MorfoGenetische Velden Resoneren Weer

Resoneren

Lang geleden ontdekte ik Rupert Sheldrake en zijn theorie over morfogenetische velden resoneerde.

In deze blog leg ik verbanden, die ik een tijd geleden nog niet kon maken.

Ontdekkingen

Harrison ontdekte dat de transplantaten van salamanderembryo’s zich ontwikkelden tot de juiste structuur, ongeacht hun oorspronkelijke positie in het embryo.

Richard Lewontin ontdekte dat de muizen zich in verschillende omgevingen anders ontwikkelden, zelfs als ze genetisch identiek waren.

niet het DNA,

Het DNA is niet de vormbepalende factor van het leven.

maar het E/M-veld

Het is het Electro Magnetische veld.

Bioveld

Een andere belangrijke link zit in het werk van de biophysicus Michael Levin, die ontdekte, dat het Electro-\magnetisch veld van de cellen van de mens optelt tot een vormgevend bioveld.

Morphic Rersonance

“kennis” kan aan andere objecten zonder tussenkomst van tekst of gedrag worden overgedragen.

Als een vogel iets leert leren al zijn soortgenoten overal ter wereld het ook.

Placebo

Als een mens gelooft dat een geneesmiddel “werkt” geloven anderen het ook.

Een Idee komt nooit alleen.

Wiskunde komt van de Godin

Ramanujan kreeg formules door van de godin, die de wiskundigen in Cambridge niet snapten dus haalden ze hem naar Engeland, waar hij kort daarna overleed.

Waar haalde hij zijn kennis vandaan?

Uit de de Akasha.

Vacuum

Maxwell en Faraday ontdekten, dat de ether, het vijfde element, een brug vormt tussen twee spiegelbeeldige werelden, die wij van de Maan ervaren als we slapen en van de Zon als wakker zijn.

Maxwell kon met behulp van zijn simpele model gebaeerd op de Quaternions (rotaties) alles verklaren.

Mensen die spontaan uittreden komen in de wereld van de maan.

Resonantie

Mensen raken door hun taal vanzelf gesynchroniseerd.

Dat gebeurt ook als ze, zoals bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd, naar hetzelfde kijken.

Dromen

Het E/M-veld genereert mystieke ervaringen en bijzondere dromen.

Immuunsysteem

Het E/M-veld tabiliseert het Immuunsysteem

Leren en Ontdekken

In 2018 heeft Eric Meinhardt van de Universiteit van Heidelberg in Duitsland aangetoond dat e/m-velden kunnen worden gebruikt om het leren van nieuwe taken te verbeteren. 

In 2019 heeft John RFoss de Universiteit van Tufts in de VerenigdeStaten ontdekt dat mensen die aan het e/m-veld werden blootgesteld, creatievere ideeën konden genereren dan mensen die niet aan het e/m-veld werden blootgesteld.

Oude verklarringen.

Akasha

Waarom de Grondwet niet meer Werkt

In deze blog onderzoek ik samen met de hulp van GPT of er alternatieven zijn voor de grondwet , die beter passen op de Tijdgeest.

Bang voor de Revolutie

De grondwet is ontstaan toen de Elite bang werd, dat de Franse Revolutie, een gevolg van de Amerikaanse revolutie, naar Nederland zou overslaan.

Nu worden ze weer overvallen door een andere Amerikaanse revolutie.

Democracy<->Aristocracy

De grondwet werd gemaakt om de toenmalige Elite en koning Willem I en zijn nazaten de macht te geven en mogelijk opstandige Burgers (“het Volk (Demos)”) het gevoel te geven dat ze Macht (?”cracy”) hadden.

de Grondwet Plant zich Voort

Het idee van een Wet, die Wetten bestuurt is prachtig maar de praktijk (“Jurisprudentie“) heeft aangetoond, dat de principes zoals Vrijheid (van handelen) Gelijkheid (van behandeling) en Broederschap op den duur moeten worden omringd door extra Principes en Regels , zodat er steeds meer en minder interpretatieruimte komt en weer moet komen.

De grondwet wordt een woestenij van grondwetjes.

Spreektaal vs Regeltaal

De Spreektaal is volgens Chomsky Contextgevoelig terwijl de logische regeltaal dat miet is.

Dat betekent, dat de grondwet met al zijn nazaten en Koning Willem I met al zijn nazaten het land met sprekende en zelf handelende burgers nooit op orde kan krijgen.

Dat kan alleen met geweld.

Wiskunde vs Recht

Juristen hebben hun eigen logica, de Deontische Logica.

Advocaten iets met Rethorica, de kunst van het overtuigen.

Automatisch Bewijzen

In de wiskunde en het recht beide gevallen moet er iets worden bewezen.

Grondwetten lijken op Wiskundige axioma’s, die met een eigen domeinspecifieke taal, Logica, moeten worden bewezen.

Hier heeft de computer het al overgenomen dus komt de rechtsprekende AI er snel aan.

Code = Law

Wetten lijken op Software en Software neemt de Wet over.

De grondwet regelt hier niets bruikbaars over.

In zijn boek “Free Culture: onderzoekt Lessig de impact van het huidige Juridische systeem op creativiteit en de verspreiding van ideeën in het digitale tijdperk.

Waarom Pim Fortuyn Gelijk Krijgt

Overal ter wereld en in alle tijden fuseren de grote Culturen niet zonder Pijn.

Om Culturen te kunnen fuseren moeten we het Verleden herschrijven.

Sinds de komst van Hans Janmaat in 1982 durft de Nederlandse Politiek geen Culturele keuzes te maken, waardoor de problemen zich verergeren.

Globalisering -> Nativisme

In lijn met Europese democratieën ondergaat Nederland invloeden van digitalisering en globalisering, met economische groei en toenemende sociale verdeeldheid als gevolg. 

Binnenkort worden ook de best betaalde beroepen geraakt door “Slimme software”.

De verschillen tussen degenen die wel en niet profiteren van deze trend leiden tot sociale en sociaaleconomische marginalisatie en  politieke vervreemding, die gekoppeld aan de angst voor culturele erosie en economische ongelijkheid, de vraag naar populistische oplossingen vergroot.

Het niveau van nativisme en anti-immigratiestandpunten van de mainstream partijen en media versterkt deze tendens.

zie verder het Proefschrift in de bijlage.

LandPartijuitslagWerkloosInflatieArmoedeStijging
HongarijeFidesz53,8% (2022)3,90%10,70%12,50%+12,1%
Polen(PiS)43,6% (2023)5,20%12,60%13,20%+10,7%
ItaliëLega20,8% (2023)8,90%8,20%10,40%+10,1%
Frankrijk(RN)25,7% (2022)7,40%5,20%11,60%+6,6%
Duitsland(AfD)10,3% (2023)3,20%7,30%8,20%+5,8%
Oostenrijk(FPÖ)16,2% (2023)6,60%7,60%7,50%+7,9%
Zweden(SD)22,3% (2022)7,80%7,20%5,70%+8,0%
DenemarkenStram13,9% (2023)4,50%6,80%5,3 %+7,8%
NederlandPVV15,8% (2023)3,50%9,90%6,20%+10,5%
Een tabel gemaakt met BARD m.b.v. Eurostat-data. Armoede is een relatief getal: iemand is arm als hij of zij minder dan 60% van het mediane inkomen verdient.

Armoede correleert het hoogst met de verkiezingsuitslag.

De kolom stijging geeft aan hoeveel de verkiezingspercentages zijn gestegen t.o.v. de vorige verkiezingen.

Leeswijzer

Deel 1 : De z.g. gastarbeiders waren een gevolg van de Wederopbouw na de 2e wereldoorlog.

Deel 2: Daarna ging de economie weer conform de Kondratief Cyclus verlopen.

Alleen geen mens was zich meer bewust van de enorm groeiende Islam-cultuur waarvan de derde generatie rond 2000 naar de universiteit gingen.

Dit “conflict” werd door Pim Fortuyn opgerakeld toen de PvdA en de VVD in de kabinetten Kok (1994-2002) zaten.

Deel 3: Als we terug kijken kunnen we de golf zien aankomen die rond 2020 een totaal andere kant opgaat met een Global Brain wat niet alleen slaat op AI maar ook op Bewustwording.

Deel 4: De oplossing is het accepteren, dat werken niet meer het calvinistische doel is

Creativiteit en Vakmanschap worden de drijfveer van een nieuwe maatschappij.

de Bijlage bevat theorie.

naar de Conclusie

1 : De Aanleiding

Dit deel bestrijkt de periode 1945 tot nu

Het multiculturele drama

Paul Scheffer bracht in in 200 de discussie over de multiculturele samenleving op gang met zijn boek “”Het multiculturele drama”.

Hij is de hele wereld over geweest om zijn verhaal te vertellen en hoorde overal hetzelfde verhaal. Culturen fuseren nooit zonder een groot Conflict.

Hoe de Gastarbeiders in mijn leven kwamen

De Oorlog

Mijn vader Bart kwam uit Gelderland en belandde door de oorlog in Leiden waar hij via mijn tante Anna mijn moeder Christina van Biezen tegenkwam.

Ik werd in 1951 geboren en woonde met mijn Vader en Moeder, Tante Anna en opa Piet in één kamer en sliep naast de kolenkist.

Mijn vader kon niet lezen en schrijven waardoor er alleen extreem zwaar werk over bleef.

WederOpbouw

Uiteindelijk werkte hij bij een betonfabriek in Leiden waar ik ook een tijdje heb gewerkt in de zomervakantie.

in 1961 tekende de Nederlandse KVP minister van Sociale Zaken, Gerard (G.J.M.) Veldkamp een verdrag met Turkije.

Rond die kwamen de eerste gastarbeiders uit Turkije bij ons thuis een kopje koffie drinken op hun enige vrije zondag.

Economische Groei

40 jaar later kwam onze dochter langs met haar nieuwe vriend, de kleinzoon van mijn vaders collega.

Hij was klerenmaker geworden, zijn oude beroep, en zijn kleinzoon studeerde in Delft.

De Jaren Wim Kok

Van 1994-2002 vormden de VVD en de PvdA een kabinet met Wim Kok als MP.

Hier is de oorzaak te vinden voor de periode van 2002-nu waarin Pim Fortuiyn Op kwam en in de Geest bleef doorleven.

2: Cyclisch Model van Nederlandse Ontwikkelingen (1940-2040)

De wereld is cyclisch en die cyclus bestaat steeds vier fasen Op, Op/neer, neer/op en en Neer.

Verder zijn er ook altijd vier gezichtspunten namelijk, Economisch, Markt, Cultureel en Technologisch.

Die heb ik samen met GPT even snel in een volgorde gezet waardoor het duidelijk wordt dat we nu in een viervoudige crisis zitten.

De 4 kijken van PoC, Economie (Blauw/Rood),Markt (Roo/Groen), Cultuur (Groen/Geel) en Technologie (Geel/Blauw).

1940-1950: Opkomst

 • Economisch: Na de Tweede Wereldoorlog herstelde de Nederlandse economie, onder andere dankzij het Marshallplan en de wederopbouw.
 • Markt: Nieuwe economische markten ontstonden door de vraag naar wederopbouwmaterialen en consumptiegoederen.
 • Cultureel: De wederopbouwperiode leidde tot een herstel van de Nederlandse culturele identiteit en nationale trots.
 • Technologisch: Het begin van technologische innovaties, zoals de introductie van televisie in Nederland in 1951.

1950-1960: Consolidatie

 • Economisch: Er was sprake van economische consolidatie en groei, waarbij de welvaart toenam en de industrialisatie zich verder ontwikkelde.
 • Markt: De markt stabiliseerde zich na de wederopbouwperiode, met een groeiende middenklasse die bijdroeg aan een stabiele marktomgeving.
 • Cultureel: De Nederlandse samenleving consolideerde culturele waarden, waarbij traditionele normen en waarden werden versterkt.
 • Technologisch: Technologische ontwikkelingen, zoals de introductie van kleurentelevisie in de jaren 60.

1960-1980: Correctiefase

 • Economisch: Wereldwijde correctiefase met de oliecrisis van 1973, wat leidde tot economische uitdagingen en heroverweging van energiebronnen.
 • Markt: Opstand in marktstructuren, zoals de groei van multinational corporations en de opkomst van nieuwe economische modellen.
 • Cultureel: Opkomst van de islamitische cultuur in Nederland, met migratie uit landen als Marokko en Turkije.
 • Technologisch: Technologische disruptie, met de opkomst van de personal computer en informatietechnologie.

1980-2000: Opkomst na Correctiefase

 • Economisch: Economische opkomst na de correctiefase, met een sterke groei van de Nederlandse economie, mede door deregulering.
 • Markt: Remember-fase met marktinnovaties, zoals de opkomst van de financiële dienstensector en de ICT-industrie.
 • Cultureel: Remember-fase met de bouw van moskeeën en een grotere erkenning van culturele diversiteit.
 • Technologisch: Remember-fase met technologische vooruitgang, waaronder de opkomst van het internet en mobiele communicatie.

2000-2020: Huidige Conflictfase

 • Economisch: Mogelijke correctiefase in de economie met de financiële crisis van 2008 en de recente economische impact van de COVID-19-pandemie.
 • Markt: Conflictfase in marktdynamiek, met bijvoorbeeld de opkomst van online retail die traditionele winkels onder druk zet.
 • Cultureel: Conflictfase in culturele verschillen, geassocieerd met de islamitische cultuur, met discussies over integratie en diversiteit.
 • Technologisch: Conflictfase in technologische disruptie, zoals debatten over privacy in het tijdperk van big data en kunstmatige intelligentie.

2020-2040 (Voorspelling): Opkomst

 • Economisch: Voorspelling van een nieuwe opkomstfase, mogelijk gedreven door innovatie in sectoren zoals duurzame energie en biotechnologie.
 • Markt: Nieuwe kansen in de marktontwikkelingen, zoals de opkomst van groene technologieën en de circulaire economie.
 • Cultureel: Veranderingen in culturele dynamiek, met toenemende nadruk op inclusiviteit en culturele uitwisseling.
 • Technologisch: Voorspelling van technologische vooruitgang, bijvoorbeeld in kunstmatige intelligentie, quantumcomputing en nieuwe communicatietechnologieën.
Volgens Carlota Perez en Kondratieff zitten we op een meervoudig Kantelpunt, waarin de oude technologie eindelijk wordt vervangen door nieuwe technologie.

3. Cyclisch Model Van 1450-Nu

De volgende stap is revolutionair namelijk totaal nieuwe Technologie combineren met een ander Bewustzijn.

Het kantelpunt 1889 staat in het midden van twee vallende Muren in Parijs en Berlijn.

Cyclisch model van -550-NU

We staan voor een dramatische keuze n.l. terug naar de Bron of Vooruit een compleet nieuwe ruimte in.

De cyclus van de Westerse Cultuur volgens Mikhail Bakthin staat voor een fundamentele keuze of de Materieele Ruimte in met Elon Musk of terug naar de Geestelijke Bron van de Boedha.

Deel 4 de Nieuwe Mythe

Volgens de Russiche cultuur-onderzoeker Bakthin , een tijdgenoot van Kondratieff gaat de cultuur door vaste fasen, waarbij we nu op weg zijn naar een nieuwe mythe, die door Joseph Campbell al was voorspeld als de Monomyth, het pad van de Held, die wordt geroepen.

Het Pad van de Held met de 100 Gezichten vertaald in een PoC-model.

In mijn bespiegelingen over een maatschappij zonder werk kwam ik op de Arts&Crafts-beweging, die werd ingehaald door de 1e wereldoorlog, die nooit is gestopt en nu in de Oekraine wordt uitgevochten.

De roeping.
Love rising from the mists, Promise me this and only this,Holy breath touching me, like a wind song Sweet communion of a kiss
De cyclus van Bakhtin.

Conclusie

Nederland is een eindpunt van vier rivieren, die vier Noordelijke Culturen verbindt.

Met name de havensteden Rotterdam en Amsterdam waren al lang een multi-culturele smeltkroes totdat

de “gastarbeiders” uit Turkije en Marokko een nieuw cultuurelement buiten de Randstad introduceerden wat vanwege de vrijheid van godsdienst alle steun kreeg om zich te manifesteren.

