Objectief Ontwerpen: Slim Navigeren in de Oplossings Ruimte

Samenvatting druk hier

Gelijk beginnen met uitleg over Objectief Ontwerpen druk hier

Dit is een Nederlandse samenvatting van mijn engelse blog over Anti-Fragile-Design.

Uniek

Om objectief te kunnen ontwerpen hoef je alleen maar de Volgorde van Unieke onderdelen te veranderen en ze te voorzien van een Unieke Verpakking.

Een voorbeeld zijn de producten van Apple.

Om dat voor elkaar te krijgen moet je eerst de unieke kenmerken van het systeem zien te vinden of de onderdelen uniek maken.

Volgens Plato zijn Ideeen uniek.

Eigenlijk zijn het concepten.

Splitsen

Onderdelen kun je uniek maken door ze te splitsen.

Spanningsvelden

In de praktijk zijn er altijd meerdere Spanningsvelden die rondom een Unieke Oplossing bewegen.

Panarchie

Het Panarcy-model lijkt op een 8 (een Moebius ring). Die ontstaat altijd als er botsende paden zijn. De oplossing is om een deel omhoog te tillen vergelijkbaar met een Verkeersviaduct).

Revolt: een ecologie springt in het model van panarchie (Pan+Anarchie) vanuit zijn diversiteit (geel) naar een “hoger” niveau van orde (blauw) met een lager ritme.

Revolt lijkt erg veel op Revolutie en het lijkt bijvoorbeeld ook op de Franse Revolutie in 1789waar de franse Koning (“blauw” de mensen die niet pasten in het systeem (geel) van Honger liet sterven.

Die hongersnood kwam door de enorme Vervuiling met “stikstof” van de laki-vulkaan in Ijsland die in 1783 ontplofte en jarenlang een enorme hoeveelheid Zure Regen over Europa uitstrooide waardoor alle Oogsten mislukten.

De twee aan elkaar gekoppelde ontploffingen zijn een voorbeeld van wat Nassim Taleb een Black Swan noemt, een onmogelijke gebeurtenis, “at the Wrong place at the Wrong time”.

Anti-Fragile

Een situatie is anti-fragile wanneer het onmogelijke gebeurt en geen verassing is.

Op zo’n moment kun je “gebruik maken van de omstandigheden” mits je dat ook kunt.

Als de beurs keldert kun je heel goedkoop aandelen kopen als je daarvoor geld hebt bewaars of voor vrij kunt maken” en gelooft dat de economie veerkrachtig of zelfs anti-fragile is.

Spiraal

De Kondratiev-cyclus laat duidelijk zien dat er onder de Op- en Neergaande bewegingen van de economie een stijgende lijn zit die ook daaronder weer zichtbaar is.

De cyclus is eigenlijk een Spiralende-Spiraal.

De Spiraal in de Kathedraal van Chartres.

Voorbereid zijn op een ramp biedt bescherming en mogelijkheden.

Nassim Taleb legt Anti-Fragile op vele manieren uit.

Heuristics

Nassim Taleb legt Prospect Theorie uit en een mooie inleiding op Heuristics.

Heuristics is slimmer dan Kunstmatige intelligentie omdat men alle tekortkomingen van de menselijk geest vertaald in een Bias (denkfouten) gecompenseerd heeft waardoor men “open” naar de toekomst kan handelen.

Men ontdekte dat de beste Verklaring de slechtste Voorspelling oplevert en de beste voorspelling komt uit het gooien met dobbelstenen ten aanzien van de mogelijkheden van het model.

van Fragiel->Anti-fragiel

Anti-fragile is een “hogere” vorm van Veerkracht, die weer een “hogere” vorm is van “Kwetsbaar zijn” (Fragile”).

Een fragiel systeem gaat Kapot onder te grote druk.

Een Veerkrachtig systeem Herstelt zich maar een

Anti-Fragiel systeem wordt “Beter” onder druk.

Combinatie-Genesis

Een ecologie springt onder druk naar een hogere vorm waarin de verschillen zich samenvoegen in een andere Combinatie die wordt omgeven met een symbolische of fysieke Grens.

Ik heb Anti-fragile Design vertaald in Objectief Ontwerpen omdat de “Sprong” niets verandert aan de onderdelen maar wel aan de Volgorde van de onderdelen.

Het is een voorbeeld van een Structuur Behoudende Afbeelding.

