van SamenLeving naar SamenSpeling

Een Samenspeling is een Samenleving waarin gespeeld wordt.

Deze blog gaat ook over ver – anderen.

Direct beginnen met de Samen-vatting druk hier:

In deze blog gebruik ik de twee blogs over Spel en Samenspel om een Voor-Spel-ling te doen voor de komende twintig jaar (2022-2042).

Symmetrie

Ik doe dat door de Symmetrie in de tijd rondom 1889 te analyseren, de tijd van Friedrich Nietsche, Rudolf Steiner en Owen Barfield.

Het is het middelpunt tussen de oude beschavingen gericht op het innerlijk en de nieuwe wereld van de techniek gericht op het uiterlijk van de Zintuigen.

Het leven van Nietsche zat klem tussen twee vergelijkbare massale acties om een Muur te doorbreken in 1789 in Parijs en in 1989 in Berlijn.

Zonne cyclus

Het klimaat volgt een Cyclus met een periodiciteit van 200 jaar.

Calvinistische- en Stalinistische Bourgeois

De revoluties maakten een einde aan de Feodale staat in Frankrijk en de Feodale staat in Oost-Europa en openden daarmee een nieuwe ruimte die in Frankrijk werd ingenomen door de Calvinistische Bourgeoisie en in Oost-Europa en Rusland door de Stalinistische kapitalisten die m.b.v. hun oude corrupte machtsposities oude industrieen voor een prikkie konden opkopen.

In beide gevallen ontsond er een nieuwe vorm van Cultureel Kapitalisme. waarin bijv. liefdadigheid, amusement voorlichting en “objectieve” product verkoop slim worden gecombineerd met als voorbeeld de Postcode Loterij waarbij een “Prijs” eigenlijk een reclame is voor een nieuw product.

Sociologische Analyse van onze Tijd

Deze blog gaat tot de Samenvatting vooral over het werk van de Socioloog Andreas Reckwitz die onze tijd perfect heeft geanalyseerd.

Wilt U dit deel overslaan? druk hier

Op basis van zijn boek heb ik vele zijlijnen geopend en verankerd waardoor deze blog zeer uitgebreid is geworden met als noodzaak om het verhaal ergens weer op te pakken.

Dat staat nu in de Conclusie

Interesse in de oplossing druk hier.

Calamiteiten kun je voorkomen door niet te Standaardiseren

Standaardisatie haalt de variatie weg en maakt daarmee onze wereld kwetsbaar voor onverwachte calamiteiten (“Black Swans“) die meestal snel een andere aanpak nodig hebben dan beschikbaar is.

The Experience Economy

De consument wil veel betalen voor gedenkwaardige ervaringen.

In het boek de Experience Economy adviseert Joseph Pine dat leveranciers veel aandacht moeten geven aan Gedenkwaardige ervaringen bij het proberen, bekijken of gebruiken van hun producten en/of diensten.

Wat gebeurt er als we spelen?

Intensief spelen geeft de meeste ontspanning maar haalt de Focus naar buiten weg.

Het spanningsveld tussen Chaos (Actie en Orde heet Flow.

De Stad als Vrijplaats

Dit plaatje is het resultaat van een onderzoek naar onkwetsbaarheid (Anti-Fragility).

De groene en de gele pijl corresponderen met het wereldbeeld van de Uitvinder Thot en de Matigheid van godin Ma’at die Balans houdt en daarmee het 4D spanningsveld met de Bedrijvigheid en de Regelaars wordt bewaakt waardoor de Stad als Mensen-Ecologie zijn Veerkracht behoudt.

Wat is Cultuur?

Volgens het model van Paths of Change is Cultuur een Spel waarin de Verbeelding (Zelf) en de Samenleving (Wij) proberen om hun Paradox op te heffen.

Het Zelf wil uniek zijn en zich niet conformeren met het algemene belang van de samenleving.

Late Modernity in Crisis

op 9 Augustus vond ik Andreas Reckwitz, een Duitse socioloog die zich bezighoudt met singularity.

Voor een uitgebreide video over zijn werk druk hier .

Algemeen vs Uniek

volgens Emmunuel Kant, de filosoof van de Verlichting, komt het Algemene uit concepten (Begriffe) en het bijzondere uit intuitie (Anschauung).

The Society of Singularities van Andreas Reckwitz:

Singularities zijn bijzondere plekken, rampen, momenten, gebeurtenissen, situaties, een ontmoeting.

Ze genereren een bijzondere meestal diepe emotie en worden daarom vaak doorverteld en soms omgezet in verhalen en zelfs mythes.

Mikhael Bhaktin heeft de verschillende tijdperken getypeerd met een genre.

We naderen een nieuw Mythisch Tijdperk

“Climate change” heeft een Apocalyptisch karakter en heeft veel weg van de Gotterdammerung zeker nu er ook een potentiële wereldoorlog bij is gekomen met een dreiging met kernwapens en lekkende kerncentrales.

In de strijd van de Titans nemen de nieuwe, jonge goden uiteindelijk de macht over.
Gotterdammerung. Walhalla staat in brand.

Cultuur vs Industrie

Onze Maatschappij produceert steeds meer signularities, een meestal kostbaar “cultureel” product dat speciaal en eenmalig wordt geconstrueerd door een speciaal, eenmalig en kostbaar team.

Een Singulariteit heeft een speciaal eigen publiek dat de “voorstelling” wil bijwonen op het moment dat “het” gebeurt en dus niet een paar uur later als “iedereen” het al heeft gezien.

Een PoC-model van de Sport.

De Competitie

Op de markt is er een grote competitie voor aandacht van het grote Publiek.

Die wordt gebruikt om reclame te maken voor nieuwe versies van zichzelf of anderen die fors moeten betalen.

Uniekheid wordt in een Profiel gestopt

Een unieke representatie van een mens wordt een Profiel genoemd.

Een Profiel bepaalt of een persoon aantrekkelijk is voor een ander persoon of zijn of haar product aantrekkelijk is om te ervaren.

Bijzondere gebeurtenissen zoals een uniek etentje op een mooie plek of een mooie vakantie krijgen ook profielen net als films.

Matchen

Die profielen worden gebruikt om de plek te verkopen maar ook om de status te verhogen omdat authenticiteit scoort. Profielen kunnen worden gematched.

Hierdoor kunnen unieke objecten en subjecten bij elkaar worden gebracht mits ze een spanningveld zijn dat vraagt om te worden gefuseerd waardoor het Licht van het enthousiasme vrij komt.

Profielen vormen samen een Flow Systeem

Een flow systeem heeft een fractaal profiel.
Image may contain Plot Universe Space Astronomy and Outer Space
Internet flowsysteem.

Het Ontwikkel-proces van een Singularity

Sinds de de tijd van de lopende band van Ford en Taylor wordt alles gestandaardiseerd en gebonden aan regels die voorspelbaarheid, efficiency en verbetering )innovatie) moeten garanderen.

Het gevolg is dat alles op elkaar gaat lijken.

Tijdsbesteding wordt ingedeeld en gecontroleerd.

Emoties worden geminimaliseerd.

Om de prijs van een commodity te kunnen verhogen moet het product lijken op een uniek (“hand-gemaakt” product.

Het moet zeker niet duidelijk zijn dat het “fake” product toch een standaard product is.

Ondertussen zijn echte fake producten soms weer mooi en uniek “kitsch”).

Het maken van singularity kost veel geld en levert veel geld op als het in handen valt van het publiek.

Het is dus een hoog risico dat alleen kan worden gedragen als er veel sucessen tegenover staan.

We hebben hier te maken met een Winner Takes All markt.

Winner takes All

Apple, Google, Amazon, zijn voorbeelden van extreem grote bedrijven die op het juiste Moment een simpel product hebben gelanceerd (telefoon, catalogus, lijst met contacten) en een vaste fanclub hebben die staat te springen om een nieuw uniek product af te nemen, die zich eindeloos kunnen aanpassen en Miljardairs heeft opgeleverd die hun unieke “hobby’s” (bijv. een Ruimtevlucht, AI) kunnen doorvoeren tot extreme proporties.

De high-tech miljardairs zijn de nieuwe Keizers van onze tijd die veel aan liefdadigheid doen en daar zelfs aan verdienen.

Als je wordt beoordeeld als de Beste krijg je veel meer geld en aandacht als iemand die een klein beetje slechter is.
Het Winner Takes All effect wordt veroorzaakt door het z.g. netwerk-effect. Iedere nieuwe deelnemer van een netwerk verhoogt het aantal mogelijk combinaties.

De participanten verzamelen data die de kwaliteit van de data-verzameling enorm verbeterd en de waarde voor de deelnemer ook.

Toppers

Het is nooit zeker dat het succes ook komt vandaar dat er gespecialiseerde talentvolle mensen nodig zijn en wellicht AI om er een succes van te maken.

Net als topvoetballers worden de talenten voor veel geld verkocht en kunnen ze net zoals Cruijf ook een eigen Mythe gaan dragen.

Het verhaal van de Sigularity laat zien waarom spel, spelen en sport (voetbal, tennis,..) zo dominant aan het worden zijn.

Ze overschaduwen daarmee de industriële productie die nu nog grotendeels materieel is.

Van Materie (Its) naar Informatie (Bits)

De industrie wordt ook virtueel en kan zijn producten via het glasvezel netwerk en later via de Aether met de lichtsnelheid transporteren, combineren en materialiseren (“digitaal “Printen“).

Over de uitvinder van de Digitale Communicatie: Claude Shannon

De slinger van Walter Russell:

De Slinger van Walter Russell laat zien hoe de Variatie samenwerkt.
De Postmoderne markt is het gevolg van eindeloos Abstraheren (Omhoog) van steeds dezelfde Cyclus die een variant is van de PoC-cyclus.

De cyclus wordt dan een Spiraal.
Twee gekoppelde cycli die in tegenovergestelde richting draaien waarbij gezien vanuit het Centrum 0: Wit,
1: het Ordenen Omhoog gaat,
2: Social Omlaag gaat,
3: Re-Action Vooruit en en
4: Creativiteit Achteruit gaat.

De vier wereldbeelden kunnen worden voorgesteld als Vectoren die een schroef=beweging maken loodrecht op het centrum die samen een Cirkel beschrijven.
Een Octonion is een getal dat bestaat uit een combinatie van een reëel getal en drie verschillende onafhankelijke complexe getallen i,j,k, die allemaal als kwadraat -1 hebben en kunnen worden voorgesteld als draaiingen in een 4D-ruimte.

De octonions verklaren alle Wetmatigheden in de Natuurkunde.

Cultural Kapitalism combineert Kapitalisme met Liefdadigheid

Slimme kapitalisten halen de scherpe kantjes van hun producten weg door net als vroeger de filantroop uit te hangen waarna ze het geld van de goede-doelen-stichting in hun eigen zak te steken.

Slavoj Zizek over Cultural Capitalism: kapitalisme is een uitermate slim systeem. Het kan zelfs geld verdienen aan het verkopen van het opheffen van het systeem waarna het weer terug komt. Dit wordt een autopoiesis genoemd, een ststeem dat zichzelf reproduceert.

There is a paradoxical social logic of singularization taking place embracing cultural capitalism, media technologies, life-styles and politics.

Singularity leidt tot Polarisatie

It turns out that as soon as singularizations are the focus of wide-ranging social patterns they tend to asymmetries and polarizations which are characteristic of the late-modern present”.

Arm vs Rijk, Alles gelovend (RTL) vs extreem kritisch (VPRO)en de Intelligente Massa-media lijkend op Big Brother komen nu bij elkaar waarbij een nieuwe Middenklasse wordt gevormd net als in de late sixties (ook 50 jaar geleden).

Produceert de Kunst Uniekheid?

Het Einde van de Kunst van het copieren was het doel van Rene Magitte.

Het Spel van de Singularity:

De analyse van Rechwitz gaat over de uniekheid als fenomeen, die bijvoorbeeld in de kunst ontstond als reactie op de fotografie waarbij het copieren met eigen inbreng veel simpeler werd maar ook op de idiotie van de Markt waarbij een zogenaamd uniek kunstwerk (Duchamps experimenteerde met een wcpot) eindeloos in waarde stijgt omdat er wel weer iemand rijker wordt dan de rijkste en het zich kan veroorloven om een hogere prijs te betalen.

Hier zien we nog twee aspecten (spellen) terugkomen n.l.

Technologie die uniek zijn mogelijk maakt en een

Markt die uniekheid waardeert.

de 6 spellen van Paths of Change die bestaan uit 2-combinaties van complementaire wereldbeelden die passen op de Archetypen van Jung, waarbij ieder spel gekoppeld kan worden aan een ander spel via gedeelde wereldbeelden.

Hierdoor ontstaan heel veel Paden van verandering die uiteindelijk gesloten moeten zijn op een gedeeld wereldbeeld.

Duidelijk mag zijn dat de cyclus letterlijk drijft op het Collectieve Onderbewustzijn, dat sinds de opkomst van de psychoanalyse doordacht wordt gemanipuleerd door zowel marketeers als hun collega’s de politici.

Daarnaast wil het Zelf zich losmaken van het Algemene Wij wat de strijd tussen uniekheid en algemeenheid stimuleert.

Brand Archetypes: Carl Jung Didn't Invent Them. So Who Did? This graphic depicts Carl Jung's theory of the unconscious mind.
De vier archetypen van Jung.

De vier spellen van PoC komen weer terug maar gestuurd door het wereldbeeld dat Will McWhinney terecht Mythic en Carl Jung het Zelf noemde , de bron van de creativiteit, die eigenlijk het oude vernietigd.