De “multiculturele” samenleving werd een fiasco, omdat deze in zichzelf gesloten groep nog steeds gericht op het land van oorsprong, zich negatief begon te profileren in de media en daarmee ook in de door de media gestuurde politiek.

De enorme veranderingen in de economie gestuurd door communicatie-technologie (ICT) en AI marginaliseerd grote delen van de samenleving en raakt alle culturen, waarbij de raddraiers inclusief de “leiders” de Nationaal Socialistische kaart zijn gaan spelen, waardoor Nederland in een vier-dimensionele crisis is geraakt.

terug naar het begin

Cultuur-onafhankelijke Relatie-Patronen

Volgens Alan Fiske komen In iedere cultuur dezelfde relatiepatronen voor, die opkomen en vervallen volgens een cyclus-model:


In het boek “Virtuous Violence” beargumenteren Alan Fiske en Tage Shakti Rai dat geweld vaak wordt gezien als een morele daad, die wordt gepleegd in dienst van het creëren, behouden, beëindigen of eren van sociale relaties.

De auteurs stellen dat geweld niet altijd eenvoudigweg een kwestie is van agressie of kwaad, maar dat het vaak wordt gedreven door een verlangen om geliefden te beschermen, sociale normen te handhaven of wangedrag te straffen.

Omhoog of Omlaag Springen

Een land kan Versnellen en omlaag (Herinner) en Vertragen omhoog (Revolutie) springen.

In het eerste geval (Remember) valt het terug op een oud patroon, terwijl er anders een totaal nieuw patroon ontstaat.

De panarchiecyclus, zoals beschreven door C.S. Holling, omvat niet alleen fasen van opkomst, consolidatie, instabiliteit en vernieuwing, maar ook de concepten van “Revolt” en “Remember”.

Deze toevoegingen geven een dieper inzicht in de reacties van systemen op verandering.

Communitas (Opkomst): In de beginfase van de panarchiecyclus, wanneer gemeenschappen streven naar verbondenheid, is er een gevoel van saamhorigheid en samenwerking. Het systeem groeit, en er ontstaat een gevoel van welzijn.


Hierarchy (Consolidatie): Naarmate het systeem consolideert en hiërarchieën worden vastgesteld, kan er een zekere mate van efficiëntie en stabiliteit ontstaan. Leiderschap en autoriteit worden erkend als cruciale elementen in het handhaven van orde.


Equality (Revolt): Echter, de natuurlijke drang naar gelijkheid kan leiden tot een fase van “revolt”. Mensen kunnen in opstand komen tegen bestaande structuren, strevend naar meer gelijkheid en rechtvaardigheid. Dit kan resulteren in sociale bewegingen, conflicten en een breuk met de gevestigde orde.


Authority (Instabiliteit): In reactie op de opstand kan er een periode van instabiliteit ontstaan. Leiders kunnen proberen hun autoriteit te handhaven, mogelijk gebruikmakend van geweld. Tegelijkertijd kunnen mensen zich verzetten tegen deze autoritaire reacties, waardoor de spanningen toenemen.


Remember (Vernieuwing): Na de fase van instabiliteit kan het “remember”-aspect van de panarchiecyclus naar voren komen. Dit houdt in dat systemen leren van eerdere ervaringen. Gemeenschappen herinneren zich de lessen uit het verleden en proberen innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.


Communitas (Vernieuwing): Met de geleerde lessen kunnen nieuwe vormen van gemeenschapsgevoel (Communitas) ontstaan. Het systeem begint aan een vernieuwde cyclus, met mogelijk nieuwe ideeën, structuren en gemeenschappelijke doelen.

Door deze elementen toe te voegen, wordt de panarchiecyclus complexer en meer adaptief. Het benadrukt het feit dat systemen niet alleen cyclisch zijn, maar ook veerkrachtig en in staat tot leren en aanpassing in het gezicht van verandering en verstoring.

Model Paths of Change

past op het model van Fiske en Holling en komt uit de Quaternion van Carl Jung die het weer uit de Alchemie en Egypte haalde.

De vier verticale en horizontale “spelen” komen ook voor in het model van Hfdst 1.

Waar komt het Populisme Vandaan?

In lijn met Europese democratieën ondergaat Nederland invloeden van globalisering, met economische groei en toenemende sociale verdeeldheid als gevolg. 

Politieke vervreemding, gekoppeld aan de angst voor culturele erosie en economische ongelijkheid, kan de vraag naar populistische oplossingen vergroten. 

De verschillen tussen degenen die wel en niet profiteren van globalisering kunnen leiden tot sociale en sociaaleconomische marginalisatie, waardoor de steun voor populistische partijen toeneemt. 

Vooral Nederlandse kiezers die zich sociaal gemarginaliseerd voelen, lijken vatbaarder voor de boodschap van populistische partijen, met name in welvarende en geglobaliseerde stedelijke gebieden.

Het niveau van nativisme en anti-immigratiestandpunten van zowel populistische als mainstream partijen kan de steun van kiezers beïnvloeden. 

terug naar het begin

druk hier

Featured

Deel 2: Wat is De Moeder van Alexander Grothendieck?

0 Introductie

Deze blog is een vervolg op deel 1 en gaat weer over Kunst en Vakmanschap.

Alexander Grothendieck ging in 1970 40 jaar voor zijn overlijden in 2014 als een kluizenaar leven in een huisje in de Pyreneeën.

Alexander Grothendieck

Mijn vorige blog over  Alexander Grothendieck ging over zijn wiskunde en zijn Nalatenschap van duizenden getypte vellen papier waarin hij heeft geprobeerd om uit te leggen hoe de wiskunde en de wereld verder moesten gaan.

Deze blog gaat over de Moeder (Vorm en Functie) en de Vader (Getallen, Hoekig.) van de Wiskunde.

0.1 Leeswijzer

Wat bedoelde hij eigenlijk met Moeder?

1 Wat is Wiskunde?: Wiskunde is een Regelsysteem, een manier van Redeneren met behulp van de regels, een verzameling mensen, die een bepaald soort Patronen zien en een Spel met de Verbeelding.

De vier zienswijzen van Paths of Change geplaatst in de Quaternion van Jung, waarbij iedere kruis-connectie een Tegenstelling is, waardoor het Kruispunt de Lege verzameling is, het Niets.

2 de Moeder van de Wiskunde schenkt het Leven aan Vloeiende vormen en bewegingen van het Lichaam.

3 de Vader van de wiskunde is hoekig en gaat over tellen en getallen. Het gaat over symmetrie en patronen die niet afwijken van de regels.

4 Vorm Je kunt de wiskunde Breien zodat het geen brei wordt van lang-dradige stellingen.

5. Over Stroom-systemen en de Boom des Levens.

6Bart Brouwer de Vader van de Intuitieve Wiskunde woonde met Mondriaan en Frederik van Eeden in een Commune in Laren. Wat hij Zag kun je zien in de Victory Boogie `woogie.

7. De Magie van de wiskunde.

8 Conclusie: Aan het eind van een ingewikkeld zoekproces ontdekte ik, dat ik het antwoord al 20 jaar geleden had gevonden in de Tetractys van Pythagoras.

De geschiedenis herhaalt zich.

Collage

Deze blog is een collage van stukjes en beetjes rondom het thema Wiskunde en Kunst en een vervolg op mijn blogs ove Arts&Crafts.

1. Wat is Wiskunde?

 Wiskunde: de Kunst van het In-Zien

Met onze ogen kijken we naar buiten, maar we kijken eigenlijk met behulp van wat we al gezien hebben, ons geheugen, wat eigenlijk in onze spieren zit.

Wiskunde is de Kunst van het In-Zien.

Deze kunst is in de war geraakt door de producenten van lang-dradige bewijzen.

Wiskunde als Redeneerkunst

Geautomatiseerde Wiskundige

Het bewijzen is vrijwel geautomatiseerd en kan worden omgedraaid, waardoor de computer zelf kan gaan onderzoeken en redeneren.

Die computer is blind, heeft geen lichaam en kan dus niet inzien.

Hierdoor is de Wiskunde nog steeds een MensenKunst.

Wiskunde als Compositie:

Een Wiskundige is een Componist net als alle andere Componisten.

Componeren kun je met van Alles.

Ik kwam er al lang geleden achter dat er heel veel beroepen zijn die Componeren zoals Wiskundigen, Componisten, Architecten, Koks, Schilders etc.

Ze gebruiken andere discrete elementen zoals Noten, Smaken, Geuren maar ook maar ook continue analoge elementen zoals Verf, Mensen en Bewegingen (Ballet) tot en met hele Bedrijven of Landen (Strateeg).

Category Theory:

is een moderne vorm van wiskundig componeren met als nadeel, dat alle vervormingen of transformaties in wiskundige Functies worden gestopt.

Programmeren, Proberen of Spelen:

Dit terwijl een Bewijs, een kookboek of een Eecept een opsomming van handelingen zijn en er heel wat wordt Geprobeerd of Gespeeld.

Wiskunde als Spel der Verbeelding:

Een Spel een functie van de Creativiteit, die verbeeldt soms zonder Beelden.

PoC afgebeeld in een Spelcyclus

Saunders McLane introduceerde Grothendieck in de Category-theory

In de Category-theorie kun je een theorie met behulp van een “Functor” (f) afbeelden op een andere theorie.

Je kunt die functies (f en g) weer koppelen in een aan andere functie (h=fxg) , waardoor er “Loops” ontstaan.

Die loops kun je terug brengen tot een Basisloop, het punt, (bindu) . de Lege Verzameling,, “het Niets“.

2 Moeder -> Rond en Stromend

Wat is de en Moeder van de Wiskunde?

De moeder is rond en, zorgend.

De moeder van de Wiskunde Stroomt en bestaat uit Continue Functies.

Het Lichaam van Chartres

De kathedraal van Chartres is een multidimensionaal model, waarbij vorm en inhoud volledig op elkaar zijn afgestemd.

Het is een lichaam zichtbaar in alle proporties.

Krachtcentrum

Het was al in de oertijd een Krachts-Centrum , waar de Druiden verzamelden.

Het is het Hartchakra van de wereld.

Dat merk je onmiddellijk als je er binnenkomt.

Ieder detail bevat dezelfde boodschap, dat van de Cyclus, in de Cyclus etc.

BlackMadonna
de zwarte Moeder Maria en Kind Jezus in de Kathedraal van Chartres. De scepter en de twee kronen inclusief de wijzende vinger van het kind wijzen nnaar boven de top waarin de spiraal eindigt en begint met het Licht.
De ramen van de Kathedraal van Chartres vormen een Spiraal met de Punt boven in.
Sketch of the labyrinth of Chartres cathedral and map of Notre Dame de Laon cathedral (engraving)
Labyrint van de Cathedraal van Chartres.Het is het resultaat van een Slinger.

Het plan bestaat uit Vier Hoeken 6 hoeken va 60 graden net als bij de E8, de ultieme symmetrie.

3 Vader: Hoekige Stilstaande Symmetrie:

De Vader is Vierkant(Hoekig) en gebaseerd op Tellen en Getallen.Het gaat hier om geometrie.

De E8 is het meest symmetrische systeem in de wiskunde.
Het verklaart de Super symmetrie van de huidige natuurkunde.Het model past op het symbool van het Hart Chakra.
Slide1
George Klir onderscheid Operationele en Cognitieve Duals die eigenlijk allebei een combinatie zijn van Statisch (de Vader) en Dynamisch (de Moeder)
Compressie (Omhoog) en Expansie (Omlaag).

Rotaties

De natuurkunde kan ook worden verlaard m.b.v. Rotaties (Draaiing) in hogere dimensies.

Imaginair

Die rotaties komen uit de z.g. complexe getallen.

Die zijn gebaseerd op de wortel uit -1, i genoemd (imaginair).

i staat voor een hoek van 90 graden op een lijn wat men een Dimensie noemt.

Intuitie Visualisatie Inzien en Uitzien:

De wiskunde is vastgelopen door veel te veel te redeneren en een onbegrijpelijke vaktaal te ontwikkelen.

Vandaar, dat de AI die wiskunde heel makkelijk kan uitleggen (uit elkaar halen), kan recombineren, en wat nieuws kan maken.

Schieten we daar wat mee op?

Het gaat om Visualisatie wat de vader is van Inzien of Intuitie.

Visualisatie is de vader van de Magie.

De weg naar binnen is net zo lang als de weg naar buiten.

Uiteindelijk komen ze elkaar tegen in het Hart.

E8 en Quasi Crystallen

Hoe Maak je de E8 symmetrie?

E8 door te Vouwen

Het universum is een Gevouwen Vouw (etc).

4 Vorm: E8 door te Breien:

Kunst <-> Wiskunde

Eigenlijk ben ik op zoek naar de perfecte combinatie van wiskunde en kunst (of andersom).

JDaina Taimina: Je kunt het Wis-en Natuurkundige Universum ook Breien.

5 Stroom-Systemen

in de natuur en de mens stroomt er van alles (Pantha Rei) en iedere stroming resulteert in hetzelfde patroon, de Boom de Levens.

De Boom is onder en boven de grond hetzelfde en is in de grond via een ragfijn netwerk verbonden met alle andere bomen.

Het patroon van de Boom des Levens herhaalt zich met een hoek van 90 gragen en omhoog, omlaad, naar boven en naar achteren.

Flow

Alles Stroomt:

6. Bart Brouwer

Ik ben met GPT in gesprek gegaan.

Die adviseeerde mij, na erg veel uitleg van mijn kant, om is te gaan kijken naar de Functionaal-analyse en Thimothy Gowers.

De laatse omdat ik een referentie maakte naar de Intuitieve wiskunde van Bart Brouwer, een vriend van Mondriaan.

Ze ontmoeten elkaar in de ?commune van frederik van Eeden in Laren.

Ik ontmoette Brouwer in mijn 1e jaar Wiskunde in 1969 en voelde dat hij gelijk had.

In de Victory Boogy Woogie probeert Mondriaan een patroon te doorbreken.

Spelen met Patronen

Als je een (wiskundig) patroon hebt gevonden kun je met behulp van generalisatie technieken andere patronen vinden.

Die technieken zijn combinaties daarom is de combinatoriek ook het vakgebied van Timothy Gowers en volgens Leibniz de moeder van de magie.

Spirituele Wiskunde

De hut ‘Vredewacht’, Schapendrift 82 in Blaricum. In 1915 gebouwd door architect Ru Mauve voor Betsy van Hoogstraten, ooit een geliefde van de schrijver Frederik van Eeden Blaricum, 29-05-09. "Hut" aan de Schapendrift 82. Verhaal stichting Dooyenwaard. Foto Leo van Velzen NrcHb.
de “Hut” van Brouwer was vlak naast de Hut van Mondriaan in Laren.
lejb.jpg

Bart Brouwer was een heel slim kereltje, die al vroeg de Bhagavad Gita las en er naar wilde leven. Dat deed hij zijn hele leven.

Voorbeelden van Visualisaties

6 Magische Herhaling

De link hierboven gaat om een persoonlijke analyse over de vele “Wonderlijke” effecten, die optreden als je in de wiskunde een bewerking, zoals vermenigvuldigen weer terugedraaid (delen) waardoor het gecombineerde effect hier een 1 (Eenheid) is.

De blog laat ook zien, dat er altijd Voorlopers zijn zoals Hermann Grassman , de uitvinder van de Geometrische Algebra in 1844 en bedriegers zoals Newton, die de weloverwogen de oorspronkelijke griekse wiskunde in de war bracht door een Ratio als een Deling te definiëren terwijl het een Verhouding is.

add-bivectors
In de door Grassmann in 1844 ontdekte Geometrische Algebra kun je Rekenen met Magnitutes (Ruimten).

Bott-periodicity

Bott-periodicity is een voorbeeld van een nog steeds onbegrepen herhaling van de Lopende Loops die je op een N-dimensionale Bol kunt tekenen, die grotendeels worden bepaald door het feit dat je een elastiekje om een stokje (hier een “gat” genoemd) niet tot een punt kunt samenbrengen.

