Featured

over Fake, Wetenschap Cultuur en Media

Tijdgeest Cultuur en Technologie Media

Deze blog gaat over de Tijdgeest van en het nieuwe Media-beleid van mevr Gunay Uslu.

Fake

de Fake heeft betrekking op het Proefschrift van Mevr Uslu. Interesse? druk hier.

Huizinga Lezing

Interesse in haar Huizinga Lezing? Druk hier.

Beleid

Interesse in het beleid? druk hier.

Interesse in nieuwe Media-Technologie druk hier

Bestel: Het Einde van de Omroep

Het bestel wordt geCentraliseerd waardoor de Omroepen verdwijnen.

Het maken van de Content wordt openbaar uitbesteed en

de Burgers mogen meepraten in een Burgerberaad.

Meer weten? druk hier.

Wat is de Toekomst van de BBC?

De discussie in de UK is veel verder dan in Nederland omdat de conservatieve partij openlijk de financiering en de licentie van de BBBC betwist.

Uiteindelijk gaat het om de Smaak van het Volk (Labour) en de Middle & Upperclass.

Media en Middenklasse

Het is duidelijk dat ~RTL en Sky zich richten op de makkelijk te manipuleren onderklasse en de Staatsomroep de Middenklasse probeert te bereiken die ook de doelgroep van D66 zijn.

De Toekomst van de Reclame

De scheiding tussen Content enReclame in verschillende blokken gaat verdwijnen omdat de Content geintegreerde reclame gaat bevatten zoals dat al in speelfilms gebeurde.

Het gevolg is dat een complete industrie (bv Nielsen) die op vele manieren voor de producent van reclame direct of via panels meet wat het effect is of kan zijn gaat verdwijnen.

Onze Tijdgeest: Late Modernity:

Onze Tijdgeest wordt Late Modernity genoemd.

Het is de tijd waarbij mensen op zoek zijn naar de Unieke beleving, (een “Singularity“) een kostbaar “cultureel” product dat speciaal en eenmalig wordt geconstrueerd door een speciaal, eenmalig en kostbaar team.

Een voorbeeld is de film Avatar die miljarden kost om te maken en waarvan dit bedrag met enorm veel winst in een paar weken wordt terugverdiend.

Sport en de Deugden van Plato

Sport en Spel zijn de belangrijkste drijfveren van de huidige Media. Ze waren volgens Plato de beste manier om levenservaring op te doen. De grote vraag is of we die nog nodig hebben als het leven een spelletje wordt.

Cultureel Kapitalisme

1889 is een kantelpunt tussen 2x de Val van een Muur (in Parijs en Berlijn) in 1789 en 1989.

1889 was het jaar waarin Friedrich Nietsche zijn Verstand verloor en zijn zuster de Übermensch aan de Nazi’s heeft gesleten.

1989 is de start van de fase van Slavoj Zizek‘s Cultureel Kapitalisme waarin de Kaskraker Novomedia via de VriendenLoterij de Museumjaarkaart verkoopt en het voor elkaar krijgt om Reclame als een Prijs te verkopen en waarin Joop van den Ende de omroepen zover krijgt om weer leuke spelshows te kopen om zijn musicals te slijten opgevoerd in zijn eigen theaters. Dicht bij de hotels van Corendon?

Cultureel Kapitalisme laat ook zien hoe de kapitalisten de goede doelen stelselmatig aanwenden om hun Macht te vergroten en daarbij de problemen van deze tijd aanwenden om de echt nodige maatregelen te torpederen wat goed zichtbaar is bij de z.,g. energietransitie waar de consument weer verder wordt uitgekleed totdat er niets van zijn spaargeld meer overblijft.

We zitten in een Winner takes all Market.

Voorbeelden zijn Apple, Google en Amazon die Vitale Software-infratructuren in handen hebben zoals Zoeken op het Internet, en de Bibliotheek van software-Componenten op (Apps) een Mobiele telefoon.

Toekomst Technologie

Alle cycli passen qua Fases op de Seizoenen, die weer passen op de Russiche Kondratiev- en de Chinese Sheng -Cyclus waarbij het Centrum, het kruis van het Midden van het /midden (Wit) in de vier-voudige (Quaternio)- Cyclus is opgenomen.

Smart Computing

In Smart Computing wordt de Mens gecopieerd.

De Waardeketen wordt geïntegreerd en de Klant Stuurt de keten.

De menselijke Netwerken worden verbonden het User Interface wordt Virtueel en de Patronen worden Intelligent.

Technologie Cyclus

De technologie volgt de Kondratievcylus. Om de 50 jaar wordt een nieuw wereldbeeld dominant.

Ieder Seizoen duurt Tien Jaar (50/5).

De huidige fase is gericht op het Geheel (Wit).

Ze is een een Abstractie van het Internet wat al lijkt op de hersenen waarbij de servers Neuronen zijn.

Technologie: Global Brain

De ontwikkeling van de ICT is rond 1950 begonnen en heeft in 70 jaar de wereld extreem veranderd.

Het gaat om Software in vele vormen die uiteindelijk zowel het Denken (blauw), het Waarnemen, het Handelen (Rood), en het Waarderen (Groen) gaat overnemen.

Inzicht en Verbeelden blijven iets van de Mens die ook de Gebruiker speelt totdat de techniek alles heeft overgenomen.

Daarnaast kan de software m.b.v. een Netwerk communiceren met andere software en mensen Anytime-Anyplace.

Ik noem het eindresultaat Global Brain omdat die term het beste past.

Namelijk het ontstaan van een Globaal werkend Autonoom Kunstmatig” Brein wat gebruik kan maken van de Opgeslagen enOntsloten Geheugens en van de Mensheid.

Wat kan Software niet?

Er zijn twee “Functies” van de mens die uniek zijn waarbij de meest belangrijke de Verbeelding” is en de andere de Emoties.

Met de Verbeelding Scheppen wij de Realiteit en de Emoties (Emovere) geven Energie.

Ze brengen ons in Beweging en zetten ons met onze Voeten op Aarde (“Grounding“).

De cyclus van de Archetypen van Jung en Paths of Change bestaat uit 5 “wereldbeelden” waarbij het centrum (wit) voor het Geheel staat.

the Future of Work:

Handmatig werk wordt overgenomen door de Robot en het “denkwerk door AI. Vanaf het ontstaan van de fabriek zijn de arbeiders vervangen door machines die nog gemaakt werden door “Kenniswerkers” (“pProgrammeurs“) die nu worden vervangen door AI.

Diensten Sector bevat nu vrwijl alle beroepen:

Opmerkelijk is dat er steeds weer nieuwe beroepen worden uitgevonden vooral in de Dienstensector.

Het is de vraag wat software niet kan overnemen.

Aanraken? Kan een computer ons aanraken? Ik denk van wel.

Het is een kwestie van een licht Electro/Magnetisch -veld wat ook gelijk het Immuun-systeem kan stabiliseren..

John Baldwin over de invloed van technologie op toekomstig Werk.

The Future of Entertainment

Het gaat niet goed met Netflix en Walt Disney en andere “streamers” die de “thuis-bioscoop” vullen met content.

Het moet anders en daarom probeert Disney middels zijn Accelerator van alles uit.

De grote barriere zit in de “Interne wereld” van de Kijker die meer zintuigen heeft dan men nu kan aanspreken maar maar ook veel meer “gebieden” heeft dan men kan simuleren.

Dat komt omdat de mens eigenlijk in twee gescheiden werelden leeft n.l. de wereld van de Zon overdag en die van de Maan in de nacht.

Neuralink: Brein Inplant

Neuralink is een bedrijf van Elon Musk.

Uploaden van het Lichaam

Heb je eigenlijk wel een lichaam nodig?

Is het mogelijk om volledig over te stappen?

De erste stappen worden gezet en sommige mensen met een zware handicap zoals een totale verlamming hebben er nu al baat bij.

Multi-Sensors

Hoe meer zintuigen worden gekoppeld hoe beter de ervaring van een virtuele wereld kan worden.

Metaverse, the Holodeck

Facebook heeft zijn naam veranderd in Meta om de grootste speler te worden in virtual reality nu de Metaverse genoemd. Er is al meer dan genoeg Science Fiction beschikbaar om het ontwerp op af te stemmen zoals de Holodeck uit Startrek.

Wat Voorspelt de Lange Golf ?

De Motor van de Cyclus

The Clock of the Universe van Walter Russell

Het patroon herhaalt zich om de 200 jaar, een frequentie die ook in het klimaat is gevonden.

De Kondratiev Cyclus met een Periodiciteit van 50 doorloopt deze periode in 5 “seizoenen van 10 jaar die passen op PoC.

Een volgende periodiciteit is 250 jaar en daarna 1250 jaar.

Kunst en Cultuur

Deze blog gaat over Kunst en Cultuur en de rol die de Marketing daar in speelt.

Verder gaat het ook over Gunay Uslu en de toenemende Macht van het kapitaal in de Gesloten lobby-netwerken in de Kunst-en Cultuur sector.

Het is bekend dat met name D66 daar een grote rol in speelt.

Huizinga Lezing

Wil je meer weten over haar Beleid? druk dan hier.

Het begon allemaal met de besloten Huizinga Lezing van Mevr. Gunay Uslu (Staatsecretaris Cultuur en Media) in de Pieterskerk in mijn geboorteplaats Leiden.

Ik was benieuwd naar de inhoud en heb hem vandaag (9-1-2023) gelezen en de inhoud is onderzocht.

De lezing staat in de Bijlage 2.

Schliemann, de Aartsleugenaar

Het begon al gelijk goed toen ik dezelfde dag een artikel vond in de Volkskrant. getiteld: “Een geniale romanticus, maar ook een aartsleugenaar Heinrich Schliemann maakte van vondst ‘schat van Priamus’ een fantastisch verhaal“.

Promotie

Het gaat over de 1e Pionier in mevr, Uslu’s lezing “Schliemann, 1 van de beroemdste archeologen in de geschiedenis. Hij zocht met het 1e en eigenlijk belangrijkste verhaal van de Europese cultuur in de hand – de Ilias – naar Troje“.

Gunay Uslu heeft het in haar proefschrift vooral over Schliemann en zijn relatie met het toen nog bestaande Ottomaanse rijk geschreven.

Interessant is dat iedere machthebber zich graag verbindt met een beroemde Historische plaats of een historische figuur en dat is hier vooral Turkije, Troje en Homerus.

Ik vermoed dat Homerus helemaal niets met Turkije te maken heeft (zie Bijlage 1).

De vondst van Troje is een prachtig voorbeeld van Fake-wetenschap.

Onderzoek Schliemann

Onderzoek van de bronnen van Schliemann geeft aan dat hij een heel doortrapte Bedrieger was die slim gebruik maakte van de Media.

Het staat allemaal in het boek Schliemann of Troy – Treasure and Deceit van David Traill.

Schiemann verdiende kapitalen in Californië met goud speculatie en ook nog is in de oorlog in de Krim waar hij handelde in munitie.

Hij had zoveel geld dat hij zich nu wierp op zijn hobby archeologie waar hij eerst op promoveert in Rostov met het boek ” thaka, der Peloponnes und Troja“.

Schliemann wist dat de kans groot was dat hij iets zou vinden vanwege zijn contacten met Frank Calvert.

Die had al grond gekocht op de juiste plek en Schliemann kocht de andere helft en sloot een contract met hem om de “buit” te verdelen.

De vondst die hij de schat van Priamus noemde staat ook ter discussie omdat hij samen met Calvert de stukken die spontaan en alleen vond in een kist vermoedelijk al van te voren had verzameld.

Homerus is een Scythische Prins

“Alybas  enormously respected by Royal Scythians and Cimmerians because it was the city of their ancestors, the Atlanteans, who had escaped three days before the Cataclysm.

Alybas is de Geboorteplaats van Homerus. Het ligt in de Oekraïne aan de ingang van de Inhul-rivier in de Zwarte Zee.

Voor meer info zie Bijlage 1.

Tijdens mijn onderzoek naar de achtergrond van de strijd van de Titanen en Vladimir Putin ontdekte ik een document over Homerus geschreven door een Wetenschapper uit de Krim wat een heel ander beeld geeft over Troje dan mevr Uslu geloofd.

Volgens hem speelt het verhaal van Homerus zich af Rondom de Krim en komt de Familie van Homerus van Atlantis. Zie verder Bijlage 1

Terug naar Begin?

Druk hier.

Bijlage 1: over het Leven van Homerus

Bijlage 2: Huizinga Lezing 2022 Gunay Uslu

Bijlage 3 Definities:

Wat is Cultuur?

Cultuur is dat wat de mens Schept. Het begrip staat tegenover “natuur“.

Cultuur is een basisbegrip in de sociologie, de antropologie, de archeologie en de geschiedschrijving.

Wat is Kunst?

Kunst is de bewuste creatie van iets Moois of Betekenisvols met behulp van Vaardigheid en Verbeelding

Alhoewel een vakman ook tot de cultuur behoort wordt een bepaald vak, de Kunstenaar, anders, “hoger”, gewaardeerd.

Kunst is een gewild Object voor Financiële Speculatie

Sommige scheppingen van bepaalde kunstenaars zijn heel veel geld waard. Ze zijn een gewild object van Speculatie.

Wat als Mooi wordt Ervaren is uitvoerig uitgezocht door de recent overleden Christopher Alexander.

Wat betekenisvol is is nog nooit goed uitgezocht. Het heeft overduidelijk iets te maken met metaforen die belichaamd zijn.

In dit kader is George Lakoff een belangrijk onderzoeker .

Kunst is een persoonlijke ervaring die niet objectief kan worden gemaakt.

Hele dure kunst is “mooi” omdat “men: dat vindt.

Mensen waarderen op basis van hun Persoonlijkheid heel verschillend.

Bijlage 4 Beleid Gunay Uslu

Cultuur

Samenvatting Huizinga Lezing

In een Interview de NRC van 11-1-2023 staat een uitspraak die erg tekenend is “Staatssecretaris Uslu heeft zich er vaak hardop over verwonderd, onlangs nog in de Huizingalezing, dat cultuur in de Nederlandse politiek geen Chefsache is, en dat de omgang van politiek met cultuur tamelijk liefdeloos is”.Ze bepleit een warmere belangstelling van de politiek voor cultuur. 

Later komt ze op vijf punten n.l.

1 Makers: We bepalen niet wát er gemaakt wordt, we kunnen er wel voor zorgen dát er gemaakt wordt.uimte bieden aan talentontwikkeling betekent ook ruimte voor experiment. Voor falen. Niemand weet van te voren hoe een experiment uitpakt.

2 Toegankelijkheid: Meer mensen in aanraking laten komen met de rijkdom van kunst en cultuur is belangrijk. Want het boeit, het beweegt, het inspireert. Het vergroot je cultureel kapitaal,

3 Vernieuwing, digitalisering en innovatie: Dan zien we een generatie die veel minder gekaderd kijkt naar het leven, en dus naar kunst en cultuur. Dat is een kracht om te omarmen. Daar hoort dus ook bij: meer en meer digitaal gaan doen.

4 Erfgoed: en ons immateriële erfgoed laten onze geschiedenis zien en vertellen wie we zijn en waar we vandaan komen.

5 Creatieve denkkracht inzetten bij maatschappelijke problemen:  Als er 1 grondstof is in ons land die nog onvoldoende ‘benut’ wordt, dan is het wel de creatieve denkkracht van onze makers.

1 Gaat Cultuur simpelweg over Maken?

Het probleem zit toch vooral in de definitie van cultuur, die heel simpel is n.l. “wat de mens schept” waardoor cultuur overeenkomt met maken. of (erfgoed) gemaakt hebben.

en Ontwerpen?

Hierbij blijft het vreemd dat de rest van de “levens-cyclus” niet wordt bekeken.want voor maken ligt ontwerpen (5 creatieve denkkracht?) maar ook gebruiken (4 Toegankelijkheid?), Verbeteren 3. (innovatie).

Wat ook volledig wordt vergeten is dat er naast “kunst” heel veel meer wordt gemaakt.

Al die “ontwerpers” lijken op elkaar en zijn ook onderling uit te ruilen (zie plaatje hieronder over PoC).

Ik heb de indruk dat onze staatsecretaris Creativiteit heel anders ziet dan ze in haar wezen is.

Creativiteit Vernietigt het Oude

Hierbij komt dat de grote gelijkmaker ,de computer nu in een zijlijn staat verbonden met de misbruikte term Digitalisering.

Games

Dit plaatje vat heel erg veel samen wat een voordeel en een nadeel is. Paths of Change (PoC) is een boek van Will McWhinney wat hij een Meta-practice noemt.

Het bevat alles wat je met weten over de praktijk en bevat dus ook alles wat je moet weten over Cultuur.

Rollen: de beste ingang tot Poc zijn de Rollen Het zijn er 18!

De basis van PoC zijn vier z.g. Wereldbeelden (Worldview).

Cultuur is het Spanningsveld tussen het Zelf en het Collectief.

Context

Hetzelfde plaatje maar nu anders weergegeven> Herkenbaar zijn hopelijk de kleuren. Toegevoegd zijn de specifieke vragen (ontleend aan Aristoteles).

Beleid Media

Om een goed beeld te krijgen heb ik meerdere rapporten gezocht en gelezen. Die staan allemaal onderaan deze bijlage.

Het valt op dat er het meer gaat om de verdeling van de macht van de enorme hoeveelheid gesubsidieerde of ge “crowdfunde” instellingen dan over de inhoud.

Dat betekent dat ik zoals vanouds zelf moet nadenken en Searchen.

Hierbij is het goed eerst kort aandacht te besteden aan waar het echt over gaat.

Communicatie komt van Commune -> Eén Worden

De Conduit– en de Toolmaker-methaphor laten zien dat Communicatie niets te maken heeft met het versturen van berichten (Conduits).

Het gaat om Communie (Samengaan, verenigen), de Tegenhanger van Agency (Sturen).

Dialoog vs Ingeblikte Conduits:

Het spaningsveld tussen het Zelf en het Collectief (Cultuur) wordt opgelost middels een Dialoog.

Het probleem met het huidige Bestel is dat het allemaal Zenders van ingeblikte Conduits zijn die zijn geselecteerd op een Standaard Mening die vroeger in de Maatschappij was ingebakken (Sociaal (verheffen Arbeider), Christelijk,Bovenklasse (Liberaal).

De Bovenklasser is nog steeds het ideale beeld waar veel mensen en jongeren hun ideaal of jaloezie vandaan halen.

De rijke bink met de mooie meid is is niet voor niets het ideaal van onze top-misdadigers die allemaal man zijn.

Geen Mening vs Wappies

Hierboven staat het Geen Mening van de NPO die niet altijd vol te houden is (Kijk naar de Covid discussie) omdat er (zogenaamd) een onderscheid kan worden gemaakt tussen “normale” en niet-normale (Wappies) mensen.

De maatschappij wordt hierdoor meervoudig Gepolariseerd.

Zonder Sterke Marketing geen Macht

Door de sterke marketing kan een groep mensen soms gesteund door een commerciele partij als de Telegraaf een Omroep oprichten en een boodschap gaan brengen die tegen de haren van de normalen ingaat (Ongehoord Nederland).

Het systeem kan door het volhouden van het oude idee dat er “stromingen” zijn zijn “onafhankelijke” plek niet meer behouden en Vecht voor zijn bestaan wat een specifieke manier van werken impliceert die niet meer “objectief” kan worden genoemd.

Lokale Omroep

Het wordt echt interessant als je kijkt naar de vele documenten die er zijn gemaakt over de Lokale Omroep.

Hier worden 80 (!) NPO’tjes gekopieerd die allemaal het zelfde model hebben als de grote NPO die natuurlijk wel de grote Baas blijft.

JourNa’s? of Chatcpt-toepassing?

Onder het mom van de noodzakelijke controle op de lokale politiek worden vele miljoenen gestopt in een structuur die gegarandeert het omgekeerde gaat bereiken net als de lokale politieagent, de BOA werd< een Mooi Pak dat bekeuringen mag uitdelen.

Het rijk levert de standaard journalist, de Journa? via het PNO-uitzendburo onmiddellijk.

Wellicht wordt deze persoon snel omgetoverd in een automatische content genererende ChatCPT-robot.

Huis-aan-Huis Blad

Het huis-aan-huis-blad word tot gigantische proporties opgeblazen terwijl hier wellicht de enige manier nog over is om lokale intiatieven en ondernemers een spreekbuisje geven.

Wat men vergeet is dat burger-participatie niets te maken heeft met democratie en dat democratie eigenlijk bedoelt om het volk wat lokaal woont (dus niet in den Haag) te laten meewerken.

D66 en de Coalitie nemen macht in de stad over en de burger mag met de Vriendenloterij als nepprijs naar een museum.

Iedereen Blij met Brood en Spelen.

Hier toont de Toolmaker-metaphor zich weer.

Het gaat niet om Communicatie maar om Collectief in Actie komen.

Het plaatje komt uit een verhaal over Anti-fragility een concept van Nassim Taleb. Het model komt uit Panarchy een model over Ecologieen waarin de Samenleving (het Volk, Demos) feedback geeft op de producten van de Producenten die via de Overheid via de Creatieve sector het Systeem verbeterd. Herbij is creativiteit een vorm van Inzicht, Verbeelding en Wijsheid.

Het Hart verbindt Lichaam en Geest

Beleids Documenten Media-Beleid

Lokale Omroep

Lokale Omroepen

Centrale Omroepen

Het document “Kijk Samen verder” van het Commissariaat voor de Media staat hieronder en wordt hieronder ook Kort Samengevat.

Centralisatie

Als je het nieuwe beleid samenvat komt het simpelweg neer op volledige centralisatie van alles wat nu op een uitermate complexe wijze is gedecentraliseerd.

In het rapport “Samen verder Kijken” staan 4 punten die ik nu min-of-meer samenvat:

1 Burgerberaad gekoppeld aan een BPO

1 Van een indirecte naar een meer Directe vorm van maatschappelijke binding

Het bestel sluit beter aan op de huidige maatschappij wanneer de binding via een directe vorm wordt geborgd. 

Denk aan het inrichten van een landelijk programmabeleidbepalend orgaan (PBO) waaraan burgers deelnemen, via een burgerberaad, via consultatie van burgers over specifieke content of makers, of een combinatie hiervan.

2 Openbare aanbesteding van Content

2 Van sturen op organisaties naar centraal sturen op realisatie publieke mediaopdracht

Het bestel kan aan effectiviteit, transparantie en afrekenbaar- heid winnen als de verantwoordelijkheid voor de publieke me- diaopdracht centraal komt te liggen. 

3 Meten toegevoegde Waarde

Dit is een manier om de “objectieve” meting van de kijkdichtheid te vermooien.

3 Van een semi-gesloten bestel naar een open systeem op basis van toegevoegde waarde

Het bestel benut de kwaliteit, de creativiteit en het innovatief vermogen van makers volop door zich open te stellen voor een grotere groep contentproducenten.

Bijvoorbeeld door een volledig open procedure waarbij contentproducenten zich inschrijven op een uitvraag voor specifieke content, waarbij selectie plaatsvindt op basis van de grootste toegevoegde waarde. 

4 NPO wordt een Merk

4 Van multi-branding en distributie naar het profileren en aanbieden van het publiek media-aanbod als een rijk geschakeerd geheel

Het bestel brengt een herkenbaar totaalaanbod en bundelt krachten rondom één platformstrategie dat aan de hoogste eisen van gebruikersgemak voldoet. Dit betekent dat de in- gezette beweging van gezamenlijke aanbieding en profilering van het publieke media-aanbod tenminste wordt doorgezet.

Is Content nog steeds King?

Het gebruikte model past nog steeds op de zender die conduite produceert waar de ontvanger een like aan kan geven.

De TV is nog steeds een Zender

Dat is ook het model van de “streamers” Netflix Disney etc.

de Experience Economy Wint

Het bekijken van de content in de thuisbioscoop wordt vervangen door een Ervaring waarin een totaliteit aan dinsten wordt aangeboden die passen op de “Chronotope” van de ervaring.

Ondanks het feit dat de Staat met deze beleidstruck haar macht wellicht een tijdje behoud is de kans dat de burger “in zee gaat” met het merk NPO erg klein net als de nu verenigde contentmakers (“wie zijn dat”?) het niet gaan redden behalve als ze enorm veel geld investeren in het opbouwen van een voorraad multiverse-componenten.

Terug naar Begin?

Druk hier.

Cultuur Beleid: Het Verdelen van de Potten

Onderzoek Barclays in de Content Industrie

Featured

Hoe het Volk weer aan de Macht komt

De laatste jaren ben ik bezig geweest om het falen van de Rechtsstaat te onderzoeken.

Representatie

Ik kwam toen tot de conclusie dat het onmogelijk is om 17.53 miljoenNederlanders te representeren met behulp van 150 mensen.

