van SamenLeving naar SamenSpeling

Een Samenspeling is een Samenleving waarin gespeeld wordt.

Deze blog gaat ook over ver – anderen.

Direct beginnen met de Samen-vatting druk hier:

In deze blog gebruik ik de twee blogs over Spel en Samenspel om een Voor-Spel-ling te doen voor de komende twintig jaar (2022-2042).

Symmetrie

Ik doe dat door de Symmetrie in de tijd rondom 1889 te analyseren, de tijd van Friedrich Nietsche, Rudolf Steiner en Owen Barfield.

Het is het middelpunt tussen de oude beschavingen gericht op het innerlijk en de nieuwe wereld van de techniek gericht op het uiterlijk van de Zintuigen.

Het leven van Nietsche zat klem tussen twee vergelijkbare massale acties om een Muur te doorbreken in 1789 in Parijs en in 1989 in Berlijn.

Zonne cyclus

Het klimaat volgt een Cyclus met een periodiciteit van 200 jaar.

Calvinistische- en Stalinistische Bourgeois

De revoluties maakten een einde aan de Feodale staat in Frankrijk en de Feodale staat in Oost-Europa en openden daarmee een nieuwe ruimte die in Frankrijk werd ingenomen door de Calvinistische Bourgeoisie en in Oost-Europa en Rusland door de Stalinistische kapitalisten die m.b.v. hun oude corrupte machtsposities oude industrieen voor een prikkie konden opkopen.

In beide gevallen ontsond er een nieuwe vorm van Cultureel Kapitalisme. waarin bijv. liefdadigheid, amusement voorlichting en “objectieve” product verkoop slim worden gecombineerd met als voorbeeld de Postcode Loterij waarbij een “Prijs” eigenlijk een reclame is voor een nieuw product.

Sociologische Analyse van onze Tijd

Deze blog gaat tot de Samenvatting vooral over het werk van de Socioloog Andreas Reckwitz die onze tijd perfect heeft geanalyseerd.

Wilt U dit deel overslaan? druk hier

Op basis van zijn boek heb ik vele zijlijnen geopend en verankerd waardoor deze blog zeer uitgebreid is geworden met als noodzaak om het verhaal ergens weer op te pakken.

Dat staat nu in de Conclusie

Interesse in de oplossing druk hier.

Calamiteiten kun je voorkomen door niet te Standaardiseren

Standaardisatie haalt de variatie weg en maakt daarmee onze wereld kwetsbaar voor onverwachte calamiteiten (“Black Swans“) die meestal snel een andere aanpak nodig hebben dan beschikbaar is.

The Experience Economy

De consument wil veel betalen voor gedenkwaardige ervaringen.

In het boek de Experience Economy adviseert Joseph Pine dat leveranciers veel aandacht moeten geven aan Gedenkwaardige ervaringen bij het proberen, bekijken of gebruiken van hun producten en/of diensten.

Wat gebeurt er als we spelen?

Intensief spelen geeft de meeste ontspanning maar haalt de Focus naar buiten weg.

Het spanningsveld tussen Chaos (Actie en Orde heet Flow.

De Stad als Vrijplaats

Dit plaatje is het resultaat van een onderzoek naar onkwetsbaarheid (Anti-Fragility).

De groene en de gele pijl corresponderen met het wereldbeeld van de Uitvinder Thot en de Matigheid van godin Ma’at die Balans houdt en daarmee het 4D spanningsveld met de Bedrijvigheid en de Regelaars wordt bewaakt waardoor de Stad als Mensen-Ecologie zijn Veerkracht behoudt.

Wat is Cultuur?

Volgens het model van Paths of Change is Cultuur een Spel waarin de Verbeelding (Zelf) en de Samenleving (Wij) proberen om hun Paradox op te heffen.

Het Zelf wil uniek zijn en zich niet conformeren met het algemene belang van de samenleving.

Late Modernity in Crisis

op 9 Augustus vond ik Andreas Reckwitz, een Duitse socioloog die zich bezighoudt met singularity.

Voor een uitgebreide video over zijn werk druk hier .

Algemeen vs Uniek

volgens Emmunuel Kant, de filosoof van de Verlichting, komt het Algemene uit concepten (Begriffe) en het bijzondere uit intuitie (Anschauung).

The Society of Singularities van Andreas Reckwitz:

Singularities zijn bijzondere plekken, rampen, momenten, gebeurtenissen, situaties, een ontmoeting.

Ze genereren een bijzondere meestal diepe emotie en worden daarom vaak doorverteld en soms omgezet in verhalen en zelfs mythes.

Mikhael Bhaktin heeft de verschillende tijdperken getypeerd met een genre.

We naderen een nieuw Mythisch Tijdperk

“Climate change” heeft een Apocalyptisch karakter en heeft veel weg van de Gotterdammerung zeker nu er ook een potentiële wereldoorlog bij is gekomen met een dreiging met kernwapens en lekkende kerncentrales.

In de strijd van de Titans nemen de nieuwe, jonge goden uiteindelijk de macht over.
Gotterdammerung. Walhalla staat in brand.

Cultuur vs Industrie

Onze Maatschappij produceert steeds meer signularities, een meestal kostbaar “cultureel” product dat speciaal en eenmalig wordt geconstrueerd door een speciaal, eenmalig en kostbaar team.

Een Singulariteit heeft een speciaal eigen publiek dat de “voorstelling” wil bijwonen op het moment dat “het” gebeurt en dus niet een paar uur later als “iedereen” het al heeft gezien.

Een PoC-model van de Sport.

De Competitie

Op de markt is er een grote competitie voor aandacht van het grote Publiek.

Die wordt gebruikt om reclame te maken voor nieuwe versies van zichzelf of anderen die fors moeten betalen.

