Over de Paradoxen van het Leven (in Dutch)

INLEIDING

Op  heb ik een verhaal verteld over Path of Change in het Dialoques House van ABN AMRO in Amsterdam ZO.

Hierbij de plaatjes van de presentatie. Als er vragen zijn stel ze gerust via email ( hans.konstapel@gmail.com ).

Paths of Change gaat over veranderen en is ontwikkeld door Will McWhinney.

Recent is er een boek “Faciliteren als tweede beroep” verschenen van Jan Lelie dat een eigen interpretatie van Paths of Change bevat. Mensen die meer over Paths of Change willen weten wordt aangeraden in ieder geval dit boek te lezen.

Het Egyptische Spel  Mehen

Jan Lelie heeft Paths of Change (POC) toegepast op Faciliteren terwijl ik het vooral heb gebruikt bij het Ontwerpen van Systemen.

POC kan op alle terreinen worden toegepast die je maar kunt bedenken omdat het een Meta-Praxis is, een Theorie over de Praktijk van het Veranderen.

POC is in 1997 door Jan Lelie geintroduceerd door het delen van het boek Paths of Change. Ik was zo onder de indruk van dit boek dat ik onmiddellijk op bezoek ben gegaan bij Will McWhinney. Tot zijn dood zijn we (met vele anderen) bezig geweest om een verbetering van het boek te schrijven met als werktitel Grammars of Engagement (GoE). Het boek is helaas nooit gepubliceerd. GoE gaat over synchronisatie.

THEORIE

POC gaat er vanuit dat mensen een eigen onafhankelijke perspectief op de wereld hebben en dat het mogelijk is om die verschillende kijken te classificeren met behulp van vier zogenaamde wereldbeelden (“Worldview”). Veranderingen gaan altijd samen met veranderingen van wereldbeeld.

De oneindige varieteit aan menselijke kijken kan worden afgeleid door het toepassen van de wereldbeelden op zichzelf. Ieder mens leeft in zijn eigen universum maar er bestaat een fractaal patroon waardoor ze elkaar kunnen begrijpen.

Het patroon kan worden gevonden  door de regelmaat in de regelmaat (in de regelmaat…) te onderzoeken. Wat dan blijkt is dat die regelmaat een zelf-referentie is. Hetzelfde patroon blijft zich herhalen.

Veranderingen zijn Cyclisch en Fractaal. Dezelfde veranderingen komen altijd weer terug op iedere Schaal die er bestaat. Ze springen in de tijd van Schaal (bijv. Mens) naar Schaal (Organisatie) en zelfs de Schaalsprongen zijn weer onderdeel van een Cyclus.

Het is zoals de Sufi’s zeggen: Alles draait om Alles.

Alles draait om Alles
Alles draait om Alles

VERKLARING MIDDELS DE LOGICA

Hierdoor is Alles uiteindelijk in zichzelf gesloten en roteert rondom het centrum van het centrum (van het centrum…..), de Leegte.

De “mystieke” leegte heeft exact dezelfde eigenschappen als de wiskundige leegte die de lege verzameling wordt genoemd. Dat is niet zo raar als het klinkt als je beseft dat wat de Christenen in het Evangelie van Johannes de Logos noemen (“In den beginne was het Woord (Logos)”) dezelfde principes vertegenwoordigd als wat wij nu de Logica noemen.

De lege verzameling die de Leegte wordt genoemd staat voor alles wat nu nog onmogelijk is. In China wordt ze de Tao genoemd.

Alles is niet-Niets
Alles is niet Niets

De schepping, Alles wat  Is, is de ont-kenning van de Leegte. Die negatie ging gepaard met een enorme explosie in de vorm van een Dirac Delta-puls waardoor het Alles tot op heden permanent aan het expanderen is volgens de regel Space/Time, waarbij de tijd de inverse is van de ruimte. Alles spiraleert rondom het onmogelijke, het Niets. Als we alle schillen van de ui hebben afgenomen blijft er niets over.

Nothing is an opportunity to imagine something. Absolute nothing is the most powerful opportunity of all to imagine anything at all. Because there is really absolutely nothing, the contrast with even a flickering thought of something is enough to make that something seem real! (Law of Forms, Spencer Brown).

The Spiraling Spiral in Chartres Cathedral
De Spiralerende Spiraal in de Kathedraal van Chartres

Het betekent ook dat er altijd sprake is van een paradox, een onlogische situatie, die we steeds maar weer proberen op te lossen maar in zijn wezen onoplosbaar is.

Will McWhinney’s meest wijze woorden zijn dan ook “Our task is not to resolve the paradoxes, but to manage them”. Het heeft geen zin om de uiteindelijke logica achter de werkelijkheid te zoeken want die bestaat niet.

Decentralisatie roept Centralisatie op en een streven naar Menselijkheid tendeert uiteindelijk in On-Menselijkheid. De enige manier is om van alles het midden te vinden en van daar uit te gaan balanceren net als een koordanser. Vandaar de andere favoriete uitspraak van Will “There is only the Dance” (van Shiva).

VERANDERPADEN

Veranderingen lopen vast als het pad van de cyclus tegen het pad van een andere cyclus opbotst. Die botsing kan worden vermeden of het conflict kan worden opgelost door een Derde Wereldbeeld te introduceren (een By-Pass) of door een extra dimensie (een “bewustzijn of observator”) te introduceren waardoor ze boven (of onder) elkaar kunnen bewegen.

De vier wereldbeelden zijn inzichtelijk gemaakt in het Book of Kells

DE WERELDBEELDEN EN DE PERSOONLIJKHEID

De wereldbeelden worden door Will McWhinney Unity, Sensory, Social en Mythic genoemd en zijn te vergelijken met de vier Archetypen van Jung die je kunt terugvinden in de persoonlijkheidstest MBTI. In deze test worden ze T(hinking, Unity), S(ensing, Sensory), F(eeling, Social) en I(ntuiting, Mythic) genoemd.

In MBTI worden er naast de 2-combinaties van STN & F ook nog Introvert & Extravert (I/E) en Perceiving/Judging (P/J) onderscheiden.

Introvert & Extravert slaan in het model van Will op de draairichting van de combinatie. Introvert is Naar-Binnen-Gericht (Van Sensory -> Unity -> Mythic -> Social -> Sensory) en Extravert is Naar-Buiten-Gericht (Sensory->Social->Mythic->Unity->Sensory).

P betekent Boven-het-Model (= de Observator/Bewustzijn/Abstractie/Monitor) en J is In-het-Model. Dit betekent dat er eigenlijk nog een Vijfde Wereldbeeld is maar het beeld bestaat buiten het 2-D-vlak van de vier anderen in de 3De dimensie.

Als je het projecteert in het 2D-vlak komt het in het midden uit op het Kruis-punt van de twee lijnen die de vier verbindt. In die zin staat het Kruis voor Centrum, Balans, Evenwicht en Bewustzijn.

Het grote verschil met de andere beelden is dat het net als het Oog van de Storm stil staat terwijl de rest van de paden ronddraaien. Mensen die problemen hebben met dit Wereldbeeld zijn onevenwichtig.

De Vijf Organen van de Acupunctuur passen perfect op de Vier Wereldbeelden. Het vijfde orgaan staat voor de relatie Geheel/Deel (Earth).

VERGELIJKBARE (META-)MODELLEN

De wereldbeelden zijn ook te verbinden met Het Denken in Modellen (Unity, Waar-maken), het Sensory-Motor Systeem (Handelen en Waar-nemen, Sensory), de Emoties (Social, Waar-deren) en de Verbeelding (Mythic, Waar-om?).

Daarnaast kun je de wereldbeelden ook afbeelden naar IT-technologie (Smart Computing). In dat geval heeft Sensory te maken met Sensors & Proces-management, Unity met Analytics en natuurlijk Big Data, Mythic met User-Inter-Face & Action waarbij nu bijv. Augmented Reality en natuurlijk Games een grote rol spelen en Social met zoals de naam het al zegt Social Networks.

Die Sociale Netwerken kun je weer verdelen in vier onderdelen n.l. de Sociale Sociale netwerken (Friends & Family), de sociale netwerken die de interesse bevredigen (Mytisch Sociale Netwerken), de sociale netwerken waar je ervaring deelt (Sensory Sociale Netwerken, Community of Practice) en de Kenniscentra (Unity Sociale Networken). Hier zie je de “fractale” kracht van POC.

The map is not the territory.

Het is van groot belang om te beseffen dat het Model, de Waar-heid van POC  thuis hoort in de Unity-Mode, POC in de Praktijk van de Sensory-Mode kan worden toegepast, gewaardeerd wordt in de Social-Mode en In-zicht geeft in de Mythic-mode.

De ver-woording (= Unity) van POC die je nu leest is een voorbeeld van de Unity-Mode en niet van de andere Modes. Die andere Modes zul je zelf vorm moeten geven omdat je nu eenmaal een uniek (Mythic), sociaal (Social), bewegend & waarnemend (Sensory) en naar autonomie (Unity) strevend mens bent.

Je bent geen wandelend verhaal maar een fysiek lichaam, je emoties zijn geen woorden maar die voel je en wat je ziet wordt door je verbeelding in beelden omgezet. De buitenwereld is geen plaatje dat je bekijkt maar iets waar je met je fysieke lichaam aan deelneemt.

Vindt je eigen beperkingen:

Door een MBTI test te doen (druk hier) kun je een indruk krijgen van je eigen perceptie van de  wereldbeelden die je hanteert (Let op: “die perceptie kan niet kloppen!”) en wat veel belangrijker is welke wereldbeelden je niet kunt zien (voelen, meten, vaststellen). Die vormen je zwakke plek of bias. Geloof je niet in een Bias dan maak je in ieder geval niet gebruik van het Mythische wereldbeeld omdat je daar “gelooft” (en het dus niet zeker weet). Zeker weten doe je als je Unity bent.

Als je dit verhaal tot op heden niet practisch vindt en voorbeelden mist dan ben je in ieder geval Sensory. Als je plaatjes mist en diagrammen en snel overzicht wilt hebben ben je Mythic en als je graag wilt weten wie POC ook gebruikt en aanbeveelt ben je Social.

OMDAT MENSEN VERSCHILLEN HEBBEN ZE ANDEREN NODIG OM HET GEHEEL TE KENNEN.

Als je de wereld als een geheel wilt zien, ervaren, waarnemen of waarderen zul je andere mensen moeten zoeken die beschikken over een complementaire kijk  en via de gedeelde wereldbeelden moeten gaan communiceren. Hierbij moet je beseffen dat je die anderen volledig zult moeten vertrouwen in de kijk die jij niet hebt.

De meeste mensen kunnen twee wereldbeelden hanteren en eenvoudig tussen die wereldbeelden switchen zonder dat ze dat merken.

Als je maar 1 wereldbeeld aankunt ben je volgens de Psychiatrie geestelijk in de war. Mensen die uitsluitend het Wereldbeeld Unity gebruiken zijn Paranoide en een unieke orientatie op Mythic wordt Histrionisch genoemd. In dat laatste geval speel je permanent een (toneel)spel en geloof je je eigen leugens omdat je volledig in je eigen fantasie leeft.

De trickster gelooft in zijn eigen leugens
De trickster gelooft in zijn eigen leugens

in POC worden de vier wereldbeelden gecombineerd in 4 1-combinaties, 6 2-combinaties, 4 3-combinaties en 3 vier-combinatie die allemaal ook nog een keer met de klok of tegen de klok kunnen ronddraaien. In dit opzicht kunnen ze allemaal worden gezien als een cyclus.

De zes 2-combinaties kun je Ontwerpen/Inspireren, Analyseren/Toetsen, Evalueren/Alloceren, Brainstormen/Faciliteren, Beinvloeden/Meningvormen en Uitvinden/Ondernemen noemen. Will McWhinney noemt ze Spellen (“Games”). De combinatie Social/Sensory noemt hij bijvoorbeeld het Spel van de Markt.

Het bijzondere van POC is dat de vier wereldbeelden met het bewustzijn in het midden afzonderlijk weer kunnen worden verdeeld in vier delen met behulp van dezelfde wereldbeelden waardoor er in eerste instantie 16 mogelijkheden ontstaan waarvan er 12 verschillend zijn en vier weer gelijk zijn aan de oorspronkelijke wereldbeelden. UnityXUnity is nu eenmaal gelijk aan Unity.

PATH OF CHANGE KAN OP ZICHZELF WORDEN TOEGEPAST

Het toepassen van POC op zichzelf laat zien dat POC fractaal (zelf-referend) is. De zelf-referentie kan eindeloos worden voortgezet met als enige kanttekening dat het bepaald ogenblik erg moeilijk wordt om de combinaties te benoemen.

De expansie naar 2**8=64 is een heel bijzondere en wordt toegepast in de I Tjing. Daarnaast zie je hem ook terug in spellen zoals het Schaakspel.

