van SamenLeving naar SamenSpeling

Een Samenspeling is een Samenleving waarin gespeeld wordt.

Deze blog gaat ook over ver – anderen.

Direct beginnen met de Samen-vatting druk hier:

In deze blog gebruik ik de twee blogs over Spel en Samenspel om een Voor-Spel-ling te doen voor de komende twintig jaar (2022-2042).

Symmetrie

Ik doe dat door de Symmetrie in de tijd rondom 1889 te analyseren, de tijd van Friedrich Nietsche, Rudolf Steiner en Owen Barfield.

Het is het middelpunt tussen de oude beschavingen gericht op het innerlijk en de nieuwe wereld van de techniek gericht op het uiterlijk van de Zintuigen.

Het leven van Nietsche zat klem tussen twee vergelijkbare massale acties om een Muur te doorbreken in 1789 in Parijs en in 1989 in Berlijn.

In dit plaatje zijn twee golven met periodiciteit 50 (Kondratiev) en 250 getekend waardoor de onderliggende lijn zichtbaar wordt.Het “kantelpunt: is 1889.

Calvinistische- en Stalinistische Bourgeois

Ze maakten een einde aan de Feodale staat in Frankrijk en de Feodale staat in Oost-Europa en openden daarmee een nieuwe ruimte die in Frankrijk werd ingenomen door de Calvinistische Bourgeoisie en in Oost-Europa en Rusland door de Stalinistische kapitalisten die m.b.v. hun oude corrupte machtsposities oude industrieen voor een prikkie konden opkopen.

In beide gevallen ontsond er een nieuwe vorm van Cultureel Kapitalisme. waarin bijv. liefdadigheid, amusement voorlichting en “objectieve” product verkoop slim worden gecombineerd met als voorbeeld de Postcode Loterij waarbij een “Prijs” eigenlijk een reclame is voor een nieuw product.

Sociologische Analyse van onze Tijd

Deze blog gaat tot de Samenvatting vooral over het werk van de Socioloog Andreas Reckwitz die onze tijd perfect heeft geanalyseerd.

Wilt U dit deel overslaan? druk hier

Op basis van zijn boek heb ik vele zijlijnen geopend en verankerd waardoor deze blog zeer uitgebreid is geworden met als noodzaak om het verhaal ergens weer op te pakken.

Dat staat nu in de Conclusie

Interesse in de oplossing druk hier.

Calamiteiten kun je voorkomen door niet te Standaardiseren

Standaardisatie haalt de variatie weg en maakt daarmee onze wereld kwetsbaar voor onverwachte calamiteiten (“Black Swans“) die meestal snel een andere aanpak nodig hebben dan beschikbaar is.

The Experience Economy

De consument wil veel betalen voor gedenkwaardige ervaringen.

In het boek de Experience Economy adviseert Joseph Pine dat leveranciers veel aandacht moeten geven aan Gedenkwaardige ervaringen bij het proberen, bekijken of gebruiken van hun producten en/of diensten.

Wat gebeurt er als we spelen?

Intensief spelen geeft de meeste ontspanning maar haalt de Focus naar buiten weg.

Het spanningsveld tussen Chaos (Actie en Orde heet Flow.

De Stad als Vrijplaats

Dit plaatje is het resultaat van een onderzoek naar onkwetsbaarheid (Anti-Fragility).

De groene en de gele pijl corresponderen met het wereldbeeld van de Uitvinder Thot en de Matigheid van godin Ma’at die Balans houdt en daarmee het 4D spanningsveld met de Bedrijvigheid en de Regelaars wordt bewaakt waardoor de Stad als Mensen-Ecologie zijn Veerkracht behoudt.

Wat is Cultuur?

Volgens het model van Paths of Change is Cultuur een Spel waarin de Verbeelding (Zelf) en de Samenleving (Wij) proberen om hun Paradox op te heffen.

Het Zelf wil uniek zijn en zich niet conformeren met het algemene belang van de samenleving.

Late Modernity in Crisis

op 9 Augustus vond ik Andreas Reckwitz, een Duitse socioloog die zich bezighoudt met singularity.

Voor een uitgebreide video over zijn werk druk hier .

Algemeen vs Uniek

volgens Emmunuel Kant, de filosoof van de Verlichting, komt het Algemene uit concepten (Begriffe) en het bijzondere uit intuitie (Anschauung).

The Society of Singularities van Andreas Reckwitz:

Singularities zijn bijzondere plekken, rampen, momenten, gebeurtenissen, situaties, een ontmoeting.

Ze genereren een bijzondere meestal diepe emotie en worden daarom vaak doorverteld en soms omgezet in verhalen en zelfs mythes.

Mikhael Bhaktin heeft de verschillende tijdperken getypeerd met een genre.

We naderen een nieuw Mythisch Tijdperk

“Climate change” heeft een Apocalyptisch karakter en heeft veel weg van de Gotterdammerung zeker nu er ook een potentiële wereldoorlog bij is gekomen met een dreiging met kernwapens en lekkende kerncentrales.

In de strijd van de Titans nemen de nieuwe, jonge goden uiteindelijk de macht over.
Gotterdammerung. Walhalla staat in brand.

Cultuur vs Industrie

Onze Maatschappij produceert steeds meer signularities, een meestal kostbaar “cultureel” product dat speciaal en eenmalig wordt geconstrueerd door een speciaal, eenmalig en kostbaar team.

Een Singulariteit heeft een speciaal eigen publiek dat de “voorstelling” wil bijwonen op het moment dat “het” gebeurt en dus niet een paar uur later als “iedereen” het al heeft gezien.

Een PoC-model van de Sport.

De Competitie

Op de markt is er een grote competitie voor aandacht van het grote Publiek.

Die wordt gebruikt om reclame te maken voor nieuwe versies van zichzelf of anderen die fors moeten betalen.

Uniekheid wordt in een Profiel gestopt

Een unieke representatie van een mens wordt een Profiel genoemd.

Een Profiel bepaalt of een persoon aantrekkelijk is voor een ander persoon of zijn of haar product aantrekkelijk is om te ervaren.

Bijzondere gebeurtenissen zoals een uniek etentje op een mooie plek of een mooie vakantie krijgen ook profielen net als films.

Matchen

Die profielen worden gebruikt om de plek te verkopen maar ook om de status te verhogen omdat authenticiteit scoort. Profielen kunnen worden gematched.

Hierdoor kunnen unieke objecten en subjecten bij elkaar worden gebracht mits ze een spanningveld zijn dat vraagt om te worden gefuseerd waardoor het Licht van het enthousiasme vrij komt.

Profielen vormen samen een Flow Systeem

Een flow systeem heeft een fractaal profiel.
Image may contain Plot Universe Space Astronomy and Outer Space
Internet flowsysteem.

Het Ontwikkel-proces van een Singularity

Sinds de de tijd van de lopende band van Ford en Taylor wordt alles gestandaardiseerd en gebonden aan regels die voorspelbaarheid, efficiency en verbetering )innovatie) moeten garanderen.

Het gevolg is dat alles op elkaar gaat lijken.

Tijdsbesteding wordt ingedeeld en gecontroleerd.

Emoties worden geminimaliseerd.

Om de prijs van een commodity te kunnen verhogen moet het product lijken op een uniek (“hand-gemaakt” product.

Het moet zeker niet duidelijk zijn dat het “fake” product toch een standaard product is.

Ondertussen zijn echte fake producten soms weer mooi en uniek “kitsch”).

Het maken van singularity kost veel geld en levert veel geld op als het in handen valt van het publiek.

Het is dus een hoog risico dat alleen kan worden gedragen als er veel sucessen tegenover staan.

We hebben hier te maken met een Winner Takes All markt.

Winner takes All

Apple, Google, Amazon, zijn voorbeelden van extreem grote bedrijven die op het juiste Moment een simpel product hebben gelanceerd (telefoon, catalogus, lijst met contacten) en een vaste fanclub hebben die staat te springen om een nieuw uniek product af te nemen, die zich eindeloos kunnen aanpassen en Miljardairs heeft opgeleverd die hun unieke “hobby’s” (bijv. een Ruimtevlucht, AI) kunnen doorvoeren tot extreme proporties.

De high-tech miljardairs zijn de nieuwe Keizers van onze tijd die veel aan liefdadigheid doen en daar zelfs aan verdienen.

Als je wordt beoordeeld als de Beste krijg je veel meer geld en aandacht als iemand die een klein beetje slechter is.
Het Winner Takes All effect wordt veroorzaakt door het z.g. netwerk-effect. Iedere nieuwe deelnemer van een netwerk verhoogt het aantal mogelijk combinaties.

De participanten verzamelen data die de kwaliteit van de data-verzameling enorm verbeterd en de waarde voor de deelnemer ook.

Toppers

Het is nooit zeker dat het succes ook komt vandaar dat er gespecialiseerde talentvolle mensen nodig zijn en wellicht AI om er een succes van te maken.

Net als topvoetballers worden de talenten voor veel geld verkocht en kunnen ze net zoals Cruijf ook een eigen Mythe gaan dragen.

Het verhaal van de Sigularity laat zien waarom spel, spelen en sport (voetbal, tennis,..) zo dominant aan het worden zijn.

Ze overschaduwen daarmee de industriële productie die nu nog grotendeels materieel is.

Van Materie (Its) naar Informatie (Bits)

De industrie wordt ook virtueel en kan zijn producten via het glasvezel netwerk en later via de Aether met de lichtsnelheid transporteren, combineren en materialiseren (“digitaal “Printen“).

Over de uitvinder van de Digitale Communicatie: Claude Shannon

De slinger van Walter Russell:

De Slinger van Walter Russell laat zien hoe de Variatie samenwerkt.
De Postmoderne markt is het gevolg van eindeloos Abstraheren (Omhoog) van steeds dezelfde Cyclus die een variant is van de PoC-cyclus.

De cyclus wordt dan een Spiraal.
Twee gekoppelde cycli die in tegenovergestelde richting draaien waarbij gezien vanuit het Centrum 0: Wit,
1: het Ordenen Omhoog gaat,
2: Social Omlaag gaat,
3: Re-Action Vooruit en en
4: Creativiteit Achteruit gaat.

De vier wereldbeelden kunnen worden voorgesteld als Vectoren die een schroef=beweging maken loodrecht op het centrum die samen een Cirkel beschrijven.
Een Octonion is een getal dat bestaat uit een combinatie van een reëel getal en drie verschillende onafhankelijke complexe getallen i,j,k, die allemaal als kwadraat -1 hebben en kunnen worden voorgesteld als draaiingen in een 4D-ruimte.

De octonions verklaren alle Wetmatigheden in de Natuurkunde.

Cultural Kapitalism combineert Kapitalisme met Liefdadigheid

Slimme kapitalisten halen de scherpe kantjes van hun producten weg door net als vroeger de filantroop uit te hangen waarna ze het geld van de goede-doelen-stichting in hun eigen zak te steken.

Slavoj Zizek over Cultural Capitalism: kapitalisme is een uitermate slim systeem. Het kan zelfs geld verdienen aan het verkopen van het opheffen van het systeem waarna het weer terug komt. Dit wordt een autopoiesis genoemd, een ststeem dat zichzelf reproduceert.

There is a paradoxical social logic of singularization taking place embracing cultural capitalism, media technologies, life-styles and politics.

Singularity leidt tot Polarisatie

It turns out that as soon as singularizations are the focus of wide-ranging social patterns they tend to asymmetries and polarizations which are characteristic of the late-modern present”.

Arm vs Rijk, Alles gelovend (RTL) vs extreem kritisch (VPRO)en de Intelligente Massa-media lijkend op Big Brother komen nu bij elkaar waarbij een nieuwe Middenklasse wordt gevormd net als in de late sixties (ook 50 jaar geleden).

Produceert de Kunst Uniekheid?

Het Einde van de Kunst van het copieren was het doel van Rene Magitte.

Het Spel van de Singularity:

De analyse van Rechwitz gaat over de uniekheid als fenomeen, die bijvoorbeeld in de kunst ontstond als reactie op de fotografie waarbij het copieren met eigen inbreng veel simpeler werd maar ook op de idiotie van de Markt waarbij een zogenaamd uniek kunstwerk (Duchamps experimenteerde met een wcpot) eindeloos in waarde stijgt omdat er wel weer iemand rijker wordt dan de rijkste en het zich kan veroorloven om een hogere prijs te betalen.

Hier zien we nog twee aspecten (spellen) terugkomen n.l.

Technologie die uniek zijn mogelijk maakt en een

Markt die uniekheid waardeert.

de 6 spellen van Paths of Change die bestaan uit 2-combinaties van complementaire wereldbeelden die passen op de Archetypen van Jung, waarbij ieder spel gekoppeld kan worden aan een ander spel via gedeelde wereldbeelden.

Hierdoor ontstaan heel veel Paden van verandering die uiteindelijk gesloten moeten zijn op een gedeeld wereldbeeld.

Duidelijk mag zijn dat de cyclus letterlijk drijft op het Collectieve Onderbewustzijn, dat sinds de opkomst van de psychoanalyse doordacht wordt gemanipuleerd door zowel marketeers als hun collega’s de politici.

Daarnaast wil het Zelf zich losmaken van het Algemene Wij wat de strijd tussen uniekheid en algemeenheid stimuleert.

Brand Archetypes: Carl Jung Didn't Invent Them. So Who Did? This graphic depicts Carl Jung's theory of the unconscious mind.
De vier archetypen van Jung.

De vier spellen van PoC komen weer terug maar gestuurd door het wereldbeeld dat Will McWhinney terecht Mythic en Carl Jung het Zelf noemde , de bron van de creativiteit, die eigenlijk het oude vernietigd.

We zitten in het vervolg van de opkomst van de bourgeois na de franse revolutie.

Hier speelt het calvinisme als werk-filosofie nog steeds een belangrijke rol.

Daar tegenover werkt de Romantiek die we het best terug kunnen vinden in de theorie van Maslow waarbij de top Zelf-Realisatie is in eerste instantie gebonden is aan de druk om carrière te maken maar bij de jongere generaties als unieke motivatie.

Jongeren willen uniek worden en daar mag het lichaam voor worden aangepast tot aan de gender toe.
De Pyramide van Maslow is het model voor de Universal Rights en past perfect op PoC waardoor het eigenlijk een Culturele cyclus is.

Mensen hebben het Altijd druk: Tijdverspilling:

Hartmut Rosa: Net als het universum expandeert onze leefwereld ook.

Dat komt omdat de noodzaak om te groeien steeds maar weer input vraagt in productie processen die iets nieuws produceren.

Mensen hebben het daarom altijd druk en gebruiken hulpmiddelen om de druk te verminderen die juist weer druk genereren zoals to-do-lijsten.

Het zichzelf bemeten om gezond te leven roept competitie op waardoor men steeds een hogere score wil halen. De horizon verschuift omdat hij met ons mee beweegt.

Om iets te waarderen moeten we het eerst interneren (ons eigen maken, resonantie) en dat kost zoveel tijd dat we wel van alles doen en kopen maar er eigenlijk steeds op de grens van het hebbben blijven hangen.

Kondratiev 5+1×50 jaar:

Ik heb een oud plaatje wat aangepast waaruit nu duidelijk blijkt dat de val van de Berlijnse muur een “herhaling is van de Franse Revolutie, in 1789, die een “mal” opleverde voor vele volgende “revoluties.

Het plaatje staat uitgebreid beschreven in deze PDF.

5×50 en 5x50x50 zijn allemaal frequenties van golven die allemaal een uniek thema hebben wat min of meer een samenvatting is van de 5 “sub-thema’s). In oude tijden werden die thema’s opgehangen aan “goden” zoals Apollo en Dionysus (Vergelijkbaar met Pan)..

Greek God Apollo
Dionysus, de god van het genieten tot aan de extase door middel van de zintuigen en eventueel hulp van allerlei stoffen (drugs, alcohol,..).

De Romantiek: de perfecte reactie op de Verlichting.

Terwijl de stoommachines de rust opeten en er overal spoorlijnen worden aangemeld om weer twee evenwijdige lijnen te trekken die elkaar snijden in de horizon komen de dichters in opstand en en geven het kind en de natuur een belangrijke plek in de beleving van de bourgeois die de echte Amor weer willen leren kennen.

Ondertussen knutselt Ford al aan zijn T-ford en bedenkt met Taylor nog slimmere manieren om de handelingen van de arbeiders efficiënt in te zetten.

Onder de middenklasse ontstaat de arbeidersklasse die Karl Marx een bewijs levert voor zijn theorie dat de toekomst voorspelbaar is.

1989 De Val van de Muur in Berlijn als Referentiepunt in de geschiedenis:

De Chinese sheng cyclus in PoC-formaat kan worden gemaakt door de punten van het vierkant van PoC met een lijn te verbinden en het Kruispunt in het midden wit te maken waardoor er een Pentagram ontstaat.

Friedrich Nietsche

Friedrich Nietsche durfde het aan om de fundamenten van de Europese beschaving die vooral uit het christendom kwamen ter discussie te stellen en zocht te vroeg naar nieuwe fundamenten die hij vond in het oplossen van de spanning tussen de Ratio van de Verlichting en de Zintuigen van de Romantiek en de behoefte van het Zelf naar Uniekheid in tegenstelling van de Krachten die uit het Onderbewustzijn van de Massa opborrelen.

Dat laatste zag hij gebeuren bij opvoeringen van de muziek van zijn vriend Wagner met wie hij de interesse voor de tragedie deelde.

Nietsche zijn vader is predikant die In zijn studietijd (hij studeert theologie) overlijdt aan een hersenziekte waar hij ook aan denkt te leiden.

Schopenhauer zet hen op het pad van het Lijden en Wagner op her pad van de Griekse tragedie en Entrainment van een collectief door imponerende muziek.

Nietsche onderzoekt de Wil en de behoefte van de mens om Boven zichzelf uit te stijgen.

Hij probeert de Meester-Slaaf-relatie en Zelf-en-Ego en (Apollo (Ratio) -Dionysis (Passie)) te verenigen waarna hij in 1889 kranzinig wordt opgenomen en bij zijn zuster thuis die zijn werk in handen geeft van de Nazi’s die de Ubermensch adoreren.

de Stoom-machine is een model van de Mens

Het tijdperk van de Franse Revolutie wordt de Verlichting genoemd omdat de “ratio” de overhand kreeg.

Die moest de macht overnemen van de Fantasie en de niet te temmen Emoties die de seksuele behoefte opriepen.

Het was het einde van de Feudale staat waarin een nieuwe middenklasse (de “bourgeois”de macht overnamen en het werk gingen besturen met machines aangedreven door een Stoommachine, die door de 1e psychoanalyticus Sigmund Freud als model van de mens werd gebruikt.

Mensen moeten “stoom afblazen als de druk te hoog wordt.

The Age of the Self

Hoe Sigmund Freud en zijn familie de Marketing van het Kapitalisme fundeerde.

Thermo- en Quantum Mechanica

De stoomachine gaf ook aanzet tot de thermodynamica die via de statistische mechanica de Quantum mechanica opriep.

Reken-Fabriek

De stoom gedreven fabriek gaf ook het model voor de computer. die het denken mechaniseert iets waar Kant een aanzet toe gaf.

Steaming Days

Technologie streeft naar een Collectief Brein:

De volgende stap in de technologie is “Global Brain”.

Dit gaat veel verder dan Ai wat een toepassing is van de statistiek die nog steeds alleen maar kan werken als er een voorbeeld wordt gegeven.

Een Global brain gaat verder dan een octopus.

Het is een Artificial Organisme wat meer overzicht heeft dan alle mensen bij elkaar,

Wat is Post-modernisme?

Het postmodernisme is met name een reactie op de gruwelen van de 2e wereldoorlog. Men heeft het geloof in de waarheid en het goede verloren en ziet alles als context-bepaald.

In de chronotope van Bahktin is het de eindtijd waarin cycnisme de hoofdrol speelt totdat iedereen zijn masker afdoet en het carnaval weer mag beginnen.

Scenario Archetypes

De relatie tussen Jungs archetypes en Toekomst scenario’s.

Hamermas: Van Verticaal naar Horizontaal naar Infrastructuur.

De lijnen van Boven naar Bebeden worden meer horizontaal waarbij in eerste instantie de kritische massa zich kon ontwikkelen en invloed kon krijgen totdat de media compact werden en zich transformeerden in commerciële beinvloedings-systemen.

Samenvatting

Overslaan samenvatting druk hier.

Wat is cultuur? : het omgaan met het spanningsveld tussen zelf en samen.

In november 1989 viel de Berlijnse muur.

Deze gebeurtenis wordt door Sociologen gezien als het begin van het Post Moderne tijdperk.

Het Postmoderne Tijdperk

In 1789 vindt de Franse revolutie plaats precies 200 jaar voor de val van muur.

200 jaar is 4x de Periode van de Kondratief cyclus.

