Op Weg naar de Virtuele Overheid

Inleiding

Voor een handmatige Samenvatting druk hier.

Voor een Samenvatting door GPT4 druk hier.

Mijn vorige Blogs gingen zelfs twee keer over de Digitalisering van de Nederlandse Overheid.

Deze blog gaat over de komende Virtuele Overheid die helemaal niet lijkt op de huidige Staat die bijna omvalt door de enorme Burocratie en Politieke Spelletjes.

Door de komst van GPT is de huidige ICT ook op zijn retour wat resulteert in een Nieuw Begin van alles.

PoC-model van de Huidige Overheid:

De Overheid-cyclus (links) wordt “gekoppeld” aan de Productie-en de Consumptie-cyclus waarbij de Consument ook wel burger genoemd het product “Handhaven” kan afnemen.

De departementen hangen letterlijk in de lucht.

Heeft deze Overheid zijn “langste: tijd gehad?

In de Conclusie kwam ik vanzelf weer terug op mijn blog over de Rechtstaat als Ecologie, een idee wat ik had opgepikt bij de WRR waar de inmiddels overleden Franse filosoof Bruno Latour in 2007 een lezing gaf met als titel Think like a State.

De Staat heeft een persoonlijkheid.

De Amerikaanse Staat als Vader en Moeder (en de burger als Kind):

De Amerikaanse Staat heeft volgens George Lakoff twee tegenstrijdige persoonlijkheden namelijk de Strict Father (Blauw)en de Nurturing Mother (Groen).

Daardoor blijven er nog twee andere rollen over namelijk de Wijze Grootouder (Geel) en de Waarnemer, het Oplettende /Kind (Rood) zodat de Vier Wereldbeelden van Paths of Change compleet zijn.

Levensloop-Begeleiding

Dit model komt uit het Vitaliteits-project in de Regio Leiden in 12016.

Het laat zien in welke fase er welke ondersteuning kan worden geboden door welk beroep.

In onderstaand plaatje wordt het model samengevat en daarna nog een keer samengevat tot een Integraal gezondheidscentrumeen begeleidings-Systeem wat kan worden geautomatiseerd.

Helaas er er van dit project net zoals veel overheidprojecten niets terechtgekomen.

Experiment

Deze blog is regelmatig intensief besproken met ChatCPT4 waarvan een stukje hier te vinden is.

Parliament van de Dingen:

Brono Latour filosofeerde over het Parlement van de Dingen naar analogie van het Internet of Things.

Een voorbeeld van een Virtuele Overheid vind je hier.

Theorie zit in de Bijlage

In deze blog haal ik “oude” plaatjes op die later bruikbaar blijken te zijn om een nieuwe digitalisering van de Staat te Ontwerpen wat zou kunnen resulteren in een Virtuele Overheid.

Wie ze al kent mag de Plaatjes overslaan.

In deze definitieve versie komen ze in de Bijlage. Druk hier om naar de Bijlage te gaan.

Als experiment voer ik regelmatig “gesprekken” met ChatGPT4 die tot mijn verbazing erg veel extra informatie en inzichten oplevert.

Geschiedenis:

Van de Fabriek van Ford en Taylor naar het Global Brain

De Cyclus van de technologie volgt de Kondratiev-cyclus die als volgende fase “Global Brain” voorspelt als optelsom van de onderdelen van de vorige Community-technologie in het leven is geroepen door het Ontstaan van het .Internet.

Global Brain heeft overduidelijk met AI te maken maar kan ook betrekking hebben op een ander Collectief-Bewustzijn.

Nieuwe Tijdgeest

In 1889 draaide de Cyclus van de Cultuur (P=1250jr) om.

de Nederlandse Grondwet komt uit Amerika

Heeft een Virtuele Staat een virtuele Grondwet nodig?

De Amerikaanse Grondwet uit 1787 was een inspiratie voor velen.

Onze grondwet, in 1848 door Thorbecke gemaakt, lijkt dan ook op de Amerikaanse grondwet.

In die tijd waren vele bestuurders bang dat het virus van de Franse Revolutie in 1789 naar andere landen nog bestuurd door Monarchen zou overslaan.

