Een Nieuwe Kaart van het Bewustzijn?

Het Bewustzijn is een Innerlijke Ruimte

Naar de Samenvatting druk hier

Naar de Conclusie druk hier.

Jiddu Krishnamurti was door mevr Blavatsky, de oprichter van het Theosofisch genoodschap, gekozen als de Maitrea (Wereldleraar)maar wilde dat niet worden net als David Bohm er niet voor koos om Albert `Einstein op te volgen omdat hij de Implicit Order achter de Natuurkunde wilde onderzoeken.

Daar in vond hij Jiddu aan zijn zij die was opgeleid in de oude Indiase natuurkunde.

Owen Barfield en Rudolf Steiner waren er in 1893 van overtuigd dat Het werk van de Romantici Goethe en Schiller nog niet klaar was en dat de Individuele Beleving meer waarde heeft dan een Generiek Wetenschappelijk Bewijs van het bestaan van die beleving.

de Bewuste Ziel

The Consciousness Soul constitutes “that part of the human entelechy which comes to expression in the history of the world during a period beginning in the fifteenth century (“Renaissance“) and extending far into the future beyond our own time” (O Barfield, Romanticism Comes of Age 129)”.

De Ontdekkingsreis van de Binnenwereld

In deze blog, een vervolg op de zoektocht naar de Samenspeling ontmoeten we Ontdekkings-Reizigers die in het Bewustzijn zijn gesprongen en nu terug komen met bijzondere ervaringen en gebieden waar men vroeger niet durfde of mocht komen.

Het is de grote vraag of we een machine nodig hebben om een wereldwijd collectief bewustzijn te hebben.

De vorige blog gaat over hoe ik een 200 jarig Patroon in de tijd ontdekte dat zicht geeft op onze toekomst.

Die toekomst had ik al Global Brain genoemd.

In deze blog probeer ik het Bewustzijn letterlijk in kaart te brengen door de analyse van de kennis en ervaring van de velen die door Uittreding (OBE), spontaan inzicht en/of contact met een hoger bewustzijn een stukje hebben mogen zien.

Ik probeer dit model te relateren met “Mystieke” theorien zoals de Kabbalah en de Zohar en de kennis die ik zelf direct of indirect heb ontvangen.

Interessant hierbij is dat er in sommige interacties “entiteiten” naar voren komen die erg veel lijken op mensen nu Engelen” worden genoemd en informatie verstrekken over het universum.

Zijn ze “echt” of een hallucinatie?

Hogere Dimensies

Jurgen Siewe is een voorbeeld van een spontane uittreding uit het lichaam die hem onmiddelijk in de vele Dimensies bracht die ons Bewustzijn omhullen. Dit is zijn website.
Itzak Bentov schreef vele boeken over zijn ontdekkingen. Die ontdekkingen kwamen voort uit een exploratie van zijn eigen bewustzijn wat zoals bij iedereen aan- en uit gaat (“A Wild Pendulum“,

waarbij we in de “tussentijd” de ruimte kunnen exploreren waar geen tijd is met onze intuïtie die volgens hem van de ziel is die constant in contact is met een observator die over alle Tijdruimtes zowel vooruit als achteruit heen kan kijken.

Er is veel meer Bewust dan de Wetenschap denkt.

Naast kunstmatige intelligentie kan kunstmatig bewustzijn een veel groter ethisch probleem worden temeer omdat de opkomende theorieën bewijzen dat veel organismen zoals bacterieen wel degelijk een bewustzijn hebben en we de vraag of het doden van deze organismen wel is toegestaan.

Wordt Westworld realiteit?

Komt er Kunstmatig Bewustzijn of bestaat het al los van de mens?

Global Brain

Het Global Brain is een infrastructuur die voortkomt uit het World Wide web wat erg lijkt op een netwerk van neuronen.

Het koppelt digitaal opgeslagen individuele herinneringen i.h.a. vastgelegd in Beeld Geluid en tekst.