Wat opvalt in het plaatje is dat alles een Organisatie is waardoor de Organisatie-typering van Alan Fiske toepasbaar moet zijn tot op het kleinste niveau maar dat er ook andere van het organiseren onafhankelijke niet-organisatie-principes ontbreken.

.

Alles is Licht.

Op het plaatje kun je zien dat alles een samenspel van Quanta is wat eigenlijk Licht is.

A new linear theory of light and matter
Licht is een spiralende spiraal

Structure Preserving (SP): de Wijze waarop het Ontwerp wordt gedaan heeft geen invloed op de Uitkomst.

In het Engels wordt het Structure Preserving Design genoemd wat betekent dat de wijze van ontwerpen geen theorie toevoegt aan het ontwerp. Je kunt Heen- en Weer tussen bron en resultaat van de afbeelding

De cycli die in deze blog staan beschreven zijn allemaal SP wat betekent dat ze samen ook onafhankelijk zijn van wat voor theorie dan ook.

Eigenlijk gaan ze over hetzelfde aleen de Namen zijn anders.

Dat komt vaak voor in de wetenschap.

Vaktaal

Experts ontlenen hun deskundigheid aan de vaktaal die ze spreken.

Vierluik

Je kunt de afbeelding natuurlijk wel Interpreteren waardoor je snel kunt zien dat ze uit Vier stappen bestaan die onderling een hele bijzondere relatie hebben.

Tegendelen

Ze zijn namelijk allemaal elkaars tegendeel waardoor het centrum eigenlijk een Lege verzameling is.

Tweedeling

Een vierdeling is eigenlijk een 2x2deling dus eigenlijk een deling van de deling die begon met delen wat inhoudt dat het begon met in zichzelf bewegen want stilstand is het einde van alles.

Ontwerp-Methode

De Ontwerp-Methode is een Fusie van Verschillende Methoden en Theoriën die allemaal passen in een Vierluik omgeven met een Symbolische Grens en een mooie naam.

1 Ecologie Meerdere Organismen:

Panarchie van Buzz Holling: de wijze waarop een ecologie zich ontwikkelt.

Een mens is een ecologie van 1-celligen en neemt deel aan sociale netwerken die ook op een ecologie lijken.

Dit geldt ook voor de overheid die niet snapt dat ze diversiteit moet bevorderen anders wordt de staat extreem kwetsbaar ( fragiel).

2 Mens: Persoonlijkheid:

Archetypes van Carl Jung: de wijze waarop de mens zich ontwikkelt. Het gaat hier om een typering van het geheel van de mens, de persoonlijkheid.

Archetypes vertaalt naar Paths of Change. Mythic (geel): Verbeelding, Unitary (Blauw), Denken, Social (groen), Emoties, Sensory (rood), Lichaam, Sensory-Motor-systeem.

Model Myers Briggs met de Vier Archetypen van Jung gebaseerd op Interpersonal Theory.

Er zijn heel erg veel min of meer vergelijkbare persoonlijkheids-modellen moderne voorbeelden zijn Myers Briggs (MB), Interpersonal theory.(IP) en de Big Five. Een oud voorbeeld zijn Humeuren.

een MB-type bestaat uit de 4 letters

1 Introvert of Extravert (I of E),

2 een 2-combinatie uit het vierluik (Quaternio) van Jung, waarbij Geel N wordt genoemd (Intuitive), Groen F (Feeling), rood S (sensing) en blauw T (thinking)

3 P Observator (Boven de context) of J (In de context) Judging.

3 Sociale Structuren Meerdere Mensen:

Universele Relatie-structuren van Alan Fiske. Alan Fiske ontdekte dat de vier sociale structuren die overal voorkomen een heel bijzondere Symmetrie hebben die past op de Schalen uit de meettheorie.

Die schalen zijn weer door te vertalen naar Geometrieën.

4 Veerkracht

AntiFragility van Nassim Taleb : Hoe bereik je het omgekeerde van Fragiel (Onkwetsbaar).

Een ecologie springt naar een ander nivo als er een calamiteit plaatsvindt. We noemen dat Evolutie.

Voorraad

Eigenlijk wordt de opgebouwde voorraad aan energie ontladen waardoor het totaal weer tijdelijk stabiel is.

Een voorraad wordt na de zomer opgebouwd in de Herfst.