We zitten in het vervolg van de opkomst van de bourgeois na de franse revolutie.

Hier speelt het calvinisme als werk-filosofie nog steeds een belangrijke rol.

Daar tegenover werkt de Romantiek die we het best terug kunnen vinden in de theorie van Maslow waarbij de top Zelf-Realisatie is in eerste instantie gebonden is aan de druk om carrière te maken maar bij de jongere generaties als unieke motivatie.

Jongeren willen uniek worden en daar mag het lichaam voor worden aangepast tot aan de gender toe.
De Pyramide van Maslow is het model voor de Universal Rights en past perfect op PoC waardoor het eigenlijk een Culturele cyclus is.

Mensen hebben het Altijd druk: Tijdverspilling:

Hartmut Rosa: Net als het universum expandeert onze leefwereld ook.

Dat komt omdat de noodzaak om te groeien steeds maar weer input vraagt in productie processen die iets nieuws produceren.

Mensen hebben het daarom altijd druk en gebruiken hulpmiddelen om de druk te verminderen die juist weer druk genereren zoals to-do-lijsten.

Het zichzelf bemeten om gezond te leven roept competitie op waardoor men steeds een hogere score wil halen. De horizon verschuift omdat hij met ons mee beweegt.

Om iets te waarderen moeten we het eerst interneren (ons eigen maken, resonantie) en dat kost zoveel tijd dat we wel van alles doen en kopen maar er eigenlijk steeds op de grens van het hebbben blijven hangen.

Kondratiev 5+1×50 jaar:

Ik heb een oud plaatje wat aangepast waaruit nu duidelijk blijkt dat de val van de Berlijnse muur een “herhaling is van de Franse Revolutie, in 1789, die een “mal” opleverde voor vele volgende “revoluties.

Het plaatje staat uitgebreid beschreven in deze PDF.

5×50 en 5x50x50 zijn allemaal frequenties van golven die allemaal een uniek thema hebben wat min of meer een samenvatting is van de 5 “sub-thema’s). In oude tijden werden die thema’s opgehangen aan “goden” zoals Apollo en Dionysus (Vergelijkbaar met Pan)..

Greek God Apollo
Dionysus, de god van het genieten tot aan de extase door middel van de zintuigen en eventueel hulp van allerlei stoffen (drugs, alcohol,..).

De Romantiek: de perfecte reactie op de Verlichting.

Terwijl de stoommachines de rust opeten en er overal spoorlijnen worden aangemeld om weer twee evenwijdige lijnen te trekken die elkaar snijden in de horizon komen de dichters in opstand en en geven het kind en de natuur een belangrijke plek in de beleving van de bourgeois die de echte Amor weer willen leren kennen.

Ondertussen knutselt Ford al aan zijn T-ford en bedenkt met Taylor nog slimmere manieren om de handelingen van de arbeiders efficiënt in te zetten.

Onder de middenklasse ontstaat de arbeidersklasse die Karl Marx een bewijs levert voor zijn theorie dat de toekomst voorspelbaar is.

1989 De Val van de Muur in Berlijn als Referentiepunt in de geschiedenis:

De Chinese sheng cyclus in PoC-formaat kan worden gemaakt door de punten van het vierkant van PoC met een lijn te verbinden en het Kruispunt in het midden wit te maken waardoor er een Pentagram ontstaat.

Friedrich Nietsche

Friedrich Nietsche durfde het aan om de fundamenten van de Europese beschaving die vooral uit het christendom kwamen ter discussie te stellen en zocht te vroeg naar nieuwe fundamenten die hij vond in het oplossen van de spanning tussen de Ratio van de Verlichting en de Zintuigen van de Romantiek en de behoefte van het Zelf naar Uniekheid in tegenstelling van de Krachten die uit het Onderbewustzijn van de Massa opborrelen.

Dat laatste zag hij gebeuren bij opvoeringen van de muziek van zijn vriend Wagner met wie hij de interesse voor de tragedie deelde.

Nietsche zijn vader is predikant die In zijn studietijd (hij studeert theologie) overlijdt aan een hersenziekte waar hij ook aan denkt te leiden.

Schopenhauer zet hen op het pad van het Lijden en Wagner op her pad van de Griekse tragedie en Entrainment van een collectief door imponerende muziek.

Nietsche onderzoekt de Wil en de behoefte van de mens om Boven zichzelf uit te stijgen.

Hij probeert de Meester-Slaaf-relatie en Zelf-en-Ego en (Apollo (Ratio) -Dionysis (Passie)) te verenigen waarna hij in 1889 kranzinig wordt opgenomen en bij zijn zuster thuis die zijn werk in handen geeft van de Nazi’s die de Ubermensch adoreren.

de Stoom-machine is een model van de Mens

Het tijdperk van de Franse Revolutie wordt de Verlichting genoemd omdat de “ratio” de overhand kreeg.

Die moest de macht overnemen van de Fantasie en de niet te temmen Emoties die de seksuele behoefte opriepen.

Het was het einde van de Feudale staat waarin een nieuwe middenklasse (de “bourgeois”de macht overnamen en het werk gingen besturen met machines aangedreven door een Stoommachine, die door de 1e psychoanalyticus Sigmund Freud als model van de mens werd gebruikt.

Mensen moeten “stoom afblazen als de druk te hoog wordt.

The Age of the Self

Hoe Sigmund Freud en zijn familie de Marketing van het Kapitalisme fundeerde.

Thermo- en Quantum Mechanica

De stoomachine gaf ook aanzet tot de thermodynamica die via de statistische mechanica de Quantum mechanica opriep.

Reken-Fabriek

De stoom gedreven fabriek gaf ook het model voor de computer. die het denken mechaniseert iets waar Kant een aanzet toe gaf.

Steaming Days

Technologie streeft naar een Collectief Brein:

De volgende stap in de technologie is “Global Brain”.

Dit gaat veel verder dan Ai wat een toepassing is van de statistiek die nog steeds alleen maar kan werken als er een voorbeeld wordt gegeven.

Een Global brain gaat verder dan een octopus.

Het is een Artificial Organisme wat meer overzicht heeft dan alle mensen bij elkaar,

Wat is Post-modernisme?

Het postmodernisme is met name een reactie op de gruwelen van de 2e wereldoorlog. Men heeft het geloof in de waarheid en het goede verloren en ziet alles als context-bepaald.

In de chronotope van Bahktin is het de eindtijd waarin cycnisme de hoofdrol speelt totdat iedereen zijn masker afdoet en het carnaval weer mag beginnen.

Scenario Archetypes

De relatie tussen Jungs archetypes en Toekomst scenario’s.

Hamermas: Van Verticaal naar Horizontaal naar Infrastructuur.

De lijnen van Boven naar Bebeden worden meer horizontaal waarbij in eerste instantie de kritische massa zich kon ontwikkelen en invloed kon krijgen totdat de media compact werden en zich transformeerden in commerciële beinvloedings-systemen.

Samenvatting

Overslaan samenvatting druk hier.

Wat is cultuur? : het omgaan met het spanningsveld tussen zelf en samen.

In november 1989 viel de Berlijnse muur.

Deze gebeurtenis wordt door Sociologen gezien als het begin van het Post Moderne tijdperk.

Het Postmoderne Tijdperk

In 1789 vindt de Franse revolutie plaats precies 200 jaar voor de val van muur.

200 jaar is 4x de Periode van de Kondratief cyclus.

De kondratief bestaat uit 4 cycli vernoemd naar de seizoenen met een 5e seizoen die in de VS Indian Summer werd genoemd en in alle culturen voorkomt.

De 5e stap zit tussen de eerste 2 en de laatste twee in en is eigenlijk het Centrum van de rotatie.

In het midden (het centrum) in 1889 wordt Friedrich Nietsche, enorm beinvloedt is door zijn vriend Wagner, krankzinnig en overlijd waarna zijn zuster er voor zorgt dat zijn werk in handen valt van Adolf Hitler die zijn concept van de Übermensch overneemt.

Vanaf 1789, het eind van het feodale tijdperk, is de mensheid op zoek naar een ander Samenwerkings-model.

Ondertussen worden er steeds weer oude feodale staten (Rusland, Turkije,..) tot leven gewekt door oude mannen die erg goed zijn in het manipuleren van hun omgeving en het oproepen van de Macht van de Massa.

Welk Patroon wordt er herhaalt?

Het oudste patroon kun je vinden in het werk van Wagner, de Ring van de Nibelungen.

de Strijd tussen het Oude en het Nieuwe Geloof

Het gaat om de strijd tussen de oude en de nieuwe goden vergelijkbaar met wat wij een Paradigma-draai noemen.

Deze strijd wordt in alle oude en nieuwe mythes overal op de wereld genoemd in combinatie met een redder die uit de ruimte of de Zee komt (Ioannes).

Ioannes met het water van de Melkweg en de constellatie van de Arend (sterrebeeld Aquila, de Valk van Horus ).

Maakbaarheid

Wat is Post-modernisme? Is het mogelijk om een en een samenleving, een cultuur te “maken”?, gaat het vanzelf: of is er een patroon te herkennen.

De maakbaarheid van de samenleving staat ter discussie maar er zijn inmiddels ook grootschalige manipulatie-instrumenten aan het ontstaan zoals China die de big-brother-staat concreet maken.

van Massa Productie naar Massa Media

De massa-media die zijn gegroeid in de tijd van van de zelf-expressie van de “sixties” zijn door het Internet op het nivo van infrastructuur zijn gekomen die is aangewend door een aantal “slimme” ondernemers, die eerst alleen reclame verkochten, om de massa te beïnvloeden wat nu ook fors gebeurt.

Cultureel Kapitalisme

De massa wordt steeds weer “ingepakt”. Het “slechte” van het kapitalisme wordt gekoppeld aan goede doelen.

De filosoof Slavoj Zizek kan hierover met veel humor vertellen.

Velen vermoeden een samenzwering van het groot kapitaal.

het Spel van de Cultuur

is met vijf andere spellen verbonden waarbij de Technologie, de politiek die de technologie gebruikt om te manipuleren en en de markt, de steeds groter invloed krijgt in de politiek een grote rol spelen.

Tijd

Mensen hebben het druk omdat er steeds iets nieuw moet worden gemaakt en de concurrentie steeds weer een stap verder is dan men dacht.

De tijdgeest doet haar werk en de Waterman, al voorzien door Nietsche, is gekomen.

Will Love Steer the Stars?

Voorspellen

Deze blog is ontstaan en dat is te merken aan het Zig-zag patroon van de inhoud.

Die begon eigenlijk met een uitgebreide beschrijving van een aanpak om de toekomst te voorspellen inclusief een link naar een PDF over Cycli

Einde Samenvatting.

Naar de Conclusie.

Hoe kun je de Toekomst Voorspellen?

De Precessie-cyclus duurt 25.000 jaar:

1 Je kunt een een lange termijn cyclus heel goed gebruiken om de toekomst te voorspellen door achteruit in de tijd te gaan.

De langst bekende cyclus de precessie-cyclus is heel oud en al heel lang bekend wat er op duidt dat mensen al heel lang naar de sterren kijken en verbanden zoeken.

De sterrenkijkers werden in Perzie Magi genoemd.

Tijd-bewaarders

De magi waren de Bewaarders van de Tijd.

Ze moesten aangeven wanneer een bepaalde periode (bijv. de lente) ging beginnen om de noodzakelijk acties (bijv. zaaien) te ondernemen. Ze gebruikten ook het wat wij nu het collectief-onderbewuste noemen om via individuele dromen of collectieve trances vooruit te kijken. Dat kan nu nog steeds.

Kalenders

De magi waren ook verantwoordelijk voor de kalender.

De kalender gaf erg veel afstemmingsproblemen omdat bijv. de zon-en-maan-cyclus niet synchroon lopen waardoor men op zoek moest gaan naar een GGD (Grootste gemenen deler) die in erste instantie werd gevonden in de 60.

Hierdoor werden 5 dagen per jaar gemist die aan het eind van het jaar werden toegevoegd.

Persia's great magian on a relief from Persepolis
Persia’s great magian on a relief from Persepolis

De magi vonden erg veel verbanden die overal werden aangebracht totdat in de bijbel aan toe.

Er zitten ook verbanden in de verbanden.die ook onderdeel zijn van de moderne natuur- en wiskunde.

De precessie (25.000 jaar) die trouwens voor wat betreft de jaarlijkse Zodiac achteruit loopt gaat weer helemaal opnieuw beginnen met de Waterman , een situatie waar men al lang naar heeft uitgekeken en voor heeft gewaarschuwd.

Waterman een nieuw Begin met een enorme Omkering:

De Waterman duidt op een complete omkering die aan het einde van de tweede post duidelijk was.

Het nieuwe spel is het spel dat spellen maakt getrokken door de Fool, de eerste kaart in de Tarot,

De Kondratief Cyclus is een Economische cyclus:

2 De bekendste golf is de kondratief. Die duurt maar 50 jaar. Er passen er 500 in een Precessie en 500/12= 42 in een Zodiac-teken. De Kondratief past perfect op de spellen (“games”) van Paths of Change.

de Waterman is het spel van de Cultuur wat het spel van Technologie gaat vervangen. Dat is vastgelopen in de digitalisering.

De ode kaart van de Tarot, de niksnut.
Niks is het eigenlijk nul of nog beter niks in de zin van de lege verzameling (Niets)
De niksnut heeft de verbeelding van een kind die nog niet is beïnvloedt door het denken van de ouderen.
Die kunnen niet meer spelen laat staan nieuwe spelen bedenken en uitproberen.
De eerste stap van de tijd van de Waterman wordt de Golden Age genoemd.

