Hoe Werkt een Land zonder Werk (Deel 2)

Inleiding

Deze blog is een vervolg op deel 1, die een gevolg is van een blog over de verkiezingen.

In deze laatste blog constateerde ik dat alle verkiezingprogramma’s geen rekening houden met het verdwijnen van werk door toenemende automatisering van het werk.

Leeswijzer

Deel 4. Direct naar de Toepassing van de theorie druk hier

Deel 0. Direct naar Samenvatting van de Vorige Blog druk hier

Deel 1. De Tijdgeest

Direct naar deel 1 over de Tijdgeest druk hier

In dit hoofdstuk gaat het vooral over Mikhael Bahktin, een Russische taal-filosoof, die in zijn opsluiting in Stalin’s Goelag Archipel de wereld-literatuur heeft geanalyseerd en de patronen (de Tijdgeest) heeft ontdekt, die hij Chronotopes (Tijd-ruimtes) noemde.

Hierdoor is het mogelijk om onze tijd scherp te krijgen.

We beginnen overduidelijk met een nieuwe cyclus, die in onze eigen “uitingen” al zichtbaar is.

Starwars en Avatar:

We zijn bezig om een nieuwe Mythe te scheppen door de oude (Nibelungen) uit te vechten op het oude slagveld in de Krim.

star wars

Deel 2. Anti-fragiel Ontwerpen

Direct naar deel 2 over Anti-fragiel ontwerpen 2 druk hier

Seizoenen als Cyclusmodel

Dit is een korte samenvatting van mijn blog over Anti-fragiel ontwerpen waar ik gebruik maak van de Seizoenen om een handige cyclus te kunnen gebruiken.

Deel 3. Geometrie van de Verandering

Direct naar deel 3 over de Geometrie van de verandering druk hier

Via de Transactietypen van Ala Fiske vat ik alles samen met een unieke Geometrie.

Die geometrie laat zien dat we collectief bezig zijn om onze “cognitieve” structuur, onze denkwijze, steeds te herscheppen,

Je hebt Relativeringsvermogen nodig om daar Afstand van te nemen.

De vier zienswijzen van PoC geplaatst in een plaatje dat probeert om te laten zien hoe een Context er uit ziet.

Schaal

Naast de verschillende soorten relaties is de schaal van belang die het geheel opblaast (expanderen) en in abstractie omhoog brent.

Kaart

Uiuteindelijk wordt alles een Kaart, waarin je niet kunt lopen.

Daartoe moet je met beide voeten weer op de Aarde komen en een passend Gezichtspunt zoeken.

2.3 Toepassen theorie van Deel 2 druk hier

0. Samenvatting Deel 1, de vorige Blog:

overslaan?: druk hier.

Hier volgt een korte samenvatting van deel 1:

Kunstnatig Werk

Het verdwijnen van werk heeft geresulteerd in “kunstmatig werk” met een hoge maatschappelijke Status.

David Greaber noemde deze banen Bullshit Jobs.

Het zijn banen die geen toegevoegde waarde bieden voor de persoon en de maatschappij.

Winnen of Verliezen

De harde werkers zijn hun weg kwijt geraakt omdat ze dachten dat ze een carriere (race) moesten winnen.

Van Race naar Roeping

Het werk past niet op de roeping die men meestal als kind al weet.

Kapitalisme

De oorzaak zit in het Kapitalisme wat een Nederlandse uitvinding is.

Het kapitalisme maakt van alles een wedstrijd, waarbij de sterkste wint.

Tegenover het spelen om de eer staat het spelen om de lol, de Infinite Game.

Calvinisme

Het is namelijk een uiting van het (schijnheilige) Calvinisme wat alles goed praat als het maar geld oplevert.

Cultureel Kapitalisme

Het kapitalisme is in een nieuwe fase Cultureel Kapitalisme waarin goede doelen worden misbruikt om nog meer geld te verdienen ten koste van de “echte doelen”.

Een goed voorbeeld is de Postcode- en Vrienden-loterij die zowel de Media als de culturele sector heeft gekaapt.

