Hoe Werkt een Land zonder Werk

Calvinistische Werk-Ethiek

Nederland en de VS worden nog steeds beheerst door de Calvinistisce Werk-Ethiek, die we nu Kapitalisme noemen.

Bij het schrijven van mijn laatste blog over de Verkiezingen in november dit jaar merkte ik dat erg veel thema’s “last” hebben van de enorme invloed die de Technologie op het Werk heeft.

Dat heeft de politiek en de overheid nog niet door.

Banen Maken

De Overheid probeert met alle macht om “werk” te scheppen of mensen te verplichten om te gaan werken waardoor er hele Rare Situaties ontstaan.

de Virtuele Overheid is er al

De politici geloven dat alles hetzelfde blijft en zien de Virtuele Overheid niet aankomen.

De Technologie neemt de Mens over:

Nadat de Stoommachine de menskracht overnam gevolgd door de Moter heeft de software de Besturing en later het Denkwerk (AI Expert-systemen) en nu ook de Zintuigen overgenomen.

Mens -> Verbeelding en Emoties

Hierdoor blijven de Verbeelding en de Emoties voor de Mens over.

Games en Sociale Netwerken

Die worden gebonden door Games en Sociale Netwerken, die volledig onder controle zijn van de grote Amerikaanse High Tech-spelers zoals Microsoft, Google, en Faceboek, die hun geld verdienen met Marketing.

De Productie en de Consumptie Cyclus wordt totaal anders omdat heel veel mensen geen werk meer hebben en dus minder kunnen kopen.

Basisinkomen levert Geld op

Dat brengt het basisinkomen dichterbij waardoor de rol van Geld als Beloning voor Werk verandert.

Roeping, Baan en Carriere:

Kinderen weten al heel snel wat ze willen worden (Roeping), maar worden door hun ouders een bepaalde kant opgeduwd .

Die geloven in een carrière (“een Racebaan“).

Als ze niet kunnen Winnen blijven ze een baan houden omdat ze de rekening moeten betalen, waarna ze in hun vrije tijd toch Vrijwillig op hun roeping uitkomen.

Hoe geven we de mensheid zijn Roeping weer Terug?

Beroepskeuze

John Holland werkte bij de YMCA, een Christelijke organisatie uit 1844, die Jongeren aan het werk helpt.

Holland ontwikkelde een beroepskeuze test, de Holland Hexagon, ,die ook als persoonlijkheidstest kan fungeren.

Sport is een Simulatie van het Leven

Recent hebben we de Beroepskeuzetest uitgebreid nmet een Sporttest en een Levenskeuzetest.

We maken gebruik van het zelfde model met andere namen.

Hier ontdekte ik Plato weer.

De Vier Deugden van Plato

De Rechtvaardige Ratio bewaart de Balans tussen de twee krachten van het Moedige Lichaam dat probeert om het Kwade te overwinnen en Matigt de Emoties zodat de Ziel op den duur Wijs wordt en zijn Inzicht kan overdragen aan de Nieuwe generatie..

De Holland Hexagon past perfect op Paths-of-Change.

Trends in de Arbeidsmarkt

In de VS wordt de HH al sinds het ontstaan door de overheid gebruikt om trends te onderzoeken.

Uit deze analyse blijkt dat de verschillende beroepen niet verdwijnen maar wel ander werk gaan doen.

Daarnaast neemt de behoefte aan Creatieve (Verbeelding) en Sociale (Emotie) mensen toe. Wat past op de analyse in het begin.

Bullshit Jobs

Er is overduidelijk al een hele lange tijd sprake van het scheppen van wat David Greaber Bullshit Jobs noemt.

Werk-Infratructuur

Opmerkelijk is dat de beroepen-typering blijft bestaan maar de infrastructuur, de hulpmiddelen om te werken, verandert.

Die krijgt steeds meer “Onzichtbare” lagen.

Albert Borgmann, The Device Paradigm.

We verbergen de realiteit achter een Scherm. een 2-dim Frame.

Dat frame bevat diepere frames tot we de realiteit weer ervaren (met de emoties en de verbeelding).

Stadia van Zijn

Volgens Heidegger zijn we in de loop der tijd het “zijn” kwijtgeraakt en zijn we gevallen voor het worden omdat we bang zijn voor Geweest zijn (de dood).

We willen de natuur beheersen en worden daardoor steeds meer door de natuur beheerst met als gevolg dat we nu wachten op de grote transformatie, die wellicht uit de AI Global Brain komt, die alles van ons heeft opgenomen en het nu middels mooie praatjes weer terug geeft.

Oerknal

Het causale is diep in ons wezen gestopt waardoor alles een begin moet hebben (de Oerknal”).

We zijn we gaan geloven in een maker die zichzelf heeft gemaakt.

Dit terwijl een diepere analyse van de wis-en natuurkunde het “Zijn” weer heeft blootgelegd.

Het Zelfde

Alles is en combineert met zichzelf tot we de hoogste symmetrie (E8) hebben bereikt want hoger kan niet omdat je dan weer hetzelfde terug komt.

Het Hexagon van de E8:

E8 wordt Super Symmetrie geneoemd.

Het beschrijft alle theorieën in de Natuurkunde.

Eigenlijk staat het voor Spiralende Spiralen, die in zichzelf sluiten.

De Ramen in de Kathedraal van Chartres vormen een Spiraal.

L’Histoire se Répète

vanaf het begin tot het einde is Alles hetzelfde maar Ziet er anders uit.

E8 met in het centrum het Hart-Chakra.
De Shri Yantra is een expansie van de Singularity in het Centrum binnen de Muren van de Vierheid..

Paths of Change (PoC)

PoC is ontdekt door Will McWhinney en door zijn leerlingen verder uitgebouwd.

Het beschrijft een Verandering, als een cyclus, die vier wereldbeelden raakt, die elkaars complement zijn.

PoC past op honderden theorieen en kan daardoor als intermediair fungeren.

De oorsprong is de Alchemie, zoals onderzocht door Carl Jung.

Het basismodel van PoC.

John Holland Hexagon (HH)

Productie en Consumptie Cyclus:

De twee cycli draaien Averechts Met– en Tegen de Klok.

Mens in het Centrum

In het Centrum staat de Mens.

De Productie-en de Consumptie (Marketing-)Cyclus draaien averechts.

Verkoop (Sell) en Gebruik (Use) verbinden dezelfde Wereldbeelden namelijk Emoties (Waarde) en TransActie (Ervaring).

Sociaal Netwerk

In het plaatje hierboven staan vier soorten “sociale netwerken“.

Theorie vs Praktijk

Een bedrijf maakt deel uit van de “community of Practice”, die weer past op “Sensory (rood)” worldview, die expandeert en het complement is van de Unity Worldview, die comprimeert.

Economie vs Cultuur

Samen vormen ze het Analytisch spel van de Westerse maatschappij, die weer tegenover het spel van de cultuur staat die op de Oosterse samenleving past.

Infinite Game

Het gaat over het Spel waarmee je Spellen maakt, the Infinite Game.

Transacties

Er zijn vier soorten transacties, die passen op de vier relatie-typen van Alan Fiske die weer passen in een productie-consumptie-cyclus.

Geld

In de productie- en de consumptie-cyclus speelt Geld alleen een rol in de Market-Pricing-relatie.

1. Verkopen, Geld, Prijs, (MP):

Market Pricing past perfect op wat wij Kapitalisme noemen.

Het past ook op het Sensory wereldbeeld, waardoor het Causaal en Expansief is.

Het vertaalt alle processen in Ketens (“Waardeketen“) en heeft wel een Begin (“Final Cause“) maar geen einde )

2. Delen/Geven (CS):

Communal Sharing gaat over delen en geven en de gemeenschap, die teruggaat tot de familie en de “stam”,”tribe”).

Een politieke partij is eigenlijk een stam.

Deze relatie past op de Zorg, de Roepimg en Vrijwilligerswerk

Het heeft ook te maken met Waarden en Waarderen wat je weer kunt vertalen naar Motiveren.

Motiveren slaat op emotie en is eigenlijk beweging (emovere) of in Beweging brengen.

Charity: Liefdadigheid is nu “Big Busniess”:

EEn goed voorbeeld is de Postcode-loterij, wat een hard groeiend commercieel bedrijf is wat nu via het merk (Vrienden Loterij) de culturele sector en ook de media (Omroep Max) in handen heeft.

Via besturen controleren ze allerlei goede doelen stichtingen, zoals de Hart Stichting, die ook weeer commerciele bedrijven zijn.

Daarnaast hebben ze ook veel oud-politici aan zich gebonden, die ook nog steeds verdienen middels lobbybedrijven, die weer D66 controleren.

3.Ruilen (EM) en

4. Opdracht geven (AR).

Featured

de Kaart van het Nederlandse Politieke Landschap

Inleiding

The Map is not the Territory (December 28, 1931: Alfred Korzybski): (De Partij is niet zijn Programma”).

Deze blog gaat over de Verkiezingen van woensdag 22-11-2023

In dat kader heb ik met behulp van de AI’s  GPT en Bard een verkiezingprogramma gegenereerd uit de bestaande verkiezingsprogramma’s door een lijst te maken van thema’s en ze daarna m.b.v. PoC te ordenen.

Hierbij heb ik gebruik gemaakt van een eerder gemaakte Analyse van het  Polititieke Landschap op 29 maart 2023.

Naar de Kaart druk Hier

Naar de Conclusie druk hier.

Naar mijn Verkiezingsprogramma druk hier.

Naar het Vervolg druk hier

Uitleg bij de Kaart

Het model van Paths of Change (PoC) geplaatst in een context waardoor de vier zienswijzen met een kruispunt (wit)zich tonen: Geel: Verbeelding; Rood Zintuigen; Blauw Denken; Groen Voelen, Emoties.

Het plaatje laat zien dat het Denken Omhoog gaat en een Kaart maakt terwijl de Emoties met hun voeten op de grond staan en de Verbeelding Namen geeft die een concept worden genoemd.

U ontkomt er niet aan om uiteindelijk een Gezichtpunt te kiezen van waaruit U alles het beste kunt zien met uw “Zintuigen“.

Politieke Stromingen

Alan Fiske is een antropoloog die een universele cultuuronafhankelijke Relatietypering heeft ontdekt die past op PoC,de Politieke Stromingen, de Meetschalen en Geometrie.

Leeswijzer

De programma’s van de politieke partijen bevatten alleen verlangens maar geen oplossingen.

Die vrlangens zijn vertaald in hun politieke ideologie waarbij sommigen die ideologie overdrijven.

Ultra

Dat noemt men Ultra.

Je kunt ook in het midden van twee ideologieen gaan staan of er meerdere combineren.

Links en Rechts

Naast Links en Rechts bestaan er dus nog veel meer soorten stromingen die men in Nederland weer ergens aan de buitenkant plaatst.

Arm en Rijk

Naast de twaalf combinaties van de vier kijken heeft de pers in nederland alles terugebracht tot de tweedeling van de Economie.

Dat komt omdat we in een extreem Kapitalistisch land wonen wat de VS nadoet.

Wat en Hoe?

Er is een enorme discrepantie tussen wat en hoe.

3 Wat?: Analyse-> Thema’s

Het laatste Deel 3 ) bevat het Wat en een analyse van de thema’s alle tot nu toe beschikbare partij programma’s met behulp van GPT en BARD.

Pyramide van Maslow

De thema’s passen in de Pyramide van Maslow die past op PoC en is vertaald naar de Mensenrechten met Bestaanszekerheid als basis, die ook in Artikel 20 van onze Grondwet staat.

1 Waarom?: Uitleg

Hierbij maak ik gebruik van vele uitingen van het model achter PoC wat ik in dit eerste deel kort uitleg.

2 Hoe?: Toepassing

In deel 2.staat mijn eigen programma.

Het legt uit Hoe de verlangens kunnen worden gerealiseerd.

Deel 2 heeft een eigen indeling en is ook het meest dynamisch omdat ik het, totdat ik er mee stop, per dag verander.

Deel 1: Analyse-instrumenten

In dit deel laat ik een aantal analyse-middelen zien die via Paths of Change samenhangen.

Direct naar deel 2 druk hier.

Plan PvdA/Groen Links als Referentie-model

ik heb het enorm uitgebreide concept Verkiezingsprogramma van de Groen Links/PvdA aan GPT aangeboden om het is te analyseren.

Die kwam met suggesties: zoals ” Het moet duidelijke doelen stellen en concrete stappen beschrijven om deze doelen te bereiken“.

Wicked Problems

Dat is een een notedop het probleem van onze democratie n.l. veel praten en ingewikkeld doen wat uiteindelijk resulteert in zogenaamde Wicked Problems, een probleem dat bij het oplossen meerdere nieuwe problemen genereert.

Filosofie Grondgedachten NSC als Referentie-kader

~Een tijd geleden heb ik de filosofische grondgedachten van het Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt onderzocht. Zijn filosofie past perfect op PoC.

Het blijkt dat alle andere partijen ook een filosofie hebben maar veel minder expliciet als die van NSC.

Footnotes to Plato

Door de analyse van de filosofie van NSC kwam ik weer op de deugden van Plato uit.

Dat is niet zo raar want volgens Alfred North Whitehead is “the European philosophical tradition a series of footnotes to Plato.

Basis-Model voor de Analyse:

Onderstaand plaatje is een heel compacte samenvatting van heel veel blogs.

Het plaatje bevat 4x een andere toepassing in het zelfde model van Paths of Change (PoC) wat niets anders is dan de archetypen van Jung die uit de Alchemie komt.

Het plaatjegaat over GPT en AI, Sport en de Deugden van Plato.

Paths of Change (PoC)

PoC is een simpel generiek model wat veranderingen beschrijft.

Het bestaat uit vier zogenaamde kijken op de wereld (WorldView)die je op allerlei manieren kunt combineren en weer aan elkaar kun koppelen.

Volgens PoC is een verandering die effect heeft altijd een cyclus die via heel veel paden kan lopen.

Er zijn honderden of meer mogelijkheden maar de simpelste gaat met de klok mee (Productie-cyclus) of tegen de klok (Consumptie cyclus).

Er blijken honderden theorien te zijn in vele vakgebieden die op PoC passen zoals Panarchie (Ecologie) of de relatie-typen van Alan Fiske die weer heel veel toepassingen heeft zodat PoC eindeloos veel mogelijkheden heeft als je een vakgebied uitkiest.

PoC past ook op de exacte vakken als de Natuurkunde en de Wiskunde in dat laatste geval heet dat vak Combinatoriek.

Het PoC-model. De vier wereldbeelden kunnen worden gekoppeld aan twee variabelen die in de psychologie Agency (“Alleen”) en Communion (samen) worden genoemd die ook wel Yin en Yang worden genoemd en Mannelijk en Vrouwelijk en heel simpel 0 en 1.
Ze zijn altijd elkaars Tegendeel.

PoC en E8 Symmetrie

De E8 symmetrie wordt Supersymmetrie genoemd. Ze past op alle theorien in de Natuurkunde.

Het PoC model vertaald naar Agency (zwart) en Communion (wit), de driehoek van pascal en de E8-symmetrie.

PoC vertaalt in 2-Combinaties (Spel)

PoC vertaald naar 12 verbanden die Will McWhinney een Spel noemde.

De Virtuele Overheid

In de cyclus speelt de huidige overheid een “zinloze” rol namelijk het produceren en handhaven van virtuele wetten.

Die wetten kunnen zonder meer worden omgezet in software die onderzoekt of de cyclus wel binnen de grenzen blijft.

Die grenzen komen van zelf uit het Panarchie-model (zie beneden).

Productie- en Consumptie Cyclus

Het model van PoC nu verbonden met de Mens in het Centrum geprojecteerd op vier soorten sociale netwerken en verbonden met twee cycli namelijk de Productie en de Consumptie Cyclus.
PoC Model van de Stad waarbij het hopelijk zichtbaar wordt dat je het PoC-model op zichzelf kan toepassen. Hier is het daardoor een 4-bij-4 model geworden.

De Staat als Ecologie

Een paar jaar geledenheb ik onze democratie geanalyseerd.

Hierdoor ontdekte ik dat de staat eigenlijk een Ecologie is waardoor de Panarchie Van Holling cs toepasbaar is.

Het model laat zien dat een ecologie steeds dezelfde cyclus doorloopt die omhoog en omlaag springt.

Een ecologie wordt instabiel en kwetsbaar als er geen verandering meer plaats kan vinden omdat de diversiteit is verdwenen. Dat is nu het geval met onze staat.

Bureaucratie

Die heeft alles stop gezet door werkelijk alles te willen regelen.

Panarchie Cyclus

Relatie-typen Alan Fiske

De vier relatietypen van Alan Fiske vertaald m.b.v. de kleuren naar PoCmet relaties naar Ideologie, Meet Schalen en Wiskundige geometrie.

Deel 2: Mijn programma

Leeswijzer deel 2:

Deel 2,1: De Nederlandse Staat stort in elkaar omdar er geen werkende Beleids-cyclus meer is.

Hoe kunnen we die weer inrichten?

Deel 2.2: Het Basis-thema van de verkiezingen heeft te maken met het collectieve-bewustzijn dat een grote crisis voelt aankomen waardoor men terugvalt op de basis van de Pyramide van Maslow Veiligheid en bestaans-zekerheid.

Dat thema wordt door iedere partijideologie weer anders ingevuld.

Aangezien die ideologieën per definitie strijdig zijn wordt er dus nooit een compromis gevonden waardoor men vanzelf terug valt op een hype.

Deel 2.3 Uitwerking per Onderwerp.

Nadat er in 2.2. in samenwerking met GPT een Top-Tien is gemaakt van onderwerpen die bij het basis-thema horen werk ik die nu verder uit beginnend met Zorg en Gezondheidszorg.

Deze uitwerking is herbruikbaar omdat bijvoorbeeld overal opleidingen terugkomt.

Er staat enorm veel uitgeteste innovatie klaar, die wordt tegengehouden door de gevestigde bedrijven, die erg veel macht hebben omdat ze zich hebben geassocieerd met achterhaalde beroepen die zich i.h.a. Specialist noemen terwijl Kennis middels GPT ruim en gratis ter beschikking is.

Deel 2.3.1: Zorg en gezondheidszorg

Deel 2.3..2: Economie en Werkgelegenheid

Deel 2.3.3 Huisvesting

Deel 2,3,4 VoedselZekerheid

Deel 2.3.5 Schuldverlichting

Deel 2.3.6 Onderwijs

Deel 2.3.7 Veiligheid

Deel 2.3.8 Inkomen en Inkomensongelijkheid

Deel 2.3.9 Sociale Zekerheid

2.3.10 Gezinssteun

Deel 2.1: de Beleids-Cyclus

De beleidscyclus is te beschrijven met behulp van een PoC-model.

Alhoewel de cyclus uniform is heeft men de vier gekoppelde stadia op vele manieren met steeds andere namen en geometrie ingevuld.

Moebius Ring

Het plaatje boven onder de kop “virtuele Overheid” is een voorbeeld van.van een cyclus in de vorm van en Moebius-ring.

Het is ook de geometrie achter Panarchie.

Een video die Panarchie uitlegt.De Nederlandse staat is zo rigide geworden dat hetnu instort en moet terugvallen op de oude hulpbronnen die vrborgen zijn onder de cultuur van de dijkenbouwers.

Seizoenen

Een erg bruikbaar en vaak gebruikt model is het model van de seizoenen.

De seizoenen laten goed zien dat je bijv. eerst moet zaaien om te oogsten en dat de winter een perfecte tijd on iets te reflecteren.

In de herfst moet je voorraad maken om in de winter te kunnen leven.