De kondratief bestaat uit 4 cycli vernoemd naar de seizoenen met een 5e seizoen die in de VS Indian Summer werd genoemd en in alle culturen voorkomt.

De 5e stap zit tussen de eerste 2 en de laatste twee in en is eigenlijk het Centrum van de rotatie.

In het midden (het centrum) in 1889 wordt Friedrich Nietsche, enorm beinvloedt is door zijn vriend Wagner, krankzinnig en overlijd waarna zijn zuster er voor zorgt dat zijn werk in handen valt van Adolf Hitler die zijn concept van de Übermensch overneemt.

Vanaf 1789, het eind van het feodale tijdperk, is de mensheid op zoek naar een ander Samenwerkings-model.

Ondertussen worden er steeds weer oude feodale staten (Rusland, Turkije,..) tot leven gewekt door oude mannen die erg goed zijn in het manipuleren van hun omgeving en het oproepen van de Macht van de Massa.

Welk Patroon wordt er herhaalt?

Het oudste patroon kun je vinden in het werk van Wagner, de Ring van de Nibelungen.

de Strijd tussen het Oude en het Nieuwe Geloof

Het gaat om de strijd tussen de oude en de nieuwe goden vergelijkbaar met wat wij een Paradigma-draai noemen.

Deze strijd wordt in alle oude en nieuwe mythes overal op de wereld genoemd in combinatie met een redder die uit de ruimte of de Zee komt (Ioannes).

Ioannes met het water van de Melkweg en de constellatie van de Arend (sterrebeeld Aquila, de Valk van Horus ).

Maakbaarheid

Wat is Post-modernisme? Is het mogelijk om een en een samenleving, een cultuur te “maken”?, gaat het vanzelf: of is er een patroon te herkennen.

De maakbaarheid van de samenleving staat ter discussie maar er zijn inmiddels ook grootschalige manipulatie-instrumenten aan het ontstaan zoals China die de big-brother-staat concreet maken.

van Massa Productie naar Massa Media

De massa-media die zijn gegroeid in de tijd van van de zelf-expressie van de “sixties” zijn door het Internet op het nivo van infrastructuur zijn gekomen die is aangewend door een aantal “slimme” ondernemers, die eerst alleen reclame verkochten, om de massa te beïnvloeden wat nu ook fors gebeurt.

Cultureel Kapitalisme

De massa wordt steeds weer “ingepakt”. Het “slechte” van het kapitalisme wordt gekoppeld aan goede doelen.

De filosoof Slavoj Zizek kan hierover met veel humor vertellen.

Velen vermoeden een samenzwering van het groot kapitaal.

het Spel van de Cultuur

is met vijf andere spellen verbonden waarbij de Technologie, de politiek die de technologie gebruikt om te manipuleren en en de markt, de steeds groter invloed krijgt in de politiek een grote rol spelen.

Tijd

Mensen hebben het druk omdat er steeds iets nieuw moet worden gemaakt en de concurrentie steeds weer een stap verder is dan men dacht.

De tijdgeest doet haar werk en de Waterman, al voorzien door Nietsche, is gekomen.

Will Love Steer the Stars?

Voorspellen

Deze blog is ontstaan en dat is te merken aan het Zig-zag patroon van de inhoud.

Die begon eigenlijk met een uitgebreide beschrijving van een aanpak om de toekomst te voorspellen inclusief een link naar een PDF over Cycli

Einde Samenvatting.

Naar de Conclusie.

Hoe kun je de Toekomst Voorspellen?

De Precessie-cyclus duurt 25.000 jaar:

1 Je kunt een een lange termijn cyclus heel goed gebruiken om de toekomst te voorspellen door achteruit in de tijd te gaan.

De langst bekende cyclus de precessie-cyclus is heel oud en al heel lang bekend wat er op duidt dat mensen al heel lang naar de sterren kijken en verbanden zoeken.

De sterrenkijkers werden in Perzie Magi genoemd.

Tijd-bewaarders

De magi waren de Bewaarders van de Tijd.

Ze moesten aangeven wanneer een bepaalde periode (bijv. de lente) ging beginnen om de noodzakelijk acties (bijv. zaaien) te ondernemen. Ze gebruikten ook het wat wij nu het collectief-onderbewuste noemen om via individuele dromen of collectieve trances vooruit te kijken. Dat kan nu nog steeds.

Kalenders

De magi waren ook verantwoordelijk voor de kalender.

De kalender gaf erg veel afstemmingsproblemen omdat bijv. de zon-en-maan-cyclus niet synchroon lopen waardoor men op zoek moest gaan naar een GGD (Grootste gemenen deler) die in erste instantie werd gevonden in de 60.

Hierdoor werden 5 dagen per jaar gemist die aan het eind van het jaar werden toegevoegd.

Persia's great magian on a relief from Persepolis
Persia’s great magian on a relief from Persepolis

De magi vonden erg veel verbanden die overal werden aangebracht totdat in de bijbel aan toe.

Er zitten ook verbanden in de verbanden.die ook onderdeel zijn van de moderne natuur- en wiskunde.

De precessie (25.000 jaar) die trouwens voor wat betreft de jaarlijkse Zodiac achteruit loopt gaat weer helemaal opnieuw beginnen met de Waterman , een situatie waar men al lang naar heeft uitgekeken en voor heeft gewaarschuwd.

Waterman een nieuw Begin met een enorme Omkering:

De Waterman duidt op een complete omkering die aan het einde van de tweede post duidelijk was.

Het nieuwe spel is het spel dat spellen maakt getrokken door de Fool, de eerste kaart in de Tarot,

De Kondratief Cyclus is een Economische cyclus:

2 De bekendste golf is de kondratief. Die duurt maar 50 jaar. Er passen er 500 in een Precessie en 500/12= 42 in een Zodiac-teken. De Kondratief past perfect op de spellen (“games”) van Paths of Change.

de Waterman is het spel van de Cultuur wat het spel van Technologie gaat vervangen. Dat is vastgelopen in de digitalisering.

De ode kaart van de Tarot, de niksnut.
Niks is het eigenlijk nul of nog beter niks in de zin van de lege verzameling (Niets)
De niksnut heeft de verbeelding van een kind die nog niet is beïnvloedt door het denken van de ouderen.
Die kunnen niet meer spelen laat staan nieuwe spelen bedenken en uitproberen.
De eerste stap van de tijd van de Waterman wordt de Golden Age genoemd.

12 PoC-Spellen -> 12 Tekens in de Zodiac

De spellen van PoC corresponderen met de 12 “tekens” van de Zodiac die in 25.920 jaar /12= 2160 jaar ronddraaien.

De precessie draait rondom de poolster die per cyclus verandert. De huidige poolster, Polaris verbonden aan Moeder Maria (“Stella Maris”). De volgende ster is Vega en de vorige was Draco (Draak).

in Egypte werd de geheime naam van de Pharao (de Osiris naam) gekoppeld aan de poolster toen Draco (de Valk).
precession of the equinoxes
De vorige poolster was Thuban  ثعبان stond in Draco (de Draak)

Kondratieff is de Cyclus van de Technologie

Een meer bekende cyclus is die van Kondratieff die 50 jaar duurt wat neerkomt op 43 rondjes voor een complete precessie-cyclus.

Waterman past op het Spel van de Cultuur waardoor het vermoedelijk een tijdperk van de Kunstenaars is.

Die zijn hard nodig om de vastgelopen digitale technologie weer op het pad te zetten.

Als we dat niet doen verdwijnt de mensheid in zijn eigen gemaakte Virtuele wereld.

Harmonie der Spheren

Korte cycli worden gedragen door langere cycli.

Het verband is “harmonisch” wat betekent dat de cycli vergelijkbaar zijn met muziek (“harmonie-der-spheren”) en fungeren als boventonen.

De golf kan worden ingedeeld in 5 stadia waarvan de 5e (wit) staat voor het kruispunt van de vier.hoeken van het vierkant dat kan worden getypeerd met de vier wereldbeelden van PoC die kunnen worden beschreven door twee variabelen Communion en Agency uit de Interpersonal Theory die ook wel Yin en Yang en Vrouwelijk en Mannelijk worden genoemd. .

De cyclus van PoC geprojecteerd op de Chinese Sheng-cyclus.
Poc geprojecteerd op de Sheng Cyclus. De 5 komt uit het kruispunt van het vierkant van de 4.
Harmonische theorie.

De verhouding tussen alle cycli is bekend en kan worden aangewend om een “stap omhoog” of een andere kant op te gaan(vooruit, achteruit, omhoog en omlaag).

De stadia van de cycli kunen worden verdeeld middels PoC of een oudere indeling gebaseerd op de vier of vijf) elementen.

Triple Goddess:

De kijk op de geschiedenis van de laatste cyclus is een kijk met het Mannelijk Oog van de Zon, die nu erg in de war is.

De komende cyclus wordt de tijd van de Godin die het complement is van de Ratio.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het complement van de ratio niet de chaos is maar eerder het “laten gaan”, vergelijkbaar met het Chinese Woe Wei, het Niet Handelen, het handelen op het juiste moment.

De maan werd verbonden met het vrouwelijke en de zon met het mannelijke.

De godin van de drievoudige zichtbare maancyclus (29,530 588  ) is de Godin van de 3-eenheid.

In de periode van jagers en zoekers en was ze de Sjamaan, (iemand met Paranomale gaven) het complement van de “bestuurder”.

De ervaring van de sjamanen werd opgehangen aan de Maan en de triple goddess.

Babylon Ishtar (Venus).
India, Lalita, She who plays.

From the fivefold Shakti comes creation and from the fourfold Fire dissolution. The sexual union of five Shaktis and four Fires causes the chakra to evolve” (Yogini Hridaya (Heart of the Yogini Tantra)

Sacred Numbers

Op basis van de geometrie van de n-hoeken in j dimensies kunnen allerlei harmonische patronen worden ontwikkeld zoals de gulden snede die nu ook worden gebruikt op de beurs voor het voorspellen van tijdreeksen.

Cyclisch Denken:

Een artikel uit 2008 waarin ik uitleg hoe je de toekomst kunt voorspellen m.b.v cyclische patronen.

Conclusie

Samenvatting Conclusie

Hermes en Plato

De Renaissance bracht de oude kennis uit Egypte verbonden aan Hermes Trismegistus ,ook wel Thot genoemd, weer terug.

In combinatie met de oude werken van Plato ontstond er een opleving en hergebruik van oude kennis.

Paolo Sharpi draait alles weer terug

Deze kennis kwam de Katholieke kerk en de Handelaren en Financiers uit Venetie en Amsterdam niet uit zodat ze rond 1600 gecoördineerd door Paolo Sharpi . een complete omkering in het materiaal werd bewerkstelligd waarbij hij de nadruk legde op de zintuigen en “praktisch” handelen.

De Socratische aanpak van Plato waarin er gaande weg een gedeeld inzicht ontstaat werd vervangen door het simpele idee dat alles we je Ziet bestaat.

De deugden werden aangwend als toetsingsmiddel (Normen) om de gelovigen te kunnen bestraffen.

Discipline gekoppeld aan het Stimulus Response-model werd de norm.

Sharpi kocht hiertoe vele beroende “denkers” om en richtte zich vooral op Gottfried Wilhelm Leibniz, overduidelijk de “slimste” van zijn tijd en een kenner van de Alchemie.

Cube of Space
De kubus van de Alchemie.

Revoluties en Industrialisatie

In 1789 barstte de bom in Parijs en kwam het volk in opstand dat door de bourgeoisie in de fabrieken in werd gestuurd wat in 1900 weer in opstand kwam wat de grote democratien liet ontstaan waardoor de elite op slimme wijze de macht liet behouden. De burger mocht kiezen maar niet meepraten.

Slim Kapitalisme

Nu hebben de kapitalisten nog steeds de macht in handen en wordt hun techniek steeds slimmer.

Het volk wordt in een kunstmatige wereld bezig gehouden.

Rampen

Ondertussen heeft de industrie het klimaat zodanig verpest dat het voorbestaan van de aarde aan de orde is.

De oplossing zit in de boodschap van Thot.

Einde Samenvatting Conclusie

Terug naar het begin druk hier

Vervolg

Friedrich Nietsche

Het begon met een onderzoek naar de Toekomst van de Sport wat eigenlijk een perfecte introductie bleek te zijn in de wereld van de Singularity, waarin alles uniek moet zijn.

De singularity gaf inzicht in de rol van de val van de Berlijnse muur in 1989 die weer inzicht gaf in het midden tussen de twee Revoluties van de Massa‘s in 1789 (Franse revolutie) , en 1889, die het einde van het leven van Friedrich Nietsche bepaalde die als zoon van een dominee op zoek was naar de waarheid achter de Bijbel en onbedoeld het thema bood voor de 2e wereldoorlog n.l. de Übermensch.

Hermes Trismegistus

De waarheid achter de Christelijke Bijbel, de Nag Hammadi vond men uiteindelijk in1945.

De dode-zee-rollen gingen terug naar Hermes Trismegistos , de Egyptische Thot, die net als Oannis een Wereldleraar was uit de tijd van Atlantis.

Hermes gaf het Licht aan de Renaissance, die vastliep op de terugkeer van Ahriman in wat nu de Verlichting wordt genoemd.

Ubermensch

De Ubermensch gaf ook ook voedsel aan de gedachtenspinsels van de Rijkste mens allertijden John Davison  Rockefeller (1839-1937)die de suprematie van het Blanke Ras met heel veel geld ondersteunde en daarmee ook een zet gaf aan de Biochemie die nu nog steeds denkt dat de evolutie van leven wordt bestuurd door het DNA en zich nu bezighoudt met het verbeteren van alles zonder te weten wat er verbeterd moet worden.

Plato’s Deugden

Dit plaatje is een fusie tussen een werkelijk bewijsbaar model van de sport en een navolgbaar model van Plato die zelf worstelaar was, een mooie sport voor een filosoof, die een hele oude traditie droeg die hij in Egypte op het kruispunt van de zijderoute had ontvangen in de stad van de Zon Heliopolis.

Het plaatje bevat de oude Deugden later door de Christelijke filosofen opgepoetst met Geloof, Hoop en Liefde.

De Heteroglossia van Michael Bahktin

Mikhael Bhaktin heeft de verschillende tijdperken getypeerd met een genre. 

Onze tijd is de tijd van het Postmodernisme,dat de waarheid heeft afgezworen en alles ter discussie stelt totdat de het licht weer gaat schijnen.

Dat licht kwam van Joseph Campbell, die de roeping in kaart bracht.

Hij gaf ons met de meta-mythe het thema voor het grootste epos van onze tijd Star Wars.

De mens wil de aarde verlaten en de fysieke ruimte in, die uiteindelijk van binnen blijkt te zijn.

Overzicht van de Europese geschiedenis van -550 bc tot heden.

550 BC was de tijd van de Grote Transformatie, de tijd waarin vier grote stromingen ontstonden in China, India, het Midden Oosten en Griekenland, die allemaal via de zijderoutes intensief contact hadden in Egypte.

Mitra

Mitra

Het christendom kwam in Rome door keizer Constantijn, die zijn soldaten niet kon missen, die allemaal geloofden in Mitra, die de Stier versloeg, een overduidelijk indicatie over het astrologische tijdperk waarin deze stroming begon.

Mitra kwam uit de tijd dat alle religies nog samen waren (voor de toren van Babel) en zich baseerden op de inzichten van de mensen die direct met de goden konden converseren, de mensen (sjamaan) met een “paranormaal” talent.

This image has an empty alt attribute; its file name is Fludd%20Temple%20of%20Music.jpg
Robert Fludd, The Temple of Music. De tempel bevat alles wat er te weten was van de Harmonie der Spheren.

Robert Flud is een van de laatste Alchemisten van de Renaissance en de bouwer van de Temple of Music voor het werk van William Shakespeare die eigenlijk Roger Bacon was.

Robert Flud kwam steeds weer terug in de Dromen van Wolfgang Pauli, de co-uitvinder van de Quantum Mechanica die ze aan de Magus Carl Jung voorlegde voor uitleg.

Het Einde van de Renaissance kwam uit Venetie

Venetie was samen met Amsterdam de financier van Europa en had ook daardoor ook de Paus in handen waardoor men middels de religie de macht kon uitoefenen.

De terugkeer van de oude kennis uit Egypte in de vorm van de Alchemie van Thot (die in feite gaat over psychologie) en de terugkeer van de boeken van Plato met de dialogen met Scorates brachten de inhoudelijke macht van de bankiers in groot gevaar waardoor men een gecontroleerde actie starte om de in de renaissance vergaarde kennis en ervaring te torpederen.

Dit alles in de vorm van een nieuwe filosofie die slim werd verkocht door bekende denkers te sponsoren.

Deze actie werd geleid door Paolo Sharpi .

Zijn grootste vijand was de filosoof/wiskundige Leibniz, die Alchemie en logica had verenigd.

Het doel was om de Zintuigen te pronoveren als het ultieme instrument van de mens.

Man knows that there are no truths, only opinions, all of which are just as good as the other“.

Do not follow opinion that wears the title of truth, but rather opinion that wears the title of pleasure or Usefulness.” 

Taal

Volgens de recente overleden Kim Veltman is onze taal niet ontstaan maar ontworpen.

Creatieve technologie

De Magi ontwikkelden de Zairja een middel om concepten te combineren. Ze gebruiten daarvoor de taal maar ze wisten dat de taal was gemaakt met behulp van de contradictie.

De basis concepten zijn de basis van de Zodiac, die bestaat uit de vier elementen, die weer bestaat uit twee concepten, die elkaars tegendeel zijn (Yin, Yang).

Volgens Leibniz is de combinatoriek de basisvorm van de Wiskunde.

Eigenlijk is alles een combinatie van combinaties.

Communicatie Technologie

Onthouden-> Copieren-> Vermenigvuldigen

Boek

De Renaissance begon met de uitvinding van de boekdrukkunst waardoor het handmatige copieren van de oude manuscripten door monniken verleden tijd werd.

Voor die tijd werd alles uit het hoofd geleerd.

Daar gebruikte men een Geheugen-palijs voor.

Het boek gaf alle ketters de gelegenheid om hun bedenksel de wereld in te slingeren waardoor ze het vuur werden voor de vele revoluties die er nog zullen komen.

Vakman

Het gecoördineerde produceren begon met de vakman die stedelijk georganiseerd waren in gildes.

Fabriek

De computer was er al al toen de Stoomachine de beweging bood voor Jaquards geprogrammeerde spinnewiel in 1801.

Tot op heden is de Reken-fabriek nog steeds een fabriek met hele lange lopende banden.

User-interface

Het werd pas anders toen de tekstverwerker de pons-machine verving en vooral toen de computer een scherm, een user-interface kreeg.

Hierdoor kon de programmeur real-time feedback krijgen op zijn werk.

Reclame Maken

De tele-communicatie kreeg een boost met het het Internet en wederom een nieuwe de transformatie van tekst naar HTML gaf een boost aan Google die de manipuleerbare zoekmachine uitvond.

De makers van Google snapten vrij snel dat hun product reclamemaken is en dat daar gebruiks-data voor nodig is die alleen aan de bron kon worden gevangen.

De gebruikers van de zoek-machine snappen vaak niet dat het resultaat van het zoeken nauwkeurig is afgestemd op de verkoop-potentie van hun vraag. Die potentie wordt bij opbod verkocht.

Besturen en Sturen van het Brein

Het internet en het grafische user-interface gaven een zet aan de spel-industrie die spoedig 3D en 4D werd omdat vele spelers samen in een nieuwe wereld kunnen spelen die door VR-brillen en wellicht zelfs directe Brein-computer koppeling een Global Brain kunnen worden dat wellicht gekoppeld aan AI gaat meedenken of gaat overnemen, de angst van alle SF-schrijvers zoals Asimov die met I-Robot al nadacht over een Robot-ethiek.

Winner Takes All Market

Er zit een heel klein verschil sussen de beste en nr 2 maar toch krijgt nummer 1 uiteindelijk alles.

Het is een kwestie van volhouden dus van Hulpbronnen.

Als je op veel gebieden nr 1 bent wordt je vanzelf enorm rijk totdat de echte “Challenger” langs komt en het is niet duidelijk wie dat is totdat het er is.

Je kunt wel bedenken wie dat zou moeten zijn maar meestal praat je dan over onmogelijke technologie (Magie?) maar pas op

Niets is onmogelijk als je in Magie gelooft

Magie is een toepassing van Entrainment

Synchronisatie

Fase vergrendeling is ontdekt door Christiaan Huygens die probeerde te verklaren waarom zijn klokken synchroon gingen lopen.

Dat komt omdat ze via de muur hun ritme delen.

Sychronisatie ontstaat overal waar ritmes met alkaar communiceren.

Het is ook het gevolg van het stroomlijnen van processen die daardoor steeds dezelfde Patronen herhalen.

