Featured

Zin en Onzin van de Energie-Transitie

Direct naar de samenvatting? druk hier.

Aanleiding

Gisteren kreeg ik van Harm Rozie een Persbericht dat gaat over .Samenwerking van Actieve Burgers in de Energie Transitie.

Harm en ik werken al heel lang samen en is nu gevraagd om in Utrecht te helpen.

Om die samenwerking tussen burgers en overheid mogelijk te maken hebben we

(0) Een doel: Reduceren van CO2 is een onzinnig doel. Het gaat om het stoppen van Milieu-verontreiniging en in-efficient gebruik van grondstoffen en onmenselijk gebruik van dieren (organismen).

(1) Een Samenwerkingsmodel ,

(2) IST:Kennis en een Waardering van de bestaande Situatie en

(3) Soll: een model van de Gewenste situatie nodig.

Deze blog gaat in eerste instantie over (2): Hoe staan we er voor?

Ik zal laten zien dat we door het rigoreus verwijderen van de oude wijze van energie-productie en energie-transport enorm veel kunnen besparen.

Magneetveld vergelijking
Electriciteit kan draadloos worden getransporteerd.

De Mens heeft de taak van Ahriman over genomen en probeert nu net als Frankenstein een Golem te maken:

De mens is een “toolmaker” die zijn eigen hulpmiddelen niet snapt. Zo knutselen we de wereld in elkaar.

Samenvatting

In deze blog probeer ik een aantal Onderwerpen aan te kaarten die onbekend zijn en een enorme invloed zullen hebben op de energie-transitie.

Ik laat zien dat het Universum (of de Natuur) meer hulpbronnen bevat dan we dachten.

Eigenlijk hebben we God onderschat.

Samenvatting:

0 Dezelfde Cycli komen op iedere schaal terug.Met behulp van deze cycli kunnen laten zien wat er is gebeurt met het klimaat de laatste miljoenen jaren maar ook waar we heengaan.

1 Wat is Energie? Energie is eigenlijk licht met heel veel verschillende frequenties.

2 Wat is electriciteit ? Electriciteit is een bijzonde vorm (geometrie) van licht.

3 Wat doet de Zon met de Aarde? De zon zet alles op alle schalen in beweging en dat komt ook omdat alles rondom alles beweegt. Draaiende draaiingen zijn spiralen.

4 Space Weather beinvloedt het Aardse klimaat en het Klimaat van de Planeten.

5 Electriciteit wordt gemaakt door een Warmtewisselaar die lijkt op een Stoommachine.We raken daarbij >65% van de input aan energie weer kwijt

Dat geldt ook voor een Warmtepomp, een apparaat dat methaan opwarmt door ze Samen te persen en net als alle andere wartewisselaars (inclusief koelkasten en zelfs chips in een computer) gebruikt maakt van de wet van Boyle (P (Druk) x.Volume =nR x Temperatuur.

6 Dat geldt ook voor het transport van Electriciteit. Dat kan nu al kan zonder kabels als de zender en de ontvanger synchroniseren. Dat synchroniseren kan worden bewerkstelligd door de zender en de ontvanger een spoel (weer een spiraal) te laten delen.Zo kunnen bijvoorbeeld auto’s rijdend worden opgeladen.

Inductor
spoel
Het DNA is ook een Spoel. Het produceert licht in de vorm van Biophotonen.
Deze experimenten zijn gereproduceerd.

7 Wat is de efficiëntie van een Stoommachine?Kan die worden verbeterd? De efficiëntie is een functie van de temperatuur van de in-en-output van de wisselaar maar is ook afhankelijk van de vorm (geometrie ) van de warmtewisselaar. Je moet voorkomen dat de in- en uitgaande stroom elkaar in de weg zitten.

8 Kun je Licht direct in Electriciteit omzetten? Kun je licht weer omzetten in materie? Op die manier kunnen we van alles transporteren.

9 Hoe kun je electriciteit opslaan?Batterijen lopen snel leeg. Je kunt ze dan ook veel beter vervangen door een systeem dat de batterij permanent weer oplaadt of nog beter door de electriciteit die altijd in de lucht zit. Dat komt omdat de aarde “geladen” is omdat ze een magnetsich veld heeft en ronddraait.

10 De Wetenschap van de Thermodynamica heeft ontdekt dat het heel anders kan.

11 Het menselijke veld (Personal Biofield) zorgt er voor dat organismen vitale informatie delen.

12 De beste manier om burger te organiseren heet Six Sigma.

13. Sociocratie organiseert mensen in kringen die overlappen.

14 Paths of Change (PoC) kun je gebruiken om te classificeren maar ook om veranderingen op wat voor schaal dan ook te beschrijven.

PoC is fractaal, wat betekent dat iedere stap (“een wereldbeeld”) in de cyclus weer kan worden beschreven met dezelfde cyclus. Die cyclus beschijft ook de schaalsprongen.

15 De Wet van Kleiber beschrijft het cerband tussen de (bio)massa en de energie die zo’n biomassa als organisme verbruikt. De wet geldt van de allerkleinste tot de allergrootste tot organisaties van organismen zoals een stad. Met behulp van die wet kun he laten zien hoe je de energie-voorziening fractaal kunt regelen.

16 Wat is een Stad? Een stad lijkt op een organisme en heeft dus ook alle organen die organismen hebben tot en met een hart.

Doel Energie-Transitie

Het Echte probleem is Vervuiling van het Milieu en Misbruiken van zowel de Dieren maar ook Planten, Bomen en alle Andere Organismen:

We moeten Minder Koolstof verbranden:

Er wordt aangenomen dat het Klimaat verandert vanwege een overdadige CO2-productie.

In de ~Energie-transitie wil men die uitsoot beperken door zo min mogelijk Koolstof (C) te Verbranden (O).

In de rest van deze blog kun je lezen dat er betrekkelijk weinig koolstof nodig is om electriciteit te produceren en dat een groot deel van die productie verloren gaat door niet passende koppelingen.

0 Dezelfde Cycli komen op elke Schaal weer terug

Na de Grote Depressie richtte de Amerikaanse Regering het Instituut for the Cycles op wat sinds die tijd uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar terugkerende patronen in de vorm van golven.

Ze lijken allemaal te passen op de muzieknoten en dat betekent dat ze te verklaren zijn met behulp van harmonieën (harmonics). Die zelfde harmonieen vindt je terug in de Natuurkunde.

De bekendste cyclus is door de rus Kondratiev ontdekt. Hij beschrijft Economische golven.

1 Energie is Licht dat Trilt in verschillende Frequenties

Electriciteit is een beweging van Electonen die eigenlijk kleine bewegende magneetjes zijn die eigenlijk photonen (Licht) zijn.
Electrons are rotated Photons.

2 Electriciteit is bewegende Electronen is Bewegend Licht

De Electriciteit op aarde wordt geproduceerd als we magneten ronddraaien aangestuurd door vallend water, wind, of een stoomachine of als twee soorten metaal (inclusief koolstof) in een zuur worden gezet.Het kan ook direct uit licht worden gemaakt.

De Meeste Electriciteit op Aarde komt uit Magneten die door een Stoommachine worden Bewogen.

Hier verliezen we al 65% van de verstookte energie.

De meeste productie vindt plaats in z.g. Warmte Wisselaars, een systeem vergelijkbaar met de aarde waar warmte wordt omgezet in werk en werk is beweging.

Eigenlijk vindt er niet anders plaats dan een stroom van veel ongerichte beweging (Zon) naar minder meer gerichte beweging op Aarde waarbij het Surplus weer als Straling de Ruimte in gaat.

De Energie-transitie is eigenlijk een onbegrijpelijke hutselkluts van allerlei stukjes en beetjes oude en nieuwe technologie zonder een duidelijk gerichte koers hoe we Echt duurzaam gaan leven.

De Tussenfase die op deze manier Heel lang kan duren wordt daardoor een enorme verspilling van zowel grondstoffen als energie verbonden met ook nog is enorme Conflicten die te maken hebben met de plotseling veranderende geoplitieke Afhankelijkheden van zowel olie, en gas als andere energieproductie middelen zoals hoogteverschil.

Het energie-model van de aarde.

De Zon zet de Stromen op Aarde in Beweging

In de Blog over Thermo-dynamica (de wetenschap van de Warmte) laat de theoreticus Adrian Bejan zien dat de energie van de zon wordt omgezet in beweging op aarde die zich op ieder niveau op dezelfde wijze toont n.l. als een Stroom-systeem.

Er zijn vele stroomsystemen die Water in de vorm van een Gas (Wind) , Vloeistof (regen) en Ijs laten bewegen.

Die beweging geeft wrijving die zich weer omgezet in Warmte en Statische Electriciteit die Blikstem oplevert die weer bossen in brand zet wat weer Co2 oplvert die de planten en bomen weer inademen.

Ons klimaat bestaat uit vele aan elkaar gekopelde cycli die zich ook nog een keer op heel veel plaatsen bevinden waar totaal andere omstandigheden gelden omdat de aarde rond is en ook nog is een keer “wiebelt” (precessie).

Carbon cycle
Het weer op aarde wordt beheerst door drie plaatsen (cells) waar de luchtstroom enorm omhoog wordt geduwd.

Volgens Bejan is de z.g. Ferrell Cell anders gaan werken waardoor de z.g. straalstroom anders werkt waardoor de lucht (wind) anders waait waardoor bepaalde plaatsen warmer en droger worden.

Natuurlijke Stroom-Systemen

Andre Bejan kan met Constructal Law een verklaring bieden voor de Klimaatveranderingen.

4 Van Public Space naar Space Weather

Het klimaat verandert vaak net als het weer.

De frequentie zie je terug in en de de activiteit van de 11-jarige zonnecyclus die wordt verklaart door turbulentie van de ruimte die overal in ons zonnestelsel zichtbaar is.

Ook de planeten hebben last van “global warming”.

cycle2_full_width.jpeg
De zonne-cyclus correleert met de temperatuur en gaat vermoedelijk op termijn omlaag. Er is een sterke relatie met de conjuncties tussen de zon en de grote planeten jupiter en Venus.
Venus-Jupiter Affect Earth's Climate Cycle
A research group at Columbia University’s Lamont-Doherty Earth Observatory and Rutgers University released the study on May 7, 2018. Jupiter is the largest planet in the solar system, and Venus is our closest planetary neighbor. Together they have a significant influence on the Earth’s climate.

De Energie-transitie levert sommige bedrijven een gunstige Business-Case op

De beweringen van de politici die nu na jaren niets doen de transitie er door heen rammen zitten veel Fouten.

Zo wordt warmte, wat een teken is van een slecht werkend en nu ook sterk vervuilend warmtewisselproces (een chemische fabriek, vuilverbranding), nu getransporteerd die omdat hij afkoelt weer tussentijds moet worden opgewarmd weer door verbranding wat in feite pure driedubbele verspilling is.

Het is duidelijk dat de politici het niet goed snappen maar waarom houden de deskundigen dit niet tegen?

Helaas is dit heel simpel te verklaren door Winstbejag.

Onze maatschappij wordt beheerst door mensen die samen zweren met de Politici en overal een slaatje uit slaan.

5 Warmtewisselaar

Een Warmte Wisselaar doet het zelfde als de Natuur met als enig verschil dat de geproduceerde beweging gebruikt wordt om bijvoorbeeld een Magneet te laten rondraaien wat electiciteit oplevert die nu via kabels (Buizen) naar de producenten en consumenten wordt gestuurd die dan thuis iets kunnen laten bewegen zoals een processor in een computer een of een electrische motor die eerst werd aangedreven door de verbranding (=explosie) van benzine in een motor (motor betekent beweger) die ook weer een warmtewisselaar is.

We verbinden dus eindeloos veel warmtewisselaars aan elkaar die allemaal Energie verspillen die weer wordt omgezet in warmte.

Het Transport van Electriciteit kost Energie

Hoe kun je het beste koppelen?

This image has an empty alt attribute; its file name is Flow-pattern-3-1024x370.png

Hoe minder de stromen elkaar in de weg zitten hoe minder verlies er wordt geleden.

Een verklarende video over de electriciteitsnet-productie van Nikola Tesla en waarom het werkende model een aardbeving veroorzaakte. Dat kwam door synchronisatie.

Een Warmtepomp kost erg veel Energie

Een warmtepomp is een alternatief voor een kachel die in de meeste huizen is vervangen door een centrale verwarming die water opwarmt i.h.a door aardgas te verbranden.

In een warmtepomp stroomt i.h.a een andere vloeistof of een gas gebruikt die electrisch wordt opgewarmd dat gebeurt door een compressor die de wet van Boyle (P.V=nRT) toepast.

Door de druk te veranderen in een gesloten systeem verandert de temperatuur.

Het z.g. Carnot-tendement van zo’n compressor is 50% wat weer lager is dan het rendement van een “normale” i.h.a. grootschalige warmtewisselaar zoals een electriciteitscentrale die trouwens vaak gebruik maakt van aardgas.

Daarnaast ontrekt de pomp aardwarmte of andere warmte aan die vaak lager (n de winter) (of veel hoger in de zomer. De pomp fungeert dus eigenlijk als ventilatiemoter.

Het equivalent dat aan gas wordt bespaart wordt meestal meervoudig besteed aan het opwekken van electriciteit waardoor de warmtepomp geen alternatief is voor een gasstokende CV die vaak als extra nodig is omdat de pomp het niet trekt als het erg koud is. Die combinatie heet Hybride Warmtepomp.

6 Fasevergrendeling

Je kunt electriciteit zonder kabels overdragen als de zender en de ontvanger op elkaar lijken.

Dat noemen we Fase-vergendeling (Entraiment) en het is de manier in de natuur om gelijken te koppelen.

Dat kunnen geliefden zijn of voetbalsupporters of mensen of organismen met een vergelijkbaar DNA.

Je kunt er zelfs medicijnen mee doorgeven maar ook de enorme energie die we op aarde verspillen met mobiele netwerken gebruiken om je eigen apparaten te laten werken of om een batterij op te laden.

In onderstaande video worden auto’s rijdend opgeladen. Dat kan omdat ze een Unieke Frequentie delen.

Block Diagram - Würth Elektronik Qi Wireless Power Charging Coils

The meeste oplossingen werken nog op een beperkte afstand omdat het magenitsch veld met een 1/r**2 uitdooft (met als zwaartekracht!) maar er zijn ook al systemen bedacht waarbij of de zenders in het asfalt van de de weg zijn ondergebracht (Zuid-Korea), versterkt worden via lasers (Australie) of op een andere manier in een serie worden geschakeld.

7 Efficientie: De Wet van Carnot: Hoe groter de Verschillen hoe Slechter de prestatie

De Wet van Carnot laat zien dat dat efficiency kan worden verlaard door het verschil tussen de in-en uitgaande temperatuur van de warmtewisselaar.

Temperatuur is een Maat voor de Ongerichte beweging van deeltjes (atomen, etc).

De ongerichtheid van de energie van de zon is veel groter dan die van de aarde waardoor wij meehelpen om om die energie weer te richten (af te koelen) die daarna ze weer deels terugstroomt de ruimte in.

We kunnen dus het ingewikkelde pad van de vele gekoppelde warmtewisselaars efficient maken door ze qua in- en uitgaande temeratuur (= ongerichtheid) beter te verbinden waarbij het duidelijk zal zijn dat een vuilverbranding of een gasgegetookte electriciteitscentrale niets te maken mag hebben met een computer die in een totaal ander domein operereert.

Het geldt ook voor de transportbuizen van de electriciteitsbewegingen die in Transformators flink moet worden opgestookt of afgekoeld om het juiste voltage te leveren.

Hoe minder verschil tussen in- en uitgaande tempratuur hoe efficiënter

8 Kun je Licht direct in Electriciteit omzetten?

Zonlicht bevat heel veel frequenties. Planten halen de “groene” frequentie eruit en dat omdat ze (in onze ogen) er groen uitzien.

Een zonnenpaneel kan dat (nog niet) en verliest 33.7% vanwege de z.g Shockley-Queisser limiet. Andere frequenties (Infra-rood) ervaren wij als warmte maar het han ook anders.

Wat is er mis met Zonnepanelen?
Een zonnepaneel bestaat uit dunne laagjes zand (silicium) waarin de electonen vast zitten. Doordat de photonen eigenlijk electronen zijn kan lichtinval een klein verschil produceren (o.5V) dat kan worden doorgegeven.
Er zijn simpele anorganisch-organisch molekulen die lijken op verf (Solar Paint) en op een onderlaag kunen worden aangebracht en electriteit produceren

Kun je Licht direct omzetten in Materie?

9 Opslag van Electriciteit : Batterijen verliezen heel snel hun Werking. Je kunt ze dan ook beter vervangen door een permante oplader

Er wordt erg veel geld gestopt in het verbeteren van de Opslag van electriciteit in een in een Battery.

Het probleem is dat een batterij in wat voor vorm dan ook door het gebruik snel verslechterd.

Men probeert dat op te lossen door steeds andere soorten metalen (een koolstof, “Graphene“)uit te proberen.
Daarnaasr zit men ook met het “optrekken”=snel leeghalen” van de batterij wat bij de huidige generatie dure auto’s (“Tesla”) veel kost.

Er zijjn andere manieren om energie op te slaan (lucht persen, water, hoogte-verschil, beton) die grootschalig goed werken maar de oplossingen zit toch in iets anders namelijk het Aanpassen van de Wetten van de natuur).

Airgen: Er zit genoeg Electriciteit in de Lucht

Scientists at the University of Massachusetts Amherst have developed a device that uses a natural protein to create electricity from moisture in the air.

10 Je kunt Warmte direct in Werk omzetten en Andersom

11. DNA vs Biofield

12 Slimme Burgers gebruiken Six Sigma

Slimme burgers leveren veel problemen op voor de overheid die een slimme truuk heeft bedacht om ze in het gareel te brengen en die truuk heet Inspraak.

Dit is een model van een Besturingcyclus uit de de Japanse Six Sigma-methode die aangeeft hoe Inspraak zou kunnen werken.

Slimme Burgers nemen het Proces over

Slimme burgers moeten niet mee doen met de plannen van de overheid en de verspillers maar simpelweg eisen dat de overheid Six Sigma gebruikt als besturinfmodel en begint met het in kaart brengen van het echte probleem namelijk energie en grondstof verspilling en Milieu verontreiniging.

13 Sociocratie

Als er een repetrende vorm van maken (Productie) nodig is kan die het beste als een sociocratie organiseren.

Een sociocratie is een kring waarin het “proces” wordt bespoken met mensen die de cyclus representeren.

14 Paths of Change PoC) is een Verander-Methodiek die gebruik maakt van Wereldbeelden

PoC is een fractaal systeem wat betekent dat ieder wereldbeeld weer kan worden verdeeld in dezelfde vier wereldbeelden met een vijfde (het kruis) in het midden.

Een succesvolle verandering moet een cyclus doorlopen.

Die cyclus kan met- en/of tegen de klok draaien.

PoC kan ook als classificatie-methode gebruikt. Je weet dan altijd zeker dat je “alles” afdekt.

PoC lijkt erg veel op de Archetypen van Jung. Die heeft Jung niet zelf bedacht. Hij heeft ze vooral afgeleid uit zijn onderzoek naar de Alchemie.

Een besturingsmodel van een economie dat is gebaseerd op Paths of Change.
Een procesmodel van de Overheid gebaseerd op PoC.

15 Wet van Kleiber

De wet van kleiber laat een verband zien tussen de Biomassa en het energie-verbruik van organismen.

Geoffrey West van het Santa Fe Instutute (Complexiteit-theorie) heeft laten zien dat deze wet ook opgaat voor grotere “organismen” zoals een stad.

Besef dat kleinere organismen heel vaak ook bestaan uit nog kleinere organismen. Een organisme is dus eigenlijk een organisatie,

De wet van kleiber laat ons zien hoe we een efficient energie-systeen moeten opzetten en dat kan door een organisme te copieren.

De wet van kleiber komt ook voor in het lichaam (longen), die een mooi voorbeeld zijn van een logistiek-systeem. De aarde zelf past ook op dit stramien.

De wet toont dat de beste manier om logistieke organisaties en dus ook de energie-productie bottom up moet worden geregeld. Dus geen grote centrale eenheden die enorm verspillen maar productie op het laagste niveau en dus met zonneenergie of met een Airgen.

16 Een Stad is een Organisme

Het PoC-model past perfect op persoonlijkheidsmodellen zoals Big Five, Myers Briggs en Holland. Mensen geven alles wat beweegt een persoonlijkheid. George Lakoff heeft aangetoond dat we denken met behulp van visuele lichaam-metaforen (Embodied).
Een huis is een omhulling net als een huid waarin lichamen die organisaties zijn samenwerken.
Een huis doorloopt net als ieder organisme op iedere schaal een cyclus die past op PoC.
Dat geldt ook voor een stad. In een stad zijn de huizen gespecialiseerd naar hun rol in de cyclus. Hierbij vervult de wijk de rol van het hart.
Een stad lijkt op een Organisme.
Een overzicht van de vele gekoppelde cycli in een stad.

Terug naar het begin? druk hier.

Bijlage

Is Sport een manier van Denken?

Gelijk starten met de Samenvatting druk hier.

Doel

In deze blog wordt een model van de Sport ontwikkeld dat het mogelijk maakt om een Architectuur, een Visie en een lange termijn Strategie te bepalen.

In deze visie wordt de theorie van Plato over de relatie tussen sport en de inrichting van de maatschappij als een weerspiegeling van de StadStaat (vermoedelijk Atlantis), die de Mens representeert, weer nieuw leven ingeblazen.

Het eerste deel van deze blog gaat over Plato en de Stadstaat. Wil je dit deel overslaan ? Ga hier dan verder.

Het tweede deel gaat over Plato en Sport. Daarna gaat het uitsluitend over sport en wordt een poging ondernoemen om een kaart (architectuur) van de sport te maken.

Plato volledig overslaan druk hier.

Plato en en de Stadstaat:

Plato projecteert zijn dialogen op de Stadstaat, die hij gebruikt als een model van de Mens.

Opvallend is dat ik in het verleden hetzelfde als Plato heb gedaan n.l. de Mens als referentiepunt gebruiken voor alles wat zich rondom hem en boven hem heeft ontwikkeld.

De Stad-staat wordt op dit moment verbonden met Smart City.

Smart ,duidt op het toepassen van “slimme” ( Kunstmatige Intelligentie ) technologie.

Volgens Plato moet de stad bestuurd worden door een Wijs Mens.

Slimheid en Wijsheid hebben veel met elkaar te maken.

Het is alleen twijfeachtig of “Slimme software” ook Wijs is.

Wat is Wijsheid?

Wijsheid is het gevolg van permanente reflectie op de Ervaring in het Leven.

Ervaring ontstaat als je Leert van de fouten die je maakt.

Fouten zijn een gevolg van het falen van de Verwachting.

De verwachting is een gevolg van een Overtuiging (“geloof”).

Wat is Goed voor de StadStaat?

Setting: Socrates moet zich verdedigen waarom hij gehandeld heeft met als mogelijke straf de Doodstraf.

De dialoog met Plato als leider gaat over het Goede voor het Algemeen.

Het goede ontstaat uit Balans (Harmonie).

De Zelf-Ontpooiende Stadstaat

Dit model is gemaakt voor de stad Den Haag ivm het eerste Smart City Project in Nederland wat Eric Vreedenburgh had geinitieerd (SUS, Smart Urban Space).

Gelaagd model van de stad waarin het zichtbaar wordt dat PoC een fractaal model is wat betekent dat het model zich steeds herhaalt. Op. het “laagste” nivo bevindt zich de Openbare Ruimte waarin de vier soorten mensen samenspelen. De lagen zijn Bestuur, Productie (Waardeketen), Samenwerking en Cultuur.

Een Stad is instaat om na een Calamiteit weer terug te komen (“Veerkrachtig”, “Resilient”) als alle onderdelen Veerkrachtig zijn.

Een 2D versie van een Veerkrachtige Ecologie, waarbij de twee variabelen Connectedness en Potential erg veel lijken op Communion en Agency die wer erg veel lijken op Yin en Yang zijnde het Mannelijke en het Vrouwelijke.

Een Ecologie (en een stad is een Ecologie) wordt kwetsbaar (“fragile“)als ze te weinig of te veel potentie heeft (“over voorraden”) en te veel of te weinig is verbonden.

Hierdoor kan de connectie gaan belemmeren als de structuur moet schalen (Kleiner, groter worden).
PoC-model van de stadstaat. Het gaat hier over Integrale levensloopbegeleiding.

De belangrijkste functie in de stad is de Monitor die er voor zorgdraagt dat een van de de vier functies niet dominant wordt waardoor de Homeostase van de stad wordt verstoord..

PoC wordt nu getoond als een quaternion, een viervoud waarin alle paren elkaars tegendeel zijn en Acties kunnen worden gestopt door een complementaire tegenactie. Vreemd genoeg heeft creativiteit deze functie. Dit model komt uit een analyse van de ontwikkeling van de organismen van heel klein tot heel groot.

Een stad is een verzameling Mensen

Een stad is een verzameling mensen die i.h.a. in Huizen wonen en werken.

Een huis is een lichaam.
Een huis doorloopt net als de mens een cyclus.
Huizen vormen een wijk die weer een stad vormen. Er zijn erg veel gespecialiseerde huizen net als er gespecialiseerde mensen zijn.

Het Leven

Het leven doorloopt de stadia van de PoC-cyclus.

Die begint en eindigt in de Afhankelijke Sociale staat.

De overgang van kind naar volwassene (“socialisatie”)komt langs het “puber”-stadium waarin er sprake is van sterke groepsdruk.

Een PoC-model van de Gezondheidszorg apart.Hierbij zijn de “functies” verder geformaliseerd.

De Ideeenwereld van Plato

Het volgende hoofdstuk gaat over de ideen van Plato over Sport.

Plato onderscheid drie soorten ziel en daar vanaf geleid vier Kardinale Deugden die de harmonie bewerkstelligen die de mens Inspireert tot het Goede.

Kardinaal betekent Scharnier.

Het Scharnier van de deugden en de ziel zit in het Kruis-punt in het Midden van het Midden (op de plek van de Gulden Snede).

