Hoe Komen we van de Legacy Software Af (Deel 3)

Introductie

Dit is deel 3 van een serie over de geschiedenis van de Legacy-software die gaat in

Deel 1 over de bijna Ondergang van de ABN AMRO door legacy-software

Deel 2 over de consequenties van de abrupte overgang van het Mainframe naar de PC.

Dit is Deel 3 waarvan Deel 3.1 over Software-Architectuur gaat en

Deel 3.2 over de invloed van Marketing-taal en het ontbreken van kennis over de werking van de infratructuur van ict.

waarna het uiteindelijk in Deel 3.3 gaat over de beste manier om legacy software te voorkomen c.q te verwijderen.

Deze blog eindigt met een conclusie waarin ik het werk van Robert Rosen‘s Anticipatorische systemen weer oppak.

Deel 3.1 Architectuur:

Hieronder staat een plaatje waarin drie software-architecturen staan getekend die stammen uit de tijd dat het mainframe werd vervangen door de mini-computer die nu mobiele telefoon heet.

Client-Server

Client Server is een software-verdelings-principe (Software-Distributie) waarbij de gebruiker (Client) in ieder geval een Scherm heeft (User-Interface)waarop i.h.a. een Lijst wordt getoond en waarop de Client (U) soms ook iets kan invullen (Input) die dan naar de Server wordt gestuurd, die de Backoffice wordt genoemd.

De server, in het centrum, voert procssen uit die worden bestuurd door een Proces-manager.

In wezen is het een in software gegoten kopie van het originele bedrijfsproces.

Copieren

Verder dan copieren in plaats van Innoveren is de “Digitalisering” nooit gekomen totdat er Expert-systemen kwamen.

Toen werden naast de Handmatige ook de Denkprocessen aangepakt waardoor de Kenniswerker ontstond.

Peer to Peer (MxM)

Het onderstaande plaatje toont een zogenaamde Peer-to-Peer Architectuur wat eigenlijk staat voor een MxM-architectuur die al zichtbaar is in het plaatje daaronder die de Srategie toont van HP rond 1990.

Tot op heden is iedere Architectuur een 1<->M proces en zijn we nu weer terug aan het gaan naar de mxm-processen die rond 1990 in ontwikkeling waren.

Hoe kan dat?

Appliance

In het plaatje over de strategie wordt de Appliance getoond waar overduidelijk het woord App in voorkomt.

Terug in de Tijd

Het grote verschil met de App van toen en die van nu is dat we terug zijn gegaan in de tijd namelijk terug naar het Mainframe .

Mainframe is weer Terug en heet nu Datacentre

De huidige Datacentres werken precies hetzelfde als het oude mainframe.

Ze zijn een koppeling van nu miljoenen processoren (in de vorm van PC’s) op dezelfde Plek.

Data center

Glasvezel wordt niet meer Gebruikt

Dat komt omdat het glasvezel-netwerk, wat nu weer voor niks wordt aangelegd, niet wordt gebruikt omdat we een onnodige Mobiele infratructuur hebben gekregen die onze ether vervuild en vele mensen verslaafd heeft gemaakt aan de mobiele telefoon wat precies was wat de grote manipulatoren wilden.

Behoefte-genarator

Het wordt nog erger als we niet oppassen want inmiddels is men zeer goed op de hoogte van uw reactiepatronen en wordt de behoefte-generator in werking gezet.

Groene Stroom Verspillers

De miljoenen gekoppelde PC’s verbruiken onnodig enorm veel groene stroom terwijl aan de client kant, waar uw mobiele telefoon, is ook weer onnodig veel werk plaatsvindt.

Ze gaan snel stuk omdat de processor onnodig veel warmte produceert.

Dat heeft te maken met een fout in het ontwerp van de computer, de Von Neumann Bottleneck genoemd, die door een uitvinding van HP (de Memristor) kan worden verholpen maar die wordt om nu wel duidelijke redenen niet gebruikt.

Heel veel Winst

Het gaat niet meer om verbetering maar om heel veel winst maken.