De lente is de tijd om te zaaien die het spiegelbeeld van de herfst is.

Het zijn wellicht oudbollige argumenten maar helaas werkt ieder complex systeem zo.

De “oude” indeling in de vier elementen van Aristoteles past er precies op en het klimaat ook.

In het centrum draait alles om de zon, die de aarde energie geeft die soms zoveel is dat hij weer terug wordt gestuurd via de spiegels die de oceanen zijn.

Deel 2.2 Welke Thema’s zijn van Belang?

In deel 3 heb ik alle thema’s in alle tot nu nu beschikbare Verkiezingsprogramma’s geordend op de Pyramide van Maslow die is vertaald naar de Rechten van de Mens.

Keuze Macro-thema

In tijden van crisis (en ons land is in crisis (ook al vindt U dat niet)) ikiezen de mensen voor de korte termijn, trekken zich terug op hun sociale omgeving (gezin familie) en uiteindelijk de sociale groep waar ze denken bij te horen.

Het macro-thema wordt de onderste laag van Maslow,Veiligheid en Bestaanszekerheid.

Kijk even in deel 3 want door vind je veel meer info.

Top-tien onderwerpen:

Economie en Werkgelegenheid: Bevorderen van economische groei en het creëren van banen om inkomenszekerheid op korte termijn te waarborgen.


Zorg en Gezondheidszorg: Verbeteren van de toegang tot en kwaliteit van gezondheidszorg om de gezondheid en het welzijn op korte termijn te garanderen.


Huisvesting: Betaalbare en direct beschikbare huisvesting om dakloosheid en huisvestingsonzekerheid te verminderen.


Voedselzekerheid: Toegang tot voldoende en gezond voedsel om honger en voedselonveiligheid op korte termijn te voorkomen.


Sociale Zekerheid: Uitbreiden van sociale voorzieningen en vangnetten om financiële stabiliteit op korte termijn te bieden aan mensen in nood.


Inkomen en Inkomensongelijkheid: Bevorderen van eerlijke lonen en het verminderen van inkomensongelijkheid om financiële zekerheid op korte termijn te bevorderen.


Veiligheid: Verbeteren van persoonlijke en openbare veiligheid om de fysieke en emotionele veiligheid op korte termijn te waarborgen.


Onderwijs: Toegang tot kwalitatief hoogstaand onderwijs om de werkgelegenheidskansen op korte termijn te verbeteren.


Schuldverlichting: Bevorderen van maatregelen voor schuldverlichting, zoals studieleningen of schuldhulpverlening, om financiële druk op korte termijn te verminderen.


Gezinssteun: Bieden van steun aan gezinnen, zoals kinderopvang en gezinsbijslagen, om gezinszekerheid op korte termijn te vergroten.

2.3 Uitwerking per Onderwerp

2.3.1 Zorg en Gezondheidszorg:

2.3.1.1 Practische Oplossingen:

2.3.1.1.1 Proces-verbetering

In het algemeen wordt hier onmiddelijk automatisering toegepast (E.Health) maar het werkt beter als eerst het proces goed in kaart wordt gebracht en vooral versimpeld.

Er wordt nu veel geklaagd wordt over de bureaucratie (veel teveel adminstratie) die reactief handelt en iedere “fout”probeert op te lossen met een nieuwe regel.

2.3.1.1.1.2 Versimpelen Opleidingen

De bureaucratie heeft ook toegeslagen in het onderwijs waardoor er een grote nadruk is komen te liggen op theorie.

Theorie moet de praktijk inzichtelijk maken maar wordt nu gebruikt om de praktijk te sturen.

Met name in de concrete zorg is geen opleiding nodig.

Die kan ook op de werkplek worden gegeven als er Vraag naar is (Kijk naar Just-in-time E-Learning).

Dan wordt de opleiding ook beter onthouden.

Een groot deel van het beantwoorden van medische vragen en zeker een deel van de diagnose kan met GPT-technologie plaatsvinden.

Een plaatje uit een blog over de toepassing van AI in de gezondheidszorg.Dit plaatje toont het basis-proces.

2.3.1.1.3 Echte Innovatie

E-health verhult de “echte” problemen de zorg die eigenlijk voortkomen uit een achterlopende toepassing van de kennis die in de loop der tijd is opgebouwd over lichaam en geest.

Lichaam en Geest zijn een eenheid en het lichaam is geen chemische fabriek wat de pharmaceutische industrie ons laat geloven.

Bioveld

Het lichaam is een bioveld wat wordt beschreven door de bio-fysica.

Veel belangrijker is om te beseffen dat het lichaam een cooperatie is van 1-celligen die allemaal lijken op neuronen die middels hun Electro-Magnetische veld communiceren.

DNA

Het dna is ook niet de programma-code die het leven beschrijft maar een specificatie van een deel (en zeker niet de vorm) van de cel.

Fouten Herstellen

Dit deel zorgt bijvoorbeeld voor voor het herstellen van fouten.

Een groot deel van de chronische ziekten (o.a. ook alzheimer) heeft daar mee toemaken.

Tegenwerking van Specialisten

De innovatie in de zorg en de innovatie in de rest van de maatschappij wordt geblokkeerd door industrien die hun tijd hebben gehad en heel erg veel macht hebben omdat er ook nog is erg veel beroepsgroepen zoals medische specialisten van afhankelijkzijn.

Intermediair tussen Patient en Verzorger

De immense bureaucratie tussen patient en verzorger kan worden vervangen door een virtuele intermidiair die aan de ene kant de patient helpt om zijn of haar zorg te articuleren en aan de ander kant de noodzakelijke verzorger menselijk of technisch in de vorm van robots met elkaar in contact te brengen.

2.3.1.2 Lijst met Ideologiesche oplossingen per Partij:

Met behulp van het cultuur-onafhankelijk relatiemodel van Alan Fiske heb ik 8 generieke oplossingen gegenereerd die wellicht interessant zijn om te bekijken maar geen “practische” oplossingen bieden.

Lijst met oplossingen per relatietype van Alan Fiske:

Communal Sharing:

Partij A: Solidariteitspartij – Vergelijkbaar met de standpunten van de PvdA (Partij van de Arbeid), die vaak solidariteit en collectieve zorg benadrukt.


Partij B: Gemeenschapsbeweging – Dit zou kunnen overeenkomen met GroenLinks, dat een sterke nadruk legt op gemeenschapsoplossingen en lokale betrokkenheid.


Autoritaire Ranking:

Partij X: Gezag en Zorg – Overeenkomend met de standpunten van de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), die doorgaans voorstander is van een sterke centrale overheid en marktwerking in de zorg.


Partij Y: Nationale Gezondheidsautoriteit – Dit zou kunnen lijken op de standpunten van het CDA (Christen-Democratisch Appèl), dat pleit voor meer overheidsregulering in de gezondheidszorg.

Equality Matching:

Partij E: Gelijkheid voor Zorg – Dit komt overeen met de standpunten van de SP (Socialistische Partij), die vaak gelijke toegang tot zorg en solidariteit benadrukt.


Partij F: Eerlijke Toegangspartij – Dit zou passen bij D66 (Democraten 66), dat strengere regulering en meer gelijkheid in de zorg nastreeft.


Market Pricing

:Partij M: Keuzevrijheid en Concurrentie – Vergelijkbaar met de standpunten van de PVV (Partij voor de Vrijheid), die vaak voorstander is van marktwerking en meer keuzevrijheid in de zorg.


Partij N: Marktgericht Gezondheidszorgbeleid – Dit zou kunnen overeenkomen met de standpunten van de VVD, die pleit voor meer marktwerking en concurrentie in de gezondheidszorg.

2.3.2 Economie en Werkgelegenheid

2.3.2.1 Praktische Oplossingen:

Een Paths of Change-dat rond loopt via de Kruisverbindingen met in het centrum de Tree of Life.

Economie vs Cultuur

Het  Kruispad is ontstaan  uit een onderzoek naar het concept Anti-fragility van Nassim Nicholas Taleb wat in het nederlands vertaald Onkwetsbaar betekent. 


Er zijn inmiddels vele varianten van dit pad. Het geeft een duidelijk rol aan zowel de creativiteit (Spelen, Kunst en Cultuur) als de Samenwerking (Community)  als Motoren van de Samenleving.

Praktijk vs Theorie

De economie is een Cyclus die twee kanten opdraait en vier soorten grote netwerken aanstuurt waarbij een bedrijf deel uit maakt van de Community of Practice.

Expansie vs Compressie

Het PoC-Wereldbeeld Sensory (Rood) Expandeert terwijl het Wereldbeeld Unity (Blauw, Kennis) csamendrukt (compression).

Het is vaak niet mogelijk om van compressie (kennis) naar expansie (ervaring) te gaan omdat er dan informatie is verloren. De oplossing is fractale compressie.

Specialisatie

Een bedrijf expandeert en splitst andere bedrijven af (specialisatie).

Zorg(Waarde) en Creativiteit Iinzicht), zitten tussen Theorie en Praktijk in.

Leren van Fouten

Door verkeerde compressie hebben veel theoretische vakgebieden een standaard Fout, die nooit wordt geleerd waardoor het heel lang duurt voordat men Ervaring heeft opgedaan.

Geld is een Verslaving

Geld speelt een veel te grote rol in de samenleving en dat komt omdat we verslaafd zijn gemaakt aan de Market Pricing (MP) relatie, die perfect past op het kapitalisme.

De drie andere relatie-typen CS (Community-Sharing (Socialisme), EM (Equality Matching, Liberalisme) en AR Authority Ranking)wordt er Gegeven (CS) , Geruild (EM) en Opdracht gegeven (AR).

Technologie wordt Marketing

De technologie was rond 1990 toe aan Peer-to-Peer maar viel door toedoen van Microsoft, Apple en Microsoft terug op het Mainframe wat nu de Cloud wordt genoemd, een enorme onnodige verspilling van energie en een gevaar voor de volksgezonheid, die vrijwel niemand doorheeft omdat de Marketing alles heeft overgenomen, waardoor vrijwel niemand meer weet hoe de techniek werkt en behoort te werken.

Peer-to-Peer moet terug Komen

Peer-to-Peer is de CS-variant van de computer-technologie en maakt het mogelijk dat alles direct met alles kan communiceren.

Technologie Cyclus

De vier relatietypen van Alan Fiske geplaats in een Productie-Cyclus waarin ook de essentiele kenmerken zichtbaar zijn gemaakt en de politieke stromingen.

2.3.2.1.2.1 Werk en Werkloosheid

Kapitalisme domineert het Denken:

De definiëring van werk en daarmee werkloosheid wordt gedomineerd door de Market Pricing relatie die zo dominant is dat zowel BARD als GPT er niet omheen kunnen en hun bias ook toegeven omdat hun taal uit de westerse kapitalistische wereld is gehaald.

Vier soorten werk en nog meer 2-Combinaties

Er zijn dus vier verschillende soorten werk en nog meer combinaties van die vier soorten die passen op PoC net als dat er vele paden van verandering zijn.

Lijst van de vier Soorten Werk

1 Comunal Sharing (CS): Samenwerking zonder strikte rollen of individuele beloningen, gebaseerd op gemeenschappelijkheid. Vaak te vinden in hechte gemeenschappen.

2 Authority Ranking (AR): Werk binnen een hiërarchie, beloningen gekoppeld aan rangorde . Veelvoorkomend in organisaties met duidelijke leiderschapsstructuren.

3 Equality Matching (EM): Handhaven van evenwichtige relaties door vergelijkbare inspanningen en beloningen te matchen, zonder nadruk op onderhandelingen. Voorkomt in informele groepen en vriendschappen.

4 Market Pricing (MP): Arbeid wordt beschouwd als een economische transactie met nadruk op marktprijzen. Heerst in economische contexten zoals arbeidsmarkten.

2.3.2.2.2 : Lijst Oplossingen per Partij Stimuleren Economie.

Met BARD kun je heel vaak real time informatie opvragen en met behulp van een Prompt verder manipulere en onderzoeken.

Hieronder staan drie lijsten die met behulp van dezelfde bron de verkiezingsprogramma’s verdrr zijn onderzocht met als focus economie en werkgelegenheid.

Met name de laatste lijst die zich concentreert op de arbeidsmarkt laat zien hoe vast men zit in theoretische concepten zoals Werk en daarmee Werkloosheid..

PartijStandpunt
VVDMarkteconomie met beperkte overheidsinterventie, fiscale discipline en belastingverlagingen, vermindering van regelgeving en administratieve lasten voor bedrijven
PVVImmigratiebeperking, sceptisch tegenover internationale handelsverdragen
CDABelang van een sterke en duurzame economie, investeringen in innovatie en technologie, maatregelen om inkomensongelijkheid te verkleinen
D66Investeringen in onderwijs en innovatie, groene en duurzame economische groei, ambities op het gebied van klimaat en milieu
PvdA/GroenLinksCréëren van banen en versterken van de positie van werknemers, progressieve belastinghervormingen, vermindering van inkomensongelijkheid
SPMeer regulering van de arbeidsmarkt, tegengaan van flexibilisering van arbeid, hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden voor werknemers
GroenLinksGroene en inclusieve economie, investeringen in duurzame energie en infrastructuur, vermindering van inkomensongelijkheid door progressieve belastingen en sociale voorzieningen
FVDLagere belastingen en een kleinere overheid, kritisch ten opzichte van de Europese Unie en internationale handelsovereenkomsten
BBBSterke positie voor de agrarische sector en plattelandsgebieden, vermindering van regeldruk voor boeren, eerlijke prijs voor landbouwproducten, behoud van werkgelegenheid in landelijke gebieden en investeringen in leefbaarheid en voorzieningen
Lijst met standpunten per partij gehaald m.b.v. BARD uit de recente programma’s.

2.3.2.2.2: Lijst Positieve effecten op de Economie:

Oplossingen met een positief effect op de economie en welke partij ze steunt.

OplossingPartij
Investeringen in onderwijs en innovatieVVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks
Stimulering van ondernemerschapVVD, D66, CDA, BBB
Een gezonde arbeidsmarkt met voldoende banen en goede arbeidsvoorwaardenVVD, CDA, PvdA, GroenLinks, SP
Een eerlijke verdeling van de welvaartPvdA, GroenLinks, SP
Een sterke infrastructuurVVD, D66, CDA, BBB
Een stabiel monetair beleidVVD, D66, CDA
Open handelVVD, D66, CDA, BBB
De oplossingen zijn door BARD opgesomd en voorzien van de voorstanders.Overduidelijk zijn hier weer de ideologieën te zien.

2.3.2.2.3 Lijst Problemen op de Arbeidsmarkt

OplossingPartijenProblemen
Levenslang lerenD66, PvdA, GroenLinks, VVDWerkloosheid, Ongelijke kansen
Flexibele arbeidsregelingenD66, GroenLinks, PvdAWerkloosheid, Werk-gezinsbalans
Actief arbeidsmarktbeleidD66, PvdA, SPWerkloosheid
BasisinkomenGroenLinks, PvdAWerkloosheid, Sociale zekerheid
Gendergelijkheid en diversiteitGroenLinks, PvdAArbeidsmarktdiscriminatie
Investering in groene banenGroenLinks, PvdAKrappe arbeidsmarkt, Duurzaamheid
Modernisering van arbeidswetgevingD66, GroenLinks, PvdA, VVDPrecaire arbeidsrelaties, Regeldruk
Ondersteuning van kleine ondernemingenVVD, CDA, D66, PvdAWerkloosheid, Economische groei
Regionaal arbeidsmarktbeleidD66, PvdA, CDARegionale werkloosheid
Inclusieve economische groeiGroenLinks, D66, PvdAOngelijke kansen, Werkloosheid

l 2.3.3 Huisvesting

2.33.1: Nieuwe Bouwmethoden zijn niet Nodig

omdat ze lang geleden al zijn bedacht.

Verdienen aan Herstellen van Fouten en Slopen

Ze worden geblokkeerd door de aannemers, projectontwikkelaars en de grote bouwbedrijven die verdienen aan het herstellen van hun eigen fouten en het in beton storten va de structuren zodat aanpassen slopen is.

Aanpasbaar Modulair Bouwen

Huizen zijn eigenlijk gestapelde gekoppelde containers waarbij de wanden aangepast moeten kunnen worden aan de toepassing tot en met de buizen aan toe.

Dit concept is al lang geleden uitgebreid uitgewerkt door John Habraken en na zijn vertrek naar het MIT overdenomen door landen als Zuid Korea.

Slim Bouwen

In Nerderland wordt he Slim Bouwen genoemd en mondjesmaat toegepast.

2.3.2.2: Grondpolitiek

Speculatie

Er wordt heel veel gespeculeerd in zowel grond als huizen en kantoorpanden.

Zonder grond kun je niet bouwen ook al kan dat ook op het water (woonboten) en bewegend (Woonwagens).

Je kunt ook ruimten delen (Woon-gemeenschap) of in de open lucht doorbrengen in een warm pak (Daklozen).

Huis- en Grond Cooperaties

Er zijn inmiddels grond-cooperaties zoals Land-vanOns en bouw-cooperaties zoals SteenVlinder

2.3.2.3 Ruimtelijke ordening

Vier Vormen van Ruimtelijke Ordening middels Alan Fiske:

MP: Marktrelaties (Handel):

Voorbeeldlanden: Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk

Voorbeeld: In de Verenigde Staten spelen private vastgoedontwikkelaars een belangrijke rol bij het bepalen van ruimtelijke ontwikkeling.

Zij kopen land en ontwikkelen commerciële vastgoedprojecten zoals winkelcentra en kantoorgebouwen om winst te maken.

AR: Hiërarchische relaties (Heerschappij):

Voorbeeldlanden: China, Frankrijk

Voorbeeld: In China heeft de centrale overheid een sterke controle over de stadsplanning en kan grootschalige infrastructurele projecten initiëren, zoals de bouw van hogesnelheidstreinlijnen.

CS: Communale relaties (Gemeenschap):

Voorbeeldlanden: Zweden, Duitsland

Voorbeeld: In Duitsland worden burgerinitiatieven en lokale gemeenschappen actief betrokken bij stadsplanning. Ze kunnen gemeenschappelijke groene ruimtes creëren en beslissingen nemen over lokale voorzieningen.

EM:Wederkerige relaties (Wederkerigheid):        

Voorbeeldlanden: Noorwegen, Nederland

Voorbeeld: In Nederland werken lokale overheden vaak samen met non-profitorganisaties en bedrijven om gezamenlijke projecten voor duurzame ontwikkeling te realiseren, zoals het herstel van natuurgebieden.

Vriendjespolitiek

Alles is door Hugo de Jonge voor ons geregeld in overleg met zijn CDA-lobby-vrienden.

Middenstad

Nederlandi s volledig dichtgetimmerd tot een enorme Randstad getransformeerd tot de Middenstad die is omringd door een “rustige” ring Kransland, die loopt tot in het Noorden, Oosten en Zuiden van Nederland.

Er is een Sterke concentratie in de Middenstad (uitgebreide Randstad);

Grote sociaal-economische verschillen tussen en binnen regio’s. 

Agrarische hoofdstructuur op vruchtbare gronden is hoogproductief. 

Greenports en intensieve veehouderij in agro-industriële clusters. 

Het Natuurnetwerk Nederland is aangelegd. 

Natuur is gescheiden van landbouw, met uitzondering van smalle bufferstroken (500 à 1.000 meter) rond beschermde natuurgebieden. 

Grootschalige inzet van IJsselmeerwater voor de drinkwaterwinning.

