Hoe Geloof ik in een Gezond Lichaam?

De vorige blog ging over de wijze waarop het Bewustzijn via de Verbeelding de Fysieke realiteit creëert.

Dat heeft grotendeels te maken met een Aangeleerd geloof dat alles hetzelfde blijft.

Direct naar de samenvatting? druk hier

Direct naar de Conclusie

Wonderen

We geloven niet in Wonderen en daarom gebeuren ze niet.

Geloof

In deze blog wordt onderzocht Hoe we door middel van dat Geloof ons Lichaam Gezond kunnen houden.

Een Mens is een Collectief van 1-celligen

Het belangrijkste inzicht in deze Blog komt van de bioloog Michael Levin:

Hij onderzoekt de relatie tussen 1-Celligen en hun gastheer (bijv. een mens).

Mensen zijn enorme verzamelingen 1-celligen die allemaal samenwerken om een lichaam te laten gedijen.

All known cognitive agents are collective intelligences, because we are all made of parts;

biological agents in particular are not just structurally modular, but made of parts that are themselves agents in important ways.

There is no Truly Monadic, Indivisible yet Cognitive Being“.

Deze uitspraak is fundamenteel voor de verklaring van het zelfherstel van Lichaam en Geest.

Op alle niveau’s van het Universum van heel heel klein tot het allergrootste wordt er conditieloos samengewerkt.

Laat het universum zijn of haar gang gaan en alles komt altijd in de oude staat terug.

Dit is de basis-conditie van Geloven namelijk

de totale overgave aan het worden.

Het Volgende Hoofdstuk gaat over Natuurkunde

Dit hoofdstuk overslaan en spring naar naar het volgende Hoofdstuk druk hier.

Dit deel gaat over Nieuwe ontwikkelingen in de Natuurkunde.

Zero-point Field (Vacuum, Aether)

Het Vacuum is de Lege ruimte die vroeger de Aether werd genoemd.

In die lege ruimte zitten kleine gaatjes (“zwarte gaten”) die met elkaar zijn verbonden via een andere gespiegelde ruimte.

Het vacuum heeft een tempratuur van 0 graden Kelvin waardoor alle beweging stil staat.

De 1-celligen koppelen aan de gaatjes en zorgen . daardoor voor Communicatie tussen Soortgenoten en Energie.

Intelligentie

Intelligentie is Het vermijden van Blokkades in de Toekomst

Alex Wissner Gross is Fysicus.

Entropica

Hij schrreef een Computer Programma Entropica dat dit vermijden automatisch doet en het lijkt er nu op dat hij de formule heeft gevonden die alles beschrijft.

Entropie(S)

Die formule komt uit de Thermodynamica en en heeft betrekking op wat men de Entropie (S) noemt.

Die is “een maat voor de waarschijnlijkheid van een bepaalde verdeling van microtoestanden (bewegingstoestanden van elementaire bouwstenen als atomen en moleculen), binnen een geïsoleerd fysisch systeem.

Alex werkt hierbij samen met onder meer Eric Chaisson een Astrofysicus en de schrijver van the Cosmic evolution: the Rise of Complexity in Nature.

Zijn theorie lijkt erg veel op de Constructal Law van Adrean Bejan.

Bejan is een expert in de thermodynamica en “ontdekker” van de “constructal law”..

Constructal Law, een nieuwe visie op Thermodynamica

StroomSystemen Banen hun eigen Pad”.

Energy Flows produce Work/Unit Time

Chaisson argues that cosmic history can be examined from the perspective of energy flows. He sees energy as “Work per unit time” which he equates with power, and shows how energy rate density in some structures has Increased over time.

In iedere stap wordt het steeds makkelijker om de in- en uitstroom van Energie te verwerken.

Cosmic Evolution by Eric Chaisson

Combineren

De entropie bereken je met kansberekening waarbij er vaak gebruik wordt gemaakt van de combinatoriek, de wiskunde van het combineren.

Combineren van Combinaties

Je kunt een Statistische berekening ook theoretisch maken.

Dan komen we in de Waarschijnlijkheidrekening terecht die laat zien dat als je de Aantallen (de wet van de grote aantallen) maar groot genoeg worden alles op elkaar gaat lijken.

Dat is in de praktijk van het leven waar te nemen.

Driehoeken

De driehoek hierboven laat zien hoe er patronen ontstaan die zich eindeloos herhalen (fractals genoemd).

Ze worden nu de driehoek van pascal genoemd.

Ze zijn al hee lang bekend en zijn ook in oude bouwwerken verwerkt zoals de BuroBudor.

De driehoek van Pascal is hier te zien in een opstelling van “heiligen” die begint met de 1-heid aan de top die 3-1-heid wordt.

Alle diagonalen van de driehoek van pascal vertonen “mystieke” patronen.

A new Equation for Intelligence

Ted-talk van Alex Wissner Gross

The End of Space Time (toespraak Nima Arkani-Hamed):

Spring naar naar het “echte” begin druk hier.

Tijd = Verandering meer niet.

Tijd meten we met een klok die is gebaseerd op een Verdeling van de 360 graden van een terugkerend patroon zoals de rotatie van de Maan rond de Aarde of de aarde rond de Zon.

Zonder die referentiekaders bestaat er geen tijd behalve dat we ook merken dat sommige zaken Veranderen. Dat kan alleen als we een referentiepunt vinden dat zelf niet verandert.

Zo zien we op basis van de zonnecyclus een continu proces van uitdijen (groeien) en en weer uiteenvallen (compressie).

We vatten deze twee bewegingen even samen met de term Ademen.

Expansie en Compressie: Waar ligt het Midden?

Volgens de huidige theorie Expandeert het Universum waardoor men terugredenerend bedenkt dat het universum heel Klein is begonnen als een samenballing van enorm veel Massa.

Als er sprake is van ademen zal de expansie van het Universum ook weer moeten overgaan in uitvallen, Compressie.

Dat gebeurt volgens de nieuwste inzichten middels een Gat in de Ruimte, een Wormhole of een Einstein-Rosen-Bridge genoemd.

Wormhole en Multiversum

Als we terug in de tijd gaan en geloven dat het begin een hele kleine massaklomp is komen we vanzelf in de Quantummechanica terecht maar ook in een Zwart gat wat weer gekoppeld kan zijn aan een Wit gat (“Wormhole” dat uitkomt in een ander Universum.

Wat de mogelijkheid biedt om er meerdere van te bedenken, het Multiversum. Helaas heeft deze redenering geen einde behalve als we geloven dat er iets is wat hetzelfde blijft anders loopt het universum “leeg“.

Het gevolg is een Wiskundige Chaos

De wiskunde die bij deze natuurkundige overwegingen hoort ziet er zo bijzonder uit dat men nu gelooft dat er of andere aannamen golden (bijvoorbeeld een evenwicht (Som is constant of iets anders) ) of dat er een andere wiskunde moet worden gebruikt die erg veel llijkt op de combinatoriek.

