Hoe Sport weer een Middel wordt om de Mens te Vormen

Deze blog bevat een kaart van de sport die gebruikt kan worden om een strategie voor de Maatschappij te ontwikkelen.

Gelijk starten met de Samenvatting druk hier.

Gelijk naar de conclusie? druk hier.

Introductie: Denken we met onze Spieren?

Wil je de Introductie overslaan druk hier.

Sport is Spelen met onze Spieren.

Als we met onze spieren denken is sport een manier van denken.

Rodney Cotterill, een vriend van mijn vriend Will Mcwhinney analyseerde de ontwikkeling van het Sensori-Motor systeem van alle Organismen en ontdekte dat we Denken met de Spindels (scharnieren) in onze spieren.

Het hart is de grootste spier en verbindt met de bloedsomloop lichaam en geest.

Volgens de oude wetenschap bevat het de herinnering van de ziel en dat is ook bewezen toen men harten ging transplanteren.

De ontvangers kregen het hele leven en persoonlijkheid van de donor.

Het betekent ook dat de de spieren hun geheugen bevatten waar ook bijv. het oefenen van muziek bijhoort.

Kijken met de ogen brengt de vingers vanzelf in beweging net als veel typen de letters in de vingers stopt.

0 Doel

In deze blog wordt een model van de Sport ontwikkeld dat het mogelijk maakt om een Architectuur, een Visie en een lange termijn Strategie te bepalen met betrekking van Bewegen in het algemeen.

Hierbij is ook een beroep een vorm van bewegen.

Generieke Keuze Test Levensloop-Begeleiding

In dat Kader hebben we een generieke keuze test ontwikkeld, die een fusie is van een beroepskeuze en een sportkeuze-test die eigenlijk ook kan worden gebruikt als een hulpmiddel om de levensloop te begeleiden.

Dit processchema hoort bij het Vitaliteit-project van de Gemeente Leiden.

Dit hulpmiddel is a lang geleden ontwikkeld voor bijv. de gemeente Den Haag en de Regio Leiden maar ook voor de ABN AMRO-bank.

Terug naar Plato

In deze visie wordt de theorie van Plato over de relatie tussen sport en de inrichting van de maatschappij als een weerspiegeling van de StadStaat (vermoedelijk Atlantis), die de Mens representeert, weer nieuw leven ingeblazen.

De grieken kenden geen groepssport. Sport was individueel en net als beroepen gericht op verbeteren. Alleen de beste won in een lange competitie en kreeg een grote prijs.

Plato nam als Worstelaar deel aan de  Isthmische Spelen, vergelijkbaar met de Olympische Spelen.

Deel 1 en 2 gaan over Plato, de rest over Sport.

Het eerste deel van deze blog gaat over Plato en de Stadstaat. Wil je dit deel overslaan ? Ga hier dan verder.

Het tweede deel gaat over Plato en Sport. Daarna gaat het uitsluitend over sport en wordt een poging ondernomen om een kaart (architectuur) van de sport te maken.

Plato volledig overslaan druk hier.

1 Plato en en de Stadstaat:

Plato projecteert zijn dialogen op de Stadstaat, die hij gebruikt als een model van de Mens.

De Stad-staat wordt op dit moment verbonden met Smart City.

Smart ,duidt op het toepassen van “slimme” ( Kunstmatige Intelligentie ) technologie.

Volgens Plato moet de stad bestuurd worden door een Wijs Mens.

Slimheid en Wijsheid hebben veel met elkaar te maken.

Het is alleen twijfeachtig of “Slimme software” ook Wijs is.

Wat is Wijsheid?

Wijsheid is het gevolg van permanente reflectie op de Ervaring in het Leven.

Ervaring ontstaat als je Leert van de fouten die je maakt.

Fouten zijn een gevolg van het falen van de Verwachting.

De verwachting is een gevolg van een Overtuiging (“geloof”).

Leercyclus

Sport is een Community of Practice:

Community of Practice: Een voetbal-vereniging is een Community of Practice, De KNVB een Community of Knowledge.

Een fanclub is of een community of Interest of een community of Affinity.

Wat is Goed voor de StadStaat?

De dialoog met Plato als leider gaat over het Goede voor het Algemeen.

Het goede ontstaat uit Balans (Harmonie).

De Zelf-Ontpooiende Stadstaat

Het Ontstaan van de Stadstaat

Na de zondvoed werden de eerste Stad-Staten in Babylonie opgericht. Ze werden een rustplaats voor de rondtrekkende stammen van jager/ verzamelaars.

Sommige atletische sporten (“speerwerpen”) komen uit die tijd.

De leider van de stam tranformeerde zich in een levende God, vormde een leger met huurlingen, en overwon aangrenzend stammen die tot slaaf werden gemaakt. Zo groeiden de stadstaten uit tot enorme landen met de vele kinderen van de koning (Kin) als leiders. Familie was te vertrouwen.

Toren van Babel.

Medicine Wheel: Het Oudste Model van de Cyclus:

Medicine Wheel The Medicine Wheel is the basic form of Model of the Cycle seen in the way animals behave. 

Middeleeuwse Stad

De middeleeuwse stad wordt gedomineerd door de Kerk die de Hoogste Waarheid representeert.

De kerk is een model van het leven en toont de Spiraal.

In de cathedralen wordt het scheppingsverhaal middels glas in lood ramen getoond waar de zon zijn rol als scheppende kracht kon laat zien.

. Het scheppingsverhaal kan middels een labyrint worden gelopen.

chartreslabyrinth
Labyrint Chartres.
hartres The windows of a Cathedral show the Spiral of Life. Cathedrals are always build on a Sacred Grove.

Smart City: Den Haag

Dit model is gemaakt voor de Stad Den Haag ivm het eerste Smart City Project in Nederland wat Eric Vreedenburgh had geinitieerd (SUS, Smart Urban Space).

Gelaagd model van de stad waarin het zichtbaar wordt dat PoC een fractaal model is wat betekent dat het model zich steeds herhaalt. Op. het “laagste” nivo bevindt zich de Openbare Ruimte waarin de vier soorten mensen samenspelen. De lagen zijn Bestuur, Productie (Waardeketen), Samenwerking en Cultuur.

