van Samenspel naar SamenSpeling

Een Samenspeling is een Samenleving waarin gespeeld wordt.

Direct beginnen met de samenvatting druk hier:

In deze blog gebruik ik de twee blogs over Spel en Samenspel om uiteindelijk een Strategie voor de Nederlandse Samenleving te maken.

We moeten ophouden met alles te standaardiseren.

Wat is Cultuur?

Volgens het model van Paths of Change is Cultuur een Spel waarin de Verbeelding (Zelf) en de Samenleving (Wij) proberen om hun Paradox op te heffen.

Het Zelf wil uniek zijn en zich niet conformeren met het algemene belang van de samenleving.

de Wetenschap van de Cultuur

Er zijn minstens twee wetenschappen zijn die zich bezighouden met Cultuur.

Dat zijn de Sociologie en de Culturele Antropologie.

Late Modernity in Crisis

op 9 Augustus vond ik Andreas Reckwitz, een Duitse socioloog die zich bezighoudt met singularity.

Voor een uitgebreide video over zijn werk druk hier .

Algemeen vs Uniek

volgens Emmunuel Kant, de filosoof van de Verlichting, komt het Algemene uit concepten (Begriffe) en het bijzondere uit intuitie (Anschauung).

Zien, inzicht en wijsheid zijn van een andere orde dan de concepten die bij Plato buiten de grot bestonden en een resultaat waren van het licht.

The Society of Singularities van Andreas Reckwitz:

Singularities zijn bijzondere plekken, rampen, momenten, gebeurtenissen, situaties, een ontmoeting.

Ze genereren een bijzondere meestal diepe emotie en worden daarom vaak doorverteld en soms omgezet in verhalen en zelfs mythes.

Mikhael Bhaktin heeft de verschillende tijdperken getypeerd met een genre. We naderen een nieuw Mythisch Tijdperk.

Singularity

Onze Maatschappij produceert steeds meer signularities, een kostbaar “cultureel” product dat speciaal en eenmalig wordt geconstrueerd door een speciaal, eenmalig en kostbaar team.

Een Singulariteit heeft een speciaal eigen publiek dat de “voorstelling”, wil bijwonen op het moment dat “het” gebeurt en dus niet een paar uur later als “iedereen” het al heeft gezien.

Een PoC-model van de Sport.

De Competitie

Op de markt is er een grote competitie voor aandacht.

Die wordt gebruikt om reclame te maken voor nieuwe versies van zichzelf of anderen die fors moeten betalen.

Een unieke representatie van een mens wordt een Profiel genoemd.

Een Profiel bepaalt of een persoon aantrekkelijk is voor een ander persoon of zijn of haar product aantrekkelijk is om te ervaren.

Bijzondere gebeurtenissen zoals een uniek etentje op een mooie plek of een mooie vakantie krijgen ook profielen net als films.

Die worden gebruikt om de plek te verkopen maar ook om de status te verhogen omdat authenticiteit scoort.

Profielen kunnen worden gematched .

Het Onwikkelpreces van een Singularity

Sinds de de tijd van de lopende band van Ford en Taylor wordt alles gestandaardiseerd en gebonden aan regels die voorspelbaarheid, efficiency en verbetering )innovatie) moeten garanderen.

Het gevolg is dat alles op elkaar gaat lijken.

Tijdsbesteding wordt ingedeeld en gecontroleerd. Emoties worden geminimaliseerd.

Om de prijs van een commodity te kunnen verhogen moet het product lijken op een uniek (“hand-gemaakt” product.

Het moet zeker niet duidelijk zijn dat het “fake” product toch een standaard product is.

Ondertussen zijn echte fake producten soms weer mooi en uniek “kitsch”).

Het maken van singularity kost veel geld en levert veel geld op als het in handen valt van het publiek.

Het is nooit zeker dat het succes ook komt vandaar dat er gespecialiseerde talentvolle mensen nodig en wellicht AI om er een succes van te maken.

Net als topvoetballers worden ze voor veel geld verkocht en kunnen ze zoals Cruijf ook een eigen mythe gaan dragen.

Het verhaal van de Sigularity laat zien waarom spel, spelen en sport zo dominant aan het worden zijn.

Het is geen Samenleving meer maar een Samenspeling.