Combineren en Herhalen

Het universum probeert alles uit en gaat verder met het combineren van combinaties totdat een Oude bekende toestand in een andere bekende Vorm weer terugkeert.

Analogie

Vandaar dat men vroeger aannam dat het begin van het universum een mens was die zo eenzaam was dat hij delen van zichzelf aan het werk zette om iets moois te bedenken.

The 22 letters of the Hebrew Alphabet are a combination of the Trinity, the 7 Planets and 12 Signs of the Zodiac.

Bindu

Een bindu is een puntvormig gaatje in de ruimte wat erg veel wegheeft van een zwart gaatje dat nu de massa niet naar binnen zuigt maar naar buiten en van daaruit kleine Torsi-Veldjes produceert die als Licht ons universum bevolken waarna ze ergens weer via een klein Zwart gat weer “thuis” komen.

In de Indiase cosmologie zijn ze al lang bekend en zichtbaar in alle “machines” (Yantra) zoals de Sri Yantra.

 
Thr Sri Yantra representeert de OM-klank.
Het Patroon de Sri yantra komt uit de Gulden Snede, die nu wordt gebaseerd op 3-Hoeken (de “TRINITY”).
https://hareesh.org/blog/2021/3/29/the-secret-teachings-of-the-yogins

Zwarte Gaten

Erik-Verlinde en Leonard Suskind over Zwaartekracht

Is Zwaartekracht Informatie en wat is Informatie?

Dit stukje tekst tot de samenvatting bevat 3 video’s van Prof. Erik Verlinde en Leonard Suskind over een nieuwe theorie over zwaartekracht

Dit deel kan worden overgeslagen. Wil je dat? Druk dan hier.

Iedere theorie heeft een eigen Schaal

In onderstaand plaatje van Dirk Meijer zie je een herhalend patroon wat een “fractal wordt genoemd.

Dat patronen zich herhalen op iedere schaal is eigenlijk een “wet”, een terugkerende “observatie”.

Zwaartektacht is het gevolg van een bijzondere manier van kijken namelijk middels een bepaalde schaal die groter is dan de schaal van de Quantum Mechanica, de “Nano-Schaal”.

Informatie is een Proces

Informatie is eigenlijk formeren, een proces wat Erik Verlinde ook wel benoemt met Software.

Het gaat er om welke data (verkregen door Meting of Waarneming) je in welke formule moet stoppen waarbij die formule of een patroon is wat je in de data ziet of een bekend proces wat al is vertaald in een formule.

Demiurg: Het Universum is een Machine

Volgens de gnostici, een oude religie die voor het christendom bestond, beheerst de ~Demiurg de werkelijkheid.

Ons Universum is het gevolg van een “fout” in de schepping (het breken van het pleroma) waarna de Demiurg het over nam.

De film de Matrix gaat over de Demiurg.

Matrix Kosmische Software

Er is inmiddels voldoende bewijs gevonden voor een kosmische computer en de computer taal is gevonden door Peter Rowlands en zijn groep.

Sommige Theorieën passen niet meer op de Waarnemingen

De natuurkunde bouwt voort op de oude geaccepteerde theorien totdat ze gaan knellen zoals de theorie van Einstein en de Big bang die berust op achteruit redeneren naar een begin wat er wellicht nooit was omdat alles zich herhaalt

Maxwell (1840)

De theorie van Maxwell is eigenlijk altijd passend gebleven maar werd aangepast aan het resultaat van een meting die later fout bleek te zijn.

Quaternions zijn Spiralen (3D-rotatie):

Maxwell maakte gebruik van een recente (1840) wiskundige uitvinding (de Quaternions die nu weer zijn vergeten.

De quaternions en Octionions zijn beide een Complex getal wat eigenlijk een Rotatie is terwijl een “gewoon” getal een Verplaatsing is.

De aantekeningen van Maxwell gemaakt met ijzerpoeder en een magneet.

Ballenbak

Een mooi voorbeeld wat later in de video ook aan de orde is is de Algemene gaswet waarin “deeltjes voorgesteld als “pingpongballetjes” in een afgesloten ruimte met een volume dat kan worden bemeten onder druk worden gezet of door het Volume te verkleinen of om de Temperatuur te verhogen wat de beweging van de balletjes stimuleert.

Zwaartekracht lijkt op Druk

Als je het universum voorstelt als een ballon die langzaam leegloopt of wordt opgeblazen lijkt de druk in de ballon op zwaartekracht en moet je nu gaan afvragen waar er wordt geblazen en dat kan een ander universum zijn dat via een zwart-wit-gat communiceert.

Gekoppelde universa.

Van Druk naar Beweging

Door te denken in afgesloten ruimten kun je de natuurkunde transformeren naar de thermodynamica de wetenschap van de Stoommachine waar Druk wordt omgezet in een ronddraaiende Beweging.

Stoommachine

Het vervelende van de stoomachine is dat het apparaat bestaat uit allerlei fysieke mechanische onderdelen die moeilijk te vinden zijn in een niet tastbare (virtuele) wereld die in de verbeelding van de wetenschap wordt gebruikt en dus eigenlijk niet bestaat.

Carnot

Carnot berekende dat de efficiency van de machine volledig afhankelijk is van het verschil tussen de in-en-uitgaande temperatuur, wat een maat is voor de beweging van de balletjes die Moleculen worden genoemd.

Stoommachine. Volgens Freund zijn onze emoties een stoomachine.
De algemene gaswet gaat over het gedrag van Deeltjes in een afgeloten ruimte.

Entropie: Orde vs Wanorde

Dit is een erg verwarrend concept dat soms wordt vertaald met chaos terwijl het eigenlijk een maat is voor orde.

Die orde heeft betrekking op het aantal mogelijke Combinaties wat is af te leiden m.b.v. de Combinatoriek een wiskundig vakgebied wat volgens Leibniz de basis vormt voor innovatie.

Het gaat dan om het combineren van combinaties.

Van Theorie naar Emergence

Emergence is een duidelijk Zicht op een effect dat door vele meestal min of meer gelijke “Agents” (“actoren”) tot stand wordt gebracht.

Thermodynamica als Denkraam

wormholes
Een “wormhole”. of een EPR (Einstein Podolfsky Rosen-Bridge. biedt de oplossing om Quantum mechanica en Zwaartekracht te fuseren. Hierbij hebben we ook nog een andere (anti-gekromde) De Sitter Ruimte voor nodig.
Holographic principle for three-dimensional de Sitter space
Anti-de-sitter ruimte

Quantum Origins of Gravity

Samenvatting

Wat kunnen we met ons scheppend vermogen?

Wat is Intelligentie? We manoevreren ons net op tijd uit een naderend einde.