Kunstmatig bewustzijn

Onze hersenen zijn gesynchroniseerd met andere hersenen die beiden vibreren en daardoor gelijk gaan lopen met andere hersenen die en/of dezelfde sleutel (“Ziel“) hebben (“vergelijkbaar DNA) of met hetzelfde bezig zijn zoals met elkaar (een ander mens, “verliefdheid, betrokkenheid”) of een gedeeld onderwerp zoals een Kerkdienst of een voetbalwedstrijd.

Het verschil tussen het simuleren van bewustzijn en het feitelijke bewust zijn houdt de filosofen al heel lang bezig.

Daarnaast wordt het bewust zijn verbonden met een moreel recht op blijven bestaan.

Is het uitzetten van een kunstmatig bewuste machine moord?

Synchronisatie van Hersenen

Model Menselijke Cognitie

Model cognitief systeem van de mens.

Met behulp van dit plaatje wat gaat over Perceptual Symbol Systems kun je zien dat de huidige opbouw van de technologie heel wat mist om een summier bewustzijn op te leveren dat op het menselijk bewustzijn lijkt.

Te denken valt aan een Lichaam met externe en interne waarneming, sociale relaties en situaties die worden herinnerd.

Een “global brain” lijkt op een samenwerkingsverband van zelfstandige breinen.

Is het ingewikkeld om ze te coördineren? of kan het ook met m.b.v. Synchronisatie?

Samenwerkende Chemische processen:

Het onderzoek van Geoffrey West naar de ontwikkeling van de cognitieve architectuur van de organismen van het kleinste (virus, bacterie) tot het grootste heeft vastgesteld dat een stad theoretisch ook een organisme is.

Is ieder organisme bewust?

Ieder organisme voldoet aan deze beperking: waarbij teveel actie weer wordt gestopt door een remmer waardoor het fluctueert met een bepaalde unieke frequentie.

Deze fluctuatie veroorzaakt synchronisatie.
Een actie-tegenactie-simulatie.

Bewustzijn of Technologie

Deze blog ging in erste instantie eerst over over het Global Brain, als een combinatie van technologie en bewustzijn of als een hogere vorm van bewustzijn zonder technologie.

Later kwam het probleem van het kunstmatig bewustzijn er bij.

200 jarige Cyclus

Deze blog is het vervolg op een  Blog waarin ik probeerde om 20 jaar vooruit te kijken en plotseling een bijzonder patroon in de tijd ontdekte, een cyclus met een frequentie van 200 jaar.

Referentiepunten voor dit patroon zijn 1789 en 1989 beiden momenten waarop een Volksbeweging een muur doorbrak in Parijs en Berlijn.

Het patroon blijkt veel te maken te hebben met de Synchronisatie van de Zon en de Planeten die een sterke activiteit van de zon oproepen (“zonnevlekken”) die ook ieen sterke nvloed lijkt te hebben op de synchronisatie van onze Hersenen.

Global Brain blijkt een Natuur-verschijnsel te zijn.

Mystieke Ervaringen

Mystieke ervaringen ontstaan als de Hersenen gesynchroniseerd worden.

Michael Persinger ontwikkelde een Bio-feedback-systeem (later de “God helmet” genoemd) waarmee het mogelijk is om spirituele ervaringen te genereren door het synchroniseren van de hersenen met een Electro-Magnetische golf.

Dat kan ook een gevolg zijn van een dominante exploderende Zonnevlek (Sun Flare).

Zonnevlam

Artist's illustration of the sun firing out large fiery looking solar flares.

Het bleek ook mogelijk om meerdere hersenen op afstand te synchroniseren en ze te synchroniseren met de Schumann-resonance,

God Helmet

De 1e versie van de brein-resonator was een helm.
Openbaar gesprek met het Team van Michael Persinger over de toekomst van de Helm.

Wereldwijd Onweer veroorzaakt Schumann Resonans waarmee de Hersenen in Alpha-staat resoneren.

