over Fake, Wetenschap Cultuur en Media

Tijdgeest Cultuur en Technologie Media

Deze blog gaat over de Tijdgeest van en het nieuwe Media-beleid van mevr Gunay Uslu.

Fake

de Fake heeft betrekking op het Proefschrift van Mevr Uslu. Interesse? druk hier.

Huizinga Lezing

Interesse in haar Huizinga Lezing? Druk hier.

Beleid

Interesse in het beleid? druk hier.

Interesse in nieuwe Media-Technologie druk hier

Bestel: Het Einde van de Omroep

Het bestel wordt geCentraliseerd waardoor de Omroepen verdwijnen.

Het maken van de Content wordt openbaar uitbesteed en

de Burgers mogen meepraten in een Burgerberaad.

Meer weten? druk hier.

Wat is de Toekomst van de BBC?

De discussie in de UK is veel verder dan in Nederland omdat de conservatieve partij openlijk de financiering en de licentie van de BBBC betwist.

Uiteindelijk gaat het om de Smaak van het Volk (Labour) en de Middle & Upperclass.

Media en Middenklasse

Het is duidelijk dat ~RTL en Sky zich richten op de makkelijk te manipuleren onderklasse en de Staatsomroep de Middenklasse probeert te bereiken die ook de doelgroep van D66 zijn.

De Toekomst van de Reclame

De scheiding tussen Content enReclame in verschillende blokken gaat verdwijnen omdat de Content geintegreerde reclame gaat bevatten zoals dat al in speelfilms gebeurde.

Het gevolg is dat een complete industrie (bv Nielsen) die op vele manieren voor de producent van reclame direct of via panels meet wat het effect is of kan zijn gaat verdwijnen.

Onze Tijdgeest: Late Modernity:

Onze Tijdgeest wordt Late Modernity genoemd.

Het is de tijd waarbij mensen op zoek zijn naar de Unieke beleving, (een “Singularity“) een kostbaar “cultureel” product dat speciaal en eenmalig wordt geconstrueerd door een speciaal, eenmalig en kostbaar team.

Een voorbeeld is de film Avatar die miljarden kost om te maken en waarvan dit bedrag met enorm veel winst in een paar weken wordt terugverdiend.

Sport en de Deugden van Plato

Sport en Spel zijn de belangrijkste drijfveren van de huidige Media. Ze waren volgens Plato de beste manier om levenservaring op te doen. De grote vraag is of we die nog nodig hebben als het leven een spelletje wordt.

Cultureel Kapitalisme

1889 is een kantelpunt tussen 2x de Val van een Muur (in Parijs en Berlijn) in 1789 en 1989.

1889 was het jaar waarin Friedrich Nietsche zijn Verstand verloor en zijn zuster de Übermensch aan de Nazi’s heeft gesleten.

1989 is de start van de fase van Slavoj Zizek‘s Cultureel Kapitalisme waarin de Kaskraker Novomedia via de VriendenLoterij de Museumjaarkaart verkoopt en het voor elkaar krijgt om Reclame als een Prijs te verkopen en waarin Joop van den Ende de omroepen zover krijgt om weer leuke spelshows te kopen om zijn musicals te slijten opgevoerd in zijn eigen theaters. Dicht bij de hotels van Corendon?

Cultureel Kapitalisme laat ook zien hoe de kapitalisten de goede doelen stelselmatig aanwenden om hun Macht te vergroten en daarbij de problemen van deze tijd aanwenden om de echt nodige maatregelen te torpederen wat goed zichtbaar is bij de z.,g. energietransitie waar de consument weer verder wordt uitgekleed totdat er niets van zijn spaargeld meer overblijft.

We zitten in een Winner takes all Market.

Voorbeelden zijn Apple, Google en Amazon die Vitale Software-infratructuren in handen hebben zoals Zoeken op het Internet, en de Bibliotheek van software-Componenten op (Apps) een Mobiele telefoon.

Toekomst Technologie

Alle cycli passen qua Fases op de Seizoenen, die weer passen op de Russiche Kondratiev- en de Chinese Sheng -Cyclus waarbij het Centrum, het kruis van het Midden van het /midden (Wit) in de vier-voudige (Quaternio)- Cyclus is opgenomen.

Smart Computing

In Smart Computing wordt de Mens gecopieerd.

De Waardeketen wordt geïntegreerd en de Klant Stuurt de keten.

De menselijke Netwerken worden verbonden het User Interface wordt Virtueel en de Patronen worden Intelligent.

Technologie Cyclus

De technologie volgt de Kondratievcylus. Om de 50 jaar wordt een nieuw wereldbeeld dominant.

Ieder Seizoen duurt Tien Jaar (50/5).

De huidige fase is gericht op het Geheel (Wit).

Ze is een een Abstractie van het Internet wat al lijkt op de hersenen waarbij de servers Neuronen zijn.

Technologie: Global Brain

De ontwikkeling van de ICT is rond 1950 begonnen en heeft in 70 jaar de wereld extreem veranderd.

Het gaat om Software in vele vormen die uiteindelijk zowel het Denken (blauw), het Waarnemen, het Handelen (Rood), en het Waarderen (Groen) gaat overnemen.

Inzicht en Verbeelden blijven iets van de Mens die ook de Gebruiker speelt totdat de techniek alles heeft overgenomen.

Daarnaast kan de software m.b.v. een Netwerk communiceren met andere software en mensen Anytime-Anyplace.

Ik noem het eindresultaat Global Brain omdat die term het beste past.

Namelijk het ontstaan van een Globaal werkend Autonoom Kunstmatig” Brein wat gebruik kan maken van de Opgeslagen enOntsloten Geheugens en van de Mensheid.

Wat kan Software niet?

Er zijn twee “Functies” van de mens die uniek zijn waarbij de meest belangrijke de Verbeelding” is en de andere de Emoties.

Met de Verbeelding Scheppen wij de Realiteit en de Emoties (Emovere) geven Energie.

Ze brengen ons in Beweging en zetten ons met onze Voeten op Aarde (“Grounding“).

De cyclus van de Archetypen van Jung en Paths of Change bestaat uit 5 “wereldbeelden” waarbij het centrum (wit) voor het Geheel staat.

the Future of Work:

Handmatig werk wordt overgenomen door de Robot en het “denkwerk door AI. Vanaf het ontstaan van de fabriek zijn de arbeiders vervangen door machines die nog gemaakt werden door “Kenniswerkers” (“pProgrammeurs“) die nu worden vervangen door AI.

Diensten Sector bevat nu vrwijl alle beroepen:

Opmerkelijk is dat er steeds weer nieuwe beroepen worden uitgevonden vooral in de Dienstensector.

Het is de vraag wat software niet kan overnemen.

Aanraken? Kan een computer ons aanraken? Ik denk van wel.

Het is een kwestie van een licht Electro/Magnetisch -veld wat ook gelijk het Immuun-systeem kan stabiliseren..

John Baldwin over de invloed van technologie op toekomstig Werk.

The Future of Entertainment

Het gaat niet goed met Netflix en Walt Disney en andere “streamers” die de “thuis-bioscoop” vullen met content.

Het moet anders en daarom probeert Disney middels zijn Accelerator van alles uit.

De grote barriere zit in de “Interne wereld” van de Kijker die meer zintuigen heeft dan men nu kan aanspreken maar maar ook veel meer “gebieden” heeft dan men kan simuleren.

Dat komt omdat de mens eigenlijk in twee gescheiden werelden leeft n.l. de wereld van de Zon overdag en die van de Maan in de nacht.

Neuralink: Brein Inplant

Neuralink is een bedrijf van Elon Musk.

Uploaden van het Lichaam

Heb je eigenlijk wel een lichaam nodig?

Is het mogelijk om volledig over te stappen?

De erste stappen worden gezet en sommige mensen met een zware handicap zoals een totale verlamming hebben er nu al baat bij.

Multi-Sensors

Hoe meer zintuigen worden gekoppeld hoe beter de ervaring van een virtuele wereld kan worden.

Metaverse, the Holodeck

Facebook heeft zijn naam veranderd in Meta om de grootste speler te worden in virtual reality nu de Metaverse genoemd. Er is al meer dan genoeg Science Fiction beschikbaar om het ontwerp op af te stemmen zoals de Holodeck uit Startrek.

Wat Voorspelt de Lange Golf ?

De Motor van de Cyclus

The Clock of the Universe van Walter Russell

Het patroon herhaalt zich om de 200 jaar, een frequentie die ook in het klimaat is gevonden.

De Kondratiev Cyclus met een Periodiciteit van 50 doorloopt deze periode in 5 “seizoenen van 10 jaar die passen op PoC.

Een volgende periodiciteit is 250 jaar en daarna 1250 jaar.

Kunst en Cultuur

Deze blog gaat over Kunst en Cultuur en de rol die de Marketing daar in speelt.

Verder gaat het ook over Gunay Uslu en de toenemende Macht van het kapitaal in de Gesloten lobby-netwerken in de Kunst-en Cultuur sector.

Het is bekend dat met name D66 daar een grote rol in speelt.

Huizinga Lezing

Wil je meer weten over haar Beleid? druk dan hier.

Het begon allemaal met de besloten Huizinga Lezing van Mevr. Gunay Uslu (Staatsecretaris Cultuur en Media) in de Pieterskerk in mijn geboorteplaats Leiden.

Ik was benieuwd naar de inhoud en heb hem vandaag (9-1-2023) gelezen en de inhoud is onderzocht.

De lezing staat in de Bijlage 2.

Schliemann, de Aartsleugenaar

Het begon al gelijk goed toen ik dezelfde dag een artikel vond in de Volkskrant. getiteld: “Een geniale romanticus, maar ook een aartsleugenaar Heinrich Schliemann maakte van vondst ‘schat van Priamus’ een fantastisch verhaal“.

Promotie

Het gaat over de 1e Pionier in mevr, Uslu’s lezing “Schliemann, 1 van de beroemdste archeologen in de geschiedenis. Hij zocht met het 1e en eigenlijk belangrijkste verhaal van de Europese cultuur in de hand – de Ilias – naar Troje“.

Gunay Uslu heeft het in haar proefschrift vooral over Schliemann en zijn relatie met het toen nog bestaande Ottomaanse rijk geschreven.

Interessant is dat iedere machthebber zich graag verbindt met een beroemde Historische plaats of een historische figuur en dat is hier vooral Turkije, Troje en Homerus.

Ik vermoed dat Homerus helemaal niets met Turkije te maken heeft (zie Bijlage 1).

De vondst van Troje is een prachtig voorbeeld van Fake-wetenschap.

Onderzoek Schliemann

Onderzoek van de bronnen van Schliemann geeft aan dat hij een heel doortrapte Bedrieger was die slim gebruik maakte van de Media.

Het staat allemaal in het boek Schliemann of Troy – Treasure and Deceit van David Traill.

Schiemann verdiende kapitalen in Californië met goud speculatie en ook nog is in de oorlog in de Krim waar hij handelde in munitie.

Hij had zoveel geld dat hij zich nu wierp op zijn hobby archeologie waar hij eerst op promoveert in Rostov met het boek ” thaka, der Peloponnes und Troja“.

Schliemann wist dat de kans groot was dat hij iets zou vinden vanwege zijn contacten met Frank Calvert.

Die had al grond gekocht op de juiste plek en Schliemann kocht de andere helft en sloot een contract met hem om de “buit” te verdelen.

De vondst die hij de schat van Priamus noemde staat ook ter discussie omdat hij samen met Calvert de stukken die spontaan en alleen vond in een kist vermoedelijk al van te voren had verzameld.

Homerus is een Scythische Prins

“Alybas  enormously respected by Royal Scythians and Cimmerians because it was the city of their ancestors, the Atlanteans, who had escaped three days before the Cataclysm.

Alybas is de Geboorteplaats van Homerus. Het ligt in de Oekraïne aan de ingang van de Inhul-rivier in de Zwarte Zee.

Voor meer info zie Bijlage 1.

Tijdens mijn onderzoek naar de achtergrond van de strijd van de Titanen en Vladimir Putin ontdekte ik een document over Homerus geschreven door een Wetenschapper uit de Krim wat een heel ander beeld geeft over Troje dan mevr Uslu geloofd.

Volgens hem speelt het verhaal van Homerus zich af Rondom de Krim en komt de Familie van Homerus van Atlantis. Zie verder Bijlage 1

Terug naar Begin?

Druk hier.

Bijlage 1: over het Leven van Homerus

Bijlage 2: Huizinga Lezing 2022 Gunay Uslu

Bijlage 3 Definities:

Wat is Cultuur?

Cultuur is dat wat de mens Schept. Het begrip staat tegenover “natuur“.

Cultuur is een basisbegrip in de sociologie, de antropologie, de archeologie en de geschiedschrijving.

Wat is Kunst?

Kunst is de bewuste creatie van iets Moois of Betekenisvols met behulp van Vaardigheid en Verbeelding

Alhoewel een vakman ook tot de cultuur behoort wordt een bepaald vak, de Kunstenaar, anders, “hoger”, gewaardeerd.

Kunst is een gewild Object voor Financiële Speculatie

Sommige scheppingen van bepaalde kunstenaars zijn heel veel geld waard. Ze zijn een gewild object van Speculatie.

Wat als Mooi wordt Ervaren is uitvoerig uitgezocht door de recent overleden Christopher Alexander.

Wat betekenisvol is is nog nooit goed uitgezocht. Het heeft overduidelijk iets te maken met metaforen die belichaamd zijn.

In dit kader is George Lakoff een belangrijk onderzoeker .

Kunst is een persoonlijke ervaring die niet objectief kan worden gemaakt.

Hele dure kunst is “mooi” omdat “men: dat vindt.

Mensen waarderen op basis van hun Persoonlijkheid heel verschillend.

Bijlage 4 Beleid Gunay Uslu

Cultuur

Samenvatting Huizinga Lezing

In een Interview de NRC van 11-1-2023 staat een uitspraak die erg tekenend is “Staatssecretaris Uslu heeft zich er vaak hardop over verwonderd, onlangs nog in de Huizingalezing, dat cultuur in de Nederlandse politiek geen Chefsache is, en dat de omgang van politiek met cultuur tamelijk liefdeloos is”.Ze bepleit een warmere belangstelling van de politiek voor cultuur. 

Later komt ze op vijf punten n.l.

1 Makers: We bepalen niet wát er gemaakt wordt, we kunnen er wel voor zorgen dát er gemaakt wordt.uimte bieden aan talentontwikkeling betekent ook ruimte voor experiment. Voor falen. Niemand weet van te voren hoe een experiment uitpakt.

2 Toegankelijkheid: Meer mensen in aanraking laten komen met de rijkdom van kunst en cultuur is belangrijk. Want het boeit, het beweegt, het inspireert. Het vergroot je cultureel kapitaal,

3 Vernieuwing, digitalisering en innovatie: Dan zien we een generatie die veel minder gekaderd kijkt naar het leven, en dus naar kunst en cultuur. Dat is een kracht om te omarmen. Daar hoort dus ook bij: meer en meer digitaal gaan doen.

4 Erfgoed: en ons immateriële erfgoed laten onze geschiedenis zien en vertellen wie we zijn en waar we vandaan komen.

5 Creatieve denkkracht inzetten bij maatschappelijke problemen:  Als er 1 grondstof is in ons land die nog onvoldoende ‘benut’ wordt, dan is het wel de creatieve denkkracht van onze makers.

1 Gaat Cultuur simpelweg over Maken?

Het probleem zit toch vooral in de definitie van cultuur, die heel simpel is n.l. “wat de mens schept” waardoor cultuur overeenkomt met maken. of (erfgoed) gemaakt hebben.

en Ontwerpen?

Hierbij blijft het vreemd dat de rest van de “levens-cyclus” niet wordt bekeken.want voor maken ligt ontwerpen (5 creatieve denkkracht?) maar ook gebruiken (4 Toegankelijkheid?), Verbeteren 3. (innovatie).

Wat ook volledig wordt vergeten is dat er naast “kunst” heel veel meer wordt gemaakt.

Al die “ontwerpers” lijken op elkaar en zijn ook onderling uit te ruilen (zie plaatje hieronder over PoC).

Ik heb de indruk dat onze staatsecretaris Creativiteit heel anders ziet dan ze in haar wezen is.

Creativiteit Vernietigt het Oude

Hierbij komt dat de grote gelijkmaker ,de computer nu in een zijlijn staat verbonden met de misbruikte term Digitalisering.

Games

Dit plaatje vat heel erg veel samen wat een voordeel en een nadeel is. Paths of Change (PoC) is een boek van Will McWhinney wat hij een Meta-practice noemt.

Het bevat alles wat je met weten over de praktijk en bevat dus ook alles wat je moet weten over Cultuur.

Rollen: de beste ingang tot Poc zijn de Rollen Het zijn er 18!

De basis van PoC zijn vier z.g. Wereldbeelden (Worldview).

Cultuur is het Spanningsveld tussen het Zelf en het Collectief.

Context

Hetzelfde plaatje maar nu anders weergegeven> Herkenbaar zijn hopelijk de kleuren. Toegevoegd zijn de specifieke vragen (ontleend aan Aristoteles).

Beleid Media

Om een goed beeld te krijgen heb ik meerdere rapporten gezocht en gelezen. Die staan allemaal onderaan deze bijlage.

Het valt op dat er het meer gaat om de verdeling van de macht van de enorme hoeveelheid gesubsidieerde of ge “crowdfunde” instellingen dan over de inhoud.

Dat betekent dat ik zoals vanouds zelf moet nadenken en Searchen.

Hierbij is het goed eerst kort aandacht te besteden aan waar het echt over gaat.

Communicatie komt van Commune -> Eén Worden

De Conduit– en de Toolmaker-methaphor laten zien dat Communicatie niets te maken heeft met het versturen van berichten (Conduits).

Het gaat om Communie (Samengaan, verenigen), de Tegenhanger van Agency (Sturen).

Dialoog vs Ingeblikte Conduits:

Het spaningsveld tussen het Zelf en het Collectief (Cultuur) wordt opgelost middels een Dialoog.

Het probleem met het huidige Bestel is dat het allemaal Zenders van ingeblikte Conduits zijn die zijn geselecteerd op een Standaard Mening die vroeger in de Maatschappij was ingebakken (Sociaal (verheffen Arbeider), Christelijk,Bovenklasse (Liberaal).

De Bovenklasser is nog steeds het ideale beeld waar veel mensen en jongeren hun ideaal of jaloezie vandaan halen.

De rijke bink met de mooie meid is is niet voor niets het ideaal van onze top-misdadigers die allemaal man zijn.

Geen Mening vs Wappies

Hierboven staat het Geen Mening van de NPO die niet altijd vol te houden is (Kijk naar de Covid discussie) omdat er (zogenaamd) een onderscheid kan worden gemaakt tussen “normale” en niet-normale (Wappies) mensen.

De maatschappij wordt hierdoor meervoudig Gepolariseerd.

Zonder Sterke Marketing geen Macht

Door de sterke marketing kan een groep mensen soms gesteund door een commerciele partij als de Telegraaf een Omroep oprichten en een boodschap gaan brengen die tegen de haren van de normalen ingaat (Ongehoord Nederland).

Het systeem kan door het volhouden van het oude idee dat er “stromingen” zijn zijn “onafhankelijke” plek niet meer behouden en Vecht voor zijn bestaan wat een specifieke manier van werken impliceert die niet meer “objectief” kan worden genoemd.

Lokale Omroep

Het wordt echt interessant als je kijkt naar de vele documenten die er zijn gemaakt over de Lokale Omroep.

Hier worden 80 (!) NPO’tjes gekopieerd die allemaal het zelfde model hebben als de grote NPO die natuurlijk wel de grote Baas blijft.

JourNa’s? of Chatcpt-toepassing?

Onder het mom van de noodzakelijke controle op de lokale politiek worden vele miljoenen gestopt in een structuur die gegarandeert het omgekeerde gaat bereiken net als de lokale politieagent, de BOA werd< een Mooi Pak dat bekeuringen mag uitdelen.

Het rijk levert de standaard journalist, de Journa? via het PNO-uitzendburo onmiddellijk.

Wellicht wordt deze persoon snel omgetoverd in een automatische content genererende ChatCPT-robot.

Huis-aan-Huis Blad

Het huis-aan-huis-blad word tot gigantische proporties opgeblazen terwijl hier wellicht de enige manier nog over is om lokale intiatieven en ondernemers een spreekbuisje geven.

Wat men vergeet is dat burger-participatie niets te maken heeft met democratie en dat democratie eigenlijk bedoelt om het volk wat lokaal woont (dus niet in den Haag) te laten meewerken.

D66 en de Coalitie nemen macht in de stad over en de burger mag met de Vriendenloterij als nepprijs naar een museum.

Iedereen Blij met Brood en Spelen.

Hier toont de Toolmaker-metaphor zich weer.

Het gaat niet om Communicatie maar om Collectief in Actie komen.

Het plaatje komt uit een verhaal over Anti-fragility een concept van Nassim Taleb. Het model komt uit Panarchy een model over Ecologieen waarin de Samenleving (het Volk, Demos) feedback geeft op de producten van de Producenten die via de Overheid via de Creatieve sector het Systeem verbeterd. Herbij is creativiteit een vorm van Inzicht, Verbeelding en Wijsheid.

Het Hart verbindt Lichaam en Geest

Beleids Documenten Media-Beleid

Lokale Omroep

Lokale Omroepen

Centrale Omroepen

Het document “Kijk Samen verder” van het Commissariaat voor de Media staat hieronder en wordt hieronder ook Kort Samengevat.

Centralisatie

Als je het nieuwe beleid samenvat komt het simpelweg neer op volledige centralisatie van alles wat nu op een uitermate complexe wijze is gedecentraliseerd.

In het rapport “Samen verder Kijken” staan 4 punten die ik nu min-of-meer samenvat:

1 Burgerberaad gekoppeld aan een BPO

1 Van een indirecte naar een meer Directe vorm van maatschappelijke binding

Het bestel sluit beter aan op de huidige maatschappij wanneer de binding via een directe vorm wordt geborgd. 

Denk aan het inrichten van een landelijk programmabeleidbepalend orgaan (PBO) waaraan burgers deelnemen, via een burgerberaad, via consultatie van burgers over specifieke content of makers, of een combinatie hiervan.

2 Openbare aanbesteding van Content

2 Van sturen op organisaties naar centraal sturen op realisatie publieke mediaopdracht

Het bestel kan aan effectiviteit, transparantie en afrekenbaar- heid winnen als de verantwoordelijkheid voor de publieke me- diaopdracht centraal komt te liggen. 

3 Meten toegevoegde Waarde

Dit is een manier om de “objectieve” meting van de kijkdichtheid te vermooien.

3 Van een semi-gesloten bestel naar een open systeem op basis van toegevoegde waarde

Het bestel benut de kwaliteit, de creativiteit en het innovatief vermogen van makers volop door zich open te stellen voor een grotere groep contentproducenten.

Bijvoorbeeld door een volledig open procedure waarbij contentproducenten zich inschrijven op een uitvraag voor specifieke content, waarbij selectie plaatsvindt op basis van de grootste toegevoegde waarde. 

4 NPO wordt een Merk

4 Van multi-branding en distributie naar het profileren en aanbieden van het publiek media-aanbod als een rijk geschakeerd geheel

Het bestel brengt een herkenbaar totaalaanbod en bundelt krachten rondom één platformstrategie dat aan de hoogste eisen van gebruikersgemak voldoet. Dit betekent dat de in- gezette beweging van gezamenlijke aanbieding en profilering van het publieke media-aanbod tenminste wordt doorgezet.

Is Content nog steeds King?

Het gebruikte model past nog steeds op de zender die conduite produceert waar de ontvanger een like aan kan geven.

De TV is nog steeds een Zender

Dat is ook het model van de “streamers” Netflix Disney etc.

de Experience Economy Wint

Het bekijken van de content in de thuisbioscoop wordt vervangen door een Ervaring waarin een totaliteit aan dinsten wordt aangeboden die passen op de “Chronotope” van de ervaring.

Ondanks het feit dat de Staat met deze beleidstruck haar macht wellicht een tijdje behoud is de kans dat de burger “in zee gaat” met het merk NPO erg klein net als de nu verenigde contentmakers (“wie zijn dat”?) het niet gaan redden behalve als ze enorm veel geld investeren in het opbouwen van een voorraad multiverse-componenten.

Terug naar Begin?

Druk hier.

Cultuur Beleid: Het Verdelen van de Potten

Onderzoek Barclays in de Content Industrie

Featured

About Antifragile Design

Want to go to the Dutch version? push here.

Want to read a Summary? Push here.

Skip Introduction and start with the Theory push here.

Learn about the Practice push here.

To a Conclusion that will Surprise you push here.

0 Introduction

Antifragile is a concept Invented by Nassim Taleb.

An Anti-fragile Ecology jumps to another Level called a Revolt in Panarchy.

This happens when the Differences are Fused under Pressure.

Antifragility goes beyond Resilience.

The resilient resists Shocks and stays the Same.

The antifragile gets Better. (where Better is a variable dependent on the Point of View of the Observer. on the Context.

Context

There are Four(+1) Independent (Orthogonal) Views on a Point of View.

You can find them in the Classical Elements.

Classical Elements

The four Classical Elements: Air, Earth, Fire and Water

Kübler-Ross Transition Curve

The Kubler Ross Model describes the reaction of a person to a Calamity.

In the four stages you see the symbols of the Classical Elements.

They come back in every Cycle on every level from the cycle of the Photon to the cycle of the Universe.

Spring and Elasticity

A Resilient system looks like a Spring connected to a weight.

The spring has a certain Elasticity and will break when it is used too often.

The four Points of View of Paths of Change projected on the Seasons with the fifth seasons, Indian Summer“, in the center.

A Resilient System always returns to its Set Point with a predictable path described by stages that contain the four Points-of-View of Poc called the Kubler Ross Transition Curve.

The curve is really a Cycle described by Path of Change.

The Set Point lies in the Center and represents the Earth going through the Five stages, where the fifth stage is called Indian Summer.

The Emergence of of the I/D-cycle

Humans are Conscious Self Reproducing Fusing Ecologies that are composed of 1-cellular Organisms and are part of bigger social Ecologies we call a City or a Country.

The one-cellular organisms get their energy out of the Vacuum that contains clusters of the many specializations of Light (Quarks) made out of Matter and anti-Matter.

Fuse and Specialize

The ecologies take part in the Sequence of Origins also called the I/D Cycle (Integration, Diversification) that shows the same Pattern of Fusing and Specializing or Compression and Expansion from the Beginning of the Universe.