Uniekheid wordt in een Profiel gestopt

Een unieke representatie van een mens wordt een Profiel genoemd.

Een Profiel bepaalt of een persoon aantrekkelijk is voor een ander persoon of zijn of haar product aantrekkelijk is om te ervaren.

Bijzondere gebeurtenissen zoals een uniek etentje op een mooie plek of een mooie vakantie krijgen ook profielen net als films.

Matchen

Die profielen worden gebruikt om de plek te verkopen maar ook om de status te verhogen omdat authenticiteit scoort. Profielen kunnen worden gematched.

Hierdoor kunnen unieke objecten en subjecten bij elkaar worden gebracht mits ze een spanningveld zijn dat vraagt om te worden gefuseerd waardoor het Licht van het enthousiasme vrij komt.

Profielen vormen samen een Flow Systeem

Een flow systeem heeft een fractaal profiel.
Image may contain Plot Universe Space Astronomy and Outer Space
Internet flowsysteem.

Het Ontwikkel-proces van een Singularity

Sinds de de tijd van de lopende band van Ford en Taylor wordt alles gestandaardiseerd en gebonden aan regels die voorspelbaarheid, efficiency en verbetering )innovatie) moeten garanderen.

Het gevolg is dat alles op elkaar gaat lijken.

Tijdsbesteding wordt ingedeeld en gecontroleerd.

Emoties worden geminimaliseerd.

Om de prijs van een commodity te kunnen verhogen moet het product lijken op een uniek (“hand-gemaakt” product.

Het moet zeker niet duidelijk zijn dat het “fake” product toch een standaard product is.

Ondertussen zijn echte fake producten soms weer mooi en uniek “kitsch”).

Het maken van singularity kost veel geld en levert veel geld op als het in handen valt van het publiek.

Het is dus een hoog risico dat alleen kan worden gedragen als er veel sucessen tegenover staan.

We hebben hier te maken met een Winner Takes All markt.

Winner takes All

Apple, Google, Amazon, zijn voorbeelden van extreem grote bedrijven die op het juiste Moment een simpel product hebben gelanceerd (telefoon, catalogus, lijst met contacten) en een vaste fanclub hebben die staat te springen om een nieuw uniek product af te nemen, die zich eindeloos kunnen aanpassen en Miljardairs heeft opgeleverd die hun unieke “hobby’s” (bijv. een Ruimtevlucht, AI) kunnen doorvoeren tot extreme proporties.

De high-tech miljardairs zijn de nieuwe Keizers van onze tijd die veel aan liefdadigheid doen en daar zelfs aan verdienen.

Als je wordt beoordeeld als de Beste krijg je veel meer geld en aandacht als iemand die een klein beetje slechter is.
Het Winner Takes All effect wordt veroorzaakt door het z.g. netwerk-effect. Iedere nieuwe deelnemer van een netwerk verhoogt het aantal mogelijk combinaties.

De participanten verzamelen data die de kwaliteit van de data-verzameling enorm verbeterd en de waarde voor de deelnemer ook.

Toppers

Het is nooit zeker dat het succes ook komt vandaar dat er gespecialiseerde talentvolle mensen nodig zijn en wellicht AI om er een succes van te maken.

Net als topvoetballers worden de talenten voor veel geld verkocht en kunnen ze net zoals Cruijf ook een eigen Mythe gaan dragen.

Het verhaal van de Sigularity laat zien waarom spel, spelen en sport (voetbal, tennis,..) zo dominant aan het worden zijn.

Ze overschaduwen daarmee de industriële productie die nu nog grotendeels materieel is.

Van Materie (Its) naar Informatie (Bits)

De industrie wordt ook virtueel en kan zijn producten via het glasvezel netwerk en later via de Aether met de lichtsnelheid transporteren, combineren en materialiseren (“digitaal “Printen“).

Over de uitvinder van de Digitale Communicatie: Claude Shannon

De slinger van Walter Russell:

De Slinger van Walter Russell laat zien hoe de Variatie samenwerkt.
De Postmoderne markt is het gevolg van eindeloos Abstraheren (Omhoog) van steeds dezelfde Cyclus die een variant is van de PoC-cyclus.

De cyclus wordt dan een Spiraal.
Twee gekoppelde cycli die in tegenovergestelde richting draaien waarbij gezien vanuit het Centrum 0: Wit,
1: het Ordenen Omhoog gaat,
2: Social Omlaag gaat,
3: Re-Action Vooruit en en
4: Creativiteit Achteruit gaat.

De vier wereldbeelden kunnen worden voorgesteld als Vectoren die een schroef=beweging maken loodrecht op het centrum die samen een Cirkel beschrijven.
Een Octonion is een getal dat bestaat uit een combinatie van een reëel getal en drie verschillende onafhankelijke complexe getallen i,j,k, die allemaal als kwadraat -1 hebben en kunnen worden voorgesteld als draaiingen in een 4D-ruimte.

De octonions verklaren alle Wetmatigheden in de Natuurkunde.

Cultural Kapitalism combineert Kapitalisme met Liefdadigheid

Slimme kapitalisten halen de scherpe kantjes van hun producten weg door net als vroeger de filantroop uit te hangen waarna ze het geld van de goede-doelen-stichting in hun eigen zak te steken.

Slavoj Zizek over Cultural Capitalism: kapitalisme is een uitermate slim systeem. Het kan zelfs geld verdienen aan het verkopen van het opheffen van het systeem waarna het weer terug komt. Dit wordt een autopoiesis genoemd, een ststeem dat zichzelf reproduceert.

There is a paradoxical social logic of singularization taking place embracing cultural capitalism, media technologies, life-styles and politics.

Singularity leidt tot Polarisatie

It turns out that as soon as singularizations are the focus of wide-ranging social patterns they tend to asymmetries and polarizations which are characteristic of the late-modern present”.