Scenario’s PBL (Planbureau van de Leefomgeving)

Lijst met Problemen in de Huisvesting

gemaakt door BARD en GPT op basis van de huidige programma’s laat zien dat de “problemen” vooral zoals overal in Nederland,in de Regelgeving zit.

Daarnaast spelen ook hier de botsende ideologien een rol waardoor een simpele oplossing (zie hier boven)programmatisch niet lukt.

ProbleemOplossingRealisatieInnovatieTegenstandersWaarom?
WoningtekortMeer bouwenMeer bouwen van sociale huur- en vrije sectorwoningenNieuwe bouwmethodenSP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PlusTe duur, leidt tot meer verstedelijking en meer verkeer.
Hoge huurprijzenRegulerenInstellen van maximumhuurprijs of koppeling aan inflatieNieuwe huurcontractenVVD, CDA, D66, JA21, VoltBelemmert de vrije markt, leidt tot tekorten op de woningmarkt.
Onbetaalbare koopwoningenStarters helpenVerlagen hypotheekrenteaftrek voor starters of bouwen starterswoningenNieuwe woonvormenVVD, CDA, D66, JA21, VoltBelemmert de vrije markt, leidt tot tekorten op de woningmarkt.
Ongereguleerde huurmarktMeer toezichtAanscherping regels huurverhoging en meer toezichtGebruik van nieuwe technologieënSP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PlusTe weinig, leidt tot misbruik en discriminatie op de huurmarkt.

2.3.4 Voedselzekerheid

2.3.4.1 Kwaliteit

De link hier boven laat zien dat er enorm is geknoeid met ons voedsel om heel veel tegen hele lage prijs te produceren.

Voedsel Industrie

De landbouw en veeteelt is door de Ingenieurs in Wageningen omgezet in een Industrie waarbij de marketing er een mooi boerenleven bij verzint.

Zo is er een speciale kip gemaakt met veel borstvlees en is suikerwater omgezet in een biersmaak.

Kwaliteit is Objectief Meetbaar

De kwaliteit van voedsel is objectief meetbaar geworden door het biofotonen-patroon te meten.

Schadelijk

Hierdoor wordt een desastreus effect zichtbaar namelijk dat een groot deel van ons voedsel schadelijk is voor de gezonheid wat de toename van vele slopende ziekten zoals kanker,parkinson en alzheimer verklaart.

2.3.5 Schuldverlichting:

2.3.5.1 Intelligentie

Volgens de normaal-verdeling is net zo’n groot deel van de bevolking hoog intelligent (>100) als er mensen zijn met een lage intelligentie.

Volgens een schatting van het Nederlands Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit maart 2010 heeft ongeveer 13% van de Nederlandse bevolking een IQ van lager dan 85.

Dit betekent dat ongeveer 1,8 miljoen Nederlanders een laag IQ hebben.

Bijna 80.000 mensen zitten via de gemeente in een schuldhulptraject, blijkt uit cijfers van branchevereniging NVVK.

De gemiddelde schuld die mensen hebben voordat ze aan zo’n traject beginnen, is 40.000 euro.

Honderdduizenden mensen krijgen geen hulp.

Verleiden

Opvallend is dat de laatste categorie van mensen volledig door de overheid wordt vergeten maar niet door de leveranciers die deze mensen aanzetten tot aankopen of acties zoals gokken en slecht eten of alcoholmisbruik die erg veel schulden opleveren.

Hierbij komt dat er ook nog is steeds meer mensen komen met een Niet aangeboren Hersenprobleem) en dat deze categorie met de ouderdom toeneemt waardoor de overheid ook de ouderen aan het vergeten is die nietkunnen omgaan met zogenaamde slimme technologie die vaak dommer is dan de domste mensen..

Manipuleren

Het wordt nog veel erger als je beseft dat taalvaardigheid en vooral het doorzien van slimme marketingtrucks niet beter wordt als de intelligentie hoger wordt en dat de controle op dit soort vormen van manipulatie volledig ontbreekt n

og sterker, dat vrijwel alle partijen hier gebruik van maken en dat de sociale media inmiddels zoveel snappen van hun deelnemers dat de grenzen zijn gepasseerd..

2.3.6 Onderwijs

Er staat al veel beschreven bij Zorg.Opleiding

In Nederland is het proces (Onderwijskunde) en het Curriculum i.h.a. belangrijker dan de wijze waarop mensen leren (Leerpsychlogie).

De vier stromingen in de huidige leerpsychologie zijn netjes verdeeld over verschillende soorten.

Deze soorten passen netjes op PoC: waardoor ze ook kunnen worden vertbonden in een Path of Change.

Ze kunnen ook ingepast worden in een collectief proces van Levensloop-begeleiding wat kan worden bestuurd door een Integraal Gezondheidscentrum wat allemaal is uitgewerkt in de Regio Leiden maar door de bureaucratie nooit is opgericht.

Levensloop-Begeleiding

Integraal Gezondheids centrum

Leerproces:

Soorten Scholen:

Algemeen, of Traditioneel: Godsdienst: Christelijk, Islamitisch, 

Montessori (Zelfgestuurd leren en individuele ontwikkeling),  Gognitieve Leertheorie Rules, Thinking

Jenaplan (sociale en persoonlijke ontwikkeling, democratisch burgerschap),  Sociale Leertheorie, Motive, Feeling,

Dalton (Vrijheid en verantwoordelijkheid van leerlingen), Gedrags Leertheorie, Sensing

Antroposofie (Holistisch kunstzinnige ontwikkeling, Zelfontplooiing),Constructieve Leertheorie, Vision, Intuiting.

Leer-Technologie

In 1992 is in opdracht van OCW een onderzoek gedaan naar Leer-technologie.

Uit dat onderzoek kwam het belang van Spelen (Simulaties) voor de jeugd naar voren en een samenwerking met de recent overleden schoolvernieuwer Roger Schank.

Leren is een functie van het geheugen. We onthouden wat van belang is en de meeste kennis wordt opgeslagen in het spier-geheugen wat in de spier zelf zit.

Kennis en ervaring

Kennis is geabstraheerde ervaring en je leert het best door soms herhalend na te doen.

Dssrom moeten jomgeren zo snel als mogelijk is uit de klas de praktijk in en vragen kunnen stellen aan experts.

GPT en Kennis Wikipedia

GPT en BARD zijn op dit moment de meesteffectieve kennisbronnen en moeten dus z.s.m. een plaats krijgen in het onderwijs.

Expectation-ailure:

Roger ontdekte dat leren een gevolg is van een Expectation-Failure, die noemen wij een Fout.

Mensen leren van de fouten van anderen.

Educatieve standpunten van politieke partijen in Nederland

PVDAToegankel
ijkheid
KwaliteitInhoudUitvoering
VVDVerlaag kosten door markt
werking en keuze
vrijheid
Investeer in leraren, kleinere klassen, 21e-eeuwse vaardighedenMeer aandacht voor technische vaardigheden, internationale samenwerking, competitiviteitGeef scholen meer autonomie, verbied leraren ideologieën te verspreiden
CDAVerlaag kosten door kansen gelijkheidInvesteer in lerarenopleiding en -salarissen, ict en digitale vaardigheden, duurzaamheidMeer aandacht voor levensbeschouwing, burgerschapsvorming, kansengelijkheid, christelijk onderwijsStimuleer samenwerking tussen scholen en andere organisaties, behoud sterke positie christelijk onderwijs
D66Verlaag kosten door overheidsrol en kansen gelijkheidInvesteer in lerarenopleiding en -salarissen, ict en digitale vaardigheden, duurzaamheidMeer aandacht voor ict en digitale vaardighedenGeef overheid grotere rol in uitvoering
GrLiVerlaag kosten door overheidsrolInvesteer in ict en digitale vaardigheden, duurzaamheidMeer aandacht voor duurzaamheid, sociale rechtvaardigheidGeef overheid grotere rol in uitvoering
SPVerlaag kosten door overheidsrolInvesteer in positie werkende ouders, verlaging kostenMeer aandacht voor sociale rechtvaardigheidGeef overheid grotere rol in uitvoering
BBBNiet specifiekInvesteer in voedseleducatieNiet specifiekNiet specifiek
Lijst gemaakt met gpt en bard m.b.v. de partijprogramma’s.

artij.

2.3.7 Veiligheid

Cybercrime <-> Software Kwaliteit

Wat vrijwel niet wordt beseft s dat cybercrime een gevolg is van de slechte kwaliteit van de software en vooral ook de infratructuur en het vrijwel volledig overslaan van het testen de software en het kwalificeren van zoel de ontwikkelende als de implementerende partij.

Preventie <-> Handhaven

Veiligheid heeft wee tegengestelde reacties namelijk Preventie en Handhaven.

De laatste wil meer geld en bevoegdhedenvoor en van de Handhavers en strengere straffen voor de dader en hulp voor het slachtoffer

De en andere kant het zoekt in sociale maatregelen om de jeugd op het goede pad te houden.

Beide partijen beseffen dat er altijd mensen zullen zijn die de paden verlaten omdat ze denken dat ze een short-cut hebben gevonden om hun doel (Rijk?) te bereiken.

Ideologie

Het debat zit ideologisch vast ook al zijn er zoals altijd middenpartijen zoals het CDA.

Analyse Incidenten

Het helpt om incidente en zeker grote goed te onderzoeken en lerin te trekken en daar zijn zelfs slimme hulpmiddelen voor zoals BowTie, die trouwens weinig worden gebruikt omdat men gelooft dat een incident toeval is.

PoC-model wat beschrijft wat je met een Incident moet doen.

Maslow

UIteindelijk raakt ieder incident alle niveaus van Maslow en helpt het om te beseffen dat de cyclus van Kubler Ross bij iedere verandering opteedt.

PoC-model vertaalt in de Pyramide van Maslow en de gevolgen van een incident gekoppeld aan de schaal van Holmes Event ~Scale.

Kubler Ross

PoC-Model van Kubler Ross wat laat zien hoe een mens reageert op een incident. Alles fluctueert rondom een persoonlijk Set-Point.

Lijst met Standpunten

ProbleemLiberalisme (D66)
Preventie Zelf
Socialisme (SP, PvdA) Wij PreventieConservatisme Het
Handhaven
Kapitalisme (VVD)
Handhaven
CriminaliteitHandhaving: meer geld voor politie en justitiePreventie: investeringen in jeugdzorg, onderwijs en werkgelegenheidHandhaving: meer geld voor politie en justitie, maar ook investeringen in resocialisatieHandhaving: meer geld voor politie en justitie, maar ook investeringen in private beveiliging
TerrorismeSterke aanpak, zowel nationaal als internationaal: samenwerking met andere landen en het versterken van de rechtsstaatSterke aanpak, zowel nationaal als internationaal: samenwerking met andere landen en het versterken van de sociale cohesieSterke aanpak, zowel nationaal als internationaal: samenwerking met andere landen en het versterken van de nationale identiteitSterke aanpak, zowel nationaal als internationaal: samenwerking met andere landen en het versterken van de vrije markt
Asiel en migratieHumane asiel- en migratiebeleid: sterke controle op de instroom, maar ook goede opvang van asielzoekersOpen asiel- en migratiebeleid: geen beperking van de instroom, maar wel goede opvang van asielzoekersBeperkt asiel- en migratiebeleid: sterke controle op de instroom, maar ook een humane behandeling van asielzoekersBeperkt asiel- en migratiebeleid: sterke controle op de instroom, maar ook een humane behandeling van asielzoekers
CybercriminaliteitSterke aanpak: investeringen in cybersecurity en samenwerking met andere landenPreventie: investeringen in digitale veiligheid en het versterken van de digitale weerbaarheidSterke aanpak: investeringen in cybersecurity en samenwerking met andere landenSterke aanpak: investeringen in cybersecurity en samenwerking met andere landen
Veiligheid in het verkeerSterke handhaving: strengere snelheidscontroles en meer aandacht voor fietsers en voetgangersPreventie: investeren in verkeerseducatie en het verbeteren van de infrastructuurSterke handhaving: strengere snelheidscontroles en meer aandacht voor fietsers en voetgangersSterke handhaving: strengere snelheidscontroles en meer aandacht voor fietsers en voetgangers

2.3.8 Inkomen en Inkomensongelijkheid

Functiewaardering

Ik heb meegewerkt aan de ontwikkeling van het eerste functiewaardering-systeem in Nederland.

Om zo’n systeem te ontwikkelen heb je een beschrijving van functies (i.h.a processen, taken) nodig,een classificatie-systeem en een bestand met waarden gekoppeld aan de functies.

Die waarden zijn bijvoorbeeld inkomens of bij de overheid schalen. Daarna is het een kwestie van statistiek.

Een waarderingssysteen is daarna Statisch en een weerslag van de Tijdgeest.

Schalen

De inkomen in Nederland liggen grotendeels vast omdat ze vast zijn gelegd in CAO’s en Schalen.

Met name het laagste inkomen wordt aangeboden aan beroepen die het laagst worden gewaardeerd.

Het zijn meestal hele zware beroepen die niemand kiest.

Misbruik van Technologie

Inmiddels zijn de beroepen die het meest betalen het makkelijkst te vervangen door “slimme” technologie.

Die beroepsgroepen, zoals de accountants, maken daar misbruik van door uren te schrijven die ze niet besteden.

AI -> Businesscase

Als deze ontwikkeling zich voortzet worden de eigenaren van AI en Robots de leverancier van alles.

Als de meeste mensen werkeloos zijn en geen of weinig inkomen krijgen wie koopt de producten dan?

Basisinkomen -> Virtuele Economie.

Als we daarom overschakelen op een basisinkomen komen we terecht in een volledig virtuele econmie vergelijkbaar met de virtuele overheid.

Verdwijnt de Economie en dan?

Lijst met Partijen en maatregelen

PartijMaatregel
VVDBelastingdruk werkenden verlagen, minimumloongrens verhogen, werken aan inclusieve arbeidsmarkt
D66Belasting op vermogen en inkomen verhogen, investeren in onderwijs en scholing, werken aan inclusieve arbeidsmarkt
PvdAMinimumloongrens verhogen, investeren in onderwijs en scholing, bestrijden van armoede en schulden
GLBelasting op vermogen en inkomen verhogen, investeren in duurzame energie, bestrijden van armoede en schulden
SPMinimumloongrens verhogen, belastingdruk werkenden verlagen, bestrijden van armoede en schulden
CDAInvesteren in onderwijs en scholing, bestrijden van armoede en schulden
CUInvesteren in onderwijs en scholing, bestrijden van armoede en schulden
JA21Belastingdruk werkenden verlagen, werken aan inclusieve arbeidsmarkt
PVVBelastingdruk werkenden verlagen, minimumloongrens verhogen
FvDBelastingdruk werkenden verlagen, minimumloongrens verhogen

Deel 2.3.9 Sociale Zekerheid

Geschiedenis

JaarNaam wetOmschrijving
1845ArmenwetGemeenten verplicht hulp te bieden aan mensen in armoede
1874OngevallenwetUitkering voor werknemers die gewond raken op het werk
1901ZiektewetUitkering voor werknemers die ziek worden
1913InvaliditeitswetUitkering voor werknemers die invalide worden
1927WerkloosheidswetUitkering voor werkloze werknemers
1956Algemene Ouderdomswet (AOW)Uitkering voor alle ouderen vanaf 65 jaar
1965Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)Uitkering voor mensen die arbeidsongeschikt zijn
1967Algemene Bijstandswet (ABW)Uitkering voor mensen die onvoldoende inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien
1986Tweede AOW-verhogingAOW-leeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar
1996Privatisering van de AAWAAW wordt een particuliere verzekering
2015Invoering van de ParticipatiewetABW wordt vervangen door de Participatiewet, die mensen met een uitkering verplicht om werk te zoeken of aan andere activiteiten deel te nemen
2015Invoering van de Wet inkomensondersteuning zelfstandigen (WISO)Uitkering voor zelfstandigen die hun bedrijf moeten beëindigen

Net als bij het vorige onderwerpen houdt men vast aan het oude.

Lijst met Maatregelen per Partij

MaatregelenAfkorting
Minimumloon van 16 euro per uurGL-PvdA
Einde aan nuluren- en oproepcontractenGL-PvdA
Gratis kinderopvangGL-PvdA, D66, SP, 50PLUS
Belastingheffing over digitale omzet van grote techbedrijvenGL-PvdA
Herstel van de publieke ouderenzorgGL-PvdA, SP, 50PLUS
Behoud van het huidige socialezekerheidsstelselVVD
Verhoging van de pensioenenVVD, CDA, PVV
Verhoging van de arbeidsmarktflexibiliteitVVD, CDA, D66
Versterking van de controle op fraudeVVD, PVV
Verhoging van de kinderbijslagCDA
Verhoging van de AOW-leeftijdCDA
Versterking van de arbeidsmarktreparatiefondsenCDA
Versterking van de participatiewetGL-PvdA, D66, SP, 50PLUS, VVD, CDA
Versnelling van de afschaffing van de ParticipatiewetPVV

Deel 3 : Lijst met Verkiezings-Onderwerpen 6-9-2023

Deze lijst is m.b.v. BARD en GPT gemaakt door eerst het programma van PvdA/Grlinks te analyseren en daarna gevraagd om de lijst aan te vullen met andere partijen waarna is de standpunten en nuances heb laten vermelden.

Let op: deze lijst is real-time opgebouwd op 6 september.

NB: Inmiddels (8 september heb ik de BBB toegevoegd met als interessant punt dat het programma enorm uitgebreid is qua tekst maar heel veel standpunten mist.

verder blijkt uit verdre analyse dat BBB enorm op de PVV lijkt wat de partij typeert als een Populistisch rechtse partij waarbij veel van het CDA en de VVD is gecopieerd mogelijk al speculerend op een “rechtse”) samenwerking.

Politiek Profiel

Meer weten over politieke profielen kijk hier.

Het politiek profiel is gelijk aan de “spellen” van PoC met als interessant punt dat het onderste spel (Cultuur) in de Nederlandse politiek geen rol speelt net als de “kruisspellen”.

Het gaat uiteindelijk alleen maar over het bovenste spel (aanalytic game) met twee keuze namelijk Links met als ingang Werk) (rood) en Rechts (Blauw) met als ingang Normen.

Deze indeling kun je ook in de VS vinden tussen de Republikeinen en de Democraten.

.Het komt omdat de Amerikaanse cultuur net als de Nederlandse cultuur grotendeels zo niet geheel kapitalistisch is wat voorkomt uit het Calvinisme wat in Nederland er is doorgedrukt doordat Prins Maurits zijn sexuele escapades wel kon slijten aan de Gomaristen en niet aan de volgelingen van Arminius, die door de door hem veroorzaakte beeldenstorm werden omgebract.

Strict Father vs Nurtering Mother

`de politieke voorkeur kan worden verklaard met het fbeeld op de familie.

Thema’s geordend op de Pyramide van Maslow

De pyramide van Maslow is ook gebruikt om de Rechten van de Mens te formuleren.

De pyramide van Maslow vertaald naar PoC.

Fysiologische behoeften:

Klimaat en Milieu (Milieubescherming kan bijdragen aan de fysieke gezondheid)
Zorg (Toegankelijke gezondheidszorg voor fysieke welzijn)

Veiligheid en zekerheid:

Wonen (Betaalbare huisvesting biedt veiligheid en zekerheid)
Veiligheid (Bestrijding van criminaliteit en het waarborgen van veiligheid) Sociale behoeften:
Onderwijs (Onderwijs bevordert sociale interactie en kansen)
Economie en Werkgelegenheid (Werk en economische stabiliteit dragen bij aan sociale integratie)

Behoefte aan waardering en erkenning:

Ongelijkheid (Verminderen van ongelijkheid kan bijdragen aan sociale erkenning)
Immigratie (Integratie van nieuwkomers kan bijdragen aan hun waardering in de samenleving)

Zelfontplooiing:

Duurzame Landbouw (Duurzaamheid en biodiversiteit kunnen bijdragen aan het welzijn van individuen en de samenleving als geheel)
Internationale Samenwerking (Bijdragen aan mondiale problemen draagt bij aan zelfontplooiing)

Politieke Stromingen vs Maslow

Liberalisme:


Fysiologische behoeften: Regulering van markten en sociale programma’s voor basisbehoeften.