Ijskast

Het ontwerp van het mxm-netwerk van HP is hiermee in de ijakast gezet en is nu volledig vergeten.

Machtovername

Dat komt allemaal omdat een aantal leveranciers ongezien de macht hebben overgenomen zodat de consumenten steeds maar weer hetzelfde moeten kopen omdat ze er slim voor zorgen dat de oude maar een paar jaar meegaan.

Renewal en Lock In

Lock-in is een naam voor hele slimme verkooptechnieken om een klant volledig Afhankelijk te maken van een leverancier.

3.2 Marketing-taal

Het is U waarschijnlijk niet opgevallen maar de zogenaamde Experts praten Marketing-taal en weten meestal niet hoe iets werkt.

Iedereen kan een App maken

Dat leren de studenten ook niet meer op de universiteit en hoge school.

Dat komt ook omdat het maken van apps heel simpel is.

Daar heeft Apple ,die hier mee is begonnen wel op toe gezien.

Onder de Motorkap

wat er onder de moterkap gebeurt weet vrijwel niemand meer behalve een aantal oude knarren zoals ik.

Onnodige Rondjes

Als je dieper zou kijken zou je bijvoorbeeld zien dat een berichtje wat u naar uw buurman stuurt vele keren de aarde rond gaat en op vele plaatsen ook weer rondjes draait.

Dat komt omdat het Internet is ontworpen om een totale uitval door een wereldoorlog van het amerikaanse systeem te kunnen overleven.

Directe communicatie vindt niet meer Plaats

Directe communicatie kan natuurlijk ook maar daar is het systeem niet op ontworpen en niemand besteed er ook tijd aan omdat de mens nu boven de moterkap leeft in een perfecte lock-in van slechts een paar grote ondernemingen zoals Microsoft die overal een stokje voorsteek zoals nu de AI.

Virussen

Wat vrijwel niemand weet is dat we allerlei virussen toelaten die zonder dat we dat weten alles op onze computer analyseren en de informatie doorsturen aan onze Manipulatoren.

Security

en dat de slechte beveiliging van onze hardware zit ingebakken waardoor we natuurlijk weer van alles kopen om dat te voorkomen.

3.3 Hoe ontstaat Lecagy?

Technologische veranderingen:

Technologie evolueert voortdurend, en wat ooit een geavanceerde oplossing was, kan na verloop van tijd verouderd raken,

Een architectuur moet onafhankelijk zijn van de techniek.

Gebrek aan ondersteuning en updates:

Softwareontwikkelaars kunnen na verloop van tijd stoppen met het ondersteunen en updaten van oudere softwareversies.

Daarom moet software onafhankelijk zijn van de makers van de software.

Kosten en risico’s:

Het upgraden of vervangen van software kan aanzienlijke kosten en risico’s met zich meebrengen.

Daarom moeten er goede afspraken (Contract) worden gemaakt met de leverancier.

Afhankelijkheid van aangepaste functionaliteit:

Soms kan legacy software unieke of aangepaste functionaliteit bevatten die specifiek is ontwikkeld voor de behoeften van een organisatie. 

Het opnieuw bouwen van deze functionaliteit in een nieuwe softwareoplossing kan tijdrovend en duur zijn.

Daarom moet de Specficatie on onafhankelijk zijn van de Implemetatie.

Onvoldoende kwaliteitscontrole:

Als software oorspronkelijk wordt ontwikkeld zonder voldoende aandacht voor kwaliteitscontrole, kunnen er veel bugs, fouten en kwetsbaarheden in de code sluipen. 

Slecht onderhoud:

Als de software niet goed wordt onderhouden, kunnen problemen onopgemerkt blijven en zich opstapelen.

Onvoldoende documentatie:

Als software onvoldoende gedocumenteerd is, kan het moeilijk zijn om het systeem te begrijpen en te onderhouden.

Organisatorische druk:

In sommige gevallen kan de nadruk op snelle ontwikkeling en levering van software leiden tot een verminderde focus op kwaliteit.

