Zin en Onzin van de Energie-Transitie

Direct naar de samenvatting? druk hier.

Aanleiding

Gisteren kreeg ik van Harm Rozie een Persbericht dat gaat over .Samenwerking van Actieve Burgers in de Energie Transitie.

Harm en ik werken al heel lang samen en is nu gevraagd om in Utrecht te helpen.

Om die samenwerking tussen burgers en overheid mogelijk te maken hebben we

(0) Een doel: Reduceren van CO2 is een onzinnig doel. Het gaat om het stoppen van Milieu-verontreiniging en in-efficient gebruik van grondstoffen en onmenselijk gebruik van dieren (organismen).

(1) Een Samenwerkingsmodel ,

(2) IST:Kennis en een Waardering van de bestaande Situatie en

(3) Soll: een model van de Gewenste situatie nodig.

Deze blog gaat in eerste instantie over (2): Hoe staan we er voor?

Ik zal laten zien dat we door het rigoreus verwijderen van de oude wijze van energie-productie en energie-transport enorm veel kunnen besparen.

Magneetveld vergelijking
Electriciteit kan draadloos worden getransporteerd.

De Mens is een Knutselaar

De mens is een “toolmaker” die zijn eigen hulpmiddelen niet snapt. Zo knutselen we de wereld in elkaar.

Samenvatting

In deze blog probeer ik een aantal Onderwerpen aan te kaarten die onbekend zijn en een enorme invloed zullen hebben op de energie-transitie.

Ik laat zien dat het Universum (of de Natuur) meer hulpbronnen bevat dan we dachten.

Eigenlijk hebben we God onderschat.

Samenvatting:

0 Dezelfde Cycli komen op iedere schaal terug.

Met behulp van deze cycli kunnen laten zien wat er is gebeurt met het klimaat de laatste miljoenen jaren maar ook waar we heengaan.

1 Wat is Energie? Energie is eigenlijk licht met heel veel verschillende frequenties.

2 Wat is electriciteit ? Electriciteit is een bijzonde vorm (geometrie) van licht.

3 Wat doet de Zon met de Aarde? De zon zet alles op alle schalen in beweging en dat komt ook omdat alles rondom alles beweegt. Draaiende draaiingen zijn spiralen.

4 Space Weather beinvloedt het Aardse klimaat en het Klimaat van de Planeten.

5 Electriciteit wordt gemaakt door een Warmtewisselaar die lijkt op een Stoommachine.We raken daarbij >65% van de input aan energie weer kwijt

Dat geldt ook voor een Warmtepomp, een apparaat dat methaan opwarmt door ze Samen te persen en net als alle andere wartewisselaars (inclusief koelkasten en zelfs chips in een computer) gebruikt maakt van de wet van Boyle (P (Druk) x.Volume =nR x Temperatuur.

6 Dat geldt ook voor het transport van Electriciteit. Dat kan nu al kan zonder kabels als de zender en de ontvanger synchroniseren.

Dat synchroniseren kan worden bewerkstelligd door de zender en de ontvanger een spoel (weer een spiraal) te laten delen.

Zo kunnen bijvoorbeeld auto’s rijdend worden opgeladen.

Inductor
spoel
Het DNA is ook een Spoel. Het produceert licht in de vorm van Biophotonen.
Deze experimenten zijn gereproduceerd.

7 Wat is de efficiëntie van een Stoommachine?Kan die worden verbeterd?

De efficiëntie is een functie van de temperatuur van de in-en-output van de wisselaar maar is ook afhankelijk van de vorm (geometrie ) van de warmtewisselaar.

Je moet voorkomen dat de in- en uitgaande stroom elkaar in de weg zitten.

8 Kun je Licht direct in Electriciteit omzetten?

Kun je licht weer omzetten in materie?

Op die manier kunnen we van alles transporteren.

9 Hoe kun je electriciteit opslaan?

Batterijen lopen snel leeg. Je kunt ze dan ook veel beter vervangen door een systeem dat de batterij permanent weer oplaadt of nog beter door de electriciteit die altijd in de lucht zit.

Dat komt omdat de aarde “geladen” is omdat ze een magnetsich veld heeft en ronddraait.