Ruggespraak

Daarnaast kwam ik tot de conclusie dat een politieke partij eigenlijk een clan is die haar eigen belangen behartigd en dus geen ruggespraak voert met zijn kiezers.

Sociocratie

Vorig jaar (her)ontdekte ik dat Kees Boeke de educatieve adviseur van Koningin Juliana vlak na de 2e wereldoorlog een oplossing van de problemen van voor 1940 had bedacht die nu de naam Sociocratie heeft.

In die tijd kwam het parlement nooit tot een besluit omdat men continue ruzie maakte.

Het concept komt uit de praktijk van de Quakers, een religieus genootschap dat werkte met het concept consent.

Consent

Consent betekent dat een eenmaal genomen besluit niet meer ter discussie staat behalve als het collectief dat wil.

Besluiten worden genomen middels een “Open Dialoog“, een gesprek waarin Iedereen aan het woord komt.

Een dialoog is geen Competitie maar een collectieve inspanning om het eens te worden waarbij het niet noodzakelijk is dat men begint met een duidelijk omschreven doel maar wel met een gevoel dat men tracht te articuleren.

Flow

het gaat er vooral om om de stroom van interacties door te laten gaan waarbij de participanten vanuit hun intuïtie reageren en anderen aan het woord laten door het initiatief door te geven. 

Regelkringen

Een sociocratie wordt bestuurd m.b.v. regelkringen.

Het belangrijkste onderdeel van een regelkring is een feedback-loop.

In zo’n loop wordt het systeem aan zichzelf gekoppeld. Het wordt een Cyclus.

Regelkringen kunnen aan regelkringen worden gekoppeld.

Sociocratie lijkt erg veel op de Cybernetica die de laatste eeuw enorm is uitgegroeid en nu Complexiteits Wetenschap wordt genoemd.

De Rechtsstaat is een Ecologie

Naar aanleiding van een toespraak van de Franse filosoof Bruno Latour bij de WRR ontdekte ik dat de rechtsstaat eigenlijk een Ecologie is.

Panarchie

Dat maakt het mogelijk om Panarchie toe te passen.

Panarchie is een toepassing van de complexiteit-wetenschap op een ecologie en daarmee is het eigenlijk een enorme verbetering van de sociocratie en daarmee de democratie.

Die verbetering heeft te maken met de aandacht voor de stabiliteit van het totale systeem.

Teveel Regelen

Dat kan plotseling instabiel worden omdat men het juist te goed heeft geregeld.

De signalen dat er een instabiele situatie zit aan te komen zijn heel duidelijk maar worden vaak genegeerd omdat alles juist erg goed gaat.

De Calamiteit komt dan ook voor velen “uit de lucht vallen” en roept schrikgedrag op waardoor het probleem alleen maar groter wordt.

Kijk maar naar de Corona-crisis en nu de Oekraïne-crisis waar men druk bezig is om het conflict te vergroten met kans op een wereldoorlog met gebruik van vele extreem gevaarlijke chemische-kern-wapens.

Balans

Panarchie  leert dat je vier Variabelen in evenwicht moet houden namelijk Bestuur, Creativiteit, Sociaal en Bedrijvigheid.

De Samenleving waardeert het Bedrijfsleven

In een echte democratie bepaalt het Volk (sociaal) wat er wordt gedaan met de producten van de bedrijven en geeft de mening over

aan de overheid die leiding aan een diversiteit van mensen die anders kunnen denken en bereid zijn om te gaan experimenteren.

Creatieve mensen Verbeteren het Product

Hierdoor krijgt de kunst een plek in de maatschappij als drager van de Vernieuwing.

Het Staatshoofd bewaakt de Samenhang

Vanuit het Kruis van de verbindingslijnen tussen de vier variabelen kunnen alle invloeden in de gaten worden gehouden 

Dat vraagt om een rol die boven de partijen staat.

Vreemd genoeg was dit juist de taak van de koning of een President die we in Nederland aan de zijlijn hebben gezet ten gunste van het parlement dat vrijwel nooit een dialoog voert.

Het probleem dat Kees Boeke in 1945 benoemde is er na 80 jaar nog steeds.

Dat komt omdat men het concept competitie heeft ingebakken in een vast systeem.

Uitgebreide Versie

Voor een uitgebreide versie druk hier

Featured

About Antifragile Design

Want to go to the Dutch version? push here.

Want to read a Summary? Push here.

Skip Introduction and start with the Theory push here.

Learn about the Practice push here.

To a Conclusion that will Surprise you push here.

0 Introduction

Antifragile is a concept Invented by Nassim Taleb.

An Anti-fragile Ecology jumps to another Level called a Revolt in Panarchy.

This happens when the Differences are Fused under Pressure.

Antifragility goes beyond Resilience.

The resilient resists Shocks and stays the Same.

The antifragile gets Better. (where Better is a variable dependent on the Point of Vew of the Observer.

There are Four(+1) Independent (Orthogonal) Views on a Point of View.

You can find them in the Classical Elements.

The four Classical Elements: Air, Earth, Fire and Water

Kübler-Ross Transition Curve

Spring and Elasticity

A Resilient system looks like a Spring connected to a weight.

The spring has a certain Elasticity and will break when it is used too often.

The four Points of View of Paths of Change projected on the Seasons with the fifth seasons, Indian Summer“, in the center.

A Resilient System always returns to its Set Point with a predictable path described by stages that contain the four Points-of-View of Poc called the Kubler Ross Transition Curve.

The curve is really a Cycle described by Path of Change.

The Set Point lies in the Center and represents the Earth going through the Five stages, where the fifth stage is called Indian Summer.

The Emergence of of the I/D-cycle

Humans are Conscious Self Reproducing Fusing Ecologies that are composed of 1-cellular Organisms and are part of bigger social Ecologies we call a City or a Country.

The one-cellular organisms get their energy out of the Vacuum that contains clusters of the many specializations of Light (Quarks) made out of Matter and anti-Matter.

Fuse and Specialize

The ecologies take part in the Sequence of Origins also called the I/D Cycle (Integration, Diversification) that shows the same Pattern of Fusing and Specializing or Compression and Expansion from the Beginning of the Universe.

In Every new step the many Combinations of a previous Infrastructure fuse into a new Infrastructure with a Boundary with a new Name.

Combo-Genesis, a Blend of Genesis and Combinations by Tyler Volk.

The “Fusions” are Social Structures projected on our Outside by the inside Imagination on Reality.

Constraints and Potential

The new system that appears after every step is Constraint driven and is created out of the Potential that is builded up by abundant Resources in the old level.

Mind and Emotions

Constraints (Rules) are from the Mind,

The Action-Potential is from the Emotions.

In the video below Len Troncale explains this proces he calls Emergence meaning “The process of becoming visible after being concealed” or “Discovering something we did not See before”.

Panarchy, Antifragility, Paths of Change, Alan Fiske, Thermo-Dynamics in one Picture.

Emergent ID-Cycle

Len Troncate explains the I/D-cycle.

General Systems Theory

Part 1 : Geometry and Semantics of the Trinity

The first part of this blog contains a Geometric and Semantic Theory based on the Trinity.

Creating a Universe with only a Triangle

I show what you can make with a Semantic Trinity or a Geometric Triangle.

If you want to move to this Part push here.

Triangle of Pascal -> Hierchy of Trinities starting with the One at the Top

This is a picture of Pascal’s Triangle called Mount Meru in ancient India or the YangHui in China

.

The Triangle of Pascal described by a Yin Yang Pattern. Later you will see that Yin and Yang come back in Interpersonal Psychology as Agency and Communion.

The Triangle represents the coefficients of the Binominal Expansion (X+Y)**N and therefore every row N (0,1,..)has a sum of 2**N..

The diagonal contains many “Mystical” numbers.

Part 2 : Changing a Context with an Idea.

In part 2 I apply the theory of Change in Chapter 1 on a Context.

The only thing you have to do is start the Cycle at the right point (in general with an Idea).

I use the cycle of the Seasons as an example.

Ideas belong to the Spring.

This cycle does not stop because the motions of the planets don’t stop.

Push here to go to the Practice.

Part 3: Examples

Later in the second part I will use Examples.

This part of the blog until Part 1 repeats old blogs.

Want to start with Part 1 push here.

Part 4: Conclusion

Mikhael Bahktin was Locked up by Stalin in the Gulach

He believed that Structuring (Coding, Programming) Kills the Context.

He experienced a Totalitarian Communist System and Survived.

The only thing we can do when we face a dictator is to Take our Historic Responsibility, Act in the Open.

and Drop our Mask and show you are Unique and therefore

There is no Alibi for Being.

We have to Join the Worldwide Carnival of Fools and start to write a new Myth for Mankind. 

According to Bahktin we are ending the big Cycle of time and are starting the creation of new Myths.

The Zero (“Good-for-Nothing“) , the Fool is the first card of the TAROT.

In the Cycle of Bahktin history is described by Chronotopes, Stories related with a space-time, a Place in History.

The End of Duality

A new start of the Grand Cycle of Precession (P=25.000 years) is associated with Aquarius, the bearer of the Water of Life.

Aquarius ends the Age of the Fisch, the time of Good and Bad and Duality.

The Renaissance of Alchemy

Judging will be taken over by Creating.

We have to learn to create our own Reality.

It will be a revival of Alchemy.

The “Avatar” sequel arrives 13 years after the original, and now Sam Worthington’s Jake Sully, at right, is the father of a brood.

Panarchy

Revolt (Experiment and Test) ,->

Remember (Stabilize, Conserve, Accumulate Memory).

Panarchy is a theory about an Ecology

the Model of Panarchy contains three nested Cycles with the shape of the Moebius Ring.

Two significant connections are labeled ‘Revolt’ and ‘Remember’. The smaller, faster, nested levels invent, experiment and test, while the larger, slower levels stabilize and conserve accumulated memory of system dynamics

Bio-Field Shapes the Body not the DNA.

In a recent blog I showed how billions of 1-Cellular Organisms work together to support the Human Ecology we call a Body.

They cooperate by sharing their Bioelectric field (Biofield).

Constraint -> E/M-field

Every cell is a neuron and a small Battery that produces its own E/M-field.

The E/M-field generates the Shape of the Organism.

Potential->Zeropoint Field

The energy of the organism comes out of the Zero-point field.

DNA only determinates the Hardware of the cell.

The Cooperative field contains the Software.

The Language of the Universe was recently discovered by Peter Rowlands.

Biochemistry will be succeeded by Biocomputing.

“All known cognitive agents are collective intelligences, because we are all made of parts; 
biological agents in particular are not just structurally modular, but made of parts that are themselves agents in important ways. 
There is no Truly Monadic, Indivisible yet Cognitive Being“.

Antifragility:

I start with a long citation of Nassim Taleb about Anti-fragility:

“We have the illusion that the world functions thanks to programmed design, university research, and bureaucratic funding, but there is compelling — very compelling — evidence to show that this is an illusion.  

Technology is the result of antifragility, exploited by risk-takers in the form of tinkering and trial and error.  

Engineers and tinkerers develop things while history books are written by academics;

we will have to refine historical interpretations of growth, innovation, and many such things.

The error of naive rationalism leads to overestimating the role and necessity of … academic knowledge, in human affairs — and degrading the uncodifiable, more complex, intuitive, or experience-based type”.

The citation of Nassim Taleb is illustrated by Four pictures out of my blog about Anti-fragility.and Structure preserving Mappings.

The four Archetypes of Carl Jung, indentified by their Colors are connected by a Path of Change (PoC) of Will McWhinney where the links are taken out of Interpersonal Theory and Panarchy of Crawford Stanley  Buzz Holling, Panarchy describes an Ecology. Poc is linked to the Human Relation Model Alan Fiske, the Scales of Measurement Theory and Geometry.

there are two types of networks being homogeneous (the same) and heterogeneous (different).

The first one has a Bell Curve and the second one a Power Law as a probability distribution.

The first one contains objects that belong to a group that is part of the group that is above the mean while yhe other is below the mean.

The first group feels itself High and the other Low.

Low and different is in the mood to Revolt.

This image has an empty alt attribute; its file name is Slide45.jpg

Dutch version of the same image above with many versions of the Dutch term Maat meaning “Appropriate Ratio” but also Friend, Rythm, Balance and Norm.

The four possible reactions of in a Microbial community after a Distaster.

The last possibility, Altered Composition and Different Performance is called Anti-fragility.

Revolt: Leave the Cycle and Jump

The I/D-cycle shows that you sometimes have to Revolt and Leave the Cycle and Jump to a higher level to a cycle with another Rhythm.

This rhythm is the rythm of the Clock (Heart) in the Center.

Panarchy: The Patterns of an Ecology

Behind the picture above you can see the model of Panarchy created by a group of scientist coordinated by Buzz Holling.

Mobius Ring

It also shows a Geometry you have to remember called the  Möbius Ring.

Part 1: Theory

Geometry

Triangels are the Building blocks of Geometry

Trinity->Triangel

“The Tao produced One; One produced Two; Two produced Three; Three produced All things.” 

The Three Pure Ones

The Trinity is the smallest Number with a Middle.

Balancing Trinities

The Trinity can be balanced by linking trinities to the trinities.

The trinity is the most Efficient Number (“Balanced Ternary“) and Storage System (“Balanced Trees“)

Platonic Solids are made of Triangles

The Platonic Solids are all the possible forms you can make with a Triangle.

You can Generate the Platonic Solids and a very simple Computer out of the Trinity.

Semantics

Quick Introduction of Concepts

the Act of Creation is a Fusion of Seperate Concepts

Accordng to Arthur Koestler (1964): a new Theory is a Fusion of two previously separate Frames of Reference (“Bisociation”). 

Later (2002) Gilles Fauconnier & Mark Turner inspired by George Lakoff ( (Metaphors We Live By (1980), Philosophy in the Flesh(1999)). called the Semantic Fusion of Concepts, a Conceptual Blend

Fusion From 2->1 1+2=3:

To save time and memory (the Human Scale) we compress Action Scenario’s into a single Concept that can be fused with another Concept to compress long Chains of actions into one word that Unwraps if needed.

Physics

The Fusion of Opposites is the Empty Set also called the Void, the Singularity or a Point.

Fusion <-> Splitting

It is not always possible to reverse a fusion of opposites unless the reverse is part of the fusion like it happens with Light and Matter.

In this case matter and anti-matter fuses into light and light splits into matter and anti-matter.

The two processes are symmetric and are related by a constraint that +1 – 1 = 0, a (Nilpotent) constraint that can be found behind every theory in Physics.

The Universe is a Machine

Peter Rowlands was able to Rewrite the fubdamental theory of Physics into a Turing Macine with a zero-constraint.

Each stage or ‘alphabet’ in the rewrite system is a totality, completely incorporating and extending the previous totality.

Octionions, Spirals in 3d Space

His rewrite system is based on the Octionions an extension of the Quaternions, an extension of the Imaginary numers being Spirals in 3D-space.

The Middle: Zero-Point

In the middle between positive and negative is the Zero, the Vacuum, the bridge between the two mirror-universes we live in. One during the Day (Sun) and one During theNight (Moon).

Projection

Two projections of the same object.

Observers (Points)

What do the two Fused Projections of two Observers have in Common?

Cross Ratio:

They share a Ratio between A,B,C,D called the Cross Ratio.

Lines

When two distinct points (dots) are connected they form a line. 

Sphere

Infinity

Infinity is visible from the Pole

In non-Euclidion Geometry (Projective Geometry) Parallel lines Cross (Meet) at the Horizon.

Horizon

Frame

In Euclidian Geometry everything you see is seen out of a Recktangular Frame.

brown wooden dock

Curved

A non-euclidian space is Curved.

Digital vortex - Royalty-free Abstract Stockfoto

Projective Geometry started as the Art of Perspective in the Renaissance.

Perspective

IMAGE: Leonardo's perspectograph

Looking Through a Hole

In this picture you can see that Leonardo Davinci is Looking with his Eye through a Hole Drawing a Sphere where theTangent is the horizon.

The Phoenix (Firebird) dances the Act of Creation

a Quaternio: is a Fourfold Cycle

Paths of Change of Will Mcwhinney is a Fourfold Cycle , a Quaternio.

The Quaernio is an Invention of Carl Jung.

Alchemy

The four Elements of Leibniz

Leibniz fused Logic and Alchemy by Rotating the Same Fourfold Structure out of the Logic of Aristotle for 45 degrees.

Jung found the Quaternio when he researched Alchemy and the Gnostics.

Intuition

The gnostics believed in Knowing we call Intuition.

Psychology, Psychiatry, Culture

Carl Jung just like Joseph Campbell with the Hero’sQuest and Mikhael Bahktin with the Chronotope, tried to find the Pattern behind the pattern.

The Fourfold Mobius pattern projected on a City.

The Fourfold Mobius pattern projected on an Ecology is called Panarchy.

A Mobius pattern has no center.

To make this possible the cycle moves in an Extra dimension.

A Pentagle is a Square + its Center (the Cross, White)

Bahktin Cycle

Every Point of View has Four connections to the other 5 Points of view.

The Pentagle repeats in the Center.

Cube of Space

Cube of Space

Quaternio Fourfold of Fourfold

The pictures show a Square divided in Squares where the four diagonals are opposites and the top-down diagonal consist of four Tetrahedra with a point (the cross) in the middle and two circles at the top (Adam, Anthropos ) and the bottom (the wheel of Fortune (Rotundum).

The wheel is Always Turning

The Seal of Solomon
The Seal of Solomon

Out of the Duality that is the Point a Process starts that is always a Balanced Cycle (circle) in which the sum of all its Potentials is Zero.

The Lo Shu Square on the back of a small turtle surrounded by the signs of the Chinese zodiac

Eudaimonia: Living the Good Life

Carl Jung

Structure Preserving Mapping

The anthropologist Alan Fiske Discovered that his model of Human Relations was compatible with the Scales of Measurement theory.

Scales

Humans Measure their Relations with Scales.

Measurement

The model of Fiske is compatible with Paths of Change that came out of the research of Carl Jung in Alchemy he called a Quaternio.

Points of View

A Map is not the Territory (Korzibski  : General Semantics)

The higher you Climb the Scale the more Details you loose.

Zoom in <-> Zoom out

You have to Zoom in and Zoom out in the Context from the perfect Point of View when you make a Design.

A Category is a deliberately Killed Context

Will McWhinney called the measurements World Views.

Yin and Yang

The world views can be classified by Agency and Communion that are the same as Yin and Yang.

Structure Preserving Mapping

The mathematician Eric Benoit  proved that the Scales are Structure Preserving Mappings.

Hierarchy (Blue)

Autocratic hierarchies are top-down or bottom up but there is always something or somebody (an Agent) at the Top

Social Network )Green)

Social structures like Families are Networks where the Points (Members) are linked by lines.

Individual (Yellow)

Are not connected and not an agent, they are Al-One.

Cause and Effect (Red)

The points that are “acting, Agents) are connected by directed arrows.

The four Geometries of Paths of Change
 1. Projective Geometry Connect Points of View to find the Context.
 2. Find the differences
 3. Fuse the Diffrences
 4. Order them and produce a Ranking
 5. Transform the ranks in States.

When we Fuse Differences we move from Similarity Geometry to Affine Geometry.

In case of the corresponding Scales we move from the Interval scale to the Ordinal Scale or in tems of relationships from Equality Matching to Authority Ranking.

The Hierarchy of Scales

MP looks like Capitalism

CS looks like Socialism

EM looks like Liberalism

AR looks like Communism

Autority ranking and the Ordinal scale share the Geometry of a Hierarchy where the most important Ranking is at the Top.

Hierarchy One (Idea)->Many:

A hierarchy connects the One to the Many

To make a Ranking you need to define what > or < really means.

>=Expanding and <= is Compressing.

Mirror Universe

When you keep on compressing you reach the singularity and the Planck Scale, a tiny black hole (Point, Bindu) that connect to a tiny white hole that connects with our Mirror universe.

Trees are Expanding Flow Sytems

Inhibition

In Nature every Living system contains an Expanding and a not-expanding, Inhibiting, proces that prevents expanding to Infinity.

Limited Resources

Processes are limited by the Resources they use.

Structure Preserving Maps

A Theory is a 1-to-1 Mapping or Morphism between Numbers Perceived by the Senses and and other numbers described by Rules (Algorithms) often related to the Mind.

In Paths of Change this Mind<->Senses-Map is called the Analytic Game.

A Structure preserving mapping does not change the rules that are related with the Origin of the mapping (“Reality“).

The Secret of Alchemy

When thou hast made the Quadrangle Round, Then is all the Secret found”. George Ripley (d. d 1490).

George Ripley was a famous Alchemist.

In the statement he “gives away” the Secret of Alchemy:

History Repeats Itself:

History Repats itself all the time and the cycle is a Square, the Quaternio.

the Cycle is a Magic Square

The only thing you have to do is fill the Variable in the Beginning and turn the Wheel of Adventure where all the Four Points in the square are Opponents.

When you connect the points in the outside ring in rising order the Cycle of Saturn (Father Time) appears.

They share the same Number (5) in the Center making the square a Magic Square called the Lo Shu you can find on the back of a Turtle meaning the Constellation of of Orion.

Lo Shu Magic Square

Practice

Very Short Summary theory

Fragile

When a calimity happens a Fragile system is destroyed,

Resilient

a Resilient system returns to its old state

Anti Fragile

an Antifragile system returns to a “Better” state.

Structure Preserving

A Structure Preserving Map (SPM) preserves the Structure of de input of the mapping.

This means that the proces of design does not contain an implicit theory of the designer.

This happens often because it is very difficult to become independent from your Personality, your Education or the Social group you are part of.

Objective

The SP-design is “Objective“.

A SPM combines four steps that “Compensate” the influence of the other three.

Carl Jung Archetypes

The same applies to the four Archetypres of Carl Jung,

the four Scales of Measurement

and

Alan Fiske’s Relational Model

Alan Fiske, a cultural anthropologist, discovered four different Social structures that are together a SPM meaning that their combination is independent from the Culture they are part of.

Relationship Typologies (Chapter 6) - The Cambridge Handbook of Personal Relationships

Relation Alan Fiske Scales of Measurement PoC Worldviews

Same Model mapped on Geometry:

Ratio ->Euclidian Geometry

Interval –>Similarity Geometry

Ordinal>Affine Geometry

Nominal -> Projective Geometry

The four Geometries of Paths of Change

Steps

This part contains the following steps:

1 Select the Context and Analyze the context

2 Select a Path of Change advice: Choose a Quaternion

3 Select a Starting Point you can start with a model (“specification”), a Process, a Social network (including a UID(“Universe of Discourse) or an Idea.

advice Start with an Idea watch out an idea is not an impulse.

It takes many years of search and reflection to find the proof of an idea.

It took Goethe many years to find the Uhrplant.

An idea is a concept that belongs to the Point of View of the Imagination (not Fantasy) also related to Spring in the Cycle of the Seasons.

4 If you want to start with this step you have to find and Search for Unique “Objects” in the context.

Objects can be organisms (including Humans) but also Physical objects (“Houses”).

In the example about a model of Sports it took many years to find out what types of games people play and how they play.

This lead to Names and rules (Instructions) how to play the game. Rules/constraints are often used to define a designbut a simple Hiërarchie also works.

5 Fuse the Unique Objects and Count them. With counting you assign Unique names to the objects.

Choose the Number-System you like. Look at the Trinity.

Fusing could be a Physical proces but it is often a Semantic Process including Instruction or making a Plan.

6 Find a criterium that determinates what > or < means and Order the objects. In the example of the games people reinvented a genral game called the Olympic Games and defned medals to order the players.

If you cannot find a criterium you are certainly operating on a abstraction level that is too high.

Change the Scale.

7 Transform the order into Stages or steps and you have created a production proces

8 Evaluate this result and start an Improve-project if necessary formulate this into an new Idea

9 go to step 3

Looking for Examples push here

Step 1: What is the Context?

What is the Context? This a link to a PDF written in Dutch.

When you start a design you have to decide What you want to Design.

‘this What is called a Context.

Five Ways to describe a Context

There are Five ways to describe a context.

Senses: Point of View and Scales

(1) Red: You can use the Senses (Eyes). In this case you have to define a Point-of-view and a Scale.

The higher you move the less detail you will see.

Naming Repeating Forms we See

(2) Yellow Imagination : In the context you can recognise Repeating forms you can point to and give a Name.

The names represent different Concepts.

Concepts are Nouns.

Verbs are Actions that connect Names

Nouns are verbs that are suddenly stopped.

Universe of Discourse

The set of concepts that represent a context is called a Universe of Discours (UID).

In this blog you hopefully will understand that humans are saying the same thing in many different ways by creating new concepts that are fused with other concepts creating new theories that are so complex that only Experts understand them.

The Higher the Scale the more Looks the Same

(3)Blue Models: A set of Concepts seen from a scale (much) higher than the Point of View is called a Map.

Networks

(4) Green: Houses shield Humans. A set of houses is called a neighbourhood. A Neighbourhood is an example of a Social Network.