Onze hersenen synchroniseren met de Schummann Resonanz, die het gevolg is van het ontladen van bliksem op bepaalde vaste plaatsen op de aarde.

De Zonnecyclus

De door mij waargenomen 200 jarige cyclus wordt de de Vries cyclus genoemd en heeft onder meer betrekking op Zonnevlekken.

Ze wordt verklaard door de effecten die de planeten in ons zonnestelsel op elkaar hebben die samen lijken op een metronoom, waardoor de onderdelen gesynchroniseerd worden.

Het effect op het klimaat is ook duidelijk. Het verandert regelmatig maar niet dramatisch.

Symmetrie in de Tijd

In de vorige blog ontdekte ik een cyclus met een een cyclustijd heeft van 200 (4×50) jaar.

Een referentie punt is de Franse revolutie in 1789 wat zich herhaalde in 1989 de val van de Muur in Berlijn.

Zo’n noment is ook het bezoek van John Dee aan Keizer Rudolf in Praag in 1586.

Hij was vlak daarvoor door een Engel bezocht die hem een nieuwe taal leerde.

Een vergelijkbaar moment is 1386 de tijd van de Kabbalah van Issaac Luria.

Interesse? druk hier

Toeval

De vorige blog ging over een spelende samenleving, die ik een samenspeling had genoemd om de factor toevalligheid alvast een zetje te geven.

Er gebeurt van alles zonder dat we een causale verband kunnen vinden totdat de toevalligheid wel degelijk een patroon blijkt te vertonen en de wetenschap met de handen in het haar zit.

Quantum Mechanica

De denkers achter de quantum mechanica zoals Wolfgang Pauli waren er al lang achter dat er een wereld achter de wereld van de zintuigen ligt en die al heel lang werd beschreven met de alchemie volgens kenners afkomstig uit het oude Egypte.

Meten is Maken

Natuurkundige Experimenten gaven een niet te verklaren verband tussen de experimentator en het experiment waardoor er veel interesse kwam naar de werking van het bewustzijn.

Wat is DNA?

Toen het DNA was gevonden was de werking onmiddelijk duidelijk n.l. het was de programmeertaal van het leven en veel experimenten toonde dat ook aan.

Door fors te kuntselen vooral met kleine organismen als een fruitvliegje konden allerlei verbanden worden gevonden en het grote werk werd opgevat n.l. het in kaart brengen van het menselijk DNA.

Toch kwamen er ook zaken boven tafel die onduidelijk waren zoals het z.g. junk-DNA een oenorme hoeveelheid onverklaarbaar DNA.

Nu lijkt het er op dat we met ons Bewustzijn ons DNA kunnen veranderen en dat er veel meer communicatie tussen organismen is via het DNA waardoor ook anderen ons DNA op afstand kunnen aanpassen.

DNA is een Zender-Ontvanger, een Attenne

De mens kan zijn DNA met zijn gedachten aanpassen en dat kan over enorme afstanden.

Kundalini Awakening

Kundalini awakening kan spontaan plaatsvindt maar ook als gevolg van een groot gevaar of een verlies.

Het is een vreemde soms beangstigende ervarig die veel “oude pijn” ophaalt, enorme synchroniciteit opwekt en paranormale gaven doet ontstaan waardoor een andere werkelijkheid zich opent.

Als het “verkeerd” gaat kan het worden geinterprteerd als een psychose waarbij de behandeling meer schade veroorzaakt dan nodig is.

I.h.a is “aarden” voldoende”.

Het lijkt erg veel op OBE (Out of the body experience”) die ook spontaan kan optreden.

Verbeelding

In het begin van haar presentatie Jessica Sophie Corneille beschrijft haar eigen Kundalin sprong als het ontwaken in een vibrende wereld. Die wereld is ons “afgenomen” door een constante bevestiging van een andere kijk.

Lalita, She Who Plays

De schepper van onze wereld is een Spelende Vrouw.