In Every new step the many Combinations of a previous Infrastructure fuse into a new Infrastructure with a Boundary with a new Name.

Combo-Genesis, a Blend of Genesis and Combinations by Tyler Volk.

The “Fusions” are Social Structures projected on our Outside by the inside Imagination on Reality.

Constraints and Potential

The new system that appears after every step is Constraint driven and is created out of the Potential that is builded up by abundant Resources in the old level.

Mind and Emotions

Constraints (Rules) are from the Mind,

The Action-Potential is from the Emotions.

In the video below Len Troncale explains this proces he calls Emergence meaning “The process of becoming visible after being concealed” or “Discovering something we did not See before”.

Panarchy, Antifragility, Paths of Change, Alan Fiske, Thermo-Dynamics in one Picture.

Emergent ID-Cycle

Len Troncate explains the I/D-cycle.

General Systems Theory

Part 1 : Geometry and Semantics of the Trinity

The first part of this blog contains a Geometric and Semantic Theory based on the Trinity.

Creating a Universe with only a Triangle

I show what you can make with a Semantic Trinity or a Geometric Triangle.

If you want to move to this Part push here.

Triangle of Pascal -> Hierchy of Trinities starting with the One at the Top

This is a picture of Pascal’s Triangle called Mount Meru in ancient India or the YangHui in China

.

The Triangle of Pascal described by a Yin Yang Pattern. Later you will see that Yin and Yang come back in Interpersonal Psychology as Agency and Communion.

The Triangle represents the coefficients of the Binominal Expansion (X+Y)**N and therefore every row N (0,1,..)has a sum of 2**N..

The diagonal contains many “Mystical” numbers.

Part 2 : Changing a Context with an Idea.

In part 2 I apply the theory of Change in Chapter 1 on a Context.

The only thing you have to do is start the Cycle at the right point (in general with an Idea).

I use the cycle of the Seasons as an example.

Ideas belong to the Spring.

This cycle does not stop because the motions of the planets don’t stop.

Push here to go to the Practice.

Part 3: Examples

Later in the second part I will use Examples.

This part of the blog until Part 1 repeats old blogs.

Want to start with Part 1 push here.

Part 4: Conclusion

Mikhael Bahktin was Locked up by Stalin in the Gulach

He believed that Structuring (Coding, Programming) Kills the Context.

He experienced a Totalitarian Communist System and Survived.

The only thing we can do when we face a dictator is to Take our Historic Responsibility, Act in the Open.

and Drop our Mask and show you are Unique and therefore

There is no Alibi for Being.

We have to Join the Worldwide Carnival of Fools and start to write a new Myth for Mankind. 

According to Bahktin we are ending the big Cycle of time and are starting the creation of new Myths.

The Zero (“Good-for-Nothing“) , the Fool is the first card of the TAROT.

In the Cycle of Bahktin history is described by Chronotopes, Stories related with a space-time, a Place in History.

The End of Duality

A new start of the Grand Cycle of Precession (P=25.000 years) is associated with Aquarius, the bearer of the Water of Life.

Aquarius ends the Age of the Fish, the time of Good and Bad and Duality.

The Renaissance of Alchemy

Judging will be taken over by Creating.

We have to learn to create our own Reality.

It will be a revival of Alchemy.

The “Avatar” sequel arrives 13 years after the original, and now Sam Worthington’s Jake Sully, at right, is the father of a brood.

Panarchy

Revolt (Experiment and Test) ,->

Remember (Stabilize, Conserve, Accumulate Memory).

Panarchy is a theory about an Ecology

the Model of Panarchy contains three nested Cycles with the shape of the Moebius Ring.

Two significant connections are labeled ‘Revolt’ and ‘Remember’. The smaller, faster, nested levels invent, experiment and test, while the larger, slower levels stabilize and conserve accumulated memory of system dynamics

Bio-Field Shapes the Body not the DNA.

In a recent blog I showed how billions of 1-Cellular Organisms work together to support the Human Ecology we call a Body.

They cooperate by sharing their Bioelectric field (Biofield).

Constraint -> E/M-field

Every cell is a neuron and a small Battery that produces its own E/M-field.

The E/M-field generates the Shape of the Organism.

Potential->Zeropoint Field

The energy of the organism comes out of the Zero-point field.

DNA only determinates the Hardware of the cell.

The Cooperative field contains the Software.

The Language of the Universe was recently discovered by Peter Rowlands.

Biochemistry will be succeeded by Biocomputing.

“All known cognitive agents are collective intelligences, because we are all made of parts; 
biological agents in particular are not just structurally modular, but made of parts that are themselves agents in important ways. 
There is no Truly Monadic, Indivisible yet Cognitive Being“.

Antifragility:

I start with a long citation of Nassim Taleb about Anti-fragility:

“We have the illusion that the world functions thanks to programmed design, university research, and bureaucratic funding, but there is compelling — very compelling — evidence to show that this is an illusion.  

Technology is the result of antifragility, exploited by risk-takers in the form of tinkering and trial and error.  

Engineers and tinkerers develop things while history books are written by academics;

we will have to refine historical interpretations of growth, innovation, and many such things.

The error of naive rationalism leads to overestimating the role and necessity of … academic knowledge, in human affairs — and degrading the uncodifiable, more complex, intuitive, or experience-based type”.

The citation of Nassim Taleb is illustrated by Four pictures out of my blog about Anti-fragility.and Structure preserving Mappings.

The four Archetypes of Carl Jung, indentified by their Colors are connected by a Path of Change (PoC) of Will McWhinney where the links are taken out of Interpersonal Theory and Panarchy of Crawford Stanley  Buzz Holling, Panarchy describes an Ecology. Poc is linked to the Human Relation Model Alan Fiske, the Scales of Measurement Theory and Geometry.

there are two types of networks being homogeneous (the same) and heterogeneous (different).

The first one has a Bell Curve and the second one a Power Law as a probability distribution.

The first one contains objects that belong to a group that is part of the group that is above the mean while yhe other is below the mean.

The first group feels itself High and the other Low.

Low and different is in the mood to Revolt.

This image has an empty alt attribute; its file name is Slide45.jpg

Dutch version of the same image above with many versions of the Dutch term Maat meaning “Appropriate Ratio” but also Friend, Rythm, Balance and Norm.

The four possible reactions of in a Microbial community after a Distaster.

The last possibility, Altered Composition and Different Performance is called Anti-fragility.

Revolt: Leave the Cycle and Jump

The I/D-cycle shows that you sometimes have to Revolt and Leave the Cycle and Jump to a higher level to a cycle with another Rhythm.

This rhythm is the rythm of the Clock (Heart) in the Center.

Panarchy: The Patterns of an Ecology

Behind the picture above you can see the model of Panarchy created by a group of scientist coordinated by Buzz Holling.

Mobius Ring

It also shows a Geometry you have to remember called the  Möbius Ring.

Part 1: Theory

Geometry

Triangels are the Building blocks of Geometry

Trinity->Triangel

“The Tao produced One; One produced Two; Two produced Three; Three produced All things.” 

The Three Pure Ones

The Trinity is the smallest Number with a Middle.

Balancing Trinities

The Trinity can be balanced by linking trinities to the trinities.

The trinity is the most Efficient Number (“Balanced Ternary“) and Storage System (“Balanced Trees“)

Platonic Solids are made of Triangles

The Platonic Solids are all the possible forms you can make with a Triangle.

You can Generate the Platonic Solids and a very simple Computer out of the Trinity.

Semantics

Quick Introduction of Concepts

the Act of Creation is a Fusion of Seperate Concepts

Accordng to Arthur Koestler (1964): a new Theory is a Fusion of two previously separate Frames of Reference (“Bisociation”). 

Later (2002) Gilles Fauconnier & Mark Turner inspired by George Lakoff ( (Metaphors We Live By (1980), Philosophy in the Flesh(1999)). called the Semantic Fusion of Concepts, a Conceptual Blend

Fusion From 2->1 1+2=3:

To save time and memory (the Human Scale) we compress Action Scenario’s into a single Concept that can be fused with another Concept to compress long Chains of actions into one word that Unwraps if needed.

Physics

The Fusion of Opposites is the Empty Set also called the Void, the Singularity or a Point.

Fusion <-> Splitting

It is not always possible to reverse a fusion of opposites unless the reverse is part of the fusion like it happens with Light and Matter.

In this case matter and anti-matter fuses into light and light splits into matter and anti-matter.

The two processes are symmetric and are related by a constraint that +1 – 1 = 0, a (Nilpotent) constraint that can be found behind every theory in Physics.

The Universe is a Machine

Peter Rowlands was able to Rewrite the fubdamental theory of Physics into a Turing Macine with a zero-constraint.

Each stage or ‘alphabet’ in the rewrite system is a totality, completely incorporating and extending the previous totality.

Octionions, Spirals in 3d Space

His rewrite system is based on the Octionions an extension of the Quaternions, an extension of the Imaginary numers being Spirals in 3D-space.

The Middle: Zero-Point

In the middle between positive and negative is the Zero, the Vacuum, the bridge between the two mirror-universes we live in. One during the Day (Sun) and one During theNight (Moon).

Projection

Two projections of the same object.

Observers (Points)

What do the two Fused Projections of two Observers have in Common?

Cross Ratio:

They share a Ratio between A,B,C,D called the Cross Ratio.

Lines

When two distinct points (dots) are connected they form a line. 

Sphere

Infinity

Infinity is visible from the Pole

In non-Euclidion Geometry (Projective Geometry) Parallel lines Cross (Meet) at the Horizon.

Horizon

Frame

In Euclidian Geometry everything you see is seen out of a Recktangular Frame.

brown wooden dock

Curved

A non-euclidian space is Curved.

Digital vortex - Royalty-free Abstract Stockfoto

Projective Geometry started as the Art of Perspective in the Renaissance.

Perspective

IMAGE: Leonardo's perspectograph

Looking Through a Hole

In this picture you can see that Leonardo Davinci is Looking with his Eye through a Hole Drawing a Sphere where theTangent is the horizon.

The Phoenix (Firebird) dances the Act of Creation

a Quaternio: is a Fourfold Cycle

Paths of Change of Will Mcwhinney is a Fourfold Cycle , a Quaternio.

The Quaernio is an Invention of Carl Jung.

Alchemy

The four Elements of Leibniz

Leibniz fused Logic and Alchemy by Rotating the Same Fourfold Structure out of the Logic of Aristotle for 45 degrees.

Jung found the Quaternio when he researched Alchemy and the Gnostics.

Intuition

The gnostics believed in Knowing we call Intuition.

Psychology, Psychiatry, Culture

Carl Jung just like Joseph Campbell with the Hero’sQuest and Mikhael Bahktin with the Chronotope, tried to find the Pattern behind the pattern.

The Fourfold Mobius pattern projected on a City.

The Fourfold Mobius pattern projected on an Ecology is called Panarchy.

A Mobius pattern has no center.

To make this possible the cycle moves in an Extra dimension.

A Pentagle is a Square + its Center (the Cross, White)

Bahktin Cycle

Every Point of View has Four connections to the other 5 Points of view.

The Pentagle repeats in the Center.

Cube of Space

Cube of Space

Quaternio Fourfold of Fourfold

The pictures show a Square divided in Squares where the four diagonals are opposites and the top-down diagonal consist of four Tetrahedra with a point (the cross) in the middle and two circles at the top (Adam, Anthropos ) and the bottom (the wheel of Fortune (Rotundum).

The wheel is Always Turning

The Seal of Solomon
The Seal of Solomon

Out of the Duality that is the Point a Process starts that is always a Balanced Cycle (circle) in which the sum of all its Potentials is Zero.

The Lo Shu Square on the back of a small turtle surrounded by the signs of the Chinese zodiac

Eudaimonia: Living the Good Life

Carl Jung

Structure Preserving Mapping

The anthropologist Alan Fiske Discovered that his model of Human Relations was compatible with the Scales of Measurement theory.

Scales

Humans Measure their Relations with Scales.

Measurement

The model of Fiske is compatible with Paths of Change that came out of the research of Carl Jung in Alchemy he called a Quaternio.

Points of View

A Map is not the Territory (Korzibski  : General Semantics)

The higher you Climb the Scale the more Details you loose.

Zoom in <-> Zoom out

You have to Zoom in and Zoom out in the Context from the perfect Point of View when you make a Design.

A Category is a deliberately Killed Context

Will McWhinney called the measurements World Views.

Yin and Yang

The world views can be classified by Agency and Communion that are the same as Yin and Yang.

Structure Preserving Mapping

The mathematician Eric Benoit  proved that the Scales are Structure Preserving Mappings.

Hierarchy (Blue)

Autocratic hierarchies are top-down or bottom up but there is always something or somebody (an Agent) at the Top

Social Network )Green)

Social structures like Families are Networks where the Points (Members) are linked by lines.

Individual (Yellow)

Are not connected and not an agent, they are Al-One.

Cause and Effect (Red)

The points that are “acting, Agents) are connected by directed arrows.

The four Geometries of Paths of Change
 1. Projective Geometry Connect Points of View to find the Context.
 2. Find the differences
 3. Fuse the Diffrences
 4. Order them and produce a Ranking
 5. Transform the ranks in States.

When we Fuse Differences we move from Similarity Geometry to Affine Geometry.

In case of the corresponding Scales we move from the Interval scale to the Ordinal Scale or in tems of relationships from Equality Matching to Authority Ranking.

The Hierarchy of Scales

MP looks like Capitalism

CS looks like Socialism

EM looks like Liberalism

AR looks like Communism

Autority ranking and the Ordinal scale share the Geometry of a Hierarchy where the most important Ranking is at the Top.

Hierarchy One (Idea)->Many:

A hierarchy connects the One to the Many

To make a Ranking you need to define what > or < really means.

>=Expanding and <= is Compressing.

Mirror Universe

When you keep on compressing you reach the singularity and the Planck Scale, a tiny black hole (Point, Bindu) that connect to a tiny white hole that connects with our Mirror universe.

Trees are Expanding Flow Sytems

Inhibition

In Nature every Living system contains an Expanding and a not-expanding, Inhibiting, proces that prevents expanding to Infinity.

Limited Resources

Processes are limited by the Resources they use.

Structure Preserving Maps

A Theory is a 1-to-1 Mapping or Morphism between Numbers Perceived by the Senses and and other numbers described by Rules (Algorithms) often related to the Mind.

In Paths of Change this Mind<->Senses-Map is called the Analytic Game.

A Structure preserving mapping does not change the rules that are related with the Origin of the mapping (“Reality“).

The Secret of Alchemy

When thou hast made the Quadrangle Round, Then is all the Secret found”. George Ripley (d. d 1490).

George Ripley was a famous Alchemist.

In the statement he “gives away” the Secret of Alchemy:

History Repeats Itself:

History Repats itself all the time and the cycle is a Square, the Quaternio.

the Cycle is a Magic Square

The only thing you have to do is fill the Variable in the Beginning and turn the Wheel of Adventure where all the Four Points in the square are Opponents.

When you connect the points in the outside ring in rising order the Cycle of Saturn (Father Time) appears.

They share the same Number (5) in the Center making the square a Magic Square called the Lo Shu you can find on the back of a Turtle meaning the Constellation of of Orion.

Lo Shu Magic Square

Practice

Very Short Summary theory

Fragile

When a calimity happens a Fragile system is destroyed,

Resilient

a Resilient system returns to its old state

Anti Fragile

an Antifragile system returns to a “Better” state.

Structure Preserving

A Structure Preserving Map (SPM) preserves the Structure of de input of the mapping.

This means that the proces of design does not contain an implicit theory of the designer.

This happens often because it is very difficult to become independent from your Personality, your Education or the Social group you are part of.

Objective

The SP-design is “Objective“.

A SPM combines four steps that “Compensate” the influence of the other three.

Carl Jung Archetypes

The same applies to the four Archetypres of Carl Jung,

the four Scales of Measurement

and

Alan Fiske’s Relational Model

Alan Fiske, a cultural anthropologist, discovered four different Social structures that are together a SPM meaning that their combination is independent from the Culture they are part of.

Relationship Typologies (Chapter 6) - The Cambridge Handbook of Personal Relationships

Relation Alan Fiske Scales of Measurement PoC Worldviews

Same Model mapped on Geometry:

Ratio ->Euclidian Geometry

Interval –>Similarity Geometry

Ordinal>Affine Geometry

Nominal -> Projective Geometry

The four Geometries of Paths of Change

Steps

This part contains the following steps:

1 Select the Context and Analyze the context

2 Select a Path of Change advice: Choose a Quaternion

3 Select a Starting Point you can start with a model (“specification”), a Process, a Social network (including a UID(“Universe of Discourse) or an Idea.

advice Start with an Idea watch out an idea is not an impulse.

It takes many years of search and reflection to find the proof of an idea.

It took Goethe many years to find the Uhrplant.

An idea is a concept that belongs to the Point of View of the Imagination (not Fantasy) also related to Spring in the Cycle of the Seasons.

4 If you want to start with this step you have to find and Search for Unique “Objects” in the context.

Objects can be organisms (including Humans) but also Physical objects (“Houses”).

In the example about a model of Sports it took many years to find out what types of games people play and how they play.

This lead to Names and rules (Instructions) how to play the game. Rules/constraints are often used to define a designbut a simple Hiërarchie also works.

5 Fuse the Unique Objects and Count them. With counting you assign Unique names to the objects.

Choose the Number-System you like. Look at the Trinity.

Fusing could be a Physical proces but it is often a Semantic Process including Instruction or making a Plan.

6 Find a criterium that determinates what > or < means and Order the objects. In the example of the games people reinvented a genral game called the Olympic Games and defned medals to order the players.

If you cannot find a criterium you are certainly operating on a abstraction level that is too high.

Change the Scale.

7 Transform the order into Stages or steps and you have created a production proces

8 Evaluate this result and start an Improve-project if necessary formulate this into an new Idea

9 go to step 3

Looking for Examples push here

Step 1: What is the Context?

What is the Context? This a link to a PDF written in Dutch.

When you start a design you have to decide What you want to Design.

‘this What is called a Context.

Five Ways to describe a Context

There are Five ways to describe a context.

Senses: Point of View and Scales

(1) Red: You can use the Senses (Eyes). In this case you have to define a Point-of-view and a Scale.

The higher you move the less detail you will see.

Naming Repeating Forms we See

(2) Yellow Imagination : In the context you can recognise Repeating forms you can point to and give a Name.

The names represent different Concepts.

Concepts are Nouns.

Verbs are Actions that connect Names

Nouns are verbs that are suddenly stopped.

Universe of Discourse

The set of concepts that represent a context is called a Universe of Discours (UID).

In this blog you hopefully will understand that humans are saying the same thing in many different ways by creating new concepts that are fused with other concepts creating new theories that are so complex that only Experts understand them.

The Higher the Scale the more Looks the Same

(3)Blue Models: A set of Concepts seen from a scale (much) higher than the Point of View is called a Map.

Networks

(4) Green: Houses shield Humans. A set of houses is called a neighbourhood. A Neighbourhood is an example of a Social Network.

Humans show their appreciation with their Emotions. When they are far from their “house” some of them become Homesick.

Center

(5) (White): the Cross of the lines in the middle of the six connections between the Points of View we call the Centre.

Production &- Consumption Cycle

In this picture you can see the actions that connect the Points of View with the point of view of a human in the Center.

A human in the center is described with the Fivefold model of InterPersonal Theory. There are four types of Social Networks (with a center) .

The four networks are connected with-and against the Clock by the Production and the Consumption cycle.

A Community of Practice expands in four different types of Companies.

A community of Interest is a Small World. They contain the people with Wisdom and Vision, Will McWhinney called Mythics.

A community of Affinity is a Family or a Clan. Political Parties are Clans.

A community of Knowledge could be a University when the Knowlegde was obtained by Experiment and Verification.

Example of a Context Map of a Network of companies.

The word Context is derived from the Latin word con-textere which means Weaving (Textere) together (Con). 

A Context is Something that Surrounds Something Else, Puts Something on its Place or Relates Something to Something Else that has a stronger Foundation.

Other words that are part of the same Family are Frame of Reference, Setting, Environment, Background, Situation, Ambience, Circumstances, Fabric and Framework.

A context is a SpaceTime ( a Chronotope) with a Boundary. or a Frame being a Square that contains Points of View or a Square that contains Squares.

Standardized Questions

You can a ask standardised questions like Who, Where, When, Why and How to describe the context.or a Map.

Communication

There are two Metaphores connected to Human Communication called Conduit and Toolmaker

The first one is about exchanging. “words” (conduits) without exchanging meaning.

The second is about Collaborative Learning.

Small World or Universe of Discourse (UD)

Universe of Discours : The collection of objects being discussed in a specific discourse in the context.

There are Random and Regular dynamic networks of cooperating humans.

Small Worlds are a regular network with a small amount of paths linking the participants in the network.

Shared Goal

The reason could be a shared sSared Goal or Purpose.

Small Worlds are found by looking for people who are a successful Networker (or another Social Entity like a Company or a Network)called a Hub.

Same Playing Field

Is a concept about Fairness, each player has an equal Chance to Succeed, but that they all play by the Same set of Game Rules.

This image has an empty alt attribute; its file name is sportengels.001-2-1024x576.jpeg

Game of Life

A model of Sport connected to the Virtues of Plato.

I tried to make a PoC model of the Sports to define a general sports advisor comparable to a Career advisor.

A Career is a Race with one Winner and many Losers

A Career is a race.

Interesting result was that I rediscovered the Virtues of Plato and the reason why the virtues where created,

to train people in the Game of Life.

The model is also applicable to the level of Society (Samen-leving in Dutch).

Interested in more? push here.

Step 2: What Type of Project Circular or Linear?

The Second Step is is the Choice between a Cycle (A->A)and or a LineInterval, A->B.

Resilience: B<-A->B

PoC advises you to choose a quaternion, a Four-fold cycle, for the reason that nothing will change because of the Third Force of the center Resilience that controls Expansion and Contraction.

The interesting point is that almost every way you chose is connected to a specific Theory of Change so you can also use your favourite approach.

Meta-Practice

That is why Will McWhinney called Paths of Change a Meta-Practise.

There are six possible Lines and many more possible cycles including a 2-step cycle and many ways to Rotate.

Step 3: Where do I Start?

You can start with an Observation, a Model, a Motive, an Idea, a Vision or an Insight.

An idea is not something that pops up.

It is often a result of many Connected Cycles taking a long time.

It took Wolfgang Goethe a long time before he found the Uhrplant and it took a lot longer before his ideas about Morphology became reality.

What is an Idea?

An Idea is a Pulse that comes out of the Action Potential of the Emotions triggered by an Insight or Epiphany (Eureka-effect).

An Idea is a “product of the Imagination, something we See when we look Inside (Insight).

According to Plato an Idea is an Essential part of Reality.

Fuse Ideas into a Perfect Model

Ideas become essential by collecting a lot of look-a-likes and Fuse them into the Perfect model.

A Fuse is difficult to Split

When a fuse produces the energy of the Light of Creation it is difficult to split just like matter and anti-matter.

They can be found by looking and confronting the observations of our Reality not with a Prejudice but with an already acquired Insight (Wisdom).

The Tension between In-Sight and Out-Sight can be found in an Inventor.

Invent:Looking for a Proof

Invent is the result of “Looking for Something” you already know it Exists.

Abstract concepts(Models) are not Ideas.

This can be checked by Imagining the Concept.

Abstract concepts have no image.

An Architect connects Vision and Model by making a Design (designare = draw).

Games

2-combinations of Worldviews are called Games.

Six Archetypes

Games are controlled by an Archetypal Role in our case the Architect but we can also play the game of Inventing starting with Perceiving or the game of the Visionary or the game of the Market of the Entrepreneur.

A 2-combination of worldviews is called a Game.

There are Six games and much more Paths of Change when we combine the games into a Cycle.

A Cycle can move with- and against the Clock.

Rotation Around a Point in the Middle

In the middle of the cross of the square we find the empty set because the worldviews are Opponents.

Plato

The world of Ideas is the World of the Universals

There are two “worlds” that are isolated. In the world of Ideas the Sun of theRatio shines and everything is Perfect. In this world all the particulars have just one Inversal. The universal of all of the ideas is the Good.We live in a Cave and see the shadows of the Ideas being the particulars.

Four States and a Center

In a Fourfold cycle there are four states to start with.

These states can be classified by the four Archetypes of Jung being the Classical Elements air, fire, earth, and water that can be replaced by the Four Seasons with the Earth in the center.

Four Seasons

In the picture below you can see a pattern that moves with the seasons and contains four “Games” and two “games” that Bridge (jump over) and two “games” that go against the flow.

Improve uses the Store created in Autumn that has a certain Value.

Make uses the Energy in summer to Expand.

Design moves against the Flow because Winter is an Authoritarian season or start a Revolution

Winter does not accept Opposition so

Accept or Revolt

or take a Shortcut and

Invent or Improve

Thats why you have to use a short-cut and use the path of Inventing or let your Idea value in a Brainstorm and Improve the context.

As you can see it is not difficult to Play with the model because it refers to our Reality.

 • Wood/Spring (Yellow) : a period of Growth, which generates abundant vitality, movement and wind.
 • Fire/Summer (Red) : a period of swelling, flowering, expanding with heat.
 • Metal/Autumn (?Green) : a period of harvesting, collecting and dryness.
 • Water/Winter (Blue) : a period of retreat, stillness, contracting and coolness.

Spring

Spring is the “Creative”Artistic” step in the Cycle.

Spring starts a proces of Growth, which generates abundant Vitality, Movement and Wind.

Seed

To do that we have to Abstract the Idea into a Seed.

Indian summer

This means that you have wait for the end of the autumn at the fifth season Indian summer and take the shortcut through the cross of the center.

Seeds are eaten or planted in the Winter or Spring, Grow in the Summer and are Harvested and Stored in the Autumn.

Abstraction -> Essence

Abstract means “drag away by force meaning “splitting” and taking something out, making it more Simple, Compress,

To take the bean out of the pod you sometimes have Break the whole to get it out.

If the idea is articulated in words, words are deleted if the idea is a picture connections are deleted, an “abstraction of a line is two points connected.

The ultimate abstraction is a Point and one Word (a State, for instance Darkness or Emptiness).

an Abstract is a summary )shorter, more Essential).

In the Beginning: Movement

The opposite proces of Expanding is complicated when the starting point does not contain a proces or the process was there before the Beginning (“Movement).

Deleting a point or the same word becomes adding a point or the same word.

