Hoe Geloof ik in een Gezond Lichaam?

De vorige blog ging over de wijze waarop het Bewustzijn via de Verbeelding de Fysieke realiteit creëert.

Dat heeft grotendeels te maken met een Aangeleerd geloof dat alles hetzelfde blijft.

Direct naar de samenvatting? druk hier

Direct naar de Conclusie

Wonderen

We geloven niet in Wonderen en daarom gebeuren ze niet.

Geloof

In deze blog wordt onderzocht Hoe we door middel van dat Geloof ons Lichaam Gezond kunnen houden.

Een Mens is een Collectief van 1-celligen

Het belangrijkste inzicht in deze Blog komt van de bioloog Michael Levin:

Hij onderzoekt de relatie tussen 1-Celligen en hun gastheer (bijv. een mens).

Mensen zijn enorme verzamelingen 1-celligen die allemaal samenwerken om een lichaam te laten gedijen.

All known cognitive agents are collective intelligences, because we are all made of parts;

biological agents in particular are not just structurally modular, but made of parts that are themselves agents in important ways.

There is no Truly Monadic, Indivisible yet Cognitive Being“.

Deze uitspraak is fundamenteel voor de verklaring van het zelfherstel van Lichaam en Geest.

Op alle niveau’s van het Universum van heel heel klein tot het allergrootste wordt er conditieloos samengewerkt.

Laat het universum zijn of haar gang gaan en alles komt altijd in de oude staat terug.

Dit is de basis-conditie van Geloven namelijk

de totale overgave aan het worden.

Het Volgende Hoofdstuk gaat over Natuurkunde

Dit hoofdstuk overslaan en spring naar naar het volgende Hoofdstuk druk hier.

Dit deel gaat over Nieuwe ontwikkelingen in de Natuurkunde.

Zero-point Field (Vacuum, Aether)

Het Vacuum is de Lege ruimte die vroeger de Aether werd genoemd.

In die lege ruimte zitten kleine gaatjes (“zwarte gaten”) die met elkaar zijn verbonden via een andere gespiegelde ruimte.

Het vacuum heeft een tempratuur van 0 graden Kelvin waardoor alle beweging stil staat.

De 1-celligen koppelen aan de gaatjes en zorgen . daardoor voor Communicatie tussen Soortgenoten en Energie.

Intelligentie

Intelligentie is Het vermijden van Blokkades in de Toekomst

Alex Wissner Gross is Fysicus.

Entropica

Hij schrreef een Computer Programma Entropica dat dit vermijden automatisch doet en het lijkt er nu op dat hij de formule heeft gevonden die alles beschrijft.

Entropie(S)

Die formule komt uit de Thermodynamica en en heeft betrekking op wat men de Entropie (S) noemt.

Die is “een maat voor de waarschijnlijkheid van een bepaalde verdeling van microtoestanden (bewegingstoestanden van elementaire bouwstenen als atomen en moleculen), binnen een geïsoleerd fysisch systeem.

Alex werkt hierbij samen met onder meer Eric Chaisson een Astrofysicus en de schrijver van the Cosmic evolution: the Rise of Complexity in Nature.

Zijn theorie lijkt erg veel op de Constructal Law van Adrean Bejan.

Bejan is een expert in de thermodynamica en “ontdekker” van de “constructal law”..

Constructal Law, een nieuwe visie op Thermodynamica

StroomSystemen Banen hun eigen Pad”.

Energy Flows produce Work/Unit Time

Chaisson argues that cosmic history can be examined from the perspective of energy flows. He sees energy as “Work per unit time” which he equates with power, and shows how energy rate density in some structures has Increased over time.

In iedere stap wordt het steeds makkelijker om de in- en uitstroom van Energie te verwerken.

Cosmic Evolution by Eric Chaisson

Combineren

De entropie bereken je met kansberekening waarbij er vaak gebruik wordt gemaakt van de combinatoriek, de wiskunde van het combineren.

Combineren van Combinaties

Je kunt een Statistische berekening ook theoretisch maken.

Dan komen we in de Waarschijnlijkheidrekening terecht die laat zien dat als je de Aantallen (de wet van de grote aantallen) maar groot genoeg worden alles op elkaar gaat lijken.

Dat is in de praktijk van het leven waar te nemen.

Driehoeken

De driehoek hierboven laat zien hoe er patronen ontstaan die zich eindeloos herhalen (fractals genoemd).

Ze worden nu de driehoek van pascal genoemd.

Ze zijn al hee lang bekend en zijn ook in oude bouwwerken verwerkt zoals de BuroBudor.

De driehoek van Pascal is hier te zien in een opstelling van “heiligen” die begint met de 1-heid aan de top die 3-1-heid wordt.

Alle diagonalen van de driehoek van pascal vertonen “mystieke” patronen.

A new Equation for Intelligence

Ted-talk van Alex Wissner Gross

The End of Space Time (toespraak Nima Arkani-Hamed):

Spring naar naar het “echte” begin druk hier.

Tijd = Verandering meer niet.

Tijd meten we met een klok die is gebaseerd op een Verdeling van de 360 graden van een terugkerend patroon zoals de rotatie van de Maan rond de Aarde of de aarde rond de Zon.

Zonder die referentiekaders bestaat er geen tijd behalve dat we ook merken dat sommige zaken Veranderen. Dat kan alleen als we een referentiepunt vinden dat zelf niet verandert.