De Amerikaanse grondwet is vooral bedoeld om de burger te beschermen tegen een te machtige Overheid die dan weer erg lijkt op de Monarch die men juist was ontvlucht.

Koning blijft de Baas

Het is goed om te beseffen dat de Nederlandse Grondwet juist bedoeld is met het omgekeerde in gedachten namelijk om de macht van de toenmalige staat (Inclusief de Koning) te behouden.

Vandaar dat we eigenlijk niet in een “echte” democratie leven maar een systeem dat de mogelijk Opstandige Burger “koest” houdt.

de Franse Revolutie geeft de Koers aan:

sla dit deel over en ga naar Panarchie.

De Amerikaanse Revolutie heeft de Franse Revolutie waarin ook een Volk het opnam tegen een Arrogante verspillende Vorst beinvloed.

Vrijheid Gelijkheid en Broederschap

De slogan Vrijheid Gelijkheid en Broederschap gaf de inspiratie tot vele politieke stromingen zoals het Liberalisme en het Socialisme later weer getransformeerd in Communisme. Conservatisme en Nationalisme.

Dit stukje tekst komt van CPT4:”

Liberalisme

Het liberalisme is ontstaan uit de ideeën van de filosofen John Locke, Adam Smith en Jean-Jacques Rousseau. Het liberalisme benadrukt individuele vrijheid, democratie, gelijkheid en economische vrijheid.

Socialisme

Het socialisme is voortgekomen uit de ideeën van de filosoof Henri de Saint-Simon en de politieke activisten Karl Marx en Friedrich Engels.

Het socialisme benadrukt Collectieve eigendom van de productiemiddelen en economische gelijkheid.

Conservatisme

Het conservatisme is ontstaan als reactie op de excessen van de Franse Revolutie. Het benadrukt traditionele waarden, Orde, stabiliteit en Autoriteit. Filosofen die hebben bijgedragen aan het conservatisme zijn onder meer Edmund Burke en Joseph de Maistre.

Nationalisme

Het nationalisme is ontstaan als reactie op de Franse Revolutie en de verspreiding van de ideeën van de Verlichting.

Het benadrukt de culturele, taalkundige en historische Eenheid van een Natie.

Filosofen die hebben bijgedragen aan het nationalisme zijn onder meer Johann Gottfried Herder en Giuseppe Mazzini “.

Alan Fiske’s Universele Relatie-patronen:

Kijk nu is naa rAlan Fisk en druk hier om daar te komen.

Het valt dan vermoedelijk op dat de stromingen passen op de vier Universele Relaties waarbij ik Kapitalisme heb gekoppeld aan Market Pricing.

Als Nationalisme een Culturele stroming is die een verband tussen twee Universele Relaties namelijk EM (Equality Matching) en CS (Communal Sharing), die in het Pahths of Change-model zijn verbonden met de Verbeelding en de Emoties.

Het BesturingsSysteem van de Virtuele Overheid komt uit Sociocratie en Panarchie:

De Grondwet regelt de relatie tussen Overheid en Burger en is net als bij de VS vooral bedoelt om te voorkomen dat de burger het slachtoffer wordt van een te machtige Overheid.

In mijn blog over de toekomst van de Staat kom ik vanzelf uit op de Sociocratie en daarna op een moderne vorm van de Sociocratie, de Panarchie.

Panarchie is een theorie die oorspronkelijk uit de Biologie en de Complexiteitswetenschap die komt die weer uit de Cybernatica komt die ook de basis vormt van de Sociocratie.

Cybernetica-> RegelKringen

De eerste versie (First Order) van Cyberbetica maakt gebruik van Regelkringen (Feedback, Feed Forward)

Druk hier om is rond te kijken bij Panarchie in de Bijlage.

Koppelen: de Mobius Ring koppelt twee Cycli:

Wat opvalt is de Mobius Ring.

Het is een Geometrisch model met de bijzondere eigenschap dat het 2-Dimensionaal is (Plat) in een 3D-ruimte.

Het bestaat eigenlijk uit twee cirkels (Cycli) die met– en tegen de Klok draaien en elkaar op een Virtueel Punt passeren.

Het lijkt heel erg op een viaduct met het grote verschil dat de auto’s hier zowel op de weg als onder de weg rijden.

