Waarom we Ziek worden van Gezond Voedsel

Boerenzoon

Ik ben de enige zoon van een boer uit Wekerom en ben door mijn vader getraind in het boerenvak.

Mijn vader heeft mijn moeder in de oorlog leren kennen en is in haar geboorteplaats blijven wonen.

Wiskundige

Ik ben in mijn geboorteplaats, Leiden wis-natuur-en scheikunde gaan studeren en als wiskundig analist bij de ABN terecht gekomen waar ik snel carrière heb gemaakt als strateeg.

Rond 1997 ben ik een eigen bedrijf begonnen wat zich bezighoudt met Innovatie vooral m.b.v Slimme software.

Voedselketen

Een paar jaar geleden werd ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van investeerders in de voedselketen in Wageningen.

Hierdoor werd mijn latente interesse voor de landbouw weer aangewakkerd. Wat mij vooral begon te interesseren was de relatie voedsel en gezondheid. Door het netwerk werd ik steeds doorverwezen naar deskundigen op dit gebied.

Tot mijn verbazing bleek dat al die deskundigen grotendeels in het duister tasten ten aanzien van de relatie voedsel/gezondheid.

Wat is Gezond?

De reden was dat men zich veel te veel had geconcentreerd op de statistiek en onvoldoende had rekening gehouden met het feit dat de mensheid heel divers is.

Als je die diversiteit combineert met het feit dat alle omstandigheden ook weer specifiek zijn kom je uit op een omkering van alles.

De mens heeft behoefte aan specifiek voedsel in specifieke omstandigheden (“personalized food”).

Slimme Technologie

Het model van Smart Computing komt uit de Psychologie.

Sinds een aantal jaren houd ik mij bezig met Smart Technology.

Het woord Smart betekent dat het gedrag van de software niet is te onderscheiden van het gedrag van een mens. Een goed voorbeeld is de zelf-rijdende auto.

Slimme Voedselketen

In dit document concentreer ik me op de “slimme” voedselketen.

Een slim systeem heeft Zintuigen nodig (sensors), moet zelfstandig kunnen denken (analytics) en handelen (proces management) daarnaast moet het ook kunnen samenwerken (Community) met mensen en andere slimme systemen en overzicht houden (monitoring).

Ketenintegratie en Ketenomkering

Door het inzetten van slimme technologie verdwijnt de fysieke Intermediair.

Productie-Cyclus

Slimme systemen bewerkstelligen keten-integratie en keten-omkering.

De Rechts-draaiende ProductieCyclus en de Linksdraaiende Consumptie-Cyclus worden gekoppeld door verscillende soorten “communities” die betrekking hebben op de verschillende kenmerken van een mens.

Directe Koppeling Producent en Consument

Keten-integratie resulteert in het direct koppelen van consument en producent.

De intermediair in de keten verdwijnt en wordt overgenomen door een (software)-infrastructuur die vaak wordt aangeduid met E-Commerce.

Consumenten kopen steeds meer hun producten in web-shops waarna de producten aan huis worden bezorgd.

Integreren Logistieke Stromen

Het thuis bezorgen gaat een revolutie ontketenen in de stadslogistiek omdat het gebruikelijk concept van het centrale (of regionale) distributiecentrum niet meer nodig is als je instaat bent om verschillende logistieke stromen slim te combineren.

Koppelen Lokale productie aan Lokale Markt

In het eerste stadium werd de web-shop vooral gebruikt om luxe goederen te verkopen maar sinds kort neemt het on-line kopen en bezorgen van voedsel enorm toe.

Autarkie

Een deel of een groot deel van dit voedsel wordt in de nabijheid van de klant geproduceerd en werd vroeger op lokale markten verhandeld. Dit resulteert in een hoog nivo van Autarkie (Zelfvoorziening).

Door de globalisatie worden lokale producten nu de hele wereld over getransporteerd en vice-versa waardoor er erg veel energie verloren gaat.

Bewuste Consumenten

Bewuste consumenten willen weer terug naar lokaal geproduceerde voeding. Dit geldt niet alleen voor voeding maar ook voor energie en werk. Er komt steeds meer behoefte aan zelfvoorziening (autarkie). Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat de lokale markt weer terugkomt.