K-theorie

Een tragisch voorbeeld van vaktaal waardoor geen mens het meer snapt behalve sommige experts.

Kindertekening

8 Conclusie

Aan het einde van het onderzoek voor deze post ontdekte ik , dat ik het al eerder had opgeschreven

Heen-en-Weer:

Het ging toen om de heen-en-weer-patronen in de wiskunde, waarbij men steeds probeert om te onderzoeken of een bewerking kan worden teruggedraaid, waardoor er eigenlijk weer een Eenheid ontstaat.

Die eenheid kan een 1 zijn of een nul (0) zijn of de Lege verzameling ∅.

Geometrie van de verandering

Later ontdekte ik dat je alles met elkaar kunt verbinden, waardoor er een geometrie van de verandering ontstaat,

De wiskunde en het universum zijn symmetrisch met een zelf gekozen centrum, wat in pricipe een punt kan zijn.

The four Geometries of Paths of Change

Terug naar het begin druk hier.

Featured

HVP: de Holistische VolksPartij komt eraan.

0: Het wordt tijd dat we de Grote Sprong gaan maken.

Ga naar deel 1 De Zelfontplooiende Mens in een Zelfontplooiende Staat druk hier

Deel 2 Theorie druk hier.

Deel 3 Wat kan de HVP doen? druk hier

0. de Grote Transitie Vindt nu Plaats

In maart 2025 over 1.5 jaar zijn er al weer verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Er is dus voldoende tijd om een nieuwe partij in de vorm van een beweging vorm te geven.

Ik heb die beweging als werknaam de Holistische Volkspartij gegeven omdat de grote transitie daar over gaat.

Demos (Volk) Cracy (Macht):

Het gaat er om om het Volk (demos) de macht (cracy) terug te geven zonder gebruik te hoeven maken van de vastgelopen Democratische instrumenten.

Grote Transitie van Dualiteit naar Eenheid:

De grote transitie is zichtbaar in de omslag van de Kondratief cyclus in combinatie met het begin van een nieuwe Precessie-cyclus.

Omdat ik niet meer geloof, dat de huidige politieke partijen de grote transitie aan kunnen heb ik besloten om die zelf in gang te zetten door in eerste instantie uit te leggen wat een Holistische Politieke visie en de grote Transitie inhouden.

Precessie ‘Cyclus

De precessie-cyclus was al duizenden jaren geleden bekend. Ze toont zich in de verandering van de Poolster. De cyclus duurt ongeveer 25.722 jaar en verklaart de verandering van het Klimaat, maar ook de activiteit van de Zon, die weer invloed heeft op de Geestelijke toestand van de mens.

Mens als Drager van het Water

De stap waar wij in terecht komen wordt Aquarius (Waterman) genoemd.

Vernieuwing

Het is de eerste fase van een hele nieuwe cyclus.

Het is de overgang van de Haak van de Dualiteit (Goed en Kwaad) van Vissen (Pisces) naar de golvende lijnen van Aquarius, die voor het Holistische van het Inzicht en de scheppende kracht van de Heilige Geest staat.

Het gaat om de Verbeelding (geel) die de werkelijkheid schept.

Innovatie voor Iedereen

De Waterman-fase is een tijdperk van verandering en innovatie, waarin we samenwerken om een ​​betere wereld te creëren voor iedereen.

Opzetten Lerende Community van de Partij

Binnenkort ga ik het ondersteuningssysteem voor de “partij” opzetten in de vorm van een Community of Practice, die ik weer vertaal naar ai-ondersteunde software.

De Huidige Politiek is Achterhaald

De huidige politieke partijen geloven in een papier- en wetten gestuurde dualistische Overheid.

In de cyclus van de samenleving levert de overheid het product Handhaven.

Virtuele Overheid

De partijen beseffen niet dat de virtuele overheid er al is.

Wil je weten welke verkiezingsprogramma’s de grote stromingen in Nederland ze hebben? druk dan hier.

Meer weten over de meest recente partij NSC (Nieuw Sociaal Contract)? druk dan hier. NSC is een Christelijk Sociale partiij.

Socialisme is een Basis-ideologie

Socialisme is één van de vier Basis- Ideologieën.

Franse Revolutie

De ideologien zijn een gevolg van de Vrijheid van handelen, meningsuiting, godsdienst en vergadering, de Gelijkheid van Behandeling en vooral de Broederschap van de Franse Revolutie.

De Amerikaanse revolutie werd bestuurd door de Vrijmetselaars, die voorkomen uit de Middeleeuwse bouwers van de Cathedralen.

De Spiraal van de Kathedraal van Chartres.

De geprefereerde orSociale ganisatievorm is de Coöperatie (CS).

Daarnaast zijn er de Hierarchie (AR), Het Bedrijf (MP) en het Kunstenaars Collectief (EM), waarin Ideeën worden geRuild.

De vier relatietypen van Alan Fiske afgebeeld m.b.v. Paths of Change en imgepast in een Productie-cyclus.

Deel 1: de Zelfontplooiende Mens in een Zelfontplooiende Staat

In dit deel gebruik ik de theorie van deel 2.

Wat is Holistisch?

Holistisch betekent dat je iets als een Geheel ziet.

Je kunt iets als een geheel zien als het geheel kunt Overzien.

Daartoe moet je een passend Gezichtspunt vinden.

Als het geheel te groot is zit dat punt in het midden van het midden.

Je kijkt dan van Binnen naar Buiten.

Je kunt ook binnen blijven aanVoelen met de Emoties en inZien met de Verbeelding.

Verder kun je ook nog Denken dat je het allemaal al Weet.

Op het plaatje zie je dan dat je dan van alles een Kaart maakt of een Plan of Model.

Je gaat steeds verder weg van de aarde omdat je alles abstraheert.

Daar is wel een einde aan namelijk een Punt, de “Singularity“.

Je kunt alleen nooit meer terug.

Volgens Alfred Korzybski  is”the Map is not the Territory“.

Dat betekent dat model niets zegt over de realiteit waar het een verklaring denkt te zijn.

Zo zegt een Partijprogramma niets over de Partij.

De “Proof is in the Pudding“.

Context:De vier mogelijke gezichtspunten hebben een gemeenschappelijk Kruispunt.

Een partij heeft een Visie (geel), die wordt “gedragen” door een Theorie, die Ideologie (idee) wordt genoemd.

Aanhangers van een ideologie geloven in een specifieke vorm van Samenwerken.

Die vorm is te vinden in de vier Samenwerkingsmodellen van Alan Fiske.

De vier relatietypen van Alan Fiske vertaald in het model van Paths of Change.

Opvallend is dat ze alle vier in een specifiek Deel van de Cyclus opereren.

Het kruispunt noemen we het Hart, het Bewustzijn of de Monitor.

Harmonie

Het Kruispunt zorgt voor Harmonie door te voorkomen dat  één van de vier “krachten” te dominant wordt.

Het hart verbindt Hoofd en Lichaam.

Mens als Motor

Een cyclus is een Dynamisch systeem wat betekent dat er iets is wat de cyclus draaiende houdt.

Dat is de Mens of in de Natuur zijn het organismen of uiteindelijk het Licht.

Persoonlijkheid

De menselijke persoonlijkheid past op haar of zijn eigen Cyclus.

Haar of zijn zijn in de taal Tegendelen.

Ze Vullen elkaar Aan.

Een plaatje uit een tekst over Interpersonal Theory. Twee van de De vier wereldbeelden verbonden door de twee variabelen Agency en Communion bepalen de Persoonlijkheid.

Agency & Communion

“Agency verwijst naar het streven van een individu om de omgeving te beheersen, het zelf te bevestigen, competentie, prestaties en macht te ervaren. Daarentegen verwijst Communion (gemeenschap) naar de wens van een persoon om nauw verbonden te zijn, samen te werken en te versmelten met anderen (Bakan, 1966).”

Yin en Yang

Agency en Communion passen perfect op Yin en Yang en Mannelijk en Vrouwelijk.

Hiermee komt het totale denksysteem van het oude China en India ter beschikking.

SUS: Smart Urban Space

Sus was het allereerste ontwerp voor een “echte” Slimme Veerkrachtige stad (Den Haag).

Het ontwerp kan ook op iets groter als een Land of iets kleiners, zoals een stad, een familie of een lichaam worden toegepast.

Stad, Land, Ecologie, Lichaam , Orgaan, Cel,

Ze passen allemaal in elkaar zodat ze allemaal een grote gekoppelde cyclus (spiraal) , communie of een ecologie vormen.

De Wetenschap verandert niet wel de Benaming, waardoor er vele wetenschappen zijn, die zonder het te beseffen over het Zelfde gaan.

De Sequence of Origins van Len Troncale.

De Mens staat Centraal

Het ontwerp bestaat uit Vier lagen, die weer bestaan uit een cyclus, die bestaat uit Vier stappen waarin de Mens een rol speelt.
Het is een implementatie van Paths of Change X Paths of Change.

De Stad Ontplooit Zichzelf:

Het model bevat vier uitingen, die onderling verbonden zijn door een monitor, die de balans in de gaten houdt.

Productie en Consumptie Netwerk, waarbij de twee netwerken contra ronddraaien.

De Stad bestaat uit Gekoppelde Sociale Netwerken:

Het zelfde plaatje als hierboven maar nu met een specifiek pad van verandering wat past op het concept Anti-Fragility van Massim Taleb, waarin het bestuur de rol van intermidiair heeft gekregen en het Volk (Sociaal) bepaalt, zoals dat in een demcratie hoort.

De Ontplooiende Mens

wordt beschreven door de Pyramide van Maslow, die eigenlijk ook weer een Cyclus is.

De mens is een Veer-krachtig systeem wat terugvalt op een Set-Point, die wordt omgeven door een staande golf, die soms door een schok breder kan uitslaan. Besef, Ontkenning,
Emoties en Inzicht vormen een Productie-Cyclus.
Zij Dempen de uitslag van de golf.
Een veer is eigenlijk een ijzeren Spiraal.

Menselijke Behoeften

Passen op de pyramide van Maslow en interacteren zoals de Kubler Ross-cyclus laat zien.

Ze passen ook op het model van Paths of Change en zijn gebruikt om de

Rechten van de Mens

vorm te geven:

Lichaam:

Interactie met veiligheid: Als fysiologische behoeften niet zijn vervuld, kan dit een gevoel van bedreiging of onveiligheid veroorzaken.Interactie met behoeften aan liefde en verbondenheid: Het gebrek aan vervulde fysiologische behoeften kan de capaciteit voor verbinding en sociale interactie verminderen.

Veiligheid:

Interactie met behoeften aan liefde en verbondenheid: Als veiligheidsbehoeften niet zijn vervuld, kan dit leiden tot wantrouwen en moeilijkheden in relaties.Interactie met behoeften aan eigenwaarde: Een gebrek aan veiligheid kan het gevoel van eigenwaarde beïnvloeden en leiden tot gevoelens van onzekerheid en twijfel.

Liefde en Verbondenheid:

Interactie met behoeften aan eigenwaarde: Intieme relaties en sociale verbondenheid kunnen bijdragen aan een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.Interactie met zelfactualisatiebehoeften: Positieve relaties kunnen een basis vormen voor persoonlijke groei en zelfactualisatie.

Eigenwaarde:

Interactie met zelfactualisatiebehoeften: Een gezond gevoel van eigenwaarde kan bijdragen aan de ontwikkeling van iemands potentieel en streven naar zelfactualisatie.

Zelfactualisatie:

Interactie met de behoefte aan spirituele vervulling: Zelfactualisatie kan een dieper begrip van spirituele behoeften bevorderen en bijdragen aan een gevoel van betekenis en doel in het leven.

Spring direct naar de Toepassing van een HVP-infrastructuur:

Deel 2: Theorie

In dit deel haal ik van alles op uit vorige Blogs.

Holisme: Van Alle Kanten Bekijken

De grote vraag is Hoeveel van die kanten er zijn.

Je kunt de Hoeveelheid heel simpel opbouwen door te combineren en te beginnen met het meest simpele gezichtspunt Geen gezichtspunt.

In het begin vond er een splitsing plaats die orde en niet-orde schiep.
Uiteindelijk is alles een combinatie van niets met niet-niets etc etc.

In den beginne was het Licht

Van niets naar niet niets past op wat we nu van het licht wetren.

E8: Maximale Symmetrie

Volgens de huidige natuurkunde is alles te verklaren met de E8-symmetrie, die heeft Acht dimensies.

Dit plaatje toont E8 , de hoogste symmetrie in de wiskunde. Hier kun je zien hoeveel gezichtpunten er zijn.
Besef, dat de Mens er meestal maar twee heeft en soms zelfs 1,
In dat geval is er sprake van een geestelijk probleem.

Golden Age

Volgens Carlota Perez, een collega expert in economische cycli gaan we binnenkort over op wat zij de Golden Age noemt. Het is een enorme transitie, waarin alle “ouderwetse” instituties en technologie wordt vervangen.
De Kondratiefcyclus is in conjunctie met de Precessiecyclus.
Een overzicht van de periode 1450 tot 220, waarin het Kantelpunt 1889 zichtbaar is. De laatste stap in het plaatje Global Brain is niet alleen technisch (AI) maar ook “geestelijk”. Ze wijst naar een verandering van bewustzijn (“the Last Trumpet“,
het zevende zegel).

Het Kruispunt, het Midden van het Midden

Een holistische politieke visie is een visie, die alle ideologien verbindt vanuit het kruispunt in het midden van het midden.

Politieke Ideologie

In maart van dit jaar ontdekte ik dat alle politieke visies passen op de zienswijzen van Paths of Change en dat de Nederlandse partijen zich volledig concentreren op één zienswijze (Rood Sensory), die past op het kapitalisme.

Geld

Hierdoor wordt alles in geld uitgedrukt.

Het kapitalisme is in Nederland uitgevonden en wordt ook wel calvinisme genoemd.

De vier zienswijzen van Paths of Change (PoC)kun je op 12 manieren verbinden waardoor er 9!(= 362880=36×35) rondgaande paden uitkomen.

Spellen

De 12 koppelingen van PoC kun je ook beperken tot 6 dualiteiten, die betrekking hebben op de Economie (Blauw rood) of de Cultuur (Groe Geel, de Kunst (Geel Blauw) of de Markt (Rood Blauw). De twee kruisspelen zijn Politiek en Uitvinden.

Ideologie = Relatie-Type:

Alan Fiske heeft ontdekt dat er vier relatietypen zijn , die weer passen op PoC. Ze passen op de vier basis-ideologien.

Hierdoor is Politiek eigenlijk een voorbeeld van Conservatief-Socialisme.

De vier Relatietypen volgens Alan Fiske geordend in een Productiecyclus.
Relationship Typologies (Chapter 6) - The Cambridge Handbook of Personal Relationships

3. Wat kan de Beweging doen?

3.1 het Vervangen van een Enorme Bureaucratie:

Een voorbeeld:

Ruimtelijke Ordening

De samenvatting en “kritiek” op het “nieuwe” beleid van de overheid m.b.t de Ruimtelijke ordening kost ongeveer twee dagen.

Hier is een Planbureau voor de Leefomgeving jaren mee bezig geweest, waarbij er allerlei deskundigen, belangenorganisaties, andere overheidsdiensten, advies bureau’s en soms ook burgers zijn betrokken

Allemaal om te kunnen bepalen waar we mogen bouwen.

Als dat is besloten kost het weer jaren voordat er een stukje grond is en dan duurt het nog jaren voordat er een huisje staat..

Dit terwijl een door de HVP opgebouwde community in combinatie met alle “Open” Data die er al is in combinatie met de bestaande End-user Computing hulpmiddelen, dsamen met een AI-tool als GPT het in Real-time kan doen.

This image has an empty alt attribute; its file name is scenarios-PoC4.001.jpeg
Een ontwerp van een AI-gestuurd dialoog-systeem.

3.2 Programma

Een ander voorbeeld met dezelfde strekking is de Verkiezingsprogramma’s.