De slinger van Walter Russell:

De Postmoderne markt is het gevolg van eindeloos Abstraheren (Omhoog) van steeds dezelfde Cyclus die een variant is van de PoC-cyclus. De cyclus wordt dan een Spiraal.
Twee gekoppelde cycli die in tegenovergestelde richting draaien waarbij gezien vanuit het Centrum Wit, het
Ordenen Omhoog gaat,
Social neer gaat, Re-
Action Vooruit en en
Creativiteit Achteruit gaat.

De vier wereldbeelden kunnen worden voorgesteld als Vectoren die een schroef=beweging maken loodrecht op het centrum die samen een cirkel beschrijven.
Een Octonion is een getal dat bestaat uit een combinatie van een regel getal en drie verschillende onafhankelijke complexe getallen i,j,k, die allemaal als kwadraat -1 hebben en kunnen worden voorgesteld als draaien in een 4D-ruimte.

Cultural Kapitalism combineert Kapitalisme met Liefdadigheid

Slavoj Zizek over Cultural Capitalism: kapitalisme is een uitermate slim systeem. Het kan zelfs geld verdienen aan het verkopen van het opheffen van het systeem waarna het weer terug komt. Dit wordt een autopoiesis genoemd, een ststeem dat zichzelf reproduceert.

There is a paradoxical social logic of singularization taking place embracing cultural capitalism, media technologies, life-styles and politics.

Singularity leidt tot Polarisatie

It turns out that as soon as singularizations are the focus of wide-ranging social patterns they tend to asymmetries and polarizations which are characteristic of the late-modern present”.

Produceert de Kunst Uniekheid?

Het Einde van de Kunst van het copieren was het doel van Rene Magitte.

Singularity:

De analyse van Rechwitz gaat over de uniekheid als fenomeen, die bijvoorbeeld in de kunst ontstond als reactie op de fotografie waarbij het copieren met eigen inbreng veel simpeler werd maar ook op de idiotie van de Markt waarbij een zogenaamd uniek kunstwerk (Duchamps experimenteerde met een wcpot) eindeloos in waarde stijgt omdat er wel weer iemand rijker wordt dan de rijkste en het zich kan veroorloven om een hogere prijs te betalen.

Hier zien we nog twee aspecten (spellen) terugkomen n.l.

Technologie die uniek zijn mogelijk maakt en een

Markt die uniekheid waardeert.

de 6 spellen van Paths of Change die bestaan uit 2-combinaties van complementaire wereldbeelden die passen op de Archetypen van Jung, waarbij ieder spel gekoppeld kan worden aan een ander spel via gedeelde wereldbeelden. Hierdoor ontstaan heel veel paden van verandering die uiteindelijk gesloten moeten zijn op een gedeeld wereldbeeld.
Brand Archetypes: Carl Jung Didn't Invent Them. So Who Did? This graphic depicts Carl Jung's theory of the unconscious mind.
De vier archetypen van Jung.

De vier spellen van PoC komen weer terug maar gestuurd door het wereldbeeld dat Will McWhinney terecht Mythic en Carl Jung Jung het Zelf noemde , de bron van de creativiteit, die eigenlijk het oude vernietigd.

We zitten in het vervolg van de opkomst van de bourgeois na de franse revolutie. Hier speelt het calvinisme nog steeds een belangrijke rol. Daar tegen werkt de Romantiek die we het best terug kunnen vinden in de theorie van Maslow waarbij de top ze;self-realisatie is.

Hartmut Rosa: Net als het universum expandeert onze leefwereld ook. Dat komt omdat de noodzaak om te groeien steeds maar weer input vraagt in productie processen die iets nieuws produceren.

Mensen hebben het daarom altijd druk en gebruiken hulpmiddelen om de druk te verminderen die juist weer druk genereren zoals to-do-lijsten.

Het zichzelf bemeten om gezond te leven roept competitie op waardoor men steeds een hogere score wil halen. De horizon verschuift omdat hij met ons mee beweegt.

Om iets te waarderen moeten we het eerst interneren (ons eigen maken, resonantie) en dat kost zoveel tijd dat we wel van alles doen en kopen maar er eigenlijk steeds op de grens van het hebbben blijven hangen.