Zo zien we op basis van de zonnecyclus een continu proces van uitdijen (groeien) en en weer uiteenvallen (compressie).

We vatten deze twee bewegingen even samen met de term Ademen.

Expansie en Compressie: Waar ligt het Midden?

Volgens de huidige theorie Expandeert het Universum waardoor men terugredenerend bedenkt dat het universum heel Klein is begonnen als een samenballing van enorm veel Massa.

Als er sprake is van ademen zal de expansie van het Universum ook weer moeten overgaan in uitvallen, Compressie.

Dat gebeurt volgens de nieuwste inzichten middels een Gat in de Ruimte, een Wormhole of een Einstein-Rosen-Bridge genoemd.

Wormhole en Multiversum

Als we terug in de tijd gaan en geloven dat het begin een hele kleine massaklomp is komen we vanzelf in de Quantummechanica terecht maar ook in een Zwart gat wat weer gekoppeld kan zijn aan een Wit gat (“Wormhole” dat uitkomt in een ander Universum.

Wat de mogelijkheid biedt om er meerdere van te bedenken, het Multiversum. Helaas heeft deze redenering geen einde behalve als we geloven dat er iets is wat hetzelfde blijft anders loopt het universum “leeg“.

Het gevolg is een Wiskundige Chaos

De wiskunde die bij deze natuurkundige overwegingen hoort ziet er zo bijzonder uit dat men nu gelooft dat er of andere aannamen golden (bijvoorbeeld een evenwicht (Som is constant of iets anders) ) of dat er een andere wiskunde moet worden gebruikt die erg veel llijkt op de combinatoriek.

Combineren en Herhalen

Het universum probeert alles uit en gaat verder met het combineren van combinaties totdat een Oude bekende toestand in een andere bekende Vorm weer terugkeert.

Analogie

Vandaar dat men vroeger aannam dat het begin van het universum een mens was die zo eenzaam was dat hij delen van zichzelf aan het werk zette om iets moois te bedenken.

The 22 letters of the Hebrew Alphabet are a combination of the Trinity, the 7 Planets and 12 Signs of the Zodiac.

Bindu

Een bindu is een puntvormig gaatje in de ruimte wat erg veel wegheeft van een zwart gaatje dat nu de massa niet naar binnen zuigt maar naar buiten en van daaruit kleine Torsi-Veldjes produceert die als Licht ons universum bevolken waarna ze ergens weer via een klein Zwart gat weer “thuis” komen.

In de Indiase cosmologie zijn ze al lang bekend en zichtbaar in alle “machines” (Yantra) zoals de Sri Yantra.

 
Thr Sri Yantra representeert de OM-klank.
Het Patroon de Sri yantra komt uit de Gulden Snede, die nu wordt gebaseerd op 3-Hoeken (de “TRINITY”).
https://hareesh.org/blog/2021/3/29/the-secret-teachings-of-the-yogins

Zwarte Gaten

Erik-Verlinde en Leonard Suskind over Zwaartekracht

Is Zwaartekracht Informatie en wat is Informatie?

Dit stukje tekst tot de samenvatting bevat 3 video’s van Prof. Erik Verlinde en Leonard Suskind over een nieuwe theorie over zwaartekracht

Dit deel kan worden overgeslagen. Wil je dat? Druk dan hier.

Iedere theorie heeft een eigen Schaal

In onderstaand plaatje van Dirk Meijer zie je een herhalend patroon wat een “fractal wordt genoemd.

Dat patronen zich herhalen op iedere schaal is eigenlijk een “wet”, een terugkerende “observatie”.

Zwaartektacht is het gevolg van een bijzondere manier van kijken namelijk middels een bepaalde schaal die groter is dan de schaal van de Quantum Mechanica, de “Nano-Schaal”.

Informatie is een Proces

Informatie is eigenlijk formeren, een proces wat Erik Verlinde ook wel benoemt met Software.

Het gaat er om welke data (verkregen door Meting of Waarneming) je in welke formule moet stoppen waarbij die formule of een patroon is wat je in de data ziet of een bekend proces wat al is vertaald in een formule.

Demiurg: Het Universum is een Machine

Volgens de gnostici, een oude religie die voor het christendom bestond, beheerst de ~Demiurg de werkelijkheid.

Ons Universum is het gevolg van een “fout” in de schepping (het breken van het pleroma) waarna de Demiurg het over nam.

De film de Matrix gaat over de Demiurg.

Matrix Kosmische Software

Er is inmiddels voldoende bewijs gevonden voor een kosmische computer en de computer taal is gevonden door Peter Rowlands en zijn groep.

Sommige Theorieën passen niet meer op de Waarnemingen

De natuurkunde bouwt voort op de oude geaccepteerde theorien totdat ze gaan knellen zoals de theorie van Einstein en de Big bang die berust op achteruit redeneren naar een begin wat er wellicht nooit was omdat alles zich herhaalt

Maxwell (1840)

De theorie van Maxwell is eigenlijk altijd passend gebleven maar werd aangepast aan het resultaat van een meting die later fout bleek te zijn.

Quaternions zijn Spiralen (3D-rotatie):

Maxwell maakte gebruik van een recente (1840) wiskundige uitvinding (de Quaternions die nu weer zijn vergeten.

De quaternions en Octionions zijn beide een Complex getal wat eigenlijk een Rotatie is terwijl een “gewoon” getal een Verplaatsing is.

De aantekeningen van Maxwell gemaakt met ijzerpoeder en een magneet.