Keten-omkering wil zeggen dat de consument en niet meer de producent aan het begin van de keten komt te staan. Die consument wordt nu het waarnemingsinstrument, de sensor, van de keten. Wat hem of haar aantrekt wordt uiteindelijk vertaald in een vraag. De grote vraag is hoe de consument zijn vraag kan articuleren.

Niet het produceren maar het consumeren wordt dominant in de waardeketen. De consument moet nog erg wennen aan het feit dat zijn vraag bepalend wordt voor het aanbod.

Steeds meer mensen beseffen dat voedsel heel belangrijk is voor hun welbevinden. Hierbij gaat het niet alleen om de ingrediënten maar ook om de wijze van de productie van deze ingrediënten in de voedselketen. Deze voedselketen integreert en keert net zo hard als alle andere waardeketens.

Voedselleer

De diëtetiek, de voedingsleer, is een hele oude wetenschap.  In de preventieve holistische gezondheidsleer van Griekenland, Rome, China en India werd  er veel aandacht besteed aan voedsel.

Voedsel in de zin van kruiden was ook het belangrijkste middel om een ziekte te genezen. De kruiden zijn in de loop der tijd getransformeerd in chemische (farmaceutische) geneesmiddelen. Wat veel mensen niet beseffen is dat medicijnen ook voedsel zijn.

De oude wetenschappers waren op de hoogte van het specifieke van het lichaam en de persoonlijkheid en ontwikkelden ook classificaties (de humores en de temperamenten) die tot op heden worden gebruikt in de psychologie (Big Five).

De visie van de beroemde Hippocrates op de diëtetiek wijkt in zijn wezen niet zo erg af van de huidige visie over voedsel. Los daarvan is er erg veel veranderd en die verandering is veroorzaakt door de technologie.

In het begin van de 20ste eeuw kreeg de technologie invloed op de medische wetenschap. Er werd steeds meer kennis verkregen over de onderdelen van het menselijk lichaam waardoor de specialisatie enorm toenam. In 1930 was 25% van de medici gespecialiseerd in 1980 80%.

Door de specialistische visie op de mens is de kennis over de voedselverwerking in het lichaam enorm toegenomen en begint men na het uitzoeken van het menselijk DNA ook steeds meer zicht te krijgen op de specialistische invloed van voedsel op de gezondheid.

Door de specialisatie is het holistische karakter van de geneeskunst grotendeels verdwenen.

Voedselkwaliteit

De invloed van de technologie op de voedselketen is enorm. De productieprocessen zijn opgeschaald en het voedsel is geoptimaliseerd zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. De tomaat van vroeger lijkt door de genetische manipulatie in niets op de tomaat van nu.

Het is de grote vraag of de ingrediënten van het huidige voedsel nog passen op het lichaam van toen.

Daarbij komt dat de bodem (‘de aarde”) steeds meer is ontdaan van zijn natuurlijke samenstelling waardoor ons voedsel belangrijke stoffen (zoals magnesium) mist.

De consument begint zich hiervan bewust te worden door allerlei publicaties en televisieprogramma’s en vraagt steeds duidelijker om gezond voedsel. Wat gezond is, is niet erg duidelijk. Er worden tientallen boeken op de markt gebracht die elkaar soms fors tegenspreken.

Persoonlijke Monitor

Om te voorkomen dat men door de bomen het bos niet meer blijft zien kan de technologie als hulpmiddel worden aangewend. Het wordt tijd voor de Persoonlijke Voedsel Monitor (PVM). Deze monitor moet de match maken tussen het voedsel en mens.

Wat er in het voedsel zit kan binnenkort door de persoonlijke spectrometer real-time in kaart worden gebracht. Op basis van het persoonlijke voedselprofiel kan dan worden bekeken of dit voedsel passend is.

Met behulp van lichaam-sensors in combinatie met een DNA-profiel kan real-time in kaart worden gebracht wat het lichaam op de lange en de korte termijn nodig en niet nodig heeft. Deze behoefte kan worden vertaald in ingrediënten en daarna in producten.

