over Fake, Wetenschap Cultuur en Media

Tijdgeest Cultuur en Technologie Media

Deze blog gaat over de Tijdgeest van en het nieuwe Media-beleid van mevr Gunay Uslu.

Fake

de Fake heeft betrekking op het Proefschrift van Mevr Uslu. Interesse? druk hier.

Huizinga Lezing

Interesse in haar Huizinga Lezing? Druk hier.

Beleid

Interesse in het beleid? druk hier.

Interesse in nieuwe Media-Technologie druk hier

Bestel: Het Einde van de Omroep

Het bestel wordt geCentraliseerd waardoor de Omroepen verdwijnen.

Het maken van de Content wordt openbaar uitbesteed en

de Burgers mogen meepraten in een Burgerberaad.

Meer weten? druk hier.

Wat is de Toekomst van de BBC?

De discussie in de UK is veel verder dan in Nederland omdat de conservatieve partij openlijk de financiering en de licentie van de BBBC betwist.

Uiteindelijk gaat het om de Smaak van het Volk (Labour) en de Middle & Upperclass.

Media en Middenklasse

Het is duidelijk dat ~RTL en Sky zich richten op de makkelijk te manipuleren onderklasse en de Staatsomroep de Middenklasse probeert te bereiken die ook de doelgroep van D66 zijn.

De Toekomst van de Reclame

De scheiding tussen Content enReclame in verschillende blokken gaat verdwijnen omdat de Content geintegreerde reclame gaat bevatten zoals dat al in speelfilms gebeurde.

Het gevolg is dat een complete industrie (bv Nielsen) die op vele manieren voor de producent van reclame direct of via panels meet wat het effect is of kan zijn gaat verdwijnen.

Onze Tijdgeest: Late Modernity:

Onze Tijdgeest wordt Late Modernity genoemd.

Het is de tijd waarbij mensen op zoek zijn naar de Unieke beleving, (een “Singularity“) een kostbaar “cultureel” product dat speciaal en eenmalig wordt geconstrueerd door een speciaal, eenmalig en kostbaar team.

Een voorbeeld is de film Avatar die miljarden kost om te maken en waarvan dit bedrag met enorm veel winst in een paar weken wordt terugverdiend.

Sport en de Deugden van Plato

Sport en Spel zijn de belangrijkste drijfveren van de huidige Media. Ze waren volgens Plato de beste manier om levenservaring op te doen. De grote vraag is of we die nog nodig hebben als het leven een spelletje wordt.

Cultureel Kapitalisme

1889 is een kantelpunt tussen 2x de Val van een Muur (in Parijs en Berlijn) in 1789 en 1989.

1889 was het jaar waarin Friedrich Nietsche zijn Verstand verloor en zijn zuster de Übermensch aan de Nazi’s heeft gesleten.

1989 is de start van de fase van Slavoj Zizek‘s Cultureel Kapitalisme waarin de Kaskraker Novomedia via de VriendenLoterij de Museumjaarkaart verkoopt en het voor elkaar krijgt om Reclame als een Prijs te verkopen en waarin Joop van den Ende de omroepen zover krijgt om weer leuke spelshows te kopen om zijn musicals te slijten opgevoerd in zijn eigen theaters. Dicht bij de hotels van Corendon?

Cultureel Kapitalisme laat ook zien hoe de kapitalisten de goede doelen stelselmatig aanwenden om hun Macht te vergroten en daarbij de problemen van deze tijd aanwenden om de echt nodige maatregelen te torpederen wat goed zichtbaar is bij de z.,g. energietransitie waar de consument weer verder wordt uitgekleed totdat er niets van zijn spaargeld meer overblijft.

We zitten in een Winner takes all Market.

Voorbeelden zijn Apple, Google en Amazon die Vitale Software-infratructuren in handen hebben zoals Zoeken op het Internet, en de Bibliotheek van software-Componenten op (Apps) een Mobiele telefoon.

Toekomst Technologie

Alle cycli passen qua Fases op de Seizoenen, die weer passen op de Russiche Kondratiev- en de Chinese Sheng -Cyclus waarbij het Centrum, het kruis van het Midden van het /midden (Wit) in de vier-voudige (Quaternio)- Cyclus is opgenomen.