Ballenbak

Een mooi voorbeeld wat later in de video ook aan de orde is is de Algemene gaswet waarin “deeltjes voorgesteld als “pingpongballetjes” in een afgesloten ruimte met een volume dat kan worden bemeten onder druk worden gezet of door het Volume te verkleinen of om de Temperatuur te verhogen wat de beweging van de balletjes stimuleert.

Zwaartekracht lijkt op Druk

Als je het universum voorstelt als een ballon die langzaam leegloopt of wordt opgeblazen lijkt de druk in de ballon op zwaartekracht en moet je nu gaan afvragen waar er wordt geblazen en dat kan een ander universum zijn dat via een zwart-wit-gat communiceert.

Gekoppelde universa.

Van Druk naar Beweging

Door te denken in afgesloten ruimten kun je de natuurkunde transformeren naar de thermodynamica de wetenschap van de Stoommachine waar Druk wordt omgezet in een ronddraaiende Beweging.

Stoommachine

Het vervelende van de stoomachine is dat het apparaat bestaat uit allerlei fysieke mechanische onderdelen die moeilijk te vinden zijn in een niet tastbare (virtuele) wereld die in de verbeelding van de wetenschap wordt gebruikt en dus eigenlijk niet bestaat.

Carnot

Carnot berekende dat de efficiency van de machine volledig afhankelijk is van het verschil tussen de in-en-uitgaande temperatuur, wat een maat is voor de beweging van de balletjes die Moleculen worden genoemd.

Stoommachine. Volgens Freund zijn onze emoties een stoomachine.
De algemene gaswet gaat over het gedrag van Deeltjes in een afgeloten ruimte.

Entropie: Orde vs Wanorde

Dit is een erg verwarrend concept dat soms wordt vertaald met chaos terwijl het eigenlijk een maat is voor orde.

Die orde heeft betrekking op het aantal mogelijke Combinaties wat is af te leiden m.b.v. de Combinatoriek een wiskundig vakgebied wat volgens Leibniz de basis vormt voor innovatie.

Het gaat dan om het combineren van combinaties.

Van Theorie naar Emergence

Emergence is een duidelijk Zicht op een effect dat door vele meestal min of meer gelijke “Agents” (“actoren”) tot stand wordt gebracht.

Thermodynamica als Denkraam

wormholes
Een “wormhole”. of een EPR (Einstein Podolfsky Rosen-Bridge. biedt de oplossing om Quantum mechanica en Zwaartekracht te fuseren. Hierbij hebben we ook nog een andere (anti-gekromde) De Sitter Ruimte voor nodig.
Holographic principle for three-dimensional de Sitter space
Anti-de-sitter ruimte

Quantum Origins of Gravity

Samenvatting

Wat kunnen we met ons scheppend vermogen?

Wat is Intelligentie? We manoevreren ons net op tijd uit een naderend einde.

Om dat te kunnen moeten we kunnen spelen met de Entropie van de Tijd-Ruimte waarin we leven.

Stroomsystemen banen hun eigen weg en dat doen ze steeds op dezelfde manier.

In de loop der tijd zijn de stroomsystem steeds beter geworden in het balanceren van de in-enuitgaande Stroom van Energie.

De tijd-ruimte (space-time) staat ter discussie in de natuurkunde.

net als de Zwaartekracht

Dat komt omdat het begin als heel klein en vol met materie wordt gezien waardoor het vanzelf een zwart gat wordt. Maar waar gaat dat gat heen? naar een andere ruimte?

of kunnen we gewoon omlopen naar een ander Deurtje?

Het resultaat is een gebogen ruimte in de vorm van een omgekeerde kegel waarvan wij ons op de rand bevinden.

Hologram

Aangezien alle informatie in de rand zit lijkt dit universum op een Hologram waarbij de rand fungeert als de muur waartegen golven die door de binnenkamt (de “Bulk“) gaan kunnen Weerkaatsen met steeds een andere hoek.

Holographic principle for three-dimensional de Sitter space

Collectief

1 De mens is een Collectief Bewustzijn waarin 37.2 trillioen organismen samenwerken.

Het collectief van een-celligen kan door het veranderen van de (i.h.a chemische) context zich totaal anders gedragen en zelfs totaal nieuwe meervoudige organismen produceren.

2 De coordinatie vindt plaats middels Licht waarbij het DNA de Zender en Ontvanger is.

Driehoek van Pascal

3 Er zijn vele manieren van samenwerken die kunnen worden vertaald in een digitale code., die kan worden gebrukt om patronen te vinden.

Er zitten heel veel “mystieke” patronen in de Driehoek van Pascal.

Cosmische Klok

4 Op de achtergrond tikt een Cosmische klok die alle processen synchroniseert.

5 Prof Dirk Meijer legt in een interview uit hoe alles volgens hem samenhangt.

Licht

6 Hierbij relateert hij alles aan een torodiale geometrie , de geometrie van het Licht.

7 Die geometrie is overal bij de mens terug te vinden maar ook in zijn Uitingen (dans, litteratuur,..)

8 Het placebo effect is een voorbeeld waar het geloof van de mens in zijn herstellend vermogen een rol speelt.

9 Uiteindelijk komt het neer op het formueren van een intentie en mindful (“met aandacht”) leven.

Kosmische Muziek

10 In een tweede document legt Dirk Meijer samen met Henk Kieft wat zij onder Quantum Biologie verstaan en hoe de kosmische klok Harmonische klanken produceert.

