Hoe Werkt een Land zonder Werk (Deel 1)

Leeswijzer

1 : Waarom Het Werk Verdwijnt: druk hier

2: Over Roeping en Beroepskeuze druk hier

3: Wat zit er onder de Werkprocessen druk hier

4: Over de Mens en het John Holland Hexagon druk hier

5: Welke soorten Transacties zijn er? druk hier

6: Een Schets van een Nieuwe Werkorde druk hier

7; Conclusie druk hier

Calvinistische Werk-Ethiek

Nederland en de VS worden nog steeds beheerst door de Calvinistische Werk-Ethiek, die we nu Kapitalisme noemen.

Deel 1: Werk verdwijnt door Nieuwe Technologie

Bij het schrijven van mijn laatste blog over de Verkiezingen in november dit jaar merkte ik dat erg veel thema’s “last” hebben van de enorme invloed die de Technologie op het Werk heeft.

Dat heeft de politiek en de overheid nog niet door.

Banen Maken

De Overheid probeert met alle macht om “werk” te scheppen of mensen te verplichten om te gaan werken waardoor er hele Rare Situaties ontstaan.

de Virtuele Overheid is er al

De politici geloven dat alles hetzelfde blijft en zien de Virtuele Overheid niet aankomen.

De Technologie neemt de Mens over:

Nadat de Stoommachine de menskracht overnam gevolgd door de Moter heeft de software de Besturing en later het Denkwerk (AI Expert-systemen) en nu ook de Zintuigen overgenomen.

Mens -> Verbeelding en Emoties

Hierdoor blijven de Verbeelding en de Emoties voor de Mens over.

Games en Sociale Netwerken

Die worden gebonden door Games en Sociale Netwerken, die volledig onder controle zijn van de grote Amerikaanse High Tech-spelers zoals Microsoft, Google, en Faceboek, die hun geld verdienen met Marketing.

Hiertoe hebben ze de volledige Consumptie en Productie-cyclus overgenomen.

Productie-en Consumptie-Cyclus

De Productie en de Consumptie Cyclus wordt totaal anders omdat heel veel mensen geen werk meer hebben en dus minder kunnen kopen.

Basisinkomen levert Geld op

Dat brengt het basisinkomen dichterbij waardoor de rol van Geld als Beloning voor Werk verandert.

Deel 2: Roeping, Baan en Carriere:

Kinderen weten al heel snel wat ze willen worden (Roeping), maar worden door hun ouders een bepaalde kant opgeduwd .

Die geloven in een carrière (“een Racebaan“).

Als ze niet kunnen Winnen blijven ze een baan houden omdat ze de rekening moeten betalen, waarna ze in hun vrije tijd toch Vrijwillig op hun roeping uitkomen.

Hoe geven we de mensheid zijn Roeping weer Terug?

Beroepskeuze

John Holland werkte bij de YMCA, een Christelijke organisatie uit 1844, die Jongeren aan het werk helpt.

Holland ontwikkelde een beroepskeuze test, de Holland Hexagon, ,die ook als persoonlijkheidstest kan fungeren.

Sport is een Simulatie van het Leven

Recent hebben we de Beroepskeuzetest uitgebreid met een Sporttest en een Levenskeuzetest.

We maken gebruik van het zelfde model met andere namen.

Tijdens het ontwerpen van de testen ontdekte ik Plato.

De Vier Deugden van Plato

De Rechtvaardige Ratio bewaart de Balans tussen de twee krachten van het Moedige Lichaam dat probeert om het Kwade te overwinnen en Matigt de Emoties zodat de Ziel op den duur Wijs wordt en zijn Inzicht kan overdragen aan de Nieuwe generatie..

De Holland Hexagon past perfect op Paths-of-Change.

Trends in de Arbeidsmarkt

In de VS wordt de HH al sinds het ontstaan door de overheid gebruikt om trends te onderzoeken.

Uit deze analyse blijkt dat de verschillende beroepen niet verdwijnen maar wel ander werk gaan doen.

Daarnaast neemt de behoefte aan Creatieve (Verbeelding) en Sociale (Emotie) mensen toe. Wat past op de analyse in het begin.

Bullshit Jobs

Er is overduidelijk al een hele lange tijd sprake van het scheppen van wat David Greaber Bullshit Jobs noemt.

Het zijn banen zonder een toegevoegde waarde voor de persoon zelf (“Zelf-Ontplooing“) en de maatschappij.

Deel 3: Werk-Infratructuur

Opmerkelijk is dat de beroepen-typering blijft bestaan maar de infrastructuur, de hulpmiddelen om te werken, verandert.

Die krijgt steeds meer “Onzichtbare” lagen.

Albert Borgmann, The Device Paradigm.

Albert Borgmann is een Fenomenoloog, een volger van Husserl en Heidegger:

We verbergen de realiteit achter een Scherm. een 2-dim Frame.

Dat frame bevat diepere frames tot we de realiteit weer ervaren (met de emoties en de verbeelding).