Humans show their appreciation with their Emotions. When they are far from their “house” some of them become Homesick.

Center

(5) (White): the Cross of the lines in the middle of the six connections between the Points of View we call the Centre.

Production &- Consumption Cycle

In this picture you can see the actions that connect the Points of View with the point of view of a human in the Center.

A human in the center is described with the Fivefold model of InterPersonal Theory. There are four types of Social Networks (with a center) .

The four networks are connected with-and against the Clock by the Production and the Consumption cycle.

A Community of Practice expands in four different types of Companies.

A community of Interest is a Small World. They contain the people with Wisdom and Vision, Will McWhinney called Mythics.

A community of Affinity is a Family or a Clan. Political Parties are Clans.

A community of Knowledge could be a University when the Knowlegde was obtained by Experiment and Verification.

Example of a Context Map of a Network of companies.

The word Context is derived from the Latin word con-textere which means Weaving (Textere) together (Con). 

A Context is Something that Surrounds Something Else, Puts Something on its Place or Relates Something to Something Else that has a stronger Foundation.

Other words that are part of the same Family are Frame of Reference, Setting, Environment, Background, Situation, Ambience, Circumstances, Fabric and Framework.

A context is a SpaceTime ( a Chronotope) with a Boundary. or a Frame being a Square that contains Points of View or a Square that contains Squares.

Standardized Questions

You can a ask standardised questions like Who, Where, When, Why and How to describe the context.or a Map.

Communication

There are two Metaphores connected to Human Communication called Conduit and Toolmaker

The first one is about exchanging. “words” (conduits) without exchanging meaning.

The second is about Collaborative Learning.

Small World or Universe of Discourse (UD)

Universe of Discours : The collection of objects being discussed in a specific discourse in the context.

There are Random and Regular dynamic networks of cooperating humans.

Small Worlds are a regular network with a small amount of paths linking the participants in the network.

Shared Goal

The reason could be a shared sSared Goal or Purpose.

Small Worlds are found by looking for people who are a successful Networker (or another Social Entity like a Company or a Network)called a Hub.

Same Playing Field

Is a concept about Fairness, each player has an equal Chance to Succeed, but that they all play by the Same set of Game Rules.

This image has an empty alt attribute; its file name is sportengels.001-2-1024x576.jpeg

Game of Life

A model of Sport connected to the Virtues of Plato.

I tried to make a PoC model of the Sports to define a general sports advisor comparable to a Career advisor.

A Career is a Race with one Winner and many Losers

A Career is a race.

Interesting result was that I rediscovered the Virtues of Plato and the reason why the virtues where created,

to train people in the Game of Life.

The model is also applicable to the level of Society (Samen-leving in Dutch).

Interested in more? push here.

Step 2: What Type of Project Circular or Linear?

The Second Step is is the Choice between a Cycle (A->A)and or a LineInterval, A->B.

Resilience: B<-A->B

PoC advises you to choose a quaternion, a Four-fold cycle, for the reason that nothing will change because of the Third Force of the center Resilience that controls Expansion and Contraction.

The interesting point is that almost every way you chose is connected to a specific Theory of Change so you can also use your favourite approach.

Meta-Practice

That is why Will McWhinney called Paths of Change a Meta-Practise.

There are six possible Lines and many more possible cycles including a 2-step cycle and many ways to Rotate.

Step 3: Where do I Start?

You can start with an Observation, a Model, a Motive, an Idea, a Vision or an Insight.

An idea is not something that pops up.

It is often a result of many Connected Cycles taking a long time.

It took Wolfgang Goethe a long time before he found the Uhrplant and it took a lot longer before his ideas about Morphology became reality.

What is an Idea?

An Idea is a Pulse that comes out of the Action Potential of the Emotions triggered by an Insight or Epiphany (Eureka-effect).

An Idea is a “product of the Imagination, something we See when we look Inside (Insight).

According to Plato an Idea is an Essential part of Reality.

Fuse Ideas into a Perfect Model

Ideas become essential by collecting a lot of look-a-likes and Fuse them into the Perfect model.

A Fuse is difficult to Split

When a fuse produces the energy of the Light of Creation it is difficult to split just like matter and anti-matter.

They can be found by looking and confronting the observations of our Reality not with a Prejudice but with an already acquired Insight (Wisdom).

The Tension between In-Sight and Out-Sight can be found in an Inventor.

Invent:Looking for a Proof

Invent is the result of “Looking for Something” you already know it Exists.

Abstract concepts(Models) are not Ideas.

This can be checked by Imagining the Concept.

Abstract concepts have no image.

An Architect connects Vision and Model by making a Design (designare = draw).

Games

2-combinations of Worldviews are called Games.

Six Archetypes

Games are controlled by an Archetypal Role in our case the Architect but we can also play the game of Inventing starting with Perceiving or the game of the Visionary or the game of the Market of the Entrepreneur.

A 2-combination of worldviews is called a Game.

There are Six games and much more Paths of Change when we combine the games into a Cycle.

A Cycle can move with- and against the Clock.

Rotation Around a Point in the Middle

In the middle of the cross of the square we find the empty set because the worldviews are Opponents.

Plato

The world of Ideas is the World of the Universals

There are two “worlds” that are isolated. In the world of Ideas the Sun of theRatio shines and everything is Perfect. In this world all the particulars have just one Inversal. The universal of all of the ideas is the Good.We live in a Cave and see the shadows of the Ideas being the particulars.

Four States and a Center

In a Fourfold cycle there are four states to start with.

These states can be classified by the four Archetypes of Jung being the Classical Elements air, fire, earth, and water that can be replaced by the Four Seasons with the Earth in the center.

Four Seasons

In the picture below you can see a pattern that moves with the seasons and contains four “Games” and two “games” that Bridge (jump over) and two “games” that go against the flow.

Improve uses the Store created in Autumn that has a certain Value.

Make uses the Energy in summer to Expand.

Design moves against the Flow because Winter is an Authoritarian season or start a Revolution

Winter does not accept Opposition so

Accept or Revolt

or take a Shortcut and

Invent or Improve

Thats why you have to use a short-cut and use the path of Inventing or let your Idea value in a Brainstorm and Improve the context.

As you can see it is not difficult to Play with the model because it refers to our Reality.

 • Wood/Spring (Yellow) : a period of Growth, which generates abundant vitality, movement and wind.
 • Fire/Summer (Red) : a period of swelling, flowering, expanding with heat.
 • Metal/Autumn (?Green) : a period of harvesting, collecting and dryness.
 • Water/Winter (Blue) : a period of retreat, stillness, contracting and coolness.

Spring

Spring is the “Creative”Artistic” step in the Cycle.

Spring starts a proces of Growth, which generates abundant Vitality, Movement and Wind.

Seed

To do that we have to Abstract the Idea into a Seed.

Indian summer

This means that you have wait for the end of the autumn at the fifth season Indian summer and take the shortcut through the cross of the center.

Seeds are eaten or planted in the Winter or Spring, Grow in the Summer and are Harvested and Stored in the Autumn.

Abstraction -> Essence

Abstract means “drag away by force meaning “splitting” and taking something out, making it more Simple, Compress,

To take the bean out of the pod you sometimes have Break the whole to get it out.

If the idea is articulated in words, words are deleted if the idea is a picture connections are deleted, an “abstraction of a line is two points connected.

The ultimate abstraction is a Point and one Word (a State, for instance Darkness or Emptiness).

an Abstract is a summary )shorter, more Essential).

In the Beginning: Movement

The opposite proces of Expanding is complicated when the starting point does not contain a proces or the process was there before the Beginning (“Movement).

Deleting a point or the same word becomes adding a point or the same word.

Most people are not aware that many diffrent words have the same meaning.

Idea->Seed

Blue, Cold, Winter, Red, Hot, Summer, in Between Spring (Yellow), Autumn )Green).

The same Development Cycle but with different concepts.

Producer and Consumer are part of the Production and Consumption Cycle.

They are fed with the Energy of Creation (Idea) hat comes from Spirit.

The idea becomes a Seed in the Production Cycle.

The energy is Stored (Autumn, Green) in the Emotions (Action Potential)

Production and Consumption have to be Voided which means that their Sum is Zero.

A PoC-cycle based on the Business Cycle that uses the Chinese Sheng Cycle where the Cross in the middle (White) is part of the cycle creating a Pentangle in the Middle.

A Pentangle is a Fractal.

A fourfold cycle in which 2 stage of Contracton (Winter) is combined with two stages of Expansion (Summer).

Combining Expansion Compression Showing the four Patterns (Spirals) they produce.

Production/Consumption Cycle as an Expansion of the Human in the center

An ecology contains many layers of cycles.

A Context is also a potential Expanding or Compressing system where the parts are described by a pdifferent Point-of-view.

They can move in four diffrent direction or dependent on the Resilience of the whole that wants to stay the same.

Sep 4: Starting a Cycle

The first and most difficult Question we have to ask is:

What is Different or Unique in the Context we want to Explore?

Gilles de Leuze: What is Different?

The Creative Force cannot be resisted.

It becomes Stronger when it is resisted.

Difference is Pressed into Forms. 

The Dialectic, of Hegel operates with Extreme Differences ( “Polarities”) alone.

Therefore Don’t use Opposites.

When a concept is already fused Split it again and reuse the Parts.

When we repeat something it has to be Essential for some reason. so

Find the repeating structures and detect the Essence or dig deeper.

sometimes cycles contain cycles and contain cycles becoming spirals or higher order torsion-fields

Higher order fields need higher dimension that are not of our world.

You can change dimensions by using different numbersystems mostly Complex like the Quaternions or the Octonions.

Unique identities can be combined with other unique entities.

Every new combination is different.

Movement -> Space Divided by Time

There is only one esential concept : Movement.

LarsonsScalarCube.jpg

Northrop Frye: Archetypes and Fearfull Symmetry

Archetypes are Essential and Unique Patterns because they are Old.

Northrop Frye lwas one of the most influential literary theorist, of the 20th century.

He uses the “same” model Mikhail Bahktin uses.

Watch this video when you want to Learn more about Archetypes

What is a Design?

Step 2: Design: From Spring to Summer

Expanding

The Summer is a period of swelling, flowering, expanding with heat

Fuse the Differences

Find a way to fuse all the differences (ideas, seeds) into a Whole in the Context.

Ranking Hierarchy

Find a way to order the differences in the context.

Order

Define what > (expand) and (compress) < mean.

Design

In a Design we move from the Visual to the Semantic making use of Words (Blends) or Schema’s, a Pattern of thought or behavior that organizes categories of information and the relationships among them.

Permutations

When you observe the distinct unique objects the only thing yo can do is Count them using a unity, give a name to the numbers and put them in different orders (permutations).

Long Horn Medicine Wheel: Every Unique Stone has a unique Place (Angle) in the Circle and a unique Meaning.

Rhe Medicine wheel is the oldest cycle in history.

As you can see the Moebius Ring is, the model of Light is in the center.

The four corners are controlled by the animals with unique characteristics like the Eagle.

The four animals come back in many beliefsystems including Christianity.

Beauty of the Whole

When you observe them as a whole you could experience different types of emotions sometimes related to the concept of Beauty.

In this case I want to present the work of the recently died Christopher Alexander called the Nature of Order.

Assigning an Amount

When you have put all the different unique objects in the Chronotope it is possible to assign different quantative values (an amount) and give this amount a name to the object and create a ranking.

Nature of Order

From Summer to Autumn

a period of harvesting, collecting and dryness.

Transformation

From Autumn to Winter

period of retreat, stillness, contracting and coolness.

From Winter to Spring

Examples:

Using Play as the Essence of sport.

A few weeks ago I made a model of the Sports

I chose the name Spel (Play, Game) for the Unique Part of the Model

Will McWhinney called this “game”, the Game that creates Games, The Trickster or the Fool as Archetype.

James Carse called it the Infinite Game.

Business Cycle

Essential Proces Model of a Bank

Design of a the combination of Watson (IBM) and Banking (In Dutch)

Essential Model of Smart Computing

Summary

Introduction

Antifragility goes beyond Resilience

The resilient resists Shocks and stays the Same.

The antifragile gets Better.

In this blog I use the insights from my blogs about Anti-fragility and Panarchy to find out how to design to prevent that a new system returns to its old state..

An Ecology changes when the Unique entities Unite.

Unique humans are called Visionairs, Prophets, Guru’s Mystics, They See with their Inner Eye, the Imagination.

Fusion <-> Specialization

The Unbroken Sequence of Origins is a Cycle that starts at the beginning of the Universe and shows that Fusion and Specialization are the major factors.

We are approaching a new Fusion. This was already predicted 5000 years ago.

This step was called the Waterbearer. It ends the Age of the Fish, the time of good and bad (?Dualism).

Mikhael Bahktin predicted this Transformation too in his work he wrote in the Gulag Archipel of Stalin.

Theory

The Theory is splitter into Geometry (Shape) and Semantics (Symbols Alphabet).

Geometry:

Triangel, Trinity

In the geometry I explore the triangle and the many different geometries that can be made out of combining triangles.

Semantics

In the semantics I explore the same trinity now called a bisocation or a Conceptual blend.

A Suare is a combination of two Triangles and contains six lines.

Square-> Quadrangle: Quaternio

A Square is a combination of two Triangles

Carl Jung discovered that the old “mystical” theories are based on squares (quadrangle)he called a Quaternio.

Point of View

a Point-of-View is dependent on the Scale and the tpe of Space you live in.

In non-euclidian space everything is Curved.

Frame

In our Euclidian space we always look through a Rectangular Frame.

Preserving Structure

The new approach is based on Structure Preserving Maps that were found when the Anthropologist Alan Fiske discovered that the Types of Relationships he found worldwide in every culture were compatible with the Scales of Measurement.

Practice

Spring

Finding Uniqueness in the Chinese model of the Seasons the year we start in Springtime.

What is an Idea?

An idea is an insight, and an Emotion, omething that gives a Pulse to get into Action.

Summer

From Spring to Summer called Design is not Design but Inventing in Paths of Change.

Design moves against the flow because a Hierarchy is dominant over an idea or insight therefore you have to make an Anti-fragile Jump.

Paths of Change contains more “jumps” of 6 months.

Ranking: What does > mean in the context you want to explore?

A context is a Chronotope with a permeable Boundary.

We move to the Affine-Geometry, from the Interval scale to the Nominal sccale.

both are related to the Hierarchy being a rotated tree with the one at the top.

the One at the Top is Essential

The one is an essential concept so the top of a hierarchy has to be essential too.

Design

This step is often called a Design (a drawing).

How do you draw an idea?

If it is an insight it could be a result of an outsight.

In this case you have moved from the summer the time of looking to the autumn, the time of taking store to the winter the time of reflection coming out of hybernation in Spring.

Put the difference in a whole and count them.

give a name to the numbers and a assign an amount to the unique differences.

Order (Sort) the amounts.

Beauty

Unique objects can be permutated where a certain permutation could give the emotion of Beauty.

In this case you have found the Nature of Order of the recently died Meta-architect Christopher Alexander.

Transform from Levels to States.

(5) Step 3 Transformfrom Ranking Order to measuring a Distance needing a uniform measuring sStick like Hours or Money.

Use / Evaluate

(6) Evaluate (Potential)

Improve

(7) Improve

Examples

Examples of Designs.

Back to the Beginning.

Part 4: Conclusion

This blog started as a course in a new type of design based on many earlier blogs.

I called it Anti-fragile Design.

When I started to explain the essence of the long sequence of blogs I discovered that Resilience is the main reason that new designs fail.

They fail for the simple reason that the “old” always comes back.

This is also the Quintessence of Alchemy.

The concept Antifragility was invented to beat Resilience and Resilience is the foundation of Panarchy, a theory about Ecologies.

Ecologies make a jump to a “Higher” level with a different Rythm but the Meta-pattern behind the jumps is not changed.

The universe is repeating its repeatings all the time.

Perhaps they are all te same and we Name them differently.

The same is proved by the theory of Peter Rowlands that shows that the Meta-pattern is a Quaternion or even an Octionion.

The “bad” thing of both number-systems is that they are noncommutative and nonassociative meaning that the result of an algorithm is dependent on the order it is applied: ab is not equal to ba.

Every Path of Change has another result dependent on the path that is taken.

This makes our universe highly Unpredictable and Context-Dependent.

It is a Wheel of Fortune.

The Mathematics of the Octonions

History of Mathematics Hypercomplex Numbers

Higher Order Number Systems

When you introduce new types of Constraints new theories appear.

Space/Time is Not Stable it Emerges

Adlers Trace-Time

In Adler’s Trace-Time certain constraints are always fulfilled.

The Wandering Universe

Quantum theory and space-time are emergent phenomena.

Nothing is local, neither in space, nor in time.

Locality and separability are approximations of our present-day universe.

Spontaneous collapse is omnipotent and at play, making the universe look like it does.

However, appearances can be deceptive.

Deep down, if we look very carefully, everything is everywhere all the time, in a manner of speaking.

Wandering is a property of the approximate universe.

It is an illusion.

Imagination

Advice for a nice way back to start alover again go to this blog about the Imagination.

Return

Back to the beginning push here.

Featured

From Coordination to Synchronization

Direct to the Summary Push here

or to the Conclusion push here

Strange Hybrids:

Are they a result of the human imagination or were they Real?

Humans are Synchronized by a Rhythm

Dancers performing Swan Lake

We Engage when we are Alike.

Introduction

We Talk and think in Visual Metaphors.

Our Emotions are controlled by the Chemical Endocrine System.

We Act in Physical Reality.

We Dream in a parallel Anti-matter Universe connected by the Vacuum.

We Relate to other Organisms but we also Destroy them.

Humans are not only “Semantic” but also “Biophysical” (Chemical) “Living” entities.

We live Simultaneously in Four Universes.

One of them is the Universe of the Spirit and the Imagination.

Fuse Semantics and Physics

In this blog I will try to fuse Semantics and BioPhysics using the ideas of Will McWhinney about Engaging. and Coupling.

How do Living Systems Create Meaning?

Recently Science started to realize that “we”, the Organisms, are more the same than we “think” (“experience”).

George Lakoff discovered that our language is Embodied.

Michael Levin discovered that our Body is a collective of 1-cellular organisms that are coordinated by a shared Eectro-magnetic Field.

Humans are part of many “higher order collectives,like the State.

Is the state a “living” being?

The State is an Ecology.

It is certainly an Ecology.

Ecologies are not “Managed“.

They Evolve.

Panarchy: The Adaptive Cycle of an Ecology

Shared Bodyplan with Bacteria

A bacterium has the same “Body plan” as a Human Being.

Therefore we can “define” what meaning could mean for a Bacterium or a Virus.

Meaning

Human beings create meanings.

the creation of meanings is not unique to humans, or even to “complex” organisms, but is a characteristic of Living Systems. 

oncepts originating in the Cognitive Sciences apply to Biological Systems 

Bacterium

The Bodyplan of the Bacterium with the Memory in the middle and the Brain, A receptor at the Front.

The place of the Memory is also the place of the Heart of the Human.

Heart in the Center

Rodney Cotteril found out that we think with of the spinles of our muscles and use our muscles as a memory.

This explains why humans with a heart-transplant are confronted with the personality of their donor.

Making a Difference

Meaning is related to “Making a Difference” and a Reaction to this difference.

Life is a Biophysical Reaction Chain

The “reactions” in the “body” of a bacterium are part of his “chemical” “doing”.

Even the short term “Memory” is a temporary state.

Perhaps this Applies to the Human too.

“Technological Approach to Mind Everywhere (TAME): an experimentally- grounded framework for understanding diverse bodies and minds”:

TAME formalizes a non-binary (continuous), empirically-based approach to strongly Embodied Agency.

The Collective Inteligence of Cells

About the TAME-framework

Predator Prey

The smallest organisms eat and destroy other small organisms.

Their most interesting technique is incorporating, a kind of reverse birthing process.

Cells Know their Place in the Body:

Cells know Where to Grow because of the Gradient in the multi-cellar-structure. If the gradient changes the shape changes.

When we analyze the many possible “shapes” all our colleagues in the “Animal Kingdom” appear.

We could even develop Wings,

Biophysics

My last blog was about the link between the Body and the Zero-point-field.

In this blog I build a bridge between my blog about the Semantical/chemical human being to the Zeropoint field.

Two Symmetric Universes connected by the Vacuum

In another blog I found the two Symmetric Universes we visit when we are Awake ansd Asleep (and dead).

They are connected by the Vacuum.

The Soul lives in a Different Universe

In another blog I wrote about the Universe of the Moon we live in when we sleep and die.

Some people are able to move to this universe at will.

Human Bias, the End of the Rational Human

Recently I discovered Heuristics , a result of a Paradigm shift in Psychology that started with the research of the Nobelprize winner Kahnemann in the Human Bias.

Humans are confused Predators (Hawks) or Cooperative fragile Doves.

Humans are a paradox created by the contradiction between Agency and Communion.

Hawks, Doves, and the Fed, Huh?

Interpersonal Theory

My clast blog about psychology was written in 2007.

It was about Interpersonal Theory and the relationship with Paths of Change. of Will mcWhinney

Grammars of Engagement

Will wrote a new book called Grammars of Engagement The book is about coupling.

In this blog I will reuse his never published book (see the end of this blog).

Entrainment

Coupling is also called Entrainment or synchronisation.

To synchronize you need a Rhythm that looks like a metronome or a (cosmic) clock.

Walter Russell got a vision in which he was told how the universe works.It is based on a cosmic clock you can see in the PoC-version below.

The Human is a copy(a lower level fractal) of the Universe in which Creativity (Inspiration -> Spirit) “stores” its energy in the Emotions (“Action Potential) that starts a cycle that looks like a Moebius Ring we could interpret as a Production-Consumption-Cycle.

Production-Consumption Cycle

Quaternion

Later I discovered that PoC is a Quaternion., a theory of Carl Jung he took out of Alchemy.

Jung learnt a lot from Wolfgang Pauli one of the the creators of Quantum Mechanics.

Pauli was paranormal

worldclock

One of his dreams was about the World Clock.

Alchemy

Alchemy is old Egyptian Science from Heliopolis that was situated at the middle of the Silk Road the road between East and West.

Communion<->Agency

The five Colors are controlled by two variables Communion and Agency that are the same as Yin and Yang or “male and female”.

They are opposites that join in the Cross the Middle (White) often called the void., the Empty Set.

Wisdom

Wisdom is the result of reflection.

The Egyptian Goddess Ma-at was later called Sophia (wisdom).

She weights the Heart wih a Feather meaning that the Balance must be zero meaning that the Heart (Upper) cycle has to be in balance.

Möbius Cycle

The same cycle used in Interpersonal theory based on ?Yin/Yang, Female/Mal, Agency/Communion, is put into a Mobius -Cycle (8) meaning two cycles with an opposite Rotation (Chakra) that meet in the Heart.

Summary

0 Introduction In this blog I want to fuse a lot of blogs I have written about the Human being as a Semantic and Biophysical entity.

1 The diffrence between small and big Organisms is much smaller than we think.

Bacteria share their bodyplan with humans and are therefore also able to make meaning.

2 Biophysics is changed because of Quantum Mechanics (QM).

QM is focused on the small and therefore also on the very small organisms.

They live close to the Zero-point-field.

3 We live in two separate universes, the universe of the Sun and the Moon.

4 The theory of the Rational Human in Economy is gone.

Humans are biased because they are moving contradictions between Agency (Hawks) and Communion (Doves).

5 The Shape of the bodyplan is controlled by a BioElectric Network that acts as a Morphogenetic fields.

6 Interpersonal theory describes Psychology and is compatible wit Paths of Change (PoC) of Will McWhinney.

They provide a simple fractal model to explain Human behavior.

7 Grammars of Engagement was the new book of Will MccWhinney he never finished.

Will tried to combine PoC with Entrainment he called Coupling.

TAME: “Technological Approach to Mind Everywhere (TAME): an experimentally- grounded framework for understanding diverse bodies and.

conclusion

End Summary

Conclusion

The new Book of Will McWhinney was never finished

because he was improving it every day and was never Satisfied with the result.

This is the Blog I wrote about his new book after he died.

Engagement Occurs when we are Alike

Will’s version of his new book I received starts with

An idea, image, or model that has been configured and prepared for enunciation appears as a line of argument, questioning, or entreaty“.

My question is now, how do we use this enunciation to engage with others to achieve understanding, response, or compassion?

The simplistic answer is to get them to be like us, to render both us and them more equally informed and caring.

We do this by coupling

This is the latest version he made with Jim Webber just before he died:

Featured

Samen Bewegen en Bewogen worden

Direct naar de samenvatting druk hier.

Samenspel is een Hyperbolic Geometry by M.C.Escher. De horizon zit in de rand.

Deze blog is een vervolg op mijn blog over Sport waarin een PoC-model van de Sport is ontwikkeld.

Dat model wordt nu gebruikt om Samenspel te onderzoeken.

PoC betekent Paths of Change.