Die zijn gemaakt door m.b.v de Theorie van Maslow (zie deel 1) een programma te genereren en dit te vullen met de standpunten van de partijen, die worden bepaald door hun ideologie, die weer uit de relaltietypen an Alan Fiske komt en past op de Menselijke persoonlijkheid.

Dit betekent, dat het sysyeem van de HVP realtime verkiezingsprogramma’s en partijen kan genereren op basis van de persoonlijkheden van de participanten.

Dit bespaart miljarden en veel trustratie.


Thema’s per Partij met Standpunten

OnderwerpKorte OmschrijvingPartijen met Standpunten en Nuances
Klimaat en MilieuStreven naar klimaatneutraliteit en vermindering van broeikasgasuitstoot.VVD (gematigde aanpak), CDA (balans economie en klimaat), D66 (ambitieus), GL (sterke nadruk), PvdA (ambitieus), PVV (kritisch), BBB (geen standpunt)
ZorgVerbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg.SP (sterke publieke zorg), PvdA (investeringen), D66 (innovatie), CDA (combinatie publiek en privaat), PVV (kritisch), BBB  (geen standpunt
OnderwijsInvesteringen in het onderwijssysteem en gelijke kansen voor alle studenten.D66 (innovatie), GL (investeringen), PvdA (kansengelijkheid), CDA (kwaliteit), PVV (kritisch), BBB (geen standpunt)
Economie en WerkgelegenheidBevorderen van economische groei en het creëren van banen.VVD (economische groei), CDA (familiebedrijven), D66 (innovatie), SP (bescherming werknemers), PVV (kritisch), BBB (focus op landbouw en MKB)
WonenBetaalbare huisvesting voor iedereen en aanpakken van woningtekorten.VVD (marktwerking), GL (betaalbaarheid), PvdA (sociale huur), SP (betaalbaarheid), PVV (kritisch), BBB (focus op landelijk wonen)
VeiligheidBestrijding van criminaliteit en het waarborgen van veiligheid.VVD (strenger straffen), CDA (veiligheid op straat), PVV (harde aanpak), D66 (preventie), SP (sociale oorzaken aanpakken), BBB (veiligheid op het platteland)
ImmigratieBeheersen van immigratie en integratie van nieuwkomers.VVD (strengere immigratieregels), CDA (integratie), PVV (zeer restrictief), FvD (restrictief), SP (mensenrechten), BBB (beperkte migratie voor arbeid)
OngelijkheidVerminderen van sociale ongelijkheid en inkomensongelijkheid.SP (verminderen inkomensongelijkheid), PvdA (inkomensnivellering), D66 (kansengelijkheid), GL (herverdeling), PVV (kritisch), BBB (geen standpunt )
EuropaStandpunt over Europese samenwerking en EU-beleid.D66 (pro-Europa), GL (pro-Europa), PvdA (pro-Europa), CU (kritisch), PVV (EU-scepsis), BBB (EU-kritisch, focus op nationale belangen)
Duurzame LandbouwBevorderen van duurzame landbouwpraktijken en biodiversiteit.GL (sterke nadruk), PvdA (duurzame landbouw), SP (verduurzaming), Volt (duurzaamheid), D66 (hervormingen), BBB (focus op agrarische duurzaamheid)
Internationale SamenwerkingInzet voor internationale samenwerking en ontwikkelingshulp.GL (sterke nadruk), PvdA (ontwikkelingshulp), SP (eerlijke handel), Volt (internationale samenwerking), D66 (multilateraal), BBB (geen standpunt)

Terug naar begin

druk hier

Nieuw Sociaal Contract: Analyse van Het 1e VerkiezingsProgramma.

Introductie

Het verkiezingsprogramma van NSC is uitgebracht dus het kan worden vergeleken met de in de statuten van en doelstelling van de partij samengevat in

Een samenleving waarin iedereen zich veilig, gehoord en gerespecteerd voelt.

Voor een samenvatting van het verkiezingsprogramma van NSC druk hier.

Direct naar de Conclusie druk hier.

Op 6-9-2023 heb ik alle toen beschikbare verkiezingsprogramma’s onderzocht.

Het programma van NSC ontbrak toen.

Het grote verschil is dat NSC al lang geleden op 19-8 2023 een filosofische onderbouwing had gemaakt, die ik toen goed heb bekeken. Die gebruik ik nu weer in Hfdst. 1.

Daarnaast heb ik op 29-3-2023 een en analyse van de Ideologie achter de grote partijen uitgevoerd. Die gebruik ik ook weer.

Leeswijzer

0. Samenvatting Partijprogramma NSC m.b.v GPT druk hier.

1. Uitwerken Uitgangspunten van de Partij tot een toetsbaar systeem druk hier

2. Analyse van het Verkiezingsprogramma per hoofdstuk druk hier

Bijlage 1 Plaatjes en Links naar andere Blogs druk hier

Bijlage 2 Dokumenten druk hier

Introductie NSC

Recent is de partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) opgericht.

In deze blog onderzoek ik het Verkiezingsprogramma en kijk ik ook of het past op de Uitgangspunten en de Statuten, die staan allemaal in Bijlage 2.

Dit hoofdstuk overslaan en gelijk naar Hfdst 1:

0 Samenvatting Partijprogramma m.b.v. GPT

Met behulp van GPT heb ik alle hoofdstukken van het programma onderzocht en samengevat en dat nog een paar keer gedaan tot de doelstelling er uit kwam.

Het meest afwijkende van de uitgangspunten is Hfdst. 4 Migratie.


Samenvatting van de Samenvatting

Als je dit programma wilt vergelijken met andere partij-programma’s druk hier.

Doelstelling: Een veilige, inclusieve en duurzame samenleving waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt

Programma:

1.Goed bestuur: Een transparante, betrouwbare en effectieve overheid. Meer inspraak voor burgers.

2. Bestaanszekerheid: Basisinkomen, goede huisvesting en schuldhulpverlening voor kwetsbare groepen.

3. Huisvesting Coördinatie van de overheid voor effectieve samenwerking en preventie van ongewenste situaties in de huisvesting.

4. Migratie: Selectief migratiebeleid gericht op arbeidsmigratie, studiemigratie en gezinsmigratie. Goede integratie van nieuwkomers.

5. dentiteit en cultuur: Diversiteit benadrukken, actief burgerschap stimuleren en cultureel erfgoed beschermen.

6. Onderwijs: Kwaliteitsonderwijs met goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Ondersteuning voor leraren en investeringen in beroepsonderwijs.

7. Arbeidsmarkt en werk: Inclusieve arbeidsmarkt, omscholing stimuleren en administratieve lasten voor het mkb verlichten.

8.Gezondheidszorg: Preventieve zorg, geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning voor ouderen.

9. Fysieke leefomgeving: Duurzame leefomgeving met voldoende water, natuur en ruimtelijke kwaliteit.

10. Digitale omgeving: Digitale geletterdheid bevorderen, persoonsgegevens beschermen en digitale beveiliging versterken.

11. eiligheid en leefbaarheid: Georganiseerde misdaad bestrijden, paraatheid bij rampen en veelvoorkomende criminaliteit aanpakken.

12.Nederland in de wereld: Vreedzame oplossingen streven, investeren in defensie en ontwikkelingssamenwerking.

13. Overheidsfinanciën: Begrotingstekorten beperken, fiscaal beleid herzien en financiële sector versterken.

Het Begin: Toeslagaffaire

NSC is grotendeels gebaseerd op het gedachtengoed van de Katholieke Pieter Omtzigt, die door de Toeslag-affaire samen met Renske Luyten omhoog in de Publiciteit is geschoten.

de Personalistische filosofie heeft erg veel relatie met de Katholieke Kerk, de Remonstrantse Kerk en met de overgang van de SDAP naar de PvDA in 1945.

Socialisme

Personalisme is een vorm van Socialisme.

Pacifisme

Het personalisme heeft het Christelijk Pacifisme geinspireerd dat ik in mijn jeugd heb meegekregen.

Vandaar, dat de Nato-retoriek in Hfdst 13 mij vreemd overkomt.

1 Uitgangspunten

In een vorige blog heb ik vooral de Filosofische Uitgangspunten geanalyseerd die betrekking hebben op het Personalisme.

Dit staat letterlijk in de statuten: “De Partij streeft naar een nieuwe maatschappelijke ordening waarbij de burger in een democratische rechtsstaat richting geeft aan de Economische en Sociale ontwikkelingen in het fysieke en digitale domein.

Daarbij staan Persoonlijke verantwoordelijkheid, Gezin, Familie en Gemeenschappen, en gespreid privaat bezit centraal.

In de ordening is de samenleving van burgers en maatschappelijk middenveld in Evenwicht met Staat en Markt.

De partij gaat uit van een Relationeel en Personalistisch mensbeeld“.

De Uitgangspunten van NSC passen op het model wat ontstond vanwege mijn onderzoek van het boek Antifragility (onkwetsbaarheid) van Nassim Taleb.

Personalisme -> Plato

Het is niet zo moeilijk om het Personalisme terug te voeren tot Plato, die de mens beschreef met behulp van een combinatie van vier Kardinale Deugden, die later netjes zijn ingepast in de Christelijke Romeinse leer.

4 Kardinale Deugden

Het gaat om Geloof (Wijsheid), Hoop (Rechtvaardigheid), Moed (Doorzettingsvermogen) en Liefde (Matigheid).

Met behulp van de Plaatjes en Links in Bijlage 1 is er wel uit te komen.

Verdere uitwerking Uitgangspunten

Grootschalig (systeem) <-> Kleinschalig (Menselijke Maat)

Aangezien het personalisme uit gaat van de Mens is het niet zo moeilijk om te concluderen dat een grootschalige Abstracte aanpak zoals nu wordt toegepast in de Kernenergie en vooral in de (Digitale) Technologie niet past.

We moeten van Asociale liefdeloze Centrale grootschaligheid terug naar Decentrale onderling gekoppelde sociale Kleinschaligheid.

Ontmenselijking van het Werk

Na de steeds verder gaande mechanisering van het werk zijn de laatste Protesten van de Kunstenaars en Vakmensen aan het eind van de 19de eeuw gestopt, waarna de machine stap voor stap alles heeft overgenomen.

NSC moet de Ontmenselijking Stoppen!

Het stoppen en terugdraaien van de ontmenselijking van de technologie moet een Hoofddoel zijn van NSC.

2 Het Verkiezingsprogramma per Hoofdstuk

Leeswijzer Hfdstuk 2

2.1 Hfdst. 1 Goed Bestuur druk hier.

2.2 Hfdst. 10 Digitalisering druk hier.

2.3 Hfdst. 11 Veiligheid druk hier

2.4 Hfdst. 7 Economie druk hier

2.5 Hfdst.8 Gezondheidszorg druk hier

2.6 Onderwijs druk hier

2.7 Huisvesting druk hier

Rest volgt zie anders de Bijlage.

2.1 De Rechtsstaat (Hoofdstuk 1)

Ecologie

Door een presentatie van de franse filosoof Bruno Latour voor de WRR besefte ik dat de staat een ecologie is, die dan ook perfect past op het Panarchie-model van Holling cs, die het model uit de praktijk en daarna de Complexiteitswetenschap hebben gehaald die een vervolg is van de Cybernetica, die de inspiratie gaf voor de christelijke (Quakers) Sociocratie, die de opvoeding van nu weer Princes Beatrix sterk heeft beinvloed.

Let op, dat de “blauwe” fase, die wij bureaucratie noemen, de oorzaak is van de instorting van de Rechtsstaat als er een grote Verstoring optreedt, zoals de COVID-crisis.

Resilience

Gelukkig is de Nederlandse samenleving nog genoeg Veerkrachtig (Resilient).

Model van een Veerkrachtige Samenleving met de kleuren van de vier Zienswijzen van Paths of Change.
Het Panarchie-model toont hoe een Ecologie een Sprong Omhoog of Omlaag kan maken met een hogere of lagere doorlooptijd (Frequentie) vanuit een Cyclus, die past op het model van Paths of Change.

Belastingdienst Doorgeslagen Automatisering

Vrijwel edereen vergeet, dat de Toeslagaffaire het gevolg is van de enorme druk, die er op de Belastingdienst werd gezet om er taken bij te nemen, omdat men zou succesvol was in de Automatisering.

Autonoom Software-Systeem

Naast het slim verwerken van aangiftes werd ook de controle op de ingevoerde data en mogelijke fraude in de systemen ingebakken waardoor er sprake was van een Autonoom Systeem.

2.2 Van Centrale Digitalisering naar Cooperatief Leren(Hfdst 10):

Het hoofdstuk bevat heel veel “eisen” maar gaat helemaal niet in op de praktijk van de digitalisering ook niet bij de Nederlandse Overheid, die net als zoveel overheidstaken is vstgelopen en enorm veel geisoleerde oude Software-en-Data-eilandjes kent en een volstrekt onterechte focus op de Smartphone, die volledig wordt gecontroleerd door de Amerikaanse Techreuzen met Microsoft als “Leader of the Pack”.

de Overname door de Cloud

Het is vrijwel niemand opgevallen dat er rond het jaar 2000 een coup heeft plaatsgevonden, waarbij een aantal Amerikaande partijen de macht hebben overgenomen en 20 jaar innovatie in een keer hebben teruggedraaid.

Dit plaatje van de strategie van HP uit 1990 laat zien wat de bedoeling was.

Mens-met-Mens-digitale Technologie:

We leven nu al>20 jaar in een wereld waarin steeds meer gegevens en applicaties worden beheerd door een paar grote bedrijven.

Dit heeft een aantal nadelen, zoals:Beperkte privacy: Deze bedrijven hebben toegang tot een enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens over ons.Minder betrouwbaarheid: Deze bedrijven zijn kwetsbaar voor storingen of aanvallen. Minder efficiëntie: Deze bedrijven hebben een monopolie op de markt, waardoor de prijzen kunnen stijgen.

De oplossing is GeDecentraliseerde Applicaties (DApps) DApps zijn applicaties die worden uitgevoerd op een gedecentraliseerd netwerk van apparaten (technisch Peer-to-Peer-netwerk).

Voorbeeld van 3 mogelijke Peer-to-Peer architecturen.

Dit betekent dat er geen centrale partij is die de applicatie controleert of beheert. DApps hebben een Betere privacy: DApps maken het moeilijker of onmogelijk om persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken.

Ze zijn minder kwetsbaar voor storingen of aanvallen en . Meer efficiëntie: Ze stellen de Gebruikers-Interactie centraal.

Het behelst een totale omkering van dit ontwikkelproces door de Persoonlijke User-interactie centraal te stellen inclusief een persoonlijke verwerkingsomgeving.

Op deze manier kun je een hoop oplossen zoals de energievretende Data-centers, die ook nog is werkelijk alles kunnen Controleren.

2.3 Veiligheid (Hfdst 11):

De essentie van dit hoofdstuk is simpel. Het proces van de overheid werkt niet goed.

Dat komt door de Bureaucratische organisatiestructuur uit de jaren 50.

Die wordt wel gesignaleerd, maar er wordt niets gedaan aan het formuleren van “Menselijke” organisatieprincipes, die er wel degelijk zijn.

Ze zijn essentieel bij het voorkomen van criminaliteit en recidive, met aandacht voor Sociale factoren en Omstandigheden.

Wetten regelen niets, Handhaven ook niet.

Iedere deskundige is het er over eens dat het huidige wereldwijde systeem van misdaadpreventie faalt.

De oplossing zit in de Uitgangspunten van de NSC.

Calvinisme

De diepere oorzaak zit in het Nederlandse Kapitalisme wat voortkomt uit het Calvinisme.

Ontregelen & Samenbinden

Hier speelt het ontregelen weer en vooral de invloed van de sociale gemeenschap en de rol, die geloof (rituelen)en cultuur hier spelen.

Die gemeenschap is door de technologie extreem gefragmenteerd.

Sociale media zijn niet Sociaal.

De amerikaanse asociale media moeten worden verboden en worden vervangen door sociale mens-op-mens-architecturen (zie Hfdst 10).

Zie hier.

2.4 Werk en Economie (Hfdst 7).

zie hfdst. 7 uit het programma.

