, die voorkomen uit de Middeleeuwse bouwers van de Cathedralen.

De Spiraal van de Kathedraal van Chartres.

De geprefereerde orSociale ganisatievorm is de Coöperatie (CS).

Daarnaast zijn er de Hierarchie (AR), Het Bedrijf (MP) en het Kunstenaars Collectief (EM), waarin Ideeën worden geRuild.

De vier relatietypen van Alan Fiske afgebeeld m.b.v. Paths of Change en imgepast in een Productie-cyclus.

Deel 1: de Zelfontplooiende Mens in een Zelfontplooiende Staat

In dit deel gebruik ik de theorie van deel 2.

Wat is Holistisch?

Holistisch betekent dat je iets als een Geheel ziet.

Je kunt iets als een geheel zien als het geheel kunt Overzien.

Daartoe moet je een passend Gezichtspunt vinden.

Als het geheel te groot is zit dat punt in het midden van het midden.

Je kijkt dan van Binnen naar Buiten.

Je kunt ook binnen blijven aanVoelen met de Emoties en inZien met de Verbeelding.

Verder kun je ook nog Denken dat je het allemaal al Weet.

Op het plaatje zie je dan dat je dan van alles een Kaart maakt of een Plan of Model.

Je gaat steeds verder weg van de aarde omdat je alles abstraheert.

Daar is wel een einde aan namelijk een Punt, de “Singularity“.

Je kunt alleen nooit meer terug.

Volgens Alfred Korzybski  is”the Map is not the Territory“.

Dat betekent dat model niets zegt over de realiteit waar het een verklaring denkt te zijn.

Zo zegt een Partijprogramma niets over de Partij.

De “Proof is in the Pudding“.

Context:De vier mogelijke gezichtspunten hebben een gemeenschappelijk Kruispunt.

Een partij heeft een Visie (geel), die wordt “gedragen” door een Theorie, die Ideologie (idee) wordt genoemd.

Aanhangers van een ideologie geloven in een specifieke vorm van Samenwerken.

Die vorm is te vinden in de vier Samenwerkingsmodellen van Alan Fiske.

De vier relatietypen van Alan Fiske vertaald in het model van Paths of Change.

Opvallend is dat ze alle vier in een specifiek Deel van de Cyclus opereren.

Het kruispunt noemen we het Hart, het Bewustzijn of de Monitor.

Harmonie

Het Kruispunt zorgt voor Harmonie door te voorkomen dat  één van de vier “krachten” te dominant wordt.

Het hart verbindt Hoofd en Lichaam.

Mens als Motor

Een cyclus is een Dynamisch systeem wat betekent dat er iets is wat de cyclus draaiende houdt.

Dat is de Mens of in de Natuur zijn het organismen of uiteindelijk het Licht.

Persoonlijkheid

De menselijke persoonlijkheid past op haar of zijn eigen Cyclus.

Haar of zijn zijn in de taal Tegendelen.

Ze Vullen elkaar Aan.

Een plaatje uit een tekst over Interpersonal Theory. Twee van de De vier wereldbeelden verbonden door de twee variabelen Agency en Communion bepalen de Persoonlijkheid.

Agency & Communion

“Agency verwijst naar het streven van een individu om de omgeving te beheersen, het zelf te bevestigen, competentie, prestaties en macht te ervaren. Daarentegen verwijst Communion (gemeenschap) naar de wens van een persoon om nauw verbonden te zijn, samen te werken en te versmelten met anderen (Bakan, 1966).”

Yin en Yang

Agency en Communion passen perfect op Yin en Yang en Mannelijk en Vrouwelijk.

Hiermee komt het totale denksysteem van het oude China en India ter beschikking.

SUS: Smart Urban Space

Sus was het allereerste ontwerp voor een “echte” Slimme Veerkrachtige stad (Den Haag).