Ontkoppelen

De oplossing zit in het ontkoppelen van het Productie Proces.

Omdraaien

het omdraaien van de relatie tussen

Bestuur en Kunst, van Ontwerpen naar Uitleggen,

Industrie en Klant , van Verkopen naar Waarderen,

Kunstenaar en Bedrijfsleven van Meacenas naar Uitvinder (Proberen) en

Politiek en Kiezer van Onenigheid naar Consensus.

Menselijke Mogelijkheden

zodat de menselijke Mogelijkheden beter worden benut.

Diversiteit Bevorderen

De overheid moet de diversiteit in de Maatschappij bevorderen en

Waarde Opbouwen

zorgen voor een vooraad aan waarde waar we uit kunnen putten als het mis gaat..

Dit plaatje komt uit een onderzoek naar Onkwetsbaarheid (Anti-fragility)
Een samenvatting van de Verander-theorie Paths of Change.
This image has an empty alt attribute; its file name is slide02.jpg
Een plaatje uit een verhaal over communiceren.

Theorie Deel 2

Over de Tijdgeest

De uitwerking in de vorige blog staat hier

Deel 2.1 begint met het werk van Mikhael Bakhtin.

Overslaan? druk hier

Filosoof van het Verhaal:

Mikhael Bakhtin (1895,1975) was een russisch expert in literatuur, die nu wordt gezien als een van de belangrijkste filosofen van de 19de eeuw.

Stalin

Baktin was een slachtoffer van Stalin, die hem en zijn collega’s opsloot in werkkampen in de Goelag Archipel.

Bahktin is daarom een Ervarings-deskundige m.b.t. Dictatoriale systemen.

Chronotope-Cyclus

Hij ontwikkelde het concept van de Chronotope , een Cyclische Ruimtetijd, die Indrukwekkende betekenisvolle Verhalen (Mythen) aantrekt.

Volgens hem zijn er vijf vrschillende Chronotopes.

De chinese Sheng Cyclus is gebaseerd op een Magisch Vierkant, de Lo Shu. Het vormt een Pentagram doordat het centrum (wit) in de cyclus is opgenomen.
De cyclus van Bhaktin kan worden geprojecterd op 5x de cyclustijd (=250 jaar)van de Kondratiev cyclus , een tijdgemoot van Bakthin.
Het valt hierop dat in de Renaissance (geel) de Eigen Verantwoordelijkheid een rol ging spelen, die tijdens de  Industriële revolutie werd verlaten voor het Spelen van Een Rol (Maskerdrager) en later werd vervangen door Desinteresse (Mopperen), die onze tijd typeert

Kapitalisme en Calvinisme

Het einde van de Renaissance en de Reformatie was ook het begin van het Calvinisme en het Kapitalisme waardoor de zorg voor de armen en zieken aan de “liefdadigheid” en vooral de “anderen” werd overgelaten omdat de Predestinatie dat mogelijk maakte.

Bakhtin Cyclus

Nieuwe Mythes: Star Wars

We zijn net door een Grote Cyclus gedraaid en komen weer in het tijdperk van de Mythe, die mooi zichtbaar is in StarWars, die weer past op de Meta-Mythe van Joseph Campbell.

De Filosofie van de Handeling:

Bakhtin’s boek “Towards a Philosophy of the Act” (1919)gaat over

Interactie

Mensen zijn dynamische wezens die voortdurend in interactie staan met hun omgeving en met anderen.

Sociale Context:

Handelingen vinden altijd plaats in relatie tot anderen. Wanneer we handelen, doen we dit niet in isolatie, maar altijd binnen een sociale context. Anderen reageren op onze handelingen, en deze wederzijdse beïnvloeding vormt onze Ervaring.

Dialoog:

De menselijke ervaring is altijd een vorm van dialoog. Mensen communiceren en interageren voortdurend met anderen via handelingen. Elke handeling roept reacties op van anderen, wat leidt tot voortdurende wederzijdse betrokkenheid.

De Mens als Gereedschapsmaker

Communicatie is niet het versturen van berichten (Conduits)maar gaat over het gezamelijk ontwikkelen van Gereedschap.