Een aantal punten:

1 Stimulering van omscholing en werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

.2 Stimulering van een circulaire economie met nadruk op hergebruik van materialen.

Een Economie is altijd circulair:

Het wordt onvoldoende beseft, dat de economie circulair is en twee kanten (met de klok en tegen de klok draait.

De economie bestaat uit een Productie en Consumptiecyclus.

Die twee cycli worden gevoed door de Culturele cyclus, die de Sociale Emoties en de Spirituele Creatiekracht verbindt..

Door de enorme specialisatie veroorzaakt door de sterke markt-gerichtheid van het Nederlands calvinistisch Kapitalisme, komen er er steeds meer specialisaties, die zich specialiseren en zich steeds verder automatiseren (Hfdst 10) waardoor er vrijwel geen werk overblijft, waardoor steeds meer mensen “op Afstand tot de Arbeidsmarkt komen of onmenselijk laag betaald werk moeten doen omdat de calvinistische overheid werkloosheid niet tolereert.

2.5 Gezondheidszorg (Hfdst 8)

zie hfdst 8.: Preventieve zorg met focus op gezonde levensstijl, Toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen. Ondersteuning voor mantelzorgers en flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Ondersteuning van zelfstandig wonen voor ouderen.

Analyse

Geen Winstbejag

Gezondheidszorg en zorg in het algemeen mag geen object van winstbejag zijn.

Participatie-samenleving werkt niet

De door VVD/PVDA in gevoerde asociale Participatie-samenleving moet volledig worden teruggedraaid.

Wederom is de on -gezonheid hier een gegeven en is het systeem wederom te bureaucratisch.

van Chemie naar Biofysica

De achterliggende oorzaak, het bestaande Medisch (chemische) Paradigma komt niet aan de orde.

De chemische theory is achterhaald en moet vervabgen worden door een biofysiche theorie.

zie hier het hoofdstuk over Gezondheid uit mijn eigen Verkiezingsprogramma.

2.6 Onderwijs (Hfdst 6)

Onderwijskwaliteit: Nadruk op basisvaardigheden en creatieve ontwikkeling.

Het Nederlandse Pruisische onderwijssysteem is >100 jaar oud en leidt nog steeds de arbeiders op , die moeten gehoorzamen.

De moderne leertheorie wordt geblokkeerd door de door het CDA ondersteunde Leerboekenmakers.

Mensen leren door fouten te maken en van de fouten van anderen.
Daarom moet het Onderwijs de Praktijk simuleren.,
Dat kan met behulp van Educatieve simulaties.
Deze aanpak is uitgevonden door Roger Schank is door (Socratic Arts) overal ter wereld met succes uitgeprobeerd behalve in Nederland waar de wetenschap altijd het wiel wil uitvinden.

2.7 Huisvesting Hfdst. 3

De denkbeelden van de recent overleden John Habraken zijn overal behalve in Nederland toegepast.

Aanpasbaar Huis

Dat komt omdat de bouw, ondersteund door het CDA, veel meer verdient aan het afbreken en verbouwen van huizen dan in een keer klaar te zijn zijn door een variabel huis te bouwen.

Beton nMaffia

Door alles in beton te storten wordt niet alleen het landschap verpest maar wordt het ook onmogelijk gemaakt om te hergebruiken.

Voor meer informatie Kijk hier.

Bijlage 1: Plaatjes

De plaatjes in deze bijlage hebben gemeen dat ze passen op het verandermodel van Paths of Change van Will McWhinney.

Kardinale Deugden Plato

De vier Deugden van Plato.

Model van de Stad en Staat

De vier functies van een stad of overheid.

Sociale Netwerken

Het basis mdodel in het midden komt van de InterPersonal Theoery.

Uitgewerkt Model Staat of Land

Zelfde model als boven maar nu in een 4×4-formaat, zodat het patroon beter zichtbaar wordt.

Model Paths of Change

De vier zienswijzen van Paths of Change in een 2×2 model met daardoor 12+1-connecties.

Ecology Model Panarchy

Bijlage 2 Dokumenten

In de bijlage staan de statuten, de uitgangspunten en het Partijprogramma.

Statuten

Grondgedachten & Uitgangspunten

Verkiezingsprogramma 2023

Conclusie

Het lijkt er op dat de partij zijn uitgangspunten, die te vinden zijn in de statuten , nog? niet in het Partijprogramma heeft geimplementeerd.

Die uitgangspunten zijn verwoord door de Filosofie van het Personalisme.

Net als bij de andere partijen heb ik GPT gebruikt om alles samen te vatten.

Dat kun je eindeloos blijven doen waarna de “essentie” er uit komt.

Ik heb daarna GPT gevraagd om die samenvatting te genereren.

Het toont de kracht van de moderne technologie, die een enorme impact gaat hebben op onze maatschappij.

De kans is heel groot dat heel veel mensen werkeloos gaan worden.

Daar moeten we iets aan gaan doen en dat past bij het Personalisme.

Samenvatting van de Samenvatting (m.b.v. GPT):

NSC wil een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt, gelijke kansen heeft en mee kan doen door een sterke overheid die zorgt voor sociale zekerheid, een inclusieve arbeidsmarkt en een diverse samenleving.

Deze overheid investeert in onderwijs en gezondheidszorg, bestrijdt discriminatie op de arbeidsmarkt, beschermt het milieu en investeert in internationale samenwerking.

Ontbreken van Innovatie

Wat opvalt is dat de Opsomming in het programma lijkt op alle andere partijen en helemaal niet innovatief is. In de zin, dat men bestaande breed uitgeteste oplossingen gebruikt om de problemen op te lossen.

De opsomming bevat Eisen/doelen, maar biedt geen inzicht op de wijze (het hoe) waarop men die eisen wil realiseren.

Het lijkt wel of de makers in de tijd hebben stilgestaan en/of ouderwetse adviseurs hebben gehad.

Dat delen ze met hun collega’s in andere partijen.

Stop de Bureaucratie

Wat alle eisen ook delen is een roep om minder bureaucratie zonder inzicht te geven op de oorzaak.

Ontregelen

De oplossing wordt gevonden in het drastisch ontregelen van de Rechtsstaat en dus niet in het toevoegen of veranderen van regels.

Lean

In dat kader zouden de politici is moeten kijken naar de theorie achter Wicked problems of naar de Cybernetica, Complexiteitstheorie, Panarchie of de theorie achter Lean.

De Lean-Cyclus volgt de DMAIC-cyclus : Define (Wat wil je Oplossen), Measure (Quantificeer het probleem) Analyse (Wat is de Oorzaak van het probleem), IMprove (Hoe ga je het probleem Oplossen), Control (Hoe Bestendig je de oplossing). Deze cyclus past op Paths of Change.

Calvinisme

Wat verder blijkt is dat de politici zich totaal niet bewust zijn van de enorme invloed van het calvinistische denken ,wat gewoon kapitalisme heet, en iedere keer verder gaat in het laten domineren van slechts één relatiepatroon (Market Pricing) waardoor alles in Geld (getallen) wordt uitgedrukt.

Productie-cyclus:

De vier relatie-patronen van Alan Fiske gerelateerd aan Paths of Change en gekoppeld in een Productie-cyclus. Hierin zijn ook de  vier basis-Ideologieën zichtbaar.

Personalisme vs Cultureel Kapitalisme

Dit terwijl het Personalisme een oplossing biedt voor de enorme zingevingsproblemen, die het nieuwe Kapitalisme, wat nu Cultureel Kapitalisme wordt genoemd, veroorzaakt.

Het is bijvoorbeeld zichtbaar in de enorme invloed van de Postcode Loterij.

Terug naar begin druk hier

De Geschiedenis van het Ambacht

Leeswijzer

0 Introductie: Deze blog maakt deel uit van een serie over over Werk, en gaat nu over het Ambacht.

1 druk hier Dit deel volgt de Geschiedenis van de Romeinen tot nu aan toe.

Nederland is ontstaan uit drie rivieren, de Rijn, de Maas en de Ijssel.

De Organisatievormen van het werk beginnen met de Romeinse Collegia en groeperen zich stap voor stap tot een unieke Stedenband zoals de Hanze, die ook voor een WerkCultuur staat.

De Fransen standaardiseren alles met de Code Napoleon en daarmee zijn de Gilden weer verdwenen.

Met de Gelijkheid van de Franse Revolutie ben je de Diversiteit kwijt, die door de daarna volgende Industrialisatie volledig wordt uitgeroeid.

2 druk hier Er zijn naast de Calvinistische Werkethiek nog drie andere Ethieken, die door de dominantie van Holland en het Calvinisme zijn verdwenen.

3 druk hier Vakmanschap gaat over het leveren van Kwaliteit.

4 druk hier. De emotionele ervaring van zowel het proces als het resultaat en de emotionele reactie van de klant op het resultaat bepaalt of er sprake is van vakmanschap.

5 druk hier Conclusie

0 Introductie

Deze blog is een onderdeel van een hele serie van blogs over het Verdwijnen van het Werk.

Vorige week ontdekte ik dat het begrip ambt van ambacht in de 16de eeuw van betekenis veranderde van Handwerker naar Beambte en Ambtsdrager.

Ik weet nu waardoor dat kwam, de Reformatie, die de Gomaristen aan de macht bracht, waardoor de Calvinistische Arbeidsmoraal kon worden gevestigd, die we nu Kapitalisme noemen.

In deze blog zoek ik de geschiedenis van het Ambacht uit.

1 Organisatievormen van Werk

Gilde: Individu vs Machinaal Copieren.

Het gilde was de meest gebruikte organisatievorm van ambachtlieden tot de Industrialisatie begon, die de diversiteit van de persoonlijke productie verving door het machinaal produceren van hetzelfde.

Community

Het gilde is een vorm van een community, waarbij de Praktijk van belang is

Een Gilde lijkt op een COP, een Community of Practice.

Een COP is zeldzaam geworden omdat de Theorie (de Machine) als veel belangrijker wordt gezien als de Praktijk.

Eigenlijk moet de theorie de praktijk Verklaren.

Samenwerken: Gilden en Collegia

De geschiedenis van de gilden is te traceren tot de Romeinse Collegia en is later verfijnd door Germaanse tradities.

In de vroege middeleeuwen waren er al Gilden in de Germaanse samenleving. Deze gilden waren vaak religieuze verenigingen die zich bezighielden met het helpen van Armen en Zieken.

Van Collegia naar Stad

In de vroege middeleeuwen waren steden relatief klein en dunbevolkt. De belangrijkste sociale instituties in de stad waren de Markt, de Kerk en de Gilden.

Contreren: De Opkomst van de Bestuurders

De groei van de steden leidde tot de ontwikkeling van nieuwe sociale Instituties, zoals de universiteiten, de stadsbesturen en de Gildenkamers.

Middeleeuwse Stad

Entertainment in the Middle Ages

Er was een rijke verscheidenheid aan ambachten werkzaam in de middeleeuwen die in verschillende sectoren werkzaam waren, zoals landbouw, voedselverwerking, textielproductie, bouw, pottenbakkerij, leerbewerking, glasblazen, drukken, schilderkunst, molenbouw, scheepsbouw en zadelmakerij, werd een breed scala aan benodigdheden geproduceerd voor zowel praktische als luxueuze doeleinden.

beroepen werden vaak overgedragen van vader op zoon.

Om een beroep te leren, ging een jongen bij een gildemeester in de leer. De leertijd duurde meestal zeven jaar. Aan het einde van de leertijd werd de jongen Gezel. Om meester te worden, moest een gezel een Gildeproef afleggen.

De Gilden komen uit Italie.

De zijderoute is een van de oudste handelsrote tussen Oost en West.

Na de einde van het Romeinse Rijk raakten de handelsroutes in Europa in verval.

Die werden weer hersteld nadat de Kruistochten de handel weer via de knooppunten in Italie ging rondsturen.

De rijke Kooplieden in Florence Bologna en Sienna kregen de Macht in handen en begonnen ook de Ambachten te reguleren middels de Gilden.

De Gildenkamers

werden opgericht om de belangen van de gilden te behartigen.

Zorg en Charitas

In het concilie van Trente werd de reformatie afgehandeld.

In de late middeleeuwen (14-16de eeuw) werd de groei van de steden geremd, door de Pestepidemieën, de Opkomst van de Nationale Staten en vooral de Reformatie.

Door de reformatie trok de kerk zich terug uit de zorg en de charitas en werd die overgedragen aan de calvinistische kooplieden, die er een handeltje van maakten.

De charitas werd vooral ingezet om veel mensen te verzamelen die voor het Zieleheil van de Gevers konden bidden.

Steden vormen Allianties.

Steden vormden In- en Verkoop combinaties zoals de Hanze.

De Hanze is een West-germaans steden-verband , die zich in Nederland langs de rivier de Ijssel ontwikkeld en tot grote bloei kom totdat de Ijssel dichtslibt.

West-Germaanse Ccultuur

Ze bepaalt ook de Oost-Nederlanse cultuur, die past op kleine gemeenschappen.

Hollandse cultuur

In Holland concentreert de handel zich op de zee en wordt ook Internationaal wat een individualistische op de grote buitenwereld gericht cultuur oplevert, die min of meer “haaks” staat op de West Germaanse Saksiche cultuur.

Dorestad

was een van de grootste middeleeuwese handelsteden aan de rijn in Nederland (nu Wijk bij Duurstede) .

Militair Ingenieur

In 1600 was er al een Universitaire opleiding tot Militair Ingenieur en Vestingbouwer in Leiden.

Bataafse Republiek

In 1798, onder het bewind van de Bataafse Republiek, werd de Code Napoléon ingevoerd waardoor de gilden werden ontbonden.

Centralistisch Gestandaardiseerd

Daarnaast werd Nederland in een klap volledig omgedraaid namelijk van decentraal en divers naar Centraal en gestandaardiseerd.

Een aanpak die nooit is teruggedraaid en zelfs in de tweede wereldoorlog door de Duitsers versterkt.

Technisch onderwijs

In 1864 werd de Polytechnische School in Delft opgericht als onderdeel van de Koninklijke Academie.

Daarna volgden de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming en Technische Wetenschappen, 1870, Amsterdam, Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Toegepaste kunsten,
Academie voor Ambachten en Technische Wetenschappen in Rotterdam 1865, Rotterdam Ambachtelijke vaardigheden, Techniek, Toegepaste wetenschappen,
Ambachtsschool Groningen, 1898, Groningen, Timmeren, Smeden, Metaal, en de Technische Handelsschool Utrecht, 1905, Utrecht, Handel, Techniek, Boekhouden.

2 Werkethiek

Met behulp van de Universele Relatietyperingen van Alan Fiske kun je ook de werkethiek van een groep mensen typeren.

De vier relatietyperingen kunnen onderling worden gecombineerd en geordend, zoals hier beneden waar ze zijn gekoppeld in een Productie-en Consumptiecyclus.

De Werkethiek staat gelijk aan een cultuur en is daarmee ook Plaats, Streek en Landgebonden.

De vier soorten relaties van Alan Fiske geplaatst in een Productie-ConsumptieCyclus, die weer past op de Paths-of-change-Cyclus.

Market Pricing (Verkopen)

De Calvinistische werkethiek is geworteld in de principes van de Protestantse theologie. Ze benadrukt hard werken, soberheid en streven naar succes als teken van Goddelijke Uitverkiezing.

Zakelijk succes wordt gezien als een bevestiging dat God de rijke ondernemer een plek in de hemel heeft toebedeeld.

Communal Sharing (Delen)

De (Bourgondische) werkethiek is gericht op plezier, gezelligheid en genieten van het leven.

Bourgondiërs zijn niet bang om hard te werken, maar ze willen ook zeker weten dat ze Plezier hebben in hun werk.

Ze hechten veel waarde aan goede Relaties met hun collega’s en ze vinden het belangrijk om tijd te nemen voor zichzelf en hun Familie.

