Een Nieuwe Kaart van het Bewustzijn?

Het Bewustzijn is een Innerlijke Ruimte

Naar de Samenvatting druk hier

Naar de Conclusie druk hier.

Jiddu Krishnamurti was door mevr Blavatsky, de oprichter van het Theosofisch genoodschap, gekozen als de Maitrea (Wereldleraar)maar wilde dat niet worden net als David Bohm er niet voor koos om Albert `Einstein niet op te volgen om de Implicit Order achter de Natuurkunde te onderzoeken.

Owen Barfield en Rudolf Steiner waren er in 1893 van overtuigd dat Het werk van de Romantici Goethe en Schiller nog niet klaar was en dat de Individuele Beleving meer waarde heeft dan een Generiek Wetenschappelijk Bewijs van het bestaan van die beleving.

de Bewuste Ziel

The Consciousness Soul constitutes “that part of the human entelechy which comes to expression in the history of the world during a period beginning in the fifteenth century (“Renaissance“) and extending far into the future beyond our own time” (O Barfield, Romanticism Comes of Age 129)”.

De Ontdekkingsreis van de Binnenwereld

In deze blog, een vervolg op de zoektocht naar de Samenspeling ontmoeten we Ontdekkings-Reizigers die in het Bewustzijn zijn gesprongen en nu terug komen met bijzondere ervaringen en gebieden waar men vroeger niet durfde of mocht komen.

Het is de grote vraag of we een machine nodig hebben om een wereldwijd collectief bewustzijn te hebben.

De vorige blog gaat over hoe ik een 200 jarig Patroon in de tijd ontdekte dat zicht geeft op onze toekomst.

Die toekomst had ik al Global Brain genoemd.

In deze blog probeer ik het Bewustzijn letterlijk in kaart te brengen door de analyse van de kennis en ervaring van de velen die door Uittreding (OBE), spontaan inzicht en/of contact met een hoger bewustzijn een stukje hebben mogen zien.

Ik probeer dit model te relateren met “Mystieke” theorien zoals de Kabbalah en de Zohar en de kennis die ik zelf direct of indirect heb ontvangen.

Interessant hierbij is dat er in sommige interacties “entiteiten” naar voren komen die erg veel lijken op mensen nu Engelen” worden genoemd en informatie verstrekken over het universum.

Zijn ze “echt” of een hallucinatie?

Hogere Dimensies

Jurgen Siewe is een voorbeeld van een spontane uittreding uit het lichaam die hem onmiddelijk in de vele Dimensies bracht die ons Bewustzijn omhullen. Dit is zijn website.
Itzak Bentov schreef vele boeken over zijn ontdekkingen. Die ontdekkingen kwamen voort uit een exploratie van zijn eigen bewustzijn wat zoals bij iedereen aan- en uit gaat (“A Wild Pendulum“,

waarbij we in de “tussentijd” de ruimte kunnen exploreren waar geen tijd is met onze intuïtie die volgens hem van de ziel is die constant in contact is met een observator die over alle Tijdruimtes zowel vooruit als achteruit heen kan kijken.

Er is veel meer Bewust dan de Wetenschap denkt.

Naast kunstmatige intelligentie kan kunstmatig bewustzijn een veel groter ethisch probleem worden temeer omdat de opkomende theorieën bewijzen dat veel organismen zoals bacterieen wel degelijk een bewustzijn hebben en we de vraag of het doden van deze organismen wel is toegestaan.

Wordt Westworld realiteit?

Komt er Kunstmatig Bewustzijn of bestaat het al los van de mens?

Global Brain

Het Global Brain is een infrastructuur die voortkomt uit het World Wide web wat erg lijkt op een netwerk van neuronen.

Het koppelt digitaal opgeslagen individuele herinneringen i.h.a. vastgelegd in Beeld Geluid en tekst.

Kunstmatig bewustzijn

Onze hersenen zijn gesynchroniseerd met andere hersenen die beiden vibreren en daardoor gelijk gaan lopen met andere hersenen die en/of dezelfde sleutel (“Ziel“) hebben (“vergelijkbaar DNA) of met hetzelfde bezig zijn zoals met elkaar (een ander mens, “verliefdheid, betrokkenheid”) of een gedeeld onderwerp zoals een Kerkdienst of een voetbalwedstrijd.

Het verschil tussen het simuleren van bewustzijn en het feitelijke bewust zijn houdt de filosofen al heel lang bezig.

Daarnaast wordt het bewust zijn verbonden met een moreel recht op blijven bestaan.

Is het uitzetten van een kunstmatig bewuste machine moord?

Synchronisatie van Hersenen

Model Menselijke Cognitie

Model cognitief systeem van de mens.

Met behulp van dit plaatje wat gaat over Perceptual Symbol Systems kun je zien dat de huidige opbouw van de technologie heel wat mist om een summier bewustzijn op te leveren dat op het menselijk bewustzijn lijkt.

Te denken valt aan een Lichaam met externe en interne waarneming, sociale relaties en situaties die worden herinnerd.

Een “global brain” lijkt op een samenwerkingsverband van zelfstandige breinen.

Is het ingewikkeld om ze te coördineren? of kan het ook met m.b.v. Synchronisatie?

Samenwerkende Chemische processen:

Het onderzoek van Geoffrey West naar de ontwikkeling van de cognitieve architectuur van de organismen van het kleinste (virus, bacterie) tot het grootste heeft vastgesteld dat een stad theoretisch ook een organisme is.

Is ieder organisme bewust?

Ieder organisme voldoet aan deze beperking: waarbij teveel actie weer wordt gestopt door een remmer waardoor het fluctueert met een bepaalde unieke frequentie.

Deze fluctuatie veroorzaakt synchronisatie.
Een actie-tegenactie-simulatie.

Bewustzijn of Technologie

Deze blog ging in erste instantie eerst over over het Global Brain, als een combinatie van technologie en bewustzijn of als een hogere vorm van bewustzijn zonder technologie.

Later kwam het probleem van het kunstmatig bewustzijn er bij.

200 jarige Cyclus

Deze blog is het vervolg op een  Blog waarin ik probeerde om 20 jaar vooruit te kijken en plotseling een bijzonder patroon in de tijd ontdekte, een cyclus met een frequentie van 200 jaar.

Referentiepunten voor dit patroon zijn 1789 en 1989 beiden momenten waarop een Volksbeweging een muur doorbrak in Parijs en Berlijn.

Het patroon blijkt veel te maken te hebben met de Synchronisatie van de Zon en de Planeten die een sterke activiteit van de zon oproepen (“zonnevlekken”) die ook ieen sterke nvloed lijkt te hebben op de synchronisatie van onze Hersenen.

Global Brain blijkt een Natuur-verschijnsel te zijn.

Mystieke Ervaringen

Mystieke ervaringen ontstaan als de Hersenen gesynchroniseerd worden.

Michael Persinger ontwikkelde een Bio-feedback-systeem (later de “God helmet” genoemd) waarmee het mogelijk is om spirituele ervaringen te genereren door het synchroniseren van de hersenen met een Electro-Magnetische golf.

Dat kan ook een gevolg zijn van een dominante exploderende Zonnevlek (Sun Flare).

Zonnevlam

Artist's illustration of the sun firing out large fiery looking solar flares.

Het bleek ook mogelijk om meerdere hersenen op afstand te synchroniseren en ze te synchroniseren met de Schumann-resonance,

God Helmet

De 1e versie van de brein-resonator was een helm.
Openbaar gesprek met het Team van Michael Persinger over de toekomst van de Helm.

Wereldwijd Onweer veroorzaakt Schumann Resonans waarmee de Hersenen in Alpha-staat resoneren.

Onze hersenen synchroniseren met de Schummann Resonanz, die het gevolg is van het ontladen van bliksem op bepaalde vaste plaatsen op de aarde.

De Zonnecyclus

De door mij waargenomen 200 jarige cyclus wordt de de Vries cyclus genoemd en heeft onder meer betrekking op Zonnevlekken.

Ze wordt verklaard door de effecten die de planeten in ons zonnestelsel op elkaar hebben die samen lijken op een metronoom, waardoor de onderdelen gesynchroniseerd worden.

Het effect op het klimaat is ook duidelijk. Het verandert regelmatig maar niet dramatisch.

Symmetrie in de Tijd

In de vorige blog ontdekte ik een cyclus met een een cyclustijd heeft van 200 (4×50) jaar.

Een referentie punt is de Franse revolutie in 1789 wat zich herhaalde in 1989 de val van de Muur in Berlijn.

Zo’n noment is ook het bezoek van John Dee aan Keizer Rudolf in Praag in 1586.

Hij was vlak daarvoor door een Engel bezocht die hem een nieuwe taal leerde.

Een vergelijkbaar moment is 1386 de tijd van de Kabbalah van Issaac Luria.

John Dee
In 1586, bezoekt John Dee, de astroloog en wetenschappelijk adviseur van Koningin Elizabeth I van Engeland samen met John Kelly Keizer Rudolf in Praag om hem zijn Alchemistische successen te tonen en hem in te lichten over zijn methode om met de Engelen te Spreken.

De korte periode dat Keizer Rudolf in Praag aan de macht was wordt gezien als het begin van een wetenschappelijke revolutie en het begin van de reformatie. Rudolf gaf zijn onderdanen de godsdienstvrijheid.

Praag ligt in de inslagkrater van een meteoriet en heeft daarom dezelfde kristallen als de meteoriet die de Kaaba produceerde.

Deze rode kristallen worden gebruikt om goud te maken en mensen te genezen.

Interesse? druk hier

Toeval

De vorige blog ging over een spelende samenleving, die ik een samenspeling had genoemd om de factor toevalligheid alvast een zetje te geven.

Er gebeurt van alles zonder dat we een causale verband kunnen vinden totdat de toevalligheid wel degelijk een patroon blijkt te vertonen en de wetenschap met de handen in het haar zit.

Quantum Mechanica

De denkers achter de quantum mechanica zoals Wolfgang Pauli waren er al lang achter dat er een wereld achter de wereld van de zintuigen ligt en die al heel lang werd beschreven met de alchemie volgens kenners afkomstig uit het oude Egypte.

Meten is Maken

Natuurkundige Experimenten gaven een niet te verklaren verband tussen de experimentator en het experiment waardoor er veel interesse kwam naar de werking van het bewustzijn.

Wat is DNA?

Toen het DNA was gevonden was de werking onmiddelijk duidelijk n.l. het was de programmeertaal van het leven en veel experimenten toonde dat ook aan.

Door fors te kuntselen vooral met kleine organismen als een fruitvliegje konden allerlei verbanden worden gevonden en het grote werk werd opgevat n.l. het in kaart brengen van het menselijk DNA.

Toch kwamen er ook zaken boven tafel die onduidelijk waren zoals het z.g. junk-DNA een oenorme hoeveelheid onverklaarbaar DNA.

Nu lijkt het er op dat we met ons Bewustzijn ons DNA kunnen veranderen en dat er veel meer communicatie tussen organismen is via het DNA waardoor ook anderen ons DNA op afstand kunnen aanpassen.

DNA is een Zender-Ontvanger, een Attenne

De mens kan zijn DNA met zijn gedachten aanpassen en dat kan over enorme afstanden.

Kundalini Awakening

Kundalini awakening kan spontaan plaatsvindt maar ook als gevolg van een groot gevaar of een verlies.

Het is een vreemde soms beangstigende ervarig die veel “oude pijn” ophaalt, enorme synchroniciteit opwekt en paranormale gaven doet ontstaan waardoor een andere werkelijkheid zich opent.

Als het “verkeerd” gaat kan het worden geinterprteerd als een psychose waarbij de behandeling meer schade veroorzaakt dan nodig is.

I.h.a is “aarden” voldoende”.

Het lijkt erg veel op OBE (Out of the body experience”) die ook spontaan kan optreden.

Verbeelding

In het begin van haar presentatie Jessica Sophie Corneille beschrijft haar eigen Kundalin sprong als het ontwaken in een vibrende wereld. Die wereld is ons “afgenomen” door een constante bevestiging van een andere kijk.

Lalita, She Who Plays

De schepper van onze wereld is een Spelende Vrouw.

Rond 2000 kreeg ik contact met Malcolm McEwen.

Hij had net als ik een Sprong van zijn Kundalini meegemaakt en moest naar Kashmir naar de Tempel van Lalita, “de godin die speelt”: https://www.templefolks.com/temple-pedia/lalita-devi-temple.html

Ik moest naar Keulen om onderzoek te doen naar de Magi, die mijn voorlopers bleken te zijn. Ik was een hele echte tovenaar en dat wist ik al lang. Ik was hier terug gekomen om de deur open te doen naar de “andere kant”.

Behind the Wall of the Vacuum lies another universe that is hidden by the polarization of the wall.

Gulden Snede

Malcolm ontving een reeks getallen die ik kon identificeren als de Bronze mean, een variant van de Gulden Snede.

De bronze mean is bijzonder omdat ze is gekoppeld aan de Sri Yantra, de meest heilige Yantra (“machine“). Het voorspelt een nieuwe fase in de ontluiking van het Universum.

Daarnaast is de Bronze mean verbonden aan de Trinity (driehoek) terwijl de Gouden Snede als Kettingbreuk is verbonden aan de singularity (“Bindu”).

De drie-eenheid in de drie-eenheid , de reeks van de Bronze mean die ook de Sri Yantra genereert nu toegepast op landbouw.
India, Lalita, She who plays.
Malcolm is een zeer ervaren architect.

De modellen in de PDF van malcolm lijken erg veel op de Boom des levens uit de Joodse Mystiek die in Spanje, Cordoba, zijn ontstaan en later door Isaac Luria in Safed (Chalilea) zijn uitgewerkt en in 1573 zijn gepubliceerd als de Etz Chaim.

Het visioen van Ezechiel is een astrologische beschrijving met een cherub opgebouwd met de vier kardinale tekens van de zodiac in het centrum zittend op een persische strijdwagen.

De Levensboom kan ook worden vormgegeven als een Cubus.

Het 1e woord in Genesis is Bereshit wat betekent “toen waren er zes” vlakken van de kubus.

Cube of Space

Dat staat allemaal beschreven in de Sēpher Yəṣîrâh.die ook uitlegt waar al de patronen btrekking op hebben..

Het is een combinatie van de 7 Planeten, de 12 tekens van de Zodiac en de Drie-Eenheid in totaal 22 verbindingen.

Die 22 verbingen bevatten ook het Alfabet van de Joodse taal.

De Sephirot bestaat uit 4 gestapelde driehoeken met een centrum Bron: Plaatje uit de PDF van Malcolm Mcewen.

Vrijmetselarij

Egypte

De vele lichamen

In Egypte worden er veel lichamen onderscheiden die voor een deel passen op wat wij de organen van wat wij pde ersoonlijkheid noemen (Zintuigen, Verbeelding etc) en ook onderdelen die in de “mystieke” takken overal ter wereld thuishoren zoals het lichtlichaam. Het lijkt erg veel op de ervaringen die mensen hebben als ze uittreden. Het Egyptische dodenboek gaat daar over.

Recente modellen van het Bewustzijn:

In de nabije toekomst zal er Kunstmatig Bewustzijn zijn dat niet van “echt” bewustzijn kan worden onderscheiden bterwijl het eigenlijk niet bewust is.

Het is het verschil tussen een Simulatie (net doen als of) en realiteit.

De meest gesteunde theorieën worden Integrated Information Theory en Global Neuronal Workspace genoemd..

Integrated Information Theory

Bewustzijn is De tijd dat een Een impuls door de hersenen blijft lopen.

Impulsen worden wel/of-niet doorgegeven.

Bewustzijn is een indicatie voor de connectie tussen de onderdelen..

Er ontstaan verschillende persoonlijkheden (bewustzijnene) door de herenen te Splitsen (Lobotomie).

Global Neuronal Workspace:

Het GNW-model kwam ook hier naar boven (“Blog over Anti-fragility).

De term “global workspace”komt uit de  Artificial Intelligence.

Het is een  losstaand geheugen dat kan worden gebruikt om samenwerkingsproblemen van gespecialisserde programma’s op te lossen.

Er is veel bewijs dat het  cortico-thalamic (C-T) system in bewuste ervaringen  de rol speelt van GWT.

Bewuste ervaringen spelen de rol zender- en ontvanger in het brein dat bestaat uit een gedistribueerd netwerk van gespecialiseerde niet bewuste corticale netwerken. 

De rol van de taal.
Bewustzijn en machines.

OBE Out of the Body Experiences

Entrainment Robert Monroe Gateway

Het CIA-document waar de video over gaat staat hier beneden.

Timothy Leary

Introductie in het werk van Timothy Leary.Pa

Joodse Mystiek: Kabbalah en Zohar

Luria

Alchemie

Dit zijn drie video’s van een voordracht van de recent overleden onderzoeker Vincent Bridges, die het verhaal van de alchemie vertelt vanuit de bron Egypte met als focus het bezoek van John Dee aan Praag waarbij hij samen met zijn partner Edward Kelley de keizer het maken van goud toonden en een communicatie-techniek om met Engelen te praten.