Communicatie is een vorm van Samen Uitvinden.

Dit plaatje gaat over een dialoog waarin AI als Kennisbron (“Pratende Wikipedia”) een plek krijgt.

Verantwoordelijkheid Nemen:

There is no Alibi for Being

We zijn allemaal verantwoordelijk zijn voor ons eigen bestaan en voor de keuzes die we maken. 

We zijn niet alleen maar slachtoffers van onze omstandigheden, maar we hebben ook de macht om onze eigen levens vorm te geven.

We zijn allemaal verbonden met elkaar, en onze keuzes hebben een effect op de wereld om ons heen.

2.Theorie Deel 2

AntiFragiel Ontwerpen.

Door het onderzoek naar de wortels van de onkwetsbaarheid ontdekte ik dat de Veerkracht (“resilience”)van een samenleving eigenlijk de oorzaak is van verstarring die uiteindelijk de oorzaak is van een Ramp als er zich een grote verandering voordoet zoals het Klimaat nu

Struktuur Behoudende Afbeelding

Dat komt omdat de vier kijken op de wereld samen een Structuur-behoudende Afbeelding zijn.

Door ze te combineren komt het oude weer terug soms in een andere Vorm of met andere Benamingen..

Behouden vs Innoveren

Het model van de Panarchie maar nu vertaald naar een PoC-cyclus. Van belang is de Conservation-stap. 

Regelen -> Reorganisatie

Als er teveel wordt geregeld wordt de ecologie (onze economie)kwetsbaar (“Fragile”).waardoor er competitie van buiten komt (“Innovatie”), die uiteindelijk resulteert in een enorme Reorganisatie.

Kunst->Diversiteit

Het is de taak van de Kunst om de diversiteit te bewaken totdat de Kunst ook wordt gestandaardiseerd (Formats) zoals nu het geval is.

Terug naar de Seizoenen

In dit hoofdstuk wordt een bekend model gebruikt wat we, omdat de plaatjes op elkaar passen, snel weer kunnen hernoemen.

Generiek Cyclus-Model:

De seizoenen worden heel vaak gebruikt als voorbeeld van een Cyclus-Model omdat we ze aan den lijve ervaren.

De Lente en de Zomer zijn van een totaal andere orde.

Hier speelt zich namelijk de Productie-cyclus af waarbij de Winter de tijd is waarop de Productie wordt geConsumeerd omdat er in de Herfst een Voorraad is aangelegd.

De Zon staat de hele tijd in het Centrum.

de Lente, het Nieuwe Begin

Ook al heeft een cyclus vele begin en eindpunten in de seizoenen wordt de lente toch gezien als het nieuwe begin.

In het plaatje valt op dat wat wij de productie-cyclus noemen een indirecte Link is die direct is geworden omdat we de seizoenen hebben losgelaten.

Overheid->voor Voorraad zorgen de Zieken en Armen

Dit betekent dat we ook weer goed moeten gaan letten op de Voorraad-vorming in de Herfst en het veilig stellen van die voorraad totdat er in de zomer weer volop wordt geproduceerd maar ok goed moeten zorgen voor de ouderen, zieken en armen..

Egoisme

Dit is al duizenen jarenlang de taak van de overheid totdat de Industriele Revolutie losbarste en het ieder voor zich werd.

de Transactie-typen van Alan Fiske

zijn in deel 1 gebruikt om uit te leggen welke vormen van “geld” er zijn. Wat wij geld noemen hoort bij Market Pricing.

Naast de Opdracht (AR) bestaat er Vrijwiligers werk (CS) en Ruilen (EM).

Een Product wordt betaald met een Eenheid .

Op dit moment zijn er naast de z.g. Fiat munten uitgegeven door de EU, ook nog Lokale munten en rekenen mensen af in Uren (Timebanks).

Lokale munten genereren circulariteit in de gemeenschap en voorkomen Speculatie.

3. Theorie: de Geometrie van de Verandering

Dit is een ingewikkeld verhaal bedoeld om een breed overzicht te krijgen met als conseqentie dat ik wellicht te weinig woorden gebruik om het allemaal uit te leggen (weer Uit elkaar te halen) .