Het is ook het Kruis-punt waar de de Tijd omheen Draait.

Volgens Plato leven wij in een Grot waar buiten de Zon schijnt. De zon staat voor het Hoogste Inzicht vergelijkbaar met wat in het Christelijke geloof God wordt genoemd.

Plato gaat er vanuit dat er een essentie is die “boven” de door ons met de zintuigen waar te nemen werkelijkheid bestaat. Die noemt hij de wereld van ideen (“concepten”).

Onze werkelijkheid wordt door die door een Vuur op de Muur van de Grot geProjecteerd.

Projectie -> Ont-Werpen

Vuur staat voor Passie.

Projecteren is hetzelfde als Ont-Werpen en de Muur is het Scherm (Frame, Script) waarin de Kennis is onderverdeeld in vele Hokjes.

Een model van de Product-cyclus gebaseerd op PoC.
Een model van de Productie en de Consumptie-cyclus gebaseerd op PoC. In het midden staat de Mens.

Samenvatting

Ik was bezig om een model te maken van de sport.

Aangezien de sport in Griekenland is geboren kwam ik snel bij Plato en viel me op dat zijn theorie over de ziel perfect past op PoC.

Dat is niet raar want PoC komt van Jung en Jung heeft alles uit de Alchemie gehaald die uit Egypte komt waar Plato is opgeleid in Heliopolis.

Als eerste poging bij het maken van een model maak ik altijd een PoC(Paths of Change) model.

Om dit model te toetsen heb ik het Internet doorzocht waardoor ik het Sportmodel van de Cardiologen heb ontdekt dat ze gebruiken om het “gevaar” van sport te onderzoeken voor mensen met een hartafwijking.

1 Uitleg Paths of Change (PoC).

PoC gebruikt de vier “Wereldbeelden” van Jung (Achetypen) om de “wereld” te beschrijven. De POC-modellen van verschillende theorien zoals dat over de Mens (bron: Interpersonal Theory) zijn erg bruikbaar als referentiekader.

2 Het . Sport Model in PoC-formaat. Het model is getoetst aan meerdere modellen m.b.t. de Sport en blijkt (wederom) goed te passen.

3 Bestaande Modellen van de Sport.

4 Welke rol speelt de Fairness of EQual Opportunity FEOP in de Sport.

5 Prestatievermogen en Motorische Vaardigheid

6 De Motorische ontwikkeling van de Mens.

7 De toekomst van de Sport

Het vervolg van deze post tot aan de Introductie gaat diep in op de visie van Plato op de Sport.

U kunt dit stuk zonder probleem overslaan of onderstaande korte video bekijken. ~Wilt U verder Druk dan op intro.

8 Het Kantelpunt zit in het Midden van de vier Wereldbeelden van PoC die ook Visies op de Ziel zijn, Deugden, beroepen, Rituele Dansen en Magische spreuken kortom Instrumenten om in de Toekomst mee te scheppen. Maar wat willen we? Het Goede?

Voor het Goede moeten we weer terug naar Plato.

9 School: Het ‘Gymnasium was een idee van Plato maar daar is wrinig meer van over.

10 Samenleving

11 Conclusie

De vier stadia van kennisontwikkeling.

Plato’s View on Sport

Onder het document staan relevante citaten en plaatjes:

The Allegory of the Chariot: Koers en Balans houden tussen twee Krachten:

Imagine a charioteer driving a chariot pulled by two horses with very different characters (good breed, bad breed, whipped)).

Plato legt in een Dialoog met Socrates uit welke drie Rollen er zijn in de ideale Staat en hoe de Ziel over deze rollen is verdeeld en welke Zondes(Vice) erbij horen.

Een deugd is een balance tussen het teveel van het goede (hart) en en het teveel van het kwade of andersom) volgens de verhouding van de gulden snede.


The Soul consists of 3 parts. he driver (rational) is the Manager of the State (Guardian) with a Virtue of Wisdom.

One of the horses, a high-spirited white horse, stands for the spirited, or lively, part of the soul, and embodies emotion, passion, and ‘hot-bloodedness’. The spirited part loves being challenged, and is angered by injustice and cruelty. While impulsive, it is rationally and morally impulsive, keen on the positive part of passionate nature, for example rational indignation.

The other, a black horse on the left, stands for the appetitive part of the soul, seeking irrational passions and appetites. From it stems our drive for pleasure, security, and comfort. It drives our libido and makes us seek food, safety, and, most notably, money. 

The charioteer represents the logical, or rational, part, judging what is best and true for us. This part of our psyche thinks, analyses, looks ahead, rationally weighs options, and tries to guide the horses and chariot. It is the part that should be in charge, which decides when and which one of the horses should take reign.

Deugd / Virtue (Aristoteles):

De Ziel van de Sport

.Passie->Competitie: Prijzen Winnen

The lowest stage of sport corresponds to the first part of the soul – the Appetite soul. On this stage sport is based on the gaining of material goods through Prizes won at Competitions.

.Status Eer en Glorie

The second stage of sport corresponds to the second part of the soul – the Emotional soul. Sport at this stage is based on the elementary ancient agon, which seeks fulfilment in the winning of Honour and glory. 

The greatest and the most superior is the third part of the soul – the reasonable soul.

.Samenwerken tussen Ratio & Lichaam door te Oefenen

For this kind of sport it is no longer necessary to compete with other contestants, since it can achieve it’s fulfilment in perfect execution of movement or exercise, in which the perfect cooperation between reason (soul) and body is attained. 

In Plato’s view, good sport is the sport directed toward the fulfillment of self, all the way to the ideal – the idea itself. And only sport like that can bring true contentment to the human – the reasonable being. 

.Innovatie: Creativiteit Idee & Concept

With this sport is essentially intervening in the sphere of Philosophical cognition

The goodness of sport is no more determined by physical dimensions of Space and Time, but indeed, as Plato shows, the true good sport goes beyond these borders. 

In this manner sport goes beyond the physical world and touches the everlasting and unchangeable world of ideas. 

Topos

And the world of ideas is for Plato Tópos where the very truth reveals itself.

Deugden (“Virtue”)

De vier Kardinale Deugden van Plato n.l/ Fortitude (Moed),Justice (Gerechtigheid), Temperance (Matigheid) en Prudence (voorzichtigheid, Wijsheid) houden de vier uitingen van de Ziel in evenwicht.

Door de Kerkvaders zijn er later Geloof, Hoop en Liefde toegevoegd die wonderwel passen in de gelijksoortige hokjes waardoor er uiteindelijk toch vier “kardinale” deugden overblijven.

Kardinaal betekent scharnier en verwijst naar het Kruispunt in het Midden van het Midden.

PoC-Model van de vier Deugden

10 The Wheel of Fortune Marseille and RWS Tarot
Die vier deugden draaien rondom een scharnier zijn ook verbeeld als een rad waarin de belangrijkste elementen van het universum (Water, Vuur, Lucht en Aarde ronddraaien.

Het Rad van Avontuur staat ook voor de eindeloze herhaling die in het Universum optreedt.

De geschiedenis herhaalt zichzelf wat merkbaar is op de dag maar ook in de seizoenen en de levensloop.

Overal wordt het leven vervangen door nieuw leven wat lijkt op de twee “ouders” die bijvoorbeeld werden gekoppeld aan de Zon en de Maan.

De wetenschap van de terugkerende Transformatie heet Alchemie.

3_KING_2
Het huwelijk van Zon en Maan.

Katholieke Kerk en Sport

In onderstaand recente document van het Vaticaan wordt het duidelijk hoe de deugden worden versterkt door sport te bedrijven.

Oorzaak

Ik was bezig om een model te ontwikkelen waarin ik alle soorten sport kan onderbrengen toen ik ontdekte dat beweging en denken op hetzelfde neer komen.

Dat wist ik eigenlijk al heel lang vanwege het Onderzoek vanRodney Cotterill , een vriend van mijn vriend Will McWhinney. Hij ontdekte via een uitgebeide analyse van de evolutie van alle organismen op aarde dat het “denken” plaatsvindt in de “Spindels” van de Spieren.

De “spindle” ziet er uit als een spiraal.

Denken is eigenlijk een Simulatie van de Actie die het lichaam gaat utvoeren

Hierbij loopt het handelen vooruit op het denken wat meer een passende verklaring is voor wat de handelende mens eigenlijk niet snapt. Als we dat wel weten noemen we het Intuitie.

De hersenen zorgen voor evenwicht (balans) zodat we niet omvallen en bevatten een onderdeel van de vele cell-to-cell-communicatiekanalen die met elkaar het lichaam in balans houden.

Will vond een model wat alle manieren van veranderen verklaart.

Hij noemde het Paths of Change (PoC). Het model past op de Quaternion van Carl Jung wat hij uit de Alchemie haalde.

Paths of Change: Hoe werkt Veranderen?

Als ik een model maak begin ik altijd met een aantal passende  PoC-modellen.

Het grote voordeel van deze modellen is dat ze hetzelfde zijn qua Indeling en alleen maar verschillen qua Benaming en soms ook qua Schaal wat betekent dat ze in elkaar passen als een Russische Pop.

Basis model PoC.

Een Spel is een Combinatie van twee Wereldbeelden

Mensen leren van de fouten van anderen.
Het leermodel van Kolb vertaalt naar PoC.
John Holland beroepskeuze model. Een sporter is een doener.
Een model van de Economische cyclus waarin drie schaal nivo’s zijn getekend, het nivo van het individu, de groep en de samenleving.

In dit meodel wordt ook de Moebius-ring zichtbaar het resultaat van twee cycli die zowel met de klok als tegen de klok draaien en elkaar ergens ontmoeten wat i.h.a. het groene hart-punt is.

Sport is tegelijker tijd een indivudueel proces, een groeps proces waarbij men samenwerkt of elkaar tegenwerkt (Competitie) als een Collectief proces waarin de hele samenleving meedoet bijvoorbeeld als fan of publiek. Dat komt omdat het bekijken van een sport synchroniseert.

Een Community of affinity is natuurlijk een fanclub en een community of Practice een Sportclub. Interest = “Hobby club”) en Knowledge -> Universiteit/Opleiding).

Over Menigten.
Het persoonlijkheids model van Interpersonal Theory.
Samenwerking volgens Interpersonal Theory.
ICT-hulpmiddelen volgend PoC.
Model van de Emoties van Nico Frijda . In dit model wordt het zichtbaar dat ieder wereldbeeld in PoC weer bestaat uit hetzelfde model. Dit fractale patroon gaat eindeloos door zowel omhoog als omlaag.

Sport Cyclus en Spel Modellen

Wat is sport? : ‘Games of Physical Skills’: Een zeer uitgebreide uitleg van wat Sport is.

Plato over Sport

Het verschil tussen Spel (Infinite Game) en Wedstrijd (Finite Game).

Een wedstrijd speel je om te winnen, een spel speel je omdat je wilt spelen.

Spel

Voor Will McWhinney was het Spel dat nieuwe Spellen maakt het Infinite Game.

De nul.de deug-niet. Trickster (Uilenspiegel. kokopelli).

Het heeft erg veel weg van de een oude versie van God die de de trickster werd genoemd. Het doel van de trickster is om de mens permanent te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid.

Spel en Infinite Game


Hier is het model van Will McWhinney voorzien van spel/sport -termen.

De connecties tussen de vier Kijken op de Wereld zijn ingevuld (heen-en-weer) en een aantal rollen vermeld.

Het model is nog niet compleet. Dat komt omdat er meerdere schalen spelen (mens, groep (“club”, i.h.a. stad/regio, landelijk en zelfs internationaal. Daarnaast gaat de schaal ook omlaag (“lichaam/geest”,…).

Later zal duidellijk worden dat er ook nog sporten zijn die intellectueel zijn (“schaken”,..), met dieren (“paard”,..) en die ook verschillende soorten conflicten oefenen met of zonder wapens.

De cyclus kan periodiek (dagelijks, jaarlijks, wat je wilt) ) worden ingevuld en Cycli passen in elkaar als Russische Poppetjes met het het Midden van het Midden, hier het Speelveld genoemd, als draai-punt en het Samenspel als Koppel-punt.

In het volgende hoofdstuk worden bestaande sport-modellen getoond waaruit blijkt dat vooral het Hart een grote rol speelt.
De basis-cyclus van de mens koppelt in het Hart, de grootste spier.

Een aantal bestaande Sport Modellen

Competitie

Het Hart: Kracht (Static) vs Conditie (DynMIC)(Prestatie vermogen)

Participation in sports with a high Dynamic demand (endurance) or with a high Static demand (power)

 

Figure 2.
Model van het American College of Cardiology.”MVC stands for maximum voluntary contraction, and is a measure of muscle strength”, maximal oxygen uptake (MaxO2) achieved and results in an increasing cardiac output.

Gelijke Kansen: de Geschiedenis van de Fairness of Equal Opportunuty in de Sport

Prestatievermogen en Motorische Vaardigheden

Er zijn 5 motorische basisvaardigheden (Motor Skills) die ons fysieke prestatievermogen bepalen

Het zijn Spierkracht, Uithoudingsvermogen, Snelheid, Lenigheid en Coördinatie. 

Fijne en grove motoriek.

Een beweging kan bestaan uit vele stappen en/of vaak herhaald worden.

Open vaardigheden zijn afhankelijk van de omgeving (wind, lawaai, tegenstanders,..) Ze vereisen aanpassingsvermogen.

De Motorische Ontwikkeling van de Mens

Hoe ontwikkelt een kind zijn motorische vaardigheden.
Motorische ontwikkeling kind. plaatje komt uit PDF hieronder. Opvallend is dat er drie (wederom) onderdelen zijn n.l. Cognitief (Hersenen, Ratio), Sociaal (Hart) en Lichaam (Senso-Motorisch).

LTAD: Long Term Athelete Development Model

LTAD Long Term Athlete Development Model.
LATD-model vertaald naar PoC.

Cognitie zit in de Spieren en vooral in het Hart

De menselijke Cognitie is verbonden met zogenaamde Perceptual Symbol Systems die lijken op een camera die permanent alles wat we meemaken gekoppelt aan emoties en associaties registreerd en compact maakt om opgeslagen te worden in ons lichaam (“de spieren“) en dus niet in de hersenen. Die zorgen voor evenwicht.Rudolf Laban Space Harmony -The letters of the Alphabet are represented by (geometric) Patterns movements and sounds. They are the Foundation of the old Cultures on earth. The old cultures give us insight in the ways the State and the cities were Organized. In their organization the Ancient patterns play an important role.

IsSport Alleen maar Beweging of is het ook een Communicatiemiddel?

Het model van Rudolf Laban is een oud model. Het is zictbaar in alle talen die vrmodelijk hun wortels hebben in het Sanskriet wat een gemaakte taal is. De makers waren de Magi, de wetenschappers van de oudheid die vermodelijk Plato in Heliopolos hebben onderwezen.

Sanskriet: Een hele Oude en volledig Geconstrueerde Taal uit India

Sanskrit (de praktijk (kritiek) van het msken van geluiden (San) is een hele oude geconstrueerde taal gebaseerd op een model van de mond.

Indiase Dans waarin de vier Wereldbeelden worden getoond

Nataraja (Shiva) danst de wereld uit het niets. De vier handbewegingen corresponderen met de vier Worldviews van PoC. Shiva danst op de onwetendheid in de vorm van een dwerg..

Euritmiek: Een Nieuwe vorm vaneen oude Expressie waarin de (Indiase)Letters worden getoond.

Rudolf Steiner een “volgeling” van Goethe en was een deelnemer aan de Theosophy beweging van Blavatsky ontwikkelde een “westerse” vorm van “innerlijk” dansen net als in India gebaseerd op het Alfabet.
De Venus transit waarin India naar Europa kwam via Blavatsky.
Als je een Turbulent systeem goed volgt zie je heel veel spiralende spiralen lang elkaar heen glijden of elkaar oppakken (vergelijk de Moebius Ring). De aarde beschenen door de zon waar het water in een cylus ronddraait op een ronddraaiende aarde in een ronddraaiend zonnenstelsel gebeurt hetzelfde met het Weer en de Aether.

De toekomst van de Sport

IT-technologie copieert de Mens en brengt alles terug tot Kijken

Smart Systems zijn een ciopie van de mens en passen dus op PoC. Hierna komen een aantal voorbeelden. In essentie is “the Sky the Limit” omdtat alle “organen” van de mens kunnen worden beinvloed en zelfs kunnen worden overgenomen of nagedaan. Voor het gemak worden al die toepassingen “Smart” genoemd waarbij mort worden aangetekend dat Copieren eigenlijk helemaal niet slim is. Slim heedt te maken met Creativiteit wat weer een vorm van intuitie is.
Smart Stadium.

 Simulatie van het lichaam na het meten van vaste knooppunten. de scharnieren van armen en benen.

Generaties

Hoe jonger de generaties hoe meer de mobiele telefoon hun leven bepaalt.

De meest dominante Generatie wordt Z genoemd.

Digitaal vs Lichamelijk

Met de toename van het Metaverse wordt de digitale en emotionele beleving van een sport steeds belangrijker.

Publiek

Het bekijken van een wedstrijd blijft met behulp van visuele sensors (“media”) een belangrijke hobby en een extreme vorm van verdienste.UIteindelijkis er geen verschil meer tussen mensen en gesimulerde mensen of nagemaakte mensen (Robots).

Combinaties

Er kan van alles worden gecombineerd waardoor er nieuwe sporten ontstaan of er spontaan anders kan worden gespeeld.

Meten en Corrigeren

Analytics

Kantelpunt maar waarheen?

Paths of Change maakt het mogelijk om een enorme diversiteit van cyclische veranderingen onder één noemer te brengen.

In de loop der tijd zijn vele specialistische onderwerpen onderzocht en voorzien van een PoC-jasje.

Hiermee kun je ook de toekomst in kaart brengen en die ziet er heel bijzonder uit.

We bevinden ons aan het begin van een compleet nieuwe precessie-cyclus. een periode van 25.000 jaar waarin de mensheid een nieuwe sprong kan maken in de ruimte -tijd, waarbij het inmiddels wel duidelijk is dat die meer dan 4 dimensies bevat.

De sipralerende cyclus zoals geobserveerd door Mikhael Bhaktin:

In een simpele weergave zijn ruimte en tijd reciprook en kijken op hetzelfde. Ze zijn spiegelingen op zichzelf.

Dewey Larsson Reciprook Universum het gaat om Beweging

Dewey Larson gooide alle natuurkunde op een hoop door alle verschillende eenheden onder 1 noemer de brengen.

Alles wat uiteindelijk overbleef was Beweging Afstand / Tijdseenheid -> Ruimte gedeeld door Tijd.

Dit resulteert in twee door ver-deling aan elkaar gekoppelde universa.

Beweging is de Essentie.

Walter Russell: De Beweging lijkt op een Slinger

Het model van Walter Russell.Het model past perfect op het model van Plato en Aristoteles maar ook van de oude kerkvaders Ugustinus en Thomas van Aquino. Walte Russel “zag” een pendulum.
De slinger van Rusell in 3D.
3D Model van een Ecologie middels Panarchy theorie gerelateerd aan PoC. Hierin zijn drie variabelen zichtbaar n.l. Verbondenheid (Communiën), Potential (Agency) en Veerkracht (Resilience).

Model van een Ecologie gebseerd op Panarchy gerelateerd aan PoC.
Quaternions Multivariate Vectors
Model van Peter Rowlands wat ook twee universa bevat gescheiden door het vacuüm.
Behind the Wall of the Vacuum lies another universe that is hidden by the polarization of the wall.

Sport op School en in de Samenleving

In het Engelse en Amerikaanse Schooolsysteem speelt de Sport een veel belangrijkere rol dan in Nederland en die rol ipast op de denkbeelden van Plato en Aristoteles.

Sport biedt een manier om de belangrijkste karaktertrekken te leren en uit te proberen. Eigenlijk zien we hier de Deugden van Plato weer terug die we kunnen spiegelen met de levensloop-ontwikkeling.

Samenleven

Conclusie

saint basil s cathedral

Understanding Russia and Vladimir Poetin

What is Wladimir Putin doing?

Is he gone Mad or is he acting out a careful designed Plan or is he controlled by something else?

Push this link to get a `summary with references.

I believe we are facing a fundamental Transformation that Wladimir Putin was aware of and warned for but did not believe.

He was warned for the Big changes that were happening all over the world were a new generation wants to take over control.

His only tool to stop the cry for Freedom is Terror and many of his Dictorial friends all over the world believe him.

He helps them with Weapons, Propaganda, Mindcontrol and his private Wagner army

The name is a reference to the last part of the last Opera of Richard Wagner the Ring of the Nibelungen : Götterdämmerung (push).

We are facing the last battle between Good and Bad in which not one of the opponents will win but the battle will disappear by itself because of the Destruction of both opponents. .

Old myths become reality. Are we facing the repeating of the Battle of the Titans?

What will the Battlefield of the Future look like? Is War a virtual Destruction Competition?

Global Affairs of Russia

are getting Complex because the world is changching all the time.

The big problem after the Collaps of the Sovjet Union is that the West (US) lost its Enemy and believed that Russia should become part of the US-dominated world. Now Russia is back and is again an enemy that is proving its Power and demanding a place in a Multi-Polar World.

0 Summary with References to Chapters

1 Introduction This blog is about the history of Russia and the Role Wladimir Putin wants to play in this history.

Russia

2. Wladimir Putin is a “child” of The Russian Revolution that was aimed at creating the perfect Collective State .

Stalin became the leader by using Terror and Destruction of all his potential enemies. His method became a standard approach.

The Context of Russia

3. The Russian Steppe connects the Ancient Civilizations of the East and the West Russia was the facilitator of the trade routes,

4. Oswald Spengler’s states in his book the Rise and Fall of Western Civilization that Russia is a civilization in its Infancy.

5. Russia wants to become the Ruler of Eurasia.

Wladimir Putin

6. Wladimir Putin uses Russian Philosophy to make his point. The must Influential philosopher is Wladimir Dugin.

7. Wladimir Putin is supported by Russian Orthodox Religion Putin believes the same things orthodox Christians and Jews ans Islamites believe that the world is controlled by Satan.

8. From the beginning of the Russian revolution Propaganda was used to influence the masses Wladimir the Great (a Viking King) is Putins great example.

9. Putin sees himself as the Rescuer from Evil Enemies highly related with the German Fascists of Hitler who betrayed Stalin.

10. Putin is a Business Developer who like many Autrocratic Leaders fell for the Easy Money available.

Putin is the Capo dei Capi of the network of Utra rich Russians that were facilitated by the friends of Leonid Brezhnev, the master of corruption.

History and Future of Russia

11. The History of Russia starts with the Vikings.

12: Predicting the Future of Russia using Long term Cycles.

The Spirit of the current Time

13. Conclusion

The Great Transformation of Western Civilization

This blog is a part of a long chain of posts that are about the Great Transformation I detected when I found the Kondratiev Cycle and other much Longer Cycles. that converge to the Global Brain, The Noosphere of Vernadsky:

If you want to know more push this link.

Collective Unconscious

The Noosphere is comparable with what Carl Jung (1875-1961) called the Collective Unconscious .

The concept was invented by the Russian scientist Vladimir Vernadsky (1863-1945) and many others like Teilhard de Jardin (1881-1955).

Collective Memory of Future and Past

The Noosphere contains a shared future and a shared past (the Akasha).

It contains the memory of big Catastrophs like the Great Flood.

In her book The Third Reich of Dreams Charlotte Beradt writes about the Jewish Patients of the psychiater she worked with that dreamt about the Concentrationcamps in the future in 1933.

Is the huture visble in the past?

The Future influences the Past

History epeats itself

Quantum Theory predicts that the The future influences the Past and Harmonic theory predicts that the past repeats itself in Cycles giving us the idea that we can look into the Future.

A New Start of the Long Cycle of the Precession

At this monent the very long cycle of the Precession (P(periodicity)=25.000 year) is at its end repeating a new Birth of Civilization.

This always happens with a huge Crisis because a new Birth of collective like a Civilization is Painful.

In my last blog is about the Ecosphere I show that the same pattern of combining Action and Inhinition is Repeating all the time on every scale.

Putin’s New Chief of Staff Claims He Invented the ‘Nooscope’ to Study the Collective Consciousness.

1 Start and Introduction

This blog is about Wladimir Poetin and Russia.

I tried to find an explanation for the immense Cruelty that is embedded in Russian History.

This cruelty is visible in history but also now in the war in Syria and Ukraine both part of ancient Civilisations.

2 The Collective System as Ideal State

It looks that the aim of the Russian Revolution was the Implementation by force of a Collective System instead of giving the Poor Workers a Better Life.

The Aim was much more important than the Method used.

Stalin ruled supported with many Informers who betrayed everybody who was not supporting him.

He also killed everbody who accused him from making Mistakes.

He created a pattern that was never inhibited because those who inhibited were Killed.

Wladimir Putin was trained in the ruthless part of Russion Society the KGB in Eastern Germany.

The Russian Revolution was a Revolution of the Intelectuals

Karl Marx believed that the systen that was created by the Industrial Revolution and taken over by the bourgeois after the French Revolution in 1879 was a system where people were seen as replacable Objects and was not in Balance creating Financial crisises all the time.

The Russian Revolution was a copy of all the revolutions that took place after the French Revolution.

The big difference was that the french revolution was a revolution of the masses caused by a natural crisis (an explosion of a Vulcano in Iceland) that caused a Food crisis in Paris where a King was having Fun while the Russian Revolution was a revoltion of the Intelectuals heavily influenced by the work of Karl Marx who believed in Cycles.

Joseph, the Man of Steel, Killed and Destroyed Everything that Blocked his Way to the Top

3. The Steppes of Eurasia connected the old Civilizations

The Steppe of Eurasia is an Ecoregion (blue) that connects the West to the East.
It was used as a Trading system (“Silk Road”) and therefore also as an Exchange of Knowledge and Inventions.

The Steppe connected the Old States and contained well known Centers of Knowledge like Heliopolis in Egypt that archived in immense Libraries the research of hundreds of Ages of Civilization.