PoC is een metapraxis, een abstractie van de praktijk ontwikkeld aan de UCLA (University of Los Angeloes) door een groep wetenschappers o.l.v. Will McWhinney.

Samenspel is een spel met de Emoties die lijken op Golven van de zee en daarom prachtig passen in een Hyperbolische Geometrie die weer past bij het Perspectief van het onafhankelijke Standpunt.

Denken met het Lichaam: Embodiment:

George Lakoff deed onderzoek naar vertalen en ontdekte dat wij denken in metaforen.

Metaforen zijn afbeeldingen tussen twee Belevings-ruimten die als we klein zijn worden verbonden met delen van het lichaam.

De lichaams-metaforen zijn cultuur-onafhankelijk en laten bijv. zien waarom boven belangrijker is dan beneden of waarom vooruit belangrijker is dan achteruit.

Samen Bewegen en Bewogen worden:

Samen Dansen op een Ritme en samen Luisteren naar Nuziek verbindt mensen.

Samenvatting

Samenvatting overslaan druk hier.

Synchronisatie:

0. Introductie: Wat is Synchronisatie ? Gelijksoortige bewegende cyclische systemen gaan zich gelijk gedragen als ze communiceren.

Het geldt voor mensen maar ook voor vuurliegjes.

Mensen die zich samen concentreren op een onderwerp zoals een voetbalwedstrijd synchroniseren.

Synchronisatie is ook de oorzaak van ontploffende economische bubbels.

Het is een oud beproefd instrument om massa’s in een gewenste richting te bewegen. Hitler deed het, Poetin doet het en onze regering ook. Het wordt Nudgen (duwen met kleine duwtjes naar een gewenste situatie) genoemd.

Bio-Mechanica:

1 Inleiding : Bewegingswetenschap in het Engels Biomechanica. is de wetenschap die zich bezighoudt met de Motoriek van het menselijk lichaam.

2 Volgens bewegingswetenschapper Prof. Peter Beek werkt Impliciet leren veel beter dan gestructureerd leren bij het leren van Motorische vaardigheden. Het geldt ook voor het leren van andere vaardigheden maar dat wordt niet gedaan in Nederland. Wel in de VS.

Vitaliteit

3 Vitaliteit is een >4 Dimensioneel concept en een combinatie van Efficiency en Veerkracht.

Veerkracht ( samen met Verbondenheid (Communion) en Potentie (“Rijkdom”) is een variabele van het 4D Panarchie-model dat betrekking heeft op een Ecologie maar eigenlijk op ieder veranderproces.

Vandaar dat het perfect past op PoC.

Vitaliteit kwam naar voren als een voorbeeld van Anti-Fragility ,Systemen die voordeel hebben van Wanorde.

Dit concept is ontwikkeld door Nassim Taleb, die veel aandacht heeft gekregen met zijn boeken over de on-voorspelbaarheid van calamiteiten (Black Swans).

Hier vergat hij de Synchronisatie als verklaring mee te nemen.

Die synchronisatie was niet vergeten door Didier Sonnete.

Hij noemt een Black Swan een Dragon King.

Innovatie Cyclus

Ik heb dit verhaal omgezet in een simpele innovatie-cyclus.

De Emoties hebben een Hyperbolische Geometrie:

4 De geometrie van het Samen Spelen begon met de Geometrie van de Menselijke Relaties van Alan Fiske.

Het samenspel blijkt een Hyperbolische geometrie te hebben, een Geometrie die Roger Penrose aan ons Cyclische Universum geeft en door Escher werd gebruikt om mooie zelf-refererende (fractale) tekeningen te maken.

Perspectief: Horizon, Stand-Punt en Denk-Raam:

Nadat we weten dat de emoties alles rond maken kunnen we m.b.v de Projectieve meetkunde laten zien door welke

ramen” we kijken en de Horizon van ons weten beschouwen.

het Kosmische Pendulum van Walter Russell:

5 Walter Russell kreeg een visioen waarin hij zag dat het Universum op een Metronoom lijkt.

Conclusie

6. Conclusie Seth was een entiteit die werd gechanneld door Jane ~Roberts.

Seth heeft tientallen boeken gedicteerd die bij nader onderzoek de geometrie van het samenspel ondersteunen. Dat geeft hoop.

Samenspel is een spel van de emoties die zijn de uitingen van de vortexen in het lichaam die in India Chakra (“Wiel”) worden genoemd.

Volgens Seth sturen ze de werkelijkheid aan en dat geloofd Roger Penrose ook die inmiddels de Big Bang heeft ingeruild voor een cyclisch universum dat weer prachtig past op de metronoom van Walter Russell die weer prachtig past op het foton die zichzelf vernietigd om weer geboren te kunnen worden.

Licht

In den beginnen was het Licht en het is er nog steeds.

Het stuurt de creativteit die anderen de Heilige Geest noemen.

Platonic Solids
De Platonische vormen zijn het resultaat van het oplossen van de spanning die ontstaat als een bol wordt vervormd.

0 Wat is Synchronisatie?

Christiaan Huigens ontdekte dat klokken die aan dezelfde muur hangen gelijk gaan tikken. Dat geldt ook voor mensen.

Alles wat communiceert, op elkaar lijkt en cyclisch beweegt gaat zich gelijk gedragen.

In 1975 bewees Charles Peskin dat zelfs ongelijke “tikkende” (“bewegende”) systemen synchroniseren.

Onze grootse klok (“de tijdgever”) is de zon. Die bepaalt erg veel aanpassing van ons lichaam en de natuur.Grote klokken bepalen kleine klokken (“overload”).

Deze video geeft een ervaring wat het betekent als een mens wordt opgenomen in een entrainment-omgeving zoals een stadion. Belangrijk zijn de ritmes en de bewegingen.
Dit werkt nog veel beter omdat hier een bepaalde frequentie wordt gedrumd die flow induceert. Dit is hetzelfde als een medicijnman doet in combinatie met gelijksoortige bewegingen.
Hier gebeurt hetzelfde met als effect dat de dansers volledig in trance gaan. Opvallend hier is dat ze ook nog is een simulatie laten zien van het universum waarin alles rondom alles draait.
Nataraja (Shiva) danst de wereld uit het niets. De vier handbewegingen corresponderen met de vier Worldviews van PoC.

Shiva danst op de onwetendheid in de vorm van een dwerg..Let op: de “blauwe” worldview die toont de Trommel van de Wereldklok.
De rechter hand draagt het vuur van de passie.
Terwijl de benen de Weerstand van de Emoties tonen in de vorm van de Olifant.

De gele hand van de Heilige Geest beschermt.
De droom van de Wereldklok van Wolfgang Pauli lijkt op het visioen van Ezechiel. De vier figuren staan ook voor de vier wereldbeelden, die de vier quandranten van de zodiac besturen. De kraai is de boodschapper.
Een geprek is een uitwisseling van trillingen die gaan synchroniseren. Die synchronisatie werkt ook andersom wat betekent dat meerdere mensen (hier twee) zich gelijk gaan gedragen wat een gevoel van grote betrokkenheid geeft. Als je verliefd bent ben je vergrendelt in elkaars fase. In het Engels Entrained.

Brein Synchronisatie

Dedynamiek van de hersenen van de zender en de ontvanger in een gesprek zien er hetzelfde uit. Dat betekent dat ze 100% gesynchroniseerd zijn.
Het zelfde gebeurt bij een grote menigte die zijn aandacht op 1 punt heeft gezet, de wedstrijd. de mensen in het stadion gaan gelijke handelingen uitvoeren dus Samen Bewegen.

Een artiest en de zaal voelen als er sprake is van fasevergrendeling. De zaal wordt een beetje warmer en de akoestiek wordt beter. Het heeft ook te maken met de bewegingen van de dirigent als er sprake is van een muziekopvoering.

Rituelen zijn gemaakt om te Synchroniseren

Mensen hebben behoefte aan een omgeving waarin regelmatig fasevergrendeling plaatsvindt zoals een kerk.

Randalph Collins Interaction Rituals de basis van zijn theorie zijn de onderzoeken van Irving Goffman

Mensen hebben behoefte aan levens-energie.

Die verzamelen ze door te koppelen aan energie-zenders/ die deze energie verzamelen als ze alleen zijn. Groepen van zenders en ontvangers komen 1x per week bij elkaar en worden gestuurd door een ritueel waarin ze synchroniseren.

1 Inleiding

Deze blog is een vervolg op mijn blog over sport.

De daar verzamelde informatie gaat over de prestatie die het lichaam in samenwerking met de geest en het hart kan verrichten maar niet over het hoe.

De biomechanica van het dansen.

Bewegingswetenschap/ Biomechanica

Het lichaam past zich aan aan het Gebruik van het Lichaam.

Het lichaam past zich aan aan het gebruik. Dat geldt ook voor de botten. Bij weinig gebruik “lossen ze op”.

Bewegings-Wetenschap:

De bewegingswetenschap houdt zich daar mee bezig en komt op onderwerpen die niet zo duidelijk zijn als we zelf bewegen maar ons in de weg zitten als we bijvoorbeeld met zijn twee-en proberen te lopen of een geestelijke (bv parkinson) of lichamelijke handicap hebben.

2 Van Expliciet naar Impliciet (Tacit) Leren:

Het grootste deel wat je leert als kind op school wordt weer vergeten.

Dat heeft te maken met de Focus tijdens het Leren.

Alles wat Moet werkt niet.

Laat het Lichaam zelf ontdekken wat het moet onthouden.

Random leren:

Random leren werkt veel beter op de lange termijn omdat men wat wordt geleerd niet vergeet (retentie).Als we naar retentie kijken werkt het huidige systeem helemaal niet. Alles wat wordt geleerd wordt vergeten.

Roger Schank omtdekte dat de emotie die gepaard gaat met het mislukken een hele hoge retentie oplevert m.b.t. de oplossingen die door echte experts of gefingeerde experts hele hoge retentie heeft. Het blijkt verder dat bepaalde denk- of doefouten altijd worden gemaakt voordat men bekwaam wordt.

Leren van de fouten.
Gestructureeerd opleiden werkt slechter dan random opleiden.

Lange termijn Visie Onderwijs

Roger Schank Institute for the Learning Sciences:

In 1998 werd ik tot mijn verbazing gevraagd door Hans Boom van het Ministerie van Onderwijs om een lange termijn visie te schrijven voor het Nederlandse Onderwijs.

k was toen net bij de ABN AMRO verdwenen waar ik me onder meer bezig mocht houden met nieuwe vormen van opleiding.  Dit deden we samen met bijvoorbeeld Arthur Andersen (AA) en Cap Gemini (CG).

AA had zijn R%D in Chicago en CG in Parijs (Innovation).

In Chicago zat ook het Institute for the Learning Sciences waar Roger Schank net de directeur van was. 
Na de opdracht van Hans Boom heb ik Roger opgezocht in Chicago. 

De theorie van Roger is simpel. Je leert van de fouten (“expectatation failures”) die je maakt of van de fouten van anderen. 
Roger bouwde Educational Games (“Simulators”) en de link was snel gelegd naar Lost Boys en een aantal andere innovatoren.
tot mijn grote verbazing gingen heel veel partijen tegenwerken zoals TNO en Wolters Kluwer. Ik vergat het non-invented-here syndroom.

Leren = Samen Exploreren = Collaborative Learning:

Volgens hen is Leren is geprogrammeerd worden (Instructie) terwijl het eigenlijk exploreren is. .

Collaborative Learning

3 Vitaliteit

Vitaliteit is een meerdimensioneel Spanningsveld :
“healthy systems must maintain a Balance of Resilience factors (small, diverse, flexible & densely connected) and Efficiency factors (big, streamlined & powerful) within a Window of Vitality representing optimal network health”.

Vitaliteit = Veerkracht & Efficiency:

Cultuur: Nieuwe spellen maken door te blijven spelen:

Paths of Change gecombieerd in” Games” zijnde een combinatie van 2 wereldbeelden in totaal 6 of 12 combinaties bij heen-en-weer + rollen.

1 Rood-Blauw -> Analytic Game, heen-en-weer Spel van de Westerse Wetenschap (Analyse) en het Bedrijfsleven (Productie volgens regels (Instructie)..

2 Groen-Geel->heen-en-weer-Spel van de Cultuur. Het spel dat nieuwe spellen maakt en Nieuwe Ideen waardeert.

3 Groen-Blauw-> Spel van de Politiek (Wet<->Samenleving.Consensus bereiken over Regels en het communiceren van deze regels aan de samenleving

4 Geel-Rood-> Spel van Innovatie (Idee<->Actie).

Panarchie beschrijft de Cyclus van een Ecologie en van een Mens:

want de mens zelf is een ecologie die bestaat uit heel veel cellen en eencelligen die samen werken om het geheel in balans te houden in de “hogere” ecologie die ook weer deel uitmsskt vsn een ecologie etc.

Panarchy-model waarin drie gekoppelde lagen worden getoond. Het kunnen er veel meer zijn.
Panarchie-model bestaat uit twee cirkels die met- en tegen de klok draaien en lijken op een Moebius-ring(8)..

Combineren Vitaliteit & Panarchie in 1 model

middels het afbeelden op PoC:

In dit plaatje wordt de theorie van Panarchie (rechtsonder) getoond als een snijpunt van twee lijnen die twee dualiteiten doorsnijden.

De dualiteten zijn gelijk vs ongelijk en Onafhankelijk vs Afhankelijk.

Het Ritme van de blauwe kant induceert de entrainment aan de rechterkant die zich toont als de top van een golf (“trend”, “bubbel” die de rode kant op de top van zijn “waarde” brengt die betrekking heeft op de “gemeten” waarde bijv. in de vorm van een koers.

Ondertussen zijn aan de “groene” kant alle hulpbronnen opgebruikt en start er een “wetgevend” proces aan de blauwe (overheid) kant die uiteindelijk de “creatieve” mensen (geel) om een idee vraagt om de “crisis” op te lossen.

Besef dat er in feite geen crisis is maar een “ervaren” crisis veroorzaakt door een verkeerd meetsysteem.

Cyclus:

1.Innovatie veroorzaakt door ongelijke (“creatieve”) geesten resulteert in verhoogde activiteit die wordt versterkt door het door het gelijke veroorzaakte synchronisatie (Bubble, Hype)

2. De waarde wordt verdeeld over het sociale netwerk totdat de waarde op is (uitputting).

Het gebruik van de innovatie wordt omgezet in kennis. die wordt omgezt in inzicht en de cyclus start opnieuw.

4D-model: Panarchie:

4D Model van een Ecologie middels Panarchy theorie gerelateerd aan PoC. Hierin zijn drie variabelen zichtbaar n.l. Verbondenheid (Communiën), Potential (Agency) en Veerkracht(Resilience).

Samenvatting Innovatie-Cyclus:

Durzame innovatie cyclus. Hetzelfde plaatje als boven maar compact en geprojecteerd in de stad van Plato. In het centrum de Levensboom. In het plaatje de 4 processen die van belang zijn waarbij rechts Ma-at als godin van de Maat.

Laat de maatschappij de waarde van de Industrie beoordelen door de producten te gebruiken.

Het gebruik rwordt omgezet in kennis (Gebruiksregels) die indien nodig weer kan worden opgestart maar veel beter

laat de mensen die anders zijn een idee formuleren hoe het beter kan en start weer opnieuw.

Ma at en Thot: De Boom des Levens

bestaat uit vele vertakkingen.

Ma at en Thot laten de Boom des Levens (Ished) in Heliopolis groeien. De boom bevat het nest van de bennu-vogel, de Phoenix (Vuurvogel). Het vuur is de Levens-energie.

4 de Geometrie van de Menselijke Relaties

The four Geometries of Paths of Change
De vier geometrien komen uit het onderzoek van de antropoloog Alan Fiske naar veel voorkomende relatiepatronen op de wereld

Ze stemmen overeen met PoC waardoor het mogelijk is om een geometrie van de sport te maken.
Digital vortex - Royalty-free Abstract Stockfoto
Gekromde lijnen in de vorm van een vortex zijn de snijdende lijnen van vele Points of View in een gekromde ruimte..

Relatiemodel Alan Fiske:

This image has an empty alt attribute; its file name is anti-fragility-plaatjes-fiske-model.jpeg
De relatie met de vier Perspectieven van PoC is aangegeven middels 4 kleuren.

De relatiemodellen zijn ook of eigenlijk (meet)schalen:

Meten is het tranformeren van een Waarneming met de Zintuigen naar de Ordening van het Denken.

Een relatie berust op een vergelijking van de meting van de verhouding tussen twee personen.

The Hierarchy of Scales
Alan Fiskes Model past op de Meet-schalen waarbij Market pricing een Ratio Schaal is die past op de Euclidische meetkunde. Dat betekent dat alles wordt gemeten met dezelfde Maatstok.

Communal Sharing staat voor de Nominal Scale is een opsomming, lijst zonder ordening.

De cyclus.is gelijk aan de Innovatie cyclus zie boven.

Meer weten over schalen druk hier.

De relaties als meetschalen van Alan Fiske. Voorbeelden van Schalen waarbij Groen een Verzameling , blauw een rangordening, geel een verschil en rood een verhouding is.

Nominale schaal -> Communal Sharing:

De onderdelen van de schaal kunnen in iedere willekeurige volgorde worden getoond (Permutatie).

De deelnemers van een CS zijn voor elkaar inzetbaar en inhoudelijk vervangbaar (“functional redundant”).

Een CS is agile (flexibel) omdat iedere structuur via andere combinaties mogelijk is. CS is de basisvorm van de community.

Wiskundig staat de nominale schaal voor het behoud van de identiteit ( s1=s2 ⇔ f(s1) = f(s2), de permutatie groep).

Sportmodel en Geometrie:

Blauw: Authority Ranking (AR) is een Rangorde waarbij de vraag moet worden beantwoord wat groter betekent. Het gaat om Hoger en Lager.

Geel: Equality Matching (EM): De objecten lijken op elkaar maar zijn niet gelijk. Een voorbeeld zijn de n-hoeken.Het gaat om Meer-en Minder.

Rood: MP: Marketpricing Wedstrijd. de Euclidische geometrie gaat om meten met een standaard-meter.Het gaat om afstand. en verhoudingen.

Groen CS: Samenspelen Community Sharing-” Projectieve Geometrie verbinden van lijnen door gedeelde punten.

Wit: Vitaliteit: Speelveld Iedereen is gelijk, het Absoluut Nulpunt.

Linguist Stephen Pinker provides a good overview of three of Fiske’s Relational Models (Dominance = AR, Communal = CS, Reciprocity = EM) in this brief video.

van Perspectief naar Projectie

Projectieve Geometrie is het gevolg van onderzoek in de renaissance naar het perspectief.

.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
De schilder kijkt vanuit een vlakke wereld met zijn oog door een gat naar een gebogen wereld waarbij een deel van de gebogen wereld verborgen is en er 1 punt is waarbij de rechte lijn van de kijker de bol raakt.
Two projections of the same object.
De verhouding tussen twee verschillende Standpunten gericht op het zelfde Object worden beschreven met behulp van de z.g. Cross-Ratio (A,B;C,D)={\frac {AC\cdot BD}{BC\cdot AD}}

Het belangrijkste verschil tussen Euclidische en niet-Euclidische geometrie is dat de eerste een nulpunt heeft.

De (Euclidische) ruimte van de Zintuigen is Plat:

De euclidische meetkunde is de meetkunde van onze werkelijkheid. Ze is 3d maar eigenlijk plat.

We projecteren alles op een plat scherm dat wordt omgeven met een Rand.

De Ruimte van de Emoties is Gebogen (Naar binnen en naar buiten (Up-&-Down)):

De projectieve meetkunde van de emoties en van het samenspel is een gekromde ruimte waarbij de kromming alle kanten op kan gaan.

Eulidean Geometryflat space euclidean triangle
Hyperbolic Geometry space curves outwardhyperbolic triangle
Spherical Geometry and Elliptic Geometry space curves inwardspherical tringle

Hoe zien Gebogen Ruimten er uit?

Volgens Einstein is ons universum gekromd door de zwaartekracht maar het wil niet zeggen dat de ruimte overal gekromd is.

Soms is er helemaal geen massa of is de massa een lichtgolf, die het beste is voor te stellen als lijn die ons oog als ontvanger verbindt met een lichtpunt.

Dat kun je zien in de vergelijking van twee Energie formules n.l. die van Einstein (E=mc**2) en die van Max Planck E=hf waarbij f de frequentie van het licht is.

Volgens Roger Penrose is het Universum plat en kunnen we het beste voorstellen dat we leven op de binnenkant van een enorm grote bol, die daardoor vrijwel vlak lijkt.

Volgens Penrose is Het universum een eindeloze cyclus van Universums die expandeert en implodeert.

Dat stemt overeen met de hele oude Cosmologische theorie uit India.

De Ruimte van Panarchie is de Ruimte van PoC

Volgens Penrose ziet het universum het resultaat van een z.g. conformal (Hoek-behoudende) afbeelding waarbij de horizon (de rand) een vrijwel oneindige verkleining is van het geheel en het geheel op een platte ruimte lijkt.

De tekening van Escher is daar een goed voorbeeld van. Het plaatje in het centrum transformeert zonder dat de hoeken veranderen in een eindeloos kleine rand.

Een verzameling lijnen met punten, een projectieve ruimte is eigenlijk ook een verzameling hoeken en afhankelijk van de kromming wordt het plaatje steeds vager “smooth”).

De Adaptieve Cyclus:

Een video over de “adaptive cycle van panarchy.
De geschiedenis van Panarchy door de ontdekker Holling.

de Geometrie van Panarchy

De geometrie van Panarchie is de geometrie van PoC en kan worden afgebeeld op het model van Fiske.

Hier een visualisatie waarbij de “mens” wordt voogesteld als een balletje:

De vier fasen van de Panarchy Cyclus voorgesteld als een landschap met een rollende bal
De verschillende vlakke en ronde ruimtes in het model van Panarchy gezien vanuit de belevingswereld van een bal.

In een vlakke ruimte kan de bal alle kanten op terwijl de bal in een gebogen wereld vast kan komen te zitten tussen twee heuvels in een dal.

De plaatjes zijn een 2D-metafoor van een N-dimensionale wereld.

Het basis-model van Panarchie is PoC.

De vier stappen of fasen kom je overal tegen.

Levensloop-begeleiding.

Dit model komt uit een regionaal project om de ‘Leide regio Vitaal te maken.

De levensloop van de mens begint en eindigt met een Samenspel tussen zorger (Ouder) en verzorgde (Kind, Bejaarde).

de Levensloop is een Fractal:

Motorische ontwikkeling kind. Een voorbeeld van een cyclus in een cyclus. Dit kan eindeloos doorgaan zowel omhoog als omlaag naar het kleinste van het kleinste de proton.

Voor meer info druk hier.

Een Mens is een Samenspel van vele Levenslopen van vele Organismen:

Het kleinste Organisme is een Chemische reactie die zichzelf steeds weer opheft:

De kleinste loop die er bestaat.

Bestaat er een Cyclus die Rond gaat?

Warom twee cirkels die tegen elkaar in draaien (met- en tegen de klok) niet kunnen samenwerken.

het Atletiek Training model start bij de Geboorte en eindigt bij de Dood:

De Geometrie van Panarchie is die van PoC en dus van het Sportmodel:

Het enige wat je moet doen is de namen van concepten vertalen en een andere naam geven.

De samenhang blijft steeds hetzelfde tot op het kleinste nivo van natuurkunde, het Quantumgebied wat in het Sportmodel op het nivo van het Speelveld zit.

Meer info over Panarchie

2D-model Panarchie en PoC
3D Model Panarchie en Poc..

Het Basis-model van Panarchy en van PoC is een Quaternion )Vierhoek)

Quaternion is een concept van Carl Jung.

Het komt uit de Alchemie en dan weer uit de Logica van Aristoteles.

De vier “kijken” zijn onderling een contradictie.

Onderstaande quaternion over de Natuur die is gebruikt om de theorie van Panarchie vorm te geven.

Boven de beschrijving zie je onder de kleur van de Poc-zienswijze de basis-ruimte waarbij het duidelijk wordt dat het samenspel een ronde ruimte is met de bal boven en het tegendeel van het spel een ronde ruimte is met de bal in het dal.

De ene zit vast en de ander valt bijna.

Standpunt, Horizon, Denk-Raam en Draag-vlak

brown wooden dock

Een schap is een Plank (een 2D-model) waarop we wat we weten netjes neerzetten en waarbij de Horizon de grens is van het nu onbereikbare. 

Schap is Scape in het Engels en de termen Landschap en vriendschap bestaan daar ook waarbij schap soms ship wordt en ook een drijvende plank betekent.

We beschouwen onze buitenwereld door een vierkant Raam (Kader) of tekenen een model op een Vierkant papier.

Het geheel zit tegen het kader aan of zit er zelfs in. kader

Het zijn allemaal 2D vierkanten die soms worden gedragen (staan op) of liggen.

