Featured

van Samenspel naar SamenSpeling

Een Samenspeling is een Samenleving waarin gespeeld wordt.

Direct beginnen met de samenvatting druk hier:

In deze blog gebruik ik de twee blogs over Spel en Samenspel om uiteindelijk een Strategie voor de Nederlandse Samenleving te maken.

We moeten ophouden met alles te standaardiseren.

Wat is Cultuur?

Volgens het model van Paths of Change is Cultuur een Spel waarin de Verbeelding (Zelf) en de Samenleving (Wij) proberen om hun Paradox op te heffen.

Het Zelf wil uniek zijn en zich niet conformeren met het algemene belang van de samenleving.

de Wetenschap van de Cultuur

Er zijn minstens twee wetenschappen zijn die zich bezighouden met Cultuur.

Dat zijn de Sociologie en de Culturele Antropologie.

Late Modernity in Crisis

op 9 Augustus vond ik Andreas Reckwitz, een Duitse socioloog die zich bezighoudt met singularity.

Voor een uitgebreide video over zijn werk druk hier .

Algemeen vs Uniek

volgens Emmunuel Kant, de filosoof van de Verlichting, komt het Algemene uit concepten (Begriffe) en het bijzondere uit intuitie (Anschauung).

Zien, inzicht en wijsheid zijn van een andere orde dan de concepten die bij Plato buiten de grot bestonden en een resultaat waren van het licht.

The Society of Singularities van Andreas Reckwitz:

Singularities zijn bijzondere plekken, rampen, momenten, gebeurtenissen, situaties, een ontmoeting.

Ze genereren een bijzondere meestal diepe emotie en worden daarom vaak doorverteld en soms omgezet in verhalen en zelfs mythes.

Mikhael Bhaktin heeft de verschillende tijdperken getypeerd met een genre. We naderen een nieuw Mythisch Tijdperk.

Singularity

Onze Maatschappij produceert steeds meer signularities, een kostbaar “cultureel” product dat speciaal en eenmalig wordt geconstrueerd door een speciaal, eenmalig en kostbaar team.

Een Singulariteit heeft een speciaal eigen publiek dat de “voorstelling”, wil bijwonen op het moment dat “het” gebeurt en dus niet een paar uur later als “iedereen” het al heeft gezien.

Een PoC-model van de Sport.

De Competitie

Op de markt is er een grote competitie voor aandacht.

Die wordt gebruikt om reclame te maken voor nieuwe versies van zichzelf of anderen die fors moeten betalen.

Een unieke representatie van een mens wordt een Profiel genoemd.

Een Profiel bepaalt of een persoon aantrekkelijk is voor een ander persoon of zijn of haar product aantrekkelijk is om te ervaren.

Bijzondere gebeurtenissen zoals een uniek etentje op een mooie plek of een mooie vakantie krijgen ook profielen net als films.

Die worden gebruikt om de plek te verkopen maar ook om de status te verhogen omdat authenticiteit scoort.

Profielen kunnen worden gematched .

Het Onwikkelpreces van een Singularity

Sinds de de tijd van de lopende band van Ford en Taylor wordt alles gestandaardiseerd en gebonden aan regels die voorspelbaarheid, efficiency en verbetering )innovatie) moeten garanderen.

Het gevolg is dat alles op elkaar gaat lijken.

Tijdsbesteding wordt ingedeeld en gecontroleerd. Emoties worden geminimaliseerd.

Om de prijs van een commodity te kunnen verhogen moet het product lijken op een uniek (“hand-gemaakt” product.

Het moet zeker niet duidelijk zijn dat het “fake” product toch een standaard product is.

Ondertussen zijn echte fake producten soms weer mooi en uniek “kitsch”).

Het maken van singularity kost veel geld en levert veel geld op als het in handen valt van het publiek.

Het is nooit zeker dat het succes ook komt vandaar dat er gespecialiseerde talentvolle mensen nodig en wellicht AI om er een succes van te maken.

Net als topvoetballers worden ze voor veel geld verkocht en kunnen ze zoals Cruijf ook een eigen mythe gaan dragen.

Het verhaal van de Sigularity laat zien waarom spel, spelen en sport zo dominant aan het worden zijn.

Het is geen Samenleving meer maar een Samenspeling.

De slinger van Walter Russell:

De Postmoderne markt is het gevolg van eindeloos Abstraheren (Omhoog) van steeds dezelfde Cyclus die een variant is van de PoC-cyclus. De cyclus wordt dan een Spiraal.
Twee gekoppelde cycli die in tegenovergestelde richting draaien waarbij gezien vanuit het Centrum Wit, het
Ordenen Omhoog gaat,
Social neer gaat, Re-
Action Vooruit en en
Creativiteit Achteruit gaat.

De vier wereldbeelden kunnen worden voorgesteld als Vectoren die een schroef=beweging maken loodrecht op het centrum die samen een cirkel beschrijven.
Een Octonion is een getal dat bestaat uit een combinatie van een regel getal en drie verschillende onafhankelijke complexe getallen i,j,k, die allemaal als kwadraat -1 hebben en kunnen worden voorgesteld als draaien in een 4D-ruimte.

Cultural Kapitalism combineert Kapitalisme met Liefdadigheid

Slavoj Zizek over Cultural Capitalism: kapitalisme is een uitermate slim systeem. Het kan zelfs geld verdienen aan het verkopen van het opheffen van het systeem waarna het weer terug komt. Dit wordt een autopoiesis genoemd, een ststeem dat zichzelf reproduceert.

There is a paradoxical social logic of singularization taking place embracing cultural capitalism, media technologies, life-styles and politics.

Singularity leidt tot Polarisatie

It turns out that as soon as singularizations are the focus of wide-ranging social patterns they tend to asymmetries and polarizations which are characteristic of the late-modern present”.

Produceert de Kunst Uniekheid?

Het Einde van de Kunst van het copieren was het doel van Rene Magitte.

Singularity:

De analyse van Rechwitz gaat over de uniekheid als fenomeen, die bijvoorbeeld in de kunst ontstond als reactie op de fotografie waarbij het copieren met eigen inbreng veel simpeler werd maar ook op de idiotie van de Markt waarbij een zogenaamd uniek kunstwerk (Duchamps experimenteerde met een wcpot) eindeloos in waarde stijgt omdat er wel weer iemand rijker wordt dan de rijkste en het zich kan veroorloven om een hogere prijs te betalen.

Hier zien we nog twee aspecten (spellen) terugkomen n.l.

Technologie die uniek zijn mogelijk maakt en een

Markt die uniekheid waardeert.

de 6 spellen van Paths of Change die bestaan uit 2-combinaties van complementaire wereldbeelden die passen op de Archetypen van Jung, waarbij ieder spel gekoppeld kan worden aan een ander spel via gedeelde wereldbeelden. Hierdoor ontstaan heel veel paden van verandering die uiteindelijk gesloten moeten zijn op een gedeeld wereldbeeld.
Brand Archetypes: Carl Jung Didn't Invent Them. So Who Did? This graphic depicts Carl Jung's theory of the unconscious mind.
De vier archetypen van Jung.

De vier spellen van PoC komen weer terug maar gestuurd door het wereldbeeld dat Will McWhinney terecht Mythic en Carl Jung Jung het Zelf noemde , de bron van de creativiteit, die eigenlijk het oude vernietigd.

We zitten in het vervolg van de opkomst van de bourgeois na de franse revolutie. Hier speelt het calvinisme nog steeds een belangrijke rol. Daar tegen werkt de Romantiek die we het best terug kunnen vinden in de theorie van Maslow waarbij de top ze;self-realisatie is.

Hartmut Rosa: Net als het universum expandeert onze leefwereld ook. Dat komt omdat de noodzaak om te groeien steeds maar weer input vraagt in productie processen die iets nieuws produceren.

Mensen hebben het daarom altijd druk en gebruiken hulpmiddelen om de druk te verminderen die juist weer druk genereren zoals to-do-lijsten.

Het zichzelf bemeten om gezond te leven roept competitie op waardoor men steeds een hogere score wil halen. De horizon verschuift omdat hij met ons mee beweegt.

Om iets te waarderen moeten we het eerst interneren (ons eigen maken, resonantie) en dat kost zoveel tijd dat we wel van alles doen en kopen maar er eigenlijk steeds op de grens van het hebbben blijven hangen.

Kondratiev 5+1×50 jaar:

Ik heb een oud plaatje wat aangepast waaruit nu duidelijk blijkt dat de val van de Berlijnse muur een “herhaling is van de Franse Revolutie, in 1789, die een “mal” opleverde voor vele volgende “revoluties.

5×50 en 5x50x50 zijn allemaal frequenties van golven die allemaal een uniek thema hebben wat min of meer een samenvatting is van de 5 “sub-thema’s). In oude tijden werden die thema’s opgehangen aan “goden” zoals Apollo en Dionysus (Vergelijkbaar met Pan)..

Greek God Apollo
Dionysus, de god van het genieten tot aan de extase door middel van de zintuigen en eventueel hulp van allerlei stoffen (drugs, alcohol,..).

De Romantiek: de perfecte reactie op de Verlichting.

Terwijl de stoommachines de rust opeten en er overal spoorlijnen worden aangemeld om weer twee evenwijdige lijnen te trekken die elkaar snijden in de horizon komen de dichters in opstand en en geven het kind en de natuur een belangrijke plek in de beleving van de bourgeois die de echte Amor weer willen leren kennen.

Ondertussen knutselt Ford al aan zijn T-ford en bedenkt met Taylor nog slimmere manieren om de handelingen van de arbeiders efficiënt in te zetten.

Onder de middenklasse ontstaat de arbeidersklasse die Karl Marx een bewijs levert voor zijn theorie dat de toekomst voorspelbaar is.

1989 De Val van de Muur als Referentiepunt:

De Chinese sheng cyclus in PoC-formaat kan worden gemaakt door de punten van het vierkant van PoC met een lijn te verbinden en het Kruispunt in het midden wit te maken waardoor er een Pentagram ontstaat.
De cyclus van hondratief in de vorm van de Sheng cyclus.

Friedrich Nietsche

Friedrich Nietsche durfde het aan om de fundamenten van de Europese beschaving die vooral uit het christendom kwamen ter discussie te stellen en zocht te vroeg naar nieuwe fundamenten die hij vond in het oplossen van de spanning tussen de Ratio van de Verlichting en de Zintuigen van de Romantiek en de behoefte van het Zelf naar Uniekheid in tegenstelling van de Krachten die uit het Onderbewustzijn van de Massa opborrelen.

Dat laatste zag hij gebeuren bij opvoeringen van de muziek van zijn vriend Wagner met wie hij de interesse voor de tragedie deelde.

Nietsche zijn vader is predikant die In zijn studietijd (hij studeert theologie) overlijdt aan een hersenziekte waar hij ook aan denkt te leiden.

Schopenhauer zet hen op het pad van het Lijden en Wagner op her pad van de Griekse tragedie en Entrainment van een collectief door imponerende muziek.

Nietsche onderzoekt de Wil en de behoefte van de mens om Boven zichzelf uit te stijgen.

Hij probeert de Meester-Slaaf-relatie en Zelf-en-Ego en (Apollo (Ratio) -Dionysis (Passie)) te verenigen waarna hij in 1889 kranzinig wordt opgenomen en bij zijn zuster thuis die zijn werk in handen geeft van de Nazi’s die de Ubermensch adoreren.

de Stoom-machine is een model van de Mens

Het tijdperk van de Franse Revolutie wordt de Verlichting genoemd omdat de “ratio” de overhand kreeg.

Die moest de macht overnemen van de Fantasie en de niet te temmen Emoties die de seksuele behoefte opriepen.

Het was het einde van de Feudale staat waarin een nieuwe middenklasse (de “bourgeois”de macht overnamen en het werk gingen besturen met machines aangedreven door een Stoommachine, die door de psycholoog Sigmund Freud als model van de mens werd gebruikt.

De stoomachine gaf ook aanzet tot de thermodynamica die via de statistische mechanica de Quantum mechanica opriep.

De stoom gedreven fabriek gaf ook het model voor de computer. die het denken mechaniseert iets waar Kant een aanzet toe gaf.

Steaming Days

Technologie streeft naar een Collectief Brein:

e volgende stap in de technologie is “Global Brain”.

Dit gaat veel verder dan Ai wat een toepassing is van de statistiek die nog steeds alleen maar kan werken als er een voorbeeld wordt gegeven.

Een Global brain gaat verder dan een octopus.

Het is een Artificial Organisme wat meer overzicht heeft dan alle mensen bij elkaar,

Wat is Post-modernisme?

Scenario Archetypes

De relatie tussen Jungs archetypes en Toekomst scenario’s.

Hamermas: Van Verticaal naar Horizontaal naar Infrastructuur.

De lijnen van Boven naar Bebeden worden meer horizontaal waarbij in eerste instantie de kritische massa zich kon ontwikkelen en invloed kon krijgen totdat de media compact werden en zich transformeerden in commerciële beinvloedings-systemen.

Samenvatting

Overslaan samenvatting druk hier.

0 Wat is cultuur?

In november 1989 viel de Berlijnse muur.

Deze gebeurtenis wordt door Sociologen gezien als het begin van het Post Moderne tijdperk.

In 1789 vindt de Franse revolutie plaats 200 jaar voor de val van muur.

In het midden 1889 wordt Friedrich Nietsche enorm beinvloedt door Wagner krankzinnig en zorgt zijn zuster er voor dat zijn werk in handen valt van Adolf Hitler die zijn concept van de Übermensch overneemt.

Wat is Post-modernisme? Is het mogelijk om een cultuur te “maken”?

Het lijkt er op dat de massa-media die zijn gegroeid in de tijd van de tijd van de zelf-expressie van de “sixties” door het Internet op het nivo van infrastructuur zijn gekomen die is aangewend door een aantal “slimme” ondernemers, die eerst alleen reclame verkochten, om de massa te beïnvloeden wat nu ook fors gebeurt.

De massa wordt weer “ingepakt”.

Velen vermoeden een samenzwering van het groot kapitaal maar het is vermoedelijk andersom.

De tijdgeest doet haar werk en de Waterman al voorzien door Nietsche is gekomen.

Will Love Steer the Stars?

De Precessie-cyclus duurt 25.000 jaar:

1 Je kunt een een lange termijn cyclus heel goed gebruiken om de toekomst te voorspellen door achteruit in de tijd te gaan.

De langst bekende cyclus de precessie-cyclus is heel oud en al heel lang bekend wat er op duidt dat mensen al heel lang naar de sterren kijken en verbanden zoeken.

De sterrenkijkers werden in Perzie Magi genoemd.

Tijd-bewaarders

De magi waren ook de Bewaarders van de Tijd.

Ze moesten aangeven wanneer een bepaalde periode (bijv. de lente) ging beginnen om de noodzakelijk acties (bijv. zaaien) te ondernemen.

Kalenders

De magi waren ook vernatwoordelijk voor de kalender.

De kalender gaf erg veel afstemmingsproblemen omdat bijv. de zon-en-maan-cyclus niet synchroon lopen waardoor men op zoek moest gaan naar een GGD (Grootste gemenen deler) die in erste instantie werd gevonden in de 60.

Hierdoor werden 5 dagen per jaar gemist die aan het eind van het jaar werden toegevoegd.

Persia's great magian on a relief from Persepolis
Persia’s great magian on a relief from Persepolis

De magi vonden erg veel verbanden die overal werden aangebracht totdat in de bijbel aan toe.

Er zitten ook verbanden in de verbanden.

De precessie (25.000 jaar) gaat weer helemaal opnieuw beginnen met de Waterman , een situatie waar men al lang naar heeft uitgekeken en voor heeft gewaarschuwd.

Waterman een nieuw Begin met een enorme Omkering:

De Waterman duidt op een complete omkering die aan het einde van de tweede post duidelijk was.

Het nieuwe spel is het spel dat spellen maakt getrokken door de Fool, de eerste kaart in de Tarot,

De Kondratief Cyclus is een Economische cyclus:

2 De bekendste golf is de kondratief. Die duurt maar 50 jaar. Er passen er 500 in een Precessie en 500/12= 42 in een Zodiac-teken. De Kondratief past perfect op de spellen (“games”) van Paths of Change.

de Waterman is het spel van de Cultuur wat het spel van Technologie gaat vervangen. Dat is vastgelopen in de digitalisering.

De ode kaart van de Tarot, de niksnut.
Niks is het eigenlijk nul of nog beter niks in de zin van de lege verzameling (Niets)
De niksnut heeft de verbeelding van een kind die nog niet is beïnvloedt door het denken van de ouderen.
Die kunnen niet meer spelen laat staan nieuwe spelen bedenken en uitproberen.
De eerste stap van de tijd van de Waterman wordt de Golden Age genoemd.

Deze blog bevat een PDF die een volledige handleiding bevat om de toekomst te voorspellen uit 2008.

3 Je kunt vooruit kijken omdat de geschiedenis zich herhaalt.Hierdoor staat de toekomst in het verleden geschreven.

Mikhail Bahktin heeft een Culturele Cyclus gevonden:

4. Opbouwen complementaire Kondratief om sociaal-culturele ontwikkelingen te voorspellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van herwerk van Mikhail Bahktin.

Einde Samenvatting

1 Toekomst Voorspellen m.b.v. een Cyclus:

Een strategie is een uitvoerbare lange termjn visie die weer is gebaseerd op een algemeen beeld van de toekomst die ik altijd baseer op een cyclus.

De langst bekende cyclus is de precessie cyclus (25.920 jaar cyclus-tijd) die een overgang van dualisme naar holisme laat zien.

Het is het dualisme van de Vissen (Ichthus) die de realiteit hebben verdeeld in twee elkaar bestrijdende krachten, het Goede en het Kwade. Het symbool van de Vissen is een haak.

Het thema van de precessie en de Zodiac is de Held die de Draak verslaat. Dat thema wordt eindeloos herhaalt.

We zijn nu weer aangeland in het begin, het tijdperk van de Waterman, die het levenswater in de Melkweg stort uit zijn vat waardoor de vissen wegdrijven.

Water staat voor Emotie en Intuitie, de twee wereldbeelden die samen het Spel zijn dat Spellen maakt.

This image has an empty alt attribute; its file name is Sidney_Hall_-_Urania%27s_Mirror_-_Aquarius%2C_Piscis_Australis_%26_Ballon_Aerostatique.jpg
Een Vat is het symbool van een Chakra ook wel Trompet of Zegel genoemd . Vandaar dat deze tijd wordt aangekondigd door de Zevende (3+1+3)Trompet of Zegel. UIt het vat stroomt de levensenergie (Chi, Prana).

Waterman is het Spel van de Cultuur en Beschaving

De spellen van PoC corresponderen met de 12 “tekens” van de Zodiac die in 25.920 jaar /12= 2160 jaar ronddraaien.

De precessie draait rondom de poolster die per cyclus verandert. De huidige poolster, Polaris verbonden aan Moeder Maria (“Stella Maris”). De volgende ster is Vega en de vorige was Draco (Draak).

in Egypte werd de geheime naam van de Pharao (de Osiris naam) gekoppeld aan de poolster toen Draco (de Valk).
precession of the equinoxes
De vorige poolster was Thuban  ثعبان stond in Draco (de Draak)

2 Kondratieff is de Cyclus van de Technologie

Een meer bekende cyclus is die van Kondratieff die 50 jaar duurt wat neerkomt op 43 rondjes voor een complete precessie-cyclus.

43 is het nummer van de Sri Yantra, een geometrie die is opgebouwd uit de oude Basis-structuren volgens de formule X(n+2) = 3*X(n+1) + X(n, een variant op de Golden Mean (de Bronze Mean) die de getallen 1,4,13 en 43 genereerd.

De 43e stap is net begonnen.

Waterman past op het Spel van de Cultuur waardoor het vermoedelijk een tijdperk van de Kunstenaars is.

Die zijn hard nodig om de vastgelopen digitale technologie weer op het pad te zetten.

Als we dat niet doen verdwijnt de mensheid in zijn eigen gemaakte Virtuele wereld.

Harmonie der Spheren:

De precessie-cyclus was lang geleden al bekend in Babylonie waar de Magi , (de wijzen uit het Oosten) de wetenschappers waren.

Korte cycli worden gedragen door langere cycli.

Het verband is “harmonisch” wat betekent dat de cycli vergelijkbaar zijn met muziek (“harmonie-der-spheren”) en fungeren als boventonen.

De golf kan worden ingedeeld in 5 stadia waarvan de 5e (wit) staat voor het kruispunt van de vier.hoeken van het vierkant dat kan worden getypeerd met de vier wereldbeelden van PoC die kunnen worden beschreven door twee variabelen Communion en Agency uit de Interpersonal Theory die ook wel Yin en Yang en Vrouwelijk en Mannelijk worden genoemd. .

De cyclus van PoC geprojecteerd op de Chinese Sheng-cyclus.
Poc geprojecteerd op de Sheng Cyclus. De 5 komt uit het kruispunt van het vierkant van de 4.
Harmonische theorie.

De verhouding tussen alle cycli is bekend en kan worden aangewend om een “stap omhoog” of een andere kant op te gaan(vooruit, achteruit, omhoog en omlaag).

De stadia van de cycli kunen worden verdeeld middels PoC of een oudere indeling gebaseerd op de vier of vijf) elementen.

the Triple Godess:

De maan werd verbonden met het vrouwelijke en de zon met het mannelijke.

De godin van de drievoudige zichtbare maancyclus (29,530 588  ) is de Godin van de 3-eenheid.

In de periode van jagers en zoekers en was de sjamaan, (iemand met paranomale gaven) het complement van de “bestuurder”.

De ervaring van de sjamanen werd opgehangen aan de maan en de triple godess.

Babylon Ishtar (Venus).
India, Lalita, She who plays.

From the fivefold Shakti comes creation and from the fourfold Fire dissolution. The sexual union of five Shaktis and four Fires causes the chakra to evolve” (Yogini Hridaya (Heart of the Yogini Tantra)

Sacred Numbers

Op basis van de geometrie van de n-hoeken in j dimensies kunnen allerlei harmonische patronen worden ontwikkeld zoals de gulden snede die nu ook worden gebruikt op de beurs voor het voorspellen van tijdreeksen.

Cyclisch Denken:

Een artikel uit 2008 waarin ik uitleg hoe je de toekomst kunt voorspellen m.b.v cyclische patronen.

Een projectie van PoC op de kondratief-cyclus van 1789 (Franse revolutie) tot 2040 gedragen door een cyclus van 5×50=250 jaar die is ontwikkeld door Bahktin. m.b.v zijn analyse van de patronen in de westerse cultuur.Komen we nu weer in een Mythische Fase waarin er een nieuwe Folklore gaat ontstaan als mengelmoes (Heteroglossia) van alle oude culturen.

Heteroglossia:

Mikhail Bahktin was een intellectueel die door Stalin met veel van zijn collega’s (ook Kondratieff) werd opgesloten in een gevangenkamp waar hij op stukjes papier waar hij ook cigraretten van rolde een filosofisch meesterwerk optekende wat langzaan wordt geconstrueerd door zijn fans.

Baktin noemt onze periode de heteroglossia wat duidt op vele culturele uitingen die zich vermengen en weer een nieuwe cultuur beginnen met het fuseren van de mythen van de aarde.

De chronotope van Bahktin.
De Renaissance (1450) is het tijdperk van het onderzoeken en de terugkeer van het denken van Thot, wat is opgepakt in nieuwe oude ordes als de Rozenkruisers.
Een driehoek gemaakt uit driehoeken bevat een groot aantal overlappende punten.

Een Wedstrijd is een voorbeeld van Dualisme

recente Versie van het Sport-model waarin de deugden van Plato zijn opgenomen.

In mijn blog over de toekomst van sport wordt het snel duidelijk dat mensen niet meer tegen elkaar spelen maar in een virtuele wereld met zichzelf spelen.

De techniek-filosoof Albert Borgmann zag dit al net als de filosoof Heidegger aankomen met zijn boek over het device-paradigma.

3 Vooruit Kijken is Achteruit Kijken omdat de Geschiedenis zich Herhaalt.

De Alchemie komt uit Egypte en is een theorie die probeert om te verklaren hoe de mens de werkelijkheid schept met de verbeelding. De bedenker van de quantum mechanica Wolfgang Pauli kreeg dromen die Carl Jung voor hem probeerde te verklaren. Ze gingen over een bekende engelse alchemist Robert Flud die die behoeder was van William Shakespear.

Robert Fludd, The Temple of Music

4 Sociaal Culturele Cyclus:

De Kondratief voorspelt technologie wat een tegenhanger is van de sociaal-culturele ontwikkeling.

Die kunnen we baseren op de analyse van Mikhael Bahktin.

Featured

Samen Bewegen en Bewogen worden

Direct naar de samenvatting druk hier.

Samenspel is een Hyperbolic Geometry by M.C.Escher. De horizon zit in de rand.

Deze blog is een vervolg op mijn blog over Sport waarin een PoC-model van de Sport is ontwikkeld.

Dat model wordt nu gebruikt om Samenspel te onderzoeken.

PoC betekent Paths of Change.