Veiligheidsbehoeften: Rechtsstaat en individuele rechten beschermen.

Sociale behoeften: Nadruk op individuele vrijheid en diversiteit.

Waardering en erkenning: Bescherming van minderheden en gelijke kansen voor iedereen.

Zelfactualisatie: Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en zelfverwezenlijking.

Socialisme:

Fysiologische behoeften: Herverdeling van rijkdom voor toegang tot basisbehoeften.

Veiligheidsbehoeften: Economische gelijkheid en sociale zekerheid.

Sociale behoeften: Gemeenschapszin en collectieve besluitvorming.

Waardering en erkenning: Streven naar gelijke kansen voor iedereen.

Zelfactualisatie: Mogelijkheid tot individuele groei binnen een gemeenschap.

Conservatisme:

Fysiologische behoeften: Nadruk op stabiliteit en sociale orde.

Veiligheidsbehoeften: Behoud van traditionele waarden en instituties.

Sociale behoeften: Gemeenschapsbinding en behoud van culturele tradities.

Waardering en erkenning: Erkenning van culturele waarden en identiteit.

Zelfactualisatie: Bevorderen van persoonlijke ontwikkeling binnen bestaande structuren.

Kapitalisme:

Fysiologische behoeften: Economische groei en innovatie voor welvaart.

Veiligheidsbehoeften: Individuele ondernemingsvrijheid en concurrentie.

Sociale behoeften: Welvaartsprogramma’s en vrijwillige associaties.

Waardering en erkenning: Erkenning van individuele prestaties en ondernemerschap.

Zelfactualisatie: Mogelijkheid tot ondernemerschap en persoonlijke groei.

De vier generieke cultuuronafhakelijke relatietypen van Alan Fiske vertaald naar PoC en Politieke stromingen geplaatst in de Productie-cyclus.

Thema’s per Partij met Standpunten

OnderwerpKorte OmschrijvingPartijen met Standpunten en Nuances
Klimaat en MilieuStreven naar klimaatneutraliteit en vermindering van broeikasgasuitstoot.VVD (gematigde aanpak), CDA (balans economie en klimaat), D66 (ambitieus), GL (sterke nadruk), PvdA (ambitieus), PVV (kritisch), BBB (geen standpunt)
ZorgVerbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg.SP (sterke publieke zorg), PvdA (investeringen), D66 (innovatie), CDA (combinatie publiek en privaat), PVV (kritisch), BBB  (geen standpunt
OnderwijsInvesteringen in het onderwijssysteem en gelijke kansen voor alle studenten.D66 (innovatie), GL (investeringen), PvdA (kansengelijkheid), CDA (kwaliteit), PVV (kritisch), BBB (geen standpunt)
Economie en WerkgelegenheidBevorderen van economische groei en het creëren van banen.VVD (economische groei), CDA (familiebedrijven), D66 (innovatie), SP (bescherming werknemers), PVV (kritisch), BBB (focus op landbouw en MKB)
WonenBetaalbare huisvesting voor iedereen en aanpakken van woningtekorten.VVD (marktwerking), GL (betaalbaarheid), PvdA (sociale huur), SP (betaalbaarheid), PVV (kritisch), BBB (focus op landelijk wonen)
VeiligheidBestrijding van criminaliteit en het waarborgen van veiligheid.VVD (strenger straffen), CDA (veiligheid op straat), PVV (harde aanpak), D66 (preventie), SP (sociale oorzaken aanpakken), BBB (veiligheid op het platteland)
ImmigratieBeheersen van immigratie en integratie van nieuwkomers.VVD (strengere immigratieregels), CDA (integratie), PVV (zeer restrictief), FvD (restrictief), SP (mensenrechten), BBB (beperkte migratie voor arbeid)
OngelijkheidVerminderen van sociale ongelijkheid en inkomensongelijkheid.SP (verminderen inkomensongelijkheid), PvdA (inkomensnivellering), D66 (kansengelijkheid), GL (herverdeling), PVV (kritisch), BBB (geen standpunt )
EuropaStandpunt over Europese samenwerking en EU-beleid.D66 (pro-Europa), GL (pro-Europa), PvdA (pro-Europa), CU (kritisch), PVV (EU-scepsis), BBB (EU-kritisch, focus op nationale belangen)
Duurzame LandbouwBevorderen van duurzame landbouwpraktijken en biodiversiteit.GL (sterke nadruk), PvdA (duurzame landbouw), SP (verduurzaming), Volt (duurzaamheid), D66 (hervormingen), BBB (focus op agrarische duurzaamheid)
Internationale SamenwerkingInzet voor internationale samenwerking en ontwikkelingshulp.GL (sterke nadruk), PvdA (ontwikkelingshulp), SP (eerlijke handel), Volt (internationale samenwerking), D66 (multilateraal), BBB (geen standpunt)

Conclusie

Vanuit het kruispunt kun je alle kanten op.

Holistisch

Er zijn vier “basis“- politieke ideologieën, die je op vele manieren kunt combineren of kunt terugbrengen tot slechts één “holistische” kijk op de wereld.

Kruispunt

Het is de kijk van het Kruispunt.

Iedere ideologie past op de eigen plek in de Beleidscyclus.

Ieder probleem heeft een eigen kijk en een eigen oplossing maar als de oplossing de samenleving raakt moet hij alle kanten op kunnen.

Super Bureaucratie

Uiteindelijk blijkt toch het grootste probleem de werking van de staat zelf te zijn die is verworden tot een super-bureaucratie.

Ontregelen

Er moet fors worden ontregeld.

Crisis

De maatschappij wordt bewust of onbewust voorbereid op een crisis.

Die crisis is een veelvoorkomende (cyclische) transformatie die in feite zichtbaar is in de Kondratieff-cyclus (Periodiciteit = 50 jaar) , die “drijft” op laagfrequente golven zoals de Precessie P=25.000 jaar) , die in een nieuw Begin (Waterman) is aangeland.

Een Totaal-overzicht van 1450 tot 2200.

Golden Age

Carlota Perez noemt die transformatie de Golden Age omdat ze gepaard gaat tot het verbreken van de Reactionaire dam, die een enorme hoeveelheid klaarliggende innovaties tegenhoudt.

Dat is overal zichtbaar in de programma’s die geen fundamentele oplossingen bieden.

Bestaanszekerheid

De problemen die de programma’s adresseren hebben betrekking op Veiligheid en Bestanszekerheid, de bodem van de Pyramide van Maslow, die de blauwdruk heeft geleverd voor de Rechten van de Mens.

Terug naar het begin druk hier

Featured

The Universe Lives For Ever

Life is a result of the Electro Magnetic field of the Earth.

Introduction

This blog is a combination of >50 blogs about biology, mathematics and Physics that together prove that the universe is a living system that lives for ever.

I understand that this is a complicated issue.

Go to the Conclusion push here.

NB: Parts of this blog are made with the help of GPT.

Summary

Part 1: The rediscovery of Plato and Thot in in the Renaissance evoked an ancient Power.

According to Plato behind the complex patterns visible in the dark Cave only one Sun shines.

Everything is made out of Light but wat is Light?

Light is Nothing becoming Not-Nothing.

Light is an Electro Magnetic Field that is made out of a flickering of Nothing into Something and Back ceating a zero-Balance.

Part 2: The intervention of the Enlightment destroyed the insights of the renaissance. and reduced the human to thinking and perceiving with a dual perspective related to Good and Evil.

Part 3: The rediscovery of what life really is shows that even 1-cellular organisms are intelligent.

Part 4: The universe is bounded by zero and adapts its laws when this condition is violated.

Part 5: How the simple explanation of the universe was blocked again by Lord Kelvin

Part 6: What is life again: about Adaptive Laws

Gravity is the same force as the Electro-Magnetism.

Part 7: Why everything is made out of Light

Part 8: Maxwell Laws for Living Fields

Part 1: Renaissance of Alchemy and Thot

The Renaissance was a rebirth of the philosophy of Plato and the Alchemy of Thot (Hermes).

The work of Plato was destroyed by his pupil Aristotle.

He introduced Causality and the thinking in Parts assembled by the great Maker.

Plato got his teachings from the University of Egypt situated in Heliopolis.

There he learned about Achemy and the power of the Imagination translated into the Magic of Thoth.

Behind the Wall of the Vacuum lies another universe(of the Moon) that is hidden by the polarization of the wall.

Holy Spirit

The influence of Holy Spirit related to our Imagination became so strong that the Bankers of Venice and Amsterdam organized an anti-movement lead by Paolo Sharpi .

Duality Body and Mind

They destroyed the work of Magister Leibniz and funded Rene Descartes to create a philosophy that divided the Human in two parts Body and Mind.

Part 2: Enlightment

This started the Enlightenment

Wolfgang Smith, a phiosopher , mathematician and physicist explains how physics lost its path because of the Enlightenment.

Part 3: 1-Cellular Organisms are Intelligent

Nichael Levin has discovered that 1-cellular Organisms show intelligent behaviour and join into multi-cellular organisms that show the same behaviour.
The behavior of 1-to-many cellular organisms is controlled by the Electro-Magnetic field they produce.

This means that Life is an `electro-Magnetic Field.

This introduces the question What is an Electro-Magnetic field?

This question wass solved by Clerk Maxwell amd Michael Faraday in 1840.

Do you want to know more push here.

How 1-cellular organisms unite to become multi-cellular.

In this blog I try to find out if non-living matter is living.

Life is an Anticipating System

Recently I wrote about Anticipating Systems

This blog is about the work of the biologist Robert Rosen who finally discovered what life really is an anticipating system.

The Robert Rosen’s “modeling relation” is about the connection between formal systems (mathematical models we create) and natural systems (real-world phenomena).

It emphasizes that our choices in creating formal models are subjective and that a model’s success depends on how well it captures the relevant aspects of the natural system.

Intuition

According to Robert Rosen, an anticipating system is a system that can predict or anticipate its own future states or behavior without relying on a predetermined program or external instructions.

We call this “system” our Intuition.

Causality

Aristotle changed the teachings of his teacher Plato fundamentally by introducing the concepts of Causality and the Maker.

Creator

Causality leads to a logical problem because there is no end at the quest for the cause behind the cause.

Big Bang

It leads to a concept of Creation out of Nothing and finally to the theory of the Big Bang.

Part 4: Nilpotent Constraint

Peter Rowlands proved that all the qualitative variables in physics sum to Zero which means that the universe does not have a beginning nor an end.

It always exits.

8: Octonions

Peter Rowlands shows that the universe can be explained by the Octonions an 8-dimensinal expansion of the Quaternions.

Quaternions are a combination of two Imaginary Numbers i and j where i and j are a Square of -1 so i**2 and j**2 are equal and -1.

Only the One Exists

The numbers are a result of Counting with a unit (1).

The “counterpart” of 1 is -1. They sum to 0, the number of the middle.

All the algebraic operations can be unwinded (multiply vs dividing etc) until an exception was detected with the number -1.

A square of -1 seemed impossible until Leonhard Euler,called it simply i.

this lead to the imaginary numbers(1-dimensional ) and the expansion of this concept into the quaternions (2 dimensional ) and the octonions (8-dim).

Rotation 90 °

A rotation of 90 (Orthogonal) creates a new dimension.

Imaginary numbers are a rotation of 90 ° in the n-dimensional space (1,2,4,8) they represent .

Part 5: Why Lord Kelvin destroyed the work of Clerk Maxwell

Lord Kelvin, a famous physicist had religious objections to Clerk Maxwell’s work, particularly Maxwell’s ideas about electromagnetic waves and the concept of an electromagnetic ether.

Vector -> Creator

Kelvin’s objections were rooted in his belief in a divine creator. He therefore introduced vectors to introduce an Divine Aim.

Since that time Physics became so complex that nobody could see the whole again and Paolo Fharpi’s mission became a success until today.

Part 6: What is Life? How the universe adapts its laws.

This picture shows all the stages of the pattern of the universe.

Every step is a combination of the patterns of the prevous steps starting with a Triangle.
The universe is a rotating rotator

the Universe is able to Adapt its Laws

Peter Rowlands and Vanessa Hill also showed that the universe looks like an adaptive (Turing )Machine.

Always in Balance

It looks like a very strange computer that changes its

Operating System when the nilpotent condition is violated (Sum>0) which means that it is always in balance and is changing its laws all the time.

Repeating Fusion of itsGeometry

Every time its geometry (structure) is the same but its structure is a fusion of repeating the same geometry in its geometry (a fractal).

Trinity

Its basic structutre is the Trinity

Electro Magnetism: Maxwell Equations

What is the link between Life and Electro Magnetism?

James Clerk Maxwell and Michael Faraday experimented with electricity and magnets.

They found a pattern that Maxwell formulated in Quaternions recently discovered by William Rowan Hamilton.

Quaternions

The Quaternions are rotations in >3-dimensional space.

Later the Quaternions were abandoned for Vectors. This made physics very complex.

The original drawings of Faraday. \
Observe that the picure he made is an quaternion.

E8 Symmetry

E8-symmetry is the symmetry of the Octonions.

The E8 symmetry contains the current particle model of Physics

It is a 8-dimensional model created by adding orthogonal vectors to the 4-dimensinal field of the Quaternion-model of Maxwell.

Part 7: Why Everything is made out of Light

Light is made out of nothing that splits and unites in the shortest time we know call Planck time.

Vermilion Cliffs National Monument
Ancient ~Rock Art always contains Spirals

Part 8: Maxwell Laws for Living Organisms

Maxwell’s equations are a set of fundamental equations that describe the behavior of electric and magnetic fields. 


They are named after James Clerk Maxwell, who published them in the mid-19th century.


The four Maxwell’s equations are:


Gauss’s law for electric fields: The electric field lines start and end on electric charges.


Gauss’s law for magnetic fields: Magnetic field lines never start or end; they form closed loops.


Faraday’s law of induction: A changing magnetic field induces an electric field.


Ampère’s law with Maxwell’s addition : A changing electric field induces a magnetic field.

These equations have been used to explain a wide range of physical phenomena, from the behavior of Light to the operation of Electrical circuits.

Bioelectric fields are the electric fields produced by living organisms. 


They are generated by the movement of ions across cell membranes, and they play an important role in a variety of biological processes, including cell signaling, muscle contraction, and brain function.

Bioelectric Fields


The analogy between bioelectric fields and Maxwell’s equations is striking. 


Just as Maxwell’s equations describe the interplay between electric and magnetic fields, 
bioelectric fields influence cellular behavior.

They guide processes such as cell migration, differentiation, and proliferation. Interactions between cells and their bioelectric fields can lead to specific patterns during development, reminiscent of how changing electromagnetic fields induce electric fields in physics. 

Bioelectric signals regulate various biological processes, mirroring the fundamental role played by electromagnetic fields in physical processes.

Integrating Rowlands, Maxwell and Levin

Quaternions Multivariate Vectors
Peter Rowlands has developed a model that unites all the forces in nature and can be applied to biology too.

Peter Rowlands’ Framework and Michael Levin’s Model: Extending Physics to Bioelectric Fields

Peter Rowlands utilizes four fundamental variables: Charge, Time, Space, and Mass, and extends the mathematical framework using Octonions, which are 8-dimensional mathematical entities with unique properties.

The Law of Self-Organization:

In Rowlands’ framework, the electromagnetic fields E and B are expressed in terms of these four fundamental variables: charge (q), time (t), space (r), and mass (m). 

This framework is analogous to Michael Levin’s research in bioelectric fields, where bioelectric signals guide the self-organization and regeneration of biological systems.

The equation ∇ × E = -∂B/∂t can be reformulated using these variables: ∇E = -∂B/∂t Here, ∇E represents the spatial derivative of the electric field E with respect to space, and ∂B/∂t represents the time derivative of the magnetic field B. 

These derivatives are expressed in terms of the fundamental variables q, t, r, and m, much like how bioelectric signals in Levin’s model influence spatial and temporal processes in living organisms.

The Role of Electric Potentials:

Similarly, the equation ∇ · E = ρ/ε₀ can be expressed in terms of these fundamental variables. 

In the context of Levin’s work, bioelectric fields involve the role of electric potentials in controlling cell behavior and tissue development. 

Thus, this equation holds significance in both physical and biological systems:

∇·E = ρ/ε₀ Here, ∇·E represents the spatial divergence of the electric field E with respect to space, and ρ represents charge density. 

These quantities are defined in terms of q, t, r, and m, akin to how electric potentials and charge densities are crucial in Levin’s bioelectric model.

Dynamic Interactions and Reactions:

The equation ∇ × B = μ₀J + μ₀ε₀∂E/∂t, as interpreted in Rowlands’ framework, parallels the complex interactions and reactions that Levin’s model explores in the context of bioelectric phenomena. 

These interactions are vital in both physics and biology: ∇B = μ₀J + μ₀ε₀∂E/∂t Here, ∇B represents the spatial derivative of the magnetic field B with respect to space, J represents current density, and ∂E/∂t represents the time derivative of the electric field E. 

These variables are defined in terms of q, t, r, and m and are analogous to the dynamic processes in bioelectric systems studied by Levin.

Self-Regulation and Change Over Time:

Finally, the equation ∇ · B = 0, as expressed in Rowlands’ framework, underscores the self-regulatory nature of physical interactions. 

This concept parallels Levin’s observations that bioelectric signals play a role in guiding the self-regulation and change over time in biological systems:

∇·B = 0 Here, ∇·B represents the spatial divergence of the magnetic field B with respect to space, which in Levin’s context, can symbolize how bioelectric phenomena contribute to the self-regulation and adaptation of living organisms.

Conclusion

In this blog I argue that the universe is a living system, not a machine. 

I support this claim by citing evidence from a variety of fields, including physics, mathematics, biology, and philosophy.

One of the key pieces of evidence is the nilpotent constraint, which states that all the qualitative variables in physics sum to zero. 

This means that the universe is always in a state of balance, and it cannot be created or destroyed.

his claim comes from Peter Rowlands, who has developed a mathematical model of the universe that is based on the octonions, a type of eight-dimensional number system.

Rowlands’ model shows that the universe is a self-organizing system that is constantly evolving.

The universe is a conscious being that is capable of learning and adapting. 

Back to the beginning

Push here

Featured

Nieuw Sociaal Contract en de Revival van het Personalisme

Het personalisme is een filosofie die de unieke waarde en waardigheid van elk individu benadrukt.

Het bepaalt dat individuen verbonden zijn met anderen en met de samenleving als geheel, en dat ze verantwoordelijk zijn voor elkaar.

Deze principes zijn relevant voor een breed scala aan kwesties, van sociale rechtvaardigheid tot milieubescherming.

Routekaart

Naar deel 0: Introductie en Aanleiding druk hier.

Naar deel 1: Plato’s visie op de mens druk hier

Naar deel 2: De Bron Emmunanuel Mourier druk hier

Naar deel 3: Personalisme in de Nederlandse Politiek druk hier.

Naar deel 4 : De mens Van Plato naar Nu druk hier

Naar deel 5 : Practische Bouwstenen voor een Moderne Samenleving druk hier

Direct naar de Conclusie druk hier

Aanleiding

Door de presentatie van de nieuwe partij Een Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt ontdekte ik het Personalisme.