10 De Wetenschap van de Thermodynamica heeft ontdekt dat het heel anders kan.

11 Het menselijke veld (Personal Biofield) zorgt er voor dat organismen vitale informatie delen.

12 De beste manier om burger te organiseren heet Six Sigma.

13. Sociocratie organiseert mensen in kringen die overlappen.

14 Paths of Change (PoC) kun je gebruiken om te classificeren maar ook om veranderingen op wat voor schaal dan ook te beschrijven.

PoC is fractaal, wat betekent dat iedere stap (“een wereldbeeld”) in de cyclus weer kan worden beschreven met dezelfde cyclus. Die cyclus beschijft ook de schaalsprongen.

15 De Wet van Kleiber beschrijft het cerband tussen de (bio)massa en de energie die zo’n biomassa als organisme verbruikt. De wet geldt van de allerkleinste tot de allergrootste tot organisaties van organismen zoals een stad. Met behulp van die wet kun he laten zien hoe je de energie-voorziening fractaal kunt regelen.

16 Wat is een Stad? Een stad lijkt op een organisme en heeft dus ook alle organen die organismen hebben tot en met een hart.

Doel Energie-Transitie

Het Echte probleem is Vervuiling van het Milieu en Misbruiken van zowel de Dieren maar ook Planten, Bomen en alle Andere Organismen:

We moeten Minder Koolstof verbranden:

Er wordt aangenomen dat het Klimaat verandert vanwege een overdadige CO2-productie.

In de ~Energie-transitie wil men die uitsoot beperken door zo min mogelijk Koolstof (C) te Verbranden (O).

In de rest van deze blog kun je lezen dat er betrekkelijk weinig koolstof nodig is om electriciteit te produceren en dat een groot deel van die productie verloren gaat door niet passende koppelingen.

0 Dezelfde Cycli komen op elke Schaal weer terug

Na de Grote Depressie richtte de Amerikaanse Regering het Instituut for the Cycles op wat sinds die tijd uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar terugkerende patronen in de vorm van golven.

Ze lijken allemaal te passen op de muzieknoten en dat betekent dat ze te verklaren zijn met behulp van harmonieën (harmonics). Die zelfde harmonieen vindt je terug in de Natuurkunde.

De bekendste cyclus is door de rus Kondratiev ontdekt. Hij beschrijft Economische golven.

1 Energie is Licht dat Trilt in verschillende Frequenties

Electriciteit is een beweging van Electonen die eigenlijk kleine bewegende magneetjes zijn die eigenlijk photonen (Licht) zijn.
Electrons are rotated Photons.

2 Electriciteit is bewegende Electronen is Bewegend Licht

De Electriciteit op aarde wordt geproduceerd als we magneten ronddraaien aangestuurd door vallend water, wind, of een stoomachine of als twee soorten metaal (inclusief koolstof) in een zuur worden gezet.Het kan ook direct uit licht worden gemaakt.

De Meeste Electriciteit op Aarde komt uit Magneten die door een Stoommachine worden Bewogen.

Hier verliezen we al 65% van de verstookte energie.

De meeste productie vindt plaats in z.g. Warmte Wisselaars, een systeem vergelijkbaar met de aarde waar warmte wordt omgezet in werk en werk is beweging.

Eigenlijk vindt er niet anders plaats dan een stroom van veel ongerichte beweging (Zon) naar minder meer gerichte beweging op Aarde waarbij het Surplus weer als Straling de Ruimte in gaat.

De Energie-transitie is eigenlijk een onbegrijpelijke hutselkluts van allerlei stukjes en beetjes oude en nieuwe technologie zonder een duidelijk gerichte koers hoe we Echt duurzaam gaan leven.

De Tussenfase die op deze manier Heel lang kan duren wordt daardoor een enorme verspilling van zowel grondstoffen als energie verbonden met ook nog is enorme Conflicten die te maken hebben met de plotseling veranderende geoplitieke Afhankelijkheden van zowel olie, en gas als andere energieproductie middelen zoals hoogteverschil.

Het energie-model van de aarde.

De Zon zet de Stromen op Aarde in Beweging

In de Blog over Thermo-dynamica (de wetenschap van de Warmte) laat de theoreticus Adrian Bejan zien dat de energie van de zon wordt omgezet in beweging op aarde die zich op ieder niveau op dezelfde wijze toont n.l. als een Stroom-systeem.

Er zijn vele stroomsystemen die Water in de vorm van een Gas (Wind) , Vloeistof (regen) en Ijs laten bewegen.