Hoe kunnen we meespelen? Door goed af te stemmen met de tijdgeest.

11 naar de Conclusie

Einde Samenvatting:

Deel 2: De Kosmische Klok maakt Muziek

Zwaartekracht en Thermodynamica

Het eerste deel ging over de zwaartekracht (Erik Verlinde,Leonard Suskind ) en de thermodynamica (Bejan, Chaisson, Alex Wissner Gross).

Dit tweede deel bestaat eigenlijk uit twee documenten geschreven door Prof Dirk Meijer.

hoe werkt de Automatische Piloot van een Mens” en de tweede

Universeel Bewustzijn en het Harmonische Universum“m gaat over Harmonie.

LichtWezens

Het belangrijkste inzicht komt van de bioloog Michael Lewin.

Hij laat zien hoe een-celligen zonder externe besturing van bijv. een DNA de structuur van hun samenwerking bepalen door een collectief E/M-veld te genereren wat in feite een samenspel van het licht is.

Het Vacuum

In mijn vorige blog werd het duidelijk dat de Werkelijkheid een constructie is van de Verbeelding die middels het Bewustzijn het Zero-point-veld (het Vacuum) aanstuurt.

We scheppen op die manier onze eigen werkelijkheid.

TAO

Het zero-point-veld is al lang bekend.

Het werd in China de Tao genoemd:

The Tao is like a well:
used but never used up.
It is like the eternal void:
filled with infinite possibilities.

It is hidden but always present.
I don’t know who gave birth to it.
It is older than God.

Wat doen de Hersenen? Samen laten Werken

Volgens John Cotterill denken we met onze spieren en lijken we erg veel op onze voorouders de bacterien die een groot deel van ons lichaam controleren.

De hersenen coördineren bijv. links<->rechts.

Collectief Bewustzijn

Eigenlijk zijn we al een Collectief Bewustzijn wat met vergelijkbaren (i.h.a. eencellige organismen) samenleeft en consequent bezig is om af te stemmen.

Daar merken we niets van omdat alles in de achtergrond plaatsvindt totdat de achtergrond zichtbaar wordt.

Context

Het blijkt dat het veranderen van de context totaal andere organismen oplevert en dat de context het ook eenvoudig mogelijk maakt om bestaande meercelligen te fuseren met onvolmaakte (eigenlijk gemanipuleerde) meercellige.

Men noemt dat nu

Cell Swarms

Uiteindelijk bestaan alle organismen uit 1-celligen. De grote vraag is wat “onderliggend” is. Dit kan worden gezocht (en wellicht gevonden) in de biomathematica.

Het DNA is een Antenne

In de communicatie speelt het DNA een grote rol.

Het fungeert als de antenne van een zender en ontvanger die zich afstemt op Gelijksoortigen.

Het Geheel bepaalt welke rol het Deel in het Geheel gaat spelen.

“how do the activities of competent, lower- level agents give rise to a multiscale holobiont that is truly more than the sum of its parts? And, given the myriad of ways that parts can be assembled and relate to each other, is it possible to define ways in which truly diverse intelligences can be recognized, compared, and understood?”

Not the DNA but the collective of cells determines wat a single cel will become to create a whole.

Ecologie

Een Ecologie is eigenlijk ook een Swarm.

Over het optimaal functioneren van een Ecologie is erg veel zinvol onderzoek gedaan onder de noemer

Panarchie.

Hierbij is gebruik gemaakt van de Complexiteit-theorie, een Opvolger van de Cybernetica.

TAME—Technological Approach to Mind:

Intelligentie kan zich richten op diverse schalen (nano <-> universum), diverse tijdpaden (snel, heel langzaam) en diverse geheugens.

Mensen kijken naar buiten maar er zijn ook die organismen die naar binnen kijken en de staat van een orgaan in hun reactie meenemen.

Er zijn ook “ruimten” die de mens niet beschouwd zoals de vorm-ruimte of de fysieke ruimte waarbij bijv. gewicht (zwaartekracht) een rol speelt.

1-cellige organismen vormen een electro-magnetisch veld wat de vorm bepaald.

van Informatie en Quantum Theory naar Bewustzijn

Het Geheugen is het Gevolg van het Afwikkelen van een Golf

Het lichaam synchroniseert met de Golven die de Aarde (de z.g. Schumann Resonance) produceert.

Deze golven dragen net als bij water “componenten (“moment opnamen“) ” met zich mee die “netjes” in de juiste Volgorde worden opgeleverd, worden aangevuld, daarna worden afgeleverd en weer worden opgeborgen.

Waar zit het Bewustzijn in de Hersenen?

Waar zit het Bewustzijn?

Licht in het Lichaam -> Biophotonen

De cellen in ons lichaam produceren Coherent Licht Biophotonen genoemd.

Licht is de bron van alles wat er is en fuseert en splitst zich met het hoogste (Planck) frequentie mogelijk.

Alle Materie bestaat uit Licht en andersom.

Materie bestaat uit Licht

Licht en dus ook materie gedraagt zich als een spiralende spiraal die naar evenwicht zoekt.
Licht Splitst en fuseert weer in twee tegengestelde deeltjes.
A new linear theory of light and matter
Licht is een spiralende spiraal.

Moebius Ring (8)

Dit is het basismodel van een Ecologie. Een mens is een ecologie waarin heel erg veel meesat eencellige organismen samenwerken.

