Hoe de Nederlandse Overheid zou Kunnen Digitaliseren

Deze blog is een vervolg op Hoe de Nederlandse Overheid Niet digitaliseert.

Direct naar de Conclusie druk hier.

Direct naar de Samenvatting druk hier.

Benieuwd naar de Stand van Zaken mbt de Uitvoering van de Verbetering van Dienstverlening aan Burgers druk hier.

De vorige blog bevat heel erg veel Rapporten over de Digitalisering van de Overheid.

In deze blog probeer ik uit te zoeken hoe de overheid het beste kan digitaliseren.

Om dat te kunnen moeten we uitzoeken Wat de Overheid eigenlijk Doet.

Spring direct naar dit onderwerp druk hier.

Dat blijkt een enorme Klus te zijn omdat de overheid dat wel in heel abstracte termen weet maar niet in de zin van bruikbare Procesmodellen.

Hoe Bestuurt de Amerikaanse Overheid de Digitalisering?

Het kan heel simpel namelijk door “Hoge kwaliteit” van de Werkprocessen te eisen van de eigen en de toeleverende producenten van hard-en software,.

CMM

CMM is door de Amerikaanse Overheid ontwikkeld om de Kwaliteit van de IT te garanderen.

Dat doen ze door te eisen dat alle gebruikers en leveranciers zich Bewijsbaar (middels een Audit) verbeteren.

Volgens mij gebruikt de Nederlandse Overheid het CMM of iets vergelijkbaars niet.

Het Capability Maturity Model van het SEI (Software Engeneering Institute) is door de Amerikaanse Overheid obtwikkeld om de kwaliteit van haar eigen en toeleverende ICT-organisaties te kunnen vaststellen.

De kans is erg groot dat er in Nederland geen enkele ICT-organisatie bestaat die boven Level 1 uitkomt.

Digitaal Burgerschap?

Je kunt ook aan het uiterste einde van de ICT-Waardeketen beginnen en naar de Bron trekken..

Hoe Ervaart de Burger de Digitalisering?

De Context van de digitalisering van de Overheid is bijvoorbeeld te vinden in de Straat met Camera’s die je Herkennen of het Loket in het stadhuis of het Invoerscherm op de PC of Telefoon.

Het gaat dan in ieder geval over GebruikersVriendelijkheid of Bedienbaarheid of over Onderhoudbaarheid of zelfs Adaptiviteit of nog mooier Anticiperende (=Levende) Systemen.

Context-analyse

Welke vragen moet ik stellen om een Context goed in Kaart te brengen?

Je moet in ieder geval voordat je Omhoog gaat” bij de Onderlaag beginnen (Op straat?) en een “OnafhankelijkGezichtspunt kiezen.

Toezichthouder

Mevr Prins pleit voor een functionaris die toezicht houdt op de digitale dienstverlening. Dat had de WRR al eerder voorgesteld maar daar is niets mee gedaan.

Hoe Bestuurt de Nederlandse Overheid de Digitalisering?

De Overheid bestuurt de digitalisering volgens het Boekje met behulp van zogenaamde Architecturen die zijn afgeleid van de I-Strategie.

Er zijn twee manieren om dit proces vorm te geven namelijk Top Down of Bottum Up.

Bottum Up begint bij de het analyseren van “klant” , de “Dienstverlening” aan de Burger

Hierbij zijn er ook “klanten” die zich niet aan de “regels” houden die zijn vastgelegd in Wetten.

Dat proces wordt Handhaven genoemd.

Top Down

Het lijkt er op dat de Nederlandse Overheid het Top Down heeft proberen te regelen.

Er blijken heel veel Architecturen te zijn (GEMMA,VERA etc) die onder de NORA “hangen.

Tot op heden komen ze heel erg “theoretisch” over maar ik doe mijn best om dat Vooroordeel te verwijderen door heel veel te lezen.

