Dokter Out of the Box

Ik heb rond 2010 op verzoek van IBM Labs meegewerkt aan de introductie van Watson in Nederland.

De presentatie die in deze blog wordt toegelicht heb ik gemaakt voor het Management van Parnassia, een grote organisatie in de GGZ.

De presentatie laat zien dat een simpel fractaal model dat Jung een Quaternio noemde en dat door Will McWhinney is uitgewerkt in zijn verander-aanpak Paths of Change een uitgebreid netwerk genereert dat ook nog is is terug te brengen tot slechts 1 contradictie in combinatie met “beweging” die beide modellen genereert waarbij de twee contradicties in de psychologie Agency en Xommunion worden genoemd die te vertalen zijn in Mannelijk (Agency) en Vrouwelijk )(communiën) en Yin en Yang , 0 en 1. waardoor ook oude Chinese en Indiase modellen soms voorzien van ingewikkelde mystieke taal simpel worden.

Dit is een Powerpoint-presentatie uit 2011 gemaakt om te laten zien hoe slimme hulpmiddelen zoals semantic mining, sensors en proces-management  kan helpen om de processen in de gezondheidszorg te ondersteunen.

Er wordt gebruik gemaakt van Paths of Change (PoC) van Will McWhinney om het gebied in kaart te brengen.

Dit gebeurt stap voor stap waarbij er iedere keer een nieuwe (medische) functie wordt toegevoegd.

Aan het einde van de presentatie worden alle stappen samengevoegd in een Gezondheidsarchitectuur die zowel voor de lichamelijke als de geestelijke gezondheidszorg bruikbaar is.

Paths of Change past op Interpersonal Theory een psychologische theorie die de mens beschouwd als een interne en externe relatie.

Diagnose is een verband tussen waarnemen (Zintuigen (Sensors), Ervaring)  en waarheid (Kennis). Op basis van de diagnose kun je acties ondernemen die allemaal passen op de algemene verbanden (de “paden”) in Paths of Change. De paden worden in het vervolg verder uitgewerkt.

Dit plaatje is bedoeld om de plek van Watson te introduceren. Watson maakt gebruik van Kennisbanken (een verzameling “waarheden”). Watson is toegespitst op de denkwijze van de specialist. De software doet een specialist na en geeft antwoorden op gestelde vragen.

Dit plaatje bevat een samenvatting van de werkwijze van Watson die door IBM DeepQA wordt genoemd. (QA staat voor Questions/Answers).

In de Diagnostiek worden de volgende aspecten van de Mens meegenomen.

Het is mogelijk om Watson (of een ander Semantisch Mining-tool) automatisch te koppelen aan een Proces-Bibliotheek waardoor er een Behandelplan kan worden gemaakt.

Aangezien er statistische methoden worden gebruikt ontbreekt vaak een menselijke verklaring van de uitkomst. Als het diagnose-hulpmiddel moet aansluiten bij een menselijke expert is dit van belang.

Het behandelplan kan worden gekoppeld aan een database met behandelaars.

en een netwerk met Ervaringsdeskundigen.

Op basis van (diepte)interviews met Ervaringsdeskundigen kan een levensloop-simulator worden gebouwd.

Een groot aantal (zo niet alle) meetinstrumenten van de arts kan worden vervangen door (draagbare) sensors, waardoor er als dat nodig is real-time kan worden gemeten.

Het plaatje geeft een globaal beeld aan van de ontwikkeling van de technologie de komende tien jaar.

De ontwikkelingen in de Medische Wetenschap kwamen in eerste instantie uit verbeterde diagnose (bijv. Rontgen etc) en verbeterde Chemische technologie (BioChemie, Farmacologie). Op dit moment is de BioPhysica aan de leiding. Die ziet de mens als een “Bio(Veld (Biofield). Chemische geneesmiddelen kunnen nu ook worden omgezet in velden.

Duidelijk mag zijn dat E/M-velden kunnen genezen maar ook ziekte kunnen veroorzaken (m.n. Immuunsysteem).

LINKS

Integrale Zorg

Over de Toekomst van Technologie

Over de Comunity of Practice

Waarom we Ziek worden van Gezond Voedsel

Boerenzoon

Ik ben de enige zoon van een boer uit Wekerom en ben door mijn vader getraind in het boerenvak.