Ecologie

Photon

Levensenergie

Chi of Prana is de “Indiase en Chinese ” naam voor Levensenergie. Chi en Prana zijn dus eigenlijk Licht met een bepaalde golflengte.

Voedsel en Kwaliteit van Leven meten m.b.v Biophotonen

Het is mogelijk om de voedsel-kwaliteit te meten door de patronen van de biophotonen te meten die het voedsel uitzendt. Dat geldt ook voor “dood” voedsel.

Metingen geven aan welke Kwaliteit van Leven de dieren en planten en eieren hebben doorgemaakt maar ook of het voedsel genetisch is gemanipuleerd.

Imuunsysteem

Biophotonen laten ook de kwaliteit van het Immuunsysteem zien wat behulpzaam is bij Covid maar nooit is gebruikt. Ik heb een Immuunsysteem APK-keuring voorgesteld aan het RIVM.

Interpersonal Theory (IP)

Interpersonal theory verklaart de mens vanuit de relatie met “anderen” die ook deel kunnen uitmaken van dezelfde persoonlijkheid.

Als anderen niet reageren zoals we dat verwachten haken we af of geraken in een conflict.

Samen Dansen

Samenleven is net als dansen.

Nataraja (Shiva) danst de wereld uit het niets. De vier hand-en been bewegingen corresponderen met de vier samenwerkingsvormen van  IP.

Als je de Muziek niet hoort en voelt die in een relatie zit kun je geen Stap meer doen.

In Elkaar, Uit Elkaar-> Ademen

De relaties kunnen worden beschreven met behulp van twee variabelen die in de psychologie Communion (“Samen“) en Agency (“Alleen“) worden genoemd.

De combinatie lijkt op Ademen.

Agency is “the pursuit of Individuality through Power and Control;  

Communion is the Participation in a large Organism through Care and Contact.

Yin en Yang

Communion en Agency kunnen ook worden getypeerd met Vrouwelijk en Mannelijk of met Yin en Yang (0 en 1).

Ze kan door combinatie worden uitgebreid tot 2++n mogelijkheden ( het “Interpersonal Circumplex“) die kunnen worden beschreven door de driehoek van Pascal of de berg Meru. Ze zijn eigenlijk een gevolg van de z.g. binomiale expansie (X+Y)++n die convergeert naar de normaal-verdeling als ze als een kansverdeling wordt gebruikt.

De Chinese versie van de driehoek van Pascal

Paradox

Yin en Yang zijn elkaars tegendeel en vormen samen een Paradox.

Interpersonal Circumplex
Flow

Synchronisatie

Walter Russell kreeg een Visioen waarin hem de werking van het Universum werd uitgelegd.

Het systeem wordt gedreven door ee Klok die wordt gevoed door de emoties (Potential) en een Puls van de Creativiteit die Productiecyclus aanstuurt.
Picture

Hoe werkt de Automatische Piloot van de Mens?

De tekst tot aan de PDF vat de PDF samen.

De PDF bevat een interview met Prof Dirk Meijer.

Prof Dirk Meijer legt in dit interview uit hoe hij denkt dat het Bewustzijn werkt hierbij maakt hij een onderscheid tussen Aandacht en Bewustzijn.

Er gebeurt van alles wat onze aandacht niet opmerkt en dat komt omdat we het moeilijk of zelfs niet bewust kunnen maken.

De neuronen in ons brein werken op een chemische manier.

Die is veel te langzaam om de snelheid van de processen te verklaren.

Alles in de natuur is gebaseerd op drie aspecten die hij Materie, Energie en Informatie noemt.

Holografisch van 3 -> 2 Dimensies:

Prof Meijer gelooft in het Holografisch Universum.

Dit maakt het mogelijk om 3 dimensies op een plat vlak (1×1) = 2 dimensies af te beelden.

Verder dan onze Horizon kunnen we niet Kijken

Dit principe kun je op iedere dimensie van toepassing verklaren met als “inzicht” dat de informatie over de “Vorm” in de Rand (“Boundary“) zit.

Die is vergelijkbaar met de “Horizon

verder dan onze horizon kunnen we niet kijken.

Fractal

Een nog belangrijker principe is Zelf-referentie ook wel fractal genoemd.

Zo Boven Zo Beneden

Het betekent dat dezelfde principes zich op iedere schaal herhalen en dat we door onszelf te kennen het Universum kennen.

Zo is het model van de Interpersonal Theory samen gevat in het concept Ademen een terugkerend principe net als het principe van de de Boom (“Vertakking“)..

Synchronisatie

Zodra mensen elkaar ontmoeten worden hun hersenen gesynchroniseerd.

Dat is niet te verklaren vanuit de zintuigen maar vanuit een onderliggend communicatie-systeem waarin licht en vele vormen van licht een grote rol speelt.

Dit proes kan vanuit de Quantum Biologie worden verklaard.

Een Torus is een Cyclus in een Cyclus

Dirk Meyer heeft zoals zoveel van zijn voorgangers ontdekt dat de Torus overal tevoorscijn komt.

Een torus ontstaat door een cirkel te Wentelen om een lijn die zich in het vlak van de cirkel bevindt. Als deze lijn de cirkel niet snijdt of raakt, is het resultaat een open torus welke ringvormig is, of vergelijkbaar met de binnenband van een fiets.

In de video aan het begin over het licht wordt de torus die het spiralende licht volgt stap getoond waarbij met behulp van een gedraaide riem de vorm (een Moebius Ring) zichtbaar wordt.