Alhowel dit allemaal erg onwaarschijnlijk klimkt zijn er vele verslagen van dit soort ontmoetingen zelfs met bekende nederlanders die er over hebben gepubliceerd.

Cosmologie

Overslaan samenvatting druk hier

Samenvatting

Patroon

In de vorige blog probeerde ik om de komende 20 jaar te voorspellen. In die voorspelling kwam het Global Brain naar boven.

Ik ontdekte toen een 200-jarige cyclus die ik recent ook tegenkwam in een artikel over patronen in de Zonnecyclus.

Toen ik het patroon toepaste kwam ik uit op beroende Alchemist John Dee, de wiskundige van Queen Elizabeth I en het ontstaan van de Kabbalah, een systeem dat Malcolm McEwen ook doorkreeg toen zijn Kundalini sprong wat bij mij vlak daarvoor was gebeurd.

Voldoende materiaal om alles weer op een rijtje te zetten en oudere blogs te hergebruiken.

Het is uiteindelijk een zoektocht te worden naar het Hogere bewustzijn, een fenomeen waar steeds meer mensen mee worden geconfronteerd.

Menselijk Cognitie

onze Cognitie is niet semantisch maar chemisch van aard.

Het betekent dat patronen in organismen altijd kunnen worden uitgezet (inhibition) als een bepaald evenwicht (Homeostasis) wordt overschreden.

Het betekent ook dat ons bewustzijn met hoge frequentie aan en uit wordt gezet wat resonantie oproept waardoor onze hersenen met elkaar en andere processen met dezelfde frequentie worden gelijkgeschakeld.

Niets

De vier kijken op het menselijk systeem zijn allemaal elkaars tegendeel wat betekent dat hun doorsnede de lege verzameling (Bindu, Tao, Niets,..) is die in vele culturen een bijzonder plaats inneemt als Schepper.

De komende Spong van het Bewustzijn

Mystieke ervaringen

Alle systemen die een periodiek gedrag vertonen (“pendulum”) synchroniseren als ze zijn verbonden.

Het pendulum van Walter Russell‘s Potential is de batterij die wordt gevoed door de Creativiteit en twee krachten doet uitslaan en terugkomen die Geven en Nemen en elkaar opheffen.
Het 200-jaar-patroon loopt van 1789-1989 waarna weer een nieuwe potentie wordt opgebouwd in de zestiger jaren.

Het model van de slinger die beweegt tussen orde en niet-orde staat links.

Orde en niet-Orde is de lege verzameling die Niets (o objecten) beschrijft.

Als mensen synchroniseren synchroniseren hun Hersenen ook.

Mensen kunnen gesynchroniseerd blijven op enorme afstanden maar ze kunnen ook gesychoniseerd raken met een magnetische veld wat mystieke ervaringen oplevert.

Patronen in het zonnestelsel verklaren Zonnevlekken

Gisteren kwam ik er achter dat er een 200-jarige cyclus bestaat vernoemd naar de ontdekker de vries, die nu een verklaring biedt voor zowel Global warming als de zonnevlekken.

Ze zijn een gevolg van de interacties van de planeten (inclusief de aarde).

Het onderzoek naar dit soort patronen zou je ook Astrologie kunnen noemen en dat was het ook.

Ik vermoed dat men al lang geleden door stelselmatig onderzoek achter deze verbanden is gekomen.

Ontmoeting Malcolm

Rond 2000 kreeg ik contact met Malcolm McEwen die net als ik een enorme spirituele ervaring (een Kundalini Awakening) had gehad waardoor hij naar Kashmir werd gestuurd.

Hij kreeg een patroon door dat aangeeft welke sprong ons bewustzijn gaat maken.

Het beek een bekende reeks te zijn, die de Bronze Mean wordt genoemd.

Die heeft weer van alles te maken met de Sri Yantra en net door Roger Penrose en Paul Steinhardt ontdekte patronen (Tilings) die ook te vinden waren in het Alhambra.

Penrose Tiling.

Bewustzijn

Op dit moment zijn er twee concurrende theorieen over bewustzijn n.l. Integrated Information Theory en Global Neuronal Workspace.

De laatste gaat uit van vele “onbewuste” delen van de hersenen die ook niet gesplitst kunnen worden en een bewust deel, de thalamus.

De tweede probeert een criterium te ontwikkelen waardoor we kunnen vaststellen of een systeem bewust is wat (mijn interpretatie) slaat op uniekheid, originaliteit of het principe van het genie Leibniz die de alle kennis van de renaissance had gestopt in een fusie van Alchemie en Logica.

Thimothy Leary experimenteerde veel met hallucinerende middelen en ontwikkelde een model van het bewustzijn.

OBE (Out of the Body Experience)

OBE’s komen spontaan maar kunnen ook het gevolg zijn van extreme stress (Ongeluk , Operatie)

Robert Monroe heeft zijn eigen spontane OBE aangewend om het buitengebied van de geest erst zelf te verkennen waarna hij zijn kaart, hulpmiddelen en ervaringen op de markt heeft gebracht.

Monroe maakt gebruik van oscillerend geluid (Hemi-sync) om uit te treden. Het geluid synchroniseert de hersendelen. Hetzelfde effect wordt bereikt met meditatie.

Opvallend is dat (a) de OBE’s cultuur/geloof-afhankelijk zijn maar dat er achter deze ervaringen een standaard patroon zichtbaar wordt zoals verschillende “hemels” en een central uitstation (“the park”).

Joodse Mystiek

Daarnaast hoop ik wat meer te vinden in de Joodse Mystiek en dan vooral in de Zohar en Kabbalah en het werk van Luria

Alchemie

Vincent Bridges vertelt het verhaal over de Alchemie in 3 delen van de Kaaba tot aan Praag.

terug naar begin druk hier.

Cosmologie

Het boek de Wild Pendulum bevat een mooie samenvatting van de huidige natuurkunde inclusief het eindeloos zichzelf herscheppende.

Einde samenvatting

Terug naar begin druk hier

Conclusie

De Kaart van Robert Monroe

Het langdurige collectieve onderzoek m.b.v OBE van het bewustzijn door Robert Monroe heeft indrukwekkende resultaten opgeleverd die nog niet tot iedereen zijn doorgedrongen.

OBE

Een OBE is een Out of Body Experience.

Mensen ervaren spontaan of bewust gestuurd door drugs of een machine die bijvoorbeeld de hersenen synchroniseert een andere werkelijkheid.

Het lichaam wordt niet gehinderd door de wetten van onze Tijd-Ruimte kan door materie heen gaan en in andere dimensies bewegen die op een ander vlak liggen (90 of hoger graden gedraaid).

M.bv. een OBE kan men ook andere technieken toepassen om “elders” bij vol dagbewustzijn te gaan waarnemen zoals Remote Viewing.

Staat Waarnemen los van het Lichaam?

OBE maar ook een vergelijkbare Near Death Experience (NDE) bewijst dat we los van ons lichaam via een andere hoek of een andere plaats op een ander tijdstip kunnen waarnemen.

Dat roept de vraag op of onze zintuigen wel “echt” gericht Waarnemen.

Electro-Magnetische Velden bevatten Structuren

Experimenten met de “God Helmet” laten zien dat E/M-velden Beelden en ervaringen oproepen. Ons dag-bewustzijn wordt gestuurd door andere frequenties dan ons nacht bewustzijn.

We reageren sterk op de Schumann Resonanz. Die reageert weer sterk op het “Space Weather”.

ANPA

De ANPA is een organisatie waaraan wetenschappers deelnemen die de wetenschap weer op het pad van de werkelijkheid willen brengen en onnodige abstractie willen verwijderen.

Hoe kun je als wetenschapper anders naar de werkelijkheid kijken?

‘Wat is Bewustzijn?

Spirit: de Heilige Geest

Inspiratie komt van de Heilige Geest die binnenkomt.

Het is de creatieve kracht die het oude eerst verniet-tigd.

Ziel: Eeuwig hetzelfde?

In de tijd voor de verlichting had de mens een Ziel die buiten het lichaam kon voortbestaan.

Zon en Maan

Het dagbewustzijn (Zon) wordt als de norm beschouwd.

Als we slapen Dromen we en dat wordt nog steeds gezien als een effect van een onder-bewustzijn vaak ook nog verbonden aan een collectief bewustzijn waarin er zaken moeten worden “verwerkt”.

Tussen wakker en slapen valt het bewustzijn periodiek uit.Dat geldt ook voor de werkelijkheid zelf.

Synchronisatie

Als een systeem herhalend met een bepaalde frequentie aan en uit gaat gaat het resoneren met andere “trillende” systemen.

Dat heeft te maken met de “onderlaag”, het “Zero-Point-Field, wat een brug blijkt te zijn tussen twee spiegelbeeldige universa.

De spiegelbeeldige universa komen ook terug in de OBE’s waar ze de mogelijkheid bieden om door “wormholes” naar een andere tijd-ruimte te springen.

Ons spiegel-universum is wat bij ons de “Hemel” wordt genoemd en bevat ook vele overleden familieleden die druk bezig zijn met “bijkomen” en “nieuwe projecten”.

De grens naar het “nieuwe gebied” is een prachtig park en lijkt daarmee op het Paradijs.

Adem In-en-Uit

Het Bewustzijn Ademt.

Het wordt gevoed door de In-Spiratie (de Spirit komt naar Binnen) en Uit zich middels de Intuïtie.

Tussenin op het Evenwichtspunt herschept de Verbeelding de Buitenwereld.

De Filosofie van Owen Barfield

Het Bewustzijn gaat Aan en Uit

Leven na de Dood

Voortbestaan na de dood, Reincarnatie-herinnering, contacten met Engelen en spontane Verlichting worden door het huidige wetenschap nog steeds in de categorie Bijgeloof, Paranormaal of Geestesziek geplaatst.

De Renaissance

De Renaissance (“wedergeboorte”) begon toen Plato werd herontdekt door de bestuurders van Florence in 1462.

Djed en Djehuty.

Die bestuurders bleken nog veel meer geïnteresseerd in Hermes, Thot, (Djhuty, de Egyptische uitvinder en maat van Ma-at.

De Djed is de slang van de Kundalini geassocieerd met de Vuurvogel.

De vuurvogel zat op een zuil midden in Heliopolis.

De Tijdlijn beneden gaat uit van een periodiciteit van 250 jaar, 5xde periode van de Kondratiev-cyclus.

Ze laat zien dat onze tijdgeest in 1950 is omgeslagen naar een periode van Integratie waarin er een nieuwe religie zal komen die wellicht zal zijn gebaseerd wordt op een Global Brain (Collectief Bewustzijn).

Paradigma Sprong

De techniek is er aan toe, de mensheid ook alleen de wetenschap zal een enorme paradigma-sprong moeten maken.

Hier zijn vele “alternatieve” wetenschappers mee bezig (bijv de ANPA).

Uitzoeken Wat dat de sprong behelst is het doel van mijn eigen onderzoek.

Het komt allemaal neer op het verlaten van het dualisme wat alles in hokjes hakt die elkaars tegendeel zijn waardoor het verenigen een paradox lijkt te zijn.

Tijdlijn

De tijd na de val van de muur in berlijn wordt in de sociologie de Singularity genoemd.

Ik noem hem de samenspeling wat bewust een combinatie is van samenleven en spelen.

Aquarius, een Enorme Stroom van Levensenergie

De grootste cyclus van de aarde, de precessie start helemaal weer overnieuw en laat een enorme stroom van levens-energie (“chi, prana) zien.

Chi wordt in de Biofysica Biophotonen genoemd.

Het wordt in de hermetische geschriften gezien als de opening van de laatste trompet (of een vat), een term voor het vallerhoogste Chakra wat duidt op Verlichting. Iets wat steeds meer mensen ervaren.

De Spiraal van de Tijd in de Kathedraal van Chartres.
Aquarius. Het tijperk van de Vissen stroomt in de Melkweg. Het tijdperk van de Vissen is het tijdperk van de dualiteit (“Goed en Kwaad).

Zonnevlammen genereren sterke Magnetsche Velden

De 200-jaars cyclus verklaart de activiteit van de zon en de pieken van de zonnevlammen die sterke magnetische velden genereren die weer invloed hebben op de hoieveelheid Spiritituele ervaringen.

De Nieuwe kaart van het Bewustzijn

Er zijn honderden boeken en websites over OBE. de boeken van Robert Monroe zijn het meest systematisch geordend.

Ze tonen een enorm landschap met allerlei transitiepunten.

Het is voor mij duidelijk dat OBE’s altijd aan de orde zijn geweest en dat de mensheid al heel lang het bewustzijn aan het exploreren is met natuurlijk opmerkelijke resultaten door wat wij “mystici” noemen.

Ieder geloof kent zijn eigen onderzoekers en tecnieken zoals de Sufi, die roteren en daardor in trance geraken.

Er zijn ook mystici/wetenschappers, mensen die hun ervaringen systematisch hebben geordend soms geholpen door Engelen.

Isaac Luria

Een uitzonderlijk talent was Isaac Luria.

Terug naar het Paradijs

De Slang in het paradijs was een symbool voor de Kundalini.

Adam en Eva worden verboden om met deze kracht te experimenteren en dat is trecht.

De explosie van de slangen-energie geeft niet alleen veel “paranormale” kracht maar start een proces van schoonnmaken dat vele generaties vooruit en terug kan meenemen.

De spriraal gaat omhoog maar komt ook ergens vandaan.

Ze komt uit het niets en het niets is niet niks.

Het is het midden tussen het positieve en het negative o, wat op een ei lijkt.

De levensenergie gaat toenemen en daarmee de interactie met het spiegel-universum waardoor vele onbekende paden worden opengezet.

We kunnen meescheppen maar voordat we dat kunnen zullen we moeten kunnen verbeelden en de waarde van de beelden kunnen inschatten.

Daarom zijn de oude Deugden waardevol.

Geel en Groen zijn samen het spel van Lalita dat nieuwe spellen speelt.

Geel bereikt het “Rood van de Actie door te experimenteren en

Groen bereikt Blauw waardoor er een gedragen plan kan komen dat maakt of uitlegt waarna de cyclus weer kan starten.
Verder naar de spelende mens druk hier

Terug naar begin? druk hier.

About Alchemy and Logic

When thou hast made the Quadrangle Round, Then is all the Secret found”. George Ripley (d. d 1490).

This blog is about Logic, Alchemy and the relationship between Logic and Alchemy.

Ripley, The alchemist knew that History Repeats itself All the Time. That’s why you know when you are full Circle or when the Square is Round.

Alchemy is the old Egyptian Art of Transformation summarized in the Latin expression Solve (break down in separate elementset Coagula (recombined coming back together (coagulating) in a new, higher form)..

Classic Logic is based on the Square of Opposition of Aristotle.

This square was discussed for more than 2000 years. Recently scientists detected that the Square is really a Cube. It misses an extra dimension.

The Square describes  the six oppositions (“dual combinations”) of possibility (“some”, Particular Affirmative), necessity (“all”, Universal Affirmative), not-possibility (“not some”, Particular Negative) and not-necessity (“not all”, Universal Negative).

Geometric Logic is a part of Modal Logic which is a part of Logic.

In Geometric Logic the Linguistic Representations of Logic are mapped to the Graphical Representations of Geometry.

Modal Logic works with the notion that propositions can be mapped to sets of possible worlds.

The idea of possible worlds is attributed to the famous mathematician Gottfried Leibniz (1646-1716), who spoke of possible worlds as ideas in the mind of God and argued that our actually created world must be the best of all possible worlds. Possible worlds play an important role in the explanation of Quantum Mechanics.

Alchemy is based on the Square of the Four Elements. The Four Elements are oppositions. The oppositions of Alchemy are related to the oppositions of the Square of Opposition of Aristotle in an orthogonal model. They form an arc of 90 degrees, which makes Alchemy the complex part (imaginary) of Logic.

In his work De Arte Combinatoria Leibniz developed a general theory of science that was based on a fusion between Alchemy and Logic.

The four Elements of Leibniz
The two Rotated Squares of Leibniz combine the square of logic of Aristotle with the square of Alchemy both based on oppositions of oppositions.

In this blog I will explain Alchemy and Logic and show that Alchemy and Geometric Logic share the same geometry, the Hexagon (the Seal of Solomon), which is a 2D-mapping of the Cube of Space of the Sefer Yetsirah.

Leibniz calculating machine
Drawing of Leibniz’s calculating machine, featured as a folding plate in Miscellanea Berolensia ad incrementum scientiarum (1710), the volume in which he first describes his invention.

About Alchemy

One of the most complicated ancient architectures is the architecture behind Alchemy. The architecture of Alchemy is full of strange concepts and allegories.

Alchemy comes from the Arabic al-khemia meaning the Black Soil of Egypt (or the ((Egyptian) Black Art). Alchemy is the art of transformation.

Alchemy is an ancient science that was practiced all over the world. The most famous teacher was called Hermes Trismegistus in Greece and Thoth in Egypt. The old science of Hermes came back in the Renaissance.