12 PoC-Spellen -> 12 Tekens in de Zodiac

De spellen van PoC corresponderen met de 12 “tekens” van de Zodiac die in 25.920 jaar /12= 2160 jaar ronddraaien.

De precessie draait rondom de poolster die per cyclus verandert. De huidige poolster, Polaris verbonden aan Moeder Maria (“Stella Maris”). De volgende ster is Vega en de vorige was Draco (Draak).

in Egypte werd de geheime naam van de Pharao (de Osiris naam) gekoppeld aan de poolster toen Draco (de Valk).
precession of the equinoxes
De vorige poolster was Thuban  ثعبان stond in Draco (de Draak)

Kondratieff is de Cyclus van de Technologie

Een meer bekende cyclus is die van Kondratieff die 50 jaar duurt wat neerkomt op 43 rondjes voor een complete precessie-cyclus.

Waterman past op het Spel van de Cultuur waardoor het vermoedelijk een tijdperk van de Kunstenaars is.

Die zijn hard nodig om de vastgelopen digitale technologie weer op het pad te zetten.

Als we dat niet doen verdwijnt de mensheid in zijn eigen gemaakte Virtuele wereld.

Harmonie der Spheren

Korte cycli worden gedragen door langere cycli.

Het verband is “harmonisch” wat betekent dat de cycli vergelijkbaar zijn met muziek (“harmonie-der-spheren”) en fungeren als boventonen.

De golf kan worden ingedeeld in 5 stadia waarvan de 5e (wit) staat voor het kruispunt van de vier.hoeken van het vierkant dat kan worden getypeerd met de vier wereldbeelden van PoC die kunnen worden beschreven door twee variabelen Communion en Agency uit de Interpersonal Theory die ook wel Yin en Yang en Vrouwelijk en Mannelijk worden genoemd. .

De cyclus van PoC geprojecteerd op de Chinese Sheng-cyclus.
Poc geprojecteerd op de Sheng Cyclus. De 5 komt uit het kruispunt van het vierkant van de 4.
Harmonische theorie.

De verhouding tussen alle cycli is bekend en kan worden aangewend om een “stap omhoog” of een andere kant op te gaan(vooruit, achteruit, omhoog en omlaag).

De stadia van de cycli kunen worden verdeeld middels PoC of een oudere indeling gebaseerd op de vier of vijf) elementen.

Triple Goddess:

De kijk op de geschiedenis van de laatste cyclus is een kijk met het Mannelijk Oog van de Zon, die nu erg in de war is.

De komende cyclus wordt de tijd van de Godin die het complement is van de Ratio.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het complement van de ratio niet de chaos is maar eerder het “laten gaan”, vergelijkbaar met het Chinese Woe Wei, het Niet Handelen, het handelen op het juiste moment.

De maan werd verbonden met het vrouwelijke en de zon met het mannelijke.

De godin van de drievoudige zichtbare maancyclus (29,530 588  ) is de Godin van de 3-eenheid.

In de periode van jagers en zoekers en was ze de Sjamaan, (iemand met Paranomale gaven) het complement van de “bestuurder”.

De ervaring van de sjamanen werd opgehangen aan de Maan en de triple goddess.

Babylon Ishtar (Venus).
India, Lalita, She who plays.

From the fivefold Shakti comes creation and from the fourfold Fire dissolution. The sexual union of five Shaktis and four Fires causes the chakra to evolve” (Yogini Hridaya (Heart of the Yogini Tantra)

Sacred Numbers

Op basis van de geometrie van de n-hoeken in j dimensies kunnen allerlei harmonische patronen worden ontwikkeld zoals de gulden snede die nu ook worden gebruikt op de beurs voor het voorspellen van tijdreeksen.

Cyclisch Denken:

Een artikel uit 2008 waarin ik uitleg hoe je de toekomst kunt voorspellen m.b.v cyclische patronen.

Conclusie

Samenvatting Conclusie

Hermes en Plato

De Renaissance bracht de oude kennis uit Egypte verbonden aan Hermes Trismegistus ,ook wel Thot genoemd, weer terug.

In combinatie met de oude werken van Plato ontstond er een opleving en hergebruik van oude kennis.

Paolo Sharpi draait alles weer terug

Deze kennis kwam de Katholieke kerk en de Handelaren en Financiers uit Venetie en Amsterdam niet uit zodat ze rond 1600 gecoördineerd door Paolo Sharpi . een complete omkering in het materiaal werd bewerkstelligd waarbij hij de nadruk legde op de zintuigen en “praktisch” handelen.

De Socratische aanpak van Plato waarin er gaande weg een gedeeld inzicht ontstaat werd vervangen door het simpele idee dat alles we je Ziet bestaat.

De deugden werden aangwend als toetsingsmiddel (Normen) om de gelovigen te kunnen bestraffen.

Discipline gekoppeld aan het Stimulus Response-model werd de norm.

Sharpi kocht hiertoe vele beroende “denkers” om en richtte zich vooral op Gottfried Wilhelm Leibniz, overduidelijk de “slimste” van zijn tijd en een kenner van de Alchemie.

Cube of Space
De kubus van de Alchemie.

Revoluties en Industrialisatie

In 1789 barstte de bom in Parijs en kwam het volk in opstand dat door de bourgeoisie in de fabrieken in werd gestuurd wat in 1900 weer in opstand kwam wat de grote democratien liet ontstaan waardoor de elite op slimme wijze de macht liet behouden. De burger mocht kiezen maar niet meepraten.

Slim Kapitalisme

Nu hebben de kapitalisten nog steeds de macht in handen en wordt hun techniek steeds slimmer.

Het volk wordt in een kunstmatige wereld bezig gehouden.

Rampen

Ondertussen heeft de industrie het klimaat zodanig verpest dat het voorbestaan van de aarde aan de orde is.

De oplossing zit in de boodschap van Thot.

Einde Samenvatting Conclusie

Terug naar het begin druk hier

Vervolg

Friedrich Nietsche

Het begon met een onderzoek naar de Toekomst van de Sport wat eigenlijk een perfecte introductie bleek te zijn in de wereld van de Singularity, waarin alles uniek moet zijn.

De singularity gaf inzicht in de rol van de val van de Berlijnse muur in 1989 die weer inzicht gaf in het midden tussen de twee Revoluties van de Massa‘s in 1789 (Franse revolutie) , en 1889, die het einde van het leven van Friedrich Nietsche bepaalde die als zoon van een dominee op zoek was naar de waarheid achter de Bijbel en onbedoeld het thema bood voor de 2e wereldoorlog n.l. de Übermensch.

Hermes Trismegistus

De waarheid achter de Christelijke Bijbel, de Nag Hammadi vond men uiteindelijk in1945.

De dode-zee-rollen gingen terug naar Hermes Trismegistos , de Egyptische Thot, die net als Oannis een Wereldleraar was uit de tijd van Atlantis.

Hermes gaf het Licht aan de Renaissance, die vastliep op de terugkeer van Ahriman in wat nu de Verlichting wordt genoemd.

Ubermensch

De Ubermensch gaf ook ook voedsel aan de gedachtenspinsels van de Rijkste mens allertijden John Davison  Rockefeller (1839-1937)die de suprematie van het Blanke Ras met heel veel geld ondersteunde en daarmee ook een zet gaf aan de Biochemie die nu nog steeds denkt dat de evolutie van leven wordt bestuurd door het DNA en zich nu bezighoudt met het verbeteren van alles zonder te weten wat er verbeterd moet worden.

Plato’s Deugden

Dit plaatje is een fusie tussen een werkelijk bewijsbaar model van de sport en een navolgbaar model van Plato die zelf worstelaar was, een mooie sport voor een filosoof, die een hele oude traditie droeg die hij in Egypte op het kruispunt van de zijderoute had ontvangen in de stad van de Zon Heliopolis.

Het plaatje bevat de oude Deugden later door de Christelijke filosofen opgepoetst met Geloof, Hoop en Liefde.

De Heteroglossia van Michael Bahktin

Mikhael Bhaktin heeft de verschillende tijdperken getypeerd met een genre. 

Onze tijd is de tijd van het Postmodernisme,dat de waarheid heeft afgezworen en alles ter discussie stelt totdat de het licht weer gaat schijnen.

Dat licht kwam van Joseph Campbell, die de roeping in kaart bracht.

Hij gaf ons met de meta-mythe het thema voor het grootste epos van onze tijd Star Wars.

De mens wil de aarde verlaten en de fysieke ruimte in, die uiteindelijk van binnen blijkt te zijn.

Overzicht van de Europese geschiedenis van -550 bc tot heden.

550 BC was de tijd van de Grote Transformatie, de tijd waarin vier grote stromingen ontstonden in China, India, het Midden Oosten en Griekenland, die allemaal via de zijderoutes intensief contact hadden in Egypte.

Mitra

Mitra

Het christendom kwam in Rome door keizer Constantijn, die zijn soldaten niet kon missen, die allemaal geloofden in Mitra, die de Stier versloeg, een overduidelijk indicatie over het astrologische tijdperk waarin deze stroming begon.

Mitra kwam uit de tijd dat alle religies nog samen waren (voor de toren van Babel) en zich baseerden op de inzichten van de mensen die direct met de goden konden converseren, de mensen (sjamaan) met een “paranormaal” talent.

This image has an empty alt attribute; its file name is Fludd%20Temple%20of%20Music.jpg
Robert Fludd, The Temple of Music. De tempel bevat alles wat er te weten was van de Harmonie der Spheren.

Robert Flud is een van de laatste Alchemisten van de Renaissance en de bouwer van de Temple of Music voor het werk van William Shakespeare die eigenlijk Roger Bacon was.

Robert Flud kwam steeds weer terug in de Dromen van Wolfgang Pauli, de co-uitvinder van de Quantum Mechanica die ze aan de Magus Carl Jung voorlegde voor uitleg.

Het Einde van de Renaissance kwam uit Venetie

Venetie was samen met Amsterdam de financier van Europa en had ook daardoor ook de Paus in handen waardoor men middels de religie de macht kon uitoefenen.

De terugkeer van de oude kennis uit Egypte in de vorm van de Alchemie van Thot (die in feite gaat over psychologie) en de terugkeer van de boeken van Plato met de dialogen met Scorates brachten de inhoudelijke macht van de bankiers in groot gevaar waardoor men een gecontroleerde actie starte om de in de renaissance vergaarde kennis en ervaring te torpederen.

Dit alles in de vorm van een nieuwe filosofie die slim werd verkocht door bekende denkers te sponsoren.

Deze actie werd geleid door Paolo Sharpi .

Zijn grootste vijand was de filosoof/wiskundige Leibniz, die Alchemie en logica had verenigd.

Het doel was om de Zintuigen te pronoveren als het ultieme instrument van de mens.

Man knows that there are no truths, only opinions, all of which are just as good as the other“.

Do not follow opinion that wears the title of truth, but rather opinion that wears the title of pleasure or Usefulness.” 

Taal

Volgens de recente overleden Kim Veltman is onze taal niet ontstaan maar ontworpen.

Creatieve technologie

De Magi ontwikkelden de Zairja een middel om concepten te combineren. Ze gebruiten daarvoor de taal maar ze wisten dat de taal was gemaakt met behulp van de contradictie.

De basis concepten zijn de basis van de Zodiac, die bestaat uit de vier elementen, die weer bestaat uit twee concepten, die elkaars tegendeel zijn (Yin, Yang).

Volgens Leibniz is de combinatoriek de basisvorm van de Wiskunde.

Eigenlijk is alles een combinatie van combinaties.

Communicatie Technologie

Onthouden-> Copieren-> Vermenigvuldigen

Boek

De Renaissance begon met de uitvinding van de boekdrukkunst waardoor het handmatige copieren van de oude manuscripten door monniken verleden tijd werd.

Voor die tijd werd alles uit het hoofd geleerd.

Daar gebruikte men een Geheugen-palijs voor.

Het boek gaf alle ketters de gelegenheid om hun bedenksel de wereld in te slingeren waardoor ze het vuur werden voor de vele revoluties die er nog zullen komen.

Vakman

Het gecoördineerde produceren begon met de vakman die stedelijk georganiseerd waren in gildes.

Fabriek

De computer was er al al toen de Stoomachine de beweging bood voor Jaquards geprogrammeerde spinnewiel in 1801.

Tot op heden is de Reken-fabriek nog steeds een fabriek met hele lange lopende banden.

User-interface

Het werd pas anders toen de tekstverwerker de pons-machine verving en vooral toen de computer een scherm, een user-interface kreeg.

Hierdoor kon de programmeur real-time feedback krijgen op zijn werk.

Reclame Maken

De tele-communicatie kreeg een boost met het het Internet en wederom een nieuwe de transformatie van tekst naar HTML gaf een boost aan Google die de manipuleerbare zoekmachine uitvond.

De makers van Google snapten vrij snel dat hun product reclamemaken is en dat daar gebruiks-data voor nodig is die alleen aan de bron kon worden gevangen.

De gebruikers van de zoek-machine snappen vaak niet dat het resultaat van het zoeken nauwkeurig is afgestemd op de verkoop-potentie van hun vraag. Die potentie wordt bij opbod verkocht.

Besturen en Sturen van het Brein

Het internet en het grafische user-interface gaven een zet aan de spel-industrie die spoedig 3D en 4D werd omdat vele spelers samen in een nieuwe wereld kunnen spelen die door VR-brillen en wellicht zelfs directe Brein-computer koppeling een Global Brain kunnen worden dat wellicht gekoppeld aan AI gaat meedenken of gaat overnemen, de angst van alle SF-schrijvers zoals Asimov die met I-Robot al nadacht over een Robot-ethiek.