Het is ook de oorzaak van allerlei soorten calamiteiten waarbij een patroon wordt opgestuwd (zeepbellen opblazen totdat ze klappen).

Het eindresultaat van het onderzoek naar samenspel.

De entrainment (verslaving) kan doorbroken worden door het andere (het niet gelijke) wat meestal Kunst wordt genoemd, alhoewel kunstenaar soms ook gewoon het spel meespelen.
De Slinger van Walter Russell gaat van Kracht naar Conditie en weer terug via Samenspel terug naar de Schepper.

Tijdlijn 1740-heden met Slingertijd van 50 jaar

De Europese geschiedenis van 1740 tot heden. Het plaatje komt uit deze PDF.

Tijdlijn -550-2000 met slingertijd 250 jaar.

Hetzelfde plaatje als net maar nu anders weer gegeven waardoor het patroon beter zichtbaar is.

Hierdoor wordt de rol van de verschillende Kondratiev-golven zichtbaar.

De “groene” bouwen Actie-potentie op die via een uitslag van de slinger van Orde naar Wanorde gaan.

Geel laadt het reservoir op wat in de witte fase kan worden gebruikt.

Links staat de Slinger van Walter Russell waarmee is de ontwikkeling van markt heb weergeven in deze blog.
Een combinatie plaatje waarin zowel de 50-jaar als en de 250-jaar frequentie wordt getoond met een referentie (rechtsboven) naar een 50-jaar-technologie plaatje en een aantal markante beelden zoals de Bastille, Goethe, het handgeschakelde telefoon-netwerk, en Henri Ford met zijn T-ford.

Met dit plaatje heb ikmijn belofte waargemaakt n.l. voldoende informatie om 20 jaar vooruit te kijken.

De Kosmische Slinger

De Slinger van Walter Russell .

Het spel van de Cultuur (geel-groen) is het basis-patroon dat het spel van de Technologie (Rood Blauw) “binnen de perken” houdt net als de godin Maat..

Consumeren en produceren moeten elkaar opheffen (voiding).

Dit “spel” is na de Renaissance bewust “uitgezet” door Paolo Sharpi om de macht van de banken die het geld van de rijken beheren te zekeren.

Door de slinger tussen vraag- en aanbod te destabiliseren is de macht van de financiers vergroot.

Terug naar de Cyclus.

Rollen en Spellen van PoC.Ieder wereldbeeld maakt deel uit van drie spellen.

Er is een vijfde wereldbeeld wat eem Kruispunt is. Dat zit hier achter de tekening verborgen.

Het is altijd verborgen.

Ratio en Ego zijn verslavend en elkaars tegendeel.

Daarom roept Orde altijd weerstand op. Je kunt het leven niet regelen. Je kunt het laten gebeuren.

Daarom is de tijdgeest spel en spelen, de Infinite Game.

Zwart en Wit

Het is voormij erg duidelijk dat de vele verschijningen van Thot overal op aarde in alle tijden dezelfde boodschap komt brengen, waarbij het niet luisteren naar de boodschap rampen voorspelt die ook komen.

De bestuurders lappen de boodschap van de profeten consequent aan de laars.

Dat gebeurt nu ook.

Wat te doen?

Ik ontdekte dat ons universum uit twee complementaire delen bestaat die gescheidem zijn door wat men het vacuum noemt.

Ze zijn zictbaar gemaakt in dit beroemde schilderij wat een Alchemistische Allegorie is.

We dromen in de wereld van de twee haakse wielen en zijn wakker in de wereld van de zon.

Onze intuïtie haalt zijn kennis uit de wereld van de maan net als Thot.

Blijf dromen.

Featured

Samen Bewegen en Bewogen worden

Direct naar de samenvatting druk hier.

Samenspel is een Hyperbolic Geometry by M.C.Escher. De horizon zit in de rand.

Deze blog is een vervolg op mijn blog over Sport waarin een PoC-model van de Sport is ontwikkeld.

Dat model wordt nu gebruikt om Samenspel te onderzoeken.

PoC betekent Paths of Change.

PoC is een metapraxis, een abstractie van de praktijk ontwikkeld aan de UCLA (University of Los Angeloes) door een groep wetenschappers o.l.v. Will McWhinney.

Samenspel is een spel met de Emoties die lijken op Golven van de zee en daarom prachtig passen in een Hyperbolische Geometrie die weer past bij het Perspectief van het onafhankelijke Standpunt.

Denken met het Lichaam: Embodiment:

George Lakoff deed onderzoek naar vertalen en ontdekte dat wij denken in metaforen.

Metaforen zijn afbeeldingen tussen twee Belevings-ruimten die als we klein zijn worden verbonden met delen van het lichaam.

De lichaams-metaforen zijn cultuur-onafhankelijk en laten bijv. zien waarom boven belangrijker is dan beneden of waarom vooruit belangrijker is dan achteruit.

Samen Bewegen en Bewogen worden:

Samen Dansen op een Ritme en samen Luisteren naar Nuziek verbindt mensen.

Samenvatting

Samenvatting overslaan druk hier.

Synchronisatie:

0. Introductie: Wat is Synchronisatie ? Gelijksoortige bewegende cyclische systemen gaan zich gelijk gedragen als ze communiceren.

Het geldt voor mensen maar ook voor vuurliegjes.

Mensen die zich samen concentreren op een onderwerp zoals een voetbalwedstrijd synchroniseren.

Synchronisatie is ook de oorzaak van ontploffende economische bubbels.

Het is een oud beproefd instrument om massa’s in een gewenste richting te bewegen. Hitler deed het, Poetin doet het en onze regering ook. Het wordt Nudgen (duwen met kleine duwtjes naar een gewenste situatie) genoemd.

Bio-Mechanica:

1 Inleiding : Bewegingswetenschap in het Engels Biomechanica. is de wetenschap die zich bezighoudt met de Motoriek van het menselijk lichaam.

2 Volgens bewegingswetenschapper Prof. Peter Beek werkt Impliciet leren veel beter dan gestructureerd leren bij het leren van Motorische vaardigheden. Het geldt ook voor het leren van andere vaardigheden maar dat wordt niet gedaan in Nederland. Wel in de VS.

Vitaliteit

3 Vitaliteit is een >4 Dimensioneel concept en een combinatie van Efficiency en Veerkracht.

Veerkracht ( samen met Verbondenheid (Communion) en Potentie (“Rijkdom”) is een variabele van het 4D Panarchie-model dat betrekking heeft op een Ecologie maar eigenlijk op ieder veranderproces.

Vandaar dat het perfect past op PoC.

Vitaliteit kwam naar voren als een voorbeeld van Anti-Fragility ,Systemen die voordeel hebben van Wanorde.

Dit concept is ontwikkeld door Nassim Taleb, die veel aandacht heeft gekregen met zijn boeken over de on-voorspelbaarheid van calamiteiten (Black Swans).

Hier vergat hij de Synchronisatie als verklaring mee te nemen.

Die synchronisatie was niet vergeten door Didier Sonnete.

Hij noemt een Black Swan een Dragon King.

Innovatie Cyclus

Ik heb dit verhaal omgezet in een simpele innovatie-cyclus.

De Emoties hebben een Hyperbolische Geometrie:

4 De geometrie van het Samen Spelen begon met de Geometrie van de Menselijke Relaties van Alan Fiske.

Het samenspel blijkt een Hyperbolische geometrie te hebben, een Geometrie die Roger Penrose aan ons Cyclische Universum geeft en door Escher werd gebruikt om mooie zelf-refererende (fractale) tekeningen te maken.

Perspectief: Horizon, Stand-Punt en Denk-Raam:

Nadat we weten dat de emoties alles rond maken kunnen we m.b.v de Projectieve meetkunde laten zien door welke

ramen” we kijken en de Horizon van ons weten beschouwen.

het Kosmische Pendulum van Walter Russell:

5 Walter Russell kreeg een visioen waarin hij zag dat het Universum op een Metronoom lijkt.

Conclusie

6. Conclusie Seth was een entiteit die werd gechanneld door Jane ~Roberts.

Seth heeft tientallen boeken gedicteerd die bij nader onderzoek de geometrie van het samenspel ondersteunen. Dat geeft hoop.

Samenspel is een spel van de emoties die zijn de uitingen van de vortexen in het lichaam die in India Chakra (“Wiel”) worden genoemd.

Volgens Seth sturen ze de werkelijkheid aan en dat geloofd Roger Penrose ook die inmiddels de Big Bang heeft ingeruild voor een cyclisch universum dat weer prachtig past op de metronoom van Walter Russell die weer prachtig past op het foton die zichzelf vernietigd om weer geboren te kunnen worden.

Licht

In den beginnen was het Licht en het is er nog steeds.

Het stuurt de creativteit die anderen de Heilige Geest noemen.

Platonic Solids
De Platonische vormen zijn het resultaat van het oplossen van de spanning die ontstaat als een bol wordt vervormd.

0 Wat is Synchronisatie?

Christiaan Huigens ontdekte dat klokken die aan dezelfde muur hangen gelijk gaan tikken. Dat geldt ook voor mensen.

Alles wat communiceert, op elkaar lijkt en cyclisch beweegt gaat zich gelijk gedragen.

In 1975 bewees Charles Peskin dat zelfs ongelijke “tikkende” (“bewegende”) systemen synchroniseren.

Onze grootse klok (“de tijdgever”) is de zon. Die bepaalt erg veel aanpassing van ons lichaam en de natuur.Grote klokken bepalen kleine klokken (“overload”).

Deze video geeft een ervaring wat het betekent als een mens wordt opgenomen in een entrainment-omgeving zoals een stadion. Belangrijk zijn de ritmes en de bewegingen.
Dit werkt nog veel beter omdat hier een bepaalde frequentie wordt gedrumd die flow induceert. Dit is hetzelfde als een medicijnman doet in combinatie met gelijksoortige bewegingen.
Hier gebeurt hetzelfde met als effect dat de dansers volledig in trance gaan. Opvallend hier is dat ze ook nog is een simulatie laten zien van het universum waarin alles rondom alles draait.
Nataraja (Shiva) danst de wereld uit het niets. De vier handbewegingen corresponderen met de vier Worldviews van PoC.

Shiva danst op de onwetendheid in de vorm van een dwerg..Let op: de “blauwe” worldview die toont de Trommel van de Wereldklok.
De rechter hand draagt het vuur van de passie.
Terwijl de benen de Weerstand van de Emoties tonen in de vorm van de Olifant.

De gele hand van de Heilige Geest beschermt.
De droom van de Wereldklok van Wolfgang Pauli lijkt op het visioen van Ezechiel. De vier figuren staan ook voor de vier wereldbeelden, die de vier quandranten van de zodiac besturen. De kraai is de boodschapper.
Een geprek is een uitwisseling van trillingen die gaan synchroniseren. Die synchronisatie werkt ook andersom wat betekent dat meerdere mensen (hier twee) zich gelijk gaan gedragen wat een gevoel van grote betrokkenheid geeft. Als je verliefd bent ben je vergrendelt in elkaars fase. In het Engels Entrained.

Brein Synchronisatie

Dedynamiek van de hersenen van de zender en de ontvanger in een gesprek zien er hetzelfde uit. Dat betekent dat ze 100% gesynchroniseerd zijn.
Het zelfde gebeurt bij een grote menigte die zijn aandacht op 1 punt heeft gezet, de wedstrijd. de mensen in het stadion gaan gelijke handelingen uitvoeren dus Samen Bewegen.

Een artiest en de zaal voelen als er sprake is van fasevergrendeling. De zaal wordt een beetje warmer en de akoestiek wordt beter. Het heeft ook te maken met de bewegingen van de dirigent als er sprake is van een muziekopvoering.

Rituelen zijn gemaakt om te Synchroniseren

Mensen hebben behoefte aan een omgeving waarin regelmatig fasevergrendeling plaatsvindt zoals een kerk.

Randalph Collins Interaction Rituals de basis van zijn theorie zijn de onderzoeken van Irving Goffman

Mensen hebben behoefte aan levens-energie.

Die verzamelen ze door te koppelen aan energie-zenders/ die deze energie verzamelen als ze alleen zijn. Groepen van zenders en ontvangers komen 1x per week bij elkaar en worden gestuurd door een ritueel waarin ze synchroniseren.

1 Inleiding

Deze blog is een vervolg op mijn blog over sport.

De daar verzamelde informatie gaat over de prestatie die het lichaam in samenwerking met de geest en het hart kan verrichten maar niet over het hoe.

De biomechanica van het dansen.

Bewegingswetenschap/ Biomechanica

Het lichaam past zich aan aan het Gebruik van het Lichaam.

Het lichaam past zich aan aan het gebruik. Dat geldt ook voor de botten. Bij weinig gebruik “lossen ze op”.

Bewegings-Wetenschap:

De bewegingswetenschap houdt zich daar mee bezig en komt op onderwerpen die niet zo duidelijk zijn als we zelf bewegen maar ons in de weg zitten als we bijvoorbeeld met zijn twee-en proberen te lopen of een geestelijke (bv parkinson) of lichamelijke handicap hebben.

2 Van Expliciet naar Impliciet (Tacit) Leren:

Het grootste deel wat je leert als kind op school wordt weer vergeten.

Dat heeft te maken met de Focus tijdens het Leren.

Alles wat Moet werkt niet.

Laat het Lichaam zelf ontdekken wat het moet onthouden.

Random leren:

Random leren werkt veel beter op de lange termijn omdat men wat wordt geleerd niet vergeet (retentie).Als we naar retentie kijken werkt het huidige systeem helemaal niet. Alles wat wordt geleerd wordt vergeten.

Roger Schank omtdekte dat de emotie die gepaard gaat met het mislukken een hele hoge retentie oplevert m.b.t. de oplossingen die door echte experts of gefingeerde experts hele hoge retentie heeft. Het blijkt verder dat bepaalde denk- of doefouten altijd worden gemaakt voordat men bekwaam wordt.

Leren van de fouten.
Gestructureeerd opleiden werkt slechter dan random opleiden.

Lange termijn Visie Onderwijs

Roger Schank Institute for the Learning Sciences:

In 1998 werd ik tot mijn verbazing gevraagd door Hans Boom van het Ministerie van Onderwijs om een lange termijn visie te schrijven voor het Nederlandse Onderwijs.

k was toen net bij de ABN AMRO verdwenen waar ik me onder meer bezig mocht houden met nieuwe vormen van opleiding.  Dit deden we samen met bijvoorbeeld Arthur Andersen (AA) en Cap Gemini (CG).

AA had zijn R%D in Chicago en CG in Parijs (Innovation).

In Chicago zat ook het Institute for the Learning Sciences waar Roger Schank net de directeur van was. 
Na de opdracht van Hans Boom heb ik Roger opgezocht in Chicago. 

De theorie van Roger is simpel. Je leert van de fouten (“expectatation failures”) die je maakt of van de fouten van anderen. 
Roger bouwde Educational Games (“Simulators”) en de link was snel gelegd naar Lost Boys en een aantal andere innovatoren.
tot mijn grote verbazing gingen heel veel partijen tegenwerken zoals TNO en Wolters Kluwer. Ik vergat het non-invented-here syndroom.

Leren = Samen Exploreren = Collaborative Learning:

Volgens hen is Leren is geprogrammeerd worden (Instructie) terwijl het eigenlijk exploreren is. .

Collaborative Learning

3 Vitaliteit

Vitaliteit is een meerdimensioneel Spanningsveld :
“healthy systems must maintain a Balance of Resilience factors (small, diverse, flexible & densely connected) and Efficiency factors (big, streamlined & powerful) within a Window of Vitality representing optimal network health”.

Vitaliteit = Veerkracht & Efficiency:

Cultuur: Nieuwe spellen maken door te blijven spelen:

Paths of Change gecombieerd in” Games” zijnde een combinatie van 2 wereldbeelden in totaal 6 of 12 combinaties bij heen-en-weer + rollen.

1 Rood-Blauw -> Analytic Game, heen-en-weer Spel van de Westerse Wetenschap (Analyse) en het Bedrijfsleven (Productie volgens regels (Instructie)..

2 Groen-Geel->heen-en-weer-Spel van de Cultuur. Het spel dat nieuwe spellen maakt en Nieuwe Ideen waardeert.

3 Groen-Blauw-> Spel van de Politiek (Wet<->Samenleving.Consensus bereiken over Regels en het communiceren van deze regels aan de samenleving

4 Geel-Rood-> Spel van Innovatie (Idee<->Actie).

Panarchie beschrijft de Cyclus van een Ecologie en van een Mens:

want de mens zelf is een ecologie die bestaat uit heel veel cellen en eencelligen die samen werken om het geheel in balans te houden in de “hogere” ecologie die ook weer deel uitmsskt vsn een ecologie etc.

Panarchy-model waarin drie gekoppelde lagen worden getoond. Het kunnen er veel meer zijn.
Panarchie-model bestaat uit twee cirkels die met- en tegen de klok draaien en lijken op een Moebius-ring(8)..

Combineren Vitaliteit & Panarchie in 1 model

middels het afbeelden op PoC:

In dit plaatje wordt de theorie van Panarchie (rechtsonder) getoond als een snijpunt van twee lijnen die twee dualiteiten doorsnijden.

De dualiteten zijn gelijk vs ongelijk en Onafhankelijk vs Afhankelijk.

Het Ritme van de blauwe kant induceert de entrainment aan de rechterkant die zich toont als de top van een golf (“trend”, “bubbel” die de rode kant op de top van zijn “waarde” brengt die betrekking heeft op de “gemeten” waarde bijv. in de vorm van een koers.

Ondertussen zijn aan de “groene” kant alle hulpbronnen opgebruikt en start er een “wetgevend” proces aan de blauwe (overheid) kant die uiteindelijk de “creatieve” mensen (geel) om een idee vraagt om de “crisis” op te lossen.

Besef dat er in feite geen crisis is maar een “ervaren” crisis veroorzaakt door een verkeerd meetsysteem.

Cyclus:

1.Innovatie veroorzaakt door ongelijke (“creatieve”) geesten resulteert in verhoogde activiteit die wordt versterkt door het door het gelijke veroorzaakte synchronisatie (Bubble, Hype)

2. De waarde wordt verdeeld over het sociale netwerk totdat de waarde op is (uitputting).

Het gebruik van de innovatie wordt omgezet in kennis. die wordt omgezt in inzicht en de cyclus start opnieuw.

4D-model: Panarchie:

4D Model van een Ecologie middels Panarchy theorie gerelateerd aan PoC. Hierin zijn drie variabelen zichtbaar n.l. Verbondenheid (Communiën), Potential (Agency) en Veerkracht(Resilience).

Samenvatting Innovatie-Cyclus:

Durzame innovatie cyclus. Hetzelfde plaatje als boven maar compact en geprojecteerd in de stad van Plato. In het centrum de Levensboom. In het plaatje de 4 processen die van belang zijn waarbij rechts Ma-at als godin van de Maat.

Laat de maatschappij de waarde van de Industrie beoordelen door de producten te gebruiken.

Het gebruik rwordt omgezet in kennis (Gebruiksregels) die indien nodig weer kan worden opgestart maar veel beter

laat de mensen die anders zijn een idee formuleren hoe het beter kan en start weer opnieuw.

Ma at en Thot: De Boom des Levens

bestaat uit vele vertakkingen.

Ma at en Thot laten de Boom des Levens (Ished) in Heliopolis groeien. De boom bevat het nest van de bennu-vogel, de Phoenix (Vuurvogel). Het vuur is de Levens-energie.

4 de Geometrie van de Menselijke Relaties

The four Geometries of Paths of Change
De vier geometrien komen uit het onderzoek van de antropoloog Alan Fiske naar veel voorkomende relatiepatronen op de wereld

Ze stemmen overeen met PoC waardoor het mogelijk is om een geometrie van de sport te maken.
Digital vortex - Royalty-free Abstract Stockfoto
Gekromde lijnen in de vorm van een vortex zijn de snijdende lijnen van vele Points of View in een gekromde ruimte..

Relatiemodel Alan Fiske:

This image has an empty alt attribute; its file name is anti-fragility-plaatjes-fiske-model.jpeg
De relatie met de vier Perspectieven van PoC is aangegeven middels 4 kleuren.

De relatiemodellen zijn ook of eigenlijk (meet)schalen:

Meten is het tranformeren van een Waarneming met de Zintuigen naar de Ordening van het Denken.

Een relatie berust op een vergelijking van de meting van de verhouding tussen twee personen.

The Hierarchy of Scales
Alan Fiskes Model past op de Meet-schalen waarbij Market pricing een Ratio Schaal is die past op de Euclidische meetkunde. Dat betekent dat alles wordt gemeten met dezelfde Maatstok.

Communal Sharing staat voor de Nominal Scale is een opsomming, lijst zonder ordening.