Het punt als sijpunt van lijnen komt ook voor.

Een standpunt is een manier om tegen een betoog aan te kijken,

In 2003 heb ik het Architectuur-congres over dit onderwerp een presentatie gegeven. Het ging vooral over het effect van abstraheren.

Abstraheren heeft als grote probleem dat je moeilijk terug kunt.

Je verliest daardoor de ondergrond waar we eigenlijk met onze voeten op moeten staan.

Plaatje uit de presentatie waarin de invloed van abstractie op het denken wordt getoond waardoor de Territory the Map wordt en we dus de relatie met de werkelijkheid volledig verliezen.

5 De Slinger van Walter Russell:

Het oorspronkelijke document staat hier.

De Amerikaanse Architect Walter Russell kreeg een visioen waarin hem werd uitgelegd dat het Universum een Metronoom is.

Wij tikken als mens met deze grote metronoom mee

Dat bekent dat we als we contacht krijgen met de schepper last krijgen van overload.

De metronoom van Walter Russell.
Het PoC van het model van Walter Russell. De slinger van de metronoom beweegt tussen Desire en Control en krijgt een “zet” van het Potential van de Emoties. De “slinger” vindt zijn rustpunt in de Schepper.
De slinger beweegt heen (expansie) en weer (contractie).De emoties bouwen een Actie Potentieel op wat zich als Impuls ontlaadt.
Zes gekoppelde innovatie slagen.
Van Vakman naar Robot d.m.v. Abstractie.

Door het toepassen van abstractie gaat de productie-cyclus iedere keer een stap omhoog

6 Conclusie

Volgens Seth zijn de Emoties een Oorzaak:

Toen ik deze blog overzag kwam Seth weer naar boven. Seth was een persoonlijkheid die via het medium Jane Roberts communiceerde en erg veel wist over moderne natuurkunde.

Een citaat: ““You usually think, for example, that your feelings about a given event are primarily reactions to the event itself. It seldom occurs to you that the feelings themselves might be primary, and that the particular event was somehow a response to your emotions, rather than the other way around“.

Model Emoties van Nico Frijda.Emoties zijn een Actie-potentieel.

Model van de Emoties van Nico Frijda . De emoties zijn een Action-potential.

Herhaling Modellen:

de Levensloop begint en eindigt

in de Afhankelijke (Emotionele) fase:

Geometrie

De Emoties zijn een Projectieve Ruimte.

The four Geometries of Paths of Change

Innovatie Cyclus

Vitaliteit

Sportmodel + Deugden.

Slinger van Walter Russell gaat van Kracht naar Conditie en weer terug via Samenspel terug naar de Schepper.

This image has an empty alt attribute; its file name is wr-twin-opposing-vortices-2.gif
De Vortex van Walter Russeell.
De (groene) vortex van het Hart bestaat uit vier stappen waarvan de stap van het samenspelen wordt gedeeld.
Het hart chakra bestaat uit twee onderling met een 180 graden gedraaide driehoeken.

Uitvinden, Groeien en Maat Houden.

Featured

Zin en Onzin van de Energie-Transitie

Direct naar de samenvatting? druk hier.

Aanleiding

Gisteren kreeg ik van Harm Rozie een Persbericht dat gaat over .Samenwerking van Actieve Burgers in de Energie Transitie.

Harm en ik werken al heel lang samen en is nu gevraagd om in Utrecht te helpen.

Om die samenwerking tussen burgers en overheid mogelijk te maken hebben we

(0) Een doel: Reduceren van CO2 is een onzinnig doel. Het gaat om het stoppen van Milieu-verontreiniging en in-efficient gebruik van grondstoffen en onmenselijk gebruik van dieren (organismen).

(1) Een Samenwerkingsmodel ,

(2) IST:Kennis en een Waardering van de bestaande Situatie en

(3) Soll: een model van de Gewenste situatie nodig.

Deze blog gaat in eerste instantie over (2): Hoe staan we er voor?

Ik zal laten zien dat we door het rigoreus verwijderen van de oude wijze van energie-productie en energie-transport enorm veel kunnen besparen.

Magneetveld vergelijking
Electriciteit kan draadloos worden getransporteerd.

De Mens heeft de taak van Ahriman over genomen en probeert nu net als Frankenstein een Golem te maken:

De mens is een “toolmaker” die zijn eigen hulpmiddelen niet snapt. Zo knutselen we de wereld in elkaar.

Samenvatting

In deze blog probeer ik een aantal Onderwerpen aan te kaarten die onbekend zijn en een enorme invloed zullen hebben op de energie-transitie.

Ik laat zien dat het Universum (of de Natuur) meer hulpbronnen bevat dan we dachten.

Eigenlijk hebben we God onderschat.

Samenvatting:

0 Dezelfde Cycli komen op iedere schaal terug.Met behulp van deze cycli kunnen laten zien wat er is gebeurt met het klimaat de laatste miljoenen jaren maar ook waar we heengaan.

1 Wat is Energie? Energie is eigenlijk licht met heel veel verschillende frequenties.

2 Wat is electriciteit ? Electriciteit is een bijzonde vorm (geometrie) van licht.

3 Wat doet de Zon met de Aarde? De zon zet alles op alle schalen in beweging en dat komt ook omdat alles rondom alles beweegt. Draaiende draaiingen zijn spiralen.

4 Space Weather beinvloedt het Aardse klimaat en het Klimaat van de Planeten.

5 Electriciteit wordt gemaakt door een Warmtewisselaar die lijkt op een Stoommachine.We raken daarbij >65% van de input aan energie weer kwijt

Dat geldt ook voor een Warmtepomp, een apparaat dat methaan opwarmt door ze Samen te persen en net als alle andere wartewisselaars (inclusief koelkasten en zelfs chips in een computer) gebruikt maakt van de wet van Boyle (P (Druk) x.Volume =nR x Temperatuur.

6 Dat geldt ook voor het transport van Electriciteit. Dat kan nu al kan zonder kabels als de zender en de ontvanger synchroniseren. Dat synchroniseren kan worden bewerkstelligd door de zender en de ontvanger een spoel (weer een spiraal) te laten delen.Zo kunnen bijvoorbeeld auto’s rijdend worden opgeladen.

Inductor
spoel
Het DNA is ook een Spoel. Het produceert licht in de vorm van Biophotonen.
Deze experimenten zijn gereproduceerd.

7 Wat is de efficiëntie van een Stoommachine?Kan die worden verbeterd? De efficiëntie is een functie van de temperatuur van de in-en-output van de wisselaar maar is ook afhankelijk van de vorm (geometrie ) van de warmtewisselaar. Je moet voorkomen dat de in- en uitgaande stroom elkaar in de weg zitten.

8 Kun je Licht direct in Electriciteit omzetten? Kun je licht weer omzetten in materie? Op die manier kunnen we van alles transporteren.

9 Hoe kun je electriciteit opslaan?Batterijen lopen snel leeg. Je kunt ze dan ook veel beter vervangen door een systeem dat de batterij permanent weer oplaadt of nog beter door de electriciteit die altijd in de lucht zit. Dat komt omdat de aarde “geladen” is omdat ze een magnetsich veld heeft en ronddraait.

10 De Wetenschap van de Thermodynamica heeft ontdekt dat het heel anders kan.

11 Het menselijke veld (Personal Biofield) zorgt er voor dat organismen vitale informatie delen.

12 De beste manier om burger te organiseren heet Six Sigma.

13. Sociocratie organiseert mensen in kringen die overlappen.

14 Paths of Change (PoC) kun je gebruiken om te classificeren maar ook om veranderingen op wat voor schaal dan ook te beschrijven.

PoC is fractaal, wat betekent dat iedere stap (“een wereldbeeld”) in de cyclus weer kan worden beschreven met dezelfde cyclus. Die cyclus beschijft ook de schaalsprongen.

15 De Wet van Kleiber beschrijft het cerband tussen de (bio)massa en de energie die zo’n biomassa als organisme verbruikt. De wet geldt van de allerkleinste tot de allergrootste tot organisaties van organismen zoals een stad. Met behulp van die wet kun he laten zien hoe je de energie-voorziening fractaal kunt regelen.

16 Wat is een Stad? Een stad lijkt op een organisme en heeft dus ook alle organen die organismen hebben tot en met een hart.

Doel Energie-Transitie

Het Echte probleem is Vervuiling van het Milieu en Misbruiken van zowel de Dieren maar ook Planten, Bomen en alle Andere Organismen:

We moeten Minder Koolstof verbranden:

Er wordt aangenomen dat het Klimaat verandert vanwege een overdadige CO2-productie.

In de ~Energie-transitie wil men die uitsoot beperken door zo min mogelijk Koolstof (C) te Verbranden (O).

In de rest van deze blog kun je lezen dat er betrekkelijk weinig koolstof nodig is om electriciteit te produceren en dat een groot deel van die productie verloren gaat door niet passende koppelingen.

0 Dezelfde Cycli komen op elke Schaal weer terug

Na de Grote Depressie richtte de Amerikaanse Regering het Instituut for the Cycles op wat sinds die tijd uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar terugkerende patronen in de vorm van golven.

Ze lijken allemaal te passen op de muzieknoten en dat betekent dat ze te verklaren zijn met behulp van harmonieën (harmonics). Die zelfde harmonieen vindt je terug in de Natuurkunde.

De bekendste cyclus is door de rus Kondratiev ontdekt. Hij beschrijft Economische golven.

1 Energie is Licht dat Trilt in verschillende Frequenties

Electriciteit is een beweging van Electonen die eigenlijk kleine bewegende magneetjes zijn die eigenlijk photonen (Licht) zijn.
Electrons are rotated Photons.

2 Electriciteit is bewegende Electronen is Bewegend Licht

De Electriciteit op aarde wordt geproduceerd als we magneten ronddraaien aangestuurd door vallend water, wind, of een stoomachine of als twee soorten metaal (inclusief koolstof) in een zuur worden gezet.Het kan ook direct uit licht worden gemaakt.

De Meeste Electriciteit op Aarde komt uit Magneten die door een Stoommachine worden Bewogen.

Hier verliezen we al 65% van de verstookte energie.

De meeste productie vindt plaats in z.g. Warmte Wisselaars, een systeem vergelijkbaar met de aarde waar warmte wordt omgezet in werk en werk is beweging.

Eigenlijk vindt er niet anders plaats dan een stroom van veel ongerichte beweging (Zon) naar minder meer gerichte beweging op Aarde waarbij het Surplus weer als Straling de Ruimte in gaat.

De Energie-transitie is eigenlijk een onbegrijpelijke hutselkluts van allerlei stukjes en beetjes oude en nieuwe technologie zonder een duidelijk gerichte koers hoe we Echt duurzaam gaan leven.

De Tussenfase die op deze manier Heel lang kan duren wordt daardoor een enorme verspilling van zowel grondstoffen als energie verbonden met ook nog is enorme Conflicten die te maken hebben met de plotseling veranderende geoplitieke Afhankelijkheden van zowel olie, en gas als andere energieproductie middelen zoals hoogteverschil.

Het energie-model van de aarde.

De Zon zet de Stromen op Aarde in Beweging

In de Blog over Thermo-dynamica (de wetenschap van de Warmte) laat de theoreticus Adrian Bejan zien dat de energie van de zon wordt omgezet in beweging op aarde die zich op ieder niveau op dezelfde wijze toont n.l. als een Stroom-systeem.

Er zijn vele stroomsystemen die Water in de vorm van een Gas (Wind) , Vloeistof (regen) en Ijs laten bewegen.

Die beweging geeft wrijving die zich weer omgezet in Warmte en Statische Electriciteit die Blikstem oplevert die weer bossen in brand zet wat weer Co2 oplvert die de planten en bomen weer inademen.

Ons klimaat bestaat uit vele aan elkaar gekopelde cycli die zich ook nog een keer op heel veel plaatsen bevinden waar totaal andere omstandigheden gelden omdat de aarde rond is en ook nog is een keer “wiebelt” (precessie).

Carbon cycle
Het weer op aarde wordt beheerst door drie plaatsen (cells) waar de luchtstroom enorm omhoog wordt geduwd.

Volgens Bejan is de z.g. Ferrell Cell anders gaan werken waardoor de z.g. straalstroom anders werkt waardoor de lucht (wind) anders waait waardoor bepaalde plaatsen warmer en droger worden.

Natuurlijke Stroom-Systemen

Andre Bejan kan met Constructal Law een verklaring bieden voor de Klimaatveranderingen.

4 Van Public Space naar Space Weather

Het klimaat verandert vaak net als het weer.

De frequentie zie je terug in en de de activiteit van de 11-jarige zonnecyclus die wordt verklaart door turbulentie van de ruimte die overal in ons zonnestelsel zichtbaar is.

Ook de planeten hebben last van “global warming”.

cycle2_full_width.jpeg
De zonne-cyclus correleert met de temperatuur en gaat vermoedelijk op termijn omlaag. Er is een sterke relatie met de conjuncties tussen de zon en de grote planeten jupiter en Venus.
Venus-Jupiter Affect Earth's Climate Cycle
A research group at Columbia University’s Lamont-Doherty Earth Observatory and Rutgers University released the study on May 7, 2018. Jupiter is the largest planet in the solar system, and Venus is our closest planetary neighbor. Together they have a significant influence on the Earth’s climate.

De Energie-transitie levert sommige bedrijven een gunstige Business-Case op

De beweringen van de politici die nu na jaren niets doen de transitie er door heen rammen zitten veel Fouten.

Zo wordt warmte, wat een teken is van een slecht werkend en nu ook sterk vervuilend warmtewisselproces (een chemische fabriek, vuilverbranding), nu getransporteerd die omdat hij afkoelt weer tussentijds moet worden opgewarmd weer door verbranding wat in feite pure driedubbele verspilling is.

Het is duidelijk dat de politici het niet goed snappen maar waarom houden de deskundigen dit niet tegen?

Helaas is dit heel simpel te verklaren door Winstbejag.

Onze maatschappij wordt beheerst door mensen die samen zweren met de Politici en overal een slaatje uit slaan.

5 Warmtewisselaar

Een Warmte Wisselaar doet het zelfde als de Natuur met als enig verschil dat de geproduceerde beweging gebruikt wordt om bijvoorbeeld een Magneet te laten rondraaien wat electiciteit oplevert die nu via kabels (Buizen) naar de producenten en consumenten wordt gestuurd die dan thuis iets kunnen laten bewegen zoals een processor in een computer een of een electrische motor die eerst werd aangedreven door de verbranding (=explosie) van benzine in een motor (motor betekent beweger) die ook weer een warmtewisselaar is.

We verbinden dus eindeloos veel warmtewisselaars aan elkaar die allemaal Energie verspillen die weer wordt omgezet in warmte.

Het Transport van Electriciteit kost Energie

Hoe kun je het beste koppelen?

This image has an empty alt attribute; its file name is Flow-pattern-3-1024x370.png

Hoe minder de stromen elkaar in de weg zitten hoe minder verlies er wordt geleden.

Een verklarende video over de electriciteitsnet-productie van Nikola Tesla en waarom het werkende model een aardbeving veroorzaakte. Dat kwam door synchronisatie.

Een Warmtepomp kost erg veel Energie

Een warmtepomp is een alternatief voor een kachel die in de meeste huizen is vervangen door een centrale verwarming die water opwarmt i.h.a door aardgas te verbranden.

In een warmtepomp stroomt i.h.a een andere vloeistof of een gas gebruikt die electrisch wordt opgewarmd dat gebeurt door een compressor die de wet van Boyle (P.V=nRT) toepast.

Door de druk te veranderen in een gesloten systeem verandert de temperatuur.

Het z.g. Carnot-tendement van zo’n compressor is 50% wat weer lager is dan het rendement van een “normale” i.h.a. grootschalige warmtewisselaar zoals een electriciteitscentrale die trouwens vaak gebruik maakt van aardgas.

Daarnaast ontrekt de pomp aardwarmte of andere warmte aan die vaak lager (n de winter) (of veel hoger in de zomer. De pomp fungeert dus eigenlijk als ventilatiemoter.

Het equivalent dat aan gas wordt bespaart wordt meestal meervoudig besteed aan het opwekken van electriciteit waardoor de warmtepomp geen alternatief is voor een gasstokende CV die vaak als extra nodig is omdat de pomp het niet trekt als het erg koud is. Die combinatie heet Hybride Warmtepomp.

6 Fasevergrendeling

Je kunt electriciteit zonder kabels overdragen als de zender en de ontvanger op elkaar lijken.

Dat noemen we Fase-vergendeling (Entraiment) en het is de manier in de natuur om gelijken te koppelen.

Dat kunnen geliefden zijn of voetbalsupporters of mensen of organismen met een vergelijkbaar DNA.

Je kunt er zelfs medicijnen mee doorgeven maar ook de enorme energie die we op aarde verspillen met mobiele netwerken gebruiken om je eigen apparaten te laten werken of om een batterij op te laden.

In onderstaande video worden auto’s rijdend opgeladen. Dat kan omdat ze een Unieke Frequentie delen.

Block Diagram - Würth Elektronik Qi Wireless Power Charging Coils

The meeste oplossingen werken nog op een beperkte afstand omdat het magenitsch veld met een 1/r**2 uitdooft (met als zwaartekracht!) maar er zijn ook al systemen bedacht waarbij of de zenders in het asfalt van de de weg zijn ondergebracht (Zuid-Korea), versterkt worden via lasers (Australie) of op een andere manier in een serie worden geschakeld.

7 Efficientie: De Wet van Carnot: Hoe groter de Verschillen hoe Slechter de prestatie

De Wet van Carnot laat zien dat dat efficiency kan worden verlaard door het verschil tussen de in-en uitgaande temperatuur van de warmtewisselaar.

Temperatuur is een Maat voor de Ongerichte beweging van deeltjes (atomen, etc).

De ongerichtheid van de energie van de zon is veel groter dan die van de aarde waardoor wij meehelpen om om die energie weer te richten (af te koelen) die daarna ze weer deels terugstroomt de ruimte in.

We kunnen dus het ingewikkelde pad van de vele gekoppelde warmtewisselaars efficient maken door ze qua in- en uitgaande temeratuur (= ongerichtheid) beter te verbinden waarbij het duidelijk zal zijn dat een vuilverbranding of een gasgegetookte electriciteitscentrale niets te maken mag hebben met een computer die in een totaal ander domein operereert.

Het geldt ook voor de transportbuizen van de electriciteitsbewegingen die in Transformators flink moet worden opgestookt of afgekoeld om het juiste voltage te leveren.

Hoe minder verschil tussen in- en uitgaande tempratuur hoe efficiënter

8 Kun je Licht direct in Electriciteit omzetten?

Zonlicht bevat heel veel frequenties. Planten halen de “groene” frequentie eruit en dat omdat ze (in onze ogen) er groen uitzien.

Een zonnenpaneel kan dat (nog niet) en verliest 33.7% vanwege de z.g Shockley-Queisser limiet. Andere frequenties (Infra-rood) ervaren wij als warmte maar het han ook anders.

Wat is er mis met Zonnepanelen?
Een zonnepaneel bestaat uit dunne laagjes zand (silicium) waarin de electonen vast zitten. Doordat de photonen eigenlijk electronen zijn kan lichtinval een klein verschil produceren (o.5V) dat kan worden doorgegeven.
Er zijn simpele anorganisch-organisch molekulen die lijken op verf (Solar Paint) en op een onderlaag kunen worden aangebracht en electriteit produceren

Kun je Licht direct omzetten in Materie?

9 Opslag van Electriciteit : Batterijen verliezen heel snel hun Werking. Je kunt ze dan ook beter vervangen door een permante oplader

Er wordt erg veel geld gestopt in het verbeteren van de Opslag van electriciteit in een in een Battery.

Het probleem is dat een batterij in wat voor vorm dan ook door het gebruik snel verslechterd.

Men probeert dat op te lossen door steeds andere soorten metalen (een koolstof, “Graphene“)uit te proberen.
Daarnaasr zit men ook met het “optrekken”=snel leeghalen” van de batterij wat bij de huidige generatie dure auto’s (“Tesla”) veel kost.

Er zijjn andere manieren om energie op te slaan (lucht persen, water, hoogte-verschil, beton) die grootschalig goed werken maar de oplossingen zit toch in iets anders namelijk het Aanpassen van de Wetten van de natuur).

Airgen: Er zit genoeg Electriciteit in de Lucht

Scientists at the University of Massachusetts Amherst have developed a device that uses a natural protein to create electricity from moisture in the air.

10 Je kunt Warmte direct in Werk omzetten en Andersom

11. DNA vs Biofield

12 Slimme Burgers gebruiken Six Sigma

Slimme burgers leveren veel problemen op voor de overheid die een slimme truuk heeft bedacht om ze in het gareel te brengen en die truuk heet Inspraak.

Dit is een model van een Besturingcyclus uit de de Japanse Six Sigma-methode die aangeeft hoe Inspraak zou kunnen werken.

Slimme Burgers nemen het Proces over

Slimme burgers moeten niet mee doen met de plannen van de overheid en de verspillers maar simpelweg eisen dat de overheid Six Sigma gebruikt als besturingsmodel en begint met het in kaart brengen van het echte probleem namelijk energie en grondstof verspilling en Milieu verontreiniging.

13 Sociocratie

Als er een repetrende vorm van maken (Productie) nodig is kan die het beste als een sociocratie organiseren.

Een sociocratie is een kring waarin het “proces” wordt bespoken met mensen die de cyclus representeren.

14 Paths of Change PoC) is een Verander-Methodiek die gebruik maakt van Wereldbeelden

PoC is een fractaal systeem wat betekent dat ieder wereldbeeld weer kan worden verdeeld in dezelfde vier wereldbeelden met een vijfde (het kruis) in het midden.

Een succesvolle verandering moet een cyclus doorlopen.

Die cyclus kan met- en/of tegen de klok draaien.

PoC kan ook als classificatie-methode gebruikt. Je weet dan altijd zeker dat je “alles” afdekt.

PoC lijkt erg veel op de Archetypen van Jung. Die heeft Jung niet zelf bedacht. Hij heeft ze vooral afgeleid uit zijn onderzoek naar de Alchemie.

Een besturingsmodel van een economie dat is gebaseerd op Paths of Change.
Een procesmodel van de Overheid gebaseerd op PoC.

15 Wet van Kleiber

De wet van kleiber laat een verband zien tussen de Biomassa en het energie-verbruik van organismen.

Geoffrey West van het Santa Fe Instutute (Complexiteit-theorie) heeft laten zien dat deze wet ook opgaat voor grotere “organismen” zoals een stad.

Besef dat kleinere organismen heel vaak ook bestaan uit nog kleinere organismen. Een organisme is dus eigenlijk een organisatie,

De wet van kleiber laat ons zien hoe we een efficient energie-systeen moeten opzetten en dat kan door een organisme te copieren.

De wet van kleiber komt ook voor in het lichaam (longen), die een mooi voorbeeld zijn van een logistiek-systeem. De aarde zelf past ook op dit stramien.

De wet toont dat de beste manier om logistieke organisaties en dus ook de energie-productie bottom up moet worden geregeld. Dus geen grote centrale eenheden die enorm verspillen maar productie op het laagste niveau en dus met zonneenergie of met een Airgen.

16 Een Stad is een Organisme

Het PoC-model past perfect op persoonlijkheidsmodellen zoals Big Five, Myers Briggs en Holland. Mensen geven alles wat beweegt een persoonlijkheid. George Lakoff heeft aangetoond dat we denken met behulp van visuele lichaam-metaforen (Embodied).
Een huis is een omhulling net als een huid waarin lichamen die organisaties zijn samenwerken.
Een huis doorloopt net als ieder organisme op iedere schaal een cyclus die past op PoC.
Dat geldt ook voor een stad. In een stad zijn de huizen gespecialiseerd naar hun rol in de cyclus. Hierbij vervult de wijk de rol van het hart.
Een stad lijkt op een Organisme.
Een overzicht van de vele gekoppelde cycli in een stad.

Terug naar het begin? druk hier.

Bijlage

What is The New Spirituality?

Jump to the Conclusion push here

In this blog I try to find out what is happening in the area of human Spirituality in Western Europe.

I do that by analyzing History starting at the Bronze Age after the Deluge when the Hunter Gatherers started to settle again in Big Cities.

Nag Hamadi and the Gnostic Movement

In 1945 a lot of documents out of early centuries AD were found in Nag Hamadi (Egypt).

They contained fragments of of Plato’s Republic but also showed the existence of a Gnostic Movement that was part of Christianity at that time.

During the reign of Emperor Constantine all the gnostic books were erased out of the Bible blocking Mysticism, the Personal experience of the Whole.

You willl see that the “gnostic” network is always destroyed by the powers of religion because a personal believe makes it impossible to Control the Masses.

What Religion Combines with Capitalism?

The famous Marxist Philosopher Slavoj Žižek came recently to the conclusion that Buddism is best Religion to combine with current Capitalism. Want to know more push here.