Na de 64 herhaalt alles zich en die herhaling kun je zien in het getal 8 dat een eigenlijk een Moebius-ring voorstelt. 8 = 2×4 en door het koppelen van twee ronddraaiende 4-hoeken op 1 punt (het Hart) komen we op de bekende 3-1-3 (=7) structuur die zich toont in de Zeven Chakra’s.

De Moebius Ring, het getal 8, toont zich in de Panarchy Theorie.

In wiskundig oogpunt heeft POC erg veel verband met de z.g. Driehoek van Pascal, die heel lang geleden de berg Meru werd genoemd.

De basis-fractal van POC is niet 2×2 maar tweevoudig of beter gezegd drie-voudig omdat het onmogelijk is om een verdeling te maken zonder de deling (“het onderscheid”) zelf ook mee te nemen ook al is het eerste onderscheid  “geen onderscheid”.

DE ESSENTIE VAN PATH OF CHANGE IS MEER-DIMENSIONAAL ADEMEN.

De eerste Trinity  (Yin/Yang + Midden) kan op vele manieren worden weergegeven. Ik prefereer de Uitgaande (“Expansie”, Extravert) en de Ingaande (“compressie”, Introvert) Beweging die in combinatie het “ademen” van de werkelijkheid simuleert. De derde (“het Midden”, Rust, de Leegte) is het moment waarop de uitgaande beweging weer omdraait in een ingaande beweging.

In zijn wezen is ieder mens een unieke fractale expansie van Path of Change dus van het Ademende Heelal.

Er zijn aanwijzingen dat we op dit moment in de 42e expansie zitten. De expansies vinden ook weer volgens een regelmaat plaats. Die regelmaat wordt  beschreven door de Bronze Mean.

De Bronze Mean komt voort uit een abstractie van de Gulden Snede ook wel de reeks van Fibonacci genoemd. Het bijzondere is dat de generator van de Bronze Mean wordt gestuurd door de Trinity.

De berg Meru

HET LEVEN IS EEN SPEL

Volgens Will McWhinney spelen mensen met elkaar een spel waarbij ze soms gevangen zitten in een gezamenlijke cyclus zoals de “drama triangle“.

Het meest intigrerende spel is een combinatie van Mythic & Social (“Het waarderen van ideeen”) (Brainstorm, Explosie), (“het collectieve onderbewustzijn activeren”) (Scheppen, Implosie)). Dit is het spel dat spellen maakt, het spel dat kinderen spelen, het spel van de magier en de  trickster en het oneindige spel (“the infinite game“) omdat het niet wordt gespeeld om te winnen maar omdat het voortgaan van het spelen op zich het mooiste is wat de mens, als mede-schepper kan doen.

Een hele bekende 2-cyclus is de wetenschapscyclus waarbij theorien (Unity) worden getoetst aan de werkelijkheid (Sensory) en andersom.

Door de enorme waarde (= Social) die er in onze tijd aan wetenschap (=objectief) wordt toegekend lopen we het risico dat de weg terug (het aanpassen van de theorie aan de praktijk) niet plaatsvindt waardoor onze werkelijkheid een theoretische constructie wordt (een norm, regel) waar we ons aan te houden hebben.

Een veranderingspad werkt als er geen sprake is van een conflict van de wereldbeelden. Een conflict ontstaat als twee paden verschillende kanten oplopen en daardoor botsen.

Een voorbeeld is het boven beschreven conflict tussen praktijk en theorie maar het kan nog vervelender worden als de andere wereldbeelden (Social = Emoties en Mythic = Verbeelding) ook worden gedomineerd door het Unity-wereldbeeld.

Hierdoor worden Emoties vervormd tot Emotionele Intelligentie en wordt de Verbeelding gediskwalificeerd als een Illusie of Fantasie.

TOEPASSING

In de presentatie toon ik een klein aantal van de enorme hoeveelheid toepassingen van POC.

LOGICA VAN DE SCHEPPING

Het eerste deel, de Logica van de Schepping, laat zien dat de vier wereldbeelden eigenlijk bestaan uit een combinatie van slechts twee beelden (Expansie & Compressie (niet-Expansie)) die de lege verzameling gemeen hebben.

Het ene beeld is een negatie (ont-kenning) van het andere beeld. Ze worden in de praktijk aangeduid met bijv. Yang en Yin, mannelijk en niet-mannelijk (=vrouwelijk), orde en niet-orde (chaos), licht en niet-licht (donker), koud en niet-koud (warm) etc etc.

De twee andere wereldbeelden zijn combinaties van de Yin en de Yang via EN (Mythic, Yin EN Yang) en OF (Social, Yin OF Yang).

Tetralemma
Tetralemma

De vier kijken op de wereld worden in het Boeddhisme het Tetralemma genoemd.

Het Tetralemma wordt gebruikt om de “vreemde” wereld van de Quantum-mechanica te verklaren.

Met behulp van  de twee-heid “Naar buiten gaan” (Extravert, Expansie) en “Naar binnen gaan” (Introvert, Compressie) en de logische operatoren EN en OF kun je eindeloos veel 2-combinaties maken waarvan het aantal een macht van twee is.

Een mooi voorbeeld van een betekenisvolle binaire combinatiereeks is de I Tjing die 64 (2**8) combinatie bevat. Het getal 64 is een heel bijzonder getal omdat na de 64 de cyclus zich weer herhaalt. Het symbool van het getal 8 is niet voor niets de Moebius Ring.

De Cyclus van 2-machten ook wel de Bron genoemd.

In de I Tjing zijn alle combinaties voorzien van een symbool en een kort verhaaltje dat de betekenis van dit symbool uitlegt. Duidelijk zal zijn dat men hierbij gebruik heeft gemaakt van de uitingen van het combinatie-spel in de Natuur en de Mens.

In het Mythic wereldbeeld dat wordt verbonden met Ideeen, Scheppen en het Verbeelden worden twee tegenstellingen (Appel en Niet-Appel, Goed en niet-Goed = Kwaad)  opgeheven door naar een hoger niveau van abstractie (Fruit, Ethiek) te springen. Die fusie geeft erg veel energie net als de combinatie van materie en anti-materie.

Mensen met een Social Wereldbeeld moeten steeds een keuze maken tussen de twee tegenstellingen omdat ze anderen te-vreden willen houden. Ze durven het conflict niet aan dat voortvloeit uit de contraverse tussen de twee tegendelen (bv Orde & Chaos).

Een waarde is een karakteristieke manier waarop mensen een keuze maken. Omdat POC fractaal (zelf-refererend) is bestaan er weer vier verschillende manieren om een keuze te maken, waarbij de vierde manier een combinatie van hetzelfde (hier Social/Social) is.  In dat laatste geval kiezen mensen door weer nieuwe keuzes te gaan formuleren.

Doordat mensen een keuze maken (en hun opties niet open houden) wordt de wereld die ze beschouwen steeds kleiner (gefragmenteerd, gespecialiseerd). Als de twee-deling overlapt (wat meestal het geval is) wordt de wereld ook steeds vager en conflicteuzer omdat mensen een claim gaan leggen op elkaars gebied. Ze zijn niet instaat om het conflict op te lossen omdat alles met alles lijkt samen te hangen. Er zijn geen duidelijke grenzen meer.

HET WEERSYSTEEM

Het tweede deel gaat over de vier wereldbeelden in samenhang met het weer-systeem. Hier wordt ook de vier-combinatie-cyclus zichtbaar. Hier zie je dat Social en Mythic nodig zijn om de voortgaande expansie en/of  compressie een halt toe te roepen zodat het geheel niet weer opgaat in de Leegte die het Niet-Al is. Hierdoor ontstaat de Levensgolf (de Svara).

gravity waves
gravity waves

OUDE MODELLEN

Het derde deel “Het Rad van Avontuur” genoemd, behandelt oude vormen van Path of Change (Indianen (Medicine Wheel), China(Sheng-Cyclus, Lo Shu) en het Buddhisme). Die staan allemaal uitgebreid beschreven in dit document.

PSYCHOLOGIE

Deel vier gaat over Interpersonal Theory, waarna wordt getoond dat de twee gekoppelde vier-combinatie-cycli overeenstemmen met het aloude concept van de chakra en dat het symbool van het Hart-Chakra (twee gekoppelde driehoeken) hetzelfde toont.

EGYPTISCHE GODEN

Het laatste plaatje in dit onderdeel gaat over de Egyptische Godin (= concept) Ma’at, die ook de bestuurder was van de toegang tot het dodenrijk (het pad van reincarnatie, het rad van avontuur). Het Egyptische concept Ma’at laat zien dat je uit het Rad van Avontuur kunt stappen als je de twee driehoeken van de Geest en het Lichaam in evenwicht brengt in het Hart dat dan zo licht weegt als de Veer van Ma’at. Ma’at werd door de Grieken Sophia (Wijsheid) genoemd.

BEDRIJVIGHEID

In deel vijf worden een aantal toepassingen van POC getoond in het bedrijfsleven en het laatste deel gaat over de relatie tussen POC en tijd. Dit laatste deel staat ook hier beschreven.

In het deel over het bedrijfsleven toont POC dat de bedrijfskundigen vergeten zijn om het pad rond te laten lopen in een bedrijf waardoor er geen sprake is van feed-back. De beroemde waardeketen van Porter is eigenlijk een waardencyclus en ketenomkering is niets anders dan consumeren en consumeren is niets anders dan de omgekeerde rotatie van produceren.

Produceren is een vorm van Compressie (Versimpelen van de Praktijk) en Consumeren een vorm van Expansie die elkaar eigenlijk zouden moeten opheffen.

In dit laatste geval zijn we vergeten om de rechtsdraaiende cyclus van de productie te koppelen met de linksdraaiende cyclus van de consumptie waardoor het opheffen van de productie door de consumptie niet meer evenwichtig plaatsvindt. Productie en consumptie zijn een prachtig voorbeeld van boven beschreven complementaire wereldbeelden die samen de Leegte vormen.

LINKS

Over het labyrint van Chartres

Over de wiskunde van het bewustzijn

Over de theorie van de Cycli

Over de vier wereldbeelden

Over Logica

About the Vedic Square

This blog is about the Cycle of Nine implemented in the Digital Root or Modulus 9-Function. The Digital Root generates many Patterns that were used in Ancient Architectures.

One of the most important Digital Root Patterns is the Vedic Square. It is the Digital Root of the Multiplication Table of the numbers 1 to 9.

This Table contains the Harmonics of the Numbers 1 to 9. These Harmonics are highly related to the Harmonic Pattern behind the Cycles in our Universe.

The first part of this Blog is about the Digital Root. It contains the patterns that are behind the Cycle of Nine.

This part is very technical but it makes it possible to show that there is a deep structure  behind the Modulus-9.

This pattern has to do with just two numbers, 2 and 3. They generate the Spirals of Expansion and Compression of our Universe.

2 and 3 and their Sum 5  are also the Numbers behind the Harmonics of our Universe.

The Second Part is about the Vedic Square. It is called the Vedic Square because this Square is one of the most important tools in Ancient Vedic Mathematics.

Vedic Mathematics was used in many Ancient Cultures (China, Egypt, Greece) with different names. The Chinese art of Feng Shui was called Vaastu Shastra in India.

Pythagoras, trained in Egypt (Heliopolis),  used the same principles and used the same  Patterns the Ancient Vedic Scientists were using.

The last part is about the Game of Chess. This game is  just like many other Ancient Games a Simulator of the Game of the Universe.

This blog contains many links to other Blogs and Resources on the Internet. These references make it possible to dig deeper into this fascinating subject.

About the Digital Root

When  you divide a number X by a number N the Remainder of the division is called X Modulus N.  22 mod 7 = 1 because 22 = 3×7 + 1.

The Modulus-function N maps the Set of the Natural Numbers to the Numbers 0, 1, 2, ….,N-1.

One of the most famous and ancient Modulus-functions is called the Digital Root. The Digital Root is the Modulus 9 function.

Because 10 mod 9 = 1 every Power of 10 has a Modulus 9 of 1. Therefore (a10**X+ b10**Y+…) mod 9 = a + b, the Sum of the Digits of the Number. 62 mod 9 = 6+2 = 8.

Digital Roots have been recorded for thousands of years, formalized by Pythagoras in 530BC and even earlier in Indian Vedic Mathematics (Vaastu Shastra).

Digital Roots are used in Numerology. In Numerology Numbers have a Meaning.

In Gematria Letters and Words are transformed into Numbers which have a meaning.

In Ancient Languages like Hebrew Letters are also Numbers. Numerologists believe that Words with the same Digital Root have the same Meaning.

The numbers 0 to 9 of the Digital Root are the Points of the Tetraktys of Pythagoras.

The Tetraktys of Pythagoras

The Modulus 9 pattern contains 2 number groups (3,6, 9) and (1,2,4, 5,7,8).

Later we will see that the last group contains 2 subgroups (1,4,7) and (2,5,8).  Together with (3,6,9) we can map these 3 Triangels on the Modulus 9 Circle.

4 is the Middle of 1+7=8, 5 is the Middle of  2+8=10 =1 and 6 is the Middle of 3+9=12=3. 5 is also the Middle of the Middle.