Arm vs Rijk, Alles gelovend (RTL) vs extreem kritisch (VPRO)en de Intelligente Massa-media lijkend op Big Brother komen nu bij elkaar waarbij een nieuwe Middenklasse wordt gevormd net als in de late sixties (ook 50 jaar geleden).

Produceert de Kunst Uniekheid?

Het Einde van de Kunst van het copieren was het doel van Rene Magitte.

Het Spel van de Singularity:

De analyse van Rechwitz gaat over de uniekheid als fenomeen, die bijvoorbeeld in de kunst ontstond als reactie op de fotografie waarbij het copieren met eigen inbreng veel simpeler werd maar ook op de idiotie van de Markt waarbij een zogenaamd uniek kunstwerk (Duchamps experimenteerde met een wcpot) eindeloos in waarde stijgt omdat er wel weer iemand rijker wordt dan de rijkste en het zich kan veroorloven om een hogere prijs te betalen.

Hier zien we nog twee aspecten (spellen) terugkomen n.l.

Technologie die uniek zijn mogelijk maakt en een

Markt die uniekheid waardeert.

de 6 spellen van Paths of Change die bestaan uit 2-combinaties van complementaire wereldbeelden die passen op de Archetypen van Jung, waarbij ieder spel gekoppeld kan worden aan een ander spel via gedeelde wereldbeelden.

Hierdoor ontstaan heel veel Paden van verandering die uiteindelijk gesloten moeten zijn op een gedeeld wereldbeeld.

Duidelijk mag zijn dat de cyclus letterlijk drijft op het Collectieve Onderbewustzijn, dat sinds de opkomst van de psychoanalyse doordacht wordt gemanipuleerd door zowel marketeers als hun collega’s de politici.

Daarnaast wil het Zelf zich losmaken van het Algemene Wij wat de strijd tussen uniekheid en algemeenheid stimuleert.

Brand Archetypes: Carl Jung Didn't Invent Them. So Who Did? This graphic depicts Carl Jung's theory of the unconscious mind.
De vier archetypen van Jung.

De vier spellen van PoC komen weer terug maar gestuurd door het wereldbeeld dat Will McWhinney terecht Mythic en Carl Jung het Zelf noemde , de bron van de creativiteit, die eigenlijk het oude vernietigd.

We zitten in het vervolg van de opkomst van de bourgeois na de franse revolutie.

Hier speelt het calvinisme als werk-filosofie nog steeds een belangrijke rol.

Daar tegenover werkt de Romantiek die we het best terug kunnen vinden in de theorie van Maslow waarbij de top Zelf-Realisatie is in eerste instantie gebonden is aan de druk om carrière te maken maar bij de jongere generaties als unieke motivatie.

Jongeren willen uniek worden en daar mag het lichaam voor worden aangepast tot aan de gender toe.
De Pyramide van Maslow is het model voor de Universal Rights en past perfect op PoC waardoor het eigenlijk een Culturele cyclus is.

Mensen hebben het Altijd druk: Tijdverspilling:

Hartmut Rosa: Net als het universum expandeert onze leefwereld ook.

Dat komt omdat de noodzaak om te groeien steeds maar weer input vraagt in productie processen die iets nieuws produceren.

Mensen hebben het daarom altijd druk en gebruiken hulpmiddelen om de druk te verminderen die juist weer druk genereren zoals to-do-lijsten.

Het zichzelf bemeten om gezond te leven roept competitie op waardoor men steeds een hogere score wil halen. De horizon verschuift omdat hij met ons mee beweegt.

Om iets te waarderen moeten we het eerst interneren (ons eigen maken, resonantie) en dat kost zoveel tijd dat we wel van alles doen en kopen maar er eigenlijk steeds op de grens van het hebbben blijven hangen.

Kondratiev 5+1×50 jaar:

Ik heb een oud plaatje wat aangepast waaruit nu duidelijk blijkt dat de val van de Berlijnse muur een “herhaling is van de Franse Revolutie, in 1789, die een “mal” opleverde voor vele volgende “revoluties.

Het plaatje staat uitgebreid beschreven in deze PDF.

5×50 en 5x50x50 zijn allemaal frequenties van golven die allemaal een uniek thema hebben wat min of meer een samenvatting is van de 5 “sub-thema’s). In oude tijden werden die thema’s opgehangen aan “goden” zoals Apollo en Dionysus (Vergelijkbaar met Pan)..

Greek God Apollo
Dionysus, de god van het genieten tot aan de extase door middel van de zintuigen en eventueel hulp van allerlei stoffen (drugs, alcohol,..).

De Romantiek: de perfecte reactie op de Verlichting.

Terwijl de stoommachines de rust opeten en er overal spoorlijnen worden aangemeld om weer twee evenwijdige lijnen te trekken die elkaar snijden in de horizon komen de dichters in opstand en en geven het kind en de natuur een belangrijke plek in de beleving van de bourgeois die de echte Amor weer willen leren kennen.

Ondertussen knutselt Ford al aan zijn T-ford en bedenkt met Taylor nog slimmere manieren om de handelingen van de arbeiders efficiënt in te zetten.

Onder de middenklasse ontstaat de arbeidersklasse die Karl Marx een bewijs levert voor zijn theorie dat de toekomst voorspelbaar is.

1989 De Val van de Muur in Berlijn als Referentiepunt in de geschiedenis:

De Chinese sheng cyclus in PoC-formaat kan worden gemaakt door de punten van het vierkant van PoC met een lijn te verbinden en het Kruispunt in het midden wit te maken waardoor er een Pentagram ontstaat.