Capitalism is one of the four possible patterns of Human relations of the Anthropologist Alan Fiske.

Buddism looks a lot like Communism he calls Comunal Sharing.

Alan fiske discovered that his relations look like the Scales in Measurement Theory that can be mapped to Geometry.

Euclidian Geometry maps to Capitalism and Projective Geometry maps to Buddism which is looking at the world with an independent Point of View .

Want to know more push here.

Spirit and Imagination

We are part of a Spirit of the Time where the Spirit , the power of the Imagination (not the Fantasy) is becoming very important.

This was caused by the discovery of Quantum Mechanics that showed that the world is a result of our Intention to measure where measure is not done by an instrument but with the Senses that are connected to the Imagination.

Our Imagination Creates our Reality.

The Very long time Cycles show that in 1950 we got into a situation that also happened 1250 years ago, the creation of a new Religion (Islam).

Around 550 BC ,1250 years before that time, the same happened now called the Axial Age.

Precession Cycle

The Zodiac is very old. It is he circle of twelve divisions of celestial longitude that are centred upon the Ecliptic – the Path of the Sun.

It can be seen in the Cave of Lascaux and was used to determine the exact place of Heliopolis, the center of Science of the World.

A precession-cycle takes 25.800 years. One Age takes 2150 years = 43 Kondratievs.

We are at a very special Turning point, the start of a new Cycle with the Constellation of Aquarius.

Aquarius is Throwing the water (of Life (Prana) in the Milky Way in which the Fish of Pisces Float away.

the End of Pisces is the end of Duality

We are ending the Age of Pisces, the time of Roman Christianity.

Pisces represents Dualism symbolized by a Fishing Hook.

Buddism Fusion Duality->Emptiness

The Axial Age (550 BC) shows the rise of Buddhism (Philosophy) all over the Western world.

The roots can be found on the Northern Steppes of Iran were the Shamans, the people with paranormal abilities created a clan called the Magi.

Buddha was well known in the East and the West because the big civilizations communicated using the Silk Roads.

It looks like Buddha was a Scythian Royal just like Homer and is the same person as Loa Tse.

Where do the Magi come from?

The Magi are the Keepers of Time and Culture and come from a very old Civilisation living in the Steppes that connect East (China) and the West (Hungary).

They are known as the Scyntians in ancient Histories.

The Magi were called Druids in Celtic Culture.

Religion as an Instrument of Control

to control the Masses and their own Elite Rulers always use Religion in an opportinistic way.

Christianity used by the Roman Empire looks a lot like the cult of Zoroaster based on the cult of Mitrash used by the Persian Empire.

Buddha protested against religion in his time.

Zarathustra contains the Foundation of Western and Eastern Religions

Zoroaster and Christianity:

The religion of Zoroaster was transformed by the Roman Emperor Constantine into Christianity because it was the only way to keep the support of his Soldiers.

Many times in history people like the Buddha opposed the Central power and were killed. Buddha was sent into exile.

Gomparable “Magi” are Gordiano Bruno (1548-1600) and Gottfried Wilhelm Leibniz.(1647-1714).

The Virtues of Plato

Plato was as philosopher trained in Egypt at the major “university” of the Silk Roads at Heliopolis.

Plato was a famous athlete and one of his theories is that Sports are the best way to prepare for the Game of Life.

Alchemy

He developed a theory of four Virtues that look a lot ike the Archetypes of Jung that came from his analysis of Alchemy, the art of the Imagination.

The most important virtue is Wisdom.

Wisdom is the result of Reflection on our Actions and the Value they provide for Others.

What is the Human Potential?

The Human Potential is explored in Para-Psycology.

Axial Age Myth -> Philosophy

550 BC is called the Axial Age by Carl Jaspers.

The axial Age is the transformation from Mythic culture to Philosophic cultures (through the invention of Writing).

Life of Buddha

Buddha and LaoTse are the same person.

the Teaching of Lao Tse (“the Buddha”) are put into the Tao Te Ching

Teachings of Buddha:

Plato: The Ratio controls the Good and the Bad part of the Body:

The Ratio drives the Chariot (Body) pulled by the Ego (Black) and the Imagination (Self White).

The allegory of the Chariot is from the Phaedrus of Plato.

The Six Tensions

There are two tensions called Agency and Communion, being All-one and in Control and looking for others to become One.

In the Middle there is no tension.

The two applied to the two makes Four and a Middle (the Singularity) being the Fifth.

The four create 12+1 combinations visible in the Zodiac.

Every combination is a game with a specific Role.

To change you have to rotate and move trough all the four Views on the World.

>1950: A new Period of Expansion (Space) and Reversal of Rotation

The Cycle gets its Energy out of the Crnter (White)

The next Turning Point was in 1950 and starts period of Technological Expansion (red) and a Reversal of the rotation to a Generating cycle,

A reversal of the cycle means the adoption of a different Life-cycle.

Control Variables

The cycle above is controlled by two complementary variables called Agency and Communion

Both states can be too High or too Low.

When communion is too high it is is called Dependent (Green) and when Agency is too high it is called Paranoia (Blue).

There are four combinations now called Power, Conflict, Game (Play) and Cooperation.

the model of Interpersonal Theory

Bahktin: Chronotope: new Myths

Mikhael Bahktin developed the theory of the Chronotope

He believed we will enter a new Mythical stage. Star Wars, Avatar are examples.

Technology

The next step is Global Brain.

Global brain is not a technology but a result of Parapsychology and a possibility of humans to Share and Coordinate on a “higher level”.

To do that we have to learn a lot otherwise the problems that destroyed Atlantis will come back.

Capitalism and the Relational Model of Alan Fiske

Model Paths of Change (PoC)

The Cross represents the whole (White)

Relational Model of Alan Fiske related to PoC

Ideology

Sensory, Red: Market Pricing: Capitalist

Mythic,Yellow:Equality Matching Liberal

Unity: Blue Authority RankingConservative

Social Green Communal Sharing Socialist/Communist Buddist

This picture shows the “business-cycle where the Artist a person with insight and creativity plays the important role as the innovator.

Here you also can find the roles in Celtic Society where the artist was the druid, a wise person.

He or she is also the same person as Plato selected as the Politician, a Wise person who had seen everything and was able to Eeflect.

The relations of Alan Fiske look like the Scales in Measurement Theory.

the Three Treasures:

Here are my three treasures. Guard and keep them!
The first is Pity [compassion, love, kindness];
the second, Frugality [economy, not-wasting];
the third, Refusal to be “foremost of all things under heaven”. For only he that pities is truly able to be brave;

Only he that is frugal is able to be profuse.
Only he that refuses to be foremost of all things
Is truly able to become chief of all Ministers.

The four worldviews of PoC projected on a city.

The four worldviews of Poc connected with the pattern of Panarcy.

Panarchy Pattern

Slavoj Zizek: What is the Best Religion for Capitalism?

Back to the Beginning

Push here.

Conclusion

Western religion comes fromZarathustra in Persia and comes from the Shaman of the tribes that travelled the steppes between Hungary and China.

The steppes were the most important Silk Road of the Ancient times and connected the old civilizations of the West and the East.

The Buddha was well known all over the “world” with diffrent names including Lao Tse.

He was a Prince of the Scytians just like Homer.

The practice of the Buddha comes back in Gnostics and is always destroyed by the Rulers who dont like Personal Spiritualism.

Communal Sharing = Buddism

When I discovered that Alan Fiskes relationship pattern of Communal Sharing looks like or is Buddism and I found the three Treasures of Buddism it all fell in place even the link to the Euclidian Geometry and Projective Geometry.

How to describe a Context

Capitalism -> Looking Through a Square Frame.

Euclidian Geometry is narrow minded because it Restricts the eye to a 2 Dimensional fixed (Standardised Frame.

It also restricts our View to a Horizon.

It all has to with the fact that the Earth is a Globe.

In Euclidian geometry parallel lines cross at the horizon.

Back to the beginning

push here.

Hanuman

Objectief Ontwerpen: Slim Navigeren in de Oplossings Ruimte

Samenvatting druk hier

Gelijk beginnen met uitleg over Objectief Ontwerpen druk hier

Dit is een Nederlandse samenvatting van mijn engelse blog over Anti-Fragile-Design.

Om objectief te kunnen ontwerpen hoef je alleen maar de Volgorde van Unieke onderdelen te veranderen en ze te voorzien van een Unieke Verpakking.

Een voorbeeld zijn de producten van Apple.

Revolt: een ecologie springt in het model van panarchie (Pan+Anarchie) vanuit zijn diversiteit (geel) naar een “hoger” niveau van orde (blauw) met een lager ritme.

Revolt lijkt erg veel op Revolutie en het lijkt bijvoorbeeld ook op de Franse Revolutie in 1789waar de franse Koning (“blauw” de mensen die niet pasten in het systeem (geel) van Honger liet sterven.

Die hongersnood kwam door de enorme Vervuiling met “stikstof” van de laki-vulkaan in Ijsland die in 1783 ontplofte en jarenlang een enorme hoeveelheid Zure Regen over Europa uitstrooide waardoor alle Oogsten mislukten.

De twee aan elkaar gekoppelde ontploffingen zijn een voorbeeld van wat Nassim Taleb een Black Swan noemt, een onmogelijke gebeurtenis, “at the Wrong place at the Wrong time”.

Anti-Fragile

Een situatie is anti-fragile wanneer het onmogelijke gebeurt en geen verassing is.

Op zo’n moment kun je “gebruik maken van de omstandigheden” mits je dat ook kunt.

Als de beurs keldert kun je heel goedkoop aandelen kopen als je daarvoor geld hebt bewaart of voor vrij kunt maken” en gelooft dat de economie veerkrachtig of zelfs anti-fragile is.

Spiraal

De Kondratiev-cyclus laat duidelijk zien dat er onder de Op- en Neergaande bewegingen van de economie een stijgende lijn zit die ook daaronder weer zichtbaar is.

De cyclus is eigenlijk een Spiralende-Spiraal.

De Spiraal in de Kathedraal van Chartres.

Voorbereid zijn op een ramp biedt bescherming en mogelijkheden.

Nassim Taleb legt Anti-Fragile op vele manieren uit.

Heuristics

Nassim Taleb legt Prospect Theorie uit en een mooie inleiding op Heurristics.

Heuristics is slimmer dan Kunstmatige intelligentie omdat men alle tekortkomingen van de menselijk geest vertaald in een Bias (denkfouten) gecompenseerd heeft waardoor men “open” naar de toekomst kan handelen.

Men ontdekte dat de beste Verklaring de slechtste Voorspelling oplevert en de beste voorspelling komt uit het gooien met dobbelstenen ten aanzien van de mogelijkheden van het model.

van Fragiel->Anti-fragiel

Anti-fragile is een “hogere” vorm van Veerkracht, die weer een “hogere” vorm is van “Kwetsbaar zijn” (Fragile”).

Een fragiel systeem gaat Kapot onder te grote druk.

Een Veerkrachtig systeem Herstelt zich maar een

Anti-Fragiel systeem wordt “Beter” onder druk.

Combinatie-Genesis

Een ecologie springt onder druk naar een hogere vorm waarin de verschillen zich samenvoegen in een andere Combinatie die wordt omgeven met een symbolische of fysieke Grens.

Ik heb Anti-fragile Design vertaald in Objectief Ontwerpen omdat de “Sprong” niets verandert aan de onderdelen maar wel aan de Volgorde van de onderdelen.

Het is een voorbeeld van een Structuur Behoudende Afbeelding.

Wat opvalt in het plaatje is dat alles een Organisatie is waardoor de Organisatie-typering van Alan Fiske toepasbaar moet zijn tot op het kleinste niveau maar dat er ook andere van het organiseren onafhankelijke niet-organisatie-principes ontbreken.

.

Alles is Licht.

Op het plaatje kun je zien dat alles een samenspel van Quanta is wat eigenlijk Licht is.

A new linear theory of light and matter
Licht is een spiralende spiraal

Structure Preserving (SP): de Wijze waarop het Ontwerp wordt gedaan heeft geen invloed op de Uitkomst.

In het Engels wordt het Structure Preserving Design genoemd wat betekent dat de wijze van ontwerpen geen theorie toevoegt aan het ontwerp. Je kunt Heen- en Weer tussen bron en resultaat van de afbeelding

De cycli die in deze blog staan beschreven zijn allemaal SP wat betekent dat ze samen ook onafhankelijk zijn van wat voor theorie dan ook.

Eigenlijk gaan ze over hetzelfde aleen de Namen zijn anders.

Dat komt vaak voor in de wetenschap.

Vaktaal

Experts ontlenen hun deskundigheid aan de vaktaal die ze spreken.

Vierluik

Je kunt de afbeelding natuurlijk wel Interpreteren waardoor je snel kunt zien dat ze uit Vier stappen bestaan die onderling een hele bijzondere relatie hebben.

Tegendelen

Ze zijn namelijk allemaal elkaars tegendeel waardoor het centrum eigenlijk een Lege verzameling is.

Tweedeling

Een vierdeling is eigenlijk een 2x2deling dus eigenlijk een deling van de deling die begon met delen wat inhoudt dat het begon met in zichzelf bewegen want stilstand is het einde van alles.

Ontwerp-Methode

De Ontwerp-Methode is een Fusie van Verschillende Methoden en Theoriën die allemaal passen in een Vierluik omgeven met een Symbolische Grens en een mooie naam.

1 Ecologie Meerdere Organismen:

Panarchie van Buzz Holling: de wijze waarop een ecologie zich ontwikkelt.

Een mens is een ecologie van 1-celligen en neemt deel aan sociale netwerken die ook op een ecologie lijken.

Dit geldt ook voor de overheid die niet snapt dat ze diversiteit moet bevorderen anders wordt de staat extreem kwetsbaar ( fragiel).

2 Mens: Persoonlijkheid:

Archetypes van Carl Jung: de wijze waarop de mens zich ontwikkelt. Het gaat hier om een typering van het geheel van de mens, de persoonlijkheid.

Archetypes vertaalt naar Paths of Change. Mythic (geel): Verbeelding, Unitary (Blauw), Denken, Social (groen), Emoties, Sensory (rood), Lichaam, Sensory-Motor-systeem.

Model Myers Briggs met de Vier Archetypen van Jung gebaseerd op Interpersonal Theory.

Er zijn heel erg veel min of meer vergelijkbare persoonlijkheids-modellen moderne voorbeelden zijn Myers Briggs (MB), Interpersonal theory.(IP) en de Big Five. Een oud voorbeeld zijn Humeuren.

een MB-type bestaat uit de 4 letters

1 Introvert of Extravert (I of E),

2 een 2-combinatie uit het vierluik (Quaternio) van Jung, waarbij Geel N wordt genoemd (Intuitive), Groen F (Feeling), rood S (sensing) en blauw T (thinking)

3 P Observator (Boven de context) of J (In de context) Judging.

3 Sociale Structuren Meerdere Mensen:

Universele Relatie-structuren van Alan Fiske. Alan Fiske ontdekte dat de vier sociale structuren die overal voorkomen een heel bijzondere Symmetrie hebben die past op de Schalen uit de meettheorie.

Die schalen zijn weer door te vertalen naar Geometrieën.

4 Veerkracht

AntiFragility van Nassim Taleb : Hoe bereik je het omgekeerde van Fragiel (Onkwetsbaar).

Een ecologie springt naar een ander nivo als er een calamiteit plaatsvindt. We noemen dat Evolutie.

Voorraad

Eigenlijk wordt de opgebouwde voorraad aan energie ontladen waardoor het totaal weer tijdelijk stabiel is.

Een voorraad wordt na de zomer opgebouwd in de Herfst.

Neuron: Action Potential

Het is dezelfde manier als de neuron in het zenuwstelsel werkt. Daar wordt het het Action Potential genoemd.

Het blijkt dat alle cellen van de mens neurons zijn die samen het bioveld van de mens opbouwen en weer afbreken.

Dit veld is vormbepalend.

action potential
The action potential

5 Chinese Mens-Cyclus

Chinese philosophy (Loshu, Sheng Cycle);

De cycli in China zijn gebaseerd op een magisch vierkant ,de Lo-Shu, die kan worden omgezet naar de Sheng-Cyclus die past op de Acupuntctuur en daarmee de mens.

Lo Shu Magisch Vierkant op de rug van een Schilpad met de 5 in het midden en som 15 (3×5).

loshgrid

Er zijn vier cycli , de Ko, de Wu, de Cheng. en de Sjeng:

In iedere cyclus worden de relaties tussen de Vier plus 1 = 5 elementen anders verdeeld bijv pentagram met

in-en uitgaande pijlen (zoals boven) naar allevijf elementen,

met de klok, tegen de klok en

alleen 1-op-1

In de laatste wordt de “werkelijkheid”, hier het klimaat (zie plaatje beneden) gevolgd.

Met-en Tegen de klok

Bij de archetypen wordt de draai-richting ook als belangrijk gezien waarbij met-de-klok “goed” en tegen de klok “slecht” “wrong” is.

De vier elementen van Aristoteles gerelateerd aan de seizoenen en Paths of Change. Wat opvalt is dat het model klopt.

6 Economische Mens-Cyclus

Kondratiev Cycles: Kondratiev ontdekte een economische cyclus met een periode van 50 jaar.

De cyclus is verdeeld in vier fasen die hij Seizoenen noemt.

Er zijn nog veel meer van zulke cycli die of 5x sneller of 5x langzamer lopen.

Dat gaat door tot bijvoorbeeld de Precessie cyclus die 25.000 jaar duurt.

Alchemie

De fasen van de cycli passen op de archetypen van Jung die uit de Alchemie komen.

Er zijn twee complementaire Universums waarin we afwisselend Overdag en s’Avonds verblijven.

De universums zijn gescheiden door het Vacuum (Aether).

Seizoenen

Alle cyclische modellen zijn terug te voeren op de cyclus van de seizoenen waarbij er vrijwel overal een 5de seizoen voorkomt dat tussen zomer en herfst zit in het midden.

De seizoenen hebben een eigen “gerichtheid“.

Richting

Zo gaat de Winter omhoog (Abstractie) en

de Herfst omlaag (“Depressie),

de Zomer vooruit (Actie, Causaal Toekomst) en

de Lente achteruit (Herinnering) .

In het plaatje zijn de tegendelen goed te zien met als opmerking dat een hoek van 90 Graden duidt op onafhankelijkheid.

Toevallige Botsingen:

Als deeltjes zich allemaal toevallig bewegen gedragen zich als :dronkaards” ook wel de beweging van Brown genoemd.
De Brownse beweging kom je overal tegen waar er toevallige “botsingen” zijn.

Begin

De volgende 7 stappen worden behandeld (druk op het nr en spring er direct heen)

1 Wat is de context?

2 Kies een beginpunt

3 Cyclus of Lijnstuk?

4 Cyclus

5 Ontwerpen m.bv de Seizoenen: Lente-Zomer

6 Zomer-Herfst

7 Herfst Winter

8. Springen uit de Context

1 Wat is de Context?

Een context heeft een Grens die Fysiek (bergen, water,..) of Symbolisch is.

Bepaal de grens en bekijk plaatje 3 (China). De grens beschermt en is wit (Protect).

Welke kleur past het beste bij de context?

Bekijk nu het plaatje hierboven en kies de Richting. past het symbool?

Om de context te vinden moet je met de benen op de Grond gaan staan en een Gezichtspunt zoeken.

Bekijk plaatje 5 en zoek de vraag die je over de context wilt stellen:

het gaat bijvoorbeeld om:

Wie? groen, mensen, emoties, het gaat om Betrokkenen,

Wanneer? rood, vermoedelijk gaat het om een gebeurtenis die is waargenomen

Wat? geel-blauw een vraag over een betekenis waar iemand over heeft nagedacht. ->Wie?

Waarom? geel de meest fundamentele vraag. ?Het gaat hier over het be-Doeling

Hoe? Blauw rood, op welke wijze? het gaat over een Proces.

Probeer de Richting te bepalen waarover het gaat in de context.

Maak uiteindelijk een Kort Verhaaltje (“de Beschrijving van de Context)

Vier Oorzaken van Aristoteles

De vier undamentele vragen over een context komen eigenlijk van Aristoteles die weer de leerling was van Plato die weer was opgeleid in Egypte in Heliopolis waar een wereldwijd kenniscentrum was gevestigd gekoppeld aan de zijderoute waar ze ook alles van Atlantis wisten.

Plato: Wat is een Idee?

Plato: Wat zijn Ideeen?

2 Kies een Beginpunt:

Er zijn vijf mogelijke belangrijke beginpunten of zelfs 13 als je de 6 verbindingslijnen in Tweeën knipt in het midden.

Het midden is de Observatiepost waarmee je alles kunt overzien als je er op let.

Als we ons beperken tot vier gaat het om:

1 Idee (geel) een idee is een inzicht wat het gevolg is van reflectie over langere periode.

2 Gebeurtenis (rood) soms is dit een Ongeluk of een Natuurverschijnsel of een ~Ramp die een negatieve emotie oproept i.h.a spreekt men over een probleem wat moet worden opgelost wat betekent dat er een analyse of een diagnose moet worden uitgevoerd.

3 Specificatie Plan, Ontwerp (blauw) meestal moet er dan ook iets worden gemaakt.

4 Vraag (groen) i.h.a naar een product of een dienst.

Een emotie (groen) kan zich ook tonen als een Opinie soms gericht op een politicus (blauw) of Trend of waarde.

Als laatste kan het om een Verbetering of een Tekortkoming gaan.

3 Cirkel of Lijnstuk?

Wil je Steeds verbeteren? Kies dan voor een cyclus.

Kies je een lijnstuk druk dan hier

Cyclus

Er zijn heel veel cycli mogelijk omdat je op erg veel manieren de vier gezichtspunten van PoC kunt koppelen.

Daarnaast speelt de richting van de relatie (met de klok, tegen de klok ook een rol.

Botsen

Hier moet je voorkomen dat de richtingen botsen.

Dimensies

Dat kun je vermijden door de richtingen in verschillende dimensies te plaatsen.

Er ontstaat dan een Moebius Ring (de vorm 8) een geometrie die je overal tegen zult komen.

Een Persoonlijkheid is een eigenlijk een Potentiele Cyclus

StandPunt: Een Standpunt is een punt in deTtijdruimte met een hoogte (Schaal) en een

(kijk-)Richting die eindigt bij de Horizon mits de ruimte Gekromd is.

Schaal: De KijkHoogte is volgens Myers BriggsVast (Op de Grond, Judging)

of Variabel (P, Observator, boven de grond,Perceiving).

Rotatie: Een persoonlijkheid bevat volgens Myersbriggs ook nog een Rotatie-Richting (Introvert (naar binnen), Extravert (naar buiten).

Keuze: Een persoonlijkheid levert geen beginpunt op maar een Keuze uit minstens twee voorkeurspunten op.

Als het goed is zijn twee keuzes elkaars tegendeel

Contradictie: waaroor er eigenlijk helemaal geen keuze is.

Agency vs Communion: Volgens de psychologie bestaan er maar twee variabelen Agency en Communion die alle persoonlijkheidstheorie verklaren.

Ze lijken erg veel op Yin en Yang of Vrouwelijk en Mannelijk.

I-Tjing: De Itjing is een orakelboek waaraan je vragen kunt stellen net als de T A R O (ook 4).

Heuristiek: Volgens de nieuwste versie van de psychologie Heuristiek genoemd is een Orakel veel beter dan een Analyse.

Fouten: Ieder mens heeft namelijk last van Bias.

Eigenlijk is onze persoonlijkeid een gevolg van erg veel fouten maken.

Bekijk plaatje 5.

Zoek een Complementaire Partner

Kies nooit een beginpunt wat niet past bij je persoonlijkheid en zoek een partner die Overlapt en Aanvult.

Besef dat twee mensen ook het geheel niet kunnen overzien.

Lijnstuk

Wil je Doelgericht werken kies dan voor een Game van PoC. Er zijn er zes.

Druk op 2Zes Spellen van Paths of Change.

Kijk goed naar de Rollen en het Spanningsveld en kies voor het spel dat het beste past.

Nog simpeler knip dan het spanningsveld doormidden en begin in het midden op het Kruis (wit) van de vierhoek.

Geen Ervaring?

Als je geen praktijkervaring hebt zoek dan hulp in een community of Practice. of een andere Community. Kijk op plaatje 11.

Terug naar het Begin?

Wil je terug naar het begin druk hier.

Wil je nu naar de Engelse versie die veel uitgebreider is druk dan hier,

5. Cyclisch Ontwerpen m.b.v. de Seizoenen

1 Lente

Er zijn vijf beginpunten waarbij de Lente als er nog voldoende Voorraad uit de herfst over is een ideaal Begin is mits je in de winter de tijd hebt genomen om te Reflecteren.

Een idee is een essentie en dus niet een min of meer spontane Fusie van twee van elkaar onafhankelijke Concepten.