Om dat te kunnen moeten we kunnen spelen met de Entropie van de Tijd-Ruimte waarin we leven.

Stroomsystemen banen hun eigen weg en dat doen ze steeds op dezelfde manier.

In de loop der tijd zijn de stroomsystem steeds beter geworden in het balanceren van de in-enuitgaande Stroom van Energie.

De tijd-ruimte (space-time) staat ter discussie in de natuurkunde.

net als de Zwaartekracht

Dat komt omdat het begin als heel klein en vol met materie wordt gezien waardoor het vanzelf een zwart gat wordt. Maar waar gaat dat gat heen? naar een andere ruimte?

of kunnen we gewoon omlopen naar een ander Deurtje?

Het resultaat is een gebogen ruimte in de vorm van een omgekeerde kegel waarvan wij ons op de rand bevinden.

Hologram

Aangezien alle informatie in de rand zit lijkt dit universum op een Hologram waarbij de rand fungeert als de muur waartegen golven die door de binnenkamt (de “Bulk“) gaan kunnen Weerkaatsen met steeds een andere hoek.

Holographic principle for three-dimensional de Sitter space

Collectief

1 De mens is een Collectief Bewustzijn waarin 37.2 trillioen organismen samenwerken.

Het collectief van een-celligen kan door het veranderen van de (i.h.a chemische) context zich totaal anders gedragen en zelfs totaal nieuwe meervoudige organismen produceren.

2 De coordinatie vindt plaats middels Licht waarbij het DNA de Zender en Ontvanger is.

Driehoek van Pascal

3 Er zijn vele manieren van samenwerken die kunnen worden vertaald in een digitale code., die kan worden gebrukt om patronen te vinden.

Er zitten heel veel “mystieke” patronen in de Driehoek van Pascal.

Cosmische Klok

4 Op de achtergrond tikt een Cosmische klok die alle processen synchroniseert.

5 Prof Dirk Meijer legt in een interview uit hoe alles volgens hem samenhangt.

Licht

6 Hierbij relateert hij alles aan een torodiale geometrie , de geometrie van het Licht.

7 Die geometrie is overal bij de mens terug te vinden maar ook in zijn Uitingen (dans, litteratuur,..)

8 Het placebo effect is een voorbeeld waar het geloof van de mens in zijn herstellend vermogen een rol speelt.

9 Uiteindelijk komt het neer op het formueren van een intentie en mindful (“met aandacht”) leven.

Kosmische Muziek

10 In een tweede document legt Dirk Meijer samen met Henk Kieft wat zij onder Quantum Biologie verstaan en hoe de kosmische klok Harmonische klanken produceert.

Hoe kunnen we meespelen? Door goed af te stemmen met de tijdgeest.

11 naar de Conclusie

Einde Samenvatting:

Deel 2: De Kosmische Klok maakt Muziek

Zwaartekracht en Thermodynamica

Het eerste deel ging over de zwaartekracht (Erik Verlinde,Leonard Suskind ) en de thermodynamica (Bejan, Chaisson, Alex Wissner Gross).

Dit tweede deel bestaat eigenlijk uit twee documenten geschreven door Prof Dirk Meijer.

hoe werkt de Automatische Piloot van een Mens” en de tweede

Universeel Bewustzijn en het Harmonische Universum“m gaat over Harmonie.

LichtWezens

Het belangrijkste inzicht komt van de bioloog Michael Lewin.

Hij laat zien hoe een-celligen zonder externe besturing van bijv. een DNA de structuur van hun samenwerking bepalen door een collectief E/M-veld te genereren wat in feite een samenspel van het licht is.

Het Vacuum

In mijn vorige blog werd het duidelijk dat de Werkelijkheid een constructie is van de Verbeelding die middels het Bewustzijn het Zero-point-veld (het Vacuum) aanstuurt.

We scheppen op die manier onze eigen werkelijkheid.

TAO

Het zero-point-veld is al lang bekend.

Het werd in China de Tao genoemd:

The Tao is like a well:
used but never used up.
It is like the eternal void:
filled with infinite possibilities.

It is hidden but always present.
I don’t know who gave birth to it.
It is older than God.

Wat doen de Hersenen? Samen laten Werken

Volgens John Cotterill denken we met onze spieren en lijken we erg veel op onze voorouders de bacterien die een groot deel van ons lichaam controleren.

De hersenen coördineren bijv. links<->rechts.

Collectief Bewustzijn

Eigenlijk zijn we al een Collectief Bewustzijn wat met vergelijkbaren (i.h.a. eencellige organismen) samenleeft en consequent bezig is om af te stemmen.

Daar merken we niets van omdat alles in de achtergrond plaatsvindt totdat de achtergrond zichtbaar wordt.

Context

Het blijkt dat het veranderen van de context totaal andere organismen oplevert en dat de context het ook eenvoudig mogelijk maakt om bestaande meercelligen te fuseren met onvolmaakte (eigenlijk gemanipuleerde) meercellige.

Men noemt dat nu

Cell Swarms

Uiteindelijk bestaan alle organismen uit 1-celligen. De grote vraag is wat “onderliggend” is. Dit kan worden gezocht (en wellicht gevonden) in de biomathematica.

Het DNA is een Antenne

In de communicatie speelt het DNA een grote rol.

Het fungeert als de antenne van een zender en ontvanger die zich afstemt op Gelijksoortigen.

Het Geheel bepaalt welke rol het Deel in het Geheel gaat spelen.

“how do the activities of competent, lower- level agents give rise to a multiscale holobiont that is truly more than the sum of its parts? And, given the myriad of ways that parts can be assembled and relate to each other, is it possible to define ways in which truly diverse intelligences can be recognized, compared, and understood?”

Not the DNA but the collective of cells determines wat a single cel will become to create a whole.

Ecologie

Een Ecologie is eigenlijk ook een Swarm.

Over het optimaal functioneren van een Ecologie is erg veel zinvol onderzoek gedaan onder de noemer

Panarchie.

Hierbij is gebruik gemaakt van de Complexiteit-theorie, een Opvolger van de Cybernetica.

TAME—Technological Approach to Mind:

Intelligentie kan zich richten op diverse schalen (nano <-> universum), diverse tijdpaden (snel, heel langzaam) en diverse geheugens.

Mensen kijken naar buiten maar er zijn ook die organismen die naar binnen kijken en de staat van een orgaan in hun reactie meenemen.

Er zijn ook “ruimten” die de mens niet beschouwd zoals de vorm-ruimte of de fysieke ruimte waarbij bijv. gewicht (zwaartekracht) een rol speelt.

1-cellige organismen vormen een electro-magnetisch veld wat de vorm bepaald.

van Informatie en Quantum Theory naar Bewustzijn

Het Geheugen is het Gevolg van het Afwikkelen van een Golf

Het lichaam synchroniseert met de Golven die de Aarde (de z.g. Schumann Resonance) produceert.