Friedrich Nietsche

Friedrich Nietsche durfde het aan om de fundamenten van de Europese beschaving die vooral uit het christendom kwamen ter discussie te stellen en zocht te vroeg naar nieuwe fundamenten die hij vond in het oplossen van de spanning tussen de Ratio van de Verlichting en de Zintuigen van de Romantiek en de behoefte van het Zelf naar Uniekheid in tegenstelling van de Krachten die uit het Onderbewustzijn van de Massa opborrelen.

Dat laatste zag hij gebeuren bij opvoeringen van de muziek van zijn vriend Wagner met wie hij de interesse voor de tragedie deelde.

Nietsche zijn vader is predikant die In zijn studietijd (hij studeert theologie) overlijdt aan een hersenziekte waar hij ook aan denkt te leiden.

Schopenhauer zet hen op het pad van het Lijden en Wagner op her pad van de Griekse tragedie en Entrainment van een collectief door imponerende muziek.

Nietsche onderzoekt de Wil en de behoefte van de mens om Boven zichzelf uit te stijgen.

Hij probeert de Meester-Slaaf-relatie en Zelf-en-Ego en (Apollo (Ratio) -Dionysis (Passie)) te verenigen waarna hij in 1889 kranzinig wordt opgenomen en bij zijn zuster thuis die zijn werk in handen geeft van de Nazi’s die de Ubermensch adoreren.

de Stoom-machine is een model van de Mens

Het tijdperk van de Franse Revolutie wordt de Verlichting genoemd omdat de “ratio” de overhand kreeg.

Die moest de macht overnemen van de Fantasie en de niet te temmen Emoties die de seksuele behoefte opriepen.

Het was het einde van de Feudale staat waarin een nieuwe middenklasse (de “bourgeois”de macht overnamen en het werk gingen besturen met machines aangedreven door een Stoommachine, die door de 1e psychoanalyticus Sigmund Freud als model van de mens werd gebruikt.

Mensen moeten “stoom afblazen als de druk te hoog wordt.

The Age of the Self

Hoe Sigmund Freud en zijn familie de Marketing van het Kapitalisme fundeerde.

Thermo- en Quantum Mechanica

De stoomachine gaf ook aanzet tot de thermodynamica die via de statistische mechanica de Quantum mechanica opriep.

Reken-Fabriek

De stoom gedreven fabriek gaf ook het model voor de computer. die het denken mechaniseert iets waar Kant een aanzet toe gaf.

Steaming Days

Technologie streeft naar een Collectief Brein:

De volgende stap in de technologie is “Global Brain”.

Dit gaat veel verder dan Ai wat een toepassing is van de statistiek die nog steeds alleen maar kan werken als er een voorbeeld wordt gegeven.

Een Global brain gaat verder dan een octopus.

Het is een Artificial Organisme wat meer overzicht heeft dan alle mensen bij elkaar,

Wat is Post-modernisme?

Het postmodernisme is met name een reactie op de gruwelen van de 2e wereldoorlog. Men heeft het geloof in de waarheid en het goede verloren en ziet alles als context-bepaald.

In de chronotope van Bahktin is het de eindtijd waarin cycnisme de hoofdrol speelt totdat iedereen zijn masker afdoet en het carnaval weer mag beginnen.

Scenario Archetypes

De relatie tussen Jungs archetypes en Toekomst scenario’s.

Hamermas: Van Verticaal naar Horizontaal naar Infrastructuur.

De lijnen van Boven naar Bebeden worden meer horizontaal waarbij in eerste instantie de kritische massa zich kon ontwikkelen en invloed kon krijgen totdat de media compact werden en zich transformeerden in commerciële beinvloedings-systemen.

Samenvatting

Overslaan samenvatting druk hier.

Wat is cultuur? : het omgaan met het spanningsveld tussen zelf en samen.

In november 1989 viel de Berlijnse muur.

Deze gebeurtenis wordt door Sociologen gezien als het begin van het Post Moderne tijdperk.

Het Postmoderne Tijdperk

In 1789 vindt de Franse revolutie plaats precies 200 jaar voor de val van muur.

200 jaar is 4x de Periode van de Kondratief cyclus.

De kondratief bestaat uit 4 cycli vernoemd naar de seizoenen met een 5e seizoen die in de VS Indian Summer werd genoemd en in alle culturen voorkomt.

De 5e stap zit tussen de eerste 2 en de laatste twee in en is eigenlijk het Centrum van de rotatie.

In het midden (het centrum) in 1889 wordt Friedrich Nietsche, enorm beinvloedt is door zijn vriend Wagner, krankzinnig en overlijd waarna zijn zuster er voor zorgt dat zijn werk in handen valt van Adolf Hitler die zijn concept van de Übermensch overneemt.

Vanaf 1789, het eind van het feodale tijdperk, is de mensheid op zoek naar een ander Samenwerkings-model.

Ondertussen worden er steeds weer oude feodale staten (Rusland, Turkije,..) tot leven gewekt door oude mannen die erg goed zijn in het manipuleren van hun omgeving en het oproepen van de Macht van de Massa.

Welk Patroon wordt er herhaalt?

Het oudste patroon kun je vinden in het werk van Wagner, de Ring van de Nibelungen.

de Strijd tussen het Oude en het Nieuwe Geloof

Het gaat om de strijd tussen de oude en de nieuwe goden vergelijkbaar met wat wij een Paradigma-draai noemen.

Deze strijd wordt in alle oude en nieuwe mythes overal op de wereld genoemd in combinatie met een redder die uit de ruimte of de Zee komt (Ioannes).

Ioannes met het water van de Melkweg en de constellatie van de Arend (sterrebeeld Aquila, de Valk van Horus ).

Maakbaarheid

Wat is Post-modernisme? Is het mogelijk om een en een samenleving, een cultuur te “maken”?, gaat het vanzelf: of is er een patroon te herkennen.