Most people are not aware that many diffrent words have the same meaning.

Idea->Seed

Blue, Cold, Winter, Red, Hot, Summer, in Between Spring (Yellow), Autumn )Green).

The same Development Cycle but with different concepts.

Producer and Consumer are part of the Production and Consumption Cycle.

They are fed with the Energy of Creation (Idea) hat comes from Spirit.

The idea becomes a Seed in the Production Cycle.

The energy is Stored (Autumn, Green) in the Emotions (Action Potential)

Production and Consumption have to be Voided which means that their Sum is Zero.

A PoC-cycle based on the Business Cycle that uses the Chinese Sheng Cycle where the Cross in the middle (White) is part of the cycle creating a Pentangle in the Middle.

A Pentangle is a Fractal.

A fourfold cycle in which 2 stage of Contracton (Winter) is combined with two stages of Expansion (Summer).

Combining Expansion Compression Showing the four Patterns (Spirals) they produce.

Production/Consumption Cycle as an Expansion of the Human in the center

An ecology contains many layers of cycles.

A Context is also a potential Expanding or Compressing system where the parts are described by a pdifferent Point-of-view.

They can move in four diffrent direction or dependent on the Resilience of the whole that wants to stay the same.

Sep 4: Starting a Cycle

The first and most difficult Question we have to ask is:

What is Different or Unique in the Context we want to Explore?

Gilles de Leuze: What is Different?

The Creative Force cannot be resisted.

It becomes Stronger when it is resisted.

Difference is Pressed into Forms. 

The Dialectic, of Hegel operates with Extreme Differences ( “Polarities”) alone.

Therefore Don’t use Opposites.

When a concept is already fused Split it again and reuse the Parts.

When we repeat something it has to be Essential for some reason. so

Find the repeating structures and detect the Essence or dig deeper.

sometimes cycles contain cycles and contain cycles becoming spirals or higher order torsion-fields

Higher order fields need higher dimension that are not of our world.

You can change dimensions by using different numbersystems mostly Complex like the Quaternions or the Octonions.

Unique identities can be combined with other unique entities.

Every new combination is different.

Movement -> Space Divided by Time

There is only one esential concept : Movement.

LarsonsScalarCube.jpg

Northrop Frye: Archetypes and Fearfull Symmetry

Archetypes are Essential and Unique Patterns because they are Old.

Northrop Frye lwas one of the most influential literary theorist, of the 20th century.

He uses the “same” model Mikhail Bahktin uses.

Watch this video when you want to Learn more about Archetypes

What is a Design?

Step 2: Design: From Spring to Summer

Expanding

The Summer is a period of swelling, flowering, expanding with heat

Fuse the Differences

Find a way to fuse all the differences (ideas, seeds) into a Whole in the Context.

Ranking Hierarchy

Find a way to order the differences in the context.

Order

Define what > (expand) and (compress) < mean.

Design

In a Design we move from the Visual to the Semantic making use of Words (Blends) or Schema’s, a Pattern of thought or behavior that organizes categories of information and the relationships among them.

Permutations

When you observe the distinct unique objects the only thing yo can do is Count them using a unity, give a name to the numbers and put them in different orders (permutations).

Long Horn Medicine Wheel: Every Unique Stone has a unique Place (Angle) in the Circle and a unique Meaning.

Rhe Medicine wheel is the oldest cycle in history.

As you can see the Moebius Ring is, the model of Light is in the center.

The four corners are controlled by the animals with unique characteristics like the Eagle.

The four animals come back in many beliefsystems including Christianity.

Beauty of the Whole

When you observe them as a whole you could experience different types of emotions sometimes related to the concept of Beauty.

In this case I want to present the work of the recently died Christopher Alexander called the Nature of Order.

Assigning an Amount

When you have put all the different unique objects in the Chronotope it is possible to assign different quantative values (an amount) and give this amount a name to the object and create a ranking.

Nature of Order

From Summer to Autumn

a period of harvesting, collecting and dryness.

Transformation

From Autumn to Winter

period of retreat, stillness, contracting and coolness.

From Winter to Spring

Examples:

Using Play as the Essence of sport.

A few weeks ago I made a model of the Sports

I chose the name Spel (Play, Game) for the Unique Part of the Model

Will McWhinney called this “game”, the Game that creates Games, The Trickster or the Fool as Archetype.

James Carse called it the Infinite Game.

Business Cycle

Essential Proces Model of a Bank

Design of a the combination of Watson (IBM) and Banking (In Dutch)

Essential Model of Smart Computing

Summary

Introduction

Antifragility goes beyond Resilience

The resilient resists Shocks and stays the Same.

The antifragile gets Better.

In this blog I use the insights from my blogs about Anti-fragility and Panarchy to find out how to design to prevent that a new system returns to its old state..

An Ecology changes when the Unique entities Unite.

Unique humans are called Visionairs, Prophets, Guru’s Mystics, They See with their Inner Eye, the Imagination.

Fusion <-> Specialization

The Unbroken Sequence of Origins is a Cycle that starts at the beginning of the Universe and shows that Fusion and Specialization are the major factors.

We are approaching a new Fusion. This was already predicted 5000 years ago.

This step was called the Waterbearer. It ends the Age of the Fish, the time of good and bad (?Dualism).

Mikhael Bahktin predicted this Transformation too in his work he wrote in the Gulag Archipel of Stalin.

Theory

The Theory is splitter into Geometry (Shape) and Semantics (Symbols Alphabet).

Geometry:

Triangel, Trinity

In the geometry I explore the triangle and the many different geometries that can be made out of combining triangles.

Semantics

In the semantics I explore the same trinity now called a bisocation or a Conceptual blend.

A Suare is a combination of two Triangles and contains six lines.

Square-> Quadrangle: Quaternio

A Square is a combination of two Triangles

Carl Jung discovered that the old “mystical” theories are based on squares (quadrangle)he called a Quaternio.

Point of View

a Point-of-View is dependent on the Scale and the tpe of Space you live in.

In non-euclidian space everything is Curved.

Frame

In our Euclidian space we always look through a Rectangular Frame.

Preserving Structure

The new approach is based on Structure Preserving Maps that were found when the Anthropologist Alan Fiske discovered that the Types of Relationships he found worldwide in every culture were compatible with the Scales of Measurement.

Practice

Spring

Finding Uniqueness in the Chinese model of the Seasons the year we start in Springtime.

What is an Idea?

An idea is an insight, and an Emotion, omething that gives a Pulse to get into Action.

Summer

From Spring to Summer called Design is not Design but Inventing in Paths of Change.

Design moves against the flow because a Hierarchy is dominant over an idea or insight therefore you have to make an Anti-fragile Jump.

Paths of Change contains more “jumps” of 6 months.

Ranking: What does > mean in the context you want to explore?

A context is a Chronotope with a permeable Boundary.

We move to the Affine-Geometry, from the Interval scale to the Nominal sccale.

both are related to the Hierarchy being a rotated tree with the one at the top.

the One at the Top is Essential

The one is an essential concept so the top of a hierarchy has to be essential too.

Design

This step is often called a Design (a drawing).

How do you draw an idea?

If it is an insight it could be a result of an outsight.

In this case you have moved from the summer the time of looking to the autumn, the time of taking store to the winter the time of reflection coming out of hybernation in Spring.

Put the difference in a whole and count them.

give a name to the numbers and a assign an amount to the unique differences.

Order (Sort) the amounts.

Beauty

Unique objects can be permutated where a certain permutation could give the emotion of Beauty.

In this case you have found the Nature of Order of the recently died Meta-architect Christopher Alexander.

Transform from Levels to States.

(5) Step 3 Transformfrom Ranking Order to measuring a Distance needing a uniform measuring sStick like Hours or Money.

Use / Evaluate

(6) Evaluate (Potential)

Improve

(7) Improve

Examples

Examples of Designs.

Back to the Beginning.

Part 4: Conclusion

This blog started as a course in a new type of design based on many earlier blogs.

I called it Anti-fragile Design.

When I started to explain the essence of the long sequence of blogs I discovered that Resilience is the main reason that new designs fail.

They fail for the simple reason that the “old” always comes back.

This is also the Quintessence of Alchemy.

The concept Antifragility was invented to beat Resilience and Resilience is the foundation of Panarchy, a theory about Ecologies.

Ecologies make a jump to a “Higher” level with a different Rythm but the Meta-pattern behind the jumps is not changed.

The universe is repeating its repeatings all the time.

Perhaps they are all te same and we Name them differently.

The same is proved by the theory of Peter Rowlands that shows that the Meta-pattern is a Quaternion or even an Octionion.

The “bad” thing of both number-systems is that they are noncommutative and nonassociative meaning that the result of an algorithm is dependent on the order it is applied: ab is not equal to ba.

Every Path of Change has another result dependent on the path that is taken.

This makes our universe highly Unpredictable and Context-Dependent.

It is a Wheel of Fortune.

The Mathematics of the Octonions

History of Mathematics Hypercomplex Numbers

Higher Order Number Systems

When you introduce new types of Constraints new theories appear.

Space/Time is Not Stable it Emerges

Adlers Trace-Time

In Adler’s Trace-Time certain constraints are always fulfilled.

The Wandering Universe

Quantum theory and space-time are emergent phenomena.

Nothing is local, neither in space, nor in time.

Locality and separability are approximations of our present-day universe.

Spontaneous collapse is omnipotent and at play, making the universe look like it does.

However, appearances can be deceptive.

Deep down, if we look very carefully, everything is everywhere all the time, in a manner of speaking.

Wandering is a property of the approximate universe.

It is an illusion.

Imagination

Advice for a nice way back to start alover again go to this blog about the Imagination.

Return

Back to the beginning push here.

Featured

From Coordination to Synchronization

Direct to the Summary Push here

or to the Conclusion push here

Strange Hybrids:

Are they a result of the human imagination or were they Real?

Humans are Synchronized by a Rhythm

Dancers performing Swan Lake

We Engage when we are Alike.

Introduction

We Talk and think in Visual Metaphors.

Our Emotions are controlled by the Chemical Endocrine System.

We Act in Physical Reality.

We Dream in a parallel Anti-matter Universe connected by the Vacuum.

We Relate to other Organisms but we also Destroy them.

Humans are not only “Semantic” but also “Biophysical” (Chemical) “Living” entities.

We live Simultaneously in Four Universes.

One of them is the Universe of the Spirit and the Imagination.

Fuse Semantics and Physics

In this blog I will try to fuse Semantics and BioPhysics using the ideas of Will McWhinney about Engaging. and Coupling.

How do Living Systems Create Meaning?

Recently Science started to realize that “we”, the Organisms, are more the same than we “think” (“experience”).

George Lakoff discovered that our language is Embodied.

Michael Levin discovered that our Body is a collective of 1-cellular organisms that are coordinated by a shared Eectro-magnetic Field.

Humans are part of many “higher order collectives,like the State.

Is the state a “living” being?

The State is an Ecology.

It is certainly an Ecology.

Ecologies are not “Managed“.

They Evolve.

Panarchy: The Adaptive Cycle of an Ecology

Shared Bodyplan with Bacteria

A bacterium has the same “Body plan” as a Human Being.

Therefore we can “define” what meaning could mean for a Bacterium or a Virus.

Meaning

Human beings create meanings.

the creation of meanings is not unique to humans, or even to “complex” organisms, but is a characteristic of Living Systems. 

oncepts originating in the Cognitive Sciences apply to Biological Systems 

Bacterium

The Bodyplan of the Bacterium with the Memory in the middle and the Brain, A receptor at the Front.

The place of the Memory is also the place of the Heart of the Human.

Heart in the Center

Rodney Cotteril found out that we think with of the spinles of our muscles and use our muscles as a memory.

This explains why humans with a heart-transplant are confronted with the personality of their donor.

Making a Difference

Meaning is related to “Making a Difference” and a Reaction to this difference.

Life is a Biophysical Reaction Chain

The “reactions” in the “body” of a bacterium are part of his “chemical” “doing”.

Even the short term “Memory” is a temporary state.

Perhaps this Applies to the Human too.

“Technological Approach to Mind Everywhere (TAME): an experimentally- grounded framework for understanding diverse bodies and minds”:

TAME formalizes a non-binary (continuous), empirically-based approach to strongly Embodied Agency.

The Collective Inteligence of Cells

About the TAME-framework

Predator Prey

The smallest organisms eat and destroy other small organisms.

Their most interesting technique is incorporating, a kind of reverse birthing process.

Cells Know their Place in the Body:

Cells know Where to Grow because of the Gradient in the multi-cellar-structure. If the gradient changes the shape changes.

When we analyze the many possible “shapes” all our colleagues in the “Animal Kingdom” appear.

We could even develop Wings,

Biophysics

My last blog was about the link between the Body and the Zero-point-field.

In this blog I build a bridge between my blog about the Semantical/chemical human being to the Zeropoint field.

Two Symmetric Universes connected by the Vacuum

In another blog I found the two Symmetric Universes we visit when we are Awake ansd Asleep (and dead).

They are connected by the Vacuum.

The Soul lives in a Different Universe

In another blog I wrote about the Universe of the Moon we live in when we sleep and die.

Some people are able to move to this universe at will.

Human Bias, the End of the Rational Human

Recently I discovered Heuristics , a result of a Paradigm shift in Psychology that started with the research of the Nobelprize winner Kahnemann in the Human Bias.

Humans are confused Predators (Hawks) or Cooperative fragile Doves.

Humans are a paradox created by the contradiction between Agency and Communion.

Hawks, Doves, and the Fed, Huh?

Interpersonal Theory

My clast blog about psychology was written in 2007.

It was about Interpersonal Theory and the relationship with Paths of Change. of Will mcWhinney

Grammars of Engagement

Will wrote a new book called Grammars of Engagement The book is about coupling.

In this blog I will reuse his never published book (see the end of this blog).

Entrainment

Coupling is also called Entrainment or synchronisation.

To synchronize you need a Rhythm that looks like a metronome or a (cosmic) clock.

Walter Russell got a vision in which he was told how the universe works.It is based on a cosmic clock you can see in the PoC-version below.

The Human is a copy(a lower level fractal) of the Universe in which Creativity (Inspiration -> Spirit) “stores” its energy in the Emotions (“Action Potential) that starts a cycle that looks like a Moebius Ring we could interpret as a Production-Consumption-Cycle.

Production-Consumption Cycle

Quaternion

Later I discovered that PoC is a Quaternion., a theory of Carl Jung he took out of Alchemy.

Jung learnt a lot from Wolfgang Pauli one of the the creators of Quantum Mechanics.

Pauli was paranormal

worldclock

One of his dreams was about the World Clock.

Alchemy

Alchemy is old Egyptian Science from Heliopolis that was situated at the middle of the Silk Road the road between East and West.

Communion<->Agency

The five Colors are controlled by two variables Communion and Agency that are the same as Yin and Yang or “male and female”.

They are opposites that join in the Cross the Middle (White) often called the void., the Empty Set.

Wisdom

Wisdom is the result of reflection.

The Egyptian Goddess Ma-at was later called Sophia (wisdom).

She weights the Heart wih a Feather meaning that the Balance must be zero meaning that the Heart (Upper) cycle has to be in balance.

Möbius Cycle

The same cycle used in Interpersonal theory based on ?Yin/Yang, Female/Mal, Agency/Communion, is put into a Mobius -Cycle (8) meaning two cycles with an opposite Rotation (Chakra) that meet in the Heart.

Summary

0 Introduction In this blog I want to fuse a lot of blogs I have written about the Human being as a Semantic and Biophysical entity.

1 The diffrence between small and big Organisms is much smaller than we think.

Bacteria share their bodyplan with humans and are therefore also able to make meaning.

2 Biophysics is changed because of Quantum Mechanics (QM).

QM is focused on the small and therefore also on the very small organisms.

They live close to the Zero-point-field.

3 We live in two separate universes, the universe of the Sun and the Moon.

4 The theory of the Rational Human in Economy is gone.

Humans are biased because they are moving contradictions between Agency (Hawks) and Communion (Doves).

5 The Shape of the bodyplan is controlled by a BioElectric Network that acts as a Morphogenetic fields.

6 Interpersonal theory describes Psychology and is compatible wit Paths of Change (PoC) of Will McWhinney.

They provide a simple fractal model to explain Human behavior.

7 Grammars of Engagement was the new book of Will MccWhinney he never finished.

Will tried to combine PoC with Entrainment he called Coupling.

TAME: “Technological Approach to Mind Everywhere (TAME): an experimentally- grounded framework for understanding diverse bodies and.

conclusion

End Summary

Conclusion

The new Book of Will McWhinney was never finished

because he was improving it every day and was never Satisfied with the result.

This is the Blog I wrote about his new book after he died.

Engagement Occurs when we are Alike

Will’s version of his new book I received starts with

An idea, image, or model that has been configured and prepared for enunciation appears as a line of argument, questioning, or entreaty“.

My question is now, how do we use this enunciation to engage with others to achieve understanding, response, or compassion?

The simplistic answer is to get them to be like us, to render both us and them more equally informed and caring.

We do this by coupling

This is the latest version he made with Jim Webber just before he died:

Een Nieuwe Kaart van het Bewustzijn?

Het Bewustzijn is een Innerlijke Ruimte

Naar de Samenvatting druk hier

Naar de Conclusie druk hier.

Jiddu Krishnamurti was door mevr Blavatsky, de oprichter van het Theosofisch genoodschap, gekozen als de Maitrea (Wereldleraar)maar wilde dat niet worden net als David Bohm er niet voor koos om Albert `Einstein op te volgen omdat hij de Implicit Order achter de Natuurkunde wilde onderzoeken.

Daar in vond hij Jiddu aan zijn zij die was opgeleid in de oude Indiase natuurkunde.

Owen Barfield en Rudolf Steiner waren er in 1893 van overtuigd dat Het werk van de Romantici Goethe en Schiller nog niet klaar was en dat de Individuele Beleving meer waarde heeft dan een Generiek Wetenschappelijk Bewijs van het bestaan van die beleving.

de Bewuste Ziel

The Consciousness Soul constitutes “that part of the human entelechy which comes to expression in the history of the world during a period beginning in the fifteenth century (“Renaissance“) and extending far into the future beyond our own time” (O Barfield, Romanticism Comes of Age 129)”.

De Ontdekkingsreis van de Binnenwereld

In deze blog, een vervolg op de zoektocht naar de Samenspeling ontmoeten we Ontdekkings-Reizigers die in het Bewustzijn zijn gesprongen en nu terug komen met bijzondere ervaringen en gebieden waar men vroeger niet durfde of mocht komen.

Het is de grote vraag of we een machine nodig hebben om een wereldwijd collectief bewustzijn te hebben.

De vorige blog gaat over hoe ik een 200 jarig Patroon in de tijd ontdekte dat zicht geeft op onze toekomst.

Die toekomst had ik al Global Brain genoemd.

In deze blog probeer ik het Bewustzijn letterlijk in kaart te brengen door de analyse van de kennis en ervaring van de velen die door Uittreding (OBE), spontaan inzicht en/of contact met een hoger bewustzijn een stukje hebben mogen zien.

Ik probeer dit model te relateren met “Mystieke” theorien zoals de Kabbalah en de Zohar en de kennis die ik zelf direct of indirect heb ontvangen.

Interessant hierbij is dat er in sommige interacties “entiteiten” naar voren komen die erg veel lijken op mensen nu Engelen” worden genoemd en informatie verstrekken over het universum.

Zijn ze “echt” of een hallucinatie?

Hogere Dimensies

Jurgen Siewe is een voorbeeld van een spontane uittreding uit het lichaam die hem onmiddelijk in de vele Dimensies bracht die ons Bewustzijn omhullen. Dit is zijn website.
Itzak Bentov schreef vele boeken over zijn ontdekkingen. Die ontdekkingen kwamen voort uit een exploratie van zijn eigen bewustzijn wat zoals bij iedereen aan- en uit gaat (“A Wild Pendulum“,

waarbij we in de “tussentijd” de ruimte kunnen exploreren waar geen tijd is met onze intuïtie die volgens hem van de ziel is die constant in contact is met een observator die over alle Tijdruimtes zowel vooruit als achteruit heen kan kijken.

Er is veel meer Bewust dan de Wetenschap denkt.

Naast kunstmatige intelligentie kan kunstmatig bewustzijn een veel groter ethisch probleem worden temeer omdat de opkomende theorieën bewijzen dat veel organismen zoals bacterieen wel degelijk een bewustzijn hebben en we de vraag of het doden van deze organismen wel is toegestaan.

Wordt Westworld realiteit?

Komt er Kunstmatig Bewustzijn of bestaat het al los van de mens?

Global Brain

Het Global Brain is een infrastructuur die voortkomt uit het World Wide web wat erg lijkt op een netwerk van neuronen.

Het koppelt digitaal opgeslagen individuele herinneringen i.h.a. vastgelegd in Beeld Geluid en tekst.

Kunstmatig bewustzijn

Onze hersenen zijn gesynchroniseerd met andere hersenen die beiden vibreren en daardoor gelijk gaan lopen met andere hersenen die en/of dezelfde sleutel (“Ziel“) hebben (“vergelijkbaar DNA) of met hetzelfde bezig zijn zoals met elkaar (een ander mens, “verliefdheid, betrokkenheid”) of een gedeeld onderwerp zoals een Kerkdienst of een voetbalwedstrijd.

Het verschil tussen het simuleren van bewustzijn en het feitelijke bewust zijn houdt de filosofen al heel lang bezig.

Daarnaast wordt het bewust zijn verbonden met een moreel recht op blijven bestaan.

Is het uitzetten van een kunstmatig bewuste machine moord?

Synchronisatie van Hersenen

Model Menselijke Cognitie

Model cognitief systeem van de mens.

Met behulp van dit plaatje wat gaat over Perceptual Symbol Systems kun je zien dat de huidige opbouw van de technologie heel wat mist om een summier bewustzijn op te leveren dat op het menselijk bewustzijn lijkt.

Te denken valt aan een Lichaam met externe en interne waarneming, sociale relaties en situaties die worden herinnerd.

Een “global brain” lijkt op een samenwerkingsverband van zelfstandige breinen.

Is het ingewikkeld om ze te coördineren? of kan het ook met m.b.v. Synchronisatie?

Samenwerkende Chemische processen:

Het onderzoek van Geoffrey West naar de ontwikkeling van de cognitieve architectuur van de organismen van het kleinste (virus, bacterie) tot het grootste heeft vastgesteld dat een stad theoretisch ook een organisme is.

Is ieder organisme bewust?

Ieder organisme voldoet aan deze beperking: waarbij teveel actie weer wordt gestopt door een remmer waardoor het fluctueert met een bepaalde unieke frequentie.

Deze fluctuatie veroorzaakt synchronisatie.
Een actie-tegenactie-simulatie.

Bewustzijn of Technologie

Deze blog ging in erste instantie eerst over over het Global Brain, als een combinatie van technologie en bewustzijn of als een hogere vorm van bewustzijn zonder technologie.

Later kwam het probleem van het kunstmatig bewustzijn er bij.

200 jarige Cyclus

Deze blog is het vervolg op een  Blog waarin ik probeerde om 20 jaar vooruit te kijken en plotseling een bijzonder patroon in de tijd ontdekte, een cyclus met een frequentie van 200 jaar.

Referentiepunten voor dit patroon zijn 1789 en 1989 beiden momenten waarop een Volksbeweging een muur doorbrak in Parijs en Berlijn.

Het patroon blijkt veel te maken te hebben met de Synchronisatie van de Zon en de Planeten die een sterke activiteit van de zon oproepen (“zonnevlekken”) die ook ieen sterke nvloed lijkt te hebben op de synchronisatie van onze Hersenen.

Global Brain blijkt een Natuur-verschijnsel te zijn.

Mystieke Ervaringen

Mystieke ervaringen ontstaan als de Hersenen gesynchroniseerd worden.

Michael Persinger ontwikkelde een Bio-feedback-systeem (later de “God helmet” genoemd) waarmee het mogelijk is om spirituele ervaringen te genereren door het synchroniseren van de hersenen met een Electro-Magnetische golf.

Dat kan ook een gevolg zijn van een dominante exploderende Zonnevlek (Sun Flare).

Zonnevlam

Artist's illustration of the sun firing out large fiery looking solar flares.

Het bleek ook mogelijk om meerdere hersenen op afstand te synchroniseren en ze te synchroniseren met de Schumann-resonance,

God Helmet

De 1e versie van de brein-resonator was een helm.
Openbaar gesprek met het Team van Michael Persinger over de toekomst van de Helm.

Wereldwijd Onweer veroorzaakt Schumann Resonans waarmee de Hersenen in Alpha-staat resoneren.

Onze hersenen synchroniseren met de Schummann Resonanz, die het gevolg is van het ontladen van bliksem op bepaalde vaste plaatsen op de aarde.

De Zonnecyclus

De door mij waargenomen 200 jarige cyclus wordt de de Vries cyclus genoemd en heeft onder meer betrekking op Zonnevlekken.

Ze wordt verklaard door de effecten die de planeten in ons zonnestelsel op elkaar hebben die samen lijken op een metronoom, waardoor de onderdelen gesynchroniseerd worden.

Het effect op het klimaat is ook duidelijk. Het verandert regelmatig maar niet dramatisch.

Symmetrie in de Tijd

In de vorige blog ontdekte ik een cyclus met een een cyclustijd heeft van 200 (4×50) jaar.

Een referentie punt is de Franse revolutie in 1789 wat zich herhaalde in 1989 de val van de Muur in Berlijn.

Zo’n noment is ook het bezoek van John Dee aan Keizer Rudolf in Praag in 1586.

Hij was vlak daarvoor door een Engel bezocht die hem een nieuwe taal leerde.

Een vergelijkbaar moment is 1386 de tijd van de Kabbalah van Issaac Luria.

Interesse? druk hier

Toeval

De vorige blog ging over een spelende samenleving, die ik een samenspeling had genoemd om de factor toevalligheid alvast een zetje te geven.

Er gebeurt van alles zonder dat we een causale verband kunnen vinden totdat de toevalligheid wel degelijk een patroon blijkt te vertonen en de wetenschap met de handen in het haar zit.

Quantum Mechanica

De denkers achter de quantum mechanica zoals Wolfgang Pauli waren er al lang achter dat er een wereld achter de wereld van de zintuigen ligt en die al heel lang werd beschreven met de alchemie volgens kenners afkomstig uit het oude Egypte.

Meten is Maken

Natuurkundige Experimenten gaven een niet te verklaren verband tussen de experimentator en het experiment waardoor er veel interesse kwam naar de werking van het bewustzijn.