De cyclus.is gelijk aan de Innovatie cyclus zie boven.

Meer weten over schalen druk hier.

De relaties als meetschalen van Alan Fiske. Voorbeelden van Schalen waarbij Groen een Verzameling , blauw een rangordening, geel een verschil en rood een verhouding is.

Nominale schaal -> Communal Sharing:

De onderdelen van de schaal kunnen in iedere willekeurige volgorde worden getoond (Permutatie).

De deelnemers van een CS zijn voor elkaar inzetbaar en inhoudelijk vervangbaar (“functional redundant”).

Een CS is agile (flexibel) omdat iedere structuur via andere combinaties mogelijk is. CS is de basisvorm van de community.

Wiskundig staat de nominale schaal voor het behoud van de identiteit ( s1=s2 ⇔ f(s1) = f(s2), de permutatie groep).

Sportmodel en Geometrie:

Blauw: Authority Ranking (AR) is een Rangorde waarbij de vraag moet worden beantwoord wat groter betekent. Het gaat om Hoger en Lager.

Geel: Equality Matching (EM): De objecten lijken op elkaar maar zijn niet gelijk. Een voorbeeld zijn de n-hoeken.Het gaat om Meer-en Minder.

Rood: MP: Marketpricing Wedstrijd. de Euclidische geometrie gaat om meten met een standaard-meter.Het gaat om afstand. en verhoudingen.

Groen CS: Samenspelen Community Sharing-” Projectieve Geometrie verbinden van lijnen door gedeelde punten.

Wit: Vitaliteit: Speelveld Iedereen is gelijk, het Absoluut Nulpunt.

Linguist Stephen Pinker provides a good overview of three of Fiske’s Relational Models (Dominance = AR, Communal = CS, Reciprocity = EM) in this brief video.

van Perspectief naar Projectie

Projectieve Geometrie is het gevolg van onderzoek in de renaissance naar het perspectief.

.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
De schilder kijkt vanuit een vlakke wereld met zijn oog door een gat naar een gebogen wereld waarbij een deel van de gebogen wereld verborgen is en er 1 punt is waarbij de rechte lijn van de kijker de bol raakt.
Two projections of the same object.
De verhouding tussen twee verschillende Standpunten gericht op het zelfde Object worden beschreven met behulp van de z.g. Cross-Ratio (A,B;C,D)={\frac {AC\cdot BD}{BC\cdot AD}}

Het belangrijkste verschil tussen Euclidische en niet-Euclidische geometrie is dat de eerste een nulpunt heeft.

De (Euclidische) ruimte van de Zintuigen is Plat:

De euclidische meetkunde is de meetkunde van onze werkelijkheid. Ze is 3d maar eigenlijk plat.

We projecteren alles op een plat scherm dat wordt omgeven met een Rand.

De Ruimte van de Emoties is Gebogen (Naar binnen en naar buiten (Up-&-Down)):

De projectieve meetkunde van de emoties en van het samenspel is een gekromde ruimte waarbij de kromming alle kanten op kan gaan.

Eulidean Geometryflat space euclidean triangle
Hyperbolic Geometry space curves outwardhyperbolic triangle
Spherical Geometry and Elliptic Geometry space curves inwardspherical tringle

Hoe zien Gebogen Ruimten er uit?

Volgens Einstein is ons universum gekromd door de zwaartekracht maar het wil niet zeggen dat de ruimte overal gekromd is.

Soms is er helemaal geen massa of is de massa een lichtgolf, die het beste is voor te stellen als lijn die ons oog als ontvanger verbindt met een lichtpunt.

Dat kun je zien in de vergelijking van twee Energie formules n.l. die van Einstein (E=mc**2) en die van Max Planck E=hf waarbij f de frequentie van het licht is.

Volgens Roger Penrose is het Universum plat en kunnen we het beste voorstellen dat we leven op de binnenkant van een enorm grote bol, die daardoor vrijwel vlak lijkt.

Volgens Penrose is Het universum een eindeloze cyclus van Universums die expandeert en implodeert.

Dat stemt overeen met de hele oude Cosmologische theorie uit India.

De Ruimte van Panarchie is de Ruimte van PoC

Volgens Penrose ziet het universum het resultaat van een z.g. conformal (Hoek-behoudende) afbeelding waarbij de horizon (de rand) een vrijwel oneindige verkleining is van het geheel en het geheel op een platte ruimte lijkt.

De tekening van Escher is daar een goed voorbeeld van. Het plaatje in het centrum transformeert zonder dat de hoeken veranderen in een eindeloos kleine rand.

Een verzameling lijnen met punten, een projectieve ruimte is eigenlijk ook een verzameling hoeken en afhankelijk van de kromming wordt het plaatje steeds vager “smooth”).

De Adaptieve Cyclus:

Een video over de “adaptive cycle van panarchy.
De geschiedenis van Panarchy door de ontdekker Holling.

de Geometrie van Panarchy

De geometrie van Panarchie is de geometrie van PoC en kan worden afgebeeld op het model van Fiske.

Hier een visualisatie waarbij de “mens” wordt voogesteld als een balletje:

De vier fasen van de Panarchy Cyclus voorgesteld als een landschap met een rollende bal
De verschillende vlakke en ronde ruimtes in het model van Panarchy gezien vanuit de belevingswereld van een bal.

In een vlakke ruimte kan de bal alle kanten op terwijl de bal in een gebogen wereld vast kan komen te zitten tussen twee heuvels in een dal.

De plaatjes zijn een 2D-metafoor van een N-dimensionale wereld.

Het basis-model van Panarchie is PoC.

De vier stappen of fasen kom je overal tegen.

Levensloop-begeleiding.

Dit model komt uit een regionaal project om de ‘Leide regio Vitaal te maken.

De levensloop van de mens begint en eindigt met een Samenspel tussen zorger (Ouder) en verzorgde (Kind, Bejaarde).

de Levensloop is een Fractal:

Motorische ontwikkeling kind. Een voorbeeld van een cyclus in een cyclus. Dit kan eindeloos doorgaan zowel omhoog als omlaag naar het kleinste van het kleinste de proton.

Voor meer info druk hier.

Een Mens is een Samenspel van vele Levenslopen van vele Organismen:

Het kleinste Organisme is een Chemische reactie die zichzelf steeds weer opheft:

De kleinste loop die er bestaat.

Bestaat er een Cyclus die Rond gaat?

Warom twee cirkels die tegen elkaar in draaien (met- en tegen de klok) niet kunnen samenwerken.

het Atletiek Training model start bij de Geboorte en eindigt bij de Dood:

De Geometrie van Panarchie is die van PoC en dus van het Sportmodel:

Het enige wat je moet doen is de namen van concepten vertalen en een andere naam geven.

De samenhang blijft steeds hetzelfde tot op het kleinste nivo van natuurkunde, het Quantumgebied wat in het Sportmodel op het nivo van het Speelveld zit.

Meer info over Panarchie

2D-model Panarchie en PoC
3D Model Panarchie en Poc..

Het Basis-model van Panarchy en van PoC is een Quaternion )Vierhoek)

Quaternion is een concept van Carl Jung.

Het komt uit de Alchemie en dan weer uit de Logica van Aristoteles.

De vier “kijken” zijn onderling een contradictie.

Onderstaande quaternion over de Natuur die is gebruikt om de theorie van Panarchie vorm te geven.

Boven de beschrijving zie je onder de kleur van de Poc-zienswijze de basis-ruimte waarbij het duidelijk wordt dat het samenspel een ronde ruimte is met de bal boven en het tegendeel van het spel een ronde ruimte is met de bal in het dal.

De ene zit vast en de ander valt bijna.

Standpunt, Horizon, Denk-Raam en Draag-vlak

brown wooden dock

Een schap is een Plank (een 2D-model) waarop we wat we weten netjes neerzetten en waarbij de Horizon de grens is van het nu onbereikbare. 

Schap is Scape in het Engels en de termen Landschap en vriendschap bestaan daar ook waarbij schap soms ship wordt en ook een drijvende plank betekent.

We beschouwen onze buitenwereld door een vierkant Raam (Kader) of tekenen een model op een Vierkant papier.

Het geheel zit tegen het kader aan of zit er zelfs in. kader

Het zijn allemaal 2D vierkanten die soms worden gedragen (staan op) of liggen.

Het punt als sijpunt van lijnen komt ook voor.

Een standpunt is een manier om tegen een betoog aan te kijken,

In 2003 heb ik het Architectuur-congres over dit onderwerp een presentatie gegeven. Het ging vooral over het effect van abstraheren.

Abstraheren heeft als grote probleem dat je moeilijk terug kunt.

Je verliest daardoor de ondergrond waar we eigenlijk met onze voeten op moeten staan.

Plaatje uit de presentatie waarin de invloed van abstractie op het denken wordt getoond waardoor de Territory the Map wordt en we dus de relatie met de werkelijkheid volledig verliezen.

5 De Slinger van Walter Russell:

Het oorspronkelijke document staat hier.

De Amerikaanse Architect Walter Russell kreeg een visioen waarin hem werd uitgelegd dat het Universum een Metronoom is.

Wij tikken als mens met deze grote metronoom mee

Dat bekent dat we als we contacht krijgen met de schepper last krijgen van overload.

De metronoom van Walter Russell.
Het PoC van het model van Walter Russell. De slinger van de metronoom beweegt tussen Desire en Control en krijgt een “zet” van het Potential van de Emoties. De “slinger” vindt zijn rustpunt in de Schepper.
De slinger beweegt heen (expansie) en weer (contractie).De emoties bouwen een Actie Potentieel op wat zich als Impuls ontlaadt.
Zes gekoppelde innovatie slagen.
Van Vakman naar Robot d.m.v. Abstractie.

Door het toepassen van abstractie gaat de productie-cyclus iedere keer een stap omhoog

6 Conclusie

Volgens Seth zijn de Emoties een Oorzaak:

Toen ik deze blog overzag kwam Seth weer naar boven. Seth was een persoonlijkheid die via het medium Jane Roberts communiceerde en erg veel wist over moderne natuurkunde.

Een citaat: ““You usually think, for example, that your feelings about a given event are primarily reactions to the event itself. It seldom occurs to you that the feelings themselves might be primary, and that the particular event was somehow a response to your emotions, rather than the other way around“.

Model Emoties van Nico Frijda.Emoties zijn een Actie-potentieel.

Model van de Emoties van Nico Frijda . De emoties zijn een Action-potential.

Herhaling Modellen:

de Levensloop begint en eindigt

in de Afhankelijke (Emotionele) fase:

Geometrie

De Emoties zijn een Projectieve Ruimte.

The four Geometries of Paths of Change

Innovatie Cyclus

Vitaliteit

Sportmodel + Deugden.

Slinger van Walter Russell gaat van Kracht naar Conditie en weer terug via Samenspel terug naar de Schepper.

This image has an empty alt attribute; its file name is wr-twin-opposing-vortices-2.gif
De Vortex van Walter Russeell.
De (groene) vortex van het Hart bestaat uit vier stappen waarvan de stap van het samenspelen wordt gedeeld.
Het hart chakra bestaat uit twee onderling met een 180 graden gedraaide driehoeken.

Uitvinden, Groeien en Maat Houden.

About Alchemy and Logic

When thou hast made the Quadrangle Round, Then is all the Secret found”. George Ripley (d. d 1490).

This blog is about Logic, Alchemy and the relationship between Logic and Alchemy.

Ripley, The alchemist knew that History Repeats itself All the Time. That’s why you know when you are full Circle or when the Square is Round.

Alchemy is the old Egyptian Art of Transformation summarized in the Latin expression Solve (break down in separate elementset Coagula (recombined coming back together (coagulating) in a new, higher form)..

Classic Logic is based on the Square of Opposition of Aristotle.

This square was discussed for more than 2000 years. Recently scientists detected that the Square is really a Cube. It misses an extra dimension.

The Square describes  the six oppositions (“dual combinations”) of possibility (“some”, Particular Affirmative), necessity (“all”, Universal Affirmative), not-possibility (“not some”, Particular Negative) and not-necessity (“not all”, Universal Negative).

Geometric Logic is a part of Modal Logic which is a part of Logic.

In Geometric Logic the Linguistic Representations of Logic are mapped to the Graphical Representations of Geometry.

Modal Logic works with the notion that propositions can be mapped to sets of possible worlds.

The idea of possible worlds is attributed to the famous mathematician Gottfried Leibniz (1646-1716), who spoke of possible worlds as ideas in the mind of God and argued that our actually created world must be the best of all possible worlds. Possible worlds play an important role in the explanation of Quantum Mechanics.

Alchemy is based on the Square of the Four Elements. The Four Elements are oppositions. The oppositions of Alchemy are related to the oppositions of the Square of Opposition of Aristotle in an orthogonal model. They form an arc of 90 degrees, which makes Alchemy the complex part (imaginary) of Logic.

In his work De Arte Combinatoria Leibniz developed a general theory of science that was based on a fusion between Alchemy and Logic.

The four Elements of Leibniz
The two Rotated Squares of Leibniz combine the square of logic of Aristotle with the square of Alchemy both based on oppositions of oppositions.

In this blog I will explain Alchemy and Logic and show that Alchemy and Geometric Logic share the same geometry, the Hexagon (the Seal of Solomon), which is a 2D-mapping of the Cube of Space of the Sefer Yetsirah.

Leibniz calculating machine
Drawing of Leibniz’s calculating machine, featured as a folding plate in Miscellanea Berolensia ad incrementum scientiarum (1710), the volume in which he first describes his invention.

About Alchemy

One of the most complicated ancient architectures is the architecture behind Alchemy. The architecture of Alchemy is full of strange concepts and allegories.

Alchemy comes from the Arabic al-khemia meaning the Black Soil of Egypt (or the ((Egyptian) Black Art). Alchemy is the art of transformation.

Alchemy is an ancient science that was practiced all over the world. The most famous teacher was called Hermes Trismegistus in Greece and Thoth in Egypt. The old science of Hermes came back in the Renaissance.

The essence of Alchemy is called REBIS (Res Bina), Double Matter. REBIS is the end product of the alchemical magnum opus or Great Work. It is the Fusion of Spirit and Matter (the Body). Spirit is the Creative Part of the Human.

Double matter is sometimes described as the divine hermaphrodite, a being of both male and female qualities as indicated by the two heads within a single body.

The Great Work is the chemical and personal quest to create Double Matter, the Philosopher’s Stone, Spirit in Matter.

The Stone is the agent of chemical transmutation, and the key ingredient in the creation of the elixir of life, said to heal all diseases, induce longevity and even immortality.

In current Physics  transmutation is proved at room temperature in a proces called Cold Fusion.

In Physics one explanation for the fusion between Quantum Mechanics and Gravity is called the Wheeler Feynman Absorber Theory. In this theory the Future causes the Past and vice-versa. We are always in the Now, the Middle between Past & Future.

The Future and the Past are created by the Intention of the Observer, we call Measurement.

The Philosopher Stone
The Philosopher Stone

The aim of the Great Work is a fusion with the One (the Blazing Star, Saturn, Point) that is divided in the Two (Sun & Moon, Male & Female, Line) and the Four Planets (Square), the 12 (4×4-4) Constellations or more structures based on a power of a power (of a power….)  of 2. The Great Work moves from 2**N, …., Sixteen to Four to Two to One (or from one to two to four) in a Spiraling Spiral Motion.

The One, to which the elements must be reduced, is a little circle in the center of the squared figure (the cross). The cross is the mediator, making peace between the opposition of the planets.

The First Matter is the primordial chaos comparable to what we now call the vacuum, the state of lowest energy. This state contains all possibilities.

It can be looked on as an unorganized state of energy  that is the same for all substances and exists in an invisible state between energy and matter.

The First Matter is the One, the Point in the Middle of the Circle. In current physics a point is called a singularity or a black hole.

Alchemy is about Recombination

Alchemy is about re-combination summarized in the Latin expression Solve (break down in separate elementset Coagula (coming back together (coagulating) in a new, higher form).

Solve and Coagula
Solvite Corpora et Coagulata Spiritus (“dissolve the body and coagulate the spirit”).

Earth (Body) becomes Water (Spirit) by dissolving it in some solvent. Water becomes Air (a moist vapor) by boiling, which further heating turns into Fire (a dry vapor).

Finally Fire becomes Earth by allowing the vapors to condense on a solid material (a stone).

The circulation may repeat if it is done in a reflux condenser, such as the Pelican or kerotakis.

The Pelican is the Symbol of the Heart Chakra the connector between the Upper- and the Lower Triangle of the Body.

According to the early alchemists, the four elements—fire, water, air, and earth—come into existence via the combination of specific qualities, recognized as hot, cold, wet, and dry, being impressed on to the Prime Matter. For example, when hot and dry are impressed on the Prime Matter, we have fire.

(Hot and Cold) and (Wet and Dry) are oppositions. Their fusion is the empty set.

(Hot or Cold) and (Wet or Dry) can be combined -> (Hot, Wet), (Hot, Dry), etc.

The Cold allows substances to get together. The Hot is the power of separation.

Wet things tend to be Flexible (Fluent, Movement, Self, Not-Agency) whereas Dry things are fixed and structured (Agency, Resistance, not-Movement).

When the qualities are changed, the elements themselves are changed. Adding Water to Fire substituting wet for dry; hot and dry becomes hot and wet: steam, or Air.

As you can see in de picture below Hot & Cold and Wet and Dry are Binary Opposites (“lines”) that are voided by the central cross, the point of the Empty Set, The Void (A and not-A -> Empty).

Hot & Dry = Fire, Hot & Wet = Air, Cold & Wet = Water and Cold & Dry = Earth.

There are four types of Trinities the Passion-trinity (Dry, Wet, Warm), the Structure-trinity (Dry, Wet, Cold), the Resistance-trinity  (Warm, Cold, Dry) and the Movement-trinity (Warm, Cold, Wet).

The Square rotates. The wheel of the Square is driven by the four qualities. Wet on the rising side, Hot on the top, Dry on the descending side, and Cold on the bottom.

The start is powerless (Cold). By becoming more flexible (Wet) success and power comes (Heat).  At the top Rigidity (Dry) undermines the system and it falls back to a powerless state.

The Four Triangles
The Four Elements arise out of the Quintessence, The Fifth Element, The Symbol of The Heart Chakra, the Seal of Solomon

The four Elements all share the Triangle of the Holy Trinity. Every Trinity is seen from another perspective.

The two triangels, The Up-triangel and the Down-Triangel, are Opposites that are created out of two triangels that contain two Opposites that are fused. Humans are opposites in opposition.

Humans are FourFold

Humans are part of the Bilateria,  animals with bilateral symmetry.

Humans can be described as a fusion of two mirrored bilateral triangles, the Up-triangel related to the Top of the Body (Mind) and the Bottom-triangel of the lower Body both connected by the Heart. The two triangels and the separate triangels have to be balanced.

The principle of Balancing the two Triangles of Top & Bottom of the Body is represented by the Egyptian Goddess Ma’at who weights the Heart (the connector of Up and Down) of the Dead with her Feather (Nothing).

As you can see the Square of the Cycle of the Four Elements is visible in the picture below. The total picture shows a Hexagram with a Center (The Cross).

The points that are missing in the Square are the top- and the bottom of the two triangels which are the Whole (Up, Heaven) and the not-Whole, Emptiness, the Bottom (Hell).

The Seal of Solomon
The Seal of Solomon

A hexagon is a 2D-projection of a Cube.

The hexagon of Solomon can be transformed into the Cube of Space of the Sefer Yetsirah.

Cube of Space
Cube of Space

The Cube of Space can be transformed into the Tree of Life. The Tree of Life also called the tree of knowledge or world tree  connects heaven and underworld and all forms of creation and is portrayed in various religions and philosophies all over the world.

pilgrim mecca hajj
The Kaaba is the Cube of Space related to Saturn the Point in the Center of all Rotations. The people simulate the Rings of Saturn, the Son of the Sun.

The Spiral of Alchemy is about the Chemical Transformation of the Body by the Conceptual Transformation of the Mind.

The Tree of Life shows the levels/scales (three) and possible paths of the Opus Magnum, the alchemical journey.

About Truths for a Fact and Truths for a Reason

People have always believed in the fundamental character of binary oppositions like Hot & Cold and Wet & Dry are used in Alchemy.

In this part we move to the Field of Logic. In this case Hot/Cold and Wet/Dry transform into Necessary /Not-Necessary and Possible/not-Possible.

Chemical Wedding (Union of Opposites)
Chemical Wedding (Marriage of Opposites)

Oppositions can be divided in:

 1. Digital oppositions, contradictories, contain mutually exclusive terms (Gender (Male/Female)).
 2. Analogue oppositions, antonyms  or contraries: contain terms that are ordered on the same dimension (Temperature (Minimum->Cold/maximum->Hot)).

The doctrine of the square of opposition originated with Aristotle in the fourth century BC and has occurred in logic texts ever since.