The group (1,2,4,5,7,8 ) is called the Ring Z/9 in Mathematics. Z/9 is isomorphic with the Sequence 2**N mod 9 where N is positive and negative. The sequence 1,2,4,8,16(7),32(5),64(1),128 (2),256 (4),… repeats itself until infinity.

This Sequence is the Expansion and Compression Pattern of the Number 2.

The Ring Z/9 is part of the Tetraktys and forms a Hexagram. This Hexagram is a 2D-projection of the Cube of Space. When we combine the (3,6,9)-pattern with the Hexagon a (4×4) Triangle is created.

The number 2 is the Container, the Cube, inside the Tetraktys. That is the Reason why the Second letter in the Hebrew Alphabet Beth means Vessel or Container.

(3,6,9) is a Triangular Cycle that repeats itself until Infinity.  The Number 3, the Trinity, is the Mover of the Container of 2. This Rotation moves With and Against the Clock.

This is the reason why the 3th Letter of the Hebrew Alphabet, Gimel, means Camel. The Camel of Gimel carries the Water into the  2 Containers of Beth.

The Number-2-pattern contains 3 Binary Groups (called Polar Pairs) with a Sum of Nine (1,8), (2,7), (4,5). The Number-3-Pattern contains 2 Polar Pairs (3,6) and (0,9). The Polar Pairs represent the Lines of the Tetraktys.

(0,9) maps unto Itself and represents The Beginning and The End, The Now. (0,9) is a Point and a Line.

The Polar Pairs of the Z/9 create a Cyclic Pattern that contains two Squares, (1,2,4,0) and (5,7,8,0). Both of them Share the Zero, The Void.

The Sum of the Opposite Numbers of the Z/9, (4,8 = 12=3), (1,5 =6 ), (2,7=9) of the Tetraktys shows the 3,6,9-pattern again.

There are 8 Ternary Groups ((1,5,9), (1,6,8), (2,6,7), (2,5,8),(2,4,9),(3,4,8),(3,5,7),(4,5,6)) with a Sum of 15. This Ternary Group represents Triangels. All of them are part of the famous Lo Shu 3×3 Magic Square.

The 3 Triangles of (1,4,7), (2,5,8) and (3,6,9) copied from the linked Website.

When we use the number 3 as a generator 3 Triangles are created (1,4,7), (2,5,8) and (3,6,9).

The 3 Triangles move With and Against the Clock ((1,4,7) and (7,4,1)).

It takes 3 rotations to get every Triangle back to its original position. (1,4,7) becomes (7,1,4) and (4,7,1). This means that there are 6 permutations of every Triangle.

Every addition of two Triangels produces another Triangle.   An Example:  (1,4,7) + (2,5,8) = (3,9,6).

When we create a Matrix to find all the combinations a new group of 9 transformations ((1,1,1),(2,2,2),(3,3,3),(4,4,4),(5,5,5),(6,6,6),(7,7,7),(8,8,8),(9,9,9)) appears. They are the Triangels that are a Line and a Point. An Example:  (1,4,7) + (1,1,1)=(2,5,8).

There are now (18 +9=27) x27 = 729=3**6 = 9**3 possibilities.

The same 27×27 Matrix appears when we Multiply the 3 Triangels. An Example:  (5,8,2)x(5,8,2)= (25,64,4)= (7,1,4) and (3,6,9)x(5,8,2)=(15,48,18)= (6,3,9).

Another interesting patterns  becomes visible when we look at the Opposite Numbers of 3 Triangels (1,5), (2,6), (3,7),(4,9) en (5,9) in the Picture above.  They recreate the Triangels. An Example: (5+9=5, 2+6=8 ,8+3=11=2).

About the Digital Root of the Golden Mean

The 27×27 Matrix pattern also emerges out of 24 repeating numbers (1 1 2 3 5 8 4 3 7 1 8 9 8 8 7 6 4 1 5 6 2 8 1 9) of the Digital Root of the Fibonacci Sequence (The Golden Ratio).

this solution gives the densest
lattice packing of spheres in 24 dimensio

When we group the Golden Ratio pattern in 2’s (2×12) the Polar Pairs appear. The 12 pattern has  a Sum of 108 = 0 Modulus 9. 108 and 24 are related to the Gayatri Mantra.

1 1 2 3 5 8 4 3 7 1 8 9

8 8 7 6 4 1 5 6 2 8 1 9

When we  group the pattern of 24 numbers (3×8) of the Golden Ration into Trinities the Triangle Pattern appears again.

1   2  3  4                  -3 -2 -1 -4 (Pattern-number)

1   1  2  3  (7)           5   8   4   3   (2)

7   1  8  9  (7)          8   8   7   6   (2)

4   1  5  6  (7)          2   8   1    9   (2)

The Pattern of the Pattern is (1,2,3,4,-3,-2,-1,-4). The last part of the Pattern (-3,-2,-1,-4) can be transformed into the first part (1,2,3,4) by adding 4.

The Digital Sum of the first 3×4 numbers is 7 and the Digital Sum of the last 3×4 numbers is 2.

When we rearange the 24 cycle in 6 groups of 4 digits another pattern shows itself: (1,4,8,5), (1,3,8,6), (2,7,2,7),(3,1,6,8), (5,8,4,1), (8,9,1,9).

The pattern of the Golden Mean copied from the Linked Website

When we combine all the different rotations of the 3 Triangels a Cyclic Flow Pattern appears that looks like the Jitterbug of  Buckminster Fuller.

The Jitterbug is a 3D projection of the 4D 24-Cell (again 24!) also called the Hyperdiamond.

The 24-cell is self-dual and is the regular polytope with no analogue among the five Platonic solids of 3-space.

The 24-cell also called the Hyperdiamond

About the Vedic Square

One of the Simple Structures of Numbers that contains a lot of patterns is the Vedic Square. The Vedic Square was called the Eight Mansions in China. The Vedic Square is the Digital Root of the Multiplication Table of the numbers 1 to 9.

The Multiplication Table is a subset of the 27×27 Matrix of the 3 Triangels.

The Multiplication Table contains the Harmonics of the Numbers 1 to 9.The Vedic Square was used to build the Pyramids, create the Chinese I Ching, the Game of Chess, Dante Alighieri used it to structure his trilogy La Divina Commedia, the Sistine Chapel was build and the frescoes and symbols were arranged according to its concepts and the first chapter of Genesis was written and imbued with its numerous concepts graphic images.

File:Michelino DanteAndHisPoem.jpg
La Divina Comedia of Dante with the Tower of Babel on the background. This Ziggurat is a Geometric Structure highly related to the Vedic Square.

Scholars and Artists discovered that the various lines of the Vedic Square could be used to direct a design. By selecting a line of numbers, and using a constant angle of rotation, various designs could be produced. These designs are visible in abstract Islamic Art.

The Vedic Square is a Symmetrical Structure because AxB=BxA. This is called the Associative Property of Multiplication.  The Square is a combination of Two Triangels and contains 45 distinctive numbers.

The Vedic Square repeats itself until infinity when you extend the Square to a NxN Square.

The number pattern of the diagonal of the Vedic Square, 1,4,9,7,7,9,4,1,9,  is the Digital Root Pattern of the Square Roots. This patterns repeats itself until Infinity.

The Vedic Square contains the 5 Polar Pairs, the 8 Lo Shu Ternary Groups and the 3 Trinity Patterns ((1,4,7), (2,5,8), (3,6,9). It also contains the Star of David, The Zodiac, the Tree of Life and many other Mystic Patterns.

It is possible to transform the Vedic Square to the Lo Shu Magic Square.

The patterns of the Vedic Square Rotate. The End of a Horizontal and a Vertical Pattern connects with the Beginning of the Pattern. This means that the Vedic Square is a Torus.

This Torus is called the Rodin Torus. The Rodin Torus is a Coil that produces a Uniform Electro-Magnetic Field.

The 3-6-9 and 6-3-9 Cycle in the Vedic Square can be thought of as Clockwise and Counter-Clockwise, or as Electricity and Magnetism. They are transport-channels.

The ((3,6,9),(6,3,9)-Matrix divides the Vedic Square in 9 2×2 Squares.

The 9 2×2 Squares have a Sum of 9,18 and 27 which is 1×9,2×9 and 3×9. If we leave out the (3,6,9)-Matrix and divide by 9,  a 3×3 matrix results with 1,2,3 on the Outside  and a Cross of 2’s in the middle. This 3×3 matrix shows the Expansion of the 2 into the (1,2,3).

Patterns in the Vedic Square

The Rows and Colums of Ring Z/9 add up to 45. The Rows and Colums of the Number 3-Pattern add up to 54 which is a Mirror of 45. The (4,5)-pattern generates the Star of David and the Zodiac.

About Indian Vastu Science

The Game of Chess originated in India. It was passed on to the medieval West through the intermediary of the Persians and the Arabs.

The form of the Chess-Board corresponds to the Vastu-Mandala, the 9×9  diagram which also constitutes the basic lay-out of a temple or a city.

Hindu mythology has it that Vaastu Purusha was born of Lord Shiva’s sweat when he fought the deadly demon Andhakasura.

Vaastu Purusha himself became uncontrollable and destructive and the heavenly gods finally subjugated him and brought him down on earth with face down, with his face in the Northeast and his feet in the Southwest.

45 deities stayed there, 32 of them in the outer enclosure and 13 of them in the inner enclosure holding him in place at various points or locations on his body.

32 =64/2 and the Number of the 32 Paths of Wisdom of the oldest book of Hebrew Mysticms the Sepher Yesirah (the Book of Formation or Book of Creation, ספר יצירה).

64 is the Number of the I Tjing. 45 (5×9) is the Sum of the Lo Shu Magic Square and the Number of the Vedic Square.

All these Mystic Structures come from the same Source and are different Views on the same Pattern, the Tetraktys, the Triangular Numbers created by the Meru Prastara or Sri Yantra also known as the Pascal Triangle.

The Vastu Jain Symbol is a version of the Tetraktys

The Vastu Mandala is an expansion of  a Point (the Bindu) into the Line(2), The Trinity (3) and the Rotating (With the Clock and Against the Clock) and Expanding Square (4), represented by the Symbol of the Swastika. The Swastika is a Fractal Generating Pattern.

Every Point is a generator from which the Swastika-pattern generates a new Swastika. The 2×2 Square is transformed by the Swastika Pattern into the 4×4 and the 8×8 Square.

As you can see the Vastu Jain Symbol is an Indian Version of the Tetraktys of Pythagoras.

The Swastika contains the Four Points of the last line of the Tetraktys that are related to the Tethahedron.

About the Game of Chess

The Chess-Board symbolizes the Unfolding of Space by the Number-2-pattern and it synthesizes the Complementary Cycles of Sun and Moon.

The number 64, the sum of the Black & White (Yin/Yang) Squares on the Chess-board, is a divisor of the number 25920 (25920/64=405, 25920/9= 2880/9=320/5=72), which measures the Precession of the Equinoxes.

The Polar Pairs in the Modulo 9 Pattern are expressions of the Planets.

(1,8), the Castles, relates to the Planet Mars.

(2,7), the Bishops, relates to the Planet Venus. Venus is the Ruler of the Heart and the (2,7) is situated in the Middle of the Vedic Square.

When viewed from the Earth, the Planet Venus inscribes a near perfect five-pointed star (pentagram) around the sun every eight years. The points of a five-pointed star (pentagram) touch the circle of a pentacle every 72 degrees.  Likewise, many in Islam expect 72 virgins in heaven.

A full 360 degrees of procession takes 25,920 years, which is also seventy-two (72) 360-year cycles.

(3,6), the Knights relates to the Planet of the Messenger, Mercury. Mercury is Hermes, the Messenger God, with winged sandals. The moves of the Knights create a pattern that looks like the Swastika.

The (3,6)-number-lines are Transport-Channels (Gimel) as you can see in the Vedic Square and the Rodin Torus. The planet Mercury traces a Hexagram during its movement around the Zodiac.

(0,9) is the Planet Jupiter,  the Ruler of Modulus 9 who determinates the Rules of the Game. (0,9) is the Beginning and the End of the Game and is the cause of the Rotation of the Swastika related to the (3,6.9)-pattern.

The numbers 4 and 5 are the Moon (Queen) and the Sun (King). The Moon moves the quickest of all the planets, so does the Queen on the chessboard.

The Number 5 of the King is the Center of the 3×3 Lo Shu Magic Square and the Center of the Tetraktys.

The 8 Pawns represent  the number 2 and are connected to the Planet Saturn, the 2nd Son of the Central Sun and the Trinity (1+ 2 = 3). The Pawns start to move with 2 steps and later move 1 step. The 2 is the Center (The Son of the Sun) of the Trinity.

The 2 is also the Generator of the Expansion Pattern and the Polar Companion of the 7, the Center of the 3D-version of the Square, the Cube of Space.

The Pawn (2, Saturn) promotes into a Queen (Moon, 2×2) when he has reached the Other Side.