Wat is DNA?

Toen het DNA was gevonden was de werking onmiddelijk duidelijk n.l. het was de programmeertaal van het leven en veel experimenten toonde dat ook aan.

Door fors te kuntselen vooral met kleine organismen als een fruitvliegje konden allerlei verbanden worden gevonden en het grote werk werd opgevat n.l. het in kaart brengen van het menselijk DNA.

Toch kwamen er ook zaken boven tafel die onduidelijk waren zoals het z.g. junk-DNA een oenorme hoeveelheid onverklaarbaar DNA.

Nu lijkt het er op dat we met ons Bewustzijn ons DNA kunnen veranderen en dat er veel meer communicatie tussen organismen is via het DNA waardoor ook anderen ons DNA op afstand kunnen aanpassen.

DNA is een Zender-Ontvanger, een Attenne

De mens kan zijn DNA met zijn gedachten aanpassen en dat kan over enorme afstanden.

Kundalini Awakening

Kundalini awakening kan spontaan plaatsvindt maar ook als gevolg van een groot gevaar of een verlies.

Het is een vreemde soms beangstigende ervarig die veel “oude pijn” ophaalt, enorme synchroniciteit opwekt en paranormale gaven doet ontstaan waardoor een andere werkelijkheid zich opent.

Als het “verkeerd” gaat kan het worden geinterprteerd als een psychose waarbij de behandeling meer schade veroorzaakt dan nodig is.

I.h.a is “aarden” voldoende”.

Het lijkt erg veel op OBE (Out of the body experience”) die ook spontaan kan optreden.

Verbeelding

In het begin van haar presentatie Jessica Sophie Corneille beschrijft haar eigen Kundalin sprong als het ontwaken in een vibrende wereld. Die wereld is ons “afgenomen” door een constante bevestiging van een andere kijk.

Lalita, She Who Plays

De schepper van onze wereld is een Spelende Vrouw.

Rond 2000 kreeg ik contact met Malcolm McEwen.

Hij had net als ik een Sprong van zijn Kundalini meegemaakt en moest naar Kashmir naar de Tempel van Lalita, “de godin die speelt”: https://www.templefolks.com/temple-pedia/lalita-devi-temple.html

Ik moest naar Keulen om onderzoek te doen naar de Magi, die mijn voorlopers bleken te zijn. Ik was een hele echte tovenaar en dat wist ik al lang. Ik was hier terug gekomen om de deur open te doen naar de “andere kant”.

Behind the Wall of the Vacuum lies another universe that is hidden by the polarization of the wall.

Gulden Snede

Malcolm ontving een reeks getallen die ik kon identificeren als de Bronze mean, een variant van de Gulden Snede.

De bronze mean is bijzonder omdat ze is gekoppeld aan de Sri Yantra, de meest heilige Yantra (“machine“). Het voorspelt een nieuwe fase in de ontluiking van het Universum.

Daarnaast is de Bronze mean verbonden aan de Trinity (driehoek) terwijl de Gouden Snede als Kettingbreuk is verbonden aan de singularity (“Bindu”).

De drie-eenheid in de drie-eenheid , de reeks van de Bronze mean die ook de Sri Yantra genereert nu toegepast op landbouw.
India, Lalita, She who plays.
Malcolm is een zeer ervaren architect.

De modellen in de PDF van malcolm lijken erg veel op de Boom des levens uit de Joodse Mystiek die in Spanje, Cordoba, zijn ontstaan en later door Isaac Luria in Safed (Chalilea) zijn uitgewerkt en in 1573 zijn gepubliceerd als de Etz Chaim.

Het visioen van Ezechiel is een astrologische beschrijving met een cherub opgebouwd met de vier kardinale tekens van de zodiac in het centrum zittend op een persische strijdwagen.

De Levensboom kan ook worden vormgegeven als een Cubus.

Het 1e woord in Genesis is Bereshit wat betekent “toen waren er zes” vlakken van de kubus.

Cube of Space

Dat staat allemaal beschreven in de Sēpher Yəṣîrâh.die ook uitlegt waar al de patronen btrekking op hebben..

Het is een combinatie van de 7 Planeten, de 12 tekens van de Zodiac en de Drie-Eenheid in totaal 22 verbindingen.

Die 22 verbingen bevatten ook het Alfabet van de Joodse taal.

De Sephirot bestaat uit 4 gestapelde driehoeken met een centrum Bron: Plaatje uit de PDF van Malcolm Mcewen.

Vrijmetselarij

Egypte

De vele lichamen

In Egypte worden er veel lichamen onderscheiden die voor een deel passen op wat wij de organen van wat wij pde ersoonlijkheid noemen (Zintuigen, Verbeelding etc) en ook onderdelen die in de “mystieke” takken overal ter wereld thuishoren zoals het lichtlichaam. Het lijkt erg veel op de ervaringen die mensen hebben als ze uittreden. Het Egyptische dodenboek gaat daar over.

Recente modellen van het Bewustzijn:

In de nabije toekomst zal er Kunstmatig Bewustzijn zijn dat niet van “echt” bewustzijn kan worden onderscheiden bterwijl het eigenlijk niet bewust is.

Het is het verschil tussen een Simulatie (net doen als of) en realiteit.

De meest gesteunde theorieën worden Integrated Information Theory en Global Neuronal Workspace genoemd..

Integrated Information Theory

Bewustzijn is De tijd dat een Een impuls door de hersenen blijft lopen.

Impulsen worden wel/of-niet doorgegeven.

Bewustzijn is een indicatie voor de connectie tussen de onderdelen..

Er ontstaan verschillende persoonlijkheden (bewustzijnene) door de herenen te Splitsen (Lobotomie).

Global Neuronal Workspace:

Het GNW-model kwam ook hier naar boven (“Blog over Anti-fragility).

De term “global workspace”komt uit de  Artificial Intelligence.

Het is een  losstaand geheugen dat kan worden gebruikt om samenwerkingsproblemen van gespecialisserde programma’s op te lossen.

Er is veel bewijs dat het  cortico-thalamic (C-T) system in bewuste ervaringen  de rol speelt van GWT.

Bewuste ervaringen spelen de rol zender- en ontvanger in het brein dat bestaat uit een gedistribueerd netwerk van gespecialiseerde niet bewuste corticale netwerken. 

De rol van de taal.
Bewustzijn en machines.

OBE Out of the Body Experiences

Entrainment Robert Monroe Gateway

Het CIA-document waar de video over gaat staat hier beneden.

Timothy Leary

Introductie in het werk van Timothy Leary.Pa

Joodse Mystiek: Kabbalah en Zohar

Luria

Alchemie

Dit zijn drie video’s van een voordracht van de recent overleden onderzoeker Vincent Bridges, die het verhaal van de alchemie vertelt vanuit de bron Egypte met als focus het bezoek van John Dee aan Praag waarbij hij samen met zijn partner Edward Kelley de keizer het maken van goud toonden en een communicatie-techniek om met Engelen te praten.

Alhowel dit allemaal erg onwaarschijnlijk klimkt zijn er vele verslagen van dit soort ontmoetingen zelfs met bekende nederlanders die er over hebben gepubliceerd.

Cosmologie

Overslaan samenvatting druk hier

Samenvatting

Patroon

In de vorige blog probeerde ik om de komende 20 jaar te voorspellen. In die voorspelling kwam het Global Brain naar boven.

Ik ontdekte toen een 200-jarige cyclus die ik recent ook tegenkwam in een artikel over patronen in de Zonnecyclus.

Toen ik het patroon toepaste kwam ik uit op beroende Alchemist John Dee, de wiskundige van Queen Elizabeth I en het ontstaan van de Kabbalah, een systeem dat Malcolm McEwen ook doorkreeg toen zijn Kundalini sprong wat bij mij vlak daarvoor was gebeurd.

Voldoende materiaal om alles weer op een rijtje te zetten en oudere blogs te hergebruiken.

Het is uiteindelijk een zoektocht te worden naar het Hogere bewustzijn, een fenomeen waar steeds meer mensen mee worden geconfronteerd.

Menselijk Cognitie

onze Cognitie is niet semantisch maar chemisch van aard.

Het betekent dat patronen in organismen altijd kunnen worden uitgezet (inhibition) als een bepaald evenwicht (Homeostasis) wordt overschreden.

Het betekent ook dat ons bewustzijn met hoge frequentie aan en uit wordt gezet wat resonantie oproept waardoor onze hersenen met elkaar en andere processen met dezelfde frequentie worden gelijkgeschakeld.

Niets

De vier kijken op het menselijk systeem zijn allemaal elkaars tegendeel wat betekent dat hun doorsnede de lege verzameling (Bindu, Tao, Niets,..) is die in vele culturen een bijzonder plaats inneemt als Schepper.

De komende Spong van het Bewustzijn

Mystieke ervaringen

Alle systemen die een periodiek gedrag vertonen (“pendulum”) synchroniseren als ze zijn verbonden.

Het pendulum van Walter Russell‘s Potential is de batterij die wordt gevoed door de Creativiteit en twee krachten doet uitslaan en terugkomen die Geven en Nemen en elkaar opheffen.
Het 200-jaar-patroon loopt van 1789-1989 waarna weer een nieuwe potentie wordt opgebouwd in de zestiger jaren.

Het model van de slinger die beweegt tussen orde en niet-orde staat links.

Orde en niet-Orde is de lege verzameling die Niets (o objecten) beschrijft.

Als mensen synchroniseren synchroniseren hun Hersenen ook.

Mensen kunnen gesynchroniseerd blijven op enorme afstanden maar ze kunnen ook gesychoniseerd raken met een magnetische veld wat mystieke ervaringen oplevert.

Patronen in het zonnestelsel verklaren Zonnevlekken

Gisteren kwam ik er achter dat er een 200-jarige cyclus bestaat vernoemd naar de ontdekker de vries, die nu een verklaring biedt voor zowel Global warming als de zonnevlekken.

Ze zijn een gevolg van de interacties van de planeten (inclusief de aarde).

Het onderzoek naar dit soort patronen zou je ook Astrologie kunnen noemen en dat was het ook.

Ik vermoed dat men al lang geleden door stelselmatig onderzoek achter deze verbanden is gekomen.

Ontmoeting Malcolm

Rond 2000 kreeg ik contact met Malcolm McEwen die net als ik een enorme spirituele ervaring (een Kundalini Awakening) had gehad waardoor hij naar Kashmir werd gestuurd.

Hij kreeg een patroon door dat aangeeft welke sprong ons bewustzijn gaat maken.

Het beek een bekende reeks te zijn, die de Bronze Mean wordt genoemd.

Die heeft weer van alles te maken met de Sri Yantra en net door Roger Penrose en Paul Steinhardt ontdekte patronen (Tilings) die ook te vinden waren in het Alhambra.

Penrose Tiling.

Bewustzijn

Op dit moment zijn er twee concurrende theorieen over bewustzijn n.l. Integrated Information Theory en Global Neuronal Workspace.

De laatste gaat uit van vele “onbewuste” delen van de hersenen die ook niet gesplitst kunnen worden en een bewust deel, de thalamus.

De tweede probeert een criterium te ontwikkelen waardoor we kunnen vaststellen of een systeem bewust is wat (mijn interpretatie) slaat op uniekheid, originaliteit of het principe van het genie Leibniz die de alle kennis van de renaissance had gestopt in een fusie van Alchemie en Logica.

Thimothy Leary experimenteerde veel met hallucinerende middelen en ontwikkelde een model van het bewustzijn.

OBE (Out of the Body Experience)

OBE’s komen spontaan maar kunnen ook het gevolg zijn van extreme stress (Ongeluk , Operatie)

Robert Monroe heeft zijn eigen spontane OBE aangewend om het buitengebied van de geest erst zelf te verkennen waarna hij zijn kaart, hulpmiddelen en ervaringen op de markt heeft gebracht.

Monroe maakt gebruik van oscillerend geluid (Hemi-sync) om uit te treden. Het geluid synchroniseert de hersendelen. Hetzelfde effect wordt bereikt met meditatie.

Opvallend is dat (a) de OBE’s cultuur/geloof-afhankelijk zijn maar dat er achter deze ervaringen een standaard patroon zichtbaar wordt zoals verschillende “hemels” en een central uitstation (“the park”).

Joodse Mystiek

Daarnaast hoop ik wat meer te vinden in de Joodse Mystiek en dan vooral in de Zohar en Kabbalah en het werk van Luria

Alchemie

Vincent Bridges vertelt het verhaal over de Alchemie in 3 delen van de Kaaba tot aan Praag.

terug naar begin druk hier.

Cosmologie

Het boek de Wild Pendulum bevat een mooie samenvatting van de huidige natuurkunde inclusief het eindeloos zichzelf herscheppende.

Einde samenvatting

Terug naar begin druk hier

Conclusie

De Kaart van Robert Monroe

Het langdurige collectieve onderzoek m.b.v OBE van het bewustzijn door Robert Monroe heeft indrukwekkende resultaten opgeleverd die nog niet tot iedereen zijn doorgedrongen.

OBE

Een OBE is een Out of Body Experience.

Mensen ervaren spontaan of bewust gestuurd door drugs of een machine die bijvoorbeeld de hersenen synchroniseert een andere werkelijkheid.

Het lichaam wordt niet gehinderd door de wetten van onze Tijd-Ruimte kan door materie heen gaan en in andere dimensies bewegen die op een ander vlak liggen (90 of hoger graden gedraaid).

M.bv. een OBE kan men ook andere technieken toepassen om “elders” bij vol dagbewustzijn te gaan waarnemen zoals Remote Viewing.

Staat Waarnemen los van het Lichaam?

OBE maar ook een vergelijkbare Near Death Experience (NDE) bewijst dat we los van ons lichaam via een andere hoek of een andere plaats op een ander tijdstip kunnen waarnemen.

Dat roept de vraag op of onze zintuigen wel “echt” gericht Waarnemen.

Electro-Magnetische Velden bevatten Structuren

Experimenten met de “God Helmet” laten zien dat E/M-velden Beelden en ervaringen oproepen. Ons dag-bewustzijn wordt gestuurd door andere frequenties dan ons nacht bewustzijn.

We reageren sterk op de Schumann Resonanz. Die reageert weer sterk op het “Space Weather”.

ANPA

De ANPA is een organisatie waaraan wetenschappers deelnemen die de wetenschap weer op het pad van de werkelijkheid willen brengen en onnodige abstractie willen verwijderen.

Hoe kun je als wetenschapper anders naar de werkelijkheid kijken?

‘Wat is Bewustzijn?

Spirit: de Heilige Geest

Inspiratie komt van de Heilige Geest die binnenkomt.

Het is de creatieve kracht die het oude eerst verniet-tigd.

Ziel: Eeuwig hetzelfde?

In de tijd voor de verlichting had de mens een Ziel die buiten het lichaam kon voortbestaan.

Zon en Maan

Het dagbewustzijn (Zon) wordt als de norm beschouwd.

Als we slapen Dromen we en dat wordt nog steeds gezien als een effect van een onder-bewustzijn vaak ook nog verbonden aan een collectief bewustzijn waarin er zaken moeten worden “verwerkt”.

Tussen wakker en slapen valt het bewustzijn periodiek uit.Dat geldt ook voor de werkelijkheid zelf.

Synchronisatie

Als een systeem herhalend met een bepaalde frequentie aan en uit gaat gaat het resoneren met andere “trillende” systemen.

Dat heeft te maken met de “onderlaag”, het “Zero-Point-Field, wat een brug blijkt te zijn tussen twee spiegelbeeldige universa.

De spiegelbeeldige universa komen ook terug in de OBE’s waar ze de mogelijkheid bieden om door “wormholes” naar een andere tijd-ruimte te springen.

Ons spiegel-universum is wat bij ons de “Hemel” wordt genoemd en bevat ook vele overleden familieleden die druk bezig zijn met “bijkomen” en “nieuwe projecten”.

De grens naar het “nieuwe gebied” is een prachtig park en lijkt daarmee op het Paradijs.

Adem In-en-Uit

Het Bewustzijn Ademt.

Het wordt gevoed door de In-Spiratie (de Spirit komt naar Binnen) en Uit zich middels de Intuïtie.

Tussenin op het Evenwichtspunt herschept de Verbeelding de Buitenwereld.

De Filosofie van Owen Barfield

Het Bewustzijn gaat Aan en Uit

Leven na de Dood

Voortbestaan na de dood, Reincarnatie-herinnering, contacten met Engelen en spontane Verlichting worden door het huidige wetenschap nog steeds in de categorie Bijgeloof, Paranormaal of Geestesziek geplaatst.

De Renaissance

De Renaissance (“wedergeboorte”) begon toen Plato werd herontdekt door de bestuurders van Florence in 1462.

Djed en Djehuty.

Die bestuurders bleken nog veel meer geïnteresseerd in Hermes, Thot, (Djhuty, de Egyptische uitvinder en maat van Ma-at.

De Djed is de slang van de Kundalini geassocieerd met de Vuurvogel.

De vuurvogel zat op een zuil midden in Heliopolis.

De Tijdlijn beneden gaat uit van een periodiciteit van 250 jaar, 5xde periode van de Kondratiev-cyclus.

Ze laat zien dat onze tijdgeest in 1950 is omgeslagen naar een periode van Integratie waarin er een nieuwe religie zal komen die wellicht zal zijn gebaseerd wordt op een Global Brain (Collectief Bewustzijn).

Paradigma Sprong

De techniek is er aan toe, de mensheid ook alleen de wetenschap zal een enorme paradigma-sprong moeten maken.

Hier zijn vele “alternatieve” wetenschappers mee bezig (bijv de ANPA).

Uitzoeken Wat dat de sprong behelst is het doel van mijn eigen onderzoek.

Het komt allemaal neer op het verlaten van het dualisme wat alles in hokjes hakt die elkaars tegendeel zijn waardoor het verenigen een paradox lijkt te zijn.

Tijdlijn

De tijd na de val van de muur in berlijn wordt in de sociologie de Singularity genoemd.

Ik noem hem de samenspeling wat bewust een combinatie is van samenleven en spelen.

Aquarius, een Enorme Stroom van Levensenergie

De grootste cyclus van de aarde, de precessie start helemaal weer overnieuw en laat een enorme stroom van levens-energie (“chi, prana) zien.

Chi wordt in de Biofysica Biophotonen genoemd.

Het wordt in de hermetische geschriften gezien als de opening van de laatste trompet (of een vat), een term voor het vallerhoogste Chakra wat duidt op Verlichting. Iets wat steeds meer mensen ervaren.

De Spiraal van de Tijd in de Kathedraal van Chartres.
Aquarius. Het tijperk van de Vissen stroomt in de Melkweg. Het tijdperk van de Vissen is het tijdperk van de dualiteit (“Goed en Kwaad).

Zonnevlammen genereren sterke Magnetsche Velden

De 200-jaars cyclus verklaart de activiteit van de zon en de pieken van de zonnevlammen die sterke magnetische velden genereren die weer invloed hebben op de hoieveelheid Spiritituele ervaringen.

De Nieuwe kaart van het Bewustzijn

Er zijn honderden boeken en websites over OBE. de boeken van Robert Monroe zijn het meest systematisch geordend.

Ze tonen een enorm landschap met allerlei transitiepunten.

Het is voor mij duidelijk dat OBE’s altijd aan de orde zijn geweest en dat de mensheid al heel lang het bewustzijn aan het exploreren is met natuurlijk opmerkelijke resultaten door wat wij “mystici” noemen.

Ieder geloof kent zijn eigen onderzoekers en tecnieken zoals de Sufi, die roteren en daardor in trance geraken.

Er zijn ook mystici/wetenschappers, mensen die hun ervaringen systematisch hebben geordend soms geholpen door Engelen.

Isaac Luria

Een uitzonderlijk talent was Isaac Luria.

Terug naar het Paradijs

De Slang in het paradijs was een symbool voor de Kundalini.

Adam en Eva worden verboden om met deze kracht te experimenteren en dat is trecht.

De explosie van de slangen-energie geeft niet alleen veel “paranormale” kracht maar start een proces van schoonnmaken dat vele generaties vooruit en terug kan meenemen.

De spriraal gaat omhoog maar komt ook ergens vandaan.

Ze komt uit het niets en het niets is niet niks.

Het is het midden tussen het positieve en het negative o, wat op een ei lijkt.

De levensenergie gaat toenemen en daarmee de interactie met het spiegel-universum waardoor vele onbekende paden worden opengezet.

We kunnen meescheppen maar voordat we dat kunnen zullen we moeten kunnen verbeelden en de waarde van de beelden kunnen inschatten.

Daarom zijn de oude Deugden waardevol.

Geel en Groen zijn samen het spel van Lalita dat nieuwe spellen speelt.

Geel bereikt het “Rood van de Actie door te experimenteren en

Groen bereikt Blauw waardoor er een gedragen plan kan komen dat maakt of uitlegt waarna de cyclus weer kan starten.
Verder naar de spelende mens druk hier

Terug naar begin? druk hier.

van SamenLeving naar SamenSpeling

Een Samenspeling is een Samenleving waarin gespeeld wordt.

Deze blog gaat ook over ver – anderen.

Direct beginnen met de Samen-vatting druk hier:

In deze blog gebruik ik de twee blogs over Spel en Samenspel om een Voor-Spel-ling te doen voor de komende twintig jaar (2022-2042).

Symmetrie

Ik doe dat door de Symmetrie in de tijd rondom 1889 te analyseren, de tijd van Friedrich Nietsche, Rudolf Steiner en Owen Barfield.

Het is het middelpunt tussen de oude beschavingen gericht op het innerlijk en de nieuwe wereld van de techniek gericht op het uiterlijk van de Zintuigen.

Het leven van Nietsche zat klem tussen twee vergelijkbare massale acties om een Muur te doorbreken in 1789 in Parijs en in 1989 in Berlijn.

In dit plaatje zijn twee golven met periodiciteit 50 (Kondratiev) en 250 getekend waardoor de onderliggende lijn zichtbaar wordt.Het “kantelpunt: is 1889.

Calvinistische- en Stalinistische Bourgeois

Ze maakten een einde aan de Feodale staat in Frankrijk en de Feodale staat in Oost-Europa en openden daarmee een nieuwe ruimte die in Frankrijk werd ingenomen door de Calvinistische Bourgeoisie en in Oost-Europa en Rusland door de Stalinistische kapitalisten die m.b.v. hun oude corrupte machtsposities oude industrieen voor een prikkie konden opkopen.

In beide gevallen ontsond er een nieuwe vorm van Cultureel Kapitalisme. waarin bijv. liefdadigheid, amusement voorlichting en “objectieve” product verkoop slim worden gecombineerd met als voorbeeld de Postcode Loterij waarbij een “Prijs” eigenlijk een reclame is voor een nieuw product.

Sociologische Analyse van onze Tijd

Deze blog gaat tot de Samenvatting vooral over het werk van de Socioloog Andreas Reckwitz die onze tijd perfect heeft geanalyseerd.

Wilt U dit deel overslaan? druk hier

Op basis van zijn boek heb ik vele zijlijnen geopend en verankerd waardoor deze blog zeer uitgebreid is geworden met als noodzaak om het verhaal ergens weer op te pakken.

Dat staat nu in de Conclusie

Interesse in de oplossing druk hier.

Calamiteiten kun je voorkomen door niet te Standaardiseren

Standaardisatie haalt de variatie weg en maakt daarmee onze wereld kwetsbaar voor onverwachte calamiteiten (“Black Swans“) die meestal snel een andere aanpak nodig hebben dan beschikbaar is.

The Experience Economy

De consument wil veel betalen voor gedenkwaardige ervaringen.

In het boek de Experience Economy adviseert Joseph Pine dat leveranciers veel aandacht moeten geven aan Gedenkwaardige ervaringen bij het proberen, bekijken of gebruiken van hun producten en/of diensten.

Wat gebeurt er als we spelen?

Intensief spelen geeft de meeste ontspanning maar haalt de Focus naar buiten weg.

Het spanningsveld tussen Chaos (Actie en Orde heet Flow.

De Stad als Vrijplaats

Dit plaatje is het resultaat van een onderzoek naar onkwetsbaarheid (Anti-Fragility).

De groene en de gele pijl corresponderen met het wereldbeeld van de Uitvinder Thot en de Matigheid van godin Ma’at die Balans houdt en daarmee het 4D spanningsveld met de Bedrijvigheid en de Regelaars wordt bewaakt waardoor de Stad als Mensen-Ecologie zijn Veerkracht behoudt.

Wat is Cultuur?

Volgens het model van Paths of Change is Cultuur een Spel waarin de Verbeelding (Zelf) en de Samenleving (Wij) proberen om hun Paradox op te heffen.

Het Zelf wil uniek zijn en zich niet conformeren met het algemene belang van de samenleving.

Late Modernity in Crisis

op 9 Augustus vond ik Andreas Reckwitz, een Duitse socioloog die zich bezighoudt met singularity.

Voor een uitgebreide video over zijn werk druk hier .

Algemeen vs Uniek

volgens Emmunuel Kant, de filosoof van de Verlichting, komt het Algemene uit concepten (Begriffe) en het bijzondere uit intuitie (Anschauung).

The Society of Singularities van Andreas Reckwitz:

Singularities zijn bijzondere plekken, rampen, momenten, gebeurtenissen, situaties, een ontmoeting.

Ze genereren een bijzondere meestal diepe emotie en worden daarom vaak doorverteld en soms omgezet in verhalen en zelfs mythes.

Mikhael Bhaktin heeft de verschillende tijdperken getypeerd met een genre.

We naderen een nieuw Mythisch Tijdperk

“Climate change” heeft een Apocalyptisch karakter en heeft veel weg van de Gotterdammerung zeker nu er ook een potentiële wereldoorlog bij is gekomen met een dreiging met kernwapens en lekkende kerncentrales.

In de strijd van de Titans nemen de nieuwe, jonge goden uiteindelijk de macht over.
Gotterdammerung. Walhalla staat in brand.

Cultuur vs Industrie

Onze Maatschappij produceert steeds meer signularities, een meestal kostbaar “cultureel” product dat speciaal en eenmalig wordt geconstrueerd door een speciaal, eenmalig en kostbaar team.

Een Singulariteit heeft een speciaal eigen publiek dat de “voorstelling” wil bijwonen op het moment dat “het” gebeurt en dus niet een paar uur later als “iedereen” het al heeft gezien.

Een PoC-model van de Sport.

De Competitie

Op de markt is er een grote competitie voor aandacht van het grote Publiek.

Die wordt gebruikt om reclame te maken voor nieuwe versies van zichzelf of anderen die fors moeten betalen.