The logical square is the result of two questions: Can two things be false together? Can two things be true together?

This gives 4 possibilities: no-no: contradiction (A/O, E/I); no-yes: subcontrariety (I/O); yes-no: contrariety (A/E); yes-yes: subalternation (A/I, E/O) better known as implication (A->B).

The four corners of the square represent the four basic forms of propositions recognized in classical logic:

 1. A propositions, or universal affirmatives take the form: All S are P.
 2. E propositions, or universal negations take the form: No S are P.
 3. I propositions, or particular affirmatives take the form: Some S are P.
 4. O propositions, or particular negations take the form: Some S are not P.

The square of opposition was debated for many reasons for more than two thousand years.

One of the discussions is about the difference between possible and necessary. In the so called Master Argument Diodorus proved that the future is as certain and defined as the past. The essence of logic (necessaty) implies the non-existence of freedom (possibility). X is possible if and only if X is necessary.

The term ‘possible’, in Aristotle’s view, is ambiguous. It has two senses known as one-sided possibility and two-sided possibility (or contingency). Being two-sided possible means being neither impossible nor necessary, and being one-sided possible simply means being not impossible.

Leibniz distinguished between necessary Truths for a Reason, which are true for a reason—i.e, their opposite is a contradiction—and contingent truths, (Truth for a Fact) such as the fact that the president of France is François Hollande. A contingent truth cannot be proved logically or mathematically; it is accidental, or historical (based on facts (events)).

About Geometric Logic and n-dimensional “Squares” of Opposition 

Modal Logic is about the fusion of necessity and possibility, contingency.

Logical Hexagon
Logical Hexagon

In Modal Logic the propositions are modelled in a logical hexagon where:

 1. A is interpreted as necessity: the two propositions must be either simultaneously true or simultaneously false. A is a Proof or Law.
 2. E is interpreted as impossibility. E is an Observation that contradicts the Proof of A.
 3. I is interpreted as possibility:  the truth of the propositions depends on the system of logic being considered . I is an Idea implied by the Proof that Contradicts E.
 4. is interpreted as ‘not necessarily’. O contradicts A.
 5. U is interpreted as non-contingency: neither logically necessary nor logically impossible, its truth or falsity can be established only by sensory observation.
 6. is interpreted as contingency: propositions that are neither true under every possible valuation (i.e. tautologies) nor false under every possible valuation (i.e. contradictions). Their truth depends on the truth of the facts that are part of the proposition. Y is a possible proven theory.

The Logical Hexagon has the same geometry as the Seal of Solomon. It contains the Square of Opposition (A,E,I,O).

The Logical Hexagon can be transformed just like the Seal of Solomon to the Cube of Space now called The Cube of Opposition.

The Logical Hexagon is used in many fields of Sciences like Musical Theory or Scientific Discovery.

The Hexagon of Opposition based on Musical Theory
The Hexagon of Opposition is used in Musical Theory

Every opposite can be defined by a string of zero’s and one’s like 1010. An opposite is 0101. This means that there are 2**4/2 = 4×4/2= 16 / 2 = 8 possible opposites. This is called the Octagon of Opposites.

The Octagon contains six reachable and two unreachable points in the Center (0000, 1111), the Empty Set (the Void, the Hole, Contradiction) or its Opposite (The Whole, Tautology).

It is clear that it must be possible to create higher dimensional models based on n-based-logics.

When n becomes very big the geometry will tend to a n-Dim circle in which every point is in opposition to the point at the other side.

The big problem with n-based logics is language. We don’t have the names to articulate the many grades of opposition that are possible.

The other problem is that a negation is not a symmetric operation (A = not-not-A) but a rotation with an angle 360/n.

The n-opposite-geometries are highly related to Simple Non-Abelian Groups (SNAGs). They play an important role in biology.

The last step is to transform the static n-opposite geometries by making n very large (infinite) to a dynamic “opposition field”.

Related Models

In current Psychology Hot & Cold are called Communion and Moist & Dry, Agency. Together they create the so called Interpersonal Circumplex.

Interpersonal Circumplex

The four stages of Learning by Jean Piaget.

The mathematical model behind the theory of Piaget is called the Klein Four Group or Identity/Negation/Reciprocity/Correlation-model.

Piaget
INRC-model of Piaget
INRC-model of Piaget

In the Science of Ecology (Panarchy) Agency & Communion are called Connectedness and Potential. The Panarchy model looks like a Mobius Ring.

A model that describes the Four Perspectives on Security:

Quaternity

The Semiotic Square of Greimas:

Semiotic Square
Semiotic Square

The Chinese Sheng-Cycle: The Chinese Five Element Model is comparable to the Western Four Element model. It contains as a Fifth Element, the Whole-Part-relationship (Earth, Observer State). Emptiness (Nothing, the Tao) is represented by the recursive Pentangle inside.

Tetralemma (Ancient Indian Logic)
Tetralemma (Ancient Indian Logic)

The lesson

When thou hast made the quadrangle round, then is all the secret found“.

When You have moved once through the Cycle you have seen Everything there is to See. The only way to move out of the Cycle is to jump into the wHole in the Middle.

The secret: It is impossible to move though the center because the paths that go through the center are a contradiction or a tautology (I am what I am, JHWH).

We have to move with the Cycle (making the rectangle round (a circle)), around the Singularity (the Hole of the Whole), going Up and going Down all the time.

The only way to solve this problem is to join the opposites by accepting only one thruth-value, by:

 1. Accepting everything (Wu Wei),
 2. Denying everything (Stoics) or
 3. Diminishing the amount of dimensions (“becoming Simple”, “like Children”) by moving up in abstraction (Hot & Cold -> Temperature -> Everything is Energy) to the level of zero dimensions, a point, becoming One with the First Matter (Tao, Vacuum, The Kingdom).

“If we then become children, would we thus enter the kingdom?” Jesus said unto them, “When ye make the two one, and when you make the inside like unto the outside and the outside like unto the inside, and that which is above like unto that which is below, and when ye make the male and the female one and the same, so that the male no longer be male nor the female female; then will ye enter into the kingdom.” (Gospel of Thomas, Logion 22).

LINKS

About the Geometry of Negation

About the Logic of Music

About Wu Wei

About Modal Logic

About the Cube of Opposition

About Logical Geometry

About the Square of Religion

Semiotics for Beginners

About Holonomic Alchemy

About Paths of Change

About the Sheng Cycle

How to use the Square of Opposition as a Research Tool

About the Cube of Space of  Sefer Yetzirah

About Truth of Reason and Truth of Fact

Why Humans are Toolmakers

About Chemical Transformation (Cold Fusion)

About the Ars Generalis Ultima of Ramon Lull (1305)

About the Six Domains of  the Polynomic System of Value

About the Logic of Creation

About Leibniz Calculating Machine

About Zero Dimension 

Why Innovation is Re-Combination

How to Balance the Seal of Solomon

About Interpersonal Theory 

About Panarchy

About the Hexagon of Opposition

About n-based logics

About Flow-Systems

Anti-Fragility and the Square of Opposites

An Introduction to Hexagonal Geometry

 

About Perspective

Introduction

When we Look with our Eyes and not with our Mind we can See that Space looks very different from what we Think it is. In Our Space Parallel Lines meet at Infinity.

Around 1400 during the Renaissance Painters started to look at Space with their own Eyes and discovered the Rules of Perspective Drawing.

Between 1600-1800 Perspective Theory changed from a Theory of Art to a Theory of Mathematics called Projective Geometry.

It took 400 Years before a few Mathematicians realized that Projective Geometry was the Foundation of Mathematics and it took another 100 years before Projective Geometry started to influence Physics.

In 1908 Hermann Minkowski discovered that Einstein’s Theory of Special Relativity could be analysed using Projective Geometry. Minkowski created a 4D Space-Time Metric Geometry in which he added one Time Dimension.

Many experiments now show that 4D-Space-Time  is not sufficient to incorporate what Time Really is.

The essence of Our Universe is Movement, Expanding Space,  and Movement = Space/Time (Space Divided By Time).

Both Time and Space are 3-Dimensional and represent a Different,  Reciprocal, Complementary (Dual), View on Movement.

We can move independently in Time OR Space and in Time AND Space (The Chronotope).

The Future is Expanding Space with Infinite Potential.

Time moves behind Space and Scales Space.

About Perspective Drawing

A Mathematical Theory of Perspective Drawing could only be developed when the Renaissance freed painters to depict Nature in a way closer to what they Observed.

In the Middle Ages Social Status was very important. Important People or Buildings were always emphasized.

In the Renaissance the Artists started to look with their own Eyes and Created Pictures where the Viewer looked through the Eyes of the Painter.

The Florentine architect Filippo Brunelleschi (1337-1446) studied Greek Geometry, developed a theory of perspective and undertook painting just to apply his geometry.

The first treatise, Della pittura (1435) by Leone Battista Alberti (1404-72) furnished most of the rules.

Alberti regarded mathematics as the common ground of Art and the Sciences. “To make clear my exposition in writing this brief commentary on painting,” Alberti began his treatise Della pittura, “I will take first from the mathematicians those things which my subject is concerned”.

Alberti stressed that “all steps of learning should be sought from nature“. The ultimate aim of an artist is to imitate nature.

Perspective Machine designed by Albrecht Durer

Alberti did not mean that artists should imitate nature objectively, as it is, but the artist should be especially attentive to beauty, “for in painting beauty is as pleasing as it is necessary“.

The work of art is according to Alberti so constructed that it is impossible to take anything away from it or add anything to it, without impairing the beauty of the whole.

Beauty was for Alberti “the harmony of all parts in relation to one another,” and subsequently “this concord is realized in a particular number, proportion, and arrangement demanded by harmony“.

Alberti’s thoughts on harmony were not new – they could be traced back to Pythagoras – but he set them in a fresh context, which well fit in with the contemporary Aesthetic Discourse.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
The Perspectograph of Leonardo Da Vinci

One of the earliest Artists to produce a book on how to draw in perspective was Albrecht Dürer. As well as discussing geometric methods, he also illustrated his book with a set of woodcuts showing practical tools for accurate perspective drawing. Other Artists like Leonardo Da Vinci developed comparable tools.

About Projective Geometry

Projective Geometry formalizes one of the Central Principles of Perspective Drawing and of Human Perception: Parallel Lines Meet at Infinity.

In Euclidean geometry, constructions are made with Ruler (Line) and Compass (Circle). Projective Geometry only require a Ruler.

In Projective Geometry one Never Measures Any Thing, instead, one Relates one Set of Points to another by a Line.

Two projections of the same object.
Different Points of View

Alberti was the first to ask what two pictures have in common if two drawing screens are interposed between the viewer and the object, and the object is projected onto both resulting in two different pictures of the same scene.

The basic idea behind Linear Perspective is simple: in every painting an artist creates a “floor” or area of the painting where the figures and/or objects will be placed. The floor ends at a horizon line, and the horizon line has a Vanishing Point or Point of Convergence on it.

The artist then draws parallel lines radiating from the vanishing point outward. Images closest to the vanishing point should appear smaller and closer together, and images farthest from the vanishing point should appear larger and farther apart, giving the impression of depth and space in the painting.

Pappus of Alexandria ( 290 – 350), one of the last great Greek mathematicians of Antiquity, proved that that given one set of points A, B, C on a line, and another set of points a, b, c on another line, then the intersection points X, Y, Z of line pairs Ab and aB, Ac and aC, Bc and bC are also on a Line. This line originates at the Vanishing Point.

Pappus’ Theorem

Later Desargues (1591-1661) proved Pappus Theorem for Triangels. He proved that the three vertices of one triangle a, b, and c, and those of the other A, B, and C meet in a third point, and that these three points all lie on a common line called the Axis of Perspectivity.

Later Blaise Pascal (1623-1662) proved Pappus Theorem for Conics (Circles, Parabola, Hyperbola) in his  “Essay on Conics” (1640) when he was 16 years of Age.

About the Four Points of the Cross-Ratio

Finally 400 years later in 1803 Lazare Carnot found the answer to the Question of Leone Battista Alberti.

In his book “Géométrie de Position” he proved that the so called “Cross-Ratio” is always preserved in a Projection with One Point of View.

The Cross-Ratio

The Cross-Ratio is the Ratio of the Ratio of the Four Points A,B,C,D lying on a Line that intersects the Four Lines defined by a,b,c,d that orginate at the Vanishing Point O.  Carnot  proved that (AB)(CD)/(AC)(BD) = (A′B′)(C′D′)/(A′C′)(B′D′).

The Cross Ratio is not only the Cross-Ratio of the Four Points A,B,C,D. It is also the Cross-Ratio of the Four Lines  and the Three Angles that originate out of the Vanishing Point. In this case (AB)(CD)/(AC)(BD)=Sin(AB) x Sin(CD)/Sin (AC) x Sin (BD).

This principle is called Duality. In 2D-Projective Geometry Connected Points and Lines, called an Incidence, are interchangeable.

There is a corresponding Duality in three-dimensional Projective Geometry between Points and Planes. Here, the line is its own Duality, because it is determined by either two points or two planes.

ratios.jpg
The Cross-Ratio k is dependent on the Order of the Four Points. It converges to 0 and infinity when k=1 and to -1/2 and 2 when k= -1.

Two examples: 2D: Two distinct Points determine a unique Line and two distinct Lines determine a unique Point. 3-D:  Three distinct Points not all on the same Line determine a unique Plane and three distinct Planes not all containing the same Line determine (meet in) a unique Point.

The 24 Permutations of A,B,C and D produce 6 possible values of the Cross-Ratio, depending on the order in which the points are given. If k = 1, the other Cross-Ratio’s are 0 and infinity. This happens when point A = point D. In this case the Geometric Entity is an Equilateral Triangle.

If k = -1, the other Cross-Ratio’s are -1/2 and 2. This is called a Harmonic Cross-Ratio. This happens when the Internal Ratio of AC determinated by B is Equal to the External Ratio of AC determinated by D. When k=-1/2 and 2 the Geometric Entity is a Square.

If the Four Points of the Cross-Ratio are on a Line or a Circle, then the Cross Ratio is a Real Number, otherwise the Cross-Ratio is a Complex Number.

Ruler (Space) and Compass (Time): The Tools of the Geometer

About the Four Layers of Geometry and the Four Points of the Cross-Ratio

In 1872 Felix Klein, published a new Mathematical Research Program called the Erlangen Program under the title Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen.

In this program Projective Geometry was emphasized as the Unifying Frame for all other Geometries.

Although lines in the Projective Plane meet in one point of Infinity Klein argued that there could be two points of Infinity if the Projective Plane was a Surface Closed in Itself.

When we look at the Origin of Projective Geometry, the Artist painting A Sphere, Earth, on a Flat Surface, it is not difficult to realize that this Closed Surface is a Sphere.

.

Geometry is now divided into Four  Layers. Each Layer adds a set of Assumptions that creates certain Invariants for that Layer.

An invariant is a property of a configuration of Geometric Entities that is not altered by any transformation belonging to the specific layer.

A transformation is an operation applied to a Geometric Entity. The most common transformations are Translation, Rotation and their Combinations (Reflection).

What we will see is that the Four Points of the Cross-Ratio are highly related to the Four Layers. In Every Higher Layer One Point of the Cross-Ratio is moved to the Internal Landscape, the Mind, of the Observer. This principle is called “As Within so Without“.

The First and most fundamental Layer is the Layer of Projective Geometry. This is the Layer of Human Perception and is invariant under the Cross-Ratio also called a Moebius Transformation.

The Second Layer is called Affine Geometry. In this layer Parallel Lines are preserved and the Assumption of a Plane at Infinity, the Horizon,  is created.  This Plane generates Parallel and Orthogonal Relationships between Geometric Entities by placing One of the Four Points of the Cross-Ratio in the Plane at Infinity.

Affine Geometry is Euclidean Geometry with congruence (something is the same when Shape and Size are the Same) and a metric (a definition of a Distance) left out. An affine transformation preserves straight lines and ratios of distances between points lying on a straight line.

This the layer of  the Emotions, “the harmony of all parts in affinity to one another” of  Leone Batista Alberti.  In Affine Geometry the Frame of Reference of the Painter, the Floor,  is created. On this Floor,  the Horizon, the Plane at Infinity is drawn.  From the Point of View of the Observer, it is not possible  to Judge Distance or the-Sameness because a given Visual Object may be Large and Far away or Small and Close.

In Eucludian Geometry A Ruler contains a Fixed Scale

The Third Layer, Metric Geometry, adds the concept of Distance (Metric, Scale) to the Affine Layer. A Distance is a relation between Two Points of the Cross-Ratio. This is the Layer of the Painter, Creator, Observer, who creates his own Distance to the Distances he is Painting in the External Frame he is looking at.

Since Projective Space is the Space of Actual Perception, the true function of Metric Space is the Coordination of Various Perspectives. This is illustrated in Perspective Drawing, in which there are always Two Perspectives being Coordinated—the Vanishing Point and a Point just behind the Eyes of the Observer.  Each of these is an instance of the One Point at Infinity.

The last, Fourth,  Layer is the layer of Euclidian Geometry. In Euclidean Geometry Distance is Fixed (not Relative) and Scaled to a Unity (Meters). This leaves us with just One Point of the Cross-Ratio, the Unity, the One.

Between  1926 and  his death in 1983 Alfred Tarski worked on the Axiomatization of Euclidean Geometry. In Tarski’s system there is only one type of Object: the One, The Point.

There are just two Geometrical notions between Points: the Ternary Relation of “in-Betweenness” and the Quaternary Relation of “Equidistance” or Congruence.  Betweenness captures the Affine aspect of Euclidean Geometry; Equidistance/Congruence, its Metric aspect.

This is the Layer of the Human Expectation who has not Distanced Itself and is Looking Outside Through a Small Hole at the Future. The Expectation considers the Future as an Extension of the Past (Memory).

In Euclidian Geometry we have to Move Outside to the Objects to Measure their Distance and the Sameness with a Pre-Defined Unity.

If we don’t move to the Object we will measure an Illusion.

About Space measured by Time and Space measured by Space

The Ancient Sumerians  knew that the Length of one side of a Hexagon is the same length as is the Radius of the Circle that circumscribes this Hexagon (See Pascals Theorem).

They also knew that the Stars of the Constellations of the Zodiac shift Counterclockwise, at the rate of 72 years/degree, because of the Precession of the Earth’s axis. One Wobble takes 25.920 years.

The length of one side of the Earth Hexagon is therefore the Distance traveled by the Constellations of the Zodiac along the horizon during 25.920/6=4,320 years.

They then subdivided this distance by 7,200  which produced the Royal Mile that was subdivided into 1,760 Royal Cubits.

Before 3.117 BC the complete Earth was covered with a uniform Geodesic System that was based on the Rotation and Precession of the Constellations of the Zodiac. This System was implemented in the Megaliths.

At that Time Space was measured by Time.

The Physical System of the Megaliths was destroyed by the Great Flood of 3.117 BC but the Metric System survived thousands of years until the French Revolution.

On the 8th of May, 1790, Charles Maurice de Talleyrand at the end of the French Revolution, proposed before the National Assembly in Paris a Change to a Decimal Measurement System.

The Academy of Science recommended that the new definition for a Meter be equal to 1/10,000,000 of the distance between the North Pole and the Equator, and this was accepted by the National Assembly in 1791.

From that Time on Space was measured by Space.

Why the Future contains Infinite Possibilities

A Painter or a Human always looks Forwards in Space. If there are Parallel Lines visible they all Converge to a Vanishing Point at The  Horizon. The Horizon is a Parallel Line at Infinity.

We all know that the Parallel Line of the Horizon is caused by the fact that the Earth is a Moving Sphere. This Moving Sphere moves around other Spheres that move around other Spheres.

The Rotation of the Spheres in Space is used as a Clock. Every time when the Cycle of the Spheres repeats itself we add one unit to a standard Time-Measure. One Sun Cycle is named a Year. One Cycle of the Precession takes 25,920 Years.

We Measure our Time by the Cyclic Movement of Objects in Space. The Cyclic Movements caused by the Rotations of Objects around Objects (around Objects) is really a Rotating Rotating Rotation, a Spiraling Spiral.

We don’t live in the Sphere but we live and Move on the Surface of a  Moving Sphere. That is why our Geometry is an Elliptic Geometry (or Projective Geometry).

Euclides and Pythagoras were aware of Projective Geometry (See also Pappus) but the Scientists of the Enlightenmentstarted to interpret their Theory with a Different Eye. They saw Numbers in a completely different way the Greek did.

The Scientist disconnected Number from Magnitude (Form) and created an Abstract Static Number Theory and an Abstract  Static Theory of Physics. The Movement of our Universe, the Ether, came to a stilstand.

The Theory of Perspective Drawing, based on our Real Perception of Reality, is the same theory that generated Projective Geometry. We are now back to Normal again.