Neuron: Action Potential

Het is dezelfde manier als de neuron in het zenuwstelsel werkt. Daar wordt het het Action Potential genoemd.

Het blijkt dat alle cellen van de mens neurons zijn die samen het bioveld van de mens opbouwen en weer afbreken.

Dit veld is vormbepalend.

action potential
The action potential

5 Chinese Mens-Cyclus

Chinese philosophy (Loshu, Sheng Cycle);

De cycli in China zijn gebaseerd op een magisch vierkant ,de Lo-Shu, die kan worden omgezet naar de Sheng-Cyclus die past op de Acupuntctuur en daarmee de mens.

Lo Shu Magisch Vierkant op de rug van een Schilpad met de 5 in het midden en som 15 (3×5).

loshgrid

Er zijn vier cycli , de Ko, de Wu, de Cheng. en de Sjeng:

In iedere cyclus worden de relaties tussen de Vier plus 1 = 5 elementen anders verdeeld bijv pentagram met

in-en uitgaande pijlen (zoals boven) naar allevijf elementen,

met de klok, tegen de klok en

alleen 1-op-1

In de laatste wordt de “werkelijkheid”, hier het klimaat (zie plaatje beneden) gevolgd.

Met-en Tegen de klok

Bij de archetypen wordt de draai-richting ook als belangrijk gezien waarbij met-de-klok “goed” en tegen de klok “slecht” “wrong” is.

De vier elementen van Aristoteles gerelateerd aan de seizoenen en Paths of Change. Wat opvalt is dat het model klopt.

6 Economische Mens-Cyclus

Kondratiev Cycles: Kondratiev ontdekte een economische cyclus met een periode van 50 jaar.

De cyclus is verdeeld in vier fasen die hij Seizoenen noemt.

Er zijn nog veel meer van zulke cycli die of 5x sneller of 5x langzamer lopen.

Dat gaat door tot bijvoorbeeld de Precessie cyclus die 25.000 jaar duurt.

Alchemie

De fasen van de cycli passen op de archetypen van Jung die uit de Alchemie komen.

Er zijn twee complementaire Universums waarin we afwisselend Overdag en s’Avonds verblijven.

De universums zijn gescheiden door het Vacuum (Aether).

Seizoenen

Alle cyclische modellen zijn terug te voeren op de cyclus van de seizoenen waarbij er vrijwel overal een 5de seizoen voorkomt dat tussen zomer en herfst zit in het midden.

De seizoenen hebben een eigen “gerichtheid“.

Richting

Zo gaat de Winter omhoog (Abstractie) en

de Herfst omlaag (“Depressie),

de Zomer vooruit (Actie, Causaal Toekomst) en

de Lente achteruit (Herinnering) .

In het plaatje zijn de tegendelen goed te zien met als opmerking dat een hoek van 90 Graden duidt op onafhankelijkheid.

Toevallige Botsingen:

Als deeltjes zich allemaal toevallig bewegen gedragen zich als :dronkaards” ook wel de beweging van Brown genoemd.
De Brownse beweging kom je overal tegen waar er toevallige “botsingen” zijn.

Begin

De volgende 7 stappen worden behandeld (druk op het nr en spring er direct heen)

1 Wat is de context?

2 Kies een beginpunt

3 Cyclus of Lijnstuk?

4 Cyclus

5 Ontwerpen m.bv de Seizoenen: Lente-Zomer

6 Zomer-Herfst

7 Herfst Winter

8. Springen uit de Context

1 Wat is de Context?

Een context heeft een Grens die Fysiek (bergen, water,..) of Symbolisch is.

Bepaal de grens en bekijk plaatje 3 (China). De grens beschermt en is wit (Protect).

Welke kleur (blauw, rood, groen,geel,wit) past het beste bij de context?

Bekijk nu het plaatje hierboven over de gerichtheid en kies de Richting. wil je vooruit, achteruit, omhoog of omlaag?

Om de context te vinden moet je met de benen op de Grond gaan staan en een Gezichtspunt zoeken.

Bekijk het plaatje boven en zoek de vraag die je over de context wilt stellen:

het gaat bijvoorbeeld om:

Wie? groen, mensen, emoties, het gaat om Betrokkenen,

Wanneer? rood, vermoedelijk gaat het om een gebeurtenis die is waargenomen

Wat? geel-blauw een vraag over een betekenis waar iemand over heeft nagedacht. ->Wie?