PoC is een metapraxis, een abstractie van de praktijk ontwikkeld aan de UCLA (University of Los Angeloes) door een groep wetenschappers o.l.v. Will McWhinney.

Samenspel is een spel met de Emoties die lijken op Golven van de zee en daarom prachtig passen in een Hyperbolische Geometrie die weer past bij het Perspectief van het onafhankelijke Standpunt.

Denken met het Lichaam: Embodiment:

George Lakoff deed onderzoek naar vertalen en ontdekte dat wij denken in metaforen.

Metaforen zijn afbeeldingen tussen twee Belevings-ruimten die als we klein zijn worden verbonden met delen van het lichaam.

De lichaams-metaforen zijn cultuur-onafhankelijk en laten bijv. zien waarom boven belangrijker is dan beneden of waarom vooruit belangrijker is dan achteruit.

Samen Bewegen en Bewogen worden:

Samen Dansen op een Ritme en samen Luisteren naar Nuziek verbindt mensen.

Samenvatting

Samenvatting overslaan druk hier.

Synchronisatie:

0. Introductie: Wat is Synchronisatie ? Gelijksoortige bewegende cyclische systemen gaan zich gelijk gedragen als ze communiceren.

Het geldt voor mensen maar ook voor vuurliegjes.

Mensen die zich samen concentreren op een onderwerp zoals een voetbalwedstrijd synchroniseren.

Synchronisatie is ook de oorzaak van ontploffende economische bubbels.

Het is een oud beproefd instrument om massa’s in een gewenste richting te bewegen. Hitler deed het, Poetin doet het en onze regering ook. Het wordt Nudgen (duwen met kleine duwtjes naar een gewenste situatie) genoemd.

Bio-Mechanica:

1 Inleiding : Bewegingswetenschap in het Engels Biomechanica. is de wetenschap die zich bezighoudt met de Motoriek van het menselijk lichaam.

2 Volgens bewegingswetenschapper Prof. Peter Beek werkt Impliciet leren veel beter dan gestructureerd leren bij het leren van Motorische vaardigheden. Het geldt ook voor het leren van andere vaardigheden maar dat wordt niet gedaan in Nederland. Wel in de VS.

Vitaliteit

3 Vitaliteit is een >4 Dimensioneel concept en een combinatie van Efficiency en Veerkracht.

Veerkracht ( samen met Verbondenheid (Communion) en Potentie (“Rijkdom”) is een variabele van het 4D Panarchie-model dat betrekking heeft op een Ecologie maar eigenlijk op ieder veranderproces.

Vandaar dat het perfect past op PoC.

Vitaliteit kwam naar voren als een voorbeeld van Anti-Fragility ,Systemen die voordeel hebben van Wanorde.

Dit concept is ontwikkeld door Nassim Taleb, die veel aandacht heeft gekregen met zijn boeken over de on-voorspelbaarheid van calamiteiten (Black Swans).

Hier vergat hij de Synchronisatie als verklaring mee te nemen.

Die synchronisatie was niet vergeten door Didier Sonnete.

Hij noemt een Black Swan een Dragon King.

Innovatie Cyclus

Ik heb dit verhaal omgezet in een simpele innovatie-cyclus.

De Emoties hebben een Hyperbolische Geometrie:

4 De geometrie van het Samen Spelen begon met de Geometrie van de Menselijke Relaties van Alan Fiske.

Het samenspel blijkt een Hyperbolische geometrie te hebben, een Geometrie die Roger Penrose aan ons Cyclische Universum geeft en door Escher werd gebruikt om mooie zelf-refererende (fractale) tekeningen te maken.

Perspectief: Horizon, Stand-Punt en Denk-Raam:

Nadat we weten dat de emoties alles rond maken kunnen we m.b.v de Projectieve meetkunde laten zien door welke

ramen” we kijken en de Horizon van ons weten beschouwen.

het Kosmische Pendulum van Walter Russell:

5 Walter Russell kreeg een visioen waarin hij zag dat het Universum op een Metronoom lijkt.

Conclusie

6. Conclusie Seth was een entiteit die werd gechanneld door Jane ~Roberts.

Seth heeft tientallen boeken gedicteerd die bij nader onderzoek de geometrie van het samenspel ondersteunen. Dat geeft hoop.

Samenspel is een spel van de emoties die zijn de uitingen van de vortexen in het lichaam die in India Chakra (“Wiel”) worden genoemd.

Volgens Seth sturen ze de werkelijkheid aan en dat geloofd Roger Penrose ook die inmiddels de Big Bang heeft ingeruild voor een cyclisch universum dat weer prachtig past op de metronoom van Walter Russell die weer prachtig past op het foton die zichzelf vernietigd om weer geboren te kunnen worden.

Licht

In den beginnen was het Licht en het is er nog steeds.

Het stuurt de creativteit die anderen de Heilige Geest noemen.

Platonic Solids
De Platonische vormen zijn het resultaat van het oplossen van de spanning die ontstaat als een bol wordt vervormd.

0 Wat is Synchronisatie?

Christiaan Huigens ontdekte dat klokken die aan dezelfde muur hangen gelijk gaan tikken. Dat geldt ook voor mensen.

Alles wat communiceert, op elkaar lijkt en cyclisch beweegt gaat zich gelijk gedragen.

In 1975 bewees Charles Peskin dat zelfs ongelijke “tikkende” (“bewegende”) systemen synchroniseren.

Onze grootse klok (“de tijdgever”) is de zon. Die bepaalt erg veel aanpassing van ons lichaam en de natuur.Grote klokken bepalen kleine klokken (“overload”).

Deze video geeft een ervaring wat het betekent als een mens wordt opgenomen in een entrainment-omgeving zoals een stadion. Belangrijk zijn de ritmes en de bewegingen.
Dit werkt nog veel beter omdat hier een bepaalde frequentie wordt gedrumd die flow induceert. Dit is hetzelfde als een medicijnman doet in combinatie met gelijksoortige bewegingen.
Hier gebeurt hetzelfde met als effect dat de dansers volledig in trance gaan. Opvallend hier is dat ze ook nog is een simulatie laten zien van het universum waarin alles rondom alles draait.
Nataraja (Shiva) danst de wereld uit het niets. De vier handbewegingen corresponderen met de vier Worldviews van PoC. Shiva danst op de onwetendheid in de vorm van een dwerg..Let op: de “blauwe” worldview. Die toont de Trommel van de Wereldklok. De rechter hand draagt het vuur vab passie. Terwijl de benen de Weerstand van de Emoties tonen in de vorm van de Olifant. De gele hand van de Heilige Geest beschermt.
De droom van de Wereldklok van Wolfgang Pauli lijkt op het visioen van Ezechiel. De vier figuren staan ook voor de vier wereldbeelden, die de vier quandranten van de zodiac besturen. De kraai is de boodschapper.
Een geprek is een uitwisseling van trillingen die gaan synchroniseren. Die synchronisatie werkt ook andersom wat betekent dat meerdere mensen (hier twee) zich gelijk gaan gedragen wat een gevoel van grote betrokkenheid geeft. Als je verliefd bent ben je vergrendelt in elkaars fase. In het Engels Entrained.

Brein Synchronisatie

Dedynamiek van de hersenen van de zender en de ontvanger in een gesprek zien er hetzelfde uit. Dat betekent dat ze 100% gesynchroniseerd zijn.
Het zelfde gebeurt bij een grote menigte die zijn aandacht op 1 punt heeft gezet, de wedstrijd. de mensen in het stadion gaan gelijke handelingen uitvoeren dus Samen Bewegen.

Een artiest en de zaal voelen als er sprake is van fasevergrendeling. De zaal wordt een beetje warmer en de akoestiek wordt beter. Het heeft ook te maken met de bewegingen van de dirigent als er sprake is van een muziekopvoering.

Rituelen zijn gemaakt om te Synchroniseren

Mensen hebben behoefte aan een omgeving waarin regelmatig fasevergrendeling plaatsvindt zoals een kerk.

Randalph Collins Interaction Rituals de basis van zijn theorie zijn de onderzoeken van Irving Goffman

Mensen hebben behoefte aan levens-energie.

Die verzamelen ze door te koppelen aan energie-zenders/ die deze energie verzamelen als ze alleen zijn. Groepen van zenders en ontvangers komen 1x per week bij elkaar en worden gestuurd door een ritueel waarin ze synchroniseren.

1 Inleiding

Deze blog is een vervolg op mijn blog over sport.

De daar verzamelde informatie gaat over de prestatie die het lichaam in samenwerking met de geest en het hart kan verrichten maar niet over het hoe.

De biomechanica van het dansen.

Bewegingswetenschap/ Biomechanica

Het lichaam past zich aan aan het Gebruik van het Lichaam.

Het lichaam past zich aan aan het gebruik. Dat geldt ook voor de botten. Bij weinig gebruik “lossen ze op”.

Bewegings-Wetenschap:

De bewegingswetenschap houdt zich daar mee bezig en komt op onderwerpen die niet zo duidelijk zijn als we zelf bewegen maar ons in de weg zitten als we bijvoorbeeld met zijn twee-en proberen te lopen of een geestelijke (bv parkinson) of lichamelijke handicap hebben.

2 Van Expliciet naar Impliciet (Tacit) Leren:

Het grootste deel wat je leert als kind op school wordt weer vergeten.

Dat heeft te maken met de Focus tijdens het Leren.

Alles wat Moet werkt niet.

Laat het Lichaam zelf ontdekken wat het moet onthouden.

Random leren:

Random leren werkt veel beter op de lange termijn omdat men wat wordt geleerd niet vergeet (retentie).Als we naar retentie kijken werkt het huidige systeem helemaal niet. Alles wat wordt geleerd wordt vergeten.

Roger Schank omtdekte dat de emotie die gepaard gaat met het mislukken een hele hoge retentie oplevert m.b.t. de oplossingen die door echte experts of gefingeerde experts hele hoge retentie heeft. Het blijkt verder dat bepaalde denk- of doefouten altijd worden gemaakt voordat men bekwaam wordt.

Leren van de fouten.
Gestructureeerd opleiden werkt slechter dan random opleiden.

Lange termijn Visie Onderwijs

Roger Schank Institute for the Learning Sciences:

In 1998 werd ik tot mijn verbazing gevraagd door Hans Boom van het Ministerie van Onderwijs om een lange termijn visie te schrijven voor het Nederlandse Onderwijs.

k was toen net bij de ABN AMRO verdwenen waar ik me onder meer bezig mocht houden met nieuwe vormen van opleiding.  Dit deden we samen met bijvoorbeeld Arthur Andersen (AA) en Cap Gemini (CG).

AA had zijn R%D in Chicago en CG in Parijs (Innovation).

In Chicago zat ook het Institute for the Learning Sciences waar Roger Schank net de directeur van was. 
Na de opdracht van Hans Boom heb ik Roger opgezocht in Chicago. 

De theorie van Roger is simpel. Je leert van de fouten (“expectatation failures”) die je maakt of van de fouten van anderen. 
Roger bouwde Educational Games (“Simulators”) en de link was snel gelegd naar Lost Boys en een aantal andere innovatoren.
tot mijn grote verbazing gingen heel veel partijen tegenwerken zoals TNO en Wolters Kluwer. Ik vergat het non-invented-here syndroom.

Leren = Samen Exploreren = Collaborative Learning:

Volgens hen is Leren is geprogrammeerd worden (Instructie) terwijl het eigenlijk exploreren is. .

Collaborative Learning

3 Vitaliteit

Vitaliteit is een meerdimensioneel Spanningsveld :
“healthy systems must maintain a Balance of Resilience factors (small, diverse, flexible & densely connected) and Efficiency factors (big, streamlined & powerful) within a Window of Vitality representing optimal network health”.

Vitaliteit = Veerkracht & Efficiency:

Cultuur: Nieuwe spellen maken door te blijven spelen:

Paths of Change gecombieerd in” Games” zijnde een combinatie van 2 wereldbeelden in totaal 6 of 12 combinaties bij heen-en-weer + rollen.

1 Rood-Blauw -> Analytic Game, heen-en-weer Spel van de Westerse Wetenschap (Analyse) en het Bedrijfsleven (Productie volgens regels (Instructie)..

2 Groen-Geel->heen-en-weer-Spel van de Cultuur. Het spel dat nieuwe spellen maakt en Nieuwe Ideen waardeert.

3 Groen-Blauw-> Spel van de Politiek (Wet<->Samenleving.Consensus bereiken over Regels en het communiceren van deze regels aan de samenleving

4 Geel-Rood-> Spel van Innovatie (Idee<->Actie).

Panarchie beschrijft de Cyclus van een Ecologie en van een Mens:

want de mens zelf is een ecologie die bestaat uit heel veel cellen en eencelligen die samen werken om het geheel in balans te houden in de “hogere” ecologie die ook weer deel uitmsskt vsn een ecologie etc.

Panarchy-model waarin drie gekoppelde lagen worden getoond. Het kunnen er veel meer zijn.
Panarchie-model bestaat uit twee cirkels die met- en tegen de klok draaien en lijken op een Moebius-ring(8)..

Combineren Vitaliteit & Panarchie in 1 model

middels het afbeelden op PoC:

In dit plaatje wordt de theorie van Panarchie (rechtsonder) getoond als een snijpunt van twee lijnen die twee dualiteiten doorsnijden.

De dualiteten zijn gelijk vs ongelijk en Onafhankelijk vs Afhankelijk.

Het Ritme van de blauwe kant induceert de entrainment aan de rechterkant die zich toont als de top van een golf (“trend”, “bubbel” die de rode kant op de top van zijn “waarde” brengt die betrekking heeft op de “gemeten” waarde bijv. in de vorm van een koers.

Ondertussen zijn aan de “groene” kant alle hulpbronnen opgebruikt en start er een “wetgevend” proces aan de blauwe (overheid) kant die uiteindelijk de “creatieve” mensen (geel) om een idee vraagt om de “crisis” op te lossen.

Besef dat er in feite geen crisis is maar een “ervaren” crisis veroorzaakt door een verkeerd meetsysteem.

Cyclus:

1.Innovatie veroorzaakt door ongelijke (“creatieve”) geesten resulteert in verhoogde activiteit die wordt versterkt door het door het gelijke veroorzaakte synchronisatie (Bubble, Hype)

2. De waarde wordt verdeeld over het sociale netwerk totdat de waarde op is (uitputting).

Het gebruik van de innovatie wordt omgezet in kennis. die wordt omgezt in inzicht en de cyclus start opnieuw.

4D-model: Panarchie:

4D Model van een Ecologie middels Panarchy theorie gerelateerd aan PoC. Hierin zijn drie variabelen zichtbaar n.l. Verbondenheid (Communiën), Potential (Agency) en Veerkracht(Resilience).

Samenvatting Innovatie-Cyclus:

Durzame innovatie cyclus. Hetzelfde plaatje als boven maar compact en geprojecteerd in de stad van Plato. In het centrum de Levensboom. In het plaatje de 4 processen die van belang zijn waarbij rechts Ma-at als godin van de Maat.

Laat de maatschappij de waarde van de Industrie beoordelen door de producten te gebruiken.

Het gebruik rwordt omgezet in kennis (Gebruiksregels) die indien nodig weer kan worden opgestart maar veel beter

laat de mensen die anders zijn een idee formuleren hoe het beter kan en start weer opnieuw.

Ma at en Thot: De Boom des Levens

bestaat uit vele vertakkingen.

Ma at en Thot laten de Boom des Levens (Ished) in Heliopolis groeien. De boom bevat het nest van de bennu-vogel, de Phoenix (Vuurvogel). Het vuur is de Levens-energie.

4 de Geometrie van de Menselijke Relaties

The four Geometries of Paths of Change
De vier geometrien komen uit het onderzoek van de antropoloog Alan Fiske naar veel voorkomende relatiepatronen op de wereld

Ze stemmen overeen met PoC waardoor het mogelijk is om een geometrie van de sport te maken.
Digital vortex - Royalty-free Abstract Stockfoto
Gekromde lijnen in de vorm van een vortex zijn de snijdende lijnen van vele Points of View in een gekromde ruimte..

Relatiemodel Alan Fiske:

This image has an empty alt attribute; its file name is anti-fragility-plaatjes-fiske-model.jpeg
De relatie met de vier Perspectieven van PoC is aangegeven middels 4 kleuren.

De relatiemodellen zijn ook of eigenlijk (meet)schalen:

Meten is het tranformeren van een Waarneming met de Zintuigen naar de Ordening van het Denken.

Een relatie berust op een vergelijking van de meting van de verhouding tussen twee personen.

The Hierarchy of Scales
Alan Fiskes Model past op de Meet-schalen waarbij Market pricing een Ratio Schaal is die past op de Euclidische meetkunde. Dat betekent dat alles wordt gemeten met dezelfde Maatstok.

Communal Sharing staat voor de Nominal Scale is een opsomming, lijst zonder ordening.

De cyclus.is gelijk aan de Innovatie cyclus zie boven.

Meer weten over schalen druk hier.

De relaties als meetschalen van Alan Fiske. Voorbeelden van Schalen waarbij Groen een Verzameling , blauw een rangordening, geel een verschil en rood een verhouding is.

Nominale schaal -> Communal Sharing:

De onderdelen van de schaal kunnen in iedere willekeurige volgorde worden getoond (Permutatie).

De deelnemers van een CS zijn voor elkaar inzetbaar en inhoudelijk vervangbaar (“functional redundant”).

Een CS is agile (flexibel) omdat iedere structuur via andere combinaties mogelijk is. CS is de basisvorm van de community.

Wiskundig staat de nominale schaal voor het behoud van de identiteit ( s1=s2 ⇔ f(s1) = f(s2), de permutatie groep).

Sportmodel en Geometrie:

Blauw: Authority Ranking (AR) is een Rangorde waarbij de vraag moet worden beantwoord wat groter betekent. Het gaat om Hoger en Lager.

Geel: Equality Matching (EM): De objecten lijken op elkaar maar zijn niet gelijk. Een voorbeeld zijn de n-hoeken.Het gaat om Meer-en Minder.

Rood: MP: Marketpricing Wedstrijd. de Euclidische geometrie gaat om meten met een standaard-meter.Het gaat om afstand. en verhoudingen.

Groen CS: Samenspelen Community Sharing-” Projectieve Geometrie verbinden van lijnen door gedeelde punten.

Wit: Vitaliteit: Speelveld Iedereen is gelijk, het Absoluut Nulpunt.

Linguist Stephen Pinker provides a good overview of three of Fiske’s Relational Models (Dominance = AR, Communal = CS, Reciprocity = EM) in this brief video.

van Perspectief naar Projectie

Projectieve Geometrie is het gevolg van onderzoek in de renaissance naar het perspectief.

.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
De schilder kijkt vanuit een vlakke wereld met zijn oog door een gat naar een gebogen wereld waarbij een deel van de gebogen wereld verborgen is en er 1 punt is waarbij de rechte lijn van de kijker de bol raakt.
Two projections of the same object.
De verhouding tussen twee verschillende Standpunten gericht op het zelfde Object worden beschreven met behulp van de z.g. Cross-Ratio (A,B;C,D)={\frac {AC\cdot BD}{BC\cdot AD}}

Het belangrijkste verschil tussen Euclidische en niet-Euclidische geometrie is dat de eerste een nulpunt heeft.

De (Euclidische) ruimte van de Zintuigen is Plat:

De euclidische meetkunde is de meetkunde van onze werkelijkheid. Ze is 3d maar eigenlijk plat.

We projecteren alles op een plat scherm dat wordt omgeven met een Rand.

De Ruimte van de Emoties is Gebogen (Naar binnen en naar buiten (Up-&-Down)):

De projectieve meetkunde van de emoties en van het samenspel is een gekromde ruimte waarbij de kromming alle kanten op kan gaan.

Eulidean Geometryflat space euclidean triangle
Hyperbolic Geometry space curves outwardhyperbolic triangle
Spherical Geometry and Elliptic Geometry space curves inwardspherical tringle

Hoe zien Gebogen Ruimten er uit?

Volgens Einstein is ons universum gekromd door de zwaartekracht maar het wil niet zeggen dat de ruimte overal gekromd is.

Soms is er helemaal geen massa of is de massa een lichtgolf, die het beste is voor te stellen als lijn die ons oog als ontvanger verbindt met een lichtpunt.

Dat kun je zien in de vergelijking van twee Energie formules n.l. die van Einstein (E=mc**2) en die van Max Planck E=hf waarbij f de frequentie van het licht is.

Volgens Roger Penrose is het Universum plat en kunnen we het beste voorstellen dat we leven op de binnenkant van een enorm grote bol, die daardoor vrijwel vlak lijkt.

Volgens Penrose is Het universum een eindeloze cyclus van Universums die expandeert en implodeert.

Dat stemt overeen met de hele oude Cosmologische theorie uit India.

De Ruimte van Panarchie is de Ruimte van PoC

Volgens Penrose ziet het universum het resultaat van een z.g. conformal (Hoek-behoudende) afbeelding waarbij de horizon (de rand) een vrijwel oneindige verkleining is van het geheel en het geheel op een platte ruimte lijkt.

De tekening van Escher is daar een goed voorbeeld van. Het plaatje in het centrum transformeert zonder dat de hoeken veranderen in een eindeloos kleine rand.

Een verzameling lijnen met punten, een projectieve ruimte is eigenlijk ook een verzameling hoeken en afhankelijk van de kromming wordt het plaatje steeds vager “smooth”).

De Adaptieve Cyclus:

Een video over de “adaptive cycle van panarchy.
De geschiedenis van Panarchy door de ontdekker Holling.

de Geometrie van Panarchy

De geometrie van Panarchie is de geometrie van PoC en kan worden afgebeeld op het model van Fiske.

Hier een visualisatie waarbij de “mens” wordt voogesteld als een balletje:

De vier fasen van de Panarchy Cyclus voorgesteld als een landschap met een rollende bal
De verschillende vlakke en ronde ruimtes in het model van Panarchy gezien vanuit de belevingswereld van een bal.

In een vlakke ruimte kan de bal alle kanten op terwijl de bal in een gebogen wereld vast kan komen te zitten tussen twee heuvels in een dal.

De plaatjes zijn een 2D-metafoor van een N-dimensionale wereld.

Het basis-model van Panarchie is PoC.

De vier stappen of fasen kom je overal tegen.

Levensloop-begeleiding.

Dit model komt uit een regionaal project om de ‘Leide regio Vitaal te maken.

De levensloop van de mens begint en eindigt met een Samenspel tussen zorger (Ouder) en verzorgde (Kind, Bejaarde).

de Levensloop is een Fractal:

Motorische ontwikkeling kind. Een voorbeeld van een cyclus in een cyclus. Dit kan eindeloos doorgaan zowel omhoog als omlaag naar het kleinste van het kleinste de proton.

Voor meer info druk hier.

Een Mens is een Samenspel van vele Levenslopen van vele Organismen:

Het kleinste Organisme is een Chemische reactie die zichzelf steeds weer opheft:

De kleinste loop die er bestaat.

Bestaat er een Cyclus die Rond gaat?

Warom twee cirkels die tegen elkaar in draaien (met- en tegen de klok) niet kunnen samenwerken.

het Atletiek Training model start bij de Geboorte en eindigt bij de Dood:

De Geometrie van Panarchie is die van PoC en dus van het Sportmodel:

Het enige wat je moet doen is de namen van concepten vertalen en een andere naam geven.

De samenhang blijft steeds hetzelfde tot op het kleinste nivo van natuurkunde, het Quantumgebied wat in het Sportmodel op het nivo van het Speelveld zit.

Meer info over Panarchie

2D-model Panarchie en PoC
3D Model Panarchie en Poc..

Het Basis-model van Panarchy en van PoC is een Quaternion )Vierhoek)

Quaternion is een concept van Carl Jung.

Het komt uit de Alchemie en dan weer uit de Logica van Aristoteles.

De vier “kijken” zijn onderling een contradictie.

Onderstaande quaternion over de Natuur die is gebruikt om de theorie van Panarchie vorm te geven.

Boven de beschrijving zie je onder de kleur van de Poc-zienswijze de basis-ruimte waarbij het duidelijk wordt dat het samenspel een ronde ruimte is met de bal boven en het tegendeel van het spel een ronde ruimte is met de bal in het dal.

De ene zit vast en de ander valt bijna.

Standpunt, Horizon, Denk-Raam en Draag-vlak

brown wooden dock

Een schap is een Plank (een 2D-model) waarop we wat we weten netjes neerzetten en waarbij de Horizon de grens is van het nu onbereikbare. 

Schap is Scape in het Engels en de termen Landschap en vriendschap bestaan daar ook waarbij schap soms ship wordt en ook een drijvende plank betekent.

We beschouwen onze buitenwereld door een vierkant Raam (Kader) of tekenen een model op een Vierkant papier.

Het geheel zit tegen het kader aan of zit er zelfs in. kader

Het zijn allemaal 2D vierkanten die soms worden gedragen (staan op) of liggen.

Het punt als sijpunt van lijnen komt ook voor.