De ring kan worden gemaakt door een 2dim-band een keer rond te draaien (Twist).

Panarchie: Gekoppelde Cycli met Verschillende Frequenties:

Model Panarchie

In het plaatje hieronder zie je dat er meerdere “ringen” omhoog en omlaag aan elkaar worden gekoppeld die onderling in een andere frequentie ronddraaien.

Dat is ook zichtbaar in de praktijk waarbij de cyclus van een Land en Mens verbonden in een “Samenleving” en Dier enorm verschillen.

Symmetrie -> Eerlijkheid

Ga naar Symmetrie in de Bijlage druk hier.

Het opnemen van principes van symmetrie en balans helpen om ervoor te zorgen dat een Virtuele Staat eerlijk, transparant en rechtvaardig is.

Golden Rule of Ethics

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet.

De Gouden regel van de Ethiek is Symmetrisch net als de weegschaal van Vrouwe Justia die van de Egyptische Godin Maat komt die later Sophia werd genoemd.

E8

is de hoogste vorm van symmetrie. die ook is terug te vinden in de Supersymmetrie in de Natuurkunde en de Octionions die volgens Peter Rowlands de Spiralen in ons heelal verklaren en het DNA in ons Lichaam.

Model Paths of Change afgebeeld op E8

Paths of Change maakt gebruik van 4 onafhankelijk wereldbeelden die in het Engels Unity (Blauw), Sensory (Rood), Social (Groen) en Mythic (Geel) worden genoemd.

In dit plaatje kun je zien hoe de vier wereldbeelden eigenlijk combinaties van twee variabelen die yin en yang of vrouwelijk en mannelijk of 0 en 1 worden genoemd en eigenlijk een gevolg zijn van het eindeloos combineren van een deel en tegendeel die samen de Lege verzameling (∅, niets) zijn en gegenereerd worden door de Driehoek van Pascal in oude tijden de Berg Meru genoemd.

Alle Combinaties van de Wereldbeelden van PoC

Hieronder staat een Matrix waarbij de vier wereldbeelden met hun eigen kleuren met elkaar in verband (4×4=16) kunnen worden gebracht waarbij hetzelfde(blauw) x hetzelfde (blauw) hetzelfde (blauw) is.

Dus Linker kolom verticaal en rechter kolom boven horizontaal bevatten dezelfde kleuren en een aanduiding. in het Nederlands.

De hokjes in het 4×4-vierkant bevatten de beschrijving van de relatie bijvoorbeeld Unity-Sensory is Analyse of andersom Maken.

Holochain

Holochain kwam uit mijn discussie met ChatGPT4 over de technologie van de Virtuele Overheid die niet mag uitgaan van een Centralistische organisatie of een genetwerkte organisatie.

Iedereen moet met Iedereen (MxM) kunnen communiceren.

Verder moet het gebruik van de technologie Duurzaam zijn wat bijvoorbeeld Blochchain en de Cloud uitsluit.

Zo’n organisatie wordt Gedistribueerd genoemd en maakt gebruik van een Encrypted Peer-to-Peer-(MxM) Netwerk

End-User-Computing en Open Data

End User Computing is al oud en begon met Spreadsheets, Teksverwerking en vooral Data-warehouses, een mogelijkheid om de data van toen nog het bedrijf in de eigen praktijk toe te passen.

Om dit waar e kunnen maken moest de data niet alleen beschibaar zijn maar vooral ook vindbaar.

Gegevensbeheer

Datawarehouses noodzaakten geGevensbeheer en een Repository of Dictionary waarin de beschikbare data netjes stond Beschreven (Meta-informatie) inclusief de Regels wie deze data mochten gebruiken en wat er moest en mocht gebeuren met de zelf-gemaakte Applicaties.

Wat is Open Data?

Het verschil tussen Open Data en een Datawarehouse is dat iedereen de data mag gebruiken.

Enduser Computing (EUC)

Wat is Holochain?

AI + EUC: de AI vertaalt een “verhaal” in een Applicatie

Microsoft heeft beide functies gecombineerd en noemt dit Copilot.

Let op: Microsoft houdt hier de Technische infrattructuur en de Cloud en de (jouw)Data in handen.

