Sticky post

Over de Community of Practice (in Dutch)

Deze blog bevat een presentatie over de Community of Practice (CoP). Een CoP is een verzameling mensen die ervaring delen. Opvallend is dat de zuivere Community of Practice niet voorkomt. Dat komt omdat men Kennis (Theorie) en Ervaring (Praktijk) door elkaar haalt. De verwarring ontstaat omdat men de theorie als “dwingende” ervaring ziet. De theorie is foutloos. De gebruikers van de theorie maken fouten die worden veroorzaakt door tekortkomingen bij de gebruiker en niet in de theorie. Doordat de gebruiker volgens de regels werkt en het mislukken van de regels door de gebruiker komt en niet door de regels wordt … Continue reading Over de Community of Practice (in Dutch)

About the Law of KLeiber

A power law relates one variable to another raised to a constant power. The general form takes y = xa, where y and x are variables, and a is a constant exponent. A power law exhibits the property of scale invariance. When you multiply the Scale (x) with a factor b the function (y =  baxa) does not change its Shape. In 1817 Goethe wrote his book ”Zur Morphologie“. This book was the start of a new science called Morphology, the Science of the Shapes. In his book Goethe describes the so called Uhrplant, the Primal Plant, which is based on … Continue reading About the Law of KLeiber