Kondratiev 5+1×50 jaar:

Ik heb een oud plaatje wat aangepast waaruit nu duidelijk blijkt dat de val van de Berlijnse muur een “herhaling is van de Franse Revolutie, in 1789, die een “mal” opleverde voor vele volgende “revoluties.

5×50 en 5x50x50 zijn allemaal frequenties van golven die allemaal een uniek thema hebben wat min of meer een samenvatting is van de 5 “sub-thema’s). In oude tijden werden die thema’s opgehangen aan “goden” zoals Apollo en Dionysus (Vergelijkbaar met Pan)..

Greek God Apollo
Dionysus, de god van het genieten tot aan de extase door middel van de zintuigen en eventueel hulp van allerlei stoffen (drugs, alcohol,..).

De Romantiek: de perfecte reactie op de Verlichting.

Terwijl de stoommachines de rust opeten en er overal spoorlijnen worden aangemeld om weer twee evenwijdige lijnen te trekken die elkaar snijden in de horizon komen de dichters in opstand en en geven het kind en de natuur een belangrijke plek in de beleving van de bourgeois die de echte Amor weer willen leren kennen.

Ondertussen knutselt Ford al aan zijn T-ford en bedenkt met Taylor nog slimmere manieren om de handelingen van de arbeiders efficiënt in te zetten.

Onder de middenklasse ontstaat de arbeidersklasse die Karl Marx een bewijs levert voor zijn theorie dat de toekomst voorspelbaar is.

1989 De Val van de Muur als Referentiepunt:

De Chinese sheng cyclus in PoC-formaat kan worden gemaakt door de punten van het vierkant van PoC met een lijn te verbinden en het Kruispunt in het midden wit te maken waardoor er een Pentagram ontstaat.
De cyclus van hondratief in de vorm van de Sheng cyclus.

Friedrich Nietsche

Friedrich Nietsche durfde het aan om de fundamenten van de Europese beschaving die vooral uit het christendom kwamen ter discussie te stellen en zocht te vroeg naar nieuwe fundamenten die hij vond in het oplossen van de spanning tussen de Ratio van de Verlichting en de Zintuigen van de Romantiek en de behoefte van het Zelf naar Uniekheid in tegenstelling van de Krachten die uit het Onderbewustzijn van de Massa opborrelen.

Dat laatste zag hij gebeuren bij opvoeringen van de muziek van zijn vriend Wagner met wie hij de interesse voor de tragedie deelde.

Nietsche zijn vader is predikant die In zijn studietijd (hij studeert theologie) overlijdt aan een hersenziekte waar hij ook aan denkt te leiden.

Schopenhauer zet hen op het pad van het Lijden en Wagner op her pad van de Griekse tragedie en Entrainment van een collectief door imponerende muziek.

Nietsche onderzoekt de Wil en de behoefte van de mens om Boven zichzelf uit te stijgen.

Hij probeert de Meester-Slaaf-relatie en Zelf-en-Ego en (Apollo (Ratio) -Dionysis (Passie)) te verenigen waarna hij in 1889 kranzinig wordt opgenomen en bij zijn zuster thuis die zijn werk in handen geeft van de Nazi’s die de Ubermensch adoreren.

de Stoom-machine is een model van de Mens

Het tijdperk van de Franse Revolutie wordt de Verlichting genoemd omdat de “ratio” de overhand kreeg.

Die moest de macht overnemen van de Fantasie en de niet te temmen Emoties die de seksuele behoefte opriepen.

Het was het einde van de Feudale staat waarin een nieuwe middenklasse (de “bourgeois”de macht overnamen en het werk gingen besturen met machines aangedreven door een Stoommachine, die door de psycholoog Sigmund Freud als model van de mens werd gebruikt.

De stoomachine gaf ook aanzet tot de thermodynamica die via de statistische mechanica de Quantum mechanica opriep.

De stoom gedreven fabriek gaf ook het model voor de computer. die het denken mechaniseert iets waar Kant een aanzet toe gaf.

Steaming Days

Technologie streeft naar een Collectief Brein:

e volgende stap in de technologie is “Global Brain”.

Dit gaat veel verder dan Ai wat een toepassing is van de statistiek die nog steeds alleen maar kan werken als er een voorbeeld wordt gegeven.

Een Global brain gaat verder dan een octopus.