Smart Computing

In Smart Computing wordt de Mens gecopieerd.

De Waardeketen wordt geïntegreerd en de Klant Stuurt de keten.

De menselijke Netwerken worden verbonden het User Interface wordt Virtueel en de Patronen worden Intelligent.

Technologie Cyclus

De technologie volgt de Kondratievcylus. Om de 50 jaar wordt een nieuw wereldbeeld dominant.

Ieder Seizoen duurt Tien Jaar (50/5).

De huidige fase is gericht op het Geheel (Wit).

Ze is een een Abstractie van het Internet wat al lijkt op de hersenen waarbij de servers Neuronen zijn.

Technologie: Global Brain

De ontwikkeling van de ICT is rond 1950 begonnen en heeft in 70 jaar de wereld extreem veranderd.

Het gaat om Software in vele vormen die uiteindelijk zowel het Denken (blauw), het Waarnemen, het Handelen (Rood), en het Waarderen (Groen) gaat overnemen.

Inzicht en Verbeelden blijven iets van de Mens die ook de Gebruiker speelt totdat de techniek alles heeft overgenomen.

Daarnaast kan de software m.b.v. een Netwerk communiceren met andere software en mensen Anytime-Anyplace.

Ik noem het eindresultaat Global Brain omdat die term het beste past.

Namelijk het ontstaan van een Globaal werkend Autonoom Kunstmatig” Brein wat gebruik kan maken van de Opgeslagen enOntsloten Geheugens en van de Mensheid.

Wat kan Software niet?

Er zijn twee “Functies” van de mens die uniek zijn waarbij de meest belangrijke de Verbeelding” is en de andere de Emoties.

Met de Verbeelding Scheppen wij de Realiteit en de Emoties (Emovere) geven Energie.

Ze brengen ons in Beweging en zetten ons met onze Voeten op Aarde (“Grounding“).

De cyclus van de Archetypen van Jung en Paths of Change bestaat uit 5 “wereldbeelden” waarbij het centrum (wit) voor het Geheel staat.

the Future of Work:

Handmatig werk wordt overgenomen door de Robot en het “denkwerk door AI. Vanaf het ontstaan van de fabriek zijn de arbeiders vervangen door machines die nog gemaakt werden door “Kenniswerkers” (“pProgrammeurs“) die nu worden vervangen door AI.

Diensten Sector bevat nu vrwijl alle beroepen:

Opmerkelijk is dat er steeds weer nieuwe beroepen worden uitgevonden vooral in de Dienstensector.

Het is de vraag wat software niet kan overnemen.

Aanraken? Kan een computer ons aanraken? Ik denk van wel.

Het is een kwestie van een licht Electro/Magnetisch -veld wat ook gelijk het Immuun-systeem kan stabiliseren..

John Baldwin over de invloed van technologie op toekomstig Werk.

The Future of Entertainment

Het gaat niet goed met Netflix en Walt Disney en andere “streamers” die de “thuis-bioscoop” vullen met content.

Het moet anders en daarom probeert Disney middels zijn Accelerator van alles uit.

De grote barriere zit in de “Interne wereld” van de Kijker die meer zintuigen heeft dan men nu kan aanspreken maar maar ook veel meer “gebieden” heeft dan men kan simuleren.

Dat komt omdat de mens eigenlijk in twee gescheiden werelden leeft n.l. de wereld van de Zon overdag en die van de Maan in de nacht.

Neuralink: Brein Inplant

Neuralink is een bedrijf van Elon Musk.

Uploaden van het Lichaam

Heb je eigenlijk wel een lichaam nodig?

Is het mogelijk om volledig over te stappen?

De erste stappen worden gezet en sommige mensen met een zware handicap zoals een totale verlamming hebben er nu al baat bij.

Multi-Sensors

Hoe meer zintuigen worden gekoppeld hoe beter de ervaring van een virtuele wereld kan worden.

Metaverse, the Holodeck

Facebook heeft zijn naam veranderd in Meta om de grootste speler te worden in virtual reality nu de Metaverse genoemd. Er is al meer dan genoeg Science Fiction beschikbaar om het ontwerp op af te stemmen zoals de Holodeck uit Startrek.

Wat Voorspelt de Lange Golf ?