Deze golven dragen net als bij water “componenten (“moment opnamen“) ” met zich mee die “netjes” in de juiste Volgorde worden opgeleverd, worden aangevuld, daarna worden afgeleverd en weer worden opgeborgen.

Waar zit het Bewustzijn in de Hersenen?

Waar zit het Bewustzijn?

Licht in het Lichaam -> Biophotonen

De cellen in ons lichaam produceren Coherent Licht Biophotonen genoemd.

Licht is de bron van alles wat er is en fuseert en splitst zich met het hoogste (Planck) frequentie mogelijk.

Alle Materie bestaat uit Licht en andersom.

Materie bestaat uit Licht

Licht en dus ook materie gedraagt zich als een spiralende spiraal die naar evenwicht zoekt.
Licht Splitst en fuseert weer in twee tegengestelde deeltjes.
A new linear theory of light and matter
Licht is een spiralende spiraal.

Moebius Ring (8)

Dit is het basismodel van een Ecologie. Een mens is een ecologie waarin heel erg veel meesat eencellige organismen samenwerken.

Ecologie

Photon

Levensenergie

Chi of Prana is de “Indiase en Chinese ” naam voor Levensenergie. Chi en Prana zijn dus eigenlijk Licht met een bepaalde golflengte.

Voedsel en Kwaliteit van Leven meten m.b.v Biophotonen

Het is mogelijk om de voedsel-kwaliteit te meten door de patronen van de biophotonen te meten die het voedsel uitzendt. Dat geldt ook voor “dood” voedsel.

Metingen geven aan welke Kwaliteit van Leven de dieren en planten en eieren hebben doorgemaakt maar ook of het voedsel genetisch is gemanipuleerd.

Imuunsysteem

Biophotonen laten ook de kwaliteit van het Immuunsysteem zien wat behulpzaam is bij Covid maar nooit is gebruikt. Ik heb een Immuunsysteem APK-keuring voorgesteld aan het RIVM.

Interpersonal Theory (IP)

Interpersonal theory verklaart de mens vanuit de relatie met “anderen” die ook deel kunnen uitmaken van dezelfde persoonlijkheid.

Als anderen niet reageren zoals we dat verwachten haken we af of geraken in een conflict.

Samen Dansen

Samenleven is net als dansen.

Nataraja (Shiva) danst de wereld uit het niets. De vier hand-en been bewegingen corresponderen met de vier samenwerkingsvormen van  IP.

Als je de Muziek niet hoort en voelt die in een relatie zit kun je geen Stap meer doen.

In Elkaar, Uit Elkaar-> Ademen

De relaties kunnen worden beschreven met behulp van twee variabelen die in de psychologie Communion (“Samen“) en Agency (“Alleen“) worden genoemd.

De combinatie lijkt op Ademen.

Agency is “the pursuit of Individuality through Power and Control;  

Communion is the Participation in a large Organism through Care and Contact.

Yin en Yang

Communion en Agency kunnen ook worden getypeerd met Vrouwelijk en Mannelijk of met Yin en Yang (0 en 1).

Ze kan door combinatie worden uitgebreid tot 2++n mogelijkheden ( het “Interpersonal Circumplex“) die kunnen worden beschreven door de driehoek van Pascal of de berg Meru. Ze zijn eigenlijk een gevolg van de z.g. binomiale expansie (X+Y)++n die convergeert naar de normaal-verdeling als ze als een kansverdeling wordt gebruikt.

De Chinese versie van de driehoek van Pascal

Paradox

Yin en Yang zijn elkaars tegendeel en vormen samen een Paradox.

Interpersonal Circumplex
Flow

Synchronisatie

Walter Russell kreeg een Visioen waarin hem de werking van het Universum werd uitgelegd.

Het systeem wordt gedreven door ee Klok die wordt gevoed door de emoties (Potential) en een Puls van de Creativiteit die Productiecyclus aanstuurt.
Picture

Hoe werkt de Automatische Piloot van de Mens?

De tekst tot aan de PDF vat de PDF samen.

De PDF bevat een interview met Prof Dirk Meijer.

Prof Dirk Meijer legt in dit interview uit hoe hij denkt dat het Bewustzijn werkt hierbij maakt hij een onderscheid tussen Aandacht en Bewustzijn.

Er gebeurt van alles wat onze aandacht niet opmerkt en dat komt omdat we het moeilijk of zelfs niet bewust kunnen maken.

De neuronen in ons brein werken op een chemische manier.

Die is veel te langzaam om de snelheid van de processen te verklaren.

Alles in de natuur is gebaseerd op drie aspecten die hij Materie, Energie en Informatie noemt.

Holografisch van 3 -> 2 Dimensies:

Prof Meijer gelooft in het Holografisch Universum.

Dit maakt het mogelijk om 3 dimensies op een plat vlak (1×1) = 2 dimensies af te beelden.

Verder dan onze Horizon kunnen we niet Kijken

Dit principe kun je op iedere dimensie van toepassing verklaren met als “inzicht” dat de informatie over de “Vorm” in de Rand (“Boundary“) zit.

Die is vergelijkbaar met de “Horizon

verder dan onze horizon kunnen we niet kijken.

Fractal

Een nog belangrijker principe is Zelf-referentie ook wel fractal genoemd.

Zo Boven Zo Beneden

Het betekent dat dezelfde principes zich op iedere schaal herhalen en dat we door onszelf te kennen het Universum kennen.

Zo is het model van de Interpersonal Theory samen gevat in het concept Ademen een terugkerend principe net als het principe van de de Boom (“Vertakking“)..

Synchronisatie

Zodra mensen elkaar ontmoeten worden hun hersenen gesynchroniseerd.

Dat is niet te verklaren vanuit de zintuigen maar vanuit een onderliggend communicatie-systeem waarin licht en vele vormen van licht een grote rol speelt.

Dit proes kan vanuit de Quantum Biologie worden verklaard.

Een Torus is een Cyclus in een Cyclus

Dirk Meyer heeft zoals zoveel van zijn voorgangers ontdekt dat de Torus overal tevoorscijn komt.

Een torus ontstaat door een cirkel te Wentelen om een lijn die zich in het vlak van de cirkel bevindt. Als deze lijn de cirkel niet snijdt of raakt, is het resultaat een open torus welke ringvormig is, of vergelijkbaar met de binnenband van een fiets.

In de video aan het begin over het licht wordt de torus die het spiralende licht volgt stap getoond waarbij met behulp van een gedraaide riem de vorm (een Moebius Ring) zichtbaar wordt.