Winner Takes All Market

Er zit een heel klein verschil sussen de beste en nr 2 maar toch krijgt nummer 1 uiteindelijk alles.

Het is een kwestie van volhouden dus van Hulpbronnen.

Als je op veel gebieden nr 1 bent wordt je vanzelf enorm rijk totdat de echte “Challenger” langs komt en het is niet duidelijk wie dat is totdat het er is.

Je kunt wel bedenken wie dat zou moeten zijn maar meestal praat je dan over onmogelijke technologie (Magie?) maar pas op

Niets is onmogelijk als je in Magie gelooft

Magie is een toepassing van Entrainment

Synchronisatie

Fase vergrendeling is ontdekt door Christiaan Huygens die probeerde te verklaren waarom zijn klokken synchroon gingen lopen.

Dat komt omdat ze via de muur hun ritme delen.

Sychronisatie ontstaat overal waar ritmes met alkaar communiceren.

Het is ook het gevolg van het stroomlijnen van processen die daardoor steeds dezelfde Patronen herhalen.

Het is ook de oorzaak van allerlei soorten calamiteiten waarbij een patroon wordt opgestuwd (zeepbellen opblazen totdat ze klappen).

Het eindresultaat van het onderzoek naar samenspel.

De entrainment (verslaving) kan doorbroken worden door het andere (het niet gelijke) wat meestal Kunst wordt genoemd, alhoewel kunstenaar soms ook gewoon het spel meespelen.
De Slinger van Walter Russell gaat van Kracht naar Conditie en weer terug via Samenspel terug naar de Schepper.

Tijdlijn 1740-heden met Slingertijd van 50 jaar

De Europese geschiedenis van 1740 tot heden. Het plaatje komt uit deze PDF.

Tijdlijn -550-2000 met slingertijd 250 jaar.

Hetzelfde plaatje als net maar nu anders weer gegeven waardoor het patroon beter zichtbaar is.

Hierdoor wordt de rol van de verschillende Kondratiev-golven zichtbaar.

De “groene” bouwen Actie-potentie op die via een uitslag van de slinger van Orde naar Wanorde gaan.

Geel laadt het reservoir op wat in de witte fase kan worden gebruikt.

Links staat de Slinger van Walter Russell waarmee is de ontwikkeling van markt heb weergeven in deze blog.
Een combinatie plaatje waarin zowel de 50-jaar als en de 250-jaar frequentie wordt getoond met een referentie (rechtsboven) naar een 50-jaar-technologie plaatje en een aantal markante beelden zoals de Bastille, Goethe, het handgeschakelde telefoon-netwerk, en Henri Ford met zijn T-ford.

Met dit plaatje heb ikmijn belofte waargemaakt n.l. voldoende informatie om 20 jaar vooruit te kijken.

De Kosmische Slinger

De Slinger van Walter Russell .

Het spel van de Cultuur (geel-groen) is het basis-patroon dat het spel van de Technologie (Rood Blauw) “binnen de perken” houdt net als de godin Maat..

Consumeren en produceren moeten elkaar opheffen (voiding).

Dit “spel” is na de Renaissance bewust “uitgezet” door Paolo Sharpi om de macht van de banken die het geld van de rijken beheren te zekeren.

Door de slinger tussen vraag- en aanbod te destabiliseren is de macht van de financiers vergroot.

Terug naar de Cyclus.

Rollen en Spellen van PoC.Ieder wereldbeeld maakt deel uit van drie spellen.

Er is een vijfde wereldbeeld wat eem Kruispunt is. Dat zit hier achter de tekening verborgen.

Het is altijd verborgen.

Ratio en Ego zijn verslavend en elkaars tegendeel.

Daarom roept Orde altijd weerstand op. Je kunt het leven niet regelen. Je kunt het laten gebeuren.

Daarom is de tijdgeest spel en spelen, de Infinite Game.

Zwart en Wit

Het is voormij erg duidelijk dat de vele verschijningen van Thot overal op aarde in alle tijden dezelfde boodschap komt brengen, waarbij het niet luisteren naar de boodschap rampen voorspelt die ook komen.

De bestuurders lappen de boodschap van de profeten consequent aan de laars.

Dat gebeurt nu ook.

Wat te doen?

Ik ontdekte dat ons universum uit twee complementaire delen bestaat die gescheidem zijn door wat men het vacuum noemt.

Ze zijn zictbaar gemaakt in dit beroemde schilderij wat een Alchemistische Allegorie is.

We dromen in de wereld van de twee haakse wielen en zijn wakker in de wereld van de zon.

Onze intuïtie haalt zijn kennis uit de wereld van de maan net als Thot.

Blijf dromen.

About Alchemy and Logic

When thou hast made the Quadrangle Round, Then is all the Secret found”. George Ripley (d. d 1490).

This blog is about Logic, Alchemy and the relationship between Logic and Alchemy.

Ripley, The alchemist knew that History Repeats itself All the Time. That’s why you know when you are full Circle or when the Square is Round.

Alchemy is the old Egyptian Art of Transformation summarized in the Latin expression Solve (break down in separate elementset Coagula (recombined coming back together (coagulating) in a new, higher form)..

Classic Logic is based on the Square of Opposition of Aristotle.

This square was discussed for more than 2000 years. Recently scientists detected that the Square is really a Cube. It misses an extra dimension.

The Square describes  the six oppositions (“dual combinations”) of possibility (“some”, Particular Affirmative), necessity (“all”, Universal Affirmative), not-possibility (“not some”, Particular Negative) and not-necessity (“not all”, Universal Negative).

Geometric Logic is a part of Modal Logic which is a part of Logic.

In Geometric Logic the Linguistic Representations of Logic are mapped to the Graphical Representations of Geometry.

Modal Logic works with the notion that propositions can be mapped to sets of possible worlds.

The idea of possible worlds is attributed to the famous mathematician Gottfried Leibniz (1646-1716), who spoke of possible worlds as ideas in the mind of God and argued that our actually created world must be the best of all possible worlds. Possible worlds play an important role in the explanation of Quantum Mechanics.

Alchemy is based on the Square of the Four Elements. The Four Elements are oppositions. The oppositions of Alchemy are related to the oppositions of the Square of Opposition of Aristotle in an orthogonal model. They form an arc of 90 degrees, which makes Alchemy the complex part (imaginary) of Logic.

In his work De Arte Combinatoria Leibniz developed a general theory of science that was based on a fusion between Alchemy and Logic.

The four Elements of Leibniz
The two Rotated Squares of Leibniz combine the square of logic of Aristotle with the square of Alchemy both based on oppositions of oppositions.

In this blog I will explain Alchemy and Logic and show that Alchemy and Geometric Logic share the same geometry, the Hexagon (the Seal of Solomon), which is a 2D-mapping of the Cube of Space of the Sefer Yetsirah.

Leibniz calculating machine
Drawing of Leibniz’s calculating machine, featured as a folding plate in Miscellanea Berolensia ad incrementum scientiarum (1710), the volume in which he first describes his invention.

About Alchemy

One of the most complicated ancient architectures is the architecture behind Alchemy. The architecture of Alchemy is full of strange concepts and allegories.

Alchemy comes from the Arabic al-khemia meaning the Black Soil of Egypt (or the ((Egyptian) Black Art). Alchemy is the art of transformation.

Alchemy is an ancient science that was practiced all over the world. The most famous teacher was called Hermes Trismegistus in Greece and Thoth in Egypt. The old science of Hermes came back in the Renaissance.

The essence of Alchemy is called REBIS (Res Bina), Double Matter. REBIS is the end product of the alchemical magnum opus or Great Work. It is the Fusion of Spirit and Matter (the Body). Spirit is the Creative Part of the Human.

Double matter is sometimes described as the divine hermaphrodite, a being of both male and female qualities as indicated by the two heads within a single body.

The Great Work is the chemical and personal quest to create Double Matter, the Philosopher’s Stone, Spirit in Matter.

The Stone is the agent of chemical transmutation, and the key ingredient in the creation of the elixir of life, said to heal all diseases, induce longevity and even immortality.

In current Physics  transmutation is proved at room temperature in a proces called Cold Fusion.

In Physics one explanation for the fusion between Quantum Mechanics and Gravity is called the Wheeler Feynman Absorber Theory. In this theory the Future causes the Past and vice-versa. We are always in the Now, the Middle between Past & Future.

The Future and the Past are created by the Intention of the Observer, we call Measurement.

The Philosopher Stone
The Philosopher Stone

The aim of the Great Work is a fusion with the One (the Blazing Star, Saturn, Point) that is divided in the Two (Sun & Moon, Male & Female, Line) and the Four Planets (Square), the 12 (4×4-4) Constellations or more structures based on a power of a power (of a power….)  of 2. The Great Work moves from 2**N, …., Sixteen to Four to Two to One (or from one to two to four) in a Spiraling Spiral Motion.

The One, to which the elements must be reduced, is a little circle in the center of the squared figure (the cross). The cross is the mediator, making peace between the opposition of the planets.

The First Matter is the primordial chaos comparable to what we now call the vacuum, the state of lowest energy. This state contains all possibilities.

It can be looked on as an unorganized state of energy  that is the same for all substances and exists in an invisible state between energy and matter.

The First Matter is the One, the Point in the Middle of the Circle. In current physics a point is called a singularity or a black hole.

Alchemy is about Recombination

Alchemy is about re-combination summarized in the Latin expression Solve (break down in separate elementset Coagula (coming back together (coagulating) in a new, higher form).

Solve and Coagula
Solvite Corpora et Coagulata Spiritus (“dissolve the body and coagulate the spirit”).

Earth (Body) becomes Water (Spirit) by dissolving it in some solvent. Water becomes Air (a moist vapor) by boiling, which further heating turns into Fire (a dry vapor).

Finally Fire becomes Earth by allowing the vapors to condense on a solid material (a stone).

The circulation may repeat if it is done in a reflux condenser, such as the Pelican or kerotakis.

The Pelican is the Symbol of the Heart Chakra the connector between the Upper- and the Lower Triangle of the Body.

According to the early alchemists, the four elements—fire, water, air, and earth—come into existence via the combination of specific qualities, recognized as hot, cold, wet, and dry, being impressed on to the Prime Matter. For example, when hot and dry are impressed on the Prime Matter, we have fire.

(Hot and Cold) and (Wet and Dry) are oppositions. Their fusion is the empty set.

(Hot or Cold) and (Wet or Dry) can be combined -> (Hot, Wet), (Hot, Dry), etc.

The Cold allows substances to get together. The Hot is the power of separation.

Wet things tend to be Flexible (Fluent, Movement, Self, Not-Agency) whereas Dry things are fixed and structured (Agency, Resistance, not-Movement).

When the qualities are changed, the elements themselves are changed. Adding Water to Fire substituting wet for dry; hot and dry becomes hot and wet: steam, or Air.

As you can see in de picture below Hot & Cold and Wet and Dry are Binary Opposites (“lines”) that are voided by the central cross, the point of the Empty Set, The Void (A and not-A -> Empty).

Hot & Dry = Fire, Hot & Wet = Air, Cold & Wet = Water and Cold & Dry = Earth.

There are four types of Trinities the Passion-trinity (Dry, Wet, Warm), the Structure-trinity (Dry, Wet, Cold), the Resistance-trinity  (Warm, Cold, Dry) and the Movement-trinity (Warm, Cold, Wet).

The Square rotates. The wheel of the Square is driven by the four qualities. Wet on the rising side, Hot on the top, Dry on the descending side, and Cold on the bottom.

The start is powerless (Cold). By becoming more flexible (Wet) success and power comes (Heat).  At the top Rigidity (Dry) undermines the system and it falls back to a powerless state.

The Four Triangles
The Four Elements arise out of the Quintessence, The Fifth Element, The Symbol of The Heart Chakra, the Seal of Solomon

The four Elements all share the Triangle of the Holy Trinity. Every Trinity is seen from another perspective.

The two triangels, The Up-triangel and the Down-Triangel, are Opposites that are created out of two triangels that contain two Opposites that are fused. Humans are opposites in opposition.

Humans are FourFold

Humans are part of the Bilateria,  animals with bilateral symmetry.

Humans can be described as a fusion of two mirrored bilateral triangles, the Up-triangel related to the Top of the Body (Mind) and the Bottom-triangel of the lower Body both connected by the Heart. The two triangels and the separate triangels have to be balanced.

The principle of Balancing the two Triangles of Top & Bottom of the Body is represented by the Egyptian Goddess Ma’at who weights the Heart (the connector of Up and Down) of the Dead with her Feather (Nothing).

As you can see the Square of the Cycle of the Four Elements is visible in the picture below. The total picture shows a Hexagram with a Center (The Cross).

The points that are missing in the Square are the top- and the bottom of the two triangels which are the Whole (Up, Heaven) and the not-Whole, Emptiness, the Bottom (Hell).

The Seal of Solomon
The Seal of Solomon

A hexagon is a 2D-projection of a Cube.

The hexagon of Solomon can be transformed into the Cube of Space of the Sefer Yetsirah.

Cube of Space
Cube of Space

The Cube of Space can be transformed into the Tree of Life. The Tree of Life also called the tree of knowledge or world tree  connects heaven and underworld and all forms of creation and is portrayed in various religions and philosophies all over the world.

pilgrim mecca hajj
The Kaaba is the Cube of Space related to Saturn the Point in the Center of all Rotations. The people simulate the Rings of Saturn, the Son of the Sun.

The Spiral of Alchemy is about the Chemical Transformation of the Body by the Conceptual Transformation of the Mind.

