Op weg naar de Golden Age, Een Haakse Draai van de Samenleving.

Als je heel erg in de diepte wilt gaan lees dan deze blog.

We staan aan het begin van een grote transformatie die kan worden afgeleid uit de 50 jarige Kondratief-Golf die in 2000 op zijn dieptepunt stond en nu weer naar zijn top aan het gaan is.

Dit is Een ontwerp van de Rechtsstaat of de Stad-staat gebaseerd op het model van Paths of Change (PoC).

Voor de kenners de 4 plaatjes komen uit Den Haag. Dit plaatje komt uit een ontwerp voor een “echte” Smart City. gemaakt in het kader van het project SUS (Smart Urban dpace). Smart slaat op Smart Systems.

In mijn blog over de Ecologie van de RechtsStaat kom ik tot de conclusie dat de Tijdgeest een grote haakse draai aan het maken is waarbij de opkomende wetenschap van de Complexiteit een grote rol gaat spelen.

De Draai gaat van Regelen (Kennis,Wetenschap, Besturen, Organiseren, gegevens) naar Ontregelen (Verbeelding, Cultuur, Zelforganisatie, beelden, film, simulator zien, inzicht). Het is de overgang van door de mens gestroomlijnde systemen naar natuurlijke stroom-systemen die passen op het tijdperk van de Waterman.

Zelforganisatie is wat anders dan anarchie. Voor deze vorm van “Laten gaan” is de term Panarchie uitgevonden door de wetenschappers Holling en Gunderson die een model hebben gemaakt van een Ecologie.

Een ecologie staat of valt met de Diversiteit van de deelnemers.

Types of Social networks classified by the five Worldviews of Paths of Changes.
Smart Technologie gebaseerd op het model van Paths of Change. (PoC)

Aangezien PoC ook een model van de mens is heeft dit model eigenlijk ook betrekking op een “geautomatiseerde mens”, (de Robot) waarvan je het model kan vinden in de Universal Turing Machine van Peter Rowlands.
Het model van Panarchy gaat uit van gekoppelde cycli waarin ik de vier kleuren van PoC heb gestopt zodat het verband kan worden gezien.Het plaatje is gekopieerd van deze website).

Er worden in bovenstaand plaatje 3 lagen in de ecologie onderscheiden n.l. de mens als ecologie (wij zijn een symbiose van cellen en bacteriën),

de mens verbonden in communities en de communities in een stad, regio of land.

Het model kan verder “omhoog” worden toegepast tot het niveau van de wereld.

Een ecologie kan ook uit planten en dieren bestaan.

Het is een kwestie van de juiste grenzen trekken.

We hebben te lang ge/misbruik gemaakt van de Ecologie en zijn daarom in de Omega-fase trecht gekomen waarin alles plotseling verandert en er een schaalspong plaatsvindt die lijkt op een Revolutie.

Grote veranderingen in de Tijdgeest verlopen Cyclisch en zijn daarom Voorspelbaar.

Volgens het model van Carlota Perez (zie boven) staan we aan het begin van wat zij een “Golden Age” noemt.

In een golden age wordt de ontwikkelde technologie van een vorige fase praktisch aangewend. Dit terwijl ze in de eerste fase meer wordt aangewend als een vervanger van wat er al is vergelijkbaar met dat er in het begin van de 2e technologische revolutie auto’s werden gemaakt die op paard-en-wagen leken. PK betekent niet voor niets paardenkracht

Dit is nu vergelijkbaar met E-Health waarin bestaande medische processen alleen maar worden geautomatiseerd (=copieren naar een proces-manager) maar ook met de zelfrijzende auto die nog helemaal niet zelf rijdt omdat men dat, net als bij het zelfvliegende vliegtuig, nog niet durft.

De “echte” innovatie komt uit de Biofysica die de Quantum Mechanica (QM) aanwendt die het placebo-effect zijnde deZelf-Reparatie van het lichaam verklaard. QM kan ook een totaal andere oplossing bieden voor onze transport-problemen omdat “entangled“-(diep)-verbonden lichamen door de tijd-ruimte via een “Wormhole” kunnen springen. Iets wat door de Oude” magiërs werd gedaan.
In die zin wordt de Gouden Eeuw een Renaissance van de Magie.

Een mooi voorbeeld is de z.g. Scalaire of Longitudinale Golf die Electriciteit (in de zin van Voltage) door de Ether (het Vacuum) kan tranporteren naar wat voor gebied dan ook mits er sprake is van Resonantie (“Gelijksoortigeheid“) van de Zender en de Ontvanger.


De digitale revolutie is belemmerend omdat alles in een context-ongevoelige taal moet morden beschreven en die talen erg makkelijk te veranderen zijn door andere talen die zich gedragen als een virus. De digitale technologie moet analoog worden zodat de programma’s wiskundige functies kunnen worden die zich gaan gedragen als quantum-computers (adaptieve autonome agents).