In the blog about Geometric Algebra I wrote about a very Independent Thinker called Dewey B. Larson.

He reinvented Physics and Projective Geometry in his own way, Calculated all the well known Physical Constants and based his Theory on a simple well know Assumption that Space and Time are Reciprocal (A Ratio of Ratio’s , the Cross-Ratio) because Velocity= dS(pace)/dT(ime).

Moving Movement is the Essence of our Reality.

What Larson calls “Motion” is the Ether Wind (or the Higgs Field) the Velocity which was measured in the North-South (Z) direction at 208 km/s in 1933 by Dayton C. Miller.

Einstein believed the results of the Michelson-Morley Experiments in 1887 that “proved” that the Moving Ether was non-existent. Now we know that the experiments were wrong.  Einstein also did not believe that Space was Expanding. At this moment the Expanding Universe is confirmed by many observations.

When Space Expands,  Time Compresses and fills up the Space to Keep Balance. Time Scales Space.

Space moves to Infinity. Time Moves to the Inverse of Infinity, Zero. Space is measured by the Linear Visible Scalar Number-System. Time is Measured with the Rotational Invisible Imaginary Number System.

Expanding Space is Linear Motion. Time is the Spiraling Motion of the Vortex.

Space is Yang and Time is Yin. Yin is feminine, Curved, Rotational, smooth or cold. Yang is masculine, Straight, Linear, rough or hot.

Space and Time are Complementary Duals that Move Around the Void.

If we look at the Human Perspective we now are able to understand what Time and Space Really are.

When we Look Forward we Experience Space. Time is always Behind our Back.

Human Senses and Conventional, Scientific Equipment can only Look Forward and therefore Measure Space (Distance) and the Change of Space (Velocity, Acceleration).

This is a Limitation of our Physical Sensory System, which evolved to measure Space, Scaled by Time, to produce what we Perceive as Causality–a Linear Ordering of Events.

Without the Cause-and-Effect System, the Sensory World of Space would just become Chaos.

Time, History, is Always Behind Us and Space, The Future, The Adjacent Possible, with Infinite Possibilities, is Always in Front of Us.

Let’s Move.

LINKS

Generalized Projective Geometry

Paul Dirac: About Physics and Projective Geometry

About the Middle Ages

About Expanding Space and Not-Euclidian Geometry

About the Renaissance

About Resistance and Mass

About the Mathematics of Perspective

About the Ether

About Clean Space

About Projective Geometry

Pictures of the Projective Plane

About Geometric Algebra

About As Within, So Without

About the Reciprocal Theory of Dewey B. Larson

A Video about Mobius Transformations

About Projective Geometry and our Senses

About Projective Geometry and Geometric Algebra

About the Cube of Space

About Time and Paranormal Experiences

About Geometry

A Textbook about Metric Geometry

About the Four Points of View

About the Void

Why the Future is Open Space

About Alchemy and the Klein Bottle

About the Human Sensory System

Stuart Kaufmann: About the Adjacent Possible

About the Vedic Square

This blog is about the Cycle of Nine implemented in the Digital Root or Modulus 9-Function. The Digital Root generates many Patterns that were used in Ancient Architectures.

One of the most important Digital Root Patterns is the Vedic Square. It is the Digital Root of the Multiplication Table of the numbers 1 to 9.

This Table contains the Harmonics of the Numbers 1 to 9. These Harmonics are highly related to the Harmonic Pattern behind the Cycles in our Universe.

The first part of this Blog is about the Digital Root. It contains the patterns that are behind the Cycle of Nine.

This part is very technical but it makes it possible to show that there is a deep structure  behind the Modulus-9.

This pattern has to do with just two numbers, 2 and 3. They generate the Spirals of Expansion and Compression of our Universe.

2 and 3 and their Sum 5  are also the Numbers behind the Harmonics of our Universe.

The Second Part is about the Vedic Square. It is called the Vedic Square because this Square is one of the most important tools in Ancient Vedic Mathematics.

Vedic Mathematics was used in many Ancient Cultures (China, Egypt, Greece) with different names. The Chinese art of Feng Shui was called Vaastu Shastra in India.

Pythagoras, trained in Egypt (Heliopolis),  used the same principles and used the same  Patterns the Ancient Vedic Scientists were using.

The last part is about the Game of Chess. This game is  just like many other Ancient Games a Simulator of the Game of the Universe.

This blog contains many links to other Blogs and Resources on the Internet. These references make it possible to dig deeper into this fascinating subject.

About the Digital Root

When  you divide a number X by a number N the Remainder of the division is called X Modulus N.  22 mod 7 = 1 because 22 = 3×7 + 1.

The Modulus-function N maps the Set of the Natural Numbers to the Numbers 0, 1, 2, ….,N-1.

One of the most famous and ancient Modulus-functions is called the Digital Root. The Digital Root is the Modulus 9 function.

Because 10 mod 9 = 1 every Power of 10 has a Modulus 9 of 1. Therefore (a10**X+ b10**Y+…) mod 9 = a + b, the Sum of the Digits of the Number. 62 mod 9 = 6+2 = 8.

Digital Roots have been recorded for thousands of years, formalized by Pythagoras in 530BC and even earlier in Indian Vedic Mathematics (Vaastu Shastra).

Digital Roots are used in Numerology. In Numerology Numbers have a Meaning.

In Gematria Letters and Words are transformed into Numbers which have a meaning.

In Ancient Languages like Hebrew Letters are also Numbers. Numerologists believe that Words with the same Digital Root have the same Meaning.

The numbers 0 to 9 of the Digital Root are the Points of the Tetraktys of Pythagoras.

The Tetraktys of Pythagoras

The Modulus 9 pattern contains 2 number groups (3,6, 9) and (1,2,4, 5,7,8).

Later we will see that the last group contains 2 subgroups (1,4,7) and (2,5,8).  Together with (3,6,9) we can map these 3 Triangels on the Modulus 9 Circle.

4 is the Middle of 1+7=8, 5 is the Middle of  2+8=10 =1 and 6 is the Middle of 3+9=12=3. 5 is also the Middle of the Middle.

The group (1,2,4,5,7,8 ) is called the Ring Z/9 in Mathematics. Z/9 is isomorphic with the Sequence 2**N mod 9 where N is positive and negative. The sequence 1,2,4,8,16(7),32(5),64(1),128 (2),256 (4),… repeats itself until infinity.

This Sequence is the Expansion and Compression Pattern of the Number 2.

The Ring Z/9 is part of the Tetraktys and forms a Hexagram. This Hexagram is a 2D-projection of the Cube of Space. When we combine the (3,6,9)-pattern with the Hexagon a (4×4) Triangle is created.

The number 2 is the Container, the Cube, inside the Tetraktys. That is the Reason why the Second letter in the Hebrew Alphabet Beth means Vessel or Container.

(3,6,9) is a Triangular Cycle that repeats itself until Infinity.  The Number 3, the Trinity, is the Mover of the Container of 2. This Rotation moves With and Against the Clock.

This is the reason why the 3th Letter of the Hebrew Alphabet, Gimel, means Camel. The Camel of Gimel carries the Water into the  2 Containers of Beth.

The Number-2-pattern contains 3 Binary Groups (called Polar Pairs) with a Sum of Nine (1,8), (2,7), (4,5). The Number-3-Pattern contains 2 Polar Pairs (3,6) and (0,9). The Polar Pairs represent the Lines of the Tetraktys.

(0,9) maps unto Itself and represents The Beginning and The End, The Now. (0,9) is a Point and a Line.

The Polar Pairs of the Z/9 create a Cyclic Pattern that contains two Squares, (1,2,4,0) and (5,7,8,0). Both of them Share the Zero, The Void.

The Sum of the Opposite Numbers of the Z/9, (4,8 = 12=3), (1,5 =6 ), (2,7=9) of the Tetraktys shows the 3,6,9-pattern again.

There are 8 Ternary Groups ((1,5,9), (1,6,8), (2,6,7), (2,5,8),(2,4,9),(3,4,8),(3,5,7),(4,5,6)) with a Sum of 15. This Ternary Group represents Triangels. All of them are part of the famous Lo Shu 3×3 Magic Square.

The 3 Triangles of (1,4,7), (2,5,8) and (3,6,9) copied from the linked Website.

When we use the number 3 as a generator 3 Triangles are created (1,4,7), (2,5,8) and (3,6,9).

The 3 Triangles move With and Against the Clock ((1,4,7) and (7,4,1)).

It takes 3 rotations to get every Triangle back to its original position. (1,4,7) becomes (7,1,4) and (4,7,1). This means that there are 6 permutations of every Triangle.

Every addition of two Triangels produces another Triangle.   An Example:  (1,4,7) + (2,5,8) = (3,9,6).

When we create a Matrix to find all the combinations a new group of 9 transformations ((1,1,1),(2,2,2),(3,3,3),(4,4,4),(5,5,5),(6,6,6),(7,7,7),(8,8,8),(9,9,9)) appears. They are the Triangels that are a Line and a Point. An Example:  (1,4,7) + (1,1,1)=(2,5,8).

There are now (18 +9=27) x27 = 729=3**6 = 9**3 possibilities.

The same 27×27 Matrix appears when we Multiply the 3 Triangels. An Example:  (5,8,2)x(5,8,2)= (25,64,4)= (7,1,4) and (3,6,9)x(5,8,2)=(15,48,18)= (6,3,9).

Another interesting patterns  becomes visible when we look at the Opposite Numbers of 3 Triangels (1,5), (2,6), (3,7),(4,9) en (5,9) in the Picture above.  They recreate the Triangels. An Example: (5+9=5, 2+6=8 ,8+3=11=2).

About the Digital Root of the Golden Mean

The 27×27 Matrix pattern also emerges out of 24 repeating numbers (1 1 2 3 5 8 4 3 7 1 8 9 8 8 7 6 4 1 5 6 2 8 1 9) of the Digital Root of the Fibonacci Sequence (The Golden Ratio).

this solution gives the densest
lattice packing of spheres in 24 dimensio

When we group the Golden Ratio pattern in 2’s (2×12) the Polar Pairs appear. The 12 pattern has  a Sum of 108 = 0 Modulus 9. 108 and 24 are related to the Gayatri Mantra.

1 1 2 3 5 8 4 3 7 1 8 9

8 8 7 6 4 1 5 6 2 8 1 9

When we  group the pattern of 24 numbers (3×8) of the Golden Ration into Trinities the Triangle Pattern appears again.

1   2  3  4                  -3 -2 -1 -4 (Pattern-number)

1   1  2  3  (7)           5   8   4   3   (2)

7   1  8  9  (7)          8   8   7   6   (2)

4   1  5  6  (7)          2   8   1    9   (2)

The Pattern of the Pattern is (1,2,3,4,-3,-2,-1,-4). The last part of the Pattern (-3,-2,-1,-4) can be transformed into the first part (1,2,3,4) by adding 4.

The Digital Sum of the first 3×4 numbers is 7 and the Digital Sum of the last 3×4 numbers is 2.

When we rearange the 24 cycle in 6 groups of 4 digits another pattern shows itself: (1,4,8,5), (1,3,8,6), (2,7,2,7),(3,1,6,8), (5,8,4,1), (8,9,1,9).

The pattern of the Golden Mean copied from the Linked Website

When we combine all the different rotations of the 3 Triangels a Cyclic Flow Pattern appears that looks like the Jitterbug of  Buckminster Fuller.

The Jitterbug is a 3D projection of the 4D 24-Cell (again 24!) also called the Hyperdiamond.

The 24-cell is self-dual and is the regular polytope with no analogue among the five Platonic solids of 3-space.

The 24-cell also called the Hyperdiamond

About the Vedic Square

One of the Simple Structures of Numbers that contains a lot of patterns is the Vedic Square. The Vedic Square was called the Eight Mansions in China. The Vedic Square is the Digital Root of the Multiplication Table of the numbers 1 to 9.

The Multiplication Table is a subset of the 27×27 Matrix of the 3 Triangels.

The Multiplication Table contains the Harmonics of the Numbers 1 to 9.The Vedic Square was used to build the Pyramids, create the Chinese I Ching, the Game of Chess, Dante Alighieri used it to structure his trilogy La Divina Commedia, the Sistine Chapel was build and the frescoes and symbols were arranged according to its concepts and the first chapter of Genesis was written and imbued with its numerous concepts graphic images.

File:Michelino DanteAndHisPoem.jpg
La Divina Comedia of Dante with the Tower of Babel on the background. This Ziggurat is a Geometric Structure highly related to the Vedic Square.

Scholars and Artists discovered that the various lines of the Vedic Square could be used to direct a design. By selecting a line of numbers, and using a constant angle of rotation, various designs could be produced. These designs are visible in abstract Islamic Art.

The Vedic Square is a Symmetrical Structure because AxB=BxA. This is called the Associative Property of Multiplication.  The Square is a combination of Two Triangels and contains 45 distinctive numbers.

The Vedic Square repeats itself until infinity when you extend the Square to a NxN Square.

The number pattern of the diagonal of the Vedic Square, 1,4,9,7,7,9,4,1,9,  is the Digital Root Pattern of the Square Roots. This patterns repeats itself until Infinity.

The Vedic Square contains the 5 Polar Pairs, the 8 Lo Shu Ternary Groups and the 3 Trinity Patterns ((1,4,7), (2,5,8), (3,6,9). It also contains the Star of David, The Zodiac, the Tree of Life and many other Mystic Patterns.

It is possible to transform the Vedic Square to the Lo Shu Magic Square.

The patterns of the Vedic Square Rotate. The End of a Horizontal and a Vertical Pattern connects with the Beginning of the Pattern. This means that the Vedic Square is a Torus.

This Torus is called the Rodin Torus. The Rodin Torus is a Coil that produces a Uniform Electro-Magnetic Field.

The 3-6-9 and 6-3-9 Cycle in the Vedic Square can be thought of as Clockwise and Counter-Clockwise, or as Electricity and Magnetism. They are transport-channels.

The ((3,6,9),(6,3,9)-Matrix divides the Vedic Square in 9 2×2 Squares.

The 9 2×2 Squares have a Sum of 9,18 and 27 which is 1×9,2×9 and 3×9. If we leave out the (3,6,9)-Matrix and divide by 9,  a 3×3 matrix results with 1,2,3 on the Outside  and a Cross of 2’s in the middle. This 3×3 matrix shows the Expansion of the 2 into the (1,2,3).

Patterns in the Vedic Square

The Rows and Colums of Ring Z/9 add up to 45. The Rows and Colums of the Number 3-Pattern add up to 54 which is a Mirror of 45. The (4,5)-pattern generates the Star of David and the Zodiac.

About Indian Vastu Science

The Game of Chess originated in India. It was passed on to the medieval West through the intermediary of the Persians and the Arabs.

The form of the Chess-Board corresponds to the Vastu-Mandala, the 9×9  diagram which also constitutes the basic lay-out of a temple or a city.

Hindu mythology has it that Vaastu Purusha was born of Lord Shiva’s sweat when he fought the deadly demon Andhakasura.

Vaastu Purusha himself became uncontrollable and destructive and the heavenly gods finally subjugated him and brought him down on earth with face down, with his face in the Northeast and his feet in the Southwest.

45 deities stayed there, 32 of them in the outer enclosure and 13 of them in the inner enclosure holding him in place at various points or locations on his body.

32 =64/2 and the Number of the 32 Paths of Wisdom of the oldest book of Hebrew Mysticms the Sepher Yesirah (the Book of Formation or Book of Creation, ספר יצירה).

64 is the Number of the I Tjing. 45 (5×9) is the Sum of the Lo Shu Magic Square and the Number of the Vedic Square.

All these Mystic Structures come from the same Source and are different Views on the same Pattern, the Tetraktys, the Triangular Numbers created by the Meru Prastara or Sri Yantra also known as the Pascal Triangle.

The Vastu Jain Symbol is a version of the Tetraktys

The Vastu Mandala is an expansion of  a Point (the Bindu) into the Line(2), The Trinity (3) and the Rotating (With the Clock and Against the Clock) and Expanding Square (4), represented by the Symbol of the Swastika. The Swastika is a Fractal Generating Pattern.

Every Point is a generator from which the Swastika-pattern generates a new Swastika. The 2×2 Square is transformed by the Swastika Pattern into the 4×4 and the 8×8 Square.

As you can see the Vastu Jain Symbol is an Indian Version of the Tetraktys of Pythagoras.

The Swastika contains the Four Points of the last line of the Tetraktys that are related to the Tethahedron.

About the Game of Chess

The Chess-Board symbolizes the Unfolding of Space by the Number-2-pattern and it synthesizes the Complementary Cycles of Sun and Moon.

The number 64, the sum of the Black & White (Yin/Yang) Squares on the Chess-board, is a divisor of the number 25920 (25920/64=405, 25920/9= 2880/9=320/5=72), which measures the Precession of the Equinoxes.

The Polar Pairs in the Modulo 9 Pattern are expressions of the Planets.

(1,8), the Castles, relates to the Planet Mars.

(2,7), the Bishops, relates to the Planet Venus. Venus is the Ruler of the Heart and the (2,7) is situated in the Middle of the Vedic Square.

When viewed from the Earth, the Planet Venus inscribes a near perfect five-pointed star (pentagram) around the sun every eight years. The points of a five-pointed star (pentagram) touch the circle of a pentacle every 72 degrees.  Likewise, many in Islam expect 72 virgins in heaven.

A full 360 degrees of procession takes 25,920 years, which is also seventy-two (72) 360-year cycles.

(3,6), the Knights relates to the Planet of the Messenger, Mercury. Mercury is Hermes, the Messenger God, with winged sandals. The moves of the Knights create a pattern that looks like the Swastika.

The (3,6)-number-lines are Transport-Channels (Gimel) as you can see in the Vedic Square and the Rodin Torus. The planet Mercury traces a Hexagram during its movement around the Zodiac.

(0,9) is the Planet Jupiter,  the Ruler of Modulus 9 who determinates the Rules of the Game. (0,9) is the Beginning and the End of the Game and is the cause of the Rotation of the Swastika related to the (3,6.9)-pattern.

The numbers 4 and 5 are the Moon (Queen) and the Sun (King). The Moon moves the quickest of all the planets, so does the Queen on the chessboard.

The Number 5 of the King is the Center of the 3×3 Lo Shu Magic Square and the Center of the Tetraktys.

The 8 Pawns represent  the number 2 and are connected to the Planet Saturn, the 2nd Son of the Central Sun and the Trinity (1+ 2 = 3). The Pawns start to move with 2 steps and later move 1 step. The 2 is the Center (The Son of the Sun) of the Trinity.

The 2 is also the Generator of the Expansion Pattern and the Polar Companion of the 7, the Center of the 3D-version of the Square, the Cube of Space.

The Pawn (2, Saturn) promotes into a Queen (Moon, 2×2) when he has reached the Other Side.

LINKS

About the Multiplication Table of 9

About the Tetraktys

About the Trinity

About the Vedic Square

About the Tetraktys and the Lo Shu

About the Lo Shu

About the Harmonics of the Universe

About the Hyperdiamond

About the Void

About Harmonics and Entrainment

About Good and Bad Vibrations

About the number 24

About the Jitterbug of Buckminster Fuller

A Simulation of the Jitterbug Pattern (CUBIC WONDER)

About the Game of Chess

About Plato and the Sri Yantra

About the Rodin Torus

About Vastu Science

About Gematria

About Vastu Science and the Borobudur

A City is an Organism

The surprising math of cities and corporations

The System of Life is growing in size and in complexity, and so do the infrastructures sustaining it.

In 2008 the point was reached where more than 50% of the world population lives in cities. That percentage is growing. By 2030, over 60% of the world’s population – nearly five billion people – will be living in urban area.

The System of Life is generating Super Organisms and the City is one of them.

Urbanization is only a relatively recent phenomenon. As far as we now know urbanization started in Mesopotamia around 4000 – 3500 BC.

For the Ancient Mesopotamians, the cities were the centers of life. Their beginning of time was not a Garden of Eden, but rather an ancient site called Eridu, which they believed was the first city ever to be created.  The creator of Eridu was Enki, the God who came out of the Deep Waters of the Ocean  (the Abzu). The city of Eridu was destroyed by the Great Flood in 3117 BC.

Every time one of the Rulers of a City took control over many Cities and a State was created with a new Center, the Capital. In the Center of the Capital the Palace of the Ruler was situated. What we see is an Expanding Pattern in which the same Structure repeats itself all the Time.

Initially the two life-essential resources for cities were Water and Food.

As Cities grew and as technology evolved, the supply of these resources became dependent on energy for processing, for pumps and for transportation. In the process, cities and their resources evolved into a system of life energized by the individuals that populate cities, and fuel its dynamics.

About the Law of Kleiber

The Law of Kleiber shows that Bottum-Up Structures are more efficient than Top-Down Structures.