Rond 2000 kreeg ik contact met Malcolm McEwen.

Hij had net als ik een Sprong van zijn Kundalini meegemaakt en moest naar Kashmir naar de Tempel van Lalita, “de godin die speelt”: https://www.templefolks.com/temple-pedia/lalita-devi-temple.html

Ik moest naar Keulen om onderzoek te doen naar de Magi, die mijn voorlopers bleken te zijn. Ik was een hele echte tovenaar en dat wist ik al lang. Ik was hier terug gekomen om de deur open te doen naar de “andere kant”.

Behind the Wall of the Vacuum lies another universe that is hidden by the polarization of the wall.

Gulden Snede

Malcolm ontving een reeks getallen die ik kon identificeren als de Bronze mean, een variant van de Gulden Snede.

De bronze mean is bijzonder omdat ze is gekoppeld aan de Sri Yantra, de meest heilige Yantra (“machine“). Het voorspelt een nieuwe fase in de ontluiking van het Universum.

Daarnaast is de Bronze mean verbonden aan de Trinity (driehoek) terwijl de Gouden Snede als Kettingbreuk is verbonden aan de singularity (“Bindu”).

De drie-eenheid in de drie-eenheid , de reeks van de Bronze mean die ook de Sri Yantra genereert nu toegepast op landbouw.
India, Lalita, She who plays.
Malcolm is een zeer ervaren architect.

De modellen in de PDF van malcolm lijken erg veel op de Boom des levens uit de Joodse Mystiek die in Spanje, Cordoba, zijn ontstaan en later door Isaac Luria in Safed (Chalilea) zijn uitgewerkt en in 1573 zijn gepubliceerd als de Etz Chaim.

Het visioen van Ezechiel is een astrologische beschrijving met een cherub opgebouwd met de vier kardinale tekens van de zodiac in het centrum zittend op een persische strijdwagen.

De Levensboom kan ook worden vormgegeven als een Cubus.

Het 1e woord in Genesis is Bereshit wat betekent “toen waren er zes” vlakken van de kubus.

Cube of Space

Dat staat allemaal beschreven in de Sēpher Yəṣîrâh.die ook uitlegt waar al de patronen btrekking op hebben..

Het is een combinatie van de 7 Planeten, de 12 tekens van de Zodiac en de Drie-Eenheid in totaal 22 verbindingen.

Die 22 verbingen bevatten ook het Alfabet van de Joodse taal.

De Sephirot bestaat uit 4 gestapelde driehoeken met een centrum Bron: Plaatje uit de PDF van Malcolm Mcewen.

Vrijmetselarij

Egypte

De vele lichamen

In Egypte worden er veel lichamen onderscheiden die voor een deel passen op wat wij de organen van wat wij pde ersoonlijkheid noemen (Zintuigen, Verbeelding etc) en ook onderdelen die in de “mystieke” takken overal ter wereld thuishoren zoals het lichtlichaam. Het lijkt erg veel op de ervaringen die mensen hebben als ze uittreden. Het Egyptische dodenboek gaat daar over.

Recente modellen van het Bewustzijn:

In de nabije toekomst zal er Kunstmatig Bewustzijn zijn dat niet van “echt” bewustzijn kan worden onderscheiden bterwijl het eigenlijk niet bewust is.

Het is het verschil tussen een Simulatie (net doen als of) en realiteit.

De meest gesteunde theorieën worden Integrated Information Theory en Global Neuronal Workspace genoemd..

Integrated Information Theory

Bewustzijn is De tijd dat een Een impuls door de hersenen blijft lopen.

Impulsen worden wel/of-niet doorgegeven.

Bewustzijn is een indicatie voor de connectie tussen de onderdelen..

Er ontstaan verschillende persoonlijkheden (bewustzijnene) door de herenen te Splitsen (Lobotomie).

Global Neuronal Workspace:

Het GNW-model kwam ook hier naar boven (“Blog over Anti-fragility).

De term “global workspace”komt uit de  Artificial Intelligence.

