Van Global Warming naar Klimaat Verandering

Inleiding

Deze blog is een vervolg op twee vorige blogs over het toekomstige en het huidige klimaat.

Inmiddels ben ik helaas tot de conclusie gekomen dat het IPCC ons verkeerd heeft voorgelicht door een de nadruk te leggen op het stoppen van het produceren van CO2.

Van Global Warming naar Climate Chhange

De verandering van het klimaat kan niet worden tegengehouden.

Wat we wel moeten tegenhouden is de vernietiging van het milieu van de aarde.

Fundamenteel Veranderen

Daarom zullen we zelf fundamenteel moeten veranderen.

We moeten het vernielen vervangen door het vernieuwen en desnoods ook vernietigen van de Oude structuren die allemaal stammen uit de 19de eeuw.

Indeling

In deze blog herhaal ik deels wat ik heb gevonden en wat ik vind waarna ik een nieuw perspectief schets.

Deel 1: Climategate

direct naar deel 1 druk hier.

Na het bewijs dat het IPCC gerommeld heeft met data om het CO2-verhaal te “bewijzen” komt de aap uit de mouw namelijk.

Er is wel degelijk sprake van een veranderend klimaat.

Deze verandering is grotendeels te verklaren uit autonome periodieke invloeden.

Deze kunnen niet worden beinvloed door minder CO2 uit te stoten ook al is er niets tegen het vermindering van de vervuiling door het verbranden van fossiele brandstoffen.

Deel 2: Toekomstig Klimaat

direct naar deel 2 druk hier

We hebben we nu al te maken hebben met turbulent onvoorspelbaar en soms gevaarlijk weer gecombineerd met afkoeling van onze regio en langzaam opkomende stijging van de zeespiegel.

We zullen dus ons land klaar moeten maken voor een ander extreem klimaat.

Deel 3: Golden Age

direct naar deel 3 druk hier

Los daarvan kunnen we gelijk alle oude Rommel uit de 19de eeeuw opruimen en gebruik gaan maken van de innovaties die nu door de ouderwetse bedrijven worden tegen gehouden.

Het wordt ook tijd voor een andere Doelgerichte politiek

Deel 1: Wat is de Kritiek op het IPCC ?

Sjoemelen met Data

Stephen McIntyre was de eerste die de data en de verklaring die data van het IPCC ter discussie stelde en liet zien dat er met de data was gesjoemeld.

Het resulteerde in de beruchte “hockeystick” die hard nodig was om “het bewijs” te vinden.

Climate Gate

Na het publiceren van deze fraude wat resulteerde in “Climate Gate” is er duidelijk wat aan gedaan met als gevolg dat het nu lijkt

Long Term Warming

dat de “lopende” trend al veel langer gaande is en het gevolg is van een “natuurlijk” proces waar we helaas vermoedelijk niets aan kunnen doen.

Geen Opwarming maar Afkoeling

De AMO Atlantic Multidecadal Oscillation is een golfstroom die om de 70 jaar kouder wordt waardoor ook de temperatuur afneemt. We zitten in een afkoelende periode.

Heel veel klimaat-veranderingen zijn periodiek.

Van AMOC naar AMO

Let op” de AMO en heel iets anders dan de AMOC waar het IPCC ons bang mee maakt.

Marcel Crok van Clintel was de eerste die publiceerde over McIntyre. Hij legt uit dat aan het einde zitten van een Kleine Ijstijd waardoor er wel degelijk iets aan de hand kan zijn met het klimaat.

Deel 2: Hoe werkt het Klimaat?

Wat gebeurt er met het Klimaat??

In mijn vorige blog heb ik uitgezocht wat de komende Klimaatverandering zou kunnen inhouden.

Het Point of no Return is gepasseerd:

We zijn vermoedelijk de Tipping-points al gepasseerd wat betekent dat het klimaat gaat veranderen en dat we daar niets meer aan kunnen doen.

Het Klimaat is een Business-Case en een Politiek Issue Geworden:

Helaas is Global Warming, bewustverandert in Climate Change, naast een Politiek gedreven onderwerp ook een Commercieeel onderwerp geworden waardoor de Urgentie volledig is verdreven.

Lost De Energie-transitie Alles op?

De meeste mensen denken dat de Energie-transitie. de oplossing gaat bieden waardoor ze kunnen volstaan met het investeren in Zonnepanelen en Windmolens.

Lost de Overheid Alles op?

De rest moet de overheid maar doen.

Dit terwijl de overheid net als alle andere instituties op omvallen staat.

Wat te doen?

In deze blog laat ik zien dat de doorgedrukte Energietransitie niets oplost en wat we wel kunnen doen.