Een standpunt is een manier om tegen een betoog aan te kijken,

In 2003 heb ik het Architectuur-congres over dit onderwerp een presentatie gegeven. Het ging vooral over het effect van abstraheren.

Abstraheren heeft als grote probleem dat je moeilijk terug kunt.

Je verliest daardoor de ondergrond waar we eigenlijk met onze voeten op moeten staan.

Plaatje uit de presentatie waarin de invloed van abstractie op het denken wordt getoond waardoor de Territory the Map wordt en we dus de relatie met de werkelijkheid volledig verliezen.

5 De Slinger van Walter Russell:

Het oorspronkelijke document staat hier.

De Amerikaanse Architect Walter Russell kreeg een visioen waarin hem werd uitgelegd dat het Universum een Metronoom is.

Wij tikken als mens met deze grote metronoom mee

Dat bekent dat we als we contacht krijgen met de schepper last krijgen van overload.

De metronoom van Walter Russell.
Het PoC van het model van Walter Russell. De slinger van de metronoom beweegt tussen Desire en Control en krijgt een “zet” van het Potential van de Emoties. De “slinger” vindt zijn rustpunt in de Schepper.
De slinger beweegt heen (expansie) en weer (contractie).De emoties bouwen een Actie Potentieel op wat zich als Impuls ontlaadt.
Zes gekoppelde innovatie slagen.
Van Vakman naar Robot d.m.v. Abstractie.

Door het toepassen van abstractie gaat de productie-cyclus iedere keer een stap omhoog

6 Conclusie

Volgens Seth zijn de Emoties een Oorzaak:

Toen ik deze blog overzag kwam Seth weer naar boven. Seth was een persoonlijkheid die via het medium Jane Roberts communiceerde en erg veel wist over moderne natuurkunde.

Een citaat: ““You usually think, for example, that your feelings about a given event are primarily reactions to the event itself. It seldom occurs to you that the feelings themselves might be primary, and that the particular event was somehow a response to your emotions, rather than the other way around“.

Model Emoties van Nico Frijda.Emoties zijn een Actie-potentieel.

Model van de Emoties van Nico Frijda . De emoties zijn een Action-potential.

Herhaling Modellen:

de Levensloop begint en eindigt

in de Afhankelijke (Emotionele) fase:

Geometrie

De Emoties zijn een Projectieve Ruimte.

The four Geometries of Paths of Change

Innovatie Cyclus

Vitaliteit

Sportmodel + Deugden.

Slinger van Walter Russell gaat van Kracht naar Conditie en weer terug via Samenspel terug naar de Schepper.

This image has an empty alt attribute; its file name is wr-twin-opposing-vortices-2.gif
De Vortex van Walter Russeell.
De (groene) vortex van het Hart bestaat uit vier stappen waarvan de stap van het samenspelen wordt gedeeld.
Het hart chakra bestaat uit twee onderling met een 180 graden gedraaide driehoeken.

Uitvinden, Groeien en Maat Houden.

Featured

Zin en Onzin van de Energie-Transitie

Direct naar de samenvatting? druk hier.

Aanleiding

Gisteren kreeg ik van Harm Rozie een Persbericht dat gaat over .Samenwerking van Actieve Burgers in de Energie Transitie.

Harm en ik werken al heel lang samen en is nu gevraagd om in Utrecht te helpen.

Om die samenwerking tussen burgers en overheid mogelijk te maken hebben we

(0) Een doel: Reduceren van CO2 is een onzinnig doel. Het gaat om het stoppen van Milieu-verontreiniging en in-efficient gebruik van grondstoffen en onmenselijk gebruik van dieren (organismen).

(1) Een Samenwerkingsmodel ,

(2) IST:Kennis en een Waardering van de bestaande Situatie en

(3) Soll: een model van de Gewenste situatie nodig.

Deze blog gaat in eerste instantie over (2): Hoe staan we er voor?

Ik zal laten zien dat we door het rigoreus verwijderen van de oude wijze van energie-productie en energie-transport enorm veel kunnen besparen.

Magneetveld vergelijking
Electriciteit kan draadloos worden getransporteerd.

De Mens heeft de taak van Ahriman over genomen en probeert nu net als Frankenstein een Golem te maken:

De mens is een “toolmaker” die zijn eigen hulpmiddelen niet snapt. Zo knutselen we de wereld in elkaar.

Samenvatting

In deze blog probeer ik een aantal Onderwerpen aan te kaarten die onbekend zijn en een enorme invloed zullen hebben op de energie-transitie.

Ik laat zien dat het Universum (of de Natuur) meer hulpbronnen bevat dan we dachten.

Eigenlijk hebben we God onderschat.

Samenvatting:

0 Dezelfde Cycli komen op iedere schaal terug.Met behulp van deze cycli kunnen laten zien wat er is gebeurt met het klimaat de laatste miljoenen jaren maar ook waar we heengaan.

1 Wat is Energie? Energie is eigenlijk licht met heel veel verschillende frequenties.

2 Wat is electriciteit ? Electriciteit is een bijzonde vorm (geometrie) van licht.

3 Wat doet de Zon met de Aarde? De zon zet alles op alle schalen in beweging en dat komt ook omdat alles rondom alles beweegt. Draaiende draaiingen zijn spiralen.

4 Space Weather beinvloedt het Aardse klimaat en het Klimaat van de Planeten.

5 Electriciteit wordt gemaakt door een Warmtewisselaar die lijkt op een Stoommachine.We raken daarbij >65% van de input aan energie weer kwijt

Dat geldt ook voor een Warmtepomp, een apparaat dat methaan opwarmt door ze Samen te persen en net als alle andere wartewisselaars (inclusief koelkasten en zelfs chips in een computer) gebruikt maakt van de wet van Boyle (P (Druk) x.Volume =nR x Temperatuur.

6 Dat geldt ook voor het transport van Electriciteit. Dat kan nu al kan zonder kabels als de zender en de ontvanger synchroniseren. Dat synchroniseren kan worden bewerkstelligd door de zender en de ontvanger een spoel (weer een spiraal) te laten delen.Zo kunnen bijvoorbeeld auto’s rijdend worden opgeladen.

Inductor
spoel
Het DNA is ook een Spoel. Het produceert licht in de vorm van Biophotonen.
Deze experimenten zijn gereproduceerd.

7 Wat is de efficiëntie van een Stoommachine?Kan die worden verbeterd? De efficiëntie is een functie van de temperatuur van de in-en-output van de wisselaar maar is ook afhankelijk van de vorm (geometrie ) van de warmtewisselaar. Je moet voorkomen dat de in- en uitgaande stroom elkaar in de weg zitten.

8 Kun je Licht direct in Electriciteit omzetten? Kun je licht weer omzetten in materie? Op die manier kunnen we van alles transporteren.

9 Hoe kun je electriciteit opslaan?Batterijen lopen snel leeg. Je kunt ze dan ook veel beter vervangen door een systeem dat de batterij permanent weer oplaadt of nog beter door de electriciteit die altijd in de lucht zit. Dat komt omdat de aarde “geladen” is omdat ze een magnetsich veld heeft en ronddraait.

10 De Wetenschap van de Thermodynamica heeft ontdekt dat het heel anders kan.

11 Het menselijke veld (Personal Biofield) zorgt er voor dat organismen vitale informatie delen.

12 De beste manier om burger te organiseren heet Six Sigma.

13. Sociocratie organiseert mensen in kringen die overlappen.

14 Paths of Change (PoC) kun je gebruiken om te classificeren maar ook om veranderingen op wat voor schaal dan ook te beschrijven.

PoC is fractaal, wat betekent dat iedere stap (“een wereldbeeld”) in de cyclus weer kan worden beschreven met dezelfde cyclus. Die cyclus beschijft ook de schaalsprongen.

15 De Wet van Kleiber beschrijft het cerband tussen de (bio)massa en de energie die zo’n biomassa als organisme verbruikt. De wet geldt van de allerkleinste tot de allergrootste tot organisaties van organismen zoals een stad. Met behulp van die wet kun he laten zien hoe je de energie-voorziening fractaal kunt regelen.

16 Wat is een Stad? Een stad lijkt op een organisme en heeft dus ook alle organen die organismen hebben tot en met een hart.

Doel Energie-Transitie

Het Echte probleem is Vervuiling van het Milieu en Misbruiken van zowel de Dieren maar ook Planten, Bomen en alle Andere Organismen:

We moeten Minder Koolstof verbranden:

Er wordt aangenomen dat het Klimaat verandert vanwege een overdadige CO2-productie.

In de ~Energie-transitie wil men die uitsoot beperken door zo min mogelijk Koolstof (C) te Verbranden (O).

In de rest van deze blog kun je lezen dat er betrekkelijk weinig koolstof nodig is om electriciteit te produceren en dat een groot deel van die productie verloren gaat door niet passende koppelingen.

0 Dezelfde Cycli komen op elke Schaal weer terug

Na de Grote Depressie richtte de Amerikaanse Regering het Instituut for the Cycles op wat sinds die tijd uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar terugkerende patronen in de vorm van golven.

Ze lijken allemaal te passen op de muzieknoten en dat betekent dat ze te verklaren zijn met behulp van harmonieën (harmonics). Die zelfde harmonieen vindt je terug in de Natuurkunde.

De bekendste cyclus is door de rus Kondratiev ontdekt. Hij beschrijft Economische golven.

1 Energie is Licht dat Trilt in verschillende Frequenties

Electriciteit is een beweging van Electonen die eigenlijk kleine bewegende magneetjes zijn die eigenlijk photonen (Licht) zijn.
Electrons are rotated Photons.

2 Electriciteit is bewegende Electronen is Bewegend Licht

De Electriciteit op aarde wordt geproduceerd als we magneten ronddraaien aangestuurd door vallend water, wind, of een stoomachine of als twee soorten metaal (inclusief koolstof) in een zuur worden gezet.Het kan ook direct uit licht worden gemaakt.

De Meeste Electriciteit op Aarde komt uit Magneten die door een Stoommachine worden Bewogen.

Hier verliezen we al 65% van de verstookte energie.

De meeste productie vindt plaats in z.g. Warmte Wisselaars, een systeem vergelijkbaar met de aarde waar warmte wordt omgezet in werk en werk is beweging.

Eigenlijk vindt er niet anders plaats dan een stroom van veel ongerichte beweging (Zon) naar minder meer gerichte beweging op Aarde waarbij het Surplus weer als Straling de Ruimte in gaat.

De Energie-transitie is eigenlijk een onbegrijpelijke hutselkluts van allerlei stukjes en beetjes oude en nieuwe technologie zonder een duidelijk gerichte koers hoe we Echt duurzaam gaan leven.

De Tussenfase die op deze manier Heel lang kan duren wordt daardoor een enorme verspilling van zowel grondstoffen als energie verbonden met ook nog is enorme Conflicten die te maken hebben met de plotseling veranderende geoplitieke Afhankelijkheden van zowel olie, en gas als andere energieproductie middelen zoals hoogteverschil.

Het energie-model van de aarde.

De Zon zet de Stromen op Aarde in Beweging

In de Blog over Thermo-dynamica (de wetenschap van de Warmte) laat de theoreticus Adrian Bejan zien dat de energie van de zon wordt omgezet in beweging op aarde die zich op ieder niveau op dezelfde wijze toont n.l. als een Stroom-systeem.

Er zijn vele stroomsystemen die Water in de vorm van een Gas (Wind) , Vloeistof (regen) en Ijs laten bewegen.

Die beweging geeft wrijving die zich weer omgezet in Warmte en Statische Electriciteit die Blikstem oplevert die weer bossen in brand zet wat weer Co2 oplvert die de planten en bomen weer inademen.

Ons klimaat bestaat uit vele aan elkaar gekopelde cycli die zich ook nog een keer op heel veel plaatsen bevinden waar totaal andere omstandigheden gelden omdat de aarde rond is en ook nog is een keer “wiebelt” (precessie).

Carbon cycle
Het weer op aarde wordt beheerst door drie plaatsen (cells) waar de luchtstroom enorm omhoog wordt geduwd.

Volgens Bejan is de z.g. Ferrell Cell anders gaan werken waardoor de z.g. straalstroom anders werkt waardoor de lucht (wind) anders waait waardoor bepaalde plaatsen warmer en droger worden.

Natuurlijke Stroom-Systemen

Andre Bejan kan met Constructal Law een verklaring bieden voor de Klimaatveranderingen.

4 Van Public Space naar Space Weather

Het klimaat verandert vaak net als het weer.

De frequentie zie je terug in en de de activiteit van de 11-jarige zonnecyclus die wordt verklaart door turbulentie van de ruimte die overal in ons zonnestelsel zichtbaar is.

Ook de planeten hebben last van “global warming”.

cycle2_full_width.jpeg
De zonne-cyclus correleert met de temperatuur en gaat vermoedelijk op termijn omlaag. Er is een sterke relatie met de conjuncties tussen de zon en de grote planeten jupiter en Venus.
Venus-Jupiter Affect Earth's Climate Cycle
A research group at Columbia University’s Lamont-Doherty Earth Observatory and Rutgers University released the study on May 7, 2018. Jupiter is the largest planet in the solar system, and Venus is our closest planetary neighbor. Together they have a significant influence on the Earth’s climate.

De Energie-transitie levert sommige bedrijven een gunstige Business-Case op

De beweringen van de politici die nu na jaren niets doen de transitie er door heen rammen zitten veel Fouten.

Zo wordt warmte, wat een teken is van een slecht werkend en nu ook sterk vervuilend warmtewisselproces (een chemische fabriek, vuilverbranding), nu getransporteerd die omdat hij afkoelt weer tussentijds moet worden opgewarmd weer door verbranding wat in feite pure driedubbele verspilling is.

Het is duidelijk dat de politici het niet goed snappen maar waarom houden de deskundigen dit niet tegen?

Helaas is dit heel simpel te verklaren door Winstbejag.

Onze maatschappij wordt beheerst door mensen die samen zweren met de Politici en overal een slaatje uit slaan.

5 Warmtewisselaar

Een Warmte Wisselaar doet het zelfde als de Natuur met als enig verschil dat de geproduceerde beweging gebruikt wordt om bijvoorbeeld een Magneet te laten rondraaien wat electiciteit oplevert die nu via kabels (Buizen) naar de producenten en consumenten wordt gestuurd die dan thuis iets kunnen laten bewegen zoals een processor in een computer een of een electrische motor die eerst werd aangedreven door de verbranding (=explosie) van benzine in een motor (motor betekent beweger) die ook weer een warmtewisselaar is.

We verbinden dus eindeloos veel warmtewisselaars aan elkaar die allemaal Energie verspillen die weer wordt omgezet in warmte.

Het Transport van Electriciteit kost Energie

Hoe kun je het beste koppelen?

This image has an empty alt attribute; its file name is Flow-pattern-3-1024x370.png

Hoe minder de stromen elkaar in de weg zitten hoe minder verlies er wordt geleden.

Een verklarende video over de electriciteitsnet-productie van Nikola Tesla en waarom het werkende model een aardbeving veroorzaakte. Dat kwam door synchronisatie.

Een Warmtepomp kost erg veel Energie

Een warmtepomp is een alternatief voor een kachel die in de meeste huizen is vervangen door een centrale verwarming die water opwarmt i.h.a door aardgas te verbranden.

In een warmtepomp stroomt i.h.a een andere vloeistof of een gas gebruikt die electrisch wordt opgewarmd dat gebeurt door een compressor die de wet van Boyle (P.V=nRT) toepast.

Door de druk te veranderen in een gesloten systeem verandert de temperatuur.

Het z.g. Carnot-tendement van zo’n compressor is 50% wat weer lager is dan het rendement van een “normale” i.h.a. grootschalige warmtewisselaar zoals een electriciteitscentrale die trouwens vaak gebruik maakt van aardgas.

Daarnaast ontrekt de pomp aardwarmte of andere warmte aan die vaak lager (n de winter) (of veel hoger in de zomer. De pomp fungeert dus eigenlijk als ventilatiemoter.

Het equivalent dat aan gas wordt bespaart wordt meestal meervoudig besteed aan het opwekken van electriciteit waardoor de warmtepomp geen alternatief is voor een gasstokende CV die vaak als extra nodig is omdat de pomp het niet trekt als het erg koud is. Die combinatie heet Hybride Warmtepomp.

6 Fasevergrendeling

Je kunt electriciteit zonder kabels overdragen als de zender en de ontvanger op elkaar lijken.

Dat noemen we Fase-vergendeling (Entraiment) en het is de manier in de natuur om gelijken te koppelen.

Dat kunnen geliefden zijn of voetbalsupporters of mensen of organismen met een vergelijkbaar DNA.

Je kunt er zelfs medicijnen mee doorgeven maar ook de enorme energie die we op aarde verspillen met mobiele netwerken gebruiken om je eigen apparaten te laten werken of om een batterij op te laden.

In onderstaande video worden auto’s rijdend opgeladen. Dat kan omdat ze een Unieke Frequentie delen.

Block Diagram - Würth Elektronik Qi Wireless Power Charging Coils

The meeste oplossingen werken nog op een beperkte afstand omdat het magenitsch veld met een 1/r**2 uitdooft (met als zwaartekracht!) maar er zijn ook al systemen bedacht waarbij of de zenders in het asfalt van de de weg zijn ondergebracht (Zuid-Korea), versterkt worden via lasers (Australie) of op een andere manier in een serie worden geschakeld.

7 Efficientie: De Wet van Carnot: Hoe groter de Verschillen hoe Slechter de prestatie

De Wet van Carnot laat zien dat dat efficiency kan worden verlaard door het verschil tussen de in-en uitgaande temperatuur van de warmtewisselaar.

Temperatuur is een Maat voor de Ongerichte beweging van deeltjes (atomen, etc).

De ongerichtheid van de energie van de zon is veel groter dan die van de aarde waardoor wij meehelpen om om die energie weer te richten (af te koelen) die daarna ze weer deels terugstroomt de ruimte in.

We kunnen dus het ingewikkelde pad van de vele gekoppelde warmtewisselaars efficient maken door ze qua in- en uitgaande temeratuur (= ongerichtheid) beter te verbinden waarbij het duidelijk zal zijn dat een vuilverbranding of een gasgegetookte electriciteitscentrale niets te maken mag hebben met een computer die in een totaal ander domein operereert.

Het geldt ook voor de transportbuizen van de electriciteitsbewegingen die in Transformators flink moet worden opgestookt of afgekoeld om het juiste voltage te leveren.

Hoe minder verschil tussen in- en uitgaande tempratuur hoe efficiënter

8 Kun je Licht direct in Electriciteit omzetten?

Zonlicht bevat heel veel frequenties. Planten halen de “groene” frequentie eruit en dat omdat ze (in onze ogen) er groen uitzien.

Een zonnenpaneel kan dat (nog niet) en verliest 33.7% vanwege de z.g Shockley-Queisser limiet. Andere frequenties (Infra-rood) ervaren wij als warmte maar het han ook anders.

Wat is er mis met Zonnepanelen?
Een zonnepaneel bestaat uit dunne laagjes zand (silicium) waarin de electonen vast zitten. Doordat de photonen eigenlijk electronen zijn kan lichtinval een klein verschil produceren (o.5V) dat kan worden doorgegeven.
Er zijn simpele anorganisch-organisch molekulen die lijken op verf (Solar Paint) en op een onderlaag kunen worden aangebracht en electriteit produceren

Kun je Licht direct omzetten in Materie?

9 Opslag van Electriciteit : Batterijen verliezen heel snel hun Werking. Je kunt ze dan ook beter vervangen door een permante oplader

Er wordt erg veel geld gestopt in het verbeteren van de Opslag van electriciteit in een in een Battery.

Het probleem is dat een batterij in wat voor vorm dan ook door het gebruik snel verslechterd.

Men probeert dat op te lossen door steeds andere soorten metalen (een koolstof, “Graphene“)uit te proberen.
Daarnaasr zit men ook met het “optrekken”=snel leeghalen” van de batterij wat bij de huidige generatie dure auto’s (“Tesla”) veel kost.

Er zijjn andere manieren om energie op te slaan (lucht persen, water, hoogte-verschil, beton) die grootschalig goed werken maar de oplossingen zit toch in iets anders namelijk het Aanpassen van de Wetten van de natuur).

Airgen: Er zit genoeg Electriciteit in de Lucht

Scientists at the University of Massachusetts Amherst have developed a device that uses a natural protein to create electricity from moisture in the air.

10 Je kunt Warmte direct in Werk omzetten en Andersom

11. DNA vs Biofield

12 Slimme Burgers gebruiken Six Sigma

Slimme burgers leveren veel problemen op voor de overheid die een slimme truuk heeft bedacht om ze in het gareel te brengen en die truuk heet Inspraak.

Dit is een model van een Besturingcyclus uit de de Japanse Six Sigma-methode die aangeeft hoe Inspraak zou kunnen werken.

Slimme Burgers nemen het Proces over

Slimme burgers moeten niet mee doen met de plannen van de overheid en de verspillers maar simpelweg eisen dat de overheid Six Sigma gebruikt als besturinfmodel en begint met het in kaart brengen van het echte probleem namelijk energie en grondstof verspilling en Milieu verontreiniging.

13 Sociocratie

Als er een repetrende vorm van maken (Productie) nodig is kan die het beste als een sociocratie organiseren.

Een sociocratie is een kring waarin het “proces” wordt bespoken met mensen die de cyclus representeren.

14 Paths of Change PoC) is een Verander-Methodiek die gebruik maakt van Wereldbeelden

PoC is een fractaal systeem wat betekent dat ieder wereldbeeld weer kan worden verdeeld in dezelfde vier wereldbeelden met een vijfde (het kruis) in het midden.

Een succesvolle verandering moet een cyclus doorlopen.

Die cyclus kan met- en/of tegen de klok draaien.

PoC kan ook als classificatie-methode gebruikt. Je weet dan altijd zeker dat je “alles” afdekt.

PoC lijkt erg veel op de Archetypen van Jung. Die heeft Jung niet zelf bedacht. Hij heeft ze vooral afgeleid uit zijn onderzoek naar de Alchemie.

Een besturingsmodel van een economie dat is gebaseerd op Paths of Change.
Een procesmodel van de Overheid gebaseerd op PoC.

15 Wet van Kleiber

De wet van kleiber laat een verband zien tussen de Biomassa en het energie-verbruik van organismen.

Geoffrey West van het Santa Fe Instutute (Complexiteit-theorie) heeft laten zien dat deze wet ook opgaat voor grotere “organismen” zoals een stad.

Besef dat kleinere organismen heel vaak ook bestaan uit nog kleinere organismen. Een organisme is dus eigenlijk een organisatie,

De wet van kleiber laat ons zien hoe we een efficient energie-systeen moeten opzetten en dat kan door een organisme te copieren.

De wet van kleiber komt ook voor in het lichaam (longen), die een mooi voorbeeld zijn van een logistiek-systeem. De aarde zelf past ook op dit stramien.

De wet toont dat de beste manier om logistieke organisaties en dus ook de energie-productie bottom up moet worden geregeld. Dus geen grote centrale eenheden die enorm verspillen maar productie op het laagste niveau en dus met zonneenergie of met een Airgen.

16 Een Stad is een Organisme

Het PoC-model past perfect op persoonlijkheidsmodellen zoals Big Five, Myers Briggs en Holland. Mensen geven alles wat beweegt een persoonlijkheid. George Lakoff heeft aangetoond dat we denken met behulp van visuele lichaam-metaforen (Embodied).
Een huis is een omhulling net als een huid waarin lichamen die organisaties zijn samenwerken.
Een huis doorloopt net als ieder organisme op iedere schaal een cyclus die past op PoC.
Dat geldt ook voor een stad. In een stad zijn de huizen gespecialiseerd naar hun rol in de cyclus. Hierbij vervult de wijk de rol van het hart.
Een stad lijkt op een Organisme.
Een overzicht van de vele gekoppelde cycli in een stad.

Terug naar het begin? druk hier.

Bijlage

Is Sport een manier van Denken?

Deze blog bevat een kaart van de sport die gebruikt kan worden om een strategie te ontwikkelen.

Gelijk starten met de Samenvatting druk hier.

Gelijk naar de conclusie? druk hier.

Introductie: Denken we met onze Spieren?

Wil je de Introductie overslaan druk hier.

Sport is Spelen met onze Spieren.

Als we met onze spieren denken is sport een manier van denken.

Rodney Cotterill, een vriend van mijn vriend Will Mcwhinney analyseerde de ontwikkeling van het Sensori-Motor systeem van alle Organismen en ontdekte dat we Denken met de Spindels (scharnieren) in onze spieren.

Het hart is de grootste spier en verbindt met de bloedsomloop lichaam en geest.

Volgens de oude wetenschap bevat het de herinnering van de ziel en dat is ook bewezen toen men harten ging transplanteren.De ontvangers kregen het hele leven en persoonlijkheid van de donor.

Het betekent ook dat de de spieren hun geheugen bevatten waar ook bijv. het oefenen van muziek bijhoort.

Kijken met de ogen brengt de vingers vanzelf in beweging net als veel typen de letters in de vingers stopt.

0 Doel

In deze blog wordt een model van de Sport ontwikkeld dat het mogelijk maakt om een Architectuur, een Visie en een lange termijn Strategie te bepalen.