The essence of Alchemy is called REBIS (Res Bina), Double Matter. REBIS is the end product of the alchemical magnum opus or Great Work. It is the Fusion of Spirit and Matter (the Body). Spirit is the Creative Part of the Human.

Double matter is sometimes described as the divine hermaphrodite, a being of both male and female qualities as indicated by the two heads within a single body.

The Great Work is the chemical and personal quest to create Double Matter, the Philosopher’s Stone, Spirit in Matter.

The Stone is the agent of chemical transmutation, and the key ingredient in the creation of the elixir of life, said to heal all diseases, induce longevity and even immortality.

In current Physics  transmutation is proved at room temperature in a proces called Cold Fusion.

In Physics one explanation for the fusion between Quantum Mechanics and Gravity is called the Wheeler Feynman Absorber Theory. In this theory the Future causes the Past and vice-versa. We are always in the Now, the Middle between Past & Future.

The Future and the Past are created by the Intention of the Observer, we call Measurement.

The Philosopher Stone
The Philosopher Stone

The aim of the Great Work is a fusion with the One (the Blazing Star, Saturn, Point) that is divided in the Two (Sun & Moon, Male & Female, Line) and the Four Planets (Square), the 12 (4×4-4) Constellations or more structures based on a power of a power (of a power….)  of 2. The Great Work moves from 2**N, …., Sixteen to Four to Two to One (or from one to two to four) in a Spiraling Spiral Motion.

The One, to which the elements must be reduced, is a little circle in the center of the squared figure (the cross). The cross is the mediator, making peace between the opposition of the planets.

The First Matter is the primordial chaos comparable to what we now call the vacuum, the state of lowest energy. This state contains all possibilities.

It can be looked on as an unorganized state of energy  that is the same for all substances and exists in an invisible state between energy and matter.

The First Matter is the One, the Point in the Middle of the Circle. In current physics a point is called a singularity or a black hole.

Alchemy is about Recombination

Alchemy is about re-combination summarized in the Latin expression Solve (break down in separate elementset Coagula (coming back together (coagulating) in a new, higher form).

Solve and Coagula
Solvite Corpora et Coagulata Spiritus (“dissolve the body and coagulate the spirit”).

Earth (Body) becomes Water (Spirit) by dissolving it in some solvent. Water becomes Air (a moist vapor) by boiling, which further heating turns into Fire (a dry vapor).

Finally Fire becomes Earth by allowing the vapors to condense on a solid material (a stone).

The circulation may repeat if it is done in a reflux condenser, such as the Pelican or kerotakis.

The Pelican is the Symbol of the Heart Chakra the connector between the Upper- and the Lower Triangle of the Body.

Kerotakis
Destillation

According to the early alchemists, the four elements—fire, water, air, and earth—come into existence via the combination of specific qualities, recognized as hot, cold, wet, and dry, being impressed on to the Prime Matter. For example, when hot and dry are impressed on the Prime Matter, we have fire.

(Hot and Cold) and (Wet and Dry) are oppositions. Their fusion is the empty set.

(Hot or Cold) and (Wet or Dry) can be combined -> (Hot, Wet), (Hot, Dry), etc.

The Cold allows substances to get together. The Hot is the power of separation.

Wet things tend to be Flexible (Fluent, Movement, Self, Not-Agency) whereas Dry things are fixed and structured (Agency, Resistance, not-Movement).

When the qualities are changed, the elements themselves are changed. Adding Water to Fire substituting wet for dry; hot and dry becomes hot and wet: steam, or Air.

As you can see in de picture below Hot & Cold and Wet and Dry are Binary Opposites (“lines”) that are voided by the central cross, the point of the Empty Set, The Void (A and not-A -> Empty).

Hot & Dry = Fire, Hot & Wet = Air, Cold & Wet = Water and Cold & Dry = Earth.

There are four types of Trinities the Passion-trinity (Dry, Wet, Warm), the Structure-trinity (Dry, Wet, Cold), the Resistance-trinity  (Warm, Cold, Dry) and the Movement-trinity (Warm, Cold, Wet).

The Square rotates. The wheel of the Square is driven by the four qualities. Wet on the rising side, Hot on the top, Dry on the descending side, and Cold on the bottom.

The start is powerless (Cold). By becoming more flexible (Wet) success and power comes (Heat).  At the top Rigidity (Dry) undermines the system and it falls back to a powerless state.

The Four Triangles
The Four Elements arise out of the Quintessence, The Fifth Element, The Symbol of The Heart Chakra, the Seal of Solomon

The four Elements all share the Triangle of the Holy Trinity. Every Trinity is seen from another perspective.

The two triangels, The Up-triangel and the Down-Triangel, are Opposites that are created out of two triangels that contain two Opposites that are fused. Humans are opposites in opposition.

Humans are FourFold

Humans are part of the Bilateria,  animals with bilateral symmetry.

Humans can be described as a fusion of two mirrored bilateral triangles, the Up-triangel related to the Top of the Body (Mind) and the Bottom-triangel of the lower Body both connected by the Heart. The two triangels and the separate triangels have to be balanced.

The principle of Balancing the two Triangles of Top & Bottom of the Body is represented by the Egyptian Goddess Ma’at who weights the Heart (the connector of Up and Down) of the Dead with her Feather (Nothing).

As you can see the Square of the Cycle of the Four Elements is visible in the picture below. The total picture shows a Hexagram with a Center (The Cross).

The points that are missing in the Square are the top- and the bottom of the two triangels which are the Whole (Up, Heaven) and the not-Whole, Emptiness, the Bottom (Hell).

The Seal of Solomon
The Seal of Solomon

A hexagon is a 2D-projection of a Cube.

The hexagon of Solomon can be transformed into the Cube of Space of the Sefer Yetsirah.

Cube of Space
Cube of Space

The Cube of Space can be transformed into the Tree of Life. The Tree of Life also called the tree of knowledge or world tree  connects heaven and underworld and all forms of creation and is portrayed in various religions and philosophies all over the world.

pilgrim mecca hajj
The Kaaba is the Cube of Space related to Saturn the Point in the Center of all Rotations. The people simulate the Rings of Saturn, the Son of the Sun.

The Spiral of Alchemy is about the Chemical Transformation of the Body by the Conceptual Transformation of the Mind.

The Tree of Life shows the levels/scales (three) and possible paths of the Opus Magnum, the alchemical journey.

About Truths for a Fact and Truths for a Reason

People have always believed in the fundamental character of binary oppositions like Hot & Cold and Wet & Dry are used in Alchemy.

In this part we move to the Field of Logic. In this case Hot/Cold and Wet/Dry transform into Necessary /Not-Necessary and Possible/not-Possible.

Chemical Wedding (Union of Opposites)
Chemical Wedding (Marriage of Opposites)

Oppositions can be divided in:

 1. Digital oppositions, contradictories, contain mutually exclusive terms (Gender (Male/Female)).
 2. Analogue oppositions, antonyms  or contraries: contain terms that are ordered on the same dimension (Temperature (Minimum->Cold/maximum->Hot)).
Square of Opposition
Square of Opposition

The doctrine of the square of opposition originated with Aristotle in the fourth century BC and has occurred in logic texts ever since.

The logical square is the result of two questions: Can two things be false together? Can two things be true together?

This gives 4 possibilities: no-no: contradiction (A/O, E/I); no-yes: subcontrariety (I/O); yes-no: contrariety (A/E); yes-yes: subalternation (A/I, E/O) better known as implication (A->B).

The four corners of the square represent the four basic forms of propositions recognized in classical logic:

 1. A propositions, or universal affirmatives take the form: All S are P.
 2. E propositions, or universal negations take the form: No S are P.
 3. I propositions, or particular affirmatives take the form: Some S are P.
 4. O propositions, or particular negations take the form: Some S are not P.

The square of opposition was debated for many reasons for more than two thousand years.

One of the discussions is about the difference between possible and necessary. In the so called Master Argument Diodorus proved that the future is as certain and defined as the past. The essence of logic (necessaty) implies the non-existence of freedom (possibility). X is possible if and only if X is necessary.

The term ‘possible’, in Aristotle’s view, is ambiguous. It has two senses known as one-sided possibility and two-sided possibility (or contingency). Being two-sided possible means being neither impossible nor necessary, and being one-sided possible simply means being not impossible.

Leibniz distinguished between necessary Truths for a Reason, which are true for a reason—i.e, their opposite is a contradiction—and contingent truths, (Truth for a Fact) such as the fact that the president of France is François Hollande. A contingent truth cannot be proved logically or mathematically; it is accidental, or historical (based on facts (events)).

About Geometric Logic and n-dimensional “Squares” of Opposition 

Modal Logic is about the fusion of necessity and possibility, contingency.

Logical Hexagon
Logical Hexagon

In Modal Logic the propositions are modelled in a logical hexagon where:

 1. A is interpreted as necessity: the two propositions must be either simultaneously true or simultaneously false. A is a Proof or Law.
 2. E is interpreted as impossibility. E is an Observation that contradicts the Proof of A.
 3. I is interpreted as possibility:  the truth of the propositions depends on the system of logic being considered . I is an Idea implied by the Proof that Contradicts E.
 4. is interpreted as ‘not necessarily’. O contradicts A.
 5. U is interpreted as non-contingency: neither logically necessary nor logically impossible, its truth or falsity can be established only by sensory observation.
 6. is interpreted as contingency: propositions that are neither true under every possible valuation (i.e. tautologies) nor false under every possible valuation (i.e. contradictions). Their truth depends on the truth of the facts that are part of the proposition. Y is a possible proven theory.

The Logical Hexagon has the same geometry as the Seal of Solomon. It contains the Square of Opposition (A,E,I,O).

The Logical Hexagon can be transformed just like the Seal of Solomon to the Cube of Space now called The Cube of Opposition.

The Logical Hexagon is used in many fields of Sciences like Musical Theory or Scientific Discovery.

The Hexagon of Opposition based on Musical Theory
The Hexagon of Opposition is used in Musical Theory

Every opposite can be defined by a string of zero’s and one’s like 1010. An opposite is 0101. This means that there are 2**4/2 = 4×4/2= 16 / 2 = 8 possible opposites. This is called the Octagon of Opposites.

The Octagon contains six reachable and two unreachable points in the Center (0000, 1111), the Empty Set (the Void, the Hole, Contradiction) or its Opposite (The Whole, Tautology).

It is clear that it must be possible to create higher dimensional models based on n-based-logics.

When n becomes very big the geometry will tend to a n-Dim circle in which every point is in opposition to the point at the other side.

The big problem with n-based logics is language. We don’t have the names to articulate the many grades of opposition that are possible.

The other problem is that a negation is not a symmetric operation (A = not-not-A) but a rotation with an angle 360/n.

The n-opposite-geometries are highly related to Simple Non-Abelian Groups (SNAGs). They play an important role in biology.

The last step is to transform the static n-opposite geometries by making n very large (infinite) to a dynamic “opposition field”.

Related Models

In current Psychology Hot & Cold are called Communion and Moist & Dry, Agency. Together they create the so called Interpersonal Circumplex.

Interpersonal Circumplex

The four stages of Learning by Jean Piaget.

The mathematical model behind the theory of Piaget is called the Klein Four Group or Identity/Negation/Reciprocity/Correlation-model.

Piaget
INRC-model of Piaget
INRC-model of Piaget

In the Science of Ecology (Panarchy) Agency & Communion are called Connectedness and Potential. The Panarchy model looks like a Mobius Ring.

A model that describes the Four Perspectives on Security:

Quaternity

The Semiotic Square of Greimas:

Semiotic Square
Semiotic Square

The Chinese Sheng-Cycle: The Chinese Five Element Model is comparable to the Western Four Element model. It contains as a Fifth Element, the Whole-Part-relationship (Earth, Observer State). Emptiness (Nothing, the Tao) is represented by the recursive Pentangle inside.

Tetralemma (Ancient Indian Logic)
Tetralemma (Ancient Indian Logic)

The lesson

When thou hast made the quadrangle round, then is all the secret found“.

When You have moved once through the Cycle you have seen Everything there is to See. The only way to move out of the Cycle is to jump into the wHole in the Middle.

The secret: It is impossible to move though the center because the paths that go through the center are a contradiction or a tautology (I am what I am, JHWH).

We have to move with the Cycle (making the rectangle round (a circle)), around the Singularity (the Hole of the Whole), going Up and going Down all the time.

The only way to solve this problem is to join the opposites by accepting only one thruth-value, by:

 1. Accepting everything (Wu Wei),
 2. Denying everything (Stoics) or
 3. Diminishing the amount of dimensions (“becoming Simple”, “like Children”) by moving up in abstraction (Hot & Cold -> Temperature -> Everything is Energy) to the level of zero dimensions, a point, becoming One with the First Matter (Tao, Vacuum, The Kingdom).

“If we then become children, would we thus enter the kingdom?” Jesus said unto them, “When ye make the two one, and when you make the inside like unto the outside and the outside like unto the inside, and that which is above like unto that which is below, and when ye make the male and the female one and the same, so that the male no longer be male nor the female female; then will ye enter into the kingdom.” (Gospel of Thomas, Logion 22).

LINKS

About the Geometry of Negation

About the Logic of Music

About Wu Wei

About Modal Logic

About the Cube of Opposition

About Logical Geometry

About the Square of Religion

Semiotics for Beginners

About Holonomic Alchemy

About Paths of Change

About the Sheng Cycle

How to use the Square of Opposition as a Research Tool

About the Cube of Space of  Sefer Yetzirah

About Truth of Reason and Truth of Fact

Why Humans are Toolmakers

About Chemical Transformation (Cold Fusion)

About the Ars Generalis Ultima of Ramon Lull (1305)

About the Six Domains of  the Polynomic System of Value

About the Logic of Creation

About Leibniz Calculating Machine

About Zero Dimension 

Why Innovation is Re-Combination

How to Balance the Seal of Solomon

About Interpersonal Theory 

About Panarchy

About the Hexagon of Opposition

About n-based logics

About Flow-Systems

Anti-Fragility and the Square of Opposites

An Introduction to Hexagonal Geometry

 

About Number and Magnitude

A DEltapulse

We have lost the relationship between Number and Form or Number and Magnitude as the Ancient Greeks called their Forms.

A few years ago a Revolution in Mathematics and Physics has started. This revolution is caused by Geometric Algebra.

In Geometric Algebra the Ancient Theories of Euclid and Pythagoras are reevaluated.

Numbers are Scalar (Quantum) Movements of Geometric Patterns and not Static Symbols of Abstractions that have nothing to do with our Reality.

Movements and not Forces are the Essence of Physics.

The basic rule Movement = Space/Time (v=s/t) shows that  Time and Space are two Reciprocal 3D-Spaces. Our Senses Experience Space and not Time.

The Simple Rule N/N=1/1=1 balances the Duals of Space and Time. One Unit Step in Space is always Compensated by One Unit Step in Time.

Geometric Algebra has a strange relationship with Pascals Triangle. This Triangle, also called the Binomial Expansion, contains all the Possible Combinations of two Independent Variables. Our Universe is a Combination of Combinations exploring Every Possibility.

The last and perhaps most important Discovery in Mathematics called Bott Periodicity shows itself in Pascals Triangle.

Bott Periodicity proves that we live in a Cyclic Fractal Universe, the Wheel of Fortune, that is Rotating around the Void, the Empty Set. The Empty Set contains Every Thing that is Impossible in our Universe.

This blog is not a Scientific Article. I have tried to connect the Old Sciences and the New Sciences in my own Way.

It contains many links to Scientific Articles and even Courses in Geometric Algebra.

So if you want to Dig Deeper Nothing will Stop You.

About the One and the Dirac Delta Function

Every Thing was created out of  No Thing, the Empty Set, ɸ, the Void, the Tao. The Empty Set contains 0 objects.

The Empty Set is not Empty. It contains Infinite (∞) Possibilities that are Impossible.

Every impossibility has a probability of 0 but the sum of all possibilities (1/∞=0) is always 1. In the beginning ∞/∞ =1  or ∞x0=1.

This relationship is represented by the Dirac Delta Function. It is used to simulate a Point Source of Energy (a Spike, an Explosion) in Physics.

The Delta is reprented by the Symbol Δ, a Triangle. The Delta is called Dalet in the Phoenican and Hebrew Alphabet. Daleth is the number 4 and means Door.

The original symbol of the Delta/Daleth contains two lines with a 90 Degree Angle. Two orthogonal lines create a Square or Plane.

The Dirac Delta Function is defined as a Square  with an Area of 1,  a Width of 1/n and a Height of n where n->∞.

The Dirac Delta Function is a Line with an Area of 1.

The Dirac Delta Function δ (x) has interesting properties: δ (x) = δ (-x), δ (x) = δ (1/x). It has two Symmetries related to the Negative Numbers and the Rational Numbers.

When we move from 2D to 1D, the Number Line, the Delta Function becomes the Set of the Numbers N/N =1.