De Motor van de Cyclus

The Clock of the Universe van Walter Russell

Het patroon herhaalt zich om de 200 jaar, een frequentie die ook in het klimaat is gevonden.

De Kondratiev Cyclus met een Periodiciteit van 50 doorloopt deze periode in 5 “seizoenen van 10 jaar die passen op PoC.

Een volgende periodiciteit is 250 jaar en daarna 1250 jaar.

Kunst en Cultuur

Deze blog gaat over Kunst en Cultuur en de rol die de Marketing daar in speelt.

Verder gaat het ook over Gunay Uslu en de toenemende Macht van het kapitaal in de Gesloten lobby-netwerken in de Kunst-en Cultuur sector.

Het is bekend dat met name D66 daar een grote rol in speelt.

Huizinga Lezing

Wil je meer weten over haar Beleid? druk dan hier.

Het begon allemaal met de besloten Huizinga Lezing van Mevr. Gunay Uslu (Staatsecretaris Cultuur en Media) in de Pieterskerk in mijn geboorteplaats Leiden.

Ik was benieuwd naar de inhoud en heb hem vandaag (9-1-2023) gelezen en de inhoud is onderzocht.

De lezing staat in de Bijlage 2.

Schliemann, de Aartsleugenaar

Het begon al gelijk goed toen ik dezelfde dag een artikel vond in de Volkskrant. getiteld: “Een geniale romanticus, maar ook een aartsleugenaar Heinrich Schliemann maakte van vondst ‘schat van Priamus’ een fantastisch verhaal“.

Promotie

Het gaat over de 1e Pionier in mevr, Uslu’s lezing “Schliemann, 1 van de beroemdste archeologen in de geschiedenis. Hij zocht met het 1e en eigenlijk belangrijkste verhaal van de Europese cultuur in de hand – de Ilias – naar Troje“.

Gunay Uslu heeft het in haar proefschrift vooral over Schliemann en zijn relatie met het toen nog bestaande Ottomaanse rijk geschreven.

Interessant is dat iedere machthebber zich graag verbindt met een beroemde Historische plaats of een historische figuur en dat is hier vooral Turkije, Troje en Homerus.

Ik vermoed dat Homerus helemaal niets met Turkije te maken heeft (zie Bijlage 1).

De vondst van Troje is een prachtig voorbeeld van Fake-wetenschap.

Onderzoek Schliemann

Onderzoek van de bronnen van Schliemann geeft aan dat hij een heel doortrapte Bedrieger was die slim gebruik maakte van de Media.

Het staat allemaal in het boek Schliemann of Troy – Treasure and Deceit van David Traill.

Schiemann verdiende kapitalen in Californië met goud speculatie en ook nog is in de oorlog in de Krim waar hij handelde in munitie.

Hij had zoveel geld dat hij zich nu wierp op zijn hobby archeologie waar hij eerst op promoveert in Rostov met het boek ” thaka, der Peloponnes und Troja“.

Schliemann wist dat de kans groot was dat hij iets zou vinden vanwege zijn contacten met Frank Calvert.

Die had al grond gekocht op de juiste plek en Schliemann kocht de andere helft en sloot een contract met hem om de “buit” te verdelen.

De vondst die hij de schat van Priamus noemde staat ook ter discussie omdat hij samen met Calvert de stukken die spontaan en alleen vond in een kist vermoedelijk al van te voren had verzameld.

Homerus is een Scythische Prins

“Alybas  enormously respected by Royal Scythians and Cimmerians because it was the city of their ancestors, the Atlanteans, who had escaped three days before the Cataclysm.

Alybas is de Geboorteplaats van Homerus. Het ligt in de Oekraïne aan de ingang van de Inhul-rivier in de Zwarte Zee.

Voor meer info zie Bijlage 1.

Tijdens mijn onderzoek naar de achtergrond van de strijd van de Titanen en Vladimir Putin ontdekte ik een document over Homerus geschreven door een Wetenschapper uit de Krim wat een heel ander beeld geeft over Troje dan mevr Uslu geloofd.

Volgens hem speelt het verhaal van Homerus zich af Rondom de Krim en komt de Familie van Homerus van Atlantis. Zie verder Bijlage 1

Terug naar Begin?

