Hoe het Volk de Macht weer krijgt

De laatste jaren ben ik bezig geweest om het falen van de Rechtsstaat te onderzoeken.

Sociocratie

Vorig jaar (her)ontdekte ik dat Kees Boeke de adviseur van Koningin Juliana vlak na de 2e wereldoorlog een oplossing van de problemen van voor 1940 had bedacht die nu de naam Sociocratie heeft.

Het concept komt uit de praktijk van de Quakers, een religieus genootschap dat werkte met het concept consent.

Consent

Er wordt altijd steun gevraagd aan de Heilige Geest.

Consent betekent dat een eenmaal genomen besluit niet meer ter discussie staat behalve als het collectief dat wil.

Besluiten worden genomen middels een “Open Dialoog“, een gesprek waarin Iedereen aan het woord komt.

On Dialogue

Een dialoog is geen Competitie maar een collectieve inspanning om het eens te worden waarbij het niet noodzakelijk is dat men begint met een duidelijk omschreven doel maar wel met een gevoel dat men tracht te articuleren.

Consent lijkt op Consensus.

De Natuurkundige David Bohm en de filosoof Juri Krisnamurti bedachten een manier om effectief tot consensus te komen.

Flow

het gaat er vooral om om de stroom van interacties door te laten gaan waarbij de participanten vanuit hun intuïtie reageren en anderen aan het woord laten door het initiatief door te geven. .

Regelkringen

Een sociocratie wordt bestuurd m.b.v. regelkringen.

Het belangrijkste onderdeel van een regelkring is een feedback-loop.

In zo’n loop wordt het systeem aan zichzelf gekoppeld. Het wordt een Cyclus.

Regelkringen kunnen aan regelkringen worden gekoppeld.

Complexiteits-Wetenschap is de Opvolger van de Cybernetica (Stuurkunde)

Sociocratie lijkt daarom erg veel op Cybernetica die de laatste eeuw enorm is uitgegroeid en nu Complexiteits Wetenschap wordt genoemd.

De Rechtsstaat is een Ecologie

Naar aanleiding van een toespraak van de Franse filosoof Bruno Latour bij de WRR ontdekte ik dat de rechtsstaat eigenlijk een Ecologie is.

Panarchie

Dat maakt het mogelijk om Panarchie toe te passen.

Panarchie is een toepassing van de complexiteit-wetenschap en daarmee is het eigenlijk een enorme verbetering van de sociocratie.

Die verbetering heeft te maken met de aandacht voor de stabiliteit van het totale systeem.

Te veel Regelen

Dat kan plotseling instabiel worden omdat men het juist te goed heeft geregeld.

De signalen dat er een instabiele situatie zit aan te komen zijn heel duidelijk maar worden vaak genegeerd omdat alles juist erg goed gaat.

De Calamiteit komt dan ook voor velen “uit de lucht vallen” en roept schrikgedrag op waardoor het probleem alleen maar groter wordt.

Kijk maar naar de Corona-crisis en nu de Oekraïne-crisis waar men druk bezig is om het conflict te vergroten met kans op een wereldoorlog met gebruik van vele extreem gevaarlijke chemische-kern-wapens..

Panarchie

Panarchy is een Fusie van vele wetenschappen en wetenschappers geleid door Buzz Holling.

4×4-(fractaal)lagen-Model van een stad dat past op Panarchie, de relatietheorie van Alan Fiske en Paths of Change van Will McWhinney.
Hetzelfde model als boven maar nu teruggebracht tot een 2×2-model met twee twee oude Egyptische symbolen.

In een echte democratie bepaalt het Volk (sociaal) wat er wordt gedaan met de producten van de bedrijven en geeft de overheid leiding aan een diversiteit van mensen die anders kunnen denken en bereid zijn om te gaan experimenteren.

Hierdoor krijgt de kunst een plek in de maatschappij als drager van de Vernieuwing.

Alan Fiske’s Relatie-Model

De antropoloog Alan Fiske ontdekte dat men in iedere beschaving dezelfde relatie-patronen gebruikt om de sociale structuren te regelen. De patronen passen op de Archetypen van Jung hier aangegeven met kleuren.

Paths of Change
This image has an empty alt attribute; its file name is anti-fragility-plaatjes-fiske-model.jpeg
De relatietheorie van Alan Fiske met de relatie naar Paths of Change via de kleuren.
Market Pricing lijkt op Kapitalisme, Communal Sharing op Socialisme en Equality Matching op Liberalisme. Het model is cultuur-onafhankelijk en komt overal ter wereld voor in vaste cycli die weer lijken op Paths of Change wat een resultaat is van het onderzoek van Carl Jung naar de Mystiek en de Alchemie.