Het is een  losstaand geheugen dat kan worden gebruikt om samenwerkingsproblemen van gespecialisserde programma’s op te lossen.

Er is veel bewijs dat het  cortico-thalamic (C-T) system in bewuste ervaringen  de rol speelt van GWT.

Bewuste ervaringen spelen de rol zender- en ontvanger in het brein dat bestaat uit een gedistribueerd netwerk van gespecialiseerde niet bewuste corticale netwerken. 

De rol van de taal.
Bewustzijn en machines.

OBE Out of the Body Experiences

Entrainment Robert Monroe Gateway

Het CIA-document waar de video over gaat staat hier beneden.

Timothy Leary

Introductie in het werk van Timothy Leary.Pa

Joodse Mystiek: Kabbalah en Zohar

Luria

Alchemie

Dit zijn drie video’s van een voordracht van de recent overleden onderzoeker Vincent Bridges, die het verhaal van de alchemie vertelt vanuit de bron Egypte met als focus het bezoek van John Dee aan Praag waarbij hij samen met zijn partner Edward Kelley de keizer het maken van goud toonden en een communicatie-techniek om met Engelen te praten.

Alhowel dit allemaal erg onwaarschijnlijk klimkt zijn er vele verslagen van dit soort ontmoetingen zelfs met bekende nederlanders die er over hebben gepubliceerd.

Cosmologie

Overslaan samenvatting druk hier

Samenvatting

Patroon

In de vorige blog probeerde ik om de komende 20 jaar te voorspellen. In die voorspelling kwam het Global Brain naar boven.

Ik ontdekte toen een 200-jarige cyclus die ik recent ook tegenkwam in een artikel over patronen in de Zonnecyclus.

Toen ik het patroon toepaste kwam ik uit op beroende Alchemist John Dee, de wiskundige van Queen Elizabeth I en het ontstaan van de Kabbalah, een systeem dat Malcolm McEwen ook doorkreeg toen zijn Kundalini sprong wat bij mij vlak daarvoor was gebeurd.

Voldoende materiaal om alles weer op een rijtje te zetten en oudere blogs te hergebruiken.

Het is uiteindelijk een zoektocht te worden naar het Hogere bewustzijn, een fenomeen waar steeds meer mensen mee worden geconfronteerd.

Menselijk Cognitie

onze Cognitie is niet semantisch maar chemisch van aard.

Het betekent dat patronen in organismen altijd kunnen worden uitgezet (inhibition) als een bepaald evenwicht (Homeostasis) wordt overschreden.

Het betekent ook dat ons bewustzijn met hoge frequentie aan en uit wordt gezet wat resonantie oproept waardoor onze hersenen met elkaar en andere processen met dezelfde frequentie worden gelijkgeschakeld.

Niets

De vier kijken op het menselijk systeem zijn allemaal elkaars tegendeel wat betekent dat hun doorsnede de lege verzameling (Bindu, Tao, Niets,..) is die in vele culturen een bijzonder plaats inneemt als Schepper.

De komende Spong van het Bewustzijn

Mystieke ervaringen

Alle systemen die een periodiek gedrag vertonen (“pendulum”) synchroniseren als ze zijn verbonden.

Het pendulum van Walter Russell‘s Potential is de batterij die wordt gevoed door de Creativiteit en twee krachten doet uitslaan en terugkomen die Geven en Nemen en elkaar opheffen.
Het 200-jaar-patroon loopt van 1789-1989 waarna weer een nieuwe potentie wordt opgebouwd in de zestiger jaren.

Het model van de slinger die beweegt tussen orde en niet-orde staat links.

Orde en niet-Orde is de lege verzameling die Niets (o objecten) beschrijft.

Als mensen synchroniseren synchroniseren hun Hersenen ook.

Mensen kunnen gesynchroniseerd blijven op enorme afstanden maar ze kunnen ook gesychoniseerd raken met een magnetische veld wat mystieke ervaringen oplevert.