De maakbaarheid van de samenleving staat ter discussie maar er zijn inmiddels ook grootschalige manipulatie-instrumenten aan het ontstaan zoals China die de big-brother-staat concreet maken.

van Massa Productie naar Massa Media

De massa-media die zijn gegroeid in de tijd van van de zelf-expressie van de “sixties” zijn door het Internet op het nivo van infrastructuur zijn gekomen die is aangewend door een aantal “slimme” ondernemers, die eerst alleen reclame verkochten, om de massa te beïnvloeden wat nu ook fors gebeurt.

Cultureel Kapitalisme

De massa wordt steeds weer “ingepakt”. Het “slechte” van het kapitalisme wordt gekoppeld aan goede doelen.

De filosoof Slavoj Zizek kan hierover met veel humor vertellen.

Velen vermoeden een samenzwering van het groot kapitaal.

het Spel van de Cultuur

is met vijf andere spellen verbonden waarbij de Technologie, de politiek die de technologie gebruikt om te manipuleren en en de markt, de steeds groter invloed krijgt in de politiek een grote rol spelen.

Tijd

Mensen hebben het druk omdat er steeds iets nieuw moet worden gemaakt en de concurrentie steeds weer een stap verder is dan men dacht.

De tijdgeest doet haar werk en de Waterman, al voorzien door Nietsche, is gekomen.

Will Love Steer the Stars?

Voorspellen

Deze blog is ontstaan en dat is te merken aan het Zig-zag patroon van de inhoud.

Die begon eigenlijk met een uitgebreide beschrijving van een aanpak om de toekomst te voorspellen inclusief een link naar een PDF over Cycli

Einde Samenvatting.

Naar de Conclusie.

Hoe kun je de Toekomst Voorspellen?

De Precessie-cyclus duurt 25.000 jaar:

1 Je kunt een een lange termijn cyclus heel goed gebruiken om de toekomst te voorspellen door achteruit in de tijd te gaan.

De langst bekende cyclus de precessie-cyclus is heel oud en al heel lang bekend wat er op duidt dat mensen al heel lang naar de sterren kijken en verbanden zoeken.

De sterrenkijkers werden in Perzie Magi genoemd.

Tijd-bewaarders

De magi waren de Bewaarders van de Tijd.

Ze moesten aangeven wanneer een bepaalde periode (bijv. de lente) ging beginnen om de noodzakelijk acties (bijv. zaaien) te ondernemen. Ze gebruikten ook het wat wij nu het collectief-onderbewuste noemen om via individuele dromen of collectieve trances vooruit te kijken. Dat kan nu nog steeds.

Kalenders

De magi waren ook verantwoordelijk voor de kalender.

De kalender gaf erg veel afstemmingsproblemen omdat bijv. de zon-en-maan-cyclus niet synchroon lopen waardoor men op zoek moest gaan naar een GGD (Grootste gemenen deler) die in erste instantie werd gevonden in de 60.

Hierdoor werden 5 dagen per jaar gemist die aan het eind van het jaar werden toegevoegd.

Persia's great magian on a relief from Persepolis
Persia’s great magian on a relief from Persepolis

De magi vonden erg veel verbanden die overal werden aangebracht totdat in de bijbel aan toe.

Er zitten ook verbanden in de verbanden.die ook onderdeel zijn van de moderne natuur- en wiskunde.

De precessie (25.000 jaar) die trouwens voor wat betreft de jaarlijkse Zodiac achteruit loopt gaat weer helemaal opnieuw beginnen met de Waterman , een situatie waar men al lang naar heeft uitgekeken en voor heeft gewaarschuwd.

Waterman een nieuw Begin met een enorme Omkering:

De Waterman duidt op een complete omkering die aan het einde van de tweede post duidelijk was.

Het nieuwe spel is het spel dat spellen maakt getrokken door de Fool, de eerste kaart in de Tarot,

De Kondratief Cyclus is een Economische cyclus:

2 De bekendste golf is de kondratief. Die duurt maar 50 jaar. Er passen er 500 in een Precessie en 500/12= 42 in een Zodiac-teken. De Kondratief past perfect op de spellen (“games”) van Paths of Change.

de Waterman is het spel van de Cultuur wat het spel van Technologie gaat vervangen. Dat is vastgelopen in de digitalisering.

De ode kaart van de Tarot, de niksnut.
Niks is het eigenlijk nul of nog beter niks in de zin van de lege verzameling (Niets)
De niksnut heeft de verbeelding van een kind die nog niet is beïnvloedt door het denken van de ouderen.
Die kunnen niet meer spelen laat staan nieuwe spelen bedenken en uitproberen.
De eerste stap van de tijd van de Waterman wordt de Golden Age genoemd.

12 PoC-Spellen -> 12 Tekens in de Zodiac

De spellen van PoC corresponderen met de 12 “tekens” van de Zodiac die in 25.920 jaar /12= 2160 jaar ronddraaien.

De precessie draait rondom de poolster die per cyclus verandert. De huidige poolster, Polaris verbonden aan Moeder Maria (“Stella Maris”). De volgende ster is Vega en de vorige was Draco (Draak).

in Egypte werd de geheime naam van de Pharao (de Osiris naam) gekoppeld aan de poolster toen Draco (de Valk).
precession of the equinoxes
De vorige poolster was Thuban  ثعبان stond in Draco (de Draak)

Kondratieff is de Cyclus van de Technologie

Een meer bekende cyclus is die van Kondratieff die 50 jaar duurt wat neerkomt op 43 rondjes voor een complete precessie-cyclus.

Waterman past op het Spel van de Cultuur waardoor het vermoedelijk een tijdperk van de Kunstenaars is.

Die zijn hard nodig om de vastgelopen digitale technologie weer op het pad te zetten.

Als we dat niet doen verdwijnt de mensheid in zijn eigen gemaakte Virtuele wereld.