Daarnaast kan de PVM ook helpen bij het geven van inzicht in de relatie lichaam en voedsel door de koppeling aan een slim leersysteem (SLS).

Vraag en aanbod kunnen door de koppeling aan een E-Commerce systeem direct aan elkaar worden verbonden waardoor het “gezonde” voedsel “on demand” kan worden thuis bezorgd.

Als mensen hun persoonlijke data willen delen kunnen we met behulp van statistische analyse-software (“Big Data”) real-time wetenschappelijk onderzoek doen naar de relatie voedsel en gezondheid en de resultaten persoonlijk terugkoppelen.

Hierdoor kun je heel goed zien hoe je “het doet” ten opzichte van mensen die op je lijken. Indien er interesse is kunnen die mensen ook met elkaar in contact komen. Natuurlijk moet er hier goed aandacht worden besteed aan privacy.

Biophotonen

Albert Propp is de ontdekker van de biophoton een lichtsignaal dat iedere cel uitzendt en door het lichaam worden gebruikt voor interne communicatie. Hierbij wordt het DNA als versterker gebruikt.

Roel van Wijk en zijn zoon Eduard hebben bij het inmiddels opgeheven Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalized Medicine van TNO in Leiden onderzoek gedaan naar Bophotonen en een meter ontwikkeld waarmee deze zijn te meten.

Het Licht van de cellen wordt in China en India levensenergie (Chi,Prana) genoemd.

M.b.v. de meter is het mogelijk om de kwaliteit van voedsel te meten waarbij het duidelijk wordt dat het voedsel genetisch is gemanipuleerd maar bijv. ook bij eieren wat de levenskwaliteit was van de kip.

AAngezien er hier sprake is van een objectieve meting zou de overheid dit verplicht kunnen stellen of Roel & Eduard kunnen een speciale meter op de markt zetten die de consument zelf kan gebruiken.

Het DNA speelt een heel andere rol dan werd gedacht. Het is een opslagsysteem van de levensloop (inclusief die van de ouders en voorouders en fungeert als een zender en ontvanger voor de communicatie tussen niet aleen de cel-cel-communicatie.

Onderzoek gezond voedsel: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/zembla-zomerserie-de-uitgeputte-bodem

LINKS

over dna

Over de geschiedenis van de gezondheidszorg

Over zelfvoorziening

Over Biofysica

Over de persoonlijke voedselspectrometer

One thought on “Waarom we Ziek worden van Gezond Voedsel

 1. Beste Hans,
  Dank voor dit zeer verhelderende artikel. De onderwerpen keten integratie en keten omkering begonnen mij te dagen voor de eeuwwisseling, vooral door toenmalige communicatie met Roel Pieper, toen e-commerce expert.

  Als mens en consument had ik er altijd al belangstelling voor omdat ik mij altijd misleid voelde door de verborgen verleiders van de marketing en reclame industrie.
  In 1979 richtteik een biologisch dynamische tuinderij op. Dat is de Kloostertuin. http://Www.kloostertuinnoordwolde.nl . Deze teelt op 1 hectare grond gewassen die een vaste klantenkring uit de directe omgeving afhaalt of bezorgd krijgt. Het gezin dat produceert kan daarvan leven op het voor hen bevredigende niveau.

  Dit is ketenomkering op micro niveau zonder automatisering. Daarbij bepaalt de klant wat de tuinder produceert . Het vergt zeer bewuste consumenten.

  Met jouw analyse heeft dit voorbeeld niet veel van doen. Hoewel de tuinder selectief is in zijn gewas keuze en de klant bewust in zijn keuze van voedselvoorziening ontbreekt analyse van de voedsel inhoud en de afstemming daarvan op het individuele lichaam.

  Je beschrijving is voor een leek als ik wel verhelderend . En toepasbaar op elke keten. Toch vindt naar mijn inzicht werkelijke ketenomkering die het primaat bij de consument legt nog nauwelijks plaats zolang de fabrikant produceert wat die kan maken en dat door middel van misleidende reclame aan de consument opdringt.
  Groet, Adriaan Meij

Leave a Reply