LINKS

About the Multiplication Table of 9

About the Tetraktys

About the Trinity

About the Vedic Square

About the Tetraktys and the Lo Shu

About the Lo Shu

About the Harmonics of the Universe

About the Hyperdiamond

About the Void

About Harmonics and Entrainment

About Good and Bad Vibrations

About the number 24

About the Jitterbug of Buckminster Fuller

A Simulation of the Jitterbug Pattern (CUBIC WONDER)

About the Game of Chess

About Plato and the Sri Yantra

About the Rodin Torus

About Vastu Science

About Gematria

About Vastu Science and the Borobudur

About the Sum of Things

The Lo Shu is a Chinese Model for Time and was used to design Cities, Temples, Cycles and Calendars.

The Lo Shu is a 3×3 Magic Square created by Fu Xi, the Founder of Chinese Civilization. Fu Xi lived around the time of the Great Flood.

The Magic Square was carried by a Turtle. The Turtle is the symbol of the Constellation Orion. Many Ancient Cultures claim that our Ancestors came from this constellation. The Square of Lo Shu is also referred to as the Magic Square of Saturn or Chronos (Time).

According to Chinese Creation Myth  the world started with 無極 (wuji: nothingness), the Tao. Out of the Tao, the Egg of the Zero (0) and the Supreme Pure One (1) emerged. In the next step the Trinity (3), the Three Pure Ones, was created.

The Tao produced One; One produced Two; Two produced Three; Three produced All things (Lao Tsu, Tao Te Ching, 42).

The Trinity is represented by a Triangle. A combination of Two Triangels is a Square. The combination of Two (2) Triangels is also the Symbol of the Heart Chakra, the merge of Heaven, the Upper Triangel and Earth, the Lower Triangel.

The most complex Yantra (“machine”), the Sri Yantra, contains 43 Triangels. The Sri Yantra is determinated by the Bronze Mean. The Bronze Mean is a generalization of the Sequence of Fibonacci based on the Trinity. The Bronze Mean generates Quasi-Crystals and Penrose Tilings.

The Lo Shu Magic Square not only shows the Connection between the Four Forces that came out of the Two Forces, Expansion and Compression, it also shows the connection between Heaven and Earth.

In the Magic Square of Lu Shu the Even Numbers (2,4,6,8 = 2 x (1,2,3,4 = 2×2)) are Black(Yang, Male). The Odd Numbers (1,3,5,7,9 = 3×3) are White (Yin, Female). The Sum of all the Numbers is 15 (3×5).

The Even Numbers are situated at the Corners of the Square.

When the numbers of each row are multiplied (8x1x6; 3x5x7; 4x9x2) they together total to 225 ((3×5)x(3×5)) — as do those of the columns (8x3x4; 1x5x9; 6x7x2).

The Magic Square is dominated by two numbers (2**1, 2**2, 2**3)  and (3, 2×3, 3**2), It contains four Prime Numbers (1,3,5,7). It also contains the first Perfect Number 6 (1+2+3 =1x2x3). 6 is also a Harmonic Divisor Number and has a Harmonic Divisor 2. The Sixth Day in the week is the day of Saturn, the God of Time.

The sequence 1,2,4,8, 1, 3,6,9, 27 is called the Tetrad of the Pythagorians and was, according to Plato, used by the Demiurg, the Creator of our Universe, to create the Soul. The Soul is a mixture of the Same (1), the Different (2), and Existence (3). The Tetrad was used to define the Harmony of the Spheres.

When you connect the numbers of the Lo Shu a pattern appears that is called the Seal of Saturn or the Dance of Yu.

The Seal of Saturn or the Dance of Yu

The Sum of Magic Squares is a Magic Square and the product of a Magic Square M with a number a is again a Magic Square aM. Both Rules can be used to construct a Magic Square out of simple Binary Squares called Magic Carpets. One of these Magic Carpets is the Identity Matrix with One on the Diagonal.

Every Magic Square is related by Rotation and Mirroring to Eight other Magic Squares. This means that the central Lo Shu Magic Square with the Five in the Middle is related to Eight other Magic Squares with the other Numbers in the Middle. One of them contains the Nine and is called the Well.

The Lo Shu and the Well
The Sum of numbers of the Well is 18 (2×9) and the sum of all opposites across the 8 Spoke Wheel = 9 (9+0, 8+1, 7+2, 6+3, 5+4). 2×9 means that there are Two Complementary Magic Squares. One Magic Square is Rotating with the Clock and the other Against the Clock.
The Well is an Expansion and Contraction Cycle based on Powers of 2.

The Nine is the most important Number in the Magic Square. The Nine comes back in many ancient mythologies like the Egyptian Pesedjet and the Greek Ennead.

When you add the separate numbers of a number (54 = 5+ 4 = 9) the result is the Remainder when you divide the number by 9.  This number is called the Modulo 9 number.

The Powers of 2 (= Expansion) Mod 9 creates a pattern (1,2,4,8,(16)7,(32)5,(64)1,(128)2,…). This pattern is reversed when we divide by 2 (=Compression) (1/2 (0,5 =5), 1/4 (0,25 = 7), 1/8 (0,125 =8), 1/16 (0,625 = 4), 2,1).

The Expansion and Compression Pattern shows that the same pattern repeats itself when the Magic Square is expanded or compressed Six (6) Times. The 7th Step is the Same as the First Step.

After 2**6=64 (8×8) divisons of the cell a Specialized Cell is created, the stem cell. The same happens in Music.  The Game of Chess (Chiu King in China) with its 8×8 = 64 = 2**6 Playing Board contains every possible situation of the Game of Life.

The Two-Pattern does not contain the numbers 3,6 and 9. The number 9 is repeated every time when the pattern is expanded and compressed which means that Nine is the same as the Identity, the One (1+9 = 1). 3 and 6 Oscillate (1x2x3=6 and 1+2+3 =6) and  therefore represent the Duality (3+6 = 9, = the One).

If we combine the Expansion and Compression patterns a Torus (a Rotating Circle, The Wheel of Time) appears. The Zero (the Void) is in the Center and Contains the Vortex. The Vortex represents another Cycle (Black/White Hole, 3,6,9, the Wheel of Order) in which every structure/pattern is destroyed to start All Over Again.

If we subtract the numbers in the Square by the number of the Center, 5, a highly Symmetric Pattern emerges. This pattern shows that there are Two Mirror Universes both containing four Forces.

When we transform this pattern from Modulus 9 to Modulus 3 (the Trinity) we see that the number 4 equals 1 and represents a new beginning of the Cycle.

4

9

2

  

-5

 

-1

4

-3

3

5

7

  

-5

 

-2

0

2

8

1

6

  

-5

 

3

-4

1

   

The Magic Square with the Zero in the Middle is surrounded by two Sequences of 123(4) with different Signs. The Signs are arranged in a Cyclic Pattern (- -, + -, + +, – +) that contains the Four Permutations of – and +. The Sum of the ++ and the — is -3 and +3, the Trinity. The Sum of +- en -+ is the One.

The Cyclic Pattern of + and – represents the Prisoners Dilemma that is solved by the Strategy of Tit for Tat. This strategy is applied by the Trickster, the God of Paradox, a concept of God in which God creates games that create games.

When you use the basic Addition and Multiplcation Rules of the Magic Square many important numbers and patterns  appear that are related to Ancient CalendersSymbols and Cycles.

About the Sum of Things

The Lo Shu Magic Square appeared a few years ago when I wanted to know more about Acupuncture.  Acupuncture is related to the Sheng Cycle and the Sheng Cycle is related to the Lo Shu. A Magic Square is the perfect way to visualize the Constraints that control the Four Forces in our Universe.

Soon after this discovery, I found out the Lo Shu is related to the Trinity and the Bronze Mean which is an abstraction of the Fibonacci Sequence. The Bronze Mean generates the Sri Yantra and so-called Quasi Crystals. Quasi Crystals explain Acupuncture.

A few weeks ago I started a discussion with Kim Veltman. Kim Veltman is the director of the Maastricht McLuhan Institute. He is researching Ancient Architecture and wrote a very interesting document called “Alphabets, Elements and Cosmologies”.

Ancient Alphabets are related to Numbers and Tones so Ancient Texts also represent Numerical Patterns and Music. You want be surprised to read that the Lo Shu showed itself in every Text Kim Veltman has analysed.

His document started a new inquiry into the pattern of the Lo Shu. During this research, I detected the book “the Sum of Things” by Paul Martyn-Smith. Paul Martin-Smith worked together with Lee Burton.

This blog contains just a little bit of the tremendous amount of information Paul Martin-Smith & Lee Burton have found about the essence of the I Tjing which is contained in just one simple 3×3 Magic Square.

If you want to know more the only thing you can do is to buy this book and start reading.

LINKS

About the Book “the Sum of Things” (Free Download)

About the I Tjing

The Calculations  behind the Number of Things

The Relationship between the Lo Shu and the I Tjing

About the Lo Shu Torus

About Saturn, the Son of the Sun

About the Trickster

How to construct Magic Squares out of Binary Squares (Magic Carpets)

The Sistine Chapel (Rome) and the Seal of Saturn

About the Relationship between the Lo Shu and Music

About the History of the Lo Shu

About the Wheel of Eternal Order and the Wheel of Time

About the Relationship between the Lo Shu and Chinese Alchemy

About the Great Flood

About the Orion Myth

About Plato, Pythagoras and the Lo Shu

About the Nothingness

About the Lo Shu Magic Square and the Chinese Domino Game

About the Mirror Universe

About the Prisoners Dilemma

About the Bronze Mean

About the Sheng Cycle

Everything You want to Know about Sacred Geometry

About the Influence of the Lo Shu on Recent Art

The Lo Shu Square with Imaginary Numbers

About Good Vibrations

The Good (Creation) and the not-Good, the Bad (Destruction),  are two Waves that are moving in Opposite Directions. Together they create interference patterns called Standing Waves.

Standing Waves are Waves that preserve their Form and can be perceived as Material Particles.

If the Good is a Wave Moving with the Clock, the Bad is a Wave Moving Against the Clock.

I believe the Good is moving with the Clock because the words “Right” and “Wrong” were associated with the Right Hand and the Left Hand and the concept “moving” (wringen in Dutch).

In Magic the Left-Hand Path is associated with Black Magic and in many cultures, the Left is associated with Evil.

In China the Rotation with the Clock is called the Generating Cycle and the Rotation Against the Clock the Destructing Cycle.

The Standing Waves of Matter contain the Bad and the Good in a certain proportion. Therefore every part of Nature (including the Humans) contains a piece of the Bad and a piece of the Good. That’s why it is rather difficult to make a distinction between both of them.

There is nothing either good or bad, but thinking makes it so”  (Hamlet Act 2, scene 2, 239–251)

About the Svara

The idea that our Universe is a Wave goes back a very long time. In Ancient Indian Philosophy, the Wave of the Universe was called the Svara, the Wave of Life.

It is the manifestation of the impression on matter of the Power Which Knows Itself (Atman). The Atman arises out of the Emptyness (Brahman). The Emptiness is a Mystery. It is impossible to Reason about it.

The Svara consists of Five Types of Waves called Tattvas. They represent distinctive Forms and Vibratory Motions and are the five modifications of the Great Breath, Prana, of the Atman. Prana is called Chi in China.

The First Wave that came out of the Atman is called the Âkâsha (Spirit, Egg, Black). After this came the Vâyu (Air, the Circle, Blue), the Tejas (Fire, the Triangle, Red), the Apas (Water, the Crescent of the Moon, Silver) and the Prithivi (Earth, the Square, Yellow).

The Svara has two different States,  the Bright Sun-Breath  and the Dark Moon-Breath. In the first state the Svara expands, away from the Void. In the second state it contracts and moves back to the beginning.
At a certain moment we will experience the spectacular Twist of the Svara. This is the moment when Time will move back and the Apas (Aquarius, Water) will dominate the Fire (Bull) of the Tejas.
The Âkâsha and the other Four States of the Svara are the States of what Western Scientists call the Aether, the Carrier of the Standing Waves of the Universe.

About the Aether

Until the experiments of Michelson and Morley in 1887, every Physicist believed in the existence of the Aether. Everybody was very surprised when the experiments showed that the Aether was moving with a constant speed, the Speed of Light, in both directions of measurement.

Nobody questioned the experiments so a completely new theory had to be created to explain the strange behavior of Light. This new theory was the Relativity Theory of Albert Einstein.

The situation became even stranger when Niels Bohr (and others) invented Quantum Mechanics and showed that Light could be interpreted as a particle, a Photon, and a Wave.

At that time almost nobody understood the Concept of the Standing Wave. A Standing Wave is a Wave that preserves its Form and therefore shows itself as a Particle.

It is now proved that Michelson and Morley made a fatal mistake. The Unification of the Theories of Einstein and Bohr is going on but two foundations of the Theory of Einstein, the non-existence of the Aether and the Constant speed of Light, are gone.

The concept of the Aether, the Svara,  is back and new theories of the Universe based on Standing Waves are produced and verified. These theories are much simpler than the old theories.