Het is een Artificial Organisme wat meer overzicht heeft dan alle mensen bij elkaar,

Wat is Post-modernisme?

Scenario Archetypes

De relatie tussen Jungs archetypes en Toekomst scenario’s.

Hamermas: Van Verticaal naar Horizontaal naar Infrastructuur.

De lijnen van Boven naar Bebeden worden meer horizontaal waarbij in eerste instantie de kritische massa zich kon ontwikkelen en invloed kon krijgen totdat de media compact werden en zich transformeerden in commerciële beinvloedings-systemen.

Samenvatting

Overslaan samenvatting druk hier.

0 Wat is cultuur?

In november 1989 viel de Berlijnse muur.

Deze gebeurtenis wordt door Sociologen gezien als het begin van het Post Moderne tijdperk.

In 1789 vindt de Franse revolutie plaats 200 jaar voor de val van muur.

In het midden 1889 wordt Friedrich Nietsche enorm beinvloedt door Wagner krankzinnig en zorgt zijn zuster er voor dat zijn werk in handen valt van Adolf Hitler die zijn concept van de Übermensch overneemt.

Wat is Post-modernisme? Is het mogelijk om een cultuur te “maken”?

Het lijkt er op dat de massa-media die zijn gegroeid in de tijd van de tijd van de zelf-expressie van de “sixties” door het Internet op het nivo van infrastructuur zijn gekomen die is aangewend door een aantal “slimme” ondernemers, die eerst alleen reclame verkochten, om de massa te beïnvloeden wat nu ook fors gebeurt.

De massa wordt weer “ingepakt”.

Velen vermoeden een samenzwering van het groot kapitaal maar het is vermoedelijk andersom.

De tijdgeest doet haar werk en de Waterman al voorzien door Nietsche is gekomen.

Will Love Steer the Stars?

De Precessie-cyclus duurt 25.000 jaar:

1 Je kunt een een lange termijn cyclus heel goed gebruiken om de toekomst te voorspellen door achteruit in de tijd te gaan.

De langst bekende cyclus de precessie-cyclus is heel oud en al heel lang bekend wat er op duidt dat mensen al heel lang naar de sterren kijken en verbanden zoeken.

De sterrenkijkers werden in Perzie Magi genoemd.

Tijd-bewaarders

De magi waren ook de Bewaarders van de Tijd.

Ze moesten aangeven wanneer een bepaalde periode (bijv. de lente) ging beginnen om de noodzakelijk acties (bijv. zaaien) te ondernemen.

Kalenders

De magi waren ook vernatwoordelijk voor de kalender.

De kalender gaf erg veel afstemmingsproblemen omdat bijv. de zon-en-maan-cyclus niet synchroon lopen waardoor men op zoek moest gaan naar een GGD (Grootste gemenen deler) die in erste instantie werd gevonden in de 60.

Hierdoor werden 5 dagen per jaar gemist die aan het eind van het jaar werden toegevoegd.

Persia's great magian on a relief from Persepolis
Persia’s great magian on a relief from Persepolis

De magi vonden erg veel verbanden die overal werden aangebracht totdat in de bijbel aan toe.

Er zitten ook verbanden in de verbanden.

De precessie (25.000 jaar) gaat weer helemaal opnieuw beginnen met de Waterman , een situatie waar men al lang naar heeft uitgekeken en voor heeft gewaarschuwd.

Waterman een nieuw Begin met een enorme Omkering:

De Waterman duidt op een complete omkering die aan het einde van de tweede post duidelijk was.

Het nieuwe spel is het spel dat spellen maakt getrokken door de Fool, de eerste kaart in de Tarot,

De Kondratief Cyclus is een Economische cyclus:

2 De bekendste golf is de kondratief. Die duurt maar 50 jaar. Er passen er 500 in een Precessie en 500/12= 42 in een Zodiac-teken. De Kondratief past perfect op de spellen (“games”) van Paths of Change.

de Waterman is het spel van de Cultuur wat het spel van Technologie gaat vervangen. Dat is vastgelopen in de digitalisering.