Waarom? geel de meest fundamentele vraag. ?Het gaat hier over het be-Doeling

Hoe? Blauw rood, op welke wijze? het gaat over een Proces.

Probeer de Richting te bepalen waarover het gaat in de context.

Maak uiteindelijk een Kort Verhaaltje (“de Beschrijving van de Context)

Vier Oorzaken van Aristoteles

De vier undamentele vragen over een context komen eigenlijk van Aristoteles die weer de leerling was van Plato die weer was opgeleid in Egypte in Heliopolis waar een wereldwijd kenniscentrum was gevestigd gekoppeld aan de zijderoute waar ze ook alles van Atlantis wisten.

Plato: Wat is een Idee?

Plato: Wat zijn Ideeen?

2 Kies een Beginpunt:

Er zijn vijf mogelijke belangrijke beginpunten of zelfs 13 als je de 6 verbindingslijnen in Tweeën knipt in het midden.

Het midden is de Observatiepost waarmee je alles kunt overzien als je er op let.

Als we ons beperken tot vier gaat het om:

1 Idee (geel) een idee is een inzicht wat het gevolg is van reflectie over langere periode.

2 Gebeurtenis (rood) soms is dit een Ongeluk of een Natuurverschijnsel of een ~Ramp die een negatieve emotie oproept i.h.a spreekt men over een probleem wat moet worden opgelost wat betekent dat er een analyse of een diagnose moet worden uitgevoerd.

3 Specificatie Plan, Ontwerp (blauw) meestal moet er dan ook iets worden gemaakt.

4 Vraag (groen) i.h.a naar een product of een dienst.

Een emotie (groen) kan zich ook tonen als een Opinie soms gericht op een politicus (blauw) of Trend of waarde.

Als laatste kan het om een Verbetering of een Tekortkoming gaan.

3 Cirkel of Lijnstuk?

Wil je Steeds verbeteren? Kies dan voor een cyclus.

Kies je een lijnstuk druk dan hier

Cyclus

Er zijn heel veel cycli mogelijk omdat je op erg veel manieren de vier gezichtspunten van PoC kunt koppelen.

Daarnaast speelt de richting van de relatie (met de klok, tegen de klok ook een rol.

Botsen

Hier moet je voorkomen dat de richtingen botsen.

Dimensies

Dat kun je vermijden door de richtingen in verschillende dimensies te plaatsen.

Er ontstaat dan een Moebius Ring (de vorm 8) een geometrie die je overal tegen zult komen.

Een Persoonlijkheid is een eigenlijk een Potentiele Cyclus

StandPunt: Een Standpunt is een punt in deTtijdruimte met een hoogte (Schaal) en een

(kijk-)Richting die eindigt bij de Horizon mits de ruimte Gekromd is.

Schaal: De KijkHoogte is volgens Myers BriggsVast (Op de Grond, Judging)

of Variabel (P, Observator, boven de grond,Perceiving).

Rotatie: Een persoonlijkheid bevat volgens Myersbriggs ook nog een Rotatie-Richting (Introvert (naar binnen), Extravert (naar buiten).

Keuze: Een persoonlijkheid levert geen beginpunt op maar een Keuze uit minstens twee voorkeurspunten op.

Als het goed is zijn twee keuzes elkaars tegendeel

Contradictie: waaroor er eigenlijk helemaal geen keuze is.

Agency vs Communion: Volgens de psychologie bestaan er maar twee variabelen Agency en Communion die alle persoonlijkheidstheorie verklaren.

Ze lijken erg veel op Yin en Yang of Vrouwelijk en Mannelijk.

I-Tjing: De Itjing is een orakelboek waaraan je vragen kunt stellen net als de T A R O (ook 4).

Heuristiek: Volgens de nieuwste versie van de psychologie Heuristiek genoemd is een Orakel veel beter dan een Analyse.

Fouten: Ieder mens heeft namelijk last van Bias.

Eigenlijk is onze persoonlijkeid een gevolg van erg veel fouten maken.

Bekijk plaatje 5.

Zoek een Complementaire Partner

Kies nooit een beginpunt wat niet past bij je persoonlijkheid en zoek een partner die Overlapt en Aanvult.

Besef dat twee mensen ook het geheel niet kunnen overzien.