Hieronder een paar voorbeelden in PDF-formaat.


Citaat: “De Rijksoverheid maakt Beleid, vaardigt Wetten uit en ziet toe op Naleving.

Daarnaast bereidt het Rijk Plannen van de regering en het parlement voor.

En voert het deze plannen uit

Wat doet de Overheid?

Sla dit stuk over druk hier

Een Architectuur en een Strategie moet worden afgeleid van de Activiteiten van de Overheid die (wederom) erg abstract zijn beschreven wat vanzelf resulteert in een nog abstractere Architectuur en een nog nog abstractere Strategie (i.h.a. Beleid gemoemd).

Hier volgt een weer een citaat:

“De Rijksoverheid is het onderdeel van de overheid dat op landelijk niveau werkt.

Bij het Rijk werken ongeveer 116.000 ambtenaren.

Ambtenaren op de 12 ministeries bereiden beleid en wetgeving voor.

Bij uitvoerende diensten voeren ambtenaren het Beleid uit.

Bijvoorbeeld politiemensen, militairen en  inspecteurs”.

Deelnemingen

Daarnaast heeft de overheid enorm veel deelnemingen zoals in ABN-AMRO, KLM-Air-France, de NS, Schiphol maar ook de Toto of het Hoogspanningsnet in Nederland en Duitsland.

Uitgaven Overheid

Uit de uitgaven moet het mogelijk zijn om af te leiden wat de Overheid doet.

Uitgaven van het Rijk

De Overheid maakt en handhaaft Wetten

Als je naar de Productie-Consumptie-cyclus hieronder kijkt zijn de Wet-gerichte delen Blauw.

Een eenvoudig PoC-model met de Mens in het centrum waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de RegelendOverheid staat t.o.v. de Productie-en-Consumptie-cyclus die met-en-tegen de Klok draait

De meeste wet (Regel,Ordening) -gerichte delen zijn echter niet met behulp van “juridische” wetten geregeld maar door middel van “Menselijke” Afspraken of door middel van Software.

Het is erg moeilijk om de overheid op die software aan te sluiten ook al laat het GDI (Generieke Digitale Infrastructuur) wel zien waar de Regelgevers op doelen.

De Overheid is een EDI-provider

Het GDI is een “ouderwetse” EDI-berichten-verdeler wat ook goed is te zien bij Mijn Overheid.nlwaarbij heel vaak de berichten ook nog is op papier worden gestuurd.

Plaatje GDI

Het is mij tot op heden nog niet gelukt om het Plaatje van de GDI direct over te nemen vandaar dat het nu in de link boven zit.

GDI wordt onderhouden door een overheidsorganisatie Logius die dat niet voor elkaar krijgt waardoor de projecten net als veel andere overheids-ict-projecten uitlopen.

EDI (Electronic Data- Interchange).

Van Gestandaardiseerde Berichten (XML) naar gestandaardiseerde Processen (BPML).

Een Bericht (zoals ik Verhuis) wordt vaak veroorzaakt door een Gebeurtenis (Event) die een Proces (verhuizen) start.

Berichten zijn in eerste instantie gestandaardiseerd middels HTML Hypertext Markup Language), daarna door XML en daarna middels BPML (Business Proces Markup Language)

Dit proces van standaardisatie is niet stil blijven staan zodat er al veel door de OMG gestandaardiseerde processen zijn.

Dat wil trouwens niet zeggen dat alle bedrijven die standaarden ook gebruiken.

Koppelen blijft Moeilijk

Het gevolg is dat er nog steeds sprake is van een grote diversiteit met de complicatie dat koppelen nog steeds ingewikkeld is.

Wat natuurlijk heeft geleid tot geavanceerde koppel-technologie (API).

Overheids-ICT = Gegevens Produceren (en uitwisselen)

Waar blijven de Processen nadat de Gebeurtenissen hebben Plaatsgevonden?