Harmonie der Spheren

Korte cycli worden gedragen door langere cycli.

Het verband is “harmonisch” wat betekent dat de cycli vergelijkbaar zijn met muziek (“harmonie-der-spheren”) en fungeren als boventonen.

De golf kan worden ingedeeld in 5 stadia waarvan de 5e (wit) staat voor het kruispunt van de vier.hoeken van het vierkant dat kan worden getypeerd met de vier wereldbeelden van PoC die kunnen worden beschreven door twee variabelen Communion en Agency uit de Interpersonal Theory die ook wel Yin en Yang en Vrouwelijk en Mannelijk worden genoemd. .

De cyclus van PoC geprojecteerd op de Chinese Sheng-cyclus.
Poc geprojecteerd op de Sheng Cyclus. De 5 komt uit het kruispunt van het vierkant van de 4.
Harmonische theorie.

De verhouding tussen alle cycli is bekend en kan worden aangewend om een “stap omhoog” of een andere kant op te gaan(vooruit, achteruit, omhoog en omlaag).

De stadia van de cycli kunen worden verdeeld middels PoC of een oudere indeling gebaseerd op de vier of vijf) elementen.

Triple Goddess:

De kijk op de geschiedenis van de laatste cyclus is een kijk met het Mannelijk Oog van de Zon, die nu erg in de war is.

De komende cyclus wordt de tijd van de Godin die het complement is van de Ratio.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het complement van de ratio niet de chaos is maar eerder het “laten gaan”, vergelijkbaar met het Chinese Woe Wei, het Niet Handelen, het handelen op het juiste moment.

De maan werd verbonden met het vrouwelijke en de zon met het mannelijke.

De godin van de drievoudige zichtbare maancyclus (29,530 588  ) is de Godin van de 3-eenheid.

In de periode van jagers en zoekers en was ze de Sjamaan, (iemand met Paranomale gaven) het complement van de “bestuurder”.

De ervaring van de sjamanen werd opgehangen aan de Maan en de triple goddess.

Babylon Ishtar (Venus).
India, Lalita, She who plays.

From the fivefold Shakti comes creation and from the fourfold Fire dissolution. The sexual union of five Shaktis and four Fires causes the chakra to evolve” (Yogini Hridaya (Heart of the Yogini Tantra)

Sacred Numbers

Op basis van de geometrie van de n-hoeken in j dimensies kunnen allerlei harmonische patronen worden ontwikkeld zoals de gulden snede die nu ook worden gebruikt op de beurs voor het voorspellen van tijdreeksen.

Cyclisch Denken:

Een artikel uit 2008 waarin ik uitleg hoe je de toekomst kunt voorspellen m.b.v cyclische patronen.

Conclusie

Samenvatting Conclusie

Hermes en Plato

De Renaissance bracht de oude kennis uit Egypte verbonden aan Hermes Trismegistus ,ook wel Thot genoemd, weer terug.

In combinatie met de oude werken van Plato ontstond er een opleving en hergebruik van oude kennis.

Paolo Sharpi draait alles weer terug

Deze kennis kwam de Katholieke kerk en de Handelaren en Financiers uit Venetie en Amsterdam niet uit zodat ze rond 1600 gecoördineerd door Paolo Sharpi . een complete omkering in het materiaal werd bewerkstelligd waarbij hij de nadruk legde op de zintuigen en “praktisch” handelen.

De Socratische aanpak van Plato waarin er gaande weg een gedeeld inzicht ontstaat werd vervangen door het simpele idee dat alles we je Ziet bestaat.

De deugden werden aangwend als toetsingsmiddel (Normen) om de gelovigen te kunnen bestraffen.

Discipline gekoppeld aan het Stimulus Response-model werd de norm.

Sharpi kocht hiertoe vele beroende “denkers” om en richtte zich vooral op Gottfried Wilhelm Leibniz, overduidelijk de “slimste” van zijn tijd en een kenner van de Alchemie.

Cube of Space
De kubus van de Alchemie.

Revoluties en Industrialisatie

In 1789 barstte de bom in Parijs en kwam het volk in opstand dat door de bourgeoisie in de fabrieken in werd gestuurd wat in 1900 weer in opstand kwam wat de grote democratien liet ontstaan waardoor de elite op slimme wijze de macht liet behouden. De burger mocht kiezen maar niet meepraten.

Slim Kapitalisme

Nu hebben de kapitalisten nog steeds de macht in handen en wordt hun techniek steeds slimmer.

Het volk wordt in een kunstmatige wereld bezig gehouden.

Rampen

Ondertussen heeft de industrie het klimaat zodanig verpest dat het voorbestaan van de aarde aan de orde is.

De oplossing zit in de boodschap van Thot.

Einde Samenvatting Conclusie

Terug naar het begin druk hier

Vervolg

Friedrich Nietsche

Het begon met een onderzoek naar de Toekomst van de Sport wat eigenlijk een perfecte introductie bleek te zijn in de wereld van de Singularity, waarin alles uniek moet zijn.

De singularity gaf inzicht in de rol van de val van de Berlijnse muur in 1989 die weer inzicht gaf in het midden tussen de twee Revoluties van de Massa‘s in 1789 (Franse revolutie) , en 1889, die het einde van het leven van Friedrich Nietsche bepaalde die als zoon van een dominee op zoek was naar de waarheid achter de Bijbel en onbedoeld het thema bood voor de 2e wereldoorlog n.l. de Übermensch.

Hermes Trismegistus

De waarheid achter de Christelijke Bijbel, de Nag Hammadi vond men uiteindelijk in1945.

De dode-zee-rollen gingen terug naar Hermes Trismegistos , de Egyptische Thot, die net als Oannis een Wereldleraar was uit de tijd van Atlantis.