Een Stad is instaat om na een Calamiteit weer terug te komen (“Veerkrachtig”, “Resilient”) als alle onderdelen Veerkrachtig zijn.

Een 2D versie van een Veerkrachtige Ecologie, waarbij de twee variabelen Connectedness en Potential erg veel lijken op Communion en Agency die weer erg veel lijken op Yin en Yang zijnde het Mannelijke en het Vrouwelijke.

Een Ecologie (en een stad is een Ecologie) wordt kwetsbaar (“fragile“)als ze te weinig of te veel potentie heeft (“over voorraden”) en te veel of te weinig is verbonden.

Hierdoor kan de connectie gaan belemmeren als de structuur moet schalen (Kleiner, groter worden).
PoC-model van de stadstaat. Het gaat hier over Integrale levensloopbegeleiding.

De belangrijkste functie in de stad is de Monitor die er voor zorgdraagt dat een van de vier functies niet dominant wordt waardoor de Homeostase van de stad wordt verstoord..

PoC wordt nu getoond als een quaternion, een viervoud waarin alle paren elkaars tegendeel zijn en Acties kunnen worden gestopt door een complementaire tegenactie.

Een stad is een verzameling Mensen

Een stad is een verzameling mensen die i.h.a. in Huizen wonen en werken.

Een huis is een lichaam.
Een huis doorloopt net als de mens een cyclus.
Huizen vormen een wijk die weer een stad vormen. Er zijn erg veel gespecialiseerde huizen net als er gespecialiseerde mensen zijn.

Het Leven

Kind tot Puber

Het leven doorloopt de stadia van de PoC-cyclus.

Die begint en eindigt in de Afhankelijke Sociale staat.

De overgang van kind naar volwassene (“socialisatie”)komt langs het “puber”-stadium waarin er sprake is van sterke groepsdruk.

Puber tot Volwassene <-> Volwassene tot Bejaarde:

Kritieke Gebeurtenissen:

Financiering

Begeleiding

Gezondheidscentrum:

Integraal Gezondheidscentrum ontworpen voor de Gemeente Leiden en helaas overgenomen door de HSL die er niets mee heeft gedaan.

Gezondheidszorg:

Een PoC-model van de Geestelijke Gezondheidszorg ntworpen voor Parnassia samen met het IBM Watson-team.
Hierbij zijn de “functies” verder geformaliseerd.

2 De Ideeenwereld van Plato

Het volgende hoofdstuk gaat over de ideen van Plato over Sport.

Plato onderscheid drie soorten ziel en daar vanaf geleid vier Kardinale Deugden die de harmonie bewerkstelligen die de mens Inspireert tot het Goede.

Kardinaal betekent Scharnier.

Het Scharnier van de deugden en de ziel zit in het Kruis-punt in het Midden van het Midden (op de plek van de Gulden Snede).

Het is ook het Kruis-punt waar de de Tijd omheen Draait.

Volgens Plato leven wij in een Grot waar buiten de Zon schijnt. De zon staat voor het Hoogste Inzicht vergelijkbaar met wat in het Christelijke geloof God wordt genoemd.

Plato gaat er vanuit dat er een essentie is die “boven” de door ons met de zintuigen waar te nemen werkelijkheid bestaat. Die noemt hij de wereld van ideen (“concepten”).

Onze werkelijkheid wordt door die door een Vuur op de Muur van de Grot geProjecteerd.

Projectie -> Ont-Werpen

Vuur staat voor Passie (Rood).

Het loslaten van het werpen (ont) gebeurt door de Verbeelding (Geel) die “ziet” wat slaat op “in-zicht”.

Buiten ons Lichaam vinden Gebeurtenissen plaats die we met de Emoties waarderen.

Een gebeurtenis is een feit.

De Muur is het Scherm (Frame, Script) waardoor we naar buiten kijken.

Het )denk-)raam van de Kennis is onderverdeeld in vele Hokjes.

Een model van de Product-cyclus gebaseerd op PoC.
Een model van de Productie en Consumptie-cyclus gebaseerd op PoC.

In het midden staat de Mens.

Samenvatting

Als je de samenvatting wilt overslaan druk hier.

0 Ik was bezig om een model te maken van de sport.

Plato

Aangezien de sport in Griekenland is geboren kwam ik snel bij Plato en viel me op dat zijn theorie over de ziel perfect past op PoC.

Dat is niet raar want PoC komt van Jung en Jung heeft alles uit de Alchemie gehaald die uit Egypte komt waar Plato is opgeleid in Heliopolis.

de Stadstaat is een model van de Mens

Plato projecteert zijn theorie over de mens op de Stadstaat. Die moet bestuurd worden door een Wijs mens.

Tegenwoordig kiest men voor Slimme (Smart) Software.

Het is de vraag of Slimme software wijs is.

Bestaande Sport Modellen: Deugden:

Als eerste poging bij het maken van een model maak ik altijd een PoC(Paths of Change) model.

Om dit model te toetsen heb ik het Internet doorzocht waardoor ik het Sportmodel van de Cardiologen heb ontdekt dat ze gebruiken om het “gevaar” van sport te onderzoeken voor mensen met een hartafwijking.

Het model baseert zich op twee variabelen n.l. Spier-Kracht en Conditie die beiden zijn gerelateerd aan het Hart. Beiden behoren tot de Deugden van Plato. Het hart zit in het Centrum (roze-Kruis)

De andere twee zijn Wijsheid en Matigheid.

Later hebben de Christelijke denkers Geloof, Hoop en Liefde toegevoegd die ook in de Quaternion passen.

De Katholieke Kerk heeft recent een visie op sport gepubliceerd waarin de leer van Plato zichtbaar is.

POC

1 Uitleg Paths of Change (PoC).

PoC gebruikt de vier “Wereldbeelden” van Jung (Achetypen) om de “wereld” te beschrijven. De POC-modellen van verschillende theorien zoals dat over de Mens (bron: Interpersonal Theory) zijn erg bruikbaar als referentiekader.

2 Het . Sport Model in PoC-formaat. Het model is getoetst aan meerdere modellen m.b.t. de Sport en blijkt (wederom) goed te passen.