In deze visie wordt de theorie van Plato over de relatie tussen sport en de inrichting van de maatschappij als een weerspiegeling van de StadStaat (vermoedelijk Atlantis), die de Mens representeert, weer nieuw leven ingeblazen.

De grieken kenden geen groepssport. Sport was individueel en net als beroepen gericht op verbeteren. Alleen de beste won in een lange competitie en kreeg een grote prijs.

Plato nam als Worstelaar deel aan de  Isthmische Spelen, vergelijkbaar met de Olympische Spelen.

Deel 1 en 2 gaan over Plato, de rest over Sport.

Het eerste deel van deze blog gaat over Plato en de Stadstaat. Wil je dit deel overslaan ? Ga hier dan verder.

Het tweede deel gaat over Plato en Sport. Daarna gaat het uitsluitend over sport en wordt een poging ondernomen om een kaart (architectuur) van de sport te maken.

Plato volledig overslaan druk hier.

1 Plato en en de Stadstaat:

Plato projecteert zijn dialogen op de Stadstaat, die hij gebruikt als een model van de Mens.

De Stad-staat wordt op dit moment verbonden met Smart City.

Smart ,duidt op het toepassen van “slimme” ( Kunstmatige Intelligentie ) technologie.

Volgens Plato moet de stad bestuurd worden door een Wijs Mens.

Slimheid en Wijsheid hebben veel met elkaar te maken.

Het is alleen twijfeachtig of “Slimme software” ook Wijs is.

Wat is Wijsheid?

Wijsheid is het gevolg van permanente reflectie op de Ervaring in het Leven.

Ervaring ontstaat als je Leert van de fouten die je maakt.

Fouten zijn een gevolg van het falen van de Verwachting.

De verwachting is een gevolg van een Overtuiging (“geloof”).

Leercyclus

Sport is een Community of Practice:

Community of Practice: Een voetbal-vereniging is een Community of Practice, De KNVB een Community of Knowledge.

Een fanclub is of een community of Interest of een community of Affinity.

Wat is Goed voor de StadStaat?

De dialoog met Plato als leider gaat over het Goede voor het Algemeen.

Het goede ontstaat uit Balans (Harmonie).

De Zelf-Ontpooiende Stadstaat

Het Ontstaan van de Stadstaat

Na de zondvoed werden de eerste Stad-Staten in Babylonie opgericht. Ze werden een rustplaats voor de rondtrekkende stammen van jager/ verzamelaars.

Sommige atletische sporten (“speerwerpen”) komen uit die tijd.

De leider van de stam tranformeerde zich in een levende God, vormde een leger met huurlingen, en overwon aangrenzend stammen die tot slaaf werden gemaakt. Zo groeiden de stadstaten uit tot enorme landen met de vele kinderen van de koning (Kin) als leiders. Familie was te vertrouwen.

Toren van Babel.

Medicine Wheel: Het Oudste Model van de Cyclus:

Medicine Wheel The Medicine Wheel is the basic form of Model of the Cycle seen in the way animals behave. 

Middeleeuwse Stad

De middeleeuwse stad wordt gedomineerd door de Kerk die de Hoogste Waarheid representeert.

De kerk is een model van het leven en toont de Spiraal.

In de cathedralen wordt het scheppingsverhaal middels glas in lood ramen getoond waar de zon zijn rol als scheppende kracht kon laat zien.

. Het scheppingsverhaal kan middels een labyrint worden gelopen.

chartreslabyrinth
Labyrint Chartres.
hartres The windows of a Cathedral show the Spiral of Life. Cathedrals are always build on a Sacred Grove.

Smart City: Den Haag

Dit model is gemaakt voor de Stad Den Haag ivm het eerste Smart City Project in Nederland wat Eric Vreedenburgh had geinitieerd (SUS, Smart Urban Space).

Gelaagd model van de stad waarin het zichtbaar wordt dat PoC een fractaal model is wat betekent dat het model zich steeds herhaalt. Op. het “laagste” nivo bevindt zich de Openbare Ruimte waarin de vier soorten mensen samenspelen. De lagen zijn Bestuur, Productie (Waardeketen), Samenwerking en Cultuur.

Een Stad is instaat om na een Calamiteit weer terug te komen (“Veerkrachtig”, “Resilient”) als alle onderdelen Veerkrachtig zijn.

Een 2D versie van een Veerkrachtige Ecologie, waarbij de twee variabelen Connectedness en Potential erg veel lijken op Communion en Agency die weer erg veel lijken op Yin en Yang zijnde het Mannelijke en het Vrouwelijke.

Een Ecologie (en een stad is een Ecologie) wordt kwetsbaar (“fragile“)als ze te weinig of te veel potentie heeft (“over voorraden”) en te veel of te weinig is verbonden.

Hierdoor kan de connectie gaan belemmeren als de structuur moet schalen (Kleiner, groter worden).
PoC-model van de stadstaat. Het gaat hier over Integrale levensloopbegeleiding.

De belangrijkste functie in de stad is de Monitor die er voor zorgdraagt dat een van de vier functies niet dominant wordt waardoor de Homeostase van de stad wordt verstoord..

PoC wordt nu getoond als een quaternion, een viervoud waarin alle paren elkaars tegendeel zijn en Acties kunnen worden gestopt door een complementaire tegenactie.

Een stad is een verzameling Mensen

Een stad is een verzameling mensen die i.h.a. in Huizen wonen en werken.

Een huis is een lichaam.
Een huis doorloopt net als de mens een cyclus.
Huizen vormen een wijk die weer een stad vormen. Er zijn erg veel gespecialiseerde huizen net als er gespecialiseerde mensen zijn.

Het Leven

Kind tot Puber

Het leven doorloopt de stadia van de PoC-cyclus.

Die begint en eindigt in de Afhankelijke Sociale staat.

De overgang van kind naar volwassene (“socialisatie”)komt langs het “puber”-stadium waarin er sprake is van sterke groepsdruk.

Puber tot Volwassene <-> Volwassene tot Bejaarde:

Kritieke Gebeurtenissen:

Financiering

Begeleiding

Gezondheidscentrum:

Integraal Gezondheidscentrum ontworpen voor de Gemeente Leiden en helaas overgenomen door de HSL die er niets mee heeft gedaan.

Gezondheidszorg:

Een PoC-model van de Geestelijke Gezondheidszorg ntworpen voor Parnassia samen met het IBM Watson-team.
Hierbij zijn de “functies” verder geformaliseerd.

2 De Ideeenwereld van Plato

Het volgende hoofdstuk gaat over de ideen van Plato over Sport.

Plato onderscheid drie soorten ziel en daar vanaf geleid vier Kardinale Deugden die de harmonie bewerkstelligen die de mens Inspireert tot het Goede.

Kardinaal betekent Scharnier.

Het Scharnier van de deugden en de ziel zit in het Kruis-punt in het Midden van het Midden (op de plek van de Gulden Snede).

Het is ook het Kruis-punt waar de de Tijd omheen Draait.

Volgens Plato leven wij in een Grot waar buiten de Zon schijnt. De zon staat voor het Hoogste Inzicht vergelijkbaar met wat in het Christelijke geloof God wordt genoemd.

Plato gaat er vanuit dat er een essentie is die “boven” de door ons met de zintuigen waar te nemen werkelijkheid bestaat. Die noemt hij de wereld van ideen (“concepten”).

Onze werkelijkheid wordt door die door een Vuur op de Muur van de Grot geProjecteerd.

Projectie -> Ont-Werpen

Vuur staat voor Passie (Rood).

Het loslaten van het werpen (ont) gebeurt door de Verbeelding (Geel) die “ziet” wat slaat op “in-zicht”.

Buiten ons Lichaam vinden Gebeurtenissen plaats die we met de Emoties waarderen.

Een gebeurtenis is een feit.

De Muur is het Scherm (Frame, Script) waardoor we naar buiten kijken.

Het )denk-)raam van de Kennis is onderverdeeld in vele Hokjes.

Een model van de Product-cyclus gebaseerd op PoC.
Een model van de Productie en Consumptie-cyclus gebaseerd op PoC.

In het midden staat de Mens.

Samenvatting

Als je de samenvatting wilt overslaan druk hier.

0 Ik was bezig om een model te maken van de sport.

Plato

Aangezien de sport in Griekenland is geboren kwam ik snel bij Plato en viel me op dat zijn theorie over de ziel perfect past op PoC.

Dat is niet raar want PoC komt van Jung en Jung heeft alles uit de Alchemie gehaald die uit Egypte komt waar Plato is opgeleid in Heliopolis.

de Stadstaat is een model van de Mens

Plato projecteert zijn theorie over de mens op de Stadstaat. Die moet bestuurd worden door een Wijs mens.

Tegenwoordig kiest men voor Slimme (Smart) Software.

Het is de vraag of Silimme software wijs is.

Bestaande Sport Modellen: Deugden:

Als eerste poging bij het maken van een model maak ik altijd een PoC(Paths of Change) model.

Om dit model te toetsen heb ik het Internet doorzocht waardoor ik het Sportmodel van de Cardiologen heb ontdekt dat ze gebruiken om het “gevaar” van sport te onderzoeken voor mensen met een hartafwijking.

Het model baseert zich op twee variabelen n.l. Spier-Kracht en Conditie die beiden zijn gerelateerd aan het Hart. Beiden behoren tot de Deugden van Plato. Het hart zit in het Centrum (roze-Kruis)

De andere twee zijn Wijsheid en Matigheid.

Later hebben de Christelijke denkers Geloof, Hoop enLLiefde toegevoegd die ook in de Quaternion passen.

De Katholieke Kerk heeft recent een visie op sport gepubliceerd waarin de leer van Plato zichtbaar is.

POC

1 Uitleg Paths of Change (PoC).

PoC gebruikt de vier “Wereldbeelden” van Jung (Achetypen) om de “wereld” te beschrijven. De POC-modellen van verschillende theorien zoals dat over de Mens (bron: Interpersonal Theory) zijn erg bruikbaar als referentiekader.

2 Het . Sport Model in PoC-formaat. Het model is getoetst aan meerdere modellen m.b.t. de Sport en blijkt (wederom) goed te passen.

3 Bestaande Modellen van de Sport.

4 Welke rol speelt de Fairness of EQual Opportunity FEOP in de Sport.

Er is verschil tussen mannen en vrouwen en de sociale “klasse” belemmert vooral in de eerste fase van het leven waarin er veel moet worden geoefend.

Prestatie-vermogen:

5 Prestatievermogen en Motorische Vaardigheid:

Er zijn 5 motorische basisvaardigheden (Motor Skills) die ons fysieke prestatievermogen bepalen

Het zijn 

Coordinatie, 

Lenigheid (Agile), 

Uithoudingsvermogen

Kracht en 

Snelheid, (CLUKS).  

Mensen zijn niet bestemd om te sporten.

Grote inspanning wordt door het lichaam gezien als een stress situatie.

Hierbij speelt “lenigheid” in het Engels Agility een grote rol.

Een systeem dat Fragiel is breekt onder druk.

Onder hele grote druk kunnen organismen zich spontaan In de volgende generatie aanpaasen (Anti-fragiel,Evolutie).

Motorische Ontwikkeling: LATD

De Motorische ontwikkeling van de Mens van kind, via puber naar volwassene wordt beschreven door het LATD (Long Term Athlete Development-model.

Cognitie

De cognitieve en motorische ontwikkeling gaan gelijk op. Dat kun je mooi zien in het model van Piaget wat een wiskundige achergrond heeft.

De motor schema’s en “denk”-schema’s hebben veel gemeen.
Sensorimotor stage of cognitive development

6 Cognitie De menselijke Cognitie is verbonden met zogenaamde Perceptual Symbol Systems die lijken op een camera die permanent alles wat we meemaken gekoppeld met de emoties opneemt. Situaties worden samengevat en zijn gekoppeld aan een naam of andere “trigger” die de hele situatie oproept.

Toekomst

7 De toekomst van de Sport wordt grotendeels bepaald door de innovatie in de ICT waarbij Virtual Reality een grote rol speelt.

Fysieke sporten worden computerspellen maar er kan ook van alles worden gecombineerd.

Sport is “big money” wat volledig strijdig is met de visie van Plato die sport ziet als een vorm van karakterontwikkeling.

Technologie

Een technologie-cyclus duurt 50 jaar. Die cyclus wordt gestuurd door een cyclus die 5×50= 250 jaar duurt.

Cultuur

De Cultuur Cyclus beschreven door Mikhail Bhaktin.
In het plaatje zie je de spiraal uitdijen, die later weer terugdijdt.
Het scharnierpunt ligt rond 2050.
Golden Age a prediction of Carlota Perez.

Kantelpunt

8 Het Kantelpunt zit in het Midden van de vier Wereldbeelden van PoC die ook Visies op de Ziel zijn, Deugden, beroepen, Rituele Dansen en Magische spreuken kortom Instrumenten om in de Toekomst mee te scheppen. Maar wat willen we? Het Goede?

Voor het Goede moeten we weer terug naar Plato.

School:

9 School: Het ‘Gymnasium was een idee van Plato maar daar is weinig meer van over.

Samenleving:

10 Samenleving: een uitgebreid boek over de sociale mens. Het lichaam past van alles aan om intern in evenwicht (homeostase) te blijven. Om de omgeving in de gaten te houden wordt eem allostase onderhouden.

Samenvoegen en FUSEREN:

Er zijn een hoop puzzelstukken verzameld die nu in de PoC mal worden gestopt en gefuseerd om tot een nieuwe mal te komen.

Dit vergt kennis van alle bestaande mallen en een “inzicht” om dit laatste te berwerkstelligen.

Het meest interessante en meest complexe instrument wat ik nu heb is Geometrie.

11 Samenvoegen.: De vele manieren om naar sport te kijken worden hier samengevoegd en voorzien van een conclusie.

Het leven lijkt op een wedstrijd en het Speelveld past op de Maatschappij maar ook op het centrum waarom alles draait wat zowel Beweging (die overal zichtbaar is ) als het Kruispunt, die op het Hart past, een belangrijk onderwerp maakt.

12 Het Einde en conclusie

13: Nawoord: Het thema “denken in beweging” kwam van Wiero Beek die mij op het pad van de fasevergrendeling (“entrainment”) bracht.

Wiero was ook hooglaraar in de Bewegingsleer wat een mooi thema is om mee verder te gaan in een nieuwe blog.

De blog gaat nu verder na hfdst 1. U kunt ook hier terug gaan naar dit hoofdstuk.

2 De Philosofie van Plato

De vier stadia van kennisontwikkeling.

Plato’s View on Sport

Onder het document staan relevante citaten en plaatjes:

The Allegory of the Chariot: Koers en Balans houden tussen twee Krachten:

Imagine a charioteer driving a chariot pulled by two horses with very different characters (good breed, bad breed, whipped)).

Plato legt in een Dialoog met Socrates uit welke drie Rollen er zijn in de ideale Staat en hoe de Ziel over deze rollen is verdeeld en welke Zondes(Vice) erbij horen.

Een deugd is een balans tussen het teveel van het goede (hart) en en het teveel van het kwade of andersom) volgens de verhouding van de gulden snede.


The Soul consists of 3 parts. he driver (rational) is the Manager of the State (Guardian) with a Virtue of Wisdom.

One of the horses, a high-spirited white horse, stands for the spirited, or lively, part of the soul, and embodies emotion, passion, and ‘hot-bloodedness’. The spirited part loves being challenged, and is angered by injustice and cruelty. While impulsive, it is rationally and morally impulsive, keen on the positive part of passionate nature, for example rational indignation.

The other, a black horse on the left, stands for the appetitive part of the soul, seeking irrational passions and appetites. From it stems our drive for pleasure, security, and comfort. It drives our libido and makes us seek food, safety, and, most notably, money. 

The charioteer represents the logical, or rational, part, judging what is best and true for us. This part of our psyche thinks, analyses, looks ahead, rationally weighs options, and tries to guide the horses and chariot. It is the part that should be in charge, which decides when and which one of the horses should take reign.

Deugd / Virtue (Aristoteles):

De Ziel van de Sport

.Passie->Competitie: Prijzen Winnen

The lowest stage of sport corresponds to the first part of the soul – the Appetite soul. On this stage sport is based on the gaining of material goods through Prizes won at Competitions.

.Status Eer en Glorie

The second stage of sport corresponds to the second part of the soul – the Emotional soul. Sport at this stage is based on the elementary ancient agon, which seeks fulfilment in the winning of Honour and glory. 

The greatest and the most superior is the third part of the soul – the reasonable soul.

.Samenwerken tussen Ratio & Lichaam door te Oefenen

For this kind of sport it is no longer necessary to compete with other contestants, since it can achieve it’s fulfilment in perfect execution of movement or exercise, in which the perfect cooperation between reason (soul) and body is attained. 

In Plato’s view, good sport is the sport directed toward the fulfillment of self, all the way to the ideal – the idea itself. And only sport like that can bring true contentment to the human – the reasonable being. 

.Innovatie: Creativiteit Idee & Concept

With this sport is essentially intervening in the sphere of Philosophical cognition

The goodness of sport is no more determined by physical dimensions of Space and Time, but indeed, as Plato shows, the true good sport goes beyond these borders. 

In this manner sport goes beyond the physical world and touches the everlasting and unchangeable world of ideas. 

Topos betekent Ruimte en wordt onderzocht in de Topologie.

And the world of ideas is for Plato Tópos where the very truth reveals itself.

Deugden (“Virtue”)

De vier Kardinale Deugden van Plato n.l/ Fortitude (Moed),Justice (Gerechtigheid), Temperance (Matigheid) en Prudence (voorzichtigheid, Wijsheid) houden de vier uitingen van de Ziel in evenwicht.

Door de Kerkvaders zijn er later Geloof, Hoop en Liefde toegevoegd die wonderwel passen in de gelijksoortige hokjes waardoor er uiteindelijk toch vier “kardinale” deugden overblijven.

Kardinaal betekent scharnier en verwijst naar het Kruispunt in het Midden van het Midden.

PoC-Model van de vier Deugden

10 The Wheel of Fortune Marseille and RWS Tarot
Die vier deugden draaien rondom een scharnier zijn ook verbeeld als een rad waarin de belangrijkste elementen van het universum (Water, Vuur, Lucht en Aarde ronddraaien.

Het Rad van Avontuur staat ook voor de eindeloze herhaling die in het Universum optreedt.

De geschiedenis herhaalt zichzelf wat merkbaar is op de dag maar ook in de seizoenen en de levensloop.

Overal wordt het leven vervangen door nieuw leven wat lijkt op de twee “ouders” die bijvoorbeeld werden gekoppeld aan de Zon en de Maan.

De wetenschap van de terugkerende Transformatie heet Alchemie.

3_KING_2
Het huwelijk van Zon en Maan verbonden in het (rozen)Kruis..

Katholieke Kerk en Sport

In onderstaand recente document van het Vaticaan wordt het duidelijk hoe de deugden worden versterkt door sport te bedrijven.

Oorzaak

Ik was bezig om een model te ontwikkelen waarin ik alle soorten sport kan onderbrengen toen ik ontdekte dat beweging en denken op hetzelfde neer komen.

Dat wist ik eigenlijk al heel lang vanwege het Onderzoek vanRodney Cotterill , een vriend van mijn vriend Will McWhinney. Hij ontdekte via een uitgebeide analyse van de evolutie van alle organismen op aarde dat het “denken” plaatsvindt in de “Spindels” van de Spieren.

De “spindle” ziet er uit als een spiraal.

Denken is eigenlijk een Simulatie van de Actie die het lichaam gaat utvoeren

Hierbij loopt het handelen vooruit op het denken wat meer een passende verklaring is voor wat de handelende mens eigenlijk niet snapt.

Als we dat wel weten noemen we het Intuitie.

De hersenen zorgen voor evenwicht (balans) zodat we niet omvallen en bevatten een onderdeel van de vele cell-to-cell-communicatiekanalen die met elkaar het lichaam in balans houden.

Will vond een model wat alle manieren van veranderen verklaart.

Hij noemde het Paths of Change (PoC). Het model past op de Quaternion van Carl Jung wat hij uit de Alchemie haalde.

1 Paths of Change: Hoe werkt Veranderen?

Als ik een model maak begin ik altijd met een aantal passende  PoC-modellen.

Het grote voordeel van deze modellen is dat ze hetzelfde zijn qua Indeling en alleen maar verschillen qua Benaming en soms ook qua Schaal wat betekent dat ze in elkaar passen als een Russische Pop.

Basis model PoC.

Een Spel is een Combinatie van twee Wereldbeelden

Mensen leren van de fouten van anderen.
Het leermodel van Kolb vertaalt naar PoC.
John Holland beroepskeuze model. Een sporter is een doener.
Een model van de Economische cyclus waarin drie schaal nivo’s zijn getekend, het nivo van het individu, de groep en de samenleving.

In dit model wordt ook de Moebius-ring zichtbaar het resultaat van twee cycli die zowel met de klok als tegen de klok draaien en elkaar ergens ontmoeten wat i.h.a. het groene hart-punt is.

Sport is tegelijker tijd een indivudueel proces, een groeps proces waarbij men samenwerkt of elkaar tegenwerkt (Competitie) als een Collectief proces waarin de hele samenleving meedoet bijvoorbeeld als fan of publiek. Dat komt omdat het bekijken van een sport synchroniseert.

Een Community of affinity is natuurlijk een fanclub en een community of Practice een Sportclub. Interest = “Hobby club”) en Knowledge -> Universiteit/Opleiding).

Over Menigten.
Het persoonlijkheids model van Interpersonal Theory.
Samenwerking volgens Interpersonal Theory.
ICT-hulpmiddelen volgend PoC.
Model van de Emoties van Nico Frijda . In dit model wordt het zichtbaar dat ieder wereldbeeld in PoC weer bestaat uit hetzelfde model. Dit fractale patroon gaat eindeloos door zowel omhoog als omlaag.

2 Sport Cyclus en Spel Modellen

Wat is sport? : ‘Games of Physical Skills’: Een zeer uitgebreide uitleg van wat Sport is.

Plato over Sport

Het verschil tussen Spel (Infinite Game) en Wedstrijd (Finite Game).

Een wedstrijd speel je om te winnen, een spel speel je omdat je wilt spelen.

Spel

Voor Will McWhinney was het Spel dat nieuwe Spellen maakt het Infinite Game.

De nul.de deug-niet. Trickster (Uilenspiegel. kokopelli).

Het heeft erg veel weg van de een oude versie van God die de de trickster werd genoemd.

Het doel van de trickster is om de mens permanent te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid.

Human play is causally linked—partial, temporary, and emergent—escape from routine reality to free diverting ‘being-there’ that occurs in a fragile imagined and/or specially constructed spatial-time realm”

Zie plaatje beneden Spel hoort bij het “Mythic” Wereldbeeld van PoC en is een product van de Verbeelding waarbij interactie niet nodig is.

Een mens kan ook alleen spelen zelfs met zijn (of haar) gedachten.

Spel en Infinite Game


Hier is het model van Will McWhinney voorzien van spel/sport -termen.

De connecties tussen de vier Kijken op de Wereld zijn ingevuld (heen-en-weer) en een aantal rollen vermeld.

Het model is nog niet compleet. Dat komt omdat er meerdere schalen spelen (mens, groep (“club”, i.h.a. stad/regio, landelijk en zelfs internationaal. Daarnaast gaat de schaal ook omlaag (“lichaam/geest”,…).

Later zal duidellijk worden dat er ook nog sporten zijn die intellectueel zijn (“schaken”,..), met dieren (“paard”,..) en die ook verschillende soorten conflicten oefenen met of zonder wapens.

De cyclus kan periodiek (dagelijks, jaarlijks, wat je wilt) ) worden ingevuld en Cycli passen in elkaar als Russische Poppetjes met het het Midden van het Midden, hier het Speelveld genoemd, als draai-punt en het Samenspel als Koppel-punt.

In het volgende hoofdstuk worden bestaande sport-modellen getoond waaruit blijkt dat vooral het Hart een grote rol speelt.
De basis-cyclus van de mens koppelt in het Hart, de grootste spier.

Een aantal bestaande Sport Modellen

Competitie

Het Hart: Kunde, Kracht, Prestatie vermogen:

Participation in sports with a high Dynamic demand (endurance) or with a high Static demand (power)

 

Figure 2.
Model van het American College of Cardiology.”MVC stands for maximum voluntary contraction, and is a measure of muscle strength”, maximal oxygen uptake (MaxO2) achieved and results in an increasing cardiac output.

4 Gelijke Kansen: de Geschiedenis van de Fairness of Equal Opportunuty in de Sport

Man en Vrouw verschillen

Sociaal Economisch Status maakt uit

Een test batterij om de motorische ontwikkeling van kinderen te meten

5 Prestatievermogen en Motorische Vaardigheden

Er zijn 5 motorische basisvaardigheden (Motor Skills) die ons fysieke prestatievermogen bepalen

Het zijn Coordinatie, Lenigheid (Agile), Uithoudingsvermogen, Kracht en Snelheid, (CLUKS).  