The Monad (1) of the Tetraktys of Pythagoras, the Top of the Triangle, was created by Dividing the One (1) by Itself without Diminishing itself. The Monad (1/1=1)  is part of  the 1D Delta Function.

Creation is an Expansion of the 1/1 into the N/N, adding 1/1 all the time,  until ∞/∞ is reached. At that moment every Impossibility has been realized.

To move Back to the Void and restore the Eternal Balance of  the One,  Dividing (Compression) has to be compensated by Multiplication (Expansion).

At the End of Time N/M and M/N have to find Balance in the N/N,  move Back to  1/1, Unite in the 0 and become The Void (ɸ) again.

About the Strange Behavior of Numbers

The big problem of the Numbers is that they sometimes behave very differently from what we Expect them to do.

This Strange Behavior happens when we try to Reverse what we are doing.

It looks like the Expansion of the Universe of Numbers is Easy but the Contraction creates many Obstacles.

It all starts with the Natural Numbers (1,2,3,).

When we Reverse an Addition (Subtract) and move over the Line of the Void Negative Numbers appear. Together with the Natural Numbers they are called the Integers.

The same happens when we Reverse a Division and the Fractions (the Rational Numbers) (1/3, 7/9) suddenly pop up.

An Integer N is a Rational Number divided by 1 (N/1).

The Integers are the Multiples of 1, the Fractions are its Parts.

Numbers behave even stranger when we want to Reverse a Repeating Repeating Addition (Irrational Numbers) and want to calculate a Rational Power (2**1/2).

The Complex Numbers (or Imaginary Numbers), based on the Square Root of -1 called i, are a combination of the Negative Numbers and the Irrational Numbers.

Irrational Numbers ( the Pythagorean Theorem), Fractions (a Piece of the Cake) and Negative Numbers (a Debt) are part of our Reality but the Strange Number i represents something we cannot Imagine.

About the Duality and the Expansion of Space

In the beginning the only One who was in existence was the 1.

When the One divide itself again the number -1, the Complement of 1, came into existence.

1 and -1 are voided in the No Thing, the Empty Set, 0:  -1 + 1 = 0.

The Two, the Duality, both started to Expand in Two Opposite Directions (<– and +->) both meeting in the  ∞/∞. This expansion is what we call Space.

Space is a Combination of the Strings S(1,1,1,1,1,…) and -S = (-1,-,1,-,1,-1,…) where S+S=(0,0,0,0,0,0,…).

The Expansion pattern of Space is a Recursive Function S: S(N)=S(N-1)+1 in which + means concatenate (or add) the String “,1”.

An Addition X + Y is a concatenation of S(X) and S(Y). A Substraction X-Y is a concatenation of S(X) and -S(Y). In the last case all the corresponding combinations of 1 and -1 are voided. (1,1,1,1)-(1,1,1)=(0,0,0,1)=(1).

Multiplication XxY is Adding String S(Y) every time a “1” of S(X ) is encountered: 111 x 11 = 11  11  11. Dividing X/Y is Subtracting S(X) every time a “1” of S(Y) is encountered:.111  111  1/111=11 1/111. In the last example a Fraction 1/111 appears.

This Number System is called the Unary Number System.

About the Trinity and the Compression of Space called Time

The Strange Behavior of Numbers is caused by the Limitations of our Memory System. We are unable to remember long strings that contain the same Number.

To make things easy for us we Divide Space into small Parts so we were able to Re-Member (Re-Combine the Parts).

When we want to Re-member, Move Back in Time, we have to Compress Expanding Space.

Compressed Space is Time.

Time and Space have a Reciprocal Relationship called Movement (Velocity = Space/Time).

There are  many ways ( (1,1,1), (1,1,1),..) or ((1,1),(1,1))) to Compress a String in Repeating Sub-Patterns.

In the blog About the Trinity I showed that the most Efficient Way to group the One’s is to make use of a Fractal Pattern (a Self Reference) and Groups of Three Ones.

The Trinity applied to the Trinity ( A Fractal) is a Rotating Binary Tree. Binary Trees represent the Choices we make in Life.

The rotating Expanding Binary Trees generate the Platonic Solids (see linked video!) when the (number)-parts of the Binary Tree Connect.

When we connect Three Ones (1,1,1) by Three Lines (1-1,1-1,1-1) a 2 Dimensional Triangle Δ is Created.

If we take the Δ as a new Unity we are able to rewrite the patterns of 1’s and -1’s into a much Shorter Pattern of Δ’s and 1’s: (1,1,1),(1,1,1),(1,1,1), 1,1 becomes Δ,Δ,Δ,1,1.

We can repeat this approach when there is still a Trinity left: Δ,Δ,Δ,1,1 becomes ΔxΔ,1,1.

This Number System is called the Ternary Number System.

About Ratio’s and Magnitudes

According to EuclidA Ratio is a sort of relation in respect of size between two magnitudes of the same kind“.

A Magnitude is a Size: a property by which it can be compared as Larger or Smaller than other objects of the Same Kind. A Line has a Length, a Plane has an Area (Length x Width), a Solid a Volume (Length xWitdth x Height).

For the Greeks, the Numbers (Arithmoi) were the Positive Integers. The objects of Geometry: Points, Lines, Planes , were referred to as “Magnitudes” (Forms). They were not numbers, and had no numbers attached.

Ratio, was a Relationship between Forms and a Proportion was a relationship between the Part and the Whole (the Monad) of a Form.

Newton turned the Greek conception of Number completely on its head: “By Number we understand, not so much a Multitude of Unities, as the abstracted Ratio of any Quantity, to another Quantity of the same Kind, which we take for Unity”.

We now think of a Ratio as a Number obtained from other numbers by Division. A Proportion, for us, is a statement of equality between two “Ratio‐Numbers”.

This was not the thought pattern of the ancient Greeks. When Euclid states that the ratio of A to B is the same as the ratio of C to D, the letters A, B, C and D do not refer to numbers at all, but to segments or polygonal regions or some such magnitudes.

The Ratio of two geometric structures  was determinated  by fitting the Unit Parts of the first geometric Stucture into the Other.

An Example:  The Tetraktys is a Triangle (A Monad) and contains 9 Triangles (a Monad). The 1x1x1-Triangle Δ, a Part of the Tetraktys,  is Proportional to the Whole of the Tetraktys (T) and has a Ratio T/Δ = 3= Δ -> T = Δ (3)  x Δ (3) = 9.

The Mathematics of Euclid is not a Mathematics of Numbers, but a Mathematics of Forms.

The symbols, relationships and manipulations have Physical or Geometric Objects as their referents.

You cannot work on this Mathematics without Knowing (and Seeing) the Objects that you are Working with.

About Hermann Grassman, David Hestenes and the Moving Line called Vector

Hermann Grasmann lived between 1809 and and 1877 in Stettin (Germany). Grassmann was a genius and invented Geometric Algebra a 100 years before it was invented.

In his time the most important mathematicians did not understand what he was talking about although many of them copied parts of his ideas and created their own restricted version. None of them saw the whole Grassmann was seeing.

When he was convinced nobody would believe him he became a linguist. He wrote books on German grammar, collected folk songs, and learned Sanskrit. His dictionary and his translation of the Rigveda were recognized among philologists.

Grassmann took over the heritage of Euclid and added, Motion, something Euclid was aware of but could not handle properly.

angle between vectors in 2 dimentions

Grassmann became aware of the fact your hand is moving when you draw a 2D Geometric Structure. He called the Moving Lines, that connect the Points, Displacements (“Strecke”).

screw theory 2

In our current terminology we would call the Displacements “Vectors”.

blades

Vector algebra is simpler, but specific to Euclidean 3-space, while Geometric Algebra works in all dimensions. In this case Vectors become Bi/Tri or Multi-Vectors (Blades).

The Trick of Grassmann was that he could transform every transformation on any geometrical structure into a very simple Algebra. Multi-Dimensional Geometric Structures could be Added, Multiplied and Divided.

The Greek Theory of Ratio and Proportion is now incorporated in the properties of Scalar and Vector multiplication.

add-bivectors

About a 100 years later David Hestenes improved the Theory of Grassmann by incorporating the Imaginary Numbers. In this way he united many until now highly disconnected fields of Mathematics that were created by the many mathematicians who copied parts of Grassmanns Heritage.

About Complex Numbers, Octions, Quaternions, Clifford Algebra and Rotations in Infinite Space

Grassmann did not pay much attention to the Complex Numbers until he heard of a young mathematician called William Kingdon Clifford (1845-1879).

Complex numbers are ,just like the Rationals (a/b), 2D-Numbers. A Complex number Z = a  + ib where  i**2=-1. Complex Numbers can be represented in Polar Coordinates: Z = R (cos(x) + i sin(x)) where R = SQRT(a**2 + b**2).  R is the Radius, the Distance to the Center (0,0).

When you have defined a 2D-complex Number it is easy to define a 4-D-Complex Number called a Quaternion:  Z = a + ib + jc + kd or a 8-D Complex Number called an Octonion.

William Rowan Hamilton, the inventor of the Quaternions, had big problems to find an interpretation of all the combinations i, j and k until he realized that i**2 =j**2 = k**2 = ijk=-1.

What Hamilton did not realize at that time was that he just like Grassmann had invented Vector Algebra and Geometric Algebra.

This all changed when William Kingdon Clifford united everything in his new Algebra.  Clifford’s algebra is composed of elements which are Combinations of Grassman’s Multivectors.

The Clifford Algebra that represents 3D Euclidean Geometry has 8 = 2**3 components instead of 3: 1 number (Point), 3 vectors (Length), 3 bivectors (Area) and 1 trivector (Volume).

It turns out if you use combinations of these elements to describe your geometric objects you can do the same things you did before (you still have 3 vector components).

In addition, you can have additional data in those other components that let you find distances and intersections (and a lot of other useful information) using simple and (computationally) cheap numerical operations.

The most important Insight of William Kingdom Clifford was that the Complex Numbers are not Numbers all.

They are Rotations in higher Dimensional Spaces.

About Pascal’s Triangle and Mount Meru

The String 1,3,3,1 of Clifford’s 3D Geometry is related to the 4th Level of Pascal’s Triangle. Level N of Pascal’s Triangle represents N-1-Dimensional Geometries.

The Sum of every level N of the Triangle is 2**N. This Number expresses the Number of Directions of the Geometric Structure of a Space with Dimension N.

A Point has 0 Direction, while a Line has 2 Directions, relative to its Center point, a Plane has 4 Directions, relative to its Center Point, and a Cube has 8 directions, relative to its Center point.

Pascal’s Triangle is also called the Binomial Expansion. This Expansion shows all the Combinations of two letters A and B in the function (A+B)**N. Level 1 of the Triangle is (A+B)**0 = 1  and level 2 is A x A + 2 A x B + B x B -> 1,2,1.

The Binomial Expansion converges to the Bell-Shaped Normal Distribution when N-> ∞.

The Diagonals of Pascal’s Triangle contain the Geometric Number Systems (Triangular Numbers, Pyramid Numbers, Pentatonal Numbers, ..) and the Golden Spiral of the Fibonacci Numbers.

Pascal’s Triangle is a Repository of all the Possible Magnitudes and their Components.

The Normal Distribution shows that the first level of the Triangle (the Tetraktys) is much more probable than the last levels.

The first four Levels of the Triangle of Pascal contain the Tetraktys of Pythagoras.

The Tetraktys  is an Ancient Vedic Mathematical Structure called the  Sri Yantra, Meru Prastara or Mount Meru.

About Numbers, Operations and the Klein Bottle

The Complex Numbers are not “Numbers” (Scalars) at all.

They are “Operations” (Movements) that can be applied to Magnitudes (Geometries) and Magnitudes are Combinations of the Simple Building Blocks of the Tetraktys, Points and Lines.

The Tao of Ancient China was not for nothing represented by a Flow of Water. According to the Ancient Chinese Mathematicians Every Thing Moves.  In the Beginning there was only Movement.

In the Beginning only the One was Moved but when the Duality was created the Two moved around each other never getting into contact to Avoid the Void.

When we look at the Numbers we now can see that they are the result of the Movements of  the first Diagonal of Pascals Triangle,  the 1’s (Points) or better the Powers of  the One: 1 **N (where N is a Dimension).

Even in the most simple Number System, the Unary Number System, Concatenation is an Operation, An Algorithm.

The Mathematician John Conway recently invented a new Number System called the Surreal Numbers that contains Every Number you can Imagine.

The Surreal Numbers are created out of the Void (ɸ)  by a simple Algorithm (Conway calls an Algorithm a Game) that describes Movements (Choices of Direction: Up, Down, Left, Right, ..)  that help you to Navigate in the N-Dimensional Number Space.

The Ancient Chinese Mathematicians played the same Game with the Numbers.

Algorithms were already known for a very long time by the Ancient Vedic Mathematicians. They called them Yantra’s.

Geometry is concerned with the Static Forms of Lines and Points but there are many other more “Curved” forms that are the result of  Rotating Expansion and Compression. These forms are researched by the modern version of Geometry called Topology.

The most interesting 4D Topological Structure is the Klein Bottle.  The Klein Bottle is  a combination of two Moebius Rings. It represents a Structure that is Closed in Itself.

It can be constructed by gluing both pairs of opposite edges of a Rectangle together giving one pair a Half-Twist. The Klein Bottle is highly related to the Ancient Art of Alchemy.

The movement of the Duality around the Void can be represented by a Moebius Ring the Symbol of Infinity ∞.

Later in this Blog we will see why the Number 8 is a Rotation of ∞ and the symbol of Number 8 is a combination of the symbol of the number 3 and its mirror.

First we will have a look at the Reciprocal Relation between Space and Time.

About Dewey B. Larson, Velocity and Time

Dewey B. Larson (1898 – 1990) was an American Engineer who developed the Reciprocal System of Physical Theory (RST).

Larson believed that the failure to recognize that Motion is the most basic physical constituent of the universe has handicapped the progress of the traditional study of physics, which focuses on Forces.

The definition of Motion stems from the Equation of Velocity, v = ds/dt.

Instead of depending upon the change of the location of an object to define an arbitrary “quantum” of space per “quantum” of time, such as miles per hour, or meters per second, the RST assumes that the observed universal passage, or progression, of time is one aspect of a universal motion that necessarily must be accompanied by a universal “passage,” or progression, of space.

The Units of Time fill up the Units of Space. Space and Time are Duals.

Space is not-Time and Time is not-Space. Time is Non-Local, Cyclic and represented by the Rotating Imaginary Numbers. Space is Local, Linear and Represented by the Scalar Numbers. Space is the Vacuum and the Nothing and Time is the non-vacuum, the Every Thing, the Solids represented by the Cube of Space.

The Cube of Space is the structure behind the Tetraktys but also behind the Book of Genesis.

Our Reality contains two Reciprocal 3D-structures related to Space and Time. Space and Time are related by the Simple Formula N/N=1/1=1, the Formula of Diracs Delta Function.

We are able to perceive the Real 3D-Structure of Space. The 3D-Structure of Time is Imaginary. It is situated in the Imaginary Number Space of i.

LarsonsScalarCube.jpg

Larson, a Self Thought Genius like Grassmann, developed Geometric Algebra without knowing anything about Geometric Algebra but he also invented String Theory long before String Theory was invented.  The Mathematics of Larson is also the Mathematics of the Tetraktys of Pythagoras without even knowing anything about it.

wom_image3.jpg

Larson was able to Calculate all the important Physical Numbers without any problem and was also able to Calculate Chemical Structures and Reactions.

About the Bott Periodicity

The fourth line of Pascals Triangle and the Tetraktys contains 8 Directions in the Four Geometric Dimensions: 0, 1, 2, and 3.

Mathematicians are intrigued with this number 8, because they find it popping up unexpectedly in advanced mathematics.

In fact, expanding the Binomial Expansion to 8 dimensions just creates an inverse copy of these first Four Dimensions, and then the pattern just repeats itself with a half-twist and back from there, ad infinitum.

This is called Bott Periodicity discovered by the mathematician Raoul Bott (1923-2005).

The mathematician John Baez wrote an article in which he relates this 8-fold Periodicity to the Scalars (1), the Complex Numbers (2), the Quaternions (2×2), and the Octonions (2x2x2 = 2**3).

The Universe of Numbers and Magnitudes  is Cyclic and Fractal.

Our own Reality, symbolized by the Tetraktys,  repeats itself in Higher Dimensions until Infinity.

The Tetrad, represents Completion, because it contains all its Previous Numbers, the 1, 2, 3, and itself, 4, in One Number, 10 = (The One) +  9 (= 3 (Trinity)x 3 (Trinity) = Tetraktys).

As you can see in the Picture above the Fractal Pattern of 8 contains two kinds of Trinities/Triangles, an Upside and a Downside (Rotated by 180 Degrees) Triangle. When you Rotate by 180 Degrees the 1 becomes -1 and 1 + -1 =0 is the Void.

The Multi Dimensional Rotations of the Octonions always Come Back to Square 1/1=1, the One and keep Rotating around the Center, the Nothing,   Until Infinity.