Het ontwerp kan ook op iets groter als een Land of iets kleiners, zoals een stad, een familie of een lichaam worden toegepast.

Stad, Land, Ecologie, Lichaam , Orgaan, Cel,

Ze passen allemaal in elkaar zodat ze allemaal een grote gekoppelde cyclus (spiraal) , communie of een ecologie vormen.

De Wetenschap verandert niet wel de Benaming, waardoor er vele wetenschappen zijn, die zonder het te beseffen over het Zelfde gaan.

De Sequence of Origins van Len Troncale.

De Mens staat Centraal

Het ontwerp bestaat uit Vier lagen, die weer bestaan uit een cyclus, die bestaat uit Vier stappen waarin de Mens een rol speelt.
Het is een implementatie van Paths of Change X Paths of Change.

De Stad Ontplooit Zichzelf:

Het model bevat vier uitingen, die onderling verbonden zijn door een monitor, die de balans in de gaten houdt.

Productie en Consumptie Netwerk, waarbij de twee netwerken contra ronddraaien.

De Stad bestaat uit Gekoppelde Sociale Netwerken:

Het zelfde plaatje als hierboven maar nu met een specifiek pad van verandering wat past op het concept Anti-Fragility van Massim Taleb, waarin het bestuur de rol van intermidiair heeft gekregen en het Volk (Sociaal) bepaalt, zoals dat in een demcratie hoort.

De Ontplooiende Mens

wordt beschreven door de Pyramide van Maslow, die eigenlijk ook weer een Cyclus is.

De mens is een Veer-krachtig systeem wat terugvalt op een Set-Point, die wordt omgeven door een staande golf, die soms door een schok breder kan uitslaan. Besef, Ontkenning,
Emoties en Inzicht vormen een Productie-Cyclus.
Zij Dempen de uitslag van de golf.
Een veer is eigenlijk een ijzeren Spiraal.

Menselijke Behoeften

Passen op de pyramide van Maslow en interacteren zoals de Kubler Ross-cyclus laat zien.

Ze passen ook op het model van Paths of Change en zijn gebruikt om de

Rechten van de Mens

vorm te geven:

Lichaam:

Interactie met veiligheid: Als fysiologische behoeften niet zijn vervuld, kan dit een gevoel van bedreiging of onveiligheid veroorzaken.Interactie met behoeften aan liefde en verbondenheid: Het gebrek aan vervulde fysiologische behoeften kan de capaciteit voor verbinding en sociale interactie verminderen.

Veiligheid:

Interactie met behoeften aan liefde en verbondenheid: Als veiligheidsbehoeften niet zijn vervuld, kan dit leiden tot wantrouwen en moeilijkheden in relaties.Interactie met behoeften aan eigenwaarde: Een gebrek aan veiligheid kan het gevoel van eigenwaarde beïnvloeden en leiden tot gevoelens van onzekerheid en twijfel.

Liefde en Verbondenheid:

Interactie met behoeften aan eigenwaarde: Intieme relaties en sociale verbondenheid kunnen bijdragen aan een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.Interactie met zelfactualisatiebehoeften: Positieve relaties kunnen een basis vormen voor persoonlijke groei en zelfactualisatie.

Eigenwaarde:

Interactie met zelfactualisatiebehoeften: Een gezond gevoel van eigenwaarde kan bijdragen aan de ontwikkeling van iemands potentieel en streven naar zelfactualisatie.

Zelfactualisatie:

Interactie met de behoefte aan spirituele vervulling: Zelfactualisatie kan een dieper begrip van spirituele behoeften bevorderen en bijdragen aan een gevoel van betekenis en doel in het leven.

Spring direct naar de Toepassing van een HVP-infrastructuur:

Deel 2: Theorie

In dit deel haal ik van alles op uit vorige Blogs.

Holisme: Van Alle Kanten Bekijken

De grote vraag is Hoeveel van die kanten er zijn.