Patronen in het zonnestelsel verklaren Zonnevlekken

Gisteren kwam ik er achter dat er een 200-jarige cyclus bestaat vernoemd naar de ontdekker de vries, die nu een verklaring biedt voor zowel Global warming als de zonnevlekken.

Ze zijn een gevolg van de interacties van de planeten (inclusief de aarde).

Het onderzoek naar dit soort patronen zou je ook Astrologie kunnen noemen en dat was het ook.

Ik vermoed dat men al lang geleden door stelselmatig onderzoek achter deze verbanden is gekomen.

Ontmoeting Malcolm

Rond 2000 kreeg ik contact met Malcolm McEwen die net als ik een enorme spirituele ervaring (een Kundalini Awakening) had gehad waardoor hij naar Kashmir werd gestuurd.

Hij kreeg een patroon door dat aangeeft welke sprong ons bewustzijn gaat maken.

Het beek een bekende reeks te zijn, die de Bronze Mean wordt genoemd.

Die heeft weer van alles te maken met de Sri Yantra en net door Roger Penrose en Paul Steinhardt ontdekte patronen (Tilings) die ook te vinden waren in het Alhambra.

Penrose Tiling.

Bewustzijn

Op dit moment zijn er twee concurrende theorieen over bewustzijn n.l. Integrated Information Theory en Global Neuronal Workspace.

De laatste gaat uit van vele “onbewuste” delen van de hersenen die ook niet gesplitst kunnen worden en een bewust deel, de thalamus.

De tweede probeert een criterium te ontwikkelen waardoor we kunnen vaststellen of een systeem bewust is wat (mijn interpretatie) slaat op uniekheid, originaliteit of het principe van het genie Leibniz die de alle kennis van de renaissance had gestopt in een fusie van Alchemie en Logica.

Thimothy Leary experimenteerde veel met hallucinerende middelen en ontwikkelde een model van het bewustzijn.

OBE (Out of the Body Experience)

OBE’s komen spontaan maar kunnen ook het gevolg zijn van extreme stress (Ongeluk , Operatie)

Robert Monroe heeft zijn eigen spontane OBE aangewend om het buitengebied van de geest erst zelf te verkennen waarna hij zijn kaart, hulpmiddelen en ervaringen op de markt heeft gebracht.

Monroe maakt gebruik van oscillerend geluid (Hemi-sync) om uit te treden. Het geluid synchroniseert de hersendelen. Hetzelfde effect wordt bereikt met meditatie.

Opvallend is dat (a) de OBE’s cultuur/geloof-afhankelijk zijn maar dat er achter deze ervaringen een standaard patroon zichtbaar wordt zoals verschillende “hemels” en een central uitstation (“the park”).

Joodse Mystiek

Daarnaast hoop ik wat meer te vinden in de Joodse Mystiek en dan vooral in de Zohar en Kabbalah en het werk van Luria

Alchemie

Vincent Bridges vertelt het verhaal over de Alchemie in 3 delen van de Kaaba tot aan Praag.

terug naar begin druk hier.

Cosmologie

Het boek de Wild Pendulum bevat een mooie samenvatting van de huidige natuurkunde inclusief het eindeloos zichzelf herscheppende.

Einde samenvatting

Terug naar begin druk hier

Conclusie

De Kaart van Robert Monroe

Het langdurige collectieve onderzoek m.b.v OBE van het bewustzijn door Robert Monroe heeft indrukwekkende resultaten opgeleverd die nog niet tot iedereen zijn doorgedrongen.

OBE

Een OBE is een Out of Body Experience.

Mensen ervaren spontaan of bewust gestuurd door drugs of een machine die bijvoorbeeld de hersenen synchroniseert een andere werkelijkheid.

Het lichaam wordt niet gehinderd door de wetten van onze Tijd-Ruimte kan door materie heen gaan en in andere dimensies bewegen die op een ander vlak liggen (90 of hoger graden gedraaid).