Agile, Fragile, Antifragile (OnKwetsbaar):

Hoe reageert een systeem onder grote druk. Uit de blog over Anti-fragility Het gaat om de Coordinatie van vijf vijf “Organen Zintuigen, Brein, Lichaam, Emoties en Verbeelding.Een Rigide Digitaal systeem gaat kapot, een lenig (agile, veerkrachtig, agile) systeem herstelt zich of gaat kapot een anti-Fragiel (Evolutionair) systeem verbetert zich.

Wat is CLUKS?

Fijne en Grove motoriek.

Een beweging kan bestaan uit vele stappen en/of vaak herhaald worden.

Open vaardigheden zijn afhankelijk van de omgeving (wind, lawaai, tegenstanders,..) Ze vereisen aanpassingsvermogen.

De Motorische Ontwikkeling van de Mens

Hoe ontwikkelt een kind zijn motorische vaardigheden.
Motorische ontwikkeling kind. plaatje komt uit PDF hieronder. Opvallend is dat er drie (wederom) onderdelen zijn n.l. Cognitief (Hersenen, Ratio), Sociaal (Hart) en Lichaam (Senso-Motorisch).

LTAD: Long Term Athelete Development Model

LTAD Long Term Athlete Development Model.
LATD-model vertaald naar PoC.

6 Cognitie

Cognitie zit in de Spieren en vooral in het Hart

De menselijke Cognitie is verbonden met zogenaamde Perceptual Symbol Systems die lijken op een camera die permanent alles wat we meemaken gekoppelt aan emoties en associaties registreerd en compact maakt om opgeslagen te worden in ons lichaam (“de spieren“) en dus niet in de hersenen. Die zorgen voor evenwicht.Rudolf Laban Space Harmony -The letters of the Alphabet are represented by (geometric) Patterns movements and sounds. They are the Foundation of the old Cultures on earth. The old cultures give us insight in the ways the State and the cities were Organized. In their organization the Ancient patterns play an important role.

IsSport Alleen maar Beweging of is het ook een Communicatiemiddel?

Het model van Rudolf Laban is een oud model. Het is zictbaar in alle talen die vrmodelijk hun wortels hebben in het Sanskriet wat een gemaakte taal is. De makers waren de Magi, de wetenschappers van de oudheid die vermodelijk Plato in Heliopolos hebben onderwezen.

Sanskriet: Een hele Oude en volledig Geconstrueerde Taal uit India

Sanskrit (de praktijk (kritiek) van het msken van geluiden (San) is een hele oude geconstrueerde taal gebaseerd op een model van de mond.

Indiase Dans waarin de vier Wereldbeelden worden getoond

Nataraja (Shiva) danst de wereld uit het niets. De vier handbewegingen corresponderen met de vier Worldviews van PoC. Shiva danst op de onwetendheid in de vorm van een dwerg..

Euritmiek: Een Nieuwe vorm vaneen oude Expressie waarin de (Indiase)Letters worden getoond.

Rudolf Steiner een “volgeling” van Goethe en was een deelnemer aan de Theosophy beweging van Blavatsky ontwikkelde een “westerse” vorm van “innerlijk” dansen net als in India gebaseerd op het Alfabet.
De Venus transit waarin India naar Europa kwam via Blavatsky.
Als je een Turbulent systeem goed volgt zie je heel veel spiralende spiralen lang elkaar heen glijden of elkaar oppakken (vergelijk de Moebius Ring). De aarde beschenen door de zon waar het water in een cylus ronddraait op een ronddraaiende aarde in een ronddraaiend zonnenstelsel gebeurt hetzelfde met het Weer en de Aether.

7 De toekomst van de Sport

Het gaat om Winnen!

Genetische Manipulatie van Atleten?

IT-technologie copieert de Mens en brengt alles terug tot Kijken

Smart Systems zijn een ciopie van de mens en passen dus op PoC. Hierna komen een aantal voorbeelden. In essentie is “the Sky the Limit” omdtat alle “organen” van de mens kunnen worden beinvloed en zelfs kunnen worden overgenomen of nagedaan. Voor het gemak worden al die toepassingen “Smart” genoemd waarbij mort worden aangetekend dat Copieren eigenlijk helemaal niet slim is. Slim heedt te maken met Creativiteit wat weer een vorm van intuitie is.
Smart Stadium.

 Simulatie van het lichaam na het meten van vaste knooppunten. de scharnieren van armen en benen.

Generaties

Hoe jonger de generaties hoe meer de mobiele telefoon hun leven bepaalt.

De meest dominante Generatie wordt Z genoemd.

Digitaal vs Lichamelijk

Met de toename van het Metaverse wordt de digitale en emotionele beleving van een sport steeds belangrijker.

Publiek

Het bekijken van een wedstrijd blijft met behulp van visuele sensors (“media”) een belangrijke hobby en een extreme vorm van verdienste.UIteindelijkis er geen verschil meer tussen mensen en gesimulerde mensen of nagemaakte mensen (Robots).

Combinaties

Er kan van alles worden gecombineerd waardoor er nieuwe sporten ontstaan of er spontaan anders kan worden gespeeld.

Meten en Corrigeren

Analytics

8 Kantelpunt maar waarheen?

Paths of Change maakt het mogelijk om een enorme diversiteit van cyclische veranderingen onder één noemer te brengen.

In de loop der tijd zijn vele specialistische onderwerpen onderzocht en voorzien van een PoC-jasje.

Hiermee kun je ook de toekomst in kaart brengen en die ziet er heel bijzonder uit.

We bevinden ons aan het begin van een compleet nieuwe precessie-cyclus. een periode van 25.000 jaar waarin de mensheid een nieuwe sprong kan maken in de ruimte -tijd, waarbij het inmiddels wel duidelijk is dat die meer dan 4 dimensies bevat.

De sipralerende cyclus zoals geobserveerd door Mikhael Bhaktin:

In een simpele weergave zijn ruimte en tijd reciprook en kijken op hetzelfde. Ze zijn spiegelingen op zichzelf.

Dewey Larsson Reciprook Universum het gaat om Beweging

Dewey Larson gooide alle natuurkunde op een hoop door alle verschillende eenheden onder 1 noemer de brengen.

Alles wat uiteindelijk overbleef was Beweging Afstand / Tijdseenheid -> Ruimte gedeeld door Tijd.

Dit resulteert in twee door ver-deling aan elkaar gekoppelde universa.

Beweging is de Essentie.

Walter Russell: De Beweging lijkt op een Slinger

Het model van Walter Russell.Het model past perfect op het model van Plato en Aristoteles maar ook van de oude kerkvaders Ugustinus en Thomas van Aquino. Walte Russel “zag” een pendulum.
De slinger van Rusell in 3D.
3D Model van een Ecologie middels Panarchy theorie gerelateerd aan PoC. Hierin zijn drie variabelen zichtbaar n.l. Verbondenheid (Communiën), Potential (Agency) en Veerkracht (Resilience).

Model van een Ecologie gebseerd op Panarchy gerelateerd aan PoC.
Quaternions Multivariate Vectors
Model van Peter Rowlands wat ook twee universa bevat gescheiden door het vacuüm.
Behind the Wall of the Vacuum lies another universe that is hidden by the polarization of the wall.

9 Sport op School en in de Samenleving

Ontwikkelfasen Kind (Piaget)

De 4 fasen volgen PoC (1) Sensori Rood, (2) Geel Concepts (3) Regels (Blauw) (4) Relaties (Groen):

Applications of Piaget’s theories in the classroom:

Piaget Ontwikkelpad hersenen kind

Basis Curriculum

De lagere school stamt al uit de tijd van Bonifacius en Karel de Grote. In al die tijd werd hetzelfde curriculum gegeven wat vooral bestond uit schrijven, rekenen (“tafels”) en lezen later aangevuld met algemene orientatie in Tijd en Ruimte.

Schrijven, Rekenen en Taal zijn Cognitieve vaardigheden sterk verbonden met het geheugen en de fijne motoriek.

Een kind moet motorisch ‘rijp’ zijn voordat het kan leren schrijven.

Sport

In het Engelse en Amerikaanse Schooolsysteem speelt de Sport een veel belangrijkere rol dan in Nederland en die rol ipast op de denkbeelden van Plato en Aristoteles.

Sport biedt een manier om de belangrijkste karaktertrekken te leren en uit te proberen. Eigenlijk zien we hier de Deugden van Plato weer terug die we kunnen spiegelen met de levensloop-ontwikkeling.

10 Samen Leven Samen Spelen

de Deugd Zelfbeheersing hoort bij wat wij de Emoties noemen

Mensenzijn Sociale Dieren

Mensen zijn sociale organismen en ons lichaam reageert op anderen met chemische signaalstoffen zowel van binnen als van buiten (“zweet”).

Net als de apen, doe vlooien, moeten we worden aangeraakt om tot rust te komen.

Sport en vooral het SAmenspel is een ideale context om in samen te leven ook al gaat het soms om competitie.

Social Sensibility

“recently, an interest in our understanding of well-being within the context of competition and cooperation has re-emerged within the biological and neural sciences.

Given that we are social animals, our well-being is tightly linked to interactions with others. Prosocial behavior establishes and sustains human contact, contributing to well- being.

Social sensibility is an essential feature of our central nervous systems, and what has evolved are elaborate behavioral ways in which to sustain and maintain the physiological and endocrine systems that underlie behavioral adaptations”

Psycho-Moter -> Geest & Lichaam

Geest & lichaam vloeien samen als de gewenste besturing (vgl met dansen) niet meer merkbaar is. De vingers zijn de toetsen van de piano en het lezen van de noten wordt muziek.

Het gegeugen van de “psychomotorische handelingen” zit in de Spindles net als Rodney Cotterill al beeweerde.

Welke Psycho-moter-vaardigheden zijn in de toekomst nodig?

Sociale Psychologie en Sociale Neurobiologie fuseren

Kubler Ross: de Reactie op een Onverwachte Gebeurtenis met Hoge impact (/calamiteit).

PoC model van het Kubler Ross model

Alostasis De mens past zich steeds aan om in Evenwicht (Homeostasis) te Blijven:

De Emoties uiten zich per “Orgaan”

De vier archetypen verbonden aan de bijbehorende emoties waarbij de “echte” emoties (groen) staan voor aantrekken en afstoten.
Structuur (Blauw) en Actie (/rood) snijden elkaar op het punt van de “Gespannen Verwachting” (Geel-Groen = Emotie /Identiteit)
De meeste mensen kunnen niet tegen repeterend “werk” en raken in Paniek als de orde ontbreekt. Je verkeren het liefst in een “spanningsveld” tussen Ontspanning en Opwinding wat ik “Gespannen Verwachting noem. Die toestand wordt ook Flow genoemd.

Het Goede Gevoel

Mensen kunnen empatisch zijn als ze anderenkunnen invoelen. Dat doen ze door wat ze zien in hun eigen lichaam te projecteren en de effecten te ervaren.

Mensen die zich niet kunnen verplaatsen in anderen kunnen niet empatisch zijn.

I.h.a. wordt dit gezien als een “stoornis”. Er is veel kennis vergaart door het bestuderen van beoefenaars van Oosterse mediatie=technieken.

Chaos vs Orde

Chaos is soms nodig om de orde te herstellen.

11 Samenvoegen en Conclusie

Vergelijken van PoC-modellen geeft Inzicht.

Hieronder staan plaatjes waarvan een paar die tijdens het maken van deze blog zijn ontstaan. De bovenste is de meest recente.

Aangezien het onderliggende model (PoC) hetzelfde is zijn ze per Point of View (Kleur) vergelijkbaar.

Een Carrierre is een Wedstrijd: Tijd om de Spelregels bij te stellen?

Het leven is geen spel meer maar voor velen wel een wedstrijd waarin velen verliezen.

Dat komt omdat de Loopbaan vertaalt uit “Carriere” ook werkelijk wordt gezien als een race met vele verliezers die rond hun 40ste (“Mid life crisis”) zich terugtrekken en iets “leuks of nuttigs” gaan doen wat past bij hun “roeping” die mensen vaak rond de pubertijd maar vaak veel eerder ontvangen.

Sportmodel en Deugden

Nieuwste versie Spelmodel waarin alle vorige hoofdstukken zijn verwerkt.

Het sportmodel is naast een proces-model ook een levensloop-model vergelijkbaar met het LATD.

This image has an empty alt attribute; its file name is atleet.001-1024x576.jpeg
LATD: Atletiek training voor het leven geprojecteerd op een levensloop model.

Market Pricing is het Dominante Relatie Model in het Westen.

Ik ontdekte Alan Fiske around 2010.

Het relatiemodel van Alan Fiske is wereldberoemd en op vele manieren geanalyseerd en toegepast.

Alan is een antropoloog die zijn model overal ter wereld tegenkwam.

Het model past perfect op PoC waardoor de onderzoeken van Fiske en zijn mede onderzoekers ook toepasbaar zijn op PoC-modellen en dus het Sportmodel.

Marketpricing (MP) is het dominante relatiemodel in de calvinistische kapitalistische wereld waartoe Nederland behoort.

in een MP-relatie wordt er gemeten en gewogen om tot een “emotioneel ervaren” evenwicht te komen.

Men vraagt zich af of de relatie het wel waard is? en reciprociteit telt waardoor er veel in de gaten moet worden gehouden om af en toe goed te kunnen verrekenen.

Hierbij worden de persoonlijke boekhoudingen niet goed bijgehouden want dat kost tijd en tijd is geld.

MP past in het Sport Model op de Atleet.

This image has an empty alt attribute; its file name is anti-fragility-plaatjes-fiske-model.jpeg
Alan Fiske Relational Model past op PoC middels de kleuren.

Het Alan Fiske Relatie-Model past op Meetschalen:

Meten is een afbeelding van wat wij Waarnemen naar Unity en is daarmee een onderdeel van het Analytische Spel (Analyse ,<-> Instructie).

Er zijn vier verschillende schalen die onderling genest zijn waarbij de laagste schaal

1. Nominal een lijstje is met namen , de onderdelen van de

2, de Ordinale schaal geordend is,de

3. Interval Schaal afstanden kent en de hoogste schaal

4, ( Ratio) een absoluut nulpunt heeft waardoor de “graden” vergelijkbaar kunnen worden gemaakt met andere ratio-meetschalen.

Meetschalen zijn Genest

Een genest model maakt deel uit van een ander model of andersom.

Hierdoor lijkt het op een hierarchie maar het model kan worden getransformeerd in een cyclus-model waarbij geen enkel model per definitie bovenaan staat. Dat is naar keuze.

Hier een voorbeeld van hetzelfde model (van PoC) waarbij nu het midden (het kruis) een onderdeel van de cyclus is gemaakt waardoor er vijf wereldbeelden zijn en een fractaal model in het midden.
Het Sheng model komt uit het oude China.
The Hierarchy of Scales
Alan Fiskes Model past op de Meet-schalen warbij market pricing een Ratio Schaal is die past op de Euclidische meetkunde wat betekent dat alles wordt gemetenmet dezelfde Maatstok.

Het leven lijkt het meest op Verspringen waarbij de aanloop begint na de Puberteit.

De cyclus hier loopt van Blauw naar Geel naar naar Rood naar Groen naar Blauw len ijkt op een 8.
Voorbeelden van Schalen waarbij Groen een verzameling is, blauw een ordening, geheel een verschil en rood een verhouding.

Geometrie

Hoger,Lager, Verder,Dichterbij, Punt en Lijn-relaties, Hart en Verschillen die tellen.

Wederom Vrouw en Mannelijk:

The four Geometries of Paths of Change
PoC via Alan Fiske vertaalt naar Geometrie,

Groen gaat over punten en lijnen, die een sijpunt van lijnen zijn. Dit vakgebied heet projectieve meetkunde en is het gevolg van het onderzoek naar perspectief in de renaissance. Het wordt nu beschouwd als een fundament van de wiskunde.

geel zijn verschillen maar wel gebaseerd op ongelijk zijn (driehoek vs rechthoek) ,

Blauw is een Ordening (groter, kleiner en Rood is Afstand., het verschil tussen twee meetpunten.

Ontwerpen is nu het fuseren van verschillen door transformaties te zoeken of desnoods d.m.v kracht (persen in een mal)
Alan Fiskes Relaties Schalen en Geometrie naast het Sport model om beter te vergelijken.

Vitaliteit gaat ook over Geld (Ekonomische gezondheid):

Je kunt economisch, lichamelijk, sociaal en geestelijk ziek zijn.

Waarom wordt een huisarts niet getransformeert in een Case Manager.

De “mantelzorgers zijn “spelers” in een samenspel waarin ze posities innemen.

This image has an empty alt attribute; its file name is Slide16.jpg
Samenvatting Vitaliteit-project Regio Leiden. De lokale vitaliteit-centra zijn nooit opgericht.

Sociale Netwerken en Bedrijven. Als we een mensen in het centrum zetten kunnen we hen omringen met sociale netwerken.

Ieder netwerk past op een Point of View van PoC waarbij een Community of Practice weer bestaat uit gespecialiseerde sociale netwerken etc etc. die i.h.a. een bedrijf worden genoemd.

Dit plaatje is een voorbeeld van het fractale PoC-patroon. In dit plaatje zie je vier schaal nivo’s waarbij het laagste nivo het middelpunt, de mens eigenlijk een enorme verzameling verscillende mense die individueel kunnen worden geclassificeerd met enorm veel lagen die je bijvoorbeeld terugvindt nij de big five.

De mens is eigenlijk een ecologie van bacterien die ook weer door de wetenschap in hokjes zijn gestopt die organen heten en eigenlijk allemaal een uitbouw zijn van het body-plan wat alle organismen gemeen hebben en wat door John Cotterill zijn onderzocht.

He is zonder meer mogelijk om het plaatje te specialiseren met sport-termen zoals fan-club (community of affinity of vereniging (Communiry of Practice) of Knowlegde center als een gespecialiseerd onderzoeksinstituut als Papendal.

Ik hoop dat het opvalt dat sport volledig is af te beelden op de samenleving op wat voor nivo dan ook en er dus interessante parallelen kunnen worden gevonden als we dat doen,

Zo kun je bijvoorbeeld afvragen waarom we de school niet als een sport organiseren net als de grieken al deden.

Zo’n organistatie was ook zichtbaar in de middeleeuwen waar de beroepen per stad een gilde vormden dat toezicht had op kwaliteit en onnodige concorrentie.

Beroepen met een sterk handmatig karakter zijn ook eigenlijk een sport waarbij de besten concurerreren op prijs wat erg veel lijkt op de prijs die besten kregen in Griekenland.

Pyramide van Maslow. de Rechten van de Mens en Rampen:

Welke schade kun je oplopen?

De pyramide van Maslow die het model is voor de Rechten van de mens is een geneste ordening en dus eigenlijk een ook cyclus.

Het sport-model kan worden opgevat als een “stijgende” (lood,blauw, groen,geel lijn van behoeften die de top bereiken bij de zelfontplooiing. De mens is dan weer aan het spelen vermoedelijk met zichzelf of een robot in de vorm van een game. Door het aantrekken van een speciaal pak (zie toekomst) kunnen de spieren ook nog eens worden geprikkeld waardoor het lijkt op fitness.

De “overheid” vergelijkbaar met de kon-ing of zelfs God moet de “burger” beschermt worden tegen allerlei vormen van een verstoring.

De enige manier om dat te voorkomen is om ieder mens te isoleren en te besturen met een collectief systeem zoals er in China wordt ontwikkeld.

Een incident (Ongeluk) kan vier soorten ongeluk/schade opleveren die (natuurlijk) passen op PoC.

Type II Homeostasis?

Deze links is net binnen. Dus nog geen commentaar.

The General Theory of Behaviour III: Restructured Hierarchy of Needs and Wants.

12 Conclusie

Het Sport-model

Het eindresultaat is een fusie van het Paths of Change model dat bestaat uit vier kijken op de wereld met de Deugden van Plato aangevuld met erg veel details die bijvoorbeeld komen uit de speltheorie, het prestatievermogen van de mens en een aantal bestaande sport modellen.

De onderbouwing en de uitleg (incl PDF en video’s kan kan worden terug gevonden door deze link: samenvatting.in te drukken.

Hele korte samenvatting:

Het Paths of Change-model staat hier uitgelegd.

Basis model.

Het bevat vier onafhankelijke kijken op de wereld die met elkaar kunnen worden verbonden. Er zijn dan 6 2-combinaties die Will een spel een (game) noemt. Ieder game heeft een rol/beroep die typerend is voor de combinatie.

Games.
Sport model waarin de Deugden van Plato en de Chistelijke Deugden zijn opgenomen.

Specifieke Invulling PoC-framework voor de sport.

1 Sensori Motor systeem

Rood: Staat voor Actie en waarnemen. Lust.Feiten -> Gebeurtenis. Gebeuren is geboren.

I.h.a verbonden met het lichaam en daarmee de atleet.

Het spel is competitief. Men wil winnen en prijzen vergaren. Prijs en Prijzen zijn een waarde die wordt gedreven door hebzucht.

2 Emoties

Groen: Staat voor de Ander c.q Anderen. Heet Voelen bij Jung. Staat ook voor samenwerken en samenspelen omdat te kunnen moet er worden gecoordineert. Coordinatie zit niet in de besturing maar in het individu die zich “matigt” om anderen de ruimte te geven.

Er is een spanningveld tussen Actie (rood) en Denken (blauw) wat samenvalt in het Set-point.

Het set-point is het Hart.

Model van de EMoties volgens Frijda.

3 Ratio

Blauw: probeert om alles 1 te maken Thinking bij Jung. Regels. Compressie.Heeft de neiging om teveel te regelen. Deugd: Rechtvaardig. Plato zag de redding van de staat in Ratio die de Emoties overwint.

4 Verbeelding

Geel: Spel, creativiteit, zien, intuïtie, Jung Intuiting. Denkt in Beelden. De scheppende kracht. Kan doorslaan in fantasie en teveel zelfgeloof (Histronic).

13 Nawoord: Het denken kwam al in Beweging:

Naar aanleiding van een verzoek van Wiero Beek gaf ik in 2003 deze presentatie voor SMO.

Wat opvalt is de titel en de rol van Wiero Beek later in Mijn leven toen hij (1) het concept van de faswvergrendeling introduceerde en mij in contact bracht met zijn andere vakgebied de bewegingsleer, een mooi onderwerp voor een volgende blog. .

saint basil s cathedral

Understanding Russia and Vladimir Poetin

What is Wladimir Putin doing?

Is he gone Mad or is he acting out a careful designed Plan or is he controlled by something else?

Push this link to get a `summary with references.

I believe we are facing a fundamental Transformation that Wladimir Putin was aware of and warned for but did not believe.

He was warned for the Big changes that were happening all over the world were a new generation wants to take over control.

His only tool to stop the cry for Freedom is Terror and many of his Dictorial friends all over the world believe him.

He helps them with Weapons, Propaganda, Mindcontrol and his private Wagner army

The name is a reference to the last part of the last Opera of Richard Wagner the Ring of the Nibelungen : Götterdämmerung (push).

We are facing the last battle between Good and Bad in which not one of the opponents will win but the battle will disappear by itself because of the Destruction of both opponents. .

Old myths become reality. Are we facing the repeating of the Battle of the Titans?

What will the Battlefield of the Future look like? Is War a virtual Destruction Competition?

Global Affairs of Russia

are getting Complex because the world is changching all the time.

The big problem after the Collaps of the Sovjet Union is that the West (US) lost its Enemy and believed that Russia should become part of the US-dominated world. Now Russia is back and is again an enemy that is proving its Power and demanding a place in a Multi-Polar World.

0 Summary with References to Chapters

1 Introduction This blog is about the history of Russia and the Role Wladimir Putin wants to play in this history.

Russia

2. Wladimir Putin is a “child” of The Russian Revolution that was aimed at creating the perfect Collective State .

Stalin became the leader by using Terror and Destruction of all his potential enemies. His method became a standard approach.

The Context of Russia

3. The Russian Steppe connects the Ancient Civilizations of the East and the West Russia was the facilitator of the trade routes,

4. Oswald Spengler’s states in his book the Rise and Fall of Western Civilization that Russia is a civilization in its Infancy.

5. Russia wants to become the Ruler of Eurasia.

Wladimir Putin

6. Wladimir Putin uses Russian Philosophy to make his point. The must Influential philosopher is Wladimir Dugin.

7. Wladimir Putin is supported by Russian Orthodox Religion Putin believes the same things orthodox Christians and Jews ans Islamites believe that the world is controlled by Satan.

8. From the beginning of the Russian revolution Propaganda was used to influence the masses Wladimir the Great (a Viking King) is Putins great example.

9. Putin sees himself as the Rescuer from Evil Enemies highly related with the German Fascists of Hitler who betrayed Stalin.

10. Putin is a Business Developer who like many Autrocratic Leaders fell for the Easy Money available.

Putin is the Capo dei Capi of the network of Utra rich Russians that were facilitated by the friends of Leonid Brezhnev, the master of corruption.

History and Future of Russia

11. The History of Russia starts with the Vikings.

12: Predicting the Future of Russia using Long term Cycles.