De processen van de Overheid registreren Gebeurtenissen maar doen er daarna weinig tot niets mee.

De bedrijven doen i.h.a. hetzelfde.

Zo hebben ze ook een Klantenbestand met Adressen en overlappen daarmee bijv. de KvK of het Kadaster wat vaak weer achterloopt.

Het effect is dat bijv. personen met groot gemak kunnen “onderduiken” in de samenleving waardoor het makkelijk wordt om grootschalige illegale misdadige handelingen te laten plaatsvinden zonder dat bijv. de “buren” het merken.

De Nederland is doordat alles slecht is georganiseerd ook niet instaat om haar “taken” uit te voeren.

De Overheid wil van Alles over ons Weten

De Overheid is wel in het kader van de Belastingheffing bezig om overal financiele data over ons op te halen wat wellicht makkelijk is bij het opgeven van de belasting maar een extreem ondoorzichtige situatie schept waarbij men niet veel afwijkt van de Chinese Overheid die als onze belangrijkste vijand wordt gezien.

TeR Lering: Geschiedenis van de ICT van 1950 tot 2000

Dictionary en Meta-(Proces)-Model

In 1985 werd ik benoemd tot hoofd van een nieuwe afdeling Gegevensbeheer die daarmee een m.b.v een Data-dictionary (DD/D) een Meta-model van de Automatisering-processen van de ABN ging onderhouden.

Een meta-model is een model van een model. Dit kan niet eindeloos doorgaan zodat uiteindelijk het meest essentieel proces overblijft wat er zo uitziet -> . <- (Expandeer, Grens-Comprimeer) = Ademen) waarbij het Punt een z.g. Singularity is vaak voorgesteld door de Lege Verzameling.

Centrale (Meta)-Registers

Opvallend was dat de ABN al in de zestiger jaren al gebruik maakte van zo’n Metamodel (Centrale Registers).

De gegevensanalyse werd uitgevoerd met behulp van een aanpak die erg veel leek op NIAM

De termen kwamen uit een reeds lang bestaand bank-Termen-boek wat ook werd gebruikt door de Juridische Afdeling.

De procesmodellen werden al heel lang door de Ergonomische afdeling onderhouden m.b.v. Time & Motion Studies-KLARK.

Dit maakte het ook mogelijk om een Functionele W&V-rekening te onderhouden onder de naan KACTIS (Kantoor ActiviteitenInformatieSysteem).

Regelmatig werden hiertoe de Transactie-systemen afgetapt en werd de data opgeslagen in Tijdreeksen die M.b.v. APL/Box-Jenkins. automatische werden geanalyseerd.

Informatie-Management

In die tijd werden er ook in hun Vak bekwame Informatie-managers benoemd en werden er m.b.v de methode BSP Informatie-plannen gemaakt die ook in de DD/D werden opgeslagen.

Later werd de DDD ook aangewend en gekoppeld aan als CASE-tools zodat het ontwerp-proces 1-op-1 kon worden omgezet in software en natuurlijk databases.

De rijksoverheid gebruikte een eigen methode SDM.

AD/Cycle

De markt werd in 1998 enorm in de war gebracht toen IBM besloot om het ondersteunen van het automatiseren van de Automatisering in eigen hand te nemen met het project AD-CYCLE wat uiteindelijk volledig mislukte omdat men het niet voor elkaar kreeg om een passende DD/D te bouwen.

Ondertussen waren ABN en AMRO net op dat moment gefuseerd wat een fusie van de beide IT-organisaties noodzaakte wat een enorme software-transformatie noodzaakte waarbij sommige software-onderdelen zo oud bleken te zijn dat ze bijna niet meer konden worden aangepast.

Ik kreeg de Leiding over dit fusie-proces wat ons de mogelijkheid bood om “het nieuwste van het nieuwste aan te schaffen.