Idee

Een idee vormt zich door heel veel Look-alikes te zoeken en te onderzoeken.

Zo vond Goethe de Uhrplant en de Morphologie en Adrian Bejan dezelfde vorm in Contructal Theory, een nieuwe interpretatie van de Thermodynamica.

Vier mogelijke Paden

Er zijn vier mogelijke paden die je bijvoorbeeld met de “vier oorzaken van Aristoteles (zie video boven) kunt verkennen.

Hij ging expliciet uit van een (goddelijke?) maker (Agent).

Gemaakte Machines vs Levende Systemen

Volgens de bioloog Robert Rosen kunnen we i.p.v. Gemaakte system bij Levende systemen beter uitgaan van Anticiperende Systemen :

Een Anticiperend Systeem bevat een “bevroren” Model van de Buitenwereld. (Environment) dat m.b.v. “Effectoren” wordt aangepast.

Zie plaatje Bacterie hieronder.

Uitvinden: Lente->Zomer

De meest voor de hand liggende stap gaat van de Lente richting Zomer en heet Uitvinden of Proberen. (Idee->Actie).

Dit is ook de manier waarop de natuur lijkt te werken

(voor een natuurkundigBewijs” Spring naar Engelstalige Conclusie ).

Model Robert Rosen: S (System verbonden aan Omgeving, sensor), E effector (zie flagellum), Model)

Reactie Ecologie Bacterien op een Calamiteit

Model Bacterie.

Zomer: Actie <-> Re-Actie

Lichaam (Werken)

De zomer is een tijd van Actie en Reactie van het Lichaam (Werken)waarbij er Interne en Externe Gebeurtenissen (“geboortes”) plaatsvinden die door de Zin-tuigen worden Waar-genomen (Als “Echt” worden gewaardeerd) . (Waar betekent echt (vrai,verus).).

Een Uit-Vinding kan een Ont-dekking zijn van een bestaand proces of van een nog onbekende Activiteit.

Een Idee, een Waargeving, is per definitie ooit is Waargenomen en heeft wellicht in de loop der tijd een andere Vorm aangenomen.

Combineren

Het kan ook gaan om een andere Combinatie van bestaande onderdelen die ook al combinaties zijn (zie ID cyclus en plaatje 8)

Market Pricing-> Kapitalisme

Als je dit plaatje bekijkt zul je zien dat de Zomer past op de Euclidische Ruimte en zie plaatje 10 en ook op de Alan-Fiske’s Market Pricing, de organisatie die perfect past op wat wij het Kapitalisme noemen.

de Euclidische Ruimte Standaardiseren:

is de ruimte waarin Evenwijdige lijnen elkaar niet Snijden.

Dat komt omdat die ruimte Plat is (2 dimensies).

Daarnaast wordt alles netjes gemeten met een standaard-meetlat (nu de meter).

Standaardiseren hoort bij de Zomer omdat werken in de hitte Zwaar is.

Daardoor wordt alles Makkelijk Passend Gemaakt.

Expanderen en Herhalen.

Patronen worden eindeloos herhaald en expanderen in tegensteling tot de winter waar alles krimpt en stilstaat.

Zomer tegendeel Winter

Zomer en winter zijn elkaars tegendeel net als lente en herfst met als groot verschil dat lente en herfst overgangstijden zijn

Ze gaan van krimpen naar expanderen en andersom.

Specialisatie

In de zomer wordt er gespecialiseerd en dat wordt steeds herhaalt.

Productie- en Consumptie.

Kijk ook eens op plaatje 15 waar de volledige Productie-en Consumptie-cyclus staat die (weer) een Moebius ring is.

Bloemen-> Reclame en Voortplanting

In de zomer wordt er veel gedaan om de bevruchting te bevorderen.

Bloemen ruiken en kleuren waardoor alle Zintuigen gericht worden op Reproductie waardoor de Geboorte in de Lente kan plaatsvinden.

Geest, Hart en Lichaam

Er zijn twee Cycli die in het Hart zijn gekoppeld, de Cyclus van de Geest (Denken) en die van het Lichaam (Handelen).

Hergebruiken Oplossingen TRIZ, ASIT:

Thinking in the Box

Constraints

De Lo-shu (zie boven) is een Magisch Vierkant wat een “constraint ” (beperkingsregel) oplegt aan heGeheel (wit).

In de loop der tijd is gebleken dat dergelijke regels bottum-up worden opgelegd waarbij de originele constraint de som van alle onderdelen is nul gehandhaafd blijft.

Ratio Schaal (Verhoudingen)

Uit de verbanden tussen de seizoenen, Jung en Fiske blijkt dat de Zomer wordt beheerst door de Ratio-schaal (verdelen), de Euclidische geometrie waardoor alles wordt teruggebracht tot een “2d-Platte” ruimte (“een Raamwerk“) kapitalisme. Lengtes (2 punten) en Prijzen. Kijk op plaatje 13.

Wet van Kleiber: Energie vs Massa is Constant

Deze verhouding (Ratio) begint bij de kleinste Organisaties (1-celligen) tot de grootste Organisaties (Steden, etc).

Praktijk

Er wordt in de wetenschap vrijwel geen onderscheid aangebracht tussen Theorie en Praktijk.

Praktijk is uitgeprobeerde Theorie.

De theorie moet als hij niet past worden aangepast.

Keuze volgende Stap

1 Terug naar de Lente: Inzichten delen

2 Nog verder terug of verder vooruit naar de Winter: Analyse, Regels, Plan aanpassen

3 1 stap vooruit naar de Herfst: Gebruiken en Waarderen.

4 Naar het Midden: naar de Observatiepost: Overzicht verkrijgen.

Zomer->Herfst

Overgang van Expanderen naar Krimpen.

De herfst is net als de lente een overgangsperiode.

Terwijl de zomer expandeert gaat de herfst stap-voor-stap over op krimpen.

Het weer wordt meer wisselvallig en het wordt kouder.

De activiteit neemt af.

Oogst

Er wordt veel gevierd en bedankt. Dat heeft te maken met de Oogstijd.

Voorraad

Na het oogsten worden de overschotten en de goederen die bewaard kunnen worden Opgeslagen.

Communion

Het woord communicatie komt van Communion wat Gemeenschappelijk betekent.

Communion (We) is ook het concept wat deze fase draagt.

Dit tegenover Agency wat gericht is op het zelf en de baas spelen.

Dialoog

Het communicatiemodel van de herfst is de Dialoog waarin Zelf en Wij tot elkaar komen.

Conduit Metaphor, Communicatie is het versturen van berichten; Toolmaker-metaphor ; Communicatie coordineert acties gedreven door Verbetering.

Sociaal Emoties, Waarderen, Fluctueren

De herfst is de tijd van de Emoties die in deze periode minder stabiel zijn, ze fluctueren.

Er zijn Svier soorten Sociale netwerken geel: Community of Interest, groen Affinity, rood Practice en blauw Knowlegde. zie plaatje 15

Hetgaat het hier om de Nominale schaal, die zich beperkt tot Opsommen.

Spelen

Het relatienetwerk wordt Communal Sharing genoemd wat past op Socialisme (geen onderscheid) en

De toegestane actie is Combineren, van plaats wisselen, wat past op Spelen zonder Regels.

De geometrie heet Projectieve Meetkunde wat neer komt op het verbinden van alle Punten (die mensen zijn) met lijnen, die een betekenis hebben.

Kijk daarna hier wat je met projectieve meetkunde kunt doen.

Bij de archetypen komt hier het CollectieveOonderbewustzijn (Wij) aan de orde. Dat toont zich in de dromen.

Sport ,Spel en Plato’s Deugden

This image has an empty alt attribute; its file name is sportengels.001-2-1024x576.jpeg

Model van de Sport en de van Deugden van Plato

Van Herfst naar Winter of Terug

We zijn bijna weer bij het begin de relatie herfst-winter is de relatie tussen de geest (“denken, verstand) en de emoties.

Hierbij worden de waarden op die nu opgeslagen of opgekropt zijn aangewend om het plan, het model of het beleid aan te passen.

Met de emoties wordt een opinie gegeven die soms erg veel lawaai behelst maar het kan ook een eindeloos woordelijk spel zijn (discussie) om het gelijk wat in deze fase Winter speelt.

Status

Die kan ook worden ontleent uit de status (“hoe veel heb ik er achter mij?) verkregen door geboorte of

verdienste in geld of prestatie.

Veerkracht

In het midden van het midden zit de Veerkracht , die alles weer in de Oude Stand zet.

Dat komt de conservatieven uit maar de vernieuwers niet altijd.

De kunst is hoe je die kunt aanwenden in tijden van grote druk.

Daartoe moeten we terug naar de post over Anti-fragile (“onkwetsbaar”?) druk hier.

Terug naar het begin van deze post druk hier.

Bekijk ondertussen de Plaatjes hier beneden.

8 Springen uit de Context

Onderstaand plaatje bevat een Fusie van heel veel plaatjes die hierna nog komen.

De tekst staat hier.

De energie om te springen komt door een fusie tussen een Idee en zijn tegenpool.

Het is de fusie van de Ah-erlebnis waarbij tegengestelde Frames samenvallen.

Zo’n fusie lijkt op de fusie tussen materie en anti-materie.

Die levert Licht op en licht is de basis van alles.

This image has an empty alt attribute; its file name is Slide45.jpg

Walter Russell

Walter Russell kreeg zo’n ervaring toen de Schepper hem liet zien hoe het Universum werkt.

Het lijkt op de Wereld Klok van Wolfgang Pauli maar eigenlijk is het een Spiraal die de Veerkracht van het Begin bevatte.

Volgens Peter Rowlands Zit die in alle wetten van de natuurkunde ingebakken.

Het plaatje beneden laat zien dat de Primaire Krachten Consumptie (Verlangen, Vuur) en Productie (Controle, Water) elkaar opheffen en worden gevoed uit de Batterij (“de Action Potential”) van de Emoties die permanent wordt gevoed met de Fusie van de Ideeën.

Vijf Elementen

Boven aan de Spiraal staat de Schepper die de spiraal omhoog en omlaag laat draaien, die met de Unieke Behoeften van de consument wordt gevoed.

de Productie-Spiraal gestuurd door Abstractie.

Abstractie leidt tot concentratie van Macht.

De Abstractie van de abstractie is Automatisering resulteert in de absolute macht van de Technologie.

Technologie krijgt de Absolute Macht

en de meesters van die technologie worden de meesters waarbij de klant/kiezer verslaafd wordt aan die technologie.

De

Polar and ecliptic vortices WR

Spiraal Tegen de Klok: Behoeften-generatie, Vernietigen Schepping

Genereren, van behoeften

Als de spiraal tegen de klok in draait, genereert ze behoeften. Deze behoeften springen op uit het actie-potentieel. 

Dit potentieel bestaat uit de verzameling van acties die het lichaam in de loop van zijn ontwikkeling heeft opgebouwd. Als de behoefte wordt vervuld, is het systeem in evenwicht. Als dit niet gebeurt, is het in onbalans.

Analyse, op zoek naar verklaring

Wanneer de behoefte niet is vervuld, voert men een analyse uit naar de oorzaak. 

Als men de oorzaak vindt, worden er nieuwe gedragsregels geformuleerd. 

Het blijkt dat er een ander reactie-patroon nodig is, om adequaat op de gebeurtenis te kunnen reageren. 

Dit reactiepatroon kan men toevoegen aan het actie-potentieel (leren). 

Inspiratie, integreren van vele verklaring

Als men veel verklaringen van deelproblemen samenvoegt, kan een moment komen dat men het geheel ziet (inspiratie). Er onstaat een allesomvattend idee (insight).  

Transformatie, samenvoegen van vele acties tot nieuw gedrag.

Spiraal-met-de-klok: Scheppen

Collaborief Leren

1 Cyclus van de Seizoenen

De lente en de herfst zijn overgangstijden en tegengesteld .

De Winter en de Zomer zijn alleen maar tegengesteld.

Samen zijn ze worden ze verklaart door twee veriabelen met uitersten als waarden.

Het model past op de realiteit en op de virtualiteit, wat de geest graag ziet en het idee altijd met zich draagt en uiteindelijk in alle culturen vertaalt in de vier Elementen.

2 Zes Spellen van Paths of Change:

Nog meer Plaatjes

Hier volgen erg veel met elkaar samenhangen plaatjes die ik bij het opvullen van de tekst met uitleg over “Objectief Ontwerpen” aan het einde laat staan.

3 China

In China werd Het midden van de viervoudige cyclus in de cyclus zelf opgenomen waardoor er expliciet een mogelijkheid is om deel en geheel te verbinden.

In dit plaatje is de het Magisch vierkant van de Lo Shu verbonden.

Hierbij heb ik de chinese symbolen toegevoegd en een benaming van de relaties die uit Paths-of-Change komt wat de Archetypen van Jung zijn die uit de Alchemie komen.

4 Stad

Een resultaat van mijn onderzoek naar de achtergrond van Anti-fragility.

5 Context

De link bevat een uitgebreid document over wat een context is. Dat wordt in het plaatje visueel gemaakt.

6 Ecologie

Panarchy deelt de Moebius Ring met alle andere plaatjes.

Een Moebius Ring heeft geen boven- en onderkant.

Dat wordt bereikt door de strip te draaien.

Kijk is goed naar de vier mogelijke “Ontsporingen

Kijk bij plaatje 8.

7 Organisme

Een organisme gaat niet kapot aan het groeien omdat er altijd een anti-groei proces is.

In de cultuur is dat heide creativiteit (geel) die daar voor zorgt.

8 Relationeel Model van Alan Fiske

Macht vs Intimiteit

Relationship Typologies (Chapter 6) - The Cambridge Handbook of Personal Relationships

9 Panarchie vs Paths of Change vs Alan Fiske

10 Beschrijving Alan Fiske

cs groen lijkt op socialisme

mp rood lijkt op kapitalisme

em geel lijkt op liberalisme

Ar blauw lijkt op communisme

11 Meten en Schalen

12 Schalen en Geometrie

Ratio (rood) Meten met een Maat-> Euclidische Geometrie, denkRaam.Kader.standaardiseren. Absoluut Nulpunt.

Interval (geel) Verschil metenAfstand bewaren in Balans houden Weegschaal.

Ordinaal (Blaauw) Volgorde bepalen Hoogste en Laagste.Trap.

Nominaal (Groen) Namen , volgorde onbelangrijk, combineren.

13 Geometrie

14 Paths of Change

15 Sociale Netwerken

Dit plaatje toont de consumptie-en productie-cyclus die elkaar opheffen. De community of Practice toont zich als een specialisatie van specialisaties.

16 Kondratief Cyclus

17 Panarchie

18 Vitaliteit

Cube of Space

Stad beschreven m.b.v. een 4×4 model

Appendix

Interesting video’s.

Convexity and Duality

Samenvatting

Wederom wordt hetzelfde plaatje getoond maar nu in vier uitingen en in een andere volgorde.

Het gaat eigenlijk maar over één Kracht <-.-> dezelfde Pijl gespiegeld in het midden, een Pijl, die een Veer is.

Als de veer te ver wordt uitgerekt springt de pijl terug (Veerkracht).

De Punt hheeft vele Namen zoals het Centrum, het Kruis, de Singularity of de Leegte.

De Pijl heet Ontwerpen of Waarderen en nog veel meer afhankelijk van de hoeveelheid pijlen die elkaar opvolgen en een cirkel vormen.

Het eerste plaatje toont een Explosie veroorzaakt door een te groot Actie-Potentieel ook wel Emotie of Collectief Onderbewustzijn genoemd.

De Veer springt weer Terug.

Boven de plaatjes vindt u in het midden een Uitgebreide Uitleg die u kunt bereiken door de Link in te drukken.

Als U deze blog in meer detail wilt lezen druk dan hier.

Anti-Fragile

This image has an empty alt attribute; its file name is Slide45.jpg

Walter Russell

Collaborative Learning

The Computer of the Future is an Organism

Go to the Summary Push here

Go to the Conclusion push here

Introduction

In this blog I try to define the Computer Architecture of the Future.

The Present is built on Semiconductors” But “The Future will come from somewhere else”.

I believe this architecture will be based on “Nature” because the architecture of “nature” is already based on a Turing machine.

DNA Storage and Programming

it is possible to write a program that makes it possible to generate specialized DNA that generates a specialized organism but that leaves the question open how many organisms are coordinated and how they are coordinated by the coordinator?

Organisms are a cooperation of billions of 1-cellular organisms.
Dna can be used to store a lot of information in a Very Small volume.

DNA is not the carrier of All the data of the organism.

Cell, Organism, Swarm, Ecosystem

The picture below comes out of the work of Michael Levin.

He proved that the DNA determinates the hardware but not the software of the organism.

Biofield

The software is a Bioelectric field created by the electric-field of the organisms.

such a field is called a BioField.

Shape -> BodyPlan:

The Electro-Magnetic Field determinates the Shape or the Bodyplan of the Organism.

The smaller we go the more intelligent becomes the organism.

Single cell organisms have no brain but act like they have a brain.

Single cells are able to unite in many different highly adaptive organisms.

If we apply this model to the humans we have to unite to become adaptive on a higher level (Earth, Solar System, etc).

Michael Levin explains how.
Millions of independent organisms without a nervoussystem don’t need DNA to coordinate their behavior.

They do that by Swarming just like Birds and Fire-Flys do.

History of Computer Architecture

The history shows a highly Dynamical Ecosystem where Issues come and go mostly because of Hypes.

The IT-community is Swarming just like the organisms do.

In the end “old” issues like Modularity and Communality vs Variability come back.

In this video from 2016 Microservices were nr.1.

Compress until the Planck Level:

Microservices are part of a general trend to compress software and hardware.

In the end the compressed machines reach the smallest Planck-level in which Quantum-mechanics is dominant.

Heterogenoeus Computing

Hardware becomes programmable blurring the distinction between both fields.

Hardware/software can also be Specialized because of specific demands like very Big data and very Good Performance or specialized Algorithms that come out of AI.

It is also possible to Make or Buy an  FPGA: a Field Programmable Gate Arrays or an ASIC, an Application Specific Integrated Circuit.

pastedGraphic.png

Privacy

Modularity and Communality

Currently customers expect to be able to purchase customized products for near mass production prizes.

To make this possible many parts have been standardised and the Arrangement of the Parts is configured and the Configurator has become a Meta-configurator . Where is the end?

General Purpose Software Architecture

In 1993 I designed an Architecture for Cordys, a Process-Manager based on the BPML-standard.

I used a general change-architecture Paths of Change (PoC) designed by Will McWhinney of UCLA.

In the picture below you see two Connected Networks using the same architecture and a Multi-purpose Collaboration system that uses Moving Software put into specialized Containers.

The containers are evaluated by what i call a Servant.

Interested read de PDF below or look at this link.

The Six parts are 2-combinations of Four parts coloured Red (Action), Green (Values, Emotion, Yellow Imagination) and Blue (Control).

A Flow system with a general User Interface (Yellow/Green) that uses Containers that contain data and software that visit specilized machines (Servant) with a Warehouse that contains reusable Appliances (Red, Action).

Virtual Machine

Virtual virtual machines -> Virtual Hardware

One step higher in abstraction a Virtual Virtual Machine .

What is the end of the line?

Self-Execution

Hardware has become software and is using Itself to Execute its programs.

This not new. It is used all over the universe.

Action And not-Action

can be put into a cycle with a very short cycle time.

It is the way Light is becoming Matter and Matter becoming Light.

The four views of PoC are put into a structure where every view is the complement of the opposite View.

This pattern was called a Quaternion by Carl Jung and comes out of Alchemy.

The four Elements of Leibniz

The two Rotated Squares of Leibniz combine the square of logic of Aristotle with the square of Alchemy both based on oppositions of oppositions.

HomeoStasis and Inhibition

Life on earth started with small Autocatalytic Cells with a membrane that “controlled” its proces by generating an inhibitor to stop growing.

Every proces is controlled by its anti-proces that is controlled by its anti-anti-proces.

An Inhibitor Activator System

Virtual Hardware

RISC and the future of RISC

RISC means Reduced Instruction Set Computer.

An Instruction Set defines the Machine language is built up from discrete statements or instructions

Until now nobody got the idea to define a Machine with the effect that the machine was doing things nobody needed making it too complex.

The Reduction of the instruction is still not finished.

The Meta-Architects Henessey and Patterson are now realizing that they have to look with a new view on software from Top to Bottom.

RISc V

Risc v is an Open Source development platform from Berkely University that has generated many open en closed applications.

Because of the war in Ukraine many countries including Russia, India and /china are now veveloping their own Line. of Chip development all based on Riscc V (or higher)

Semiconductor Strategy

Semiconducters are “essential” parts of computers for such a long time that nobody believes there were alternatives that never made it until now the world became Multi-Polar and the Cold War that was never stopped came back.

Repositories and Metamodels

At ABN and ABN AMRO i was responsible for the software development cycle.

From the start of automation in the sixties ABN and AMRO used a dictionary controlled development proces.

A Dictionary later called a Repository is a specialize database that contains the Meta-model of the development cycle and a proces model that moves software to the Implematation Architecture that contains the hardware and the network.

The technical architecture contains a customer and a bank specific part that supports Electronic Banking (now on Mobile Phones) and support departments of the bank world wide.

CASE Tools in Software Engineering

Meta Meta Models

Cordys was an advanced Model Based logistic tool that came with domain specific implementation like a proces-model for the Retail industry.VDML roots

VDML roots

VDML

VDML roots

VDML roots

before the company was sold a new development was started based on a new Modelling Language implematation mow of Value Deliver Moddeling Language.

with this toolset you can specify and generate Business Cases.

Theories of Everything (TOE)

The big problem with a TOE is that they make things very simple to understand until you apply it to reality.

It is easy to move back to the beginning but it is difficult to Apply the beginning to the now.

You can see the patterns and because they are fractal you see them Everywhere.

Ken Wilber found Spiral Dynamics and turned it into the Four quadrants of Carl Jung he got out of Alchemy.

Anti-Fragility: How to Benefit from Disorder:

We now start to define a new Computer Architecture based on very different Points-of-view coming from different area’s of Science.

We start with Biology.

Reactions to a Disturbance

When a Microbial community is Disturbed it can React in many Ways.

Composition vs Performance

The reaction can be described by a Composition and its Performance.

There are 4 combinations in this picture named Resistance,

Resilience and

Functional Redundancy.

The last one is also called Anti-fragility.

An Event triggers a System that is composed of 2**n (2,4,16,…)components that are all connected in a Cycle.

The Binary pattern (Order, not order) was called Yin and Yang in ancient china. The I Ting (an book of oracles) consist of 64 posibilities.

The 2**N possibilities can be visualised by the Triangle of Pascal or a Spiraling Spiral.

This spiraling pattern is also produced by the Octionons a combination of Quaternions that are combinations of Complex numbers.

Spirals

Te pictures below are the result of mapping

(1) a general Change Archtecture (Paths of Change) with

(2) the general Relationship-model of Alan Fiske to

(3) the Scales of Measurement to

(4) general Geometries

using a 1-to-1 Mapping.

All of them are cycles that have four possible directions Up, Down, Forwards, Backwards in 3D-space and much more complex geometries in higher dimensions.

Sheng Cycle The Whole is Part of the Cycle

In this cycle the connection to the cross in the center has become a part of the cycle meaning a Move to the Whole is part of the cycle,

Cycle Generator

A rotating circle generates cycles with the frequency of the rotation.

Everycycle move Up and Down with a Setpoint in the middle.

Panarchy

Panarchy is a theory about Ecologies.

Geometry Cycle

In this picture you see the terminology of Panarchy you can see above mapped in a Path of Change model (Colors) connected to the model of Alan Fiske and the model of Interpersonal theory related by the theory of Scales of Mesurement and related Geometries.

Innovation: Fusing Differences

New theories are a fusion of old theories that have nothing in common..

The Cycle of Geometries

The four Geometries of Paths of Change

Anti Fragile Architectures

Alan Turing was not only interested in computers but also in Morphology

There are new developments in Morphology coming out of Biology that give us a new Reference model to use a Machine.

TAME Synthetic Morphology

This reference model was initially created byPeter Rowlands by rewriting the Formulas of Physics.

He found an Adaptive Machine that is rewriting its own Operating system and its apllication software based on a constraint that makes sure that the universe is always in Balance.

So no Big Bang but an Eternal Being.

Symmetry and Nilpotence

Every Change Sums to Zero.

When the sums are not zero the “software” is changed to get back to zero.

The universe is based on “software” that rewrites itself to stay zero.

The Universe is a Turing Machine

Vanessa Hill and Peter Rowlands found out that the “software” of Biology (DNA) can be “generated” out of the code of the machine of the universe.

Turing machine

The Turing Machine is a computing architecture that is based on the mill that was based on the Steam Machine.

Privacy

Summary

back to the beginning push here.

What is Shared?

This blog is a result of many blogs about the of the Shared “Infrastructue” of all the Organisms including the Humans.