LINKS

About the Tetraktys (2)

About Triangular Numbers and Pascal’s Triangle

About the Empty Set

About the Relationship Between Geometry and Music

About the Trinity

About the Game of the Surreal Numbers

About Larson and the Unification of Mathematics

The Collected Works of Dewey B Larson

About Number and Magnitude

About Ratio and Proportion

About Ratio and Proportion by Euclid

A book of Augustus deMorgan about “The Connection between Number and Magnitude”

The text of the Fifth Book of Euclid

An Educational You Tube Channel called Insights in Mathematics

About the History of Geometric Algebra

About the Sri Yantra

About Geometric Algebra

Free Software to use Geometric Algebra

About Clifford Algebra

About Topology

About the Digital Root Patterns

About the Heart Chakra

A Video that shows how the Platonic Solids are created out of the Trinity Numbers

All you want to know about Geometric Patterns

About the Vedic Square

This blog is about the Cycle of Nine implemented in the Digital Root or Modulus 9-Function. The Digital Root generates many Patterns that were used in Ancient Architectures.

One of the most important Digital Root Patterns is the Vedic Square. It is the Digital Root of the Multiplication Table of the numbers 1 to 9.

This Table contains the Harmonics of the Numbers 1 to 9. These Harmonics are highly related to the Harmonic Pattern behind the Cycles in our Universe.

The first part of this Blog is about the Digital Root. It contains the patterns that are behind the Cycle of Nine.

This part is very technical but it makes it possible to show that there is a deep structure  behind the Modulus-9.

This pattern has to do with just two numbers, 2 and 3. They generate the Spirals of Expansion and Compression of our Universe.

2 and 3 and their Sum 5  are also the Numbers behind the Harmonics of our Universe.

The Second Part is about the Vedic Square. It is called the Vedic Square because this Square is one of the most important tools in Ancient Vedic Mathematics.

Vedic Mathematics was used in many Ancient Cultures (China, Egypt, Greece) with different names. The Chinese art of Feng Shui was called Vaastu Shastra in India.

Pythagoras, trained in Egypt (Heliopolis),  used the same principles and used the same  Patterns the Ancient Vedic Scientists were using.

The last part is about the Game of Chess. This game is  just like many other Ancient Games a Simulator of the Game of the Universe.

This blog contains many links to other Blogs and Resources on the Internet. These references make it possible to dig deeper into this fascinating subject.

About the Digital Root

When  you divide a number X by a number N the Remainder of the division is called X Modulus N.  22 mod 7 = 1 because 22 = 3×7 + 1.

The Modulus-function N maps the Set of the Natural Numbers to the Numbers 0, 1, 2, ….,N-1.

One of the most famous and ancient Modulus-functions is called the Digital Root. The Digital Root is the Modulus 9 function.

Because 10 mod 9 = 1 every Power of 10 has a Modulus 9 of 1. Therefore (a10**X+ b10**Y+…) mod 9 = a + b, the Sum of the Digits of the Number. 62 mod 9 = 6+2 = 8.

Digital Roots have been recorded for thousands of years, formalized by Pythagoras in 530BC and even earlier in Indian Vedic Mathematics (Vaastu Shastra).

Digital Roots are used in Numerology. In Numerology Numbers have a Meaning.

In Gematria Letters and Words are transformed into Numbers which have a meaning.

In Ancient Languages like Hebrew Letters are also Numbers. Numerologists believe that Words with the same Digital Root have the same Meaning.

The numbers 0 to 9 of the Digital Root are the Points of the Tetraktys of Pythagoras.

The Tetraktys of Pythagoras

The Modulus 9 pattern contains 2 number groups (3,6, 9) and (1,2,4, 5,7,8).

Later we will see that the last group contains 2 subgroups (1,4,7) and (2,5,8).  Together with (3,6,9) we can map these 3 Triangels on the Modulus 9 Circle.

4 is the Middle of 1+7=8, 5 is the Middle of  2+8=10 =1 and 6 is the Middle of 3+9=12=3. 5 is also the Middle of the Middle.

The group (1,2,4,5,7,8 ) is called the Ring Z/9 in Mathematics. Z/9 is isomorphic with the Sequence 2**N mod 9 where N is positive and negative. The sequence 1,2,4,8,16(7),32(5),64(1),128 (2),256 (4),… repeats itself until infinity.

This Sequence is the Expansion and Compression Pattern of the Number 2.

The Ring Z/9 is part of the Tetraktys and forms a Hexagram. This Hexagram is a 2D-projection of the Cube of Space. When we combine the (3,6,9)-pattern with the Hexagon a (4×4) Triangle is created.

The number 2 is the Container, the Cube, inside the Tetraktys. That is the Reason why the Second letter in the Hebrew Alphabet Beth means Vessel or Container.

(3,6,9) is a Triangular Cycle that repeats itself until Infinity.  The Number 3, the Trinity, is the Mover of the Container of 2. This Rotation moves With and Against the Clock.

This is the reason why the 3th Letter of the Hebrew Alphabet, Gimel, means Camel. The Camel of Gimel carries the Water into the  2 Containers of Beth.

The Number-2-pattern contains 3 Binary Groups (called Polar Pairs) with a Sum of Nine (1,8), (2,7), (4,5). The Number-3-Pattern contains 2 Polar Pairs (3,6) and (0,9). The Polar Pairs represent the Lines of the Tetraktys.

(0,9) maps unto Itself and represents The Beginning and The End, The Now. (0,9) is a Point and a Line.

The Polar Pairs of the Z/9 create a Cyclic Pattern that contains two Squares, (1,2,4,0) and (5,7,8,0). Both of them Share the Zero, The Void.

The Sum of the Opposite Numbers of the Z/9, (4,8 = 12=3), (1,5 =6 ), (2,7=9) of the Tetraktys shows the 3,6,9-pattern again.

There are 8 Ternary Groups ((1,5,9), (1,6,8), (2,6,7), (2,5,8),(2,4,9),(3,4,8),(3,5,7),(4,5,6)) with a Sum of 15. This Ternary Group represents Triangels. All of them are part of the famous Lo Shu 3×3 Magic Square.

The 3 Triangles of (1,4,7), (2,5,8) and (3,6,9) copied from the linked Website.

When we use the number 3 as a generator 3 Triangles are created (1,4,7), (2,5,8) and (3,6,9).

The 3 Triangles move With and Against the Clock ((1,4,7) and (7,4,1)).

It takes 3 rotations to get every Triangle back to its original position. (1,4,7) becomes (7,1,4) and (4,7,1). This means that there are 6 permutations of every Triangle.

Every addition of two Triangels produces another Triangle.   An Example:  (1,4,7) + (2,5,8) = (3,9,6).

When we create a Matrix to find all the combinations a new group of 9 transformations ((1,1,1),(2,2,2),(3,3,3),(4,4,4),(5,5,5),(6,6,6),(7,7,7),(8,8,8),(9,9,9)) appears. They are the Triangels that are a Line and a Point. An Example:  (1,4,7) + (1,1,1)=(2,5,8).

There are now (18 +9=27) x27 = 729=3**6 = 9**3 possibilities.

The same 27×27 Matrix appears when we Multiply the 3 Triangels. An Example:  (5,8,2)x(5,8,2)= (25,64,4)= (7,1,4) and (3,6,9)x(5,8,2)=(15,48,18)= (6,3,9).

Another interesting patterns  becomes visible when we look at the Opposite Numbers of 3 Triangels (1,5), (2,6), (3,7),(4,9) en (5,9) in the Picture above.  They recreate the Triangels. An Example: (5+9=5, 2+6=8 ,8+3=11=2).

About the Digital Root of the Golden Mean

The 27×27 Matrix pattern also emerges out of 24 repeating numbers (1 1 2 3 5 8 4 3 7 1 8 9 8 8 7 6 4 1 5 6 2 8 1 9) of the Digital Root of the Fibonacci Sequence (The Golden Ratio).

this solution gives the densest
lattice packing of spheres in 24 dimensio

When we group the Golden Ratio pattern in 2’s (2×12) the Polar Pairs appear. The 12 pattern has  a Sum of 108 = 0 Modulus 9. 108 and 24 are related to the Gayatri Mantra.

1 1 2 3 5 8 4 3 7 1 8 9

8 8 7 6 4 1 5 6 2 8 1 9

When we  group the pattern of 24 numbers (3×8) of the Golden Ration into Trinities the Triangle Pattern appears again.

1   2  3  4                  -3 -2 -1 -4 (Pattern-number)

1   1  2  3  (7)           5   8   4   3   (2)

7   1  8  9  (7)          8   8   7   6   (2)

4   1  5  6  (7)          2   8   1    9   (2)

The Pattern of the Pattern is (1,2,3,4,-3,-2,-1,-4). The last part of the Pattern (-3,-2,-1,-4) can be transformed into the first part (1,2,3,4) by adding 4.

The Digital Sum of the first 3×4 numbers is 7 and the Digital Sum of the last 3×4 numbers is 2.

When we rearange the 24 cycle in 6 groups of 4 digits another pattern shows itself: (1,4,8,5), (1,3,8,6), (2,7,2,7),(3,1,6,8), (5,8,4,1), (8,9,1,9).

The pattern of the Golden Mean copied from the Linked Website

When we combine all the different rotations of the 3 Triangels a Cyclic Flow Pattern appears that looks like the Jitterbug of  Buckminster Fuller.

The Jitterbug is a 3D projection of the 4D 24-Cell (again 24!) also called the Hyperdiamond.

The 24-cell is self-dual and is the regular polytope with no analogue among the five Platonic solids of 3-space.

The 24-cell also called the Hyperdiamond

About the Vedic Square

One of the Simple Structures of Numbers that contains a lot of patterns is the Vedic Square. The Vedic Square was called the Eight Mansions in China. The Vedic Square is the Digital Root of the Multiplication Table of the numbers 1 to 9.

The Multiplication Table is a subset of the 27×27 Matrix of the 3 Triangels.

The Multiplication Table contains the Harmonics of the Numbers 1 to 9.The Vedic Square was used to build the Pyramids, create the Chinese I Ching, the Game of Chess, Dante Alighieri used it to structure his trilogy La Divina Commedia, the Sistine Chapel was build and the frescoes and symbols were arranged according to its concepts and the first chapter of Genesis was written and imbued with its numerous concepts graphic images.

File:Michelino DanteAndHisPoem.jpg
La Divina Comedia of Dante with the Tower of Babel on the background. This Ziggurat is a Geometric Structure highly related to the Vedic Square.

Scholars and Artists discovered that the various lines of the Vedic Square could be used to direct a design. By selecting a line of numbers, and using a constant angle of rotation, various designs could be produced. These designs are visible in abstract Islamic Art.

The Vedic Square is a Symmetrical Structure because AxB=BxA. This is called the Associative Property of Multiplication.  The Square is a combination of Two Triangels and contains 45 distinctive numbers.

The Vedic Square repeats itself until infinity when you extend the Square to a NxN Square.

The number pattern of the diagonal of the Vedic Square, 1,4,9,7,7,9,4,1,9,  is the Digital Root Pattern of the Square Roots. This patterns repeats itself until Infinity.

The Vedic Square contains the 5 Polar Pairs, the 8 Lo Shu Ternary Groups and the 3 Trinity Patterns ((1,4,7), (2,5,8), (3,6,9). It also contains the Star of David, The Zodiac, the Tree of Life and many other Mystic Patterns.

It is possible to transform the Vedic Square to the Lo Shu Magic Square.

The patterns of the Vedic Square Rotate. The End of a Horizontal and a Vertical Pattern connects with the Beginning of the Pattern. This means that the Vedic Square is a Torus.

This Torus is called the Rodin Torus. The Rodin Torus is a Coil that produces a Uniform Electro-Magnetic Field.

The 3-6-9 and 6-3-9 Cycle in the Vedic Square can be thought of as Clockwise and Counter-Clockwise, or as Electricity and Magnetism. They are transport-channels.

The ((3,6,9),(6,3,9)-Matrix divides the Vedic Square in 9 2×2 Squares.

The 9 2×2 Squares have a Sum of 9,18 and 27 which is 1×9,2×9 and 3×9. If we leave out the (3,6,9)-Matrix and divide by 9,  a 3×3 matrix results with 1,2,3 on the Outside  and a Cross of 2’s in the middle. This 3×3 matrix shows the Expansion of the 2 into the (1,2,3).

Patterns in the Vedic Square

The Rows and Colums of Ring Z/9 add up to 45. The Rows and Colums of the Number 3-Pattern add up to 54 which is a Mirror of 45. The (4,5)-pattern generates the Star of David and the Zodiac.

About Indian Vastu Science

The Game of Chess originated in India. It was passed on to the medieval West through the intermediary of the Persians and the Arabs.

The form of the Chess-Board corresponds to the Vastu-Mandala, the 9×9  diagram which also constitutes the basic lay-out of a temple or a city.

Hindu mythology has it that Vaastu Purusha was born of Lord Shiva’s sweat when he fought the deadly demon Andhakasura.

Vaastu Purusha himself became uncontrollable and destructive and the heavenly gods finally subjugated him and brought him down on earth with face down, with his face in the Northeast and his feet in the Southwest.

45 deities stayed there, 32 of them in the outer enclosure and 13 of them in the inner enclosure holding him in place at various points or locations on his body.

32 =64/2 and the Number of the 32 Paths of Wisdom of the oldest book of Hebrew Mysticms the Sepher Yesirah (the Book of Formation or Book of Creation, ספר יצירה).

64 is the Number of the I Tjing. 45 (5×9) is the Sum of the Lo Shu Magic Square and the Number of the Vedic Square.

All these Mystic Structures come from the same Source and are different Views on the same Pattern, the Tetraktys, the Triangular Numbers created by the Meru Prastara or Sri Yantra also known as the Pascal Triangle.

The Vastu Jain Symbol is a version of the Tetraktys

The Vastu Mandala is an expansion of  a Point (the Bindu) into the Line(2), The Trinity (3) and the Rotating (With the Clock and Against the Clock) and Expanding Square (4), represented by the Symbol of the Swastika. The Swastika is a Fractal Generating Pattern.

Every Point is a generator from which the Swastika-pattern generates a new Swastika. The 2×2 Square is transformed by the Swastika Pattern into the 4×4 and the 8×8 Square.

As you can see the Vastu Jain Symbol is an Indian Version of the Tetraktys of Pythagoras.

The Swastika contains the Four Points of the last line of the Tetraktys that are related to the Tethahedron.

About the Game of Chess

The Chess-Board symbolizes the Unfolding of Space by the Number-2-pattern and it synthesizes the Complementary Cycles of Sun and Moon.

The number 64, the sum of the Black & White (Yin/Yang) Squares on the Chess-board, is a divisor of the number 25920 (25920/64=405, 25920/9= 2880/9=320/5=72), which measures the Precession of the Equinoxes.

The Polar Pairs in the Modulo 9 Pattern are expressions of the Planets.

(1,8), the Castles, relates to the Planet Mars.

(2,7), the Bishops, relates to the Planet Venus. Venus is the Ruler of the Heart and the (2,7) is situated in the Middle of the Vedic Square.

When viewed from the Earth, the Planet Venus inscribes a near perfect five-pointed star (pentagram) around the sun every eight years. The points of a five-pointed star (pentagram) touch the circle of a pentacle every 72 degrees.  Likewise, many in Islam expect 72 virgins in heaven.

A full 360 degrees of procession takes 25,920 years, which is also seventy-two (72) 360-year cycles.

(3,6), the Knights relates to the Planet of the Messenger, Mercury. Mercury is Hermes, the Messenger God, with winged sandals. The moves of the Knights create a pattern that looks like the Swastika.

The (3,6)-number-lines are Transport-Channels (Gimel) as you can see in the Vedic Square and the Rodin Torus. The planet Mercury traces a Hexagram during its movement around the Zodiac.

(0,9) is the Planet Jupiter,  the Ruler of Modulus 9 who determinates the Rules of the Game. (0,9) is the Beginning and the End of the Game and is the cause of the Rotation of the Swastika related to the (3,6.9)-pattern.

The numbers 4 and 5 are the Moon (Queen) and the Sun (King). The Moon moves the quickest of all the planets, so does the Queen on the chessboard.

The Number 5 of the King is the Center of the 3×3 Lo Shu Magic Square and the Center of the Tetraktys.

The 8 Pawns represent  the number 2 and are connected to the Planet Saturn, the 2nd Son of the Central Sun and the Trinity (1+ 2 = 3). The Pawns start to move with 2 steps and later move 1 step. The 2 is the Center (The Son of the Sun) of the Trinity.

The 2 is also the Generator of the Expansion Pattern and the Polar Companion of the 7, the Center of the 3D-version of the Square, the Cube of Space.

The Pawn (2, Saturn) promotes into a Queen (Moon, 2×2) when he has reached the Other Side.