Scyntians: The Great Warriors of the Steppe

The Scyntians are one of the oldest cultures in Europe. They are the descendants of King Targitaus Targitaus is Hercules the son of Dana and Zeus the Leader of the Greek Pantheon or Poseidon the leader of Atlantis.

The Rise and Fall of Atlantis

Atlantis was probably in the Crimea, near Evpatoria, and was washed away by a Tsunami from the eruption of a Vulcano on the Island of Santorini.

A partial view of an 16th century B.C. fresco of boxers from the island of Santorini.
 fresco of boxers from the island of Santorini.

The end of ATLan, The Battle of the Titans

The same Story is described in the Rig Veda.
A model of Atlantis.
The History of Crimea

4. Spengler: the Rise and the Fall of Western Civilisation

Homer: Atlantis was situated in the Crimea

Homer has described the same story about Atlantis with many references to places still existent.

According to Oswold Spengler Russia is at the start of its Rising. Russia’s theme is set by the Steppes where you can never reach the Horizon (Infinity) . Russia is looking for its Boundary exceeding the Limits.

The End of Time: Ragnarok

The Ragnarök (Götterdämmerung in German)is the Viking version of the Apocalyps here visible in the destruction of Berlin at the end of the Second World war now again visible in Syria and Ukraine.

In this blog you will see how the Vikings became the leaders of Russia and have never changed their habits.

Richard Wagner: Götterdämmerung.

This blog contains many Resources you can explore yourself or help you to follow my Analysis.

It is not finished although the conclusion is simple. We are moving into a complete new 25.000 year cycle with the constellation of AQuarius. It is also the end of Pisces, the time of Dualism, the “Battle between “Good” and “Bad”.

The Battle is stopped by the Water of Life of Aquarius.

Violence is Justified when you are Right

It was justified to kill the opponents of the Revolution.
Alan Fiske explains where Violence comes from.

Life of Lenin (Vladimir Ilyich Ulyanov)

Magic and Mysticism in Modern Russia

Julius Evola The Nature Initiatic Experience

Julius Evola is the inpirator of Alexandr Dugin the State Philosopher of current Russia and is also an inpirator of Donald Trump.

Astrology

The Kondratiev Cycle and the Long Cycle of the Precession

Astrology is an ancient science used to navigate on sea and the countryside.

It is also used to predict important Events like the rising of the Nile, the beginning of Spring and the start of Winter.

The Seasons are related by a yearly Cycle but other events take longer time.

The ancient scientists marked the Constellations and connected the constellations with the story of the Human life-cycle.

This story was connected with concepts that were transformed into a human being (the Gods)

St Denis rose window with God at the centre surrounded by the Zodiac

The True Light of the Holy Spirit

The first Gothic Church was created by Abbott Suger who was inspired by Dionysius (Denis) the Areopagite who was inspired by the True Light of the Holy Spirit.
The Christian Church became an Institution modeled on the Roman Empire. The Pope became a Worldly power.
When the Roman Empire was divided the Chuch was divided between many Patriarchs including the Patriarch of Rome.
The many churches started their own Theological line of thought with a big divide bewteen the role of the Father en the Holy Spirit (the Light) who became a leading power in the Greek (and Russian) Orthodox Church.

The Age of the Fish and the Long Count is ended. A new Cycle strarts with Aquarius.

It has been shown that many ancient civilizations had knowledge of what they called the “Great Year” or “Long Count Calendar.They discovered this through observational astronomy. They noticed the almost imperceptible ‘wobble’ of the Earth’s axis as it spins in space.
We are currently on the cusp of the age of Aquarius. Moving into it from the age of Pisces.
The high point of civilization in 11,500BCE is equated to the time of Plato’s Atlantis and is the date at which the Egyptian Sphinx is said to have been built.
Kas Ir Kodėl Pastatė „Göbekli Tepe“- Alternatyvus Vaizdas
Göbekli tepe the “oldest (12.000 BC) Temple found carries the symbol T of Atlantis.This civilization survived a big disaster that forced them to live in the caves of Capadocia.
The Pyramids and the Great Sphinx
The Sphinx is symbolic of the fixed types of the four elements: the body of a bull – Taurus; the feet and tail of a lion – Leo; the wings of the Eagle – Scorpio; a human head – Aquarius.
The Right (Rational) ) Hand carries a Vvessel that represents the Holy Grail (The Heart). The Fishes are flowing in the Milkey Way.
The left Hand (Creative) holds the “Norma Nilotica” it represents the yearly Nile flooding signaled by the starry Water Bearer’s downturned urn in July.

6. Russia want to dominate Eurasia

The Battle-axe culture came from the Steppes of Eurasia and transformed in Russian but also German Culture sharing the same stories and Myths.
Russia became the Torchbearer of the French Revolution and has to become the state at the end-of-time that Carl Marx envisioned. Eussia had to become the “workers” Paradise.

Russia is part of its own Sphere. It has to develop its Essence and position this essence against Western Civilization and especially the US.
Alexandr Dugin talks about Eurasia the Fusion of China and Russia against the West.
Russia a landbases power while the UK and the US are seabased,

6. Russian Philosophy

What happened after Karl Marx (Heidegger) and what happened before Plato (DIonysis, Apollo and Sybille)

The Slavic Soul

According to Mikhail Bhaktin Dostojevski was the most innovative writer of his time. I believe that Mikhael Bahktin is one of the most innovative philosophers of our time.

Dostojevski was just as Bahktin completely broken by the Goelag Archipel of the Man of Steal Joseph Stalin.

After the Goelag Dosttojevski did not believe in Social Progress as the aim of the Russian Revolution. The world is a place of pain and suffering.

Bahktin believed in a Cycle controlled by the Chronotope (SpaceTime) that always starts with the creation of new Folktale and Myths. We are in the phase of the creation of new Myths.

In this case the movie Starwars based on the Hero’sJourney of Joseph Campbell is a good example.

The great inspirator of Vladimir Putin but also of Mikheal Bahktin. He believes Dostojevski is the expert on the Slavic Soul. Realize that he was heavenly demoralized in the concentration camps of the Sovjets in Siberia.

Fascism

Gnosticism

Berdayev believes in the Spirit that is connected with the Human Soul. His philosophy has a lot to do with Gnosticism.

The Soul Remembers and the Mind Knows

Mysticism: Believe in a Collective Destiny

7. Religion

Russian President Vladimir Putin meets with Patriarch Kirill in February 2020.
Vladimir Putin is a religious man with a mission. He want to save the world from the Devil of US Capitalism. Strangely enough he shares this vision with the US Evangelist movement (the followers of Trump). You can compare Putin to Tsar Nicholas I, who believed that Russian orthodoxy, autocracy, and nationality provided the glue that held the empire together.  

Ratio and Wisdom

Vladimir Solovyov denied Rationalism and returned to the roots of the Christian Faith and of the Greek Orthodox Church, the Gnosis. He believed in Sophia the Greek name for te Egyptian Godess of Harmony and Love Ma’at.

8. Propaganda

In this picture yiu can see that Propaganda is a link between Rukes (Blue) and Social (the party, civilians etc).

Fight Against NAZI’s

The History of Russia

One of the propaganda projects of Stalin was to promote the hero’s in Russian history. In this case Iwan the Terrible by Eisenstein.

King Wladimir the Great

The hero of Wladimir Putin King Wladimir the Great. He, a Viking King, destroyed all the enemies of (Ukranian) Russia and made peace with the Roman Empire started trade and coverted his people with the help of violence to the Orthodox Christian Faith.
Wladimir Putin Putin and Wladimir the Great

9. Putin is the Rescuer of Russia

David Remnick and the historian Steve Kotkin discuss Vladimir Putin and how authoritarian regimes are pushed into misguided foreign wars.

10. Creator of a Capitalist State

John Sawyers was the “second in command” at the time of Tony Blair. /they talked often with Putin:
Putin’s intention was to stabilize tand Revitailize he economy using mainly oil and gas until the “Revolution” took place in Bellarus and Ukraine. Than he realized that he had to return to the “old model”.

Saviour of Russia

Corruption

How the sun of an American Communist became the first Russian Capitalist.

The Future of Russia is in Gods Hands

The west has to accept a Multipolar world in which there a more powers and not only the USA.

Multi-Polarity and Multi-Interpretatation There is no Truth:

The ideology of Wladimir Putin.

11. History of Russia

Kim Veltman Why the Civilisation of Russia comes from the Vikings of Omsk an why Omsk was called Asgard.
Rudolf Laban Space Harmony -The letters of the Alphabet are represented by (geometric) pPatterns movements and sounds. They are the Foundation of the old Cultures on earth. The old cultures give us insight in the ways the State and the cities were Organized. In their organization the Ancientpatterns play an important role.

Link to the pdf-file of the book of Kim Veltman Alphabets of Life. . More info push here

the role of the Trade routes

The Siberian Trade route that turned later into the Trans Trans-Siberian Express.Its main product was and is Tea and Knowledge.
The new railway connection between China and Europe
Instead of Russia China is using Soft power to get an Political influence in Europe.

Russia is a product of the Vikings

The history of the Vikings.
Russia is a result of the expansion of the Viking Empire that got into conflict with Atilla’s Huns that destroyed the Roman Empire and moved the seat to Constantinople that became the seat of the Eeast Othodox Catholic Church that was taken over bij the Arabs (of turkey).
The Vikings settled at Kiev and united so many tribes that they were able to defeat the Emperor of the East Roman Empire in Constantinople. The tribute for this defeat were huge trading arrangements. The king and queens of the Rus where cruel, unreliable and always busy the become rischer and more powerful.
Ukraine is e state of Peasents producing a tremendous amount of food. I has been a victim of the battle many many important big powers like Poland and the Habsburgian empire realted to german speaking gemany ans Austria. In 1917 a new power emerged the Bolsheviks with their Communist Rhetorics.

12. Predicting the Future of Russia using the Kondratiev Cycle

China has the same story as Greece, Norway, Ukraine, and India about an Ancient Civilization (probably Atlantis) here created by Emperor Fu Xi who received his knowlegde from a Turtle (The Sirius constellation) that containted a 3×3 Magic Square called the Lo Shu.

Connecting the 9 points results in a cycle called the Sheng Cycle.

The Sheng cycle can be used to generate a Kondratiev Cycle.

3×3 The Lo Shu in the Middle surrounded with the 4×3 Zodiac was found in Tibet.
Interpersonal Theory explains human interaction and Mental disorders. With this model you can understand the role of Stalin (Paranoid), Nikita Khrushchev (Histrionic) Leonid Brezhnev (Dependent) and Wladimir Putin (Schizoid) as a continuum and Leaders of their Time.

The next leader will be a Spriritual Leader (White).
1907, the year of the Russian Revolution is the top of the Kondratiev cycle of Control (blue).

1960 the year of the Sixties shows a Kondratiev Cycle of Imagination (yellow).

2020 repeats the French Revolution of 1789 with a white deeper layer meaning a move to the center.In this timeframe we will see big Conflicts

Currently we are in the Communion state of the Communion state moving in 2040 to the center of the Center (With) in which always a new World Religion appears.

Dont forget that this coincedes with a new start of the P=25000) Precession Cycle called Aquarius.

The history and Future of Europe

The Spirit of the Time

Mikhael Bahktin developed a theory about genres he related to what he called a Chronotope, a Space-Time (Einstein) that can be interpreted as the state of the collective Unconscious called the Noosphere by his friend Wladimnir Verdansky.

We are intering a new Phase of Myth. This myth is the myth of Star Wars based on the Meta-myth of Joseph Campbell.

The Five Chronotopes of Mikhail Bahktin that will move to the state of Myth comparable with the Greek Culture that started about 5000 BC.
star wars
Timespiral of the history of Europe where Russia connects Eurasia. Around 2000 the cycle has a “choice” to move with or against the clock. Where with the clock is Producing and against the clock is consuming (destructing). This is a “collective” choice.
the Consuming and Producing cycle with Social-Networks and the Human in the center.
What is happening in the Ukraine? This is a very important summary of this blog.

(1) Wladimir Putin has made a big mistake by integrating the the West being the US-way-of-life united against communism.

(2) There are two system-types (a) Landbased (Eurasia) and (b) the Sea-based being the UK-Kingdom with the US and Japan and (c) Europe being the result of the Roman-Empire fused in the Renaissance with Greek culture.

(3) The landbased countries (including Iran, Saudi Arabia) are facing Climate Change and a mostly young populatian that want to be part of US-capitalistic culturecontrolled by High Tech Companies.

A possible Geopolitic model.

The Global Brain can be made by extending AI or by Collaborating with all Forms of life.

Technology Cycle related to the Kondratiev ending with the Global Brain comparable with the Noosphere of Vernadsky.
About the Global Brain of Vernadsky.
The Interregnum is finished and the confusion has to stop by opening the eyes. Russia is violating rules rhat were never established.

The effect of the Climate on the history of Russia

13. Conclusion

Russia is the Largest State on Earth. It has enormous natural resources, particularly oil and natural gas.[26]As of 2021, it was the fifth-largest economy in Europe (nr 1 Germany).

Wladimir Putin is the president of The president of the Russian Federation.

The problem with Wladimir Putin is that the Power of Russia has gone down because of “Mistakes” of his predecessors.

Wladimir is trying to Restore his power by making friends with comparable authoritarian leaders in the World. His major offer is Weapons and Private Soldiers. He tries to Balance his budget also by selling Oil and Gas.

His biggest problem is that the world is Changing.

The position of His “biggest” enemy de Capitalistic US is taken over by his Communistic “friend” China who is turning into a capitalistic state with an Inteligent control system but his plan to do the same failed.

Now Wladimir is proving to his citizens that the cause of his failure is again a version of Nazi-Germany called Ukraine.

He is also playing with Old-fashioned tools like Religion, Magic and Psychology (“fear”).

His scientific friends have (just as Us intelligence) explored the Paranormal and are able to look into the Noosphere. They have also created tools to prolong life and rejuvenate.

What Wladimir Putin is not able of is to influence the Spirals of Time.

He is running out of time hoping for a new more powerful toolset.

The Chemical Origin of Semantic Intelligence

This blog is a Result of the Research I did for my blog about Heuristics.

Heuristics shows that Complex problems are never solved by complex solutions.

The best Explaining model is the Worst predictor and the Best predictors are Fourfold.

New Research: What do all the Organisms Share?

My re-search became a search for the relationship between the Human Cognitive system, its Evolutionary Development as an Organism and the State of Artificial Intelligence ending in an Insight that our Semantic intelligence has a Chemical origin.

For a Quick Start and a Summary push this link or start with the Introduction .

This blog starts with Physics moves over to Chemistry and Ends with (Evolutionary)Biology.

In between I discover many other Fusions with Biology like Bio-Physics and even Bio-mathematics.

Where Stuff is Made Off

Stuff (Matter) is made of Light (Photons) that moves in Spiralling Spiral motion just as Peter Rowlands explains.

What is Light?

Light is two Inteacting Fields Electric and Magnetic moving through Space.

When we look with our Multi-dimensional Worlview we see every dimension (Magnitude, Point, Line, Square, Volume, .. shows Another type of Particle.

John Williamsson Explains the PDF of Martin van der Mark who died recently.
Photon spiraling in a Tube.
How to compute with light.

Thermodynamics, the Sience of Heat

Natural processes are irriversible just as we are always moving into the future until we realize that natural laws are not laws at all but Context dependent Observations that can be changed when we change the context.

The Earth

The Russian scientist Wladimir Vernadsky divided the earth in 3 spheres called the (1) the Abiotic sphere – all the non-living energy and material processes (2) the Biosphere – the life processes that live within the abiotic sphere and the Noosphere – the sphere of the human cognitive processes.

The Earth as a Water Cycle

A simulation of the Creation of Life in an atmosphere like early Earth.

Our Chemical Origin

Chemical Bodily Communicators: Hormones

Our Emotions and our Personal Chemistry is controlled by our Hormones.

The endocrine system works in large part by acting on neurons in the brain, which controls the Pituitary Gland. This system is very important for the activation and control of basic behavioral activities.

Hormones are specialized Chemical Messengers that operate with different (Minutes, Days, even Years) Frequencies on a general Bodily level using the Blood flow controlled by the Heart but also on a Cell-to-Cell and an Internal Cell level.

They show an Ancient Fractal Pattern of Uni-ellular Integration.

This pattern repeats in human-to-human Social Structures and is visible in and between our our Cities and States.

Want to know more about Uni-ellular Integration? Push this link.

A City is an Organism

A Path of Change (PoC) model of self-Actualizing City that is an Ecology that grows out of the combined effort of Four different expanding and compressing Forces (look at the four Colors) that act as a 4D Wave. The Set point constitutes the base-line of well-being.

Change Management (Paths of Change)

Paths of Change uses four independent WorldViews with a fifth center.
The model behind PoC can be found in many theories including the Learning theory of Kolb. On this picture you see two cycles that move with-and against the clock.

The Endocrine System

Picture
The body is a system that is almost in balance (Homeostasis) controlled by chemical messengers that start and inhibit other messengers that do the same with the others.

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence is is not able to React to unknown Situations. It has to be programmed by Intelligent Humans.

The most advanced AI-tool AlphaGo-Zero needs data gathered by humans to Analyze and supposes a Game to win.

AI-systems need Humans to adapt.

Human Heuristics are much smarter than AI-systems.

Wisdom is and Heuristics are an Accumulated Reflection on Experience.

0. Introduction

In this blog I analyze the human Cognitive Architecture and its relationship with the architecture of our fellow-Organisms including the bacteria and viruses.

bacterium
Bacterium
Nerve Net vs Bilateral Brain
The Hydra has a Distributed brain, the Salamander a Centralized brain.
The marine worm Platynereis has a muscle (red) which develops in the same place and has the same genetic signature as the notochord (blue) that develops into our spinal discs. Credit: Kalliopi Monoyios
The spine is developed out of the notocord that came out of he axocord that was used to Swim.

The marine worm Platynereis has a muscle (red) which develops in the same place and has the same genetic signature as the notochord (blue) that develops into our spinal discs. 

The small worm has eyes and other sensors that makes it possible to move in a 4D-frame.

Just as the bacteria the rotators are a integral part of the total cycle.
Trichoplax adhaerens is a species of placozoa, the simplest animals at the base of the tree of life.

Unbounded vs Bounded vs Ecological Rationality

I also relate the human Cognitive architecture to the architecture of Artificial Inteligence, a result of  Bounded Rationality theory of Herbert Simon that recently was taken over by the Human Bias of Daniel Kahneman and more recently by  Ecological Rationality of Gerd Gigenrenzer also called Heuristics.

The term Ecological means Context-Dependent.

Heuristics

Heuristics are the “positive” part of the Human Bias, a problem we encounter when we are put under Stress or don’t have enough Time to Reflect.

Gerd Gigerenzer and Nassim Taleb about why Complex systems Fail and Experts are not always Experts. About Taking Risk with Insight.

Organisms

Small Systems are just as Smart as Big Systems

The Law of Kleiber shows a relationship between the Metabolism (“Chemical Energy“) of an Organism and its Mass. The law holds for the Smallest (UniCellular) and the Biggest organisms and is even applicable to much bigger Organisations like Cities. Intelligence is independent from the Size of an Organism or
Big Systems are not more Intelligent than Small Systems.

Organisms are Chemical Factories

After cooling The Earth became a “giant Chemical reactor” that was able to Catch life that was part of Colliding Meteorites.

The Way Electrons Rotate around anti-electrons (protons, Kernel) in more Complex Elements looks a lot like Organisms just as very Big Far away structures look a lot like very small Close by structures .

Our Universe is a highly Self-referencing (Fractal) structure.

Fig. 2

Life is an Autocatalytic Chemical Reaction

Life is an Autocatalytic Chemical Reaction, a Loop in which an Activator produces its own inhibitor.

Example of an Activator/Inhibitor System.
An Activator/Inhibitor-System in Practice with the Slime Mold.Interesting is (1) Reuse of just one chemical AMP Adinine Mono Phosphate) as a Trigger to start clustering , (2) Synchronization and Repeating an old Pattern (“Growing into a Plant“). AMP is the simple form of ATP part of the Krebs-cycle.

Organisms are Moving Memories

Organisms are Moving Memories exploring their environment to satisfy their need for the Energy (chemicals) they need to Survive.

An Organism is its Emotion

To stay in de right place they move to the place their E-mover (“flagellum”) sends them to.

The Bodyplan of the Bacterium with the Memory in the middle and the Brain, A receptor at the Front. The place of the Memory is also the place of the Heart of the Human.

The Heart contains the Memory of the Body

In Ancient Religion the Heart was the Seat of the Soul.

The Brain in the Head is a Sensor. Its Memory is Distributed all over the Body in the Spindles of the Muscles and the Heart.

The Bodyplan of the bacterium can be seen in all the organisms including Humans.

In between a Sensor and Mover a short term Memory is created out of the molecules we take in at the Front.

Memory is a Repeating Pattern.

We are auto-poietic auto-catalytic systems Born in the Sea.

A Human is a Higher Order Embedding of a Bacterium

The difference between the bacterium and us is called Higher Order Embedding meaning the same principle is applied to Itself, creating a Hierarchy.

Creating a Hiearchy is a proces Without an End. That’s why our Living Context was transformed into a Infinite space Above us with an infinite Power that controls it. This resulted in many Stories that turned into Myths.

If you want to start now with the blog push here or first read about Scientific Narratives.

Scientific Narratives and the Meta-Myth

This hierarchy is really a very complicated Dynamic Network that contains many sub-structures {“Semantic” “Chemical“, “Ecological“, “Social“,and other types of Networks) we have Named (Categorized) using a Principle that was in Tune with the Spirit of the Time.

This resulted in a lot of Scientific Narratives that turned into Scientific Myths that are summarized by Joseph Campbell (a follower of Carl Jung) in the Hero Quest that starts with a Call to Adventure (a Vocation).

The Quest of Mankind

Scientific Narratives claim to be based on a Truth not realising that this truth is also a Belief.

Currenty especially Physics (“Big Bang“) and Biology (Evolution) is discovering that the Myth of Creation blocks us to see how Simple Life and the Universe really is.

My first Mentor was a director of ABN (Harry Haenen). My last mentor was Will McWhinney.

My Gift of the Goddess was the Discovery of the Coming of The Golden Age.

The Age of Aquarius

The hero’s Quest is an old Cyclic model that was projected on the Zodiac.

We are now moving from Pisces to Aquarius meaning from Dualism to Holism.


The very longterm Precession cycle is moving Against the Clock of the yearly Sun Cycle meaning the we are now at the Start of New long term cycle meaning a new Call to Adventure for Mankind.

FRom Dualism to Holism

An Astronomical Age takes 26000 years.

We are ending the Age of the Fish (Pisces) and are moving into the Age of Aquarius.

Pisces is the time of Duality, the battle about Good and Bad.

the Age of Aquarius heralds the arrival of a new stage of the kondratiev cycle, the Golden Age.

Drawing of man holding large water jar with water pouring out, with scattered stars.
Aquarius opens a Vessel with Water that brings the Fish to the Milkey Way.
Left you can see the Arrows of Sagittarius that precedes Aquarius. Water is the symbol of the Aether. (and other Flow Systems).
1192px-Zodiac_(PSF).png
The cycle of the Zodiac.

What are Heuristics?

When I was re-searching for ny blog about Heuristics I found the thesis of Sheldon J. Chow, called “Heuristics, Concepts, and Cognitive Architecture: Toward Understanding How The Mind Works”

Heuristics are cognitive procedures that satisfice, and that require little cognitive resources for their recruitment and execution; they operate by exploiting informational structures, called  Perceptual Symbol Systems (PSS).

Exploiting Perceptual Symbol Systems

Concepts are highly organized collections of linguistically coded perceptual information.

Our Cognition looks lke a Video-recorder connected to our real Emotions and Bodily-processes that are retrieved when certain concepts (Anchors) or Situations are recalled.

Concepts are Simulators that embody Perceptual symbols that are collections of neurons that are activated in the perceptual centres of the Brain.

What we can Imagine Exists

Brouwer: Mathematics is a product of the Imagination. What we can Imagine exists. See also Where mathematics comes from by George Lakoff who discovered the foundation of language being embodied methaphors who are 1-1 (Isomophic) Mappings from the Outside sensed world to the Inside bodily awareness.

Mathematical Language is a “Normal” language

An Assertion (If Condition (Boolean) =True do Action A or Action B) is called a Judgement that is Witnessed by a Fact (Evaluate Condition) that turns the Assertion into an Action. When we move to Space assertions become Points.

Martin Lof Type Theory describes Mathematical Language

Martin Lof Type theory is the definition of a programming language that makes it possible to program mathematical reasoning to support mathematical Proof checking.

About Type theory, the foundation of Mathematics.
Intuitional Mathenatics became the foundation of Homotopy Type theory that became the Foundation of Mathematics by the work of Martin Lof who started a discussion about what Judgementreally is. This i a very long Video about the research of Martin Lof into the history of the term Judgement.

Perceptual states arise in the Sensory-Motor system

Perceptual states arise in the Sensory-Motor system.A subset of the state is extracted by selective Attention and stored in long-term memory.

This perceptual memory can function as a symbol entering into symbol manipulation.Collections of the perceptual symbols comprise our conceptual representations.

The structure of a perceptual symbol corresponds (at least somewhat) to the perceptual state that produced it.
A Conceptual Model of a Perceptual Symbol System being a part of the PDF below.
Figure 3. (A) An example of establishing an initial frame for car after processing a first instance. (B) The frame’s evolution after processing a second instance. (C) Constructing a simulation of the second instance from the frame in panel B. In Panels A and B, lines with arrows represent excitatory connections, and lines with circles represent inhibitory connections.
An example of establishing an initial frame for car after processing a first instance. (B) The frame’s evolution after processing a second instance. (C) Constructing a simulation of the second instance…

Relevance Theory And the Frame Problem

The Thesis contains a reference to two for me interesting and highly interrelated Philosophical Questions called the Frame and the Relevance problem which is about determining what is and is not relevant in our cognitive processing or What do we Know when we Sense a Situation.

Relevance and Wisdom

Another result of my search into heuristics was a very impressive You Tube Playlist “John Vervaeke on Wisdom and the Meaning Crisis” that contains the link between Relevance and Wisdom being the result of Insight.