Je kunt de Hoeveelheid heel simpel opbouwen door te combineren en te beginnen met het meest simpele gezichtspunt Geen gezichtspunt.

In het begin vond er een splitsing plaats die orde en niet-orde schiep.
Uiteindelijk is alles een combinatie van niets met niet-niets etc etc.

In den beginne was het Licht

Van niets naar niet niets past op wat we nu van het licht wetren.

E8: Maximale Symmetrie

Volgens de huidige natuurkunde is alles te verklaren met de E8-symmetrie, die heeft Acht dimensies.

Dit plaatje toont E8 , de hoogste symmetrie in de wiskunde. Hier kun je zien hoeveel gezichtpunten er zijn.
Besef, dat de Mens er meestal maar twee heeft en soms zelfs 1,
In dat geval is er sprake van een geestelijk probleem.

Golden Age

Volgens Carlota Perez, een collega expert in economische cycli gaan we binnenkort over op wat zij de Golden Age noemt. Het is een enorme transitie, waarin alle “ouderwetse” instituties en technologie wordt vervangen.
De Kondratiefcyclus is in conjunctie met de Precessiecyclus.
Een overzicht van de periode 1450 tot 220, waarin het Kantelpunt 1889 zichtbaar is. De laatste stap in het plaatje Global Brain is niet alleen technisch (AI) maar ook “geestelijk”. Ze wijst naar een verandering van bewustzijn (“the Last Trumpet“,
het zevende zegel).

Het Kruispunt, het Midden van het Midden

Een holistische politieke visie is een visie, die alle ideologien verbindt vanuit het kruispunt in het midden van het midden.

Politieke Ideologie

In maart van dit jaar ontdekte ik dat alle politieke visies passen op de zienswijzen van Paths of Change en dat de Nederlandse partijen zich volledig concentreren op één zienswijze (Rood Sensory), die past op het kapitalisme.

Geld

Hierdoor wordt alles in geld uitgedrukt.

Het kapitalisme is in Nederland uitgevonden en wordt ook wel calvinisme genoemd.

De vier zienswijzen van Paths of Change (PoC)kun je op 12 manieren verbinden waardoor er 9!(= 362880=36×35) rondgaande paden uitkomen.

Spellen

De 12 koppelingen van PoC kun je ook beperken tot 6 dualiteiten, die betrekking hebben op de Economie (Blauw rood) of de Cultuur (Groe Geel, de Kunst (Geel Blauw) of de Markt (Rood Blauw). De twee kruisspelen zijn Politiek en Uitvinden.

Ideologie = Relatie-Type:

Alan Fiske heeft ontdekt dat er vier relatietypen zijn , die weer passen op PoC. Ze passen op de vier basis-ideologien.

Hierdoor is Politiek eigenlijk een voorbeeld van Conservatief-Socialisme.

De vier Relatietypen volgens Alan Fiske geordend in een Productiecyclus.
Relationship Typologies (Chapter 6) - The Cambridge Handbook of Personal  Relationships

3. Wat kan de Beweging doen?

3.1 het Vervangen van een Enorme Bureaucratie:

Een voorbeeld:

Ruimtelijke Ordening

De samenvatting en “kritiek” op het “nieuwe” beleid van de overheid m.b.t de Ruimtelijke ordening kost ongeveer twee dagen.

Hier is een Planbureau voor de Leefomgeving jaren mee bezig geweest, waarbij er allerlei deskundigen, belangenorganisaties, andere overheidsdiensten, advies bureau’s en soms ook burgers zijn betrokken

Allemaal om te kunnen bepalen waar we mogen bouwen.

Als dat is besloten kost het weer jaren voordat er een stukje grond is en dan duurt het nog jaren voordat er een huisje staat..

Dit terwijl een door de HVP opgebouwde community in combinatie met alle “Open” Data die er al is in combinatie met de bestaande End-user Computing hulpmiddelen, dsamen met een AI-tool als GPT het in Real-time kan doen.

