Dokter Out of the Box

Ik heb rond 2010 op verzoek van IBM Labs meegewerkt aan de introductie van Watson in Nederland.

Watson heet nu GPT.

De presentatie die in deze blog wordt toegelicht heb ik gemaakt voor het Management van Parnassia, een grote organisatie in de GGZ.

De presentatie laat zien dat een simpel fractaal model dat Jung een Quaternio noemde en dat door Will McWhinney is uitgewerkt in zijn verander-aanpak Paths of Change een uitgebreid netwerk genereert dat ook nog is is terug te brengen tot slechts 1 contradictie in combinatie met “beweging” die beide modellen genereert waarbij de twee contradicties in de psychologie Agency en Xommunion worden genoemd die te vertalen zijn in Mannelijk (Agency) en Vrouwelijk )(communiën) en Yin en Yang , 0 en 1. waardoor ook oude Chinese en Indiase modellen soms voorzien van ingewikkelde mystieke taal simpel worden.

Dit is een Powerpoint-presentatie uit 2011 gemaakt om te laten zien hoe slimme hulpmiddelen zoals semantic mining, sensors en proces-management  kan helpen om de processen in de gezondheidszorg te ondersteunen.

Er wordt gebruik gemaakt van Paths of Change (PoC) van Will McWhinney om het gebied in kaart te brengen.

Dit gebeurt stap voor stap waarbij er iedere keer een nieuwe (medische) functie wordt toegevoegd.

Aan het einde van de presentatie worden alle stappen samengevoegd in een Gezondheidsarchitectuur die zowel voor de lichamelijke als de geestelijke gezondheidszorg bruikbaar is.

Paths of Change past op Interpersonal Theory een psychologische theorie die de mens beschouwd als een interne en externe relatie.

Diagnose is een verband tussen waarnemen (Zintuigen (Sensors), Ervaring)  en waarheid (Kennis). Op basis van de diagnose kun je acties ondernemen die allemaal passen op de algemene verbanden (de “paden”) in Paths of Change. De paden worden in het vervolg verder uitgewerkt.

Dit plaatje is bedoeld om de plek van Watson te introduceren. Watson maakt gebruik van Kennisbanken (een verzameling “waarheden”). Watson is toegespitst op de denkwijze van de specialist. De software doet een specialist na en geeft antwoorden op gestelde vragen.

Dit plaatje bevat een samenvatting van de werkwijze van Watson die door IBM DeepQA wordt genoemd. (QA staat voor Questions/Answers).

In de Diagnostiek worden de volgende aspecten van de Mens meegenomen.

Het is mogelijk om Watson (of een ander Semantisch Mining-tool) automatisch te koppelen aan een Proces-Bibliotheek waardoor er een Behandelplan kan worden gemaakt.

Aangezien er statistische methoden worden gebruikt ontbreekt vaak een menselijke verklaring van de uitkomst. Als het diagnose-hulpmiddel moet aansluiten bij een menselijke expert is dit van belang.

Het behandelplan kan worden gekoppeld aan een database met behandelaars.

en een netwerk met Ervaringsdeskundigen.

Op basis van (diepte)interviews met Ervaringsdeskundigen kan een levensloop-simulator worden gebouwd.

Een groot aantal (zo niet alle) meetinstrumenten van de arts kan worden vervangen door (draagbare) sensors, waardoor er als dat nodig is real-time kan worden gemeten.

Het plaatje geeft een globaal beeld aan van de ontwikkeling van de technologie de komende tien jaar.

De ontwikkelingen in de Medische Wetenschap kwamen in eerste instantie uit verbeterde diagnose (bijv. Rontgen etc) en verbeterde Chemische technologie (BioChemie, Farmacologie). Op dit moment is de BioPhysica aan de leiding. Die ziet de mens als een “Bio(Veld (Biofield). Chemische geneesmiddelen kunnen nu ook worden omgezet in velden.

Duidelijk mag zijn dat E/M-velden kunnen genezen maar ook ziekte kunnen veroorzaken (m.n. Immuunsysteem).

LINKS

Integrale Zorg

Over de Toekomst van Technologie

Over de Comunity of Practice

About Model Driven Software Development

In the beginning of Software Development Programmers just Programmed. They did not use any method. The program was punched on a stack of cards and the computer executed the code. It took many days to get a small program running.

In the early 1980s an Analyst wrote down Specifications and the Programmer transformed the specifications into a Program.

The Programmers and Analysts had to fill in forms with a pencil. The forms were typed by a central department and returned to them for correction. Much later programmers and analysts were able to use their own text editor.

The Specifications and the Programs were represented by many competing diagramming techniques like DFD (Data Flow Diagrams), JSP (Jackson), ERD (Entity Relationship Diagrams, Bachman), NIAM, Yourdon, Nassi Schneidermann and ISAC (Langefors). The Programmers and Analysts used Pencils and Plastic Frames to draw the Diagrams.

The data about the programs and the databases were stored in a Dictionary. A Dictionary is a System to store and retrieve Relationships. The Dictionary Software generated Copybooks that were included into the (COBOL) Programs. One of the most important Dictionary Packages was called Datamanager.

Datamanager used a so called Inverted File Database Management System. The Inverted File or Inverted Index is optimized to store and find Relationships.

At that time there were many types of Database Management Systems (Hierarchical, Network, Relational and Object). They were optimized for a special type of storing and retrieving data.

Between 1980 and 1990 the competing Methods and Diagram Techniques were fused and expanded to cover many domains of IT. The Dictionary (Datamanager) was also expanded to contain many more Relationships.

Around 1990 the process of integration was finally accomplished. At that time Information Engineering (IE) of James Martin was the most comprehensive Methodology available on the Market.