What is the Same?

The Ethical Law of Resonance states that “The Same attracts the Same and Repels the Not-the Same“.  The Good attracts the Good and the Bad attracts the Bad but the Good also repels the Bad and the Bad repels the Good.  If we are able to define the Same we are able to define the Good and the Bad.

When you want to find out if some Thing is the same as another Thing you have to define the concept of “the-sameness“.

Everything is different from any other thing when you collect enough different data about both of them. When you ignore every detail everything is the same (A = A). When two objects are literally “the same” we call this relationship an equality (A=B).

The same objects can appear differently when we Look at them differently. In this case a “the sameness” (now called a congruency) appears when we are able to create the same object when we move (translate), rotate or reflect the other object.

To find an independent reference framework for an Observer who is “not moving” and a constant Speed of Light Einstein had to abstract from Translation, Rotation, Reflection and Movement (Speed and Acceleration). Einstein’s friend Minkowski solved his problem by creating a new type of “curved” space now called Minkowski Space.

The Ancient Scientists of India not only abstracted the Aether from the Eyes like Einstein did. They abstracted the Aether from the other Four Senses too.

Every Tattva represents another Sense Organ and a related Wave pattern. The interesting point is that the Waves of the Tattva of the Eyes, the Light Waves, the Tejas, behave, exactly the way the current scientists describe.

The current Scientists ignore the fact that Humans observe their Environment with their Five Senses. The ancient Scientists not only detected five types of Waves. They also found a way to combine the Five Wave-Types into one Wave Model.

In general, Objects are “the same” when we are able to find a Structure-Preserving, isomorphic, transformation (F) from Object A to Object B. F(A)=B and G(B)= A and FG=Identity. With the help of an Isomorphic Transformation, you are able to map a structure A to another structure B  and move back to the same structure A.

Every Isomorphic transformation can be seen as a “specialized Organ“, that  “looks” at Reality in its own way.

The mathematical field of Topology is concerned with the “the sameness” of objects that are Expanded and Compressed. Topology represents the Organ of the Emotions. With this organ, we are able to research the effects of the Great Breath of the Prana.

About the Great Breath

With the help of isomorphic  “topological” transformations, it is possible to make the huge Diversity of Forms in our Universe the Same. It is even possible to compress every structure in our Universe into one structure, the structure of the Void.

In this case, there are a few topological possibilities depending on the dimensions of space. In two dimensions we can choose out of the Point and the Circle, a Closed Line. In higher dimensions, strange twisted structures appear such as the Moebius Ring and the Klein Bottle.

If the Universe is compressed into a Rotating Circle,  The One who is in the Centre always Returns on Itself.  The Universe is expanding and compressing until Eternity. At a certain time even after a huge expansion the Power of Creation is able to “Knows Itself”. This concept is called the Cyclic Universe.

If the Universe is compressed into a point, called a singularity, we live in a “Big Bang-universe“, the standard cosmological model, which will expand into Eternity.

It will be clear that the structure in the beginning determines the way the Waves of the Universe expand.

If the Universe is Closed in Itself the Outbound Waves of the Beginning will meet the Inbound Waves of the Utmost Boundary and will create Interference Patterns that look like Standing Waves.

When the Universe was small the Interference Patterns came up almost immediately. When the Universe expanded it took more time to Close the Loop.

If the Universe is a Closed System, the Waves of the Past and the Waves of the Future will meet in the Now.  At every moment in Time, we are able to look into a possible Future and a possible Past.

At every moment in Time we can Change the Past and the Future if we are able to start a Powerful Negative (Destructive, Bad) or Positive  (Creative, Good) Wave of our Own.

According to the Ancient Scientists the Forces of the Tattvas at a certain Level of Enfolding represented Consciouss Beings (Angels, Devils) who could be Called to help to influence the Standing Waves of Matter.

In the strange terminology of Quantum Mechanics, this state is called a Quantum Superposition and the union of the waves is called Quantum Entanglement. Quantum Entanglement moves with a speed much higher than the Speed of Light.

Sometimes the fragmented Tones of the Universe unite into one Symphony when the Strings of the many Violins of the Individual Standing Waves are in Tune.

We are able to change the Past and the Future when we are in Tune with the Waves of the Universe.

About the  Number Five

The symbol of the number Zero (“0”) looks like an Egg, the Âkâsha. The Âkâsha represents Space.

The name “zero” comes from the Arabic صفر, şafira, “it was empty” and the Sanskrit śūnya “void” or “empty”. The 0, Space, was Empty, Ø, before it was created.

According to many creation myths the beginning of this world,  Non-Being, Ø, the Empty Set, expanded into an Egg, 0.

The Egg started to Rotate (Air, Vayu, Movement) and was splitted into the Duality (-1,1), the Crescent of the Moon (Apas), the In-Between-Moon or Half Moon (1/2).

The negative part of the Duality started to move in the Opposite Direction. At that moment the Good (Creation) and the Bad (Destruction) were created.

The Apas are the force of Contraction (Control), the Opposite of the Tejas, Fire (Desire), the Force of Expansion. The Apas want to bring the System back to the Void.

In the Beginning, the Good (Fire) was much stronger than the Bad (Water). Therefore the Universe started to Expand.

The Trinity, the Triangel (Tejas, Fire), contains three numbers (-1, 0, +1). When the first Trinity was created the Force of Fire and Desire, the Tejas, started to Expand the Trinity into more Trinities. The production of Trinities in Trinities is a Fractal Pattern (“So Above, So Below“).

The first two Triangels, the Triangel of the Trinity of the Mind of the Atman and the Trinity of the Material World, are combined into a Square (Prithivi, Earth). The Prithivi is seen as the Force of Resistance, the Opposite of Âkâsha, Space.

The Prithivi, the Square of the Four Forces, the Human,  resists the movement back to the Void. The main reason is that the connection between the Spiritual World and the Material World is very strong.

The Spirit of the Human, situated in the Heart Chakra,  needs Matter to create all the possible combinations of the Becoming Trinities to Experience the Fullness of Being.

The number Five can be found in the Middle of the oldest Magical Square on Earth, the Lo Shu Square. The Lo Shu Square was given to Emperor Yu the Great after the Great Flood (3117 BC) by a Turtle, the symbol of the Star System Orion.

About the Magic Square of Lo Shu

The Lo Shu Magic Square contains the numbers 1-9 (3×3). In every direction they add up to a total of 15 (3×5).

The Magic Square Constraints the Expansion of the Force of Fire and makes it possible that the Cycle moves back to the zero, the Void, the Mystery.

-14-3
-202
3-41

When we subtract all the numbers in the Magic Square with the number 5,  the Zero of the Egg of the Âkâsha appears in the Middle.

The transformed Magic Square shows an interesting symmetry.

On the six “crosses” the same negative and positive Tattvas are found. The Four Tattvas are Balanced in the o, Space, the Âkâsha.

On the straight lines, two symmetric patterns emerge ((-1,4,-3) and (1,2,-3)) again both positive and negative. In these patterns the 4 balances the 1 and the 3 and the 2 balance the 3 and the 1.

When we follow the Numbers of the Square from -4 to +4, the Sheng Cycle appears.

About the Sheng Cycle

The Sheng Cycle not only contains the Cycle of the Five Tattvas. It also contains Five Triangels in which One Tattvas Balances Two other Tattvas.

The number Five is the same as the Number Zero when we accept that there are Two Structures (or Two Universes). One structure rotates in the Positive Domain, The Sun, and one in the Negative Domain, The Moon.

The Square represents the Four Force of Nature who are the Four Combinations of the Two Forces of the Duality, Compression and Expansion, Yin and Yang, the Apas and the Tejas, Fire and Water, Control and Desire.

The Sheng Cycle is the major Cycle in Chinese Philosophy. It was used to explain and control the many levels of existence (State, Family, Environment, Body,..).

The Sheng Cycle moves in two directions, With the Clock (Generating, +1) and Against the Clock (Destructing, -1).

When we combine the two Cycles a 9(3×3)-fold Twisted Moebius Ring is created with the Earth in the Middle. This Cycle is represented by the Symbol of Infinity (). This Cycle is comparable to the Tree of Life, the Jewish Sephiroth, and the Ancient Egyptian Pesedjet (the Nine).

In the Bright (positive) Part of the Moebius Ring, we are in the Sun-State, Life. In the Dark (negative) Part we experience the Moon-State , Death, the Underworld (Our Twin Universe), the place where the Souls exist when they Die.

Now it becomes very clear what the Ancient Indian Scientist meant with the Dark Moon-State of the Svara. When the Wave of Life moves back to the Center, the Void, Death will become Life  (“the Death will be raised“), Time will Reverse, the Universe will Compress and the Good will become the Bad.

About Harmonics

In 1931 the US Department of Commerce assigned Edward Dewey the task of discovering the cause and underlying dynamics of the Great Depression. The US Government created a special institute the Foundation for the Study of Economic Cycles. The Institute contains a huge database of the times-series of almost every Cycle there is.

The most interesting observation of Edward Dewey is that Cycles restore themselves all the time and are influenced by other Cycles. The Cycles Resonate.

Ray Tomes, a statistical mathematician, started to do research on the time series of the Institute. He confirmed the Insights of Dewey but with the much more powerful tools of his time, he was able to dig a lot deeper into data.

Tomes detected a relationship between the Cycles and Music, the Âkâsha. Tomes also developed a  method to find the basic structure behind the Waves of the many Cycles.

Tomes found one Basic Standing Wave that generates other waves by producing Overtones. Tomes rediscovered the Svara and could also explain why the “numbers” behind the Svara are the way they are.

The explanation can be found in the so-called Highly Composite Numbers (HCN). The HCN is “social” numbers with many divisors. They represent the major “harmonic” connectors in the Universe. The HCN are the opposite of the “lonely” Prime Numbers who only contain themselves.

The structure behind the HCN is self-referential and is based on the numbers 2, 3, and 5.

About the Cyclic Universe of Paul Steinhardt

Paul Steinhardt has created a new theory about the Universe based on the Four Forces of the Square and the Void in the Center. In his theory the Universe is Cyclic. It is expanding and contracting.

The expansion of the Universe ends when the Two Major Structures (-1,1) in the Universe, called Membranes or Branes, are in Balance with the Center, the Void (0).

The two Branes are higher dimensional flat surfaces that are in parallel. The Left and the Right Brains split into many similar Cell-like Structures. We live in one of the Cells of the Cyclic Universe.

When the Universe expands the constraints of the Flat Surface (the Lo Shu Square) create a huge tension and the flat surfaces start to Ripple. The Ripples are waves that are closed in themselves (loops).

When you use your imagination you can see that the Cyclic Universe of Paul Steinhardt has a lot in common with the ancient theories of India and China with only one difference.

In the Ancient theories, the creator of the Universe was “Aware of Itself” in the new theories Awareness is a Feed-Back-Loop, a Cycle.

About Ancient Spirituality and Modern Science

This blog started with the Ancient Spiritual Indian Concept of the Svara, the Wave of Life. It ends with the Modern Material Cyclical Universe of Paul Steinhardt.

In between, I have tried to show that the old theories of The Self-Aware Universe and the new theories of the Endless Feed-Back Loops in Our Universe have a lot in common.

The Ancient Spiritual Scientists developed a Theory of Everything based on the principle of the Fractal Universe (“So Above, So Below“).

If the Universe is a Fractal Structure,  the only thing the Modern Sciences have to do is to find the Right Level of Observation (Cells, Body, Family/Group, Culture, State, Earth, ..) of the Fractal Expansion of our Universe and the Same Laws will appear again and again.

About the Good, the Bad, and the Nothing

If the Good and the Bad are Standing Waves that move With the Clock and Against the Clock it will be much easier to determine what is right and what is Wrong (Left).

With the Clock moves With the Flow. It generates new structures until the Limits of the Universe are reached.

Against the Clock moves Against the Flow. It destructs new structures until the Limits of the Universe are reached.

The Bad wants to Control Everything. It Fears the Good and the Future.

The Bad does not (want to )understand that The Good and the Bad are moving to the same Destination, The Nothing.

The Good gives us Joy, Pleasure, and Excitement.

The Bad moves Back in Time. It wants to restore what was already there. Its final aim is the Zero, Empty Space.

The Good moves Forwards in Time. It creates new Perspectives about a Bright New Future. Its final aim is Every Thing, the Many, Infinite Space filled with an Infinite Amount of Forms.

The Bad and the Good move Back and Forth around an Unknowable Center, the Nothing, that makes Every Thing possible.

Some day the One and the Infinite will merge, into the Impossible. When this happens the Nothing will return for a very short  (1/∞) moment.

LINKS

About the History of the Laws of Nature (The Website of Milo Wolff. It contains everything you want to know about the history of the concept of the Standing Wave).

Why Matter is a Standing Wave

About the Svara (This Website contains a (big) Complete Book written in 1894 about the Ancient Theory of the Svara.  A Must Read, when you want to understand Ancient Physics).

