Hoe de Nederlandse Overheid Niet Digitaliseert

Direct naar de Conclusie druk hier.

Na het aanbieden van het jaarverslag van de Raad van State en zeker na de Thorbecke ezing van Pieter Omtzigt ben ik is gaan kijken bij de Raad van State toch bedoeld om het schip van de Democratie op koers te houden.

Hieronder bij de Bijlage een verzameling links om is door te bladeren of om is aan te horen.

Na een paar dagen rondkijken ontstaat een onoverzichtelijk plaatje waarbij bepaalde zaken die een ervaren automatiseerder graag wil zien zoals een “totaalplaatje” volledig ontbreekt wat natuurlijk niet betekent dat het er niet is.

Digitalisering en AI als Prioriteit

Ik heb voor het thema Digitalisering gekozen omdat dat dit onderwerp door de Haagse beleidsmakers als bepalend wordt gezien voor de Toekomst van ons land.

Daarbinnen scoort Artificial Intelligence het hoogst vandaar dat ik begonnen ben om de publicaties van de overheid over dit onderwerp te bekijken.

Waarde gedreven Organiseren?

Het meest interessante document tot op heden lijkt de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren te zijn.

Het document bevat een rare indeling waarbij hetzelfde “gezichtpunt” Dimensies genoemd steeds in een andere variant terugkomt.

Beleids-Reconstructie

Ik vermoed dat het dokument is gereconstrueerd op basis van een analyse van de huidige projecten waardoor er een chaotisch beeld ontstaat.

Het is geen plan maar een verantwoording vermoedelijk omdat er daarvoor geen sprake was van Architectomische (Strategische) Coördinatie.

Kernthema’s Iedereen Meedoen, ICT” is te Vertrouwen, Data moet kunnen worden Aangepast, Waarde gedreven en Open:

Er is een enorme focus op Digitale Vardigheden en het trainen van deze vaardigheden en de zogenaamde GDI (Generieke Digitale Infrastructuur die vooral bestaat uit DIGID.

Pimpen Veroouderde ICT

De algemene indruk is dat men is vast blijven zitten in een hele oude met name zelfontwikkelde infrastructuur in combinatie met een oude organisatie, het ICTU wat probeert om zich staande te houden.

Ruttiaanse ICT-Burocratie

Nader onderzoek van de vele rapporten achter de rapporten (etc, etc,) bevestigt het beeld dat de overheids-ict vastzit in de Ruttiaanse burocratie waarbij er veel wordt gewezen en weinig wordt geintegreerd of (nog beter) opgeruimd getuige de opslag (voor later!) van honderden gecechtswagens, die nu in de Oekraine kunnen worden gedumpt waar ze de “glorie” van Nederland koppelen aan de strijd tegen de Vijand, die vooral buiten ons zelf wordt gezocht.

IST-Wat is Er?

Onderstaand rapport en het rapport Staat van de Uitvoering geven een goed beeld van de Hhuidige Situatie.

ICT-SCAN

Dit document bevat een poging om “behulpzame” technologie te vinden en toont glashelder aan dat de “researchers” veel teveel varen op de typemakers van Gartner die worden gezien als collega-deskundigen.

Het grote gevaar met een dergelijke anpak is dat men nog dieper in de Legacy-software zakt waardoor de terechte schreeuw om complexiteit-reductie het omgekeerde effect heeft.

De overheid moet is gaan kijken naar plaatsen waar versimpeling en dan vooral kosten reductie het omgekkerde bereikt.

De Overheid is veel te rijk.

Een volgend rapport (November 2022) gaat over de Digitale Economie.

Een snelle “scan” toont een “oppervlakkig” verhaal waarin de “bekende” issues van de overheid bijv. m.b.t. Cybersecurity maar ook het noemen van de “Cloud” aangeven dat er bij de overheid geen “radicale” visionairs rondlopen wat erg van belang is omdat de digitale toekomst geen verlengstuk is van het heden.

Software as a Container

Een plaatje uit een Strategie Document uit 1993 gemaakt voor Procesmanager Cordys wat nog steeds waarde heeft.

AI en Algoritme

Een eerste analyse laat zien dat het veel gebruikte concept algoritme gewoon “Maken” betekent.

