Moeten Kunstenaars de Leiding nemen in de Grote Transformatie?

Harmonie der Spheren

De oude, de hele oude en de nieuwe Natuurkunde werd en wordt gedomineerd door de Sterren.

Het begin, de Oerknal staat ter discussie maar er is ook zwarte materie kwijt.

De hiaten in de hedendaagse Natuurkunde worden verklaard door 150 jaar terug te gaan tot de tijd van Maxwell en Faraday die net de vondst van de Quaternions en Octionions hadden meegemaakt en verwerkt.

Heavyside en daarna Einstein maakte de Simpele Spiralen van de aloude Ether weer complex door alles te baseren op vectoren.

150 jaar staat voor ongeveer 3x de Periodiciteit van de Kondratiev cyclus, een Economische golf die past in andere langere termijn golven die samen de Harmonie der Spheren vertegenwoordigen.

De schetsen van Faraday.
De wiskundige Peter Rowlands heeft de huidige natuurkunde letterlijk ontrafeld en ontdekte dat er twee parallele universums zijn waarin we permament leven.

Het ene universum is het universum van de dag en de zon en het andere van nacht en de maan.

Ze worden gescheiden door wat natuurkundigen het Vacuum noemen.

Het zijn ook de universa van het Leven en de Dood

Waterman

De wetenschappers in het verleden, de Magi, hebben duizenen jaren de bewegingen van de sterrenhemel beschouwd en daaruit nauwkeurige berekeningen kunnen afleiden en bijzondere correlaties ontdekt.

De theorien van de magi blijken beter te passen dan men ooit dacht.

De grote Transformatie vindt nu plaats en gaat gepaard met “Barensweeën“.

Ze is al lang geleden aan het begin van het tijdperk van de Vissen aangekondigd en wordt getypeerd met de Waterman die een Vat Levensenergie over de Melkweg gooit waardoor de vissen kunnen wegzwemmen.

Het nieuwe tijdperk is het tijdperk van de Verbeelding die de Werkelijkheid Schept.

Aanleiding

De eerste versie van deze blog was een dokument dat ik voor Koos Hoogland had geschreven die een idee had om een bijzonder museum op te richten dat hij het Eeicas noemde.

Ik heb toen dat idee uitgewerkt tot een voorstel voor een Concepten Museum.

Met het document is nooit iets gedaan totdat ik het vorige week weer eens doorkeek en zin kreeg om het verder uit te werken.

Koos werd door Harry Romkema gestuurd die vermoedelijk refereerde aan een project wat ik lang geleden had gestart samen met Eric Vreedenburgh toen verbonden aan de interfaculteit van de Hoge School der kunsten in Den Haag.

Ik was in die tijd (1980) afdelingsdirecteur bij de ABN verantwoordelijk voor onder meer Informatie-management en IT-Strategie.

Mijn idee was om de verschillende soorten architecten (huizen, muziek, stad, landschap, ict,.. ) die er toen waren is met elkaar in contact te brengen om ervaring en kennis te delen.

Ik had toen ook het vermoeden dat de ICT alles zou gaan domineren en dat dat als we niet zouden oppassen dat tot een enorme verstarring zou gaan leiden.

Het netwerk dat uit dit project is ontstaan bestaat nog steeds en heeft bijv. meegewerkt met het opstellen van een Strategie voor de ABN waarbij ik de metaforen uit de Kunst haalde.

We gebruikten toen de ontwikkeling van de Middeleeuwse stad als metafoor voor de ontwikkeling van de Software-architectuur van de bank.

De periode 1969 tot 1997 waarin de ICT zijn overmacht kreeg staat beschreven in het jubileum boek van SMO dat Eric en ik in 1998 mochten samenstellen.

In dit artikel heb ik vooral het aspect van het netwerk opgenomen dat in die tijd (1993) net was ontstaan. Vandaar de titel van mijn bijdrage: “Spelen met tussenschotten, lagen en stromen”.

Je kunt de Kondratiev cyclus gebruiken door de grote sprongen in de technologie te beschrijven en te voorspellen. Onze fase kan worden getypeerd met Global Brain.

Global Brain staat voor Autonome, Zelf Sturende (3de orde cybernetische, systemen (“Smart Systems“).

Het staat ook voor de Noosfeer van Vernadsky en Teilhard de Chardin.

Hier begint het oorspronkelijke document:

Ik heb er plaatjes aan toegevoegd en de tekst wat uitgebreid en de titel aangepast.

De geschiedenis Herhaalt zich

Er zijn vele golven met een verschillende periodiciteit.

Cycli hebben een vergelijkbare vorm en indeling (Sinusvorm, Omhoog, Top, Omlaag, Dal).

De sinusvorm van de cyclus bevat twee tegenstellingen n.l. Richting (Omhoog vs Omlaag) en Evenwicht (Top vs Dal).

In dat laatste geval lopen de raaklijnen parallel aan de x-as en is er sprake van een eerste afgeleide. Fourier heeft bewezen dat alle functies zijn te beschrijven als een optellingen van sinussenen cosinussen waarbij sinus en cosinus eigenlijk dezelfde functies zijn met een vertraging van 90 graden.

Cycli van verschillende periodiciteiten versterken of beperken elkaar.

Omhoog en Omlaag heffen elkaar op.

Het midden -1+1 is 0.

Quaternions Multivariate Vectors
Het nilpotent model van Peter ~Rowlands
Het model van Paths of Change.
Dit is een cyclusgenerator die is gebaseerd op de Chinese Sheng Cyclus.Het bijzondere van deze cyclus is dat het geheel (wit) een eigen kijk (“worldview”) heeft.
Het idee (Spirit, Verbeelding, geel) geeft het wiel van Avontuur een zet.
De Chinese Sheng Cyclus geprojecteerd op Paths of Change.