3 Bestaande Modellen van de Sport.

4 Welke rol speelt de Fairness of EQual Opportunity FEOP in de Sport.

Er is verschil tussen mannen en vrouwen en de sociale “klasse” belemmert vooral in de eerste fase van het leven waarin er veel moet worden geoefend.

Prestatie-vermogen:

5 Prestatievermogen en Motorische Vaardigheid:

Er zijn 5 motorische basisvaardigheden (Motor Skills) die ons fysieke prestatievermogen bepalen

Het zijn 

Coordinatie, 

Lenigheid (Agile), 

Uithoudingsvermogen

Kracht en 

Snelheid, (CLUKS).  

Mensen zijn niet bestemd om te sporten.

Grote inspanning wordt door het lichaam gezien als een stress situatie.

Hierbij speelt “lenigheid” in het Engels Agility een grote rol.

Een systeem dat Fragiel is breekt onder druk.

Onder hele grote druk kunnen organismen zich spontaan In de volgende generatie aanpaasen (Anti-fragiel,Evolutie).

Motorische Ontwikkeling: LATD

De Motorische ontwikkeling van de Mens van kind, via puber naar volwassene wordt beschreven door het LATD (Long Term Athlete Development-model.

Cognitie

De cognitieve en motorische ontwikkeling gaan gelijk op. Dat kun je mooi zien in het model van Piaget wat een wiskundige achergrond heeft.

De motor schema’s en “denk”-schema’s hebben veel gemeen.
Sensorimotor stage of cognitive development

6 Cognitie De menselijke Cognitie is verbonden met zogenaamde Perceptual Symbol Systems die lijken op een camera die permanent alles wat we meemaken gekoppeld met de emoties opneemt. Situaties worden samengevat en zijn gekoppeld aan een naam of andere “trigger” die de hele situatie oproept.

Toekomst

7 De toekomst van de Sport wordt grotendeels bepaald door de innovatie in de ICT waarbij Virtual Reality een grote rol speelt.

Fysieke sporten worden computerspellen maar er kan ook van alles worden gecombineerd.

Sport is “big money” wat volledig strijdig is met de visie van Plato die sport ziet als een vorm van karakterontwikkeling.

Technologie

Een technologie-cyclus duurt 50 jaar. Die cyclus wordt gestuurd door een cyclus die 5×50= 250 jaar duurt.

Cultuur

De Cultuur Cyclus beschreven door Mikhail Bhaktin.
In het plaatje zie je de spiraal uitdijen, die later weer terugdijdt.
Het scharnierpunt ligt rond 2050.
Golden Age a prediction of Carlota Perez.

Kantelpunt

8 Het Kantelpunt zit in het Midden van de vier Wereldbeelden van PoC die ook Visies op de Ziel zijn, Deugden, beroepen, Rituele Dansen en Magische spreuken kortom Instrumenten om in de Toekomst mee te scheppen. Maar wat willen we? Het Goede?

Voor het Goede moeten we weer terug naar Plato.

School:

9 School: Het ‘Gymnasium was een idee van Plato maar daar is weinig meer van over.

Samenleving:

10 Samenleving: een uitgebreid boek over de sociale mens. Het lichaam past van alles aan om intern in evenwicht (homeostase) te blijven. Om de omgeving in de gaten te houden wordt eem allostase onderhouden.

Samenvoegen en FUSEREN:

Er zijn een hoop puzzelstukken verzameld die nu in de PoC mal worden gestopt en gefuseerd om tot een nieuwe mal te komen.

Dit vergt kennis van alle bestaande mallen en een “inzicht” om dit laatste te berwerkstelligen.

Het meest interessante en meest complexe instrument wat ik nu heb is Geometrie.

11 Samenvoegen.: De vele manieren om naar sport te kijken worden hier samengevoegd en voorzien van een conclusie.

Het leven lijkt op een wedstrijd en het Speelveld past op de Maatschappij maar ook op het centrum waarom alles draait wat zowel Beweging (die overal zichtbaar is ) als het Kruispunt, die op het Hart past, een belangrijk onderwerp maakt.

12 Het Einde en conclusie

13: Nawoord: Het thema “denken in beweging” kwam van Wiero Beek die mij op het pad van de fasevergrendeling (“entrainment”) bracht.

Wiero was ook hooglaraar in de Bewegingsleer wat een mooi thema is om mee verder te gaan in een nieuwe blog.

De blog gaat nu verder na hfdst 1. U kunt ook hier terug gaan naar dit hoofdstuk.

2 De Philosofie van Plato

De vier stadia van kennisontwikkeling.

Plato’s View on Sport

Onder het document staan relevante citaten en plaatjes:

The Allegory of the Chariot: Koers en Balans houden tussen twee Krachten:

Imagine a charioteer driving a chariot pulled by two horses with very different characters (good breed, bad breed, whipped)).

Plato legt in een Dialoog met Socrates uit welke drie Rollen er zijn in de ideale Staat en hoe de Ziel over deze rollen is verdeeld en welke Zondes(Vice) erbij horen.

Een deugd is een balans tussen het teveel van het goede (hart) en en het teveel van het kwade of andersom) volgens de verhouding van de gulden snede.


The Soul consists of 3 parts. he driver (rational) is the Manager of the State (Guardian) with a Virtue of Wisdom.

One of the horses, a high-spirited white horse, stands for the spirited, or lively, part of the soul, and embodies emotion, passion, and ‘hot-bloodedness’. The spirited part loves being challenged, and is angered by injustice and cruelty. While impulsive, it is rationally and morally impulsive, keen on the positive part of passionate nature, for example rational indignation.

The other, a black horse on the left, stands for the appetitive part of the soul, seeking irrational passions and appetites. From it stems our drive for pleasure, security, and comfort. It drives our libido and makes us seek food, safety, and, most notably, money. 

The charioteer represents the logical, or rational, part, judging what is best and true for us. This part of our psyche thinks, analyses, looks ahead, rationally weighs options, and tries to guide the horses and chariot. It is the part that should be in charge, which decides when and which one of the horses should take reign.

Deugd / Virtue (Aristoteles):

De Ziel van de Sport

.Passie->Competitie: Prijzen Winnen

The lowest stage of sport corresponds to the first part of the soul – the Appetite soul. On this stage sport is based on the gaining of material goods through Prizes won at Competitions.