About the Harmonic Theory of Ray Tomes

About Old Fashioned Thinking

Many thousands of years ago human life was a far different experience to that which we enjoy today. Life for our ancient forefathers was a mixture of wonder and fear.

The interesting point to notice is that the human body has not changed since the old days. The things that have changed are our environment and our language.

We see objects our ancestors could not see and therefore we talk about concepts our ancestors were not aware of.

Although our concepts have changed the way we think has not changed.

Thinking is a bodily process. Our muscles talk and our brain processes a huge amount of data.

Current science is able to look into the living body to observe the process of thinking. Scientists think that thinking has a lot to do with seeing. A picture paints a thousand words when the objects (nouns) and the relations (verbs) between the objects are named.

Our ancient ancestors saw other ancestors, animals, rivers, mountains, trees, plants, stars, the sun and the moon. Nature was all around them and Nature was the source of their reasoning.

When you look at nature for a long time you come aware of all kinds of patterns. The Sun rises and disappears every day. The Moon shows itself in the same stages. The plants and the animals act according to these patterns. Observing Nature during day and night generates a theory of Nature and because Nature is cyclic the ancient theory of nature was a cyclic theory.

Our ancestors observed short and long term cycles with their eyes and created a theory of everything just like the current scientists are trying to do.

The human has not changed and his ability to define and verify a theory has not changed also.

In our time we have developed highly advanced instruments to probe in the big and the small structures of Nature. We are able to look at the beginning of the Universe and we are able to look at the very small structures of Matter.

Just like our ancient ancestors we use the data of our new eyes, the instruments, to formulate a theory. The big question is if our theory looks a lot different from the theory of our ancestors.

The images our eyes detect are interpreted by the rest of our body. Sometimes we look with our Imagination (Daydreaming, Fantasy). Sometimes we look with our Emotions. We love or dislike what we see.  Sometimes we look with our Expectation and see what we want to see  (Verification) or don’t want to see (Falsification). The objective instruments of science project our subjective theory, our belief-system, upon our reality.

Many people would say that we have advanced in our knowledge of our reality. They believe history is a progressive process. It always moves up because we are learning all the time.

Our ancestors would say that history is a cyclic process. It moves Up and Down. Civilizations rise and disappear. History repeats itself all the time.

The proof of their theory is visible everywhere we go but we ignore the evidence. We, the Western people, believe our civilization will stay for ever because our supreme technology is able to solve every problem we will encounter.

The ancient people used different symbols, concepts and names to describe what they observed. We, the Western people, don’t spend much time to understand their theory because our theory of history proves that it is a waste of time to look back and learn from their experience and their comparable thinking process.

The most advanced theory of Physics is called String Theory. It was based on the so called Beta Function of Euler which describes the behavior of the string of a violin. The people that started the quest for the ultimate theory of physics highly believed in the harmony of the spheres, a concept promoted by the ancient scientist Pythagoras. Pythagoras was educated at the university of Heliopolis in Egypt.

Interesting enough the most promising variant of String Theory is called Loop Theory. It supposes that strings make close loops around flat surfaces called Branes. Just like our ancestors the creators of String Theory strongly believe in the concept of the closed cycle and there is a reason for this.

The simple reason is that you have to close our Universe somewhere. Our Universe is very big but there is a horizon, an end of the Universe, which is expanding into the nothing.

The smallest particles we can imagine also have a boundary and this boundary is closing the particle. Closing a system needs something that is closed in itself, a circle, a cycle or every other concept that returns in itself.

One of the most important ancient concepts of closure is the Ouroboros. It represents a snake that is eating itself. If you imagine the eating snake you will see that this snake compresses itself into a point and finally disappears into the nothing.

The modern mathematical term for the ultimate vanishing point is a Singularity, a hole in space and time, sometimes called a black hole.

A black hole is really the entrance to the singularity. It attracts matter in our space while the white hole ejects matter in a different space. The Ouroboros disappears but comes back in another world and starts to expand again. Modern theory supposes that our Universe has expanded out of the Singularity and will move back into this singularity, just like the concept of the Ouroboros is showing.

The ancient concepts are not of our days but they describe the same theory in a completely different way because the old scientists where using Nature as the Source of their concepts.

If the old scientists came with a comparable theory using different terms the big question is how they did it. They could not use the Large Hadron Collider to observe the small and the Hubble Telescope to observe the big. Their only instrument was the eye.

Mythic
As Above, So Below

The ancient scientists used the rule “As Above, So Below” to make things easy for them.

If the old scientists would be asked to explain this statement in our terminology they would certainly make use of the concept of recursion. Recursion shows itself in the Russian dolls that contain dolls that contain dolls. The ancient scientist believed that the same rules repeat on every level of the Universe.

They also believed that every system is closed in itself. The Big Structures are connected to the Small Structures.

The point of positive Infinity is connected to the point of negative Infinity. The Up, the Down, Forwards and Backwards move around in a pattern called the Moebius Ring (the Symbol of Inifinity). In higher dimensional space this pattern transforms into the Klein Bottle, the basic structure behind Alchemy.

If you understand one level you understand every level.

In 1982, Benoît B. Mandelbrot formulated the same theory in his book The Fractal Geometry of Nature. In this book he coined the term “fractal” to name his recursive structures. At this moment many important physicists are convinced we live in a fractal universe.

The theory of the fractal universe implies that when you observe carefully with the human eye on our level of existence you are able to formulate a theory about every level of the Universe.

The old scientists went a little bit further and stated that our Inner Universe is also an expression of the Outer Universe (“As Within, So Without”). They united physics and psychology in one Theory of Everything.

Carl Gustav Jung (1875-1961) was a follower of the famous Sigmund Freud until he met Wolfgang Ernst Pauli (1900-1951). Wolfgang Pauli was a genius and devoted much of his time to Physics. In 1945 he received the Nobel Price for Physics. At that time Albert Einstein called him his intellectual successor.

Wolfgang Pauli started to visit Carl Jung around 1930. At that time his life was in a terrible mess and Jung started to analyze his dreams just like Sigmund Freud had told him to do.

The Dream of the World Clock
The Dream of the World Clock

Jung detected many ancient themes in the dreams of Pauli. One of the most famous dreams of Pauli is the dream of the World Clock”. This dream is a modern version of the dream of Ezekiel and the Tetramorph.

The dreams of Pauli were highly related to the hermetic alchemists of the Renaissance (John Dee, Robert Fludd, Paracelcus).  The alchemists based their theories on the Ancient Egyptian Knowledge of Heliopolis.

Pauli and Jung started a life long collaboration to explore the bridge between the Inner World of Psychology and the Outer World of Physics.

Jung was also highly interested in what was called the Pauli Effect. Wolfgang Pauli’s life was full of strange and meaningful occurrences of Telekinesis. Objects in the surroundings of Pauli started to lift without any physical explanation.

Finally Jung and Pauli were convinced that the Dream World, the Unconsciousness, was the primal source of inspiration. They also believed that this highly unknown part of the inner world of the human being was able to affect the outer world by producing meaningful signs. The telekinetic effects of Pauli were created by his own Unconsciousness.

They even believed that the force behind human creativity, Spirit, created and sustained the outside material world of our senses.

Pauli was one of the creators of a weird theory called Quantum Mechanics. The predictions of this theory were verified with the instruments of science and proved to be right all the time. The theory was weird because it detected a strange duality in physical reality. Light showed itself as a particle and a wave at the same time.

To explain this duality scientists moved far back in history and adopted the ancient Yin/Yang-concept as an explanation. This concept describes a constant cyclic movement of the Universe between two opposites, called Female and Male. When the two opposites are combined they are voided into Nothing. The three parts, Male, Female and the Void were called the Trinity.

The scientists of Quantum Mechanics proved that it was possible to influence this duality by the human mind of the observer when the two complementary parts of the mind unite and are voided. This happens when the human meditates or moves into trance.

In the meditative or trance state the brain resonates and entangels, becomes One, with the Electro-Magnetic Waves of Mother Earth, the Shumann Resonance, and the Waves of Life of the Universe.

In the strange terminology of Quantum Mechanics this state is called a Quantum Superposition and the union of the waves is called Quantum Entanglement. Quantum Entanglement moves with a speed much higher than the Speed of Light.

Sometimes the fragmented Tones of the Universe unite into one Symphony when the Strings of the many Violins are in Tune. Pythagoras, trained in ancient Heliopolis, explained the same thing a long time ago.

To explain Quantum Mechanics the scientists had to assume that our Universe is not the only Universe that is in existence. To solve the paradoxes they created the concept of the Parallel Universes. The only bridge between these universes is the Hole in Time/Space, the Singularity, which was there before the Duality came into existence.

HeartChakra
The Symbol of the Heart

The old scientists agreed on the number of seven parallel Universes. They are a combination of two Trinities, the upside Triangle of the Spirit and the downside Triangle of the Material World.

They called these Universes Heavens and Hells with our Universe, the Universe of the Heart,  in the Middle.

They believed that the Shaman could travel between these universes in Space and Time with the help of his Light Body.

They also believed that the Human Soul, the Light Body, travels these universes in between the time of reincarnation.

In our Western World the Great Spirit of Creation is something many people consider a very old fashioned concept. The funny thing is that at this moment the new scientists introduce the same concepts the ancient scientists were using but with a different name. The modern Material Universe and the old fashioned Spiritual Universe are merging. The only thing we don’t want to accept is that the source of our creation could be a conscious being.

The discussion about Human Consciousness is a very complex discussion. The main reason is that scientists don’t agree about the concept itself.

Consciousness is often confused with Intelligence. Intelligence is the ability to be creative, to find simple solutions for complex problems. Consciousness is the ability to be aware of your own actions. We need our Consciousness to learn from our mistakes. We need our Intelligence to create new solutions to make new mistakes to start learning again.

Most people believe that Humans are the only organisms on earth that are Intelligent and Conscious. They accept the possibility that somewhere in our huge universe a comparable situation exist where extraterrestrials live. This possibility increases with the day because our highly advanced instruments are now able to detect comparable planets orbiting comparable suns in the galaxy.

The big problem is still the speed of light. According to the relativity theory of Einstein this speed is the maximum speed to travel space. Our possible companions in the universe are so far away that will be impossible to communicate with them.

Our advanced science is solving this problem too. At this moment scientists believe that the singularity now called a wormhole could make it possible to shorten the distance in space. If they are right space/time-travel will be soon a fact of life.

Some people believe animals are Intelligent and Conscious. They feel that their cat or dog or horse looks and acts a lot like the human being. Because of this believe they treat their pets just like human beings.

Scientists are already able to construct artificial humans and pets.  They are convinced it will not take a long time to produce artificial human beings that are not distinguishable from the normal human being.

Scientists are desperately trying to define a difference between a conscious and intelligent machine and a conscious and intelligent human being and they are not succeeding at all. Soon they have to admit that their experiments with artificial life show that consciousness and intelligence are the properties of a fractal system.

The old scientists already believed that our universe is a highly intelligent conscious fractal machine put in motion by a creator to experience all the possibilities of his own potential. The creation machine, the Matrix, gave the creator the opportunity to experience itself, to become fully conscious.

We, the Humans, are an enfolding of the Creator into a deeper level of existence. We are not created by his image we are in his image. If we look deep in the mirror of ourselves we are able to see the creator.

The old scientists even believed they had broken the code of the software of the creation machine and therefore could become an immortal being, the creator of a new parallel universe, themselves.

Consciousness is created when the self encounters the self by a short or a long feed-back loop.

If this is true the Cycles are there to become aware of the machine and to break the code of the software of the machine to become a fully creative entity. When the self encounters and accepts the mirror of the self they merge into the nothing, the state of the Universe before the singularity came into existence.

The Mystery
The Mystery

The ancient scientists did not believe that the state of the Nothing was not existent. They believed that the primal state of creation was pure potential. It was a highly fluctuating state called the zero-point-field by our scientists and the Mystery by the old scientists. The zero-point-field generates everything that is possible.

It produces mysteries, things we cannot imagine, because we as parts of the enfolding are unable to imagine every thing that could exist. Our bodily pattern recognizer, the Brain, is not capable of doing this. Imagining every thing would turn our brain into a state of pure madness.

Madness and sickness is a state of the body ancient and modern humans have experienced through history. This state has many names in our current highly specialized society. The old scientists believed that Spirit was able to help people to become sane and healthy again.

They believed in independent conscious beings with a positive and a negative attitude. The Trinity and its many enfoldings on different levels (Archangels, Angels) could be asked to erase the negative powers to let the love of the Spirit heal the body and the soul.

The ancient scientists named the force that heals the Force of Life. They believed in four other forces called the Four Elements (Air, Fire, Earth and Water) with the Force of Life, the Void, in the Center.

The first two Forces, Male and Female, are part of the first Trinity, the Spiritual World. Male and not-Male are voided in the Void. They are opposites just like expanding space, Gravity (Fire, Heaven) and not-expanding, compressing, space, the Strong Nuclear Force (Earth). Its main job is to hold together the subatomic particles of the kernel of the Atom. In the beginning God, the Void, created the Heavens and the Earth.