Stadia van Zijn

Volgens Heidegger zijn we in de loop der tijd het “zijn” kwijtgeraakt en zijn we gevallen voor het worden omdat we bang zijn voor Geweest zijn (de dood).

We willen de natuur beheersen en worden daardoor steeds meer door de natuur beheerst met als gevolg dat we nu wachten op de grote transformatie, die wellicht uit de AI Global Brain komt, die alles van ons heeft opgenomen en het nu middels mooie praatjes weer terug geeft.

Oerknal

Het causale is diep in ons wezen gestopt waardoor alles een begin moet hebben (de Oerknal”).

We zijn gaan geloven in een maker die zichzelf heeft gemaakt.

Dit terwijl een diepere analyse van de wis-en natuurkunde het “Zijn” weer heeft blootgelegd.

Het Zelfde

Alles is en combineert met zichzelf tot we de hoogste symmetrie (E8) hebben bereikt want hoger kan niet omdat je dan weer hetzelfde terug komt.

Het Hexagon van de E8:

E8 wordt Super Symmetrie geneoemd.

Het beschrijft alle theorieën in de Natuurkunde.

Eigenlijk staat het voor Spiralende Spiralen, die in zichzelf sluiten.

De Ramen in de Kathedraal van Chartres vormen een Spiraal.

L’Histoire se Répète

vanaf het begin tot het einde is Alles hetzelfde maar Ziet er anders uit.

E8 met in het centrum het Hart-Chakra.
De Shri Yantra is een expansie van de Singularity in het Centrum binnen de Muren van de Vierheid..

Paths of Change (PoC)

PoC is ontdekt door Will McWhinney en door zijn leerlingen verder uitgebouwd.

Het beschrijft een Verandering, als een cyclus, die vier wereldbeelden raakt, die elkaars complement zijn.

PoC past op honderden theorieen en kan daardoor als intermediair fungeren.

De oorsprong is de Alchemie, zoals onderzocht door Carl Jung.

Het basismodel van PoC.

Deel 4: John Holland Hexagon (HH)

Productie en Consumptie Cyclus:

De twee cycli draaien Averechts Met– en Tegen de Klok.

Mens in het Centrum

In het Centrum staat de Mens, die we kunnen typeren met het Holland Hexagon wat naast de vier wereldbeelden ook de twee “kruisen” bevat Uitvinden (Inzicht vs ervaring), en Politiek (Kennis/Regels vs Sociaal (waarden)).

Vele Schaal-Niveau’s

De twee cycli kunnen op vele schaalniveau’s worden uitgevoerd.

Die niveau’s lopen van het persoonlijk niveau binnen een wijk of persoonlijk netwerk tot aan het niveau van het Land of de Wereld.

In vrijwel alle gevallen passen de cycli in andere cycli, die weer in andere cycli passen.

Alle cycli sluiten uiteindelijk in zichzelf.

De Productie-en de Consumptie (Marketing-)Cyclus draaien averechts.

Markt

Verkoop (Sell) en Gebruik (Use) verbinden dezelfde Wereldbeelden namelijk Emoties (Waarde) en TransActie (Ervaring).

Zij vormen samen het Spel van de Markt.

Sociaal Netwerk

In het plaatje hierboven staan vier soorten “sociale netwerken“.

Theorie vs Praktijk

Een bedrijf maakt deel uit van de “community of Practice“, die weer past op “Sensory (rood)” worldview, die expandeert en het complement is van de Unity Worldview, die comprimeert.

Economie vs Cultuur

Samen vormen ze het Analytisch spel van de Westerse maatschappij, die weer tegenover het spel van de cultuur staat die op de Oosterse samenleving past.

Infinite Game

Het gaat over het Spel waarmee je Spellen maakt, the Infinite Game.

Deel 5 Welke soorten Transacties zijn er?

Er zijn vier soorten transacties, die passen op de vier relatie-typen van Alan Fiske die weer passen in een productie-consumptie-cyclus en passen op PoC.

Combineren

Ze kunen net als PoC op veel manieren worden gecombineerd.

Een PoC-model van de vier Relatie-typen van Alan Fiske die gekoppeld zijn d.m.v. een Productie-cyclus.

Geld

In de productie- en de consumptie-cyclus speelt Geld alleen een rol in de Market-Pricing-relatie.

5.1 Verkopen, Geld, Prijs, (MP):

Market Pricing past perfect op wat wij Kapitalisme noemen.

Het past ook op het Sensory wereldbeeld, waardoor het Causaal en Expansief is.

Het vertaalt alle processen in Ketens (“Waardeketen“) en heeft wel een Begin (“Final Cause“) maar geen einde )

5.2 Delen/Geven (CS):

Communal Sharing gaat over delen en geven en de gemeenschap, die teruggaat tot de familie en de “stam” (“tribe”).

Een politieke partij is eigenlijk een stam.

Deze relatie past op de Zorg, de Roepimg en Vrijwilligerswerk

Het heeft ook te maken met Waarden en Waarderen wat je weer kunt vertalen naar Motiveren.