The Spirit of the current Time

13. Conclusion

The Great Transformation of Western Civilization

This blog is a part of a long chain of posts that are about the Great Transformation I detected when I found the Kondratiev Cycle and other much Longer Cycles. that converge to the Global Brain, The Noosphere of Vernadsky:

If you want to know more push this link.

Collective Unconscious

The Noosphere is comparable with what Carl Jung (1875-1961) called the Collective Unconscious .

The concept was invented by the Russian scientist Vladimir Vernadsky (1863-1945) and many others like Teilhard de Jardin (1881-1955).

Collective Memory of Future and Past

The Noosphere contains a shared future and a shared past (the Akasha).

It contains the memory of big Catastrophs like the Great Flood.

In her book The Third Reich of Dreams Charlotte Beradt writes about the Jewish Patients of the psychiater she worked with that dreamt about the Concentrationcamps in the future in 1933.

Is the huture visble in the past?

The Future influences the Past

History epeats itself

Quantum Theory predicts that the The future influences the Past and Harmonic theory predicts that the past repeats itself in Cycles giving us the idea that we can look into the Future.

A New Start of the Long Cycle of the Precession

At this monent the very long cycle of the Precession (P(periodicity)=25.000 year) is at its end repeating a new Birth of Civilization.

This always happens with a huge Crisis because a new Birth of collective like a Civilization is Painful.

In my last blog is about the Ecosphere I show that the same pattern of combining Action and Inhinition is Repeating all the time on every scale.

Putin’s New Chief of Staff Claims He Invented the ‘Nooscope’ to Study the Collective Consciousness.

1 Start and Introduction

This blog is about Wladimir Poetin and Russia.

I tried to find an explanation for the immense Cruelty that is embedded in Russian History.

This cruelty is visible in history but also now in the war in Syria and Ukraine both part of ancient Civilisations.

2 The Collective System as Ideal State

It looks that the aim of the Russian Revolution was the Implementation by force of a Collective System instead of giving the Poor Workers a Better Life.

The Aim was much more important than the Method used.

Stalin ruled supported with many Informers who betrayed everybody who was not supporting him.

He also killed everbody who accused him from making Mistakes.

He created a pattern that was never inhibited because those who inhibited were Killed.

Wladimir Putin was trained in the ruthless part of Russion Society the KGB in Eastern Germany.

The Russian Revolution was a Revolution of the Intelectuals

Karl Marx believed that the systen that was created by the Industrial Revolution and taken over by the bourgeois after the French Revolution in 1879 was a system where people were seen as replacable Objects and was not in Balance creating Financial crisises all the time.

The Russian Revolution was a copy of all the revolutions that took place after the French Revolution.

The big difference was that the french revolution was a revolution of the masses caused by a natural crisis (an explosion of a Vulcano in Iceland) that caused a Food crisis in Paris where a King was having Fun while the Russian Revolution was a revoltion of the Intelectuals heavily influenced by the work of Karl Marx who believed in Cycles.

Joseph, the Man of Steel, Killed and Destroyed Everything that Blocked his Way to the Top

3. The Steppes of Eurasia connected the old Civilizations

The Steppe of Eurasia is an Ecoregion (blue) that connects the West to the East.
It was used as a Trading system (“Silk Road”) and therefore also as an Exchange of Knowledge and Inventions.

The Steppe connected the Old States and contained well known Centers of Knowledge like Heliopolis in Egypt that archived in immense Libraries the research of hundreds of Ages of Civilization.

Scyntians: The Great Warriors of the Steppe

The Scyntians are one of the oldest cultures in Europe. They are the descendants of King Targitaus Targitaus is Hercules the son of Dana and Zeus the Leader of the Greek Pantheon or Poseidon the leader of Atlantis.

The Rise and Fall of Atlantis

Atlantis was probably in the Crimea, near Evpatoria, and was washed away by a Tsunami from the eruption of a Vulcano on the Island of Santorini.

A partial view of an 16th century B.C. fresco of boxers from the island of Santorini.
 fresco of boxers from the island of Santorini.

The end of ATLan, The Battle of the Titans

The same Story is described in the Rig Veda.
A model of Atlantis.
The History of Crimea

4. Spengler: the Rise and the Fall of Western Civilisation

Homer: Atlantis was situated in the Crimea

Homer has described the same story about Atlantis with many references to places still existent.

According to Oswold Spengler Russia is at the start of its Rising. Russia’s theme is set by the Steppes where you can never reach the Horizon (Infinity) . Russia is looking for its Boundary exceeding the Limits.

The End of Time: Ragnarok

The Ragnarök (Götterdämmerung in German)is the Viking version of the Apocalyps here visible in the destruction of Berlin at the end of the Second World war now again visible in Syria and Ukraine.

In this blog you will see how the Vikings became the leaders of Russia and have never changed their habits.

Richard Wagner: Götterdämmerung.

This blog contains many Resources you can explore yourself or help you to follow my Analysis.

It is not finished although the conclusion is simple. We are moving into a complete new 25.000 year cycle with the constellation of AQuarius. It is also the end of Pisces, the time of Dualism, the “Battle between “Good” and “Bad”.

The Battle is stopped by the Water of Life of Aquarius.

Violence is Justified when you are Right

It was justified to kill the opponents of the Revolution.
Alan Fiske explains where Violence comes from.

Life of Lenin (Vladimir Ilyich Ulyanov)

Magic and Mysticism in Modern Russia

Julius Evola The Nature Initiatic Experience

Julius Evola is the inpirator of Alexandr Dugin the State Philosopher of current Russia and is also an inpirator of Donald Trump.

Astrology

The Kondratiev Cycle and the Long Cycle of the Precession

Astrology is an ancient science used to navigate on sea and the countryside.

It is also used to predict important Events like the rising of the Nile, the beginning of Spring and the start of Winter.

The Seasons are related by a yearly Cycle but other events take longer time.

The ancient scientists marked the Constellations and connected the constellations with the story of the Human life-cycle.

This story was connected with concepts that were transformed into a human being (the Gods)

St Denis rose window with God at the centre surrounded by the Zodiac

The True Light of the Holy Spirit

The first Gothic Church was created by Abbott Suger who was inspired by Dionysius (Denis) the Areopagite who was inspired by the True Light of the Holy Spirit.
The Christian Church became an Institution modeled on the Roman Empire. The Pope became a Worldly power.
When the Roman Empire was divided the Chuch was divided between many Patriarchs including the Patriarch of Rome.
The many churches started their own Theological line of thought with a big divide bewteen the role of the Father en the Holy Spirit (the Light) who became a leading power in the Greek (and Russian) Orthodox Church.

The Age of the Fish and the Long Count is ended. A new Cycle strarts with Aquarius.

It has been shown that many ancient civilizations had knowledge of what they called the “Great Year” or “Long Count Calendar.They discovered this through observational astronomy. They noticed the almost imperceptible ‘wobble’ of the Earth’s axis as it spins in space.
We are currently on the cusp of the age of Aquarius. Moving into it from the age of Pisces.
The high point of civilization in 11,500BCE is equated to the time of Plato’s Atlantis and is the date at which the Egyptian Sphinx is said to have been built.
Kas Ir Kodėl Pastatė „Göbekli Tepe“- Alternatyvus Vaizdas
Göbekli tepe the “oldest (12.000 BC) Temple found carries the symbol T of Atlantis.This civilization survived a big disaster that forced them to live in the caves of Capadocia.
The Pyramids and the Great Sphinx
The Sphinx is symbolic of the fixed types of the four elements: the body of a bull – Taurus; the feet and tail of a lion – Leo; the wings of the Eagle – Scorpio; a human head – Aquarius.
The Right (Rational) ) Hand carries a Vvessel that represents the Holy Grail (The Heart). The Fishes are flowing in the Milkey Way.
The left Hand (Creative) holds the “Norma Nilotica” it represents the yearly Nile flooding signaled by the starry Water Bearer’s downturned urn in July.

6. Russia want to dominate Eurasia

The Battle-axe culture came from the Steppes of Eurasia and transformed in Russian but also German Culture sharing the same stories and Myths.
Russia became the Torchbearer of the French Revolution and has to become the state at the end-of-time that Carl Marx envisioned. Eussia had to become the “workers” Paradise.

Russia is part of its own Sphere. It has to develop its Essence and position this essence against Western Civilization and especially the US.
Alexandr Dugin talks about Eurasia the Fusion of China and Russia against the West.
Russia a landbases power while the UK and the US are seabased,

6. Russian Philosophy

What happened after Karl Marx (Heidegger) and what happened before Plato (DIonysis, Apollo and Sybille)

The Slavic Soul

According to Mikhail Bhaktin Dostojevski was the most innovative writer of his time. I believe that Mikhael Bahktin is one of the most innovative philosophers of our time.

Dostojevski was just as Bahktin completely broken by the Goelag Archipel of the Man of Steal Joseph Stalin.

After the Goelag Dosttojevski did not believe in Social Progress as the aim of the Russian Revolution. The world is a place of pain and suffering.

Bahktin believed in a Cycle controlled by the Chronotope (SpaceTime) that always starts with the creation of new Folktale and Myths. We are in the phase of the creation of new Myths.

In this case the movie Starwars based on the Hero’sJourney of Joseph Campbell is a good example.

The great inspirator of Vladimir Putin but also of Mikheal Bahktin. He believes Dostojevski is the expert on the Slavic Soul. Realize that he was heavenly demoralized in the concentration camps of the Sovjets in Siberia.

Fascism

Gnosticism

Berdayev believes in the Spirit that is connected with the Human Soul. His philosophy has a lot to do with Gnosticism.

The Soul Remembers and the Mind Knows

Mysticism: Believe in a Collective Destiny

7. Religion

Russian President Vladimir Putin meets with Patriarch Kirill in February 2020.
Vladimir Putin is a religious man with a mission. He want to save the world from the Devil of US Capitalism. Strangely enough he shares this vision with the US Evangelist movement (the followers of Trump). You can compare Putin to Tsar Nicholas I, who believed that Russian orthodoxy, autocracy, and nationality provided the glue that held the empire together.  

Ratio and Wisdom

Vladimir Solovyov denied Rationalism and returned to the roots of the Christian Faith and of the Greek Orthodox Church, the Gnosis. He believed in Sophia the Greek name for te Egyptian Godess of Harmony and Love Ma’at.

8. Propaganda

In this picture yiu can see that Propaganda is a link between Rukes (Blue) and Social (the party, civilians etc).

Fight Against NAZI’s

The History of Russia

One of the propaganda projects of Stalin was to promote the hero’s in Russian history. In this case Iwan the Terrible by Eisenstein.

King Wladimir the Great

The hero of Wladimir Putin King Wladimir the Great. He, a Viking King, destroyed all the enemies of (Ukranian) Russia and made peace with the Roman Empire started trade and coverted his people with the help of violence to the Orthodox Christian Faith.
Wladimir Putin Putin and Wladimir the Great

9. Putin is the Rescuer of Russia

David Remnick and the historian Steve Kotkin discuss Vladimir Putin and how authoritarian regimes are pushed into misguided foreign wars.

10. Creator of a Capitalist State

John Sawyers was the “second in command” at the time of Tony Blair. /they talked often with Putin:
Putin’s intention was to stabilize tand Revitailize he economy using mainly oil and gas until the “Revolution” took place in Bellarus and Ukraine. Than he realized that he had to return to the “old model”.

Saviour of Russia

Corruption

How the sun of an American Communist became the first Russian Capitalist.

The Future of Russia is in Gods Hands

The west has to accept a Multipolar world in which there a more powers and not only the USA.

Multi-Polarity and Multi-Interpretatation There is no Truth:

The ideology of Wladimir Putin.

11. History of Russia

Kim Veltman Why the Civilisation of Russia comes from the Vikings of Omsk an why Omsk was called Asgard.
Rudolf Laban Space Harmony -The letters of the Alphabet are represented by (geometric) pPatterns movements and sounds. They are the Foundation of the old Cultures on earth. The old cultures give us insight in the ways the State and the cities were Organized. In their organization the Ancientpatterns play an important role.

Link to the pdf-file of the book of Kim Veltman Alphabets of Life. . More info push here

the role of the Trade routes

The Siberian Trade route that turned later into the Trans Trans-Siberian Express.Its main product was and is Tea and Knowledge.
The new railway connection between China and Europe
Instead of Russia China is using Soft power to get an Political influence in Europe.

Russia is a product of the Vikings

The history of the Vikings.
Russia is a result of the expansion of the Viking Empire that got into conflict with Atilla’s Huns that destroyed the Roman Empire and moved the seat to Constantinople that became the seat of the Eeast Othodox Catholic Church that was taken over bij the Arabs (of turkey).
The Vikings settled at Kiev and united so many tribes that they were able to defeat the Emperor of the East Roman Empire in Constantinople. The tribute for this defeat were huge trading arrangements. The king and queens of the Rus where cruel, unreliable and always busy the become rischer and more powerful.
Ukraine is e state of Peasents producing a tremendous amount of food. I has been a victim of the battle many many important big powers like Poland and the Habsburgian empire realted to german speaking gemany ans Austria. In 1917 a new power emerged the Bolsheviks with their Communist Rhetorics.

12. Predicting the Future of Russia using the Kondratiev Cycle

China has the same story as Greece, Norway, Ukraine, and India about an Ancient Civilization (probably Atlantis) here created by Emperor Fu Xi who received his knowlegde from a Turtle (The Sirius constellation) that containted a 3×3 Magic Square called the Lo Shu.

Connecting the 9 points results in a cycle called the Sheng Cycle.

The Sheng cycle can be used to generate a Kondratiev Cycle.

3×3 The Lo Shu in the Middle surrounded with the 4×3 Zodiac was found in Tibet.
Interpersonal Theory explains human interaction and Mental disorders. With this model you can understand the role of Stalin (Paranoid), Nikita Khrushchev (Histrionic) Leonid Brezhnev (Dependent) and Wladimir Putin (Schizoid) as a continuum and Leaders of their Time.

The next leader will be a Spriritual Leader (White).
1907, the year of the Russian Revolution is the top of the Kondratiev cycle of Control (blue).

1960 the year of the Sixties shows a Kondratiev Cycle of Imagination (yellow).

2020 repeats the French Revolution of 1789 with a white deeper layer meaning a move to the center.In this timeframe we will see big Conflicts

Currently we are in the Communion state of the Communion state moving in 2040 to the center of the Center (With) in which always a new World Religion appears.

Dont forget that this coincedes with a new start of the P=25000) Precession Cycle called Aquarius.

The history and Future of Europe

The Spirit of the Time

Mikhael Bahktin developed a theory about genres he related to what he called a Chronotope, a Space-Time (Einstein) that can be interpreted as the state of the collective Unconscious called the Noosphere by his friend Wladimnir Verdansky.

We are intering a new Phase of Myth. This myth is the myth of Star Wars based on the Meta-myth of Joseph Campbell.

The Five Chronotopes of Mikhail Bahktin that will move to the state of Myth comparable with the Greek Culture that started about 5000 BC.
star wars
Timespiral of the history of Europe where Russia connects Eurasia. Around 2000 the cycle has a “choice” to move with or against the clock. Where with the clock is Producing and against the clock is consuming (destructing). This is a “collective” choice.
the Consuming and Producing cycle with Social-Networks and the Human in the center.
What is happening in the Ukraine? This is a very important summary of this blog.

(1) Wladimir Putin has made a big mistake by integrating the the West being the US-way-of-life united against communism.

(2) There are two system-types (a) Landbased (Eurasia) and (b) the Sea-based being the UK-Kingdom with the US and Japan and (c) Europe being the result of the Roman-Empire fused in the Renaissance with Greek culture.

(3) The landbased countries (including Iran, Saudi Arabia) are facing Climate Change and a mostly young populatian that want to be part of US-capitalistic culturecontrolled by High Tech Companies.

A possible Geopolitic model.

The Global Brain can be made by extending AI or by Collaborating with all Forms of life.

Technology Cycle related to the Kondratiev ending with the Global Brain comparable with the Noosphere of Vernadsky.
About the Global Brain of Vernadsky.
The Interregnum is finished and the confusion has to stop by opening the eyes. Russia is violating rules rhat were never established.

The effect of the Climate on the history of Russia

13. Conclusion

Russia is the Largest State on Earth. It has enormous natural resources, particularly oil and natural gas.[26]As of 2021, it was the fifth-largest economy in Europe (nr 1 Germany).

Wladimir Putin is the president of The president of the Russian Federation.

The problem with Wladimir Putin is that the Power of Russia has gone down because of “Mistakes” of his predecessors.

Wladimir is trying to Restore his power by making friends with comparable authoritarian leaders in the World. His major offer is Weapons and Private Soldiers. He tries to Balance his budget also by selling Oil and Gas.

His biggest problem is that the world is Changing.

The position of His “biggest” enemy de Capitalistic US is taken over by his Communistic “friend” China who is turning into a capitalistic state with an Inteligent control system but his plan to do the same failed.

Now Wladimir is proving to his citizens that the cause of his failure is again a version of Nazi-Germany called Ukraine.

He is also playing with Old-fashioned tools like Religion, Magic and Psychology (“fear”).

His scientific friends have (just as Us intelligence) explored the Paranormal and are able to look into the Noosphere. They have also created tools to prolong life and rejuvenate.

What Wladimir Putin is not able of is to influence the Spirals of Time.

He is running out of time hoping for a new more powerful toolset.

The Chemical Origin of Semantic Intelligence

This blog is a Result of the Research I did for my blog about Heuristics.

Heuristics shows that Complex problems are never solved by complex solutions.

The best Explaining model is the Worst predictor and the Best predictors are Fourfold.

New Research: What do all the Organisms Share?

My re-search became a search for the relationship between the Human Cognitive system, its Evolutionary Development as an Organism and the State of Artificial Intelligence ending in an Insight that our Semantic intelligence has a Chemical origin.

For a Quick Start and a Summary push this link or start with the Introduction .

This blog starts with Physics moves over to Chemistry and Ends with (Evolutionary)Biology.

In between I discover many other Fusions with Biology like Bio-Physics and even Bio-mathematics.

Where Stuff is Made Off

Stuff (Matter) is made of Light (Photons) that moves in Spiralling Spiral motion just as Peter Rowlands explains.

What is Light?

Light is two Inteacting Fields Electric and Magnetic moving through Space.

When we look with our Multi-dimensional Worlview we see every dimension (Magnitude, Point, Line, Square, Volume, .. shows Another type of Particle.

John Williamsson Explains the PDF of Martin van der Mark who died recently.
Photon spiraling in a Tube.
How to compute with light.

Thermodynamics, the Sience of Heat

Natural processes are irriversible just as we are always moving into the future until we realize that natural laws are not laws at all but Context dependent Observations that can be changed when we change the context.

The Earth

The Russian scientist Wladimir Vernadsky divided the earth in 3 spheres called the (1) the Abiotic sphere – all the non-living energy and material processes (2) the Biosphere – the life processes that live within the abiotic sphere and the Noosphere – the sphere of the human cognitive processes.

The Earth as a Water Cycle

A simulation of the Creation of Life in an atmosphere like early Earth.

Our Chemical Origin

Chemical Bodily Communicators: Hormones

Our Emotions and our Personal Chemistry is controlled by our Hormones.

The endocrine system works in large part by acting on neurons in the brain, which controls the Pituitary Gland. This system is very important for the activation and control of basic behavioral activities.

Hormones are specialized Chemical Messengers that operate with different (Minutes, Days, even Years) Frequencies on a general Bodily level using the Blood flow controlled by the Heart but also on a Cell-to-Cell and an Internal Cell level.

They show an Ancient Fractal Pattern of Uni-ellular Integration.

This pattern repeats in human-to-human Social Structures and is visible in and between our our Cities and States.

Want to know more about Uni-ellular Integration? Push this link.

A City is an Organism

A Path of Change (PoC) model of self-Actualizing City that is an Ecology that grows out of the combined effort of Four different expanding and compressing Forces (look at the four Colors) that act as a 4D Wave. The Set point constitutes the base-line of well-being.

Change Management (Paths of Change)

Paths of Change uses four independent WorldViews with a fifth center.
The model behind PoC can be found in many theories including the Learning theory of Kolb. On this picture you see two cycles that move with-and against the clock.

The Endocrine System

Picture
The body is a system that is almost in balance (Homeostasis) controlled by chemical messengers that start and inhibit other messengers that do the same with the others.

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence is is not able to React to unknown Situations. It has to be programmed by Intelligent Humans.

The most advanced AI-tool AlphaGo-Zero needs data gathered by humans to Analyze and supposes a Game to win.

AI-systems need Humans to adapt.

Human Heuristics are much smarter than AI-systems.

Wisdom is and Heuristics are an Accumulated Reflection on Experience.

0. Introduction

In this blog I analyze the human Cognitive Architecture and its relationship with the architecture of our fellow-Organisms including the bacteria and viruses.

bacterium
Bacterium
Nerve Net vs Bilateral Brain
The Hydra has a Distributed brain, the Salamander a Centralized brain.
The marine worm Platynereis has a muscle (red) which develops in the same place and has the same genetic signature as the notochord (blue) that develops into our spinal discs. Credit: Kalliopi Monoyios
The spine is developed out of the notocord that came out of he axocord that was used to Swim.

The marine worm Platynereis has a muscle (red) which develops in the same place and has the same genetic signature as the notochord (blue) that develops into our spinal discs. 

The small worm has eyes and other sensors that makes it possible to move in a 4D-frame.

Just as the bacteria the rotators are a integral part of the total cycle.
Trichoplax adhaerens is a species of placozoa, the simplest animals at the base of the tree of life.

Unbounded vs Bounded vs Ecological Rationality

I also relate the human Cognitive architecture to the architecture of Artificial Inteligence, a result of  Bounded Rationality theory of Herbert Simon that recently was taken over by the Human Bias of Daniel Kahneman and more recently by  Ecological Rationality of Gerd Gigenrenzer also called Heuristics.

The term Ecological means Context-Dependent.

Heuristics

Heuristics are the “positive” part of the Human Bias, a problem we encounter when we are put under Stress or don’t have enough Time to Reflect.

Gerd Gigerenzer and Nassim Taleb about why Complex systems Fail and Experts are not always Experts. About Taking Risk with Insight.

Organisms

Small Systems are just as Smart as Big Systems

The Law of Kleiber shows a relationship between the Metabolism (“Chemical Energy“) of an Organism and its Mass. The law holds for the Smallest (UniCellular) and the Biggest organisms and is even applicable to much bigger Organisations like Cities. Intelligence is independent from the Size of an Organism or
Big Systems are not more Intelligent than Small Systems.

Organisms are Chemical Factories

After cooling The Earth became a “giant Chemical reactor” that was able to Catch life that was part of Colliding Meteorites.

The Way Electrons Rotate around anti-electrons (protons, Kernel) in more Complex Elements looks a lot like Organisms just as very Big Far away structures look a lot like very small Close by structures .

Our Universe is a highly Self-referencing (Fractal) structure.

Fig. 2

Life is an Autocatalytic Chemical Reaction

Life is an Autocatalytic Chemical Reaction, a Loop in which an Activator produces its own inhibitor.

Example of an Activator/Inhibitor System.
An Activator/Inhibitor-System in Practice with the Slime Mold.Interesting is (1) Reuse of just one chemical AMP Adinine Mono Phosphate) as a Trigger to start clustering , (2) Synchronization and Repeating an old Pattern (“Growing into a Plant“). AMP is the simple form of ATP part of the Krebs-cycle.

Organisms are Moving Memories

Organisms are Moving Memories exploring their environment to satisfy their need for the Energy (chemicals) they need to Survive.

An Organism is its Emotion

To stay in de right place they move to the place their E-mover (“flagellum”) sends them to.

The Bodyplan of the Bacterium with the Memory in the middle and the Brain, A receptor at the Front. The place of the Memory is also the place of the Heart of the Human.

The Heart contains the Memory of the Body

In Ancient Religion the Heart was the Seat of the Soul.

The Brain in the Head is a Sensor. Its Memory is Distributed all over the Body in the Spindles of the Muscles and the Heart.

The Bodyplan of the bacterium can be seen in all the organisms including Humans.

In between a Sensor and Mover a short term Memory is created out of the molecules we take in at the Front.

Memory is a Repeating Pattern.

We are auto-poietic auto-catalytic systems Born in the Sea.

A Human is a Higher Order Embedding of a Bacterium

The difference between the bacterium and us is called Higher Order Embedding meaning the same principle is applied to Itself, creating a Hierarchy.

Creating a Hiearchy is a proces Without an End. That’s why our Living Context was transformed into a Infinite space Above us with an infinite Power that controls it. This resulted in many Stories that turned into Myths.

If you want to start now with the blog push here or first read about Scientific Narratives.

Scientific Narratives and the Meta-Myth

This hierarchy is really a very complicated Dynamic Network that contains many sub-structures {“Semantic” “Chemical“, “Ecological“, “Social“,and other types of Networks) we have Named (Categorized) using a Principle that was in Tune with the Spirit of the Time.