De Precessie Cyclus stuurt Culturen.

De precessie cyclus ontstaat doordat de aarde een draaing in zijn draaing heeft.

Die beweging is merbaar omdat de poolster beweegt. De oude culturen waren op de hoogte van deze cyclus.

Sun at the center of a large oval showing the signs of the zodiac around it

Iedere keer als een nieuwe constellatie verscheen werden alle processen en gebouwen aangepast wat zichtbaar is in de Sphinx die uit het tijdpek van de Leeuw stamt.

De stier wordt in de gaten gehouden door de Boogschutter die is verbonden met Orion, de ster waar wij volgens de ouden vandaan komen.

Volgens de Cyclus van de Precessie (P=25461) verlaten we het tijdperk van de Vissen (Groen, water, emoties, waarderen) en bewegen we naar Aquarius (Geel lucht, scheppen).

Vissen heeft een visijn (<->) waar aan twee kanten aan werd getrokken als symbool.

Het staat voor de dualiteit (Goed vs Kwaad) die bepalend is voor dit tijdperk en onze eindtijd.

het sterrebeeld vissen schuift langzaam naar de Waterman die ze vanuit zijn vat in de melkweg stort.

Pisces is het twaalfde (4×3) en laatste teken van de Zodiac waarna er weer een nieuwe cyclus begint van ?25.000 jaar.

Vandaar dat onze tijd van het nieuwe begin als extreem signifikant werd beschouwd in het verre verleden.

Een Vat is het symbool van een Chakra ook wel Trompet of Zegel genoemd . Vandaar dat deze tijd wordt aangekondigd door de Zevende (3+1+3)Trompet of Zegel. UIt het vat stroomt de levensenergie (Chi, Prana).
De spiraal van de tijd in de Kathedraal van Chartres.
Fractal. Een fractal is een zelf-refererende structuur.
De Geopolitieke spiraal laat zien dat China nu in het centrum staat.

De Kondratiev is een economische Golf.

In 2000 hadden we de top van de Kondratiev Cyclus (P=52) bereikt en ging de economie met een klap omlaag.

De cyclus had Individualisme als thema.

De nieuwe Cyclus gaat over de grote Transformatie (Klimaat, Spiritualiteit, Technologie (Kunstmatige Intelligentie)).

De Mens is een Spiegel van het Universum.

De mens kan worden geclassificeerd door een 2-combinatie van vier aspecten n.l.

Spirit (verbeelden, creativiteit, idee, concept, metafoor, geloof, kunst, omhoog),

Geest (ordenen, waarheid, regels, theorie, wetenschap, top),

Lichaam (waarnemen/handelen, gereedschap, vakmanschap, praktijk, ervaren, omlaag) en

Ziel (zorgen, emotie, waarde, waarderen, sociaal, godsdienst, dal).

Kunst en Wetenschap zijn complementair.

Kunst (Omhoog, Spirit) geeft weer en geeft de cyclus een impuls (Idee).

Wetenschap (Top, Geest) zet een idee om in een theorie, brengt orde en eenheid.

Vakmanschap (Omlaag, Praktijk) produceert, neemt waar, handelt, specialiseert en zet de mensen met de benen op de grond.

Godsdienst (Zorg) haalt de mens uit de depressie en inspireert (Ziel, Dal).

Fysieke Museums hebben hun langste tijd gehad.


Een museum is een plek waar uitingen van de mens (kunst, wetenschap, vakmanschap en godsdienst) worden getoond aan de mens.

De meeste musea concentreren zich op de kunst.

Er zijn weinig musea waar de vier uitingen van de mens in hun samenhang en hun ontwikkeling in de ruimte (ontstaansgeschiedenis, genese) en tijd (trends, stromingen) kunnen worden ervaren.

Kunst is meer dan het interpreterend afbeelden van de werkelijkheid.

De werkelijkheid is kunst als je goed naar buiten kijkt.

Als je de geest beschouwt worden concepten en metaforen zichtbaar.

Zij zijn de fundamenten van de wetenschap.

De kunstenaar ziet de toekomst in het nu en probeert er een vorm aan te geven.

Wat is een Concepten Museum?

Een Concepten-museum is een plek waar verzamelaars en musea de achtergronden van hun collectie kunnen tonen en waar de grondslag van de nieuwe Cyclus wordt uitgelegd.

Alhoewel een stenen museum ruimte biedt om de kunst-materie te tonen geeft de huidige techniek ook de mogelijkheid om plaatjes en filmpjes en binnenkort zelfs 3D-ervaringen op te pakken.

Wat te doen?

Het is niet zo moeilijk om de volgende stap voor te stellen want de golven stromen rustig door alleen vaak op een ander plan.

Het is duidelijk dat Creativiteit de drijfveer is van de nieuwe golf .

Creativiteit genereert ideeen maar die moeten werkelijk worden en daar is nog steeds de vakman voor nodig.

De cycli hebben een cyclustijd die steeds 5x langer of korter is.

Deze cyclus duurt 5x5o= 250 jaar. Het “verhaal van de cyclus is vertelt door Mikhail Bakhtin

Op de witte kruislijn staat een bekend fenomeen n.l. de komst van een nieuwe wereldleraar die de opvolger is van Mohammed die de Emotionele (groene) Fase van de grote cyclus draagt.

Het gaat nu over een gele Spirituele leraar (de Maytrea).
De Buddha van de toekomst.

Bijlage