Introductie

Deze blog is het resultaat van een (wederom) door GPT ondersteunde zoektocht naar de oeroude wortels van deze filosofie die zoals zoveel filosofieen bij Plato ligt, die zijn kennis uit de universiteit van Heliopolis in Egypte haalde wat een knooppunt was van de vele Zijderoutes in de oudheid,

Helaas is Plato’s compacte kennis in de loop van de geschiedenis en vooral door de leer van de kerk van Rome enorm complex gemaakt.

In Deel 4 toon ik de weg van Plato naar Nu.

Deel 1: Plato’s visie op de mens.

Allegorie van de Strijdwagen

De allegorie van de Strijdwagen laat de mens zien als een bestuurder van zijn voertuig (Ziel ) met behulp van de Ratio (Waarheid) waarbij twee krachten trekken het Gemot (Emoties, Zwart) en de Heilige Geest (Wit, Creativiteit, het goede).

Vier Kardinale Deugden

Plato geloofde ook dat individuen in hun persoonlijke ontwikkeling moesten streven naar het evenwicht en de harmonie tussen deze deugden om een goed en deugdzaam leven te leiden.

De harmonie ligt in op het kruispunt tussen vier keerpunten (kardinaal) in het midden van het midden.

Ze vormen met elkaar een Quarternion, een vierhoek, waarbij alle hoeken elkaars Complement zijn.

Rondgaan

Je kunt op vele manieren er een cirkel (cyclus bv een beleids-cyclus) van maken waarmee je alle kanten van de mens en het leven kunt raken wat hard nodig is want als je er één vergeet stort het kaartenhuis van vier weer in.

De vier Deugden van Plato (rood) geprojecteerd op het model van PoC (Paths of Change)dat weer past op de Archetypen van Jung wat weer uit deEgyptische Alchemie komt. In het plaatje zijn de 12 verbindingen voorzien van de bijbehorende concepten.

Vele Paden van Verandering : de Vier Zienswijzen van Jung

PoC gebruikt het concept van het vierWereldbeelden, een speciale manier van inzicht in de buitenwereld waargenomen door de zintuigen, gevoeld door de emoties, verbeeld door de verbeelding en geplaatste in een eigen model van de waarheid.
Deze 4 beelden combineren in 12 “spellen” en koppelen in heel veel paden. Uiteindelijk is een verandering altijd een Cyclus.

Deel 2: De Bron: Emanuel Mounier

Emanuel Mounier (1905-1950) was een Franse filosoof, theoloog en essayist.

(Individu vs Samenleving) vs Spiritualiteit

Het werk van Mounier richtte zich op de relatie tussen Individuen Ego, rood), de samenleving (Wij, groen)en spiritualiteit (geel) , waarbij hij de waardigheid en unieke waarde van elke persoon benadrukte.

Mounier werd werd diep beïnvloed door zijn katholieke geloof.

Hij studeerde filosofie en literatuur aan de Sorbonne in Parijs.

L’Esprit

In 1932 richtte hij het tijdschrift “Esprit” op, dat een platform werd voor de uiting van personalistische ideeën en een ruimte om sociale, politieke en spirituele kwesties te bespreken.

Samen

Centraal in de filosofie van Mounier stond het idee dat individuen geen geïsoleerde entiteiten zijn, maar verbonden zijn met anderen en met de samenleving als geheel.

Hij geloofde dat ware menselijke bloei alleen kon plaatsvinden in een context van echte gemeenschap en solidariteit.

Zelf vs Wij

Deze visie leidde hem ertoe zowel het individualisme als het collectivisme te bekritiseren, en hij pleitte voor een evenwicht tussen persoonlijke autonomie en het algemeen belang.

Het personalisme van Mounier had ook een sterke sociale en politieke dimensie.

Rechtvaardig Sociaal Systeem

Hij bekritiseerde het materialisme en de ontmenselijkende aspecten van de moderne samenleving en pleitte voor een rechtvaardiger en medelevender sociaal systeem.

Hij maakte zich zorgen over kwesties zoals sociale ongelijkheid, armoede en de uitbuiting van individuen door economische en politieke systemen.

De filosofie van Mounier had een aanzienlijke invloed op Franse intellectuele en politieke kringen tijdens zijn leven.

Hij ging in op verschillende hedendaagse kwesties, waaronder de rol van de katholieke kerk in de samenleving, de spanningen tussen vrijheid en autoriteit, en de uitdagingen van de moderniteit.

Socialisten & Christen Democraten

Zijn ideeën beïnvloedden politieke bewegingen en denkers over het hele spectrum, van christendemocraten tot socialisten en verder.

Een samenvatting van PoC (Kleuren) en en het cultuuronafhankelijke Relatiemodel van Alan Fiske waardoor het mogelijk is om Politieke stromingen te classificeren met geomatrische concepten.Het personalisme is een combinatie van liberalisme en Socialisme passend op de strijdkreet van de franse revolutie Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.

Deel 3: Personalisme en Nederlandse Politiek.

De rol van Willem Banning

In 1947 stelde de vrijzinnig Hervormde predikant Willem Banning een nieuw programma op voor de SDAP, waarin de partij afstand deed van het marxistische geschiedenisbeeld en de klassenstrijd.

De nieuwe Partij van de Arbeid in Nederland werd voorgesteld als een partij die streefde naar een democratische en rechtvaardige samenleving.

Bannings rol in de hervorming van de Arbeiderspartij maakte deel uit van zijn bredere project om structuren van sociaal-politieke segregatie af te breken die sinds het einde van de negentiende eeuw hadden bestaan.

Banning betoogde dat de Arbeiderspartij haar atheïstische ideologie moest loslaten om zich open te stellen voor protestanten en katholieken.

Zijn inspriratie was het Personalisme van Mourier.

Tegenpolen

Politieke stromingen die tegen het personalisme zijn zijn: 

Extreem Nationalisme:

Een partij zoals de Nederlandse Volks-Unie (NVU) kan afwijken van het personalisme door te benadrukken dat de belangen van de eigen natie en cultuur boven die van andere individuen of groepen gaan.

Radicaal Liberalisme:

Partijen zoals de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) kunnen in sommige opzichten afwijken van het personalisme, omdat ze een sterke nadruk leggen op individuele vrijheid en economische liberalisering, wat soms kan botsen met de personalistische nadruk op gemeenschappelijke zorg.

Economisch Extremisme:

Partijen zoals de Forum voor Democratie (FVD) kunnen, wanneer ze een sterke focus leggen op marktliberalisme zonder sterke regulering, afwijken van het personalisme dat meer nadruk legt op sociale samenhang en verantwoordelijkheid.

Autoritair Populisme:

De Partij voor de Vrijheid (PVV) kan afwijken van het personalisme als ze de nadruk legt op de wil van de meerderheid ten koste van individuele rechten en diversiteit, wat in contrast staat met het personalistische principe van waardigheid voor alle individuen.

Deel 4 Van Plato naar Nu

Deze lijst is m.b.v. GPT gemaakt.

1. Platonisch Personalisme:

Tijd: 4e eeuw v.Chr. Kernidee: Benadrukt de intrinsieke waarde van individuele personen en hun verbondenheid met het hogere en onveranderlijke. Representanten: Plato Toelichting: Plato’s filosofie legde de basis voor latere concepten van persoonlijke identiteit en waarde binnen een bredere kosmische orde.


2. Aristotelisch Personalisme:

Tijd: 4e eeuw v.Chr. Kernidee: Benadrukt de ontwikkeling van deugdzaamheid en excellente karaktereigenschappen als doel van het menselijk leven. Representanten: Aristoteles Toelichting: Aristoteles’ focus op de ontwikkeling van het individuele karakter en deugd vormde de basis voor latere morele filosofieën.


3. Religieus Personalisme:

Tijd: 19e en 20e eeuw Kernidee: Plaatst de persoon in relatie tot een goddelijke werkelijkheid en benadrukt het belang van de menselijke ziel en haar relatie tot God. Representanten: Friedrich Schleiermacher, Søren Kierkegaard, Emmanuel Mounier


4. Idealistisch Personalisme:

Tijd: 19e en 20e eeuw Kernidee: Legt de nadruk op de innerlijke wereld van de persoon, de ontwikkeling van het zelfbewustzijn en de zoektocht naar spirituele waarheid. Representanten: Friedrich Schelling, Josiah Royce, Rudolf Steiner


5. Christelijk Personalisme:

Tijd: 20e eeuw Kernidee: Combineert christelijke theologische inzichten met de filosofie van het personalisme om de waardigheid van elk individu te benadrukken. Representanten: Jacques Maritain, Dietrich von Hildebrand, Karol Wojtyła (Paus Johannes Paulus II)

6. Sociaal Personalisme:

Tijd: 20e eeuw Kernidee: Benadrukt de waarde van individuen binnen sociale gemeenschappen en pleit voor rechtvaardigheid en solidariteit in relaties tussen mensen. Representanten: Emmanuel Mounier, Martin Buber, Karol Wojtyła (Paus Johannes Paulus II)

7. Existentialistisch Personalisme:

Tijd: 20e eeuw Kernidee: Combineert existentiële filosofie met het personalisme, gericht op de individuele existentie, vrijheid en verantwoordelijkheid. Representanten: Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Jean-Paul Sartre (in zijn latere werk)

8. Fenomenologisch Personalisme:

Tijd: 20e eeuw Kernidee: Gebruikt fenomenologische methode om het bewustzijn en de ervaring van de persoon te onderzoeken en te waarderen. Representanten: Max Scheler, Edith Stein, Emmanuel Levinas

9. Ecologisch Personalisme:

Tijd: 20e en 21e eeuw Kernidee: Breidt het personalisme uit naar het milieu en benadrukt de intrinsieke waarde van alle levende wezens en ecosystemen. Representanten: Arne Naess, Aldo Leopold, Thomas Berry

10. Gender-Personalisme:

Tijd: 20e en 21e eeuw Kernidee: Toepassing van personalistische principes op genderkwesties, gericht op het begrijpen en respecteren van individuele genderidentiteiten. Representanten: Simone de Beauvoir, Judith Butler

Deel 5 : Nieuw Sociaal Contract Bouwstenen voor een Moderne Samenleving?

Waarden en Principes

De grondgedachten en uitgangspunten van de politieke partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) zijn gebaseerd op een aantal waarden en principes, waaronder:

Persoonlijke verantwoordelijkheid: Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven, maar de overheid moet hen daarbij helpen.

Verbondenheid: Mensen zijn van nature sociale wezens die verbonden zijn met anderen.

Gespreid privaat bezit: Mensen hebben een gevoel van eigenwaarde en verantwoordelijkheid door gespreid privaat bezit.

Een informatiesamenleving: De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot informatie en dat informatie verantwoord wordt gebruikt.

Betekenisvol bijdragen: Mensen kunnen bijdragen aan iets groters dan zichzelf.

Waardering voor vrijheid, solidariteit, rechtvaardigheid en duurzaamheid: De samenleving moet gebaseerd zijn op deze waarden.

Een samenleving met een eigen identiteit en cultuur: De identiteit en cultuur van Nederland moeten worden beschermd en gepromoot.

Een sterke relatie tussen overheid, bedrijfsleven en vakbonden: De samenwerking tussen deze drie partijen is essentieel voor een duurzame en welvarende samenleving.

Archetypen

De grondgedachten van NSC is een combinatie van een praktische realiteit, rationele overwegingen, emotionele betrokkenheid en een intuïtief begrip van hogere spirituele doelen.

Balans in het Midden

Het is de kunst om een balans te vinden tussen de vier archetypen.

Fie balans vindt je in het midden van het midden.

Sensing: Practisch Handelen

Nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid en concrete keuzes wijst naar een praktische benadering waarbij individuen worden aangemoedigd hun eigen pad te bewandelen binnen de kaders van ondersteuning door de overheid.

Ratio: Theoretsch Kader :Regels

Een maatschappelijke ordening gebaseerd op versterking van de samenwerking tussen de Burger (Individu)overheid (Regels), bedrijfsleven (Handelen) en vakbonden (Belangen).

Patroon in Patroon

Let op: Hier kun je duidelijk zien dat er sprake is van een zelf-referend patroon omdat dezelfde vier archetypen nu in archetype Ratio worden herhaald. Dit gaat eindeloos door omhoog en omlaag.

Let nu ook op dat Ratio alleen Omhoog en Omlaag gaat.

Feeling: Sociaal

Er wordt veel belang gehecht aan gezin, familie en gemeenschappen Emotionele connecties staan centraal, terwijl waarden zoals solidariteit en rechtvaardigheid.

Intuiting: Betekenis geven

Een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving te leveren, gestoeld op waarden als vrijheid en duurzaamheid.

Een PoC-model Waarin wordt getoond dat de vier wereldbeelden (archetypen) elkaars tegendeel zijn wat duidt op een contadictie in het midden. Daarnaast laat het plaatje zien dat iedere actie of groei een tegenactie (inhibitie) nodig heeft om niet de overhand te krijgen.

Een Land is een Ecologie

Een land of stad of regio is een ecologie en kan daarom worden gemonitord met behulp van de Panarchie-theorie die overduidelijk laat zien dat overdreven behoudzucht altijd resulteert in een Crisis.

Bouwsteen: Agency en Communion

UItgebreid psychologisch onderzoek laat zien dat het menselijk denken kan worden beschreven door twee complementaire variabelen die je kunt samenvatten onder zelf en samen waarbij er eigenlijk nog maar een variabele overblijft die Spencer Brown in zijn Laws of Form eenDistinctie (Onderscheid) noemt.

Drie-Eenheid

Het fundamentele onderscheid is in alle culturen te vinden en wordt dan bijvoorbeeld de Drie-eenheid genoemd.

Conclusie

Nieuwe Religie

Het plaatje laat zien dat er om de 1250 (5x5x5x10) jaar een nieuwe religie ontstaat, die iedere keer een ander wereldbeeld belichaamt. 

Nieuw Begin

Wij leven in een bijzondere tijd waarin de grote Precessie-cyclus zich sluit wat duidt op een Nieuw Begin van een cyclus met een periodiciteit van 25.000 jaar die ook het klimaat verklaart.

Het wijst ook naar een totale omkering van de grote cyclus van de Westerse Cultuur die tegen de klok inging wat duidt op een destructieve (creatieve) cyclus.

Verruimd Bewustzijn

Onze tijd vol van enorme technologische vooruitgang wijst zowel technisch als menselijk naar een nieuw verruimd bewustzijn maar ook het einde van cyclus van het christendom gedomineerd door de Vissen wat slaat op dualisme (Goed en Kwaad).

Levens-energie

De nieuwe cyclus begint weer met de eerste stap de Waterman, die een kruik met Hemels Water leeg laat lopen.

Dat hemelse water staat voor Levensnergie wat kan worden gemeten met behulp van Biophotonen want het Licht is de bron van het leven.

Hetzelfde plaatje als boven maar nu ingezoomd op de periode 1450-2040 waardoor het makkelijk wordt om de thema’s van 9 gekoppelde Kondratief-cycli te beschowen.

Recursie
Hierbij wordt het hopelijk ook duidelijk dat het patroon zich eindeloos herhaalt wat een fractal of recursie wordt genoemd.

Global Brain
Rechtsboven staat de laatste technologie-cyclus die nu is aangeland op wat ik 30 jaar geleden Global Brain noemde.

Productie/Consumptie Cyclus

Dit is ederom een toepassing van PoC waarvan er honderden zijn.

Expansie en Compressie

Het geometrische patroon wordt een Moebius-ring genoemd.

Wat hier goed zichtbaar is is dat Sensory (Praktijk) (rood) de neiging heeft om te expanderen terwijl Unity (Blauw, Theorie ) juist comprimeert waardoor ze elkaar in evenwicht houden.

De productie- en consumptie cyclus met de mens in het centrum samen met de vier soorten sociale netwerken waarbij een bedrijf een Community of Practice is.

Begin

Terug naar het Begin druk hier

Featured

Van Global Warming naar Klimaat Verandering

Inleiding

Deze blog is een vervolg op twee vorige blogs over het toekomstige en het huidige klimaat.

Inmiddels ben ik helaas tot de conclusie gekomen dat het IPCC ons verkeerd heeft voorgelicht door een de nadruk te leggen op het stoppen van het produceren van CO2.

Van Global Warming naar Climate Chhange

De verandering van het klimaat kan niet worden tegengehouden.

Wat we wel moeten tegenhouden is de vernietiging van het milieu van de aarde.

Fundamenteel Veranderen

Daarom zullen we zelf fundamenteel moeten veranderen.

We moeten het vernielen vervangen door het vernieuwen en desnoods ook vernietigen van de Oude structuren die allemaal stammen uit de 19de eeuw.

Indeling

In deze blog herhaal ik deels wat ik heb gevonden en wat ik vind waarna ik een nieuw perspectief schets.

Deel 1: Climategate

direct naar deel 1 druk hier.

Na het bewijs dat het IPCC gerommeld heeft met data om het CO2-verhaal te “bewijzen” komt de aap uit de mouw namelijk.

Er is wel degelijk sprake van een veranderend klimaat.

Deze verandering is grotendeels te verklaren uit autonome periodieke invloeden.

Deze kunnen niet worden beinvloed door minder CO2 uit te stoten ook al is er niets tegen het vermindering van de vervuiling door het verbranden van fossiele brandstoffen.

Deel 2: Toekomstig Klimaat

direct naar deel 2 druk hier

We hebben we nu al te maken hebben met turbulent onvoorspelbaar en soms gevaarlijk weer gecombineerd met afkoeling van onze regio en langzaam opkomende stijging van de zeespiegel.

We zullen dus ons land klaar moeten maken voor een ander extreem klimaat.

Deel 3: Golden Age

direct naar deel 3 druk hier

Los daarvan kunnen we gelijk alle oude Rommel uit de 19de eeeuw opruimen en gebruik gaan maken van de innovaties die nu door de ouderwetse bedrijven worden tegen gehouden.

Het wordt ook tijd voor een andere Doelgerichte politiek

Deel 1: Wat is de Kritiek op het IPCC ?

Sjoemelen met Data

Stephen McIntyre was de eerste die de data en de verklaring die data van het IPCC ter discussie stelde en liet zien dat er met de data was gesjoemeld.

Het resulteerde in de beruchte “hockeystick” die hard nodig was om “het bewijs” te vinden.

Climate Gate

Na het publiceren van deze fraude wat resulteerde in “Climate Gate” is er duidelijk wat aan gedaan met als gevolg dat het nu lijkt

Long Term Warming

dat de “lopende” trend al veel langer gaande is en het gevolg is van een “natuurlijk” proces waar we helaas vermoedelijk niets aan kunnen doen.

Geen Opwarming maar Afkoeling

De AMO Atlantic Multidecadal Oscillation is een golfstroom die om de 70 jaar kouder wordt waardoor ook de temperatuur afneemt. We zitten in een afkoelende periode.

Heel veel klimaat-veranderingen zijn periodiek.

Van AMOC naar AMO

Let op” de AMO en heel iets anders dan de AMOC waar het IPCC ons bang mee maakt.

Marcel Crok van Clintel was de eerste die publiceerde over McIntyre. Hij legt uit dat aan het einde zitten van een Kleine Ijstijd waardoor er wel degelijk iets aan de hand kan zijn met het klimaat.

Deel 2: Hoe werkt het Klimaat?

Wat gebeurt er met het Klimaat??

In mijn vorige blog heb ik uitgezocht wat de komende Klimaatverandering zou kunnen inhouden.