Uniekheid wordt in een Profiel gestopt

Een unieke representatie van een mens wordt een Profiel genoemd.

Een Profiel bepaalt of een persoon aantrekkelijk is voor een ander persoon of zijn of haar product aantrekkelijk is om te ervaren.

Bijzondere gebeurtenissen zoals een uniek etentje op een mooie plek of een mooie vakantie krijgen ook profielen net als films.

Matchen

Die profielen worden gebruikt om de plek te verkopen maar ook om de status te verhogen omdat authenticiteit scoort. Profielen kunnen worden gematched.

Hierdoor kunnen unieke objecten en subjecten bij elkaar worden gebracht mits ze een spanningveld zijn dat vraagt om te worden gefuseerd waardoor het Licht van het enthousiasme vrij komt.

Profielen vormen samen een Flow Systeem

Een flow systeem heeft een fractaal profiel.
Image may contain Plot Universe Space Astronomy and Outer Space
Internet flowsysteem.

Het Ontwikkel-proces van een Singularity

Sinds de de tijd van de lopende band van Ford en Taylor wordt alles gestandaardiseerd en gebonden aan regels die voorspelbaarheid, efficiency en verbetering )innovatie) moeten garanderen.

Het gevolg is dat alles op elkaar gaat lijken.

Tijdsbesteding wordt ingedeeld en gecontroleerd.

Emoties worden geminimaliseerd.

Om de prijs van een commodity te kunnen verhogen moet het product lijken op een uniek (“hand-gemaakt” product.

Het moet zeker niet duidelijk zijn dat het “fake” product toch een standaard product is.

Ondertussen zijn echte fake producten soms weer mooi en uniek “kitsch”).

Het maken van singularity kost veel geld en levert veel geld op als het in handen valt van het publiek.

Het is dus een hoog risico dat alleen kan worden gedragen als er veel sucessen tegenover staan.

We hebben hier te maken met een Winner Takes All markt.

Winner takes All

Apple, Google, Amazon, zijn voorbeelden van extreem grote bedrijven die op het juiste Moment een simpel product hebben gelanceerd (telefoon, catalogus, lijst met contacten) en een vaste fanclub hebben die staat te springen om een nieuw uniek product af te nemen, die zich eindeloos kunnen aanpassen en Miljardairs heeft opgeleverd die hun unieke “hobby’s” (bijv. een Ruimtevlucht, AI) kunnen doorvoeren tot extreme proporties.

De high-tech miljardairs zijn de nieuwe Keizers van onze tijd die veel aan liefdadigheid doen en daar zelfs aan verdienen.

Als je wordt beoordeeld als de Beste krijg je veel meer geld en aandacht als iemand die een klein beetje slechter is.
Het Winner Takes All effect wordt veroorzaakt door het z.g. netwerk-effect. Iedere nieuwe deelnemer van een netwerk verhoogt het aantal mogelijk combinaties.

De participanten verzamelen data die de kwaliteit van de data-verzameling enorm verbeterd en de waarde voor de deelnemer ook.

Toppers

Het is nooit zeker dat het succes ook komt vandaar dat er gespecialiseerde talentvolle mensen nodig zijn en wellicht AI om er een succes van te maken.

Net als topvoetballers worden de talenten voor veel geld verkocht en kunnen ze net zoals Cruijf ook een eigen Mythe gaan dragen.

Het verhaal van de Sigularity laat zien waarom spel, spelen en sport (voetbal, tennis,..) zo dominant aan het worden zijn.

Ze overschaduwen daarmee de industriële productie die nu nog grotendeels materieel is.

Van Materie (Its) naar Informatie (Bits)

De industrie wordt ook virtueel en kan zijn producten via het glasvezel netwerk en later via de Aether met de lichtsnelheid transporteren, combineren en materialiseren (“digitaal “Printen“).

Over de uitvinder van de Digitale Communicatie: Claude Shannon

De slinger van Walter Russell:

De Slinger van Walter Russell laat zien hoe de Variatie samenwerkt.
De Postmoderne markt is het gevolg van eindeloos Abstraheren (Omhoog) van steeds dezelfde Cyclus die een variant is van de PoC-cyclus.

De cyclus wordt dan een Spiraal.
Twee gekoppelde cycli die in tegenovergestelde richting draaien waarbij gezien vanuit het Centrum 0: Wit,
1: het Ordenen Omhoog gaat,
2: Social Omlaag gaat,
3: Re-Action Vooruit en en
4: Creativiteit Achteruit gaat.

De vier wereldbeelden kunnen worden voorgesteld als Vectoren die een schroef=beweging maken loodrecht op het centrum die samen een Cirkel beschrijven.
Een Octonion is een getal dat bestaat uit een combinatie van een reëel getal en drie verschillende onafhankelijke complexe getallen i,j,k, die allemaal als kwadraat -1 hebben en kunnen worden voorgesteld als draaiingen in een 4D-ruimte.

De octonions verklaren alle Wetmatigheden in de Natuurkunde.

Cultural Kapitalism combineert Kapitalisme met Liefdadigheid

Slimme kapitalisten halen de scherpe kantjes van hun producten weg door net als vroeger de filantroop uit te hangen waarna ze het geld van de goede-doelen-stichting in hun eigen zak te steken.

Slavoj Zizek over Cultural Capitalism: kapitalisme is een uitermate slim systeem. Het kan zelfs geld verdienen aan het verkopen van het opheffen van het systeem waarna het weer terug komt. Dit wordt een autopoiesis genoemd, een ststeem dat zichzelf reproduceert.

There is a paradoxical social logic of singularization taking place embracing cultural capitalism, media technologies, life-styles and politics.

Singularity leidt tot Polarisatie

It turns out that as soon as singularizations are the focus of wide-ranging social patterns they tend to asymmetries and polarizations which are characteristic of the late-modern present”.

Arm vs Rijk, Alles gelovend (RTL) vs extreem kritisch (VPRO)en de Intelligente Massa-media lijkend op Big Brother komen nu bij elkaar waarbij een nieuwe Middenklasse wordt gevormd net als in de late sixties (ook 50 jaar geleden).

Produceert de Kunst Uniekheid?

Het Einde van de Kunst van het copieren was het doel van Rene Magitte.

Het Spel van de Singularity:

De analyse van Rechwitz gaat over de uniekheid als fenomeen, die bijvoorbeeld in de kunst ontstond als reactie op de fotografie waarbij het copieren met eigen inbreng veel simpeler werd maar ook op de idiotie van de Markt waarbij een zogenaamd uniek kunstwerk (Duchamps experimenteerde met een wcpot) eindeloos in waarde stijgt omdat er wel weer iemand rijker wordt dan de rijkste en het zich kan veroorloven om een hogere prijs te betalen.

Hier zien we nog twee aspecten (spellen) terugkomen n.l.

Technologie die uniek zijn mogelijk maakt en een

Markt die uniekheid waardeert.

de 6 spellen van Paths of Change die bestaan uit 2-combinaties van complementaire wereldbeelden die passen op de Archetypen van Jung, waarbij ieder spel gekoppeld kan worden aan een ander spel via gedeelde wereldbeelden.

Hierdoor ontstaan heel veel Paden van verandering die uiteindelijk gesloten moeten zijn op een gedeeld wereldbeeld.

Duidelijk mag zijn dat de cyclus letterlijk drijft op het Collectieve Onderbewustzijn, dat sinds de opkomst van de psychoanalyse doordacht wordt gemanipuleerd door zowel marketeers als hun collega’s de politici.

Daarnaast wil het Zelf zich losmaken van het Algemene Wij wat de strijd tussen uniekheid en algemeenheid stimuleert.

Brand Archetypes: Carl Jung Didn't Invent Them. So Who Did? This graphic depicts Carl Jung's theory of the unconscious mind.
De vier archetypen van Jung.

De vier spellen van PoC komen weer terug maar gestuurd door het wereldbeeld dat Will McWhinney terecht Mythic en Carl Jung het Zelf noemde , de bron van de creativiteit, die eigenlijk het oude vernietigd.

We zitten in het vervolg van de opkomst van de bourgeois na de franse revolutie.

Hier speelt het calvinisme als werk-filosofie nog steeds een belangrijke rol.

Daar tegenover werkt de Romantiek die we het best terug kunnen vinden in de theorie van Maslow waarbij de top Zelf-Realisatie is in eerste instantie gebonden is aan de druk om carrière te maken maar bij de jongere generaties als unieke motivatie.

Jongeren willen uniek worden en daar mag het lichaam voor worden aangepast tot aan de gender toe.
De Pyramide van Maslow is het model voor de Universal Rights en past perfect op PoC waardoor het eigenlijk een Culturele cyclus is.

Mensen hebben het Altijd druk: Tijdverspilling:

Hartmut Rosa: Net als het universum expandeert onze leefwereld ook.

Dat komt omdat de noodzaak om te groeien steeds maar weer input vraagt in productie processen die iets nieuws produceren.

Mensen hebben het daarom altijd druk en gebruiken hulpmiddelen om de druk te verminderen die juist weer druk genereren zoals to-do-lijsten.

Het zichzelf bemeten om gezond te leven roept competitie op waardoor men steeds een hogere score wil halen. De horizon verschuift omdat hij met ons mee beweegt.

Om iets te waarderen moeten we het eerst interneren (ons eigen maken, resonantie) en dat kost zoveel tijd dat we wel van alles doen en kopen maar er eigenlijk steeds op de grens van het hebbben blijven hangen.

Kondratiev 5+1×50 jaar:

Ik heb een oud plaatje wat aangepast waaruit nu duidelijk blijkt dat de val van de Berlijnse muur een “herhaling is van de Franse Revolutie, in 1789, die een “mal” opleverde voor vele volgende “revoluties.

Het plaatje staat uitgebreid beschreven in deze PDF.

5×50 en 5x50x50 zijn allemaal frequenties van golven die allemaal een uniek thema hebben wat min of meer een samenvatting is van de 5 “sub-thema’s). In oude tijden werden die thema’s opgehangen aan “goden” zoals Apollo en Dionysus (Vergelijkbaar met Pan)..

Greek God Apollo
Dionysus, de god van het genieten tot aan de extase door middel van de zintuigen en eventueel hulp van allerlei stoffen (drugs, alcohol,..).

De Romantiek: de perfecte reactie op de Verlichting.

Terwijl de stoommachines de rust opeten en er overal spoorlijnen worden aangemeld om weer twee evenwijdige lijnen te trekken die elkaar snijden in de horizon komen de dichters in opstand en en geven het kind en de natuur een belangrijke plek in de beleving van de bourgeois die de echte Amor weer willen leren kennen.

Ondertussen knutselt Ford al aan zijn T-ford en bedenkt met Taylor nog slimmere manieren om de handelingen van de arbeiders efficiënt in te zetten.

Onder de middenklasse ontstaat de arbeidersklasse die Karl Marx een bewijs levert voor zijn theorie dat de toekomst voorspelbaar is.

1989 De Val van de Muur in Berlijn als Referentiepunt in de geschiedenis:

De Chinese sheng cyclus in PoC-formaat kan worden gemaakt door de punten van het vierkant van PoC met een lijn te verbinden en het Kruispunt in het midden wit te maken waardoor er een Pentagram ontstaat.

Friedrich Nietsche

Friedrich Nietsche durfde het aan om de fundamenten van de Europese beschaving die vooral uit het christendom kwamen ter discussie te stellen en zocht te vroeg naar nieuwe fundamenten die hij vond in het oplossen van de spanning tussen de Ratio van de Verlichting en de Zintuigen van de Romantiek en de behoefte van het Zelf naar Uniekheid in tegenstelling van de Krachten die uit het Onderbewustzijn van de Massa opborrelen.

Dat laatste zag hij gebeuren bij opvoeringen van de muziek van zijn vriend Wagner met wie hij de interesse voor de tragedie deelde.

Nietsche zijn vader is predikant die In zijn studietijd (hij studeert theologie) overlijdt aan een hersenziekte waar hij ook aan denkt te leiden.

Schopenhauer zet hen op het pad van het Lijden en Wagner op her pad van de Griekse tragedie en Entrainment van een collectief door imponerende muziek.

Nietsche onderzoekt de Wil en de behoefte van de mens om Boven zichzelf uit te stijgen.

Hij probeert de Meester-Slaaf-relatie en Zelf-en-Ego en (Apollo (Ratio) -Dionysis (Passie)) te verenigen waarna hij in 1889 kranzinig wordt opgenomen en bij zijn zuster thuis die zijn werk in handen geeft van de Nazi’s die de Ubermensch adoreren.

de Stoom-machine is een model van de Mens

Het tijdperk van de Franse Revolutie wordt de Verlichting genoemd omdat de “ratio” de overhand kreeg.

Die moest de macht overnemen van de Fantasie en de niet te temmen Emoties die de seksuele behoefte opriepen.

Het was het einde van de Feudale staat waarin een nieuwe middenklasse (de “bourgeois”de macht overnamen en het werk gingen besturen met machines aangedreven door een Stoommachine, die door de 1e psychoanalyticus Sigmund Freud als model van de mens werd gebruikt.

Mensen moeten “stoom afblazen als de druk te hoog wordt.

The Age of the Self

Hoe Sigmund Freud en zijn familie de Marketing van het Kapitalisme fundeerde.

Thermo- en Quantum Mechanica

De stoomachine gaf ook aanzet tot de thermodynamica die via de statistische mechanica de Quantum mechanica opriep.

Reken-Fabriek

De stoom gedreven fabriek gaf ook het model voor de computer. die het denken mechaniseert iets waar Kant een aanzet toe gaf.

Steaming Days

Technologie streeft naar een Collectief Brein:

De volgende stap in de technologie is “Global Brain”.

Dit gaat veel verder dan Ai wat een toepassing is van de statistiek die nog steeds alleen maar kan werken als er een voorbeeld wordt gegeven.

Een Global brain gaat verder dan een octopus.

Het is een Artificial Organisme wat meer overzicht heeft dan alle mensen bij elkaar,

Wat is Post-modernisme?

Het postmodernisme is met name een reactie op de gruwelen van de 2e wereldoorlog. Men heeft het geloof in de waarheid en het goede verloren en ziet alles als context-bepaald.

In de chronotope van Bahktin is het de eindtijd waarin cycnisme de hoofdrol speelt totdat iedereen zijn masker afdoet en het carnaval weer mag beginnen.

Scenario Archetypes

De relatie tussen Jungs archetypes en Toekomst scenario’s.

Hamermas: Van Verticaal naar Horizontaal naar Infrastructuur.

De lijnen van Boven naar Bebeden worden meer horizontaal waarbij in eerste instantie de kritische massa zich kon ontwikkelen en invloed kon krijgen totdat de media compact werden en zich transformeerden in commerciële beinvloedings-systemen.

Samenvatting

Overslaan samenvatting druk hier.

Wat is cultuur? : het omgaan met het spanningsveld tussen zelf en samen.

In november 1989 viel de Berlijnse muur.

Deze gebeurtenis wordt door Sociologen gezien als het begin van het Post Moderne tijdperk.

Het Postmoderne Tijdperk

In 1789 vindt de Franse revolutie plaats precies 200 jaar voor de val van muur.

200 jaar is 4x de Periode van de Kondratief cyclus.

De kondratief bestaat uit 4 cycli vernoemd naar de seizoenen met een 5e seizoen die in de VS Indian Summer werd genoemd en in alle culturen voorkomt.

De 5e stap zit tussen de eerste 2 en de laatste twee in en is eigenlijk het Centrum van de rotatie.

In het midden (het centrum) in 1889 wordt Friedrich Nietsche, enorm beinvloedt is door zijn vriend Wagner, krankzinnig en overlijd waarna zijn zuster er voor zorgt dat zijn werk in handen valt van Adolf Hitler die zijn concept van de Übermensch overneemt.

Vanaf 1789, het eind van het feodale tijdperk, is de mensheid op zoek naar een ander Samenwerkings-model.

Ondertussen worden er steeds weer oude feodale staten (Rusland, Turkije,..) tot leven gewekt door oude mannen die erg goed zijn in het manipuleren van hun omgeving en het oproepen van de Macht van de Massa.

Welk Patroon wordt er herhaalt?

Het oudste patroon kun je vinden in het werk van Wagner, de Ring van de Nibelungen.

de Strijd tussen het Oude en het Nieuwe Geloof

Het gaat om de strijd tussen de oude en de nieuwe goden vergelijkbaar met wat wij een Paradigma-draai noemen.

Deze strijd wordt in alle oude en nieuwe mythes overal op de wereld genoemd in combinatie met een redder die uit de ruimte of de Zee komt (Ioannes).

Ioannes met het water van de Melkweg en de constellatie van de Arend (sterrebeeld Aquila, de Valk van Horus ).

Maakbaarheid

Wat is Post-modernisme? Is het mogelijk om een en een samenleving, een cultuur te “maken”?, gaat het vanzelf: of is er een patroon te herkennen.

De maakbaarheid van de samenleving staat ter discussie maar er zijn inmiddels ook grootschalige manipulatie-instrumenten aan het ontstaan zoals China die de big-brother-staat concreet maken.

van Massa Productie naar Massa Media

De massa-media die zijn gegroeid in de tijd van van de zelf-expressie van de “sixties” zijn door het Internet op het nivo van infrastructuur zijn gekomen die is aangewend door een aantal “slimme” ondernemers, die eerst alleen reclame verkochten, om de massa te beïnvloeden wat nu ook fors gebeurt.

Cultureel Kapitalisme

De massa wordt steeds weer “ingepakt”. Het “slechte” van het kapitalisme wordt gekoppeld aan goede doelen.

De filosoof Slavoj Zizek kan hierover met veel humor vertellen.

Velen vermoeden een samenzwering van het groot kapitaal.

het Spel van de Cultuur

is met vijf andere spellen verbonden waarbij de Technologie, de politiek die de technologie gebruikt om te manipuleren en en de markt, de steeds groter invloed krijgt in de politiek een grote rol spelen.

Tijd

Mensen hebben het druk omdat er steeds iets nieuw moet worden gemaakt en de concurrentie steeds weer een stap verder is dan men dacht.

De tijdgeest doet haar werk en de Waterman, al voorzien door Nietsche, is gekomen.

Will Love Steer the Stars?

Voorspellen

Deze blog is ontstaan en dat is te merken aan het Zig-zag patroon van de inhoud.

Die begon eigenlijk met een uitgebreide beschrijving van een aanpak om de toekomst te voorspellen inclusief een link naar een PDF over Cycli

Einde Samenvatting.

Naar de Conclusie.

Hoe kun je de Toekomst Voorspellen?

De Precessie-cyclus duurt 25.000 jaar:

1 Je kunt een een lange termijn cyclus heel goed gebruiken om de toekomst te voorspellen door achteruit in de tijd te gaan.

De langst bekende cyclus de precessie-cyclus is heel oud en al heel lang bekend wat er op duidt dat mensen al heel lang naar de sterren kijken en verbanden zoeken.

De sterrenkijkers werden in Perzie Magi genoemd.

Tijd-bewaarders

De magi waren de Bewaarders van de Tijd.

Ze moesten aangeven wanneer een bepaalde periode (bijv. de lente) ging beginnen om de noodzakelijk acties (bijv. zaaien) te ondernemen. Ze gebruikten ook het wat wij nu het collectief-onderbewuste noemen om via individuele dromen of collectieve trances vooruit te kijken. Dat kan nu nog steeds.

Kalenders

De magi waren ook verantwoordelijk voor de kalender.

De kalender gaf erg veel afstemmingsproblemen omdat bijv. de zon-en-maan-cyclus niet synchroon lopen waardoor men op zoek moest gaan naar een GGD (Grootste gemenen deler) die in erste instantie werd gevonden in de 60.

Hierdoor werden 5 dagen per jaar gemist die aan het eind van het jaar werden toegevoegd.

Persia's great magian on a relief from Persepolis
Persia’s great magian on a relief from Persepolis

De magi vonden erg veel verbanden die overal werden aangebracht totdat in de bijbel aan toe.

Er zitten ook verbanden in de verbanden.die ook onderdeel zijn van de moderne natuur- en wiskunde.

De precessie (25.000 jaar) die trouwens voor wat betreft de jaarlijkse Zodiac achteruit loopt gaat weer helemaal opnieuw beginnen met de Waterman , een situatie waar men al lang naar heeft uitgekeken en voor heeft gewaarschuwd.

Waterman een nieuw Begin met een enorme Omkering:

De Waterman duidt op een complete omkering die aan het einde van de tweede post duidelijk was.

Het nieuwe spel is het spel dat spellen maakt getrokken door de Fool, de eerste kaart in de Tarot,

De Kondratief Cyclus is een Economische cyclus:

2 De bekendste golf is de kondratief. Die duurt maar 50 jaar. Er passen er 500 in een Precessie en 500/12= 42 in een Zodiac-teken. De Kondratief past perfect op de spellen (“games”) van Paths of Change.

de Waterman is het spel van de Cultuur wat het spel van Technologie gaat vervangen. Dat is vastgelopen in de digitalisering.

De ode kaart van de Tarot, de niksnut.
Niks is het eigenlijk nul of nog beter niks in de zin van de lege verzameling (Niets)
De niksnut heeft de verbeelding van een kind die nog niet is beïnvloedt door het denken van de ouderen.
Die kunnen niet meer spelen laat staan nieuwe spelen bedenken en uitproberen.
De eerste stap van de tijd van de Waterman wordt de Golden Age genoemd.

12 PoC-Spellen -> 12 Tekens in de Zodiac

De spellen van PoC corresponderen met de 12 “tekens” van de Zodiac die in 25.920 jaar /12= 2160 jaar ronddraaien.

De precessie draait rondom de poolster die per cyclus verandert. De huidige poolster, Polaris verbonden aan Moeder Maria (“Stella Maris”). De volgende ster is Vega en de vorige was Draco (Draak).

in Egypte werd de geheime naam van de Pharao (de Osiris naam) gekoppeld aan de poolster toen Draco (de Valk).
precession of the equinoxes
De vorige poolster was Thuban  ثعبان stond in Draco (de Draak)

Kondratieff is de Cyclus van de Technologie

Een meer bekende cyclus is die van Kondratieff die 50 jaar duurt wat neerkomt op 43 rondjes voor een complete precessie-cyclus.

Waterman past op het Spel van de Cultuur waardoor het vermoedelijk een tijdperk van de Kunstenaars is.

Die zijn hard nodig om de vastgelopen digitale technologie weer op het pad te zetten.

Als we dat niet doen verdwijnt de mensheid in zijn eigen gemaakte Virtuele wereld.

Harmonie der Spheren

Korte cycli worden gedragen door langere cycli.

Het verband is “harmonisch” wat betekent dat de cycli vergelijkbaar zijn met muziek (“harmonie-der-spheren”) en fungeren als boventonen.

De golf kan worden ingedeeld in 5 stadia waarvan de 5e (wit) staat voor het kruispunt van de vier.hoeken van het vierkant dat kan worden getypeerd met de vier wereldbeelden van PoC die kunnen worden beschreven door twee variabelen Communion en Agency uit de Interpersonal Theory die ook wel Yin en Yang en Vrouwelijk en Mannelijk worden genoemd. .

De cyclus van PoC geprojecteerd op de Chinese Sheng-cyclus.
Poc geprojecteerd op de Sheng Cyclus. De 5 komt uit het kruispunt van het vierkant van de 4.
Harmonische theorie.

De verhouding tussen alle cycli is bekend en kan worden aangewend om een “stap omhoog” of een andere kant op te gaan(vooruit, achteruit, omhoog en omlaag).

De stadia van de cycli kunen worden verdeeld middels PoC of een oudere indeling gebaseerd op de vier of vijf) elementen.

Triple Goddess:

De kijk op de geschiedenis van de laatste cyclus is een kijk met het Mannelijk Oog van de Zon, die nu erg in de war is.

De komende cyclus wordt de tijd van de Godin die het complement is van de Ratio.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het complement van de ratio niet de chaos is maar eerder het “laten gaan”, vergelijkbaar met het Chinese Woe Wei, het Niet Handelen, het handelen op het juiste moment.

De maan werd verbonden met het vrouwelijke en de zon met het mannelijke.

De godin van de drievoudige zichtbare maancyclus (29,530 588  ) is de Godin van de 3-eenheid.

In de periode van jagers en zoekers en was ze de Sjamaan, (iemand met Paranomale gaven) het complement van de “bestuurder”.

De ervaring van de sjamanen werd opgehangen aan de Maan en de triple goddess.

Babylon Ishtar (Venus).
India, Lalita, She who plays.

From the fivefold Shakti comes creation and from the fourfold Fire dissolution. The sexual union of five Shaktis and four Fires causes the chakra to evolve” (Yogini Hridaya (Heart of the Yogini Tantra)

Sacred Numbers

Op basis van de geometrie van de n-hoeken in j dimensies kunnen allerlei harmonische patronen worden ontwikkeld zoals de gulden snede die nu ook worden gebruikt op de beurs voor het voorspellen van tijdreeksen.

Cyclisch Denken:

Een artikel uit 2008 waarin ik uitleg hoe je de toekomst kunt voorspellen m.b.v cyclische patronen.

Conclusie

Samenvatting Conclusie

Hermes en Plato

De Renaissance bracht de oude kennis uit Egypte verbonden aan Hermes Trismegistus ,ook wel Thot genoemd, weer terug.

In combinatie met de oude werken van Plato ontstond er een opleving en hergebruik van oude kennis.

Paolo Sharpi draait alles weer terug

Deze kennis kwam de Katholieke kerk en de Handelaren en Financiers uit Venetie en Amsterdam niet uit zodat ze rond 1600 gecoördineerd door Paolo Sharpi . een complete omkering in het materiaal werd bewerkstelligd waarbij hij de nadruk legde op de zintuigen en “praktisch” handelen.

De Socratische aanpak van Plato waarin er gaande weg een gedeeld inzicht ontstaat werd vervangen door het simpele idee dat alles we je Ziet bestaat.

De deugden werden aangwend als toetsingsmiddel (Normen) om de gelovigen te kunnen bestraffen.

Discipline gekoppeld aan het Stimulus Response-model werd de norm.

Sharpi kocht hiertoe vele beroende “denkers” om en richtte zich vooral op Gottfried Wilhelm Leibniz, overduidelijk de “slimste” van zijn tijd en een kenner van de Alchemie.

Cube of Space
De kubus van de Alchemie.