It also shows that Big Structures are more efficient than Small Structures. The Law is applicable from the level of the Bacteria to the Level of the City and higher.

These two statements are a contradiction until we realize that there are two ways of looking at the same structure. One view is the Top-Down View. The other is the Bottom Up View. When we look Down we see a huge Hierarchy and start to believe that Big is Beautiful.

When we look Up we see that all the work is done by Small Cooperative Components starting at the Bottom with the Bacteria.

The Law of Kleiber is explained by the fact that all the organisms (including the Cities) contain the Same Fractal Structure.

About DNA

In the Beginning the Chemical Soup generated Self-Reproducing Chemical Factories. These Factories combined into bigger Factories by exchanging and combining their Factory-Designs (DNA-parts).

Every time when the Factories fused they became more Efficient, Bigger, Stronger, Older and therefore more Competitive. When the Factories became more Competitive they started to Protect themselves against the other Factories.

To Protect themselves the Multi-Cellular Systems began to Sense in Many Directions and became better and better in Predicting the Future.

One of our Ancient Ancestors is the Sponge which is a static Cluster of Bacteria. Scientist have detected that the DNA of the Sponge has a lot in common with the Human DNA. The Sponge contains the Basic Fractal Structure, the Tube.

In a later stage our Ancestors developed something we call a Brain. The Brain is used to Sense the Now and Predict the Future.

The Human is a Moving Sponge who is able to Imagine. With his Imagination the Human is capable to Change the Future (and the Past).

About Innovation

The Law of Kleiber can be explained by the principle of Self-Reference (Similarity,  Fractals).

The Small Structures at the Bottum combine into comparable structures on a higher level.

What we don’t see is that the structures on every level can be decomposed in the Same (DNA-)Components with a different Scale and a different Name.

Innovation is nothing but a  Combination of  the Components in many different ways until all the combinations are made.

At that moment One of the Combinations becomes the new DNA and a new Level is explored.

Life explores every possible path.

About Cities

A City is a Combination of Houses.

A City protects a Cluster of Houses. A House protects a Cluster of Humans and a Human protects a Cluster of Organs.

All the way down to the Bacteria,  Cooperative Clusters are formed that give the participants a more Secure Way to Live.

A House is a Body. It supports the Body but it also contains all the Bodily Functions.

If we provide the House with these Bodily Functions the House becomes more Sustainable. It is possible to regenerate the Waste that the Humans produce into Energy just as the Liver is doing in our Body.

If we Cluster the Bodily Houses into a City and we provide the City with the same functions of the Body we are able to create structures that are independent of the input of external Top-Down Sources of Energy and Food.

If we are able to detect the DNA of the House and the DNA of the City we are able to Compose new Types of Houses and Cities that are Adaptable, Scalable,  highly Sustainable and are also in Balance with Nature.

It will also be  much more easy to Destroy or Move buildings and cities to another Place without the production of Waste.

About Synchronization

In the Miedeval City the Major Cycle was the Cycle of the Seasons. In the Modern City we have become almost independent of the Cycles. We import Food and Energy out of every place in the World.

It takes a Lot of Energy to transport the Food and Energy and Many Places on Earth are dependent on a small amount of other Places that contain the Sources of our always increasing Need to Survive the Effects of our Environment.

When a lot of People (The Slaves) are dependent on a small amount of people (The Masters), the Masters start to dominate the others and increase their Power until Eternity. Power is the most important Addiction of the Humans.

The problem becomes bigger when we realize that many people are producing Food and Energy but are themselves not able to use the Food and the Energy they are producing.

The independence of the Cycles has created a huge unbalance. This unbalance is not only visible in the City but in every place on Earth that is providing Energy and Food to sustain the Modern City.

The only solution to this problem is to create self-sustaining (autarkic) Cities that are able to supply their own food, water  and energy.

When we want to restore Balance we have to Synchronize the Cycles in the City.  This can be done with the help of Smart Technology (Sensors, Actuators, Analytics) but we can also make use of very old fashioned techniques that were used in the Middle Ages.

When Humans communicate from the Heart and focus on the same subject, the Humans start to Synchronize. They become a  Group.

The most important structure in the Miedeval City to Synchronize its inhabitants was the Building of the Heart, the Church.   The Church was always situated in the Center and was visible from a long distance. The Church was also the only place where people were always Protected.

The Human Heart is doing the same thing as the Church is doing in the City. It connects the Mind with the Organs of  the Body and the Pericardium provides one of the major Rythms of the Human Body.

If we want to Synchronize the City we have to create a Center where People are able to Commun(e)nicate about the Shared Goals of the City. The most important way to share can be found in the Human Culture. The Centres have to contain all the ways Human Culture is performed.

About the Memory Palace

Art, Music and Singing were United in the Medieval Cathedrals. The Medieval Cathedrals also contained all the Knowledge (The Memory Palace)  that was needed to understand the Universe.

If we want to Synchronize the Modern City we have to build Modern Cathedrals in the Center of the Center and use them as Places to Commune, to Educate, to Make Music, to Dance and to Sing.

We have to design them as Modern Memory Palaces (Simulators) to teach the Masses about the Fractal Universe and give them Feedback about the State of their own Environment.

LINKS

An Interview with Geoffrey West of the Santa Fe Institute about the Law of Kleiber

About Thermo-Economics

About the Autarkic City

About Cybernetics

About Synchronization

How Gaudi used a Machine to design the Sagrada Familia

About Machines that generate Architectures

About Understanding Mathematics

When I was a student I made some money by helping young people to understand Mathematics. I Listened to the way they tried to Solve the Puzzles their Teachers gave them and tried to find out their Personal Way of Reasoning. 

When I found their reasoning problem I gave them a new Way to Think.

This approach was very effective. Sometimes I just needed one hour and the highly frustrated pupil transformed into a Lover of Mathematics. They saw that Mathematics is the Art of Beauty and Harmony.

The main problem most of these pupils had was the Why-Question. They wanted to know what was “behind” mathematics. In Mathematics there is no Why. Mathematics is “Just the Way it is“. It is a System of Rules you have to Apply.

When you are a Highly Creative Person Mathematics is a Highly Frustrating Science.

Highly Creative Persons are Highly Associative.  They See Links between Every-Thing. They Build Bridges between Islands almost nobody knows they exist.

Mathematics is about creating Abstractions.

Highly Creative Persons Think with their Imagination. They Jump from Images to Image.

The Images of the Mathematicians are Abstract Symbols and most of the time the Mathematical Symbols are chosen without any relationship to the Situation they want to represent.

If Creative, Associative, Persons are not able to See what Mathematics is trying to represent they are Lost in Space.

When we go back in History the Imagination (and not Thinking/Reasoning) was the most important “Thinking-Tool“. The meaning of the word “Think” originally meant “to See“. 

The Art of Reasoning was based on detecting Correspondences.

The Ancient Scientists observed Nature and found out that certain situations “looked alike“. They used and linked Visual Metaphors to explain what they observed. 

Abstract Concepts were always represented by something others could See.

The interesting point is that New Scientists are founding out what the Old Scientists already knew. Our Basic Reasoning System is based on Images.

When we move to the Abstract Domain we use Images (called Prototypes) to Reason. Abstract terms like Furniture are always represented by a prototype we have Seen.

This explains why most of the People are not able to See Mathematics and why most of the People have a big problem Understanding Ancient Knowledge.   

They try to Map the Ancient Visual Landscape of Knowledge to the Modern Space of  Abstract Terms they don’t understand.

They are looking for something that is already there.

They are asking the Why-Question while the  Ancient Knowledge is Visible All Around Us.

LINKS

About the Foundation of Mathematics

About Old Fashioned Thinking

About Topology, the Art of Seeing

About the Art of Creation

About Self-Aware Autonomous (Smart) Systems

When a Search Engine crawls the web and indexes information so that you can access it quickly, the search engine is doing Proactive Computation.

Servers don’t wait for you to execute a search query to start crawling the web; they are being proactive because it takes Too Much Time to find and index what you want.

The Sensory Motor System of Our Body is constantly performing Proactive Computing because it has to be Ready to Act, when something happens that is fatal to the Body.

In a State of Arousal  the Sensory Motor System Reacts with predefined Scripts (Impulses).  The Sensory System fails completely when there is too much data available (Overload, Panic).

The Sensory Motor Computer is not able to calculate exactly what the Body really needs because it does not have the time and the capacity to calculate every possibility. Therefore the Human Body sometimes makes terrible mistakes, called a Gognitive Bias, when it is Highly Stressed.

The Rational System, the Human Predictor of the Future, the Expectation,  is able to override the Sensory Motor System when there is enough Relaxation, Time and Capacity available. This State of Mind is called Reflection.

To Reflect the System needs enough Data, Provided by the Senses and our Memory, and a Model, a Believe System, that describes the Context we want to Evaluate.  Most of the time we are unable to collect the Facts or to define a suitable Model. We See what our Believe System guided by our Experiences in the Past wants Us to See.

The Imagination creates the images we See. Sometimes the Images are made by the Senses. We see Reality as it Really is. Most of the Time the Imagination projects the Images of the Reflection System. We See what our Believe System wants us to See.

The most interesting part of the Imagination is related to the Dream World, the Unconsciousness. The Dream World projects the Images we Have to See. They contain a “hidden meaning“, something we have to know but are unable to Express.

Making a Choice is one of the most difficult things to do. The Emotional System, the Oldest System in our Body, acts on the basis of Feelings. It wants to move to a situation where there is enough Certainty to Survive (Food, Shelter, Love,….) and avoids situations that are threatening to the Existence of the Body.

The Reflective System transforms Human Feelings into Values, Preferences and Selection Criteria.

The big problem is that the Emotions (the Movers, Our Moti-vation) change all the time because they are influenced by Situations (the Context), Others (Status) and all kinds of Fields in the Environment (Gravity (Moon), the Electro Magnetic Field).

The fifth human system, the Consciousness, monitors the four “organs” (the Senses, the Expectation, the Emotions and the Imagination) to make sure they stay in the right balance.

What Model do we Use?

The model we use is called Path of Change (see also this link (in Dutch)).

Path of Change is a generic fractal (scale-free) model that can be used to model an autonomous system on many scales.

What is Happening?

The Computer is a Cold Rational Calculator without any Emotions. The Computer is therefore perfectly suited to Support, Complement and Replace the Heavely Biased Impulsive Unconscious Emotional Human Being.

According to Forrester Research ,a big Advisory Bureau, we are moving into a New Wave of Computing called Smart Computing. Big IT-Companies like IBM (“Smart Planet“), Oracle and of course Google (“Implementing the Singularity of Kurzweil“) are now completely redefining their strategy to be able to Move with the New Wave.

The Amount of Available Computer Memory, the Capacity to Calculate in Real-Time and the Intelligence of the Pro-Active Algorithms and Reaction Scripts is increasing by the day and the Costs of  Computing are going down fast.

Smart Computing extends existing technologies by adding new real-time Situation Awareness based on Sensor Technology and Automated Analysis to help firms and people solve smarter and more complex problems.

Smart Computing integrates the Physical World of the Senses and the Body with Automatic Process Optimization via a Four Step Cycle: Awareness (Sense), (Statistical) Analysis (Reflect), (Generate) Alternatives (Feel, Evaluate, Select & Choose) and Act -> Sense.

Smart Systems look like Smart People.

What has Happened?

Until recently IT-Technology was only able to Replace the Repetitive, Predictable, Processes on a Very Small Scale. Most of the Humans soon get Bored by these processes. They need a little bit of Exitement (Arousal, Challenge, Change) to feel the Joy of Living.

The Repetitive processes are part of the Human Motor System, the Muscles. Until 1970 IT-Technology was only able to automate Manual Processes. Before that time many People made their living from these processes. At this moment Process Management (Workflow) and Case Management, have reached the level of maturity.

The introduction of the Internet Protocol, the Increase of the Capacity of the Infrastructure (Broadband, Glass Fiber, Optical Switches) and the Standards defined by the World Wide Web Consortium (W3C) have widened the Scale of the Automation of the Manual Processes until the World Level was reached.

One of the most exiting new standards of W3C are related to the Semantic Web. The Semantic Web will make it possible to Reason with the Data that is available on the Internet.

The Semantic Web will generate a Revolution in the Educational System (“Just in Time Learning“) because everybody will be able to Ask every Question that is possible. The Experts will not be needed anymore.

All kinds of processes in all kinds of Industries are now connected and are constantly redefined until every “useless” intermediary proces is removed. This trend is called Value Chain Integration.

The introduction of the PC and the Intelligent User-Interface opened up the Market to the Consumer and started a new wave of Value Chain Integration. Direct contact between Producer and Consumer is now possible. This development is called Supply Chain Reversal. Chain Reversal gives the customer the control of the complete supply chain.

Because of their Software Legacy most of the Companies have not opened up their Private Old Fashioned Infrastructures to their Customers and their Producers. If every company would do this many companies would disappear.

This is the main reason why these companies are not transforming their business. Most people (and companies) are Afraid to Reflect about their own Death. They wait until the Last Moment. At that time it is too Late to make a change.

The Removal of “Useless Manual Processes” (and “Useless Employees“) is now highly stimulated by the Economic Crisis, the Energy Crisis and the Climate Crisis.

The User-Interface made it possible to make a  Connection with the Organ of Imagination. This started a Creative Phase in IT. Humans are now able to create their own Books, Music, Art and are able to Play Collective Games and use Simulators to Explore Alternatives in an almost Real Life Environment. The Creative Wave has almost destroyed the Old Fashioned Amusement Industry.

At this moment the Social Media (Facebook, Linked in, Twitter,..) are exploding. They are mostly used to have a dialogue (Chat, Forums,…) between people in a Network. The Social Media make it possible to make a Connection with the Organ of the Emotions (the Opinions) of large groups of people all over the World.

The Social Networks give us the Opportunity to Feel what is Happening and make it possible to Influence (and Manipulate) the Masses.

What is Smart Computing?

The next wave,  Smart Computing,  adds two things, new Senses (Sensors, Internet of Things, IoT) that are able to Sense much more than the Human is capable of and Artificial Intelligence (AI, Big Data, Reflection), the possibility to Detect and generate Scripts that are much more advanced than any pattern that is available in the Human Being.

AI can be used to analyze data (data mining), text (text mining), software (software mining) and processes (process mining).

One of the most important “Sensors” a this moment  is the Mobile Phone. Many people fail to understand the significant sensor innovations that are being designed into smartphones. Today’s smartphones contain microphones, cameras, motion sensors, proximity sensors, and location sensors.

New internet-connected GPS applications also have built-in feedback loops, reporting your speed and using it to estimate arrival time in real time.

Don’t underestimate the “other Sensors” like the Social Networks, Smart Energy Meters, Global Satellite Monitor Systems, Earth-Based Integrated Camera Systems and Medical Sensors that are able to detect all kinds of Physical Changes in Your Body.

In the next step Smart Sensors will be incorporated in the Clothes you Wear and of course your Body (if you allow that!).

Soon the Collective Technical Infrastructure, the Global Brain, will be able to Alert, Control, Manipulate and Support the many people that live on Earth. When this happens the Role of the Humans in the System will be the same as the Cells in the Body.

To make sure that one of the “Organs” will not  Dominate the Global Brain we have to incorporate a Monitor, a Global Conscioussness.

What can we do with Smart Computing?

When the Sensors are everywhere you are able to measure everything you want with a High Precision and a Fast Sample Time (Frequency).

The Sample Measurements can be Added Anytime you want (Real Time) and transformed into Transactions with a Flexible Price.

This Price is calculated by Adding the Real Time Transactions that are related to the Components You Buy subtracted by the Real Time Information of the Costs you are making.  Smart Computing makes it possible to create a complete Autonomous Real Time Company.

You can measure human transport (movement), chemicals, temperature, pressure on every location and react to the these measurements on a real-time basis based on a highly advanced prediction system based on neural nets.  In this way you can prevent traffic jams, calamaties and every other event that is predictable.

You can create highly sustainable processes in Food and Energy and Educate people Just-in-Time about Everything they want.

Software will be able to read billions of documents real-time and use the knowledge to diagnose every problem you want. With the help of this software (called Semantic Analytics) IBM’s Doctor Watson project will soon deliver an automatic Doctor that will know more than all the Doctors in the World.

It will also be possible to Design and Simulate every Structure you want and generate the Structure when you are satisfied.

Designing a House or a complete City will look like a Collaborative Game and Building can be done by everybody including Robots because “the System” will tell you what to do.

The Banking System will return to its ancient roots and will keep the Transaction-System in Short and Long Term Balance.

Will it be possible to incorporate the Human Emotions in a Machine?

Some Scientists  think that the Universe is already an Emotional Machine, a Quantum Computer Creating Itself. The Emotions are a Random Quantum Fluctuation, a Wheel of Fortune, to make it possible that the Universes Explore Every Possible Path. The Unpredictable Human Emotions are the Source of Creation.

Predictable Automated Emotions are not Creative because they lack the ability to make Mistakes. Making Mistakes and Learning from Mistakes are the Motor of the Proces of Innovation.

Machines without Emotions are more Reliable than Machines with Emotions but the Machines will stay the Same until their Emotional Human Creator has Invented a new Type or a new Theory.

At this moment the Robots are Instruments but it will not take long until we give the Instruments the Freedom to Act because they are more Reliable (less Emotional) and much more Cheaper than a Human Being.

If this happens many people will be Out of Work. The only thing that will be left over for us is the Act of Creation and of course the Care for Others.

If we are able to Incorporate the Emotions into the Machines we, the Humans, will be Completely Out of Work.

The Machines will be able to Create new Types of Sensors, Robots, Systems and Theories until Eternity. The Machines will take Care of Themselves and of course You.

The Programmed Robot Nurse, the Robotic Pilot, the Robotic Money Market Trader, the Robot Soldier, the Robotic Surgeon and the Robot Barber are already there.

They wait Patiently until their Human Creator will give them a Soul.

LINKS

About Collaborative Learning

To Make Sense of the Present, Brains May Predict the Future

The Forrester Report about Smart Computing

About Smart Cities

About Autarkic Systems

About Just-in-Time-Learning

About the Smart Planet of IBM

About the Smart Strategy of Google

About Semantic Analytics and Dr. Watson

About the Next Wave of Artificial Intelligence

Why the Universe is a Quantum Computer Creating Itself

Why the Robots will take over every job there is

Why the Human sometimes makes terrible mistakes

About the Automatic Need Machine

About the Global Consciousness

About the Care Industry

About Just in Time Learning

About Erving Goffmann and the Games People Play

How to Incorporate Mistakes in Programming Languages

About the Global Brain

Why we will soon be completely Out of Work

About the Sensory Motor System

About the Emotions

About Magic and the Memory Palace

In the 5th century AD, Martianus Capella defined the Seven Liberal Arts: Grammar, Dialectic, Rhetoric, Geometry, Arithmetic, Astronomy, and (Musical) Harmony. The System of Capella became the model of the Medieval University.

The term liberal means “appropriate for free men“.  The Liberal Arts represented the kinds of skills and general knowledge needed by the Elite. The Servile Arts represented Specialized Tradesman Skills and knowledge needed by persons who were employed or owned by the Elite.

The Number Seven was not taken by Accident. This number represented the Seven Days of the Week, the Seven Spheres, the  Seven Planets, the Seven Notes and the Seven Colors.The Seven Planets of the old cosmology included the Sun (Sol) and the Moon (Luna), which we now don’t regard as planets at all.   The other Five were Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn, the 7th planet and the Son of the Sun.

In Ancient Babylonia,  the Seven Spheres were represented by a Building , A Ziggurat, that looked like the Tower of Bable. This Babylonian Step Tower was a Visual Model of the StairWay to Heaven.  The Seven Spheres were divided in three Heavens and three Hells with the Earth in the Middle. The Pyramids in Egypt are based on the same model.

The Three Heavens contained Three Hierarchies of Angels, Nine in total. At the Top, the Eight Step,  the Creator was situated. Again the Creator consisted of three Entities, The Father, The Son and The Holy Gost (The Trinity).

As You can See the Number Three plays a very important role in the Ancient Models. The main reason could be that this number is the most efficient number when you want to create a Number System.

If you use this number as the Base System the Universe could be explained as Triangels within Triangels. With the help of the Trinity-Fractal Ancient models like the Tree of Life, and the Egyptian Pesedjet are easy to understand. The Trinity-Fractal comes back in modern Physics as the Triangel of Pascal.  In Ancient China the Triangel of Pascal was called the Wei Chi. The Wei Chi was used to play the Game of GO.

In 1275 Raymond Lull designed a tool to Classify and Generate all the Knowledge of the Universe based on a Set of  Nine (3×3) Concepts.  His invention was described in his book Ars Magna (“The Ultimate General Art”).