Het Point of no Return is gepasseerd:

We zijn vermoedelijk de Tipping-points al gepasseerd wat betekent dat het klimaat gaat veranderen en dat we daar niets meer aan kunnen doen.

Het Klimaat is een Business-Case en een Politiek Issue Geworden:

Helaas is Global Warming, bewustverandert in Climate Change, naast een Politiek gedreven onderwerp ook een Commercieeel onderwerp geworden waardoor de Urgentie volledig is verdreven.

Lost De Energie-transitie Alles op?

De meeste mensen denken dat de Energie-transitie. de oplossing gaat bieden waardoor ze kunnen volstaan met het investeren in Zonnepanelen en Windmolens.

Lost de Overheid Alles op?

De rest moet de overheid maar doen.

Dit terwijl de overheid net als alle andere instituties op omvallen staat.

Wat te doen?

In deze blog laat ik zien dat de doorgedrukte Energietransitie niets oplost en wat we wel kunnen doen.

Geen Opwarming maar Afkoeling

Ik heb een video geselecteerd van de vele toelichtende video in mijn vorige blog om een indruk te krijgen we over praten en dat is het stoppen van de Atlantic Meridional Overturning Circulation AMOC).

Het is een wereldwijd onderwater koelings systeem wat gaat stoppen waardoor we het koud gaan krijgen wat wordt veroorzaakt door het afkoelen van de zee rondom Groenland door het smeltwater van de Ijsbergen.

Extreem Instabiel Weer

Veel belangrijker is dat het opwarmen van vooral de Noordpool de Straalstroom in de war brengt.

De Straalstroom is snelstromende wind waarmee niet al te lang geleden vliegtuigen tussen Amsterdam en New York mee konden liften.

Die stroom is nu instabiel geworden waardoor er bijvoorbeeld plotseling extreem koud weer heel zuidelijk terecht komt met de nu bekende enorme hagelstenen bij het Gardameer veroorzaken. Omgekeerd extreem warm komt soms weer heel erg Noordelijk terecht.

Het weerbeeld verandert snel waardoor voorspellen ingewikkeld wordt.

Global Volatility

Het klimaat lijkt op het weer waardoor we niet meer kunnen spreken van Global Warming maar van Global Volatility.

Instabiel Electriciteitssysteem

De global warming paniek heeft zich volledig geconcentreerd op het verminderen van de CO2-productie door de consument te laten overschakelen op zonne-energie die vermoedelijk achter de wolken verdwijnt en het plaatsen van enorme windmolens die binnenkort de wind niet meer aan kunnen.

Het gevolg van al die met het weer gesynchroniseerde productiesystemen dat het totale electriciteitssysteem volledig uit balans is geraakt wat enorm veel verlies van energie oplevert.

Andere plannen zoals het verplaatsen van Warmte in een pijplijn hebben ook het zelfde tegengestelde effect.Temeer omdat er weer opwarmimgssystemen moeten worden gekoppeld om de afkoelende warmte weer op te warmen.

Grootschalig -> Kleinschalig->Autarkie:

De thermodynamica toont dat grootschalige energieopwekking veel verlies oplevert in de vorm van Warmte wat kan worden vermeden door de productie-eenheden klein te houden (“adiabatisch“).

Ouderwetse 19de-Eeuwse Infratructuur

In plaats van het innoveren van onze 19de eeuwse electriciteits-infratructuur gaan we die weer uitbreiden wat enorm veel geld en kennis vraagt en niets oplevert.

Onze infrastructuur maakt nog steeds gebruik van stoommachines, bijvoorbeeld in de vorm van een kerncentrale, die naast het electriciteitsnet-transport erg veel energieverlies opleveren die in de vorm van warmte en vervuiling in de atmosfeer terecht komt,

Tegenhouden Innovatie

Door vast te houden aan 19de Eeuwse theorie worden 21ste-Eeuwse innovaties tegengehouden.

Beschermen Vervuilende Industrie

Om de vervuilende industrie te beschermen zijn er Afkoopsommen bedongen waardoor men zogenaamde emissierechten kan kopen. Hierdoor kan men rustig doorgaan met vervuilen.

Nep Co2 Reductie

Het effect is een enorme industrie die nep-co2-reductie verkoopt.

Deel 3: Golden Age

Volgens Carla Perez gaat het niet alleen over de Klimaat-verandering maar staan we op het punt om alles wat verouderd is en zich eindeloos in stand heeft proberen te houden van ons af te werpen.

Er liggen heel erg veel innovaties en verklaringen klaar die bu allemaal worden tegengehouden door de oude instituties inclusief en vooral door de Wetenschap, die is verworden tot een bastion van waarheidssprekers net als de hogepriesters van vroeger..

Technologie

Het plaatje hieronder is een samenvatting van meer dan 9 iteraties van de Kondratief-cyclus die ongeveer 50 jaar duurt. Onze eigen cyclus is rond 200 begonnen en bereikt zijn kantelpunt rond 2025.

Kunstmatig Bewustzijn

Het is de periode van Global Brain wat past op de verdere uitbreiding van de AI-architectuur met een “bewust” wezen wat alle data van de planeet kan bevatten.

Hoger Bewustzijn

Daarnaast is er ook sprake van een verandering van Bewustzijn van de mens zelf vaak aangeduid met de Age of Aquarius (Waterman).

Keuze Vernietiging vs Vernieuwing

De Europese geschiedenis is hier geprojecteerd op een spiraal die tegen de klok draait wat in alle culturen wordt gezien als het pad van destructie.de.

We kunnen nu besluiten om samen met Elon Musk de aarde op tijd te verlaten naar Mars en daar een nieuwe atmosfeer op te bouwen of om de cyclus om te draaien en met de Klok mee te gaan.

Understanding The Climate of the Future

Introduction

To the Summary push here

To the Conclusion push here

To a Long Term Ago View on the Climate push here

In this blog I explain How our Climate works What is changing and Why it is changing.

I also show you where the Critical (tipping) points are situated.

To the Antropocene:

Push here

Part 1 : the Earth as a System

Earth as a Stochastic Sytem

Our Earth can be seen as a stochastic system that can be explained by Complexity Science.

Such a system moves between Stable states called Strange Attactors.

Earth as an Ecology

Panarchy is a application of Complexity theory that describes a Multilevel Ecology which is our Earth.

After a Calamity (yellow) a new state of Reorganization starts or (Revolt) the ecology jumps to a slower cycle time, the different parts Fuse, and the ecology starts to Grow again.

Currently we experience a highly diversified climate because of the highly diversified landmass.

Life as an Anticipating System

When I wrote about the Origin of Life on Earth I discovered that Life is an Anticipating system (AS).

An AS is an Early Warning System.

In this blog I show you the early warning systems of our Climate called Tipping Points.

Climate Tipping Points

This blog is a follow up of the blog about Climate Change where I detected the Tipping Points of the Climate of our Earth.

Tipping Points are the moments that a stable system suddenly changes into another state or an unstable state.

Earth as a Flow System

Earth is also a Flow system described by Physics and Thermodynamics.

What we need is more understanding of what our Mother Earth really needs by understanding her major patterns that are not very different from our own patterns.

Heat of the Sun

The only thing that is happening is that our Earth is trying to get rid of the Heat of the Sun.

To do that Earth uses flow-systems that transport water from high areas to low areas that finally connect to the Sea.

The effect is that Earth is working on the Edge of turbulence.

Volatility vs Turbulence

In this blog I will show that many Tipping points are becoming active generating a lot of Volatility.

Our Weather system becomes more turbulent which is a comparable physical concept.

Constructal Law

is created by Adrean Bejan as an application of Thermodynamics.

Heat Transfer

Constructal Law predicts that Earth’s climate and circulation patterns will evolve to maximize heat transfer between warm and cold zones.

This influences atmospheric and oceanic currents, leading to changes in temperature, precipitation, and ocean flows over time.

Artic Amplification

Global Warming is amplified in the Artic (“Arctic amplification”)..

The Arctic is alway warming more than twice as fast as the global average due to the following factors:

Changing Albedo: The loss of snow and sea ice reduces the reflective surface, leading to more sunlight being absorbed, which further warms the area.

Reduced Convection: Less vertical mixing of warm and cold air at high latitudes prevents heat from distributing vertically, causing more warming near the surface.

Increased Water Vapor: Warmer temperatures allow the atmosphere to hold more water vapor, which is transported from the tropics to the poles. Condensation of this vapor releases heat and contributes to Arctic warming.

Seasonal Effects: Melting sea ice in summer absorbs more sunlight, and the stored heat is released in winter, leading to additional warming.

Warming the North North Pole has an opposite effect on the ~South Pole and the Jet Streams that have become unstable.

They are now meandering bringing cold dry air at warm places and hot wet air at other places.

Flow Configuration Optimization

The model aims to understand and predict these changes based on the principles of Flow configuration Optimization.

Ferrell Cells

play an important role in stabilizing the Heat Transfer of the North and South Poles

Rising and Falling Air

Cold Air falls to the Poles and Warm Air rises from the Equator where both circulations connect in the middle in the Ferrell cells,

Coriolis Force

The Coriolis Force , a result of the Rotation of the earth generates all kinds of winds.

The winds are dependent on the difference between the temperature of the Equator and the poles.

Fluctuating Jet Stream

This temperature is rising generating a Highly Fluctuating Jet Stream.

Earth is a Rotating Flow System Dominated by the Sun

The Sun is the driving force that’s why the Cycle of the Sunspots, influenced by the other planets in our system, that heats and the Distance between Sun and Earth have a huge impact.

The last one determinates the amount of Ice on Earth.

The Earth’s climate is a huge Rotating flow system.

It circulates air and water from the tropics to the poles and back. These flows develop as air and water move from hot to cold regions, a result of variation in the heating of the Earth’s surface by the sun.

Part 2 : The Climate is Changing

Heat Waves: Active Sun + El Niño + Global Warming:

The major cause of the current heat is El Niño and Increased Sunspot Activity related to the 205 year de Vries Cycle.

The sunspot-cycle is driven by the gravity-waves of our fellow planets.

the amount of “air SO2-pollution” is much lower and volcano’s are not very active but still the combination results in a Super El Niño .

El Nino

Part 3: Finding Long Term Patterns in the Climate

Cold: Research of the Greenland and Antartic Ice Sheet

Symmetry

Earth is a symmetric system with exception of its Land Mass.

The symmetry-line is the Equator.

When the South Pole becomes Colder often the North Plole becomes Warmer.

In this video you can see what happened the last 200.00 years.

10.00 years of Stable-Climate

It shows that we ahave been living for 10.000 years in an Exceptional Stable State.

It looks like we are leaving this state.

Ice-sheets are a Time-machine

The cause can be found is the Drilling into the Icesheets of both Poles.

Quite a few tipping points are known in the climate system. Just to name a few: apart from the ice sheets of Greenland and Antarctica we know that the cover of sea ice at the poles, the Amazon rainforest and North Atlantic Sea Currents have tipping points where they irreversibly change to states from which they will not return if former levels are reestablished.

Part 4: the Tipping Points of our climate

List of Potential Climate Tipping Points:

The list is made with GPT.

Amoc

Collapse of the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC): Weakening or disruption of the AMOC could lead to significant climate shifts and impacts on ocean circulation patterns.

Thawing Permafrost:

Thawing of permafrost releases methane and carbon dioxide, amplifying greenhouse gas concentrations and accelerating warming.

Melting of Antarctica and Greenland Ice Sheets:

Rapid melting of these ice sheets can contribute to sea-level rise, potentially leading to large-scale impacts on coastal regions.

Loss of Coral Reefs:

Coral bleaching due to warming oceans and ocean acidification can lead to the decline and loss of coral reef ecosystems.

Deforestation and Carbon Cycle:

Large-scale deforestation reduces the Earth’s capacity to absorb carbon dioxide, affecting the global carbon cycle and contributing to elevated greenhouse gas levels.

Melting Arctic Sea Ice and Albedo Effect:

Reduced Arctic sea ice cover diminishes the planet’s reflective surface, increasing heat absorption and accelerating Arctic warming.

Ocean Stratification and Oxygen Depletion:

Changes in ocean circulation patterns can lead to reduced mixing of oxygen-rich surface waters with deeper waters, resulting in oxygen-depleted zones in the oceans.

Rapid Methane Hydrate Release:

Sudden release of methane hydrates from ocean sediments due to warming oceans could lead to a potent greenhouse gas surge.

Amazon Rainforest Dieback:

Increased drought and deforestation could disrupt the Amazon rainforest ecosystem, leading to a potential tipping point where it transitions to a savannah-like landscape.

Greenland Freshwater Input:

Excess freshwater from melting Greenland ice could disrupt ocean circulation and potentially influence the AMOC.

Monsoon Shifts:

Changes in temperature and circulation patterns could alter monsoon patterns, affecting agricultural productivity and water availability in many regions.

Collapse of Antarctic Ice Shelves:

Disintegration of ice shelves could accelerate the flow of glaciers into the ocean, contributing to sea-level rise.

Global Carbon Feedbacks:

Positive feedback loops, where warming triggers further emissions (e.g., from forests or wetlands), can amplify climate change.

What are Tipping Points

Tipping points re critical thresholds where the (climate) a system as a whole, or its components, referred to as tipping elements, transition from one stable state to another.

Domino effect

This occurs by way of a drastic and irreversible change that catalyzes a domino effect of feedback mechanisms, resulting in a cascade of numerous dramatic changes.

Part 5: Possible States of the Climate

By analyzing the calamities that happened on earth we can get an idea about the possible states our earth can reach and the resilience of the total system.

The state are Hot, Cold and a rare Instable state:

Equator <- Ocean > Poles

The cooling comes from the Poles, the Heating from the Sun at the Equator.

Observe the important role the thermohaline circulation,of the Ocean plays in the system.

Meandering Jetstream

Part 6: List of Calamities

The list is made by GPT:

Warm->Vulcans Clouds -> Cold

Volcanic Eruptions: Release of large amounts of ash, gases, and aerosols into the atmosphere due to volcanic activity. Consequences: Temporary Cooling of the Earth’s climate due to the reflection of sunlight by volcanic particles, impacting weather patterns and ecosystems.

Warm-> Breaking Ice Sheets -> Cold

Heinrich Events: Instability of large ice sheets, including the North American Laurentide Ice Sheet, leads to the breaking off of icebergs and the release of iceberg debris into the North Atlantic Ocean. Consequences: Disruption of the thermohaline circulation, cooling of the northern hemisphere, changes in sea levels, and ecological impacts on marine ecosystems.

Meteors Debris -> Cold

Meteorite Impacts:High-energy impact of space rocks (meteorites) with the Earth’s surface, releasing energy and material into the atmosphere. Consequences: Immediate release of immense energy, causing fires, tsunamis, and global environmental effects, including cooling due to the injection of debris into the atmosphere.

Warm->Cold Water ->Cold

Younger Dryas: Possibly caused by the collapse of the North American ice dam that released meltwater into the northern Atlantic Ocean, leading to disruption of the thermohaline circulation. Consequences: Return to cold climatic conditions after a period of warming, impacting ecosystems, vegetation, and animals in the affected regions.

Increase Solar Activity -> Warm

Medieval Warm Period: Combination of natural variability in Solar activity and possibly changes in atmospheric circulation patterns. Consequences: A relatively warmer period that occurred globally from the 9th to the 13th century, with regional variations in temperature and climate effects.

Decrease Solar Activuty -> Cold

Little Ice Age: Various factors, including Volcanic eruptions emitting aerosols into the atmosphere, changes in solar activity, and potential interactions between ocean and atmospheric dynamics. Consequences: A period of cooler temperatures lasting roughly from the 14th to the 19th century, leading to glacier growth, cold winters, and impacting agriculture and societies.

Instable

Dansgaard-Oeschger Events: Fluctuations in the thermohaline circulation of the oceans, possibly caused by changes in ice sheets, atmospheric circulation patterns, and ocean dynamics.Consequences: Rapid temperature changes, from warming to cooling or vice versa, occurring over decades to centuries and significantly impacting ecosystems and ice sheets.

Part 7: List of Climate Cycles

Made by GPT

List of CyclesLong-Term Cycles (Thousands to Millions of Years):

Milankovitch Cycles: Cyclic changes in Earth’s orbit around the sun, including eccentricity, obliquity, and precession, which influence ice ages and interglacial periods.


Intermediate-Term Cycles (Decades to Centuries):

Solar Sunspot Cycle: Approximately 11-year cycle of variations in the number of sunspots on the sun’s surface, which can affect the solar energy reaching Earth.


Pacific Decadal Oscillation (PDO): Variability of sea surface temperature patterns in the northern Pacific Ocean, with a period of several decades.


Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO): Variability of sea surface temperature patterns in the northern Atlantic Ocean, with a period of several decades.


North Atlantic Oscillation (NAO): Atmospheric pressure pattern over the northern part of the Atlantic Ocean with variability ranging from several years to decades.


Short-Term Cycles (Days to Years):

El Niño-Southern Oscillation (ENSO): Cycle of ocean temperatures and currents in the tropical Pacific Ocean with a typical period of several years.


Quasi-Biennial Oscillation (QBO): Oscillation of wind patterns in the tropical stratosphere with a period of about 28 to 29 months. Monsoon Cycles: Seasonal changes in wind patterns and rainfall, such as the Indian Southwest Monsoon and the North American Monsoon.


Seasonal Cycles: Regular changes that occur due to the Earth’s rotation around the sun, including the transitions between the four seasons.

Part 8 : Simulating the Climate

CLimate-CPT?

CMIP6: Coupled Model Intercomparison Project 

Scenario’s based on Models

Summary

Part 1 Earth as a System: In an earlier blog I found the Constructal Law of Andrian Bejan which is a summary of Thermodynamics, the sciece of Heat. It explains why the earth is a Flow System

Part 2 The Climate is Changing Many unusual things happen.

Is the climate changing or is this a normal deviation from a well known pattern?

Part 3 Finding Long termPatterns in the Climate.

There are many ways to find out, sometimes in detail, what happened a long term ago.

It looks we are part of an unusual stable pattern for 10.000 years.

This stable climate facilitated the rise of our civilization.

Before that time humans lived in Caves.

Part 4: The tipping points of our Climate made by GPT.

The most important tipping point with the most relations to other tipping point is the stopping of the AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation, an underwater seapattern.

Part 5: Possible states of the Climate

Part 6 : List of calamities and their effect on the climate

Part 7 List of Long term and Short term Climate Cycles

Part 8 : Simulating the Climate

Part 9: Anthropocene

Building Our build environment with concrete is producing >40% of our pollution.

Conclusion

This blog is part of a series of interconnected blogs that are used in this blog.

The most important is about the Origins of life.

It was a result of my discovery of Heuristics, a result of the work of Kahnemann and Tvarsky about the Juman Rationality.

It shows that we are highly Biased especially when we are Stressed.

Government and Media are responsible for generating a lot of stress related to climate change.

The effect is that almost nobody knows and fully understands what is really happening.

Although it could be true that human activity is responsible for the current situation almost nobody knows what we are facing.

We are facing a completely different climate as the last 10.000 years with an earth-population that is mostly living in area’s where humans cannot exist.

This happened before resulting in massive deportations and the building of the big Wall of China to keep the Huns out.

It also happened at the time that the humans had to leave Paradise now called the Green Sahara.

Is Paradise returning with Global Warming?

Jinshanling , Beijing

Green Sahara Leaving Paradise

between approximately 10,000 and 5,000 years ago, the Sahara experienced a period of increased rainfall and humidity, leading to the growth of vegetation, grasslands, and even lakes and rivers. nvironment.

Cave drawing show that about 5000 BC the climate of the Sahara started to shift back toward aridity that forced communities to adapt and migrate to more suitable regions.