This resulted in a lot of Scientific Narratives that turned into Scientific Myths that are summarized by Joseph Campbell (a follower of Carl Jung) in the Hero Quest that starts with a Call to Adventure (a Vocation).

The Quest of Mankind

Scientific Narratives claim to be based on a Truth not realising that this truth is also a Belief.

Currenty especially Physics (“Big Bang“) and Biology (Evolution) is discovering that the Myth of Creation blocks us to see how Simple Life and the Universe really is.

My first Mentor was a director of ABN (Harry Haenen). My last mentor was Will McWhinney.

My Gift of the Goddess was the Discovery of the Coming of The Golden Age.

The Age of Aquarius

The hero’s Quest is an old Cyclic model that was projected on the Zodiac.

We are now moving from Pisces to Aquarius meaning from Dualism to Holism.


The very longterm Precession cycle is moving Against the Clock of the yearly Sun Cycle meaning the we are now at the Start of New long term cycle meaning a new Call to Adventure for Mankind.

FRom Dualism to Holism

An Astronomical Age takes 26000 years.

We are ending the Age of the Fish (Pisces) and are moving into the Age of Aquarius.

Pisces is the time of Duality, the battle about Good and Bad.

the Age of Aquarius heralds the arrival of a new stage of the kondratiev cycle, the Golden Age.

Drawing of man holding large water jar with water pouring out, with scattered stars.
Aquarius opens a Vessel with Water that brings the Fish to the Milkey Way.
Left you can see the Arrows of Sagittarius that precedes Aquarius. Water is the symbol of the Aether. (and other Flow Systems).
1192px-Zodiac_(PSF).png
The cycle of the Zodiac.

What are Heuristics?

When I was re-searching for ny blog about Heuristics I found the thesis of Sheldon J. Chow, called “Heuristics, Concepts, and Cognitive Architecture: Toward Understanding How The Mind Works”

Heuristics are cognitive procedures that satisfice, and that require little cognitive resources for their recruitment and execution; they operate by exploiting informational structures, called  Perceptual Symbol Systems (PSS).

Exploiting Perceptual Symbol Systems

Concepts are highly organized collections of linguistically coded perceptual information.

Our Cognition looks lke a Video-recorder connected to our real Emotions and Bodily-processes that are retrieved when certain concepts (Anchors) or Situations are recalled.

Concepts are Simulators that embody Perceptual symbols that are collections of neurons that are activated in the perceptual centres of the Brain.

What we can Imagine Exists

Brouwer: Mathematics is a product of the Imagination. What we can Imagine exists. See also Where mathematics comes from by George Lakoff who discovered the foundation of language being embodied methaphors who are 1-1 (Isomophic) Mappings from the Outside sensed world to the Inside bodily awareness.

Mathematical Language is a “Normal” language

An Assertion (If Condition (Boolean) =True do Action A or Action B) is called a Judgement that is Witnessed by a Fact (Evaluate Condition) that turns the Assertion into an Action. When we move to Space assertions become Points.

Martin Lof Type Theory describes Mathematical Language

Martin Lof Type theory is the definition of a programming language that makes it possible to program mathematical reasoning to support mathematical Proof checking.

About Type theory, the foundation of Mathematics.
Intuitional Mathenatics became the foundation of Homotopy Type theory that became the Foundation of Mathematics by the work of Martin Lof who started a discussion about what Judgementreally is. This i a very long Video about the research of Martin Lof into the history of the term Judgement.

Perceptual states arise in the Sensory-Motor system

Perceptual states arise in the Sensory-Motor system.A subset of the state is extracted by selective Attention and stored in long-term memory.

This perceptual memory can function as a symbol entering into symbol manipulation.Collections of the perceptual symbols comprise our conceptual representations.

The structure of a perceptual symbol corresponds (at least somewhat) to the perceptual state that produced it.
A Conceptual Model of a Perceptual Symbol System being a part of the PDF below.
Figure 3. (A) An example of establishing an initial frame for car after processing a first instance. (B) The frame’s evolution after processing a second instance. (C) Constructing a simulation of the second instance from the frame in panel B. In Panels A and B, lines with arrows represent excitatory connections, and lines with circles represent inhibitory connections.
An example of establishing an initial frame for car after processing a first instance. (B) The frame’s evolution after processing a second instance. (C) Constructing a simulation of the second instance…

Relevance Theory And the Frame Problem

The Thesis contains a reference to two for me interesting and highly interrelated Philosophical Questions called the Frame and the Relevance problem which is about determining what is and is not relevant in our cognitive processing or What do we Know when we Sense a Situation.

Relevance and Wisdom

Another result of my search into heuristics was a very impressive You Tube Playlist “John Vervaeke on Wisdom and the Meaning Crisis” that contains the link between Relevance and Wisdom being the result of Insight.

The egyptian goddess of Wisdom was called Maat . She represents the Concept of Harmony.

The Feather of Maat is a Measure that has a value of almost Nothing.

Ma’at aresponsible for Harmony and Thot, the Magician change the Ished Tree. This tree contains the Past and the Future. A Tree is a Symbol of the Path between the Point (Seed) of Creation and the Now.
The Heart is the Pump of the Up (Brain) and the Down Circulation of the Body.

Both parts are in Balance when their Sum is Zero.

The Ape represents the Human.
Two four-fold cycles connected at the Connection point (green) of both Cycles.

Left a comparable model where the parts (now called tatva’s) are called chakra’s (meaning “wheels“).

Every part of this model is able to turn into a new cycle until a new “emergent” level is reached.

Table of Content

Short description of the content of the Chapters:

Reason: This blog is the result of the Reserch i did for my blog about Heuristics.

During this research I found a Thesis that contained a lot of Interesting links.

Thermodynamics One of these links was a presentatation about Thermodynamics (the science of Heat) I was looking for that proved that the laws of physics are not “Eternal” laws but Context Dependent Observations. The same Vision as the American Pragmatists (Charles Sanders Peirce, William James, and John Dewey)  around 1840 had.

0. Introduction An old blog about bacteria brought me back on the path of Paths of Change but with the re-introduction of the Quaternio of Carl Jung.

A Video with Gerd Gigenrenzer and Nassim Taleb about Heuristics and Risk Taking.

In this blog I compare the human Cognitive Architecture with the Architecture of Organisms.

You will see that Bacteria are Controlled by an(1) Chemical Autocatalytic Cycle that contains a (2):Head that is used as a Sensor, 3):a Heart in the Middle that operates as a Memory and (4): a Tail that functions as a Motor.

In the Middle you can find the Heart, the Seat of the Soul.

Our chemical architecture is controlled by Hormones

What are Heuristics?

This blog started as a follow-up on my blog about Heuristics.

I found a thesis explaining Heuristics with the concept of Perceptual Symbol Systems being hierarchical Semantic Models linked into a Semantic Network, (SM) being a Meta SM.

The personal Semantic network not only contains Perceptual symbols but also Emotions, Patterns, and Intuitions, being Wisdom Gathered in many generations and transmitted by the epi-genes of the mother and the father.

Is mathematics a normal language?

In the thesis I also found the Frame -Problem and Relevance theory.

Both are a result of the big problem AI-systems have to look like humans being the same problem humans face when they want to do something Relevant.

The frame problem is the problem that we not really understand what is happening in a situation.

We are highly biased by What we know (including our Inate knowledge) and the Time our “brain” needs to come into Action.

This started an inquiry in the State of the Art of AI as a competitor of Heuristics.

I found that Relevance Theory(RT) looks like Interpersonal Theory (IT).

IT explains Mental Ilness and is a model of the Human Cognitive Architecture that is fully compatible with Paths of Change (PoC).

RT is also fully compatible with the theories of Mikhael Bahktin (MB).

Wisdom is the result of Reflection on Experience.

Chapter 1: Interpersonal Theory : Humans are Dialogical beings.

They comunicate internally and externally with many voices .

We not only communicate with sounds (words) but ook with movements (Eye), chemicals and EM-fields (“Bodyfield“). .

We are many personalities that react in a diffrent way and start an Internal dialogue.

Our personalities expect that the sender is providing meaning compressed in their Points of View.

People that have only one Point of View are disconnected because every View is Independent (Making an angle of 90 degrees) from all the others.

Normal communication takes two Complemenatary views into account.

Because of this RT, IP, MB,PoC are a Quaternion(Fourfold), a concept invented by Carl Jung who found the concept in ancient Mystics and ancient Egyptian, Indian and Chinese Theory including Alchemy.

Chapter 2: What is the Architecture of the Human Mind,

What is the link between AI and the Brain.

what is Innate and what is learned ?

Experiments show that the factor Nature is much bigger than Nurture.

It looks like a lot of what we know has been learned a very Long time ago by our ancestors.

What architecture do we share with the organisms?

Chapter 3: Relevance Theory:

What is important in a conversation? It has to have just enough information, with the right quality in the right manner,

We communicate much more than we think with our body and our Tone of Voice.

Our argumentation is primary used to Convice ourselves

Chapter 4: The Frame Problem

What do humans really know when they Observe a situation.

We see what we want to see.

What is Intelligence and therefore Artificial Intelligence?

Chapter 5: General Semantics and other AI Architectures.

: How to prevent that you are manipulated by language?

Alfred Korzibski deloped a theory called General Semantics that can be used to create an AI that is able to Adapt.

A description of many Other AI-Architectures shows that they are all based on Bounded Rationality.

This means that the AI expiriences the same Bias as a human and is therefore only applicable on a defined fixed Problem-domain.

Chapter 6: From Hierarchy to Network:,

Concepts are Simulators that part of a Hierchy of Semantic Networks that looks like a Network.

This is the most Important chapter.

What is this Hierarchy of hierarchies? It contains many levels called Scales.

On every scale a The same Pattern repeats itself.

What is the principle behind life itself?

The priciple of life is Self-Replication and EnergeticStability.

We Exist because there is Change.

About Autocatalytic and Autopoietic systems.

About Chemical-Intelligence.

What are Anticipatory Systems? , To be an anticipatory system it has to contain a model of the outside world.

Life is an expanding system in which all te possibilties of a very basic simple model are created until the basic model innovates itself.

This chapter is really the end of this blog because it shows that the basic model of life is Activation and Inhibition being a Duality. The duality is compatible with Movement being Distance divided by Time.

Rodney Cotterill was 20 years ago far ahead of his Colleaques.

The last part of this blog contains many highly abstract (Bounded?) subjects that show what’s wrong with current (bio-)Science.

Gategory Theory: Is it possible to define theories as Functions?

About the Gategory Theory of Networks.

A Petri-net was a Chemical Ttheory about Reaction-networks and was reused as a tool to define Software-programs and second order Differential Equations.

Is it possible to Map more “Knowledge fields”into other Knowledge-fields?

What are Meta-Meta-systems?

Is it possible to expand a Meta System in all Directions and not only Up?

Schema theory has a lot in common with Paths of Change but moves beyond a Point of View into higher dimensions and chaotic fields of Philosophy.

Schema theory is an alternative for Category Theory where different views are compared to find out where they are different.

Is a Meta Difference a real difference?

What are concepts and where do they come from.

Chapter 7. Meta-heuristics The Thesis of Seldon J. Show is about Reasoning about Heuristics.

Meta-heuristics.has become a new field of science,

It looks a lot like a Merger of Psychology with Operations Research (Mathematics).

Chapter 8. From Biophysics to Quantum Biology and Bio Mathematics

Erwin Schrödinger one of the Inventors of Quantum Mechanics (QM) wrote a book called What is Life.

QM can be applied at the very small level of the Cell. Ik can be shown that Photo-Sysynthesis in the Plant but also the detection of chemicals by the Nose can be explained with the same principle.

This part contains many interesting video’s and PDF’s.

Chapter 9. Conclusion: How to design a modern Expert System: AI is based on Neural Networks. It looks like Neural Networks are not needed for the funtioning of Brain. So what will be the next step?

This chapter has to be written.

It is impossible to See the Eye that Sees. Is it possible to analyse Intelligence with Intelligence? or we just What we are? Organisms are Selfreplicating Autocatalyc Chemical Processes (ACCP) that are part of higher level ACCP’s until their Sum is Zero.

1. Interpersonal Theory is an example of a Quaternio

This image has an empty alt attribute; its file name is ls_005.jpg
Two levels of Expansion and Compression linked to 7 essential Questions of an Individual in the Center.
Paths of Change (PoC) is a Scale Free (fractal) theory of Change developed by Will McWhinney. PoC is an example of what Carl Jung called a Quaternio (a Fourfold).

Every Combination of two Points of View generates a Question (6).

Every Dual combination of points-of-view is a Game

A Quaternio contains four concepts that all have a complementary relation.

So are the senses, looking outside connected with the imagination, looking inside connected by the process Invent or Explore.

You can also play with dualism (2), the distinction )1) Zero 0) or nothing (∅).

Relevance theory is devoped to explain the Evolution of the human Cognitive system and human intelligence. It is also used to create artificial intelligence.

Relevance theory has a lot in common with Interpersonal theory and the theories of Bahktin about the Utterance or the internal and external Dialogue we take part in.

Interpersonal theory assumes that humans expect meaningful information from other humans and from the humans that are inside. We are always in a dialogue.

It also assumes that a mental illness can be explained by a connection-problem. It is all about the Tension between Agency and Communion.
Interpersonal Circumplex. The interpersonal circumplex is defined by two orthogonal axes. In recent years, it has become conventional to identify the vertical and horizontal axes with the broad constructs of agency and communion.
Human interaction can be modelled with two orthogonal (90 degree angles)variables that were also called yin (communion) and yang Agency) or o en 1 or just yin and not yin. The four 90 degree angles support a 4 dimensional Universe of Discourse that contains rotating rotations being Spirals.
Humans learn when an Expectation is violated. This happens when an External or Internal Event takes place.

The event is evaluated by the Emotions and (when there is enough time (and interest and energy) Reflected upon by the Imagination and Abstracted (moved Up) into a Model (frame, scape)that is again Instructed and or Tested.

The Learning cycle moves with and against the Clock and also moves through the diagonal between Belief and and the Prove of Belief and Dependence and in-dependence.
This picture describes the model of Nico Frijda about the Emotions: the readiness (or unreadiness) to enter into contact or interaction with some object, and the mode of that contact or interaction. [ … ] Different motivational states or states of action readiness exist … Emotions are tendencies to establish, maintain, or disrupt a relationship with the environment.
Reflect: Finding a pattern in the many actions the senses detect.

2. Our Cognitive Architecture is shared with the Organisms

This part is about the architecture we share with all of the Organisms.

It is mainly based on earlier work of Rodney Cotterill and Will McWhinney, both diseased.

Peter Carruthers: Innate Human Cognition. What is the Architecture of the Mind?
Modular architecture of Peter Carruthers

The Self-Assembling Brain

“our genome contains the information required to create our brain. That information, however, is not a blueprint that describes the brain, but an algorithm that develops it with time and energy. In the biological brain, growth, organization, and learning happen in tandem. At each new stage of development, our brain gains new learning capabilities (common sense, logic, language, problem-solving, planning, math). And as we grow older, our capacity to learn changes”

Every Organism is a step in a very long term process we call evolution in which the outside-world is internalized and externalized in a new outside-world. The genome reproduces a body that is able to reproduce a body but also a system that is able to reproduce and adapt itself.

The Basic Architecture: We are Moving Memories

The picture shows the most simple structure of an organism being a Motor and a Receptor connected with a Short term Memory.

The bacterium is Exploring its environment by changing the rotation of its flagellum with and against the clock.

The short term memory is an autocatalytic, chemical reaction that determinates not only the Rythm of the rotation but also the Direction of the rotation of the rotor.

Rodney Cotterill’s neuro-physiological work supports the motor-environment-mind schema of complex feedback loops. The complex of feedback loops enables one to “Know what one knows.”:

The ability to know that one knows is referred to by psychologists as first-order embedding.

Higher embedding, such as that exemplified by knowing that one knows that one knows, merely depends on the ability to hold things in separate patches of neuronal activity in working memory.

This manifests itself in the creature’s intelligence, which also dictates its ability to consolidate existing schemata into new schema.” is a unique feature of mammalian brains.

Intelligence and reflection are explained as due to functioning of the web of feedback loops, both internal and external, that evolved in higher animals“.

3. Relevance Theory

The word Relevant comes from Latin relevare “to lessen, lighten, levis: light.

Relevance theory is a framework for understanding the interpretation of utterances.

It aims to explain the well recognised fact that communicators usually convey much more information with their  utterances and their Body than what is contained in their literal sense. 

Our Cognitive Architecture Supports Collaboration:

Daniel Kahneman and Amos Tversky used “cognitive biases,” to show that humans make irrational choices.

One of these biasses is called the conformation bias. Humans love to hear a confirmation of what they believe.

Lately a new “science” called Evolutionary Psychology” is trying to find out what “functions” helped the human to survive.

Historically, evolutionary pressure has resulted in cognitive systems that recognise potentially relevant stimuli and try to draw relevant conclusions.

Dan sperber and Hugo mercier argued that this type of bias, being a part of communication, is supporting collaboration.

To Attract the Attention the “uttering” has to be Relevant, making things easy, simple, light.

They also looked at the amount of Energy it takes to communicate.

Relevance theory started with the research of Robert Grice. The Gricean maximsQuantity (Just Enough), Quality (True), Relation (Relevant)), and Manner (the Right Way) describe the principles observed by people in pursuit of effective communication.

Argumentation Theory tries to show the evolutionary benifit of many cognitive biasses.

The Perceptual Symbol Systems are so rich in the type of connections that they generate free Associations that keep a group in the right direction making it possible to Nudge a group by giving them only one choice into the desired direction. This is comparable with a vector-field.

Conclusions Precede Arguments:

Argumentation theory and Rhetorics. We use arguments to convince others but also to convince ourselves.

We are able to use many different cognitive tools (modules) at the same time without knowing we do that.

We use generalizations and are not aware of the differences between the generalisations.

We love Dopamine and therefore love to act in situations were dopomine is produced (“gambling).

There are two systems active the Controlled (Dopamine) and the Control system (Observer).

Conclusions come first, arguments later.

We always pick the last we hear and find the arguments to justify our decision.

Falsification avoids bias.

We are social animals and our brain has to support cooperation.

We could benefit from deceiving but we have to keep our Status.

Gossip supports our status.

We have to Sell ourselves.

Conformation Bias helps to do that.

Humans are Curious Toolmakers .

Coding vs Decoding. Humans are Curious. We are tool makers improving our tools. the older the more knowledge and problems to retrieve out of memory. Attention is given to something that fits what we want know and is relevant. Time and Energy are always Limited.

Our Communication is mainly Implicit

Maximilisation of relevance.Balance between Energy and Cognitive-Contextual effects. Assesment is looking for relevance.

The difference between the foreground and the background of comunication or the difference between Explicit and Implicit, figurative language such as hyperbolemetaphor and irony.

4. The Frame Problem:

The frame problem is about What a “system” is able to see in a Situation and what changes what (“an Event“) and what is Changed and is Not Changed.

The frame problem was created when IT-technology moved into the area of Artificial Intelligence.

At that time every “problem” was solved by designing a new Language like LISP and PROLOG.

Logic (“rules“) put into a program was leading the way and logic was guided by Set-theory.

Although Chomsky’s Language theory was already there nobody realized that human Language is very diferent from a Progamming Language that is Context-indepentedent.

The Artifical Intelligence of the Computer does not understand what was out there and tried to catagorize the outside by also define the not-categories not realizing that they were not bounded (infinite).

Until now the AI-computer looks like a savant a highly specialized human that is in an expert in one area but incapable in the Infinite area’s outside its speciality.

It is not able to define what is relevant and does not see the difference between implicit and the explicit conversations. It is also not able to interpret the many illogical signs we send with our Body, Facial Expressions and Manner until Geroge Lakoff and his group of scientitst detected that we the human communication is embodied.

5. General Semantics and other AI-architectures

This chapter contains many AI-architectures even a model based on General Semantics at the end.

As you will see all the models are different from the model that is explaining heuristics in the Introduction.

The main reason is that the models are based on the theories of bounded rationality that existed before the time of Herbert Simon and Daniel Kahneman, both winners of the Nobel Prize in Economics , described in my blog about Heuristics.

According to Marcus Hutter Intelligence is Compression just as you can find in my blog about Heuristics. If you want to know more move directly to the Conclusion.

5.1 General Semantics

Alfred Korzibski was forced to fight in the first world war. He did not understand why humans act like cruel animals. After moving to the Us and marying he started to research human Communication and developed the theory of General Semantics.

General semantics is concerned with how events translate to perceptions, how they are further modified by the names and labels we apply to them, and how we might gain a measure of control over our own responses, cognitive, emotional, and behavioral.

General semantics had a lot of influence on cognitive-therapy including NLP.

The model of Korzybski looks a lot like the model of Interpersonal theory hat describes Mental Illness.
The model of Interpersonal based on the model of Paths of Change. Return to the Start of this blog.
General semantics explained by Korzibski himself.
Korzibski designed a model of Model of the Nervous-System

5.2 Artifical Intelligence Architectures:

When you press the link above you will find an impressive website about everything you want to know about AI-architectures. Below you find a few examples I have taken out of this website.

5.3 The LIDA Cognitive Cycle Architecture 

5.4 CYC : understanding common Sense:

CYC

5.5 AIXI Optimizing Reward:

AIXI is a AI-theory developed by Marcus Hutter. IXI is a reinforcement learning agent. It maximizes the expected total rewards received from the environment. Intuitively, it simultaneously considers every computable hypothesis (or environment). In each time step, it looks at every possible program and evaluates how many rewards that program generates depending on the next action taken.

5.6 CALO The Perfect PAL:

the DArpa CALO-project ( Cognitive Assistant that Learns and Organizes ).

5.7 ACT-R A new AI Program Language:

ACT-R is a cognitive architecture: a theory for simulating and understanding human cognition. Researchers working on ACT-R strive to understand how people organize.

5.8 AI Architecture based on General Semantics:

6. From Hierarchy to a Network of Hierarchies

6.1 Organisms are not Machines

In the Evolution of the the Organisms two things happened:

(1) the processes of life became auto-catalytic meaning that a chemical process became a repeating cycle (auto) that was sustained and became independent of other processes.

(2) the cycles got connected and created bigger cycles without breaking the katalytic mode until one of the cyclic cycles was able to look like an independent entity.

A cycle that reproduces itself is called an Autopoiesis, a Self-reproduction.

Below you can watch 4 video’s that give examples of autopoietic auto-catalytic systems and the big change in thinking they accomplished.

One of the major Scientists was Robert Rosen: See chapter 6.2.

He tried to explain Anticipatory Systems and found out that it is impossible to explain them with our current modelling language that supposes that Nature is a Machine made by a (Divine) Architect (Pthah) that got the Specifications from Ma,at (responsible for Balance, Harmony) and gave them to Khnum, the divine potter, to Make the animals (including the Humans) out of Clay.

Autopoietic Systems are Self-Reproducing.
Auto catalytic systems explain the Origin of life

We Exist because there is Change

A brilliant lecture of Mihai Nadin, the last living collaborator of Robert Rosen.

How do we account for change while being part of it? How do we account for anticipation as an expression of preparing and adapting to change?

There are Reactive and Anticipatory systems. The last category has to predict the Future.

To predict the future a system has to Contain the Future. we call an Expectation .

A good example of an anticipatory system is a Pregnant woman.

Humans learn from an Expectation Failure sometimes called a Mistake.

Collaborative Learning

Collaboration and learning are active in their own space (the physical context and the social context) and join in mental space (the internal state of a person).

The Evolution of Life

The origin of life lies deep in the Universe were stars like our Sun are created.

Life was ecreated in the labatory by simulating the situation of an early Earth. After that early life was also detected in Meteorites.

Later a lot of Suns where detected that look like our Sun so Life could be Abundant in the Universe.

The Pattern of Creation is repeating at every level of Scale.

Chemistry

Life is the result of Combining the combinations until infinity of Simple Molecules made out of Four basic molecules.
Again the many combinations of a Fourfold, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen and Carbon (+1,-2,-3,+4) determinate the Origins of life.

The interesting point is that the Sum of theValences of the Elements of the fourfold cycle = Zero.

Because the four elements are Rotating structures the Chemistry of the Beginning of Life on Earth fits perfectly with the theory of Peter Rowlands about the Nilpotent Universe (See below).

The chemical elements are ordered by the Periodic Table of of  Dmitri Mendeleev . The document below describes how the elements facitated the birth of Life.

Prochlorococcus is thought to be the most abundant photosynthetic organism on Earth

The sea contains a Huge and very Divers amount of Small Foto-Synthetic cells. Inside the cell they look like Plants.

Video’s of an Impressive playlist.about the Origin of Life

Life was started at places where a boundary could be created.
The first step in the Evolition of Life is the creation of the multi-cellular organisms that were combinations of single cells.

This and the scond video are about choanoflagellates being a long flagellum (mover) connected to a Cell.

The cells Unite and disunite at will.
Cells”eat” bacteria but also work together(symbiosis) with bacteria to form clusters (Rosseta).

The geometry of the clusters is determinated by the type of bacteria in the symbioses.
How cells communicate.