Die beweging geeft wrijving die zich weer omgezet in Warmte en Statische Electriciteit die Blikstem oplevert die weer bossen in brand zet wat weer Co2 oplvert die de planten en bomen weer inademen.

Ons klimaat bestaat uit vele aan elkaar gekopelde cycli die zich ook nog een keer op heel veel plaatsen bevinden waar totaal andere omstandigheden gelden omdat de aarde rond is en ook nog is een keer “wiebelt” (precessie).

Carbon cycle
Het weer op aarde wordt beheerst door drie plaatsen (cells) waar de luchtstroom enorm omhoog wordt geduwd.

Volgens Bejan is de z.g. Ferrell Cell anders gaan werken waardoor de z.g. straalstroom anders werkt waardoor de lucht (wind) anders waait waardoor bepaalde plaatsen warmer en droger worden.

Natuurlijke Stroom-Systemen

Andre Bejan kan met Constructal Law een verklaring bieden voor de Klimaatveranderingen.

4 Van Public Space naar Space Weather

Het klimaat verandert vaak net als het weer.

De frequentie zie je terug in en de de activiteit van de 11-jarige zonnecyclus die wordt verklaart door turbulentie van de ruimte die overal in ons zonnestelsel zichtbaar is.

Ook de planeten hebben last van “global warming”.

cycle2_full_width.jpeg
De zonne-cyclus correleert met de temperatuur en gaat vermoedelijk op termijn omlaag. Er is een sterke relatie met de conjuncties tussen de zon en de grote planeten jupiter en Venus.
Venus-Jupiter Affect Earth's Climate Cycle
A research group at Columbia University’s Lamont-Doherty Earth Observatory and Rutgers University released the study on May 7, 2018. Jupiter is the largest planet in the solar system, and Venus is our closest planetary neighbor. Together they have a significant influence on the Earth’s climate.

De Energie-transitie levert sommige bedrijven een gunstige Business-Case op

De beweringen van de politici die nu na jaren niets doen de transitie er door heen rammen zitten veel Fouten.

Zo wordt warmte, wat een teken is van een slecht werkend en nu ook sterk vervuilend warmtewisselproces (een chemische fabriek, vuilverbranding), nu getransporteerd die omdat hij afkoelt weer tussentijds moet worden opgewarmd weer door verbranding wat in feite pure driedubbele verspilling is.

Het is duidelijk dat de politici het niet goed snappen maar waarom houden de deskundigen dit niet tegen?

Helaas is dit heel simpel te verklaren door Winstbejag.

Onze maatschappij wordt beheerst door mensen die samen zweren met de Politici en overal een slaatje uit slaan.

5 Warmtewisselaar

Een Warmte Wisselaar doet het zelfde als de Natuur met als enig verschil dat de geproduceerde beweging gebruikt wordt om bijvoorbeeld een Magneet te laten rondraaien wat electiciteit oplevert die nu via kabels (Buizen) naar de producenten en consumenten wordt gestuurd die dan thuis iets kunnen laten bewegen zoals een processor in een computer een of een electrische motor die eerst werd aangedreven door de verbranding (=explosie) van benzine in een motor (motor betekent beweger) die ook weer een warmtewisselaar is.

We verbinden dus eindeloos veel warmtewisselaars aan elkaar die allemaal Energie verspillen die weer wordt omgezet in warmte.

Het Transport van Electriciteit kost Energie

Hoe kun je het beste koppelen?

This image has an empty alt attribute; its file name is Flow-pattern-3-1024x370.png

Hoe minder de stromen elkaar in de weg zitten hoe minder verlies er wordt geleden.

Een verklarende video over de electriciteitsnet-productie van Nikola Tesla en waarom het werkende model een aardbeving veroorzaakte. Dat kwam door synchronisatie.

Een Warmtepomp kost erg veel Energie

Een warmtepomp is een alternatief voor een kachel die in de meeste huizen is vervangen door een centrale verwarming die water opwarmt i.h.a door aardgas te verbranden.

In een warmtepomp stroomt i.h.a een andere vloeistof of een gas gebruikt die electrisch wordt opgewarmd dat gebeurt door een compressor die de wet van Boyle (P.V=nRT) toepast.

Door de druk te veranderen in een gesloten systeem verandert de temperatuur.