The egyptian goddess of Wisdom was called Maat . She represents the Concept of Harmony.

The Feather of Maat is a Measure that has a value of almost Nothing.

Ma’at aresponsible for Harmony and Thot, the Magician change the Ished Tree. This tree contains the Past and the Future. A Tree is a Symbol of the Path between the Point (Seed) of Creation and the Now.
The Heart is the Pump of the Up (Brain) and the Down Circulation of the Body.

Both parts are in Balance when their Sum is Zero.

The Ape represents the Human.
Two four-fold cycles connected at the Connection point (green) of both Cycles.

Left a comparable model where the parts (now called tatva’s) are called chakra’s (meaning “wheels“).

Every part of this model is able to turn into a new cycle until a new “emergent” level is reached.

Table of Content

Short description of the content of the Chapters:

Reason: This blog is the result of the Reserch i did for my blog about Heuristics.

During this research I found a Thesis that contained a lot of Interesting links.

Thermodynamics One of these links was a presentatation about Thermodynamics (the science of Heat) I was looking for that proved that the laws of physics are not “Eternal” laws but Context Dependent Observations. The same Vision as the American Pragmatists (Charles Sanders Peirce, William James, and John Dewey)  around 1840 had.

0. Introduction An old blog about bacteria brought me back on the path of Paths of Change but with the re-introduction of the Quaternio of Carl Jung.

A Video with Gerd Gigenrenzer and Nassim Taleb about Heuristics and Risk Taking.

In this blog I compare the human Cognitive Architecture with the Architecture of Organisms.

You will see that Bacteria are Controlled by an(1) Chemical Autocatalytic Cycle that contains a (2):Head that is used as a Sensor, 3):a Heart in the Middle that operates as a Memory and (4): a Tail that functions as a Motor.

In the Middle you can find the Heart, the Seat of the Soul.

Our chemical architecture is controlled by Hormones

What are Heuristics?

This blog started as a follow-up on my blog about Heuristics.

I found a thesis explaining Heuristics with the concept of Perceptual Symbol Systems being hierarchical Semantic Models linked into a Semantic Network, (SM) being a Meta SM.

The personal Semantic network not only contains Perceptual symbols but also Emotions, Patterns, and Intuitions, being Wisdom Gathered in many generations and transmitted by the epi-genes of the mother and the father.

Is mathematics a normal language?

In the thesis I also found the Frame -Problem and Relevance theory.

Both are a result of the big problem AI-systems have to look like humans being the same problem humans face when they want to do something Relevant.

The frame problem is the problem that we not really understand what is happening in a situation.

We are highly biased by What we know (including our Inate knowledge) and the Time our “brain” needs to come into Action.

This started an inquiry in the State of the Art of AI as a competitor of Heuristics.

I found that Relevance Theory(RT) looks like Interpersonal Theory (IT).

IT explains Mental Ilness and is a model of the Human Cognitive Architecture that is fully compatible with Paths of Change (PoC).

RT is also fully compatible with the theories of Mikhael Bahktin (MB).

Wisdom is the result of Reflection on Experience.

Chapter 1: Interpersonal Theory : Humans are Dialogical beings.

They comunicate internally and externally with many voices .

We not only communicate with sounds (words) but ook with movements (Eye), chemicals and EM-fields (“Bodyfield“). .

We are many personalities that react in a diffrent way and start an Internal dialogue.

Our personalities expect that the sender is providing meaning compressed in their Points of View.

People that have only one Point of View are disconnected because every View is Independent (Making an angle of 90 degrees) from all the others.

Normal communication takes two Complemenatary views into account.

Because of this RT, IP, MB,PoC are a Quaternion(Fourfold), a concept invented by Carl Jung who found the concept in ancient Mystics and ancient Egyptian, Indian and Chinese Theory including Alchemy.

Chapter 2: What is the Architecture of the Human Mind,

What is the link between AI and the Brain.

what is Innate and what is learned ?

Experiments show that the factor Nature is much bigger than Nurture.

It looks like a lot of what we know has been learned a very Long time ago by our ancestors.

What architecture do we share with the organisms?

Chapter 3: Relevance Theory:

What is important in a conversation? It has to have just enough information, with the right quality in the right manner,

We communicate much more than we think with our body and our Tone of Voice.

Our argumentation is primary used to Convice ourselves

Chapter 4: The Frame Problem

What do humans really know when they Observe a situation.

We see what we want to see.

What is Intelligence and therefore Artificial Intelligence?

Chapter 5: General Semantics and other AI Architectures.

: How to prevent that you are manipulated by language?

Alfred Korzibski deloped a theory called General Semantics that can be used to create an AI that is able to Adapt.

A description of many Other AI-Architectures shows that they are all based on Bounded Rationality.

This means that the AI expiriences the same Bias as a human and is therefore only applicable on a defined fixed Problem-domain.

Chapter 6: From Hierarchy to Network:,

Concepts are Simulators that part of a Hierchy of Semantic Networks that looks like a Network.

This is the most Important chapter.

What is this Hierarchy of hierarchies? It contains many levels called Scales.

On every scale a The same Pattern repeats itself.

What is the principle behind life itself?

The priciple of life is Self-Replication and EnergeticStability.

We Exist because there is Change.

About Autocatalytic and Autopoietic systems.

About Chemical-Intelligence.

What are Anticipatory Systems? , To be an anticipatory system it has to contain a model of the outside world.

Life is an expanding system in which all te possibilties of a very basic simple model are created until the basic model innovates itself.

This chapter is really the end of this blog because it shows that the basic model of life is Activation and Inhibition being a Duality. The duality is compatible with Movement being Distance divided by Time.

Rodney Cotterill was 20 years ago far ahead of his Colleaques.

The last part of this blog contains many highly abstract (Bounded?) subjects that show what’s wrong with current (bio-)Science.

Gategory Theory: Is it possible to define theories as Functions?

About the Gategory Theory of Networks.

A Petri-net was a Chemical Ttheory about Reaction-networks and was reused as a tool to define Software-programs and second order Differential Equations.

Is it possible to Map more “Knowledge fields”into other Knowledge-fields?

What are Meta-Meta-systems?

Is it possible to expand a Meta System in all Directions and not only Up?

Schema theory has a lot in common with Paths of Change but moves beyond a Point of View into higher dimensions and chaotic fields of Philosophy.

Schema theory is an alternative for Category Theory where different views are compared to find out where they are different.

Is a Meta Difference a real difference?

What are concepts and where do they come from.

Chapter 7. Meta-heuristics The Thesis of Seldon J. Show is about Reasoning about Heuristics.

Meta-heuristics.has become a new field of science,

It looks a lot like a Merger of Psychology with Operations Research (Mathematics).

Chapter 8. From Biophysics to Quantum Biology and Bio Mathematics

Erwin Schrödinger one of the Inventors of Quantum Mechanics (QM) wrote a book called What is Life.

QM can be applied at the very small level of the Cell. Ik can be shown that Photo-Sysynthesis in the Plant but also the detection of chemicals by the Nose can be explained with the same principle.

This part contains many interesting video’s and PDF’s.

Chapter 9. Conclusion: How to design a modern Expert System: AI is based on Neural Networks. It looks like Neural Networks are not needed for the funtioning of Brain. So what will be the next step?

This chapter has to be written.

It is impossible to See the Eye that Sees. Is it possible to analyse Intelligence with Intelligence? or we just What we are? Organisms are Selfreplicating Autocatalyc Chemical Processes (ACCP) that are part of higher level ACCP’s until their Sum is Zero.

1. Interpersonal Theory is an example of a Quaternio

This image has an empty alt attribute; its file name is ls_005.jpg
Two levels of Expansion and Compression linked to 7 essential Questions of an Individual in the Center.
Paths of Change (PoC) is a Scale Free (fractal) theory of Change developed by Will McWhinney. PoC is an example of what Carl Jung called a Quaternio (a Fourfold).

Every Combination of two Points of View generates a Question (6).

Every Dual combination of points-of-view is a Game

A Quaternio contains four concepts that all have a complementary relation.

So are the senses, looking outside connected with the imagination, looking inside connected by the process Invent or Explore.

You can also play with dualism (2), the distinction )1) Zero 0) or nothing (∅).

Relevance theory is devoped to explain the Evolution of the human Cognitive system and human intelligence. It is also used to create artificial intelligence.

Relevance theory has a lot in common with Interpersonal theory and the theories of Bahktin about the Utterance or the internal and external Dialogue we take part in.

Interpersonal theory assumes that humans expect meaningful information from other humans and from the humans that are inside. We are always in a dialogue.

It also assumes that a mental illness can be explained by a connection-problem. It is all about the Tension between Agency and Communion.
Interpersonal Circumplex. The interpersonal circumplex is defined by two orthogonal axes. In recent years, it has become conventional to identify the vertical and horizontal axes with the broad constructs of agency and communion.
Human interaction can be modelled with two orthogonal (90 degree angles)variables that were also called yin (communion) and yang Agency) or o en 1 or just yin and not yin. The four 90 degree angles support a 4 dimensional Universe of Discourse that contains rotating rotations being Spirals.
Humans learn when an Expectation is violated. This happens when an External or Internal Event takes place.

The event is evaluated by the Emotions and (when there is enough time (and interest and energy) Reflected upon by the Imagination and Abstracted (moved Up) into a Model (frame, scape)that is again Instructed and or Tested.

The Learning cycle moves with and against the Clock and also moves through the diagonal between Belief and and the Prove of Belief and Dependence and in-dependence.
This picture describes the model of Nico Frijda about the Emotions: the readiness (or unreadiness) to enter into contact or interaction with some object, and the mode of that contact or interaction. [ … ] Different motivational states or states of action readiness exist … Emotions are tendencies to establish, maintain, or disrupt a relationship with the environment.
Reflect: Finding a pattern in the many actions the senses detect.

2. Our Cognitive Architecture is shared with the Organisms

This part is about the architecture we share with all of the Organisms.

It is mainly based on earlier work of Rodney Cotterill and Will McWhinney, both diseased.

Peter Carruthers: Innate Human Cognition. What is the Architecture of the Mind?
Modular architecture of Peter Carruthers

The Self-Assembling Brain

“our genome contains the information required to create our brain. That information, however, is not a blueprint that describes the brain, but an algorithm that develops it with time and energy. In the biological brain, growth, organization, and learning happen in tandem. At each new stage of development, our brain gains new learning capabilities (common sense, logic, language, problem-solving, planning, math). And as we grow older, our capacity to learn changes”

Every Organism is a step in a very long term process we call evolution in which the outside-world is internalized and externalized in a new outside-world. The genome reproduces a body that is able to reproduce a body but also a system that is able to reproduce and adapt itself.

The Basic Architecture: We are Moving Memories

The picture shows the most simple structure of an organism being a Motor and a Receptor connected with a Short term Memory.

The bacterium is Exploring its environment by changing the rotation of its flagellum with and against the clock.

The short term memory is an autocatalytic, chemical reaction that determinates not only the Rythm of the rotation but also the Direction of the rotation of the rotor.

Rodney Cotterill’s neuro-physiological work supports the motor-environment-mind schema of complex feedback loops. The complex of feedback loops enables one to “Know what one knows.”:

The ability to know that one knows is referred to by psychologists as first-order embedding.

Higher embedding, such as that exemplified by knowing that one knows that one knows, merely depends on the ability to hold things in separate patches of neuronal activity in working memory.

This manifests itself in the creature’s intelligence, which also dictates its ability to consolidate existing schemata into new schema.” is a unique feature of mammalian brains.

Intelligence and reflection are explained as due to functioning of the web of feedback loops, both internal and external, that evolved in higher animals“.

3. Relevance Theory

The word Relevant comes from Latin relevare “to lessen, lighten, levis: light.

Relevance theory is a framework for understanding the interpretation of utterances.

It aims to explain the well recognised fact that communicators usually convey much more information with their  utterances and their Body than what is contained in their literal sense. 

Our Cognitive Architecture Supports Collaboration:

Daniel Kahneman and Amos Tversky used “cognitive biases,” to show that humans make irrational choices.

One of these biasses is called the conformation bias. Humans love to hear a confirmation of what they believe.

Lately a new “science” called Evolutionary Psychology” is trying to find out what “functions” helped the human to survive.

Historically, evolutionary pressure has resulted in cognitive systems that recognise potentially relevant stimuli and try to draw relevant conclusions.

Dan sperber and Hugo mercier argued that this type of bias, being a part of communication, is supporting collaboration.

To Attract the Attention the “uttering” has to be Relevant, making things easy, simple, light.

They also looked at the amount of Energy it takes to communicate.

Relevance theory started with the research of Robert Grice. The Gricean maximsQuantity (Just Enough), Quality (True), Relation (Relevant)), and Manner (the Right Way) describe the principles observed by people in pursuit of effective communication.

Argumentation Theory tries to show the evolutionary benifit of many cognitive biasses.

The Perceptual Symbol Systems are so rich in the type of connections that they generate free Associations that keep a group in the right direction making it possible to Nudge a group by giving them only one choice into the desired direction. This is comparable with a vector-field.

Conclusions Precede Arguments:

Argumentation theory and Rhetorics. We use arguments to convince others but also to convince ourselves.

We are able to use many different cognitive tools (modules) at the same time without knowing we do that.

We use generalizations and are not aware of the differences between the generalisations.

We love Dopamine and therefore love to act in situations were dopomine is produced (“gambling).

There are two systems active the Controlled (Dopamine) and the Control system (Observer).

Conclusions come first, arguments later.

We always pick the last we hear and find the arguments to justify our decision.

Falsification avoids bias.

We are social animals and our brain has to support cooperation.

We could benefit from deceiving but we have to keep our Status.

Gossip supports our status.

We have to Sell ourselves.

Conformation Bias helps to do that.

Humans are Curious Toolmakers .

Coding vs Decoding. Humans are Curious. We are tool makers improving our tools. the older the more knowledge and problems to retrieve out of memory. Attention is given to something that fits what we want know and is relevant. Time and Energy are always Limited.

Our Communication is mainly Implicit

Maximilisation of relevance.Balance between Energy and Cognitive-Contextual effects. Assesment is looking for relevance.

The difference between the foreground and the background of comunication or the difference between Explicit and Implicit, figurative language such as hyperbolemetaphor and irony.

4. The Frame Problem:

The frame problem is about What a “system” is able to see in a Situation and what changes what (“an Event“) and what is Changed and is Not Changed.

The frame problem was created when IT-technology moved into the area of Artificial Intelligence.

At that time every “problem” was solved by designing a new Language like LISP and PROLOG.

Logic (“rules“) put into a program was leading the way and logic was guided by Set-theory.

Although Chomsky’s Language theory was already there nobody realized that human Language is very diferent from a Progamming Language that is Context-indepentedent.

The Artifical Intelligence of the Computer does not understand what was out there and tried to catagorize the outside by also define the not-categories not realizing that they were not bounded (infinite).

Until now the AI-computer looks like a savant a highly specialized human that is in an expert in one area but incapable in the Infinite area’s outside its speciality.

It is not able to define what is relevant and does not see the difference between implicit and the explicit conversations. It is also not able to interpret the many illogical signs we send with our Body, Facial Expressions and Manner until Geroge Lakoff and his group of scientitst detected that we the human communication is embodied.

5. General Semantics and other AI-architectures

This chapter contains many AI-architectures even a model based on General Semantics at the end.

As you will see all the models are different from the model that is explaining heuristics in the Introduction.

The main reason is that the models are based on the theories of bounded rationality that existed before the time of Herbert Simon and Daniel Kahneman, both winners of the Nobel Prize in Economics , described in my blog about Heuristics.

According to Marcus Hutter Intelligence is Compression just as you can find in my blog about Heuristics. If you want to know more move directly to the Conclusion.

5.1 General Semantics

Alfred Korzibski was forced to fight in the first world war. He did not understand why humans act like cruel animals. After moving to the Us and marying he started to research human Communication and developed the theory of General Semantics.

General semantics is concerned with how events translate to perceptions, how they are further modified by the names and labels we apply to them, and how we might gain a measure of control over our own responses, cognitive, emotional, and behavioral.

General semantics had a lot of influence on cognitive-therapy including NLP.

The model of Korzybski looks a lot like the model of Interpersonal theory hat describes Mental Illness.
The model of Interpersonal based on the model of Paths of Change. Return to the Start of this blog.
General semantics explained by Korzibski himself.
Korzibski designed a model of Model of the Nervous-System

5.2 Artifical Intelligence Architectures:

When you press the link above you will find an impressive website about everything you want to know about AI-architectures. Below you find a few examples I have taken out of this website.

5.3 The LIDA Cognitive Cycle Architecture 

5.4 CYC : understanding common Sense:

CYC

5.5 AIXI Optimizing Reward:

AIXI is a AI-theory developed by Marcus Hutter. IXI is a reinforcement learning agent. It maximizes the expected total rewards received from the environment. Intuitively, it simultaneously considers every computable hypothesis (or environment). In each time step, it looks at every possible program and evaluates how many rewards that program generates depending on the next action taken.

5.6 CALO The Perfect PAL:

the DArpa CALO-project ( Cognitive Assistant that Learns and Organizes ).

5.7 ACT-R A new AI Program Language:

ACT-R is a cognitive architecture: a theory for simulating and understanding human cognition. Researchers working on ACT-R strive to understand how people organize.

5.8 AI Architecture based on General Semantics:

6. From Hierarchy to a Network of Hierarchies

6.1 Organisms are not Machines

In the Evolution of the the Organisms two things happened:

(1) the processes of life became auto-catalytic meaning that a chemical process became a repeating cycle (auto) that was sustained and became independent of other processes.

(2) the cycles got connected and created bigger cycles without breaking the katalytic mode until one of the cyclic cycles was able to look like an independent entity.

A cycle that reproduces itself is called an Autopoiesis, a Self-reproduction.

Below you can watch 4 video’s that give examples of autopoietic auto-catalytic systems and the big change in thinking they accomplished.

One of the major Scientists was Robert Rosen: See chapter 6.2.

He tried to explain Anticipatory Systems and found out that it is impossible to explain them with our current modelling language that supposes that Nature is a Machine made by a (Divine) Architect (Pthah) that got the Specifications from Ma,at (responsible for Balance, Harmony) and gave them to Khnum, the divine potter, to Make the animals (including the Humans) out of Clay.

Autopoietic Systems are Self-Reproducing.
Auto catalytic systems explain the Origin of life

We Exist because there is Change

A brilliant lecture of Mihai Nadin, the last living collaborator of Robert Rosen.

How do we account for change while being part of it? How do we account for anticipation as an expression of preparing and adapting to change?

There are Reactive and Anticipatory systems. The last category has to predict the Future.

To predict the future a system has to Contain the Future. we call an Expectation .

A good example of an anticipatory system is a Pregnant woman.

Humans learn from an Expectation Failure sometimes called a Mistake.

Collaborative Learning

Collaboration and learning are active in their own space (the physical context and the social context) and join in mental space (the internal state of a person).

The Evolution of Life

The origin of life lies deep in the Universe were stars like our Sun are created.

Life was ecreated in the labatory by simulating the situation of an early Earth. After that early life was also detected in Meteorites.

Later a lot of Suns where detected that look like our Sun so Life could be Abundant in the Universe.

The Pattern of Creation is repeating at every level of Scale.

Chemistry

Life is the result of Combining the combinations until infinity of Simple Molecules made out of Four basic molecules.
Again the many combinations of a Fourfold, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen and Carbon (+1,-2,-3,+4) determinate the Origins of life.

The interesting point is that the Sum of theValences of the Elements of the fourfold cycle = Zero.

Because the four elements are Rotating structures the Chemistry of the Beginning of Life on Earth fits perfectly with the theory of Peter Rowlands about the Nilpotent Universe (See below).

The chemical elements are ordered by the Periodic Table of of  Dmitri Mendeleev . The document below describes how the elements facitated the birth of Life.

Prochlorococcus is thought to be the most abundant photosynthetic organism on Earth

The sea contains a Huge and very Divers amount of Small Foto-Synthetic cells. Inside the cell they look like Plants.

Video’s of an Impressive playlist.about the Origin of Life

Life was started at places where a boundary could be created.
The first step in the Evolition of Life is the creation of the multi-cellular organisms that were combinations of single cells.

This and the scond video are about choanoflagellates being a long flagellum (mover) connected to a Cell.

The cells Unite and disunite at will.
Cells”eat” bacteria but also work together(symbiosis) with bacteria to form clusters (Rosseta).

The geometry of the clusters is determinated by the type of bacteria in the symbioses.
How cells communicate.

Introduction: Anticipatory Systems

6.2 Robert Rosen: Anticipatory Sytems

Robert Rosen made a distinction between Simple and Complex Systems.

In Complex Systems the Whole is more than the Sum of its Parts meaning that there are many Relations between the Parts that are not only Causal but have another Meaning.

In Simple systems the nodes are Nouns and the links are Verbs creating a Narrative that explains its Behavior.

Simple systems are Mechanical systems.

They can be explained by the Four Causes of Aristototle that always begin with asking How (Processs, Verb) an Agent (in general a Human Craftsman (Agent, I, he, ) has assembled Material parts (Noun) ending with the Why being its Purpose.

Living System have no purpose because they are not made by an mechanical process controlled by a craftsman although many people believe this happened when the autocatalytic proces took place.

Systems that can anticipate, con­tain internal predictive models of themselves and/or their environments,

They are part of the class of Third Order Cybernetic Models.

Robert Rosen, Natural systems are explained by mapping them on a Machine-Model mapping (Encoding, Decoding) them on a Formal Model where the Causal relation turns into an Inference.
Pattern formation in Nature.Te model contains two processes called aan Activator and and an Inhibitor.
Gierer-Meinhardt-model is one of the important types of pattern formation and morphogenesis observed in development.

A citation of chapter 1 shows that the same pattern of Acitivation and Inhibition is happening in the body : ” The peripheral reflexes can act independently of the brain, but they can also be coordinated and sequenced by it. The main point to be grasped here is that the brain’s primary purpose lies in the need for inhibiting peripheral reflexes, when particularly sophisticated sequences of muscular movements have to be executed“.

6.3 Dynamic Networks

Dynamic Modularity. ?How Life expanded from a Bacterium to a Human. This a part of an impressive series of video’s.
The Evolution of the Organism can be seen as an expanding structure in time that is controlled by a Linear Bodyplan that starts with the “Head” and ends with the “Tail” in which the genes act as Switches that start a deeper level of expansion.
Brain of a Fruitfly is divided in functional area’s.

6.4 The Human Brain is an Adaptive Dymamic Network:

More about the development of the brain push here.

Mapping

Mapping looks a lot like Category Theory and Schema-theory.

The idea is to map a problem-space to a domain where the problem is already solved, solve the problem and map the Solution back.

To do that the function has to be Isomorphic meaning that structure is preserved in two ways.

Below an Example.

The first picture is the result of making use of a mapping from the Rational Model of Alan Fiske using the function of Paths of Change (see the colors) to the Scales in Measurement Theory.

The four Geometries of Paths of Change
A MApping from Alan Fiske’s theory of Human Relations to Geometry and Panarchy (Ecology) and Anti-fragility.connected by Paths of Change.
The Relational models of Alan Fiske (see below) mapped to the scales of Measurement. It looks like we “measure” our relationship with four possibel scales.
The model of Alan Fiske mapped to Path of Change (PoC)
The Four Scales (with the color of PoC)explained.

6.5 Category Theory: Systems are Functions, Metaphors are Functions:

How to combine category theory and network theory.

6.6 Kent Palmer: Meta-Systems

I found Kent Palmer a long tine ago.

He is exploring the Many Meta-Levels above Reality like Will McWhinney was exploring the 2×2-level (the Quaternio).

I have also played with the Higher than Quaternio levels and tried to keep the Four “types” based on the Duality (Agency, Communion) in tact.

A Generator of a cycling cycle related to the Chinese Sheng Cycle being a (Magic) Square with the Xenter or the Whole (White) in the middle (cross) connected to the other 4 points.

As you can see the Pentragram is a Fractal model. The Points of View point into many Orthogonal “Independent“) Directions where Up (Yellow) is Abstracting and Green is Implementing and Red and Blue are SpaceTime.

The types relate with the four JungianOrgans” of the human being Mind (blue, Thinking), Sensory-Motor (Red, Action-Sensing), Social (Green, Emotions, Feeling), Imagination (Yellow, Intuitive).

When we look at the Bacterium the Sensor and the Motor (Flagellum) are put into a Container (Cell, Boundary) and are related with a Chemical AutoCatalytic Process that is a Memory that operates in a Context that contains “active” chemicals (with an E/M-valence) and other Organisms (F.i. viruses).

The bacterium according to Rodney Cotterill.

The difference with the Four types of Carl Jung is the whole (1, Boundary) put into the Pentagram, the Five (3+2).

This problem was alreaday “solved” in Chinese Philosophy where the five was the symbol of the whole also called the Quintessence. the essential part of Matter we call Energy and also called Aether.

The Sheng Cycle is the result of connecting a 3×3 Magic Square called the Lo Shu.

Chinese (fractal) Sheng Cycle constructed with the PoC-model where White is the Whole (Boundary, Protect).

Kent became incomprehensible when he left the first the Meta-level trying to find alternatives for the Duality “abstraction or implementation”.

Below a website that explores all the 2**N-levels .

About meta-systems

6.8 What are Concepts?

I found a a thesis called Peirce, Vygotsky and Concept Formation by Chris Barnham. I is also about the Semiotics and Pragmatism of Peirce. Watch out. This is complicated stuff just as the theory of Kent Palmer.

7. Meta-Heuristics

8. From Biophysics to Quantum-Biology and Bio Mathematics

9. Conclusion

This blog started with additional research on Heuristics that resulted in research about the History of the human Cognitive architecture that brought me back to Rodney Cotteril a friend of my mentor Will McWhinney who rediscovered the Paths of Change of Carl Jung he called a Quaternio based on the Quaternions invented by William Rowan Hamilton in 1841 and used by Maxwell to define his theory of Electro Magnetism.