Samenvating door GPT4

Enduser Computing (EUC) op Holochain met Open Data

Enduser Computing (EUC) op Holochain biedt eindgebruikers de mogelijkheid om op maat gemaakte applicaties te bouwen en te gebruiken die gebruikmaken van open data.

Open data verwijst naar gegevens die vrij beschikbaar en toegankelijk zijn voor het publiek. Met Holochain als onderliggende technologie kunnen gebruikers open data integreren in hun persoonlijke workflows en applicaties, waardoor ze waardevolle inzichten kunnen verkrijgen en betere beslissingen kunnen nemen.

Het concept van open data moedigt Transparantie, Samenwerking en Innovatie aan.

Door open data te benutten, kunnen eindgebruikers profiteren van een breed scala aan gegevensbronnen die relevant zijn voor hun specifieke behoeften.

Met EUC op Holochain kunnen gebruikers open data combineren met hun eigen gegevens en deze gebruiken om inzichten te verkrijgen, trends te identificeren en acties te ondernemen die relevant zijn voor hun context.

De kracht van Holochain ligt in het Gedecentraliseerde en Veerkrachtige karakter ervan.

Het stelt eindgebruikers in staat om controle te hebben over hun eigen gegevens en interacties, zonder afhankelijk te zijn van centrale autoriteiten.

Met Holochain kunnen gebruikers applicaties bouwen die gedistribueerd en veerkrachtig zijn, wat zorgt voor meer privacy, veiligheid en autonomie.

Door EUC op Holochain te combineren met open data, ontstaat er een Ecosysteem waarin eindgebruikers kunnen profiteren van de rijkdom aan beschikbare gegevens.

Ze kunnen open data integreren in hun applicaties en workflows, waardoor ze toegang hebben tot een breed scala aan informatie en mogelijkheden. Dit stelt gebruikers in staat om hun eigen context-specifieke oplossingen te creëren en te profiteren van de waarde die open data biedt.

Het benutten van open data binnen EUC op Holochain opent de deur naar nieuwe mogelijkheden voor eindgebruikers.

Ze kunnen Gegevens verkennen, analyseren en gebruiken om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en acties te ondernemen die afgestemd zijn op hun behoeften.

Met Holochain als de onderliggende technologie en open data als waardevolle bron, kunnen gebruikers hun EUC-ervaring verrijken en profiteren van een gedecentraliseerd en veerkrachtig ecosysteem.

Kortom, EUC op Holochain met open data biedt eindgebruikers de vrijheid, flexibiliteit en waarde om op maat gemaakte applicaties te bouwen en te gebruiken die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften en interesses. Het combineert de kracht van Holochain als een gedecentraliseerde infrastructuur met de rijkdom van open data, wat resulteert in een empowerende en waardevolle EUC-ervaring voor gebruikers.

Bijlage

Hier begint de bijlage met wellicht bruikbare plaatjes of Links.

Parliament of Things

Waarom mogen alleen Gekozenen spreken in een Parliament (een `Spreking).

Binnenkort vragen de Intelligente Machines om Spreektijd en een Stem en wat dacht je van Dieren, 1-Celligen, de Zee en het Klimaat?

Panarchy

Panarchie is een toepassing van de Complexiteitstheorie door een team met Buzz Holling om een werkend model te maken van een Ecologie wat ondermeer toepasbaar is op een Staat en het voordeel biedt dat het systeem zichzelf balanceert waarbij bepaalde fasen noodzakelijk zijn maar wel “behapbaar” zijn voor een Organisme,

In deze blog wordt het Panarchie-model verder uitgewerkt zodat het bruikbaar wordt in een ecologie wat een Wijk van een Stad kan zijn.

Een Ecologie kan uit Dieren en Mensen bestaan maar die dieren en mensen zijn eigenlijk een enorme Ecologie van 1-Celligen

wat betekent dat een Ecologie eigenlijk een “Levend-Wezen” is met een eigen Bewustzijn wat in zijn/haar eigen Frequentie een Cyclus doorloopt waarbij de diverse Onderdelen elkaar de “bal” toespelen.

We hebben elkaar nodig om “Rond” te komen.