The Tree of Life shows the levels/scales (three) and possible paths of the Opus Magnum, the alchemical journey.

About Truths for a Fact and Truths for a Reason

People have always believed in the fundamental character of binary oppositions like Hot & Cold and Wet & Dry are used in Alchemy.

In this part we move to the Field of Logic. In this case Hot/Cold and Wet/Dry transform into Necessary /Not-Necessary and Possible/not-Possible.

Chemical Wedding (Union of Opposites)
Chemical Wedding (Marriage of Opposites)

Oppositions can be divided in:

 1. Digital oppositions, contradictories, contain mutually exclusive terms (Gender (Male/Female)).
 2. Analogue oppositions, antonyms  or contraries: contain terms that are ordered on the same dimension (Temperature (Minimum->Cold/maximum->Hot)).

The doctrine of the square of opposition originated with Aristotle in the fourth century BC and has occurred in logic texts ever since.

The logical square is the result of two questions: Can two things be false together? Can two things be true together?

This gives 4 possibilities: no-no: contradiction (A/O, E/I); no-yes: subcontrariety (I/O); yes-no: contrariety (A/E); yes-yes: subalternation (A/I, E/O) better known as implication (A->B).

The four corners of the square represent the four basic forms of propositions recognized in classical logic:

 1. A propositions, or universal affirmatives take the form: All S are P.
 2. E propositions, or universal negations take the form: No S are P.
 3. I propositions, or particular affirmatives take the form: Some S are P.
 4. O propositions, or particular negations take the form: Some S are not P.

The square of opposition was debated for many reasons for more than two thousand years.

One of the discussions is about the difference between possible and necessary. In the so called Master Argument Diodorus proved that the future is as certain and defined as the past. The essence of logic (necessaty) implies the non-existence of freedom (possibility). X is possible if and only if X is necessary.

The term ‘possible’, in Aristotle’s view, is ambiguous. It has two senses known as one-sided possibility and two-sided possibility (or contingency). Being two-sided possible means being neither impossible nor necessary, and being one-sided possible simply means being not impossible.

Leibniz distinguished between necessary Truths for a Reason, which are true for a reason—i.e, their opposite is a contradiction—and contingent truths, (Truth for a Fact) such as the fact that the president of France is François Hollande. A contingent truth cannot be proved logically or mathematically; it is accidental, or historical (based on facts (events)).

About Geometric Logic and n-dimensional “Squares” of Opposition 

Modal Logic is about the fusion of necessity and possibility, contingency.

Logical Hexagon
Logical Hexagon

In Modal Logic the propositions are modelled in a logical hexagon where:

 1. A is interpreted as necessity: the two propositions must be either simultaneously true or simultaneously false. A is a Proof or Law.
 2. E is interpreted as impossibility. E is an Observation that contradicts the Proof of A.
 3. I is interpreted as possibility:  the truth of the propositions depends on the system of logic being considered . I is an Idea implied by the Proof that Contradicts E.
 4. is interpreted as ‘not necessarily’. O contradicts A.
 5. U is interpreted as non-contingency: neither logically necessary nor logically impossible, its truth or falsity can be established only by sensory observation.
 6. is interpreted as contingency: propositions that are neither true under every possible valuation (i.e. tautologies) nor false under every possible valuation (i.e. contradictions). Their truth depends on the truth of the facts that are part of the proposition. Y is a possible proven theory.

The Logical Hexagon has the same geometry as the Seal of Solomon. It contains the Square of Opposition (A,E,I,O).

The Logical Hexagon can be transformed just like the Seal of Solomon to the Cube of Space now called The Cube of Opposition.

The Logical Hexagon is used in many fields of Sciences like Musical Theory or Scientific Discovery.

The Hexagon of Opposition based on Musical Theory
The Hexagon of Opposition is used in Musical Theory

Every opposite can be defined by a string of zero’s and one’s like 1010. An opposite is 0101. This means that there are 2**4/2 = 4×4/2= 16 / 2 = 8 possible opposites. This is called the Octagon of Opposites.

The Octagon contains six reachable and two unreachable points in the Center (0000, 1111), the Empty Set (the Void, the Hole, Contradiction) or its Opposite (The Whole, Tautology).

It is clear that it must be possible to create higher dimensional models based on n-based-logics.

When n becomes very big the geometry will tend to a n-Dim circle in which every point is in opposition to the point at the other side.

The big problem with n-based logics is language. We don’t have the names to articulate the many grades of opposition that are possible.

The other problem is that a negation is not a symmetric operation (A = not-not-A) but a rotation with an angle 360/n.

The n-opposite-geometries are highly related to Simple Non-Abelian Groups (SNAGs). They play an important role in biology.

The last step is to transform the static n-opposite geometries by making n very large (infinite) to a dynamic “opposition field”.

Related Models

In current Psychology Hot & Cold are called Communion and Moist & Dry, Agency. Together they create the so called Interpersonal Circumplex.

Interpersonal Circumplex

The four stages of Learning by Jean Piaget.

The mathematical model behind the theory of Piaget is called the Klein Four Group or Identity/Negation/Reciprocity/Correlation-model.

Piaget
INRC-model of Piaget
INRC-model of Piaget

In the Science of Ecology (Panarchy) Agency & Communion are called Connectedness and Potential. The Panarchy model looks like a Mobius Ring.

A model that describes the Four Perspectives on Security:

Quaternity

The Semiotic Square of Greimas:

Semiotic Square
Semiotic Square

The Chinese Sheng-Cycle: The Chinese Five Element Model is comparable to the Western Four Element model. It contains as a Fifth Element, the Whole-Part-relationship (Earth, Observer State). Emptiness (Nothing, the Tao) is represented by the recursive Pentangle inside.

Tetralemma (Ancient Indian Logic)
Tetralemma (Ancient Indian Logic)

The lesson

When thou hast made the quadrangle round, then is all the secret found“.

When You have moved once through the Cycle you have seen Everything there is to See. The only way to move out of the Cycle is to jump into the wHole in the Middle.

The secret: It is impossible to move though the center because the paths that go through the center are a contradiction or a tautology (I am what I am, JHWH).

We have to move with the Cycle (making the rectangle round (a circle)), around the Singularity (the Hole of the Whole), going Up and going Down all the time.

The only way to solve this problem is to join the opposites by accepting only one thruth-value, by:

 1. Accepting everything (Wu Wei),
 2. Denying everything (Stoics) or
 3. Diminishing the amount of dimensions (“becoming Simple”, “like Children”) by moving up in abstraction (Hot & Cold -> Temperature -> Everything is Energy) to the level of zero dimensions, a point, becoming One with the First Matter (Tao, Vacuum, The Kingdom).

“If we then become children, would we thus enter the kingdom?” Jesus said unto them, “When ye make the two one, and when you make the inside like unto the outside and the outside like unto the inside, and that which is above like unto that which is below, and when ye make the male and the female one and the same, so that the male no longer be male nor the female female; then will ye enter into the kingdom.” (Gospel of Thomas, Logion 22).

LINKS

About the Geometry of Negation

About the Logic of Music

About Wu Wei

About Modal Logic

About the Cube of Opposition

About Logical Geometry

About the Square of Religion

Semiotics for Beginners

About Holonomic Alchemy

About Paths of Change

About the Sheng Cycle

How to use the Square of Opposition as a Research Tool

About the Cube of Space of  Sefer Yetzirah

About Truth of Reason and Truth of Fact

Why Humans are Toolmakers

About Chemical Transformation (Cold Fusion)

About the Ars Generalis Ultima of Ramon Lull (1305)

About the Six Domains of  the Polynomic System of Value

About the Logic of Creation

About Leibniz Calculating Machine

About Zero Dimension 

Why Innovation is Re-Combination

How to Balance the Seal of Solomon

About Interpersonal Theory 

About Panarchy

About the Hexagon of Opposition

About n-based logics

About Flow-Systems

Anti-Fragility and the Square of Opposites

An Introduction to Hexagonal Geometry

 

About Perspective

Introduction

When we Look with our Eyes and not with our Mind we can See that Space looks very different from what we Think it is. In Our Space Parallel Lines meet at Infinity.

Around 1400 during the Renaissance Painters started to look at Space with their own Eyes and discovered the Rules of Perspective Drawing.

Between 1600-1800 Perspective Theory changed from a Theory of Art to a Theory of Mathematics called Projective Geometry.

It took 400 Years before a few Mathematicians realized that Projective Geometry was the Foundation of Mathematics and it took another 100 years before Projective Geometry started to influence Physics.

In 1908 Hermann Minkowski discovered that Einstein’s Theory of Special Relativity could be analysed using Projective Geometry. Minkowski created a 4D Space-Time Metric Geometry in which he added one Time Dimension.

Many experiments now show that 4D-Space-Time  is not sufficient to incorporate what Time Really is.

The essence of Our Universe is Movement, Expanding Space,  and Movement = Space/Time (Space Divided By Time).

Both Time and Space are 3-Dimensional and represent a Different,  Reciprocal, Complementary (Dual), View on Movement.

We can move independently in Time OR Space and in Time AND Space (The Chronotope).

The Future is Expanding Space with Infinite Potential.

Time moves behind Space and Scales Space.

About Perspective Drawing

A Mathematical Theory of Perspective Drawing could only be developed when the Renaissance freed painters to depict Nature in a way closer to what they Observed.

In the Middle Ages Social Status was very important. Important People or Buildings were always emphasized.

In the Renaissance the Artists started to look with their own Eyes and Created Pictures where the Viewer looked through the Eyes of the Painter.

The Florentine architect Filippo Brunelleschi (1337-1446) studied Greek Geometry, developed a theory of perspective and undertook painting just to apply his geometry.

The first treatise, Della pittura (1435) by Leone Battista Alberti (1404-72) furnished most of the rules.

Alberti regarded mathematics as the common ground of Art and the Sciences. “To make clear my exposition in writing this brief commentary on painting,” Alberti began his treatise Della pittura, “I will take first from the mathematicians those things which my subject is concerned”.

Alberti stressed that “all steps of learning should be sought from nature“. The ultimate aim of an artist is to imitate nature.

Perspective Machine designed by Albrecht Durer

Alberti did not mean that artists should imitate nature objectively, as it is, but the artist should be especially attentive to beauty, “for in painting beauty is as pleasing as it is necessary“.

The work of art is according to Alberti so constructed that it is impossible to take anything away from it or add anything to it, without impairing the beauty of the whole.

Beauty was for Alberti “the harmony of all parts in relation to one another,” and subsequently “this concord is realized in a particular number, proportion, and arrangement demanded by harmony“.

Alberti’s thoughts on harmony were not new – they could be traced back to Pythagoras – but he set them in a fresh context, which well fit in with the contemporary Aesthetic Discourse.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
The Perspectograph of Leonardo Da Vinci

One of the earliest Artists to produce a book on how to draw in perspective was Albrecht Dürer. As well as discussing geometric methods, he also illustrated his book with a set of woodcuts showing practical tools for accurate perspective drawing. Other Artists like Leonardo Da Vinci developed comparable tools.

About Projective Geometry

Projective Geometry formalizes one of the Central Principles of Perspective Drawing and of Human Perception: Parallel Lines Meet at Infinity.

In Euclidean geometry, constructions are made with Ruler (Line) and Compass (Circle). Projective Geometry only require a Ruler.

In Projective Geometry one Never Measures Any Thing, instead, one Relates one Set of Points to another by a Line.

Two projections of the same object.
Different Points of View

Alberti was the first to ask what two pictures have in common if two drawing screens are interposed between the viewer and the object, and the object is projected onto both resulting in two different pictures of the same scene.

The basic idea behind Linear Perspective is simple: in every painting an artist creates a “floor” or area of the painting where the figures and/or objects will be placed. The floor ends at a horizon line, and the horizon line has a Vanishing Point or Point of Convergence on it.

The artist then draws parallel lines radiating from the vanishing point outward. Images closest to the vanishing point should appear smaller and closer together, and images farthest from the vanishing point should appear larger and farther apart, giving the impression of depth and space in the painting.

Pappus of Alexandria ( 290 – 350), one of the last great Greek mathematicians of Antiquity, proved that that given one set of points A, B, C on a line, and another set of points a, b, c on another line, then the intersection points X, Y, Z of line pairs Ab and aB, Ac and aC, Bc and bC are also on a Line. This line originates at the Vanishing Point.

Pappus’ Theorem

Later Desargues (1591-1661) proved Pappus Theorem for Triangels. He proved that the three vertices of one triangle a, b, and c, and those of the other A, B, and C meet in a third point, and that these three points all lie on a common line called the Axis of Perspectivity.

Later Blaise Pascal (1623-1662) proved Pappus Theorem for Conics (Circles, Parabola, Hyperbola) in his  “Essay on Conics” (1640) when he was 16 years of Age.

About the Four Points of the Cross-Ratio

Finally 400 years later in 1803 Lazare Carnot found the answer to the Question of Leone Battista Alberti.

In his book “Géométrie de Position” he proved that the so called “Cross-Ratio” is always preserved in a Projection with One Point of View.

The Cross-Ratio

The Cross-Ratio is the Ratio of the Ratio of the Four Points A,B,C,D lying on a Line that intersects the Four Lines defined by a,b,c,d that orginate at the Vanishing Point O.  Carnot  proved that (AB)(CD)/(AC)(BD) = (A′B′)(C′D′)/(A′C′)(B′D′).

The Cross Ratio is not only the Cross-Ratio of the Four Points A,B,C,D. It is also the Cross-Ratio of the Four Lines  and the Three Angles that originate out of the Vanishing Point. In this case (AB)(CD)/(AC)(BD)=Sin(AB) x Sin(CD)/Sin (AC) x Sin (BD).