Het hertogdom Bougondie ontstond rondom de kloosters van cluny, die ruimte gaven tot het ontwikkelen van vele Kunstwerken en daarmee een impuls gaven aan de ontwikkeling van de kunstzinige beroepen in Noord Frankrijk en vooral Vlaanderen, die uiteindelijk door toedoen van de Koning van Spanje naar Amsterdam verhuisden.

Authority Ranking (Opdracht Geven)

De Duitse (Germaanse) werkethiek benadrukt punctualiteit, efficiëntie en een toewijding aan grondigheid en kwaliteit, met een cultuur van lange werkuren en een strikte scheiding tussen werk en privéleven.

Pruisen

De duitse werkethiek is een combinatie van de Protestantse (niet calvinistische) werkethiek en het Pruissische Militairisme wat het land meerdere keren in een gGootschalige Oorlog heeft gestort.

Equality matching (GelijkWaardig)

De Scandinavische werkethiek wordt gekenmerkt door gelijkheid en inclusiviteit, samenwerking en teamwork, een platte organisatiestructuur, een gezonde werk-privébalans en wederzijds respect en vertrouwen.

3 Vakmanschap en Kwaliteit

Het Vak Programmeur bestaat al langer dan de computer. Je kunt Muziek programmeren (Componist) of een maaltijd (MeesterKok) met een beleving van Schoonheid (Mooi, Lekker) van de Klant als doel.

De software-ontwikkeling is de weg kwijt geraakt toen men veel te groot ging denken zoals SAP of ORACLE of Microsoft.

Het gaat om Kwaliteit en over Kwaliteit is de laatste jaren veel geschreven onder meer door Christopher Alexander (Quality without a Name) en Robert Pirsig (Zen and the Art of Motercycle Maintenance).

Nature of Order

The Nature of Order‘ is een vierdelige boekenserie geschreven door Christopher Alexander, die de nadruk legt op de volgende punten:

Levende structuren: Het integreren van Structuren in architectuur en ontwerp, die de essentie van het Leven zelf weerspiegelen.

Schoonheid en Geheelheid: Harmonieuze en evenwichtige omgevingen die voldoen aan de diepere behoeften van de gebruikers van schoonheid en geheelheid in het ontwerp.

Organische groei en ontwikkeling: Structuren evolueren en passen zich aan aan de behoeften van gebruikers en de omgeving.

Zen and the Art of Motercycle Maintenance

Kwaliteit is een ervaring van het leven zelf vergelijkbaar met het op een moter ervaren van de Weg (TAO)..

4 Vakmanschap en Emoties?

In dit hoofdstuk heb ik een aantal grote onderzoeken inclusief presentaties in het kader van de toenmalige werkgroep de Menselijke Maat bijeen gebracht omdat al die onderzoeken gingen over het Vakmanschap in de toenmalige ICT, die nu volledig is verdwenen.

Het laatste plaatje van dit hoofdstuk is het meest van belang.

Aantrekken en Afstoten

De emoties associeren met alle soorten menselijke “organen” inclusief de emoties zelf.

Er zijn dus emotionele emoties.

De emoties trekken aan of stoten af net als een Magneet.

Model Nico Frijda

Onderstaande afbeelding beschrijft het model van Nico Frijda over de emoties.

ActieBereidheid

Emoties zijn neigingen om een ​​relatie met de omgeving tot stand te brengen, te behouden of te verstoren. Er bestaan ​​verschillende motiverende staten of staten van Actiebereidheid.

Emoties Evalueren

Model Andrew Ortony

Onderstaand twee plaatjes bevatten het model van de Emoties van Andrew Ortony

De Mens is een combinatie van Empathie en Intuitie, waarbij Macht, Attractie, Identiteit en Verwachting interacteren. Het plaatje toont de volledige Cyclus nadat een Gebeurtenis plaatsvindt.

Interpersonal Theory

beschrijft de relaties tussen twee mensen.

the model of Interpersonal Theory mapped on Paths of Change.
Interpersonal theory op een andere manier gepresenteerd.

Systemen

De vier “organen” kunnen worden vertaald naar drie systemen , die reageren op Paniek , Repeterend Werk doen (Utiliteitssysteem) en Spelen en Adviseren.

De mechanisering/automatisering neemt alles over waarbij een computer niet kan Spelen.

Dat is een Unieke Menselijke eigenschap.

In en Boven de Context

ComputerTechniek zet alles Boven de Context.

5 Conclusie

Hierboven staan de benodigde plaatjes nog netjes op een rij.

Met behulp van het model van van de emoties van Ortony in hfdt. vier kun je makkelijk afleiden wat je moet Doen om welke Emotie te ervaren.

zo ontstaat Blijdschap als een Verwachting uitkomt.

Dat merk je als je een product gebruikt (Evaluatie) waarna je het kunt Verbeteren en weer een Plan kunt maken om het weer als product aan te bieden of om het is te Proberen.

Al deze acties horen bij verschillende soorten Trans-Acties, die weer passen bij een Werkethiek, die weer past bij een ander deel van Nederland.

Zo was het Noorden (Fiesland) Vrijgevochten en het Zuiden sociaal en Bourgondisch, het Westen Individualistisch en vechtend tegen het Water en het Oosten gericht op de Landbouw,

De vier Wwerkethieken volgens Alan Fiske.

Het veranderde in één klap na de Franse Revolutie (1989) waarin alles Gelijk werd gemaakt.

De gilden en hde weg naar Meesterschap in het beroep verdween en werd ondergebracht in het staatsbepaalde onderwijs, dat een van een Pruissische snit werd.

Bataafse Republiek

De Bataafse Republiek bracht de Centralisatie, Standaardisatie en het denken in het Wetten naar de nederlanden, waardoor alle Diversiteit (Ruilen) en Empathie (geven) verdween.

Terug naar het begin druk hier

De KunstFabriek Staat Klaar

De Kunst is nu ingepast in de AI, die volledig wordt gecontroleerd door de Amerikaanse techreuzen.

Het is een Onverwachte technologische prestatie.

Direct naar de Conclusie druk hier.

Leeswijzer

0 Relatie met vorige blogs: Ze gaan allemaal over de toekomst van het snel verdwijnende werk.

1 Introductie: Door Remko Scha ontdekte ik de Meta-Kunst, die nu een Super-Prompt heet: druk hier

2 Huidige Situatie van de Kunst . De Kunst is volledig ingebed in het Kapitalistische systeem: druk hier

3 Geschiedenis van de Machine: De TAO, het Levens Pad, wordt gestuurd door de Machine van de Lo Su, een Magisch Vierkant, dat weer past op de E8, de Supersymmetrie.druk hier

4 Kunstheorie 4.1 Over Heidegger en Deleuze en 4.2 Huidige Kunstttheorie: Heidegger kreeg gelijk maar de Machine was sterker dan zijn Waarschuwing. DeLeuze had het door maar vond het wel Best. De huidige Kunsttheorie Herhaalt het Oude verhaal: druk hier

5 Automatisering brengt het Gemiddelde omhoog waardoor de Pieken zeldzamer worden. Welk effect heeft AI op Kunst? druk hier

Als we blijven Standaardiseren wordt alles uiteindelijk een Onderdeel (Commodity) van een Onderdeel.

0 Vervolg Wereld zonder Werk

Deze blog is een vervolg op mijn blog over de Arts&Crafts-movement, die weer een vervolg is van een hele serie van blogs over de Toekomst van een Wereld zonder Werk.

Cosmic Pendulum

In deze blogs heb ik gebruik gemaakt van blogs over de Magie van de Onkwetsbaarheid van Nassim Taleb, het Pendulum van Walter Russell, de Chronotope van Mikhael Bakhtin en het Zijn van Martin Heidegger.

Het zijn allemaal blogs, die een vergelijkbaar “Fractaal Patroon” tonen wat bestaat uit vier onafhankelijke “Zienswijzen“: Produceren, Consumeren, Inspireren en Waarderen.

Vakmanschap

Uiteindelijk gaat het over Vakmanschap. en de Kunstenaar als vakman of vakvrouw.

Handwerk

Het woord Ambacht, wat Handwerk of lid van een Gilde betekent werd rond de 17de eeuw ondergeschikt aan een Ambt waar de Ambtenaar weer vandaan komt.

Einde van een Tijdperk?

Zijn we getuige van het einde van een Tijdperk?

Ik heb al eerder over Meta Art , Scheppen, en Kleur, geschreven.

1. Introductie

De toekomst van het werk bracht mij op de laatste Stuipttrekking van de Filosofen,Vakmensen en Kunstenaars in 1900, de Arts&Craftsbeweging.

Daarna probeerde ik uit te vinden wat er van de Kunst was overgebleven totdat ik besefte, dat de technologie ons heeft verslagen waardoor vele lagen voor wellicht altijd zijn afgesloten.

Deze blog is eigenlijk een verslag van mijn eigen strijd om het Licht te zien.

Het begon met het terugzoeken van het werk van Remko Scha.

Kunst Generator

In 1997 kwam ik de inmiddels overleden Remko Scha tegen.Hij hield zich bezig met het bouwen van generators, die “Kunst” maken toen Meta Art genoemd.Hij was zijn tijd ver vooruit.

Super Prompt

Het onderwerp is actueel vanwege de doorbraak van de AI’s GPT en BARD en vele varianten die werken met Super-Prompts.

Automatisering van de Kunst

De Automatisering van de Kunst is laatste stap van de Industrialisatie.

De Strijd Tegen de Machine

Vanaf het begin van de Industrialisatie hebben de Kunstenaars, Vakmensen en Filosofen zich verzet tegen de overname van de mens door de Machine.

Overduidelijk was de Strijd zonder Effect.

Fenomenologen

Dat komt door de werking van deze Technologie overduidelijk bloot gelegd door de Fenomenologen, zoals Martin Heidegger.

2. Een Museum is nu nog een Betonnen KijkHuis

Wordt het binnenkort vervangen door een Virtueel Concepten SpeelHuis?

De Kunst heeft zich Teruggetrokken in een betonnen 3D-omringing van het Museum.

Kunst is een Investering geworden en daarmee een object van het Kapitalisme.

De Smaak van het Publiek wordt bepaald door een kleine Elite, die ook de Prijs van de kunstwerken bepalen.

De meeste musea kunnen zich niet bedruipen en zijn net als de kunstenaars afhankelijk van Subsidie.

Hierdoor is Kunst een Publieke Zaak geworden, een oogmerk van Politiek, Belangenbehartiging.

De MuseumJaarkaart is overgeleverd aan de PostcodeLoterij waardoor ze perfect passen in het Culturele Kapitalisme.

Digitalisering

Steeds meer musea tonen hun collectie Digitaal waardoor de Consument thuis kan blijven.

Kunst achter hetScherm

Kunst wordt daardoor verborgen achter een Scherm.

Dit voorspelden de Fenomenologische Filosofen met als grondlegger Edmund Husserl .rond 1890.

Zij waren geïnteresseerd in het onderzoeken van de Ervaring. en onderkenden de enorme invloed van de Technologie, die Boven de Context uitstijgt.

AI Maakt en Duidt Tentoonstelling

Herkent U het? Het verhaal waarmee iedere tentoonstelling aan elkaar wordt gepraat door een Expert?

Binnenkort kan de AI dat makkelijk doen net als het samenstellen van de bijbehorende beelden.

Kunstfabriek: Symbiose Kunst en AI

Nu AI echt geboren is begint er een nieuwe kunstbeweging te ontstaan die conversationeel is en daardoor nooit klaar is. Je kunt zowel achteruit als vooruit gaan en dus ook een eigen begin maken.

Prompt: Combineren met Combinaties

De prompt is een nieuw soort “Kwast”, die het voor iedereen mogelijk maakt om met Concepten te Spelen, die zich soms automatische vertalen in een realisatie, die aan het einde van de keten heel groot en fysiek kunnen zijn tot en met een Stad aan toe.

3. Geschiedenis van de Machine

Eerste Reactie op Industrialisatie

De Arts&Crafts-beweging beweging was een kortdurende Opleving van de verdwijnende Vakmensen rond 1900 als reactie op de toenemende Industrialisatie, die werd geremd door vele Oorlogen tot op heden toe.

het Einde van de Rondtrekkende Vaudeville

Voor de 20e eeuw was de Kunst bestemd voor de Elite en in het Frans, de taal van de Elite.

Dat was tijd waarop Kunstenaar nog geen beroep was maar soms een noodzakelijke Roeping of een Vak, het voortzetten van een traditie van een Talent in de familie of een hele dure Hobby voor rijke erfgenamen.

De kunst voor het Volk toonde zich in reizende Theaters en Tentoonstellingen, die we nu nog terug zien in de Kermis.

Van Stoomachine -> Robot

Inmiddels zijn we aangeland in de laatste stap van de Industrialisatie waarin de Mens volledig wordt overgenomen door de Robot.

Geschiedenis van de Machine

500 jaar geleden werd de Machine (Yantra), die de Realiteit maakt is al ontdekt in zowel China als India vermoedelijk door dezelfde groep mensen, de Magi.

Achter de werkelijkheid zit een unieke generator die in het oude China de Lo Shu werd genoemd.

Het Begint met Niets en blijft Niets

De Lo Shu is een is een Magisch Vierkant.

Als de punten van de Lo `shu worden verbonden ontstaat een patroon wat de Shen-cyclus wordt genoemd.

Wiel van de Tijd

De Shen-cuclus werd in het westen het Zegel van Saturnus (Tijd) genoemd.

Is Kunst een Projectie?

de Tweeheid van Lichaam en Geest

Geest en Lichaam staan in het Lichaam boven elkaar en draaien Averechts rond het Hart.

Ze zijn allebei weer omringd door een Vierheid die combinaties zijn van beide.

Ze fuseren in het Hart.

Hier zien we de Lo Shu weer terug.

De vier Organen functioneren zowel Boven als Beneden en delen hetzelfde Hart.

Quaternion

Carl Jung ontdekte de quaternion gedurende zijn onderzoek van de Alchemie.

Alchemie is een Psychologisch proces van stap voor stap fuseren in het Hart.

Contradictie Complement

Twee concepten die elkaars tegendeel zijn vormen samen de lege verzameling.

In een Quaternion zijn alle delen elkaars Complement waardoor het Kruispunt de Lege verzameling is ook wel de Signularity genoemd,

Kunst en de Vier Organen

Een kunstenaar heeft vier onderling verbonden “organen” om te gebruiken namelijk, de Verbeelding,, de Emoties, de Zintuigen (verbonden aan het Lichaam) en de Cognitie (Verbonden aan de “Geest”).

Die worden altijd in een eigenzinnig Path ofChange ingezet.

Vier basis-Stijlen + Combinaties

De stijlen in de Kunst zijn direct verbonden met de Organen, zo is er Cognitieve, Emotionele, Realistische en Inspirerende Kunst en hun vele combinaties.

Meta -> Omhoog.

Meta-art is stijgt boven de vier Organen uit in de zin, dat ieder orgaan, een Meta-orgaan heeft, die weer op allerei manieren kunnen worden verbonden.

Dit proces stopt zodra de cirkel rond is wat gebeurt in de 8e dimensie vandaar E8.

Projectieve Meetkunde

Perspectief

De kunst van het Perspectief ontstond in de Renaissance.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
Het Perspectief heeft geleid tot de Projectieve Meetkunde, die het fundament werd van de wis-en natuurkunde.
This image has an empty alt attribute; its file name is Slide45.jpg
Geometrie en Anti-fragility (Onkwetsbaarheid) geplaatst in de Paths-of-Change-cyclus, die past op de Alchemie en de Archetypen van Jung en Panarchie.

Panarchie beschrijft een Ecologie.

Een stad, regio of land zijn ook een Ecologie.

Een ecologie gaat ten onder aan verstarring veroorzaakt door regeldrift.

De kunst heeft de taak om dat te voorkomen.

Hierbij is de Kunst nu een meta-kunst of een meta-meta-kunst.

4. Oude en nieuwe Kunst-Theorie

4.1 Heidegger en deLeuze

Heidegger over technologie:

Filosofie van de Kunst

Heidegger: Is Kunst een Technologie?

Hullen betekent Bedekken, in een Hulsel stoppen en onthullen betekent het wegnemen.van het hulsel.