Various modalities of toroidal geometry: (A) Nested torus structure (B) Torus trajectory (red) (C) Atomic structure as double torus, (D) Filled space-time structure with singularity; (E) Torus network at the Planck scale: ultra-structure of quantum foam F: Torus model for rebirth of the Universe from a Wormhole/Black hole/White hole structure (G) Donut model of the universe, (H) Knot structure in torus as metaphor for attractor/standing wave, (I) cartoon of the twistor as a supposed space-time unit
Een Torus die bestaat uit Kubussen.

Geometrie

Torrodiale Geometrie lijkt op een Orkaan.

Menselijke Beweging en het Alfabet

Rudolf Laban Space Harmony -De letters in het Alfabet kunnen worden gerepresenteerd door een patroon dat in een Kubus past.
Kim Veltman legt uit hoe het alfabet is ontstaan. Het is een resultaat van de ontworpen taal Sanskrit waarbij Sanskrit de praktijk van het geluidmaken betekent.

de Geometrie van de Menselijke Relaties

Alan Fiske is een antropoloog die een cultuur onafhankelijk model van de menselijke relaties heeft gemaakt.

Het model past op de meet-schalen en kan daarmee worden doorvertaald naar geometrie.

Relatie-model Alan Fiske
Meetschalen geprojecteerd op relaties
The four Geometries of Paths of Change
Geometrische modellen vormen samen een cyclus. Euclidische geometrie is de geometrie van het platte vlak, terwijl de projectieve geometrie past op een bol of een ander gekromd vlak.
fusie fiske en holling (panarchie)
2D model Panarchie

Raam en Horizon

De emoties (groen) zijn een gekromde ruimte terwijl het waarnemen altijd middels een Raam plaatsvindt waarin we een euclidische platte (vlakke) ruimte veronderstellen die een Horizon heeft omdat onze wereld eigenlijk rond is.

Schap

Een dergelijke 2dim ruimte wordt een schap genoemd (in het engels scape bv landscape) maar het komt ook voor in bv Vriendschap (Friendship) waarbjij Schip weer een plank is die drijft.

brown wooden dock
We Beschouwen onze buitenwereld vanuit een 2 dimensionaal Raam.

Een schap is een Plank (een 2D-model) waarop we wat we weten netjes neerzetten en waarbij de Horizon de grens is van het nu onbereikbare. 

De Projectieve Meetkunde is ontstaan uit het Perspectief tekenen.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
Iedere geometrie is afhankelijk van de vorm van de ruimte waarop hij van toepassing is.

Placebo-Effect

Farmaceutische Bedrijven proberen door middel van Statistische Manipulatie het z.g. Placebo-effect uit te sluiten. Dat kan niet.

Eigenlijk willen ze bewijzen dat het medicijn het zelfherstellende proces van het lichaam uitsluit wat eigenlijk onmogelijk is omdat er altijd herstel zal moeten plaatsvinden nadat bijvoorbeeld er met behulp van een Chemische interventie een kankercel is vernietigd.

Met name het slecht opruimen van dode cellen is een oorzaak voor een auto-immuun-reactie.

Dat herstel gaat vanzelf totdat de schade niet meer kan worden gerepareerd.

Hoe Herstelt het Lichaam zich?

Veerkracht (Hormesis)

Hormesis staat voor de Levenskracht die lijkt op een Veer vandaar Veerkracht (Resilience anti-fragility).

Verwarren en Ontwarren

Bij het intrekken van de boog kunnen de Draden van een levenssysteem Verward worden waardoor het niet meer soepel heen en weer kan gaan.

Er zijn heel veel Eiwitten die deze ontwarring weer kunnen opheffen.

Het herstel vindt altijd op dezelfde wijze plaats totdat er een letterlijk een Kink in de kabel zit.

Gelijksoortigheid (Simila) van Oorzaak en Genezing

Vergelijkbare ziekten hebben vergelijkbare genezingspatronen en soms helpt het om de ziekteverwekker in hele kleine hoeveelheid toe te dienen waardoor het ontknopen en herstellen weer plaats vindt.

Grote ingrepen hebben grote bijeffecten.

Chronisch Ziek

In het algemeen genezen mensen vrijwel nooit volledig na zo’n ingreep en schakelen over op een ander meestal Chronisch Ziektebeeld wat voor de Industrie aantrekkelijk is.

Geloof is “Als een Kind zijn”

Er zijn experimenten gedaan met zogenaamde toevalgeneratoren zoals dobbelstenen en software-programma’s, die een willekeurig Getal trekken om te onderzoeken of en onder welke omstandigheden mensen het toeval kunnen besturen.

Dit bleek mogelijk te zijn als men zich Speels (als een kind) opstelde.

Willen en Moeten werkt niet.

Het is vergelijkbaar met de “Eenvoudigen van Geest” in de bijbel en met Mindful.

Onderzoek naar Genezing geeft dezelfde uitkomsten.

Mindful: In het Nu zijn

Volgens de huidige inzichten in de natuurkunde is onze werkelijk v.wb. de tijd symetrisch.

Dat betekent dat het Nu een kruispunt is tussen twee golven n.l. die vanuit het Verleden en de Toekomst.

Quantum Mechanica

De werkelijkheid wordt in de Quantum Mechanica beschreven met behulp van een Statistische blik.

Onze werkelijkheid wordt beschreven met behulp van een kansverdeling die tussen o-en-1 beweegt en door de Observator wordt gerealiseerd.