The communities carried with them a story of a Paradise they had to leave because of the sin of their ancestors.

Long Term Ago View on the Climate

What happened in the Sahara a Long Time Ago?

What can we learn from the very very long ago View?

We have to stop polluting now!

Return to the Beginning

push here

Featured

About the State of our Earth and How Climate Change became Big Money

Introduction

In this blog i I try to find out why

the Climate Model of the IPCC is so dominant,

Why the Pollution of environment disappeared as an issue and most of all

How Climate Change became Big Money.

I show you how Climate Change became a Political Debate about the Poor and the Ritch and

a succesful Business Model.

In the end I show you why you don;t need a model to predict what is going to happen and why it happens.

I already wrote about this the Climate-model in Dutch here.

Part 1: the Club of Rome

Part 2: the Time Line UN conferences shows when Big Money appeared.

Part 3: the Time Line Al Gore shows the same

Part 4: the solution? Apply Complexity Science and look at the Autocorrelation of the variables.

Tipping Points

What are the Tipping points of our Earth?

Part 1: the Forrester World Model 1972

When you make a model of the World it is impossible to apply it to a Local Situation.

This what is happening with Global Warming.

It is also to not Scientific to use an Explanatory model to Predict.

The World-n model was developed at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and featured in the groundbreaking report “The Limits to Growth,” published by the Club of Rome in 1972.

It explored the long-term effects of human activities such as population growth, industrialization, food production, and natural resource use on the global economy and the environment.

The World -n model was a bottom-up approach, integrating various components and variables to simulate the dynamics of the world system.

It aimed to provide insights into the interactions among these factors and their influence on future trends and scenarios.

We are now able to predict a multilevel economy with high accuracy with ease.

Many fields of science are converging so why do we need a completely new model of the IPCC?

Part 2: It started with the Ozon hole and Acid Rain

Time Line; From Environment to Big Business

List Made with GPT.

1960: Publication of “The Problem of Social Cost” by Ronald Coase, introducing the concept of emissions trading as a way to address environmental pollution.

1972: Environment Day


1972: The United Nations holds the first World Environment Day on June 5th to raise global awareness about environmental issues, including climate change.

1987 Montreal: Ozon and Acid Rain


1987: The Montreal Protocol is signed to reduce ozone-depleting substances, which later served as inspiration for international climate negotiations.

1990: First Report IPCC


1990: The first IPCCAssessment Report is published, summarizing scientific knowledge on climate change.


1992: Establishment of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) during the Earth Summit in Rio de Janeiro, aiming at international cooperation to address climate change.


1995: The first Conference of the Parties (COP 1) of the UNFCCC is held in Berlin, with continued discussions on climate change action.

1997 Kyoto: Clean Development Mechanism (CDM) introduced


1997: Adoption of the Kyoto Protocol during the third meeting of the parties (COP 3) of the UNFCCC in Kyoto, Japan. The Kyoto Protocol introduces various flexible mechanisms, including the Clean Development Mechanism (CDM).


2005 Kyoto CDM operational

2005: The Kyoto Protocol enters into force, and the Clean Development Mechanism becomes operational. The CDM allows developed countries to achieve emission reductions by investing in projects in developing countries.

2005: EU: Emission Trading System


2005: Launch of the European Emission Trading System (EU ETS) as the world’s first regional emission trading system, aimed at reducing greenhouse gas emissions in the European Union.


2012: The first commitment period of the Kyoto Protocol ends. Negotiations for a new international climate agreement continue.


2015: The signing of the Paris Agreement during the 21st Conference of the Parties (COP 21) of the UNFCCC in Paris, France. The Paris Agreement aims to limit global warming to well below 2 degrees Celsius and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 degrees Celsius.

2020: Green Deal


2020: The EU ETS is revised, and a new system called the European Green Deal is introduced with more ambitious emission reduction targets and broader sectors included in the trading system.

Climate Change is now Big Business

Emission Rights have no effect Investors make big money.

Part 3: Time Line Publicity Al Gore

1988: Politics

1988: Al Gore gives a speech to the United States Congress on the seriousness of climate change.

1992: Gore is one of the signatories of the Rio de Janeiro Convention on Sustainable Development.

1997: Gore is one of the signatories of the Kyoto Protocol, an international treaty that aims to reduce greenhouse gas emissions.

The american senate never rectified the signatories of Al Gore.

2006: Documentary: Academy Award

2006: Gore releases the documentary An Inconvenient Truth. The film wins an Academy Award.

2007 Peace Prize

2007: Gore receives the Nobel Peace Prize for his work on climate change.

2008: Gore is one of the founders of the Climate Reality Project, a non-profit organization that educates the public about climate change.

2018: Gore is one of the founders of the Climate Reality Project Action Fund, a political action group that advocates for climate policy.

2021: Gore releases the documentary An Inconvenient Sequel: Truth to Power.

During his vice presidency Bill Clinton and Al Gore promoted the issue of Climate Change with a lot of energy.

2004: Al Gore Follow he Money:

2004: Four years after losing to George W Bush in 2000, Gore set up Generation Investment Management with former Goldman Sachs Managing Director David Blood.

Observe that 2004 is 2 years before he made his documentary.

Bloomberg ranked Generation, which has $40.4 billion worth of assets under its management, as among the companies that owned the greatest share of greenhouse gas-emitting firms when compared to other funds that placed a priority on so-called ESG — environmental, social and governance — investing.

Olof Palme 1972

It all started with Prime Minister of Sweden, Olof Palme who was killed in 28 febraury 1986.

Palme was playing a “dangerous” game between Communist East and the Capitalistic West.

Stockholm Conference: Science becomes aPolitical Instrument

At that time the environment became a Political instrument to support the underdeveloped countries.

Role Maurice Strong and Barbara Ward

Watch the video of below about the “Left” consiracy behind Climate Change.

It contains the names of important “players” like Barbara Ward and Maurice Strong , Gro Harlem Brundtland, Kofi Annan, Indira Gandhi and Robert McNamara.

1988 US Senate testimony

The interesting part of this testimoney is that you can listen to the science of 1988.

Current Science about Global Warming.

Part 4: General Theory: Complexity Theory

Complexity Theory Is the result of Cybernetics which is the reult of General System Theory.

It has the same roots as the World Model of the Club of Rome in Part 1.

What you see below is a nested (fractal) cycle that moves from Growth to Reorganisation.

Our Earth Moves to the Stage of Reorganization:

because of a very long time of Conservation (keeping everything the same).

Tipping Point

The essence of this picture is that the total system can jump Up (more general) or Down (nore specific) after a so called Tipping point and we dont know what the earth climate will do and when it wil do something with a smal exception that it wil happen at a certain moment and it happened a long time ago.

Window of predictability.

Systems become more predictable (more stable) and are sometimes very volatile.

It happens in the Financial System and it happens with the Weather on a local and sometimes Global scale.

Current System Theory

Model of the Universe

Every level is a Combination of Combinations starting with the vacuum/

Repeating Fractal Model

Spiraling Spiral

Our civilisation has gone up and down just as our Universe is going up and down but in a fractal pattern that loooks like a Spiraling Spiral.

A Jump looks beneficial but it is not always benificial for all.

Currently we are already more than 9000 year dominated by a Industrial Society that is destroying Earth step by step.

Big Diasters

The climate is also affected by big and small disaster like the explosion of a Vulcano that produce So2, the cause of Acid rain.

Great Flood

 December 25, 3117 B.C. marks the date of the start of Biblical, Hindu and Maya Calendars. It is probably the date  of the Great Flood.  It created the so called Piora Oscillation.

Buzz Holling’s Panarchy models an Ecology

Early Warning Systems

are used to predict a critical transition.

Instable vs Stable

Our climate is sometimes stable like the last 10.000 years but more often unstable.

We could be approaching such a Sitation.

Local vs Global

An unstable situation is always local.

Long vs Short

Unstable situations also sometimes take many years.

Tipping Points

To find that we have to look at the internal patterns.

Autocorrelation

A critcal situation can be predicted by measuring the autocorrelation.

Back to the Beginning

Push here

Exploring the Work of Niklas Luhmann with GPT

Jump to the conclusion push here

Experiment

I have tried to use GPT and Bard to learn more about the work of Niklas Luhmann.

No Details

I found out that both are consistent in their reaction but are also very general in their respons which means that you have to read the books are articles to know more.

Prompt

This blog is an Experiment in Exploring.

It is the result of a Prompt I made to let GPT produce a concept-map of Niklas Luhmann.

After that i searched for video’s and used the video’s to find new concepts or interesting people, ask GPT to adapt my list and so on.

Last & 6th Iteration

This the last and sixth iteration.

Introduction to my Encounter with Luhmann

The previous blog was about Anticipating Systems.

This blog is about the work of Niklas Luhmann.

I bought the books of Luhmann a long time ago.

His work is to very difficult to understand.

He came back in my life a few days ago when I wrote about Anticipating Systems.

Fusion of In- and Outside.

This is an English explanation embedded in a Spanish introduction that shows how Luhmann is struggeling with the fusion of Autopoiesis and Laws of Form by Spencer Brown by incorporating “Comunication” as a channel between Inside and Outside where both are the same concept.

Comunication

Mr Pires is not a good presenter but he knows a lot about Luhmann that’s why I searched for his papers and have posted one below.

Without any doubt searching the Internet produces much more information than GPT and BARD do where BARD is often very confused.

Autopoiesis

Anticipating systems are Self-Reproducing systems a concept called Autopiesis Klauss Luhmann borrowed from the biologists Varela and Maturana.

I used GPT to make both lists:

Major Influences of the work of Niklas Luhmann

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

German philosopher known for his dialectical method and philosophy of history. He emphasized the development of ideas and concepts through the confrontation of opposing thoughts (thesis and antithesis) that ultimately led to a synthesis.

Thesis and Anti-thesis are a Paradox: Look at George Spencer Brown.

Talcott Parsons:

American sociologist known for his structural-functional approach to society. He viewed society as a system of interdependent and functional elements that contribute to the maintenance of social equilibrium.

Émile Durkheim:

one of the founders of sociology and is considered one of the key figures in the development of structuralism. He emphasized the importance of social cohesion, norms, and values in understanding social structures and individual behavior in society

Ludwig von Bertalanffy

a biologist known for his theory of General Systems \Theory. His concept has evolved into Cybernetics and later Complexity Theory. For more information push here.

George Spencer-Brown:

British mathematician known for his work “Laws of Form.” He developed a theory of symbolic logic and the mathematical notation of creating and manipulating symbols.

My blog about Anticipating systems is partly about George Spencer Brown: Push this link.

Map of Concepts of the Work of Niklas Luhmann

1 Autopoiesis: Humberto Maturana and Francisco Varela,

. Connected with Self-production

. Characteristic of social systems

. Systems maintain themselves through autopoiesis

2 General System Theory: Ludwig von Bertalanffy,

. Used as a framework for understanding complex systems

. Connections between biological, physical, and social systems

. Emphasized holism, Self-organization, and Feedback

3 Communication: Jurgen Habermas, Paul Watzlawick, Gregory Bateson

. Fundamental process in social systems

. Symbolic interaction Creates and sustains social systems

4 Functional differentiation: Talcott Parsons and Émile Durkheim,

. Modern societies are highly differentiated

. Various subsystems (economy, politics, law, etc.)

. Each subsystem has its own logic and communication codes

5 Symbolic Logic: George Spencer-Brown

. Application of symbolic logic to social phenomena

. Investigated logical relationships in communication and observations

. Influenced understanding of communication processes in social systems

6 Observational theory Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Martin Heidegger

. Observers construct reality

. Different perspectives and interpretations

. Observations create their own reality

7 Paradox: Georg Wilhelm Friedrich Hegel

. Simultaneous ordering and ongoing change

. Social systems cope with paradoxes

. Order and stability amidst complexity

8 Decisions: Herbert Simon

. Theory of decisions

. Social systems reduce complexity through decision-making

.Based on selective observation

Video’s

Martin Heidegger

urgen Habermas

Emil Durkheim

Scott Parsons

Paul Watzlawick

Gregory Bateson

Concept-map of Gregory Bateson


Alfred North Whitehead (1861-1947)

Concepts: Process philosophy, interconnectedness of events and processes in nature. Interconnection: Whitehead’s process philosophy emphasized the continuous change and interdependence of events. This idea of dynamics and interconnectedness inspired Bateson to examine interactions within complex systems: see my blog about anticipating systems


Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

Concepts: Philosophy of language and meaning, language games. Interconnection: Wittgenstein’s emphasis on the role of language in human interactions and understanding the world laid a foundation for Bateson’s approach to communication and meaning.


Margaret Mead (1901-1978)

Concepts: Cultural anthropology, gender studies, field research. Interconnection: Bateson collaborated with Margaret Mead in their research on Balinese culture, studying the role of cultural patterns and communication. Her influence on Bateson revolved around understanding cultural influences on human behavior and communication.


Norbert Wiener (1894-1964)

Concepts: Cybernetics, communication, and regulation in systems. Interconnection: Wiener’s work on cybernetics highlighted the importance of feedback mechanisms and communication in the functioning of systems. Bateson drew from these ideas to investigate communication patterns in human relationships.


Ludwig von Bertalanffy (1901-1972)

Concepts: General Systems Theory, holism. Interconnection: Von Bertalanffy’s Systems Theory emphasized understanding complex systems as a whole, with the interaction between parts being central. Bateson integrated this holistic approach into his study of communication patterns in social and ecological systems.


William James (1842-1910)

Concepts: Pragmatism, experience, and consciousness. Interconnection: Bateson appreciated William James’ pragmatism, focusing on the experience and consciousness of individuals as essential aspects of their interactions in the world. see my blog about the geometry of change.


Sigmund Freud (1856-1939)

Concepts: Psychoanalysis, development of personality, unconscious influences. Interconnection: Although Bateson was critical of some aspects of psychoanalysis, he drew inspiration from Freud in examining family dynamics and communication patterns within the family.


Charles Darwin (1809-1882) and Rachel Carson (1907-1964)

Concepts: Evolution, ecology, unity of mind and nature. Interconnection: Both Darwin and Carson contributed to the understanding of evolution and the interconnectedness of all living beings and their environment. This ecological perspective influenced Bateson’s ideas about the unity of mind and nature.


Books

“Function and Structure: An Outline of Integrale Sociology”: This book examines the relationship between functions and structure in society and introduces Luhmann’s early ideas on the importance of differentiation in social systems.


“Politics and the Social System”: In this work, Luhmann analyzes the relationship between political systems and the broader society, emphasizing how political decision-making and communication function.


“Love as Passion: The Codification of Intimacy”: Luhmann explores the concept of love, arguing that it is communicated and shaped through complex interactions between individuals and is a social construct.


“The Differentiation of Society”: In this significant work, Luhmann addresses the process of societal differentiation, where various functional subsystems emerge, such as law, politics, economy, and religion, operating relatively autonomously.


“Observations on Modernity”: Luhmann examines the social and cultural developments characteristic of modern society, such as individualization, secularization, and globalization.


“Ecological Communication”: In this work, Luhmann explores the concept of ecological communication, looking at how communication and meaning formation work in interaction processes.

“The Science of Society”: Luhmann presents his approach to sociology as a scientific discipline and explains how his system theory is applied to studying society. “Essays on Self-Reference”:

This book contains a collection of essays in which Luhmann delves deeper into self-reference, a crucial concept in his system theory, and how it applies to social phenomena.

“Art as a Social System”: Here, Luhmann examines art as an autonomous social system and considers how artworks generate their own meaning within the societal context.

“Social Systems”: This comprehensive work fully expounds Luhmann’s social system theory, explaining the role of communication, autopoiesis, and functional differentiation in social systems.

“Organization and Decision”: Luhmann explores the structure and functioning of organizations, with specific attention to decision-making processes within them. “Introduction to Systems Theory”: This book is an introduction to the general concept of system theory, providing an overview of its key principles and concepts.

“Theories of Distinction: Redescribing the Descriptions of Modernity”: Luhmann reflects on literary works and presents his critical analysis of modern society.

Conclusion

Without any doubt Luhmann was fascinated by the concept of Autopoiesis of Varela and Maturana.

With the use of the General Systems theory of Von Bertalanffy he applied it everywhere.

Systems and people communicate and communication is paradoxical.

Here you see Habermas, Paul Watzlawick and Bateson and later the logic of George Spencer Brown.

Without any doubt Luhmann was producing huge texts with a tremendous speed in German.

That’s why his “fame” never reached the English-speaking world with an interesting exception of India which tells something about him and India (“Male”, authorial).

Return to beginning push here.

Featured

Why AnticiPating Systems will Save the World

This blog is about Anticipating Systems, a concept invented by the biologist Robert Rosen.

Anticipating or Heuristic Systems are the opposite of the Analytic Reactive Systems we currently build.

Reactive systems are Destructive.

This blog is a follow-up of my dutch blog about Old Software systems (Legacy).

Part 1 Life is a Recursive system

Part 2: What are anticipating systems?

Part 3 Creativity is the driver of Anticipating Systems

Part 4 Conclusion.

Cycle of Alchemy

Part 1: The History of Life is AutoCatalytic

Recently I wrote about the History of Life on earth.

Cognitive vs Chemical

I discovered that we are not Cognitive but Autokatalytic Chemical Systems meaning that we are recreating ourselves with a high Frequency but we also recreate our environment to Survive with a much Lower frequency.

Shared Bodyplan

I also discovered that almost all of the Organism’s share the same Body Plan.

This means that even Bacteria feel pain and have Emotions.

Felt Sense

Eugene Gendlin nalyzed mental therapies and discovered that the origins are in the Body he called a Felt Sense.

When you find the felt sense it will tell you everything you need to know,

Rotating Rotations:

The human body plan can be explained by two contra-rotating cycles with a center connected by one of the four rotating parts we call the heart.

The Seven Sisters of the Pleiades with the Mother Goddess Maya in the Center.

Cooperative Cooperative

Organisms are a combinations of cooperative combinations beginning at the Nano level of the Vacuum.

They also use the same Chemical Signals to Start and Stop Growing.

More important is that they share the same Bioelectrical Field (Biofield).

Biofield vs DNA

This field creates the Form of the organism and not the DNA.

The DNA is only responsible for the parts of Basic Machinery of the Cell, the Peptides.

Earth Electro-Magnetic Field.

The Biofield also shows how important our Earth Electro-Magnetic field is and how dangerous the strong E/M-field of our Mobile Phones are.

They influence our Immune-system.

Autopoiesis

The biologists Humberto Maturana and Francisco Varela called the self-maintaining chemistry of living cells an Autopoiesis.

The concept of Self-Repoduction ( Autopoiesis) was taken over by the German Sociologist Niklas Luhmann.

Non-Duality

The Pilosophical Dualistic concepts like Subject and Object, Material and Ideal, Being and non-Being created by Descartes are not needed to describe an Autopoiesis.

Self-Organization vs Control

If a system is self-repoducing like all systems of Life are it is very difficult to control its change without destroying the consistency of the Whole.

Repair and Illness

This happens very often leading to Complex Repair-processes often creating new problems now called Wicked Problems.

Watch out this interview is in German use the automatic translator.

Activator and Inhibitor

In Every part of the universe we find the same principle of creation and not-creation (Inhibiting, destruction) to prevent unlimited Expansion.

Fluctuation Frequency

Going in- and out of action happens with a certain frequency

Balance in Sum or Union

Everywhere in the Universe the system is keeping balance by or maintaing a Zero sum of the Measurable quantities or a Logical union of the used concepts hat are Complementary.