Mijn vader heeft mijn moeder in de oorlog leren kennen en is in haar geboorteplaats blijven wonen.

Wiskundige

Ik ben in mijn geboorteplaats, Leiden wis-natuur-en scheikunde gaan studeren en als wiskundig analist bij de ABN terecht gekomen waar ik snel carrière heb gemaakt als strateeg.

Rond 1997 ben ik een eigen bedrijf begonnen wat zich bezighoudt met Innovatie vooral m.b.v Slimme software.

Voedselketen

Een paar jaar geleden werd ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van investeerders in de voedselketen in Wageningen.

Hierdoor werd mijn latente interesse voor de landbouw weer aangewakkerd. Wat mij vooral begon te interesseren was de relatie voedsel en gezondheid. Door het netwerk werd ik steeds doorverwezen naar deskundigen op dit gebied.

Tot mijn verbazing bleek dat al die deskundigen grotendeels in het duister tasten ten aanzien van de relatie voedsel/gezondheid.

Wat is Gezond?

De reden was dat men zich veel te veel had geconcentreerd op de statistiek en onvoldoende had rekening gehouden met het feit dat de mensheid heel divers is.

Als je die diversiteit combineert met het feit dat alle omstandigheden ook weer specifiek zijn kom je uit op een omkering van alles.

De mens heeft behoefte aan specifiek voedsel in specifieke omstandigheden (“personalized food”).

Slimme Technologie

Het model van Smart Computing komt uit de Psychologie.

Sinds een aantal jaren houd ik mij bezig met Smart Technology.

Het woord Smart betekent dat het gedrag van de software niet is te onderscheiden van het gedrag van een mens. Een goed voorbeeld is de zelf-rijdende auto.

Slimme Voedselketen

In dit document concentreer ik me op de “slimme” voedselketen.

Een slim systeem heeft Zintuigen nodig (sensors), moet zelfstandig kunnen denken (analytics) en handelen (proces management) daarnaast moet het ook kunnen samenwerken (Community) met mensen en andere slimme systemen en overzicht houden (monitoring).

Ketenintegratie en Ketenomkering

Door het inzetten van slimme technologie verdwijnt de fysieke Intermediair.

Productie-Cyclus

Slimme systemen bewerkstelligen keten-integratie en keten-omkering.

De Rechts-draaiende ProductieCyclus en de Linksdraaiende Consumptie-Cyclus worden gekoppeld door verscillende soorten “communities” die betrekking hebben op de verschillende kenmerken van een mens.

Directe Koppeling Producent en Consument

Keten-integratie resulteert in het direct koppelen van consument en producent.

De intermediair in de keten verdwijnt en wordt overgenomen door een (software)-infrastructuur die vaak wordt aangeduid met E-Commerce.

Consumenten kopen steeds meer hun producten in web-shops waarna de producten aan huis worden bezorgd.

Integreren Logistieke Stromen

Het thuis bezorgen gaat een revolutie ontketenen in de stadslogistiek omdat het gebruikelijk concept van het centrale (of regionale) distributiecentrum niet meer nodig is als je instaat bent om verschillende logistieke stromen slim te combineren.

Koppelen Lokale productie aan Lokale Markt

In het eerste stadium werd de web-shop vooral gebruikt om luxe goederen te verkopen maar sinds kort neemt het on-line kopen en bezorgen van voedsel enorm toe.

Autarkie

Een deel of een groot deel van dit voedsel wordt in de nabijheid van de klant geproduceerd en werd vroeger op lokale markten verhandeld. Dit resulteert in een hoog nivo van Autarkie (Zelfvoorziening).

Door de globalisatie worden lokale producten nu de hele wereld over getransporteerd en vice-versa waardoor er erg veel energie verloren gaat.

Bewuste Consumenten

Bewuste consumenten willen weer terug naar lokaal geproduceerde voeding. Dit geldt niet alleen voor voeding maar ook voor energie en werk. Er komt steeds meer behoefte aan zelfvoorziening (autarkie). Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat de lokale markt weer terugkomt.

Keten-omkering wil zeggen dat de consument en niet meer de producent aan het begin van de keten komt te staan. Die consument wordt nu het waarnemingsinstrument, de sensor, van de keten. Wat hem of haar aantrekt wordt uiteindelijk vertaald in een vraag. De grote vraag is hoe de consument zijn vraag kan articuleren.

