Van alle kanten: De Sleutel voor een Moderne Politiek

In een vorige blog liet ik zien dat de Nederlandse politiek is vastgelopen omdat ze zich uitsluitend druk maakt over de economie terwijl het nu vooral gaat over onze cultuur.

In deze blog leg ik met behulp van de archetypen van Jung uit welke andere lijnen er allemaal kruisen.

Hierdoor wordt het duidelijk dat er veel oude stromingen zoals het Liberalisme en het Socialisme en de vooral de behoudende Christenpolitiek niet meer van deze tijd zijn en er is dus wat anders zal gaan komen wat vermoedelijke wortels heeft in de Romantiek.

In deze blog wordt aan het einde ook getoond dat er ookkruisverbindingen zijn die nog nooit zijn geëxploreerd en dus nog geen naam hebben behalve dat Nassim Taleb ze Antifragility noemde,

Kruispunt in de Politiek

De Nederlandse politiek is volgens onze politici op een kruispunt aangeland en dat kruispunt is per definitie een Snijpunt van meerdere lijnen.

Geometry Symmetry E8 4 21 polytope Point, a5 size, angle, triangle, symmetry png

Als je bovenstaand plaatje,een Zeshoek, E8 genoemd in de Wis-en Natuurkunde , goed bekijkt zie je dat ieder punt, behalve de hoekpunten, verbonden is met 6 andere punten.

E8 is het toppunt van symmetrie en verklaart de z.g. Supersymmetrie in de Natuurkunde.

Fractal: Zelfreferentie:

De punten zijn allemaal Kijken op een Centrum wat weer een rand is van een kleinere zeshoek.

Zo is ieder mens een knooppunt van een groter knooppunt maar ook (“het Hart”) een samenknoping van interne netwerken van cellen dat aan het kleinste van het kleinste aan toe.

Wereldbeeld Archetype

Carl Jung noemt de vier hoekpunten een Archetype terwijl Will McWhinney ze een Wereldbeeld noemt.

Er zijn er vier, die eigenlijk allemaal een combinatie zijn van twee complementaire kijken die samen een punt vormen wat vaak de leegte wordt genoemd.

This image has an empty alt attribute; its file name is gamespocengels.001.jpeg

Persoonlijkeid Spellen

Will NcWhinney noemt de 2-combinaties (Lijnstukken)van de Wereldbeelden Games (Spellen) terwijl Mevr Briggs, die Carl Jung volgt, ze een Persoonlijkheidstype noemt.

Schaal

Het ligt allemaal aan de schaal waarop je kijkt:

The MBTI Myers-Briggs Personality Type Indicator use in Psychology. MBTI is self-report inventory designed to identify a person's personality type, strengths, and preferences. Personality types theory

Paths of Change (PoC), Verbinden van Unieke Talenten

Will noemde zijn ontdekking Paths of Change omdat hij samen met zijn collega’s aan de University of Los Angeles (UCLA) ontdekte dat iedere succesvolle verandering een gesloten pad is (Een Cyclus) dat alle soorten mensen hun Unieke bijdrage laat leveren op het juiste moment,

Die paden hebben vele vormen waarbij de Moebius Ring de mooiste is omdat het geen tweeheid kent.

Diepste Wezen

Het mooie van de Archetypen van Jung die de onderlaag van Paths of Change vormen is dat ze onafhankelijk zijn van iedere theorie en dus kunnen worden aangewend om iedere theorie te kunnen plaatsen in de Cirkel van het Leven.

Panarchie

Een practig voorbeeld is Panarchie, een indrukwekkende prestatie van een grote groep onderzoekers van de ecologie, waarbij het wellicht duidelijk is dat ons land ook een ecologie is waarin miljoenen verschillende organismen moeten samenwerken omdat ze niet anders kunnen.

Hierbij heeft samenwerken volgens Alan Fiske weer vier uitingen die weer passen op PoC.

Behoudzucht

Kort samengevat gaat een land ten onder aan behoudzucht, de behoefte om alles te willen Regelen iets wat vreemd genoeg de Partij van de Vrijheid is overkomen.

De Spellen

1 Economie Plan vs Aanbod

Het belangrijkste Westerse spel is het Analytische spel wat past op de Economie en op het Kapitalisme.

Hier heeft de VVD gewonnen maar heeft het liberalisme opgegeven.

Dat is geland bij D66.

In onze Kapitalistische samenleving mag de markt haar eigen gang gaan.

PVDA: Parlement

Iets wat de Socialisten van de PVDA bestrijden maar in de strijd om de macht hebben opgegeven.

SP: Actie

Hier hebben ze de SP als concurrent gekregen die ook hebben toegegeven om hun invloed via het parlement te verkrijgen een enorme denkfout want de democratie toont zich in de praktijk van de straat.

2 Cultuur Zelf vs Maatschappij

Aan de andere kant (onderaan) staat het Oosterse spel wat wij Cultuur noemen.

Het verbindt het Zelf met de Samenleving.