LINKS

About the Multiplication Table of 9

About the Tetraktys

About the Trinity

About the Vedic Square

About the Tetraktys and the Lo Shu

About the Lo Shu

About the Harmonics of the Universe

About the Hyperdiamond

About the Void

About Harmonics and Entrainment

About Good and Bad Vibrations

About the number 24

About the Jitterbug of Buckminster Fuller

A Simulation of the Jitterbug Pattern (CUBIC WONDER)

About the Game of Chess

About Plato and the Sri Yantra

About the Rodin Torus

About Vastu Science

About Gematria

About Vastu Science and the Borobudur

About Mystical Number Theory and Pascal’s Triangle

The first part of this Blog is about the Triangular numbers, related to the Number 3, the Holy Trinity.

The second part shows that Pascal’s Triangle (called Meru’s Mountain in Mystics), the Binomial Expansion,  contains every Possible Mystical Number Pattern (including the Triangular Numbers) you can Imagine.

Pascal Triangle also shows that our Universe is a combinatorial miracle. It explores every possibility, is always in balance, expands and moves back to the beginning which is and was the Void, the Empty Set, the merge of Every Paradox, that is Possible.

About Mystical Number-Patterns

The Sēpher Yəṣîrâh (Book of Formation or Book of Creation, ספר יצירה) is the oldest book on Jewish Mysticism. The Sefer Yetzirah describes how the universe was created by the “God of Israel” through 32 Wondrous Ways of Wisdom.

The Number 32 is the Sum of the 10 Sephirot and the 22 Letters of the Hebrew Alphabet.

The Sephirot is related to the  Tetraktys of Pythagoras. The Tetraktys embodies the Four main Greek Cyclical (PlatonicMusical Harmonies: the Fourth (4:3), the Ffth (3:2), the Octave (2:1) and the Double Octave (1:4).

1+2+3+4 = 10. 10 is the 4th Triangular Number. The Nth triangular number is the Sum of the numbers 1 -> N. This Sum is equal to 1/2N(N+1).

Between the 10 Sephirot run 22 Channels or Paths which connect them.

The Sephirot are the Points of the Tetraktys. The Hebrew Letters are the Lines between the Points. The Lines of the  Sephirot and the Tetraktys create a Cube (6) at the Top and a Tetrahedron (4) at the Bottom.

The Letters of the Hebrew  Alphabet are divided in the 3 Mother Letters (אמש, the Trinity), the Seven Doubles (The Planets) and the Twelve Simples (the Zodiac).

The 22 letters of the Hebrew Alphabet are a combination of the Trinity, the 7 Planets and 12 Signs of the Zodiac.

When you analyse the Sepher Yeshirah the Cube of Space (the Kaaba) appears out of the Hebrew Alphabet. The Kaaba is related to the Seventh Planet, Saturn.

The 3 Axis of the Cube of Space are the Trinity, the 6 (2×3) Faces of the Cube stand for the Planets with the 7th Saturn, the Son of the Central Sun (3+1 (Center)+3) in the Center and the 12 (4×3) Boundary Lines of the Cube represent the 12 Signs of the Zodiac.

As you can see the Number Three, the Triangle,  plays an important role. It is the First Structure that is Closed in Itself and is therefore Topological related to the Circle. The Circle (and the Triangle) is able to rotate With and Against the Clock. This property is called Spin in Physics.

It is very important to realize that Everything Rotates in our Universe around a Central Object that rotates around another Central Object. The Central Object Gives Time, determinates the Rythm or Harmonics,  of the Rotation Structure.

The Trinity rotates around the Void. The 7 Chakra’s of the Human rotate around the 4th Chakra, the Heart Chakra, ((3+(1)+3)=7).

The Planets rotate around the Sun and the Sun rotates around the Central Black Hole. The arrow of Sagitarius points to this Black Hole.

On a Six Sided Dice the Sum of all the Numbers is Seven (1+6,2+5,3+4). The Sum of the Six Numbers is 3 X 7 = 21. If we add the Center (Saturn) the Number 22 appears.

22/7 is a good approximation of the number π. π relates the Square (and the Cube) to the Circle.

The Cube of Space symbolizes  the Playing Board of the Game of Life. On the Playing Board we have a Free Choice to move into the many Paths that are available. Every Path has its own Probability and this Probability can be calculated. If we don’t know what to do we could throw a Dice.

The Cube of Space contains the same six lines that exist in the I Ching. Four of the lines are of equal length, the other two, the diagonals, are longer. For this reason symmetry cannot be statically produced and the Dance (of Shiva) results.

The Circle represents the Cycles of Time of the Matrix of the Demiurg. Behind all the Probabilities of all the Possible Paths lies a Hidden Order.

A Hexagram, represented by the Star of David,  is a Two-Dimensional (Orthographic) projection of a Cube. A Symmetric Projection of the Cube creates a Cross.

A Hexagram is a Two Dimensional Cube

One of the many meanings of the first word in the Bible “Bereshit“,  is “They (Elohim) created Six” which means that in Six Stages of  the Time Cycle the Cube of Space (or the Hexagram) was populated. On the Seventh Day the Center was filled.

The book of Genesis does not describe the creation of the Trinity (They, Elohim, 1+2+3, 1x2x3) itself. This stage was later covered in the Zohar.

In my blog “About the Sum of Things” it is shown that Six Stages are part of an Expansion Pattern governed by the Powers of Two. After 2**6 (64) Expansions (or Compressions) the Same Fractal Pattern repeats itself on a higher level.

64 is the Number of the I Tjing and the Game of Chess. The number 32 of the Sepher Yeshirah is 64/2 and is a Contraction of the I Tjing.

The I Tjing is a contraction of the oldest Divination System in the Word called FA. FA is still used all over the world by the followers of the oldest wisdom-system created by the YOrubA in Africa. The Yoruba lived at the place where the ancient Paradise was situated.

Star of David in The Israeli Art Genesis-2
The Fourth Day (Sun (4), Moon (5))

About the Triangular Numbers

The Tetraktys contains the Numbers 1, 3, 6 and 10. These numbers are called Triangular Numbers.

The number 21 is also a Triangular Number because it is the Sum of  the Sixth Level of the Tetraktys,  the Numbers 1 to 6.

The Fifth Level of the Tetractys is related to the Number 15 (1+2+3+4+5). This number connects the Tetractys and the Sephirot to the 3×3 Lo Shu Magic Square also called the Seal of Saturn.

The nth Triangle number T(n) is the number of dots in a triangle with n dots on a side; it is the sum of the n natural numbers from 1 to n.  T(n)=n(n+1)/2.

The Triangular Numbers contain the Perfect Numbers. A perfect number is a positive integer that is equal to the sum of its proper positive divisors, that is, the sum of its positive divisors excluding the number itself. Six (1+2+3=1x2x3) is the first Perfect Number and 28 (1+2+4+7+14) is the next.

The Sum of two Triangular Numbers is a Square

The Sum of two adjacent Triangular Numbers T(n) +  T(n+1) is a Square Number because Two Triangels can be combined in a Square. 1+3=2**2 and 3+6=3**2.

There are many relationships between the Triangular Numbers. These relationships were the focus of the research of the Mystical Group of the Mathematikoi of Pythagoras.

6 (Bereshit, the Cube, the Hexagram) + the 22 Letters of the Hebrew Alphabet = 28, the Next Perfect Number (1+2+3+4+5+6+7).

28 is like the numbers 6 and 15 also a Hexagonal Number. As you can see in the picture below 28 is the fourth Hexagonal Number. As we have seen before a Hexagon is a Projection of a Cube so 28 represents a Cube in a Cube in a Cube. A Cube in a Cube is called a Tessarect or a HyperCube.

The Number 15 is a Cube in a Cube called a Tessarect or a HyperCube

The first sentence in Genesis (“In the beginning Elohim created Heaven and Eearth“) contains 7 words and 28 letters. This indicates that the Creation Process was already in the 7th stage of the Tetraktys and in its 2nd Fractal Expansion,  the Birth of the Material Universe.

The sum of the entire verse is the 73rd Triangular Number. The prime Numbers 37 and 73 are geometrically related. They form the third and the fourth term in the sequence of Star Numbers (1, 13, 37, 73, 121).

Hexagon/Star pairs are closely related to Triangular numbers. Their product is always a Triangle, and they can be symmetrically generated from a Pair of Triangles.

Star Numbers are a Combination of Two Triangular Numbers
The Square is a combination of two Triangels. It is represented by the Of Star of David, the Symbol of the Heart Chakra.
The Symbol of the Heart Chakra contains Two Triangles.

About Pascal’s Triangle

When a number represents a Geometric Structure it is called a Figurative Number.

Every possible figurative number is generated by the Triangle of Pascal.

The Fractal Sierpinsky Triangle is the Triangle of Pascal Modulo 2.

The Triangle of Pascal was known long before Pascal (re)discovered it.

It was known in Ancient India as the Meru Prastara and in China as  the Yang Hui.  Meru Prastara relates the triangel to a Mystical Mountain called Mount Meru. Mount Meru is also implemented in the Sri Yantra.

The Triangle shows the Coefficients of the Function F(X,Y))= (X+Y)**n. If n=0 F(X,Y)=1 and if n=1 F(X,Y)=X+Y so the Coeffcients are (1,1).

Pascals Triangle is a 2-Dimensional System based on the Polynomal (X+Y)**N. It is always possible to generalize this structure to Higher Dimensional Levels. 3 Variables ((X+Y+X)**N) generate The Pascal Pyramid and n variables (X+Y+Z+….)**N  generate The Pascal Simplex.

The rows of the Pascal’s Triangle add up to the power of 2 of the row. So the sum of row 0 is 2**0 and  the sum of row 1 is 2**1 =2.

The Sum of the  rows of the higher n-dimensional versions of the Triangle is n**N where n is the Amount of Variables and N the level of expansion. So the Sum of Pascal’s Pyramid (3 variables X,Y,Z) is 3**N.

The most interesting property of the Triangle is visible in the Diagonals.

The First Diagonal contains only 1’s. The Ones represent Unique Objects. They are the Points in the Tetraktys.

The Second Diagonal contains the natural numbers. These Numbers are used to Count Objects that are The Same. The Natural Numbers are the Lines that connect the Points. The Natural Numbers are the Sum of the previous Ones.

The Third Diagonal contains the triangular numbers. The Triangular Numbers are the Sum of the previous Natural Numbers.

This pattern repeats itself all the time.

The Fourth Diagonal contains the tetrahedral numbers (Pyramid Numbers) and the Fifth Diagonal, the pentatope numbers.

Fermat stated that Every Positive Integer is a Sum of at most three Triangular numbers, four Square numbers, five Pentagonal numbers, and n n-polygonal numbers.

The Tetrahedron with basic length 4 (summing up to 20) can be looked at as the 3-Dimensional analogue of the Tetraktys.

The Diagonals of the Triangle of Pascal contain every Possible 2-Dimensional Figurative Number (and Structure).

These Numbers are Projections of Higher Dimensional Numbers and Higher Dimensional Structures.

The Higher Dimensional Versions of the Triangle (the Pascal Pyramid, The Pascal Simplex) contain these structures.

The Rows of the Triangle Sum to the Powers of Two (2 Dimensions). These Powers control the Levels of Expansion.

Every 7th step the Fractal Pattern of the Triangle repeats itself on a higher Level.

The Figurative Numbers are the Geometric Shapes that are created by the Lines of the Natural Numbers that are connecting the Points of the One.

Pascal’s Triangle also contains the numbers of the Fibonacci Sequence (“The Golden Spiral“).

When we take the Modulo 9 (the Digital Root of Pythagoras) of the Numbers of Fibonacci a repeating patterns of 24 steps shows itself that can be represented by a Star Tetrahedron or Stella Octangula. The Star Tetrahedron is a Three Dimensional Star of David.

The StarTetrahedron, shows the Pattern behind the Sequence of Fibonacci.

Every Figurative Number N is the Sum of the Figurative Numbers N-1.  Every Geometric Shape is a combination of all the Previous Geometric Shapes.

This means that Every Geometric Shape is in the end The Sum of the Sum of the Sum of  …. Triangels, Trinities (Elohim) or Triangular Numbers and therefore an Extension of the Tetractys of Pythagoras.

The Expansion of the Whole is a (Fractal)  Combination of Combinations.

The Triangle of Pascal is related to the so called Binomial Theorem which is used in Combinatorics and Probability Theory to describe the Amount of Combinations of a Set of  Objects.

The rows of the Triangle of Pascal also shows the Bell Shaped Pattern of the Normal Distribution.

The Probability Distribution of the Triangle of Pascal converges to the Normal Distribution because of the Central Limit Theorem. Every Row has a Mean of N/2 and a Variance of (N**1/2)/2 which means that with every new row the Mean and the Variance become Bigger and Bigger.

The Triangle of Pascal and therefore the Figurative Numbers describe Everything that is Possible but every Expansion of the Triangle is less Likely to Occur.

The Triangle of Pascal Modulo 3
The Triangle of Pascal Mod 3 represents the Tetraktys in the Tetraktys in the …..

Because of the Fractal Expansion/Contraction Pattern The Cube of  Space, related to the Element Earth,  explains Everything there is to Know on Our Level of Existence, Mother Earth.

The interesting part of the Figurative Numbers is that they representent Visual Patterns with which we can Reason.

We don’t need complex formulas because we can See what is Possible.

The interesting part of the Triangle of Pascal is that we can See that the Complex Figurative Structures are created out of a very Simple Structure, the Triangle.

If we want to understand our Reality we have to begin with looking at the Beginning and not start somewhere in the Middle.

If we look at the Fractal Expansion Pattern of the Triangle we See that Every new Stage is an Expansion Out of the Middle.

The Expansion of the Human, the Next Step in our Evolution,  is therefore an Expansion Out of the Heart, the Balance of Father Sky and Mother Earth.

Life is not only about Me and the Other.

Life is also about the Relationship between Me and the Other.

If we don’t Collaborate the Next stage in our Evolution will never happen.

LINKS

The Content of the Sepher Yesirah

About the Sepher Yesirah

About the Cube of Space

About the Tetractys

About the Cube of Space and Psychology

About the Sepher Yesirah and the I Tjing

A correspondence table of the Cube of Space

About Bereshit

About Genesis

About Patterns in the Bible

About Saturn

About the Trinity

About the Sri Yantra and Plato

About the Lo Shu and the I Tjing

All kind of strange relationships between Triangular Numbers

A website about Mystical Number Theory

About the Figurative Numbers

About Combining the Combinations

About the Golden Spiral and Plato

About the Logic of Creation

About Pascal’s Triangle and the Normal Distribution

A complete course in elementary Number Theory

About the Psychology of the Cube of Space

About the Tetraktys and the Zodiac

About the Process Theory of Paul Young

About the Theory of Dewey B. Larsson

Mysteries of the Equilateral Triangle

About Visual Patterns in Number Theory

About Pascal’s Triangle and Cell Division

There is only the Dance

Shiva the Hindu god of destruction is also known as Nataraja, the Lord of the Dance. Like yoga, dance induces trance, ecstasy and the experience of the divine.

The most common figures depict a four-armed Nataraja. These multiple arms represent the four cardinal directions. Each hand either holds an object or makes a specific mudra (gesture).

The upper right hand holds a hour-glass drum which is a symbol of creation. It is beating the pulse of the universe. The drum also provides the music that accompanies Nataraja’s dance.

The opposite hand, the upper left, bears on its palm a tongue of flames. Fire is the element of destruction of the world. It is also the symbol of passion.

The second right hand is held in the abhaya pose (without fear) and so a gesture of protection. It depicts the god as a protector.

The left leg is raised towards the right leg and reaches across it; the lower left hand is stretched across the body and points to the upraised left foot which represents release from the cycle of birth and death.

The hand pointing to the uplifted foot is held in a pose imitative of the outstretched trunk of an elephant. In Sanskrit this is known as the ’gaja-hasta-mudra’ (the posture of the elephant trunk), and is symbolic of Ganesha, Shiva’s son, the Remover of Obstacles.

Nataraja dances on the body of a dwarf apasmara-purusha, the man of forgetfulness, who embodies indifference, ignorance and laziness.

Creation is possible only when the weight of inertia is overcome and suppressed. The Nataraja image thus addresses each individual to overcome complacency and get his or her own act together.

The ring of fire and light, which circumscribes the entire image, identifies the field of the dance with the entire universe. The lotus pedestal on which the image rests locates this universe in the heart or consciousness of each person.

The hands of Shiva represent the Human Faculties of the Imagination (Creation, Spirit, Vishnu), Control (Destruction, Thinking, Compression, Shiva), Desire (Agni, Fire, Sensing &Acting, Expansion) and the Emotions (Soul, Ganesha, Motivation, Removing Obstacles).

Imagination

Humans need the “Illusion of Control” to sustain their Identity. Deep within they don’t want to believe that Other Human Beings or the Forces of Nature (“the Acts of God“) are also Active Agents.

The Imagination creates the Identity, the believe that I Am What I Am.

When we are in Deep Meditation, the Observer, the Consciousness, is able to watch the constant popping up of  Images (Ideas) out of the Nothing. 

If we are not able to keep the Observer-state, we move into the Sleep of the Darkness or our Senses are attracted by one of the Images  and move into the Dream State.