Dit toont gelijk het grootste probleem van de overheid:

Complexiteit

Veel te veel woorden zonder betekenis en daardoor een enorme Complexiteit die vanzelf resulteert in “Wicked Problems“.

Wat is een Algoritme?

Volgens wikipedia is een algoritme een eindige reeks eenduidig gedefinieerde instructies waarbij een instructie een Richtlijn is opgesteld voor een uit te voeren Handeling.

PoC Cyclus

Onderstaand plaatje bevat een voorbeeld van de Cyclus van Paths of Change

PoC koppelt Vier onafhankelijke Points of View (“Gezichtpunten“).

Het gezichtspunt Kennis (“Plan, model”) vertaalt zich in de relatie met het gezichtspunt Ervaring (“Practijk, Actie”) in het concept Instructie (“Maken”).

Een Algoritme is dus een stap in een POC-Cyclus waarbij minstens Twee van de vier gezichtspunten worden geraakt.

Het betekent dat er geen aandacht is voor Inzicht , Idee Begrijpen (geel) en Groen Waarde, Gebruikers, de Mens zelf.

Daarnaast wordt er ook niet geëvalueerd (“feed-back”) een standaard probleem bij de Overheid die schijnbaar nooit Fouten maakt en van fouten leert.

Context

PoC kan ook worden gebruikt om een Context te beschrijven.

Productie-Consumptie cyclus

Hier wordt de Productie-consumptie-cyclus getoond als twee gelijke cycli die met- en tegen de klok draaien.

Maken is gelijk aan Instructie en dus aan Algoritme

Bijlage

Bronnen om zelf is onderzoek te doen.

Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

Digitalisering Raad van State

Digitale Economie

Staat van de Uitvoering

Conclusie

Digitaliseren werd vroeger vertaald in Automatisering.

De reden warom deze taal-transformatie heeft plaatsgevonden is onduidelijk maar het vermoeden is dat men bepaalde ontwikkelingen zoals Expert-systemen en natuurlijk Artificial Intelligence niet meer onder deze noemer kon plaatsen omdat men dacht dat er totaal iets anders plaatsvond.

Marketing maakt alles Simpel

Hierbij is het van groot belang om te beseffen dat de wereld is overgenomen door Marketing-mensen en Communicatie-adviseurs die overal een “leuk” verhaaltje van naken waardoor niemand meer snapt hoe de technologie echt werkt.

In dat kader wordt iedereen geadviseerd om Altijd uitleg te vragen over de “werking” van de technologie in begrijpelijke taal.

In dat kader wordt de nieuwsgierige lezer geadviseerd om is hier te kijken,

Het gaat om een presentatie aan de directie van Parnassia over de nieuwste ontwikkelingen m.b.t de nu nog bestaande Watson-technologie toen enorm gepusht door IBM.

Watson

Een Proces-model van het Watson-proces. Kijk verder bij de presentatie.

In al de plaatjes maak ik consequent gebruik van PoC reeds uitgelegd in deze blog. Spring daarheen? druk hier.

Poc bestaat uit vier verschillende stappen die ook btrekking hebben op de vier verschillende menselijke “organen” zoals de

zintuigen (Sensors) ,

denken, hersenen, (software),

onthouden (database)

emoties (voelen, keuzes (If conditie then)) en

verbeelden (User-interface, plaatjes, films).

Ze zijn ook terug te vinden in de term ICT (Informatie, Communicatie Technologie, waarbij in-formatie, datgene is wat van binnen (in) orde (formeren)schept

Die orde is vrijwel altijd een statisch of een bewegend Plaatje.

Slimme Systemen

Slimme Systemen lijken op mensen

Lange Termijn

De verticale as toont de expansie van de technologie. De horizontale as toont de stappen van PoC.

Het Global Brain is een combinatie van een technologisch ontwikkeling waarbij de mens wordt gesimuleerd (Smart ?Computing) en heel veel koppelingen zowel op de verticale als de hrizontale as.

Het effect is onvoorspelbaar maar lijkt oook weer op wat er in de “natuur of het universum (een hogere vorm van natuur) gebeurt.

Voor meer info druk hier.

Terug naar het begin druk hier.

In een volgde Blog toon ik een “Ontwerp” m.b.t. de Digitalisering van de Nederlandse Overheid