Samenwerkings-Verbanden volgens Alan Fiske

Alan Fiske is Antropoloog . Hij ontdekte dat overal op de wereld de mensen hun relatie-structuren op dezelfde wijze organiseren en dat er hele bijzondere (wiskundige) verbanden zijn waardoor het mogelijk is om zelfs de Natuurkunde en de Theoretische Wiskunde, de Geometrie er aan te koppelen.

Politieke Stromingen en Relaties

De Staat was een Stam en dat zijn nu de Partijen.

De staat is simpelweg terug te voeren tot de Stam waarbij de Partijen nog steeds lijken op Stammen. Stemmen is een manier om een conflict te vermijden,

Schalen en Onkwetsbaarheid

Het plaatje komt uit een Blog over Anti-fragility een concept dat Nassim Taleb heeft ontworpen als spiegelbeeld van Kwetsbaarheid. De blog toont aan dat een Staat kwetsbaar wordt als er teveel wordt geregeld wat i.h.a. burocratisch wordt genoemd.

Alan Fiske ontdekte dat de Relatietypen lijken op schalen in de Meettheorie waarbij de Ratio-schaal een heel bijzondere eigenschap heeft namelijk dat ze een nulpunt (0 niks) heeft waardoor er een Positieve en een Negatieve tak is.

Die worden in de Economie een Depressie en een Hoogconjunctuur genoemd.

Ze zijn elkaars Spiegelbeeld.

De Deugden van Plato

Volgens Plato was je Wijs rond je 50tigste

waarna je Onbezoldigd Bestuurder mocht worden in een Stadstaat.

Levensloopbegeleiding

zou een taak van de (vituele) overheid kunnen zijn.

Hiertoe kun je een levensloop-keuze-instrument ontwikkelen gebaseerd op een beroepskeuze-hulpmiddel.

In de blog over Plato en Sport blijken ze precies hetzelfde te zijn en is sport volgens Plato een Simulatie van het Leven.

Relatie-Geometrie

Je kunt de meetschalen doorvertalen naar een Geometrie waardoor er weer andere concepten en eigenschappen naar boven zoals de Rang, het Verschil, het Gezichtspunt en de Gelijksoortigheid,.

De Projective Geometrie bijvoorbeeld komt uit het het onderzoek in de Renaissance naar het tekenen van een Perspectief.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
The four Geometries of Paths of Change

E8 SymmetrieBlijkt te passen op alle natuurkundige modellen en op het model van Peter Rowlands wat is gebaseerd op de Octionions die eigenlijk spiralende spiralen zijn.

In het rechter plaatje is het vierkant van het plaatje hieronder netjes in blauw getekend.

Het opnemen van principes van symmetrie en balans helpen om ervoor te zorgen dat een Virtuele Staat eerlijk, transparant en rechtvaardig is.

Dit kan met name belangrijk zijn op gebieden zoals resourceverdeling, besluitvorming en governance in bredere zin.

Analyseren van een Context

Het plaatje van de context is een combinatie van de Logica van Aristoteles en Paths of Change die eigenlijk van Carl Jung en daarmee uit de Alchemie komt.

Spiralen

Spiralen in de Kathedraal van Chartes zijn ook zichtbaar door Omhoog te kijken.

chartreslabyrinth
Spiraal in de Kathedraal van Chartres

Symmetrie in de Mens, Natuurkunde en Biologie

Mensenrechten

Lijken op de Pyramide van Maslow.

Causaliteit en DAG’s, Directed Acyclic Graphs


Directed Acyclic Graphs (DAG’s) kunnen gebruikt worden voor het modelleren en optimaliseren van complexe systemen en processen in verschillende disciplines, zoals machine learning, optimalisatie, workflow management, computernetwerken, programma’s, kwantummechanica en blockchain-technologie.

Wat is het gevaar van GPT?

Resultaat Discussie Chatcpt4 Over de Virtuele Overheid

Dit is het resultaat na het vragen om een samenvatting in de vorm van een Artikel:

Titel: Het Ontwerp van een Symmetrische Virtuele Overheid: Octonions, Paths of Change, Panarchie, HoloChain en Technische Architectuur geïntegreerd

Abstract: Dit artikel onderzoekt het ontwerp van een symmetrische virtuele overheid, waarbij de concepten van Octonions, Paths of Change, Panarchie, HoloChain en een technische architectuur worden geïntegreerd.