On the second level of Enfolding of the Trinity, the Material World, four combinations of Male and Female are possible. Two of them (Male/Male = Male, Gravity, Female/Female = Female, the Strong Force), are part of the Spiritual World and repeat their existence in the Material World.

The two other forces, the Electro Magnetic Force (“Let there be light”) of Life and the Weak Force (Radioactive Decay, Darkness) of Death are a mixture of both Male and Female and are therefore oscillating forces. They are compressing and expanding and therefore look like waves (Water and Air). These forces are also voided in the Void which shows that the potential of the Void, the Force of Life, is available at every level of existence.

The ancient system of Physics was a highly logical, mathematical system just like our current theory of Physics is. It contained just two concepts expansion (Female) and compression (Male) and showed that the spiraling vortex of creation was a repeating combination of the Expansion of just two simple dynamic concepts that were in a balance all the time. They knew that in the end everything would be Compressed to return to the Mysteriouss creator, the Void, the State of Infinite Potential.

The ancient scientists used the terminology of Nature to explain their theory to the masses. They also used highly abstract geometric theories to calculate the movements of the levels of the fractal universe. These theories were only available for the initiates of their secret societies.

The main reason was that they were afraid of misuse of the power of their knowledge. Science was not only related to the game of invention but it was also a state of mind. Ethics, Physics, Art and Religion were expressions of the same fractal structure of the Universe, that originated out of the Love, the Attraction of the Void,  the First Creator, for his own Mirrors.

The force that heals is still there and science is again on the verge of the rediscovery of ancient practises. The weird science of Quantum Mechanics proved the power of the mind and the force of life returned when the Mystery of the Void was transformed into the zero-point-field.

The power of the mind explains the placebo-effect feared by scientists who want to cure the body with chemical structures that exist on a very low level of the enfolding of the fractal universe. The pharmaceutical industry is using conscious entities (chemical forces) with little power while the powerful forces of the Archangels are still there.

The believe of the scientists in the healing power of nature itself has disappeared. They wanted to beat Nature with brains that are part of Nature itself. They wanted to beat their selves instead of uniting the male and female parts of their brains to become whole again.

This blog is a chapter of a new book I am writing together with Steven Strong about the ancient knowledge of the Aboriginals. According to their stories one part of humanity decided a long time ago to stay close to nature.

In the dreamstate they saw the consequences of the steady increase of dominance of technology when the humans would start with agriculture. They believed Nature would take care of them when they lived according to the Dreaming. I think they were right.

The move from hunter/gatherer to farmer produced the advanced civilizations of the World. Everyone of these civilizations did not survive the strange behaviors of Mother Nature, the Trickster, also called the Demiurg, represented by the Raven in the World Clock of Pauli.

I also think they forgot one thing. They forgot that the Cycles of the Wheel of Fortune of the Matrix we live in are a Machine that moves Back and Forth. It move far away from the Void into the Darkness to return back into the Light of the Mysterie.

The ancient scientists could calculate the short and long cycles of history and predicted a new Golden Age. They incorporated the predictions in their stories, buildings and artifacts. They knew that their scientific ancestors would try to explain their weird theories.

They knew that one day ancient science and modern science would converge because the cycles predicted that.

They knew that independent minds would return in every step of the cycle to repeat the same story again and again with different words and different concepts. They knew that history repeats itself all the time.

The only thing that is left for us is to take the consequences of our current understanding of our Universe.

Do we want to fight Nature with our technology until Nature fights back to create a new balance or do we want to return to the old knowledge of the Aboriginals and start again to cooperate with our Mother Earth.

The choice is yours.

LINKS

About the Matrix

About the Body Field

About the Golden Age

About the PeseDJet

The Book the Jesus Mysteries written by Timothy Freke and Peter Gandy is a highly controversial book. It states that the person Jesus never existed.

The Concept of Christ was copied out of the very Old Mystery Religions of Persia (Mithras) and Egypt (Osiris).

The Merger of the Many Mystery Cults took place in Alexandria, the new Capital of Egypt, founded by Alexander the Great in 334 BC. The former capital of Egypt was Heliopolis.

Alexandria was the home to the largest Jewish Community in the world. They produced the Greek translation of the Hebrew Bible, the Septuagint, between the 3rd an 1st century BC.

Most of the Jewish people in Asia spoke Greek and were not able to read the original Torah anymore. The writers of the New Testament based their writing on the Greek Version. Later it was shown that this version contained many translation errors.

Alexandria was the seat of the oldest school of Christian religion in the world, the Didascalia. It was founded around AD 190 by the scholar Pantaenus, who became its first dean.

It is very likely that the texts of Old and the New Testament were highly influenced by the Religions of Persia (Mitrash) and Egypt (Osiris). The Jews spend a long time in Persia (Babylonia) and the Religion of Moses originated at Heliopolis, the Old Sacred Religious Center of Egypt.

The most important concept of Heliopolis was the Ennead (Greek Ἐννεάς) or Pesedjet (Egyptian) meaning the Nine. The Ennead consists of a grouping of nine deities, most often appearing in the context of Egyptian mythology. The group consisted of Atum, the first god, his children Shu and Tefnut, and their descendants Geb, Nut, Osiris, Isis, Set, and Nephthys.

The story of the Ennead is illustrated in the so called Pyramid Texts, the oldest religious texts on earth (2400-2300 BCE):

O Atum-Kheprer, you were high on the height, you rose up as the bnbn-stone in the Mansion of the bn-bird in On, you spat out Shu, you spit out Tefnut, and you set your arms about them as the arms of a ka-symbol, that your essence might be in them….

O you Great Pesdjet, Ennead, which is on On, namely Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set, and Nephthys; O children of Atum, extend his heart to his child in your name of Nine Bows. Let him be turned back from you toward Atum….

If we look closely at the Ennead it contains a very old pattern.

Atum is a Bisexual Self-Creating Entity associated with the Primal Void. Atum creates Two “children” called Shu and Tefnut. Shu was Male and associated with Space (Sky). Tefnut (Water) was the first Mother and associated with the Flow of Time.

Atum, Shu and Tefnut are the Trinity (Father, Mother, Holy Ghost (Atum)) or in the Terminology of Current Physics Strings (Space), Energy (Time) and the Singularity.

The Trinity produces Two children called Geb (Earth) and Nut (Heaven). It is very clear that Shu, Tefnut, Geb and Nut are the Four Elements of Nature.

They are constructed by combining Tefnut (Female, Yin) and Geb (Male, Yang) in Four different Ways (Yin/Yin (Tefnut, Desire)), Yang/Yang (Shu, Control), Yang/Yin (Nut, Spirit, Imagination) and Yin/Yang (Geb, Soul, Emotion)).

The next step in the process of Creation is the Eight (2x2x2). The Eight, the Ogdoad, are related to the Eight Chakras (7+1, the One, Atum) and the Seven (+1) Parallel Universes or Heavens.

The Names and the Meaning of the Four Elements are different in different occurences of Space (Culture) and Time (History) but the Concept stays the same. Some of the Cultures use Five Elements. If this happens the Fifth Element is always the Center of the Four Elements.

The Four Elements are always used to explain the Forces of Physical Nature. A well known discussion in Physics around 1900 was about the existence of the fifth Element called Ether. Einstein proved that this element did not exist because the Morrison-Morle experiments showed that the Speed of Light was not bothered by the Ether.

At this moment a growing number of Physicists believe the experiments of Morrison & Morley were wrong and the Ether (now called Zero-Point Energy) is really there.

The Elements were used in Medicine (the four Humors) and are still used in Psychology (the Archetypes of Jung). In the terminology of current Science the Elements are called the Four Forces of Nature (The Strong Force, The Weak Force, Gravity and Electro-Magnetism).

The difference between the current ideas about Nature and the old Egyptian ideas of Nature have to do with Levels and Boxes. At this moment we believe that Our Reality consists of many more or less independent Boxes that are ordered in a Hierarchical Structure.

The Old Egyptian Scientists believe in One Principle that was active on every Level. They believed in the process of Enfolding. In current terminology we could say that the Old Scientists believed in a Fractal or a Self-Referencing Universe.

Thinking in terms of Fractals and Self-Reference is very difficult when you believe in a Hierarchical Causal Structure. The Big problem with this Paradigm is that it leads to highly complex models. More important this Scientific Approach leads to a Worldview where Mind, Body, Nature, Science and Religion are completely disconnected.

The Old Scientist of Egypt used a Theory of Everything. Something Physical Science is looking for for many years. It is therefore not strange that important Physicists are using the Old Theories for Inspiration and start to believe that the Old Scientists were more advanced than we thought they were.

I believe they are Right. The only thing that is bothering us is their Language and their Metaphors. We have to spend a lot of time to Map their Universe of Discourse to ours.

To explain the last Four Deities we have to move a long way back to China.

The Nine-Fold pattern appears at the same time as the Pyramid Texts (2500 BC) in China and is represented by a Magic Square. This Magic Square was given by a Turtle (the Symbol of Orion) before the Great Deluge to a Chinese Emperor named Lo Chi.

Chi is the Chinese name for the Force of Life. According to Legend Lo Chi came from the Magical Land of Mu. Mu is the predecessor of the Lost Continent of Atlantis.

The name of the Magical Square is Shu, just like the Egyptian Deity of Control and Order.

The so called Lo-Shu Square represents a Control Cycle (called The Sheng Cycle). This Cycle was the Basic Pattern of all the Old Sciences in China. It is also a generator of Magical Tones (The Tools of Creation of Mu).

Tefnut, the Female Principle was represented in China by the Game Board. She represents Coincedence, Luck and Chaos, the Opposite of Order. The Chinese believed that the interference of the Circle of Shu and the Square of Tefnut created Synergy (Wu Wei).

A Wise Person only Acts at the Right Time and at the Right Place.

This Special Moment appears when Time and Space, Shu & Tefnut, Control and Desire, are in Perfect Balance.

The Sum of the Magical Quadrant is 15 (3×5). The Five, the Pentagle, Atum, is situated in the Middle.

The Cycle shows the Movement from the Void (0), the Point (1, Atum), the Line (1+1 = 2, Duality, Control & Desire), the Triangle (1+2=3, the Trinity), the Square (4, 2×2, the Four Forces) to the Pentangle (3+2 = 4+1 = 5, the Symbol of the Five Fold Being, the Human, the Image of God).

The Last Four Children of Atum, the numbers 6,7,8 and 9 are the Mirrors of the Four Elements.

They are Mirrors because the Sum of two Children is 10. Child 6 in the Upper Cycle corresponds with Child 4 in the Down Cycle.

The other important issue is the Rotation of the Cycle. The children rotate in a different way (Clock Wise and Anti-Clockwise).

When we combine the two rotational patterns a well-known Topological Structure appears, the Moebius Ring with the Atum in the Middle.

The Children live in the Downside of our Upside Universe called the Tuat, the Underworld.

The Four Children are responsible for the Path of Death and Reincarnation. Seth represents Destruction and Death.

Nephthys is associated with Mourning and Funerary Rituals.

Isis is the Queen of Magic. She restores the 42 parts (4+ 3×13),  the Sri Yantra) of Osiris. Osiris, the Good Shephard, represents the Nine, the End of the Cycle, The Resurrection.

The Resurrection of Osiris brings us finally back to the Story of Jezus.

The Nine-Fold Pattern of Lo Shu is also the basic pattern behind the Labyrint and the Earth Grid.

It is also the Basic Pattern of Ancient Story Telling discovered by Marie-Louise Von Franz who took over the Work of Jung (Number and Time: Reflections Leading Toward a Unification of Depth Psychology and Physics).

The First Four Deities represent the well-known Four Elements or the Four Forces (with the Void in the Middle) but the last Four Children of Atum are unknown. They are related to the Underworld, the Place where the Souls exist when they are reincarnated. There is a Physical explanation possible with far reaching consequences.

Current Physics is unable to explain the so called Dark Matter. A Huge amount of Matter in our Universe is affecting Gravity but Invisible. An explanation is the existence of Seven Mirror-Universes (7+1, 1= Atum, the One).

These Universes look like our Universe but they are equipped with a different Symmetry. During Creation the Universes took their own course.

The Four Forces of the Underworld could be associated with our Mirrors. If this theory is true the Invisible Mirror Universe is the place where the Souls exist in their period of Re-Generation.

They are able to communicate through the Void of Atum (now called a Worm-Hole) with our Universe.

The Mystery Religions are not Theoretical. They are Aimed at Experiencing the Mystery of God. The Nine-Fold pattern is about the Enfolding of the Primal Void into the many Levels (42) of the Material World. The pattern also describes a Way Back.

The first Trinity was a Union of the Opposites with the Void in the Middle. To Move Back into the Void the Human Opposites, Mind and Body, have to be united again in the Heart. If this has happened the next step is to unite the Opposites in the Material World.

This all can be summarized in a Simple Statement of the Parsi-Religion, the old Cult of Mitrash: Good Thoughts, Good Words and Good Deeds.