Hermes gaf het Licht aan de Renaissance, die vastliep op de terugkeer van Ahriman in wat nu de Verlichting wordt genoemd.

Ubermensch

De Ubermensch gaf ook ook voedsel aan de gedachtenspinsels van de Rijkste mens allertijden John Davison  Rockefeller (1839-1937)die de suprematie van het Blanke Ras met heel veel geld ondersteunde en daarmee ook een zet gaf aan de Biochemie die nu nog steeds denkt dat de evolutie van leven wordt bestuurd door het DNA en zich nu bezighoudt met het verbeteren van alles zonder te weten wat er verbeterd moet worden.

Plato’s Deugden

Dit plaatje is een fusie tussen een werkelijk bewijsbaar model van de sport en een navolgbaar model van Plato die zelf worstelaar was, een mooie sport voor een filosoof, die een hele oude traditie droeg die hij in Egypte op het kruispunt van de zijderoute had ontvangen in de stad van de Zon Heliopolis.

Het plaatje bevat de oude Deugden later door de Christelijke filosofen opgepoetst met Geloof, Hoop en Liefde.

De Heteroglossia van Michael Bahktin

Mikhael Bhaktin heeft de verschillende tijdperken getypeerd met een genre. 

Onze tijd is de tijd van het Postmodernisme,dat de waarheid heeft afgezworen en alles ter discussie stelt totdat de het licht weer gaat schijnen.

Dat licht kwam van Joseph Campbell, die de roeping in kaart bracht.

Hij gaf ons met de meta-mythe het thema voor het grootste epos van onze tijd Star Wars.

De mens wil de aarde verlaten en de fysieke ruimte in, die uiteindelijk van binnen blijkt te zijn.

Overzicht van de Europese geschiedenis van -550 bc tot heden.

550 BC was de tijd van de Grote Transformatie, de tijd waarin vier grote stromingen ontstonden in China, India, het Midden Oosten en Griekenland, die allemaal via de zijderoutes intensief contact hadden in Egypte.

Mitra

Mitra

Het christendom kwam in Rome door keizer Constantijn, die zijn soldaten niet kon missen, die allemaal geloofden in Mitra, die de Stier versloeg, een overduidelijk indicatie over het astrologische tijdperk waarin deze stroming begon.

Mitra kwam uit de tijd dat alle religies nog samen waren (voor de toren van Babel) en zich baseerden op de inzichten van de mensen die direct met de goden konden converseren, de mensen (sjamaan) met een “paranormaal” talent.

This image has an empty alt attribute; its file name is Fludd%20Temple%20of%20Music.jpg
Robert Fludd, The Temple of Music. De tempel bevat alles wat er te weten was van de Harmonie der Spheren.

Robert Flud is een van de laatste Alchemisten van de Renaissance en de bouwer van de Temple of Music voor het werk van William Shakespeare die eigenlijk Roger Bacon was.

Robert Flud kwam steeds weer terug in de Dromen van Wolfgang Pauli, de co-uitvinder van de Quantum Mechanica die ze aan de Magus Carl Jung voorlegde voor uitleg.

Het Einde van de Renaissance kwam uit Venetie

Venetie was samen met Amsterdam de financier van Europa en had ook daardoor ook de Paus in handen waardoor men middels de religie de macht kon uitoefenen.

De terugkeer van de oude kennis uit Egypte in de vorm van de Alchemie van Thot (die in feite gaat over psychologie) en de terugkeer van de boeken van Plato met de dialogen met Scorates brachten de inhoudelijke macht van de bankiers in groot gevaar waardoor men een gecontroleerde actie starte om de in de renaissance vergaarde kennis en ervaring te torpederen.

Dit alles in de vorm van een nieuwe filosofie die slim werd verkocht door bekende denkers te sponsoren.

Deze actie werd geleid door Paolo Sharpi .

Zijn grootste vijand was de filosoof/wiskundige Leibniz, die Alchemie en logica had verenigd.

Het doel was om de Zintuigen te pronoveren als het ultieme instrument van de mens.

Man knows that there are no truths, only opinions, all of which are just as good as the other“.

Do not follow opinion that wears the title of truth, but rather opinion that wears the title of pleasure or Usefulness.” 

Taal

Volgens de recente overleden Kim Veltman is onze taal niet ontstaan maar ontworpen.

Creatieve technologie

De Magi ontwikkelden de Zairja een middel om concepten te combineren. Ze gebruiten daarvoor de taal maar ze wisten dat de taal was gemaakt met behulp van de contradictie.

De basis concepten zijn de basis van de Zodiac, die bestaat uit de vier elementen, die weer bestaat uit twee concepten, die elkaars tegendeel zijn (Yin, Yang).

Volgens Leibniz is de combinatoriek de basisvorm van de Wiskunde.

Eigenlijk is alles een combinatie van combinaties.

Communicatie Technologie

Onthouden-> Copieren-> Vermenigvuldigen

Boek

De Renaissance begon met de uitvinding van de boekdrukkunst waardoor het handmatige copieren van de oude manuscripten door monniken verleden tijd werd.

Voor die tijd werd alles uit het hoofd geleerd.

Daar gebruikte men een Geheugen-palijs voor.

Het boek gaf alle ketters de gelegenheid om hun bedenksel de wereld in te slingeren waardoor ze het vuur werden voor de vele revoluties die er nog zullen komen.

Vakman

Het gecoördineerde produceren begon met de vakman die stedelijk georganiseerd waren in gildes.

Fabriek

De computer was er al al toen de Stoomachine de beweging bood voor Jaquards geprogrammeerde spinnewiel in 1801.

Tot op heden is de Reken-fabriek nog steeds een fabriek met hele lange lopende banden.

User-interface

Het werd pas anders toen de tekstverwerker de pons-machine verving en vooral toen de computer een scherm, een user-interface kreeg.