Analytic vs Heuristic

Humans, along with other organisms, utilize two types of models: those created through reasoning (Analytical Models) and those formed through intuition (Heuristic models).

Embedded Cognition

Our Intuition also called Insight or even Wisdom is embedded in our Body as George Lakoff proved when he tried to find out why language-translators don’t work. We use Metaphors to map one domain of Experience onto another domain.

Part 2: Anticipating Systems

A Baby is an anticipating system who’s body knows that the mother will provides the food that is needed.

Whitehead

Nature is a Flow System

Alfred North Whitehead’s process philosophy was a philosophy of nature that described nature as a continuous flow of processes, rather than a collection of objects.

Creativity

He called this process “creativity”.

Influence

Alfred North Whiteheadwas influenced by

Emmanuel Kant: Knowledge is not only based on our senses, but also on our prior knowledge.

Friedrich Hegel: Hstory is a process of evolution, in which new ideas and concepts emerge from older ideas and concepts.

Charles Sanders Peirce:  Logic and Language are not just means of communicating knowledge about the world, but also play an active role in the Creation of reality.

William James: Knowledge is based on Experience, and that there is no Absolute truth.

Henri Bergson: Bergson Time is a fundamental property of reality, and that it is not just a linear progression, but also a dynamic process of change.

Renaissance

Whitehead tried his whole life to restore the split between Body and Mind of Rene Descartes who was hired by the Bankers of Venice and Amsterdam to reverse the return of the Spirit in the Renaissance.

Power of the Imagination

The bankers were afraid that the power of the Imagination that creates our Reality would break their power to control over the Slaves they later needed in the Factories and the Consumers to buy rhe products.

Worldwide Disaster

When you look around you can see that unfortunately they succeeded with a potential world-wide disaster as a possible consequence.

Four Causes

The important point can be found in the four causes of Aristotle where the final Why-Question discusses the Purpose of the Maker.

Making Capitalism

Robert Rosen found out that the concept of the independent maker was put into the philosophy of Aristotle and violated the philosophy of his teacher Plato who believed in the Idea and the Imagination.

If Life was created to reproduce you don’t need a Maker.

Neo Proces Physics

Process and Reality

About the Cosmology of Whitehead tried to explain to his colleagues in the University that the current Physicists still don’t believe.

FeedForward

An Anticipatory System (AS)is a system that contains an Internal predictive model of itself and its environment, which allows it to change state at an instant in accord with the model’s predictions pertaining to a later instant;

An example is the Immune-system.

An AS is a Feedforward System:


Feature
FeedforwardFeedback
When does the system take action?Before a change happensAfter a change happens
How does the system know what to do?It uses a predictive model of the futureIt uses information about the past
What is the goal of the system?To anticipate change and make decisions accordinglyTo respond to change and maintain stability

Future influences the Past

AS challenges the Newtonian paradigm by acknowledging that Future states can influence the Present.

Change

Mihai Nadin one the last living collaborators of Robert Rosen.

Combining four Theories

1 The Panarchy model provides a cyclical view of organizational resilience, where Growth, Conservation, Release, and Reorganization follow one another in response to changes and disruptions.
2 Niklas Luhmann sees organizations as Autopoietic systems that self-reproduce through communication and interactions.
3 Anticipating systems emphasizes that organizations can proactively anticipate future events and prepare for expected changes in their environment.
4 Antifragility suggests that organizations can become stronger by embracing uncertainty and welcoming minor disruptions.

Panarchy

Panarchy is a theory of a group scientists around CS Holling about an Ecology.

An Organization and a Country are an ecology.

Quaternion

An ecology always moves through Four phases (Quaternion) that relate to the four phases of Paths of Change and the four Archetypes of Jung.

In the picture below you see how an ecology sometimes jumps to a Higher level (Revolt) or a lower level (Remember) when the Frequency of the panarchy-cycle speeds up or slows down.

AutoPoiesis

You can also see in the picture that the cycle Reproduces itself and is

Anticipating

when it moves from the state of Surprise (Yellow, Creativity) to Reorganization (Revolt).

Antifragile

In this case it is also AntiFragile.

If you want you can also apply the (Communication) theory of Niklas Luhmann.

Growth: Organizations focus on Efficiently utilizing available resources and established Communication patterns to maintain their operations and identity.

Conservation: Organizations maintain their identity by emphasizing continuity and reinforcing their established Norms and Values through communication.

Release (Surprise) : to release and let go of outdated communication patterns enables the organization to embrace Creative Destruction and explore new avenues for self-reproduction.

Reorganization: to reorganize communication processes facilitates the organization’s emergence into a new equilibrium, setting the stage for continued self-reproduction and future growth.

Part 3: The Future of Anticipation

Creativety and Creation

It is clear that the main issue in this blog is Creativity or Creation.

Fusion: Bisociation

Arthur Koestler defined Creativitity in The Act of Creation“ (1964) as a Bisociation, a Fusion of two seperate fields. of “thinking”.

Conceptual Blending

Much later (2002) Gilles Fauconnier & Mark Turner (The Way We Think) proved that Koestler was right.

They called the principle of “bisociation” Conceptual Blending.

Metaphors We live By

They made use of the research of George Lakoff and Mark Johnston (Metaphors We Live By (1980), Philosophy in the Flesh(1999)).

Mapping Senses <->Body

A metaphor is a Mapping of a fundamental mostly Bodily Experience to another Experience in another Domain.

An example is a Perception of the Senses of an Event we now call a Fact.

Embedded Cognition

Because we share the same body, the bodily experiences are independent of culture.

The most fundamental experience is related with the earliest experiences like Standing Up.

Up is Important

That is why why Up is more important than Low.

Basic Metaphors

Lakoff and his team discovered foundational metaphors that are found in the experience of the body like the Container metaphor.

Frame ->2 Dimensions

It all started with the research of Erving Goffman he called Frame Analysis.

A frame is a 2×2 Window you use when you look with the Eyes who are looking at a 2-dimensional world Outside.

Circular Field: “Third Eye”

When we “Look” with the Imagination (“Our third eye“)we can “see” much more dimensions.

Creation Out of Nothing:

Catjects: The Flickering of Categories

Spencer Brown was the writer of the Laws of Form.

It is a book about creating out of Nothing.

Form is no other than emptiness; emptiness no other than form (Diamond Sutra)

Niklas Luhmann, the teacher of Dirk Baecker was inspired by Laws of Form

Dick Baecker He talks about Sociology and LoF. A catject is a blend he created between Category and a Traject (Path).

LAWS of FORM (LOF)of George Spencer Brown

Lof is really a “Esoteric” book about the Creation out of Nothing.

LoF contains the A and the OM of the Sound of Creation AOM.

TAO Te Ching by Laozi

Tao Te Ching

Spencer-Brown’s motto is a verse from Laozi’s Tao Te Ching.

Laozi begins his writing with four verses, of which Spencer-Brown has chosen the third verse. wumingtiandizhishi
Wu ming tian di zhi shi:

Nothing’ is the name of the beginning of Heaven and Earth”.

Flickering Concepts

We are constanly creating distinctions that are destroyed by their predecessors that immediately create their contrary.

In the middle of the time two contraries are true at the same (short) time.

Order and Chaos exist At the Same Time

An example is Order and Chaos or Agency and Communion.

Four Archetypes form a Square

The archetypes re put into their opposite corners of the Square where the white lines are the middle of the middle that cross into the punt in the middle which is Empty, Without Form.

When you read the square With or Agianst the Clock you will find ta narrative(Catject) about Creation and Destruction that is always there.

Life is a chain of Contradictions.

Conclusion

When you look Up at the picture of the 12 possiblePaths of Change of length 2 you can see that Idea has six possible dual connections. Idea<->Action, Idea<->Model or Plan and Idea<->Value.

With these paths you can make infinite paths of change that sometimes return to the beginning.

That is why the views of Alan Fiske or the view of the Seasons below are important.

I hope you realize you are looking at the same pattern of agency and communion being a Breath all the time.

Nothing changes only tour view changes.

Alan Fiske Relationship Patterns

Seasons

City

Back to the Beginning

to start alover again.

Push here

Hoe Komen we van de Legacy Software Af (Deel 3)

Introductie

Dit is deel 3 van een serie over de geschiedenis van de Legacy-software die gaat in

Deel 1 over de bijna Ondergang van de ABN AMRO door legacy-software

Deel 2 over de consequenties van de abrupte overgang van het Mainframe naar de PC.

Dit is Deel 3 waarvan Deel 3.1 over Software-Architectuur gaat en

Deel 3.2 over de invloed van Marketing-taal en het ontbreken van kennis over de werking van de infratructuur van ict.

waarna het uiteindelijk in Deel 3.3 gaat over de beste manier om legacy software te voorkomen c.q te verwijderen.

Deze blog eindigt met een conclusie waarin ik het werk van Robert Rosen‘s Anticipatorische systemen weer oppak.

Deel 3.1 Architectuur:

Hieronder staat een plaatje waarin drie software-architecturen staan getekend die stammen uit de tijd dat het mainframe werd vervangen door de mini-computer die nu mobiele telefoon heet.

Client-Server

Client Server is een software-verdelings-principe (Software-Distributie) waarbij de gebruiker (Client) in ieder geval een Scherm heeft (User-Interface)waarop i.h.a. een Lijst wordt getoond en waarop de Client (U) soms ook iets kan invullen (Input) die dan naar de Server wordt gestuurd, die de Backoffice wordt genoemd.

De server, in het centrum, voert procssen uit die worden bestuurd door een Proces-manager.

In wezen is het een in software gegoten kopie van het originele bedrijfsproces.

Copieren

Verder dan copieren in plaats van Innoveren is de “Digitalisering” nooit gekomen totdat er Expert-systemen kwamen.

Toen werden naast de Handmatige ook de Denkprocessen aangepakt waardoor de Kenniswerker ontstond.

Peer to Peer (MxM)

Het onderstaande plaatje toont een zogenaamde Peer-to-Peer Architectuur wat eigenlijk staat voor een MxM-architectuur die al zichtbaar is in het plaatje daaronder die de Srategie toont van HP rond 1990.

Tot op heden is iedere Architectuur een 1<->M proces en zijn we nu weer terug aan het gaan naar de mxm-processen die rond 1990 in ontwikkeling waren.

Hoe kan dat?

Appliance

In het plaatje over de strategie wordt de Appliance getoond waar overduidelijk het woord App in voorkomt.

Terug in de Tijd

Het grote verschil met de App van toen en die van nu is dat we terug zijn gegaan in de tijd namelijk terug naar het Mainframe .

Mainframe is weer Terug en heet nu Datacentre

De huidige Datacentres werken precies hetzelfde als het oude mainframe.

Ze zijn een koppeling van nu miljoenen processoren (in de vorm van PC’s) op dezelfde Plek.

Data center

Glasvezel wordt niet meer Gebruikt

Dat komt omdat het glasvezel-netwerk, wat nu weer voor niks wordt aangelegd, niet wordt gebruikt omdat we een onnodige Mobiele infratructuur hebben gekregen die onze ether vervuild en vele mensen verslaafd heeft gemaakt aan de mobiele telefoon wat precies was wat de grote manipulatoren wilden.

Behoefte-genarator

Het wordt nog erger als we niet oppassen want inmiddels is men zeer goed op de hoogte van uw reactiepatronen en wordt de behoefte-generator in werking gezet.

Groene Stroom Verspillers

De miljoenen gekoppelde PC’s verbruiken onnodig enorm veel groene stroom terwijl aan de client kant, waar uw mobiele telefoon, is ook weer onnodig veel werk plaatsvindt.

Ze gaan snel stuk omdat de processor onnodig veel warmte produceert.

Dat heeft te maken met een fout in het ontwerp van de computer, de Von Neumann Bottleneck genoemd, die door een uitvinding van HP (de Memristor) kan worden verholpen maar die wordt om nu wel duidelijke redenen niet gebruikt.

Heel veel Winst

Het gaat niet meer om verbetering maar om heel veel winst maken.

Ijskast

Het ontwerp van het mxm-netwerk van HP is hiermee in de ijakast gezet en is nu volledig vergeten.

Machtovername

Dat komt allemaal omdat een aantal leveranciers ongezien de macht hebben overgenomen zodat de consumenten steeds maar weer hetzelfde moeten kopen omdat ze er slim voor zorgen dat de oude maar een paar jaar meegaan.

Renewal en Lock In

Lock-in is een naam voor hele slimme verkooptechnieken om een klant volledig Afhankelijk te maken van een leverancier.

3.2 Marketing-taal

Het is U waarschijnlijk niet opgevallen maar de zogenaamde Experts praten Marketing-taal en weten meestal niet hoe iets werkt.

Iedereen kan een App maken

Dat leren de studenten ook niet meer op de universiteit en hoge school.

Dat komt ook omdat het maken van apps heel simpel is.

Daar heeft Apple ,die hier mee is begonnen wel op toe gezien.

Onder de Motorkap

wat er onder de moterkap gebeurt weet vrijwel niemand meer behalve een aantal oude knarren zoals ik.

Onnodige Rondjes

Als je dieper zou kijken zou je bijvoorbeeld zien dat een berichtje wat u naar uw buurman stuurt vele keren de aarde rond gaat en op vele plaatsen ook weer rondjes draait.

Dat komt omdat het Internet is ontworpen om een totale uitval door een wereldoorlog van het amerikaanse systeem te kunnen overleven.

Directe communicatie vindt niet meer Plaats

Directe communicatie kan natuurlijk ook maar daar is het systeem niet op ontworpen en niemand besteed er ook tijd aan omdat de mens nu boven de moterkap leeft in een perfecte lock-in van slechts een paar grote ondernemingen zoals Microsoft die overal een stokje voorsteek zoals nu de AI.

Virussen

Wat vrijwel niemand weet is dat we allerlei virussen toelaten die zonder dat we dat weten alles op onze computer analyseren en de informatie doorsturen aan onze Manipulatoren.

Security

en dat de slechte beveiliging van onze hardware zit ingebakken waardoor we natuurlijk weer van alles kopen om dat te voorkomen.

3.3 Hoe ontstaat Lecagy?

Technologische veranderingen:

Technologie evolueert voortdurend, en wat ooit een geavanceerde oplossing was, kan na verloop van tijd verouderd raken,

Een architectuur moet onafhankelijk zijn van de techniek.

Gebrek aan ondersteuning en updates:

Softwareontwikkelaars kunnen na verloop van tijd stoppen met het ondersteunen en updaten van oudere softwareversies.

Daarom moet software onafhankelijk zijn van de makers van de software.

Kosten en risico’s:

Het upgraden of vervangen van software kan aanzienlijke kosten en risico’s met zich meebrengen.

Daarom moeten er goede afspraken (Contract) worden gemaakt met de leverancier.

Afhankelijkheid van aangepaste functionaliteit:

Soms kan legacy software unieke of aangepaste functionaliteit bevatten die specifiek is ontwikkeld voor de behoeften van een organisatie. 

Het opnieuw bouwen van deze functionaliteit in een nieuwe softwareoplossing kan tijdrovend en duur zijn.

Daarom moet de Specficatie on onafhankelijk zijn van de Implemetatie.

Onvoldoende kwaliteitscontrole:

Als software oorspronkelijk wordt ontwikkeld zonder voldoende aandacht voor kwaliteitscontrole, kunnen er veel bugs, fouten en kwetsbaarheden in de code sluipen. 

Slecht onderhoud:

Als de software niet goed wordt onderhouden, kunnen problemen onopgemerkt blijven en zich opstapelen.

Onvoldoende documentatie:

Als software onvoldoende gedocumenteerd is, kan het moeilijk zijn om het systeem te begrijpen en te onderhouden.

Organisatorische druk:

In sommige gevallen kan de nadruk op snelle ontwikkeling en levering van software leiden tot een verminderde focus op kwaliteit.

Veranderende eisen en standaarden:

Software moet vaak voldoen aan veranderende eisen en industriestandaarden.

Als de oorspronkelijke software niet is ontworpen met flexibiliteit en schaalbaarheid in gedachten, kan het moeilijk zijn om aan te passen aan nieuwe vereisten, waardoor het als legacy wordt beschouwd.

Falende architectuur:

Als de software wordt ontworpen zonder aandacht voor een solide architectuur, kan het systeem kwetsbaar zijn voor problemen zoals slechte prestaties, moeilijkheden bij het integreren met andere systemen en een onvermogen om met toekomstige technologische veranderingen om te gaan.

Hoe voorkom je Lecagy?

Kwaliteit (Onderhoudbaarheid)

Je voorkomt lecagy vooral door de kwaliteit in de vorm van de onderhoudbaarheid van de software te testen.

Je kunt software testen met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde software zoals SonarQube en ESLint..

Die hebben als nadeel dat zijn gespecialiseerd in een soort software meestal één taal of je moet de taal instellen.

Daarom is de keuze van een computer taal en de vertaler (compiler) van cruciaal belang en kan er veel beter taaloafhankelijk worden gewerkt

Procesmanager

Dat kan door een Proces-manager te gebruiken zoals Cordys

Alles doorelkaar kan niet behalve als je een niveau in abstractie hogergaat en een computertaal als een mensentaal ziet.

Computertaal= Mensentaal

Dat is precies deweg die GPT is gegaan.

Die snapt heel veel mensentalen en softwaretalen en kan ook software genereren waarbij de kwaliteitsvraag blijft bestaan.

Alchemist:

Het is ook de achergrond van de Alchemist-architectuur.

Het voordeel van deze aanpak is dat de talige content in de vorm van emails en beschrijvingen (bijv een manual) en de reeds bestaande software als input kan gelden voor de nieuwe versie waardoor r een echte Verbeter-cyclus ontstaat.

Automated Code-Review

Een video met een algemeen overzicht.

Tijds-Compressie en Verkleining -> Alles in een Chip?

De doorlooptijd tussen Idee en in gebruiksname is extreem verkort net als de software extreem is verkleind waardoor nu alles in een Chip moet worden geperst waardoor alles vast komt te zitten wat ook de bedoeling.

Kijk eerst naar deze blog die gaat over hoe de natuur het Legacy-probleem oplost.

Conclusie

Als je gpt4 vraagt naar geavanceerde software-architecturen dan wordt hetzelfde lijstje steeds maar weer herhaalt wat duidt op stilstand.

Programmeren

Dat komt omdat we nog steeds aan het programmeren zijn en gebruikmaken van Von Neumann Architectuur uit 1945. die is gebaseerd op het Turing-model wat weer past op de Rekenfabriek uit de tijd van George Babbage en de Lopende band van Taylor en Ford en de Stoomachine-aangedreven Fabrieken uit de tijd van de Industrieele Revolutie.

Anticiperende Systemen

De bioloog Robert Rosen ontdekte dat ons denken nog steeds wordt beheerst door de logica van Aristoteles die tegen de wil van zijn leermeester Plato het Causale denken introduceerde en diep in de logica het concept van de Maker (Agent) had gestopt.

Reactieve Systemen

Onze computersystemen zijn Reactieve systemen terwijl de natuur bestaat uit Anticiperende systemen..

Waarom?

De logica van Aristoteles bevat een Waarom-vraag die verwijst naar het doel (Purpose) an de Maker.

Biologische systemen hebben geen doel behalve dat ze zich Zelf Reproduceren (AutoPoiese)

Ze komen voort uit Autokatalytische bubbels of zijn met een met een meteoriet meegevlogen.

Overal in de natuur wordt de zelfreproductie waargenomen.

Ecologie

Een mens is een `Ecologie van cellen terwijl de mens weer deel uitmaakt van een grotere ecologie.

Volgend Blog

gaat over the theorie van Robert Rosen.

Terug naar het Begin

Druk hier