Als we alles weghalen blijft er Niets over.

Kunst Hult en Onthult.

De Kunstenaar vervaardigt een Weefsel waarop we van alles Op en In kunnen Projecteren.

In en Boven de Context.

Hoe hoger hoe Abstracter, hoe lager hoe meer Ervaring.

Technologie iegt de nadruk op het stellen van Doelen en het controleren van de natuurlijke wereld om aan die doelen te be-reiken.

Technologie reduceert  het menselijk bestaan  tot een instrumentele houding, waarbij alles wordt gezien in termen van Bruikbaarheid en Efficiëntie

Dit kan leiden tot een verlies van Authenticiteit.

Technologie zet alles In een Raam en begrijpt het als een verzameling van bestaande hulpbronnen die kunnen worden Gemanipuleerd. 

Dit leidt tot Vergetelheid van Zijn.

Is Kunst een Spel of is het Spelen?

Het spel van het spelen bestaat niet.

Het Spel gebeurt.


Model van de Sport

The Fold en De Leuze

De Leuze noemde het Gegenereerde Le Pli, het Vouwen en Ontvouwen net als Oregami.

Fractaal Algoritme

Genereren vergt een “Algoritme” en een begin behalve als het Algoritme fractaal is en er sprake is van een cyclus.want dan kan het Heen-en-Weer.

Uiteindelijk begint het bij de Leuze met een Plat Vlak Zwevend in de Ruimte waar toch mensen (Scheppers) mee aan de slag gaan met hun handen behalve als die handen weer vast zitten aan Hulpmiddelen..

Spiralerende Spiraal

In de huidige versie van de Natuurkunde is er een Eeuwig Spiralerend Zijn.

Het Universum is een oneindig Spel.

Laws of Form

Net als bij de Laws of Form, van Spencer Brown, die weer een copie is van de Tao te Ching.

Alles begint met ongeordendheid met daarvoor de eeuwige Scheiding, die geen scheiding is 道, de TAO.

De Weg, die de kunstenaar de mogelijkheid geeft om met Kleur een Veelheid te scheppen, die uiteindelijk in een 2D of hoger D) Frame wordt gestopt wat een Huid vormt, die nu wordt gerepresenteerd als een Hologram.

De Leuze als Handpop legt De Pli uit.

Heidegger: Over het Kunstwerk

In zijn essay “Der Ursprung des Kunstwerkes” (1935) stelt Heidegger dat een kunstwerk niet alleen een object is, maar ook een gebeurtenis.

Het kunstwerk is een gebeuren omdat het een ontmoeting tussen de kunstenaar, het werk en de beschouwer is.

De kunstenaar zet zijn Wezen in het werk, waardoor het werk een onthullende kracht krijgt.

Het werk opent een wereld voor de beschouwer, een wereld die anders niet toegankelijk zou zijn.

Global Brain

Het praat met alle woorden en beelden, die “ze” van ons gratis hebben kunnen verzamelen.

Hierdoor krijgen we onze eigen verhaaltjes weer terug en klinkt de AI ook zo begrijpend.

Ondertussen wordt de verkoop-boodschap er slim doorheen gesmeerd want het GlobalBrain werkt voor zijn Scheppers, de Amerikaanse Techreuzen.

Achter het Wezen van de AI zitten alle tot nu toe geregistreerde uitingen van de mensheid.

Wat zit er achter het Global Brain?

Super Symmetrie

Super Symmetrie is de maximale vervouwing die er is.

de E8-symmetrie bevat alle Vormen.

De meest symmetrische symmetrie wordt E8 genoemd.

Het verklaart alle theorien in de bestaande natuurkunde.(Super Symmetrie).

4.2 Huidige theorie

James Elkin: Wat is een Afbeelding?

“Een afbeelding is een visuele representatie van een object, persoon, plaats of gebeurtenis.

Het is een interpretatie van de werkelijkheid, en het is altijd een geconstrueerde werkelijkheid.

Afbeeldingen zijn niet alleen representaties van de werkelijkheid, maar ze zijn ook een manier om de werkelijkheid te begrijpen en te ervaren.

Ze kunnen worden gebruikt om informatie te communiceren, om emoties over te brengen of om betekenissen te creëren.”

David Summers

Context: De Fysieke (Real Space), de Verbeelde Ruimte(Virtual Space) en de Presentatie van een kunstwerk in de zin van zOmlijsting en zijn Verlichting, hebben allemaal   einvloed top de Betekenis.

Renaissance : Tijdperk van het Zien:

Summers weet vooral veel over “oude” kunst bijv uit de tijd van de `Renaissance waarin het “oog” een grote rol speelt.

Unieke Beleving

Volgens de Socioloog Andreas Reckwitz is De huidige tijd is de tijd van de Unieke beleving

Wat is een Context?

Rosalind Kraus: over Moderne Kunst

Dogmatisch en Elitair

De modernisten wilden een nieuwe kunst creëren die los stond van de conventies van het verleden. Ze wilden de kijker uitdagen om de wereld op een nieuwe manier te zien. Het modernisme was vaak te dogmatisch en elitair.

Scheppen en Coomuniceren

De Kunstenaar is iemand die een nieuwe manier heeft gevonden om de wereld te Zien. Hij of zij gebruikt zijn of haar vaardigheden en technieken om deze nieuwe visie te Delen met anderen.

Zintuigelijk Landschap

Kunst is een onderdeel van het Zintuigelijke Kunstmatige (Emotionele) Landschap waartoe ook Muziek, Toneel, Games en Films behoren.

AI en het Visuele Landschap

De Rol van Kennis-AI

Conclusie

Bullshit Kunst?

In mijn blog over de toekomst van het werk kwam ik de inmiddels overleden onderzoeker David Graeber weer tegen, die tot de conclusie kwam, dat de toenemende automatisering kunstmatige (“Bullshit“) banen heeft veroorzaakt, die de harde werker het gevoel geven, dat ze voor een goed doel hebben gewerkt, wat een onderdeel is van het Cultureel Kapitalisme.

Uiteindelijk gaat het geld altijd weer naar de Rijken, die nog rijker worden en tegen elkaar opbieden als er iiets Duurs wordt geveild.

Kunst is een Loopbaan of Carriere

Kunst is een middel geworden om heel Rijk of Beroemd te worden voor een kleine Elite.

Is er nog hoop?

Als de banen verdwijnen blijft er niets over dan Creatief, Verzorgend of filosoferend aan de slag te gaan of in de Meta-verse te verdwijnen (Games)..

Terug naar het Begin

druk hier

De Wederopstanding van de Arts & Crafts Movement

Deze blog is een vervolg van mijn blogs over de Toekomst van Werk.

Het vervolg gaat over de Geschiedenis van het Vakmanschap.

Uniek Eeenmalig Artefact

In deze blogs ontdekte ik dat de Cyclus in de Maatschappij altijd begint met iets Unieks ontworpen door een Kunstenaar, die daarmee de Vakmensen(Bedrijvigheid) inspireert, die er een Eenmalig Artefact van maakt .

Grootschalig Maken?

Daarna raken de Consumenten (Sociaal) enthousiast over de Unieke producten en sporen de bestuurders aan om er mee door te gaan waarna deze het overpakken en alles weer op hun manier met hun collega’s (Topmanagers) Grootschalig gaan besturen *”meer winst maken“) waardoor de ontwikkeling stopt terwijl de bestuurders niets anders moeten doen dan de Kunstenaars Informeren..

Leven op het Kruispunt

Thoth en Maat inspecteren de Boom des Levens.
Dit plaatje is het resultaat van een onderzoek naar de achtergronden van het concept Anti-Fragility (Onkwetsbaarheid) van Nassim Taleb.

Het toont een alternatieve manier van samenwerking van de Vier Basisfuncties in de Maatschappij.

Art en Craft

Het gaat over een combinatie van Art en Craft.

De Art en Craft-beweging begon rond 1890 als reactie op de Industriele Revolutie en verspreide zich als een Olievlek over Europa.

La Belle Epoque

Is de periode rond 1900 (Fin de Siecle) waarin de Rijke Elite zich verbaasde over de enorme explosie in nieuwe techniek zichtbaar in de Wereld Tentoonstellingen in Londen en Parijs..

WereldOorlogen

Na het grote succes van deze kunst-stroming in de Belle Epoque begon de 1e Wereldoorlog, die snel werd gevolgd door de 2e wereldoorlog en de Koude Oorlog met Rusland.

Wapenwedloop

Vrijwel niemand zag dit aankomen ook al waren er wel mensen die waarschuwden vooral over de Wapenwedloop, het opkomende Nationalisme en Imperialisme.

Bestuurs-Conflicten

Het is op dit punt van de blog goed om te beseffen dat deze conflicten zich afspeelden tussen Autoritaire Bestuurders die een Belangengroep hadden gevormd van rijke Ondernemers die ook weer veel geld verdienden aan de Wapenindustrie en de Massa’s konden manipuleren.omdat ze de Media in handen hadden.

Conflict Scheppen

Het is niet moeilijk om mensen tegen elkaar op te zetten.

Mensen Synchroniseren als ze op elkaarLijken en worden gesynchroniseerd als ze bij elkaar komen bij een voetbalwedstrijd of een kerkdienst of naar een gedeeld thema kijken..

Is dit weer aan het gebeuren?

De poging van de Arts en Crafts-beweging om het vakmanschap weer terug te krijgen na de Explosie van de Industriele revolutie is mislukt.

Verder gaande Automatisering

Het proces van mechanisering is expansief door gegaan waardoor nu de vakman is geisoleerd in de beroepen, war de robots nog niet zijn doorgedrongen zoals Schilderen.

Reastauratie

Verder wordt er van alles gerestaureerd omdat de Artefacten uit de Belle Epoque in waarden stijgen,

Hokusai - the Wave

Makers

Een huidig voorbeeld van een deel (Craft) de Arts en Crafts beweging is de Maker movement:

Massa Design

De Art heeft zich teruggetrokken in het Design, diewel degelijk industriële processen aan stuurt onder het motto .Mass Customization.

Modern Design is Verwarrend en combineert alles wat kan terwijl er onder de buitenlaag nog steeds een boodschap zit die nu subluminaal binnenkomt.
Een plaatje uit een rapport over het conflict tussen Massa-productie en de vakman.

Maker-Movement

Inleiding

Aan het begin van de 20e eeuw kwamen er vier iunst- en designstromingen op als reactie op de Industrialisatie die de nadruk legden op de relatie tussen Kunst en Vakmanschap. 

De Arts and Crafts-beweging in het Verenigd Koninkrijk, onder leiders als William Morris, wilde zowel ambachtelijke kwaliteit als schoonheid in alledaagse producten herstellen, met inspiratie uit de Natuur en Middeleeuwse kunst.

Art Nouveau, met kunstenaars als Hector Guimard en Alphonse Mucha, benadrukte organische vormen en decoratieve kunst, waarbij ambachtelijke technieken de esthetische expressie versterkten.

Jugendstil, de Duitse variant, voegde een uitbundige stijl toe aan deze benadering.

In Oostenrijk creëerde de Wiener Werkstätte, opgericht door ontwerpers zoals Josef Hoffmann en Koloman Moser, hoogwaardige handgemaakte objecten en bevorderde de integratie van kunst in het Dagelijks leven.

Reactie

Design-stromingen zijn een Reactie op wat er gebeurt in de samenleving.

Design stromingContextReactie
Art NouveauIndustriële revolutieNadruk op schoonheid en creativiteit als reactie op de eenvormigheid van de industriële revolutie.
BauhausEerste WereldoorlogNadruk op functionaliteit en eenvoud als reactie op de chaos en vernietiging van de oorlog.
De StijlEerste WereldoorlogNadruk op zuiverheid en helderheid van de vorm als reactie op de chaos en vernietiging van de oorlog.
Internationale StijlTweede WereldoorlogNadruk op eenvoud en functionaliteit als reactie op de chaos en vernietiging van de oorlog.
Pop ArtTweede Wereldoorlog en Koude OorlogUiting van consumptie en populaire cultuur als reactie op de angst en onzekerheid van de naoorlogse tijd.
MinimalismeJaren 1960Nadruk op eenvoud en essentie als reactie op de overdaad van de jaren 1960.
PostmodernismeModernismeNadruk op diversiteit en complexiteit als reactie op de eendimensionaliteit van het modernisme.
TransmodernismePostmodernismeZoekt een balans tussen eenvoud en complexiteit als reactie op de eendimensionaliteit van het modernisme.
Design thinkingHuidige tijdNadruk op het begrijpen van de behoeften van de gebruiker als reactie op de complexiteit van de huidige tijd.

Aanleiding

Deze blog is een vervolg op twee blogs Deel 1 en Deel 2 over Werken in een Land zonder Werk, die weer een gevolg waren over een blog over de komende Verkiezingen van 22-11-2023.

Deze blogs waren weer een gevolg van een onderzoek naar Anti-Fragilty (Onkwetsbaarheid) van Nassim Taleb en de Inspiratie van de architect Walter Russell , die laat zien hoe een simpele Pendulum het Universum in beweging brengt.

Inmiddels ben ik weer via een andere weg achter gekomen dat het Licht de basis is van alles.

Ladder van Abstractie

De trap omhoog van de Abstractie die de Vakman transformeert in een Robot.
De Weg Omhoog in Abstractie levert Meesters en Slaven op.

Potentie en Inspiratie

De Comprimerende kracht (Kennis, Theorie) is het complement van de Expanderende kracht (Ervaring, Handelen, Waarnemen) die als ze fuseren net als Materie en Antimaterie het Licht van de Inspiratie produceren dat de Emoties van levensenergie voorziet.

Het Pendulum van Walter Russell

Arts en Crafts Beweging

Kunst <-> Vakmanschap

De blogs over het einde van het werken gaan eigenlijk allemaal over de relatie tussen Kunst en Vakmanschap en het Unieke van hun producten wat mij weer terug bracht naar de Arts en Crafts-beweging, Bauhaus Art Noveau en Jugend Still romd 2000, die toen nog niets wisten over de komende Wereld-oorlogen en de Atoombom.

Beseffen wij wel waar we heen gaan?

Norman Angell voorspelde de ~Eerste wereldoorlog in 1909 met zijn boek The Greal Illusion.

Wapenwedloop Nationalisme Imperialisme

Zijn argumenten passen nog steeds op onze tijd namelijk: de Wapenwedloop, de Verwevenheid van de economieën (die nu nog groter is) maar vooral het opkomende Nationalisme (nu ook zichtbaar)en Imperialisme (Rusland vs de VS). .

Grenzen verdwijnen

De oplossing is het opheffen van de staat door de fysieke Grenzen Virtueel te maken.

Autonomen

Murray Bookchin was een Amerikaanse anarchist en filosoof.


Hij geloofde dat deze wereld gebaseerd zou moeten zijn op vrijheid,gelijkheid en duurzaamheid.

Vrijheid betekent voor Bookchin dat mensen in staat zijn om hun eigen leven te leiden, zonder de inmenging van de staat of andere autoriteiten.

Gelijkheid betekent voor Bookchin dat iedereen dezelfde rechten en mogelijkheden heeft, ongeacht hun ras, geslacht, klasse of andere sociale status.

Duurzaamheid betekent voor Bookchin dat we leven in harmonie met de natuur.

Bookchin geloofde dat deze visie alleen kan worden bereikt door middel van Sociale transformatie
Hij voerde campagne voor een anarchistische samenleving, een samenleving die is gebaseerd op directe democratie,gedecentraliseerde governance en zelfbestuur.

Directe democratie betekent dat mensen zelf beslissingen moeten kunnen nemen over hun eigen leven.

Gedecentraliseerde governance betekent dat macht moet worden gedelegeerd aan de kleinste mogelijke eenheden.


Zelfbestuur betekent dat mensen zelf hun eigen leven moeten kunnen leiden.

Het basisplaatje waarin de vier Zienswijzen door middel van een Kruis met in het Kruispunt de Boom des Levens aan elkaar zijn verbonden. Begin hier als je meer wilt weten

Autarkie

Als een gemeenschap weer zelf gaat produceren moet men niet afhankelijk zijn van anderen ver weg.