Het z.g. Carnot-tendement van zo’n compressor is 50% wat weer lager is dan het rendement van een “normale” i.h.a. grootschalige warmtewisselaar zoals een electriciteitscentrale die trouwens vaak gebruik maakt van aardgas.

Daarnaast ontrekt de pomp aardwarmte of andere warmte aan die vaak lager (n de winter) (of veel hoger in de zomer. De pomp fungeert dus eigenlijk als ventilatiemoter.

Het equivalent dat aan gas wordt bespaart wordt meestal meervoudig besteed aan het opwekken van electriciteit waardoor de warmtepomp geen alternatief is voor een gasstokende CV die vaak als extra nodig is omdat de pomp het niet trekt als het erg koud is. Die combinatie heet Hybride Warmtepomp.

6 Fasevergrendeling

Je kunt electriciteit zonder kabels overdragen als de zender en de ontvanger op elkaar lijken.

Dat noemen we Fase-vergendeling (Entraiment) en het is de manier in de natuur om gelijken te koppelen.

Dat kunnen geliefden zijn of voetbalsupporters of mensen of organismen met een vergelijkbaar DNA.

Je kunt er zelfs medicijnen mee doorgeven maar ook de enorme energie die we op aarde verspillen met mobiele netwerken gebruiken om je eigen apparaten te laten werken of om een batterij op te laden.

In onderstaande video worden auto’s rijdend opgeladen. Dat kan omdat ze een Unieke Frequentie delen.

Block Diagram - Würth Elektronik Qi Wireless Power Charging Coils

The meeste oplossingen werken nog op een beperkte afstand omdat het magenitsch veld met een 1/r**2 uitdooft (met als zwaartekracht!) maar er zijn ook al systemen bedacht waarbij of de zenders in het asfalt van de de weg zijn ondergebracht (Zuid-Korea), versterkt worden via lasers (Australie) of op een andere manier in een serie worden geschakeld.

7 Efficientie: De Wet van Carnot: Hoe groter de Verschillen hoe Slechter de prestatie

De Wet van Carnot laat zien dat dat efficiency kan worden verlaard door het verschil tussen de in-en uitgaande temperatuur van de warmtewisselaar.

Temperatuur is een Maat voor de Ongerichte beweging van deeltjes (atomen, etc).

De ongerichtheid van de energie van de zon is veel groter dan die van de aarde waardoor wij meehelpen om om die energie weer te richten (af te koelen) die daarna ze weer deels terugstroomt de ruimte in.

We kunnen dus het ingewikkelde pad van de vele gekoppelde warmtewisselaars efficient maken door ze qua in- en uitgaande temeratuur (= ongerichtheid) beter te verbinden waarbij het duidelijk zal zijn dat een vuilverbranding of een gasgegetookte electriciteitscentrale niets te maken mag hebben met een computer die in een totaal ander domein operereert.

Het geldt ook voor de transportbuizen van de electriciteitsbewegingen die in Transformators flink moet worden opgestookt of afgekoeld om het juiste voltage te leveren.

Hoe minder verschil tussen in- en uitgaande tempratuur hoe efficiënter

8 Kun je Licht direct in Electriciteit omzetten?

Zonlicht bevat heel veel frequenties. Planten halen de “groene” frequentie eruit en dat omdat ze (in onze ogen) er groen uitzien.

Een zonnenpaneel kan dat (nog niet) en verliest 33.7% vanwege de z.g Shockley-Queisser limiet. Andere frequenties (Infra-rood) ervaren wij als warmte maar het han ook anders.

Wat is er mis met Zonnepanelen?
Een zonnepaneel bestaat uit dunne laagjes zand (silicium) waarin de electonen vast zitten. Doordat de photonen eigenlijk electronen zijn kan lichtinval een klein verschil produceren (o.5V) dat kan worden doorgegeven.
Er zijn simpele anorganisch-organisch molekulen die lijken op verf (Solar Paint) en op een onderlaag kunen worden aangebracht en electriteit produceren

Kun je Licht direct omzetten in Materie?

9 Opslag van Electriciteit : Batterijen verliezen heel snel hun Werking. Je kunt ze dan ook beter vervangen door een permante oplader

Er wordt erg veel geld gestopt in het verbeteren van de Opslag van electriciteit in een in een Battery.

Het probleem is dat een batterij in wat voor vorm dan ook door het gebruik snel verslechterd.