We streven naar een inclusief, adaptief en veerkrachtig bestuurssysteem dat de potentie heeft om de samenleving te transformeren.

I. Inleiding: De opkomst van een virtuele overheid biedt nieuwe perspectieven voor gedecentraliseerd bestuur. Een symmetrische virtuele overheid, gebaseerd op Octonions, Paths of Change, panarchie, HoloChain en een solide technische architectuur, streeft naar evenwichtige machtsverdeling en inclusieve besluitvorming.

II. Octonions: Symmetrie en Verantwoordelijkheid: De Octonion-theorie, ontwikkeld door Peter Rowlands, biedt een raamwerk voor evenwichtige machtsverdeling en verantwoordelijkheid.

Het bevordert een inclusieve besluitvormingsstructuur en flexibiliteit binnen de virtuele overheid.

III. Paths of Change: Diverse Benaderingen voor Transformatie:

Het concept van Paths of Change benadrukt dat er meerdere benaderingen zijn om doelen te bereiken.

Door diverse perspectieven te integreren, kan de virtuele overheid effectief inspelen op veranderingen.

IV. Panarchie: Veerkracht en Adaptief Bestuur:

Panarchie, geïntroduceerd door Buzz Holling biedt een kader voor veerkrachtig en adaptief bestuur.

Het creëert stabiliteit en groeimogelijkheden binnen de virtuele overheid.

V. HoloChain: Gedistribueerde Ledger Technologie voor Transparantie en Veiligheid:

HoloChain, een gedistribueerde ledger technologie, biedt een betrouwbaar en transparant systeem voor gegevensopslag en -verificatie.

Het waarborgt de integriteit en veiligheid van gegevens binnen de virtuele overheid.

VI. Technische Architectuur: Efficiëntie en Schaalbaarheid:

Een solide technische architectuur, inclusief HoloChain, is essentieel voor het functioneren van een virtuele overheid.

Het omvat beveiligingsmaatregelen, gegevensbescherming, interoperabiliteit en schaalbaarheid om efficiëntie en vertrouwen te waarborgen.

VII. Implementatie en Realisatie:

Een zorgvuldige implementatie, betrokkenheid van belanghebbenden en een naadloze integratie van de technische architectuur, inclusief HoloChain, zijn cruciaal voor de succesvolle oprichting van een symmetrische virtuele overheid.

ChatGPT over de Virtuele Overheid en PoC en Tarot:

Nu een vergelijkbaar verhaal waarbij ik nu Paths of Change heb gerelateerd aan de Tarot

Het Path of Change-model voor de Virtuele Overheid: 

Een Holistische Benadering

Inleiding

In de snel evoluerende digitale wereld is er een groeiende behoefte aan nieuwe benaderingen van governance die inspelen op de uitdagingen en mogelijkheden van onze tijd. 

Een opkomende visie is de Virtuele Overheid, een innovatieve benadering die de kracht van technologie en participatie samenbrengt om effectieve, inclusieve en transparante governance mogelijk te maken. 

Het Path of Change-model (PoC) biedt een raamwerk dat de fundamenten legt voor de virtuele overheid en verschillende aspecten van governance omvat. 

In dit artikel zullen we de 12 functies van het PoC-model verkennen, de PoC-relaties toepassen op deze functies, en de symboliek van Tarot-kaarten gebruiken om dieper inzicht te krijgen in de essentie van elke functie.

I. Identiteitsbeheer – Wereldbeeld Waarheid (De Hogepriesteres)

Het beheer van digitale identiteit is van cruciaal belang in de virtuele overheid. Het stelt burgers in staat om hun eigen gegevens te beheren en controle te hebben over hun digitale identiteit. Het wereldbeeld van waarheid, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Hogepriesteres, benadrukt het belang van waarheidsgetrouwe en objectieve informatie bij identiteitsbeheer. Het garandeert betrouwbare en transparante processen om de privacy en veiligheid van burgers te waarborgen.