M.bv. een OBE kan men ook andere technieken toepassen om “elders” bij vol dagbewustzijn te gaan waarnemen zoals Remote Viewing.

Staat Waarnemen los van het Lichaam?

OBE maar ook een vergelijkbare Near Death Experience (NDE) bewijst dat we los van ons lichaam via een andere hoek of een andere plaats op een ander tijdstip kunnen waarnemen.

Dat roept de vraag op of onze zintuigen wel “echt” gericht Waarnemen.

Electro-Magnetische Velden bevatten Structuren

Experimenten met de “God Helmet” laten zien dat E/M-velden Beelden en ervaringen oproepen. Ons dag-bewustzijn wordt gestuurd door andere frequenties dan ons nacht bewustzijn.

We reageren sterk op de Schumann Resonanz. Die reageert weer sterk op het “Space Weather”.

ANPA

De ANPA is een organisatie waaraan wetenschappers deelnemen die de wetenschap weer op het pad van de werkelijkheid willen brengen en onnodige abstractie willen verwijderen.

Hoe kun je als wetenschapper anders naar de werkelijkheid kijken?

‘Wat is Bewustzijn?

Spirit: de Heilige Geest

Inspiratie komt van de Heilige Geest die binnenkomt.

Het is de creatieve kracht die het oude eerst verniet-tigd.

Ziel: Eeuwig hetzelfde?

In de tijd voor de verlichting had de mens een Ziel die buiten het lichaam kon voortbestaan.

Zon en Maan

Het dagbewustzijn (Zon) wordt als de norm beschouwd.

Als we slapen Dromen we en dat wordt nog steeds gezien als een effect van een onder-bewustzijn vaak ook nog verbonden aan een collectief bewustzijn waarin er zaken moeten worden “verwerkt”.

Tussen wakker en slapen valt het bewustzijn periodiek uit.Dat geldt ook voor de werkelijkheid zelf.

Synchronisatie

Als een systeem herhalend met een bepaalde frequentie aan en uit gaat gaat het resoneren met andere “trillende” systemen.

Dat heeft te maken met de “onderlaag”, het “Zero-Point-Field, wat een brug blijkt te zijn tussen twee spiegelbeeldige universa.

De spiegelbeeldige universa komen ook terug in de OBE’s waar ze de mogelijkheid bieden om door “wormholes” naar een andere tijd-ruimte te springen.

Ons spiegel-universum is wat bij ons de “Hemel” wordt genoemd en bevat ook vele overleden familieleden die druk bezig zijn met “bijkomen” en “nieuwe projecten”.

De grens naar het “nieuwe gebied” is een prachtig park en lijkt daarmee op het Paradijs.

Adem In-en-Uit

Het Bewustzijn Ademt.

Het wordt gevoed door de In-Spiratie (de Spirit komt naar Binnen) en Uit zich middels de Intuïtie.

Tussenin op het Evenwichtspunt herschept de Verbeelding de Buitenwereld.

De Filosofie van Owen Barfield

Het Bewustzijn gaat Aan en Uit

Leven na de Dood

Voortbestaan na de dood, Reincarnatie-herinnering, contacten met Engelen en spontane Verlichting worden door het huidige wetenschap nog steeds in de categorie Bijgeloof, Paranormaal of Geestesziek geplaatst.

De Renaissance

De Renaissance (“wedergeboorte”) begon toen Plato werd herontdekt door de bestuurders van Florence in 1462.

Djed en Djehuty.

Die bestuurders bleken nog veel meer geïnteresseerd in Hermes, Thot, (Djhuty, de Egyptische uitvinder en maat van Ma-at.

De Djed is de slang van de Kundalini geassocieerd met de Vuurvogel.

De vuurvogel zat op een zuil midden in Heliopolis.

De Tijdlijn beneden gaat uit van een periodiciteit van 250 jaar, 5xde periode van de Kondratiev-cyclus.