Daardoor kwam AD/Gycle erg goed uit en was de mislukking van het project een ramp omdat we daardoor weer terug moesten naar een eigen invulling, die grotendeels werd gedaan door de Case-tools van de door IBM al overgenomen leveranciers maar met een eigen Repository Rochade.

Van Methode naar Hulpmiddel

Repository

CASE Tools in Software Engineering

JMA Information Engineering

Hieronder het Information Engineering model van James Martin wat door Texas-Instruments werd omgezet in de IEW-workbench (inclusief repository).

Data (Gegevens)

Wat opvalt is dat de Statische component , de Data (Gegevens) ,als tweede laag is getekend.

Gegens-analyse is een kunst en kan niet plaatsvinden zonder concrete kennis van het “Universe-of-Discours waarbij in eerste instantie de belangrijkste Termen zijn gedefinieerd.

De relaties tussen de Entiteiten, de werkwoorden, zijn de belangrijkste bedrijfs-processen.

From Methods via Methodology to Method Engineering:

Method Engineering is (ME) een aanpak waarbij een methode en bijbehorende hulpmiddelen context afhankelijk op basis van een aantal variabelen wordt samengesteld.

ME lijkt op Paths of Change.

Hieronder een aantal beschouwingen over de 50 jaar dat Theo Bemelmans hoogleraar Informatie-systemen was in Eindhoven.

Wat is de Toegevoegde Waarde van de Digitalisering van de Overheid?

Die visie op digitalisering lijkt grotendeels te zijn bepaalt door de regelbehoefte van de overheid terwijl die eigenlijk zou moeten transformeren naar een “faciliterende ” behoefte gedreven door zelf-regulering van een Volwassen (zelf-bepalende)burger onderhevig aan een exploderend Technologie-landschap wat in het vervolg van deze Blog zal worden getoond.

Executable Law, Smart Contracts en de DAO

De aansluiting tussen de Wetten van de Overheid en de Software in de Markt is makkelijk te leggen als je bedenkt dat een Wet eigenlijk een Software-programma is geschreven in een eigen taal die vermoedelijk slecht interpreteerbaar is door een “echte” Parser.

Er zijn de laatste jaren wel vorderingen geboekt door het ontstaan van de Smart Contracts van de Ethereum Blockchain ook al is een Blockchain niet nodig om ggebruik te maken van een “Executable Law.

Ze is zelfs al ingevoerd in de AmerikaanseStaat Wyoming.

Het is daar ook mogelijk om een DAO op te richten, een Decentralized Autonomous Organization. waar de besluitvorming uitsluitend via “Stemmen” gebeurt.

Opvallend is dat ik een vergelijkbare Staatsvorm had bedacht op basis van het herontdekken van de Sociocratie en de pricipes van Panarchie wat er van uitgaat dat de Staat een Ecologie is.

Eigenaar Bewaart Gegevens

Solid is de oplossing van Tim Berners Lee de uitvinder van het World-Wide-Web en Wordwide-Web-Consortium W3C om de standaardisatie van het W3C collectief aan te pakken.

Het W3C werd welbewust vernietigd door de ontwikkelaars van de Cloud, een manier om het Mainframe weer terug tehalen de controle over onze data in handen te houden.

Van Process-Management -> Waardeketen-Management.

De PoC-fractal is een simpel software model waarin de basis-componenten een rotatie zijn zoals beschreven in de driehoek van Pascal.

Flow Systems

Totale Waardeketen Integratie Integratie

De productie-en-consumptie-cyclus wordt volledig geïntegreerd van klant tot Product wat betekent dat zowel de productie als de transport-faciliteiten volledig en integraal programmerbaar worden.

In de waardeketen zullen er een paar onderelen overblijven die ieder gewenst product kunnen maken (i.h.a. 3D printen) van instelbaar materiaal.

3DPrinting

Business Process Management

Samenvatting

Deze blog is een vervolg op een onderzoek naar alle rapporten over digitalisering van de laatste tijd.