According to Buddist belief the Dream State, (Maya, Not-That) is Not the Real Word.  This world is hidden behind a veil. Behind the veil lies the Void.

The Void is not empty. It is comparable to the Zero-Point-Field, the state of the Universe before the Big Bang. In this state everything,  even the impossible,  is possible.

In the Void, Ideas of the First Creator (Brahman) Pop-Up, Move into Existence for a while and finally disappear. 

For a very long time Brahman was in deep meditation until one of the Ideas of Brahman created a Huge Excitement. This was the Idea to become Aware of Itself.

To make this happen Brahman had to spit itself into two parts, the Observer (Being, Consciousness) and the Actor (Becoming, Desire, Acting).  

Maya, the Material World,  the Expanding Universe, was created when the Desire to become Aware generated the first Split of the Universe, the split between the Void and the Not-Void, the Whole.

At this moment the Left Brain and the Right Brain of Brahman are fusing and soon we all will experience the Whole which is not the Void. The Void will stay a Mystery for Ever and Ever.

Motivation

Ganesha rides a mouse, the symbol of mankind’s ignorance, his hidden fears and insecurities and his deep attachment to petty worldly objects.

By riding on the mouse, Ganesha shows that one can and must control and overcome all negative feelings. One can be the master of oneself and need not be a slave.

The head of Ganesha, the Elephant,  symbolizes the Atman, the Soul  and his human body signifies Maya.

Our “Head” or better our Soul is connected to the Void,  but our Body is an Expression of the Non-Void.

Our Body is part of the Material World and has to obey the Rules of the Material World.

Ganesha represents the Emotions, the Motivation, the Rotation, that started when Maya started to expand. When an Elephant is In Motion it is able to remove all obstacles.  

An Elephant is Part of a Herd that needs a Shephard (Vishnu, the Imagination) to find Its Way.

When an Idea pops up in the Imagination it moves the Wheel of the Emotions and the Body want to realize the Idea in the Material World.

Desire

Agni brings about growth, expansion, ascension, and transformation. It is the fire hidden in earthly things which rises out of them to heaven beyond.

Fire is the symbol of agni. The quality of fire is to spread itself. Because it spreads itself in every direction, it is present everywhere. Even though it spreads in all directions its motion is always upwards. It carries everything that it consumes and purifies, upwards.

If the motivation to realize the idea is there,  the Fire of Agni is lighted and the Human becomes passionated.

If you are  not able to control your passions you will become Addicted to the idea and the idea will never be realized.

Control

Shiva is the Destroyer. He wants to bring everything back to the void.  The Fire of Agni is able to expand the orginal idea to exceptional proportions.

At a certain moment Shiva stops the Fire and takes over Control. The idea is simplified,  put into a plan and is finally on its way to the Material World.

The Cycle Moves On

But the Creative Energy is already busy to generate new Ideas. If this happens,  the orginal plan is adapted and adapted (“scope creap“) and will never be realized.

LINKS

About Emptyness

About the Fusion of the two Minds of Brahman

About Ma’át, the Egyptian Shiva

About Good and Evil

About the Illusion of Control

About Addiction

Why you need an Obstacle to become Excited

About Scope Creap

About Crowds

The theory of  the Wisdom of the Crowd supposes that it is possible to create collective wisdom out of the combination of the wisdom of many disconnected independent intelligent (wise) individuals.

This theory has nothing to do with a Crowd. As you will see Crowds are not intelligent. Crowds are groups of people that are totally synchronized and act out of their collective emotions.

When people talk they move into a state of entrainment within a few seconds. The reason is the dialogue itself. If focuses the participants on the same issue.

When many people focus their attention at the same subject  (television, movie, music, soccer match, a ritual, ..) the same effect happens. Individuals in a crowd become the crowd.

When many individuals  are not focused on a shared goal they will never become a crowd. In this case every individual will go his own way looking for a “real” crowd.

Human beings want to be part of a crowd because a crowd is one of the most effective ways to generate a lot of personal energy.

Most people, the generators,  are energy producers. Some people are energy consumers. Extraverts take their energy out of the crowd. Introverts accumulate energy when they are alone and relaxed. It is not easy to entrain introverts.

Why Crowds give Energy

Entrainment or Trance is a state of the body in which the Left and Right Brain are synchronized. When this happens the Human becomes his Emotions.

Sociologist Randall Collins has called this interactive rhythmic entrainment the “hum of solidarity“.

As in an empassioned conversation, the synchrony of our rhythms forms an inaudibly low frequency, we hum. If you record such a conversation and speed up the recording a few octaves, you will hear it. Laughing together is a perfect example, often showing rapid synchronization.

Ritual practices (meals, parties, etc) help sustain these moments of solidarity over time. The local energy exchange is a fine-grained flow of micro-events that build up in patterns of split seconds and ebb away in longer periods of minutes, hours, days.

These local interactions combine, giving rise to another form at a ‘higher’ degree, a social emotion. Emotional energy is defined by Randall Collins as a feeling of confidence, elation, strength, enthusiasm, and initiative in taking action. And it is the giving and recieving of emotional energy that keeps a practice, an idea, a fad, a tune, and a people going.

Shamans and cultural leaders have known this for centuries and used rhythmic or emotional entrainment to heal, commune with, or even to brainwash and destroy one another.

The role of rhythm in trance music is largely in synchronizing an individual’s internal rhythms (heart rate, respiratory rate, blood flow, neural potentials) with those of others. And this is done by using a swift, loud, clear rhythm to drive everyone.

When people synchronize they experience a rise of their energy-level and this energy-level persists for about a week. That is why spiritual rituals are repeated every week on a Sun-day, the day of the Energy of the Center.

How to control Moving Masses

Events that create a huge amount of emotional energy like concerts and soccer-matches attract huge amount of people. There have been many incidents where the movement of the entrained crowds has created many casualties.

People in crowds obey just two rules. Copy the other and keep a certain distance to the other.

The distance is a very important variable. When the distance exceeds the limit of the personal field, the personal fields merge and the personal identity dissolves into the collective identity.

At that moment the crowd starts to move on its own. The “leader“, the first person in the crowd,  becomes a very important person. When the “leader of the crowd” does not know what to do, the crowd will start to behave in a chaotic way. Experiments show that about 5% of the people in a crowd are “leading’ the crowd.

When you want to control a crowd you have to control the people that are in front of the crowd.

When you want to control a moving crowd you have to create a structure that guides the crowd (“way-finding”).  One of the most important mistakes is to create a bottleneck in this structure.

When the crowd moves into this bottleneck it will slow down the speed of the crowd and the distance between the members of the crowd will decrease until the crowd will stop at a certain point creating a “traffic jam”.  At that point people will be crushed.

When people participate in a crowd the Emotions of the crowd become dominant. When the crowd is attacked or is unable to find its way,  the negative Primary Emotions appear.

In  this state individuals are able to produce highly agressive behavior (Fight), extreme passive behavior (Freeze) or extreme avoidant behavior (Flight).

When the flow of the crowd is disturbed somewhere and the collective moves into the state of panic the bottleneck will certainly kill or injure many people.

How to manipulate the Masses

The predictable behavior of a crowd has been known for a very long time. This knowledge was used by intelligent “dictators” who wanted to use the masses for their own aim. Good examples are of course Hilter and Goering, his communications manager.

When they tried to move the masses, the mass media were in their infancy. At this moment it is possible to reach millions of people with ease. The “leaders” of this moment know that they have to behave and talk in a certain way to entrain their followers.

The big problem is that crowds are unable to think so they have to simplify their message and emphasize certain “mantra’s“. The effect of their behavior is that the world becomes very simple.

The most effective way to influence the Crowd is to divide the Crowd into two parts, the In-Crowd (“we’) and the Out-Crowd (“not-we”) and to project everything that is wrong on the Out-Crowd. Hitler used the Jews but at this moment the Muslims are the most used “Out-Crowd”.

There is nothing wrong when Leaders use the Psychology of the Masses to move the Masses. The masses, the Sheep,  need a leader, the Shepherd. Without a leader they start to drift and will never reach the Promised Land.

When Leaders misuse innocent people of the Out-Crowd to increase their own power there is something terribly wrong.  These Leaders are criminals and should be treated this way.

About Good Vibrations

The Good (Creation) and the not-Good, the Bad (Destruction),  are two Waves that are moving in Opposite Directions. Together they create interference patterns called Standing Waves.

Standing Waves are Waves that preserve their Form and can be perceived as Material Particles.

If the Good is a Wave Moving with the Clock, the Bad is a Wave Moving Against the Clock.

I believe the Good is moving with the Clock because the words “Right” and “Wrong” were associated with the Right Hand and the Left Hand and the concept “moving” (wringen in Dutch).

In Magic the Left-Hand Path is associated with Black Magic and in many cultures, the Left is associated with Evil.

In China the Rotation with the Clock is called the Generating Cycle and the Rotation Against the Clock the Destructing Cycle.

The Standing Waves of Matter contain the Bad and the Good in a certain proportion. Therefore every part of Nature (including the Humans) contains a piece of the Bad and a piece of the Good. That’s why it is rather difficult to make a distinction between both of them.

There is nothing either good or bad, but thinking makes it so”  (Hamlet Act 2, scene 2, 239–251)

About the Svara

The idea that our Universe is a Wave goes back a very long time. In Ancient Indian Philosophy, the Wave of the Universe was called the Svara, the Wave of Life.

It is the manifestation of the impression on matter of the Power Which Knows Itself (Atman). The Atman arises out of the Emptyness (Brahman). The Emptiness is a Mystery. It is impossible to Reason about it.

The Svara consists of Five Types of Waves called Tattvas. They represent distinctive Forms and Vibratory Motions and are the five modifications of the Great Breath, Prana, of the Atman. Prana is called Chi in China.

The First Wave that came out of the Atman is called the Âkâsha (Spirit, Egg, Black). After this came the Vâyu (Air, the Circle, Blue), the Tejas (Fire, the Triangle, Red), the Apas (Water, the Crescent of the Moon, Silver) and the Prithivi (Earth, the Square, Yellow).

The Svara has two different States,  the Bright Sun-Breath  and the Dark Moon-Breath. In the first state the Svara expands, away from the Void. In the second state it contracts and moves back to the beginning.
At a certain moment we will experience the spectacular Twist of the Svara. This is the moment when Time will move back and the Apas (Aquarius, Water) will dominate the Fire (Bull) of the Tejas.
The Âkâsha and the other Four States of the Svara are the States of what Western Scientists call the Aether, the Carrier of the Standing Waves of the Universe.

About the Aether

Until the experiments of Michelson and Morley in 1887, every Physicist believed in the existence of the Aether. Everybody was very surprised when the experiments showed that the Aether was moving with a constant speed, the Speed of Light, in both directions of measurement.

Nobody questioned the experiments so a completely new theory had to be created to explain the strange behavior of Light. This new theory was the Relativity Theory of Albert Einstein.

The situation became even stranger when Niels Bohr (and others) invented Quantum Mechanics and showed that Light could be interpreted as a particle, a Photon, and a Wave.

At that time almost nobody understood the Concept of the Standing Wave. A Standing Wave is a Wave that preserves its Form and therefore shows itself as a Particle.

It is now proved that Michelson and Morley made a fatal mistake. The Unification of the Theories of Einstein and Bohr is going on but two foundations of the Theory of Einstein, the non-existence of the Aether and the Constant speed of Light, are gone.

The concept of the Aether, the Svara,  is back and new theories of the Universe based on Standing Waves are produced and verified. These theories are much simpler than the old theories.

What is the Same?

The Ethical Law of Resonance states that “The Same attracts the Same and Repels the Not-the Same“.  The Good attracts the Good and the Bad attracts the Bad but the Good also repels the Bad and the Bad repels the Good.  If we are able to define the Same we are able to define the Good and the Bad.

When you want to find out if some Thing is the same as another Thing you have to define the concept of “the-sameness“.

Everything is different from any other thing when you collect enough different data about both of them. When you ignore every detail everything is the same (A = A). When two objects are literally “the same” we call this relationship an equality (A=B).

The same objects can appear differently when we Look at them differently. In this case a “the sameness” (now called a congruency) appears when we are able to create the same object when we move (translate), rotate or reflect the other object.

To find an independent reference framework for an Observer who is “not moving” and a constant Speed of Light Einstein had to abstract from Translation, Rotation, Reflection and Movement (Speed and Acceleration). Einstein’s friend Minkowski solved his problem by creating a new type of “curved” space now called Minkowski Space.

The Ancient Scientists of India not only abstracted the Aether from the Eyes like Einstein did. They abstracted the Aether from the other Four Senses too.

Every Tattva represents another Sense Organ and a related Wave pattern. The interesting point is that the Waves of the Tattva of the Eyes, the Light Waves, the Tejas, behave, exactly the way the current scientists describe.

The current Scientists ignore the fact that Humans observe their Environment with their Five Senses. The ancient Scientists not only detected five types of Waves. They also found a way to combine the Five Wave-Types into one Wave Model.

In general, Objects are “the same” when we are able to find a Structure-Preserving, isomorphic, transformation (F) from Object A to Object B. F(A)=B and G(B)= A and FG=Identity. With the help of an Isomorphic Transformation, you are able to map a structure A to another structure B  and move back to the same structure A.

Every Isomorphic transformation can be seen as a “specialized Organ“, that  “looks” at Reality in its own way.

The mathematical field of Topology is concerned with the “the sameness” of objects that are Expanded and Compressed. Topology represents the Organ of the Emotions. With this organ, we are able to research the effects of the Great Breath of the Prana.

About the Great Breath

With the help of isomorphic  “topological” transformations, it is possible to make the huge Diversity of Forms in our Universe the Same. It is even possible to compress every structure in our Universe into one structure, the structure of the Void.

In this case, there are a few topological possibilities depending on the dimensions of space. In two dimensions we can choose out of the Point and the Circle, a Closed Line. In higher dimensions, strange twisted structures appear such as the Moebius Ring and the Klein Bottle.

If the Universe is compressed into a Rotating Circle,  The One who is in the Centre always Returns on Itself.  The Universe is expanding and compressing until Eternity. At a certain time even after a huge expansion the Power of Creation is able to “Knows Itself”. This concept is called the Cyclic Universe.

If the Universe is compressed into a point, called a singularity, we live in a “Big Bang-universe“, the standard cosmological model, which will expand into Eternity.

It will be clear that the structure in the beginning determines the way the Waves of the Universe expand.

If the Universe is Closed in Itself the Outbound Waves of the Beginning will meet the Inbound Waves of the Utmost Boundary and will create Interference Patterns that look like Standing Waves.

When the Universe was small the Interference Patterns came up almost immediately. When the Universe expanded it took more time to Close the Loop.

If the Universe is a Closed System, the Waves of the Past and the Waves of the Future will meet in the Now.  At every moment in Time, we are able to look into a possible Future and a possible Past.

At every moment in Time we can Change the Past and the Future if we are able to start a Powerful Negative (Destructive, Bad) or Positive  (Creative, Good) Wave of our Own.

According to the Ancient Scientists the Forces of the Tattvas at a certain Level of Enfolding represented Consciouss Beings (Angels, Devils) who could be Called to help to influence the Standing Waves of Matter.

In the strange terminology of Quantum Mechanics, this state is called a Quantum Superposition and the union of the waves is called Quantum Entanglement. Quantum Entanglement moves with a speed much higher than the Speed of Light.

Sometimes the fragmented Tones of the Universe unite into one Symphony when the Strings of the many Violins of the Individual Standing Waves are in Tune.

We are able to change the Past and the Future when we are in Tune with the Waves of the Universe.

About the  Number Five

The symbol of the number Zero (“0”) looks like an Egg, the Âkâsha. The Âkâsha represents Space.

The name “zero” comes from the Arabic صفر, şafira, “it was empty” and the Sanskrit śūnya “void” or “empty”. The 0, Space, was Empty, Ø, before it was created.

According to many creation myths the beginning of this world,  Non-Being, Ø, the Empty Set, expanded into an Egg, 0.

The Egg started to Rotate (Air, Vayu, Movement) and was splitted into the Duality (-1,1), the Crescent of the Moon (Apas), the In-Between-Moon or Half Moon (1/2).

The negative part of the Duality started to move in the Opposite Direction. At that moment the Good (Creation) and the Bad (Destruction) were created.

The Apas are the force of Contraction (Control), the Opposite of the Tejas, Fire (Desire), the Force of Expansion. The Apas want to bring the System back to the Void.

In the Beginning, the Good (Fire) was much stronger than the Bad (Water). Therefore the Universe started to Expand.

The Trinity, the Triangel (Tejas, Fire), contains three numbers (-1, 0, +1). When the first Trinity was created the Force of Fire and Desire, the Tejas, started to Expand the Trinity into more Trinities. The production of Trinities in Trinities is a Fractal Pattern (“So Above, So Below“).

The first two Triangels, the Triangel of the Trinity of the Mind of the Atman and the Trinity of the Material World, are combined into a Square (Prithivi, Earth). The Prithivi is seen as the Force of Resistance, the Opposite of Âkâsha, Space.