Later I found the Quaternions of Peter Rowlands that unites Physics and is based on “recent” mathematics he called Biomathematics for the reason that it also explains Biology and the Human.

Charge
Quaternions Multivariate Vectors
The Quaternio of Peter Rowlands is based on Octonions being an abstraction of the Quaternions that are an abstraction of the Complex numbers rhat are Rotations of Real Numbers.

Peter proved that our Universe is a Turing Machine based on a special language that is constantly Rewritten by a nilpotent condition meaning its Sum is Zero.

The last weeks I have explored Type Theory as a foundation of Computer languages and Cohomogy theory, a foundation of the fusion of Topology and Algebra.

Again everything got together even in my dreams where I discovered CoQ without knowing it existed.

An Eye cannot See itself. About the theory of Logical Types of Bertrand Russell applied by George Bateson to Play and Learning.

The infinite levels of Learning explained by Will McWhinney, A Chapter of his never published book.

Heuristics and The Geometry behind Ecological Rationality

Heuristics are Mental Shortcuts that are part of a Context-Dependent-Toolbox” that is aquired during a process of Formal Training and Experimenting by Trial and Error where people learn from their own Mistakes (Experience) and the Compressed Narratives of the Mistakes of Others (Wisdom)..

Heuristics are able to improves many Practises in Healthcare and other places where Specialists play an important role.

Beside the (1): the Mind, Equality,

(2): the Senses, Looking Outside,Facing the Facts, Intensity,

(3): the Emotions (Evaluate), Together,

(4) the Intuition Predicting, Looking Inside, Insight,Uniqueness,

(5) the Consciousness, the Observer

play a role.

They work together in a Cyclic Path of Change controlled by two Complementary variables called Agency and Communion where Agency is the pursuit of individuality through power and control; and Communion is the participation in a large organism through care and contact.


Ecological (Context dependent) Rationality shows that Complex problems are not solved by complex solutions and The best Fitting Model is the worst Predictor.

Heuristics are called a Bias when They get Priority and Influence our Thinking Steering us in the Wrong Direction. :

Examples of a Bias are: Availability(the Amount of ~Examples we have ready in mind), Representativeness (the many Prototypes we know that Look Like the Situation we are in), and Base-Line (the Statistics we know in our own Context).
Prof. Gerd Gigerenzer of the Adaptive Behavior and Cognition (ABC) Group at the Max Planck Institute for Human Development in Berlin.talks about Heuristics and Simple Solutions.

0. Reading list

  1. Introduction: I received a PDF from Simon Kolin that explains the theory he used to create software to use Heuristics in Stock Trading.

2. What is Rationality? Why we have to use logic to find the Truth and the introduction of a simple heuristic called the Svara.

3. The Geometry behind Rationality. When we make a structured picture we get Oversight.

4. Bounded Rationality The rules to be succesful in being Rational.

5. Examples of the many Geometries of Rationality and the Patterns Behind the Patterns.

6. Philosophers about Rationality, About Meta-heuristics and The Insights of many Deep Thinkers.

7. Behaviorial Economics We are driven by the Human Bias.

8. Ecological Rationality If we know Bias, Variance and Noise we can find simple patterns.

8.3. What is Simple?

9. Metabletics: Metabletics provide a uniquely interdisciplinary approach through the analysis of simultaneous events to identify patterns in human experience. 

10. Choice Architecture With the help of the four “organs” of the Brain it is possible to Manipulate.

11. Leibniz and the Principle of Sufficient Reason.

12. Conclusion

Appendix: . 2PDF’s about Ecological Rationality

13. New Research about Heuristics and the relation with Artificial Intelligence

1. Introduction

It all started with the two PDF’s I received from Simon Kolin that are now at the end of this blog that are about Ecological Rationality.

He send them to explain his new Company (STT) that is using Heuristics in Stock Trading.

The Articles are from Gerd Gigerenzer of the Adaptive Behavior and Cognition (ABC) Group at the Max Planck Institute for Human Development in Berlin.

After reading the PDF’s I decided to put them in a new blog and relate them to the things I believe I know.

When you want to read a resume of the two PDF’s in Chapter 8 use this link.

Are we Adapted or Adapting? Is Human Development a Technological Enterprise or are have we forgotten what we are capable of? What are the priorities of science? Old Age (not Dying), Unlimited Intelligence or More-than-Well Being (“the ultimate Drug).

2.0 What is Rationality?

When you read this chapter you will notice a Simple pattern,a Heuristic.

The pattern was called the Breathing of the Universe, Svara in Sanskrit (Krit=Practice), Sans=Sound.

Sanskrit is a ancient constructed language just like Chinese.

The svara is a Rythmic combination of Expansion and Compression triggered by the Fire of the Passion to understand.

Shiva is Dancing a Pattern with four Arms called Paths-of-Change (PoC).

PoC is a Quaternion, a Fourfold pattern where all the parts are Complementary.

In the picture you can recognize the Drum (Rhythm, Blue), the Fire (Red) of Passion, the Knee of the Elephant (Green, Motivation, Emotion) and the Pushing Hand of the Will (Yellow).

The Universe is Breathing (expanding & Contraction). This pattern is a Combination of Four Tatva’s that come back in the Quaternion of Jung and in many Fourfold Theories.

A definition of a Concept Expands.

As an Example look at the The definition of Rationality in Wikipedia . (“based on or agreeable to reason“) It Expands in many more terms:

(“the capacity of consciously applying logic by drawing conclusions from new or existing information, with the aim of seeking the truth“).

To define a term you can use a simple Framework in which you connect nouns (static) and verbs (Dynamic).

A noun is a Transformation of a dynamic (verb) into a static (noun).

You can compare this with a Movie (verb) and a Picture (noun).

In essence Everything is Moving.

When you look at the definition you wiil see that the basic frame of rationality is that something (It) or somebody (I) is “applying logic” with an input of information and an output of conclusions.

2.1 What is a Worldview (Perspective, Point of View)?

worldview is “the fundamental cognitive Orientation of an individual or society encompassing the whole of the individual’s or society’s knowledge“.

In this defintion there are (again) two parts Orientation and Individual (I) grouped in We (Society), You (not Me),they (not we) and It (Not me,not You,Not They, Not We) being a Concept.

Knowledge is an abstraction of Experience and experience is created when we learn from Mistakes.

The higher we abstract the simpler te world becomes and the bigger the mistakes that are made.

Big mistakes called a disaster come in cycles. Our ancestors build big Early Warming Systems hoping we wiil see the Signs.

2.2 What is a Distinction?

A Distiction is a “Recognition of a difference“.

I, the Observer defines and makes distinctions where the first Distinction is Not a Distinction but a recognition of the difference between Oneness and not-Oneness or the Diversity of the Many different Ones or the recognition of a movement between one and not one named a Negation of where a negation is a Rotation.

About Distinctions and the Law of Forms of Spencer Brown.

3. The Pattern behind the Worldviews

The Trinity (<-1+ 1->=3)

A Distinction generates two parts + the distinction itself making three parts, the Trinity.

The number of perspectives is bigger than a power of two because you have to include all the relations between the perpectives. A picture of all the relations is a Geometry.

The Platonic Solids can be created by the rotations of the Rotations of the Trinity.

The Fibonacci Heuristic

This geometry can be explained by a simple sequence called the Bronze Mean. The Bronze mean was known by Plato.

It is a generalization of the sequence of Fibonacci that is generated with the formula:

{\displaystyle F_{n}=F_{n-1}+F_{n-2}}

where F0= 0 and F(1) =1 and n>1.

The formula again contains three parts where n-1 is in the Middle.

When you write down the sequence as a Continued Fraction the Golden Ratio Fn/Fn−1 contains only 1′‘s.while the Bronze Mean only contains 3’s (Triangels).

The sequence shows that the Future is the sum of the Past.

4. Bounded Rationality

The study of Unbounded rationality  assumes that Rational decision makers will collect and evaluate all information, weight each piece of it according to some criterion, and then combine the pieces to maximize the chances of attaining their goals.

In practice humans and computers don’t have the time and the capacity (in terms of Memory and processing power) to calculate the best Alternative.

The Best becomes often the Worst when we know what Events really have happened and we detect what data was missed.

It is proven that the Best model generates the Worst predictions.

Smart Systems were build to solve this problem by introducing a new type of statistics (AI) and even new types of computers based on quantum mechanics but some heuritics beat them all.

This all has to do with the Reason (Why), Processes(How), and their participants (Who) and the Environment(Where) where the Decisons (What) take place. Thats why this Rationality is called Ecological.

Behind this all we can find many Cycles in cycles in cycles (Spirals) that explain the Spirit of the Time and the interaction with the Genius Loci that Mikhael Bahktin called the Chronotope, the generator of Narratives that move up into abstraction until they appear as a Law of the Universe.

Gerd Gigerenzer explains Ecological Rationalism by telling Narratives about the way Smart people solve complex problems.

He uses the Failures of smart people that fail by using Unbounded Rationality to create a Tension between good and bad approaches. Good and Bad are the subject of Ethics.

5. The Geometries Behind Rationality

The amount of perspectives on Rationality is a Power of Two when we start with the Distinction between Rational and not Rational.

1->2 <-> : Dualism: Rational vs Irrational

In Dualism there is only one choice between two complementary categories Rational and Not-Rational (Emotional“?).

The basic pattern is Expansion vs Contraction with a middle being a Point called a Singularity or Bindu in Sanskrit.

Expansion is often called Male and Compression Female or Yang and Yin in Chinese or 0 and 1 (bits) in a Computer.

Besides counting you can also make a choice in a computer and define activities. Im this case the computer has to be connected with a mechanical device.The first computer was a Spinning Wheel.

Jacq3G Jacquard Loom

In current Psychlogy yin and yang are are called Communion and Agency.

The combination <-.-> is represented by an iron Spring or a (golden?) Ring (=Cycle).

4= (2<->) x (2<->) : Four Gates, the Quaternion of Carl Jung, Archetypes are Dual Oppositions

There are Four (2×2) connected (Dual) Perspectives now called Archetypes when we look at the Quaternion of Jung.

But 2×2 = also 1+ 3×1 which is the rule of the so called Metallic Mean also known as the Golden Ratio.

the rule is X (n) is kx X(n-1) + (X-2) where x(0) = 1 and n>1 and k=1,2,3,…k=1 is the Golden mean and k=3 is called the Bronze mean. There are more “metallic” means.

Next to Thinking and Feeling, Intuition(In-sight and Sensing (Out-Sight),Facing the Facts) are defined.

Thinking = Rational, Feeling = Not- Rational and Intuitive = In-Sight and Sensing=Out-Sight being the two complements of Seeing. Eye and not-Eye, In vs Out are two Horizontal Directions. and Thinking moving Up and Down creating a Cycle.

The Human Learning Cycle
A model of a Business -Cycle in which the four Archetypes of Jung are connected in a cycle that moves with and against the clock and through the Midle of the Middle. Blue-Thinking, Red=Acting-Sensing, Yellow = Intuitive=creative-ideas and Green=Emotions, Vlalues.

Alchemy: a Circle contains Infinite Points of View

In Alchemy you have found the Holy Grail when you have turned the Square in a Circle and have detected that History Repeats itself.

Pattern: the Bronze Mean and the Sequence of Fibonacci

The pattern (1,1,4,13,43) behind the many Points of View is related to a generalization the of sequence of Fibonacci (Golden Mean) based on the Trinity and called the Bronze Mean. We are now on Level 43 called the Sri Yantra.

13= 3×4+1: Zodiac, Apostles, Knights, Connecting the Square to The Cross

This geometry is constructed by connecting the points of the Quaternion by the six two-side lines (<=>) of Dualism (and the Age of Pisces) and Adding the Cross of the Diagonals.

It can be found in The Zodiac with the Sun in the Middle of the Cross, The 12 Apostles with Jezus (The Sun of the Sun (= Saturn) at the Cross. Saturn is represented by the Cube of Space (the Kaaba).
Muslim pilgrims perform the final walk around the Kaaba at the Grand Mosque in Mecca on November 30, 2009.
Kaaba, The Kube of Space representing Saturn is surrrounded by Rotating pelgrims representing the Rings of Saturn.

43= 3×13 + 4 : Sri Yantra

The geometry of the Sri Yantra starts with a point (Bindu) and ends with the Four Gates.
A Model of Social Networks (“We‘s) that looks like the Sri Yantra where A Singularity (Whole in a Point) is surrounded by Four Archetypes creating a model of a Person (defined by Interpersonal theory that is put into an Occurence of a Community (defined with the same Archetypes) that move around in a Cycle that defines a Business-Cycle where the Networks expand in new Networks (etc etc).

6: Hexagon:

The Seal of Solomon
THe Seal of Solomon is a Hexagon. with an Up (Heaven) and Down (Hell).

The two Triangels relate to the Upper and Lower Bloodcirculation with the Pumping (Rhythm) Heart in the Middle.

The cycle is closed by the Snake (
Ouroboros) of the Kundalini (“Life Energy”).

8: Cube of Time and Space:

Cube of Space
The six connections of the Cube of Time and Space.
the Four possible geometries (Ordering, Measuring,Part (Connecting) and Difference).
Ordering preferences (Fast-and-frugal-statistics)
Measurement Error (Noise) vs Preference (Bias) vs Volatility.(Variance) .

Theory vs Practice

If we stop with defining more categories we could also look at the way Successful humans operate.

Making a Choice

This blog is about Ecological Rationality although it takes the context (the Ecology?) as an important Variable to consider.

Herbert Simon started the a field of research he called “Decision making”). He came up with de term Satisficing (satisfy and sufficient) behavior.

Satificing is a Tension (Bisocation) between two related concepts Satify and Sufficient.

A Superspeed lecture on about Decion Making Theories.

6. Rational Philosophers are Trying to find The Theory that Explains Everything

why finding an essence is a bias ;

A Theory is a” rational type of abstract thinking about a phenomenon,” where abstracting is a way to make things simpler by compression .

The most interesting way to make things simpler is to detect a simple Repeating pattern (a fractal or self-reference).

Explain contains the term Plane meaning a Rectangular (2D) frame we use to see the 3D outside world using Perspective drawing.

An interesting type of a plane is a scape.

brown wooden dock
A picture of a Scape that shows the Horizon, a Line that represents Infinity, the place we never will reach because it moves with us just like the I, the Observer, are moving without being moved.

John Wheeler: We are Observing the Observer

The U-model of John Wheeler about the Act of the Creation of the Universe comes back in this blog. <-Modelling and Prediction -> behave just as seeing-> and <-Observing.

Nassim Taleb: Antifragility: How to Benefit from Disorder

Nassim Taleb is an expert in risk and investing. He was a dealer. About one of his books called Anti-Fragility meaning Not-Fragile I gave a presentatation and wrote a blog about the presentation.

You are anti-fragile when you are a diversity, an ecology that is changing according to the cycle of panarchy. The Panarchy Cycle is a Moebius Ring.

The 3D-model of Panarchy describes the Stages an Ecology goes through. The four colors are the Archetypes of Jung.

The control variables are:

(1):Connectedness, the way the parts of the Ecology are connected. An Ecology is going down when the parts are too connected meaning they could brake (fragile).

(2): Potential is the amount of Energy (from the Sun, in the Soil,..) available and

(3): Resilience is the way an ecology reacts when a major Event (Calamity) happens. A Healthy Ecology Bounces Back.

The model behind Resilience is a String.

A string is a strongly connected Spiral that is able to Expand and Contract because of the Tension between the Beginning and the End <->.

In my presentation about Anti-fragility I show that Nassim Taleb uses Evolution Theory visualized by a spiral meaning a circulating circle. The other models he reuses are the Resilient Organism and the breaking of a glass.

Arthur Koestler: Thinking with our Body

In 1964 Arthur Koestler wrote the Act of Creation.

He defined creation as a fusion of two separate mostly contradictional, Frames of Reference, he called bisociation.

Much later (2002) Gilles Fauconnier & Mark Turner (The Way We Think) called the principle of “bisociation” Conceptual Blending

They worked together with George Lakoff who named the frames of reference Metaphors (“Mappings” and found out that we think with our Body (“Embodiment”). and not with our brain.

The Body moves trough stages that shape the mind.

That’s why Standing up makes Up (High) much more important than Low with our feet On the Ground and Crawling getting somewhere, an Experimental way to get there is valued much lower than Walking.

Mikhael Bhaktin: Being In the Context

The Russian Philosopher Mikhael Bahktin stated that Code (Structuring) is a deliberately killed Context meaning that you have to watch out that “the Map does not become the Territory“.

““A context is potentially unfinalized; a code must be finalized. A code is only a technical means of transmitting information; it does not have cognitive, creative significance. Code is deliberately killed context“.

: “We have to face problems of reality and human potential, problems of freedom and necessity, and the problem of creative initiative“.

Our real exterior can be seen and understood only by other people, because they are located outside us in space and because they are others

Keep your feet on the ground and look around when you walk and don’t abstract everything away with a simple model that explains everything and always listen to and Reflect about the observation of others.

Albert Borgman: The Device Paradigm: Experiencing

The Device paradigm of the American philosopher Albert Borgman states that “it is a general trend of technological development that mechanisms (devices) are increasingly hidden behind service interfaces.

We see what the tool shows because it has a build in theory.

We are loosing our connection with nature which makes it easy to use it as a tool to reach our own goals.

We, the Hawks are estroying the Doves because they are an easy target.

Alain Fiske’s Relational Theory.

The four Archetypes of Jung also used in Paths-of-Change and many other fourfold-theories also come back in the relational model that Alan Fiske discovered when he studied Cultures outside the West. The model is also explained by Symmetry Braking and Geometry.

MP_Market pricing is the Dominant Model in the Western World and is also named Capitalism. We are moving to a dominant Yellow (EM) state (“Always Restore the Balance in a Relation”.

7. Daniel Kahneman: Behavioral Economics

In may 2009 I wrote a blog about Behavioral Economics I called “about Hawks and Doves”.

It is a title of a book of the psychologist Kahnemann who received the Noble Price for Economics in 2002.

This blog shows that humans when they are acting under Pressure use a lot of biasses.

8. Ecological Rationality:

This is a summary of the documents out of the Appendix.

8.1 Homo Heuristicus

Gerd Gigerenzer of the Adaptive Behavior and Cognition (ABC) Group at the Max Planck Institute for Human Development in Berlin explains how humans act when they are taking risks and how you can reduce this risk by looking at, bias, variance(“volatility”) and noise.

People believe that more information is always better but there are Less-is-more effects

More information or computation can decrease accuracy; therefore, minds rely on simple heuristics in order to be more accurate than strategies that use more information and time.

Researchers discovered that equal random weights can predict almost as accurately as, and sometimes better than, multiple linear regression.This is comparable to tossing or throwing dice. (or using the I Thing).

Other scientists discovered that in a market where the actors use highly advanced statistical tools the market becomes sometimes highly inpredictable and sometimes not (“Predictibality Bubbles“).

Remember that the Quaternion of Jung is also a 4th order.

It looks like the Algorytms try to beat the competing Algorytms by creating an even more complex environment.

It can also be shown that when a scientist tries to fit the data in a polynomial the acccurasy increases from 1->4 and drops from 4-> infinity meaning that a 4rd order polynome (AX**4+BX**3+CX**2+DX+E is the best fit.

The higher the degree of the polynomial, the lower the error in fitting the observed data sample. The same figure also shows, for the same models, the error in predicting novel observations.

Here, the relationship between the degree of polynomial used and the resulting predictive accuracy is U-shaped. Both high- and low- degree polynomials suffer from greater error than the best predicting polynomial model, which has degree-4.

Achieving a good fit to observations does not necessarily mean we have found a good model, and choosing the model with the best fit is likely to result in poor predictions.

All the research proves that big models using big Data using complex algorytms never will work which means that the model of the World Climate that is fitting a probably simple fractal pattern is wrong.

What the research probably shows is that we See what we want to See and we look with our personality proving the idea of John Wheeler dat the Universe is a Mirror looking at itself.

8.2 Heuristic ~Decision Making in Medicine

Doctors have to make decisions under uncertainty and often under the constraints of limited time, sress and personal risk (legal liability). 

According to the fast-and-frugal heuristics research program, these decisions can nevertheless be made successfully, because people can rely on a large repertoire of heuristics—an adaptive toolbox—with each heuristic (ie, each tool) being adapted to a specific decision-making environment. 

In Clinical reasoning you have to match Knowledge & Expirience (Aquired during Training and the effect of Treatment) with the Symptoms of a Patient in an itarative process that moves between the states Trash it (Stop: the illness will disappear without treatment,) Treat-it, the Illnes and the cure are known and Test-it (Aquire data of the patient or the knowledge).

In environments where the Risk of being Sued is high if a patient is mistakenly diagnosed and/or treated as healthy and where physicians seek to avoid potential lawsuits,

it is ecologically rational for them to follow the Defensive heuristic “err on the safe side,” being overcautious and prescribing more diagnostic tests and treatments than necessary.

8.3 Simplicity as a Predictive Strategy

if simplicitly in the preditive strategy will fall short of the ideal represented by the optimal model, and if so, how great is the premium one pays for simplicity. Relatedly, are there environmental conditions and properties that are conducive to good performance of simple heuristics in these environments?

The Bias Variance Trade Off

How to avoid a bias in your model.

Simply Rational

Simply Rational a Start-up of the Max Planck Institute.

The relationship between AI and Heuristics

9. Metabletics

I found the first book about Metabletics around 1970 and have read and bought all the books I could find.

Metabletics has changed my WorldView and the way I look at reality.

Every Coincedence has a Meaning and this meaning offers a guide to Change a path.

Later I found that this attitude is an “Eastern” attitude and can be found in the Chinese Tao.

The Tao gave me the I-Tjing, the Tarot and insight in the Theory behind Eastern Philosophy that was supported by the possibilty to study Philosophy in Leuiden (van Peursen) and a life-long intererest in the concepts behind the concepts.

The opened Body

One of the books about the history of Medicine is called the Opened Body.

The essence of this book (to me) is that opening a body was a taboe just as touching a body of a woman by a man was a taboe.

Is was the main reason why eatern medicine stated focused on the Whole and the doctor had to deduce the illnes by Touching the Pulse and looking at the tongue.

The Complexity in Western Medicine that looked a lot like Eastern Mediine exploded when it was very simple to get bodies for the Anatomical Theather and every part could be opened to show more parts.

10. Choice Architectures

The innovation in Economic theory came from David Kahneman and Amos Tversky.

They invented Dual process theory that asserts that tthere are two kinds of thinking: one, which is intuitive and automatic, and another, which is reflective and rational.

The distinction between them is related tot he amount of Pressure (Time, Social, Fear ) in the Situation.

Later their long time collaboraters Thaler and Sunstein invented Nudge ?theory in which they defined strategies to manipulate humans to make a choice.

Nudging is used by Politicians and Salesman (Marketing) that share the same Archetype-Connection (Game) (the Cross Feeling (green)<-> (blue) Thinking).

The six Games of Paths of Change.

Making a Choice is a function of the Emotions. The emotions are one of the four “organs” of the body. Where the other organs are the Senses, The Cognition and the Imagination.

The four “organs” together with the fifth in the center being the consciousness often reprsented by the “inner eye” or the Observer.

the fith (Quintessence) “organ” of the Body.
This model is based on Interpersonal Theory. People are Mentally disturbed when their “organs are not connected.
The “choice-arcitectue” is based on the theory of the emotions of Nico Frijda.

11. Leibniz and the Priciple of Sufficient Reason

Gottfried Wilhelm Leibniz lived between 1646 and 1716 at the end of the Renaissance and the Start of the Enlightment , the time of the Rationalists.

In 1789 the French Revolution took place. I was the start of a major Social transformation of Society.

Leibniz was a briljant Mathematician and a Magister, highly trained in Alchemy, the Art of Re-combination

The cycle of Western Culture with a Periodicity 250 years based on the 5 Worldviews of Jung.

In his work De Arte Combinatoria Leibniz developed a general theory of science that was based on a Fusion between Alchemy and Logic.

His model was based on the Ars Magna created In 1275 by  Raymond Lull designed as a tool to Classify and Generate all the Knowledge of the Universe based on a Set of  Nine (3×3) Concepts. 

Lull copied his model from the Magi. They used a Device called the Zairja, an Idea Generator that used the 28 letters of the Arabic alphabet to represent the 28 Categories of Thought in Arab Philosophy.

Llulls machine
Ars Magna
The four Elements of Leibniz
The model of Leibniz fuses two Squares with a shared Center. One of the squares is the square of opposition of Logic that originated with Aristotle in the fourth century B.C.The other is the Sqaure of Alchemy. Both squares contain 4 Triangles.
Solve and Coagula
Solvite Corpora et Coagulata Spiritus (“dissolve the body and coagulate the spirit”). The four triangels of the Cycle of 12+1 the Zodiac.

Leibniz identified two kinds of truth, Necessary and Contingent truths And he claimed that all truths are based upon two principles: (1) non-contradiction, taken from Human Logic and (2) Sufficient Reason taken from Religion.

Dieu a choisi celuy qui est… le plus simple en hypotheses et le plus riche en phenomenes” (God has chosen that which is the most simple in hypotheses and the most rich in phenomena)”. “Mais quand une regle est fort composée, ce qui luy est conforme, passe pour irrégulier” (But when a rule is extremely complex, that which conforms to it passes for random)”.

In essence it means that the most complex phenomenon is explained with the most simple rule.

A simple rule is fractal (repeating) compression of a description of an Event until the there is no rule that is able to compress the rule. The most compessed rule is rule is a random state.

Yhis means that it is situated in the center of the crossed squares being the center of the enter, the Rose.

George Chatin talks about Leibniz and his view on complexity.

12. Conclusion

12.1 Adding Complexity because of Observing more Detail:

According to ancient Chinese legends, round 4,000 years ago a giant tortoise surfaced from the River Lo in central China. It carried a pattern, a 3×3 magic square, on its shell called the Lo Shu.

Lo Shu Turtle - Royalty-free Schildpad vectorkunst
The Sheng cycle appears when the numbers 1-9 are connected.

Chinese Acupunture gave us a very simple Medical Heuristics the Pulse Diagnosis.

It is based on the Sheng cycle that is based on a 3×3-Magic Square.