Een Golden Age wordt volgens Perez voorafgegaan door “financial bubbles” die betrekking hebben op het niet functioneren van de beschikbare technology. Die bubbles zijn er of komen snel omdat de grote financieele successen niet berusten op inhoud maar op het manipuleren van de fondsen van de “fools” die altijd hun geld kwijtraken aan bubbles of dat nu tulpenbollen zijn, spoorwegen of bedrijven die op slimme wijze misbruik maken van de goedgelovigheid van de aandeelhouders of de deelnemers (Uber, Take Away, ..) die allemaal zijn geloven in de mythe van de start-up. Opmerkelijk is dat de “groten” (Google, Facebook”) uiteindelijk terugvallen op reclame maken of intermediair zijn. Dit terwijl dat juist erg spotgoedkoop kan worden gedaan. In die zin is hun technologie achterhaald.

Voor meer info over de theorie van Carlota Perez Upload de bijgesloten PDF.

Emrod” Een toepassing van de Scalaire golven in combinatie met Resonantie

I

A Paths of Change with the geometry of the Moebius Ring fused with the model of Panarcy which is a model of an Ecology that shows how the value produced in a Value Chain is eVAluated by the citizens of the State modeled as an Ecology is fed back by Government into the Creative Sector. This is a picture out of a blog about Anti-fragility.
A professor in the Economics of Innovation and Public Value at University College London (UCL), where she founded and directs the Institute for Innovation and Public Purpose, Mariana Mazzucato is the author of The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy (2018) and of The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (2013).
Dit is een 4×4 PoC-model van een Stad, REGIO of Staat waarin de
(1) een 4-delig model van de Mens in de openbare en Persoonlijke ruimte wordt samengebracht in een
(2) Netwerk van 4 soorten sociale netwerken verbonden met
(3) een 4delig model Waardencycli bestuurd door een
(4) een bestuurlijke Driehoek met een sociaal hart als centrum in het midden waarbij de democratie de (gele) kracht van de verbeelding is en de Ondernemer de Verbeelding in Actie om zet.

Door de cycli te koppelen kan er een innovatief systeem van collectieve levensloop-begeleiding worden gerealiseerd.

Ik hoop dat de lezers van deze blog beseffen dat onze werkelijkheid een eindeloze herhaling van hetzelfde in hetzelfde is wat in de huidige terminologie een Fractal , een zelf-referentie, wordt genoemd .

Deze kennis is erg oud en werd ook wel getypeerd met de zin ” Zo Boven zo Beneden zichtbaar in het Tarot-plaatje van de Magiër. Observeer dat de Magier denkt aan de Moebius-ring (8), het teken van Oneindigheid.Naast het Pentagram staat de Drinkbeker van het Hart (de Graal) waarin de rode wijn van het bloed van Christus kan worden geschonken De wijnranken worden omringd door de Rozen van het Rozenkruis. Op de tafel liggen de vier zienswijzen in de Tarot n.l. Harten, zwaarden (blauw, Kennis, Staven (groen, groei, creatie), cirkel met pentagram (Aarde, materie).
The Chinese Sheng Cyclus die bestaat uit de 4 Zienswijzen van PoC samen met het Centrum of het Kruis (Wit). observeer dat het Pentagram (4+1) fractaal is en iedere keer 90 graden gespiegeld = Haaks, terugkomt.
Model PoC met Kruisverbanden. PoC bevat minstens 12 combinaties omdat je heen en weer kunt gaan. Daarnaast kun je ieder “hokje’ weer vullen met een compleet PoC-model waarin je eindeloos heen en weer kunt bewegen,

Op zo’n manier kun je een kleine schaal aan een hogere schaal koppelen en dat ook weer herhalen. Zo worden onze hersenen een model voor de melkwegstelsels en zijn onze cellen kleine werelden die onze wereld vormen en waarbij wij, de mens, vergelijkbaar zijn met God-de-schepper.

In het algemeen zijn de kruis-spelen heel anders dan de spelen die verbinden (Communion) of (besturen, agency). Influential is Politiek en Inventive is Ondernement waar we ook weer heen en weer kunnen gaan. Kijk eens hier.

Naarmate je met PoC speelt wordt erg veel doorzichtig. Daarnaast ontdek je ook dat erg veel verklaringen voor hetzelfde zijn die erg op elkaar lijken en dat komt alleen omdat de maker niet ziet dat hij zichzelf aan het onderzoeken is.