Geen Opwarming maar Afkoeling

Ik heb een video geselecteerd van de vele toelichtende video in mijn vorige blog om een indruk te krijgen we over praten en dat is het stoppen van de Atlantic Meridional Overturning Circulation AMOC).

Het is een wereldwijd onderwater koelings systeem wat gaat stoppen waardoor we het koud gaan krijgen wat wordt veroorzaakt door het afkoelen van de zee rondom Groenland door het smeltwater van de Ijsbergen.

Extreem Instabiel Weer

Veel belangrijker is dat het opwarmen van vooral de Noordpool de Straalstroom in de war brengt.

De Straalstroom is snelstromende wind waarmee niet al te lang geleden vliegtuigen tussen Amsterdam en New York mee konden liften.

Die stroom is nu instabiel geworden waardoor er bijvoorbeeld plotseling extreem koud weer heel zuidelijk terecht komt met de nu bekende enorme hagelstenen bij het Gardameer veroorzaken. Omgekeerd extreem warm komt soms weer heel erg Noordelijk terecht.

Het weerbeeld verandert snel waardoor voorspellen ingewikkeld wordt.

Global Volatility

Het klimaat lijkt op het weer waardoor we niet meer kunnen spreken van Global Warming maar van Global Volatility.

Instabiel Electriciteitssysteem

De global warming paniek heeft zich volledig geconcentreerd op het verminderen van de CO2-productie door de consument te laten overschakelen op zonne-energie die vermoedelijk achter de wolken verdwijnt en het plaatsen van enorme windmolens die binnenkort de wind niet meer aan kunnen.

Het gevolg van al die met het weer gesynchroniseerde productiesystemen dat het totale electriciteitssysteem volledig uit balans is geraakt wat enorm veel verlies van energie oplevert.

Andere plannen zoals het verplaatsen van Warmte in een pijplijn hebben ook het zelfde tegengestelde effect.Temeer omdat er weer opwarmimgssystemen moeten worden gekoppeld om de afkoelende warmte weer op te warmen.

Grootschalig -> Kleinschalig->Autarkie:

De thermodynamica toont dat grootschalige energieopwekking veel verlies oplevert in de vorm van Warmte wat kan worden vermeden door de productie-eenheden klein te houden (“adiabatisch“).

Ouderwetse 19de-Eeuwse Infratructuur

In plaats van het innoveren van onze 19de eeuwse electriciteits-infratructuur gaan we die weer uitbreiden wat enorm veel geld en kennis vraagt en niets oplevert.

Onze infrastructuur maakt nog steeds gebruik van stoommachines, bijvoorbeeld in de vorm van een kerncentrale, die naast het electriciteitsnet-transport erg veel energieverlies opleveren die in de vorm van warmte en vervuiling in de atmosfeer terecht komt,

Tegenhouden Innovatie

Door vast te houden aan 19de Eeuwse theorie worden 21ste-Eeuwse innovaties tegengehouden.

Beschermen Vervuilende Industrie

Om de vervuilende industrie te beschermen zijn er Afkoopsommen bedongen waardoor men zogenaamde emissierechten kan kopen. Hierdoor kan men rustig doorgaan met vervuilen.

Nep Co2 Reductie

Het effect is een enorme industrie die nep-co2-reductie verkoopt.

Deel 3: Golden Age

Volgens Carla Perez gaat het niet alleen over de Klimaat-verandering maar staan we op het punt om alles wat verouderd is en zich eindeloos in stand heeft proberen te houden van ons af te werpen.

Er liggen heel erg veel innovaties en verklaringen klaar die bu allemaal worden tegengehouden door de oude instituties inclusief en vooral door de Wetenschap, die is verworden tot een bastion van waarheidssprekers net als de hogepriesters van vroeger..

Technologie

Het plaatje hieronder is een samenvatting van meer dan 9 iteraties van de Kondratief-cyclus die ongeveer 50 jaar duurt. Onze eigen cyclus is rond 200 begonnen en bereikt zijn kantelpunt rond 2025.

Kunstmatig Bewustzijn

Het is de periode van Global Brain wat past op de verdere uitbreiding van de AI-architectuur met een “bewust” wezen wat alle data van de planeet kan bevatten.

Hoger Bewustzijn

Daarnaast is er ook sprake van een verandering van Bewustzijn van de mens zelf vaak aangeduid met de Age of Aquarius (Waterman).

Keuze Vernietiging vs Vernieuwing

De Europese geschiedenis is hier geprojecteerd op een spiraal die tegen de klok draait wat in alle culturen wordt gezien als het pad van destructie.de.

We kunnen nu besluiten om samen met Elon Musk de aarde op tijd te verlaten naar Mars en daar een nieuwe atmosfeer op te bouwen of om de cyclus om te draaien en met de Klok mee te gaan.