Revoluties en Industrialisatie

In 1789 barstte de bom in Parijs en kwam het volk in opstand dat door de bourgeoisie in de fabrieken in werd gestuurd wat in 1900 weer in opstand kwam wat de grote democratien liet ontstaan waardoor de elite op slimme wijze de macht liet behouden. De burger mocht kiezen maar niet meepraten.

Slim Kapitalisme

Nu hebben de kapitalisten nog steeds de macht in handen en wordt hun techniek steeds slimmer.

Het volk wordt in een kunstmatige wereld bezig gehouden.

Rampen

Ondertussen heeft de industrie het klimaat zodanig verpest dat het voorbestaan van de aarde aan de orde is.

De oplossing zit in de boodschap van Thot.

Einde Samenvatting Conclusie

Terug naar het begin druk hier

Vervolg

Friedrich Nietsche

Het begon met een onderzoek naar de Toekomst van de Sport wat eigenlijk een perfecte introductie bleek te zijn in de wereld van de Singularity, waarin alles uniek moet zijn.

De singularity gaf inzicht in de rol van de val van de Berlijnse muur in 1989 die weer inzicht gaf in het midden tussen de twee Revoluties van de Massa‘s in 1789 (Franse revolutie) , en 1889, die het einde van het leven van Friedrich Nietsche bepaalde die als zoon van een dominee op zoek was naar de waarheid achter de Bijbel en onbedoeld het thema bood voor de 2e wereldoorlog n.l. de Übermensch.

Hermes Trismegistus

De waarheid achter de Christelijke Bijbel, de Nag Hammadi vond men uiteindelijk in1945.

De dode-zee-rollen gingen terug naar Hermes Trismegistos , de Egyptische Thot, die net als Oannis een Wereldleraar was uit de tijd van Atlantis.

Hermes gaf het Licht aan de Renaissance, die vastliep op de terugkeer van Ahriman in wat nu de Verlichting wordt genoemd.

Ubermensch

De Ubermensch gaf ook ook voedsel aan de gedachtenspinsels van de Rijkste mens allertijden John Davison  Rockefeller (1839-1937)die de suprematie van het Blanke Ras met heel veel geld ondersteunde en daarmee ook een zet gaf aan de Biochemie die nu nog steeds denkt dat de evolutie van leven wordt bestuurd door het DNA en zich nu bezighoudt met het verbeteren van alles zonder te weten wat er verbeterd moet worden.

Plato’s Deugden

Dit plaatje is een fusie tussen een werkelijk bewijsbaar model van de sport en een navolgbaar model van Plato die zelf worstelaar was, een mooie sport voor een filosoof, die een hele oude traditie droeg die hij in Egypte op het kruispunt van de zijderoute had ontvangen in de stad van de Zon Heliopolis.

Het plaatje bevat de oude Deugden later door de Christelijke filosofen opgepoetst met Geloof, Hoop en Liefde.

De Heteroglossia van Michael Bahktin

Mikhael Bhaktin heeft de verschillende tijdperken getypeerd met een genre. 

Onze tijd is de tijd van het Postmodernisme,dat de waarheid heeft afgezworen en alles ter discussie stelt totdat de het licht weer gaat schijnen.

Dat licht kwam van Joseph Campbell, die de roeping in kaart bracht.

Hij gaf ons met de meta-mythe het thema voor het grootste epos van onze tijd Star Wars.

De mens wil de aarde verlaten en de fysieke ruimte in, die uiteindelijk van binnen blijkt te zijn.

Overzicht van de Europese geschiedenis van -550 bc tot heden.

550 BC was de tijd van de Grote Transformatie, de tijd waarin vier grote stromingen ontstonden in China, India, het Midden Oosten en Griekenland, die allemaal via de zijderoutes intensief contact hadden in Egypte.

Mitra

Mitra

Het christendom kwam in Rome door keizer Constantijn, die zijn soldaten niet kon missen, die allemaal geloofden in Mitra, die de Stier versloeg, een overduidelijk indicatie over het astrologische tijdperk waarin deze stroming begon.

Mitra kwam uit de tijd dat alle religies nog samen waren (voor de toren van Babel) en zich baseerden op de inzichten van de mensen die direct met de goden konden converseren, de mensen (sjamaan) met een “paranormaal” talent.

This image has an empty alt attribute; its file name is Fludd%20Temple%20of%20Music.jpg
Robert Fludd, The Temple of Music. De tempel bevat alles wat er te weten was van de Harmonie der Spheren.

Robert Flud is een van de laatste Alchemisten van de Renaissance en de bouwer van de Temple of Music voor het werk van William Shakespeare die eigenlijk Roger Bacon was.

Robert Flud kwam steeds weer terug in de Dromen van Wolfgang Pauli, de co-uitvinder van de Quantum Mechanica die ze aan de Magus Carl Jung voorlegde voor uitleg.

Het Einde van de Renaissance kwam uit Venetie

Venetie was samen met Amsterdam de financier van Europa en had ook daardoor ook de Paus in handen waardoor men middels de religie de macht kon uitoefenen.

De terugkeer van de oude kennis uit Egypte in de vorm van de Alchemie van Thot (die in feite gaat over psychologie) en de terugkeer van de boeken van Plato met de dialogen met Scorates brachten de inhoudelijke macht van de bankiers in groot gevaar waardoor men een gecontroleerde actie starte om de in de renaissance vergaarde kennis en ervaring te torpederen.

Dit alles in de vorm van een nieuwe filosofie die slim werd verkocht door bekende denkers te sponsoren.

Deze actie werd geleid door Paolo Sharpi .

Zijn grootste vijand was de filosoof/wiskundige Leibniz, die Alchemie en logica had verenigd.

Het doel was om de Zintuigen te pronoveren als het ultieme instrument van de mens.

Man knows that there are no truths, only opinions, all of which are just as good as the other“.

Do not follow opinion that wears the title of truth, but rather opinion that wears the title of pleasure or Usefulness.” 

Taal

Volgens de recente overleden Kim Veltman is onze taal niet ontstaan maar ontworpen.

Creatieve technologie

De Magi ontwikkelden de Zairja een middel om concepten te combineren. Ze gebruiten daarvoor de taal maar ze wisten dat de taal was gemaakt met behulp van de contradictie.

De basis concepten zijn de basis van de Zodiac, die bestaat uit de vier elementen, die weer bestaat uit twee concepten, die elkaars tegendeel zijn (Yin, Yang).

Volgens Leibniz is de combinatoriek de basisvorm van de Wiskunde.

Eigenlijk is alles een combinatie van combinaties.

Communicatie Technologie

Onthouden-> Copieren-> Vermenigvuldigen

Boek

De Renaissance begon met de uitvinding van de boekdrukkunst waardoor het handmatige copieren van de oude manuscripten door monniken verleden tijd werd.

Voor die tijd werd alles uit het hoofd geleerd.

Daar gebruikte men een Geheugen-palijs voor.

Het boek gaf alle ketters de gelegenheid om hun bedenksel de wereld in te slingeren waardoor ze het vuur werden voor de vele revoluties die er nog zullen komen.

Vakman

Het gecoördineerde produceren begon met de vakman die stedelijk georganiseerd waren in gildes.

Fabriek

De computer was er al al toen de Stoomachine de beweging bood voor Jaquards geprogrammeerde spinnewiel in 1801.

Tot op heden is de Reken-fabriek nog steeds een fabriek met hele lange lopende banden.

User-interface

Het werd pas anders toen de tekstverwerker de pons-machine verving en vooral toen de computer een scherm, een user-interface kreeg.

Hierdoor kon de programmeur real-time feedback krijgen op zijn werk.

Reclame Maken

De tele-communicatie kreeg een boost met het het Internet en wederom een nieuwe de transformatie van tekst naar HTML gaf een boost aan Google die de manipuleerbare zoekmachine uitvond.

De makers van Google snapten vrij snel dat hun product reclamemaken is en dat daar gebruiks-data voor nodig is die alleen aan de bron kon worden gevangen.

De gebruikers van de zoek-machine snappen vaak niet dat het resultaat van het zoeken nauwkeurig is afgestemd op de verkoop-potentie van hun vraag. Die potentie wordt bij opbod verkocht.

Besturen en Sturen van het Brein

Het internet en het grafische user-interface gaven een zet aan de spel-industrie die spoedig 3D en 4D werd omdat vele spelers samen in een nieuwe wereld kunnen spelen die door VR-brillen en wellicht zelfs directe Brein-computer koppeling een Global Brain kunnen worden dat wellicht gekoppeld aan AI gaat meedenken of gaat overnemen, de angst van alle SF-schrijvers zoals Asimov die met I-Robot al nadacht over een Robot-ethiek.

Winner Takes All Market

Er zit een heel klein verschil sussen de beste en nr 2 maar toch krijgt nummer 1 uiteindelijk alles.

Het is een kwestie van volhouden dus van Hulpbronnen.

Als je op veel gebieden nr 1 bent wordt je vanzelf enorm rijk totdat de echte “Challenger” langs komt en het is niet duidelijk wie dat is totdat het er is.

Je kunt wel bedenken wie dat zou moeten zijn maar meestal praat je dan over onmogelijke technologie (Magie?) maar pas op

Niets is onmogelijk als je in Magie gelooft

Magie is een toepassing van Entrainment

Synchronisatie

Fase vergrendeling is ontdekt door Christiaan Huygens die probeerde te verklaren waarom zijn klokken synchroon gingen lopen.

Dat komt omdat ze via de muur hun ritme delen.

Sychronisatie ontstaat overal waar ritmes met alkaar communiceren.

Het is ook het gevolg van het stroomlijnen van processen die daardoor steeds dezelfde Patronen herhalen.

Het is ook de oorzaak van allerlei soorten calamiteiten waarbij een patroon wordt opgestuwd (zeepbellen opblazen totdat ze klappen).

Het eindresultaat van het onderzoek naar samenspel.

De entrainment (verslaving) kan doorbroken worden door het andere (het niet gelijke) wat meestal Kunst wordt genoemd, alhoewel kunstenaar soms ook gewoon het spel meespelen.
De Slinger van Walter Russell gaat van Kracht naar Conditie en weer terug via Samenspel terug naar de Schepper.

Tijdlijn 1740-heden met Slingertijd van 50 jaar

De Europese geschiedenis van 1740 tot heden. Het plaatje komt uit deze PDF.

Tijdlijn -550-2000 met slingertijd 250 jaar.

Hetzelfde plaatje als net maar nu anders weer gegeven waardoor het patroon beter zichtbaar is.

Hierdoor wordt de rol van de verschillende Kondratiev-golven zichtbaar.

De “groene” bouwen Actie-potentie op die via een uitslag van de slinger van Orde naar Wanorde gaan.

Geel laadt het reservoir op wat in de witte fase kan worden gebruikt.

Links staat de Slinger van Walter Russell waarmee is de ontwikkeling van markt heb weergeven in deze blog.
Een combinatie plaatje waarin zowel de 50-jaar als en de 250-jaar frequentie wordt getoond met een referentie (rechtsboven) naar een 50-jaar-technologie plaatje en een aantal markante beelden zoals de Bastille, Goethe, het handgeschakelde telefoon-netwerk, en Henri Ford met zijn T-ford.

Met dit plaatje heb ikmijn belofte waargemaakt n.l. voldoende informatie om 20 jaar vooruit te kijken.

De Kosmische Slinger

De Slinger van Walter Russell .

Het spel van de Cultuur (geel-groen) is het basis-patroon dat het spel van de Technologie (Rood Blauw) “binnen de perken” houdt net als de godin Maat..

Consumeren en produceren moeten elkaar opheffen (voiding).

Dit “spel” is na de Renaissance bewust “uitgezet” door Paolo Sharpi om de macht van de banken die het geld van de rijken beheren te zekeren.

Door de slinger tussen vraag- en aanbod te destabiliseren is de macht van de financiers vergroot.

Terug naar de Cyclus.

Rollen en Spellen van PoC.Ieder wereldbeeld maakt deel uit van drie spellen.

Er is een vijfde wereldbeeld wat eem Kruispunt is. Dat zit hier achter de tekening verborgen.

Het is altijd verborgen.

Ratio en Ego zijn verslavend en elkaars tegendeel.

Daarom roept Orde altijd weerstand op. Je kunt het leven niet regelen. Je kunt het laten gebeuren.

Daarom is de tijdgeest spel en spelen, de Infinite Game.

Zwart en Wit

Het is voormij erg duidelijk dat de vele verschijningen van Thot overal op aarde in alle tijden dezelfde boodschap komt brengen, waarbij het niet luisteren naar de boodschap rampen voorspelt die ook komen.

De bestuurders lappen de boodschap van de profeten consequent aan de laars.

Dat gebeurt nu ook.

Wat te doen?

Ik ontdekte dat ons universum uit twee complementaire delen bestaat die gescheidem zijn door wat men het vacuum noemt.

Ze zijn zictbaar gemaakt in dit beroemde schilderij wat een Alchemistische Allegorie is.

We dromen in de wereld van de twee haakse wielen en zijn wakker in de wereld van de zon.

Onze intuïtie haalt zijn kennis uit de wereld van de maan net als Thot.

Blijf dromen.

Featured

Samen Bewegen en Bewogen worden

Direct naar de samenvatting druk hier.

Samenspel is een Hyperbolic Geometry by M.C.Escher. De horizon zit in de rand.

Deze blog is een vervolg op mijn blog over Sport waarin een PoC-model van de Sport is ontwikkeld.

Dat model wordt nu gebruikt om Samenspel te onderzoeken.

PoC betekent Paths of Change.

PoC is een metapraxis, een abstractie van de praktijk ontwikkeld aan de UCLA (University of Los Angeloes) door een groep wetenschappers o.l.v. Will McWhinney.

Samenspel is een spel met de Emoties die lijken op Golven van de zee en daarom prachtig passen in een Hyperbolische Geometrie die weer past bij het Perspectief van het onafhankelijke Standpunt.

Denken met het Lichaam: Embodiment:

George Lakoff deed onderzoek naar vertalen en ontdekte dat wij denken in metaforen.

Metaforen zijn afbeeldingen tussen twee Belevings-ruimten die als we klein zijn worden verbonden met delen van het lichaam.

De lichaams-metaforen zijn cultuur-onafhankelijk en laten bijv. zien waarom boven belangrijker is dan beneden of waarom vooruit belangrijker is dan achteruit.

Samen Bewegen en Bewogen worden:

Samen Dansen op een Ritme en samen Luisteren naar Nuziek verbindt mensen.

Samenvatting

Samenvatting overslaan druk hier.

Synchronisatie:

0. Introductie: Wat is Synchronisatie ? Gelijksoortige bewegende cyclische systemen gaan zich gelijk gedragen als ze communiceren.

Het geldt voor mensen maar ook voor vuurliegjes.

Mensen die zich samen concentreren op een onderwerp zoals een voetbalwedstrijd synchroniseren.

Synchronisatie is ook de oorzaak van ontploffende economische bubbels.

Het is een oud beproefd instrument om massa’s in een gewenste richting te bewegen. Hitler deed het, Poetin doet het en onze regering ook. Het wordt Nudgen (duwen met kleine duwtjes naar een gewenste situatie) genoemd.

Bio-Mechanica:

1 Inleiding : Bewegingswetenschap in het Engels Biomechanica. is de wetenschap die zich bezighoudt met de Motoriek van het menselijk lichaam.

2 Volgens bewegingswetenschapper Prof. Peter Beek werkt Impliciet leren veel beter dan gestructureerd leren bij het leren van Motorische vaardigheden. Het geldt ook voor het leren van andere vaardigheden maar dat wordt niet gedaan in Nederland. Wel in de VS.

Vitaliteit

3 Vitaliteit is een >4 Dimensioneel concept en een combinatie van Efficiency en Veerkracht.

Veerkracht ( samen met Verbondenheid (Communion) en Potentie (“Rijkdom”) is een variabele van het 4D Panarchie-model dat betrekking heeft op een Ecologie maar eigenlijk op ieder veranderproces.

Vandaar dat het perfect past op PoC.

Vitaliteit kwam naar voren als een voorbeeld van Anti-Fragility ,Systemen die voordeel hebben van Wanorde.

Dit concept is ontwikkeld door Nassim Taleb, die veel aandacht heeft gekregen met zijn boeken over de on-voorspelbaarheid van calamiteiten (Black Swans).

Hier vergat hij de Synchronisatie als verklaring mee te nemen.

Die synchronisatie was niet vergeten door Didier Sonnete.

Hij noemt een Black Swan een Dragon King.

Innovatie Cyclus

Ik heb dit verhaal omgezet in een simpele innovatie-cyclus.

De Emoties hebben een Hyperbolische Geometrie:

4 De geometrie van het Samen Spelen begon met de Geometrie van de Menselijke Relaties van Alan Fiske.

Het samenspel blijkt een Hyperbolische geometrie te hebben, een Geometrie die Roger Penrose aan ons Cyclische Universum geeft en door Escher werd gebruikt om mooie zelf-refererende (fractale) tekeningen te maken.

Perspectief: Horizon, Stand-Punt en Denk-Raam:

Nadat we weten dat de emoties alles rond maken kunnen we m.b.v de Projectieve meetkunde laten zien door welke

ramen” we kijken en de Horizon van ons weten beschouwen.

het Kosmische Pendulum van Walter Russell:

5 Walter Russell kreeg een visioen waarin hij zag dat het Universum op een Metronoom lijkt.

Conclusie

6. Conclusie Seth was een entiteit die werd gechanneld door Jane ~Roberts.

Seth heeft tientallen boeken gedicteerd die bij nader onderzoek de geometrie van het samenspel ondersteunen. Dat geeft hoop.

Samenspel is een spel van de emoties die zijn de uitingen van de vortexen in het lichaam die in India Chakra (“Wiel”) worden genoemd.

Volgens Seth sturen ze de werkelijkheid aan en dat gelooft Roger Penrose ook die inmiddels de Big Bang heeft ingeruild voor een cyclisch universum dat weer prachtig past op de metronoom van Walter Russell die weer prachtig past op het foton die zichzelf vernietigd om weer geboren te kunnen worden.

Licht

In den beginnen was het Licht en het is er nog steeds.

Het stuurt de creativteit die anderen de Heilige Geest noemen.

Platonic Solids
De Platonische vormen zijn het resultaat van het oplossen van de spanning die ontstaat als een bol wordt vervormd.

0 Wat is Synchronisatie?

Christiaan Huigens ontdekte dat klokken die aan dezelfde muur hangen gelijk gaan tikken. Dat geldt ook voor mensen.

Alles wat communiceert, op elkaar lijkt en cyclisch beweegt gaat zich gelijk gedragen.

In 1975 bewees Charles Peskin dat zelfs ongelijke “tikkende” (“bewegende”) systemen synchroniseren.

Onze grootse klok (“de tijdgever”) is de zon. Die bepaalt erg veel aanpassing van ons lichaam en de natuur.Grote klokken bepalen kleine klokken (“overload”).

Deze video geeft een ervaring wat het betekent als een mens wordt opgenomen in een entrainment-omgeving zoals een stadion. Belangrijk zijn de ritmes en de bewegingen.
Dit werkt nog veel beter omdat hier een bepaalde frequentie wordt gedrumd die flow induceert. Dit is hetzelfde als een medicijnman doet in combinatie met gelijksoortige bewegingen.
Hier gebeurt hetzelfde met als effect dat de dansers volledig in trance gaan. Opvallend hier is dat ze ook nog is een simulatie laten zien van het universum waarin alles rondom alles draait.
Nataraja (Shiva) danst de wereld uit het niets. De vier handbewegingen corresponderen met de vier Worldviews van PoC.

Shiva danst op de onwetendheid in de vorm van een dwerg..Let op: de “blauwe” worldview die toont de Trommel van de Wereldklok.
De rechter hand draagt het vuur van de passie.
Terwijl de benen de Weerstand van de Emoties tonen in de vorm van de Olifant.

De gele hand van de Heilige Geest beschermt.
De droom van de Wereldklok van Wolfgang Pauli lijkt op het visioen van Ezechiel. De vier figuren staan ook voor de vier wereldbeelden, die de vier quandranten van de zodiac besturen. De kraai is de boodschapper.
Een geprek is een uitwisseling van trillingen die gaan synchroniseren. Die synchronisatie werkt ook andersom wat betekent dat meerdere mensen (hier twee) zich gelijk gaan gedragen wat een gevoel van grote betrokkenheid geeft. Als je verliefd bent ben je vergrendelt in elkaars fase. In het Engels Entrained.

Brein Synchronisatie

Dedynamiek van de hersenen van de zender en de ontvanger in een gesprek zien er hetzelfde uit. Dat betekent dat ze 100% gesynchroniseerd zijn.
Het zelfde gebeurt bij een grote menigte die zijn aandacht op 1 punt heeft gezet, de wedstrijd. de mensen in het stadion gaan gelijke handelingen uitvoeren dus Samen Bewegen.

Een artiest en de zaal voelen als er sprake is van fasevergrendeling. De zaal wordt een beetje warmer en de akoestiek wordt beter. Het heeft ook te maken met de bewegingen van de dirigent als er sprake is van een muziekopvoering.

Rituelen zijn gemaakt om te Synchroniseren

Mensen hebben behoefte aan een omgeving waarin regelmatig fasevergrendeling plaatsvindt zoals een kerk.

Randalph Collins Interaction Rituals de basis van zijn theorie zijn de onderzoeken van Irving Goffman

Mensen hebben behoefte aan levens-energie.

Die verzamelen ze door te koppelen aan energie-zenders/ die deze energie verzamelen als ze alleen zijn. Groepen van zenders en ontvangers komen 1x per week bij elkaar en worden gestuurd door een ritueel waarin ze synchroniseren.

1 Inleiding

Deze blog is een vervolg op mijn blog over sport.

De daar verzamelde informatie gaat over de prestatie die het lichaam in samenwerking met de geest en het hart kan verrichten maar niet over het hoe.

De biomechanica van het dansen.

Bewegingswetenschap/ Biomechanica

Het lichaam past zich aan aan het Gebruik van het Lichaam.

Het lichaam past zich aan aan het gebruik. Dat geldt ook voor de botten. Bij weinig gebruik “lossen ze op”.

Bewegings-Wetenschap:

De bewegingswetenschap houdt zich daar mee bezig en komt op onderwerpen die niet zo duidelijk zijn als we zelf bewegen maar ons in de weg zitten als we bijvoorbeeld met zijn twee-en proberen te lopen of een geestelijke (bv parkinson) of lichamelijke handicap hebben.

2 Van Expliciet naar Impliciet (Tacit) Leren:

Het grootste deel wat je leert als kind op school wordt weer vergeten.

Dat heeft te maken met de Focus tijdens het Leren.

Alles wat Moet werkt niet.

Laat het Lichaam zelf ontdekken wat het moet onthouden.

Random leren:

Random leren werkt veel beter op de lange termijn omdat men wat wordt geleerd niet vergeet (retentie).Als we naar retentie kijken werkt het huidige systeem helemaal niet. Alles wat wordt geleerd wordt vergeten.

Roger Schank omtdekte dat de emotie die gepaard gaat met het mislukken een hele hoge retentie oplevert m.b.t. de oplossingen die door echte experts of gefingeerde experts hele hoge retentie heeft. Het blijkt verder dat bepaalde denk- of doefouten altijd worden gemaakt voordat men bekwaam wordt.

Leren van de fouten.
Gestructureeerd opleiden werkt slechter dan random opleiden.

Lange termijn Visie Onderwijs

Roger Schank Institute for the Learning Sciences:

In 1998 werd ik tot mijn verbazing gevraagd door Hans Boom van het Ministerie van Onderwijs om een lange termijn visie te schrijven voor het Nederlandse Onderwijs.

k was toen net bij de ABN AMRO verdwenen waar ik me onder meer bezig mocht houden met nieuwe vormen van opleiding.  Dit deden we samen met bijvoorbeeld Arthur Andersen (AA) en Cap Gemini (CG).

AA had zijn R%D in Chicago en CG in Parijs (Innovation).

In Chicago zat ook het Institute for the Learning Sciences waar Roger Schank net de directeur van was. 
Na de opdracht van Hans Boom heb ik Roger opgezocht in Chicago. 

De theorie van Roger is simpel. Je leert van de fouten (“expectatation failures”) die je maakt of van de fouten van anderen. 
Roger bouwde Educational Games (“Simulators”) en de link was snel gelegd naar Lost Boys en een aantal andere innovatoren.
tot mijn grote verbazing gingen heel veel partijen tegenwerken zoals TNO en Wolters Kluwer. Ik vergat het non-invented-here syndroom.

Leren = Samen Exploreren = Collaborative Learning:

Volgens hen is Leren is geprogrammeerd worden (Instructie) terwijl het eigenlijk exploreren is. .

Collaborative Learning

3 Vitaliteit

Vitaliteit is een meerdimensioneel Spanningsveld :
“healthy systems must maintain a Balance of Resilience factors (small, diverse, flexible & densely connected) and Efficiency factors (big, streamlined & powerful) within a Window of Vitality representing optimal network health”.

Vitaliteit = Veerkracht & Efficiency:

Cultuur: Nieuwe spellen maken door te blijven spelen:

Paths of Change gecombieerd in” Games” zijnde een combinatie van 2 wereldbeelden in totaal 6 of 12 combinaties bij heen-en-weer + rollen.

1 Rood-Blauw -> Analytic Game, heen-en-weer Spel van de Westerse Wetenschap (Analyse) en het Bedrijfsleven (Productie volgens regels (Instructie)..

2 Groen-Geel->heen-en-weer-Spel van de Cultuur. Het spel dat nieuwe spellen maakt en Nieuwe Ideen waardeert.

3 Groen-Blauw-> Spel van de Politiek (Wet<->Samenleving.Consensus bereiken over Regels en het communiceren van deze regels aan de samenleving

4 Geel-Rood-> Spel van Innovatie (Idee<->Actie).

Panarchie beschrijft de Cyclus van een Ecologie en van een Mens:

want de mens zelf is een ecologie die bestaat uit heel veel cellen en eencelligen die samen werken om het geheel in balans te houden in de “hogere” ecologie die ook weer deel uitmsskt vsn een ecologie etc.

Panarchy-model waarin drie gekoppelde lagen worden getoond. Het kunnen er veel meer zijn.
Panarchie-model bestaat uit twee cirkels die met- en tegen de klok draaien en lijken op een Moebius-ring(8)..

Combineren Vitaliteit & Panarchie in 1 model

middels het afbeelden op PoC:

In dit plaatje wordt de theorie van Panarchie (rechtsonder) getoond als een snijpunt van twee lijnen die twee dualiteiten doorsnijden.