Ze laat zien dat onze tijdgeest in 1950 is omgeslagen naar een periode van Integratie waarin er een nieuwe religie zal komen die wellicht zal zijn gebaseerd wordt op een Global Brain (Collectief Bewustzijn).

Paradigma Sprong

De techniek is er aan toe, de mensheid ook alleen de wetenschap zal een enorme paradigma-sprong moeten maken.

Hier zijn vele “alternatieve” wetenschappers mee bezig (bijv de ANPA).

Uitzoeken Wat dat de sprong behelst is het doel van mijn eigen onderzoek.

Het komt allemaal neer op het verlaten van het dualisme wat alles in hokjes hakt die elkaars tegendeel zijn waardoor het verenigen een paradox lijkt te zijn.

Tijdlijn

De tijd na de val van de muur in berlijn wordt in de sociologie de Singularity genoemd.

Ik noem hem de samenspeling wat bewust een combinatie is van samenleven en spelen.

Aquarius, een Enorme Stroom van Levensenergie

De grootste cyclus van de aarde, de precessie start helemaal weer overnieuw en laat een enorme stroom van levens-energie (“chi, prana) zien.

Chi wordt in de Biofysica Biophotonen genoemd.

Het wordt in de hermetische geschriften gezien als de opening van de laatste trompet (of een vat), een term voor het vallerhoogste Chakra wat duidt op Verlichting. Iets wat steeds meer mensen ervaren.

De Spiraal van de Tijd in de Kathedraal van Chartres.
Aquarius. Het tijperk van de Vissen stroomt in de Melkweg. Het tijdperk van de Vissen is het tijdperk van de dualiteit (“Goed en Kwaad).

Zonnevlammen genereren sterke Magnetsche Velden

De 200-jaars cyclus verklaart de activiteit van de zon en de pieken van de zonnevlammen die sterke magnetische velden genereren die weer invloed hebben op de hoieveelheid Spiritituele ervaringen.

De Nieuwe kaart van het Bewustzijn

Er zijn honderden boeken en websites over OBE. de boeken van Robert Monroe zijn het meest systematisch geordend.

Ze tonen een enorm landschap met allerlei transitiepunten.

Het is voor mij duidelijk dat OBE’s altijd aan de orde zijn geweest en dat de mensheid al heel lang het bewustzijn aan het exploreren is met natuurlijk opmerkelijke resultaten door wat wij “mystici” noemen.

Ieder geloof kent zijn eigen onderzoekers en tecnieken zoals de Sufi, die roteren en daardor in trance geraken.

Er zijn ook mystici/wetenschappers, mensen die hun ervaringen systematisch hebben geordend soms geholpen door Engelen.

Isaac Luria

Een uitzonderlijk talent was Isaac Luria.

Terug naar het Paradijs

De Slang in het paradijs was een symbool voor de Kundalini.

Adam en Eva worden verboden om met deze kracht te experimenteren en dat is trecht.

De explosie van de slangen-energie geeft niet alleen veel “paranormale” kracht maar start een proces van schoonnmaken dat vele generaties vooruit en terug kan meenemen.

De spriraal gaat omhoog maar komt ook ergens vandaan.

Ze komt uit het niets en het niets is niet niks.

Het is het midden tussen het positieve en het negative o, wat op een ei lijkt.

De levensenergie gaat toenemen en daarmee de interactie met het spiegel-universum waardoor vele onbekende paden worden opengezet.

We kunnen meescheppen maar voordat we dat kunnen zullen we moeten kunnen verbeelden en de waarde van de beelden kunnen inschatten.

Daarom zijn de oude Deugden waardevol.

Geel en Groen zijn samen het spel van Lalita dat nieuwe spellen speelt.

Geel bereikt het “Rood van de Actie door te experimenteren en

Groen bereikt Blauw waardoor er een gedragen plan kan komen dat maakt of uitlegt waarna de cyclus weer kan starten.
Verder naar de spelende mens druk hier

Terug naar begin? druk hier.