Various modalities of toroidal geometry: (A) Nested torus structure (B) Torus trajectory (red) (C) Atomic structure as double torus, (D) Filled space-time structure with singularity; (E) Torus network at the Planck scale: ultra-structure of quantum foam F: Torus model for rebirth of the Universe from a Wormhole/Black hole/White hole structure (G) Donut model of the universe, (H) Knot structure in torus as metaphor for attractor/standing wave, (I) cartoon of the twistor as a supposed space-time unit
Een Torus die bestaat uit Kubussen.

Geometrie

Torrodiale Geometrie lijkt op een Orkaan.

Menselijke Beweging en het Alfabet

Rudolf Laban Space Harmony -De letters in het Alfabet kunnen worden gerepresenteerd door een patroon dat in een Kubus past.
Kim Veltman legt uit hoe het alfabet is ontstaan. Het is een resultaat van de ontworpen taal Sanskrit waarbij Sanskrit de praktijk van het geluidmaken betekent.

de Geometrie van de Menselijke Relaties

Alan Fiske is een antropoloog die een cultuur onafhankelijk model van de menselijke relaties heeft gemaakt.

Het model past op de meet-schalen en kan daarmee worden doorvertaald naar geometrie.

Relatie-model Alan Fiske
Meetschalen geprojecteerd op relaties
The four Geometries of Paths of Change
Geometrische modellen vormen samen een cyclus. Euclidische geometrie is de geometrie van het platte vlak, terwijl de projectieve geometrie past op een bol of een ander gekromd vlak.
fusie fiske en holling (panarchie)
2D model Panarchie

Raam en Horizon

De emoties (groen) zijn een gekromde ruimte terwijl het waarnemen altijd middels een Raam plaatsvindt waarin we een euclidische platte (vlakke) ruimte veronderstellen die een Horizon heeft omdat onze wereld eigenlijk rond is.

Schap

Een dergelijke 2dim ruimte wordt een schap genoemd (in het engels scape bv landscape) maar het komt ook voor in bv Vriendschap (Friendship) waarbjij Schip weer een plank is die drijft.

brown wooden dock
We Beschouwen onze buitenwereld vanuit een 2 dimensionaal Raam.

Een schap is een Plank (een 2D-model) waarop we wat we weten netjes neerzetten en waarbij de Horizon de grens is van het nu onbereikbare. 

De Projectieve Meetkunde is ontstaan uit het Perspectief tekenen.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
Iedere geometrie is afhankelijk van de vorm van de ruimte waarop hij van toepassing is.

Placebo-Effect

Farmaceutische Bedrijven proberen door middel van Statistische Manipulatie het z.g. Placebo-effect uit te sluiten. Dat kan niet.

Eigenlijk willen ze bewijzen dat het medicijn het zelfherstellende proces van het lichaam uitsluit wat eigenlijk onmogelijk is omdat er altijd herstel zal moeten plaatsvinden nadat bijvoorbeeld er met behulp van een Chemische interventie een kankercel is vernietigd.

Met name het slecht opruimen van dode cellen is een oorzaak voor een auto-immuun-reactie.

Dat herstel gaat vanzelf totdat de schade niet meer kan worden gerepareerd.

Hoe Herstelt het Lichaam zich?

Veerkracht (Hormesis)

Hormesis staat voor de Levenskracht die lijkt op een Veer vandaar Veerkracht (Resilience anti-fragility).

Verwarren en Ontwarren

Bij het intrekken van de boog kunnen de Draden van een levenssysteem Verward worden waardoor het niet meer soepel heen en weer kan gaan.

Er zijn heel veel Eiwitten die deze ontwarring weer kunnen opheffen.

Het herstel vindt altijd op dezelfde wijze plaats totdat er een letterlijk een Kink in de kabel zit.

Gelijksoortigheid (Simila) van Oorzaak en Genezing

Vergelijkbare ziekten hebben vergelijkbare genezingspatronen en soms helpt het om de ziekteverwekker in hele kleine hoeveelheid toe te dienen waardoor het ontknopen en herstellen weer plaats vindt.

Grote ingrepen hebben grote bijeffecten.

Chronisch Ziek

In het algemeen genezen mensen vrijwel nooit volledig na zo’n ingreep en schakelen over op een ander meestal Chronisch Ziektebeeld wat voor de Industrie aantrekkelijk is.

Geloof is “Als een Kind zijn”

Er zijn experimenten gedaan met zogenaamde toevalgeneratoren zoals dobbelstenen en software-programma’s, die een willekeurig Getal trekken om te onderzoeken of en onder welke omstandigheden mensen het toeval kunnen besturen.

Dit bleek mogelijk te zijn als men zich Speels (als een kind) opstelde.

Willen en Moeten werkt niet.

Het is vergelijkbaar met de “Eenvoudigen van Geest” in de bijbel en met Mindful.

Onderzoek naar Genezing geeft dezelfde uitkomsten.

Mindful: In het Nu zijn

Volgens de huidige inzichten in de natuurkunde is onze werkelijk v.wb. de tijd symetrisch.

Dat betekent dat het Nu een kruispunt is tussen twee golven n.l. die vanuit het Verleden en de Toekomst.

Quantum Mechanica

De werkelijkheid wordt in de Quantum Mechanica beschreven met behulp van een Statistische blik.

Onze werkelijkheid wordt beschreven met behulp van een kansverdeling die tussen o-en-1 beweegt en door de Observator wordt gerealiseerd.

Dat betekent dat de werkelijkheid zich Realiseert in de Ervaring.

Quantum Biologie

Organisatie-Geometrie

The four Geometries of Paths of Change

Dit onderwerp is al eerder behandeld.

Het komt uit mijn onderzoek naar Verandering en gaat terug naar Paths of Change van Will McWhinney wat weer teruggaat naar de Archetypes van Carl Jung en de Alchemie.

Model van Paths of Change is hier samengevat in zes z.g. Spellen die verbonden zijn aan een “archetypische” rol” zoals de Architect.

De belangrijkste rol voor deze blog is de Visionair die “Spirit” en “Collectief Bewustzijn verbindt.

Spirit is naam voor de “Heilige Geest” een “kracht” die mensen tot onmenselijke daden kan brengen maar ze ook “paranormale” krachten geeft als Levitatie en spontane Genezing ook van anderen.

Dergelijke krachten worden vaak opgeroepen bij “heftige Emoties” of een sterk “Geloof“.

Van belang hier is de relatie met de Euclidische Geometrie, de geometrie van het platte vlak of van het Grensvlak .

Paths of Change in de vorm van een ontwikkel-cyclus. Niet alle mogelijke paden worden aangewend.

De zwarte pijlen mogen best als richtingen (Omhoog, Omlaag,..) worden geïnterpreteerd.

3 Lagen

De mens opereert in 3 werelden.

Collaborative Learning contains 3 connected Cycles connected in a Cycle. The )sub-cycles) operate in a Social ContextMental Spaceand Physical Space. This model is an application of one level of Paths of Change (see Part 2 of this Blog).