Lijnstuk

Wil je Doelgericht werken kies dan voor een Game van PoC. Er zijn er zes.

Druk op 2Zes Spellen van Paths of Change.

Kijk goed naar de Rollen en het Spanningsveld en kies voor het spel dat het beste past.

Nog simpeler knip dan het spanningsveld doormidden en begin in het midden op het Kruis (wit) van de vierhoek.

Geen Ervaring?

Als je geen praktijkervaring hebt zoek dan hulp in een community of Practice. of een andere Community. Kijk op plaatje 11.

Terug naar het Begin?

Wil je terug naar het begin druk hier.

Wil je nu naar de Engelse versie die veel uitgebreider is druk dan hier,

5. Cyclisch Ontwerpen m.b.v. de Seizoenen

1 Lente

Er zijn vijf beginpunten waarbij de Lente als er nog voldoende Voorraad uit de herfst over is een ideaal Begin is mits je in de winter de tijd hebt genomen om te Reflecteren.

Een idee is een essentie en dus niet een min of meer spontane Fusie van twee van elkaar onafhankelijke Concepten.

Idee

Een idee vormt zich door heel veel Look-alikes te zoeken en te onderzoeken.

Zo vond Goethe de Uhrplant en de Morphologie en Adrian Bejan dezelfde vorm in Contructal Theory, een nieuwe interpretatie van de Thermodynamica.

Vier mogelijke Paden

Er zijn vier mogelijke paden die je bijvoorbeeld met de “vier oorzaken van Aristoteles (zie video boven) kunt verkennen.

Hij ging expliciet uit van een (goddelijke?) maker (Agent).

Gemaakte Machines vs Levende Systemen

Volgens de bioloog Robert Rosen kunnen we i.p.v. Gemaakte system bij Levende systemen beter uitgaan van Anticiperende Systemen :

Een Anticiperend Systeem bevat een “bevroren” Model van de Buitenwereld. (Environment) dat m.b.v. “Effectoren” wordt aangepast.

Zie plaatje Bacterie hieronder.

Uitvinden: Lente->Zomer

De meest voor de hand liggende stap gaat van de Lente richting Zomer en heet Uitvinden of Proberen. (Idee->Actie).

Dit is ook de manier waarop de natuur lijkt te werken

(voor een natuurkundigBewijs” Spring naar Engelstalige Conclusie ).

Model Robert Rosen: S (System verbonden aan Omgeving, sensor), E effector (zie flagellum), Model)

Reactie Ecologie Bacterien op een Calamiteit

Model Bacterie.

Zomer: Actie <-> Re-Actie

Lichaam (Werken)

De zomer is een tijd van Actie en Reactie van het Lichaam (Werken)waarbij er Interne en Externe Gebeurtenissen (“geboortes”) plaatsvinden die door de Zin-tuigen worden Waar-genomen (Als “Echt” worden gewaardeerd) . (Waar betekent echt (vrai,verus).).

Een Uit-Vinding kan een Ont-dekking zijn van een bestaand proces of van een nog onbekende Activiteit.

Een Idee, een Waargeving, is per definitie ooit is Waargenomen en heeft wellicht in de loop der tijd een andere Vorm aangenomen.

Combineren

Het kan ook gaan om een andere Combinatie van bestaande onderdelen die ook al combinaties zijn (zie ID cyclus en plaatje 8)

Market Pricing-> Kapitalisme

Als je dit plaatje bekijkt zul je zien dat de Zomer past op de Euclidische Ruimte en zie plaatje 10 en ook op de Alan-Fiske’s Market Pricing, de organisatie die perfect past op wat wij het Kapitalisme noemen.

de Euclidische Ruimte Standaardiseren:

is de ruimte waarin Evenwijdige lijnen elkaar niet Snijden.

Dat komt omdat die ruimte Plat is (2 dimensies).

Daarnaast wordt alles netjes gemeten met een standaard-meetlat (nu de meter).

Standaardiseren hoort bij de Zomer omdat werken in de hitte Zwaar is.

Daardoor wordt alles Makkelijk Passend Gemaakt.

Expanderen en Herhalen.

Patronen worden eindeloos herhaald en expanderen in tegensteling tot de winter waar alles krimpt en stilstaat.

Zomer tegendeel Winter

Zomer en winter zijn elkaars tegendeel net als lente en herfst met als groot verschil dat lente en herfst overgangstijden zijn

Ze gaan van krimpen naar expanderen en andersom.