Veranderende eisen en standaarden:

Software moet vaak voldoen aan veranderende eisen en industriestandaarden.

Als de oorspronkelijke software niet is ontworpen met flexibiliteit en schaalbaarheid in gedachten, kan het moeilijk zijn om aan te passen aan nieuwe vereisten, waardoor het als legacy wordt beschouwd.

Falende architectuur:

Als de software wordt ontworpen zonder aandacht voor een solide architectuur, kan het systeem kwetsbaar zijn voor problemen zoals slechte prestaties, moeilijkheden bij het integreren met andere systemen en een onvermogen om met toekomstige technologische veranderingen om te gaan.

Hoe voorkom je Lecagy?

Kwaliteit (Onderhoudbaarheid)

Je voorkomt lecagy vooral door de kwaliteit in de vorm van de onderhoudbaarheid van de software te testen.

Je kunt software testen met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde software zoals SonarQube en ESLint..

Die hebben als nadeel dat zijn gespecialiseerd in een soort software meestal één taal of je moet de taal instellen.

Daarom is de keuze van een computer taal en de vertaler (compiler) van cruciaal belang en kan er veel beter taaloafhankelijk worden gewerkt

Procesmanager

Dat kan door een Proces-manager te gebruiken zoals Cordys

Alles doorelkaar kan niet behalve als je een niveau in abstractie hogergaat en een computertaal als een mensentaal ziet.

Computertaal= Mensentaal

Dat is precies deweg die GPT is gegaan.

Die snapt heel veel mensentalen en softwaretalen en kan ook software genereren waarbij de kwaliteitsvraag blijft bestaan.

Alchemist:

Het is ook de achergrond van de Alchemist-architectuur.

Het voordeel van deze aanpak is dat de talige content in de vorm van emails en beschrijvingen (bijv een manual) en de reeds bestaande software als input kan gelden voor de nieuwe versie waardoor r een echte Verbeter-cyclus ontstaat.

Automated Code-Review

Een video met een algemeen overzicht.

Tijds-Compressie en Verkleining -> Alles in een Chip?

De doorlooptijd tussen Idee en in gebruiksname is extreem verkort net als de software extreem is verkleind waardoor nu alles in een Chip moet worden geperst waardoor alles vast komt te zitten wat ook de bedoeling.

Kijk eerst naar deze blog die gaat over hoe de natuur het Legacy-probleem oplost.

Conclusie

Als je gpt4 vraagt naar geavanceerde software-architecturen dan wordt hetzelfde lijstje steeds maar weer herhaalt wat duidt op stilstand.

Programmeren

Dat komt omdat we nog steeds aan het programmeren zijn en gebruikmaken van Von Neumann Architectuur uit 1945. die is gebaseerd op het Turing-model wat weer past op de Rekenfabriek uit de tijd van George Babbage en de Lopende band van Taylor en Ford en de Stoomachine-aangedreven Fabrieken uit de tijd van de Industrieele Revolutie.

Anticiperende Systemen

De bioloog Robert Rosen ontdekte dat ons denken nog steeds wordt beheerst door de logica van Aristoteles die tegen de wil van zijn leermeester Plato het Causale denken introduceerde en diep in de logica het concept van de Maker (Agent) had gestopt.

Reactieve Systemen

Onze computersystemen zijn Reactieve systemen terwijl de natuur bestaat uit Anticiperende systemen..

Waarom?

De logica van Aristoteles bevat een Waarom-vraag die verwijst naar het doel (Purpose) an de Maker.

Biologische systemen hebben geen doel behalve dat ze zich Zelf Reproduceren (AutoPoiese)

Ze komen voort uit Autokatalytische bubbels of zijn met een met een meteoriet meegevlogen.

Overal in de natuur wordt de zelfreproductie waargenomen.

Ecologie

Een mens is een `Ecologie van cellen terwijl de mens weer deel uitmaakt van een grotere ecologie.

Volgend Blog

gaat over the theorie van Robert Rosen.

Terug naar het Begin

Druk hier