Abstractie

Als je omhoog gaat (Abstractie) is er geen einde aan het aantal lagen.

Brug Geometrie <-> Sociologie

Het bijzondere vanhet Sociale Geometrie-model is dat er een direct bewijs is dat het past op een Relatie-model wat in iedere cultuur voorkomt en daarom laat zien hoe menden denken als ze uitgaan van hun relaties met anderen.

Action-Potential

Hierbij is de “groene” relatie verbonden met de emoties (het het “Actie Potentiaal” van Nico Frijda .

Die Potential veroorzaakt een “kromming” van de ruimte en een eerder beschrevenAnti-de-sitter-ruimte met een “wormhole” in het midden.

Holographic principle for three-dimensional de Sitter space

Deel 3: Harmonie

Universeel Bewustzijn en het Harmonische Universum (Dirk Meijer en Henk Kieft.

Een Life Universe heeft minstens 5 functies nodig:

vormen van zelf-leren,

opslag van informatie,

zelf-observatie,

heling en

herstel van afwijkingen, en ook

reproductie.

Evolutie middels Zes Tijdperken

De evolutie van de kosmos wordt in de pdf hier beneden afgebeeld in zes tijdperken.

De evolutie wordt voltooid in tijdperk 6, waarin het heelal “wakker wordt” vanwege verzadiging met informatie.

Overdracht kennis naar Nieuw Universum

Daarna wordt deze Finale Informatie, in een geordende vorm, overgedragen aan een volgende versie van het universum (‘rebound universes’).

De melding van zo’n volgende fase (“de 43ste stap, Sri-Yantra) kwam (volgens mij) rond 2000 langs.

Age of Aquarius

Het gaat om de Age of Aquarius.

Proces-Verbetering

Het plaatje hierboven met als titel The six epoche of evolution gaat uit van de ontwikkeling van het Universum op basis van onze indeling van de wetenschappen waarbij de “onderste” laag Natuurkunde daarna Biologie en de Neurologie dan de IT-Techniek en de fusie van Techniek en Mens.

Machine

Opvallend is dat Peter Rowlands en zijn groep de 4e stap al op de eerste stap zetten n.l. bij de schepping.

Het universum is een computer die zijn operating systeem steeds herschrijft op basis van het overschrijden van de conditie dat de som nul moet zijn. Dat staat eigenlijk voor evenwicht.

Quaternions Multivariate Vectors

Slinger

Het plaatje hieronder komt uit een onderzoek naar een toepassing van de Kosmische Slinger (of JKlok) van Walter Russell, een model wat hem in een visioen is aangeboden.

De slinger, eigenlijk een cosmische klok lijkt er veel op de computer van Rowlands.

Quaternions

De klok of machine draait steeds hetzelfde rondje met een andere stap in de ontwikkeling. Dat lijkt op een spiraal.

In theorie zijn er zeven slagen omhoog mogelijk. Naarmate men verder van de basis afraakt komt er een steeds sterkere onbalans. Deze onbalans verstrekt de kracht omlaag.

Fasen-indeling

In deze blog zijn we een paar “nieuwe” fase-indelingen tegengekomen bijv.

Biologie: Michel Lewin

De mens is een ecologie van een-celligen.

Thermodynamica : Eric Chaisson

Iedere stap wordt het makkelijker om energie in te nemen om het uit elkaar vallen tegen te Houden.

Cosmic Evolution by Eric Chaisson.

Intentie

Erg veel info die laat zien dat genezen afhankelijk is van de Intentie van de genezer en de patient.

Conclusie

De echte innovatie komt niet uit de Natuurkunde maar uit de Biologie.

Ons Lichaam is een Collectief van 1-celligen die samen een Electro-Magnetisch Veld vormen wat de Collectieve Vorm bepaalt.

Onder dit veld ligt het Nulpuntsveld wat een meer-dimensionaal communicatie-systeem vormt waarbij hele kleine zwarte-witte gaten een rol spelen.

Natuurkunde

De vorige blog (geschreven in het engels) eindigde met deze conclusie:

“Our reality is dependent on our Belief of its existence. 

Our belief arises out of our Memory that is fed by our Experiences and he companions in life we belief”

“We live in two Universes that are divided by the vacuum. 

In the Universe of the Light we are awake and in the other we are Asleep“.

The Universes are instable .

They are recreating themselves based on an Algorithm that reacts on Nilpotency.

They are constantly tuned by the Music of the Spheres of the Center.

It is constantly recreated with a Planck-frequency , keeps the sum of iets energy-up-and-downs always zero and generates a new operating-system that varies on a theme that is based on opposits.

Quantum Biologie

Lang geleden heb ik al over de Quantum-Biologie geschreven.

Inmiddels weet ik weer veel meer dankzij Michael Levin.

Collectieven van 1-celligen Vormen een Morphologische Veld

Michael Levin: laat zien dat een organisme bestaat uit een collectief van 1-celligen die vaak weer uit een collectief vormen.

De 1-celligen vormen samen een Electro-Magnetisch veld vwat bepalend is voor de vorm.

Dat was al eerder ontdekt door Michael Persinger die de uitvinder werd van de “god machine“).

Neuronen

Het lijkt erop alsof de “neuronen” in de hersenen overal aanwezig zijn tot in iedere cel. waardoor het “gepolariseerde” lichaams-netwerk zich gedraagt als een geprogrammerde computer.

Morphologisch Veld

Er is geen sprake is van “low-level programmering” middels het DNA maar van een MorphologischVeld net als Rupert Sheldrake al suggereerde .

Lading Gradient is een Subroutine

Volgens Michael Levin is Iedere cel is een batterij die gekoppeld is aan andere battrijen waardoor er een ladings gradiënt (een verdeling) ontstaat.

Die verdeling van lading (+ en -_ kan worden gezien als een verzameling 1-nen-en-nullen kortom een “statement” wat weer kan worden gezien als een subroutine van een programma dat vormen maakt.

Torsion Field

Diep onder de eencelligen zit het Nulpuntsveld dat via de Zwarte-en Witte -punt (Planck)-Gaten energie transporteert wat de “behoefte” aan z.g. “zwarte materie” meer dan volledig opvult.

Hierbij koppelen gelijksoortigen aan gelijksoortigen.

Kanker ontstaat als een Cel het collectief verlaat

Kanker ontstaat als een cel het collectief verlaat.

Dat kan worden hersteld door de gradient (de PH?) te herstellen.

Identiteit: About Boundary of the Self. Zie PDF beneden.

Wanneer wordt een collectief weer een eenheid en ontneemt het individu de ruimte om te handelen?

Een uitgebreide Samenvatting van het werk van Michael Levin.

Scale Free Cognition

Welk Geloof geeft een gezond Lichaam?

De cirkel is rond.