.Status Eer en Glorie

The second stage of sport corresponds to the second part of the soul – the Emotional soul. Sport at this stage is based on the elementary ancient agon, which seeks fulfilment in the winning of Honour and glory. 

The greatest and the most superior is the third part of the soul – the reasonable soul.

.Samenwerken tussen Ratio & Lichaam door te Oefenen

For this kind of sport it is no longer necessary to compete with other contestants, since it can achieve it’s fulfilment in perfect execution of movement or exercise, in which the perfect cooperation between reason (soul) and body is attained. 

In Plato’s view, good sport is the sport directed toward the fulfillment of self, all the way to the ideal – the idea itself. And only sport like that can bring true contentment to the human – the reasonable being. 

.Innovatie: Creativiteit Idee & Concept

With this sport is essentially intervening in the sphere of Philosophical cognition

The goodness of sport is no more determined by physical dimensions of Space and Time, but indeed, as Plato shows, the true good sport goes beyond these borders. 

In this manner sport goes beyond the physical world and touches the everlasting and unchangeable world of ideas. 

Topos betekent Ruimte en wordt onderzocht in de Topologie.

And the world of ideas is for Plato Tópos where the very truth reveals itself.

Deugden (“Virtue”)

De vier Kardinale Deugden van Plato n.l/ Fortitude (Moed),Justice (Gerechtigheid), Temperance (Matigheid) en Prudence (voorzichtigheid, Wijsheid) houden de vier uitingen van de Ziel in evenwicht.

Door de Kerkvaders zijn er later Geloof, Hoop en Liefde toegevoegd die wonderwel passen in de gelijksoortige hokjes waardoor er uiteindelijk toch vier “kardinale” deugden overblijven.

Kardinaal betekent scharnier en verwijst naar het Kruispunt in het Midden van het Midden.

PoC-Model van de vier Deugden

10 The Wheel of Fortune Marseille and RWS Tarot
Die vier deugden draaien rondom een scharnier zijn ook verbeeld als een rad waarin de belangrijkste elementen van het universum (Water, Vuur, Lucht en Aarde ronddraaien.

Het Rad van Avontuur staat ook voor de eindeloze herhaling die in het Universum optreedt.

De geschiedenis herhaalt zichzelf wat merkbaar is op de dag maar ook in de seizoenen en de levensloop.

Overal wordt het leven vervangen door nieuw leven wat lijkt op de twee “ouders” die bijvoorbeeld werden gekoppeld aan de Zon en de Maan.

De wetenschap van de terugkerende Transformatie heet Alchemie.

3_KING_2
Het huwelijk van Zon en Maan verbonden in het (rozen)Kruis..

Katholieke Kerk en Sport

In onderstaand recente document van het Vaticaan wordt het duidelijk hoe de deugden worden versterkt door sport te bedrijven.

Oorzaak

Ik was bezig om een model te ontwikkelen waarin ik alle soorten sport kan onderbrengen toen ik ontdekte dat beweging en denken op hetzelfde neer komen.

Dat wist ik eigenlijk al heel lang vanwege het Onderzoek vanRodney Cotterill , een vriend van mijn vriend Will McWhinney. Hij ontdekte via een uitgebeide analyse van de evolutie van alle organismen op aarde dat het “denken” plaatsvindt in de “Spindels” van de Spieren.

De “spindle” ziet er uit als een spiraal.

Denken is eigenlijk een Simulatie van de Actie die het lichaam gaat utvoeren

Hierbij loopt het handelen vooruit op het denken wat meer een passende verklaring is voor wat de handelende mens eigenlijk niet snapt.

Als we dat wel weten noemen we het Intuitie.

De hersenen zorgen voor evenwicht (balans) zodat we niet omvallen en bevatten een onderdeel van de vele cell-to-cell-communicatiekanalen die met elkaar het lichaam in balans houden.

Will vond een model wat alle manieren van veranderen verklaart.

Hij noemde het Paths of Change (PoC). Het model past op de Quaternion van Carl Jung wat hij uit de Alchemie haalde.

1 Paths of Change: Hoe werkt Veranderen?

Als ik een model maak begin ik altijd met een aantal passende  PoC-modellen.

Het grote voordeel van deze modellen is dat ze hetzelfde zijn qua Indeling en alleen maar verschillen qua Benaming en soms ook qua Schaal wat betekent dat ze in elkaar passen als een Russische Pop.

Basis model PoC.

Een Spel is een Combinatie van twee Wereldbeelden

Mensen leren van de fouten van anderen.
Het leermodel van Kolb vertaalt naar PoC.
John Holland beroepskeuze model. Een sporter is een doener.
Een model van de Economische cyclus waarin drie schaal nivo’s zijn getekend, het nivo van het individu, de groep en de samenleving.

In dit model wordt ook de Moebius-ring zichtbaar het resultaat van twee cycli die zowel met de klok als tegen de klok draaien en elkaar ergens ontmoeten wat i.h.a. het groene hart-punt is.

Sport is tegelijker tijd een indivudueel proces, een groeps proces waarbij men samenwerkt of elkaar tegenwerkt (Competitie) als een Collectief proces waarin de hele samenleving meedoet bijvoorbeeld als fan of publiek. Dat komt omdat het bekijken van een sport synchroniseert.

Een Community of affinity is natuurlijk een fanclub en een community of Practice een Sportclub. Interest = “Hobby club”) en Knowledge -> Universiteit/Opleiding).

Over Menigten.
Het persoonlijkheids model van Interpersonal Theory.
Samenwerking volgens Interpersonal Theory.
ICT-hulpmiddelen volgend PoC.
Model van de Emoties van Nico Frijda . In dit model wordt het zichtbaar dat ieder wereldbeeld in PoC weer bestaat uit hetzelfde model. Dit fractale patroon gaat eindeloos door zowel omhoog als omlaag.

2 Sport Cyclus en Spel Modellen

Wat is sport? : ‘Games of Physical Skills’: Een zeer uitgebreide uitleg van wat Sport is.

Plato over Sport

Het verschil tussen Spel (Infinite Game) en Wedstrijd (Finite Game).