The Prithivi, the Square of the Four Forces, the Human,  resists the movement back to the Void. The main reason is that the connection between the Spiritual World and the Material World is very strong.

The Spirit of the Human, situated in the Heart Chakra,  needs Matter to create all the possible combinations of the Becoming Trinities to Experience the Fullness of Being.

The number Five can be found in the Middle of the oldest Magical Square on Earth, the Lo Shu Square. The Lo Shu Square was given to Emperor Yu the Great after the Great Flood (3117 BC) by a Turtle, the symbol of the Star System Orion.

About the Magic Square of Lo Shu

The Lo Shu Magic Square contains the numbers 1-9 (3×3). In every direction they add up to a total of 15 (3×5).

The Magic Square Constraints the Expansion of the Force of Fire and makes it possible that the Cycle moves back to the zero, the Void, the Mystery.

-14-3
-202
3-41

When we subtract all the numbers in the Magic Square with the number 5,  the Zero of the Egg of the Âkâsha appears in the Middle.

The transformed Magic Square shows an interesting symmetry.

On the six “crosses” the same negative and positive Tattvas are found. The Four Tattvas are Balanced in the o, Space, the Âkâsha.

On the straight lines, two symmetric patterns emerge ((-1,4,-3) and (1,2,-3)) again both positive and negative. In these patterns the 4 balances the 1 and the 3 and the 2 balance the 3 and the 1.

When we follow the Numbers of the Square from -4 to +4, the Sheng Cycle appears.

About the Sheng Cycle

The Sheng Cycle not only contains the Cycle of the Five Tattvas. It also contains Five Triangels in which One Tattvas Balances Two other Tattvas.

The number Five is the same as the Number Zero when we accept that there are Two Structures (or Two Universes). One structure rotates in the Positive Domain, The Sun, and one in the Negative Domain, The Moon.

The Square represents the Four Force of Nature who are the Four Combinations of the Two Forces of the Duality, Compression and Expansion, Yin and Yang, the Apas and the Tejas, Fire and Water, Control and Desire.

The Sheng Cycle is the major Cycle in Chinese Philosophy. It was used to explain and control the many levels of existence (State, Family, Environment, Body,..).

The Sheng Cycle moves in two directions, With the Clock (Generating, +1) and Against the Clock (Destructing, -1).

When we combine the two Cycles a 9(3×3)-fold Twisted Moebius Ring is created with the Earth in the Middle. This Cycle is represented by the Symbol of Infinity (). This Cycle is comparable to the Tree of Life, the Jewish Sephiroth, and the Ancient Egyptian Pesedjet (the Nine).

In the Bright (positive) Part of the Moebius Ring, we are in the Sun-State, Life. In the Dark (negative) Part we experience the Moon-State , Death, the Underworld (Our Twin Universe), the place where the Souls exist when they Die.

Now it becomes very clear what the Ancient Indian Scientist meant with the Dark Moon-State of the Svara. When the Wave of Life moves back to the Center, the Void, Death will become Life  (“the Death will be raised“), Time will Reverse, the Universe will Compress and the Good will become the Bad.

About Harmonics

In 1931 the US Department of Commerce assigned Edward Dewey the task of discovering the cause and underlying dynamics of the Great Depression. The US Government created a special institute the Foundation for the Study of Economic Cycles. The Institute contains a huge database of the times-series of almost every Cycle there is.

The most interesting observation of Edward Dewey is that Cycles restore themselves all the time and are influenced by other Cycles. The Cycles Resonate.

Ray Tomes, a statistical mathematician, started to do research on the time series of the Institute. He confirmed the Insights of Dewey but with the much more powerful tools of his time, he was able to dig a lot deeper into data.

Tomes detected a relationship between the Cycles and Music, the Âkâsha. Tomes also developed a  method to find the basic structure behind the Waves of the many Cycles.

Tomes found one Basic Standing Wave that generates other waves by producing Overtones. Tomes rediscovered the Svara and could also explain why the “numbers” behind the Svara are the way they are.

The explanation can be found in the so-called Highly Composite Numbers (HCN). The HCN is “social” numbers with many divisors. They represent the major “harmonic” connectors in the Universe. The HCN are the opposite of the “lonely” Prime Numbers who only contain themselves.

The structure behind the HCN is self-referential and is based on the numbers 2, 3, and 5.

About the Cyclic Universe of Paul Steinhardt

Paul Steinhardt has created a new theory about the Universe based on the Four Forces of the Square and the Void in the Center. In his theory the Universe is Cyclic. It is expanding and contracting.

The expansion of the Universe ends when the Two Major Structures (-1,1) in the Universe, called Membranes or Branes, are in Balance with the Center, the Void (0).

The two Branes are higher dimensional flat surfaces that are in parallel. The Left and the Right Brains split into many similar Cell-like Structures. We live in one of the Cells of the Cyclic Universe.

When the Universe expands the constraints of the Flat Surface (the Lo Shu Square) create a huge tension and the flat surfaces start to Ripple. The Ripples are waves that are closed in themselves (loops).

When you use your imagination you can see that the Cyclic Universe of Paul Steinhardt has a lot in common with the ancient theories of India and China with only one difference.

In the Ancient theories, the creator of the Universe was “Aware of Itself” in the new theories Awareness is a Feed-Back-Loop, a Cycle.

About Ancient Spirituality and Modern Science

This blog started with the Ancient Spiritual Indian Concept of the Svara, the Wave of Life. It ends with the Modern Material Cyclical Universe of Paul Steinhardt.

In between, I have tried to show that the old theories of The Self-Aware Universe and the new theories of the Endless Feed-Back Loops in Our Universe have a lot in common.

The Ancient Spiritual Scientists developed a Theory of Everything based on the principle of the Fractal Universe (“So Above, So Below“).

If the Universe is a Fractal Structure,  the only thing the Modern Sciences have to do is to find the Right Level of Observation (Cells, Body, Family/Group, Culture, State, Earth, ..) of the Fractal Expansion of our Universe and the Same Laws will appear again and again.

About the Good, the Bad, and the Nothing

If the Good and the Bad are Standing Waves that move With the Clock and Against the Clock it will be much easier to determine what is right and what is Wrong (Left).

With the Clock moves With the Flow. It generates new structures until the Limits of the Universe are reached.

Against the Clock moves Against the Flow. It destructs new structures until the Limits of the Universe are reached.

The Bad wants to Control Everything. It Fears the Good and the Future.

The Bad does not (want to )understand that The Good and the Bad are moving to the same Destination, The Nothing.

The Good gives us Joy, Pleasure, and Excitement.

The Bad moves Back in Time. It wants to restore what was already there. Its final aim is the Zero, Empty Space.

The Good moves Forwards in Time. It creates new Perspectives about a Bright New Future. Its final aim is Every Thing, the Many, Infinite Space filled with an Infinite Amount of Forms.

The Bad and the Good move Back and Forth around an Unknowable Center, the Nothing, that makes Every Thing possible.

Some day the One and the Infinite will merge, into the Impossible. When this happens the Nothing will return for a very short  (1/∞) moment.

LINKS

About the History of the Laws of Nature (The Website of Milo Wolff. It contains everything you want to know about the history of the concept of the Standing Wave).

Why Matter is a Standing Wave

About the Svara (This Website contains a (big) Complete Book written in 1894 about the Ancient Theory of the Svara.  A Must Read, when you want to understand Ancient Physics).

About the Harmonic Theory of Ray Tomes

Why Religion is an Experience

kundaliniMany people confuse Religion as a System of Rules with Religion as an Experience.

The same Religious Experience is shared by all the Religions of the World.

It is an Experience of Union, Intense Love and Harmony.

People are able to Fight and Kill to enforce their Rules on other people.

When they have experienced the Love they will Stop Fighting.

You are able to share the Feeling of Love with others but you are unable to articulate this feeling in words.

Many mystics use the Metaphor of Earthly Love and talk about the Mystic Bride or the Mystic Marriage.

In contrary to a System of Rules nobody can deny or discuss a Feeling.

Feeling is a Personal Experience and a Personal Experience Is What Is.

Why are so many people unable to experience a Religious Experience?

The simple answer is that they are trying to find something and when you keep on looking for something you will never find what you are looking for.

When you finally stop looking the religious experience will appear. Many people stop looking when they are in a state of total distress.

They are totally blocked. Religious experiences often happen when you really don’t know where to go.

The Personal Religious Experience is a spectacular experience. It is overwhelming. The body and the mind are unable to experience this experience. When you are not prepared for this experience your System will break down.

Before the Perfect Union with the Infinite Love happens You want to be Alone. Your Body and Mind are preparing you for a Intense Moment. When this Moment happens you will Die and experience a spectacular Rebirth after which the World will never be the Same. After the Rebirth, the Light of Love, will Guide your Way. Every situation in your Life will be full of Meaning.

Unfortunately many people in the West are not prepared at all. They really don’t know what to do. Some religious experiences have to be stopped. If they are not stopped you will die or you will get totally mad.

Unfortunately many people in the West are experimenting with all kinds of methods to experience a huge religious experience. They are practicing Kundalini Yoga or are taking drugs (mescaline, LSD).

When the Experience is ended the process of Cleaning or Purification starts. This is an awful experience. You will experience Confusion, Extreme Fear and Extreme Loneliness.

Your complete environment will change. You will lose your job, your wife or husband and many of your friends. Your body will become terribly ill. Everything will change.

When you go to a doctor or a psychiatrist they will diagnose all kind of mental and physical diseases and give you all kinds of treatments that will increase your problems heavily.

In the words of the current psychology the Ego starts to Fight Back.

ego

It starts to fight back because it is Losing Control.

The Ego wants to move back to the old game of seeking something in the Future.

The Ego is a strange combination of Control and Desire.

It wants to Control Others and Nature to Get what it Wants. It really does not matter what It is.

The feeling of being the Master is enough. Everytime when something is mastered it wants more.

The Ego is seperating everything into its own seperation. When you WANT to become Enlightened you will never reach Enlightment.

At a certain moment you have to Give Over. You have to Surrender to something that is not Forcing you to Surrender. You have to stop Being Religiouss to Become Religiouss.

The experience of Love is an experience of Union. The Ego wants to break this Union. Its aim is to Separate. When you have experienced the Whole you will become aware of the Separation.

The Ego (or the Pain Body) is a Powerfull Force. It is not only able to act Inside Your mind but it is also able to act in the Outside World.

The Ego will create many Situations to test if you really Want to Unite. The Power of the Ego in the Outside World is something People in the West are unable to Believe.

They don’t believe that You are creating Your Own Reality and the Ego is part of You.

When the State of Bliss is gone, the Ego will generate Doubt.

You want to find an Explanation for what has Happened but an Explanation for something that is not to explain is impossible.

When you start to find an Explanation you start Looking and when You start Looking you will find many Explanations.

The Explanations can be find in Science, Philosophy and Religion. They are contradictory because every explanation is a contradiction in itself.

The current state of Psychology is helping the Ego tremendously.

The experience is Caused By Chemical Substances in the brain or the experience is a Mental Disorder.

Not only Psychology is not helping you at all Religion in the sense of “Rules to Obey” is doing the same.

Many people were killed because they were just trying to articulate what they experienced.

Religion wants you to make a choice for a System of Rules.

It wants you to separate the whole, the essence of religion.

The Essence of Every Religion is Love.

crown

What To Do?

If you want to reach Enlightment prepare yourself for the moment it will happen.

Try to Understand what will happen with your Physical and Mental Body.

Remember that Enlightment comes in three stages, the Preparation, The Bliss and the Cleaning.

The amount of Cleaning after the Bliss is highly related to the amount of Cleaning you did before the Bliss.

You will Clean Yourself the most when you Practice the Essence of every Religion, Love.

When You Practice the Essence of Religion all the time You are Enlightened.

LINKS

My Awakening By OSHO

About the Essence of Every Religion

 

About Pan and Anarchy

The colors in this picture relate Panarchy to the Theory of Change Paths of Change. (PoC) Poc is a Fourfold model based on the Quaternion of Jung.
3D model of Panarchy
2D model of Panarchy.

In 2002 the book Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems, (Gunderson, L.H and Holling, C.S (eds)) was published. To my knowledge this is one of the most important books of our time.

Panarchy is the first theory that is able to explain the behavior of complex ecosystems. It is an integration of many former theories in economics, biology, ecology, sociology, mathematics, psychology and other sciences.

Have a look at RA to learn more about Panarchy. You will be surprised by the amount of interesting articles and insights.

In this blog I will use long citations: “The world has not collapsed because natural ecological systems have the resilience to experience wide change and still maintain the integrity of their functions.

The world also has not collapsed because of human behavior and creativity. People do learn, however spasmodically. Change and extreme transformations have been part of humanity’s evolutionary history. People’s adaptive capabilities, have made it possible not only to persist passively, but to create and innovate when limits are reached.

The controls determined by each set of biotic structuring processes within terrestrial ecosystems are remarkably robust and the behaviors resulting are remarkably resilient. That robustness comes from functional diversity and spatial heterogeneity in the species and physical variables that mediate the key processes that structure and organize patterns in ecosystems and landscapes.

The stability domains that define the type of system (e.g. forest, savanna, grassland, or shrub steppe) are so large that external disturbances have to be extreme and/or persistent before the system flips irreversibly into another state. Except under extreme climatic conditions, Mother Nature is not basically in a state of delicate balance. If She were, the world would indeed have collapsed long ago“.

The books starts with a description of the five metaphors or world-views that are used to look at Nature. These metaphors are the same metaphors Bhaktin uses to describe the proces of the evolving narratives in human culture.

The World-Views are connected to Mathematical Models that are commonly used in Science to explain an Ecology. The authors show that every model has its consequences. The most beautifull thing they show is that these models are not wrong. They are needed to keep the Cycle of the Ecology running.

What they also show is that a Panarchy-cycle uses a memory when the Ecology is collapsing. Somewhere a small area is preserved. It contains the “seeds” of the new Cycle. We have to look back when we want to move foreward. We also have to look back to learn feom our mistakes. “People do learn, however spasmodically”. Learning is not copying. We have “to create and innovate when limits are reached”.

Somewhere in History the Seeds of the New Cycle are available. A beautifull example is the Sacred Groove. It is a place where very old trees are preserved by the local community. They need the trees to aquire medicine to cure deseases or snake bites.

Because the new Cycle has to be based on Harmony I feel you have to have a look at China. China is not only the Economy Power that is able to destroy the World when it moves on the way it moves. It is also the Culture where Harmony was the basic Concept. When you read my blogs you will see that I use many Chinese Concepts to explain.

The theory is a Self-Referencial (“Fractal”) theory and uses the Moebius Ring as the central concept. You understand why I was flabbergasted when I found Panarchy on the Internet.

The last thing that made me very enthousiastic is the name Panarchy. It is based on the name of the Old Greek God of Joy and Nature, Pan.

Pan was “Goat-legged, enthusiastic, a lover of ectacy, dancing among the stars, weaving the harmony of the Cosmos into playfull song” (The Orphic Hymns). The myth was told in Early Creece that he had left the Earth. It is of a high urgency that we ask Pan to come back. We can only save Mother Nature when we become enthusiastic again to weave Harmony all over the World.

Pan is also the God of Dance and Rythm:

Complex natural systems work in rhythms – with a front-loop phase of slow, incremental growth and accumulation, and a back-loop stage of rapid reorganisation leading to renewal, to, collapse. The front-loop phase is more predictable with higher degrees of certainty.

In both the natural and social worlds, it maximises production and accumulation. The consequence of this is an accumulation and concentration of wealth, but also emergence of greater vulnerability, due to the increasing number of interconnections that link that wealth, and those that bear it, in efforts to sustain it.

Little time and few resources are available for alternatives that explore different visions or opportunities. Emergence and novelty is inhibited. This growing connectedness leads to increasing rigidity in its goal to retain control, and the system becomes ever more tightly bound together. This reduces resilience and the capacity of the system to absorb change, thus increasing the threat of abrupt change.

We can recognise the needs for change but become politically stifled in our capacity to act effectively. Wealth and broadening wealth accumulated to lead to our present vulnerability on a world stage.

We are entering the back loop of re-organisation that entails the collapse of accumulated connections, the release of bound up knowledge and capital. But it also opens a creative potential and the opportunity for ‘creative destruction“.

The World and Our Society is now in the non-predictable back-loop stage of rapid reorganisation, creative destruction, collaps and renewal. It will soon jump back to an early stage where the Seeds of the New Cycle of Creation are Stored.

Because the Long Term Cycle of Earth is now Collapsing we have to look back for a long time to find the Seeds. The most impressive collaps of our World happened when the Great Flood appeared at 3117 BC.

Strangely enough 3117 BC is the start of the Mayan Calendar and the Indian Kali Yuga (“The Dark Age“).  Before that time the Humans lived in the Green Sahara also called Paradise. At that time Pan, the God of Nature,  was still there.

Do we have to move back to Paradise to Start All over Again?