LINKS

An Interview with Timothy Freke co-writer of the Jesus Mysteries about the Gnostic Movement

The Jesus Mysteries

The Influence of the Mystery Religions on Christianity (Martin Luther King, 1950).

Myth of Osiris and Isis

About the Bnbn Stone and the Arc of the Covenant

About the Mystical Game of Chess.

About the Magic Square of Shu and the Tones of Creation of Mu

About the Heart

How to Restore The Balance in A Material World

About the Nine-Fold Pattern and Story Telling

About Osiris and the Resurrection (by Vincent Bridges).

About Celtic Christianity

Tetramorph

The tetramorphs are four angelic beings, drawn from Babylonian symbolism in a vision of the Hebrew Prophet Ezekiel:

As for the likeness of their faces, they four had the face of a man, and the face of a lion, on the right side: and they four had the face of an ox on the left side; they four also had the face of an eagle

The beasts are later described in the Revelation of John: “And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle.”

The four Babylonian symbols represent the four fixed signs, the Cross of the Zodiac, Leo, Taurus (Bull), Scorpio (Eagle) and Aquarius (Human).

They are related to the four ancient elements of Air, Water, Earth, and Fire, the four evangelists (Mark/Lion, Luke/Bull, John/Eagle, Matthew/Human), the four Seasons and the four possible Views on the world (Rules (Lion), Senses (Bull), Emotions (Human) and the Imagination (Aquarius) of Will McWhinney.

zodiac

The Twelve parts of the Zodiac are the twelve (4×3) possible combinations of the Four Tetramorph.

The tetramorph themselves are combinations of the same aspect (the Bull = SensesXSenses).

Will McWhinney calls the twelve combinations “Games” or “Conflicts” because it is impossible to Unite the Four Tetramorphs.

They represent a Tension or a Force. We have to learn to Balance the Four Forces so they are able to Unite in the Center, The One (the Thirteen).

The Zodiac denotes an annual cycle. The constellations also move in a cycle, called the Precession, with a duration of 25,800 years. The Precession is moving retrograde (in the opposite direction) of the movement of the Sun in the yearly Zodiac.

The precession is an indicator of the cultural or religious state of our World. During the phase of the Pisces many Fish- and Water related symbols were used.

It is very interesting to see that the Roman Church is based on the worldview of a very old precessional symbol, the symbol of St Peter and St Mark, the Lion. In the Roman Church the Sins (the Senses) of the Bull have to obey the Moral Rules of the Lion.

Starting about 200 BC, Pisces, The Fish, became the ruler of the cycle of precession. Love thou Neighbor, became the object of Early Christianity. The Roman Church, an extension of the Empire of Rome, was never able to implement the Social Vision of the Fish.

It remained a hierarchical controlled structure with the Pater (Peter), the highest rank in the hierarchy of Mithras (The Killer of the Bull), at the top.

We are now moving from the State of Water into the State of Air (Imagination, Creation). The Social Structures of the Church will be replaced by Connected Individuals who want to Share and Express a Personal Mystic Experience.

The view of John the Evangelist, the view of the Mystic and the Poet, is hidden in the Inner World, the Imagination, of the Human. According to the Mystics the Outer World is an Expression of the Creative Power of this Inner World.

John the Evangelist was a disciple of John the Baptist before he became a disciple of Jesus. John the Baptist used Water when he baptized Jesus. He initiated John the Evangelist and Jezus into the Gnostic Mysteries. Jezus relates John the Baptist to the prophet Elija (Elias). (“there has not been raised of those born of women greater than John the Baptist. … if you are willing to accept it, he is Elias … the one about to come.” (Mt 11:9-14)).

John the Baptist

The symbol of John the Baptist was not the Eagle but its antagonist, the Dove. When we look at the symbolism of the Dove we are able to detect who John the Baptist really was. John the Baptist represents Elija, Vishnu, Oannes, Enki and Ea, the Creator of our Universe, the Lord of the Waves. The Dove is represented in the Zodiac by the Pleiades, the Center of the Cross of the Universe.

In the next part I will give you a very brief introduction into the Believe System of the Mystics.

It is very important to understand that the Mystics believe that the Creator of our Universe is not the creator of the Whole, the creation itself. The process of Creation is an Act of the Imagination of the One, a formless Entity also called The Light or the First Logos, the Word. The One has delegated the process of creation to other creators who are an emanation of the One.

In the beginning was the Word (Logos), and the Word was with God, and the Word was God“.

A creation of a creator is able to create his own reality. One of the creations is Earth and the Humans on Earth are also able to create their own reality with their Imagination which is an expression of the Imagination of the One.

The One splits itself in many parts. The first creation, the Second Logos, is the Two, The Cosmic Father and Mother (Light, Darkness, Yin, Yang). The One, The Cosmic Father and the Mother are the Trinity represented by the Letters I (I am the One), A (The Beginning) and O (the End). (Revelation 1: 8: I am, the Alpha and the Omega). IOA comes back in the name Ioa(ness),the Fish-man, John and the IOROBA of Africa.

The Human is the last step in the creation. He is a five-fold creature, a combination of the Four Forces of the tetramorphs and the Light of the One.

Our Universe is one of the creations of a creator called the Demiurge (Ea, Enki). The Human Soul is in exile in the creation of this Demiurge. There are many universes and Earth is part of one of these universes. Earth is part of the (Dark) Material Universe.

The Soul, the Sparkle of the Light, will eventually return to the One. It is helped to return to the One by other Souls (Angels, Archangels) to reach ‘the Worlds of Light’. One day the world will be saved when Oannes, Enki, Vishnu, Jesus comes back.

Our Reality is governed by a Cyclic Process. This process is created by the Demiurg to keep the Souls in the Black Material Universe. Planets and stars influence fate and are also places of detention after death.

The Book of Destiny, the Book of Revelations, created by the Demiurg and written in the language of ancient Astrology, describes the Cycle. The Souls have to Jump out of the Cycle, through the Hole in the Universe, to reach the World of Light of the One. The Hole in the Universe is in the Centre of the Rose, The Heart.

Mysteries (Rituals, Sacraments) purify the soul, to ensure her rebirth into a spiritual body, and her ascent from the world of matter. The Knowledge of the Mysteries is hidden. The Hidden Mysteries are revealed by the Light, the First Logos, at the time when the Seeker has stopped looking for the Answer to all his Questions. At this moment of complete silence The Light Leads the Way.

John the Evangelist and his mystic woldview can be found in many old and almost extinct religions: Manicians, Coptic, Druze , Alawites, Essenes, Mandaeans, Chaldeans, Valentinians ,Cathars, Sufists and Armenians.

IOnA is a small island in the Inner Hebrides of Scotland (Scota) that has an important place in the history of Christianity. Iona formerly named Innis nan Druidhneach (the Island of the Druids) was a primary seat of learning for the pre-Christian Celtic Druid Magi until St. Columba, the Dove, was exiled from his native Ireland (Tara).

st_columba

St. Columba founded a monastery on Iona with 12 companions. Iona’s fame as a place of learning and Christian mission spread throughout Europe. Iona became a holy island where several kings of Scotland, Ireland and Norway came to be buried.

St. Columba later came back to Kells, close to Tara, and created another Monastery. One of the most important relics that was taken from Iona to Kells is the Book of Kells.

The most important mystical place in Ireland is called Tara. It is, according to legend, the place where the followers of Ioaness, guarded by the prophet Jeremiah (586 BC), accompanied by his scribe Baruch, and the daughters of Zedekiah, the last king of Judah, went in exile when Jerusalem was taken by the Babylonians under Nebuchadnezzar.

One of the daughters (Tea Tepi, Scota) marries Eochaidh the high king of Ireland. Jeremiah brings many important relics to Ireland including Jacob’s Pillow, the cornerstone of the temple of Salomon.

The religion that came out of Kells and Iona was very different from the religion that came out of Rome. It was the religion of the Celtic Druids AND the followers of John the Baptist called Celtic Christianity.

Celtic Christianity was completely destroyed by the English Rulers of Ireland and Scotland. Just like the Roman Church destroyed the Cathars and Islam destroyed the Druze. Celtic Christianity went underground and came back as The Kabbalists, the Alchemists, the Rosicrucian’s and the Free Masons.

We are now entering a new phase in the Zodiac called Aquarius (Imagination). The view of John the Evangelist will become the Spirit of the Time. It is not necessary to create a New System of Rules, a Religion. The Dove is silently waiting in our Inner World to move Outside to bring Peace to the World. The Rose of the Heart will slowly open without any outside pressure.

LINKS

About Celtic Christianity

About Celtic Mythology

About Celtic History

About the IORABA

How we Walked Around for Thousands of Years with Our Eyes Blinded

Pi or π is one of the most important mathematical constants. It represents the ratio of any circle to its diameter. The quest for the value of π is very old.

The oldest way to determine the value of π is to inscribe a circle within a regular polygon.

Archimedes of Syracuse (287-212 BCE) determinated that the value π was between 3 + 1/7 (22/7) and 3 + 10/71. He started with a hexagon and worked his way up to a polygon with 96 sides.

The numbers 3, 22 and 7 play an important role in the calculations of the old mathematicians. They found a relationship with music, colors and of course the planets.

The 3 stands for the “Law of Balance“, the Trinity. Two forces (Yin/Yang, Male/Female) expand and compress the center (-1, 0, 1). Everything expands and compresses.

The number 22 symbolized the circle and the cycle. This is reflected in the twenty-two letters in the cyclic Hebrew alphabet or the twenty-two cards in the cyclic Major Arcana of the Tarot.

There are 7 cycles and they are according to the law of balance divided in expansions and compressions on a “higher and lower level”.

(Mirror (-4),-1(-3(-1, 0, +1), -2(-1, 0, +1), -1(-1, 0, +1)), 0, +1(1(-1, 0, +1), 2(-1, 0, +1), 3(-1, 0, +1)), Mirror (+4)).

The 0 or the Void is the Mirror of the Mirror, the Self-Awareness, the Area, the Boundary, where the Cycle “Bounches Back“.

The relationship with music can be found when you have a look at the “Tones“. There are 7 “intervals” in an Octave (8) and 22 is the number of notes in three consecutive octaves.

The octaves contain a “deeper” pattern. Other numbers appear.

4 is the number of base-notes (Do), in three consecutive octaves. 8 is the number of fundamental notes in a single octave. The 3 octaves are each sub-divisible into 3 octaves apiece, giving an inward formula of 9 octaves, or 64 notes. So 8 is the constant and 64 is the square of it.

The deeper pattern can be understood if we look at a well-known measure, the Golden Measure. This measure can be written as F(n) = F(n-1) + F(n+1). As you see it shows the fundamental Law of Balance again.

The Golden Mean is called the Fibonacci series. The Fibonacci series can be seen in almost every part of Nature. The numbers of Fibonacci can be put into a spiral pattern (the logarithmic spiral).

Is there a Pattern that Explains Everything?

The most important concept to understand is the principle of Self-Reference. Self-reference can be seen in a Fractal but is also visible in the formula of the Golden Mean.

If “Everything is Fractal” we are able to explain everything with just two “laws”, the Pattern of the Fractal and the Enfolding of the fractal-patterns on different Scales. The Enfolding of the Fractal has to behave like the Fractal Pattern. It this way we have reached perfect Symmetry.

At this moment many scientists are looking for the “Basic Fractal Pattern“, the Grail of Science.

In essence they are rediscovering the knowledge of the “Old Mathematicians”. Many of them are aware of this. Old examples are David Bohm (“the Implicate Order”) and of course Einstein (“God is a Geometer”).

New examples are Luciano Pietronero and Laurent Nottale. They use the Logaritmic Spiral to explain the Fractal Structure behind Nature.

In February 1971 NASA (Pioneer 10 and 11) send a message to other civilizations in the Galaxy. The message was engraved on a gold anodized aluminum plague. Scientist tried to envision how they could show “What we are” and “Where we are”. They used fundamental laws to show a correlation between US and the Universe.

At this moment scientists are encrypting the message of old civilizations. More and more they discover that “The Old Ones” knew more about the fundamental laws than we know at this moment.

The idea to send a message to civilizations in the Time/Space-continuum is also not new. It was one of the major activities of the people that knew that their civilization would end by a cosmic catastrophe. They were the inhabitants of Mu and Atlantis.

They build huge structures like the Pyramids and engraved their message on Mother Earth. For thousands of years we just walked around and were unable to see them. Now finally just four years before the next catastrophe we are able to understand a little bit of what they wanted to tell us.

All of their knowledge was Encrypted and Stored in thousands of artifacts and stories. They were warning us but they also gave us entrance to their tools to survive, the Tools of Creation. They are hidden in the “Music of the Spheres” and can be translated into powerful magical incantations.

Those incantations can only be used by Magicians who have Cleaned themselves.

They have to be “Pure”, just like the White Light of the ONE hat emanates out of the SEVEN Colors of the Rainbow that are constructed out of THREE Basic Colors.