Een wedstrijd speel je om te winnen, een spel speel je omdat je wilt spelen.

Spel

Voor Will McWhinney was het Spel dat nieuwe Spellen maakt het Infinite Game.

De nul.de deug-niet. Trickster (Uilenspiegel. kokopelli).

Het heeft erg veel weg van de een oude versie van God die de de trickster werd genoemd.

Het doel van de trickster is om de mens permanent te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid.

Human play is causally linked—partial, temporary, and emergent—escape from routine reality to free diverting ‘being-there’ that occurs in a fragile imagined and/or specially constructed spatial-time realm”

Zie plaatje beneden Spel hoort bij het “Mythic” Wereldbeeld van PoC en is een product van de Verbeelding waarbij interactie niet nodig is.

Een mens kan ook alleen spelen zelfs met zijn (of haar) gedachten.

Spel en Infinite Game

De basis-cyclus van de mens koppelt in het Hart, de grootste spier.

Een aantal bestaande Sport Modellen

Competitie

Het Hart: Kunde, Kracht, Prestatie vermogen:

Participation in sports with a high Dynamic demand (endurance) or with a high Static demand (power)

 

Figure 2.
Model van het American College of Cardiology.”MVC stands for maximum voluntary contraction, and is a measure of muscle strength”, maximal oxygen uptake (MaxO2) achieved and results in an increasing cardiac output.

4 Gelijke Kansen: de Geschiedenis van de Fairness of Equal Opportunuty in de Sport

Man en Vrouw verschillen

Sociaal Economisch Status maakt uit

Een test batterij om de motorische ontwikkeling van kinderen te meten

5 Prestatievermogen en Motorische Vaardigheden

Er zijn 5 motorische basisvaardigheden (Motor Skills) die ons fysieke prestatievermogen bepalen

Het zijn Coordinatie, Lenigheid (Agile), Uithoudingsvermogen, Kracht en Snelheid, (CLUKS).  

Agile, Fragile, Antifragile (OnKwetsbaar):

Hoe reageert een systeem onder grote druk. Uit de blog over Anti-fragility Het gaat om de Coordinatie van vijf vijf “Organen Zintuigen, Brein, Lichaam, Emoties en Verbeelding.Een Rigide Digitaal systeem gaat kapot, een lenig (agile, veerkrachtig, agile) systeem herstelt zich of gaat kapot een anti-Fragiel (Evolutionair) systeem verbetert zich.

Wat is CLUKS?

Fijne en Grove motoriek.

Een beweging kan bestaan uit vele stappen en/of vaak herhaald worden.

Open vaardigheden zijn afhankelijk van de omgeving (wind, lawaai, tegenstanders,..) Ze vereisen aanpassingsvermogen.

De Motorische Ontwikkeling van de Mens

Hoe ontwikkelt een kind zijn motorische vaardigheden.
Motorische ontwikkeling kind. plaatje komt uit PDF hieronder. Opvallend is dat er drie (wederom) onderdelen zijn n.l. Cognitief (Hersenen, Ratio), Sociaal (Hart) en Lichaam (Senso-Motorisch).

LTAD: Long Term Athelete Development Model

LTAD Long Term Athlete Development Model.
LATD-model vertaald naar PoC.

6 Cognitie

Cognitie zit in de Spieren en vooral in het Hart

De menselijke Cognitie is verbonden met zogenaamde Perceptual Symbol Systems die lijken op een camera die permanent alles wat we meemaken gekoppelt aan emoties en associaties registreerd en compact maakt om opgeslagen te worden in ons lichaam (“de spieren“) en dus niet in de hersenen. Die zorgen voor evenwicht.Rudolf Laban Space Harmony -The letters of the Alphabet are represented by (geometric) Patterns movements and sounds. They are the Foundation of the old Cultures on earth. The old cultures give us insight in the ways the State and the cities were Organized. In their organization the Ancient patterns play an important role.

IsSport Alleen maar Beweging of is het ook een Communicatiemiddel?

Het model van Rudolf Laban is een oud model. Het is zictbaar in alle talen die vrmodelijk hun wortels hebben in het Sanskriet wat een gemaakte taal is. De makers waren de Magi, de wetenschappers van de oudheid die vermodelijk Plato in Heliopolos hebben onderwezen.

Sanskriet: Een hele Oude en volledig Geconstrueerde Taal uit India

Sanskrit (de praktijk (kritiek) van het msken van geluiden (San) is een hele oude geconstrueerde taal gebaseerd op een model van de mond.

Indiase Dans waarin de vier Wereldbeelden worden getoond

Nataraja (Shiva) danst de wereld uit het niets. De vier handbewegingen corresponderen met de vier Worldviews van PoC. Shiva danst op de onwetendheid in de vorm van een dwerg..

Euritmiek: Een Nieuwe vorm vaneen oude Expressie waarin de (Indiase)Letters worden getoond.

Rudolf Steiner een “volgeling” van Goethe en was een deelnemer aan de Theosophy beweging van Blavatsky ontwikkelde een “westerse” vorm van “innerlijk” dansen net als in India gebaseerd op het Alfabet.
De Venus transit waarin India naar Europa kwam via Blavatsky.
Als je een Turbulent systeem goed volgt zie je heel veel spiralende spiralen lang elkaar heen glijden of elkaar oppakken (vergelijk de Moebius Ring). De aarde beschenen door de zon waar het water in een cylus ronddraait op een ronddraaiende aarde in een ronddraaiend zonnenstelsel gebeurt hetzelfde met het Weer en de Aether.

7 De toekomst van de Sport

Het gaat om Winnen!

Genetische Manipulatie van Atleten?

IT-technologie copieert de Mens en brengt alles terug tot Kijken

Smart Systems zijn een ciopie van de mens en passen dus op PoC. Hierna komen een aantal voorbeelden. In essentie is “the Sky the Limit” omdtat alle “organen” van de mens kunnen worden beinvloed en zelfs kunnen worden overgenomen of nagedaan. Voor het gemak worden al die toepassingen “Smart” genoemd waarbij mort worden aangetekend dat Copieren eigenlijk helemaal niet slim is. Slim heedt te maken met Creativiteit wat weer een vorm van intuitie is.
Smart Stadium.