Ramon Llull
Raymond Lull.
Llulls machine

Lull’s logic machine consisted of a stack of concentric disks mounted on an axis where they could rotate independently. The disks, made of card stock, wood, or metal, were progressively larger from top to bottom. As many as 16 words or symbols were visible on each disk. By rotating the disks, random statements were generated from the alignment of words. Lull’s most ambitious device held 14 disks.

The disk contained the Nine most important (Christian) Concepts of the Universe:  Bonitas (Goodness), Magnitudo (Greatness), Eternitas (Eternity), Potestas (Power), Sapientia (Wisdom), Voluntas (Will), Virtus (Virtue), Veritas (Truth), and Gloria (Glory).

Lull’s fame as a Mystic spread throughout Europe during the late Middle Ages and Renaissance. Centuries later, the German

mathematician Leibniz acknowledged the importance of Lull’s Machine.

The idea for the machine came to Lull in a Mystical Vision that appeared to him after a period of fasting and contemplation. In reality, Lull may owe his Divine Inspiration to the Magi. They used a Device called the Zairja, an Idea Generator that used the 28 letters of the Arabic alphabet to represent the 28 Categories of Thought in Arab Philosophy.

In 1516 Thomas Moore published his book Utopia, a description of an Ideal State. Much later Tommaso Campanella (The City of the Sun), Francis Bacon (The New Atlantis) and Johannes Valentinus Andreae (Description of the Republic of Christianopolis) wrote comparable books. The books were based on Plato’s Republic. All of the books contained Architectual Designs based on Ancient Geometries.

Around 1300 Wealthy and Powerfull Merchants (de Medici) in Italy regained interest in the Ancient Knowledge of the Egyptians, the Arab, the Greek and the Romans. This knowledge was almost completely destroyed by the Church of Rome.

Scientists, Poets and Artists (Petraca, Dante, Boccaccio) visited Byzantium and discovered ancient manuscripts written in Greek and Latin.  Greek scholars were encouraged to come from Byzantium to Italy. Byzantium and Europe was ransacked for copies of the long unused Latin classics and copyists multiplied them.

Libraries were founded, and schools for the study of both Greek and Latin in their classic forms were opened at Rome, Mautua, Verona, and many other towns. After the fall of Constantinople in 1453 the proces gained a further impetus because of a number of Greek humanists who moved from Byzantium to Italy.

In 1462 the Platonic Academy was opened in Florence under the patronage of Florentine Duke Cosimo de’ Medici. Its leader became Marcilio Ficino.

Around 1463 Cosimo de’ Medici commissioned Marsilio Ficino to translate a book called the Pimander with high priority  into Latin from a Greek manuscript brought from Macedonia. This book contained the Corpus Hermeticum that was attributed to Hermes Trismegistus.

Thot.

Hermes Trismegistus “Thrice-Wise“was named Thoth or Djehuti in Ancient Egypt. The Djed of Djehuti represents the Power of the Snake (the Kundalini) in the Spinal Column. Thoth was the Scribe of the Gods, the inventor of writing, and was usually depicted in hieroglyphics with the head of an Ibis Bird. This head of the IBIS carried the Moon, the Planet of the Mother God, The Night and of Magic.

At that time Scientists believed that the Older the Truth the Bettter. They believed there was once a Golden Age in which the Eternal Truth was known. From that time on History was in a Downfall until the time of the Resurrection.

Marsilio Fucino dated Hermes Trismegistus “long before the sages and philosophers of Greece, but yet after Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph“. His dating of the Corpus “proved” that the writings of Hermes contained the Primal Source of Wisdom.

In 1945 Coptic fragments of the Corpus Hermeticum together with many other Gnostic Writings were found at Nag Hammadi, Egypt.

At this moment we know that the Corpus Hermeticus just like the Emerald Tablet ,another text dedicated to Hermes, was written in Alexandria around 200 BC.

Alexandria, created by Alexander the Great, was the place where the Ancient Knowledge of Heliopolis ,the City of the Sun, was stored in its immense libraries after its destruction. A part of this library was later moved to Byzantium, the Center of the East when the library of Alexandria was destructed.

The most important message of Hermes is that the Physical World is the Manifestation of the Spiritual World. This is summarized in the Hermetic adage “As above, so below.” At this moment we would name the concept of “As Above, So Below” a Self-Reference or a Fractal.  The old Scientists knew that one Concept returned on every Level of Our Inside and Outside Reality.

The Corpus Hermeticus provided a seminal force in the development of Renaissance thought and culture. After the Dark Middle Ages, controlled by the Rule System of the Church of Rome, the Scientists started to do their Own Research and  Thinking.

The Cycle of Culture moved from the Stage of Order to the Stage of Imagination.

GIORDANO BRUNO NELLA STORIA DELLA CULTURA
Gordiano Bruno

One of these Scientists was Giordano Bruno. Bruno was born in 1548. At the age of 17, he entered the Dominican Order, was trained in the Liberal Arts of that time  and became an ordained priest in 1572 at age 24. During his time in Naples he became known for his skill with the Art of Memory and on one occasion traveled to Rome to demonstrate his System before Pope Pius V and Cardinal Rebiba.

The Art of Memory belonged to the rhetoric tradition as a technique which enabled the orator to deliver long speeches from memory with unfailing accuracy.

At that time people had to Learn a lot of information by Heart. To do this they used a Mnemonic System called a Memory Palace. The memory images were linked with visualized locations that could be found in architecture, books, sculpture and painting, which were seen by practitioners of the Art of Memory as Externalizations of Internal Memory.

Artists used the Images that were part of the Memory Palace as a reference. The Images were linked with Universal Concepts. In the time of Middle Ages and the Renaissance people knew the Meaning of every Image that was used. Geometric Structures, Paintings, Poems and Buildings were carriers of many Levels of Meaning. Some of these levels were only known by the Inner Circle of Ancient Secret Societies.

In the old days the Inside World was seen as the most important place to Explore. The Outside was nothing but a Projection of the Inside.

Examples of Ancient Memory Palaces are Ancient Egypt, the City of Meru (Sri Yantra), the City of Heliopolis, the Babylonian Ziggurat, the Egyptian Pyramid, The Temple of Solomon,  and the most important Memory Palace,  the Zodiac. In the Middle Ages Cathedrals (Chartres), Palaces (Alhambra) and Temples (Taj Mahal) were designed and used as Memory Palaces.

“Some place is chosen of the largest possible extent and characterised by the utmost possible variety, such as a space house divided into a number of rooms. Everything of note therein is carefully committed to the memory…The next step is to distinguish something [to be remembered] by some particular symbol which will serve to jog the memory…. These symbols are then arranged as follows. The first thought is placed, as it were, in the forecourt; the second, let us say, in the living-room; the remainder are placed in due order all round… and entrusted not merely to bedrooms and parlours, but even to the care of statues and the like. This done, as soon as the memory of the facts requires to be revived, all these places are visited in turn and the various deposits are demanded from their custodians, as the sight of each recalls the respective details” (Quintilian Institutio Oratoria, Book XI).

The Art of Memory was a very important Art because Manuscripts were very rare and the use of Manuscripts and Symbols was seen as the major cause of the detoriation of society. Books produced “fake” scientists who are not wise but only appear to be wise.

For this invention will produce forgetfulness in the minds of those who learn to use it, because they will not practise their memory. Their trust in writing, produced by external characters which are not part of themselves, will discourage the use of their own memory within them. You have invented an elixir not of memory but of reminding; and you offer your pupils the appearance of wisdom, not true wisdom, for they will read many things without instruction and will therefore seem to know many things, when they are for the most part ignorant and hard to get along with, since they are not wise, but only appear wise” (Plato, Phaedrus).

Giulio Camillo was one of the most famous men of the 16th century. With a commission of 1200 ducats from the King of France, Francois I, he created a theatre that contained divine powers: whoever entered the theatre would emerge with a complete memory of all the knowledge that had ever existed. The design of his theatre is described in his book L’idea del teatro written in 1554, the last year of his life. The theatre consisted of Seven Levels and contained the complete Knowledge of the Corpus Hermeticum.

Following the order of the creation of the world, we shall place on the first levels the more natural things…those we can imagine to have been created before all other things by divine decree. Then we shall arrange from level to level those that followed after, in such a way that in the seventh, that is, the last and highest level shall sit all the arts… not by reason of unworthiness, but by reason of chronology, since these were the last to have been found by men” (Guilio Camillo).

At the time of Gordiano Bruno Copernicus detected that the Sun was the Center of our Planetary System. His discovery was in conflict with the Theories that were educated at the Universities that were controlled by the Church of Rome.

Gordiano Bruno saw that the new theories were in line with the teachings of the Corpus Hermeticum in which the Sun (of Heliopolis) was in the Center. Bruno started to Fuse the Knowlegde of the Corpus Hermeticum with his already highly advanced Memory System.

At that time the power of the Church of Rome was going down rapidly. Europe was divided by religious wars between Catholics and Protestants. The merchants, bankers and artisans of Europe’s largest cities and towns resented the fact that local bishops of the Church controlled all of their commercial and economic activities.

Priests married and then took mistresses, holy offices were bought and sold for the highest price, incompetence among the clergy became the rule, the congregation of more and more people in towns and cities perhaps exposed the amorality and immorality of the clergy.

Gordiano Bruno believed he had to create a new Religion based on the Ancient foundation of Religion he found in Egypt.

Gordiano was a free-thinker and he never stopped expressing his own believes. When he learned that an indictment was being prepared against him in Naples he fled the convent and started to travel Europe.  He visited the French King Henry III, the English Queen Elizabeth, Wittenburg , the Center of the Protestant Movement, the city of Prague and Emperor Rudolf II.

File:Portrait of John Dee Wellcome M0014534.jpg
John Dee.

At every place he came he started to educate the others in his Expanding (forbidden) Vision of the Infinite Universe. At every place his free-thinking brought him into a conflict and he had to move on.

In 1592 he was lured to Venice, arrested by the Inquisition and transported to Rome. In 1600 he was convicted and publicly burned at the Campo de’ Fiori in Rome. In 1889 a Statue was erected at the place of his execution.

There is no evidence that Giordiano Bruno met John Dee when he was in England but he was in contact with the most important people that were part of the “Hermetic Circle” of John Dee. There is a lot of evidence that Bruno was the creator of the Rosicrusians.

Bruno’s books on the Art of Memory were in reality Courses in the Solar Magic taught by Hermes Trismegistus.

Bruno knew that the most important tools of the Magician are the Power of his Imagination and the Connection with the Major Powers in the Hierarchy in the Heavens, the ArchAngels and the Demiurg, the Creator of the Matrix.

The System of Bruno was created to make is possible to generate powerfull images and Magical Rituals to make the Right Connection (Bonding) with the Major Creators of the Universe we live in.

There are three gates through which the hunter of souls (the Magician) ventures to bind: vision,  hearing and mind or imagination. If it happens that someone passes through all three of these gates, he binds most powerfully and ties down most tightly.” “He who enters through the gate of hearing is armed with his voice and with speech, the son of voice. He who enters through the gate of vision is armed with suitable forms, gestures, motions and figures. He who enters through the gate of the imagination, mind and reason is armed with customs and the arts.” (Giordano Bruno, Theses de Magia, Vol. LVI).

Robert Fludd was born in England in 1574,  thirty years after Giordano Bruno was born. Between 1598 and 1604, Fludd studied the Liberal Arts on the European mainland. Robert Fludd was one of the last Hermetic Scientists of the Renaissance. In his life he tried to describe everything that was known until that day. Robert Fludd was a Rosicrucian.

One of his products is a Musical Memory Palace and a Memory Theatre, the Globe, that was used by Lord Chamberlain’s company to which Shakespeare belonged. In the view of Fludd a theatrical play was a Projection of a part of a Memory Palace.  The Theatre was a tool to educate the Elite (and the Masses) into the Hermetic Whole.

Robert Fludd, The Temple of Music

The work of Bruno and Fludd was taken over by many other Scientists but the relationship between the Art of Memory and Magic slowly faded away.

At the end of the Renaissance Reason, Logic, became much more important than the Seven Liberal Arts.  The Scientists of the Age of Enlightment wanted to get rid of the Delusions of the Imagination. The only thing that counted were Facts observed by the Senses.

Leibniz (1646-1716) was one of the exceptions. He was an Old Fashioned Renaissance Magician and believed in the Harmony of the Spheres. He invented many theories that proved his Point of View and are now proven to be Right.

He believed that scholarship or “perfect knowledge of the principle of all sciences and the art of applying them ” could be divided into three equally important parts : the Art of Reasoning, the Art of Inventing (Combinatorics) and the Art of Memory and the Imagination (Magic). He even wrote an unpublished manuscript about the Art of Memory.

Leibniz got into a big conflict with Newton about the Role of the Imagination and Scientific Discovery in Society. Afther his death Newton and his Protectors, the Medici of Florence, started an effective campaign to prove that Newton was the inventor of the Theories of Leibniz. This is the reason why Newton became the major Scientist of his time.

After the Renaissance, the Stage of the Imagination, the Cycle of Culture moved to the Stage of the Emotions, the Time of the French Revolution. The Old Social Structures of Europe started their big Transformation.

Around 1740 the Industrial Revolution started in England and the Theories of Newton, Descartes and Kant about the Cold Mechanical Reasoner without Feeling and Imagination took the Lead. The ultimate products of the Industrial Revolution, the Computer and the related Factory-Model are now the Leading Paradigm.

The link between the Machine that Controls and Generates our Universe (the Yantra), the Ideas/Concepts that govern our Universe and the related mostly Astronomical Symbols is now completely lost.

Almost nobody is able to understand and value the Ancient Knowledge of Heliopolis that Scientists like Gordiano Bruno and Robert Fludd were trying to reconstruct during the Renaissance.

The Medici and their Successors, the Big Bankers and Merchants, finally succeeded in the Destruction of the Imagination and the Emotions.

Starting 1950 the Cycle is moving into a new Renaissance.

After the Invention of Quantum Mechanics (inspired by Robert Fludd) it becomes clearer and clearer that The Imagination is the Major Power that Creates and Sustains our Universe.

The Ideas of Bruno, Fludd, Plato, the Corpus Hermeticum and the Ancient Knowledge of Heliopolis are coming Back.

One of the most interesting scientists of the Art of Memory is Alan Turing. He constructed a very simple machine now called a Turing Machine that contained a Memory and a Writing Device that could move backwards and forwards. With the help of this simple Device Turing was able to solve many Mathematical Problems. At the end of his Life just before he committed suicide he started to research Morphology, the Science of the Forms.

What to Do?

The Current University System is highly fragmented. It needs a general principle to Unite all the now diverging Subjects of Investigation. The complexity of our Science is enormous. The link between Science, Art and Religion is gone.  We are in the same state as the World was at the end of the Middle Ages.

Perhaps we could introduce the Memory Palace again. It would certainly help to improve the Memory of the Students who are now Copying and Pasting the Internet.

About (Software) Quality

When I attended the University of Leiden Software-Development was in its infancy. In 1969 just a few people were programming for the simple reason that the amount of computers was very low. It took a lot of time (many weeks), intelligence and perseverance to create a small working software-program.

At that time the effect of a software-program on other people was very low. Software-programs were used by the programmers themselves to solve their own problems.

When User-Interfaces, Databases and Telecommunication appeared it became possible to create software for Many Non-Programmers, Users. The software-systems got bigger and programmers had to cooperate with other programmers.

When the step from One-to-Many was made in the process of software-development and exploitation, Software-Quality became a very important issue.

What is Software?

A Software-program is a sequence of sentences written in a computer-language. When you speak and write you use a natural language. When you write a computer program you use an artificial, designed, language.

The difference between natural and artificial languages is small. Esperanto is a constructed language that became a natural language. Perhaps all the natural languages were constructed in the past.

Software programs are very detailed prescriptions of something a computer has to do. The specifications of a software-program are written in a natural language (Pseudo-Code, Use-Case).

To create Software we have to transform Natural Language into Structured Language. The big problem is that Natural Language is a Rich Language. It not only contains Structural components but is also contains Emotional (Values), Imaginative ((Visual) Metaphors) and Sensual Components (Facts). The most expressive human language is Speech.

In this case the Tonality of the Voice and the Body Language also contains a lot of information about the Sender. When you want to create Software you have to remove the Emotional, Imaginative and Sensual components out of Human Language.

What is Quality?

According to the International Standards Organization (ISO), Quality is “the degree to which a set of inherent characteristics fulfills requirements“. According to the ISO the quality of a software-program is the degree in which the software-coding is in agreement with its specification.

Because a specification is written in natural language, Quality has to do with the precision of the transformation of one language (the natural) to another language (the constructed).

According to Six Sigma Quality is the number of defects of an implementation of the specification of the software.

Another view on Quality is called Fitness for Use. It is this case Quality is “what the Customer wants” or “What the Customer is willing to pay for“.

If you look carefully at all the Views on Quality, the Four World Views of Will McWhinney appear.

Six Sigma is the Sensory View on Quality (Facts), ISO is the Unity View on Software (Procedures, Laws, Rules) and Fitness for Use is the Social View on Quality (Stakeholders).

The last worldview of McWhinney, the Mythic, the View of the Artist, is represented by the Aesthetical view on Quality. Something is of high quality when it is Beautiful.

The Four Perspectives of McWhinney look at something we name “Quality”. We can specify the concept “Quality” by combining the Four definitions or we can try to find out what is behind “the Four Views on Quality”.

The Architect Christopher Alexander wrote many books about Quality. Interesting enough he named the “Quality” behind the Four Perspectives the “Quality without a Name“. Later in his life he defined this Quality, the “Force of Life“.

What Happened?

In the beginning of software-development the Artists, the Mythics, created software. Creating high quality software was a craft and a real challenge. To create, a programmer had to overcome a high resistance.

The “creative” programmers solved many problems and shared their solutions. Software-development changed from an Art into a Practice. The Many Different Practices were Standardized and United into one Method. The Method made it possible for many people to “learn the trade of programming”.

When an Art turns into a Method, the Aesthetic, the Quality that Has No Name, Life Itself, disappears. The Controller, Quality Management (ISO), has tried to solve this problem and has given many names to the Quality without a Name. Many Aspects of Software Quality are now standardized and programmed into software.

But…

It is impossible to Program the Social Emotions and the Mythic Imagination.

So…………

Software developers don’t use Methods and Standards because deep within they are Artists. The big difference is that they don’t solve their own problems anymore. They solve the problems of the users that are interviewed by the designers.

And…..

The Users don’t want the Designers to tell the Programmers to create something they want to create themselves (the Not-Invented Here Syndrome). They also don’t know what the programmers, instructed by the designers will create, so they wait until the programmers are finished and tell them that they want something else.

What Went Wrong?

The first Computer, the Analytical Engine of Charles Babbage, contained four parts called the Mill (the Central Processing Unit, the Operating System), the Store (the database), the Reader, and the Printer. The Analytical Engine and his successors were based on the Concept of the Factory.

In a Factory the Users, the Workers, The Slaves, have to do what the Masters, the Programmers, tell them to do.The Scientists modeled successful programmers but they forgot to model one thing, the Context. At the time the old fashioned programming artists were active, software was made to support the programmer himself. The programmer was the User of his Own software-program.

At this moment the Factory is an “old-fashioned” concept. In the Fifties the Slaves started to transform into Individuals but the Factory-Computer and the Practices of the Old Fashioned Programmers were not abandoned.

To cope with the rising power of the Individual the old methods were adopted but the old paradigm of the Slave was not removed. The Slave became a Stakeholder but his main role is to act Emotionally. He has the power to “Like or to Dislike” or “To Buy or not to Buy”.

The big Mistake was to believe that it is possible to program Individuals.

What To Do?

The Four Worldviews of Quality Move Around Life Itself.

According to Mikhail Bakhtin Life Itself is destroyed by the Process of Coding (“A code is a deliberately established, killed context“).

When you want to make software you have to keep Life Alive.

The Paradigm-Shift you have to make is not very difficult. Individual Programmers want to make Software for Themselves so Individual Users want to Do the Same!

At this moment the Computer is not a tool to manage a factory anymore. It has become a Personal tool.

It is not very difficult to give individuals that Play the Role of Employee tools to Solve their own Problems.

When they have solved their own problems they will Share the Solutions with other users.

If this happens their activities will change from an Individual Act of Creation into a Shared Practice.

If People Share their Problems and Solutions, their Joy and their Sorrow, they Experience the Spirit,  the Force of Life, the Quality that has no Name.

LINKS

How to Analyze a Context

About the Human Measure

About the Autistic Computer

About the Worldviews of Will McWhinney

About Christopher Alexander

About Computer Languages

About Mikhail Bahtin

About Ontologies

About Model Driven Software Development

About the Illusion of Cooperation

About the Analytic Engine of Charles Babbage

About the Analytic Engine of Thomas Fowler

About Human Scale Tools

About Old-Fashioned Programming