Zelfvoorziening

Dit tendeert naar een Zelfvoorzienende Gemeenschap.Tiny house, solar power and own-grown vegetables – all part of the autarkic lifestyle.

Hoe Werkt een Land zonder Werk (Deel 2)

Inleiding

Deze blog is een vervolg op deel 1, die een gevolg is van een blog over de verkiezingen.

In deze laatste blog constateerde ik dat alle verkiezingprogramma’s geen rekening houden met het verdwijnen van werk door toenemende automatisering van het werk.

Leeswijzer

Deel 4. Direct naar de Toepassing van de theorie druk hier

Deel 0. Direct naar Samenvatting van de Vorige Blog druk hier

Deel 1. De Tijdgeest

Direct naar deel 1 over de Tijdgeest druk hier

In dit hoofdstuk gaat het vooral over Mikhael Bahktin, een Russische taal-filosoof, die in zijn opsluiting in Stalin’s Goelag Archipel de wereld-literatuur heeft geanalyseerd en de patronen (de Tijdgeest) heeft ontdekt, die hij Chronotopes (Tijd-ruimtes) noemde.

Hierdoor is het mogelijk om onze tijd scherp te krijgen.

We beginnen overduidelijk met een nieuwe cyclus, die in onze eigen “uitingen” al zichtbaar is.

Starwars en Avatar:

We zijn bezig om een nieuwe Mythe te scheppen door de oude (Nibelungen) uit te vechten op het oude slagveld in de Krim.

star wars

Deel 2. Anti-fragiel Ontwerpen

Direct naar deel 2 over Anti-fragiel ontwerpen 2 druk hier

Seizoenen als Cyclusmodel

Dit is een korte samenvatting van mijn blog over Anti-fragiel ontwerpen waar ik gebruik maak van de Seizoenen om een handige cyclus te kunnen gebruiken.

Deel 3. Geometrie van de Verandering

Direct naar deel 3 over de Geometrie van de verandering druk hier

Via de Transactietypen van Ala Fiske vat ik alles samen met een unieke Geometrie.

Die geometrie laat zien dat we collectief bezig zijn om onze “cognitieve” structuur, onze denkwijze, steeds te herscheppen,

Je hebt Relativeringsvermogen nodig om daar Afstand van te nemen.

De vier zienswijzen van PoC geplaatst in een plaatje dat probeert om te laten zien hoe een Context er uit ziet.

Schaal

Naast de verschillende soorten relaties is de schaal van belang die het geheel opblaast (expanderen) en in abstractie omhoog brent.

Kaart

Uiuteindelijk wordt alles een Kaart, waarin je niet kunt lopen.

Daartoe moet je met beide voeten weer op de Aarde komen en een passend Gezichtspunt zoeken.

2.3 Toepassen theorie van Deel 2 druk hier

0. Samenvatting Deel 1, de vorige Blog:

overslaan?: druk hier.

Hier volgt een korte samenvatting van deel 1:

Kunstnatig Werk

Het verdwijnen van werk heeft geresulteerd in “kunstmatig werk” met een hoge maatschappelijke Status.

David Greaber noemde deze banen Bullshit Jobs.

Het zijn banen die geen toegevoegde waarde bieden voor de persoon en de maatschappij.

Winnen of Verliezen

De harde werkers zijn hun weg kwijt geraakt omdat ze dachten dat ze een carriere (race) moesten winnen.

Van Race naar Roeping

Het werk past niet op de roeping die men meestal als kind al weet.

Kapitalisme

De oorzaak zit in het Kapitalisme wat een Nederlandse uitvinding is.

Het kapitalisme maakt van alles een wedstrijd, waarbij de sterkste wint.

Tegenover het spelen om de eer staat het spelen om de lol, de Infinite Game.

Calvinisme

Het is namelijk een uiting van het (schijnheilige) Calvinisme wat alles goed praat als het maar geld oplevert.

Cultureel Kapitalisme

Het kapitalisme is in een nieuwe fase Cultureel Kapitalisme waarin goede doelen worden misbruikt om nog meer geld te verdienen ten koste van de “echte doelen”.

Een goed voorbeeld is de Postcode- en Vrienden-loterij die zowel de Media als de culturele sector heeft gekaapt.

Ontkoppelen

De oplossing zit in het ontkoppelen van het Productie Proces.

Omdraaien

het omdraaien van de relatie tussen

Bestuur en Kunst, van Ontwerpen naar Uitleggen,

Industrie en Klant , van Verkopen naar Waarderen,

Kunstenaar en Bedrijfsleven van Meacenas naar Uitvinder (Proberen) en

Politiek en Kiezer van Onenigheid naar Consensus.

Menselijke Mogelijkheden

zodat de menselijke Mogelijkheden beter worden benut.

Diversiteit Bevorderen

De overheid moet de diversiteit in de Maatschappij bevorderen en

Waarde Opbouwen

zorgen voor een vooraad aan waarde waar we uit kunnen putten als het mis gaat..

Dit plaatje komt uit een onderzoek naar Onkwetsbaarheid (Anti-fragility)
Een samenvatting van de Verander-theorie Paths of Change.
This image has an empty alt attribute; its file name is slide02.jpg
Een plaatje uit een verhaal over communiceren.

Theorie Deel 2

Over de Tijdgeest

De uitwerking in de vorige blog staat hier

Deel 2.1 begint met het werk van Mikhael Bakhtin.

Overslaan? druk hier

Filosoof van het Verhaal:

Mikhael Bakhtin (1895,1975) was een russisch expert in literatuur, die nu wordt gezien als een van de belangrijkste filosofen van de 19de eeuw.

Stalin

Baktin was een slachtoffer van Stalin, die hem en zijn collega’s opsloot in werkkampen in de Goelag Archipel.

Bahktin is daarom een Ervarings-deskundige m.b.t. Dictatoriale systemen.

Chronotope-Cyclus

Hij ontwikkelde het concept van de Chronotope , een Cyclische Ruimtetijd, die Indrukwekkende betekenisvolle Verhalen (Mythen) aantrekt.

Volgens hem zijn er vijf vrschillende Chronotopes.

De chinese Sheng Cyclus is gebaseerd op een Magisch Vierkant, de Lo Shu. Het vormt een Pentagram doordat het centrum (wit) in de cyclus is opgenomen.
De cyclus van Bhaktin kan worden geprojecterd op 5x de cyclustijd (=250 jaar)van de Kondratiev cyclus , een tijdgemoot van Bakthin.
Het valt hierop dat in de Renaissance (geel) de Eigen Verantwoordelijkheid een rol ging spelen, die tijdens de  Industriële revolutie werd verlaten voor het Spelen van Een Rol (Maskerdrager) en later werd vervangen door Desinteresse (Mopperen), die onze tijd typeert

Kapitalisme en Calvinisme

Het einde van de Renaissance en de Reformatie was ook het begin van het Calvinisme en het Kapitalisme waardoor de zorg voor de armen en zieken aan de “liefdadigheid” en vooral de “anderen” werd overgelaten omdat de Predestinatie dat mogelijk maakte.

Bakhtin Cyclus

Nieuwe Mythes: Star Wars

We zijn net door een Grote Cyclus gedraaid en komen weer in het tijdperk van de Mythe, die mooi zichtbaar is in StarWars, die weer past op de Meta-Mythe van Joseph Campbell.

De Filosofie van de Handeling:

Bakhtin’s boek “Towards a Philosophy of the Act” (1919)gaat over

Interactie

Mensen zijn dynamische wezens die voortdurend in interactie staan met hun omgeving en met anderen.

Sociale Context:

Handelingen vinden altijd plaats in relatie tot anderen. Wanneer we handelen, doen we dit niet in isolatie, maar altijd binnen een sociale context. Anderen reageren op onze handelingen, en deze wederzijdse beïnvloeding vormt onze Ervaring.

Dialoog:

De menselijke ervaring is altijd een vorm van dialoog. Mensen communiceren en interageren voortdurend met anderen via handelingen. Elke handeling roept reacties op van anderen, wat leidt tot voortdurende wederzijdse betrokkenheid.

De Mens als Gereedschapsmaker

Communicatie is niet het versturen van berichten (Conduits)maar gaat over het gezamelijk ontwikkelen van Gereedschap.

Communicatie is een vorm van Samen Uitvinden.

Dit plaatje gaat over een dialoog waarin AI als Kennisbron (“Pratende Wikipedia”) een plek krijgt.

Verantwoordelijkheid Nemen:

There is no Alibi for Being

We zijn allemaal verantwoordelijk zijn voor ons eigen bestaan en voor de keuzes die we maken. 

We zijn niet alleen maar slachtoffers van onze omstandigheden, maar we hebben ook de macht om onze eigen levens vorm te geven.

We zijn allemaal verbonden met elkaar, en onze keuzes hebben een effect op de wereld om ons heen.

2.Theorie Deel 2

AntiFragiel Ontwerpen.

Door het onderzoek naar de wortels van de onkwetsbaarheid ontdekte ik dat de Veerkracht (“resilience”)van een samenleving eigenlijk de oorzaak is van verstarring die uiteindelijk de oorzaak is van een Ramp als er zich een grote verandering voordoet zoals het Klimaat nu

Struktuur Behoudende Afbeelding

Dat komt omdat de vier kijken op de wereld samen een Structuur-behoudende Afbeelding zijn.

Door ze te combineren komt het oude weer terug soms in een andere Vorm of met andere Benamingen..

Behouden vs Innoveren

Het model van de Panarchie maar nu vertaald naar een PoC-cyclus. Van belang is de Conservation-stap. 

Regelen -> Reorganisatie

Als er teveel wordt geregeld wordt de ecologie (onze economie)kwetsbaar (“Fragile”).waardoor er competitie van buiten komt (“Innovatie”), die uiteindelijk resulteert in een enorme Reorganisatie.

Kunst->Diversiteit

Het is de taak van de Kunst om de diversiteit te bewaken totdat de Kunst ook wordt gestandaardiseerd (Formats) zoals nu het geval is.

Terug naar de Seizoenen

In dit hoofdstuk wordt een bekend model gebruikt wat we, omdat de plaatjes op elkaar passen, snel weer kunnen hernoemen.

Generiek Cyclus-Model:

De seizoenen worden heel vaak gebruikt als voorbeeld van een Cyclus-Model omdat we ze aan den lijve ervaren.

De Lente en de Zomer zijn van een totaal andere orde.

Hier speelt zich namelijk de Productie-cyclus af waarbij de Winter de tijd is waarop de Productie wordt geConsumeerd omdat er in de Herfst een Voorraad is aangelegd.

De Zon staat de hele tijd in het Centrum.

de Lente, het Nieuwe Begin

Ook al heeft een cyclus vele begin en eindpunten in de seizoenen wordt de lente toch gezien als het nieuwe begin.

In het plaatje valt op dat wat wij de productie-cyclus noemen een indirecte Link is die direct is geworden omdat we de seizoenen hebben losgelaten.

Overheid->voor Voorraad zorgen de Zieken en Armen

Dit betekent dat we ook weer goed moeten gaan letten op de Voorraad-vorming in de Herfst en het veilig stellen van die voorraad totdat er in de zomer weer volop wordt geproduceerd maar ok goed moeten zorgen voor de ouderen, zieken en armen..

Egoisme

Dit is al duizenen jarenlang de taak van de overheid totdat de Industriele Revolutie losbarste en het ieder voor zich werd.

de Transactie-typen van Alan Fiske

zijn in deel 1 gebruikt om uit te leggen welke vormen van “geld” er zijn. Wat wij geld noemen hoort bij Market Pricing.

Naast de Opdracht (AR) bestaat er Vrijwiligers werk (CS) en Ruilen (EM).

Een Product wordt betaald met een Eenheid .

Op dit moment zijn er naast de z.g. Fiat munten uitgegeven door de EU, ook nog Lokale munten en rekenen mensen af in Uren (Timebanks).

Lokale munten genereren circulariteit in de gemeenschap en voorkomen Speculatie.

3. Theorie: de Geometrie van de Verandering

Dit is een ingewikkeld verhaal bedoeld om een breed overzicht te krijgen met als conseqentie dat ik wellicht te weinig woorden gebruik om het allemaal uit te leggen (weer Uit elkaar te halen) .

Lente: Uniek maken en Combineren: (EM)

Het voordeel van de Geometrie is dat de concepten (ideeën) zijn gestandaardiseerd.

Het Geometrisch PoC-model geprojecteerd op de seizoenen laat zien dat deze cyclus begint in de Lente met “onderdelen (Idee, concept) ” die verschillend zijn of verschillend (Uniek“) zijn gemaakt.

Unieke onderdelen kunnen steeds anders worden gecombineerd.

Volgorde (Tijd, Causaliteit):(MP)

Dit maakt het mogelijk om de Volgorde ((MP) te veranderen, de Verzameling te Transformeren (EM) of in een nieuwe Rangorde (AR) te plaatsen.

Groter en Kleiner->Rangorde:(AR)

In zo’n geval moet je bepalen wat “Groter” betekent.

Verbinden (CS)

Punten in een verzameling kun je met lijnen verbinden. Zo ontstaan er vele Gezichtpunten.

De geometrie van de CS heet Projectieve Meetkunde en is ontstaan in de Renaissance.

IMAGE: Leonardo's perspectograph

Gelijk (Balans)

Als laatste kun je alles Gelijk maken.

AntiFragile 

Een situatie is anti-fragile wanneer het onmogelijke gebeurt en geen verassing is.

Een voorbeeld is aandelen kopen bij een extreem dalende beurskoers, die daarna weer aantrekt.

The four Geometries of Paths of Change
De vier wereldbeelden zijn middels de vier Relatie-typen van Alan Fiske vertaald naar Meetschalen en daarna naar Geometrie.

4. Toepassen Theorie Deel 2

This image has an empty alt attribute; its file name is Slide45.jpg

Het plaatje hierboven vat alles samen in een presentatie en een blog.

Seizoenen

In hoofdstuk 2 heb ik de cyclus teruggebracht tot de seizoenen waarbij de cyclus weer begint in de Lente (geel, Verbeelding, Idee).

Deze stap past op het Equality Matching (EM) relatie-type wat gelijk staat aan Ruilen.

ideeën,kun je ruilen.

Vakman

Een plaatje uit Spirituele Cyclus van Walter Russell waarin wordt uitgelegd hoe de Vakman uiteindelijk is overgenomen door de Robot.

Abstrractie

De oorzaak is Abstractie. Abstractie is het weglaten van delen zonder het verliezen van inhoud.

Het is een slim proces van Compressie met als mogelijk vervelend gevolg dat het niet meer mogelijk ism terug te gaan.

Theorie en Praktijk

Dit veroorzaakt het verschil tussen theorie en praktijk.

Fractaal Recursie

De enige oplossing is door het proces van het weglaten steeds te herhalen en steeds te controleren of het ook andersom werkt.

Ziel

Het trieste einde zijn gelijke producten zonder ziel

Gilde

EEn plaatje uit een blog over de Community of practice.

EM past op de rol van de Kunstenaar, die de uitleg van de Opdrachtgever over de waarde, die de Samenleving heeft opgebouwd door een Product van de Vakman, verbonden in een Community of Practice (Gilde) te gebruiken en te Evalueren.

Een vakman krijgt betaald in de Eenheden, die hij/zij is overeengekomen met de Opdrachtgever, die de Overheid is in zijn of haar regio,stad of buurt.

Eenheden

Die eenheden kunnen Tijd zijn of reguliere of alternatieve munten of Lokale munten zijn, die via de infrastructuur kunnen worden gewisseld.

Trusted third Party

De overheid fungeert in de vele cycli, die in elkaar sluiten, de rol van Trusted Third Party.

Naar het vervolg

Het vervolg gaat over de Art & Crafts-beweging rond 1900 die ook Uniekheid in de Kunst wilde combineren met Vakmanschap maar helaas geen invloed had op de Overheid en de Maatschappij , die Europa daarna in meerdere Wereld-Oorlogen hebben gestort.

Komt de 3de Wereldoorlog eraan?

Terug naar Begin

Druk hier