This principle is called Duality. In 2D-Projective Geometry Connected Points and Lines, called an Incidence, are interchangeable.

There is a corresponding Duality in three-dimensional Projective Geometry between Points and Planes. Here, the line is its own Duality, because it is determined by either two points or two planes.

ratios.jpg
The Cross-Ratio k is dependent on the Order of the Four Points. It converges to 0 and infinity when k=1 and to -1/2 and 2 when k= -1.

Two examples: 2D: Two distinct Points determine a unique Line and two distinct Lines determine a unique Point. 3-D:  Three distinct Points not all on the same Line determine a unique Plane and three distinct Planes not all containing the same Line determine (meet in) a unique Point.

The 24 Permutations of A,B,C and D produce 6 possible values of the Cross-Ratio, depending on the order in which the points are given. If k = 1, the other Cross-Ratio’s are 0 and infinity. This happens when point A = point D. In this case the Geometric Entity is an Equilateral Triangle.

If k = -1, the other Cross-Ratio’s are -1/2 and 2. This is called a Harmonic Cross-Ratio. This happens when the Internal Ratio of AC determinated by B is Equal to the External Ratio of AC determinated by D. When k=-1/2 and 2 the Geometric Entity is a Square.

If the Four Points of the Cross-Ratio are on a Line or a Circle, then the Cross Ratio is a Real Number, otherwise the Cross-Ratio is a Complex Number.

Ruler (Space) and Compass (Time): The Tools of the Geometer

About the Four Layers of Geometry and the Four Points of the Cross-Ratio

In 1872 Felix Klein, published a new Mathematical Research Program called the Erlangen Program under the title Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen.

In this program Projective Geometry was emphasized as the Unifying Frame for all other Geometries.

Although lines in the Projective Plane meet in one point of Infinity Klein argued that there could be two points of Infinity if the Projective Plane was a Surface Closed in Itself.

When we look at the Origin of Projective Geometry, the Artist painting A Sphere, Earth, on a Flat Surface, it is not difficult to realize that this Closed Surface is a Sphere.

.

Geometry is now divided into Four  Layers. Each Layer adds a set of Assumptions that creates certain Invariants for that Layer.

An invariant is a property of a configuration of Geometric Entities that is not altered by any transformation belonging to the specific layer.

A transformation is an operation applied to a Geometric Entity. The most common transformations are Translation, Rotation and their Combinations (Reflection).

What we will see is that the Four Points of the Cross-Ratio are highly related to the Four Layers. In Every Higher Layer One Point of the Cross-Ratio is moved to the Internal Landscape, the Mind, of the Observer. This principle is called “As Within so Without“.

The First and most fundamental Layer is the Layer of Projective Geometry. This is the Layer of Human Perception and is invariant under the Cross-Ratio also called a Moebius Transformation.

The Second Layer is called Affine Geometry. In this layer Parallel Lines are preserved and the Assumption of a Plane at Infinity, the Horizon,  is created.  This Plane generates Parallel and Orthogonal Relationships between Geometric Entities by placing One of the Four Points of the Cross-Ratio in the Plane at Infinity.

Affine Geometry is Euclidean Geometry with congruence (something is the same when Shape and Size are the Same) and a metric (a definition of a Distance) left out. An affine transformation preserves straight lines and ratios of distances between points lying on a straight line.

This the layer of  the Emotions, “the harmony of all parts in affinity to one another” of  Leone Batista Alberti.  In Affine Geometry the Frame of Reference of the Painter, the Floor,  is created. On this Floor,  the Horizon, the Plane at Infinity is drawn.  From the Point of View of the Observer, it is not possible  to Judge Distance or the-Sameness because a given Visual Object may be Large and Far away or Small and Close.

In Eucludian Geometry A Ruler contains a Fixed Scale

The Third Layer, Metric Geometry, adds the concept of Distance (Metric, Scale) to the Affine Layer. A Distance is a relation between Two Points of the Cross-Ratio. This is the Layer of the Painter, Creator, Observer, who creates his own Distance to the Distances he is Painting in the External Frame he is looking at.

Since Projective Space is the Space of Actual Perception, the true function of Metric Space is the Coordination of Various Perspectives. This is illustrated in Perspective Drawing, in which there are always Two Perspectives being Coordinated—the Vanishing Point and a Point just behind the Eyes of the Observer.  Each of these is an instance of the One Point at Infinity.

The last, Fourth,  Layer is the layer of Euclidian Geometry. In Euclidean Geometry Distance is Fixed (not Relative) and Scaled to a Unity (Meters). This leaves us with just One Point of the Cross-Ratio, the Unity, the One.

Between  1926 and  his death in 1983 Alfred Tarski worked on the Axiomatization of Euclidean Geometry. In Tarski’s system there is only one type of Object: the One, The Point.

There are just two Geometrical notions between Points: the Ternary Relation of “in-Betweenness” and the Quaternary Relation of “Equidistance” or Congruence.  Betweenness captures the Affine aspect of Euclidean Geometry; Equidistance/Congruence, its Metric aspect.

This is the Layer of the Human Expectation who has not Distanced Itself and is Looking Outside Through a Small Hole at the Future. The Expectation considers the Future as an Extension of the Past (Memory).

In Euclidian Geometry we have to Move Outside to the Objects to Measure their Distance and the Sameness with a Pre-Defined Unity.

If we don’t move to the Object we will measure an Illusion.

About Space measured by Time and Space measured by Space

The Ancient Sumerians  knew that the Length of one side of a Hexagon is the same length as is the Radius of the Circle that circumscribes this Hexagon (See Pascals Theorem).

They also knew that the Stars of the Constellations of the Zodiac shift Counterclockwise, at the rate of 72 years/degree, because of the Precession of the Earth’s axis. One Wobble takes 25.920 years.

The length of one side of the Earth Hexagon is therefore the Distance traveled by the Constellations of the Zodiac along the horizon during 25.920/6=4,320 years.

They then subdivided this distance by 7,200  which produced the Royal Mile that was subdivided into 1,760 Royal Cubits.

Before 3.117 BC the complete Earth was covered with a uniform Geodesic System that was based on the Rotation and Precession of the Constellations of the Zodiac. This System was implemented in the Megaliths.

At that Time Space was measured by Time.

The Physical System of the Megaliths was destroyed by the Great Flood of 3.117 BC but the Metric System survived thousands of years until the French Revolution.

On the 8th of May, 1790, Charles Maurice de Talleyrand at the end of the French Revolution, proposed before the National Assembly in Paris a Change to a Decimal Measurement System.

The Academy of Science recommended that the new definition for a Meter be equal to 1/10,000,000 of the distance between the North Pole and the Equator, and this was accepted by the National Assembly in 1791.

From that Time on Space was measured by Space.

Why the Future contains Infinite Possibilities

A Painter or a Human always looks Forwards in Space. If there are Parallel Lines visible they all Converge to a Vanishing Point at The  Horizon. The Horizon is a Parallel Line at Infinity.

We all know that the Parallel Line of the Horizon is caused by the fact that the Earth is a Moving Sphere. This Moving Sphere moves around other Spheres that move around other Spheres.

The Rotation of the Spheres in Space is used as a Clock. Every time when the Cycle of the Spheres repeats itself we add one unit to a standard Time-Measure. One Sun Cycle is named a Year. One Cycle of the Precession takes 25,920 Years.

We Measure our Time by the Cyclic Movement of Objects in Space. The Cyclic Movements caused by the Rotations of Objects around Objects (around Objects) is really a Rotating Rotating Rotation, a Spiraling Spiral.

We don’t live in the Sphere but we live and Move on the Surface of a  Moving Sphere. That is why our Geometry is an Elliptic Geometry (or Projective Geometry).

Euclides and Pythagoras were aware of Projective Geometry (See also Pappus) but the Scientists of the Enlightenmentstarted to interpret their Theory with a Different Eye. They saw Numbers in a completely different way the Greek did.

The Scientist disconnected Number from Magnitude (Form) and created an Abstract Static Number Theory and an Abstract  Static Theory of Physics. The Movement of our Universe, the Ether, came to a stilstand.

The Theory of Perspective Drawing, based on our Real Perception of Reality, is the same theory that generated Projective Geometry. We are now back to Normal again.

In the blog about Geometric Algebra I wrote about a very Independent Thinker called Dewey B. Larson.

He reinvented Physics and Projective Geometry in his own way, Calculated all the well known Physical Constants and based his Theory on a simple well know Assumption that Space and Time are Reciprocal (A Ratio of Ratio’s , the Cross-Ratio) because Velocity= dS(pace)/dT(ime).

Moving Movement is the Essence of our Reality.

What Larson calls “Motion” is the Ether Wind (or the Higgs Field) the Velocity which was measured in the North-South (Z) direction at 208 km/s in 1933 by Dayton C. Miller.

Einstein believed the results of the Michelson-Morley Experiments in 1887 that “proved” that the Moving Ether was non-existent. Now we know that the experiments were wrong.  Einstein also did not believe that Space was Expanding. At this moment the Expanding Universe is confirmed by many observations.

When Space Expands,  Time Compresses and fills up the Space to Keep Balance. Time Scales Space.

Space moves to Infinity. Time Moves to the Inverse of Infinity, Zero. Space is measured by the Linear Visible Scalar Number-System. Time is Measured with the Rotational Invisible Imaginary Number System.

Expanding Space is Linear Motion. Time is the Spiraling Motion of the Vortex.

Space is Yang and Time is Yin. Yin is feminine, Curved, Rotational, smooth or cold. Yang is masculine, Straight, Linear, rough or hot.

Space and Time are Complementary Duals that Move Around the Void.

If we look at the Human Perspective we now are able to understand what Time and Space Really are.

When we Look Forward we Experience Space. Time is always Behind our Back.

Human Senses and Conventional, Scientific Equipment can only Look Forward and therefore Measure Space (Distance) and the Change of Space (Velocity, Acceleration).

This is a Limitation of our Physical Sensory System, which evolved to measure Space, Scaled by Time, to produce what we Perceive as Causality–a Linear Ordering of Events.

Without the Cause-and-Effect System, the Sensory World of Space would just become Chaos.

Time, History, is Always Behind Us and Space, The Future, The Adjacent Possible, with Infinite Possibilities, is Always in Front of Us.

Let’s Move.

LINKS

Generalized Projective Geometry

Paul Dirac: About Physics and Projective Geometry

About the Middle Ages

About Expanding Space and Not-Euclidian Geometry

About the Renaissance

About Resistance and Mass

About the Mathematics of Perspective

About the Ether

About Clean Space

About Projective Geometry

Pictures of the Projective Plane

About Geometric Algebra

About As Within, So Without

About the Reciprocal Theory of Dewey B. Larson

A Video about Mobius Transformations

About Projective Geometry and our Senses

About Projective Geometry and Geometric Algebra

About the Cube of Space

About Time and Paranormal Experiences

About Geometry

A Textbook about Metric Geometry

About the Four Points of View

About the Void

Why the Future is Open Space

About Alchemy and the Klein Bottle

About the Human Sensory System

Stuart Kaufmann: About the Adjacent Possible

About Plato and Harmony

The teachings of Ancient Civilizations are often Self-Referential.

The same knowledge is showed on many levels.

What we see with our Senses is an Illusion. Behind this Illusion lies a deeper structure.

The last and deepest level of the ancient teachings is always related to Numbers, Geometry and the Trinity.

This blog is about one of the most important geometric structures of the Trinity called the Sri Yantra.

In the ancient teachings a problem is defined and the teacher gives a clue how to solve the problem.

If the pupil has solved a problem he is able to move to a deeper level.

The whole idea is that real knowledge, wisdom, is only discovered, when the pupil has solved the puzzle of life him- or herself.

Let’s have a look at a Deeper Level.

A deep level is related to a number called Phi. Phi is called the Golden Ratio or the Divine Proportion. It is the real solution of the quadratic equation x**2-x-1.

It is also a solution of the proportion a:b=b:a+b, the sequence of Fibonacci x(n+2)= x(n+1) + x(n), the geometric structure of the Pentagram, the Fifth Element (the Quintessence, the Ether) and the Logarithmic (Golden)Spiral.

Phi is the pattern behind the Egyptian Pyramids, the Stock Market, Harmony in Music and Architecture and many other fields of science including Physics.

Let us first have a look at the way the old teachers have hidden the knowledge of the Divine Proportion in their teachings.

A beautiful example is Plato.

Plato was an initiate of the Mathematikoi, the Secret Society of Pythagoras. Pythagoras was initiated in the Secrets Societies of Egypt.

What do you think of this problem-statement:

What are the most perfect bodies that can be constructed, four in number, unlike one another, but such that some can be generated out of one another by resolution? … If we can hit upon the answer to this, we have the truth concerning the generation of earth and fire and of the bodies that stand as proportionals between them (Timaeus 53e)”

and

Two things cannot be rightly put together without a Third; there must be some bond of union between them. …and the fairest bond is that which makes the most complete fusion of itself and the things which it combines, and proportion (analogia) is best adapted to effect such a union”.

and

“For whenever in any three numbers, whether cube or square, there is a mean, which is to the last term what the first term is to it, and again, when the mean is to the first term as the last term is to the mean – then the mean becoming first and last, and the first and last both becoming means, they will all of them of necessity come to be the same, and having become the same with one another will be all one [Timaeus 31b-32a]”.

In the last citation Plato is formulating a mathematical problem related to the four bodys A,B,C,D with the three proportions A:B = C:D = (A+B) : (C+D) = (C+D) : (A+B+C+D). This problem is unsolvable if you don’t have a clue where to start.