De ode kaart van de Tarot, de niksnut.
Niks is het eigenlijk nul of nog beter niks in de zin van de lege verzameling (Niets)
De niksnut heeft de verbeelding van een kind die nog niet is beïnvloedt door het denken van de ouderen.
Die kunnen niet meer spelen laat staan nieuwe spelen bedenken en uitproberen.
De eerste stap van de tijd van de Waterman wordt de Golden Age genoemd.

Deze blog bevat een PDF die een volledige handleiding bevat om de toekomst te voorspellen uit 2008.

3 Je kunt vooruit kijken omdat de geschiedenis zich herhaalt.Hierdoor staat de toekomst in het verleden geschreven.

Mikhail Bahktin heeft een Culturele Cyclus gevonden:

4. Opbouwen complementaire Kondratief om sociaal-culturele ontwikkelingen te voorspellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van herwerk van Mikhail Bahktin.

Einde Samenvatting

1 Toekomst Voorspellen m.b.v. een Cyclus:

Een strategie is een uitvoerbare lange termjn visie die weer is gebaseerd op een algemeen beeld van de toekomst die ik altijd baseer op een cyclus.

De langst bekende cyclus is de precessie cyclus (25.920 jaar cyclus-tijd) die een overgang van dualisme naar holisme laat zien.

Het is het dualisme van de Vissen (Ichthus) die de realiteit hebben verdeeld in twee elkaar bestrijdende krachten, het Goede en het Kwade. Het symbool van de Vissen is een haak.

Het thema van de precessie en de Zodiac is de Held die de Draak verslaat. Dat thema wordt eindeloos herhaalt.

We zijn nu weer aangeland in het begin, het tijdperk van de Waterman, die het levenswater in de Melkweg stort uit zijn vat waardoor de vissen wegdrijven.

Water staat voor Emotie en Intuitie, de twee wereldbeelden die samen het Spel zijn dat Spellen maakt.

This image has an empty alt attribute; its file name is Sidney_Hall_-_Urania%27s_Mirror_-_Aquarius%2C_Piscis_Australis_%26_Ballon_Aerostatique.jpg
Een Vat is het symbool van een Chakra ook wel Trompet of Zegel genoemd . Vandaar dat deze tijd wordt aangekondigd door de Zevende (3+1+3)Trompet of Zegel. UIt het vat stroomt de levensenergie (Chi, Prana).

Waterman is het Spel van de Cultuur en Beschaving

De spellen van PoC corresponderen met de 12 “tekens” van de Zodiac die in 25.920 jaar /12= 2160 jaar ronddraaien.

De precessie draait rondom de poolster die per cyclus verandert. De huidige poolster, Polaris verbonden aan Moeder Maria (“Stella Maris”). De volgende ster is Vega en de vorige was Draco (Draak).

in Egypte werd de geheime naam van de Pharao (de Osiris naam) gekoppeld aan de poolster toen Draco (de Valk).
precession of the equinoxes
De vorige poolster was Thuban  ثعبان stond in Draco (de Draak)

2 Kondratieff is de Cyclus van de Technologie

Een meer bekende cyclus is die van Kondratieff die 50 jaar duurt wat neerkomt op 43 rondjes voor een complete precessie-cyclus.

43 is het nummer van de Sri Yantra, een geometrie die is opgebouwd uit de oude Basis-structuren volgens de formule X(n+2) = 3*X(n+1) + X(n, een variant op de Golden Mean (de Bronze Mean) die de getallen 1,4,13 en 43 genereerd.

De 43e stap is net begonnen.

Waterman past op het Spel van de Cultuur waardoor het vermoedelijk een tijdperk van de Kunstenaars is.

Die zijn hard nodig om de vastgelopen digitale technologie weer op het pad te zetten.

Als we dat niet doen verdwijnt de mensheid in zijn eigen gemaakte Virtuele wereld.

Harmonie der Spheren:

De precessie-cyclus was lang geleden al bekend in Babylonie waar de Magi , (de wijzen uit het Oosten) de wetenschappers waren.

Korte cycli worden gedragen door langere cycli.

Het verband is “harmonisch” wat betekent dat de cycli vergelijkbaar zijn met muziek (“harmonie-der-spheren”) en fungeren als boventonen.

De golf kan worden ingedeeld in 5 stadia waarvan de 5e (wit) staat voor het kruispunt van de vier.hoeken van het vierkant dat kan worden getypeerd met de vier wereldbeelden van PoC die kunnen worden beschreven door twee variabelen Communion en Agency uit de Interpersonal Theory die ook wel Yin en Yang en Vrouwelijk en Mannelijk worden genoemd. .