Niet het produceren maar het consumeren wordt dominant in de waardeketen. De consument moet nog erg wennen aan het feit dat zijn vraag bepalend wordt voor het aanbod.

Steeds meer mensen beseffen dat voedsel heel belangrijk is voor hun welbevinden. Hierbij gaat het niet alleen om de ingrediënten maar ook om de wijze van de productie van deze ingrediënten in de voedselketen. Deze voedselketen integreert en keert net zo hard als alle andere waardeketens.

Voedselleer

De diëtetiek, de voedingsleer, is een hele oude wetenschap.  In de preventieve holistische gezondheidsleer van Griekenland, Rome, China en India werd  er veel aandacht besteed aan voedsel.

Voedsel in de zin van kruiden was ook het belangrijkste middel om een ziekte te genezen. De kruiden zijn in de loop der tijd getransformeerd in chemische (farmaceutische) geneesmiddelen. Wat veel mensen niet beseffen is dat medicijnen ook voedsel zijn.

De oude wetenschappers waren op de hoogte van het specifieke van het lichaam en de persoonlijkheid en ontwikkelden ook classificaties (de humores en de temperamenten) die tot op heden worden gebruikt in de psychologie (Big Five).

De visie van de beroemde Hippocrates op de diëtetiek wijkt in zijn wezen niet zo erg af van de huidige visie over voedsel. Los daarvan is er erg veel veranderd en die verandering is veroorzaakt door de technologie.

In het begin van de 20ste eeuw kreeg de technologie invloed op de medische wetenschap. Er werd steeds meer kennis verkregen over de onderdelen van het menselijk lichaam waardoor de specialisatie enorm toenam. In 1930 was 25% van de medici gespecialiseerd in 1980 80%.

Door de specialistische visie op de mens is de kennis over de voedselverwerking in het lichaam enorm toegenomen en begint men na het uitzoeken van het menselijk DNA ook steeds meer zicht te krijgen op de specialistische invloed van voedsel op de gezondheid.

Door de specialisatie is het holistische karakter van de geneeskunst grotendeels verdwenen.

Voedselkwaliteit

De invloed van de technologie op de voedselketen is enorm. De productieprocessen zijn opgeschaald en het voedsel is geoptimaliseerd zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. De tomaat van vroeger lijkt door de genetische manipulatie in niets op de tomaat van nu.

Het is de grote vraag of de ingrediënten van het huidige voedsel nog passen op het lichaam van toen.

Daarbij komt dat de bodem (‘de aarde”) steeds meer is ontdaan van zijn natuurlijke samenstelling waardoor ons voedsel belangrijke stoffen (zoals magnesium) mist.

De consument begint zich hiervan bewust te worden door allerlei publicaties en televisieprogramma’s en vraagt steeds duidelijker om gezond voedsel. Wat gezond is, is niet erg duidelijk. Er worden tientallen boeken op de markt gebracht die elkaar soms fors tegenspreken.

Persoonlijke Monitor

Om te voorkomen dat men door de bomen het bos niet meer blijft zien kan de technologie als hulpmiddel worden aangewend. Het wordt tijd voor de Persoonlijke Voedsel Monitor (PVM). Deze monitor moet de match maken tussen het voedsel en mens.

Wat er in het voedsel zit kan binnenkort door de persoonlijke spectrometer real-time in kaart worden gebracht. Op basis van het persoonlijke voedselprofiel kan dan worden bekeken of dit voedsel passend is.

Met behulp van lichaam-sensors in combinatie met een DNA-profiel kan real-time in kaart worden gebracht wat het lichaam op de lange en de korte termijn nodig en niet nodig heeft. Deze behoefte kan worden vertaald in ingrediënten en daarna in producten.

Daarnaast kan de PVM ook helpen bij het geven van inzicht in de relatie lichaam en voedsel door de koppeling aan een slim leersysteem (SLS).

Vraag en aanbod kunnen door de koppeling aan een E-Commerce systeem direct aan elkaar worden verbonden waardoor het “gezonde” voedsel “on demand” kan worden thuis bezorgd.

Als mensen hun persoonlijke data willen delen kunnen we met behulp van statistische analyse-software (“Big Data”) real-time wetenschappelijk onderzoek doen naar de relatie voedsel en gezondheid en de resultaten persoonlijk terugkoppelen.