Texas Instruments implemented IE on a mainframe computer and called it IEF. IE was also implemented in IEW (Knowlegdeware) and Excellerator (Index Technologies). Computer Assisted Software Engineering (CASE) was born.

You have to understand that Graphic User Interfaces and PC’s were at that time in their infancy. It was impossible to manipulate diagrams. We used mainframes and Dumb User Interfaces (Forms) to define the models but we got a long way with it.

The big innovation came when IBM announced AD/Cycle in 1990. They created an Alliance with Bachman Information Systems, Index Technology Corporation, and Knowledgeware to create the most advanced Model Driven Software Development Tool ever made.

The kernel of AD/Cycle would be a complete new Repository based on the Relation DBMS of IBM called DB2.

At that time ABN AMRO was in a merger and we had the idea that an alliance with IBM would help us to create a new innovative development environment. I was involved in everything IBM was doing in its labs to create AD/Cycle.

The project failed for one simple reason. The Repository of IBM was never finished. The main reason was the Complexity of the Meta-Model of the Repository. A Relational DBMS is simply not the way to implement a Datadictionary (now called a Repository).

Another reason the project failed was the rise of Object Oriented Programming and of course the huge interference of Microsoft.

To save the project we had to find another repository and used the original Repository of Knowledgeware called Rochade. Rochade is still on the market. It is still a very powerful tool.

The introduction of the PC and the Activities of Microsoft generated a disaster in the development process of software. We had to move to square one and start all over again.

The Destructive Activities of Microsoft began by selling isolated disconnected PC’s to Consumers (Employees are also Consumers!).

At that time we did not realize this would cause a major drawback. We even supported them by giving all the employees of the Bank a PC, to Play With.

What we did not know was that the Employees started to Develop software on their own to beat the backlog of the central development organization. Suddenly many illegal (Basic) programs and databases appeared and we had to find a way to avoid Total Chaos.

The Solution to this problem was to introduce End User Programming Tools (4GL’s) like AS and Focus.

To provide the End Users with Corporate Data we had to develop Datawarehouses.

We were forced to create different IT Environments to shield the Primary, Accountable, Data of the Bank.

We had to develop a New Theory and Approach to support a completely new field of IT now called Business Intelligence.

We had to find a way to solve the battlefield of IBM (OS/2) and Microsoft (Windows) on the level of the PC Operating System.

We had to find a way to connect the PC to the other Computer Systems now called Servers. The concept of Client/Server was developed.

We had to find a way to distribute the Right Data on the Right Computer.

What Happened?

We were Distracted for about TWENTY YEARS and all what we where doing is Reacting on Technological Innovations that were Immature. We did not know this at that time.

The Big Innovation did not happen on the Level of the Method but on the Level of the Infrastructure. The Infrastructure moved from the Expert Level to the Corporate Level to the Consumer Level and finally to World Level. At this moment the MainFrame is back but the Mainframe is distributed over many Computers connected by a Broadband Network. We are finally back at the Beginning. The Infrastructure shows itself as a Cloud.

In every phase of the Expansion of the Infrastructure new Programming Languages were constructed to support the transformation from One level to the Other level. Every Time the Model had to be Mapped to another Target System.

The IBM Repository failed because the Meta Model of the Repository was much to complex. The Complexity of the Model was not caused by the Logical Part (The Technology Independent Layer) but by the Technical Part of the Model. It was simply impossible to Map the What on the How.

The only way to solve this problem is to make the What and How the Same.

This is what happened with Object Oriented Programming (OO). Object-Oriented programming may be seen as a collection of Cooperating Objects. Each object is capable of receiving messages, processing data, and sending messages to other objects. Each object can be viewed as an independent little machine with a distinct role or responsibility.

The rise of OO started in the early 1990s. At this moment it is the major programming paradigm. OO fits very well with the major paradigm about our Reality. That is why it can be used to Design (What) and to Program (How). OO comes with its own Method called UML.

What is Wrong with OO?

The first and most important problem is the problem of the Different Perspectives. Although OO fits with the Western Model of Reality, We (the Humans) perceive Reality in our own Way. Every Designer experiences another Reality and it is almost impossible to Unite all the Perspectives.

To Solve this Problem we All have to Agree on a Shared Model of Reality. This is mainly accomplished by defining Standard Models of Reality. The problem with Standard Models of Reality is that they are EnForcing a Certain Point of View.

Enforcing one Point of View to many People generates Opposition and Opposition starts a Process of Adaptation. The Major Effect is a very Complex Implementation of an Inconsistent Model of Reality. The What and the How are not the Same anymore.

OO is creating the Problem they want to Solve.

What to Do?

The long process of integration of the Methods until the 1990’s showed that there is one major issue that has to be resolved when you want to create software.

This Issue is called Terminology. Its main issue is to Define What We are Talking About. If we don’t agree about what we are talking about (The Universe of Discourse) we will always be talking about what we are talking about. We will create Circular Dialogues.

Eugen Wüster was the creator of the Science of Terminology. His activities were taken over by Unesco. It founded a special Institute to coordinate Terminology in the World called Infoterm.

There are four distinct views on Terminology:

  • the Psychological View

Concepts are Human Observations. They have to be based on Facts.

  • the Linguistic view

Concepts are the meanings of general terms. They have to be Defined.

Concepts are Units of Knowledge. They have to True.

Concepts are abstractions of kinds, attributes or properties of general invariant patterns on the side of entities in the world. They have to be Related.

Sadly, elements of all four views are found mixed up together in almost all terminology-focused work in Informatics today.

We are Confusing even the Science to avoid Confusion.

LINKS

About the History of Terms

About CASE-Tools

About the History of Terminology