Men probeert dat op te lossen door steeds andere soorten metalen (een koolstof, “Graphene“)uit te proberen.
Daarnaasr zit men ook met het “optrekken”=snel leeghalen” van de batterij wat bij de huidige generatie dure auto’s (“Tesla”) veel kost.

Er zijjn andere manieren om energie op te slaan (lucht persen, water, hoogte-verschil, beton) die grootschalig goed werken maar de oplossingen zit toch in iets anders namelijk het Aanpassen van de Wetten van de natuur).

Airgen: Er zit genoeg Electriciteit in de Lucht

Scientists at the University of Massachusetts Amherst have developed a device that uses a natural protein to create electricity from moisture in the air.

10 Je kunt Warmte direct in Werk omzetten en Andersom

11. DNA vs Biofield

12 Slimme Burgers gebruiken Six Sigma

Slimme burgers leveren veel problemen op voor de overheid die een slimme truuk heeft bedacht om ze in het gareel te brengen en die truuk heet Inspraak.

Dit is een model van een Besturingcyclus uit de de Japanse Six Sigma-methode die aangeeft hoe Inspraak zou kunnen werken.

Slimme Burgers nemen het Proces over

Slimme burgers moeten niet mee doen met de plannen van de overheid en de verspillers maar simpelweg eisen dat de overheid Six Sigma gebruikt als besturingsmodel en begint met het in kaart brengen van het echte probleem namelijk energie en grondstof verspilling en Milieu verontreiniging.

13 Sociocratie

Als er een repetrende vorm van maken (Productie) nodig is kan die het beste als een sociocratie organiseren.

Een sociocratie is een kring waarin het “proces” wordt bespoken met mensen die de cyclus representeren.

14 Paths of Change PoC) is een Verander-Methodiek die gebruik maakt van Wereldbeelden

PoC is een fractaal systeem wat betekent dat ieder wereldbeeld weer kan worden verdeeld in dezelfde vier wereldbeelden met een vijfde (het kruis) in het midden.

Een succesvolle verandering moet een cyclus doorlopen.

Die cyclus kan met- en/of tegen de klok draaien.

PoC kan ook als classificatie-methode gebruikt. Je weet dan altijd zeker dat je “alles” afdekt.

PoC lijkt erg veel op de Archetypen van Jung. Die heeft Jung niet zelf bedacht. Hij heeft ze vooral afgeleid uit zijn onderzoek naar de Alchemie.

Een besturingsmodel van een economie dat is gebaseerd op Paths of Change.
Een procesmodel van de Overheid gebaseerd op PoC.

15 Wet van Kleiber

De wet van kleiber laat een verband zien tussen de Biomassa en het energie-verbruik van organismen.

Geoffrey West van het Santa Fe Instutute (Complexiteit-theorie) heeft laten zien dat deze wet ook opgaat voor grotere “organismen” zoals een stad.

Besef dat kleinere organismen heel vaak ook bestaan uit nog kleinere organismen. Een organisme is dus eigenlijk een organisatie,

De wet van kleiber laat ons zien hoe we een efficient energie-systeen moeten opzetten en dat kan door een organisme te copieren.

De wet van kleiber komt ook voor in het lichaam (longen), die een mooi voorbeeld zijn van een logistiek-systeem. De aarde zelf past ook op dit stramien.

De wet toont dat de beste manier om logistieke organisaties en dus ook de energie-productie bottom up moet worden geregeld. Dus geen grote centrale eenheden die enorm verspillen maar productie op het laagste niveau en dus met zonneenergie of met een Airgen.

16 Een Stad is een Organisme

Het PoC-model past perfect op persoonlijkheidsmodellen zoals Big Five, Myers Briggs en Holland. Mensen geven alles wat beweegt een persoonlijkheid. George Lakoff heeft aangetoond dat we denken met behulp van visuele lichaam-metaforen (Embodied).
Een huis is een omhulling net als een huid waarin lichamen die organisaties zijn samenwerken.
Een huis doorloopt net als ieder organisme op iedere schaal een cyclus die past op PoC.
Dat geldt ook voor een stad. In een stad zijn de huizen gespecialiseerd naar hun rol in de cyclus. Hierbij vervult de wijk de rol van het hart.
Een stad lijkt op een Organisme.
Een overzicht van de vele gekoppelde cycli in een stad.

Terug naar het begin? druk hier.

Bijlage