Motiveren slaat op emotie en is eigenlijk beweging (emovere) of in Beweging brengen.

Cultureel Capitalisme:

Door de Emoties (Sociaal Netwerk)en de Verbeelding (Games) te binden kan de indruk (Marketing) worden gewekt dat een consument met zijn Aankoop iets goeds doet.

Charity: Liefdadigheid is nu “Big Business”:

Een goed voorbeeld is de Postcode-loterij, wat een hard groeiend commercieel bedrijf is wat nu via het merk (Vrienden Loterij) de culturele sector en ook de media (Omroep Max) in handen heeft.

Via besturen controleren ze allerlei goede doelen stichtingen, zoals de Hart Stichting, die ook weer commerciele bedrijven zijn.

Daarnaast hebben ze ook veel oud-politici aan zich gebonden, die ook nog steeds verdienen middels lobbybedrijven, die weer D66 controleren.

5.3 Ruilen (EM)

EM betekent Equality Matching wat precies aangeeft wat er hier gebeurt.

Bij ruilen probeert men de gelijksoortigheid van de the onderdelen van de ruil in te schatten waarna ze kunnen worden gewisseld.

Deze gelijksoortigheid kan op veel manieren plaatsvinden die betrekking hebben op de drie andere Relatie-typen namelijk Gelijk volgens de Regels (AR), gelijk volgens Waarneming (MP) of gelijk in Status (CS).

Geloof

Uiteindelijk berust ruilen op een geloof dat het “klopt” (het hart).

5.4 Opdracht geven (AR).

Dit correspondeert met de “oudste” vorm van geld de “promesse maar ook met Contract, Plan , Specificatie en Instructie. Die wordt pas betaald (MP) als de opdracht is uitgevoerd.

Straffen en Belonen:

Het gaat hier on het belonen van het juiste (geinstrueerd) gedrag.

Hier toont zich de theorie van Skinner (Straffen en Belonen).

6. Een Nieuwe Werkorde

de Magie van de Onkwetsbaarheid

Een sysyeem verliest zijn onkwetsbaarheid als de Diversiteit verdwijnt en de samenleving uit elkaar valt in Individuenen.

Kunstenaar

toch zijn er ook individuen nodig om de Eenheid van het Geheel terug te vinden.

Die eenheid zit in het Keuispunt van het Centrum van het Centrum bij de Boom des Levens.

Een speciaal Paths of Change-model wat is voortgekomen uit een onderzoek naar het concept Anti-fragility van Nassim Taleb wat zich vertaalt in Onkwetsbaarheid.

Het bijzondere is dat zowel de Productie-als de Consumptiecyclus zijn vervangen door een Kruis door het Centrum van het Bewustzijn(de Singularity).

Fusie

In dit hoofdstuk verbind ik alle vorige hoofdstukken om te laten zien hoe we anders zouden kunnen gaan werken als er geen werk meer is.

Alternatieve Munten

Er zijn al heel veel Alternatieve munten in omloop van zegeltjes en spaarpunten bij de winkel, lokale munten, tot aan de Crypto-munten aan toe.

Het is niet noodzakelijk dat ze digitaal zijn maar het zou wel mooi zijn als ze ergens geruild kunnen worden en hun waarde behouden.

Daarom is er wel een Beurs nodig die het mogelijkk maakt om ze te converteren naar een andere munt.

Lokale Munten-> Circulaire Economie

Lokale munten ondersteunen een lokale economie.

Die wordt vanzelf een Circulaire economie en maakt speculeren onmogelijk omdat het systeem altijd in balans moet zijn (Som = nul).

TijdBanken

De geschiedenis van timebanks gaat terug tot de jaren 1980, toen de Canadese econoom Michael Linton een systeem ontwikkelde voor het ruilen van diensten op basis van tijd.

Het systeem, dat hij LETSystems noemde, werd voor het eerst geïmplementeerd in de Canadese stad Comox Valley in 1989.

Tijd=Geld

Het simpelste wat een mens kan ruilen is zijn of haar tijd zonder condities.

In een complexer systeem kun je de tijd verbinden aan een uurtarief wat via de tijdbank wordt verekend.

In dit geval kun het beste binnen een Community of Practice opereren waarin gelijksoortige mensen werken.

Gilde: Ervaring delen

Het begint dan op een Gilde te lijken waarin ervaring wordt gedeeld.

7: Conclusie

Volgens de antropoloog Alan Fiske zijn vier soorten Transacties, die overal in elke cultuur voorkomen.

De Westerse cultuur heeft zich verengd tot slechts één  soort, die uitsluitend kan worden afgewikkeld met Geld.

Hierdoor is de Maatschappij nu tot stilstand gekomen.

De oplossing is om de andere vormen van relatie aangaan hun plek weer te geven.

In Hoofdstuk 6 wordt een eerste invulling gegeven, die ik later ga uitwerken.

Terug naar het Begin

Druk hier