 Simulatie van het lichaam na het meten van vaste knooppunten. de scharnieren van armen en benen.

Generaties

Hoe jonger de generaties hoe meer de mobiele telefoon hun leven bepaalt.

De meest dominante Generatie wordt Z genoemd.

Digitaal vs Lichamelijk

Met de toename van het Metaverse wordt de digitale en emotionele beleving van een sport steeds belangrijker.

Publiek

Het bekijken van een wedstrijd blijft met behulp van visuele sensors (“media”) een belangrijke hobby en een extreme vorm van verdienste.UIteindelijkis er geen verschil meer tussen mensen en gesimulerde mensen of nagemaakte mensen (Robots).

Combinaties

Er kan van alles worden gecombineerd waardoor er nieuwe sporten ontstaan of er spontaan anders kan worden gespeeld.

Meten en Corrigeren

Analytics

8 Kantelpunt maar waarheen?

Paths of Change maakt het mogelijk om een enorme diversiteit van cyclische veranderingen onder één noemer te brengen.

In de loop der tijd zijn vele specialistische onderwerpen onderzocht en voorzien van een PoC-jasje.

Hiermee kun je ook de toekomst in kaart brengen en die ziet er heel bijzonder uit.

We bevinden ons aan het begin van een compleet nieuwe precessie-cyclus. een periode van 25.000 jaar waarin de mensheid een nieuwe sprong kan maken in de ruimte -tijd, waarbij het inmiddels wel duidelijk is dat die meer dan 4 dimensies bevat.

De sipralerende cyclus zoals geobserveerd door Mikhael Bhaktin:

In een simpele weergave zijn ruimte en tijd reciprook en kijken op hetzelfde. Ze zijn spiegelingen op zichzelf.

Dewey Larsson Reciprook Universum het gaat om Beweging

Dewey Larson gooide alle natuurkunde op een hoop door alle verschillende eenheden onder 1 noemer de brengen.

Alles wat uiteindelijk overbleef was Beweging Afstand / Tijdseenheid -> Ruimte gedeeld door Tijd.

Dit resulteert in twee door ver-deling aan elkaar gekoppelde universa.

Beweging is de Essentie.

Walter Russell: De Beweging lijkt op een Slinger

Het model van Walter Russell.Het model past perfect op het model van Plato en Aristoteles maar ook van de oude kerkvaders Ugustinus en Thomas van Aquino. Walte Russel “zag” een pendulum.
De slinger van Rusell in 3D.
3D Model van een Ecologie middels Panarchy theorie gerelateerd aan PoC. Hierin zijn drie variabelen zichtbaar n.l. Verbondenheid (Communiën), Potential (Agency) en Veerkracht (Resilience).

Model van een Ecologie gebseerd op Panarchy gerelateerd aan PoC.
Quaternions Multivariate Vectors
Model van Peter Rowlands wat ook twee universa bevat gescheiden door het vacuüm.
Behind the Wall of the Vacuum lies another universe that is hidden by the polarization of the wall.

9 Sport op School en in de Samenleving

Ontwikkelfasen Kind (Piaget)

Applications of Piaget’s theories in the classroom:

Piaget Ontwikkelpad hersenen kind

Basis Curriculum

De lagere school stamt al uit de tijd van Bonifacius en Karel de Grote. In al die tijd werd hetzelfde curriculum gegeven wat vooral bestond uit schrijven, rekenen (“tafels”) en lezen later aangevuld met algemene orientatie in Tijd en Ruimte.

Schrijven, Rekenen en Taal zijn Cognitieve vaardigheden sterk verbonden met het geheugen en de fijne motoriek.

Een kind moet motorisch ‘rijp’ zijn voordat het kan leren schrijven.

Sport

In het Engelse en Amerikaanse Schooolsysteem speelt de Sport een veel belangrijkere rol dan in Nederland en die rol ipast op de denkbeelden van Plato en Aristoteles.

Sport biedt een manier om de belangrijkste karaktertrekken te leren en uit te proberen. Eigenlijk zien we hier de Deugden van Plato weer terug die we kunnen spiegelen met de levensloop-ontwikkeling.

10 Samen Leven Samen Spelen

de Deugd Zelfbeheersing hoort bij wat wij de Emoties noemen

Mensenzijn Sociale Dieren

Mensen zijn sociale organismen en ons lichaam reageert op anderen met chemische signaalstoffen zowel van binnen als van buiten (“zweet”).

Net als de apen, doe vlooien, moeten we worden aangeraakt om tot rust te komen.

Sport en vooral het SAmenspel is een ideale context om in samen te leven ook al gaat het soms om competitie.

Social Sensibility

“recently, an interest in our understanding of well-being within the context of competition and cooperation has re-emerged within the biological and neural sciences.

Given that we are social animals, our well-being is tightly linked to interactions with others. Prosocial behavior establishes and sustains human contact, contributing to well- being.

Social sensibility is an essential feature of our central nervous systems, and what has evolved are elaborate behavioral ways in which to sustain and maintain the physiological and endocrine systems that underlie behavioral adaptations”

Psycho-Moter -> Geest & Lichaam

Geest & lichaam vloeien samen als de gewenste besturing (vgl met dansen) niet meer merkbaar is. De vingers zijn de toetsen van de piano en het lezen van de noten wordt muziek.

Het gegeugen van de “psychomotorische handelingen” zit in de Spindles net als Rodney Cotterill al beeweerde.

Welke Psycho-moter-vaardigheden zijn in de toekomst nodig?

Sociale Psychologie en Sociale Neurobiologie fuseren

Kubler Ross: de Reactie op een Onverwachte Gebeurtenis met Hoge impact (/calamiteit).

PoC model van het Kubler Ross model

Alostasis De mens past zich steeds aan om in Evenwicht (Homeostasis) te Blijven:

De Emoties uiten zich per “Orgaan”

De vier archetypen verbonden aan de bijbehorende emoties waarbij de “echte” emoties (groen) staan voor aantrekken en afstoten.
Structuur (Blauw) en Actie (/rood) snijden elkaar op het punt van de “Gespannen Verwachting” (Geel-Groen = Emotie /Identiteit)
De meeste mensen kunnen niet tegen repeterend “werk” en raken in Paniek als de orde ontbreekt. Je verkeren het liefst in een “spanningsveld” tussen Ontspanning en Opwinding wat ik “Gespannen Verwachting noem. Die toestand wordt ook Flow genoemd.