Hierdoor kon de programmeur real-time feedback krijgen op zijn werk.

Reclame Maken

De tele-communicatie kreeg een boost met het het Internet en wederom een nieuwe de transformatie van tekst naar HTML gaf een boost aan Google die de manipuleerbare zoekmachine uitvond.

De makers van Google snapten vrij snel dat hun product reclamemaken is en dat daar gebruiks-data voor nodig is die alleen aan de bron kon worden gevangen.

De gebruikers van de zoek-machine snappen vaak niet dat het resultaat van het zoeken nauwkeurig is afgestemd op de verkoop-potentie van hun vraag. Die potentie wordt bij opbod verkocht.

Besturen en Sturen van het Brein

Het internet en het grafische user-interface gaven een zet aan de spel-industrie die spoedig 3D en 4D werd omdat vele spelers samen in een nieuwe wereld kunnen spelen die door VR-brillen en wellicht zelfs directe Brein-computer koppeling een Global Brain kunnen worden dat wellicht gekoppeld aan AI gaat meedenken of gaat overnemen, de angst van alle SF-schrijvers zoals Asimov die met I-Robot al nadacht over een Robot-ethiek.

Winner Takes All Market

Er zit een heel klein verschil sussen de beste en nr 2 maar toch krijgt nummer 1 uiteindelijk alles.

Het is een kwestie van volhouden dus van Hulpbronnen.

Als je op veel gebieden nr 1 bent wordt je vanzelf enorm rijk totdat de echte “Challenger” langs komt en het is niet duidelijk wie dat is totdat het er is.

Je kunt wel bedenken wie dat zou moeten zijn maar meestal praat je dan over onmogelijke technologie (Magie?) maar pas op

Niets is onmogelijk als je in Magie gelooft

Magie is een toepassing van Entrainment

Synchronisatie

Fase vergrendeling is ontdekt door Christiaan Huygens die probeerde te verklaren waarom zijn klokken synchroon gingen lopen.

Dat komt omdat ze via de muur hun ritme delen.

Sychronisatie ontstaat overal waar ritmes met alkaar communiceren.

Het is ook het gevolg van het stroomlijnen van processen die daardoor steeds dezelfde Patronen herhalen.

Het is ook de oorzaak van allerlei soorten calamiteiten waarbij een patroon wordt opgestuwd (zeepbellen opblazen totdat ze klappen).

Het eindresultaat van het onderzoek naar samenspel.

De entrainment (verslaving) kan doorbroken worden door het andere (het niet gelijke) wat meestal Kunst wordt genoemd, alhoewel kunstenaar soms ook gewoon het spel meespelen.
De Slinger van Walter Russell gaat van Kracht naar Conditie en weer terug via Samenspel terug naar de Schepper.

Tijdlijn 1740-heden met Slingertijd van 50 jaar

De Europese geschiedenis van 1740 tot heden. Het plaatje komt uit deze PDF.

Tijdlijn -550-2000 met slingertijd 250 jaar.

Hetzelfde plaatje als net maar nu anders weer gegeven waardoor het patroon beter zichtbaar is.

Hierdoor wordt de rol van de verschillende Kondratiev-golven zichtbaar.

De “groene” bouwen Actie-potentie op die via een uitslag van de slinger van Orde naar Wanorde gaan.

Geel laadt het reservoir op wat in de witte fase kan worden gebruikt.

Links staat de Slinger van Walter Russell waarmee is de ontwikkeling van markt heb weergeven in deze blog.
Een combinatie plaatje waarin zowel de 50-jaar als en de 250-jaar frequentie wordt getoond met een referentie (rechtsboven) naar een 50-jaar-technologie plaatje en een aantal markante beelden zoals de Bastille, Goethe, het handgeschakelde telefoon-netwerk, en Henri Ford met zijn T-ford.

Met dit plaatje heb ikmijn belofte waargemaakt n.l. voldoende informatie om 20 jaar vooruit te kijken.

De Kosmische Slinger

De Slinger van Walter Russell .

Het spel van de Cultuur (geel-groen) is het basis-patroon dat het spel van de Technologie (Rood Blauw) “binnen de perken” houdt net als de godin Maat..

Consumeren en produceren moeten elkaar opheffen (voiding).

Dit “spel” is na de Renaissance bewust “uitgezet” door Paolo Sharpi om de macht van de banken die het geld van de rijken beheren te zekeren.

Door de slinger tussen vraag- en aanbod te destabiliseren is de macht van de financiers vergroot.

Terug naar de Cyclus.

Rollen en Spellen van PoC.Ieder wereldbeeld maakt deel uit van drie spellen.

Er is een vijfde wereldbeeld wat eem Kruispunt is. Dat zit hier achter de tekening verborgen.

Het is altijd verborgen.

Ratio en Ego zijn verslavend en elkaars tegendeel.

Daarom roept Orde altijd weerstand op. Je kunt het leven niet regelen. Je kunt het laten gebeuren.

Daarom is de tijdgeest spel en spelen, de Infinite Game.

Zwart en Wit

Het is voormij erg duidelijk dat de vele verschijningen van Thot overal op aarde in alle tijden dezelfde boodschap komt brengen, waarbij het niet luisteren naar de boodschap rampen voorspelt die ook komen.

De bestuurders lappen de boodschap van de profeten consequent aan de laars.

Dat gebeurt nu ook.

Wat te doen?

Ik ontdekte dat ons universum uit twee complementaire delen bestaat die gescheidem zijn door wat men het vacuum noemt.

Ze zijn zictbaar gemaakt in dit beroemde schilderij wat een Alchemistische Allegorie is.

We dromen in de wereld van de twee haakse wielen en zijn wakker in de wereld van de zon.

Onze intuïtie haalt zijn kennis uit de wereld van de maan net als Thot.

Blijf dromen.