This image has an empty alt attribute; its file name is scenarios-PoC4.001.jpeg
Een ontwerp van een AI-gestuurd dialoog-systeem.

3.2 Programma

Een ander voorbeeld met dezelfde strekking is de Verkiezingsprogramma’s.

Die zijn gemaakt door m.b.v de Theorie van Maslow (zie deel 1) een programma te genereren en dit te vullen met de standpunten van de partijen, die worden bepaald door hun ideologie, die weer uit de relaltietypen an Alan Fiske komt en past op de Menselijke persoonlijkheid.

Dit betekent, dat het sysyeem van de HVP realtime verkiezingsprogramma’s en partijen kan genereren op basis van de persoonlijkheden van de participanten.

Dit bespaart miljarden en veel trustratie.


Thema’s per Partij met Standpunten

OnderwerpKorte OmschrijvingPartijen met Standpunten en Nuances
Klimaat en MilieuStreven naar klimaatneutraliteit en vermindering van broeikasgasuitstoot.VVD (gematigde aanpak), CDA (balans economie en klimaat), D66 (ambitieus), GL (sterke nadruk), PvdA (ambitieus), PVV (kritisch), BBB (geen standpunt)
ZorgVerbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg.SP (sterke publieke zorg), PvdA (investeringen), D66 (innovatie), CDA (combinatie publiek en privaat), PVV (kritisch), BBB  (geen standpunt
OnderwijsInvesteringen in het onderwijssysteem en gelijke kansen voor alle studenten.D66 (innovatie), GL (investeringen), PvdA (kansengelijkheid), CDA (kwaliteit), PVV (kritisch), BBB (geen standpunt)
Economie en WerkgelegenheidBevorderen van economische groei en het creëren van banen.VVD (economische groei), CDA (familiebedrijven), D66 (innovatie), SP (bescherming werknemers), PVV (kritisch), BBB (focus op landbouw en MKB)
WonenBetaalbare huisvesting voor iedereen en aanpakken van woningtekorten.VVD (marktwerking), GL (betaalbaarheid), PvdA (sociale huur), SP (betaalbaarheid), PVV (kritisch), BBB (focus op landelijk wonen)
VeiligheidBestrijding van criminaliteit en het waarborgen van veiligheid.VVD (strenger straffen), CDA (veiligheid op straat), PVV (harde aanpak), D66 (preventie), SP (sociale oorzaken aanpakken), BBB (veiligheid op het platteland)
ImmigratieBeheersen van immigratie en integratie van nieuwkomers.VVD (strengere immigratieregels), CDA (integratie), PVV (zeer restrictief), FvD (restrictief), SP (mensenrechten), BBB (beperkte migratie voor arbeid)
OngelijkheidVerminderen van sociale ongelijkheid en inkomensongelijkheid.SP (verminderen inkomensongelijkheid), PvdA (inkomensnivellering), D66 (kansengelijkheid), GL (herverdeling), PVV (kritisch), BBB (geen standpunt )
EuropaStandpunt over Europese samenwerking en EU-beleid.D66 (pro-Europa), GL (pro-Europa), PvdA (pro-Europa), CU (kritisch), PVV (EU-scepsis), BBB (EU-kritisch, focus op nationale belangen)
Duurzame LandbouwBevorderen van duurzame landbouwpraktijken en biodiversiteit.GL (sterke nadruk), PvdA (duurzame landbouw), SP (verduurzaming), Volt (duurzaamheid), D66 (hervormingen), BBB (focus op agrarische duurzaamheid)
Internationale SamenwerkingInzet voor internationale samenwerking en ontwikkelingshulp.GL (sterke nadruk), PvdA (ontwikkelingshulp), SP (eerlijke handel), Volt (internationale samenwerking), D66 (multilateraal), BBB (geen standpunt)

Terug naar begin

druk hier