This problem is solved when you realize that the Divine Proportion has many strange relationships that are very useful to solve the puzzle.

These relationships can be found if you know everything there is to know about Triangles and Triangles are again related to the Trinity (“Two things cannot be rightly put together without a Third“).

The Trinity comes back in the structure of the Dialogues of Plato. They are divided into Three Parts (and an introduction).

The structure of the dialogues relates to itself.

The knowledge of the self-reference of the Dialogues is also a clue to solve more complicated puzzles about the Dialogues themselves.

Just like the famous book of Hofstadter (Goedel, Escher, Bach) the dialogues show a new layer everytime they are read with a new aquired Insight.

The dialogues of Plato are organized according to the model he wants to teach. There are seven layers (-1,-2,-3,0,1,2,3) related to the Seven Mirror-Universes (or Hells and Heavens) of Our Universe (Eight, the Whole) in our Multi-Universe.

The Seven is a combination of Two Trinities with the Zero (The Void) in the middle. The Eight (2**3) State is the Dialog, The Whole, itself.

The Seven layers are divided into Three Sections (the Trinity) so the total amount of clues is 7×3= 21 + 1 (the Whole) = 22.

22 divided by 7 is an approximation of the number π (Pi).

Pi relates the Square to the Circle.

The Square represents the Playing Board of the Universe. On this Board we, the Humans, play our Game of Free Will.

Our Free Will is an Illusion. We are controlled by the Matrix.

The Circle represents the Wheel of Fortune, the Matrix, that Governs the Seven Universes in our Multi-Universe and the Game of Life.

What is Plato Trying to Explain?

The Divine proportion is the basic concept behind Harmony.

The Divine Proportion is Not Symmetrical so Harmony is not related to Balance.

If everything would be balanced the Universe was never created.

Harmony is Balanced Unbalance.

An Architecture is beautiful when there is a slight unbalance in the Design.

This Unbalance shows the Sign of the Creator.

The Universe is created out of an Unbalance between Two Forces, the Positive and the Negative, the Good and the Bad.

The Two forces (-1,0,1) are divided into Four Forces (-2,-1,0,1,2) with the One in the Middle (Five) and are expanded into Seven Levels (-3,-2,-1,0,1,2,3). The Four Forces are “the most perfect bodies that can be constructed, four in number“.

The Seven Levels are related to the Circle. The Four Forces are related to the Square. The Universe oscillates between The Square and The Circle.

When the Square, the Game We Play with the Four Forces and the Circle (The Five Fold Cycle, Our Destiny) are in Balance the Human is in the Tao and Magic happens.

Every division is a split of the Trinity into Trinities until a state of Balance is reached. At that time the process reverses.

The unbalance of the Good (+1) and the Bad (-1) is an Illusion. They Cooperate to Create Harmony (0).

Behind the perceived Unbalance is a balancing principle, the Divine Proportion. This principle brings everything Back into the Balance of the One who is the Void (0).

What we don’t know is to be known if we understand the progression of the Divine Spiral.

The Future, the Third Step, is a Combination of Two Steps in the Past (The Fibonacci Sequence), nothing more.

Is there a Deeper Structure Behind the Divine Proportion?

The Four Forces (Control, Desire, Emotion(Compassion) and the Whole of the Trinity, Imagination) and the related sacred geometry were a guiding principle for the Imagination and the E-Motivation of many Western Scientists.

They tried to Control the Chaos of the Desires of the Senses by enforcing the Rules of Scientific Falsification.

The Proces of Falsification destroyed the Human Intuition.

The Western Scientists forgot to look at the Source of Intuition, the Center, the Quintessence (The Fifth, Consciousness).

The principle behind the Quintessence (Ether, Chi, Prana) is related to higher order symmetries and is a solution of a generalization of the generating function of the Divine proportion X**2 -X – 1

This generalization is X**2-pX-q or X(n+2) = pX(n+1) + qX(n). The solutions of this formula are called the Metallic Means.

When p=1 and q =1 the Divine proportion comes back again.

When the p=3 and q=1 a new sequence X**2-3X-1 or X(n+2) = 3*X(n+1) + X(n), the Bronze Mean appears.

The Bronze Mean generates the pattern: 1,1,4,13,43, the pattern of the Sri Yantra.

It shows a very beautiful pattern of “3”s when the Bronze Mean is evaluated in a Continued Fraction. The Golden Mean is a continued fraction of “1”s.

There are many more “Metallic Means” (other p’s and q’s). They are related to all kinds of symmetries and fractal patterns.

The Bronze Mean shows that behind the Trinity of the Golden Mean lies another Trinity (and another Trinity and …).

The Bronze Mean is the generator of so called QuasiCrystals.

Quasy Crystals play a very important role in the Electro Magnetic Structures of our Body, the Collagens.  Collagens are the most abundant protein in mammals,making up about 25% to 35% of the whole-body protein content. The Collagens in our body explain the Ancient Chinese Science of Acupuncture.

Quasi Crystals are “normal” Crystals with a very complex symmetry.

They are ordered AND not-ordered.

One of the most beautiful examples of the patterns behind Quasi Crystals are the Penrose Tilings.

They were developed by the famous physicist Roger Penrose. He used the tilings to show his insights about consciousness.

Penrose believes that Our Universe is just like our Body a Quasi Crystal, a Hall of Mirrors. We the Souls travel all the Paths of this Magnificent Fluent Crystal.

Was the Bronze Mean Known by the Ancient Architects?

The most important implementation of the Bronze Mean can be seen in the Sri Yantra (“Sacred Device”).

The Sri Yantra is related to the Red Triple Goddess of Creation, Tripura also named Lalita (“She Who Plays“).

The Sri Yantra is generated out of the FiveFold Pattern or Creation and the Four Forces of Destruction.

It contains  9 interlocking isoceles triangles. 4 of them point upwards and represent the female energy Shakti, while the other 5 point downwards, representing the male energy Shiva.

The standard form of the Sri Yantra  constitutes a total of 43 triangles. The centre of the Yantra has a Bindu which represents the Void.

The FiveFold Pattern of Creation moves with the Clock. A pattern that moves with the clock is a  generating pattern.

It moves away from the void and generates space. The FiveFold Pattern is the pattern of the Universe. It creates Universes, Galaxies and Planets. The Pattern moves around the Cellestial Center of Creation,  the Black Hole.

The FourFold Pattern moves Against the Clock and is a destructing pattern. It dissolves space and moves back to the void.  The FourFold pattern is the pattern of the Human Being and Earth.

The combination of both patterns is a Moebius Ring (the symbol of infinity) with the celestial Centre in the Middle. The FiveFold/Four Fold pattern resembles the Ninefold Egypian Pesedjet and the Ninefold Chinese Lo Shu Magic Square.

From the fivefold Shakti comes creation and from the fourfold Fire dissolution. The sexual union of five Shaktis and four Fires causes the chakra to evolve” (Yogini Hridaya (Heart of the Yogini Tantra)).

In Pakistan the Mother Goddess (Sharika) is represented by a diagram that contains “one central basic point that represents the core of the whole cosmos; 3 circles around it and 4 gates to enter, with 43 triangles shaping the corners“.

The Penrose Tilings and many other quasi crystals can also be found in Ancient Roman, Islamic and Christian Architecture (Pompei, Alhambra, Taj Mahal, Chartres). The tilings are an expression of the Game of Life and wer used to build Educational Buildings (Pyramids, Cathedrals,..) to teach and show the old teaching

Kepler (1570-1640), a German Mathematician and Astronomer (The Cosmographic Mystery) and Albrecht Durer (1471-1528), a German Painter, knew about the Penrose Tilings but until the discovery of the Penrose Tilings nobody knew that they knew.

The new scientists (re)discovered old patterns that were known by the old scientist

What is the Meaning of the Bronze Mean?

The Bronze Mean shows the effect of a continuous division of the Universe in Trinities.

It shows that the Universe (and other levels) is suddenly moving from an ordered state to a chaotic state.

This chaotic, not predictable, state is not chaotic at all when you understand the patterns behind chaos.

In our Universe chaos is always ordered. Chaos is an effect of something that is happening in a higher (not Sensible) Dimension or A Higher Consciousness.

The writer of an important article about Penrose Tilings and Islamic Art, Paul Steinhardt is like Roger Penrose a well known physicist.

He has created a new theory about the Universe based on Four Forces AND the Quintessence.

In this theory the Universe is Cyclic. It is expanding and contracting.

The expansion of the Universe ends when the Two Major Structures (-1,0, 1) in the Universe, called Membranes or Branes, are in Balance with the Center (0, the Void).

The membranes are higher dimensional Squares that are in parallel.

The Braines at both sides split into many similar cell-like structures. We live in one of the Cells of the Universe.

The Others, our Twins, live on the other membranes and are not aware of our existence until the Brains are getting into Balance.

At that moment the Twin Universes are Connected.

Scientists don’t know when this will happen but the Old Scientists who could travel the Multi-Universe with their United Brains knew.

It would happen at a very special Alignment of the Five Fold Center of Creation of the Milky Way with the FourFold Cross of the Destruction of Earth.

The Bronze mean is the Master-Pattern of our Multi-Universe.

The pattern 1,1,4,13,43 is in its 42nd enfolding and soon we will experience the 43th step, a Merge of the Left and the Right Brain of the Super Conscioussness, Adam Kadmon.

LINKS

About the Divine Trinity Pattern

How to Raise the Djed

About the Nine-Fold Pattern of the Egyptian Pesedjed

Everything you want to know about the Divine Proportion

About The Indefinite Dyad and the Golden Section: Uncovering Plato’s Second Principle

About the Self-Referential Structure of the Dialogues of Plato

About the Law of Three of Gurdjieff

About Sharika, the Mother Goddess

About the Metallic Means

Paul Steinhardt, About Penrose Tilings and Ancient Islamic Art

About Penrose Tilings and the Alhambra

About the Geometric Patterns in Ancient Structures

An interview with Roger Penrose about the relationship between Conscioussness and Tilings

A lot of information (including simulations) about the Cyclic Universe of Paul Steinhardt

A simple model for the formation of a complex organism

How life emerged out of one Quasy Crystal

About Quasy Crystals and Sacred Geometry

 

About The Rose

roseBetween 1969 and 1975 I was a student at the University of Leiden.

At that time the Flower Power Movement started. I was 18 years of age. I came out of a very protected secure environment.

My parents were very poor, totally not educated and also very religious in their own way.

My life changed in every aspect you can imagine. People were using LSD, Opium and Marihuana. I got into contact with people from all over the world, new religions and theories. We anticipated the end of all war and “peace on earth”.

The most important factor in our life was MUSIC. It was the time of Jimmy Hendrix and Woodstock. The MUSIC was connected to POETRY. We not only listened to the sound but we also listened to the Lyrics. We studied them (Bob Dylan, Leonard Cohen) and discussed them.

My favourite group was Pearls Before Swine. The music of Tom Rapp was the ultimate combination of MUSIC AND POETRY.

When I look back at that time I feel nostalgia. I want to return to the time when everything that was positive was possible. I wonder how we were able to transform an expectation of Paradise into an expectation of the Apocalyps. Let us have a look at The Song About A Rose.

(The Lyrics of Thom Rapp).

“Song About A Rose”
By Tom Rapp

This is a song about a rose

Or perhaps it’s a song about the shadow of a rose

In the morning the apple sellers congregate on corners of their own

But you and I we sing our song about a rose or perhaps the shadow of a rose

With the children of Fribourg and the good thief standing by

We consort in silent rendezvous and call the world a lie

When our song is but a candle that will one day burn away

The children of Fribourg cannot hear what we say

This is a song about a rose

Of lonely caravans whispering to God

To chain the world in prose

But people are not singers and life is not a song

And even God can only guess

Why or where or when or if

The answers all belong

And you and I we sing our song about a rose

Or perhaps the shadow of a rose

The song of the Rose of Tom Rapp is a tribute to Arabic Culture. He is unable to convince the children of Fribourg, a Swiss Town, that there were “lonely caravans whispering to God to chain the world in prose”. They were singing the Song of the Rose or the Shadow of the Rose.

The Rose is a very old mystical symbol. It is the symbol of purity and a symbol of passion, heavenly perfection and earthly passion; virginity and fertility; death and life. The rose is the flower of the goddess Venus but also the blood of Adonis and of Christ. It is a symbol of transmutation – that of taking food from the earth and transmuting it into the beautiful fragrant rose. The rose garden is a symbol of Paradise. It is the place of the mystic marriage. In ancient Rome, roses were grown in the funerary gardens to symbolize resurrection. The thorns have represented suffering and sacrifice as well as the sins of the Fall from Paradise.

Numerologically, the Rose represents the number 5, The Centre. This is because the wild rose has 5 petals. And the petals on roses are in multiples of five. Geometrically, the Rose corresponds with the pentagram and pentagon.

The Rose is the Symbol of the Heart Chakra.

The Rose is the symbol the Centre of the Whole. A Return to the Centre is not possible without Pain and Blood (Thorns). The Shadow of the Rose is the movement away from the Centre to return to the Centre (The Cycle).

That is why Scientists of the University of Fribourg “cannot hear what we say”. “They call the world a lie” and see that “our song is but a candle that will one day burn away”.

Everything will burn away and change into Ashes. Ashes can be used by A Jeweler to make Old Golden Coins Shine Again. The Jeweler cannot repair the scratches. He knows that even new coins have scratches. Nobody is perfect. The Jeweler smiles.

Ashes are also used to give the power of fertility to the Soil (Mother Earth). The Soil covers the the Seed of The Rose in Winter and gives it the Strength to Rise in Spring again. The Rose is helped by the Shining Golden Coin in Heaven, The Sun. The Rose always returns and the Song of The Rose always returns in many ways.