Dat betekent dat de werkelijkheid zich Realiseert in de Ervaring.

Quantum Biologie

Organisatie-Geometrie

The four Geometries of Paths of Change

Dit onderwerp is al eerder behandeld.

Het komt uit mijn onderzoek naar Verandering en gaat terug naar Paths of Change van Will McWhinney wat weer teruggaat naar de Archetypes van Carl Jung en de Alchemie.

Model van Paths of Change is hier samengevat in zes z.g. Spellen die verbonden zijn aan een “archetypische” rol” zoals de Architect.

De belangrijkste rol voor deze blog is de Visionair die “Spirit” en “Collectief Bewustzijn verbindt.

Spirit is naam voor de “Heilige Geest” een “kracht” die mensen tot onmenselijke daden kan brengen maar ze ook “paranormale” krachten geeft als Levitatie en spontane Genezing ook van anderen.

Dergelijke krachten worden vaak opgeroepen bij “heftige Emoties” of een sterk “Geloof“.

Van belang hier is de relatie met de Euclidische Geometrie, de geometrie van het platte vlak of van het Grensvlak .

Paths of Change in de vorm van een ontwikkel-cyclus. Niet alle mogelijke paden worden aangewend.

De zwarte pijlen mogen best als richtingen (Omhoog, Omlaag,..) worden geïnterpreteerd.

3 Lagen

De mens opereert in 3 werelden.

Collaborative Learning contains 3 connected Cycles connected in a Cycle. The )sub-cycles) operate in a Social ContextMental Spaceand Physical Space. This model is an application of one level of Paths of Change (see Part 2 of this Blog).

Abstractie

Als je omhoog gaat (Abstractie) is er geen einde aan het aantal lagen.

Brug Geometrie <-> Sociologie

Het bijzondere vanhet Sociale Geometrie-model is dat er een direct bewijs is dat het past op een Relatie-model wat in iedere cultuur voorkomt en daarom laat zien hoe menden denken als ze uitgaan van hun relaties met anderen.

Action-Potential

Hierbij is de “groene” relatie verbonden met de emoties (het het “Actie Potentiaal” van Nico Frijda .

Die Potential veroorzaakt een “kromming” van de ruimte en een eerder beschrevenAnti-de-sitter-ruimte met een “wormhole” in het midden.

Holographic principle for three-dimensional de Sitter space

Deel 3: Harmonie

Universeel Bewustzijn en het Harmonische Universum (Dirk Meijer en Henk Kieft.

Een Life Universe heeft minstens 5 functies nodig:

vormen van zelf-leren,

opslag van informatie,

zelf-observatie,

heling en

herstel van afwijkingen, en ook

reproductie.

Evolutie middels Zes Tijdperken

De evolutie van de kosmos wordt in de pdf hier beneden afgebeeld in zes tijdperken.

De evolutie wordt voltooid in tijdperk 6, waarin het heelal “wakker wordt” vanwege verzadiging met informatie.

Overdracht kennis naar Nieuw Universum

Daarna wordt deze Finale Informatie, in een geordende vorm, overgedragen aan een volgende versie van het universum (‘rebound universes’).

De melding van zo’n volgende fase (“de 43ste stap, Sri-Yantra) kwam (volgens mij) rond 2000 langs.

Age of Aquarius

Het gaat om de Age of Aquarius.

Proces-Verbetering

Het plaatje hierboven met als titel The six epoche of evolution gaat uit van de ontwikkeling van het Universum op basis van onze indeling van de wetenschappen waarbij de “onderste” laag Natuurkunde daarna Biologie en de Neurologie dan de IT-Techniek en de fusie van Techniek en Mens.

Machine

Opvallend is dat Peter Rowlands en zijn groep de 4e stap al op de eerste stap zetten n.l. bij de schepping.

Het universum is een computer die zijn operating systeem steeds herschrijft op basis van het overschrijden van de conditie dat de som nul moet zijn. Dat staat eigenlijk voor evenwicht.

Quaternions Multivariate Vectors

Slinger

Het plaatje hieronder komt uit een onderzoek naar een toepassing van de Kosmische Slinger (of JKlok) van Walter Russell, een model wat hem in een visioen is aangeboden.

De slinger, eigenlijk een cosmische klok lijkt er veel op de computer van Rowlands.

Quaternions

De klok of machine draait steeds hetzelfde rondje met een andere stap in de ontwikkeling. Dat lijkt op een spiraal.

In theorie zijn er zeven slagen omhoog mogelijk. Naarmate men verder van de basis afraakt komt er een steeds sterkere onbalans. Deze onbalans verstrekt de kracht omlaag.

Fasen-indeling

In deze blog zijn we een paar “nieuwe” fase-indelingen tegengekomen bijv.

Biologie: Michel Lewin

De mens is een ecologie van een-celligen.

Thermodynamica : Eric Chaisson

Iedere stap wordt het makkelijker om energie in te nemen om het uit elkaar vallen tegen te Houden.

Cosmic Evolution by Eric Chaisson.

Intentie

Erg veel info die laat zien dat genezen afhankelijk is van de Intentie van de genezer en de patient.

Conclusie

De echte innovatie komt niet uit de Natuurkunde maar uit de Biologie.

Ons Lichaam is een Collectief van 1-celligen die samen een Electro-Magnetisch Veld vormen wat de Collectieve Vorm bepaalt.