Lente: Uniek maken en Combineren: (EM)

Het voordeel van de Geometrie is dat de concepten (ideeën) zijn gestandaardiseerd.

Het Geometrisch PoC-model geprojecteerd op de seizoenen laat zien dat deze cyclus begint in de Lente met “onderdelen (Idee, concept) ” die verschillend zijn of verschillend (Uniek“) zijn gemaakt.

Unieke onderdelen kunnen steeds anders worden gecombineerd.

Volgorde (Tijd, Causaliteit):(MP)

Dit maakt het mogelijk om de Volgorde ((MP) te veranderen, de Verzameling te Transformeren (EM) of in een nieuwe Rangorde (AR) te plaatsen.

Groter en Kleiner->Rangorde:(AR)

In zo’n geval moet je bepalen wat “Groter” betekent.

Verbinden (CS)

Punten in een verzameling kun je met lijnen verbinden. Zo ontstaan er vele Gezichtpunten.

De geometrie van de CS heet Projectieve Meetkunde en is ontstaan in de Renaissance.

IMAGE: Leonardo's perspectograph

Gelijk (Balans)

Als laatste kun je alles Gelijk maken.

AntiFragile 

Een situatie is anti-fragile wanneer het onmogelijke gebeurt en geen verassing is.

Een voorbeeld is aandelen kopen bij een extreem dalende beurskoers, die daarna weer aantrekt.

The four Geometries of Paths of Change
De vier wereldbeelden zijn middels de vier Relatie-typen van Alan Fiske vertaald naar Meetschalen en daarna naar Geometrie.

4. Toepassen Theorie Deel 2

This image has an empty alt attribute; its file name is Slide45.jpg

Het plaatje hierboven vat alles samen in een presentatie en een blog.

Seizoenen

In hoofdstuk 2 heb ik de cyclus teruggebracht tot de seizoenen waarbij de cyclus weer begint in de Lente (geel, Verbeelding, Idee).

Deze stap past op het Equality Matching (EM) relatie-type wat gelijk staat aan Ruilen.

ideeën,kun je ruilen.

Vakman

Een plaatje uit Spirituele Cyclus van Walter Russell waarin wordt uitgelegd hoe de Vakman uiteindelijk is overgenomen door de Robot.

Abstrractie

De oorzaak is Abstractie. Abstractie is het weglaten van delen zonder het verliezen van inhoud.

Het is een slim proces van Compressie met als mogelijk vervelend gevolg dat het niet meer mogelijk ism terug te gaan.

Theorie en Praktijk

Dit veroorzaakt het verschil tussen theorie en praktijk.

Fractaal Recursie

De enige oplossing is door het proces van het weglaten steeds te herhalen en steeds te controleren of het ook andersom werkt.

Ziel

Het trieste einde zijn gelijke producten zonder ziel

Gilde

EEn plaatje uit een blog over de Community of practice.

EM past op de rol van de Kunstenaar, die de uitleg van de Opdrachtgever over de waarde, die de Samenleving heeft opgebouwd door een Product van de Vakman, verbonden in een Community of Practice (Gilde) te gebruiken en te Evalueren.

Een vakman krijgt betaald in de Eenheden, die hij/zij is overeengekomen met de Opdrachtgever, die de Overheid is in zijn of haar regio,stad of buurt.

Eenheden

Die eenheden kunnen Tijd zijn of reguliere of alternatieve munten of Lokale munten zijn, die via de infrastructuur kunnen worden gewisseld.

Trusted third Party

De overheid fungeert in de vele cycli, die in elkaar sluiten, de rol van Trusted Third Party.

Naar het vervolg

Het vervolg gaat over de Art & Crafts-beweging rond 1900 die ook Uniekheid in de Kunst wilde combineren met Vakmanschap maar helaas geen invloed had op de Overheid en de Maatschappij , die Europa daarna in meerdere Wereld-Oorlogen hebben gestort.

Komt de 3de Wereldoorlog eraan?

Terug naar Begin

Druk hier