The Sheng Cycle is a transformation of the Cycle of Alchemy where the Center (the Rose) became a part of the Cycle representing the Whole or the Nothing being the Not-wHole (the Cross).

The parts of the Sheng Cycle are called Tatva’s in India and the ” elements” all over the world.

In medicine they were called the humores.

Medical doctors where only Payed when their customers stayed Healthy.

Medicine practice stayed the same until the body was opened.

It was opened because opening the body became a payed for spectacle in a theatre when healthcare was commercialised after the Church of Rome stopped paying for the hospitals.

Only the Rich people could afford a trained medical doctor.

From that time on Medicine became more complex and the amount of ilnesses increased.

It become even more complex when Rontgen invented a Machine to look into the body.

When we look with an Instrument we look with the Theory that is built in in the Instrument.

Humans are not aware of that just like the Fish is not aware of the water.

2 PDF’s about Bounded Rationality

Moeten Kunstenaars de Leiding nemen in de Grote |Transformatie?

Harmonie der Spheren

De oude, de hele oude en de nieuwe Natuurkunde werd en wordt gedomineerd door de Sterren.

Het begin, de Oerknal staat ter discussie maar er is ook zwarte materie kwijt.

De hiaten in de hedendaagse Natuurkunde worden verklaard door 150 jaar terug te gaan tot de tijd van Maxwell en Faraday die net de vondst van de Quaternions en Octionions hadden meegemaakt en verwerkt.

Heavyside en daarna Einstein maakte de Simpele Spiralen van de aloude Ether weer complex door alles te baseren op vectoren.

150 jaar staat voor ongeveer 3x de Periodiciteit van de Kondratiev cyclus, een Economische golf die past in andere langere termijn golven die samen de Harmonie der Spheren vertegenwoordigen.

De schetsen van Faraday.
De wiskundige Peter Rowlands heeft de huidige natuurkunde letterlijk ontrafeld en ontdekte dat er twee parallele universums zijn waarin we permanenent leven.

Het ene universum is het universum van de dag en de zon en het andere van nacht en de maan.

Ze worden gescheiden door wat natuurkundigen het Vacuum noemen.

Het zijn ook de universa van Leven en Dood

Waterman

De wetenschappers in het verleden, de Magi, hebben duizenen jaren de bewegingen van de sterrenhemel beschouwd en daaruit nauwkeurige berekeningen kunnen afleiden en bijzondere correlaties ontdekt.

De theorien van de magi blijken beter te passen dan men ooit dacht.

De grote Transformatie vindt nu plaats en gaat gepaard met “Barensweeën“.

Ze is al lang geleden aan het begin van het tijdperk van de Vissen aangekondigd en wordt getypeerd met de Waterman die een Vat Levensenergie over de Melkweg gooit waardoor de vissen kunnen wegzwemmen.

Het nieuwe tijdperk is het tijdperk van de Verbeelding die de Werkelijkheid Schept.

Aanleiding

De eerste versie van deze blog was een dokument dat ik voor Koos Hoogland had geschreven die een idee had om een bijzonder museum op te richten dat hij het Eeicas noemde.

Ik heb toen dat idee uitgewerkt tot een voorstel voor een Concepten Museum.

Met het document is nooit iets gedaan totdat ik het vorige week weer eens doorkeek en zin kreeg om het verder uit te werken.

Koos werd door Harry Romkema gestuurd die vermoedelijk refereerde aan een project wat ik lang geleden had gestart samen met Eric Vreedenburgh toen verbonden aan de interfaculteit van de Hoge School der kunsten in Den Haag.

Ik was in die tijd (1980) afdelingsdirecteur bij de ABN verantwoordelijk voor onder meer Informatie-management en IT-Strategie.

Mijn idee was om de verschillende soorten architecten (huizen, muziek, stad, landschap, ict,.. ) die er toen waren is met elkaar in contact te brengen om ervaring en kennis te delen.

Ik had toen ook het vermoeden dat de ICT alles zou gaan domineren en dat dat als we niet zouden oppassen dat tot een enorme verstarring zou gaan leiden.

Het netwerk dat uit dit project is ontstaan bestaat nog steeds en heeft bijv. meegewerkt met het opstellen van een Strategie voor de ABN waarbij ik de metaforen uit de Kunst haalde.

We gebruikten toen de ontwikkeling van de Middeleeuwse stad als metafoor voor de ontwikkeling van de Software-architectuur van de bank.

De periode 1969 tot 1997 waarin de ICT zijn overmacht kreeg staat beschreven in het jubileum boek van SMO dat Eric en ik in 1998 mochten samenstellen.

In dit artikel heb ik vooral het aspect van het netwerk opgenomen dat in die tijd (1993) net was ontstaan. Vandaar de titel van mijn bijdrage: “Spelen met tussenschotten, lagen en stromen”.

Je kunt de Kondratiev cyclus gebruiken door de grote sprongen in de technologie te beschrijven en te voorspellen. Onze fase kan worden getypeerd met Global Brain.

Global Brain staat voor Autonome, Zelf Sturende (3de orde cybernetische, systemen (“Smart Systems“).

Het staat ook voor de Noosfeer van Vernadsky en Teilhard de Chardin.

Hier begint het oorspronkelijke document:

Ik heb er plaatjes aan toegevoegd en de tekst wat uitgebreid en de titel aangepast.

De geschiedenis Herhaalt zich

Er zijn vele golven met een verschillende periodiciteit.

Cycli hebben een vergelijkbare vorm en indeling (Sinusvorm, Omhoog, Top, Omlaag, Dal).

De sinusvorm van de cyclus bevat twee tegenstellingen n.l. Richting (Omhoog vs Omlaag) en Evenwicht (Top vs Dal).

In dat laatste geval lopen de raaklijnen parallel aan de x-as en is er sprake van een eerste afgeleide. Fourier heeft bewezen dat alle functies zijn te beschrijven als een optellingen van sinussenen cosinussen waarbij sinus en cosinus eigenlijk dezelfde functies zijn met een vertraging van 90 graden.

Cycli van verschillende periodiciteiten versterken of beperken elkaar.

Omhoog en Omlaag heffen elkaar op.

Het midden -1+1 is 0.

Quaternions Multivariate Vectors
Het nilpotent model van Peter ~Rowlands
Het model van Paths of Change.
Dit is een cyclusgenerator die is gebaseerd op de Chinese Sheng Cyclus.Het bijzondere van deze cyclus is dat het geheel (wit) een eigen kijk (“worldview”) heeft.
Het idee (Spirit, Verbeelding, geel) geeft het wiel van Avontuur een zet.
De Chinese Sheng Cyclus geprojecteerd op Paths of Change.

De Precessie Cyclus stuurt Culturen.

De precessie cyclus ontstaat doordat de aarde een draaing in zijn draaing heeft.

Die beweging is merbaar omdat de poolster beweegt. De oude culturen waren op de hoogte van deze cyclus.

Sun at the center of a large oval showing the signs of the zodiac around it

Iedere keer als een nieuwe constellatie verscheen werden alle processen en gebouwen aangepast wat zichtbaar is in de Sphinx die uit het tijdpek van de Leeuw stamt.

De stier wordt in de gaten gehouden door de Boogschutter die is verbonden met Orion, de ster waar wij volgens de ouden vandaan komen.

Volgens de Cyclus van de Precessie (P=25461) verlaten we het tijdperk van de Vissen (Groen, water, emoties, waarderen) en bewegen we naar Aquarius (Geel lucht, scheppen).

Vissen heeft een visijn (<->) waar aan twee kanten aan werd getrokken als symbool.

Het staat voor de dualiteit (Goed vs Kwaad) die bepalend is voor dit tijdperk en onze eindtijd.

het sterrebeeld vissen schuift langzaam naar de Waterman die ze vanuit zijn vat in de melkweg stort.

Pisces is het twaalfde (4×3) en laatste teken van de Zodiac waarna er weer een nieuwe cyclus begint van ?25.000 jaar.

Vandaar dat onze tijd van het nieuwe begin als extreem signifikant werd beschouwd in het verre verleden.

Een Vat is het symbool van een Chakra ook wel Trompet of Zegel genoemd . Vandaar dat deze tijd wordt aangekondigd door de Zevende (3+1+3)Trompet of Zegel. UIt het vat stroomt de levensenergie (Chi, Prana).
De spiraal van de tijd in de Kathedraal van Chartres.
Fractal. Een fractal is een zelf-refererende structuur.
De Geopolitieke spiraal laat zien dat China nu in het centrum staat.

De Kondratiev is een economische Golf.

In 2000 hadden we de top van de Kondratiev Cyclus (P=52) bereikt en ging de economie met een klap omlaag.

De cyclus had Individualisme als thema.

De nieuwe Cyclus gaat over de grote Transformatie (Klimaat, Spiritualiteit, Technologie (Kunstmatige Intelligentie)).

De Mens is een Spiegel van het Universum.

De mens kan worden geclassificeerd door een 2-combinatie van vier aspecten n.l.

Spirit (verbeelden, creativiteit, idee, concept, metafoor, geloof, kunst, omhoog),

Geest (ordenen, waarheid, regels, theorie, wetenschap, top),

Lichaam (waarnemen/handelen, gereedschap, vakmanschap, praktijk, ervaren, omlaag) en

Ziel (zorgen, emotie, waarde, waarderen, sociaal, godsdienst, dal).

Kunst en Wetenschap zijn complementair.

Kunst (Omhoog, Spirit) geeft weer en geeft de cyclus een impuls (Idee).

Wetenschap (Top, Geest) zet een idee om in een theorie, brengt orde en eenheid.

Vakmanschap (Omlaag, Praktijk) produceert, neemt waar, handelt, specialiseert en zet de mensen met de benen op de grond.

Godsdienst (Zorg) haalt de mens uit de depressie en inspireert (Ziel, Dal).

Fysieke Museums hebben hun langste tijd gehad.


Een museum is een plek waar uitingen van de mens (kunst, wetenschap, vakmanschap en godsdienst) worden getoond aan de mens.

De meeste musea concentreren zich op de kunst.

Er zijn weinig musea waar de vier uitingen van de mens in hun samenhang en hun ontwikkeling in de ruimte (ontstaansgeschiedenis, genese) en tijd (trends, stromingen) kunnen worden ervaren.

Kunst is meer dan het interpreterend afbeelden van de werkelijkheid.

De werkelijkheid is kunst als je goed naar buiten kijkt.

Als je de geest beschouwt worden concepten en metaforen zichtbaar.

Zij zijn de fundamenten van de wetenschap.

De kunstenaar ziet de toekomst in het nu en probeert er een vorm aan te geven.

Wat is een Concepten Museum?

Een Concepten-museum is een plek waar verzamelaars en musea de achtergronden van hun collectie kunnen tonen en waar de grondslag van de nieuwe Cyclus wordt uitgelegd.

Alhoewel een stenen museum ruimte biedt om de kunst-materie te tonen geeft de huidige techniek ook de mogelijkheid om plaatjes en filmpjes en binnenkort zelfs 3D-ervaringen op te pakken.

Wat te doen?

Het is niet zo moeilijk om de volgende stap voor te stellen want de golven stromen rustig door alleen vaak op een ander plan.

Het is duidelijk dat Creativiteit de drijfveer is van de nieuwe golf .

Creativiteit genereert ideeen maar die moeten werkelijk worden en daar is nog steeds de vakman voor nodig.

De cycli hebben een cyclustijd die steeds 5x langer of korter is.

Deze cyclus duurt 5x5o= 250 jaar. Het “verhaal van de cyclus is vertelt door Mikhail Bakhtin

Op de witte kruislijn staat een bekend fenomeen n.l. de komst van een nieuwe wereldleraar die de opvolger is van Mohammed die de Emotionele (groene) Fase van de grote cyclus draagt.

Het gaat nu over een gele Spirituele leraar (de Maytrea).
De Buddha van de toekomst.

Bijlage

The Strange Theory of Everything of Buckhart Heim

When I tried to find more information about Anti-Gravity I found the Theory of Burkhard Heim.

I discovered how we can travel faster than the Speed of light, how we can make Matter out of Light, and the relationship with the Theory of Peter Rowlands.

Peter proved that the Universe is a Turing Machine with a Nilpotent constraint (It sums to zero).

To understand the almost Incomprehensible theory of Heim I had to Find, Watch and Read a lot of links like this one.

At the end it all comes back to the combination of Quantum Mechanics and Gravity now called Causal Dynamical Triangulation, that constructs spacetime from triangularlike building blocks by gluing their time-like edges in the same direction.

You have to wait until the last chapter to understand or watch the video below to get a preview.

The interesting part is that Reginald Cahill found the same triangular pattern a long time ago when he analyzed the experiments of Morrison and Morley in 1880 and other experiments designed to measure the speed of the Aether.

Reginald found a fatal mistake. This Mistake caused a major turn in Physics .

After >240 years of adding complexity, the mistake is almost corrected by returning to the old ToE of James Clerk Maxwell in 1840.

Another mistake that has to be corrected is the interaction between the Space Weather caused by Gravity Waves and our Earth Weather.

The GravityWaves affect the Upper Layers of Our Earth but also the Sun and the Planets.

They are the cause of Sun Flares, Earth Quakes, and sudden changes in the Ferrel Cell connecting the Warm and Cold circulation.

Introduction

This blog is a continuation of my blog about the comeback of the Aether now called the Vacuum or Zero-Point Field.

The Standard Model of particles can be described by only one number the number 1 and many types of Symmetries like the Mirror symmetry that transforms 1 into -1 and the Rotation by a certain angle where 90 degrees transform -1 into I (imaginary number) being the Square root of -1 where a Square Root is a mirror (inverse) of a multiplication of the same numbers.

The Standard Model generates all the numbers we can measure with our big expensive devices (CERN) but it does not explain Gravity.

Gravity is explained by the Relativity Theory of Albert Einstein that describes it as a Distortion of space.

We have no idea what space is about. The only model is the Aether being an effect of many small interfering Gyroscopes that come out of the TOE of Maxwell, I wrote about in my last blog.

According to Heim, the gyroscopes are about h**3 in Volume being the smallest possible volume in space until it turns into a singularity and a Black Hole.

Particles

They can be divided into two types of Particles called Bosons and Fermions.

Bosons are part of a BEC (Bose-Einstein Condensate) which is a name for the Vacuum which is a wall between the two Universes we live in.

To understand this wall you have to look at the previous blog or the video of Peter Rowlands.

The spin (rotation) of particles is divided in two classes Bosons are named after Satyendra Nath Bose, the inventor of the BEC, the Bose-Einstein Condensate, a state of the Vacuum (Aether) at 0 degrees Kelvin in which particles are the same (Symmetric).

In this state, a special type of statistics is used in which combinations C of particles are repeating structures CCC,… Outside this state, Fermi Dirac statistics is used in which all combinations are different A, B. C, D,.. -> ABCD,ACDB,BDAC,… etc.
The gyroscope of Heim.
The Theory of Burkhard Heim. A Masterpiece of a Theory of Everything that was forgotten because he never wanted to publish in journals and left a pack of paper in German without much explanation until Scientists discovered that he made a real theory (that Unites Quantum Mechanics and General Relativity and even shows the Role of God.
The Theory of Peter Rowlands and his group of the University of Liverpool is the same theory as Heim’s but uses (as usual) other terms. You can find more in this blog about the Aether which is a permeable Wall between two Dual universes and this blog about Geometry .
Quaternions Multivariate Vectors
THis is the model of Peter Rowlands that is based on the Octonions being an Abstraction of the Quaternions being an abstraction of Imaginary Numbers being an Abstraction of Numbers. All of the Abstractions are created by defining an axis perpendicular to the number axis that is symmetric around zero (0) and moves to Infinitywhere Infinity is place we cannot reach.

The Geometry of Change

This part contains 2 pictures out of a blog I made to explore the relation between Geometry and Paths of Change (POC) using the link between POC, the Relational Theory of Alan Fiske and its mapping to Geometry. It shows an interesting Cycle.

A combination of five geometries that map on Paths of Change of Will McWhinney and the Social Relations theory of Alan Page Fiske. In this picture, you can see that we Measure (compare with a unity) in Euclidian Space, Connect in Projective Space, make a difference in Similarity Space, and are Ordered in Affine Space. In the middle of the middle, we are Equal.

Red (Euclidian) is the world of Kinetic Energy (Movement) called a Fermion in Particle Physics and Green the World of Potential is called a Boson which is massless and connected (commune) with the Observer (Yellow) who collapses the Wavefunction (Makes it Happen).

The Chinese Sheng Cycle is mapped on Paths of Change. The big difference between the picture above is that the Center of the Cross (white. above red) is part of another cycle and other terms are used. Observe that the cycle is Fractal.

Photons are the Messengers Connecting the Potentials in Our part of The Universe

Electrons are Photons that are powerful spiraling Gyroscopes.

All types of particles have an anti-matter partner with the exact same mass but opposite charge.

The basic building blocks of our universe are Electrons (-) and Anti-Electrons.

They are both made out of Photons.
The big Question is: Where are the anti-photons and what happens when they merge?

When matter meets anti-matter, they destroy each other and create two photons with energy E = m c2.
If a photon has energy higher than this Threshold, it can create an Electron and a Proton.

A new linear theory of light and matter
Representation of a Moving Rotating Photon. The Electric field direction
is represented using green arrowheads, the Magnetic field blue, and the Movement (speed/direction) is red.

What are Photons?
Dr. Vivian Robinson: The Behavior Of Electrons In Atoms The electron is circulating the Protons in the kernel with the Speed of Light and exchanges Photons to correct its course.

Reading Guide

This blog is in Development.

This means that I will sometimes change the Title or the Content of Chapters.

Currently, I am expanding chapter 4 about anti-gravity. It already contains a lot of links you can explore.

I am particularly interested in the Theory of Burkhard Heim that has a lot in common with the theory of Peter Rowlands about the Octonions.

-1. Photons, the Basic Building Blocks of the Universe

0. Reading Guide

1. Introduction: This blog is an extension of my blog about the new theories of the Aether.

2. Imagination: The famous physicist Wolfgang Pauli asked Carl Jung to help him to explain his Dreams. One of his dreams is about the World Clock carried by a Raven. The clock looks like a Quaternion. The Raven is a symbol of the Trickster the oldest version of God. The Clock is controlled by the Four Archangels of The Zodiac.

3. The Quicycle Society is an organization of scientists dedicated to explaining physics using observed properties. They make use of the Helicon or toroidal ring. (Anti-_Electrons and (Anti-)Protons move around a small Merry Go_Round.

4. Anti-gravity is a consequence of the new Aether Theory of James Clerk Maxwell in 1865.

This theory was reinvented by Burkhard Heim (1925-2001) when he was young. According to the theory of Heim, it is possible to change the Inertial Mass of an object creating Anti-Gravity. Heim became a top scientist of the Nazis when he was very young. He almost designed an Atom Bomb but was stopped by Schrodinger.

5 The future of Space Travel

6. Neutrino’s

7. How to Make Matter on demand

8. Number Systems

The theory of Everything is dependent on the types of numbers we use. Currently, many Scientists are interested in Octonions.

1 Introduction

This blog is the next step in a long chain of blogs about new developments in Science and Technology.

The last blog was about the Revival of the Aether and the Theory of James Clerk Maxwell that he based on the experiments of Faraday and the invention of a new type of Number called the Quaternion in 1841 by William Rowan Hamilton.

The consequences of the theory of Maxwell in 1865 caused a Paradigm Shift that was stopped by the Measurement of the Speed of Light that was defined as a constant by Albert Einstein to solve the absence of a universal Frame of Reference that was grounded on the idea that we Observe with our Eyes.

Recently the Measurements proved to be wrong and the ancient Aether came back and proved to be a Wall between two Mirror Universes.

This revival opened the door for exploring Free Energy, Anti Gravity, and a Mirror-universe that could be the place where our Soul exists.

In 1979, t John Wheeler, wrote an exploratory paper, Beyond the Black Hole, in which he describes the universe as a self-observing system.

2 The Power of The Imagination

Wolfgang Pauli (1900-1958) was one of the creators of Quantum Theory. He was the inventor of the Pauli principle.

Wolfgang got into contact with Carl Jung, a famous Psychologist who was highly interested in Alchemy.

Pauli asked Jung to help him to explain his dreams. One of his dreams was about the World Clock.

When you look closely at the picture below you will see that it resembles the model of the Quaternion.

In African and American myths Raven is the Trickster, a Shape-shifting Transformative Power that is constantly active to seduce humans to step out of their patterns.

The Raven is the Cosmic Messenger representing a part of the Universe that was not described until Buckhard Heim developed a new theory (see chapter 4 about Anti-Gravity). The messenger is the Dark side of the photon of Light, the Graviphoton.

Figure 6: The mandala of the physical forces according to EHT shows the four fundamental interactions, where the six gravitational bosons (three for the cosmological gravitational fields resulting from Einstein’s theory of general relativity, and the other three representing the postulated hypercomplex gravitational fields) are depicted in the upper half of the picture.
The Model of Backhard Heim of the four fundamental interactions. Three for the cosmological gravitational fields resulting from Einstein’s theory of general relativity, and the other three representing the postulated Hypercomplex gravitational fields.

I hope you recognize the four humans. They are the four Archangels that control the Zodiac related to the four Archetypes of Jung or the four Worldviews of Paths of Change.

Above: The Dream of the World Clock looks like the vision of Ezechiel.

In this vision he sees the Four symbols used in the ancient Medicine Wheel that represent the four Worldviews.

The bible contains many Astrological concepts.

One of the four living creatures with four faces.

 

3 On The Nature of electrons

Quaternions represent Rotations in 4D space we see as Spirals.

When I searched the internet to a group of scientists that worked together with Peter Rowlands I found a group that called themselves the Quicycle Society: The Quicycle Society is an organization dedicated to presenting the science of the universe founded upon three space dimensions and time, using only observed properties, Space, Time, Matter, and known physical principles.

An explanation of the Dancing universe.
The development of the helicon or toroidal ring began with André-Marie Ampère, who in 1823 proposed tiny magnetic “loops of charge” to explain the attractive force between current elements.[1] In that same era Carl Friedrich Gauss and Michael Faraday also uncovered foundational laws of classical electrodynamics, later collected by James Maxwell as Maxwell’s equations.

4 Anti Gravity

Burkhard Heim was a blind and deaf German Physicist that found a different solution for the problem of Albert Einstein to define an Observer independent reference frame.

Amount of Metrons through Time
. At the very beginning, there is a single metron only, covering the primeval universe, assumed to be spherical. From the moment time arose, the volume of the universe increased as the number of metrons increased. At the same time, the size of the metrons decreases, and the metron’s size has now reached the Planck length squared (10-70m2). This picture is taken from this website.
Kent Palmer has been looking for a new foundation of system engineering and it looks that he is approaching the complexity layer Burkhard Heum has passed.
The Theory of Heim is based om abstracting abstractions that are named by the “levels” we expirience in our Reality.

Heim uses the same method Peter Rowlands uses with the very big difference that Peter does not work alone but with a big group of specialists from many siences that are able to generate the deeper levels of our rotating rotating (etc…) Universe.
Figure 9: In extended Heim theory, the concept of internal space 𝖧8$\mathsf{H^{8}}$, which gives rise to the set of 15 hermetry forms, ultimately leads to two types of matter, i.e. ordinary matter (OM) (inner cube) and nonordinary matter (NOM), including dark matter (DM) (outer cube) as depicted in this figure. Each cube represents eight hermetry forms [107], [108].
There are two types of matter, i.e. ordinary matter (OM) (inner cube) and nonordinary matter (NOM), including dark matter (DM) (outer cube) as depicted in this figure.

4. Particles are not a Point they are Explained by Number Systems

John Baez , a brilliant mathematician, and physicist discusses the roots of the problems of current Physics. The big problem lies in the fact that particles are point sources a problem Heim solves by using a minimum length called the Planck Lenght.

5 The Future of space Travel

6 Number Spirals

John Baez talks about the history of Numbers ending with the Octonions.
About Prime Spirals.

7 Neutrino’s

8 How to Make Matter out of Light

Solid Light.

9. Networks

9 Networks and Category Theory

If Burkhard Heim would have known Category Theory he would have been helped a lot to explain what he was seeing.

If John Baez would know about Heim’s they will be helped a lot too.

Category theory tries to fuse mathematical theories by defining them as functions (“functors”) that map certain inputs to an output.

Currently, John is trying to fuse many technological domains doing the same thing Kent Palmer has been doing by analyzing meta-meta-meta-systems.

I have been doing the same thing because I was responsible for designing meta-meta-models for IT in ABN AMRO.

Currently, I am designing meta-meta-configurators.

Behind the Wall of the Aether lies Another Universe

In this blog, I tell the Story of James Clerk Maxwell (1831-1879) an Inventor and Mathematician who defined an almost forgotten Theory of Everything based on the ancient idea of the Aether.

The theory shows that Electricity, Magnetism, and Gravity are the same Force and opens up the door to a Harmonic (Colorful) Mirror Universe.

Behind the Wall of the Vacuum lies another universe that is hidden by the polarization of the wall.

.
the life of Maxwell part of a nice series of video’s.
Just as you see in the picture above it is now proved that the vacuum (Aether) polarizes light.
Why do ~Electrons Rotate: or ~What is Spin?

-1 The Power of the Imagination

Ted Owens is a highly documented case of many Impressive Telekinetic Psi-effects he could create At Will just as the famous physicist Wolfgang Pauli.
John Keely (1837-1898 ) was a famous Inventor who made and showed machines that operated on “sympathetic energy”. The machines only worked when he was close to his machines.

Both examples show that our “mind” (Imagination) has a big influence on what we call Reality“.

In this blog, you will learn what is Possible and what Power is available when you Move to our Dual Universe behind the Wall of the Bose-Einstein Condensate (BEC) some people call the TAO. or the Vacuum (that is not empty).

Remember that even the mathematical theory of Peter Rowlands in Chapter 0 is also a “Psychological theory highly related to Paths of Change. and the Archetypes of Carl Jung.

Reading Guide

0. Introduction: This blog is a spinoff of my blog about the Geometry of Change that is an application of Paths of Change that is an application of the Harmonic Cycles which is an application of the ancient model of the Breathing Harmonic Universe (Svara).