Druk hier.

Bijlage 1: over het Leven van Homerus

Bijlage 2: Huizinga Lezing 2022 Gunay Uslu

Bijlage 3 Definities:

Wat is Cultuur?

Cultuur is dat wat de mens Schept. Het begrip staat tegenover “natuur“.

Cultuur is een basisbegrip in de sociologie, de antropologie, de archeologie en de geschiedschrijving.

Wat is Kunst?

Kunst is de bewuste creatie van iets Moois of Betekenisvols met behulp van Vaardigheid en Verbeelding

Alhoewel een vakman ook tot de cultuur behoort wordt een bepaald vak, de Kunstenaar, anders, “hoger”, gewaardeerd.

Kunst is een gewild Object voor Financiële Speculatie

Sommige scheppingen van bepaalde kunstenaars zijn heel veel geld waard. Ze zijn een gewild object van Speculatie.

Wat als Mooi wordt Ervaren is uitvoerig uitgezocht door de recent overleden Christopher Alexander.

Wat betekenisvol is is nog nooit goed uitgezocht. Het heeft overduidelijk iets te maken met metaforen die belichaamd zijn.

In dit kader is George Lakoff een belangrijk onderzoeker .

Kunst is een persoonlijke ervaring die niet objectief kan worden gemaakt.

Hele dure kunst is “mooi” omdat “men: dat vindt.

Mensen waarderen op basis van hun Persoonlijkheid heel verschillend.

Bijlage 4 Beleid Gunay Uslu

Cultuur

Samenvatting Huizinga Lezing

In een Interview de NRC van 11-1-2023 staat een uitspraak die erg tekenend is “Staatssecretaris Uslu heeft zich er vaak hardop over verwonderd, onlangs nog in de Huizingalezing, dat cultuur in de Nederlandse politiek geen Chefsache is, en dat de omgang van politiek met cultuur tamelijk liefdeloos is”.Ze bepleit een warmere belangstelling van de politiek voor cultuur. 

Later komt ze op vijf punten n.l.

1 Makers: We bepalen niet wát er gemaakt wordt, we kunnen er wel voor zorgen dát er gemaakt wordt.uimte bieden aan talentontwikkeling betekent ook ruimte voor experiment. Voor falen. Niemand weet van te voren hoe een experiment uitpakt.

2 Toegankelijkheid: Meer mensen in aanraking laten komen met de rijkdom van kunst en cultuur is belangrijk. Want het boeit, het beweegt, het inspireert. Het vergroot je cultureel kapitaal,

3 Vernieuwing, digitalisering en innovatie: Dan zien we een generatie die veel minder gekaderd kijkt naar het leven, en dus naar kunst en cultuur. Dat is een kracht om te omarmen. Daar hoort dus ook bij: meer en meer digitaal gaan doen.

4 Erfgoed: en ons immateriële erfgoed laten onze geschiedenis zien en vertellen wie we zijn en waar we vandaan komen.

5 Creatieve denkkracht inzetten bij maatschappelijke problemen:  Als er 1 grondstof is in ons land die nog onvoldoende ‘benut’ wordt, dan is het wel de creatieve denkkracht van onze makers.

1 Gaat Cultuur simpelweg over Maken?

Het probleem zit toch vooral in de definitie van cultuur, die heel simpel is n.l. “wat de mens schept” waardoor cultuur overeenkomt met maken. of (erfgoed) gemaakt hebben.

en Ontwerpen?

Hierbij blijft het vreemd dat de rest van de “levens-cyclus” niet wordt bekeken.want voor maken ligt ontwerpen (5 creatieve denkkracht?) maar ook gebruiken (4 Toegankelijkheid?), Verbeteren 3. (innovatie).

Wat ook volledig wordt vergeten is dat er naast “kunst” heel veel meer wordt gemaakt.

Al die “ontwerpers” lijken op elkaar en zijn ook onderling uit te ruilen (zie plaatje hieronder over PoC).

Ik heb de indruk dat onze staatsecretaris Creativiteit heel anders ziet dan ze in haar wezen is.

Creativiteit Vernietigt het Oude

Hierbij komt dat de grote gelijkmaker ,de computer nu in een zijlijn staat verbonden met de misbruikte term Digitalisering.