“The Jeweler”
By Tom Rapp

The jeweler has a shop on the corner of the boulevard

In the night, in small spectacles, he polishes old coins

He uses spit and cloth and ashes

He makes them shine with ashes

He knows the use of ashes

He worships God with ashes

The coins are often very old by the time they reach the jeweler

With his hands and ashes he will try the best he can

He knows that he can only shine them

Cannot repair the scratches

He knows that even new coins have scars so he just smiles

He knows the use of ashes

He worships God with ashes

In the darkest of the night both his hands will blister badly

They will often open painfully and the blood flows from his hands

He works to take from black coin faces the thumbprints from so many ages

He wishes he could cure the scars

When he forgets he sometimes cries

He knows the use of ashes

He worships God with ashes

At this moment Arabic Culture is highly associated with Violence and Power Plays (Oil). Many people don’t know that Western Culture really started when The Arabic World gave the old sciences and philosophy back to the West. The old sciences also contained the Secret Knowlegde of The Rose.

At that time the Arabic Culture was producing artefacts of immense beauty like the Alhambra. The walls of the Alhambra are full of calligraphic decoration, cursive and kufic writings with sentences such as “Only God is victor” (apparently by Zawi ben Zirí, founder of the Nasrid dynasty) and poems by three poets of the Court of Granada, Ibn al-Yayyab (1274-1349), Ibn al-Jatib (1313-1375) and Ibn Zamrak (1333-1393). Of course it contained a beautifull Rose Garden, the symbol of Paradise.

The mystic part of the Islam is called Sufism. They were the People who are “whispering to God”. They created poetry and music and knew the Secret of The Rose. The Sufis are the Gnostics of the Islam. They are comparable to the Essenes in the Judiac Religion.

Rumi was the founder of the Mawlawi Sufi order. He was born in Wakhsh (Tajikistan) under the administration of Balkh in 30 September 1207 to a family of learned theologians. Escaping the Mongol invasion and destruction, Rumi and his family traveled extensively in the Muslim lands, performed pilgrimage to Mecca and finally settled in Konya, Anatolia, then part of Seljuk Empire.

When his father Bahaduddin Valad passed away, Rumi succeeded his father in 1231 as professor in religious sciences. Rumi 24 years old, was an already accomplished scholar in religious and positive sciences. He was introduced into the mystical path by a wandering dervish, Shamsuddin of Tabriz. His love and his bereavement for the death of Shams found their expression in a surge of music, dance and lyric poems.

In The Arc Of Your Mallet

Rumi

Don’t go anywhere without me.

Let nothing happen in the sky apart from me,

or on the ground, in this world or that world,

without my being in its happening.

Vision, see nothing I don’t see.

Language, say nothing.

The way the night knows itself with the moon,

be that with me.

Be the rose

nearest to the thorn that I am.

I want to feel myself in you when you taste food,

in the arc of your mallet when you work,

when you visit friends, when you go

up on the roof by yourself at night.

There’s nothing worse than to walk out along the street

without you.

I don’t know where I’m going.

You’re the road, and the knower of roads,

more than maps, more than love.

Tom Rapp wrote “But people are not singers and life is not a song. And even God can only guess why or where or when or if the answers all belong“. We have to do it our selves. We are left alone on the street because even God does not know all the answers.

To Rumi God “Is the Road and the Knower of the roads“. He asks God to walk with him and to show him the way. The poems of Rumi are Love Poems. They apply to Godly Love and Human Love. You understand them the best when your love has left you and you are desperately looking for the answer why this happened.

The Song of the Rose is about a longing to return to the Centre of The Whole. To restore the Balance that once was. I imagine we could start this process by creating new songs about the beauty of the Whole.

Let’s start to whisper again and ask for in-spiration.

LINKS

Song about the Rose

Why Music gives Soul to the Universe and Wings to the Mind

I have been a lover of Music since I was born. It was a big surprise to my parents when I wanted to buy gramophone records of Opera’s when I was thirteen. My parents where not educated in music but they loved it. Everybody in my family was singing, most of them in a choir.

I was given a beautiful soprano voice when I was a young boy. It was so special that I was more or less forced to sing in theatres. I was a very shy person and the first time I was on stage I almost fainted. Later my voiced changed into a Counter Tenor.

Later, when I was about 35, Singing took me like a hurricane. I started to take singing lessons and joint many choirs. I even created my own octet. I never learnt to read notes but this was not a problem. My memory for music works perfect.

Plato framed the essence of Music in this sentence: “Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, a charm to sadness, gaiety and life to everything. It is the essence of order, and leads to all that is good, just, and beautiful, of which it is the invisible, but nevertheless dazzling, passionate and eternal form“.

In the old mystery schools the use of sounds were considered a very sacred science. They knew that the right sequence of sounds could change behaviour patterns and accelerate the healing process. The right toning could perform miracles.

Sound is processed by the cochlea. The word Cochlea comes from kokhlias “snail, screw and kokhlos “spiral shell“. People who have read a few of my blogs will understand that the “spiral of the ear” transforms sound into a very special spiral pattern.

This pattern travels first trough the limbic system. It is here that emotional and physical reactions are produced. The pattern than moves to the auditory cortex of the brain where we become conscious of the sound and can recognize what we are hearing.

The limbic system connects the higher and lower functions of our brains, it is called both the “Emotional Center” and the “Conscious System” of the brain. If we, as Humans, had to consider one part of our brains to be the core of our personal consciousness, it would be the Limbic System and, especially, the interaction between the limbic system and the cortex.If anything resembles the actions of a ‘soul’ in the Human brain machine, it is the interaction between the Cortex and the Limbic system.

So Music (Tones) are a direct connection between the Outside World and our Consciousness, The Emotions.

If you read this blog you will understand that Sound makes a connection to another physical space, Our Twin or Mirror Space (“Dark Matter or Mirror Matter“).  .

Out if this space we are fed by the Force of Life (Qi, Prana). With Sound we are able to connect to every Whole by something called “quantum superposition”. It is a term used in Quantum Mechanics and it defines a state of “Harmony”, “Coupling” or “Entrainment” . If we produce the right sound waves we are able to “entrain” the Body to a Whole (A higher level in the Universe) that is able to heal the body (Qi).

If you read the last blog You will also discover that not only our Ears but our whole body through the connective tissues of our body (skin, bones) is able to resonate.

When people are producing sounds in a group they start to resonate and become a whole. An example is a soccer-match. When the sounds and the movements of the body (the Wave) become entangled the people in the Stadion become a Whole.

Not only the people but also the Architectual Structure of the Stadion plays a very important role. That is why some of the new developed Stadions and Concert Halls are not able to generate the “Right Atmosphere”. They are not able to give the right Feed-Back between Limbic system and the Cortex.

The same applies to Offices. When people are working they need to “hear” the “Humm” of the Others. When the “Humm” is a positive sound they start to feel good and productivity rises. They are connected to the Whole of the Company they are working for. When the “Humm” is a negative sound productivity goes down. When this happens they become sick. The “Acoustical” Structure of a Building is able to transform a positive “Humm” into a negative “Humm” (The Sick Building Syndrome).

If you want to know more I advice you to read the beautifull books of Christopher Alexander about Architecture.

How Socrate changed the Cycle of Western Civilization

SocrateMany people Project their Knowledge of the Now to History. They Think that People Thought the same Thoughts many years ago.

To understand the Spirit of The Time we have to understand the Historical Context People lived in. One way of doing this is to look at a shared foundation and study the Historical Variations on the Central Theme.

This idea corresponds with the Insights of Micheal Bahktin. He called the central theme The Chronotope, “The place where the knots of narrative are tied”. I used his theory to have a look at the Cultural Cycle of History.

I combined the theory of Bahktin with the Economic Cycle Theory of Kondratiev. To my big surprise Kondratiev and Bahktin use a different periodicity (50, 250 years) of the Cycle but the stages of the Cycle were the same.

What surprised me more what that the periodicities of the Cycles where related by the factor Five. When you know the basic periodicity the only thing you have to do is multiply or divide by five and the same pattern, the Basic Fractal of History, emerges. The Five or the Pentagram shows itself in every culture on Earth. When we transform this structure in three dimensions it shows itself as a Spiral or a Moebius Ring.

A beautiful example of a projection of the Now on History was a visit to the Cave of Lascaux in France. An anthropologist was explaining to us what we were seeing.

The Cave contained many Spiraling Abstract Paintings. She told us that the Cave was used for rituals and the many pictures we saw had a symbolic meaning. I did not believe that because the theory of symbolism was “invented” by de Saussure (1857-1913).

The people that lived in the Cave had no idea of Symbolisms and Symbols. They just painted what they “saw” in the Outside World and the Inside World. If I place myself in their Context I cannot Imagine they were Thinking a lot. I feel they were Experiencing Nature in all his states of Wonder and Terror. Imagine what a beautifull Sky they were experiencing every Night and you will understand why the Sky Father was the major Force they felt.

The people that lived at the time of the Cave of Lascaux always situated their Holy Places at the crossings of important Ley Lines. These Ley Lines represent the Spiraling Knots of the Electro Magnetic Field of the Earth (the Earth Grid) .

Highly sensitive people can still feel the PowerPlaces and it is not strange to assume that the sensitive people at that time (“the Sjamans”) could do the same. Just like the Current Sjamans they could travel Space/Time by performing Rituals (Spinning, Chanting the Sacred Tones), Lucid Dreaming or by eating Sacred psychoactive plants like the Peyote and the Amanita Muscaria (the Soma).

Symbolism was a theme of the Spirit of the Time of a stage in the development of the Kondratiev Wave that operated between 1890 and 1940. It was the time of Standardization (Control, Plan).

The stage before this stage (1850-1890) was related to Energy (Ego, Self, Desire, Fire). It was the time when the Steel Mills were created, the research in Chemistry started and Alexander Noble invented Dynamite. I was able to map every phase of the Kondratiev Cycle to the Cycle of Bahktin.

The 5 phases of the Kondratiev Cycle (5×50 =250 years) could be summarized at a higher level, the Industrial Revolution. I found out that the Industrial Revolution was a Social Movement. A Social Movement is always preceded by a Spiritual Movement, the Renaissance.

I started to map the Cycle again with a periodicty of 250 years. The time-interval between 1450 and 1700 is called Renaissance. It is the stage of the Spirit and Ideas. The model fitted.

I went back 5×250 years (200-450). In this time Christianity was created by the Roman Emperor Constantine I. He used the widespread Cult of Mithras to introduce Christianity in the Roman Empire. Again we are in the stage of the Spirit. The Model fitted.

I jumped to a higher level of the Cycle (The Cycle of Civilizations) and travelled further back in time. I arrived at the time of the Cave of Lascaux. At that time many caves contained “abstract pictures”. The pictures look like Spiraling Spirals.

Later the spirals where placed in a Medicine Wheel and connected to Animals (Eagle, Bull). The same animals appear in the Medieval Cathedrals but now they are related to the Apostles. Even the medicine wheel (a labyrinth) can be found there.

If you walk this wheel in the Cathedral it will point you to all the important stories that are told. Just like the Medicine Wheel the Cathedrals (build by the (Free) Masons) where an educational tool to tell about the Spiral of Life. Suddenly I saw the big picture.

Every step in the Cycle was nothing but a new way to show the “same thing” again and again. The spiralling spiral came back all the time but on a different level.

What happened around 550 BC?

At that time an Innovation in Religion came into the World. This innovation can be summarized by the famous statement of Socrate Know Thyself. The same statement can be found in the Gospel of Thomas and is also the central theme of the teachings of the Buddha. The Gospel of Thomas is a part of the Dead Sea Scrolls, a Gnostic Library of the Essenes, dated 50 BC.

Jesus said: Whoever knows the All but fails to know himself lacks everything . . . But the Kingdom is within you and it is without you. If you will know yourselves, then you will be known and you will know that you are the sons of the Living Father. But if you do not know yourselves, then you are in poverty and you are poverty“.

Boeddha became an Inspiration in the East. Socrate and Jezus were killed. From that time on an enormous amount of people were killed in the West when they wanted to Know Themselves, find the Whole in their Inner World.

They could not experience the Roman Religion through A System. Know Thyself was a huge threat to the Rulers of Western Civilization. Constantine simply took over Christianity to preserve the power and made it into a Roman System. A system of Laws to Obey. He practiced the old Roman trick of Divide and Conquer to save his Empire.

Between 1450 and 1700, the Renaissance, the tides started to turn. It took another 250 years (1950) before the people in Europe started to find their own Identity again. We are now in the Stage of Individuality of the Cycle and are slowly entering the state of Empathy. It shows itself in the many attempts to create Networks (Communities). The Internet is one of the major Western technological inventions to support this.

The Cycles of East and West (and North and South) are coming together. The Eastern Cultures embrace Western Culture and the Western Culture embraces Eastern Culture. We can create Harmony by a fuse of everything the Human Race has Learnt when a new cycle started around 550 BC.

The Cycle of The Earth is almost at The Breaking Point. According to many environmental scientists we will soon experience a very fast Reorganization on the Level of Earth. The long term cycle of Earth is restoring itself.

Not only Earth will restore itself. The original Spirituality of the civilization of MU, will be restored. An ancient Bhuddist prophesy speaks of the darkest hour of the Dark Age, when the rivers of materialism burst their banks, and plague, famine, greed and warefare beset desperate people everywhere.

That Dark Age will soon end and the new Golden Age will appear. Many living buddhas are now here to bring the precious healing Dharma to anyone ready to receive it.