Specialisatie

In de zomer wordt er gespecialiseerd en dat wordt steeds herhaalt.

Productie- en Consumptie.

Kijk ook eens op plaatje 15 waar de volledige Productie-en Consumptie-cyclus staat die (weer) een Moebius ring is.

Bloemen-> Reclame en Voortplanting

In de zomer wordt er veel gedaan om de bevruchting te bevorderen.

Bloemen ruiken en kleuren waardoor alle Zintuigen gericht worden op Reproductie waardoor de Geboorte in de Lente kan plaatsvinden.

Geest, Hart en Lichaam

Er zijn twee Cycli die in het Hart zijn gekoppeld, de Cyclus van de Geest (Denken) en die van het Lichaam (Handelen).

Hergebruiken Oplossingen TRIZ, ASIT:

Thinking in the Box

Constraints

De Lo-shu (zie boven) is een Magisch Vierkant wat een “constraint ” (beperkingsregel) oplegt aan heGeheel (wit).

In de loop der tijd is gebleken dat dergelijke regels bottum-up worden opgelegd waarbij de originele constraint de som van alle onderdelen is nul gehandhaafd blijft.

Ratio Schaal (Verhoudingen)

Uit de verbanden tussen de seizoenen, Jung en Fiske blijkt dat de Zomer wordt beheerst door de Ratio-schaal (verdelen), de Euclidische geometrie waardoor alles wordt teruggebracht tot een “2d-Platte” ruimte (“een Raamwerk“) kapitalisme. Lengtes (2 punten) en Prijzen. Kijk op plaatje 13.

Wet van Kleiber: Energie vs Massa is Constant

Deze verhouding (Ratio) begint bij de kleinste Organisaties (1-celligen) tot de grootste Organisaties (Steden, etc).

Praktijk

Er wordt in de wetenschap vrijwel geen onderscheid aangebracht tussen Theorie en Praktijk.

Praktijk is uitgeprobeerde Theorie.

De theorie moet als hij niet past worden aangepast.

Keuze volgende Stap

1 Terug naar de Lente: Inzichten delen

2 Nog verder terug of verder vooruit naar de Winter: Analyse, Regels, Plan aanpassen

3 1 stap vooruit naar de Herfst: Gebruiken en Waarderen.

4 Naar het Midden: naar de Observatiepost: Overzicht verkrijgen.

Zomer->Herfst

Overgang van Expanderen naar Krimpen.

De herfst is net als de lente een overgangsperiode.

Terwijl de zomer expandeert gaat de herfst stap-voor-stap over op krimpen.

Het weer wordt meer wisselvallig en het wordt kouder.

De activiteit neemt af.

Oogst

Er wordt veel gevierd en bedankt. Dat heeft te maken met de Oogstijd.

Voorraad

Na het oogsten worden de overschotten en de goederen die bewaard kunnen worden Opgeslagen.

Communion

Het woord communicatie komt van Communion wat Gemeenschappelijk betekent.

Communion (We) is ook het concept wat deze fase draagt.

Dit tegenover Agency wat gericht is op het zelf en de baas spelen.

Dialoog

Het communicatiemodel van de herfst is de Dialoog waarin Zelf en Wij tot elkaar komen.

Conduit Metaphor, Communicatie is het versturen van berichten; Toolmaker-metaphor ; Communicatie coordineert acties gedreven door Verbetering.

Sociaal Emoties, Waarderen, Fluctueren

De herfst is de tijd van de Emoties die in deze periode minder stabiel zijn, ze fluctueren.

Er zijn Svier soorten Sociale netwerken geel: Community of Interest, groen Affinity, rood Practice en blauw Knowlegde. zie plaatje 15

Hetgaat het hier om de Nominale schaal, die zich beperkt tot Opsommen.

Spelen

Het relatienetwerk wordt Communal Sharing genoemd wat past op Socialisme (geen onderscheid) en

De toegestane actie is Combineren, van plaats wisselen, wat past op Spelen zonder Regels.

De geometrie heet Projectieve Meetkunde wat neer komt op het verbinden van alle Punten (die mensen zijn) met lijnen, die een betekenis hebben.

Kijk daarna hier wat je met projectieve meetkunde kunt doen.

Bij de archetypen komt hier het CollectieveOonderbewustzijn (Wij) aan de orde. Dat toont zich in de dromen.