De dualiteten zijn gelijk vs ongelijk en Onafhankelijk vs Afhankelijk.

Het Ritme van de blauwe kant induceert de entrainment aan de rechterkant die zich toont als de top van een golf (“trend”, “bubbel” die de rode kant op de top van zijn “waarde” brengt die betrekking heeft op de “gemeten” waarde bijv. in de vorm van een koers.

Ondertussen zijn aan de “groene” kant alle hulpbronnen opgebruikt en start er een “wetgevend” proces aan de blauwe (overheid) kant die uiteindelijk de “creatieve” mensen (geel) om een idee vraagt om de “crisis” op te lossen.

Besef dat er in feite geen crisis is maar een “ervaren” crisis veroorzaakt door een verkeerd meetsysteem.

Cyclus:

1.Innovatie veroorzaakt door ongelijke (“creatieve”) geesten resulteert in verhoogde activiteit die wordt versterkt door het door het gelijke veroorzaakte synchronisatie (Bubble, Hype)

2. De waarde wordt verdeeld over het sociale netwerk totdat de waarde op is (uitputting).

Het gebruik van de innovatie wordt omgezet in kennis. die wordt omgezt in inzicht en de cyclus start opnieuw.

4D-model: Panarchie:

4D Model van een Ecologie middels Panarchy theorie gerelateerd aan PoC. Hierin zijn drie variabelen zichtbaar n.l. Verbondenheid (Communiën), Potential (Agency) en Veerkracht(Resilience).

Samenvatting Innovatie-Cyclus:

Durzame innovatie cyclus. Hetzelfde plaatje als boven maar compact en geprojecteerd in de stad van Plato. In het centrum de Levensboom. In het plaatje de 4 processen die van belang zijn waarbij rechts Ma-at als godin van de Maat.

Laat de maatschappij de waarde van de Industrie beoordelen door de producten te gebruiken.

Het gebruik rwordt omgezet in kennis (Gebruiksregels) die indien nodig weer kan worden opgestart maar veel beter

laat de mensen die anders zijn een idee formuleren hoe het beter kan en start weer opnieuw.

Ma at en Thot: De Boom des Levens

bestaat uit vele vertakkingen.

Ma at en Thot laten de Boom des Levens (Ished) in Heliopolis groeien. De boom bevat het nest van de bennu-vogel, de Phoenix (Vuurvogel). Het vuur is de Levens-energie.

4 de Geometrie van de Menselijke Relaties

The four Geometries of Paths of Change
De vier geometrien komen uit het onderzoek van de antropoloog Alan Fiske naar veel voorkomende relatiepatronen op de wereld

Ze stemmen overeen met PoC waardoor het mogelijk is om een geometrie van de sport te maken.
Digital vortex - Royalty-free Abstract Stockfoto
Gekromde lijnen in de vorm van een vortex zijn de snijdende lijnen van vele Points of View in een gekromde ruimte..

Relatiemodel Alan Fiske:

This image has an empty alt attribute; its file name is anti-fragility-plaatjes-fiske-model.jpeg
De relatie met de vier Perspectieven van PoC is aangegeven middels 4 kleuren.

De relatiemodellen zijn ook of eigenlijk (meet)schalen:

Meten is het tranformeren van een Waarneming met de Zintuigen naar de Ordening van het Denken.

Een relatie berust op een vergelijking van de meting van de verhouding tussen twee personen.

The Hierarchy of Scales
Alan Fiskes Model past op de Meet-schalen waarbij Market pricing een Ratio Schaal is die past op de Euclidische meetkunde. Dat betekent dat alles wordt gemeten met dezelfde Maatstok.

Communal Sharing staat voor de Nominal Scale is een opsomming, lijst zonder ordening.

De cyclus.is gelijk aan de Innovatie cyclus zie boven.

Meer weten over schalen druk hier.

De relaties als meetschalen van Alan Fiske. Voorbeelden van Schalen waarbij Groen een Verzameling , blauw een rangordening, geel een verschil en rood een verhouding is.

Nominale schaal -> Communal Sharing:

De onderdelen van de schaal kunnen in iedere willekeurige volgorde worden getoond (Permutatie).

De deelnemers van een CS zijn voor elkaar inzetbaar en inhoudelijk vervangbaar (“functional redundant”).

Een CS is agile (flexibel) omdat iedere structuur via andere combinaties mogelijk is. CS is de basisvorm van de community.

Wiskundig staat de nominale schaal voor het behoud van de identiteit ( s1=s2 ⇔ f(s1) = f(s2), de permutatie groep).

Sportmodel en Geometrie:

Blauw: Authority Ranking (AR) is een Rangorde waarbij de vraag moet worden beantwoord wat groter betekent. Het gaat om Hoger en Lager.

Geel: Equality Matching (EM): De objecten lijken op elkaar maar zijn niet gelijk. Een voorbeeld zijn de n-hoeken.Het gaat om Meer-en Minder.

Rood: MP: Marketpricing Wedstrijd. de Euclidische geometrie gaat om meten met een standaard-meter.Het gaat om afstand. en verhoudingen.

Groen CS: Samenspelen Community Sharing-” Projectieve Geometrie verbinden van lijnen door gedeelde punten.

Wit: Vitaliteit: Speelveld Iedereen is gelijk, het Absoluut Nulpunt.

Linguist Stephen Pinker provides a good overview of three of Fiske’s Relational Models (Dominance = AR, Communal = CS, Reciprocity = EM) in this brief video.

van Perspectief naar Projectie

Projectieve Geometrie is het gevolg van onderzoek in de renaissance naar het perspectief.

.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
De schilder kijkt vanuit een vlakke wereld met zijn oog door een gat naar een gebogen wereld waarbij een deel van de gebogen wereld verborgen is en er 1 punt is waarbij de rechte lijn van de kijker de bol raakt.
Two projections of the same object.
De verhouding tussen twee verschillende Standpunten gericht op het zelfde Object worden beschreven met behulp van de z.g. Cross-Ratio (A,B;C,D)={\frac {AC\cdot BD}{BC\cdot AD}}

Het belangrijkste verschil tussen Euclidische en niet-Euclidische geometrie is dat de eerste een nulpunt heeft.

De (Euclidische) ruimte van de Zintuigen is Plat:

De euclidische meetkunde is de meetkunde van onze werkelijkheid. Ze is 3d maar eigenlijk plat.

We projecteren alles op een plat scherm dat wordt omgeven met een Rand.

De Ruimte van de Emoties is Gebogen (Naar binnen en naar buiten (Up-&-Down)):

De projectieve meetkunde van de emoties en van het samenspel is een gekromde ruimte waarbij de kromming alle kanten op kan gaan.

Eulidean Geometryflat space euclidean triangle
Hyperbolic Geometry space curves outwardhyperbolic triangle
Spherical Geometry and Elliptic Geometry space curves inwardspherical tringle

Hoe zien Gebogen Ruimten er uit?

Volgens Einstein is ons universum gekromd door de zwaartekracht maar het wil niet zeggen dat de ruimte overal gekromd is.

Soms is er helemaal geen massa of is de massa een lichtgolf, die het beste is voor te stellen als lijn die ons oog als ontvanger verbindt met een lichtpunt.

Dat kun je zien in de vergelijking van twee Energie formules n.l. die van Einstein (E=mc**2) en die van Max Planck E=hf waarbij f de frequentie van het licht is.

Volgens Roger Penrose is het Universum plat en kunnen we het beste voorstellen dat we leven op de binnenkant van een enorm grote bol, die daardoor vrijwel vlak lijkt.

Volgens Penrose is Het universum een eindeloze cyclus van Universums die expandeert en implodeert.

Dat stemt overeen met de hele oude Cosmologische theorie uit India.

De Ruimte van Panarchie is de Ruimte van PoC

Volgens Penrose ziet het universum het resultaat van een z.g. conformal (Hoek-behoudende) afbeelding waarbij de horizon (de rand) een vrijwel oneindige verkleining is van het geheel en het geheel op een platte ruimte lijkt.

De tekening van Escher is daar een goed voorbeeld van. Het plaatje in het centrum transformeert zonder dat de hoeken veranderen in een eindeloos kleine rand.

Een verzameling lijnen met punten, een projectieve ruimte is eigenlijk ook een verzameling hoeken en afhankelijk van de kromming wordt het plaatje steeds vager “smooth”).

De Adaptieve Cyclus:

Een video over de “adaptive cycle van panarchy.
De geschiedenis van Panarchy door de ontdekker Holling.

de Geometrie van Panarchy

De geometrie van Panarchie is de geometrie van PoC en kan worden afgebeeld op het model van Fiske.

Hier een visualisatie waarbij de “mens” wordt voogesteld als een balletje:

De vier fasen van de Panarchy Cyclus voorgesteld als een landschap met een rollende bal
De verschillende vlakke en ronde ruimtes in het model van Panarchy gezien vanuit de belevingswereld van een bal.

In een vlakke ruimte kan de bal alle kanten op terwijl de bal in een gebogen wereld vast kan komen te zitten tussen twee heuvels in een dal.

De plaatjes zijn een 2D-metafoor van een N-dimensionale wereld.

Het basis-model van Panarchie is PoC.

De vier stappen of fasen kom je overal tegen.

Levensloop-begeleiding.

Dit model komt uit een regionaal project om de ‘Leide regio Vitaal te maken.

De levensloop van de mens begint en eindigt met een Samenspel tussen zorger (Ouder) en verzorgde (Kind, Bejaarde).

de Levensloop is een Fractal:

Motorische ontwikkeling kind. Een voorbeeld van een cyclus in een cyclus. Dit kan eindeloos doorgaan zowel omhoog als omlaag naar het kleinste van het kleinste de proton.

Voor meer info druk hier.

Een Mens is een Samenspel van vele Levenslopen van vele Organismen:

Het kleinste Organisme is een Chemische reactie die zichzelf steeds weer opheft:

De kleinste loop die er bestaat.

Bestaat er een Cyclus die Rond gaat?

Warom twee cirkels die tegen elkaar in draaien (met- en tegen de klok) niet kunnen samenwerken.

het Atletiek Training model start bij de Geboorte en eindigt bij de Dood:

De Geometrie van Panarchie is die van PoC en dus van het Sportmodel:

Het enige wat je moet doen is de namen van concepten vertalen en een andere naam geven.

De samenhang blijft steeds hetzelfde tot op het kleinste nivo van natuurkunde, het Quantumgebied wat in het Sportmodel op het nivo van het Speelveld zit.

Meer info over Panarchie

2D-model Panarchie en PoC
3D Model Panarchie en Poc..

Het Basis-model van Panarchy en van PoC is een Quaternion )Vierhoek)

Quaternion is een concept van Carl Jung.

Het komt uit de Alchemie en dan weer uit de Logica van Aristoteles.

De vier “kijken” zijn onderling een contradictie.

Onderstaande quaternion over de Natuur die is gebruikt om de theorie van Panarchie vorm te geven.

Boven de beschrijving zie je onder de kleur van de Poc-zienswijze de basis-ruimte waarbij het duidelijk wordt dat het samenspel een ronde ruimte is met de bal boven en het tegendeel van het spel een ronde ruimte is met de bal in het dal.

De ene zit vast en de ander valt bijna.

Standpunt, Horizon, Denk-Raam en Draag-vlak

brown wooden dock

Een schap is een Plank (een 2D-model) waarop we wat we weten netjes neerzetten en waarbij de Horizon de grens is van het nu onbereikbare. 

Schap is Scape in het Engels en de termen Landschap en vriendschap bestaan daar ook waarbij schap soms ship wordt en ook een drijvende plank betekent.

We beschouwen onze buitenwereld door een vierkant Raam (Kader) of tekenen een model op een Vierkant papier.

Het geheel zit tegen het kader aan of zit er zelfs in. kader

Het zijn allemaal 2D vierkanten die soms worden gedragen (staan op) of liggen.

Het punt als sijpunt van lijnen komt ook voor.

Een standpunt is een manier om tegen een betoog aan te kijken,

In 2003 heb ik het Architectuur-congres over dit onderwerp een presentatie gegeven. Het ging vooral over het effect van abstraheren.

Abstraheren heeft als grote probleem dat je moeilijk terug kunt.

Je verliest daardoor de ondergrond waar we eigenlijk met onze voeten op moeten staan.

Plaatje uit de presentatie waarin de invloed van abstractie op het denken wordt getoond waardoor de Territory the Map wordt en we dus de relatie met de werkelijkheid volledig verliezen.

5 De Slinger van Walter Russell:

Het oorspronkelijke document staat hier.

De Amerikaanse Architect Walter Russell kreeg een visioen waarin hem werd uitgelegd dat het Universum een Metronoom is.

Wij tikken als mens met deze grote metronoom mee

Dat bekent dat we als we contacht krijgen met de schepper last krijgen van overload.

De metronoom van Walter Russell.
Het PoC van het model van Walter Russell. De slinger van de metronoom beweegt tussen Desire en Control en krijgt een “zet” van het Potential van de Emoties. De “slinger” vindt zijn rustpunt in de Schepper.
De slinger beweegt heen (expansie) en weer (contractie).De emoties bouwen een Actie Potentieel op wat zich als Impuls ontlaadt.
Zes gekoppelde innovatie slagen.
Van Vakman naar Robot d.m.v. Abstractie.

Door het toepassen van abstractie gaat de productie-cyclus iedere keer een stap omhoog

6 Conclusie

Volgens Seth zijn de Emoties een Oorzaak:

Toen ik deze blog overzag kwam Seth weer naar boven. Seth was een persoonlijkheid die via het medium Jane Roberts communiceerde en erg veel wist over moderne natuurkunde.

Een citaat: ““You usually think, for example, that your feelings about a given event are primarily reactions to the event itself. It seldom occurs to you that the feelings themselves might be primary, and that the particular event was somehow a response to your emotions, rather than the other way around“.

Model Emoties van Nico Frijda.Emoties zijn een Actie-potentieel.

Model van de Emoties van Nico Frijda . De emoties zijn een Action-potential.

Herhaling Modellen:

de Levensloop begint en eindigt

in de Afhankelijke (Emotionele) fase:

Geometrie

De Emoties zijn een Projectieve Ruimte.

The four Geometries of Paths of Change

Innovatie Cyclus

Vitaliteit

Sportmodel + Deugden.

Slinger van Walter Russell gaat van Kracht naar Conditie en weer terug via Samenspel terug naar de Schepper.

This image has an empty alt attribute; its file name is wr-twin-opposing-vortices-2.gif
De Vortex van Walter Russeell.
De (groene) vortex van het Hart bestaat uit vier stappen waarvan de stap van het samenspelen wordt gedeeld.
Het hart chakra bestaat uit twee onderling met een 180 graden gedraaide driehoeken.

Uitvinden, Groeien en Maat Houden.

saint basil s cathedral

Understanding Russia and Vladimir Poetin

Vladislav Surkov, the Puppetmaster of Wladimir Putin:

When you move in all directions without a pattern you are the only person who is pulling all the strings of the Puppets.

What is Wladimir Putin doing?

Is he gone Mad or is he acting out a careful designed Plan or is he controlled by something else?

Push this link to get a `summary with references.

I believe we are facing a fundamental Transformation that Wladimir Putin was aware of and warned for but did not believe.

He was warned for the Big changes that were happening all over the world were a new generation wants to take over control.

His only tool to stop the cry for Freedom is Terror and many of his Dictorial friends all over the world believe him.

He helps them with Weapons, Propaganda, Mindcontrol and his private Wagner army

The name is a reference to the last part of the last Opera of Richard Wagner the Ring of the Nibelungen : Götterdämmerung (push).

We are facing the last battle between Good and Bad in which not one of the opponents will win but the battle will disappear by itself because of the Destruction of both opponents. .

Old myths become reality. Are we facing the repeating of the Battle of the Titans?

What will the Battlefield of the Future look like? Is War a virtual Destruction Competition?

Global Affairs of Russia

are getting Complex because the world ischanging all the time.

The big problem after the Collaps of the Sovjet Union is that the West (US) lost its Enemy and believed that Russia should become part of the US-dominated world. Now Russia is back and is again an enemy that is proving its Power and demanding a place in a Multi-Polar World.

0 Summary with References to Chapters

1 Introduction This blog is about the history of Russia and the Role Wladimir Putin wants to play in this history.

Russia

2. Wladimir Putin is a “child” of The Russian Revolution that was aimed at creating the perfect Collective State .

Stalin became the leader by using Terror and Destruction of all his potential enemies. His method became a standard approach.

The Context of Russia

3. The Russian Steppe connects the Ancient Civilizations of the East and the West Russia was the facilitator of the trade routes,

4. Oswald Spengler’s states in his book the Rise and Fall of Western Civilization that Russia is a civilization in its Infancy.

5. Russia wants to become the Ruler of Eurasia.

Wladimir Putin

6. Wladimir Putin uses Russian Philosophy to make his point. The must Influential philosopher is Wladimir Dugin.

7. Wladimir Putin is supported by Russian Orthodox Religion Putin believes the same things orthodox Christians and Jews ans Islamites believe that the world is controlled by Satan.

8. From the beginning of the Russian revolution Propaganda was used to influence the masses Wladimir the Great (a Viking King) is Putins great example.

9. Putin sees himself as the Rescuer from Evil Enemies highly related with the German Fascists of Hitler who betrayed Stalin.

10. Putin is a Business Developer who like many Autrocratic Leaders fell for the Easy Money available.

Putin is the Capo dei Capi of the network of Utra rich Russians that were facilitated by the friends of Leonid Brezhnev, the master of corruption.

History and Future of Russia

11. The History of Russia starts with the Vikings.

12: Predicting the Future of Russia using Long term Cycles.

The Spirit of the current Time

13. Conclusion

The Great Transformation of Western Civilization

This blog is a part of a long chain of posts that are about the Great Transformation I detected when I found the Kondratiev Cycle and other much Longer Cycles. that converge to the Global Brain, The Noosphere of Vernadsky:

If you want to know more push this link.

Collective Unconscious

The Noosphere is comparable with what Carl Jung (1875-1961) called the Collective Unconscious .

The concept was invented by the Russian scientist Vladimir Vernadsky (1863-1945) and many others like Teilhard de Jardin (1881-1955).

Collective Memory of Future and Past

The Noosphere contains a shared future and a shared past (the Akasha).

It contains the memory of big Catastrophs like the Great Flood.

In her book The Third Reich of Dreams Charlotte Beradt writes about the Jewish Patients of the psychiater she worked with that dreamt about the Concentrationcamps in the future in 1933.

Is the huture visble in the past?

The Future influences the Past

History epeats itself

Quantum Theory predicts that the The future influences the Past and Harmonic theory predicts that the past repeats itself in Cycles giving us the idea that we can look into the Future.

A New Start of the Long Cycle of the Precession

At this monent the very long cycle of the Precession (P(periodicity)=25.000 year) is at its end repeating a new Birth of Civilization.

This always happens with a huge Crisis because a new Birth of collective like a Civilization is Painful.

In my last blog is about the Ecosphere I show that the same pattern of combining Action and Inhinition is Repeating all the time on every scale.

Putin’s New Chief of Staff Claims He Invented the ‘Nooscope’ to Study the Collective Consciousness.

1 Start and Introduction

This blog is about Wladimir Poetin and Russia.

I tried to find an explanation for the immense Cruelty that is embedded in Russian History.

This cruelty is visible in history but also now in the war in Syria and Ukraine both part of ancient Civilisations.

2 The Collective System as Ideal State

It looks that the aim of the Russian Revolution was the Implementation by force of a Collective System instead of giving the Poor Workers a Better Life.

The Aim was much more important than the Method used.

Stalin ruled supported with many Informers who betrayed everybody who was not supporting him.

He also killed everbody who accused him from making Mistakes.

He created a pattern that was never inhibited because those who inhibited were Killed.

Wladimir Putin was trained in the ruthless part of Russion Society the KGB in Eastern Germany.

The Russian Revolution was a Revolution of the Intelectuals

Karl Marx believed that the systen that was created by the Industrial Revolution and taken over by the bourgeois after the French Revolution in 1879 was a system where people were seen as replacable Objects and was not in Balance creating Financial crisises all the time.

The Russian Revolution was a copy of all the revolutions that took place after the French Revolution.

The big difference was that the french revolution was a revolution of the masses caused by a natural crisis (an explosion of a Vulcano in Iceland) that caused a Food crisis in Paris where a King was having Fun while the Russian Revolution was a revoltion of the Intelectuals heavily influenced by the work of Karl Marx who believed in Cycles.

Joseph, the Man of Steel, Killed and Destroyed Everything that Blocked his Way to the Top

3. The Steppes of Eurasia connected the old Civilizations

The Steppe of Eurasia is an Ecoregion (blue) that connects the West to the East.
It was used as a Trading system (“Silk Road”) and therefore also as an Exchange of Knowledge and Inventions.

The Steppe connected the Old States and contained well known Centers of Knowledge like Heliopolis in Egypt that archived in immense Libraries the research of hundreds of Ages of Civilization.

Scyntians: The Great Warriors of the Steppe

The Scyntians are one of the oldest cultures in Europe. They are the descendants of King Targitaus Targitaus is Hercules the son of Dana and Zeus the Leader of the Greek Pantheon or Poseidon the leader of Atlantis.

The Rise and Fall of Atlantis

Atlantis was probably in the Crimea, near Evpatoria, and was washed away by a Tsunami from the eruption of a Vulcano on the Island of Santorini.

A partial view of an 16th century B.C. fresco of boxers from the island of Santorini.
 fresco of boxers from the island of Santorini.

The end of ATLan, The Battle of the Titans

The same Story is described in the Rig Veda.
A model of Atlantis.
The History of Crimea

4. Spengler: the Rise and the Fall of Western Civilisation

Homer: Atlantis was situated in the Crimea

Homer has described the same story about Atlantis with many references to places still existent.

According to Oswold Spengler Russia is at the start of its Rising. Russia’s theme is set by the Steppes where you can never reach the Horizon (Infinity) . Russia is looking for its Boundary exceeding the Limits.

The End of Time: Ragnarok

The Ragnarök (Götterdämmerung in German)is the Viking version of the Apocalyps here visible in the destruction of Berlin at the end of the Second World war now again visible in Syria and Ukraine.

In this blog you will see how the Vikings became the leaders of Russia and have never changed their habits.

Richard Wagner: Götterdämmerung.

This blog contains many Resources you can explore yourself or help you to follow my Analysis.

It is not finished although the conclusion is simple. We are moving into a complete new 25.000 year cycle with the constellation of AQuarius. It is also the end of Pisces, the time of Dualism, the “Battle between “Good” and “Bad”.

The Battle is stopped by the Water of Life of Aquarius.

Violence is Justified when you are Right

It was justified to kill the opponents of the Revolution.
Alan Fiske explains where Violence comes from.

Life of Lenin (Vladimir Ilyich Ulyanov)

Magic and Mysticism in Modern Russia

Julius Evola The Nature Initiatic Experience

Julius Evola is the inpirator of Alexandr Dugin the State Philosopher of current Russia and is also an inpirator of Donald Trump.

Astrology

The Kondratiev Cycle and the Long Cycle of the Precession

Astrology is an ancient science used to navigate on sea and the countryside.

It is also used to predict important Events like the rising of the Nile, the beginning of Spring and the start of Winter.

The Seasons are related by a yearly Cycle but other events take longer time.

The ancient scientists marked the Constellations and connected the constellations with the story of the Human life-cycle.

This story was connected with concepts that were transformed into a human being (the Gods)

St Denis rose window with God at the centre surrounded by the Zodiac

The True Light of the Holy Spirit

The first Gothic Church was created by Abbott Suger who was inspired by Dionysius (Denis) the Areopagite who was inspired by the True Light of the Holy Spirit.
The Christian Church became an Institution modeled on the Roman Empire. The Pope became a Worldly power.
When the Roman Empire was divided the Chuch was divided between many Patriarchs including the Patriarch of Rome.
The many churches started their own Theological line of thought with a big divide bewteen the role of the Father en the Holy Spirit (the Light) who became a leading power in the Greek (and Russian) Orthodox Church.

The Age of the Fish and the Long Count is ended. A new Cycle strarts with Aquarius.

It has been shown that many ancient civilizations had knowledge of what they called the “Great Year” or “Long Count Calendar.They discovered this through observational astronomy. They noticed the almost imperceptible ‘wobble’ of the Earth’s axis as it spins in space.
We are currently on the cusp of the age of Aquarius. Moving into it from the age of Pisces.
The high point of civilization in 11,500BCE is equated to the time of Plato’s Atlantis and is the date at which the Egyptian Sphinx is said to have been built.
Kas Ir Kodėl Pastatė „Göbekli Tepe“- Alternatyvus Vaizdas
Göbekli tepe the “oldest (12.000 BC) Temple found carries the symbol T of Atlantis.This civilization survived a big disaster that forced them to live in the caves of Capadocia.
The Pyramids and the Great Sphinx
The Sphinx is symbolic of the fixed types of the four elements: the body of a bull – Taurus; the feet and tail of a lion – Leo; the wings of the Eagle – Scorpio; a human head – Aquarius.
The Right (Rational) ) Hand carries a Vvessel that represents the Holy Grail (The Heart). The Fishes are flowing in the Milkey Way.
The left Hand (Creative) holds the “Norma Nilotica” it represents the yearly Nile flooding signaled by the starry Water Bearer’s downturned urn in July.

6. Russia want to dominate Eurasia

The Battle-axe culture came from the Steppes of Eurasia and transformed in Russian but also German Culture sharing the same stories and Myths.
Russia became the Torchbearer of the French Revolution and has to become the state at the end-of-time that Carl Marx envisioned. Eussia had to become the “workers” Paradise.

Russia is part of its own Sphere. It has to develop its Essence and position this essence against Western Civilization and especially the US.

About Alexander Dugin

Alexandr Dugin talks about Eurasia the Fusion of China and Russia against the West.
Russia a landbases power while the UK and the US are seabased,

6. Russian Philosophy

What happened after Karl Marx (Heidegger) and what happened before Plato (DIonysis, Apollo and Sybille)

The Slavic Soul

According to Mikhail Bhaktin Dostojevski was the most innovative writer of his time. I believe that Mikhael Bahktin is one of the most innovative philosophers of our time.

Dostojevski was just as Bahktin completely broken by the Goelag Archipel of the Man of Steal Joseph Stalin.

After the Goelag Dosttojevski did not believe in Social Progress as the aim of the Russian Revolution. The world is a place of pain and suffering.

Bahktin believed in a Cycle controlled by the Chronotope (SpaceTime) that always starts with the creation of new Folktale and Myths. We are in the phase of the creation of new Myths.