De cyclus van PoC geprojecteerd op de Chinese Sheng-cyclus.
Poc geprojecteerd op de Sheng Cyclus. De 5 komt uit het kruispunt van het vierkant van de 4.
Harmonische theorie.

De verhouding tussen alle cycli is bekend en kan worden aangewend om een “stap omhoog” of een andere kant op te gaan(vooruit, achteruit, omhoog en omlaag).

De stadia van de cycli kunen worden verdeeld middels PoC of een oudere indeling gebaseerd op de vier of vijf) elementen.

the Triple Godess:

De maan werd verbonden met het vrouwelijke en de zon met het mannelijke.

De godin van de drievoudige zichtbare maancyclus (29,530 588  ) is de Godin van de 3-eenheid.

In de periode van jagers en zoekers en was de sjamaan, (iemand met paranomale gaven) het complement van de “bestuurder”.

De ervaring van de sjamanen werd opgehangen aan de maan en de triple godess.

Babylon Ishtar (Venus).
India, Lalita, She who plays.

From the fivefold Shakti comes creation and from the fourfold Fire dissolution. The sexual union of five Shaktis and four Fires causes the chakra to evolve” (Yogini Hridaya (Heart of the Yogini Tantra)

Sacred Numbers

Op basis van de geometrie van de n-hoeken in j dimensies kunnen allerlei harmonische patronen worden ontwikkeld zoals de gulden snede die nu ook worden gebruikt op de beurs voor het voorspellen van tijdreeksen.

Cyclisch Denken:

Een artikel uit 2008 waarin ik uitleg hoe je de toekomst kunt voorspellen m.b.v cyclische patronen.

Een projectie van PoC op de kondratief-cyclus van 1789 (Franse revolutie) tot 2040 gedragen door een cyclus van 5×50=250 jaar die is ontwikkeld door Bahktin. m.b.v zijn analyse van de patronen in de westerse cultuur.Komen we nu weer in een Mythische Fase waarin er een nieuwe Folklore gaat ontstaan als mengelmoes (Heteroglossia) van alle oude culturen.

Heteroglossia:

Mikhail Bahktin was een intellectueel die door Stalin met veel van zijn collega’s (ook Kondratieff) werd opgesloten in een gevangenkamp waar hij op stukjes papier waar hij ook cigraretten van rolde een filosofisch meesterwerk optekende wat langzaan wordt geconstrueerd door zijn fans.

Baktin noemt onze periode de heteroglossia wat duidt op vele culturele uitingen die zich vermengen en weer een nieuwe cultuur beginnen met het fuseren van de mythen van de aarde.

De chronotope van Bahktin.
De Renaissance (1450) is het tijdperk van het onderzoeken en de terugkeer van het denken van Thot, wat is opgepakt in nieuwe oude ordes als de Rozenkruisers.
Een driehoek gemaakt uit driehoeken bevat een groot aantal overlappende punten.

Een Wedstrijd is een voorbeeld van Dualisme

recente Versie van het Sport-model waarin de deugden van Plato zijn opgenomen.

In mijn blog over de toekomst van sport wordt het snel duidelijk dat mensen niet meer tegen elkaar spelen maar in een virtuele wereld met zichzelf spelen.

De techniek-filosoof Albert Borgmann zag dit al net als de filosoof Heidegger aankomen met zijn boek over het device-paradigma.

3 Vooruit Kijken is Achteruit Kijken omdat de Geschiedenis zich Herhaalt.

De Alchemie komt uit Egypte en is een theorie die probeert om te verklaren hoe de mens de werkelijkheid schept met de verbeelding. De bedenker van de quantum mechanica Wolfgang Pauli kreeg dromen die Carl Jung voor hem probeerde te verklaren. Ze gingen over een bekende engelse alchemist Robert Flud die die behoeder was van William Shakespear.

Robert Fludd, The Temple of Music

4 Sociaal Culturele Cyclus:

De Kondratief voorspelt technologie wat een tegenhanger is van de sociaal-culturele ontwikkeling.

Die kunnen we baseren op de analyse van Mikhael Bahktin.