Sport ,Spel en Plato’s Deugden

This image has an empty alt attribute; its file name is sportengels.001-2-1024x576.jpeg

Model van de Sport en de van Deugden van Plato

Van Herfst naar Winter of Terug

We zijn bijna weer bij het begin de relatie herfst-winter is de relatie tussen de geest (“denken, verstand) en de emoties.

Hierbij worden de waarden op die nu opgeslagen of opgekropt zijn aangewend om het plan, het model of het beleid aan te passen.

Met de emoties wordt een opinie gegeven die soms erg veel lawaai behelst maar het kan ook een eindeloos woordelijk spel zijn (discussie) om het gelijk wat in deze fase Winter speelt.

Status

Die kan ook worden ontleent uit de status (“hoe veel heb ik er achter mij?) verkregen door geboorte of

verdienste in geld of prestatie.

Veerkracht

In het midden van het midden zit de Veerkracht , die alles weer in de Oude Stand zet.

Dat komt de conservatieven uit maar de vernieuwers niet altijd.

De kunst is hoe je die kunt aanwenden in tijden van grote druk.

Daartoe moeten we terug naar de post over Anti-fragile (“onkwetsbaar”?) druk hier.

Terug naar het begin van deze post druk hier.

Bekijk ondertussen de Plaatjes hier beneden.

8 Springen uit de Context

Onderstaand plaatje bevat een Fusie van heel veel plaatjes die hierna nog komen.

De tekst staat hier.

De energie om te springen komt door een fusie tussen een Idee en zijn tegenpool.

Het is de fusie van de Ah-erlebnis waarbij tegengestelde Frames samenvallen.

Zo’n fusie lijkt op de fusie tussen materie en anti-materie.

Die levert Licht op en licht is de basis van alles.

This image has an empty alt attribute; its file name is Slide45.jpg

Walter Russell

Walter Russell kreeg zo’n ervaring toen de Schepper hem liet zien hoe het Universum werkt.

Het lijkt op de Wereld Klok van Wolfgang Pauli maar eigenlijk is het een Spiraal die de Veerkracht van het Begin bevatte.

Volgens Peter Rowlands Zit die in alle wetten van de natuurkunde ingebakken.

Het plaatje beneden laat zien dat de Primaire Krachten Consumptie (Verlangen, Vuur) en Productie (Controle, Water) elkaar opheffen en worden gevoed uit de Batterij (“de Action Potential”) van de Emoties die permanent wordt gevoed met de Fusie van de Ideeën.

Vijf Elementen

Boven aan de Spiraal staat de Schepper die de spiraal omhoog en omlaag laat draaien, die met de Unieke Behoeften van de consument wordt gevoed.

de Productie-Spiraal gestuurd door Abstractie.

Abstractie leidt tot concentratie van Macht.

De Abstractie van de abstractie is Automatisering resulteert in de absolute macht van de Technologie.

Technologie krijgt de Absolute Macht

en de meesters van die technologie worden de meesters waarbij de klant/kiezer verslaafd wordt aan die technologie.

De

Polar and ecliptic vortices WR

Spiraal Tegen de Klok: Behoeften-generatie, Vernietigen Schepping

Genereren, van behoeften

Als de spiraal tegen de klok in draait, genereert ze behoeften. Deze behoeften springen op uit het actie-potentieel. 

Dit potentieel bestaat uit de verzameling van acties die het lichaam in de loop van zijn ontwikkeling heeft opgebouwd. Als de behoefte wordt vervuld, is het systeem in evenwicht. Als dit niet gebeurt, is het in onbalans.

Analyse, op zoek naar verklaring

Wanneer de behoefte niet is vervuld, voert men een analyse uit naar de oorzaak. 

Als men de oorzaak vindt, worden er nieuwe gedragsregels geformuleerd. 

Het blijkt dat er een ander reactie-patroon nodig is, om adequaat op de gebeurtenis te kunnen reageren. 

Dit reactiepatroon kan men toevoegen aan het actie-potentieel (leren). 

Inspiratie, integreren van vele verklaring

Als men veel verklaringen van deelproblemen samenvoegt, kan een moment komen dat men het geheel ziet (inspiratie). Er onstaat een allesomvattend idee (insight).  

Transformatie, samenvoegen van vele acties tot nieuw gedrag.