Het Goede Gevoel

Mensen kunnen empatisch zijn als ze anderenkunnen invoelen. Dat doen ze door wat ze zien in hun eigen lichaam te projecteren en de effecten te ervaren.

Mensen die zich niet kunnen verplaatsen in anderen kunnen niet empatisch zijn.

I.h.a. wordt dit gezien als een “stoornis”. Er is veel kennis vergaart door het bestuderen van beoefenaars van Oosterse mediatie=technieken.

Chaos vs Orde

Chaos is soms nodig om de orde te herstellen.

11 Samenvoegen en Conclusie

Vergelijken van PoC-modellen geeft Inzicht.

Hieronder staan plaatjes waarvan een paar die tijdens het maken van deze blog zijn ontstaan. De bovenste is de meest recente.

Aangezien het onderliggende model (PoC) hetzelfde is zijn ze per Point of View (Kleur) vergelijkbaar.

Een Carrierre is een Wedstrijd: Tijd om de Spelregels bij te stellen?

Het leven is geen spel meer maar voor velen wel een wedstrijd waarin velen verliezen.

Dat komt omdat de Loopbaan vertaalt uit “Carriere” ook werkelijk wordt gezien als een race met vele verliezers die rond hun 40ste (“Mid life crisis”) zich terugtrekken en iets “leuks of nuttigs” gaan doen wat past bij hun “roeping” die mensen vaak rond de pubertijd maar vaak veel eerder ontvangen.

Sportmodel en Deugden

Nieuwste versie Spelmodel waarin alle vorige hoofdstukken zijn verwerkt.

Het sportmodel is naast een proces-model ook een levensloop-model vergelijkbaar met het LATD.

This image has an empty alt attribute; its file name is atleet.001-1024x576.jpeg
LATD: Atletiek training voor het leven geprojecteerd op een levensloop model.

Market Pricing is het Dominante Relatie Model in het Westen.

Ik ontdekte Alan Fiske around 2010.

Het relatiemodel van Alan Fiske is wereldberoemd en op vele manieren geanalyseerd en toegepast.

Alan is een antropoloog die zijn model overal ter wereld tegenkwam.

Het model past perfect op PoC waardoor de onderzoeken van Fiske en zijn mede onderzoekers ook toepasbaar zijn op PoC-modellen en dus het Sportmodel.

Marketpricing (MP) is het dominante relatiemodel in de calvinistische kapitalistische wereld waartoe Nederland behoort.

in een MP-relatie wordt er gemeten en gewogen om tot een “emotioneel ervaren” evenwicht te komen.

Men vraagt zich af of de relatie het wel waard is? en reciprociteit telt waardoor er veel in de gaten moet worden gehouden om af en toe goed te kunnen verrekenen.

Hierbij worden de persoonlijke boekhoudingen niet goed bijgehouden want dat kost tijd en tijd is geld.

MP past in het Sport Model op de Atleet.

This image has an empty alt attribute; its file name is anti-fragility-plaatjes-fiske-model.jpeg
Alan Fiske Relational Model past op PoC middels de kleuren.

Het Alan Fiske Relatie-Model past op Meetschalen:

Meten is een afbeelding van wat wij Waarnemen naar Unity en is daarmee een onderdeel van het Analytische Spel (Analyse ,<-> Instructie).

Er zijn vier verschillende schalen die onderling genest zijn waarbij de laagste schaal

1. Nominal een lijstje is met namen , de onderdelen van de

2, de Ordinale schaal geordend is,de

3. Interval Schaal afstanden kent en de hoogste schaal

4, ( Ratio) een absoluut nulpunt heeft waardoor de “graden” vergelijkbaar kunnen worden gemaakt met andere ratio-meetschalen.

Meetschalen zijn Genest

Een genest model maakt deel uit van een ander model of andersom.

Hierdoor lijkt het op een hierarchie maar het model kan worden getransformeerd in een cyclus-model waarbij geen enkel model per definitie bovenaan staat. Dat is naar keuze.

Hier een voorbeeld van hetzelfde model (van PoC) waarbij nu het midden (het kruis) een onderdeel van de cyclus is gemaakt waardoor er vijf wereldbeelden zijn en een fractaal model in het midden.
Het Sheng model komt uit het oude China.
The Hierarchy of Scales
Alan Fiskes Model past op de Meet-schalen warbij market pricing een Ratio Schaal is die past op de Euclidische meetkunde wat betekent dat alles wordt gemetenmet dezelfde Maatstok.

Het leven lijkt het meest op Verspringen waarbij de aanloop begint na de Puberteit.

De cyclus hier loopt van Blauw naar Geel naar naar Rood naar Groen naar Blauw len ijkt op een 8.
Voorbeelden van Schalen waarbij Groen een verzameling is, blauw een ordening, geheel een verschil en rood een verhouding.

Geometrie

Hoger,Lager, Verder,Dichterbij, Punt en Lijn-relaties, Hart en Verschillen die tellen.

Wederom Vrouw en Mannelijk:

The four Geometries of Paths of Change
PoC via Alan Fiske vertaalt naar Geometrie,

Groen gaat over punten en lijnen, die een sijpunt van lijnen zijn. Dit vakgebied heet projectieve meetkunde en is het gevolg van het onderzoek naar perspectief in de renaissance. Het wordt nu beschouwd als een fundament van de wiskunde.

geel zijn verschillen maar wel gebaseerd op ongelijk zijn (driehoek vs rechthoek) ,

Blauw is een Ordening (groter, kleiner en Rood is Afstand., het verschil tussen twee meetpunten.

Ontwerpen is nu het fuseren van verschillen door transformaties te zoeken of desnoods d.m.v kracht (persen in een mal)
Alan Fiskes Relaties Schalen en Geometrie naast het Sport model om beter te vergelijken.

Vitaliteit gaat ook over Geld (Ekonomische gezondheid):

Je kunt economisch, lichamelijk, sociaal en geestelijk ziek zijn.