Idealen

In de Nederlandse politiek gaat het daar niet over behalve dat er een staatssecretaris overgaat (Mevr Uslu) die hoewel ze uit een totaal andere cultuur komt zich inzet voor de rijke witte boverlaag (D66-kiezers) van de Samenleving en niet ziet dat er een grote behoefte is aan de idealen van de Romantiek.

Ambities

Dat komt omdat spelers in de economie geen idealen hebben die hebben Ambities.

Het grote gevaar van het niet onderkennen dat een volk een cultuur heeft is dat er dan erg veel agressie los komt en worden de bestrijders van Zwarte Piet de stad Volendam uitgeslagen.

Nationalisme

Het cultuurdebat voedt niet alleen de PVV maar ook de BBB die opkomt voor het Platteland en het Forum van Thierry Baudet en het baant de weg voor het Nationalisme en het zoeken naar de schuldige nu een Asielzoeker.

3 Architect (Plan vs Visie) vs Ondernemer (Markt Behoefte vsAanbod)

De volgende tegenstelling of beter aanvulling (Complementariteit) gaat over de rol van de Architect vs de rol van de Ondernemer.

Maken

Het gaat over het afstemmen van Vraag en Aanbod met Visie en Regels hierdoor raken ze allebei het eerste spel van de Economie waar wordt gemaakt.

4 Kruispaden

Dit plaatje laat een “boijzonder Path of Change zien omdat er richtingen worden gekozen die vrijwel nooit worden gekozen.

Dat komt omdat ons Westerse spel Rechtsom (met de klok) draait.

In dit spel stuurt de overheid de Kunst en Cultuur aan als moter van verandering en stemt het volk over de waarde van de producten van de ondernemers.

Dit model is een gevolg van het boek Anti-fragility van Nassim Taleb

Politiek vs Proberen

Politiek is de afweging tussen wij, de Maatschappij en Het het allesomvattende Plan.

Vreemd genoeg heeft mevr Myers de kruisverbanden nooit gewaardeerd terwijl alle combinaties voorkomen en er zelfs combinaties van de combinaties zijn en hoger.

Proberenof Uitvinden is de spanning tussen Visie, het Idee en de Praktijk van het Doen.

Beiden hebben ze net als alle andere combinaties een heen en weer en dus ook een rechts- en linksdraaiend, die al heel lang als constructief en destructief worden gezien terwijl ze wederom elkaar aanvullen in het vinden van de Nul of het Niks.

Uitvinden vs Inspireren

Uitvinden staat tegen over Inspireren

Vrije Mening vs Indoctrinatie

en je Mening geven tegenover Manipuleren, een kunst die door het goed analiseren van de kunst van Hitlers communicatiegenie Joseph Goerbels steeds duidelijker is geworden dat hier gebruik wordt gemaakt van Synchronisatie sterk verbonden met Hypnose.

Bijlage

Deze blog vul ik vanaf onder naar boven.

Deze bijlage is bedoeld om toe te lichten.

Vragen zijn hier altijd welkom.

Zes Knooppunten

De drie plaatjes laten steeds hetzelfde zien namelijk een vierkant, waarbij de hoeken zijn verbonden wat zes lijnen oplevert.

Dualiteit

De basis ligt in de Dualiteit die gemaakt kan worden door te ontkennen.

Alles wat onmogelijk is.

Orde is niet-Chaos of andersom en de de verbinding tussen de twee is het punt in het midden wat de Leegte wordt genoemd of in de verzamelingenleer de lege verzameling wat alles is wat onmogelijk is.

E8: Super Symmetrie

E8 is het neest symmetrische systeem wat we in de wis-en natuurkunde kennen en 0 en de 1 waarmee we alles kunnen beschrijven.

Hiermee is de politiek volledig te verklaren waarna het enige wat nog rest is uitleg.

Kaart Politiek Landschap

Om die uitleg te kunnen volgen is deze blog over de Nederlandse Politiek van belang. Die gaat over de vele lijnen die er nu zijn en deze blog gaat over de weg van het verleden naar het heden.

Ik ga ze niet opnieuw maken.

Werkethiek

Deze blog gaat over het Nederlandse Kapitalisme wat Calvinisme heet.

We zullen de ingehamerde veronderstellingen die een werkethiek wordt genoemd eruit moeten gooien want ze belemmeren het vrije creatieve denken.

Uw Persoonlijkheid

Om dat te kunnen doen stel ik voor dat U, lezer een Myers Briggs test doet en uw persoonlijkheid in het bovenste plaatje stopt

Hierbij is Blauw, Ratio een T (Thinking), Rood S (Sensing), Geel Intuiting (N) en Groen (F) Feeling en is uw persoonlijkheid een 1 van de zes lijnen.

Hierdoor kunt U ook uw basisrol vinden en via de Introvert (Naar binnen, linksom) en Extravert (Naar buiten , rechtsom) uw draairichting terwijl de laatste aangeeft of u boven of in de context staat (Observator).

De toekomst

is met hetzelfde model af te leiden uit de Kondratief-cyclus die overal is geaccepteerd als bron van de lange cycli.

Cyclus

Context