II. Participatieve Besluitvorming – Wereldbeeld Waarnemen (De Rechtvaardigheid)

Participatieve besluitvorming is de kern van de virtuele overheid. Het stelt burgers in staat om actief deel te nemen aan het vormgeven van beleid en governance. Het wereldbeeld van waarnemen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Rechtvaardigheid, benadrukt het belang van het objectief waarnemen en begrijpen van verschillende perspectieven en belangen. Het moedigt inclusiviteit en empathie aan om rechtvaardige en evenwichtige beslissingen te nemen.

III. Digitale Dienstverlening – Wereldbeeld Waarderen (De Ster)

Digitale dienstverlening speelt een cruciale rol in de virtuele overheid. Het biedt burgers toegang tot efficiënte en gebruiksvriendelijke overheidsdiensten. Het wereldbeeld van waarderen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Ster, benadrukt het belang van het waarderen en respecteren van individuen, diversiteit en gemeenschappen. Het moedigt inclusie, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid aan bij het ontwerpen en leveren van digitale overheidsdiensten.

IV. Privacy en Gegevensbescherming – Wereldbeeld Waarom (De Toren)

Privacy en gegevensbescherming zijn van vitaal belang in de virtuele overheid. Het waarborgen van de privacy van burgers en het beschermen van hun gegevens zijn essentieel voor het opbouwen van vertrouwen en het waarborgen van veiligheid. Het wereldbeeld van waarom, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Toren, benadrukt het belang van het stellen van kritische vragen en het grondig begrijpen van de redenen en motieven achter gegevensverzameling en -gebruik. Het stimuleert transparantie en verantwoordelijkheid om de privacyrechten van burgers te waarborgen.

V. Conflictresolutie – Wereldbeeld Waarheid (De Hogepriesteres)

Conflictresolutie is een integraal onderdeel van de virtuele overheid. Het faciliteren van vreedzame oplossingen voor geschillen en conflicten is essentieel voor een goed functionerende samenleving. Het wereldbeeld van waarheid, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Hogepriesteres, benadrukt het belang van eerlijkheid, waarheid en intuïtie bij het vinden van oplossingen voor conflicten. Het moedigt open communicatie en begrip aan om conflicten te overwinnen en harmonie te bevorderen.

VI. Educatie en Bewustwording – Wereldbeeld Waarnemen (De Rechtvaardigheid)

Educatie en bewustwording zijn van cruciaal belang in de virtuele overheid. Het bevorderen van digitale vaardigheden, cybersecurity en het vergroten van kennis over rechten en verantwoordelijkheden zijn essentieel voor een geïnformeerde en veerkrachtige samenleving. Het wereldbeeld van waarnemen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Rechtvaardigheid, benadrukt het belang van het objectief waarnemen en begrijpen van informatie bij educatie en bewustwording. Het moedigt kritisch denken en gelijke toegang tot educatieve bronnen aan.

VII. Diverse Systemen en Gemeenschappen – Wereldbeeld Waarderen (De Ster)

Het omarmen van diverse systemen en gemeenschappen is een essentieel aspect van de virtuele overheid. Het erkennen en respecteren van verschillende culturen, tradities en gemeenschappen draagt bij aan inclusieve governance en gelijke vertegenwoordiging. Het wereldbeeld van waarderen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Ster, benadrukt het belang van waardering voor diversiteit en het creëren van een omgeving waarin verschillende systemen en gemeenschappen naast elkaar kunnen bestaan. Het moedigt samenwerking en wederzijds respect aan binnen het kader van de virtuele overheid

VIII. Zelforganisatie – Wereldbeeld Waarom (De Toren)

Zelforganisatie is een fundamenteel principe in de virtuele overheid. Het moedigt individuen en gemeenschappen aan om autonoom beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties. Het wereldbeeld van waarom, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Toren, benadrukt het belang van het stellen van kritische vragen en het begrijpen van de redenen achter zelforganisatie. Het stimuleert de bevrijding van oude structuren en het creëren van nieuwe systemen die veerkrachtig en adaptief zijn.