Hierdoor kun je heel goed zien hoe je “het doet” ten opzichte van mensen die op je lijken. Indien er interesse is kunnen die mensen ook met elkaar in contact komen. Natuurlijk moet er hier goed aandacht worden besteed aan privacy.

Biophotonen

Albert Propp is de ontdekker van de biophoton een lichtsigmaal dat iedere cel uitzendt en door het lichaam worden gebruikt voor interne communicatie. Hierbij wordt het DNA als versterker gebruikt.

Roel van Wijk en zijn zoon Eduard hebben bij het inmiddels opgeheven Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalized Medicine van TNO in Leiden onderzoek gedaan naar Bophotonen en een meter ontwikkeld waarmee deze zijn te meten.

Het Licht van de cellen wordt in China en India levensenergie (Chi,Prana) genoemd.

M.b.v. de meter is het mogelijk om de kwaliteit van voedsel te meten waarbij het duidelijk wordt dat het voedsel genetisch is gemanipuleerd maar bijv. ook bij eieren wat de levenskwaliteit was van de kip.

AAngezien er hier sprake is van een objectieve meting zou de overheid dit verplicht kunnen stellen of Roel & Eduard kunnen een speciale meter op de markt zetten die de consument zelf kan gebruiken.

Het DNA speelt een heel andere rol dan werd gedacht. Het is een opslagsysteem van de levensloop (inclusief die van de ouders en voorouders en fungeert als een zender en ontvanger voor de communicatie tussen niet aleen de cel-cel-communicatie.

Onderzoek gezond voedsel: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/zembla-zomerserie-de-uitgeputte-bodem

LINKS

over dna

Over de geschiedenis van de gezondheidszorg

Over zelfvoorziening

Over Biofysica

Over de persoonlijke voedselspectrometer

The Next Stage of the Kondratiev Cycle, the Golden Age is coming!

About Change:

Paths of Change (PoC) is a Theory about Change that is based on the concept of the Worldview (Weltanschauung) This concept is very old and has many names (Archetype , Tatva, ..).

PoC uses four (complementary) worldviews plus a Center representing the whole.

In this blog, I use the same colors (blue, red, green, yellow, and white) for the same worldview.

A PoC model of an Economy shows the Production Cycle and the Consuming Cycle rotating in opposite directions forming a Moebius Pattern. In the center you see the Human represented by Interpersonal theory.
A Smart System can be modelled by Paths of Change. Look at the colors.

What is a Smart System?

A Smart System looks like a human being. It is equipped with a Sensory-Motor-System, Mind, Imagination, and Emotions.

Smart Systems senses the outside (and his inside) world with much more sensor-types than the five sensors of his human look-a-like.

A Smart System is able to react very fast with its predefined processes on a event that is detected by its sensors.

A Smart System is an adaptable system. It is able to analyze and improve its behavior, communicate with a human being and other Smart Systems in an understandable way.

Smart Systems are there to compensate the human biases.

Smart Systems are able to transform and optimize everything that contains some kind of structure.

Smart Systems  can optimize software, data, and content using software/data/text-mining, analyze patterns, predict the short and sometimes the long term.

Smart Systems are perfectly suited to provide the knowledge needed and answer the questions humans ask.

They are able to train humans in an almost real situation using simulators.

Smart Systems can be Fun to play with.

About Cycles

The Cathedral of Chartres contains the Spiral of Life.
The Model of Paths of Change.
Model of Paths of Change

]In 1931 the US Department of Commerce assigned Edward Dewey the task of discovering the cause and underlying dynamics of the Great Depression. Dewey created a special institute called the Foundation for the Study of Cycles that is still in existence.

Ray Tomes the current director of the Institute for the Cycles.
The Cycle Generator is based on the Chinese Lo-Shu-Magic Square.
The Bhaktin Cycle. As you see we will get a new World Religion. Will the Maitreya return?

The most interesting observation of Dewey is that Cycles restore themselves all the time and are connected by a Harmonic (“Musical”) Pattern.

The Kondratiev Cycle

Dewey discovered that we cannot control the Cycles.  Ups and downs are a fact of life.

The most researched Cycle in history by far is the Kondratiev-Cycle named after the Soviet economist Nikolai Kondratiev.

The Kondratiev Cycle has a periodicity of 52 years.