1. The dead and rebirth of the Aether: For thousands of years Scientists believed in a medium, that transports energy until an experiment proved they were wrong. Later it was proven that the experiment was wrong and therefore caused an error that took 160 years to correct.

3. Quaternions appeared and disappeared and were replaced by Vectors creating a situation that nobody was able to visualize the Universe anymore. Physics became an incomprehensible science.

Recently the Quaternions came back and are now part of Geometric Algebra invented in 1844 by Hermann Grassmann.

4. Electricity and Gravity are now separate forces until somebody detected that they were already united by the Quaternions. Suddenly the Aether came back and turned into a Storage of Energy.

In this chapter, it will be shown how the Quaternions of Maxwell can be transformed into the Navier-Stokes Equation that describes a Fluid.

Our universe consists of Tiny Vortices that move against and with the clock (Spin).

The vortices resonate with harmonic waves and produce positive or negative energy. The vacuum looks a lot like the old Aether.

5. Free Energy can be obtained by opening the Storage of Energy now called the Vacuum.

6. Opening the Vacuum can turn into a Violent Weapon tested by Nikola Tesla in Russia.

7. Over Unity Engines: How to tap and Wireless transport Energy at will.

7.1. The history and explanation of the MEG (Motionless Energy Engine).

8. Anti-Gravity: The Quaternion of Maxwell contains the possibility to create Anti-Gravity.

9: The start of a New Blog with more information about our own Universe of Light.

0. Introduction

According to Professor Carlota Perez of the University of London, we are moving to a Big Transformation she called The Golden Age.

In the Golden Age everything will turn around for the simple reason that we will (re)discover the real laws of the Universe that will give humanity Abundance.

This blog is a result of my blog about the Geometry of Change

This blog ended with the theory of Peter Rowlands that proves that our Universe can be explained by the Octonions limited by a Nilpotent Constraint.

The octonions are made out of Quaternions that are made out of the Complex numbers being “normal” numbers with a Real (Observable) and an Imaginary (Calculated) part that are Rotating Rotating Rotations being Spriraling Spirals.

During my research for this blog, I discovered a lot of content about Tesla’s Scalar Waves and Free Energy being a Combination of Electricity, Magnetism, and Gravity.

The big problem we inherited from the ancient Greek philosopher Aristotle is Causality. Every cause has an effect. The big problem with current physical law is that the laws are Symmetric. Cause and effect can be reversed. This gives us a lot to think about Time.

In current theory, scientists believe in Statistical Explanations.

Peter Rowland discovered that a simple Fourfold pattern repeats itself all the time.

Just as in the Theory of the Matrix our Universe is a (Turing) Machine (A Computer) that is Rewriting its Code all the time controlled by a Constraint that keeps the sum of the changes to Zero (Nil, void,).
I have decided to repeat a small part of my blog Blog about Peter Rowlands because I need his argumentation to show that the current theories about the Universe are so complicated that You don’t understand what they are about.

In later chapters, you will see that what we now call the vacuum is nothing but a “Door” to what Peter calls a Dual, Mirror ,Universe. It contains “negative” energy we can tap by destroying it. The same we do in “our” own universe.

It also contains our Dual Body we call the Soul also called the Sah in Ancient Egypt. It is also the part that leaves the body when we Sleep and remains when the Body Dies.

In our, Universe Gravity is the mirror of Electricity which means that we can Levitate just as the Birds do.
ancient egypt — Ka and the Soul | by Ancient Egypt | Medium

A Herarchy of Symmetries

Our universe is based on a very simple fourfold (2×2) pattern that emerges from an even simpler 1x-1 pattern that sums to zero.

In the beginning, there was Nothing and the movement (being adding or subtracting)of the nothing.

1. The Dead and the Rebirth of the AEther

Model of the Quaternions being combinations of three Complex numbers named i, j, and k, where i**2 = j**2=k**2=-1.
Merging four unities. A simulation of the Quaternions.

2. How the Quaternions Appeared in Physics, Disappeared and came back, Why the Aether survives and the Speed of Light is a variable.

2.0 What you cannot Visualize does not Exist

For a long time Scientists believed that Language (“Semantics“) was controlled by Rules (“Syntax“).

The debate was settled by Noam Chomsky who defined a theory of formal grammars until George Lakoff found out that our language is embodied.

Chomsky gave us the Computer Languages but also showed that they are Context Independent resulting in a software controlled reality that moves us away from the real world.

At this moment real Soldiers Kill real People in a real Computer Game making real Mistakes without any Moral power left.

When Lakoff made a map of the Bodily Metaphors he rediscovered the Indian Chakra’s but also that the Metaphors are linked with Visual Representations.

We Think in Pictures and our Imagination uses 3D-Space (a Scape) to situate the Images.

This Space (called a Memory-Palace”)was already used a long time ago in history because people had to Memorize a lot at that time.

In 1905 L.E.J.(Bertus) Brouwer discovered that Mathematics follows the same rules. If you cannot Visualize a theory it is Wrong.

2.1 Fundamental and Assumed Theories

There are two types of theories (1) Fundamental Theory (2) Assumed Theory.

What most scientists don’t believe is that most of the theory is assumed but never proven.

Even when the theory fits the measurements it is still possible that this is caused by the fact that the experiments are a self-fulfilling prophesy meaning that the tests and the instruments are constructed to prove the theory.

The only way to prove this type of theory is to build it up from the fundamentals. The relativity theory of Einstein is an assumed theory and Peter Rowlands was the first scientist that was able to show that deep below all the “new” and exciting theories lies a simple order the same order Maxwell saw.

The Big Error was introduced by assuming that the Speed of Light is constant and that every deviation is caused by the contraction (or expansion) of traveled time or length (v=l/t) described by the famous Lorenz Transformation that Einstein took over.

Lorenz Transform Moving Reference frames increase (+V) and decrease speed (-V).

2.2 Dewey B.Larson: The Universe is Moving in Circles

Larson (1898-1990) was a senior engineer who developed his own mathematics and physical theory.

He invented a simple theory that explained “everything” by the “law” Movement =Distance/Time.

He proved that all the units of measurement we use can be written as a function of both.

Larson also reinvented the quaternions and geometric algebra also invented by an original Genius Hermann Grassmann in 1844.

Alles draait om Alles
The zitterbewegung (whirling) of the Sufi’s.

Look at the presentation below or the website of the Larson Foundation and understand what a Mess the Science of Physics has created because of the huge amount of Theory Fitting (“Plumbing“).

Read further and See how big the Conceptual mess science has become.

LarsonsCube.jpg
The many ways to look at movement: There are *2*0 scalars = 1 point, 3*2**1= 3 vectors (line) and 12 Bivectors (Plane)3*2**2=12. In all the stages vibration takes place. Want to read more? Read this.

2.3 James Clerk Maxwell: Light is Moving through a Medium

James Clerk Maxwell’s original equations are based on the idea that Light travels through the “Luminiferous Aether“,

The equations were also based on his scientific imagination. Maxwell visualized Vortices in the Aether and made stereoscopes to view images in 3-dimensions and zoetropes to view images in motion.

Look at the drawings below. Maxwell, a mathematician worked together with Faraday who was an experimenter.

The Zoetrope was invented in 1833.
Drawings of Faraday used by Maxwell. The first was made with iron powder.Look at the circle with a circle inside making an angle of 90 degrees. This is a quaternion.

Maxwell described his theory of the Electro-Magnetic field in 1861 in Quaternions that were discovered in 1843 by Hamilton.

Later the Quaternions were abandoned and replaced by Vectors that were recently replaced by Geometric Algebra making it possible to calculate (= Algebra) with n-Dimensional Objects.

Why vectors (directed lines) replaced everything until they made it very difficult to imagine >3D space and it became even more difficult to imagine a movement in >3D space.
Geometric Algebra or Clifford Algebra replaces vector algebra and comes back with the Quaternions with different rules. In the end it is all about Rotations.

It took almost 25 years before Hertz discovered Electromagnetic waves, and confirmed Maxwell’s theory.

The Experiments of Michelson & Morley in 1887 Failed to detect the Motion of Earth through the Aether. That opened the Door to the Idea of the Constant Speed of Light of Einstein.

Recently it was proved by Reginald Cahill that the Morrison-Morley Experiments were wrongly interpreted.

Now 160 years later the Aether is Back and we now know that Einstein is wrong and the speed of Light is a variable.

2.4 The Earth is Drifting in the Universe

Dayton Miller tried to measure the AEther-drift in the mid-1920s on a mountain top near the Mt. Wilson observatory.

He came to the conclusion that the Earth was drifting towards an apex in the Southern Celestial Hemisphere, towards Dorado, the Swordfish with a speed of 10 km/sec.

In 1985 Silverthooth and later the NASA KObe Satellite with much better equipment measured a speed of i390 km/sec.

2.5 The Speed of Lifght is a Variable

Evidence has surfaced that the Speed of Light is not c in Deep Space, based on satellite data from Pioneer 10 and 11.

The same was measured by the MIT Lincoln Laboratory that operated a series of high-power radio transmitters spread across the United States.

2.6. Anti-Gravity and Edward Leedskalnin

The Coral Castle is built with anti-gravity instruments by Edward Leedskalnin.

He published all his experiments and the experiments can be repeated today. Current science is not able to explain his tools.

2.7 Vortex technology: Viktor Schauberger’s Implosion Engine & Walter Russell’s Cosmic Pendulum

Viktor Schauberger Observed Vortexes in Steaming Water and Fish moving Against the Flow.
Walter Russell received inspiration from the Universal One hat showed him how the Universe was created.

2.8 The Aether is a Fluid

Quaternion algebra makes it possible to describe Motions of Matter on a four-dimensional Space-Time. This algebra can be translated in the Xavier-Stokes equation being a model of a Fluid.

This equation describes the Velocity field of a Superfluid quantum Medium that Everywhere Densely fills 4D space-time.

The property of this medium is that its Viscosity is Zero on average in time.

On the other hand, the variance of the viscosity coefficient is nonzero.

It can mean that there exists a permanent Exchange of Mass and Energy between the Superfluid component of the medium (a true Bose-Einstein condensate (BEC) (see 3.3) and the Normal one.

It is quite natural that the normal component for such a superfluid component can be Hydrogen and Helium, widely distributed in the Universe.

At low temperatures, both the He3 pairs and the proton-antiproton pairs can form a BEC.

Finally, one can note that the superfluid BEC may be a source of plasmoids, ball lightning, that sometimes are observed in the fault zones of geological plates (in anomalous zones).

Perhaps ancient civilizations such as the Egyptian one knew about this and could use such sources as perfect energy employing pyramids.

This text is taken from the file below this video.

3. Electric, Magnetic and Gravity Waves

A big part of this chapter is taken from this website.

3.1 E.T.Whittaker Interfering Waves create Standing Waves

All space is permeated by a fluid aether, containing an immense number of excessively small Whirlpools called a Bindu in Indian Ancient Metaphysics.

The elasticity which the aether appears to possess, and in virtue of which it is able to transmit vibrations, is really due to the presence of these whirlpools; for, owing to centrifugal force, each whirlpool is continually striving to dilate, and so presses against the neighboring whirlpools”.

E.T. Whittaker using the theory of Maxwell showed in 1904 that all EM fields and waves can be decomposed into two scalar potential functions that Interfere and move in an Opposite direction creating Standing Waves. This is the the same wave discovered experimentally four years earlier by Nikola Tesla.

A Scalar is a physical quantity that is completely described by its magnitude; examples of scalars are volume, density, speed, energy, mass, and time. A quantity described by Multiple scalars, such as having both Direction and magnitude, is called a Vector.

Whittaker proved the existence of a “hidden” set of electromagnetic waves traveling in two simultaneous directions in the scalar Potential of the vacuum — demonstrating how to use them to curve the local and/or distant “spacetime” with electromagnetic radiation.

Whittaker’s paper lays the direct mathematical foundation for an electrogravitic theory/technology of Gravity Control.

The same waves are now seen in the visible and infrared light along the Cygnus Loop of the Veil Nebula.

3.2 The Zitterbewegung of chrödinger and the Sea of Dirac are a model of the Aether

The Dirac’s wave equation is a relativistic generalization of the Schrödinger wave equation.

The Dirac Sea is a name for the Aether or the Vacuum that is a solution of the Dirac Equation were the vacuum contains “Negative energy (particles)” also interpreted as Anti-Matter or by Feymann as energy moving Back in Time.
The Zittermovement (“Trembling motion) of Schrödinger.

The Schrödinger wave equation has been said to “contain most of physics and all of Chemistry.

Dirac’s complete equation, a generalization of Schrodingers equation has as solutions Four different kinds of electrons: electrons and positrons of positive energy, and electrons and positrons of negative energy.

The creation of negative energy blocked the imagination of many important physicists at that time. To get back to “normal” Diracs solution was banned and our Complementary Universe disappeared just like it never appeared. Our “negative” energy universe containing all the anti-matter parts of our own universe is always there but we have to activate our own energy by annihilating the negative energy.

Below you sea part 1 and 3 of an explanation of the Genius D.LHotson who was thrown out of the university because he asked too many questions, nobody could answer.

3.3 The Boose Einstein Condensate (BEC Plasma) Explains the Dirac Sea

Bec Velocity

The Left picture shows a BEC, a state of Lowest (zero) energy.

In a BEC the particles (represented by a (standing) wave) occupy the same, namely the lowest, energy state.
In a BEC the “particles” are all the same that’s why a special type of combinatorics and statistics is used called Bose-Einstein statistics.
Another important property is coherence. Because of this property, it is possible to treat the whole condensate as one big matter wave. This means that the whole at zero point kelvin universe acts as one big whole.

The big question is how the universe behaves in a state of negative energy. It is sure that this can be explained by symmetry meaning that the anti-particles have an anti-mass. This implies that the laws also work in an anti-(opposite) way.

In 1948 Ernst Casimir discovered the same effect between two plates. Later it was explained by oscillating (zittering) systems that are created when two matters (anti-and-not anti) attract and move away at about the same time prohibiting annihilation.

3.4 The Aether consists of Tiny Vortices

Everything is made out of Light

Space is Densely Packed with Tiny dipolar Electron-Positron Vortices

Each vortex consists of an aether sink (Electron) in Orbit with an aether source (Positron).

There is no propagation of magnetic fields on the large scale. A disturbance propagates through an already existing magnetic field.

In certain circumstances, resonance with the natural frequency of the individual vortices can split them into an individual electron and an individual positron.


The vortices will all be spinning in the same direction as their immediate neighbors while aligned along their mutual rotation axes.

There will be a canceling flow in both directions from positron to electron, while there will be zero flow between vortices in the equatorial plane.

4. The Aether is a Storage of Energy

In current theory, a bunch of vectors that sum to zero is just treated as a zero or absence of any vectors at all, but the Potentials are primary.

The energy is trapped in the local Aether that is a Sink, with external energy pouring into it continually, and disappearing from observation of the external state. 

Curved the other way, the local Aether is a Source, with energy pouring out of it continually, and appearing in observation in the external state.

The internal trapped energy of spacetime varies from place to place, creating “Curved” Spacetime but there are many Sinks creating a spacetime that looks like an ocean with its own ups and downs.

That’s why we can compare the Universe with a system with its own local Space Weather connected to other weather systems that show themselves in all the Galaxys we can see with our instruments being extensions of our own senses.

Maxwell’s equations in curved spacetime. Observe that this looks like the model of Gravity of Einstein.

There are also Intuitive ways to “look” at the Universe. Scientists get their ideas in dreams or are visited by Angles that appear in their room.

Besant and Leadbeater were the leaders of the Theosophical Society, They experimented with thought-forms. They had a big influence on Scientists (Brouwer) and Artists ( Kandinsky, Klimt, Gounod, Wagner).

Out of Besant’s and Leadbeater’s book Occult Chemistry. A Series of Clairvoyant Observations on the Chemical Elements, 1st ed., TPS, London, 1909.
A Birkeland current is a set of currents that flow along geomagnetic field lines connecting the Earth’s magnetosphere to the Earth’s high latitude ionosphere.

The sink of the AEther of the Earth is in the Center of the Earth. It is collecting energy from space and is distributing the energy to all the other moving “sinks” including the sinks called Organisms that are situated in our Heart.

In the Center of the Earth, we have a Private Sun that produces enough Energy to fuel the World.

5. Free Energy

When Nikola Tesla performed his Free energy experiments he was financed by J.P.Morgan one of the most powerful people in the US.

When he detected that Tesla wanted to give away energy for free for the benefit of Mankind he Stopped the project and blocked him forever.

People that found tesla’s patents and tried to repeat his experiments were stopped, ridiculed, or even killed.

Energy is the source of Big \Geopolitical Power but also of Corporate Power.

The same happens with Scientifical power. It brought the US and later Russia the Atomic Bomb to stop Japan in the Second World War but also a lot of Respect to people like Albert Einstein.

It all started when important scientists started to change the theories of Maxwell to prove their own theories were right.

6. Tesla’s unintended Weapon?

n 1908 a strange 12 megaton Explosion took place in Tunguska in Siberia Russia. It is now almost sure that this was an effect of Tesla’ Waldencliff Tower experiment.

The first report of the explosion was in the Irkutsk paper dated July 2, 1908, published two days after the explosion: …the peasants saw a body shining very brightly (too bright for the naked eye) with a bluish-white light…. The body was in the form of  ‘a pipe’, i.e. cylindrical.

Figure 2

In 1976, Dr. Andrija Puharich was the first to point out that Tesla’s power transmission system could not be explained by the laws of classical electrodynamics, but rather in terms of relativistic transformations in high energy fields. He noted that according to Dirac’s theory, when an electron encounters an oppositely charged particle, a positron, the two particles annihilate each other. Because energy can neither be destroyed nor created, the energy of the two destroyed particles are transformed into an electromagnet wave. The opposite, of course, holds true. If there is a strong enough electric field, two opposite charges of electricity are formed where there was originally no charge at all. This type of transformation usually takes place near the intense field of an atomic nucleus, but it can also manifest without the aid of a nuclear catalyst if an electric field has enough energy. Puharich’s involved mathematical treatment demonstrated that power levels in a Tesla transmitter were strong enough to cause such “pair production.”

7 Over Unity ~Engines

7.1 History and Explanation of the MEG (Motionless Energy Engine).

The History of the MEG The Motionless Energy Engine from 1969 until today.

Engines that use energy to start and produce more energy than they take are called Over-Unity-engines or a Perpetuum mobile“. they are impossible because of the First of Second law of Thermodynamics.

An Over Unity Engine uses the “old” (forgotten) theory of Maxwell that shows that you can tap the Aether with two Magnets and a Coil.

8. Anti-Gravity

9. The Universe of Light

This is the last chapter of this blog.

Although I have found more evidence for the work of Peter Rowlands

I also found the work of fellow scientists that have taken up the task to clean Physics from its imaginary theories that are constructed to fix the discrepancies of “modern” theories.

To avoid performance problems I have decided to create a new blog with the working title The Universe of Light.

Management of Mistakes

Uit de oude doos: 1995.

Management of Mistakes, de nieuwe hype??

Lang geleden was ik verantwoordelijk voor de opleiding van duizenden automatiseerders bij een grote bank. Er werden tientallen miljoenen guldens per jaar aan methodes, technieken, hulpmiddelen en bijbehorende trainingen besteed.

Het effect van dit alles was echter gering. Men ging door met wat men gewend was te doen en er werd zwaar gemopperd over de kwaliteit van de “nieuwlichterij”.

Er werden veranderdeskundigen bijgehaald die experts waren in management of change. We luisterden naar hun adviezen en pasten ze toe. Ook dit had niet het gewenste effect.

Op een seminar kreeg ik het boek van Nonaka (1995) The Knowlegde Creating Company in handen en ontdekte het begrip “tacit knowlegde” dat ik voor het gemak maar vertaal in de term ervaring.

Volgens het model van Nonaka zijn we binnen een organisatie constant bezig om ervaring om te zetten in gegevens vastgelegd in handboeken, procedures (analyse).

Deze gegevens worden met externe gegevens verrijkt (combineren). Daarna worden ze via training weer aan medewerkers aangeboden. Er is nog een vierde mogelijkheid (socialisatie). Hierbij wordt ervaring rechtstreeks overgedragen.


Ik heb de bestedingen van mijn afdeling eens verdeeld over de vier stappen en ontdekte dat vrijwel al het geld werd ingezet op combineren en training.

We persten zogezegd externe kennis in medewerkers. Deze externe kennis ontstond door nieuwe ontwikkelingen in de techniek (b.v. nieuwe versies van pakketten) maar ook door nieuwe inzichten in de manier waarop er ontwikkeld zou moeten worden (b.v. object orientatie).

Externe kennis kwam in steeds grotere snelheid binnen. We moesten zeker vier keer per jaar een totaal nieuwe release van de ontwikkel-omgeving uitbrengen. Er waren honderden changes per maand.

Als overmaat van ramp moesten de medewerkers hun tijd verantwoorden en die moest natuurlijk productief worden aangewend.

Het effect van dit alles was dat men gewoon geen tijd meer had en kreeg om ervaring op te doen laat staan om ervaring over te dragen. Op een zeker moment zijn mensen niet meer instaat om te veranderen. Er komt teveel op ze af en ze sluiten zich af.

Een aantal jaren geleden werd ik voor het eerst geconfronteerd met de term Kennismanagement. Ik liet de goeroe’s langskomen en luisterde naar hun visie. Ik had de hoop dat ze hulp zouden bieden.

Er moest een intranet komen met kennisbanken om kennis te delen. Als ik vroeg of ze dit soort zaken zelf al toepasten in hun eigen organisatie kreeg ik geen bevestiging.

Ik gaf ze het voordeel van de twijfel en starte een pilot. Die heeft jaren geduurd en vrijwel niets opgeleverd.

Ik ben er nu van overtuigd dat we op de verkeerde weg zitten.

Kennisdelen gebeurt tussen mensen en niet middels techniek.

Ieder mens is anders, heeft zijn eigen representaties van kennis en weet vaak niet wat hij weet totdat hij het moet toepassen. Mensen hebben geen database in hun hoofd die via externe data kan worden geupdate. Mensen zijn geen computers.

Mensen geven betekenis aan de signalen die via hun zintuigen binnen komen. Ze filteren die signalen onbewust. Het filter is uit op continuiteit (Weick (1996)).

Wat we weten bepaalt datgene wat we oppakken. In bijzondere omstandigheden wordt onze kennis radicaal aangepast. Dit gebeurt als we een grove fout maken en deze fout niet kunnen verbergen.

Op zo’n moment zijn we gevoelig voor verhalen van mensen die we vertrouwen (Schank 1990).

We leren door fouten te maken. Helaas wordt fouten maken in de meeste organisaties niet op prijs gesteld. Ze worden verborgen gehouden.

Je maakt juist carriere als je het altijd goed doet. Kennisdelen is dus eigenlijk gemaakte fouten (en hun oplossing) delen.

Ik stel dan ook voor om de term Kennismanagement om de dopen in Foutenmanagement of nog mooier Management of Mistakes. Er kan weer een nieuwe hype starten.

Litteratuur:
Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, (1995), The Knowledge Creating Company, Oxford University Press
Schank R., (1995), Tell Me A Story. Charles Scribner’s Sons, New York, NY, 1990.
Weick, K. E. (1996). Sensemaking in organizations. Newbury Park, CA: Sage

Van een Representatieve Democratie naar een Participerende Sociocratie

Deze blog is een eindpunt in een lange keten van onderzoeken naar de toekomst van de Rechtsstaat en de Stad.

De laatste blogs gingen ging over Inspraak en de Staat als Ecologie.

Voor een snelle start druk hier:

Sociocratie, Cybernetica en Complexiteits-Wetenschap

Vlak na de oorlog in 1945 schreef de Quaker en maatschappij- en onderwijsvernieuwer Kees Boeke een pamflet Wat hebben wij geleerd en Hoe nu verder” waarin hij een analyse gaf van de problemen en een oplossing die de naam Sociocratie” ging krijgen.

De sociocratie is inmiddels zelfs wereldwijd een succes geworden in het bedrijfsleven en heeft zich ook verder ontwikkeld door mee te gaan met de 1e orde Cybernetica.

Ondertussen is de Cybernetica enorm gevolueerd en is nu onderdeel geworden van de complexiteit-wetenschap waar ik mijn blog over de staat als Ecologie veel aandacht aan heb gegeven.

Opvallend is dat zijn analyse perfect past op onze tijd.

De geschiedenis herhaalt zich en de Mensheid leert niet van zijn fouten.

Tijdgeest

Toch biedt de participatie-technologie en de tijdgeest (de Waterman, stroomsystemen) voldoende mogelijkheden om heel snel een stap voorwaarts te zetten.

Wat houdt ons Tegen?

Wat ons tegenhoudt is Wat er nu Is.

Er is een Alternatief voor De Rechtsstaat

De Representatieve democratie is zo’n vastgeroest begrip dat vrijwel niemand een alternatief kan of durft te bedenken terwijl het eigenlijk heel simpel is.

Democratie gaat eigenlijk niet over Macht (Cracy) aan net Volk (Demos) maar over de macht van de Gekozen vertegenwoordigers.

Het volk staat meestal buiten spel behalve als er gekozen moet worden en dan kiezen we nog niet eens voor wat er gebeurt maar over wat er zou kunnen gebeuren. Eigenlijk gaat het dus over Grootschalig Samenwerken.

Deze blog gaat over obstakels die moeten worden verwijderd om een “echte” (Participerende) democratie te realiseren.

Samenleven is Samenwerken

0. Leeswijzer.

o. Leeswijzer.

0.3 De staat is een Ecologie.

1 Een Participerende Democratie is een Samenleving waarin ieder Talent zijn plek heeft.

2. De overheid als Ondernemer. Een Politicus is een omgekeerde Ondernemer. Samen vormen ze het Geheel. Is een Ondernemende Politicus een Maatschappelijke Ondernemer? of andersom?

2.2 Sinds het begin van de de 19de eeuw is de overheid gaan ondernemen en heeft daarna de staats-ondernemingen geprivatiseerd. Waarom gaan we niet verder met Maatschappelijk Ondernemen m.b.t. Onderwijs en politie (Beveiliging)?