Stabiel vs Instabiel liggen Dicht bij elkaar

Het begrip Veerkracht (Risilience) gaat over een systeem dat automatisch in zijn oude stand terugschiet.

Chaos-theorie

Chaos-theorie is een voorloper van de Complexiteitstheorie.

Ze laat zien dat het gedrag van niet-lineaire systemen afhankelijk is van de begin-conditie.

Alle systemen in de natuur zijn niet-lineair.

Het komt vaak voor dat een systeem in een andere stand terecht komt die door sommige deelnemers van de ecologie als gunstig wordt beoordeeld en door anderen als een ramp of een persoonlijk falen.

Community of Practice: met op het kruispunt (Wit) de Observator of Bewustzijn technisch geimplementeerd als een Monitor.

Bekijk de verbindingen die allemaal een “Logische” naam hebben die kan worden afgeleid van de combinatie Ideeen<->Waarderen.

Ook een toepasing van Paths of Change, die eigenlijk bestaat uit vier “KijKen” op de wereld passend op de Archetypen van Jung, die willekeurig kunnen worden verbonden en daarmee een speciefieke verandering typeren.

Je kunt Vooruit, Achteruit en via de Diagonaal als je de Cirkel maar sluit.

Het verschil tussen beide begin-situaties is soms miniem maar de uitkomst is totaal anders..

de Beginsituatie bepaalt het Resultaat

Het betekent dat besturen niet alleen een kunst is maar ook het kwestie van geluk.

Er gaat net zo vaak iets mis als andersom behalve als de situatie goed in de gaten wordt gehouden en de juiste acties volgen.

Bewustzijn

Daarvoor heb je een bewustzijn nodig dat kan worden vertaald in een rol die boven de partijen staat.

Vreemd genoeg was dit juist de taak van de koning of nu de president die we in Nederland aan de zijlijn hebben gezet ten gunste van het parlement dat vrijwel nooit een dialoog voert.

Het probleem dat Kees Boeke in 1945 benoemde is er na 80 jaar nog steeds.

Dat komt omdat men het concept competitie heeft ingebakken in een vast systeem.

Buzz Holling legt Panarchie en de Wereld uit.
Panarchie is een 4D-model waarbij 3 variabelen een rol spelen die in bepaalde standen een ecologie volstrekt instabiel maakt en in een andere stand uiterst stabiel.

De Kleuren leggen de link naar Paths of Change.

De drie Variabelen zijn de Potentie (“Voorraad“), de Verbondenheid, eem maat voor de “Variatie” van de onderdelen en en veerkracht een maat voor de bewegelijkheid van het systeem (“Agility”).

Ontregelen

De eerste stap die de overheid moet nemen is ontregelen en daarmee bedoel ik eigenlijk het Afschaffen van alle wetten.

Afspreken

De enige “GrondWet” gaat over de Wijze waarop er Afspraken worden gemaakt en nagekomen.

Wat doet de Overheid nu?

De overheid is een ondoorzichtige combinatie van een verzameling Instituties, Ondernemingen en Netwerken, die de ecologie probeert te besuren met Wetten en het Handhaven van wetten en daarbij een enorme geldstroom laat stromen tussen al die onderdelen die aan de ene kant de overheid betaalt maar ook nog de Voorraden van Rijken en Armen in Balans probeert te houden.

Product-enConsumptie-Cyclus

Algenene Product- en Consumptie-cyclus die eigenlijk een combinatie is van twee cycli die tegen elkaar in draaien (een Moebius-ring) en via Knooppunten (“de Communities“) communiceren…

Wetten Maken en Handhaven

In het plaatje van de P-enC-ring heb ik de huidige overheid geplakt waarbij het gelijk duidelijk wordt dat zowel wetgeven als handhaven geen product zijn maar een stukje van een P-enC-ring die nodig moet worden gereorganiseerd.

De overheid “levert” de complementaire “producten” Wetgeving en Handhaven.

Balans

De productie-en-comsumptiecyclus wordt Gevoed door de Scheppende kracht die zijn energie stopt in de Potentie van de Emoties.

Produceren en Consumeren moeten elkaar opheffen.

Emoties (Model Nico Frijda)

Stappenplan

1 Analyse

Hoe zit Nederland in elkaar? Welke processen vormen de overheid

2 Ontkoppel alle Ondernemingen en organiseer ze als een Sociocratie

Er zijn taken bij de overheid die ondernemend zijn zoals het Onderwijs of de Zorg:

Maak daar “echte” ondernemingen van en vorm regelkringen.Koppel die regelkringen aan een masterkring die de overheid wordt.

3 Schaf bijna alle wetten Af