Especially Michael Levin gave a lot of Insight.

is DNA a Computer Program?

DNA looks like a Program and therefore the Cell looks like a Computer.

DNA contains the specification of the essential Hardware but not of the Software.

The software is stored in a Bioelectric Field.

Where is the Computer?

Organisms are (bio)-chemical structures.

When the organisms are very small (1-cellular) they behave as Quantum Systems that are influenced by the Vacuum.

History Computer

Development Cycle

The development proces of software is a cycle in which new developments are inplemented and improved.

Shared software structures became infrastructure or packages that can be ajusted to the needs of the user.

Modularity and Communality

Modularity and communality have always been an issue in the development proces.

To make cooperation possible many components have been standardised and many configurations have become adaptable.

Customers now expect to be able to purchase customized products for near mass production prizes.

This is also the case with software and hardware.

Chips Risc

Hardware is put into a chip with variable instruction sets.

Virtual Virtual Machines

Computer software is put into a Virtual Machine that makes it possible to simulate a computer on a computer.

The end of this proces is of abstraction minimal hardware is put into a minimal chip with a variable outside (User interface) that is connected to the Senses.

Meta Architecture

I was responsible for the software development cycle of a very big bank.

Repository

This proces was from the beginning supported by a Dictionary later called a Repository.

Metamodel

A repository is a specialized database that contains specialized software with a specialized User Interface that automates the development proces as nuch as possible.

It constains a generator that generates software that operates on the hardware and network.

Homeo Stasis and Inhibition

Life started as an Autocatalytic system that was controlled by a constraint that triggers an opposite(inhibitor) proces that prohibits growing too fast.

In our body the same happens and even in our culture we use inhibitors to stop growing.

Strangely enough this inhibitor we call “creativity”. Creativity stops the dominance of the old.

Panarchy

is a theory that describes what goes wrong in een Ecology.

A lonely cell becomes a cancer because the bioelectric field has a wrong PH.

Fusion

To innovate an ecology you need diversity, things or processes that have nothing in common.

Paradigm Shift

Physics and Biology have fused in Biophysics.

It took a long time before we understood what life is.

It also took a long time until Physics becane aware of its mistakes.

The mistakes are caused by the impossibility to proof the theory with an Experiment.

Most physical theories are Self-fullfilling Prophesies.

The instrument that Measure contain the theory the predict.

When the complexity of the current theories was reduced by simplyfying the formula’s a very simple geometry appeared, the geometry of the Octonions.

Nature is a Turing machine

It was also possible to determinated the programming language of life.

Nature is always prohibiting Excessive growth.

TAME Synthetic Biology

Not the DNA but the Bio-electric field mostly created by a collective of 1-cellular organisms determinates sthe Shape and contains the Memory of the organism.

Conclusion

in this blog I have gathered a lot of data to use in a Next blog in which I will make a meta-design you can use.

My hint is to start with the Cycle of Geometries which is spin-off of my blog about Anti-Fragility with a dutch version about the Magic of Carlos Castaneda called the Magic of invulnerability.

Start with this blog about measurement theory to understand the geometry.

My new blog will start with the title How to Fuse Differences

Hoe Geloof ik in een Gezond Lichaam?

De vorige blog ging over de wijze waarop het Bewustzijn via de Verbeelding de Fysieke realiteit creëert.

Dat heeft grotendeels te maken met een Aangeleerd geloof dat alles hetzelfde blijft.

Direct naar de samenvatting? druk hier

Direct naar de Conclusie

Wonderen

We geloven niet in Wonderen en daarom gebeuren ze niet.

Geloof

In deze blog wordt onderzocht Hoe we door middel van dat Geloof ons Lichaam Gezond kunnen houden.

Een Mens is een Collectief van 1-celligen

Het belangrijkste inzicht in deze Blog komt van de bioloog Michael Levin:

Hij onderzoekt de relatie tussen 1-Celligen en hun gastheer (bijv. een mens).

Mensen zijn enorme verzamelingen 1-celligen die allemaal samenwerken om een lichaam te laten gedijen.

All known cognitive agents are collective intelligences, because we are all made of parts;

biological agents in particular are not just structurally modular, but made of parts that are themselves agents in important ways.

There is no Truly Monadic, Indivisible yet Cognitive Being“.

Het Volgende Hoofdstuk gaat over Natuurkunde

Dit hoofdstuk overslaan en spring naar naar het volgende Hoofdstuk druk hier.

Dit deel gaat over Nieuwe ontwikkelingen in de Natuurkunde.

Zero-point Field (Vacuum, Aether)

Het Vacuum is de Lege ruimte die vroeger de Aether werd genoemd.

In die lege ruimte zitten kleine gaatjes (“zwarte gaten”) die met elkaar zijn verbonden via een andere gespiegelde ruimte.

Het vacuum heeft een tempratuur van 0 graden Kelvin waardoor alle beweging stil staat.

De 1-celligen koppelen aan de gaatjes en zorgen . daardoor voor Communicatie tussen Soortgenoten en Energie.

Intelligentie

Intelligentie is Het vermijden van Blokkades in de Toekomst

Alex Wissner Gross is Fysicus.

Entropica

Hij schrreef een Computer Programma Entropica dat dit vermijden automatisch doet en het lijkt er nu op dat hij de formule heeft gevonden die alles beschrijft.

Entropie(S)

Die formule komt uit de Thermodynamica en en heeft betrekking op wat men de Entropie (S) noemt.

Die is “een maat voor de waarschijnlijkheid van een bepaalde verdeling van microtoestanden (bewegingstoestanden van elementaire bouwstenen als atomen en moleculen), binnen een geïsoleerd fysisch systeem.

Alex werkt hierbij samen met onder meer Eric Chaisson een Astrofysicus en de schrijver van the Cosmic evolution: the Rise of Complexity in Nature.

Zijn theorie lijkt erg veel op de Constructal Law van Adrean Bejan.

Bejan is een expert in de thermodynamica en “ontdekker” van de “constructal law”..

Constructal Law, een nieuwe visie op Thermodynamica

StroomSystemen Banen hun eigen Pad”.

Energy Flows produce Work/Unit Time

Chaisson argues that cosmic history can be examined from the perspective of energy flows. He sees energy as “Work per unit time” which he equates with power, and shows how energy rate density in some structures has Increased over time.

In iedere stap wordt het steeds makkelijker om de in- en uitstroom van Energie te verwerken.

Cosmic Evolution by Eric Chaisson

Combineren

De entropie bereken je met kansberekening waarbij er vaak gebruik wordt gemaakt van de combinatoriek, de wiskunde van het combineren.

Combineren van Combinaties

Je kunt een Statistische berekening ook theoretisch maken.

Dan komen we in de Waarschijnlijkheidrekening terecht die laat zien dat als je de Aantallen (de wet van de grote aantallen) maar groot genoeg worden alles op elkaar gaat lijken.

Dat is in de praktijk van het leven waar te nemen.

Driehoeken

De driehoek hierboven laat zien hoe er patronen ontstaan die zich eindeloos herhalen (fractals genoemd).

Ze worden nu de driehoek van pascal genoemd.

Ze zijn al hee lang bekend en zijn ook in oude bouwwerken verwerkt zoals de BuroBudor.

De driehoek van Pascal is hier te zien in een opstelling van “heiligen” die begint met de 1-heid aan de top die 3-1-heid wordt.

Alle diagonalen van de driehoek van pascal vertonen “mystieke” patronen.

A new Equation for Intelligence

Ted-talk van Alex Wissner Gross

The End of Space Time (toespraak Nima Arkani-Hamed):

Spring naar naar het “echte” begin druk hier.

Tijd = Verandering meer niet.

Tijd meten we met een klok die is gebaseerd op een Verdeling van de 360 graden van een terugkerend patroon zoals de rotatie van de Maan rond de Aarde of de aarde rond de Zon.

Zonder die referentiekaders bestaat er geen tijd behalve dat we ook merken dat sommige zaken Veranderen. Dat kan alleen als we een referentiepunt vinden dat zelf niet verandert.

Zo zien we op basis van de zonnecyclus een continu proces van uitdijen (groeien) en en weer uiteenvallen (compressie).

We vatten deze twee bewegingen even samen met de term Ademen.

Expansie en Compressie: Waar ligt het Midden?

Volgens de huidige theorie Expandeert het Universum waardoor men terugredenerend bedenkt dat het universum heel Klein is begonnen als een samenballing van enorm veel Massa.

Als er sprake is van ademen zal de expansie van het Universum ook weer moeten overgaan in uitvallen, Compressie.

Dat gebeurt volgens de nieuwste inzichten middels een Gat in de Ruimte, een Wormhole of een Einstein-Rosen-Bridge genoemd.

Wormhole en Multiversum

Als we terug in de tijd gaan en geloven dat het begin een hele kleine massaklomp is komen we vanzelf in de Quantummechanica terecht maar ook in een Zwart gat wat weer gekoppeld kan zijn aan een Wit gat (“Wormhole” dat uitkomt in een ander Universum.

Wat de mogelijkheid biedt om er meerdere van te bedenken, het Multiversum. Helaas heeft deze redenering geen einde behalve als we geloven dat er iets is wat hetzelfde blijft anders loopt het universum “leeg“.

Het gevolg is een Wiskundige Chaos

De wiskunde die bij deze natuurkundige overwegingen hoort ziet er zo bijzonder uit dat men nu gelooft dat er of andere aannamen golden (bijvoorbeeld een evenwicht (Som is constant of iets anders) ) of dat er een andere wiskunde moet worden gebruikt die erg veel llijkt op de combinatoriek.

Combineren en Herhalen

Het universum probeert alles uit en gaat verder met het combineren van combinaties totdat een Oude bekende toestand in een andere bekende Vorm weer terugkeert.

Analogie

Vandaar dat men vroeger aannam dat het begin van het universum een mens was die zo eenzaam was dat hij delen van zichzelf aan het werk zette om iets moois te bedenken.

The 22 letters of the Hebrew Alphabet are a combination of the Trinity, the 7 Planets and 12 Signs of the Zodiac.

Bindu

Een bindu is een puntvormig gaatje in de ruimte wat erg veel wegheeft van een zwart gaatje dat nu de massa niet naar binnen zuigt maar naar buiten en van daaruit kleine Torsi-Veldjes produceert die als Licht ons universum bevolken waarna ze ergens weer via een klein Zwart gat weer “thuis” komen.

In de Indiase cosmologie zijn ze al lang bekend en zichtbaar in alle “machines” (Yantra) zoals de Sri Yantra.

 
Thr Sri Yantra representeert de OM-klank.
Het Patroon de Sri yantra komt uit de Gulden Snede, die nu wordt gebaseerd op 3-Hoeken (de “TRINITY”).
https://hareesh.org/blog/2021/3/29/the-secret-teachings-of-the-yogins

Zwarte Gaten

Erik-Verlinde en Leonard Suskind over Zwaartekracht

Is Zwaartekracht Informatie en wat is Informatie?

Dit stukje tekst tot de samenvatting bevat 3 video’s van Prof. Erik Verlinde en Leonard Suskind over een nieuwe theorie over zwaartekracht

Dit deel kan worden overgeslagen. Wil je dat? Druk dan hier.

Iedere theorie heeft een eigen Schaal

In onderstaand plaatje van Dirk Meijer zie je een herhalend patroon wat een “fractal wordt genoemd.

Dat patronen zich herhalen op iedere schaal is eigenlijk een “wet”, een terugkerende “observatie”.

Zwaartektacht is het gevolg van een bijzondere manier van kijken namelijk middels een bepaalde schaal die groter is dan de schaal van de Quantum Mechanica, de “Nano-Schaal”.

Informatie is een Proces

Informatie is eigenlijk formeren, een proces wat Erik Verlinde ook wel benoemt met Software.

Het gaat er om welke data (verkregen door Meting of Waarneming) je in welke formule moet stoppen waarbij die formule of een patroon is wat je in de data ziet of een bekend proces wat al is vertaald in een formule.

Demiurg: Het Universum is een Machine

Volgens de gnostici, een oude religie die voor het christendom bestond, beheerst de ~Demiurg de werkelijkheid.

Ons Universum is het gevolg van een “fout” in de schepping (het breken van het pleroma) waarna de Demiurg het over nam.

De film de Matrix gaat over de Demiurg.

Matrix Kosmische Software

Er is inmiddels voldoende bewijs gevonden voor een kosmische computer en de computer taal is gevonden door Peter Rowlands en zijn groep.

Sommige Theorieën passen niet meer op de Waarnemingen

De natuurkunde bouwt voort op de oude geaccepteerde theorien totdat ze gaan knellen zoals de theorie van Einstein en de Big bang die berust op achteruit redeneren naar een begin wat er wellicht nooit was omdat alles zich herhaalt

Maxwell (1840)

De theorie van Maxwell is eigenlijk altijd passend gebleven maar werd aangepast aan het resultaat van een meting die later fout bleek te zijn.

Quaternions zijn Spiralen (3D-rotatie):

Maxwell maakte gebruik van een recente (1840) wiskundige uitvinding (de Quaternions die nu weer zijn vergeten.

De quaternions en Octionions zijn beide een Complex getal wat eigenlijk een Rotatie is terwijl een “gewoon” getal een Verplaatsing is.

De aantekeningen van Maxwell gemaakt met ijzerpoeder en een magneet.

Ballenbak

Een mooi voorbeeld wat later in de video ook aan de orde is is de Algemene gaswet waarin “deeltjes voorgesteld als “pingpongballetjes” in een afgesloten ruimte met een volume dat kan worden bemeten onder druk worden gezet of door het Volume te verkleinen of om de Temperatuur te verhogen wat de beweging van de balletjes stimuleert.

Zwaartekracht lijkt op Druk

Als je het universum voorstelt als een ballon die langzaam leegloopt of wordt opgeblazen lijkt de druk in de ballon op zwaartekracht en moet je nu gaan afvragen waar er wordt geblazen en dat kan een ander universum zijn dat via een zwart-wit-gat communiceert.

Gekoppelde universa.

Van Druk naar Beweging

Door te denken in afgesloten ruimten kun je de natuurkunde transformeren naar de thermodynamica de wetenschap van de Stoommachine waar Druk wordt omgezet in een ronddraaiende Beweging.

Stoommachine

Het vervelende van de stoomachine is dat het apparaat bestaat uit allerlei fysieke mechanische onderdelen die moeilijk te vinden zijn in een niet tastbare (virtuele) wereld die in de verbeelding van de wetenschap wordt gebruikt en dus eigenlijk niet bestaat.

Carnot

Carnot berekende dat de efficiency van de machine volledig afhankelijk is van het verschil tussen de in-en-uitgaande temperatuur, wat een maat is voor de beweging van de balletjes die Moleculen worden genoemd.

Stoommachine. Volgens Freund zijn onze emoties een stoomachine.
De algemene gaswet gaat over het gedrag van Deeltjes in een afgeloten ruimte.

Entropie: Orde vs Wanorde

Dit is een erg verwarrend concept dat soms wordt vertaald met chaos terwijl het eigenlijk een maat is voor orde.

Die orde heeft betrekking op het aantal mogelijke Combinaties wat is af te leiden m.b.v. de Combinatoriek een wiskundig vakgebied wat volgens Leibniz de basis vormt voor innovatie.

Het gaat dan om het combineren van combinaties.

Van Theorie naar Emergence

Emergence is een duidelijk Zicht op een effect dat door vele meestal min of meer gelijke “Agents” (“actoren”) tot stand wordt gebracht.

Thermodynamica als Denkraam

wormholes
Een “wormhole”. of een EPR (Einstein Podolfsky Rosen-Bridge. biedt de oplossing om Quantum mechanica en Zwaartekracht te fuseren. Hierbij hebben we ook nog een andere (anti-gekromde) De Sitter Ruimte voor nodig.
Holographic principle for three-dimensional de Sitter space
Anti-de-sitter ruimte

Quantum Origins of Gravity

Samenvatting

Wat kunnen we met ons scheppend vermogen?

Wat is Intelligentie? We manoevreren ons net op tijd uit een naderend einde.

Om dat te kunnen moeten we kunnen spelen met de Entropie van de Tijd-Ruimte waarin we leven.

Stroomsystemen banen hun eigen weg en dat doen ze steeds op dezelfde manier.

In de loop der tijd zijn de stroomsystem steeds beter geworden in het balanceren van de in-enuitgaande Stroom van Energie.

De tijd-ruimte (space-time) staat ter discussie in de natuurkunde.

net als de Zwaartekracht

Dat komt omdat het begin als heel klein en vol met materie wordt gezien waardoor het vanzelf een zwart gat wordt. Maar waar gaat dat gat heen? naar een andere ruimte?

of kunnen we gewoon omlopen naar een ander Deurtje?

Het resultaat is een gebogen ruimte in de vorm van een omgekeerde kegel waarvan wij ons op de rand bevinden.

Hologram

Aangezien alle informatie in de rand zit lijkt dit universum op een Hologram waarbij de rand fungeert als de muur waartegen golven die door de binnenkamt (de “Bulk“) gaan kunnen Weerkaatsen met steeds een andere hoek.

Holographic principle for three-dimensional de Sitter space

Collectief

1 De mens is een Collectief Bewustzijn waarin 37.2 trillioen organismen samenwerken.

Het collectief van een-celligen kan door het veranderen van de (i.h.a chemische) context zich totaal anders gedragen en zelfs totaal nieuwe meervoudige organismen produceren.

2 De coordinatie vindt plaats middels Licht waarbij het DNA de Zender en Ontvanger is.

Driehoek van Pascal

3 Er zijn vele manieren van samenwerken die kunnen worden vertaald in een digitale code., die kan worden gebrukt om patronen te vinden.

Er zitten heel veel “mystieke” patronen in de Driehoek van Pascal.

Cosmische Klok

4 Op de achtergrond tikt een Cosmische klok die alle processen synchroniseert.

5 Prof Dirk Meijer legt in een interview uit hoe alles volgens hem samenhangt.

Licht

6 Hierbij relateert hij alles aan een torodiale geometrie , de geometrie van het Licht.

7 Die geometrie is overal bij de mens terug te vinden maar ook in zijn Uitingen (dans, litteratuur,..)

8 Het placebo effect is een voorbeeld waar het geloof van de mens in zijn herstellend vermogen een rol speelt.

9 Uiteindelijk komt het neer op het formueren van een intentie en mindful (“met aandacht”) leven.

Kosmische Muziek

10 In een tweede document legt Dirk Meijer samen met Henk Kieft wat zij onder Quantum Biologie verstaan en hoe de kosmische klok Harmonische klanken produceert.

Hoe kunnen we meespelen? Door goed af te stemmen met de tijdgeest.

11 naar de Conclusie

Einde Samenvatting:

Deel 2: De Kosmische Klok maakt Muziek

Zwaartekracht en Thermodynamica

Het eerste deel ging over de zwaartekracht (Erik Verlinde,Leonard Suskind ) en de thermodynamica (Bejan, Chaisson, Alex Wissner Gross).

Dit tweede deel bestaat eigenlijk uit twee documenten geschreven door Prof Dirk Meijer.

hoe werkt de Automatische Piloot van een Mens” en de tweede

Universeel Bewustzijn en het Harmonische Universum“m gaat over Harmonie.

LichtWezens

Het belangrijkste inzicht komt van de bioloog Michael Lewin.

Hij laat zien hoe een-celligen zonder externe besturing van bijv. een DNA de structuur van hun samenwerking bepalen door een collectief E/M-veld te genereren wat in feite een samenspel van het licht is.

Het Vacuum

In mijn vorige blog werd het duidelijk dat de Werkelijkheid een constructie is van de Verbeelding die middels het Bewustzijn het Zero-point-veld (het Vacuum) aanstuurt.

We scheppen op die manier onze eigen werkelijkheid.

TAO

Het zero-point-veld is al lang bekend.

Het werd in China de Tao genoemd:

The Tao is like a well:
used but never used up.
It is like the eternal void:
filled with infinite possibilities.

It is hidden but always present.
I don’t know who gave birth to it.
It is older than God.

Wat doen de Hersenen? Samen laten Werken

Volgens John Cotterill denken we met onze spieren en lijken we erg veel op onze voorouders de bacterien die een groot deel van ons lichaam controleren.

De hersenen coördineren bijv. links<->rechts.

Collectief Bewustzijn

Eigenlijk zijn we al een Collectief Bewustzijn wat met vergelijkbaren (i.h.a. eencellige organismen) samenleeft en consequent bezig is om af te stemmen.

Daar merken we niets van omdat alles in de achtergrond plaatsvindt totdat de achtergrond zichtbaar wordt.

Context

Het blijkt dat het veranderen van de context totaal andere organismen oplevert en dat de context het ook eenvoudig mogelijk maakt om bestaande meercelligen te fuseren met onvolmaakte (eigenlijk gemanipuleerde) meercellige.

Men noemt dat nu

Cell Swarms

Uiteindelijk bestaan alle organismen uit 1-celligen. De grote vraag is wat “onderliggend” is. Dit kan worden gezocht (en wellicht gevonden) in de biomathematica.

Het DNA is een Antenne

In de communicatie speelt het DNA een grote rol.

Het fungeert als de antenne van een zender en ontvanger die zich afstemt op Gelijksoortigen.

Het Geheel bepaalt welke rol het Deel in het Geheel gaat spelen.

“how do the activities of competent, lower- level agents give rise to a multiscale holobiont that is truly more than the sum of its parts? And, given the myriad of ways that parts can be assembled and relate to each other, is it possible to define ways in which truly diverse intelligences can be recognized, compared, and understood?”

Not the DNA but the collective of cells determines wat a single cel will become to create a whole.

Ecologie

Een Ecologie is eigenlijk ook een Swarm.

Over het optimaal functioneren van een Ecologie is erg veel zinvol onderzoek gedaan onder de noemer

Panarchie.

Hierbij is gebruik gemaakt van de Complexiteit-theorie, een Opvolger van de Cybernetica.

TAME—Technological Approach to Mind:

Intelligentie kan zich richten op diverse schalen (nano <-> universum), diverse tijdpaden (snel, heel langzaam) en diverse geheugens.

Mensen kijken naar buiten maar er zijn ook die organismen die naar binnen kijken en de staat van een orgaan in hun reactie meenemen.

Er zijn ook “ruimten” die de mens niet beschouwd zoals de vorm-ruimte of de fysieke ruimte waarbij bijv. gewicht (zwaartekracht) een rol speelt.

1-cellige organismen vormen een electro-magnetisch veld wat de vorm bepaald.

van Informatie en Quantum Theory naar Bewustzijn

Het Geheugen is het Gevolg van het Afwikkelen van een Golf

Het lichaam synchroniseert met de Golven die de Aarde (de z.g. Schumann Resonance) produceert.

Deze golven dragen net als bij water “componenten (“moment opnamen“) ” met zich mee die “netjes” in de juiste Volgorde worden opgeleverd, worden aangevuld, daarna worden afgeleverd en weer worden opgeborgen.

Waar zit het Bewustzijn in de Hersenen?

Waar zit het Bewustzijn?

Licht in het Lichaam -> Biophotonen

De cellen in ons lichaam produceren Coherent Licht Biophotonen genoemd.

Licht is de bron van alles wat er is en fuseert en splitst zich met het hoogste (Planck) frequentie mogelijk.

Alle Materie bestaat uit Licht en andersom.

Materie bestaat uit Licht

Licht en dus ook materie gedraagt zich als een spiralende spiraal die naar evenwicht zoekt.
Licht Splitst en fuseert weer in twee tegengestelde deeltjes.
A new linear theory of light and matter
Licht is een spiralende spiraal.

Moebius Ring (8)

Dit is het basismodel van een Ecologie. Een mens is een ecologie waarin heel erg veel meesat eencellige organismen samenwerken.

Ecologie

Photon

Levensenergie

Chi of Prana is de “Indiase en Chinese ” naam voor Levensenergie. Chi en Prana zijn dus eigenlijk Licht met een bepaalde golflengte.

Voedsel en Kwaliteit van Leven meten m.b.v Biophotonen

Het is mogelijk om de voedsel-kwaliteit te meten door de patronen van de biophotonen te meten die het voedsel uitzendt. Dat geldt ook voor “dood” voedsel.

Metingen geven aan welke Kwaliteit van Leven de dieren en planten en eieren hebben doorgemaakt maar ook of het voedsel genetisch is gemanipuleerd.

Imuunsysteem

Biophotonen laten ook de kwaliteit van het Immuunsysteem zien wat behulpzaam is bij Covid maar nooit is gebruikt. Ik heb een Immuunsysteem APK-keuring voorgesteld aan het RIVM.

Interpersonal Theory (IP)

Interpersonal theory verklaart de mens vanuit de relatie met “anderen” die ook deel kunnen uitmaken van dezelfde persoonlijkheid.

Als anderen niet reageren zoals we dat verwachten haken we af of geraken in een conflict.

Samen Dansen

Samenleven is net als dansen.