Games

Dit plaatje vat heel erg veel samen wat een voordeel en een nadeel is. Paths of Change (PoC) is een boek van Will McWhinney wat hij een Meta-practice noemt.

Het bevat alles wat je met weten over de praktijk en bevat dus ook alles wat je moet weten over Cultuur.

Rollen: de beste ingang tot Poc zijn de Rollen Het zijn er 18!

De basis van PoC zijn vier z.g. Wereldbeelden (Worldview).

Cultuur is het Spanningsveld tussen het Zelf en het Collectief.

Context

Hetzelfde plaatje maar nu anders weergegeven> Herkenbaar zijn hopelijk de kleuren. Toegevoegd zijn de specifieke vragen (ontleend aan Aristoteles).

Beleid Media

Om een goed beeld te krijgen heb ik meerdere rapporten gezocht en gelezen. Die staan allemaal onderaan deze bijlage.

Het valt op dat er het meer gaat om de verdeling van de macht van de enorme hoeveelheid gesubsidieerde of ge “crowdfunde” instellingen dan over de inhoud.

Dat betekent dat ik zoals vanouds zelf moet nadenken en Searchen.

Hierbij is het goed eerst kort aandacht te besteden aan waar het echt over gaat.

Communicatie komt van Commune -> Eén Worden

De Conduit– en de Toolmaker-methaphor laten zien dat Communicatie niets te maken heeft met het versturen van berichten (Conduits).

Het gaat om Communie (Samengaan, verenigen), de Tegenhanger van Agency (Sturen).

Dialoog vs Ingeblikte Conduits:

Het spaningsveld tussen het Zelf en het Collectief (Cultuur) wordt opgelost middels een Dialoog.

Het probleem met het huidige Bestel is dat het allemaal Zenders van ingeblikte Conduits zijn die zijn geselecteerd op een Standaard Mening die vroeger in de Maatschappij was ingebakken (Sociaal (verheffen Arbeider), Christelijk,Bovenklasse (Liberaal).

De Bovenklasser is nog steeds het ideale beeld waar veel mensen en jongeren hun ideaal of jaloezie vandaan halen.

De rijke bink met de mooie meid is is niet voor niets het ideaal van onze top-misdadigers die allemaal man zijn.

Geen Mening vs Wappies

Hierboven staat het Geen Mening van de NPO die niet altijd vol te houden is (Kijk naar de Covid discussie) omdat er (zogenaamd) een onderscheid kan worden gemaakt tussen “normale” en niet-normale (Wappies) mensen.

De maatschappij wordt hierdoor meervoudig Gepolariseerd.

Zonder Sterke Marketing geen Macht

Door de sterke marketing kan een groep mensen soms gesteund door een commerciele partij als de Telegraaf een Omroep oprichten en een boodschap gaan brengen die tegen de haren van de normalen ingaat (Ongehoord Nederland).

Het systeem kan door het volhouden van het oude idee dat er “stromingen” zijn zijn “onafhankelijke” plek niet meer behouden en Vecht voor zijn bestaan wat een specifieke manier van werken impliceert die niet meer “objectief” kan worden genoemd.

Lokale Omroep

Het wordt echt interessant als je kijkt naar de vele documenten die er zijn gemaakt over de Lokale Omroep.

Hier worden 80 (!) NPO’tjes gekopieerd die allemaal het zelfde model hebben als de grote NPO die natuurlijk wel de grote Baas blijft.

JourNa’s? of Chatcpt-toepassing?

Onder het mom van de noodzakelijke controle op de lokale politiek worden vele miljoenen gestopt in een structuur die gegarandeert het omgekeerde gaat bereiken net als de lokale politieagent, de BOA werd< een Mooi Pak dat bekeuringen mag uitdelen.

Het rijk levert de standaard journalist, de Journa? via het PNO-uitzendburo onmiddellijk.

Wellicht wordt deze persoon snel omgetoverd in een automatische content genererende ChatCPT-robot.

Huis-aan-Huis Blad

Het huis-aan-huis-blad word tot gigantische proporties opgeblazen terwijl hier wellicht de enige manier nog over is om lokale intiatieven en ondernemers een spreekbuisje geven.