De energie-verdeling die de cellen samen opbouwen is verantwoordelijk voor de vorm en de vorm staat in iedere geval voor het Lichaam.

Het voorkomnen van kanker kan door dit veld op orde te houden.

Dat kan door in een Mild Magnetisch veld te verkeren.

Emoties zijn Action Potential

De Emoties zijn (groen) zijn volgens Nico Frijda een Actie Potentie.

Ze verzamelen Energie en genereren een Puls die het beweeg-systeem (Spieren) laten bewegen.

Die puls komt via de zintuigen en wordt opgebouwd middels de Verwachting die simulaties uitvoert m.b.v. de Spindels.

Cellen zijn Neuronen

In dit alles spelen de neuronen een cruciale rol.

Volgens Michael Levin zijn alle cellen nog steeds neuronen en delen dus alle cellen mee in een “Beweging” van de Emoties.

Dat verklaart waarom diepe emoties (Trauma) de cellen in de war brengt.

Positieve Emoties

Vandaar dat Positieve emoties erg bijdragen aan een gezond lichaam.

PoC Cyclus

Het plaatje tbeneden en hierboven open de cyclus van Paths of Change (PoC).

Het gaat uit van vier onafhankelijke kijken op de wereld.

Er zitten honderden toepassingen in deze blog en de onderste komt uit een verhaal over Anti-Fragility. een concept ontwikkeld door Nassim Taleb.

Het gaat eigenlijk over “onkwetsbaarheid“.

Alan Fiske’s Relatie-model.

De vier views worden hier gerelateerd aan de Relatie-theorie van Alan Fiske, een Antropoloog.

Spanningsveld

Het spanningsveld Uniek<->Samen is het Spanningsveld van het Lichaam en van de Maatschappij.

Het Leven is een Spel

Het wordt opgelost door het leven als een Spel , de Infinite -Game“( te zien en op te houden met alles gelijk te maken, de valkuil van de Franse Revolutie.

Spel-model

Sport model waarin de Deugden van Plato en de Chistelijke Deugden zijn opgenomen

Ecologie

Ons Lichaam is een Ecologie die deel uit maakt van een Ecologie.

Het Universum is

Fractaal

De cellen vormen een Ecosysteem.

Panarchie

De levenscyclus van een Ecologie heeft betrekking heeft op alle vormen van samenwerking tot het hoogste nivo.

Soft Robots

Is dit de volgende stap?

Featured

Samen Bewegen en Bewogen worden

Direct naar de samenvatting druk hier.

Samenspel is een Hyperbolic Geometry by M.C.Escher. De horizon zit in de rand.

Deze blog is een vervolg op mijn blog over Sport waarin een PoC-model van de Sport is ontwikkeld.

Dat model wordt nu gebruikt om Samenspel te onderzoeken.

PoC betekent Paths of Change.

PoC is een metapraxis, een abstractie van de praktijk ontwikkeld aan de UCLA (University of Los Angeloes) door een groep wetenschappers o.l.v. Will McWhinney.

Samenspel is een spel met de Emoties die lijken op Golven van de zee en daarom prachtig passen in een Hyperbolische Geometrie die weer past bij het Perspectief van het onafhankelijke Standpunt.

Denken met het Lichaam: Embodiment:

George Lakoff deed onderzoek naar vertalen en ontdekte dat wij denken in metaforen.

Metaforen zijn afbeeldingen tussen twee Belevings-ruimten die als we klein zijn worden verbonden met delen van het lichaam.

De lichaams-metaforen zijn cultuur-onafhankelijk en laten bijv. zien waarom boven belangrijker is dan beneden of waarom vooruit belangrijker is dan achteruit.

Samen Bewegen en Bewogen worden:

Samen Dansen op een Ritme en samen Luisteren naar Nuziek verbindt mensen.

Samenvatting

Samenvatting overslaan druk hier.

Synchronisatie:

0. Introductie: Wat is Synchronisatie ? Gelijksoortige bewegende cyclische systemen gaan zich gelijk gedragen als ze communiceren.

Het geldt voor mensen maar ook voor vuurliegjes.

Mensen die zich samen concentreren op een onderwerp zoals een voetbalwedstrijd synchroniseren.

Synchronisatie is ook de oorzaak van ontploffende economische bubbels.

Het is een oud beproefd instrument om massa’s in een gewenste richting te bewegen. Hitler deed het, Poetin doet het en onze regering ook. Het wordt Nudgen (duwen met kleine duwtjes naar een gewenste situatie) genoemd.

Bio-Mechanica:

1 Inleiding : Bewegingswetenschap in het Engels Biomechanica. is de wetenschap die zich bezighoudt met de Motoriek van het menselijk lichaam.

2 Volgens bewegingswetenschapper Prof. Peter Beek werkt Impliciet leren veel beter dan gestructureerd leren bij het leren van Motorische vaardigheden. Het geldt ook voor het leren van andere vaardigheden maar dat wordt niet gedaan in Nederland. Wel in de VS.

Vitaliteit

3 Vitaliteit is een >4 Dimensioneel concept en een combinatie van Efficiency en Veerkracht.

Veerkracht ( samen met Verbondenheid (Communion) en Potentie (“Rijkdom”) is een variabele van het 4D Panarchie-model dat betrekking heeft op een Ecologie maar eigenlijk op ieder veranderproces.

Vandaar dat het perfect past op PoC.

Vitaliteit kwam naar voren als een voorbeeld van Anti-Fragility ,Systemen die voordeel hebben van Wanorde.

Dit concept is ontwikkeld door Nassim Taleb, die veel aandacht heeft gekregen met zijn boeken over de on-voorspelbaarheid van calamiteiten (Black Swans).

Hier vergat hij de Synchronisatie als verklaring mee te nemen.

Die synchronisatie was niet vergeten door Didier Sonnete.

Hij noemt een Black Swan een Dragon King.

Innovatie Cyclus

Ik heb dit verhaal omgezet in een simpele innovatie-cyclus.

De Emoties hebben een Hyperbolische Geometrie:

4 De geometrie van het Samen Spelen begon met de Geometrie van de Menselijke Relaties van Alan Fiske.

Het samenspel blijkt een Hyperbolische geometrie te hebben, een Geometrie die Roger Penrose aan ons Cyclische Universum geeft en door Escher werd gebruikt om mooie zelf-refererende (fractale) tekeningen te maken.

Perspectief: Horizon, Stand-Punt en Denk-Raam:

Nadat we weten dat de emoties alles rond maken kunnen we m.b.v de Projectieve meetkunde laten zien door welke

ramen” we kijken en de Horizon van ons weten beschouwen.

het Kosmische Pendulum van Walter Russell:

5 Walter Russell kreeg een visioen waarin hij zag dat het Universum op een Metronoom lijkt.

Conclusie

6. Conclusie Seth was een entiteit die werd gechanneld door Jane ~Roberts.

Seth heeft tientallen boeken gedicteerd die bij nader onderzoek de geometrie van het samenspel ondersteunen. Dat geeft hoop.