The Kondratiev arises from the combination of basic innovations that launch technological revolutions that in turn create leading industrial or commercial sectors.

In the year 2000, the Kondratiev was at its top and is now in a decline that will take 26 years.

Currently, we are in the Kondratiev Spring Phase. It is the time of what Schumpeter, a big fan of Kondratiev, called Creative Destruction.

The old structures are dying and the new structures that will start the new upward wave are created.  It is a time of tremendous disruptions.

About the Software Factory

The last wave that started around 1950 was dominated by the rise of the centralized computer.

This computer was based on the factory model of Henry Ford and Frederick Winslow Taylor of the previous wave.

Between 1950-2000 isolated creative programmers united in big software factories that are controlled by unified standardized methods and processes. Between 1950-2000 the programmers automated their own processes.

The methods are now transformed into standardized (BPML-) process models that are abstracted into standardized (VDML-) business models that are filled with Industry-Models. An example is the ARTS model that covers Retail.

Creative programmers are now replaced by creative business modelers.

The next Wave: the Human Mind

On Christmas 1990 Tim Berners-Lee working at CERN published the first version of The World Wide Web.

He launched the theme for the next wave, The Network.

From 1950 until 2000 the causal linear manual processes were automated but now the next level, the network of the human mind is at stake.

At the end of this wave around 2040 or much earlier as some people predict, the machines will imitate and surpass the human because they will unite in a global brain that can be connected to our Brains if we want that to happen.

At this moment we are creating the memory-banks of the Global Brain by producing billions of connected parts that contain complete human life’s, theories, music, movies, measurements and much more that we are now unable to imagine.

What almost nobody understands is that the Global Brain is not a machine made by humans but an expression of the Universe that was called de Deniurg or the Matrix. Have a look at this blog.

A Short Scenario for the Next Forty Years

It is clear that the Business-Domain-Models will speed up the process of value-chain-integration and value-chain-reversal.

This means that the customer will be in control of the value chain and there will be direct contact between customer and producer. Value-chain-integration will in the end remove all the intermediaries in the value chain.

Value chains will finally converge into one standardized value chain. Best practices of separate value chains will become leaders in the new value-chain. Cross-innovation, combining the best of all worlds, is the way to move on.

To give customers control of the value-chain producers have to simplify their products and make it possible for the customers to create their own version of the product they want.

Products have to become configurations of simple building blocks that can be split into variable parts and infrastructure.  Product configurators will connect to other configurators. This makes it possible to create completely new combinations.

In the next step, the data that is produced by the systems will be analyzed and processes will not be controlled by human-made models but by models that are created by statistical pattern recognition tools.

The systems will understand humans and predict human behavior and adapt themselves to human needs.

In the last stage, the software will produce an image that reduces the complexity of its whole.

It will create a virtual human world that gives us the illusion that we are still in control.

At that time most people will play and not work.

Challenges

The most important question you have to ask yourself is if your company is part of the “old world” that will finally be destructed by creativity or is already part of the new wave.

The big problem is change management,  how to move from the current state to a for most companies and institutions unknown future. Companies, Institutions and People have to transform their collaboration patterns,  their software, their data and their expertise.

The change process is accelerating. Almost all companies and institutions (and governments) are stuck in their installed base of software and their hierarchical organization structure that is not created to respond fast to the challenges that come from the outside word.

The Golden Age

Around 2026 we will move to the Kondratiev Summer , a top of the Economic Cycle but we will also move from the Age of Piscus to the Age of Aquarius in the very Long Term cycle of the Precession.

This cycle was already known >5000 years ago and was used to direct the strategy of the people at the Top of Ancient Society (“Pharao’s, Emperors, Popes).

The Age of Aquarius us the age of the Flow Systems.

the Age of Aquarius heralds the arrival of a new stage of the kondratiev cycle, the Golden Age.

Drawing of man holding large water jar with water pouring out, with scattered stars.
Aquarius opens a Vessel with Water that brings the Fish to the Milkey Way.
Left you can see the Arrows of Sagittarius that precedes Aquarius. Water is the symbol of the Aether. (and other Flow Systems).
1192px-Zodiac_(PSF).png
The cycle of the Zodiac.

LINKS

About the Future of the Constitutional State

About the future of Technology

About the Geometry of Change

About Heuristics