Wat men vergeet is dat burger-participatie niets te maken heeft met democratie en dat democratie eigenlijk bedoelt om het volk wat lokaal woont (dus niet in den Haag) te laten meewerken.

D66 en de Coalitie nemen macht in de stad over en de burger mag met de Vriendenloterij als nepprijs naar een museum.

Iedereen Blij met Brood en Spelen.

Hier toont de Toolmaker-metaphor zich weer.

Het gaat niet om Communicatie maar om Collectief in Actie komen.

Het plaatje komt uit een verhaal over Anti-fragility een concept van Nassim Taleb. Het model komt uit Panarchy een model over Ecologieen waarin de Samenleving (het Volk, Demos) feedback geeft op de producten van de Producenten die via de Overheid via de Creatieve sector het Systeem verbeterd. Herbij is creativiteit een vorm van Inzicht, Verbeelding en Wijsheid.

Het Hart verbindt Lichaam en Geest

Beleids Documenten Media-Beleid

Lokale Omroep

Lokale Omroepen

Centrale Omroepen

Het document “Kijk Samen verder” van het Commissariaat voor de Media staat hieronder en wordt hieronder ook Kort Samengevat.

Centralisatie

Als je het nieuwe beleid samenvat komt het simpelweg neer op volledige centralisatie van alles wat nu op een uitermate complexe wijze is gedecentraliseerd.

In het rapport “Samen verder Kijken” staan 4 punten die ik nu min-of-meer samenvat:

1 Burgerberaad gekoppeld aan een BPO

1 Van een indirecte naar een meer Directe vorm van maatschappelijke binding

Het bestel sluit beter aan op de huidige maatschappij wanneer de binding via een directe vorm wordt geborgd. 

Denk aan het inrichten van een landelijk programmabeleidbepalend orgaan (PBO) waaraan burgers deelnemen, via een burgerberaad, via consultatie van burgers over specifieke content of makers, of een combinatie hiervan.

2 Openbare aanbesteding van Content

2 Van sturen op organisaties naar centraal sturen op realisatie publieke mediaopdracht

Het bestel kan aan effectiviteit, transparantie en afrekenbaar- heid winnen als de verantwoordelijkheid voor de publieke me- diaopdracht centraal komt te liggen. 

3 Meten toegevoegde Waarde

Dit is een manier om de “objectieve” meting van de kijkdichtheid te vermooien.

3 Van een semi-gesloten bestel naar een open systeem op basis van toegevoegde waarde

Het bestel benut de kwaliteit, de creativiteit en het innovatief vermogen van makers volop door zich open te stellen voor een grotere groep contentproducenten.

Bijvoorbeeld door een volledig open procedure waarbij contentproducenten zich inschrijven op een uitvraag voor specifieke content, waarbij selectie plaatsvindt op basis van de grootste toegevoegde waarde. 

4 NPO wordt een Merk

4 Van multi-branding en distributie naar het profileren en aanbieden van het publiek media-aanbod als een rijk geschakeerd geheel

Het bestel brengt een herkenbaar totaalaanbod en bundelt krachten rondom één platformstrategie dat aan de hoogste eisen van gebruikersgemak voldoet. Dit betekent dat de in- gezette beweging van gezamenlijke aanbieding en profilering van het publieke media-aanbod tenminste wordt doorgezet.

Is Content nog steeds King?

Het gebruikte model past nog steeds op de zender die conduite produceert waar de ontvanger een like aan kan geven.

De TV is nog steeds een Zender

Dat is ook het model van de “streamers” Netflix Disney etc.

de Experience Economy Wint

Het bekijken van de content in de thuisbioscoop wordt vervangen door een Ervaring waarin een totaliteit aan dinsten wordt aangeboden die passen op de “Chronotope” van de ervaring.

Ondanks het feit dat de Staat met deze beleidstruck haar macht wellicht een tijdje behoud is de kans dat de burger “in zee gaat” met het merk NPO erg klein net als de nu verenigde contentmakers (“wie zijn dat”?) het niet gaan redden behalve als ze enorm veel geld investeren in het opbouwen van een voorraad multiverse-componenten.

Terug naar Begin?

Druk hier.

Cultuur Beleid: Het Verdelen van de Potten

Onderzoek Barclays in de Content Industrie