In deze blog concentreer ik mij op de Besturing van de Nederlandse Digitalisering.

Druk op de Links om direct naar het Hoofdstuk te springen.

Hoe bestuurt de VS haar Digitalisering?

Hoe doet Nederland het nu?

Topdown

De overheid gebruikt een Top-down aanpak Hier blijkt dat die besturing er erg mooi uitziet maar vooral resulteert in erg veel PDF’s die als voorbeeld zijn gelinkt.

Toch ontkomt je er nooit aan om uit te gaan van de bestaande werkwijze (het Hoe?) die “netjes” wordt uitgeschreven tot op het nivo werkproces wat weer eindigt met of een Actie of een Gebruikers-Interactie.

Helaas komen we hier ook niet veel verder mee.

De overheid heeft gewoon zelf geen idee wat ze en hoe ze het doet.

Mijn Overheid

De overheid toont zich vooral richting haar burgers als een berichten-machine vroeger vertaalt in EDI (Electronic Data Exchange)

Bedrijfsleven

Hoe werd de Digitalisering in het bedrijfsleven bestuurt?

De automatisering is nooit gestopt met zichzelf te automatiseren.

Case-Tools en Repository

De processen worden “getekend” en de software met gedefinieerde Hardware wordt gegenereerd.

Hierbij werd de data over het proces opgeslagen in een gespespecialiseerde Database die nu een Repository wordt genoemd.

Rond 2000 probeerde IBM de volledige markt op dit gebied te domineren door vrijwel alle leveranciers over te nemen.

Deze poging is mislukt omdat men niet besefte dat er een groot verschil is tussen een Administratieve Database en een Meta-Database.

Gestandaardiseerde Methoden

Het gevolg van dit alles was wel dat vele aanpakken zijn gestandaardiseerd (bijv TOGAF) zonder slimme (CASE) hulpmiddelen waardoor wel de “creativiteit” (“het zelf denken” is en voral het overzicht is verdween.

Wetten

IDe overheid maakt en handhaaft Wetten.

Executable Law

Alhoewel voor de hand liggend heeft men nooit bedacht dat wetten ook programma’s zijn en dus kunnen worden geautomatiseerd totdat de Blockchain in opkomst kwam.

Persoonlijke Database ivm Privacy

Daarnaast is de centrale database misbruikt door de Big Tech al lang te vervangen door een eigen persoonlijke op aanvraag gedeelde (gedistrubueerde) database die nu door Tim Berners Lee middels SOLID wordt gepusht.

Virtuele Overheden

Hiermee is de Overheid zijn taak als Centrale Administratie aan het verliezen en ontstaan er nu zelfs Virtuele Overheden waar je je bij kunt aansluiten.

Terug naar Begin druk hier.

Conclusie

De Overheid is net als alle instituties haar plaats aan het verliezen.

Top-down draait naar Bottum-up.

Democratie betekent Macht aan het Volk maar helaas is die macht teruggebracht tot een paar keer stemmen waarna de “Elite” weer rustig doorgaat.

Het alternatief was er al in 1945 toen Kees Boeke, de persoonlijk adviseur van Konigin Juliana, Socio-Cratie copieerde van de Quakers.

Sociocratie werd later door Gerard Endeburg gebaseerd op de Cybernetica die inmiddels is uitgegroeid tot de Complexiteits-Wetenschap waarmee een prachtig bruikbaar Stuurmodel (Panarchy) is gebouwd wat het concept van de Staat vertaalt naar een Ecologie.

Van Digitalisering naar Sociocratie

Het pad naar de Sociocratie is eigenlijk heel simpel namelijk zet Regelkringen op en koppel de top-regelkring aan de Tweede Kamer.

Mijn volgende Blog gaat hierover.

Terug naar Begin druk hier.

Bijlage

Stand van Zaken Werk aan Uitvoering: WAU

Terug naar Begin druk hier.