Introduction: Anticipatory Systems

6.2 Robert Rosen: Anticipatory Sytems

Robert Rosen made a distinction between Simple and Complex Systems.

In Complex Systems the Whole is more than the Sum of its Parts meaning that there are many Relations between the Parts that are not only Causal but have another Meaning.

In Simple systems the nodes are Nouns and the links are Verbs creating a Narrative that explains its Behavior.

Simple systems are Mechanical systems.

They can be explained by the Four Causes of Aristototle that always begin with asking How (Processs, Verb) an Agent (in general a Human Craftsman (Agent, I, he, ) has assembled Material parts (Noun) ending with the Why being its Purpose.

Living System have no purpose because they are not made by an mechanical process controlled by a craftsman although many people believe this happened when the autocatalytic proces took place.

Systems that can anticipate, con­tain internal predictive models of themselves and/or their environments,

They are part of the class of Third Order Cybernetic Models.

Robert Rosen, Natural systems are explained by mapping them on a Machine-Model mapping (Encoding, Decoding) them on a Formal Model where the Causal relation turns into an Inference.
Pattern formation in Nature.Te model contains two processes called aan Activator and and an Inhibitor.
Gierer-Meinhardt-model is one of the important types of pattern formation and morphogenesis observed in development.

A citation of chapter 1 shows that the same pattern of Acitivation and Inhibition is happening in the body : ” The peripheral reflexes can act independently of the brain, but they can also be coordinated and sequenced by it. The main point to be grasped here is that the brain’s primary purpose lies in the need for inhibiting peripheral reflexes, when particularly sophisticated sequences of muscular movements have to be executed“.

6.3 Dynamic Networks

Dynamic Modularity. ?How Life expanded from a Bacterium to a Human. This a part of an impressive series of video’s.
The Evolution of the Organism can be seen as an expanding structure in time that is controlled by a Linear Bodyplan that starts with the “Head” and ends with the “Tail” in which the genes act as Switches that start a deeper level of expansion.
Brain of a Fruitfly is divided in functional area’s.

6.4 The Human Brain is an Adaptive Dymamic Network:

More about the development of the brain push here.

Mapping

Mapping looks a lot like Category Theory and Schema-theory.

The idea is to map a problem-space to a domain where the problem is already solved, solve the problem and map the Solution back.

To do that the function has to be Isomorphic meaning that structure is preserved in two ways.

Below an Example.

The first picture is the result of making use of a mapping from the Rational Model of Alan Fiske using the function of Paths of Change (see the colors) to the Scales in Measurement Theory.

The four Geometries of Paths of Change
A MApping from Alan Fiske’s theory of Human Relations to Geometry and Panarchy (Ecology) and Anti-fragility.connected by Paths of Change.
The Relational models of Alan Fiske (see below) mapped to the scales of Measurement. It looks like we “measure” our relationship with four possibel scales.
The model of Alan Fiske mapped to Path of Change (PoC)
The Four Scales (with the color of PoC)explained.

6.5 Category Theory: Systems are Functions, Metaphors are Functions:

How to combine category theory and network theory.

6.6 Kent Palmer: Meta-Systems

I found Kent Palmer a long tine ago.

He is exploring the Many Meta-Levels above Reality like Will McWhinney was exploring the 2×2-level (the Quaternio).

I have also played with the Higher than Quaternio levels and tried to keep the Four “types” based on the Duality (Agency, Communion) in tact.

A Generator of a cycling cycle related to the Chinese Sheng Cycle being a (Magic) Square with the Xenter or the Whole (White) in the middle (cross) connected to the other 4 points.

As you can see the Pentragram is a Fractal model. The Points of View point into many Orthogonal “Independent“) Directions where Up (Yellow) is Abstracting and Green is Implementing and Red and Blue are SpaceTime.

The types relate with the four JungianOrgans” of the human being Mind (blue, Thinking), Sensory-Motor (Red, Action-Sensing), Social (Green, Emotions, Feeling), Imagination (Yellow, Intuitive).

When we look at the Bacterium the Sensor and the Motor (Flagellum) are put into a Container (Cell, Boundary) and are related with a Chemical AutoCatalytic Process that is a Memory that operates in a Context that contains “active” chemicals (with an E/M-valence) and other Organisms (F.i. viruses).

The bacterium according to Rodney Cotterill.

The difference with the Four types of Carl Jung is the whole (1, Boundary) put into the Pentagram, the Five (3+2).

This problem was alreaday “solved” in Chinese Philosophy where the five was the symbol of the whole also called the Quintessence. the essential part of Matter we call Energy and also called Aether.

The Sheng Cycle is the result of connecting a 3×3 Magic Square called the Lo Shu.

Chinese (fractal) Sheng Cycle constructed with the PoC-model where White is the Whole (Boundary, Protect).

Kent became incomprehensible when he left the first the Meta-level trying to find alternatives for the Duality “abstraction or implementation”.

Below a website that explores all the 2**N-levels .

About meta-systems

6.8 What are Concepts?

I found a a thesis called Peirce, Vygotsky and Concept Formation by Chris Barnham. I is also about the Semiotics and Pragmatism of Peirce. Watch out. This is complicated stuff just as the theory of Kent Palmer.

7. Meta-Heuristics

8. From Biophysics to Quantum-Biology and Bio Mathematics

9. Conclusion

This blog started with additional research on Heuristics that resulted in research about the History of the human Cognitive architecture that brought me back to Rodney Cotteril a friend of my mentor Will McWhinney who rediscovered the Paths of Change of Carl Jung he called a Quaternio based on the Quaternions invented by William Rowan Hamilton in 1841 and used by Maxwell to define his theory of Electro Magnetism.

Later I found the Quaternions of Peter Rowlands that unites Physics and is based on “recent” mathematics he called Biomathematics for the reason that it also explains Biology and the Human.

Charge
Quaternions Multivariate Vectors
The Quaternio of Peter Rowlands is based on Octonions being an abstraction of the Quaternions that are an abstraction of the Complex numbers rhat are Rotations of Real Numbers.

Peter proved that our Universe is a Turing Machine based on a special language that is constantly Rewritten by a nilpotent condition meaning its Sum is Zero.

The last weeks I have explored Type Theory as a foundation of Computer languages and Cohomogy theory, a foundation of the fusion of Topology and Algebra.

Again everything got together even in my dreams where I discovered CoQ without knowing it existed.

An Eye cannot See itself. About the theory of Logical Types of Bertrand Russell applied by George Bateson to Play and Learning.

The infinite levels of Learning explained by Will McWhinney, A Chapter of his never published book.

Heuristics and The Geometry behind Ecological Rationality

Heuristics are Mental Shortcuts that are part of a Context-Dependent-Toolbox” that is aquired during a process of Formal Training and Experimenting by Trial and Error where people learn from their own Mistakes (Experience) and the Compressed Narratives of the Mistakes of Others (Wisdom)..

Heuristics are able to improves many Practises in Healthcare and other places where Specialists play an important role.

Beside the (1): the Mind, Equality,

(2): the Senses, Looking Outside,Facing the Facts, Intensity,

(3): the Emotions (Evaluate), Together,

(4) the Intuition Predicting, Looking Inside, Insight,Uniqueness,

(5) the Consciousness, the Observer

play a role.

They work together in a Cyclic Path of Change controlled by two Complementary variables called Agency and Communion where Agency is the pursuit of individuality through power and control; and Communion is the participation in a large organism through care and contact.


Ecological (Context dependent) Rationality shows that Complex problems are not solved by complex solutions and The best Fitting Model is the worst Predictor.

Heuristics are called a Bias when They get Priority and Influence our Thinking Steering us in the Wrong Direction. :

Examples of a Bias are: Availability(the Amount of ~Examples we have ready in mind), Representativeness (the many Prototypes we know that Look Like the Situation we are in), and Base-Line (the Statistics we know in our own Context).
Prof. Gerd Gigerenzer of the Adaptive Behavior and Cognition (ABC) Group at the Max Planck Institute for Human Development in Berlin.talks about Heuristics and Simple Solutions.

0. Reading list

  1. Introduction: I received a PDF from Simon Kolin that explains the theory he used to create software to use Heuristics in Stock Trading.

2. What is Rationality? Why we have to use logic to find the Truth and the introduction of a simple heuristic called the Svara.

3. The Geometry behind Rationality. When we make a structured picture we get Oversight.

4. Bounded Rationality The rules to be succesful in being Rational.

5. Examples of the many Geometries of Rationality and the Patterns Behind the Patterns.

6. Philosophers about Rationality, About Meta-heuristics and The Insights of many Deep Thinkers.

7. Behaviorial Economics We are driven by the Human Bias.

8. Ecological Rationality If we know Bias, Variance and Noise we can find simple patterns.

8.3. What is Simple?

9. Metabletics: Metabletics provide a uniquely interdisciplinary approach through the analysis of simultaneous events to identify patterns in human experience. 

10. Choice Architecture With the help of the four “organs” of the Brain it is possible to Manipulate.

11. Leibniz and the Principle of Sufficient Reason.

12. Conclusion

Appendix: . 2PDF’s about Ecological Rationality

13. New Research about Heuristics and the relation with Artificial Intelligence

1. Introduction

It all started with the two PDF’s I received from Simon Kolin that are now at the end of this blog that are about Ecological Rationality.

He send them to explain his new Company (STT) that is using Heuristics in Stock Trading.

The Articles are from Gerd Gigerenzer of the Adaptive Behavior and Cognition (ABC) Group at the Max Planck Institute for Human Development in Berlin.

After reading the PDF’s I decided to put them in a new blog and relate them to the things I believe I know.

When you want to read a resume of the two PDF’s in Chapter 8 use this link.

Are we Adapted or Adapting? Is Human Development a Technological Enterprise or are have we forgotten what we are capable of? What are the priorities of science? Old Age (not Dying), Unlimited Intelligence or More-than-Well Being (“the ultimate Drug).

2.0 What is Rationality?

When you read this chapter you will notice a Simple pattern,a Heuristic.

The pattern was called the Breathing of the Universe, Svara in Sanskrit (Krit=Practice), Sans=Sound.

Sanskrit is a ancient constructed language just like Chinese.

The svara is a Rythmic combination of Expansion and Compression triggered by the Fire of the Passion to understand.

Shiva is Dancing a Pattern with four Arms called Paths-of-Change (PoC).

PoC is a Quaternion, a Fourfold pattern where all the parts are Complementary.

In the picture you can recognize the Drum (Rhythm, Blue), the Fire (Red) of Passion, the Knee of the Elephant (Green, Motivation, Emotion) and the Pushing Hand of the Will (Yellow).

The Universe is Breathing (expanding & Contraction). This pattern is a Combination of Four Tatva’s that come back in the Quaternion of Jung and in many Fourfold Theories.

A definition of a Concept Expands.

As an Example look at the The definition of Rationality in Wikipedia . (“based on or agreeable to reason“) It Expands in many more terms:

(“the capacity of consciously applying logic by drawing conclusions from new or existing information, with the aim of seeking the truth“).

To define a term you can use a simple Framework in which you connect nouns (static) and verbs (Dynamic).

A noun is a Transformation of a dynamic (verb) into a static (noun).

You can compare this with a Movie (verb) and a Picture (noun).

In essence Everything is Moving.

When you look at the definition you wiil see that the basic frame of rationality is that something (It) or somebody (I) is “applying logic” with an input of information and an output of conclusions.

2.1 What is a Worldview (Perspective, Point of View)?

worldview is “the fundamental cognitive Orientation of an individual or society encompassing the whole of the individual’s or society’s knowledge“.

In this defintion there are (again) two parts Orientation and Individual (I) grouped in We (Society), You (not Me),they (not we) and It (Not me,not You,Not They, Not We) being a Concept.

Knowledge is an abstraction of Experience and experience is created when we learn from Mistakes.

The higher we abstract the simpler te world becomes and the bigger the mistakes that are made.

Big mistakes called a disaster come in cycles. Our ancestors build big Early Warming Systems hoping we wiil see the Signs.

2.2 What is a Distinction?

A Distiction is a “Recognition of a difference“.

I, the Observer defines and makes distinctions where the first Distinction is Not a Distinction but a recognition of the difference between Oneness and not-Oneness or the Diversity of the Many different Ones or the recognition of a movement between one and not one named a Negation of where a negation is a Rotation.

About Distinctions and the Law of Forms of Spencer Brown.

3. The Pattern behind the Worldviews

The Trinity (<-1+ 1->=3)

A Distinction generates two parts + the distinction itself making three parts, the Trinity.

The number of perspectives is bigger than a power of two because you have to include all the relations between the perpectives. A picture of all the relations is a Geometry.

The Platonic Solids can be created by the rotations of the Rotations of the Trinity.

The Fibonacci Heuristic

This geometry can be explained by a simple sequence called the Bronze Mean. The Bronze mean was known by Plato.

It is a generalization of the sequence of Fibonacci that is generated with the formula:

{\displaystyle F_{n}=F_{n-1}+F_{n-2}}

where F0= 0 and F(1) =1 and n>1.

The formula again contains three parts where n-1 is in the Middle.

When you write down the sequence as a Continued Fraction the Golden Ratio Fn/Fn−1 contains only 1′‘s.while the Bronze Mean only contains 3’s (Triangels).

The sequence shows that the Future is the sum of the Past.

4. Bounded Rationality

The study of Unbounded rationality  assumes that Rational decision makers will collect and evaluate all information, weight each piece of it according to some criterion, and then combine the pieces to maximize the chances of attaining their goals.

In practice humans and computers don’t have the time and the capacity (in terms of Memory and processing power) to calculate the best Alternative.

The Best becomes often the Worst when we know what Events really have happened and we detect what data was missed.

It is proven that the Best model generates the Worst predictions.

Smart Systems were build to solve this problem by introducing a new type of statistics (AI) and even new types of computers based on quantum mechanics but some heuritics beat them all.

This all has to do with the Reason (Why), Processes(How), and their participants (Who) and the Environment(Where) where the Decisons (What) take place. Thats why this Rationality is called Ecological.

Behind this all we can find many Cycles in cycles in cycles (Spirals) that explain the Spirit of the Time and the interaction with the Genius Loci that Mikhael Bahktin called the Chronotope, the generator of Narratives that move up into abstraction until they appear as a Law of the Universe.

Gerd Gigerenzer explains Ecological Rationalism by telling Narratives about the way Smart people solve complex problems.

He uses the Failures of smart people that fail by using Unbounded Rationality to create a Tension between good and bad approaches. Good and Bad are the subject of Ethics.

5. The Geometries Behind Rationality

The amount of perspectives on Rationality is a Power of Two when we start with the Distinction between Rational and not Rational.

1->2 <-> : Dualism: Rational vs Irrational

In Dualism there is only one choice between two complementary categories Rational and Not-Rational (Emotional“?).

The basic pattern is Expansion vs Contraction with a middle being a Point called a Singularity or Bindu in Sanskrit.

Expansion is often called Male and Compression Female or Yang and Yin in Chinese or 0 and 1 (bits) in a Computer.

Besides counting you can also make a choice in a computer and define activities. Im this case the computer has to be connected with a mechanical device.The first computer was a Spinning Wheel.

Jacq3G Jacquard Loom

In current Psychlogy yin and yang are are called Communion and Agency.

The combination <-.-> is represented by an iron Spring or a (golden?) Ring (=Cycle).

4= (2<->) x (2<->) : Four Gates, the Quaternion of Carl Jung, Archetypes are Dual Oppositions

There are Four (2×2) connected (Dual) Perspectives now called Archetypes when we look at the Quaternion of Jung.

But 2×2 = also 1+ 3×1 which is the rule of the so called Metallic Mean also known as the Golden Ratio.

the rule is X (n) is kx X(n-1) + (X-2) where x(0) = 1 and n>1 and k=1,2,3,…k=1 is the Golden mean and k=3 is called the Bronze mean. There are more “metallic” means.

Next to Thinking and Feeling, Intuition(In-sight and Sensing (Out-Sight),Facing the Facts) are defined.

Thinking = Rational, Feeling = Not- Rational and Intuitive = In-Sight and Sensing=Out-Sight being the two complements of Seeing. Eye and not-Eye, In vs Out are two Horizontal Directions. and Thinking moving Up and Down creating a Cycle.

The Human Learning Cycle
A model of a Business -Cycle in which the four Archetypes of Jung are connected in a cycle that moves with and against the clock and through the Midle of the Middle. Blue-Thinking, Red=Acting-Sensing, Yellow = Intuitive=creative-ideas and Green=Emotions, Vlalues.

Alchemy: a Circle contains Infinite Points of View

In Alchemy you have found the Holy Grail when you have turned the Square in a Circle and have detected that History Repeats itself.

Pattern: the Bronze Mean and the Sequence of Fibonacci

The pattern (1,1,4,13,43) behind the many Points of View is related to a generalization the of sequence of Fibonacci (Golden Mean) based on the Trinity and called the Bronze Mean. We are now on Level 43 called the Sri Yantra.

13= 3×4+1: Zodiac, Apostles, Knights, Connecting the Square to The Cross

This geometry is constructed by connecting the points of the Quaternion by the six two-side lines (<=>) of Dualism (and the Age of Pisces) and Adding the Cross of the Diagonals.

It can be found in The Zodiac with the Sun in the Middle of the Cross, The 12 Apostles with Jezus (The Sun of the Sun (= Saturn) at the Cross. Saturn is represented by the Cube of Space (the Kaaba).
Muslim pilgrims perform the final walk around the Kaaba at the Grand Mosque in Mecca on November 30, 2009.
Kaaba, The Kube of Space representing Saturn is surrrounded by Rotating pelgrims representing the Rings of Saturn.

43= 3×13 + 4 : Sri Yantra

The geometry of the Sri Yantra starts with a point (Bindu) and ends with the Four Gates.
A Model of Social Networks (“We‘s) that looks like the Sri Yantra where A Singularity (Whole in a Point) is surrounded by Four Archetypes creating a model of a Person (defined by Interpersonal theory that is put into an Occurence of a Community (defined with the same Archetypes) that move around in a Cycle that defines a Business-Cycle where the Networks expand in new Networks (etc etc).

6: Hexagon:

The Seal of Solomon
THe Seal of Solomon is a Hexagon. with an Up (Heaven) and Down (Hell).

The two Triangels relate to the Upper and Lower Bloodcirculation with the Pumping (Rhythm) Heart in the Middle.

The cycle is closed by the Snake (
Ouroboros) of the Kundalini (“Life Energy”).

8: Cube of Time and Space:

Cube of Space
The six connections of the Cube of Time and Space.
the Four possible geometries (Ordering, Measuring,Part (Connecting) and Difference).
Ordering preferences (Fast-and-frugal-statistics)
Measurement Error (Noise) vs Preference (Bias) vs Volatility.(Variance) .

Theory vs Practice

If we stop with defining more categories we could also look at the way Successful humans operate.

Making a Choice

This blog is about Ecological Rationality although it takes the context (the Ecology?) as an important Variable to consider.

Herbert Simon started the a field of research he called “Decision making”). He came up with de term Satisficing (satisfy and sufficient) behavior.

Satificing is a Tension (Bisocation) between two related concepts Satify and Sufficient.

A Superspeed lecture on about Decion Making Theories.

6. Rational Philosophers are Trying to find The Theory that Explains Everything

why finding an essence is a bias ;

A Theory is a” rational type of abstract thinking about a phenomenon,” where abstracting is a way to make things simpler by compression .

The most interesting way to make things simpler is to detect a simple Repeating pattern (a fractal or self-reference).

Explain contains the term Plane meaning a Rectangular (2D) frame we use to see the 3D outside world using Perspective drawing.

An interesting type of a plane is a scape.

brown wooden dock
A picture of a Scape that shows the Horizon, a Line that represents Infinity, the place we never will reach because it moves with us just like the I, the Observer, are moving without being moved.

John Wheeler: We are Observing the Observer

The U-model of John Wheeler about the Act of the Creation of the Universe comes back in this blog. <-Modelling and Prediction -> behave just as seeing-> and <-Observing.

Nassim Taleb: Antifragility: How to Benefit from Disorder

Nassim Taleb is an expert in risk and investing. He was a dealer. About one of his books called Anti-Fragility meaning Not-Fragile I gave a presentatation and wrote a blog about the presentation.

You are anti-fragile when you are a diversity, an ecology that is changing according to the cycle of panarchy. The Panarchy Cycle is a Moebius Ring.

The 3D-model of Panarchy describes the Stages an Ecology goes through. The four colors are the Archetypes of Jung.

The control variables are:

(1):Connectedness, the way the parts of the Ecology are connected. An Ecology is going down when the parts are too connected meaning they could brake (fragile).

(2): Potential is the amount of Energy (from the Sun, in the Soil,..) available and

(3): Resilience is the way an ecology reacts when a major Event (Calamity) happens. A Healthy Ecology Bounces Back.

The model behind Resilience is a String.

A string is a strongly connected Spiral that is able to Expand and Contract because of the Tension between the Beginning and the End <->.

In my presentation about Anti-fragility I show that Nassim Taleb uses Evolution Theory visualized by a spiral meaning a circulating circle. The other models he reuses are the Resilient Organism and the breaking of a glass.

Arthur Koestler: Thinking with our Body

In 1964 Arthur Koestler wrote the Act of Creation.

He defined creation as a fusion of two separate mostly contradictional, Frames of Reference, he called bisociation.

Much later (2002) Gilles Fauconnier & Mark Turner (The Way We Think) called the principle of “bisociation” Conceptual Blending

They worked together with George Lakoff who named the frames of reference Metaphors (“Mappings” and found out that we think with our Body (“Embodiment”). and not with our brain.

The Body moves trough stages that shape the mind.

That’s why Standing up makes Up (High) much more important than Low with our feet On the Ground and Crawling getting somewhere, an Experimental way to get there is valued much lower than Walking.

Mikhael Bhaktin: Being In the Context

The Russian Philosopher Mikhael Bahktin stated that Code (Structuring) is a deliberately killed Context meaning that you have to watch out that “the Map does not become the Territory“.

““A context is potentially unfinalized; a code must be finalized. A code is only a technical means of transmitting information; it does not have cognitive, creative significance. Code is deliberately killed context“.

: “We have to face problems of reality and human potential, problems of freedom and necessity, and the problem of creative initiative“.

Our real exterior can be seen and understood only by other people, because they are located outside us in space and because they are others

Keep your feet on the ground and look around when you walk and don’t abstract everything away with a simple model that explains everything and always listen to and Reflect about the observation of others.

Albert Borgman: The Device Paradigm: Experiencing

The Device paradigm of the American philosopher Albert Borgman states that “it is a general trend of technological development that mechanisms (devices) are increasingly hidden behind service interfaces.

We see what the tool shows because it has a build in theory.

We are loosing our connection with nature which makes it easy to use it as a tool to reach our own goals.

We, the Hawks are estroying the Doves because they are an easy target.

Alain Fiske’s Relational Theory.

The four Archetypes of Jung also used in Paths-of-Change and many other fourfold-theories also come back in the relational model that Alan Fiske discovered when he studied Cultures outside the West. The model is also explained by Symmetry Braking and Geometry.

MP_Market pricing is the Dominant Model in the Western World and is also named Capitalism. We are moving to a dominant Yellow (EM) state (“Always Restore the Balance in a Relation”.

7. Daniel Kahneman: Behavioral Economics

In may 2009 I wrote a blog about Behavioral Economics I called “about Hawks and Doves”.

It is a title of a book of the psychologist Kahnemann who received the Noble Price for Economics in 2002.

This blog shows that humans when they are acting under Pressure use a lot of biasses.

8. Ecological Rationality:

This is a summary of the documents out of the Appendix.

8.1 Homo Heuristicus

Gerd Gigerenzer of the Adaptive Behavior and Cognition (ABC) Group at the Max Planck Institute for Human Development in Berlin explains how humans act when they are taking risks and how you can reduce this risk by looking at, bias, variance(“volatility”) and noise.

People believe that more information is always better but there are Less-is-more effects

More information or computation can decrease accuracy; therefore, minds rely on simple heuristics in order to be more accurate than strategies that use more information and time.

Researchers discovered that equal random weights can predict almost as accurately as, and sometimes better than, multiple linear regression.This is comparable to tossing or throwing dice. (or using the I Thing).

Other scientists discovered that in a market where the actors use highly advanced statistical tools the market becomes sometimes highly inpredictable and sometimes not (“Predictibality Bubbles“).

Remember that the Quaternion of Jung is also a 4th order.

It looks like the Algorytms try to beat the competing Algorytms by creating an even more complex environment.

It can also be shown that when a scientist tries to fit the data in a polynomial the acccurasy increases from 1->4 and drops from 4-> infinity meaning that a 4rd order polynome (AX**4+BX**3+CX**2+DX+E is the best fit.

The higher the degree of the polynomial, the lower the error in fitting the observed data sample. The same figure also shows, for the same models, the error in predicting novel observations.

Here, the relationship between the degree of polynomial used and the resulting predictive accuracy is U-shaped. Both high- and low- degree polynomials suffer from greater error than the best predicting polynomial model, which has degree-4.

Achieving a good fit to observations does not necessarily mean we have found a good