Spiraal-met-de-klok: Scheppen

Collaborief Leren

1 Cyclus van de Seizoenen

De lente en de herfst zijn overgangstijden en tegengesteld .

De Winter en de Zomer zijn alleen maar tegengesteld.

Samen zijn ze worden ze verklaart door twee veriabelen met uitersten als waarden.

Het model past op de realiteit en op de virtualiteit, wat de geest graag ziet en het idee altijd met zich draagt en uiteindelijk in alle culturen vertaalt in de vier Elementen.

2 Zes Spellen van Paths of Change:

Nog meer Plaatjes

Hier volgen erg veel met elkaar samenhangen plaatjes die ik bij het opvullen van de tekst met uitleg over “Objectief Ontwerpen” aan het einde laat staan.

3 China

In China werd Het midden van de viervoudige cyclus in de cyclus zelf opgenomen waardoor er expliciet een mogelijkheid is om deel en geheel te verbinden.

In dit plaatje is de het Magisch vierkant van de Lo Shu verbonden.

Hierbij heb ik de chinese symbolen toegevoegd en een benaming van de relaties die uit Paths-of-Change komt wat de Archetypen van Jung zijn die uit de Alchemie komen.

4 Stad

Een resultaat van mijn onderzoek naar de achtergrond van Anti-fragility.

5 Context

De link bevat een uitgebreid document over wat een context is. Dat wordt in het plaatje visueel gemaakt.

6 Ecologie

Panarchy deelt de Moebius Ring met alle andere plaatjes.

Een Moebius Ring heeft geen boven- en onderkant.

Dat wordt bereikt door de strip te draaien.

Kijk is goed naar de vier mogelijke “Ontsporingen

Kijk bij plaatje 8.

7 Organisme

Een organisme gaat niet kapot aan het groeien omdat er altijd een anti-groei proces is.

In de cultuur is dat heide creativiteit (geel) die daar voor zorgt.

8 Relationeel Model van Alan Fiske

Macht vs Intimiteit

Relationship Typologies (Chapter 6) - The Cambridge Handbook of Personal  Relationships

9 Panarchie vs Paths of Change vs Alan Fiske

10 Beschrijving Alan Fiske

cs groen lijkt op socialisme

mp rood lijkt op kapitalisme

em geel lijkt op liberalisme

Ar blauw lijkt op communisme

11 Meten en Schalen

12 Schalen en Geometrie

Ratio (rood) Meten met een Maat-> Euclidische Geometrie, denkRaam.Kader.standaardiseren. Absoluut Nulpunt.

Interval (geel) Verschil metenAfstand bewaren in Balans houden Weegschaal.

Ordinaal (Blaauw) Volgorde bepalen Hoogste en Laagste.Trap.

Nominaal (Groen) Namen , volgorde onbelangrijk, combineren.

13 Geometrie

14 Paths of Change

15 Sociale Netwerken

Dit plaatje toont de consumptie-en productie-cyclus die elkaar opheffen. De community of Practice toont zich als een specialisatie van specialisaties.

16 Kondratief Cyclus

17 Panarchie

18 Vitaliteit

Cube of Space

Stad beschreven m.b.v. een 4×4 model

Appendix

Interesting video’s.

Convexity and Duality

Samenvatting

Wederom wordt hetzelfde plaatje getoond maar nu in vier uitingen en in een andere volgorde.

Het gaat eigenlijk maar over één Kracht <-.-> dezelfde Pijl gespiegeld in het midden, een Pijl, die een Veer is.

Als de veer te ver wordt uitgerekt springt de pijl terug (Veerkracht).

De Punt hheeft vele Namen zoals het Centrum, het Kruis, de Singularity of de Leegte.

De Pijl heet Ontwerpen of Waarderen en nog veel meer afhankelijk van de hoeveelheid pijlen die elkaar opvolgen en een cirkel vormen.

Het eerste plaatje toont een Explosie veroorzaakt door een te groot Actie-Potentieel ook wel Emotie of Collectief Onderbewustzijn genoemd.

De Veer springt weer Terug.

Boven de plaatjes vindt u in het midden een Uitgebreide Uitleg die u kunt bereiken door de Link in te drukken.

Als U deze blog in meer detail wilt lezen druk dan hier.

Anti-Fragile

This image has an empty alt attribute; its file name is Slide45.jpg

Walter Russell

Collaborative Learning