IX. Transparantie – Wereldbeeld Waarheid (De Hogepriesteres)

Transparantie is een essentieel element in de virtuele overheid. Het bevordert openheid en verantwoording, en creëert vertrouwen tussen burgers en de overheid. Het wereldbeeld van waarheid, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Hogepriesteres, benadrukt het belang van waarheidsgetrouwe en objectieve informatie bij transparantie. Het moedigt eerlijkheid en open communicatie aan om het vertrouwen en de geloofwaardigheid van de virtuele overheid te versterken.

X. Veiligheid – Wereldbeeld Waarnemen (De Rechtvaardigheid)

Veiligheid is een cruciale pijler in de virtuele overheid. Het waarborgen van de veiligheid van gegevens, systemen en transacties is van vitaal belang voor het vertrouwen van burgers en het voorkomen van misbruik. Het wereldbeeld van waarnemen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Rechtvaardigheid, benadrukt het belang van het objectief waarnemen en begrijpen van risico’s en bedreigingen bij het waarborgen van veiligheid. Het moedigt evenwichtige beveiligingsmaatregelen aan die privacy respecteren en tegelijkertijd bescherming bieden.

XI. Duurzaamheid – Wereldbeeld Waarderen (De Ster)

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de virtuele overheid. Het streven naar ecologische, sociale en economische

duurzaamheid is van cruciaal belang om een leefbare toekomst te waarborgen. Het wereldbeeld van waarderen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Ster, benadrukt het belang van het waarderen en respecteren van de natuurlijke omgeving en het nemen van verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. Het moedigt duurzame praktijken en besluitvorming aan binnen de virtuele overheid

XII. Evolutie – Wereldbeeld Waarom (De Toren)

Evolutie is een continu proces in de virtuele overheid. Het erkennen van veranderende behoeften en het aanpassen van governance-systemen aan nieuwe uitdagingen en mogelijkheden is essentieel voor groei en vooruitgang. Het wereldbeeld van waarom, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Toren, benadrukt het belang van het stellen van kritische vragen en het herzien van bestaande structuren om innovatie en evolutie mogelijk te maken. Het stimuleert een cultuur van aanpassingsvermogen en voortdurende verbetering binnen de virtuele overheid.

Conclusie

Het Path of Change-model voor de virtuele overheid biedt een holistische benadering van governance in het digitale tijdperk. Door de 12 functies van het PoC-model te verkennen en te verbinden met de wereldbeelden van waarheid, waarnemen, waarderen en waarom, krijgen we een dieper begrip van de essentie van elke functie. Bovendien hebben we gebruik gemaakt van de symboliek van Tarot-kaarten om de betekenis en symboliek verder te versterken.Om de transformatie naar een virtuele overheid succesvol te maken, is een geïntegreerde aanpak nodig. Het vereist samenwerking tussen beleidsmakers, technologen, gemeenschappen en burgers om een inclusieve en veerkrachtige virtuele overheid te creëren.

Door het omarmen van de mogelijkheden van de digitale wereld en het integreren van waarden zoals participatie, privacy, diversiteit en duurzaamheid, kunnen we een virtuele overheid creëren die de behoeften van de samenleving weerspiegelt en bijdraagt aan een bloeiende toekomst.

Terug naar het Begin

Druk hier.

Samenvatting

1 Het Global Brain is een volgende stap in de ontwikkeling van technologie die wordt beschreven door de Kondratiev Cyclus.

2 De Nederlandse Staat is een gevolg van de vele revoluties die rond 1789 plaatsvonden.

3 De sStrijdkreet van de burgers in die tijd Vrijheid Gelijkheid en Broederschap zijn de thema’s voor de volgende twee honderd jaar.

4. Sociocratie en Panarchie komen uit de Cybernetica die nu is geevolueerd in de Complexiteitswetenschap.

Ze vormen de basis voor een nieuwe overheid die”echt” democratisch is.

5 Door de E8 Symmetrie te gebruiken wordt de nieuwe “virtuele” Overheid eerlijk en transparant.

6 Holochain is een mooi voorbeeld van de technologie die past bij een virtuele overheid.

7 Door het toepassen van End-user computing en Open data kan de burger zijn eigen software maken en aan anderen ter beschikking stellen

8 Samenvatting van de samenvatting door GPT4

Terug naar het Begin

Druk hier.