2.3 Het Product van de Staat, Handhaven, wordt nooit verbeterd. Waarom hebben de Klanten hier niets te zeggen? of is het geen Product?

3.Consensus: Mensen hebben heel veel gemeen. Met Elkaar, als ze Samen Werken, dekken ze de volledige Verander Cyclus af. De verschillen en overeenkomsten van mensen komen ook terug in de Politieke Stromingen.

4. Veiligheid: Is de Overheid bedoeld om ons te beschermen tegen boeven, terroristen en de gevolgen van Rampen? Sinds 1948 heeft de overheid ook de Plicht om de Rechten van de mens na te leven (Human Rights) die volledig overeenkomen met de Pyramide van Maslow die weer volledig past op PoC.

Volgens Max Weber heeft de overheid het Monopolie op geweld maar Alan Fiske laat zien dat Geweld het gevolg is van Moraliteit. De Christelijke moraal wordt zonder problemen opzij gezet voor grof geweld om het eigen Gelijk (Blauw, Unity) te halen.

5. Over Geld en Banken: De Bank was de Voorraadschuur van de Koning bedoeld om de Pieken en Dalen in de Productie op te vangen. UIt de voorraadschuur werden ook de Huurlingen (Nu Ambtenaren) betaald die in dienst van de koning het land bestuurden, verdedigden en als de Koning meer Macht wilde zijn concurrenten versloegen.

Later moesten de onderdanen een deel (“een tiende”) aan de edelen betalen die namens de vorst het land bestuurden en werd de voorraad goud omgezet in waardepapieren die weer een symbool in een (voorraad-)database werden die weer een blockchain werd.

6. Plato’s Staat gaat niet alleen over effectief Samenwerken van de Talenten (Roeping) maar ook over het pad van de Ziel. Als de mens Zichzelf Kent ontstaat er vanzelf een Participerende Samenleving.

7. Conclusie: Wat kunnen we leren van de Sociocratie.

0. Inleiding

Deze blog is een vervolg op mijn blog over Burgerparticipatie.

Die is weer een vervolg is op een blog over de Toekomst van de Rechtsstaat in twee stappen (1) De toekomst van de rechtsstaat en (2) een Alternatief. voor de huidige rechtsstaat.

0.1 Van Verandering naar de Geometrie van de verandering

De Bron van bovenstaande blogs zit in >30 jaar mede-verantwoordelijkheid voor Strategie en grote Veranderprocessen bij ABN en ABN AMRO wat het mogelijk maakte om Paths of Change (PoC) als theorie te waarderen.

Mijn werk als Strateeg gaf me al zicht op Cyclische processen, de relatie met PoC en de Kondratief-cyclus.

Carlota Perez is verbonden aan de Uiversity of London en een expert in de Kondratief cyclus. We naderen de Golden Age een nieuwe start van een 50 jarige golf die alles uit het verleden omleert.

PoC gaf inzicht in vergelijkbare Quaternions (Vierluiken), de theorie van Nassim Taleb (Anti-Fragility, Onkwetsbaarheid), het werk van de Antropoloog Alan Fiske en de bijbehorende Geometrie.

0.3 De Staat als Ecologie

De laatste blog over een alternatief voor de Staat is geinspireerd door de Filosoof Bruno Latour die een vergelijking maakte tussen een Ecologie en de Staat. Die theorie vertelde hij aan de WRR in 2007 in bijzijn van de Koning:

Bij het schrijven van mijn blog over de ecologie van de stad of andersom de stad als ecologie heb ik gebruik gemaakt van de theorie over ecologien van Holling en Gunderson: Panarchy.

Hieronder een rapport van het Rathenau Instituut over de Participerende Democratie wat volledig de plank misslaat omdat men zich niet los kan maken van de oude bekende Rechtsstaat.

Om dieper in het probleem te duiken raad ik aan om mijn blog over burgerparticipatie te lezen die eindigt met de ultieme Droom van de Anarchist, het volledig Opheffen van de Staat.

1. Wat is een Participerende Democratie(PD)?

Een Participerende Democratie is een democratie waarin alle Rollen die een Mens kan spelen vanwege zijn Talent Samenwerken ten behoeve van het Grootste Goed.

Als een Participatieve Democratie alleen maar Muziek zou maken zou het Jazz zijn.

In onze Representatieve democratie worden de burgers vertegenwoordigd door Beroeps-Politici die vanwege hun profiel een koppeling (Game in PoC) maken tussen Regels (Blauw, Jung;Thinking . PoC Unity <-> en Mensen (Groen Feeling (Jung), Social (PoC).

Ze streven naar Consensus waartoe ze Opinies Peilen zodat ze eindeloos herkozen kunnen worden zodat ze op den duur op de hoogste (qua aanzien, macht en salaris) bestuurlijke trede (van de Toren van Babel) kunnen geraken in de Staat of bij een groot bedrijf waar ze het liefst een “makkelijke” Topfunctie ambieren. Dit type politicus is uit op Macht (i.h.a. veroorzaakt door een gevoel van onmacht).

Politici zijn een combinatie van Blauw (Regels) en Groen (Sociaal) waardoor ze twee tegenstrijdige wereldbeelden proberen te Verenigen waarbij moet worden opgemerkt dat alle Vier wereldbeelden elkaars tegendeel zijn wat weer past op de definitie van Carl Jung voor een Quaternion (Vierluik).

Politici streven daarom naar de hoogste trap van de ladder maar willen aan de andere kant erg veel waardering ontvangen van hun sociale Groep die erg veel lijkt op de ouderwetse Stam (Tribe) maar die nu Partij wordt genoemd.

In een Participerende democratie is De Politiek een Roeping en geen Carrierepad.

De Politici hebben in de loop der tijd indrukwekkende Manipulatie-technieken (bv Nudging) ontwikkeld om de Burgers Rustig te houden.

Het zijn de bekende Brood en Spelen uit het oude Rome maar ook NLP-achtige technieken uit onder meer de Retoriek om mensen te hypnotiseren en in een trance te brengen.

NLP suggereert iets anders dan de toehoorder hoort door boodschappen tussen de tekst heen te vlechten (met de Tone of Voice, door logische paden aan te bieden die een vrije keuze suggereren maar de kiezer eigenlijk blokkeren en waar men speelt met metaforen waardoor er acher de schermen een bekende metafoor opdoemt wardoor er soms een vijandbeeld wordt opgewekt.

Volksmenners doen dat welbewust maar wellicht nog niet zo effectief als een van hun voorgangers Adolf Hitler gesteund door het communicatie-genie Joseph Goebbels .

Naast de Islam zijn de “oude” vijanden zoals Rusland en nu vooral ook China erg in trek.

Het is de grote vraag of dat allemaal nog klopt zeker omdat ook de Nederlandse Staat onder aanvoering van onze eigen grote Roerganger veel voelt voor de Big Brother-aanpak natuurlijk in een Schapenvacht verpakt (Big Mother?).

2. De Overheid als Ondernemer.

2.1 Ondernemen

Lichaam en Geest koppelen in het Hart waar twee gescheiden bloedCirculatiesystemen bij elkaar komen. Het Lichaam staat voor Consumptie en de Geest voor Productie die elkaar moeten ofheffen maar elkaar ook nodig hebben. In onderstaand plaatje wordt getoond dat er nog veel meer paden van verandering mogelijk zijn die allemaal ook in de bedrijfskunde, Psychologie en Antropologie zijn te vinden.
Een PoC-model met de nadruk op Sociale Netwerken.
Een PoC-Model van een Stad met vier lagen georganiseerd als een 4×4-matrix.
Een samen-vatting van het PoC-model van een Stad (het SUS-project in Den Haag)..
Een l (2X2) Rechtsdraaiend PoC-model van een Economie waarin de Vier Points of View‘s (Worldviews) zijn verbonden met de 2 kruiskoppelingen Politiek en Ondernemen (Wxperiment, uitproberen van idee<> Actie)

De economie bevat de stappen Ontwerp, Produceer, Gebruik en Verbeter.

Rondom het Kruis vindt er Business Development plaats waarbij er Diensten (handmatig of virtueel) en of goederen (fysiek) aan de Consument worden geleverd.

Innovatie vindt plaats op basis van “klachten” en Vragen om een Verbetering (“reflect”) die worden omgezet in een Idee of wens.

De belangrijkste oorzaak van Innovatie is het maken en Delen van de oplossing van Fouten die in het engels Expectation Failures worden genoemd.

Als men heeft geleerd van het falen van zichzelf of anderen heeft men Ervaring.

Kennis heeft in onze cultuur veel meer Waarde dan Ervaring die vaak wordt verward met kennis.

Daardoor herhalen fouten zich eindeloos en wordt de oorzaak vaak gezocht in het Falen van de Ervaring.

Fouten worden gezien als een persoonlijke Afgang en

Kennis wordt gezien als een Stroom van woorden die Betekenis bevatten en door een Buis, een Conduit , door een Zender wordt aangeleverd aan de Ontvanger die de kennis-pakketjes openmaakt en netjes verwerkt. Wie de inhoud niet Snapt (“knippen met de vingers bij een AHA-belevenis) is Dom (doof, wil niet luisteren).

Echte kennis is eigenlijk een combinatie van beelden en moet dus eigenlijk voorstelbaar zijn.

Wat je niet ziet geeft geen inzicht en wordt vaak gecompenseerd door in het geheugen opgeslagen woorden-stromen.

Mensen die iets niet snappen en het toch weten zijn erg goed in het onthouden van zinsconstructies die aan elkaar worden geplakt.

Conduit metaphor for communication The Conduit, Philosophy, Communication, Concept, Comics, Google Search, Cartoons, Philosophy Books, Communication Illustrations

Door de Dominantie van de Kennis loopt de maatschappij vaak vast en worden mislukkingen niet gezien als een mogelijkheid om van te leren maar als een normaliteit.

First Time Right is dan ook een uitzondering en veel bedrijven zoals de Bouw en de IT verdienen aan het Falen van het systeem.

2.2 Staatsbedrijven

In de loop der tijd heeft de overheid zich ook op de Markt begeven vgl. de PTT Oprichting 1928) waar later bijv. ook KPN, de Postgiro en de Post uit zijn voortgekomen.

Andere voorbeelden zijn de spoorwegen (semi-staat)en de Electriciteits-sector waarbij de transportnetwerken zijn afgesplitst net als bij de Spoorwegen.

De overheid als ondernemer mag geen voordeel hebben van haar rol als wetgever en uitvoerder van de wet.

Daarom moeten bijv. de kosten worden doorgerekend en werkzaamheden openbaar worden aanbesteed.

Toch komt het vaak voor (bijv. bij Universiteiten) dat de overheid voordelen geeft aan externe partijen terwijl er geen sprake is van openbare aanbesteding.

Daarom zou het goed zijn als de Overheid als Rechtststaat werd opgeheven zodat alles wat bedrijfsmatig kan plaatsvinden ook alszodanig plaatsvindt.

2.3 Overheid

Het zelfde model als hiervoor maar dan zowel links-en rechtsdraaiend wat in totaal een z.g. Moebius Ring oplevert (vgl met cijfer 8).

In dit model is de Overheid een Specialisatie van Unity in PoC, Blauw (Thinking bij Jung, Regels) met een eigen Centrum (Algemene Zaken, de plek van de MP) wat het Geheel in de gaten moet houden (“Bewustzijn“) en dus niet Leiding geeft. maar er voor zordraagt dat alle perspectieven an de beurt komen

De wereldbeelden zijn makkelijk te plakken op de ministeries met als kenmerk dat Sociale Zaken zich ook sociaal moet gedragen in het geheel. Duidelijk zal zijn dat de Ministeries weer kunnen worden gespecialseerd etc. etc.

In dit plaatje zijn de z.g. Sociale Netwerken aangegeven die aan iedere persoonlijkheid een passende groep opleveren waarin men zijn gelijk kan vinden.

UIt dit plaatje blijkt dat er twee elkaar compenserende Cycli in de Maatschappij zijn n.l. de Producerende en de Consumerende cyclus die via de Sociale kant (groen, maat, het Hart) . naar elkaar kunnen overspringen.

De overheid produceert Wetten die worden Gehandhaafd.

Handhaven kan worden gezien als een Product dat via de verbetercyclus (klacht, change) zou moeten zou kunnen worden aangepast.

Duidelijk mag zijn dat in onze Representatieve stelsel de Overheid ver van de burger is georganiseerd en zich als een “Baas” (Manager Producent) opstelt.

Bahktin een beroemde Russische filosoof die was opgesloten in de Goelag Archipel van Stalin heeft erg veel “onderzoek” (“bespiegelen”) gedaan naar Dialogen noemt dit de “Magistral Dialoque”. De burgers worden als kinderen behandeld door een Strenge Vader die alles weet.

Naast de Wetenschap en het Onderwijs kunnen de Beveiliging (vs Politie en Leger) en de Wegen, die bijv. in een land als Frankrijk in particuliere handen zijn, worden geprivatiseerd waarbij het nog de vraag is of hier sprake moet zijn van maximalisatie in de Winst.

Die kan ook naar andere maatschappelijke functies (zoals banken) worden overgedragen.

In dit kader is interessant om is te kijken naar de perode rond 1920 (het InterBellum) waarin erg veel Cooperatieve functies werden opgericht i.h.a. voor de Arbeiders, die nu weer via slimme trucken in Particuliere handen zijn terecht gekomen.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Triodos-bank opgericht door volgelingen van Rudolf Steiner die nu weer een “mormale” investmentbank is geworden.

In een Participerende Democratie (PD) hebben de politici het niet voor het zeggen ook al spelen ze natuurlijk wel een rol. net als alle andere 12 (+1= 13) rollen.

File:King Arthur and the Knights of the Round Table.jpg
De Ridders van de Ronde Tafel symboliseren het Rad van Avontuur en de 12 (3×4) +1 rollen die er zijn met de Primus Interparis (Arthur, de Koning, ing = bloed-verwanten teruggaand tot de bron (Adam)) in het Centrum.

De vier Points of View (PoV) van Paths of Change (PoC) Zwaard (Denken , Regels, Waarheid), Stokken (Groeien,Creativiteit, Waarom), ), Cusp (Hart Graal, Emoties, Waarderen) en Pentragram (Lichaam, Zintuigen, Waarnemen) kom je overal tegen.

3. Over Consensus: Wat hebben mensen gemeen?

John Holland de mede oprichter van de YMCA heeft een breed uitgeteste classificatie incl test ontwikkeld die aantoont dat de Persoonlijkheid zich Uit(Expressie) in het Beroep.

Het verband met PoC en andere 4-modellen (bijv. Enneagram, Big Five) zit hier in het feit dat ieder Beroep een Combinatie is van Twee PoV getrokken uit Vier eenheden. {\displaystyle {\tbinom {n}{k}}} ((4 over 2)=12) / 2)=6 waarbij Heen en Weer (<->) hetzelfde zijn.

Ondernemen wordt bijv. Enterprising genoemd in de Holland-typologie.

Het is soms erg Moeilijk om een Meerderheid in het Parlement te vinden voor een Programma van Eisen om Veranderingen in gang te zetten.

Laat staan wat het betekent als alle 17.28 miljoen bewonders van Nederland het in een Participerende democratie eens moeten worden.

Toch valt het mee als er wordt beseft dat er maar een paar (Vier) soorten mensen zijn die kunnen worden verdeeld in 12 Duale soorten die allenmaal weer 2-combinaties zijn van de vier basissoorten.

Het betekent dat vele mensen iets Gemeen hebben alleen dat niet beseffen omdat dat in het Onderwijs en de Opvoeding niet aan de orde is geweest.

Het enige duidelijke verschil, dat tussen man en vrouw is niet bepalend voor de persoonlijkheid.

Politici hebben iets gemeen met INgenieurs/Wetenschappers(Regels) en met Verkopers en Verbeteraars (Waarden) en die overeenkomsten komen ook terug in Politieke stromingen.

Waarom wordt men het dan zo moeilijk eens? Dat komt omdat ongelijksoortige mensen de anderen niet begrijpen en dat komt omdat ze andere woorden gebruiken voor het zelfde en gelijk krijgen vaak over verwoording gaat maar niet over resultaat (Doel).

.

Paths of Change-model (PoC) van de voorkeuren voor politieke stromingen.

4. Veiligheid

4.1 Maslow Rechten en Ongelukken

Veiligheid is een onderdeel van de Pyramide van Maslow. De vier onderdelen corresponderen met PoC wat betekent dat de Pyramide eigenliijk een cyclus is die overeenkomt met de levenscyclus.

De pyramide van Maslow vormde de basis voor de Rechten van de Mens.
Een incident (Ongeluk) kan vier soorten ongeluk/schade opleveren die (natuurlijk) passen op PoC.

4.2 Eisico-Analyse en Bowtie

Paths of Change (PoC) model van het afhandelen van een Incident. In tegenstelling tot de vorige PoC-modellen is er hier sprake van twee Driehoekige paden die elkaar in het midden Kruisen.

Dezelfde aanpak en het zelfde model is terug te vinden in Bowtie.

In het algemeen vinden bedrijven en natuurlijk ook de overheid het teveel werk om een Risico-analyse uit te voeren voordat men met een project begint of voor de introductie en de noodzakelijke acties te ondernemen. Die worden als duur ervaren en er is geen tijd meer om de introductie uit te stellen.

Als de calamiteit heeft plaatsgevonden kan men een dergelijke abalyse ook na het ongeluk uitvoeren en de maatregelen treffen om het ongeluk te Voorkomen.

Het bijzondere is dat men waarschijnlijk op basis van een oud geloof (een paradigma) gelooft dat regels een ongeluk voorkomen of dat ingewikkelde contructies zoals een verkeers viaduct dat doen behalve als men in een ander land is waar men links rijdt niet op de hoogte is van de meta-regels, de regels die de regels besturen.

Vaak zijn die regels impliciet en maken ze deel uit van de Cultuur waarin men is opgegrpoeid net als de vis niet weet wat water is.

Een voorbeeld van een meta-regelsysteem is een Grondwet.

Het is zeker dat regels niet worden gevolgd behalve als ze evident zijn voor ieder mens.

4.3 Geweld en Misdaad

volgens de Duitse Socioloog Max Weber heeft de overheid het monopolie op Geweld tegen haar burgers in vele vormen n.l. van opsluiting tot de doodstraf.

In Amerika is dat door het tweede Amendment op de Grondwet in ieder geval niet het geval. Hier mogen de burgers geweld gebruiken. In Nerderland was dat het geval tot 1936 toen de plaatselijke schutters(weer-)korpsen formeel werden opgeheven.

Particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus behoeven goedkeuring van de staat. Zij vallen onder de intussen sterk ingekrompen Wet op de weerkorpsen uit 1936 en onder de nieuwe Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus van 1997.Inmiddels mogen reders hun eigen schepen met geweld verdedigen in verband met de toename van kapers..

Er zijn op de wereld erg veel “landen” (“geografisch afgebakende eenheden”?) die het concept van de rechtsstaat gebaseerd op het idee van Max Weber niet hebben.

In zo’n geval kun je terug vallen op Antropologische” concepten zoals tribe waardoor de eerder al gememoreerde Alan Fiske en daarmee PoC weer aan de beurt zijn.

Alan Fiske komt samen met Tage Rai in het boek Virtuous Violence tot de conclusie dat geweld vrijwel altijd is gebaseerd op moaraliteit wat erg zichtbaar is bij de Amerikaanse Christenen maar ook bij de Kruistochten en de “kerstening” van de Azteken met grof geweld. Hierbij stapt men met groot genak over de eigen “door God gegeven” normen heen die geweld verbieden (“Gij zult niet doden“).

Volgens Fiske faciliteert een moraliteit het geweld dat nodig is om een sociale relatie te herstellen die past bij het relatietype dat past bij de samenleving (cultuur) waarin men leeft .

Het streven naar Eenheid schept de condities om een in-groep te faciliteren. Hierarchie bevordert de ordening in een groep Gelijkheid genereert geleike kansen en Proportie schept de goede verhoudingen.

De “blauwe” Authority Ranking” samenleving is extreem Gewelddadig ook bij bijv. het Opvoeden van kinderen maar ook bij het afstraffen van afwiijkingen van de norm.

Hierbij is het bijzonder dat men niet geloofd dat een verbod meestal omgekeerd gedrag oproept en dat dus veel misdadigheid loont omdat het verbod schaarste en nieuwsgierigheid oproept wat bij Verslavende stoffen of gedragingen groot Psyschisch en Lichamelijk Leed veroorzaakt.

De vier menselijke samenlevings vormen van Alan Fiske voorzien van de kleuren van PoC. Besef dat Market Pricing hetzelfde is als Kapitalisme, Connunual Sharing lijkt op een Cooperatie en Socialisme..
Een lange presentatie waarin Fiske het boek over geweld volledig uitlegt en waar bijv. uit blijkt dat er ook vier Moriliteiten zijn die weer sporen met de vier wereldbeelden van PoC.

4.4 Oorlog en Vrede

Diplomatie is bedoeld om oorlog te voorkomen.

5. Over Geld en Banken

5.1 Geschiedenis en Toekomst Bankwezen

De banken bestonden al in het oude Babylonie. Hier fungeerden ze als bewaarplaats van voedselvoorraden die m.b.v. een slimme streepjes code (“spijkerschrift“) geadministreerd werden die later via Klanken Lletters werden. De banken fungeerden toen ook als archief.

Inmiddels zijn de voedselvoorraden, geldvoorraden geworden, zijn de vele banken gekoppeld aan een Centrale Bank is de Centrale Bank weer een stap “gestegen” tot Europese bank (net als bijv. de FED in de VS) en is er zelfs een Wereldbank. Ondertussen is de goudvoorraad, afgebeeld op papier en is het papier gedigitaliseerd en is de voorraad een database geworden.

Hier is sprake van een toenemende abstractie verbonden met een bijbehorende conceptualisatie die Albert Borgmann heeft samengevat in zijn Device-paradigm.

Ondertussen verdwijnt de realiteit achter een scherm en wordt de afstand tussen handelen en actie onoverbrugbaar met ls gevolg dat een militair aan ziin keukentafel een drown kan besturen en netal als in een computerspel mensen doden die eigenlijk echt zijn.

Geld is een door iedereen geaccepteerde Virtuele eenheid van waarde. Geld lijkt erg op Potentiele Energie, een Eenheid die kan worden omgezet in Arbeid. Geld lijkt ook op water en moet stromen, waardoor de snelheid van de geldcirculatie een indicatie is voor de Werking va de economie.

De oospronkelijk taak van de bank in de samenleving was het in balans houden van de sameneleving.

Een Banken-typologie gebaseerd op PoC.

In 1881 werd de RijkspostSpaarbank opgericht in het kader van het “verheffen” van Arbeidersklasse. De RPS werd in 1997 samengevoegd met de Postgiro. De Postgiro is een Betalingssysteem.

Rond het eind van de 19de eeuw ontstonden vele cooperaties die een gevolg waren van de naar Engeland overgeslagen Franse Revolutie die doorssloeg naar Rusland en daar werd omgezet in het Communisme, de grote Angst van de Bestuurders in Nederland. De revolutie eindigde “gelukkig” met de mislukte Machtsovername van Pieter Jelles Troelstra.

De Cooperatie (Nu Community) werd in die tijd gezien als de ideale “Broedplaats” van Kapitalisten. “De socialistische en collectivistische theorieën wijzen wij beslist af, omdat wij met hart en ziel gehecht zijn aan de beginselen van vrijheid en van individuele eigendom, die men zo bewonderenswaardig verenigd vindt in onze coöperatieve verenigingen van elke aard”.

Naast de banken voor Consumenten waren er al heel lang Handelsbanken voor Producenten en vooral Handelaren, de Intermediair tussen beiden. De ABN en de AMRO waren voorbeelden van dergelijke Handelsbanken die beschikten over een enorm wereldwijd netwerk dat net als de ambasades de Ondernemers verder hielp.

Model van De Slimme Bank.

5.2. De Bank als Ondersteunings-Systeem

Een incident (Ongeluk) kan vier soorten ongeluk/schade opleveren die (natuurlijk) passen op PoC.
Een integraal wijkgericht ondersteuningssysteem.

6. Plato’s Staat en de Ontwikkeling van de Ziel

In de video wordt uitgelegd dat Socrates het van groot belang vindt dat de mens zich ontwikkeld waarbij hij het beeld van de twee paarden gebruikt waarbij het ene paard gestuurd moet worden (de passies) en het andere paard (het bewustzijn zijn weg vind.

Als de mens zichzelf kent ontstaat er vanzelf een participerende samenleving.

7. Conclusie

Deze blog maakt deel uit van lange keten waarin van alles is uitgezocht mbt de Nederlandse Rechtstaat.

Soms zijn onderdeeltjes (bijv. de toespraak over De Staat als Ecologie) herhaalt omdat ze mooi pasten.

In deze blog is het onderwerp Representatie verlaten omdat ik nu van uitgaat dat men wel inziet dat dit een Onhaalbare kaart is waardoor het systeem zich leent voor misbruik wat nu steeds duidelijker wordt.

De dragers van de Combinatie Regels vs Samenwerken, de Politici, hebben zich zoals het eigenlijk hoort, voor hun “Peergroup” opgesteld en kunnen doen wat ze willen omdat alles in het Parlement wordt gelegitimeerd.

De oplossing is erg simpel n.l. koppel de mensen zoals ze aan elkaar passen en er ontstaat vanzelf een gemeenschap die mbv de oude regels van de kerkgemeenschappen (hier de Quakers) worden bestuurd waardoor de Inspiratie van de Heilige Geest nederdaalt.

Uit deze structuur is in Nederland de Sociocratie ontstaan die zich mbv de Cybernetica heeft vertaald in Regelkringen gestuurd m.b.v. het Consent-principe.

De Cybernetica is inmiddels drie keer aangepast tot de z.g. Third Order en is daarna opgegaan in de Complexiteits-wetenschap die als Uitgangspunt heeft gegolden voor mijn ontwerp van de toekomstige rechtsstaat.

over sociocratie