Volgens de beroemde natuurkundige John Wheeler kijkt het universum naar zichzelf middels een bolle spiegel en bewees de beroemde wiskundige Emely Noether dat alle behoud-wetten in de natuur af te leiden zijn uit symmetrie.
het zelf observerende Universum van John Wheeler.
Model PoC geprojecteerd op politieke stromingen.
The Kondratiev Time Machine moves With the clock presenting the list of Five Mega-Seasons where the First Season Summer is the time of Practice.
Vincent Bridge (recently died) explains Enochian Magic using the Pentagle en the 5 L’s Love, Law, Liberty, Life and Light.
Er zijn drie krachten aan het werk n.l. de balancerende kracht (veerkracht) en de producerende en de consumerende kracht die samen winst of verlies maken . De eerste is een combinatie van Innoveren (Verbeelden) en Profiteren (Instand houden/gebruiken).
He zelfde plaatje als hier boven waarbij Blauw en Rood (het Analytische “spel” en Groen en Geel het Spel dat spellen schept elkaar in het Centrum tegenkomen. In dit centrum worden de tegendelen opgeheven (voiding). Zie de blog over het “spirituele” model van Walter Russell .
Carlota Prez legt uit hoe technologische revoluties tot stand komen. Kenners zullen zien dat ze gebruik maakt van de theorie van Kondratiev, een Russische Econoom die Economische Golven in kaart bracht. Het blijkt dat er naast de golf van Kondratiev met een periodiciteit van 52 jaar nog veel langere en kortere golven zijn die wel een harmonisch verband met elkaar hebben wat vroeger de Harmonie der Spheren werd genoemd.
We zijn ons er niet van bewust dat ons lichaam een complete economie is waarin producenten en consumenten maar ook tele-comunicatie-systemen en slimme sensors de rest van de economie informeren. Wij denken in de taal van de machines en geloven niet dat in ons lichaam miljarden zelf-sturende fabrieken bevat die we nu cel noemen en die wel eens vastlopen omdat de rotzooi niet wordt opgeruimd (“een auto-immuun ziekte).
De technologie-golven zijn tot op de minuut voorspelbaar als je beseft dat de dominante technologie van een vorige fase the melodie is waar wordt gevarieerd. De Eerste Computer was een copie van een fabriek waarin optellen (compute) was geautomatiseerd.
Bovenstaand plaatje verenigt meerdere zaken Paths of Change (PoC) in het centrum. PoC is een theorie over veranderen die op vele schaal nivo’s toepasbaar is. PoC lijkt op de Archetypen van Jung en is dan ook een theorie van de persoonlijkheid. PoC gaat er vanuit dat iedere verandering volgens een pad verloopt waarin alle onderdelen van PoC, Worldviews, Wereldbeelden altijd in een bepaalde volgorde voorkomen. In het plaatje boven is PoC uitgebouwd tot een spiraal waarin PoC met- en tegen de klok draait wat lijkt op een Moebius Ring (8). Op ieder knooppunt van PoC is een Community gekoppeld.

In ieder plaatje in deze blog worden de kleuren van PoC gebruikt zodat het model herkenbaar is.

Dit is een plaatje waarin een lange golf is getekend. Die golf beschrijft een Cultuur. Het bijzondere is dat de stappen die de golf doormaakt te typeren zijn met de stappen van PoC die in andere culturen ook voorkomen. Zo worden de Wereldbeelden Tatva’s in India genoemd. de witte stap is de stap van het centrum die bijvoorbeeld in het Grieks de Ether wordt genoemd. Opvallend is dat de cyclus zich rond 2040 op de top van de nieuw Cyclus splitst en weer achteruit gaat draaien.
Dit is een model van de Rechtsstaat toepasbaar op een stad/regio maar ook op een land. Hierbij kan een schaalnivo op een lager vivo worden gezet of zoals in dit plaatje in het centrum (de plek waar de kruisende lijnen elkaar snijden) De taak van de monitor is om te voorkomen dat de verschillende gezichtspunten (wereldbeeld) niet dominant worden. Dit zou ook de taak van de gemeenteraad of het parliament moeten zijn. In de huidige rechststaat heeft men gekozen voor de dominante rol van de bestuurders c.q. wetenschap .In de nieuwe tijdgeest wordt het weer tijd voor de creatieve bestuurder, de “King Poet).
Het 3D-model Panarchy een theorie over Ecologieen. De orde in de ecologie wordt bepaald door 3 variablelen Potential (Agency, Mogelijkheid , coöperatie ), Connecttedness (Comunion) en Resilience (Veerkracht), herstel. Veerkacht heeft te maken met de kracht van de veer maar ook de wijze waarop het herstel plaats vindt wat vaak stap-voor-stap moet plaatsvinden wat weer is samengevat in de term adiabatisch in thermodynamica. Te Grote stappen zowel voor als achteruit verspillen de energie in warmte.

Wat te doen met de Rechtsstaat?

Een hele korte geschiedenis van de staat. Opvallend hier is is dat de “Elite”. de leiders van de Tribe erg veel baat hebben gehad van de “slaven” die nu netjes zijn ondergracht in een “lagere” sociale klasse. De Tribes zijn nog niet verdwenen en hebben zich verborgen in een “(Politieke) Beweging”. We zijn nu weer in het tijdperk van de Verbeelding wat ruimte biedt voor charismatische Leiders die de “Golden Age” van Perez goed kunnen aanwenden om een glorieuze toekomst te schetsen. Besef dat er die paden een eerste stap bieden van de Staat (Blauw) naar een stap in een PoC. Hier moet goed over worden nagedacht omdat iedere stap in PoC een eigen wijze heeft en soms ook andere (charismatische ) leiders.