Onder dit veld ligt het Nulpuntsveld wat een meer-dimensionaal communicatie-systeem vormt waarbij hele kleine zwarte-witte gaten een rol spelen.

Natuurkunde

De vorige blog (geschreven in het engels) eindigde met deze conclusie:

“Our reality is dependent on our Belief of its existence. 

Our belief arises out of our Memory that is fed by our Experiences and he companions in life we belief”

“We live in two Universes that are divided by the vacuum. 

In the Universe of the Light we are awake and in the other we are Asleep“.

The Universes are instable .

They are recreating themselves based on an Algorithm that reacts on Nilpotency.

They are constantly tuned by the Music of the Spheres of the Center.

It is constantly recreated with a Planck-frequency , keeps the sum of iets energy-up-and-downs always zero and generates a new operating-system that varies on a theme that is based on opposits.

Quantum Biologie

Lang geleden heb ik al over de Quantum-Biologie geschreven.

Inmiddels weet ik weer veel meer dankzij Michael Levin.

Collectieven van 1-celligen Vormen een Morphologische Veld

Michael Levin: laat zien dat een organisme bestaat uit een collectief van 1-celligen die vaak weer uit een collectief vormen.

De 1-celligen vormen samen een Electro-Magnetisch veld vwat bepalend is voor de vorm.

Dat was al eerder ontdekt door Michael Persinger die de uitvinder werd van de “god machine“).

Neuronen

Het lijkt erop alsof de “neuronen” in de hersenen overal aanwezig zijn tot in iedere cel. waardoor het “gepolariseerde” lichaams-netwerk zich gedraagt als een geprogrammerde computer.

Morphologisch Veld

Er is geen sprake is van “low-level programmering” middels het DNA maar van een MorphologischVeld net als Rupert Sheldrake al suggereerde .

Lading Gradient is een Subroutine

Volgens Michael Levin is Iedere cel is een batterij die gekoppeld is aan andere battrijen waardoor er een ladings gradiënt (een verdeling) ontstaat.

Die verdeling van lading (+ en -_ kan worden gezien als een verzameling 1-nen-en-nullen kortom een “statement” wat weer kan worden gezien als een subroutine van een programma dat vormen maakt.

Torsion Field

Diep onder de eencelligen zit het Nulpuntsveld dat via de Zwarte-en Witte -punt (Planck)-Gaten energie transporteert wat de “behoefte” aan z.g. “zwarte materie” meer dan volledig opvult.

Hierbij koppelen gelijksoortigen aan gelijksoortigen.

Kanker ontstaat als een Cel het collectief verlaat

Kanker ontstaat als een cel het collectief verlaat.

Dat kan worden hersteld door de gradient (de PH?) te herstellen.

Identiteit: About Boundary of the Self. Zie PDF beneden.

Wanneer wordt een collectief weer een eenheid en ontneemt het individu de ruimte om te handelen?

Een uitgebreide Samenvatting van het werk van Michael Levin.

Scale Free Cognition

Welk Geloof geeft een gezond Lichaam?

De cirkel is rond.

De energie-verdeling die de cellen samen opbouwen is verantwoordelijk voor de vorm en de vorm staat in iedere geval voor het Lichaam.

Het voorkomnen van kanker kan door dit veld op orde te houden.

Dat kan door in een Mild Magnetisch veld te verkeren.

Emoties zijn Action Potential

De Emoties zijn (groen) zijn volgens Nico Frijda een Actie Potentie.

Ze verzamelen Energie en genereren een Puls die het beweeg-systeem (Spieren) laten bewegen.

Die puls komt via de zintuigen en wordt opgebouwd middels de Verwachting die simulaties uitvoert m.b.v. de Spindels.

Cellen zijn Neuronen

In dit alles spelen de neuronen een cruciale rol.

Volgens Michael Levin zijn alle cellen nog steeds neuronen en delen dus alle cellen mee in een “Beweging” van de Emoties.

Dat verklaart waarom diepe emoties (Trauma) de cellen in de war brengt.

Positieve Emoties

Vandaar dat Positieve emoties erg bijdragen aan een gezond lichaam.

PoC Cyclus

Het plaatje tbeneden en hierboven open de cyclus van Paths of Change (PoC).

Het gaat uit van vier onafhankelijke kijken op de wereld.

Er zitten honderden toepassingen in deze blog en de onderste komt uit een verhaal over Anti-Fragility. een concept ontwikkeld door Nassim Taleb.

Het gaat eigenlijk over “onkwetsbaarheid“.

Alan Fiske’s Relatie-model.

De vier views worden hier gerelateerd aan de Relatie-theorie van Alan Fiske, een Antropoloog.

Spanningsveld

Het spanningsveld Uniek<->Samen is het Spanningsveld van het Lichaam en van de Maatschappij.

Het Leven is een Spel

Het wordt opgelost door het leven als een Spel , de Infinite -Game“( te zien en op te houden met alles gelijk te maken, de valkuil van de Franse Revolutie.

Spel-model

Sport model waarin de Deugden van Plato en de Chistelijke Deugden zijn opgenomen

Ecologie

Ons Lichaam is een Ecologie die deel uit maakt van een Ecologie.

Het Universum is

Fractaal

De cellen vormen een Ecosysteem.

Panarchie

De levenscyclus van een Ecologie heeft betrekking heeft op alle vormen van samenwerking tot het hoogste nivo.

Soft Robots

Is dit de volgende stap?

Leave a Reply