Waarom wordt een huisarts niet getransformeert in een Case Manager.

De “mantelzorgers zijn “spelers” in een samenspel waarin ze posities innemen.

This image has an empty alt attribute; its file name is Slide16.jpg
Samenvatting Vitaliteit-project Regio Leiden. De lokale vitaliteit-centra zijn nooit opgericht.

Sociale Netwerken en Bedrijven. Als we een mensen in het centrum zetten kunnen we hen omringen met sociale netwerken.

Ieder netwerk past op een Point of View van PoC waarbij een Community of Practice weer bestaat uit gespecialiseerde sociale netwerken etc etc. die i.h.a. een bedrijf worden genoemd.

Dit plaatje is een voorbeeld van het fractale PoC-patroon. In dit plaatje zie je vier schaal nivo’s waarbij het laagste nivo het middelpunt, de mens eigenlijk een enorme verzameling verscillende mense die individueel kunnen worden geclassificeerd met enorm veel lagen die je bijvoorbeeld terugvindt nij de big five.

De mens is eigenlijk een ecologie van bacterien die ook weer door de wetenschap in hokjes zijn gestopt die organen heten en eigenlijk allemaal een uitbouw zijn van het body-plan wat alle organismen gemeen hebben en wat door John Cotterill zijn onderzocht.

He is zonder meer mogelijk om het plaatje te specialiseren met sport-termen zoals fan-club (community of affinity of vereniging (Communiry of Practice) of Knowlegde center als een gespecialiseerd onderzoeksinstituut als Papendal.

Ik hoop dat het opvalt dat sport volledig is af te beelden op de samenleving op wat voor nivo dan ook en er dus interessante parallelen kunnen worden gevonden als we dat doen,

Zo kun je bijvoorbeeld afvragen waarom we de school niet als een sport organiseren net als de grieken al deden.

Zo’n organistatie was ook zichtbaar in de middeleeuwen waar de beroepen per stad een gilde vormden dat toezicht had op kwaliteit en onnodige concorrentie.

Beroepen met een sterk handmatig karakter zijn ook eigenlijk een sport waarbij de besten concurerreren op prijs wat erg veel lijkt op de prijs die besten kregen in Griekenland.

Pyramide van Maslow. de Rechten van de Mens en Rampen:

Welke schade kun je oplopen?

De pyramide van Maslow die het model is voor de Rechten van de mens is een geneste ordening en dus eigenlijk een ook cyclus.

Het sport-model kan worden opgevat als een “stijgende” (lood,blauw, groen,geel lijn van behoeften die de top bereiken bij de zelfontplooiing. De mens is dan weer aan het spelen vermoedelijk met zichzelf of een robot in de vorm van een game. Door het aantrekken van een speciaal pak (zie toekomst) kunnen de spieren ook nog eens worden geprikkeld waardoor het lijkt op fitness.

De “overheid” vergelijkbaar met de kon-ing of zelfs God moet de “burger” beschermt worden tegen allerlei vormen van een verstoring.

De enige manier om dat te voorkomen is om ieder mens te isoleren en te besturen met een collectief systeem zoals er in China wordt ontwikkeld.

Een incident (Ongeluk) kan vier soorten ongeluk/schade opleveren die (natuurlijk) passen op PoC.

Type II Homeostasis?

Deze links is net binnen. Dus nog geen commentaar.

The General Theory of Behaviour III: Restructured Hierarchy of Needs and Wants.

12 Conclusie

Het Sport-model

Het eindresultaat is een fusie van het Paths of Change model dat bestaat uit vier kijken op de wereld met de Deugden van Plato aangevuld met erg veel details die bijvoorbeeld komen uit de speltheorie, het prestatievermogen van de mens en een aantal bestaande sport modellen.

De onderbouwing en de uitleg (incl PDF en video’s kan kan worden terug gevonden door deze link: samenvatting.in te drukken.

Hele korte samenvatting:

Het Paths of Change-model staat hier uitgelegd.

Basis model.

Het bevat vier onafhankelijke kijken op de wereld die met elkaar kunnen worden verbonden. Er zijn dan 6 2-combinaties die Will McWhinney een spel een (game) noemt.

Ieder game heeft een rol/beroep dat typerend is voor de combinatie.

Spellen (Games)

Games.
Sport model waarin de Deugden van Plato en de Chistelijke Deugden zijn opgenomen.

Specifieke Invulling PoC-framework voor de sport.

1 Sensori Motor systeem

Rood: Staat voor Actie en waarnemen. Lust.Feiten -> Gebeurtenis. Gebeuren is geboren.

I.h.a verbonden met het lichaam en daarmee de Atleet.

Het spel is Competitief.

Men wil winnen en prijzen vergaren.

Prijs en Prijzen zijn een waarde die wordt gedreven door hebzucht.

2 Emoties

Groen: Staat voor de Ander c.q Anderen. Heet Voelen bij Jung.

Staat ook voor samenwerken en samenspelen omdat te kunnen moet er worden gecoordineertd

Coordinatie zit niet in de besturing maar in het individu die zich “matigt” om anderen de ruimte te geven.

Er is een spanningveld tussen Actie (rood) en Denken (blauw) wat samenvalt in het Set-point.

Het set-point is het Hart.

Model van de EMoties volgens Frijda.

3 Ratio

Blauw: probeert om alles 1 te maken Thinking bij Jung. Regels. Compressie.Heeft de neiging om teveel te regelen. Deugd: Rechtvaardig. Plato zag de redding van de staat in Ratio die de Emoties overwint.

4 Verbeelding

Geel: Spel, creativiteit, zien, intuïtie, Jung Intuiting. Denkt in Beelden. De scheppende kracht. Kan doorslaan in fantasie en teveel zelfgeloof (Histronic).

13 Nawoord: Het denken kwam al in Beweging:

Naar aanleiding van een verzoek van Wiero Beek gaf ik in 2003 deze presentatie voor SMO.

Wat opvalt is de titel en de rol van Wiero Beek later in Mijn leven toen hij (1) het concept van de faswvergrendeling introduceerde en mij in contact bracht met zijn andere vakgebied de bewegingsleer, een mooi onderwerp voor een volgende blog. .