In this case the movie Starwars based on the Hero’sJourney of Joseph Campbell is a good example.

The great inspirator of Vladimir Putin but also of Mikheal Bahktin. He believes Dostojevski is the expert on the Slavic Soul. Realize that he was heavenly demoralized in the concentration camps of the Sovjets in Siberia.

Fascism

Gnosticism

Berdayev believes in the Spirit that is connected with the Human Soul. His philosophy has a lot to do with Gnosticism.

The Soul Remembers and the Mind Knows

Mysticism: Believe in a Collective Destiny

7. Religion

Russian President Vladimir Putin meets with Patriarch Kirill in February 2020.
Vladimir Putin is a religious man with a mission. He want to save the world from the Devil of US Capitalism. Strangely enough he shares this vision with the US Evangelist movement (the followers of Trump). You can compare Putin to Tsar Nicholas I, who believed that Russian orthodoxy, autocracy, and nationality provided the glue that held the empire together.  

Ratio and Wisdom

Vladimir Solovyov denied Rationalism and returned to the roots of the Christian Faith and of the Greek Orthodox Church, the Gnosis. He believed in Sophia the Greek name for te Egyptian Godess of Harmony and Love Ma’at.

8. Propaganda

In this picture yiu can see that Propaganda is a link between Rukes (Blue) and Social (the party, civilians etc).

Fight Against NAZI’s

The History of Russia

One of the propaganda projects of Stalin was to promote the hero’s in Russian history. In this case Iwan the Terrible by Eisenstein.

King Wladimir the Great

The hero of Wladimir Putin King Wladimir the Great. He, a Viking King, destroyed all the enemies of (Ukranian) Russia and made peace with the Roman Empire started trade and coverted his people with the help of violence to the Orthodox Christian Faith.
Wladimir Putin Putin and Wladimir the Great

9. Putin is the Rescuer of Russia

David Remnick and the historian Steve Kotkin discuss Vladimir Putin and how authoritarian regimes are pushed into misguided foreign wars.

10. Creator of a Capitalist State

John Sawyers was the “second in command” at the time of Tony Blair. /they talked often with Putin:
Putin’s intention was to stabilize tand Revitailize he economy using mainly oil and gas until the “Revolution” took place in Bellarus and Ukraine. Than he realized that he had to return to the “old model”.

Saviour of Russia

Corruption

How the sun of an American Communist became the first Russian Capitalist.

The Future of Russia is in Gods Hands

The west has to accept a Multipolar world in which there a more powers and not only the USA.

Multi-Polarity and Multi-Interpretatation There is no Truth:

The ideology of Wladimir Putin.

11. History of Russia

Kim Veltman Why the Civilisation of Russia comes from the Vikings of Omsk an why Omsk was called Asgard.
Rudolf Laban Space Harmony -The letters of the Alphabet are represented by (geometric) pPatterns movements and sounds. They are the Foundation of the old Cultures on earth. The old cultures give us insight in the ways the State and the cities were Organized. In their organization the Ancientpatterns play an important role.

Link to the pdf-file of the book of Kim Veltman Alphabets of Life. . More info push here

the role of the Trade routes

The Siberian Trade route that turned later into the Trans Trans-Siberian Express.Its main product was and is Tea and Knowledge.
The new railway connection between China and Europe
Instead of Russia China is using Soft power to get an Political influence in Europe.

Russia is a product of the Vikings

The history of the Vikings.
Russia is a result of the expansion of the Viking Empire that got into conflict with Atilla’s Huns that destroyed the Roman Empire and moved the seat to Constantinople that became the seat of the Eeast Othodox Catholic Church that was taken over bij the Arabs (of turkey).
The Vikings settled at Kiev and united so many tribes that they were able to defeat the Emperor of the East Roman Empire in Constantinople. The tribute for this defeat were huge trading arrangements. The king and queens of the Rus where cruel, unreliable and always busy the become rischer and more powerful.
Ukraine is e state of Peasents producing a tremendous amount of food. I has been a victim of the battle many many important big powers like Poland and the Habsburgian empire realted to german speaking gemany ans Austria. In 1917 a new power emerged the Bolsheviks with their Communist Rhetorics.

12. Predicting the Future of Russia using the Kondratiev Cycle

China has the same story as Greece, Norway, Ukraine, and India about an Ancient Civilization (probably Atlantis) here created by Emperor Fu Xi who received his knowlegde from a Turtle (The Sirius constellation) that containted a 3×3 Magic Square called the Lo Shu.

Connecting the 9 points results in a cycle called the Sheng Cycle.

The Sheng cycle can be used to generate a Kondratiev Cycle.

3×3 The Lo Shu in the Middle surrounded with the 4×3 Zodiac was found in Tibet.
Interpersonal Theory explains human interaction and Mental disorders. With this model you can understand the role of Stalin (Paranoid), Nikita Khrushchev (Histrionic) Leonid Brezhnev (Dependent) and Wladimir Putin (Schizoid) as a continuum and Leaders of their Time.

The next leader will be a Spriritual Leader (White).
1907, the year of the Russian Revolution is the top of the Kondratiev cycle of Control (blue).

1960 the year of the Sixties shows a Kondratiev Cycle of Imagination (yellow).

2020 repeats the French Revolution of 1789 with a white deeper layer meaning a move to the center.In this timeframe we will see big Conflicts

Currently we are in the Communion state of the Communion state moving in 2040 to the center of the Center (With) in which always a new World Religion appears.

Dont forget that this coincedes with a new start of the P=25000) Precession Cycle called Aquarius.

The history and Future of Europe

The Spirit of the Time

Mikhael Bahktin developed a theory about genres he related to what he called a Chronotope, a Space-Time (Einstein) that can be interpreted as the state of the collective Unconscious called the Noosphere by his friend Wladimnir Verdansky.

We are intering a new Phase of Myth. This myth is the myth of Star Wars based on the Meta-myth of Joseph Campbell.

The Five Chronotopes of Mikhail Bahktin that will move to the state of Myth comparable with the Greek Culture that started about 5000 BC.
star wars
Timespiral of the history of Europe where Russia connects Eurasia. Around 2000 the cycle has a “choice” to move with or against the clock. Where with the clock is Producing and against the clock is consuming (destructing). This is a “collective” choice.
the Consuming and Producing cycle with Social-Networks and the Human in the center.
What is happening in the Ukraine? This is a very important summary of this blog.

(1) Wladimir Putin has made a big mistake by integrating the the West being the US-way-of-life united against communism.

(2) There are two system-types (a) Landbased (Eurasia) and (b) the Sea-based being the UK-Kingdom with the US and Japan and (c) Europe being the result of the Roman-Empire fused in the Renaissance with Greek culture.

(3) The landbased countries (including Iran, Saudi Arabia) are facing Climate Change and a mostly young populatian that want to be part of US-capitalistic culturecontrolled by High Tech Companies.

A possible Geopolitic model.

The Global Brain can be made by extending AI or by Collaborating with all Forms of life.

Technology Cycle related to the Kondratiev ending with the Global Brain comparable with the Noosphere of Vernadsky.
About the Global Brain of Vernadsky.
The Interregnum is finished and the confusion has to stop by opening the eyes. Russia is violating rules rhat were never established.

The effect of the Climate on the history of Russia

13. Conclusion

Russia is the Largest State on Earth. It has enormous natural resources, particularly oil and natural gas.[26]As of 2021, it was the fifth-largest economy in Europe (nr 1 Germany).

Wladimir Putin is the president of The president of the Russian Federation.

The problem with Wladimir Putin is that the Power of Russia has gone down because of “Mistakes” of his predecessors.

Wladimir is trying to Restore his power by making friends with comparable authoritarian leaders in the World. His major offer is Weapons and Private Soldiers. He tries to Balance his budget also by selling Oil and Gas.

His biggest problem is that the world is Changing.

The position of His “biggest” enemy de Capitalistic US is taken over by his Communistic “friend” China who is turning into a capitalistic state with an Inteligent control system but his plan to do the same failed.

Now Wladimir is proving to his citizens that the cause of his failure is again a version of Nazi-Germany called Ukraine.

He is also playing with Old-fashioned tools like Religion, Magic and Psychology (“fear”).

His scientific friends have (just as Us intelligence) explored the Paranormal and are able to look into the Noosphere. They have also created tools to prolong life and rejuvenate.

What Wladimir Putin is not able of is to influence the Spirals of Time.

He is running out of time hoping for a new more powerful toolset.

Over de Community of Practice

Deze blog bevat een presentatie over de Community of Practice (CoP). Een CoP is een verzameling mensen die Ervaring delen.

Een engelse vertaling van het laatste plaatje waarin de productie- en verkoopcyclus in verband worden gebracht met vier soorten communities . Dit plaatje is gebaseerd op de verander-theorie Paths of Change van Will McWhinney. In dit plaatje zie je vier niveau’s van expansie van het individu (in het centrum) tot de vooruitdraaiende laag waarin kernen ronddraaien. De kern is gebaseerd op Interpersonal Theory.

Opvallend is dat de zuivere Community of Practice niet voorkomt. Dat komt omdat men Kennis (Theorie) en Ervaring (Praktijk) door elkaar haalt.

Een theorie is een versimpeling van de praktijk die op een zodanige wijze is geordend dat de praktijk uit de theorie ontstaat (“uitpakken,unfolding“).

Theorie is een compressie van de praktijk die een expansie van de theorie is.

Om beiden met elkaar in verband te houden kun je dit proces van Ademen het best Fractaal (“Zelfrefererend“) organiseren.

De verwarring ontstaat omdat men de theorie als “dwingende” ervaring ziet.

De Theorie is Foutloos. De gebruikers van de theorie maken fouten die worden veroorzaakt door Tekortkomingen bij de Gebruiker en niet in de theorie.

Doordat de gebruiker volgens de regels werkt en het mislukken van de regels door de gebruiker komt en niet door de regels wordt de theorie niet aangepast en worden de mislukkingen geaccepteerd totdat het Systeem zich volledig Volgens de Regels gedraagt.

Het idee dat de praktijk ondergeschikt is aan de theorie is ontstaan in de Verlichting, een periode die samenvalt met de 18de eeuw.

In die tijd werd de verbeelding (het creatieve) teruggebracht tot de Fantasie en werden de Emoties (die waarderen) gezien als een geestelijk probleem (“hysterie“). Het enige wat telde was de ratio die werd vertaald in logisch redeneren.

In de verlichting ontstond de Conduit metafoor, een model waarbij communicatie een proces is waarbij conduits (objecten, containers) worden uitgewisseld die door iedereen te begrijpen kennis bevatten. Wie deze kennis niet begreep werd als dom (“doof”) bestenpeld.Wie iets niet begreep luisterde niet goed. In die tijd geloofde men dat kennis ver boven de praktijk stond.

Dit in tegenstelling tot de toolmaker-metafoor waarin de mens zijn waarheid toont in zijn handelen (“The Truth of the Pudding is in the Eating“, (Miguel de Cervantes, Don Quixote (1615))).

Er zijn Vier uitspraken over Waarheid mogelijk:

(1) De Waarheid van een theorie is Objectief.

(2) De Waarheid van een theorie is gebaseerd op de Waarneming van dat wat gebeurt (een feit is een gebeurtenis (een geboorte)).

(3) De Waarheid van een theorie is een Mening, een waardering: “If we have Analyzed Judgment, we have solved the problem of Truth” (F.P. Ramsey, Fact and Propositions, 1927). Wat Belangrijke mensen vinden (zoals de Paus of een Hoogleraar) is waar.

(4) De Waarheid van een theorie is het gevolg van een persoonlijk Inzicht. Vaak het resultaat van een waarom-vraag. Wat ik geloof is waar.

De vier kijken op de waarheid  kunnen worden ondergebracht in een vierluik wat door Jung een Quaternio werd genoemd. Een Quaternio bestaat uit twee tegendelen en twee complementen.

Een Inzicht is het gevolg van een uitzicht, een waarneming die in een waargeving resulteert (Waar -> Weer, Beeld, Idee).

De Waarheid is Objectief (context-vrij) en Subjectief (wat anderen er van vinden, context-afhankelijk).

Ervaring is wat de mens al doende in de werkelijkheid als afwijking van zijn eigen theorie, zijn Verwachting (Overtuiging), meemaakt. Ervaring is een PersoonlijkeRreflectie op het persoonlijk handelen.

Een Community of Practice (CoP) lijkt erg veel op het Middeleeuwse Gilde met als groot verschil dat lokatie geen rol meer speelt zodat een Gilde niet meer bij een Stad hoeft te  horen maar in theorie wereldwijd kan opereren.

Door de enorme Schaal die nu optreedt is het vrijwel onmogelijk om een eenduidig definitie voor een gilde te formuleren waardoor er veel communities zijn die min of meer hetzelfde gebied betreffen.

Dit is voor een deel opgelost door de gildes om te zetten in Internationale Standaard/Beroeps Organisaties die zich bezig houden met het ontwikkelen van Normen. Normen zijn theorieen die door een groep mensen worden geaccepteerd.

De belangrijkste factor in een Gilde is het Delen van Fouten waardoor de Theorie van de Gezellen kan worden verbeterd. In de huidige tijd hebben mensen erg veel moeite met het delen van Fouten omdat Fouten maken wordt gezien als Falen.

De werkwijze om een eerste versie van een CoP op te zetten lijkt erg veel op het ontwikkelen van een Expert-Systeem, waarbij de Meesters en Gezellen de Experts zijn en de Fouten (Failures) door de leerlingen worden geleverd.

Aangezien iedereen een leerling is geweest kan iedereen een relatie leggen tussen een veelgemaakte fout en een oplossing van de fout.

In het algemeen maken mensen steeds weer dezelfde fouten als ze met een beroep beginnen behalve als de fout structureel in het ontwerp- en bouwproces is geadresseerd.

Op dit moment bestaan er miljoenen communities die kunnen worden getypeerd door de Menselijke Persoonlijkheid die een combinatie is van Kennis (Wikipedia), Ervaring (Praktijk), Relaties (Sociaal, Facebook) en Creatief (Inzicht, Interesse, Linkedin).

Een Gilde is een productie-systeem. In een product-systeem loopt de Cyclus rechtsom. Linksom gaat het om een consumptie-systeem. Beiden systemen houden elkaar in evenwicht bij het Hart (Communion/Wij).

Wat nu volgt zijn de sheets van de presentatie met toelichting in presentatievorm.

Het Nieuwe Gilde, de Community of Practice:

Persoonlijkheid

Leer Cyclus:

Het Oude Gilde:

Leren van Fouten:

Community of Practice:

Het laatste plaatje voor de samenvatting laat zien dat er twee manieren zijn om de cyclus te doorlopen n.l. met de klok en tegen de klok. De eerste is de productie-cyclus en de tweede is de consumptie-cyclus.

<

About Alchemy and Logic

When thou hast made the Quadrangle Round, Then is all the Secret found”. George Ripley (d. d 1490).

This blog is about Logic, Alchemy and the relationship between Logic and Alchemy.

Ripley, The alchemist knew that History Repeats itself All the Time. That’s why you know when you are full Circle or when the Square is Round.

Alchemy is the old Egyptian Art of Transformation summarized in the Latin expression Solve (break down in separate elementset Coagula (recombined coming back together (coagulating) in a new, higher form)..

Classic Logic is based on the Square of Opposition of Aristotle.

This square was discussed for more than 2000 years. Recently scientists detected that the Square is really a Cube. It misses an extra dimension.

The Square describes  the six oppositions (“dual combinations”) of possibility (“some”, Particular Affirmative), necessity (“all”, Universal Affirmative), not-possibility (“not some”, Particular Negative) and not-necessity (“not all”, Universal Negative).

Geometric Logic is a part of Modal Logic which is a part of Logic.

In Geometric Logic the Linguistic Representations of Logic are mapped to the Graphical Representations of Geometry.

Modal Logic works with the notion that propositions can be mapped to sets of possible worlds.

The idea of possible worlds is attributed to the famous mathematician Gottfried Leibniz (1646-1716), who spoke of possible worlds as ideas in the mind of God and argued that our actually created world must be the best of all possible worlds. Possible worlds play an important role in the explanation of Quantum Mechanics.

Alchemy is based on the Square of the Four Elements. The Four Elements are oppositions. The oppositions of Alchemy are related to the oppositions of the Square of Opposition of Aristotle in an orthogonal model. They form an arc of 90 degrees, which makes Alchemy the complex part (imaginary) of Logic.

In his work De Arte Combinatoria Leibniz developed a general theory of science that was based on a fusion between Alchemy and Logic.

The four Elements of Leibniz
The two Rotated Squares of Leibniz combine the square of logic of Aristotle with the square of Alchemy both based on oppositions of oppositions.

In this blog I will explain Alchemy and Logic and show that Alchemy and Geometric Logic share the same geometry, the Hexagon (the Seal of Solomon), which is a 2D-mapping of the Cube of Space of the Sefer Yetsirah.

Leibniz calculating machine
Drawing of Leibniz’s calculating machine, featured as a folding plate in Miscellanea Berolensia ad incrementum scientiarum (1710), the volume in which he first describes his invention.

About Alchemy

One of the most complicated ancient architectures is the architecture behind Alchemy. The architecture of Alchemy is full of strange concepts and allegories.

Alchemy comes from the Arabic al-khemia meaning the Black Soil of Egypt (or the ((Egyptian) Black Art). Alchemy is the art of transformation.

Alchemy is an ancient science that was practiced all over the world. The most famous teacher was called Hermes Trismegistus in Greece and Thoth in Egypt. The old science of Hermes came back in the Renaissance.

The essence of Alchemy is called REBIS (Res Bina), Double Matter. REBIS is the end product of the alchemical magnum opus or Great Work. It is the Fusion of Spirit and Matter (the Body). Spirit is the Creative Part of the Human.

Double matter is sometimes described as the divine hermaphrodite, a being of both male and female qualities as indicated by the two heads within a single body.

The Great Work is the chemical and personal quest to create Double Matter, the Philosopher’s Stone, Spirit in Matter.

The Stone is the agent of chemical transmutation, and the key ingredient in the creation of the elixir of life, said to heal all diseases, induce longevity and even immortality.

In current Physics  transmutation is proved at room temperature in a proces called Cold Fusion.

In Physics one explanation for the fusion between Quantum Mechanics and Gravity is called the Wheeler Feynman Absorber Theory. In this theory the Future causes the Past and vice-versa. We are always in the Now, the Middle between Past & Future.

The Future and the Past are created by the Intention of the Observer, we call Measurement.

The Philosopher Stone
The Philosopher Stone

The aim of the Great Work is a fusion with the One (the Blazing Star, Saturn, Point) that is divided in the Two (Sun & Moon, Male & Female, Line) and the Four Planets (Square), the 12 (4×4-4) Constellations or more structures based on a power of a power (of a power….)  of 2. The Great Work moves from 2**N, …., Sixteen to Four to Two to One (or from one to two to four) in a Spiraling Spiral Motion.

The One, to which the elements must be reduced, is a little circle in the center of the squared figure (the cross). The cross is the mediator, making peace between the opposition of the planets.

The First Matter is the primordial chaos comparable to what we now call the vacuum, the state of lowest energy. This state contains all possibilities.

It can be looked on as an unorganized state of energy  that is the same for all substances and exists in an invisible state between energy and matter.

The First Matter is the One, the Point in the Middle of the Circle. In current physics a point is called a singularity or a black hole.

Alchemy is about Recombination

Alchemy is about re-combination summarized in the Latin expression Solve (break down in separate elementset Coagula (coming back together (coagulating) in a new, higher form).

Solve and Coagula
Solvite Corpora et Coagulata Spiritus (“dissolve the body and coagulate the spirit”).

Earth (Body) becomes Water (Spirit) by dissolving it in some solvent. Water becomes Air (a moist vapor) by boiling, which further heating turns into Fire (a dry vapor).

Finally Fire becomes Earth by allowing the vapors to condense on a solid material (a stone).

The circulation may repeat if it is done in a reflux condenser, such as the Pelican or kerotakis.

The Pelican is the Symbol of the Heart Chakra the connector between the Upper- and the Lower Triangle of the Body.

According to the early alchemists, the four elements—fire, water, air, and earth—come into existence via the combination of specific qualities, recognized as hot, cold, wet, and dry, being impressed on to the Prime Matter. For example, when hot and dry are impressed on the Prime Matter, we have fire.

(Hot and Cold) and (Wet and Dry) are oppositions. Their fusion is the empty set.

(Hot or Cold) and (Wet or Dry) can be combined -> (Hot, Wet), (Hot, Dry), etc.

The Cold allows substances to get together. The Hot is the power of separation.

Wet things tend to be Flexible (Fluent, Movement, Self, Not-Agency) whereas Dry things are fixed and structured (Agency, Resistance, not-Movement).

When the qualities are changed, the elements themselves are changed. Adding Water to Fire substituting wet for dry; hot and dry becomes hot and wet: steam, or Air.

As you can see in de picture below Hot & Cold and Wet and Dry are Binary Opposites (“lines”) that are voided by the central cross, the point of the Empty Set, The Void (A and not-A -> Empty).

Hot & Dry = Fire, Hot & Wet = Air, Cold & Wet = Water and Cold & Dry = Earth.

There are four types of Trinities the Passion-trinity (Dry, Wet, Warm), the Structure-trinity (Dry, Wet, Cold), the Resistance-trinity  (Warm, Cold, Dry) and the Movement-trinity (Warm, Cold, Wet).

The Square rotates. The wheel of the Square is driven by the four qualities. Wet on the rising side, Hot on the top, Dry on the descending side, and Cold on the bottom.

The start is powerless (Cold). By becoming more flexible (Wet) success and power comes (Heat).  At the top Rigidity (Dry) undermines the system and it falls back to a powerless state.

The Four Triangles
The Four Elements arise out of the Quintessence, The Fifth Element, The Symbol of The Heart Chakra, the Seal of Solomon

The four Elements all share the Triangle of the Holy Trinity. Every Trinity is seen from another perspective.

The two triangels, The Up-triangel and the Down-Triangel, are Opposites that are created out of two triangels that contain two Opposites that are fused. Humans are opposites in opposition.

Humans are FourFold

Humans are part of the Bilateria,  animals with bilateral symmetry.

Humans can be described as a fusion of two mirrored bilateral triangles, the Up-triangel related to the Top of the Body (Mind) and the Bottom-triangel of the lower Body both connected by the Heart. The two triangels and the separate triangels have to be balanced.

The principle of Balancing the two Triangles of Top & Bottom of the Body is represented by the Egyptian Goddess Ma’at who weights the Heart (the connector of Up and Down) of the Dead with her Feather (Nothing).

As you can see the Square of the Cycle of the Four Elements is visible in the picture below. The total picture shows a Hexagram with a Center (The Cross).

The points that are missing in the Square are the top- and the bottom of the two triangels which are the Whole (Up, Heaven) and the not-Whole, Emptiness, the Bottom (Hell).

The Seal of Solomon
The Seal of Solomon

A hexagon is a 2D-projection of a Cube.

The hexagon of Solomon can be transformed into the Cube of Space of the Sefer Yetsirah.

Cube of Space
Cube of Space

The Cube of Space can be transformed into the Tree of Life. The Tree of Life also called the tree of knowledge or world tree  connects heaven and underworld and all forms of creation and is portrayed in various religions and philosophies all over the world.

pilgrim mecca hajj
The Kaaba is the Cube of Space related to Saturn the Point in the Center of all Rotations. The people simulate the Rings of Saturn, the Son of the Sun.

The Spiral of Alchemy is about the Chemical Transformation of the Body by the Conceptual Transformation of the Mind.

The Tree of Life shows the levels/scales (three) and possible paths of the Opus Magnum, the alchemical journey.

About Truths for a Fact and Truths for a Reason

People have always believed in the fundamental character of binary oppositions like Hot & Cold and Wet & Dry are used in Alchemy.

In this part we move to the Field of Logic. In this case Hot/Cold and Wet/Dry transform into Necessary /Not-Necessary and Possible/not-Possible.

Chemical Wedding (Union of Opposites)
Chemical Wedding (Marriage of Opposites)

Oppositions can be divided in:

 1. Digital oppositions, contradictories, contain mutually exclusive terms (Gender (Male/Female)).
 2. Analogue oppositions, antonyms  or contraries: contain terms that are ordered on the same dimension (Temperature (Minimum->Cold/maximum->Hot)).

The doctrine of the square of opposition originated with Aristotle in the fourth century BC and has occurred in logic texts ever since.

The logical square is the result of two questions: Can two things be false together? Can two things be true together?

This gives 4 possibilities: no-no: contradiction (A/O, E/I); no-yes: subcontrariety (I/O); yes-no: contrariety (A/E); yes-yes: subalternation (A/I, E/O) better known as implication (A->B).

The four corners of the square represent the four basic forms of propositions recognized in classical logic:

 1. A propositions, or universal affirmatives take the form: All S are P.
 2. E propositions, or universal negations take the form: No S are P.
 3. I propositions, or particular affirmatives take the form: Some S are P.
 4. O propositions, or particular negations take the form: Some S are not P.

The square of opposition was debated for many reasons for more than two thousand years.

One of the discussions is about the difference between possible and necessary. In the so called Master Argument Diodorus proved that the future is as certain and defined as the past. The essence of logic (necessaty) implies the non-existence of freedom (possibility). X is possible if and only if X is necessary.

The term ‘possible’, in Aristotle’s view, is ambiguous. It has two senses known as one-sided possibility and two-sided possibility (or contingency). Being two-sided possible means being neither impossible nor necessary, and being one-sided possible simply means being not impossible.

Leibniz distinguished between necessary Truths for a Reason, which are true for a reason—i.e, their opposite is a contradiction—and contingent truths, (Truth for a Fact) such as the fact that the president of France is François Hollande. A contingent truth cannot be proved logically or mathematically; it is accidental, or historical (based on facts (events)).

About Geometric Logic and n-dimensional “Squares” of Opposition 

Modal Logic is about the fusion of necessity and possibility, contingency.

Logical Hexagon
Logical Hexagon

In Modal Logic the propositions are modelled in a logical hexagon where:

 1. A is interpreted as necessity: the two propositions must be either simultaneously true or simultaneously false. A is a Proof or Law.
 2. E is interpreted as impossibility. E is an Observation that contradicts the Proof of A.
 3. I is interpreted as possibility:  the truth of the propositions depends on the system of logic being considered . I is an Idea implied by the Proof that Contradicts E.
 4. is interpreted as ‘not necessarily’. O contradicts A.
 5. U