Samenspel is een spel van de emoties die zijn de uitingen van de vortexen in het lichaam die in India Chakra (“Wiel”) worden genoemd.

Volgens Seth sturen ze de werkelijkheid aan en dat gelooft Roger Penrose ook die inmiddels de Big Bang heeft ingeruild voor een cyclisch universum dat weer prachtig past op de metronoom van Walter Russell die weer prachtig past op het foton die zichzelf vernietigd om weer geboren te kunnen worden.

Licht

In den beginnen was het Licht en het is er nog steeds.

Het stuurt de creativteit die anderen de Heilige Geest noemen.

Platonic Solids
De Platonische vormen zijn het resultaat van het oplossen van de spanning die ontstaat als een bol wordt vervormd.

0 Wat is Synchronisatie?

Christiaan Huigens ontdekte dat klokken die aan dezelfde muur hangen gelijk gaan tikken. Dat geldt ook voor mensen.

Alles wat communiceert, op elkaar lijkt en cyclisch beweegt gaat zich gelijk gedragen.

In 1975 bewees Charles Peskin dat zelfs ongelijke “tikkende” (“bewegende”) systemen synchroniseren.

Onze grootse klok (“de tijdgever”) is de zon. Die bepaalt erg veel aanpassing van ons lichaam en de natuur.Grote klokken bepalen kleine klokken (“overload”).

Deze video geeft een ervaring wat het betekent als een mens wordt opgenomen in een entrainment-omgeving zoals een stadion. Belangrijk zijn de ritmes en de bewegingen.
Dit werkt nog veel beter omdat hier een bepaalde frequentie wordt gedrumd die flow induceert. Dit is hetzelfde als een medicijnman doet in combinatie met gelijksoortige bewegingen.
Hier gebeurt hetzelfde met als effect dat de dansers volledig in trance gaan. Opvallend hier is dat ze ook nog is een simulatie laten zien van het universum waarin alles rondom alles draait.
Nataraja (Shiva) danst de wereld uit het niets. De vier handbewegingen corresponderen met de vier Worldviews van PoC.

Shiva danst op de onwetendheid in de vorm van een dwerg..Let op: de “blauwe” worldview die toont de Trommel van de Wereldklok.
De rechter hand draagt het vuur van de passie.
Terwijl de benen de Weerstand van de Emoties tonen in de vorm van de Olifant.

De gele hand van de Heilige Geest beschermt.
De droom van de Wereldklok van Wolfgang Pauli lijkt op het visioen van Ezechiel. De vier figuren staan ook voor de vier wereldbeelden, die de vier quandranten van de zodiac besturen. De kraai is de boodschapper.
Een geprek is een uitwisseling van trillingen die gaan synchroniseren. Die synchronisatie werkt ook andersom wat betekent dat meerdere mensen (hier twee) zich gelijk gaan gedragen wat een gevoel van grote betrokkenheid geeft. Als je verliefd bent ben je vergrendelt in elkaars fase. In het Engels Entrained.

Brein Synchronisatie

Dedynamiek van de hersenen van de zender en de ontvanger in een gesprek zien er hetzelfde uit. Dat betekent dat ze 100% gesynchroniseerd zijn.
Het zelfde gebeurt bij een grote menigte die zijn aandacht op 1 punt heeft gezet, de wedstrijd. de mensen in het stadion gaan gelijke handelingen uitvoeren dus Samen Bewegen.

Een artiest en de zaal voelen als er sprake is van fasevergrendeling. De zaal wordt een beetje warmer en de akoestiek wordt beter. Het heeft ook te maken met de bewegingen van de dirigent als er sprake is van een muziekopvoering.

Rituelen zijn gemaakt om te Synchroniseren

Mensen hebben behoefte aan een omgeving waarin regelmatig fasevergrendeling plaatsvindt zoals een kerk.

Randalph Collins Interaction Rituals de basis van zijn theorie zijn de onderzoeken van Irving Goffman

Mensen hebben behoefte aan levens-energie.

Die verzamelen ze door te koppelen aan energie-zenders/ die deze energie verzamelen als ze alleen zijn. Groepen van zenders en ontvangers komen 1x per week bij elkaar en worden gestuurd door een ritueel waarin ze synchroniseren.

1 Inleiding

Deze blog is een vervolg op mijn blog over sport.

De daar verzamelde informatie gaat over de prestatie die het lichaam in samenwerking met de geest en het hart kan verrichten maar niet over het hoe.

De biomechanica van het dansen.

Bewegingswetenschap/ Biomechanica

Het lichaam past zich aan aan het Gebruik van het Lichaam.

Het lichaam past zich aan aan het gebruik. Dat geldt ook voor de botten. Bij weinig gebruik “lossen ze op”.

Bewegings-Wetenschap:

De bewegingswetenschap houdt zich daar mee bezig en komt op onderwerpen die niet zo duidelijk zijn als we zelf bewegen maar ons in de weg zitten als we bijvoorbeeld met zijn twee-en proberen te lopen of een geestelijke (bv parkinson) of lichamelijke handicap hebben.

2 Van Expliciet naar Impliciet (Tacit) Leren:

Het grootste deel wat je leert als kind op school wordt weer vergeten.

Dat heeft te maken met de Focus tijdens het Leren.

Alles wat Moet werkt niet.

Laat het Lichaam zelf ontdekken wat het moet onthouden.

Random leren:

Random leren werkt veel beter op de lange termijn omdat men wat wordt geleerd niet vergeet (retentie).Als we naar retentie kijken werkt het huidige systeem helemaal niet. Alles wat wordt geleerd wordt vergeten.

Roger Schank omtdekte dat de emotie die gepaard gaat met het mislukken een hele hoge retentie oplevert m.b.t. de oplossingen die door echte experts of gefingeerde experts hele hoge retentie heeft. Het blijkt verder dat bepaalde denk- of doefouten altijd worden gemaakt voordat men bekwaam wordt.

Leren van de fouten.
Gestructureeerd opleiden werkt slechter dan random opleiden.

Lange termijn Visie Onderwijs

Roger Schank Institute for the Learning Sciences:

In 1998 werd ik tot mijn verbazing gevraagd door Hans Boom van het Ministerie van Onderwijs om een lange termijn visie te schrijven voor het Nederlandse Onderwijs.

k was toen net bij de ABN AMRO verdwenen waar ik me onder meer bezig mocht houden met nieuwe vormen van opleiding.  Dit deden we samen met bijvoorbeeld Arthur Andersen (AA) en Cap Gemini (CG).

AA had zijn R%D in Chicago en CG in Parijs (Innovation).

In Chicago zat ook het Institute for the Learning Sciences waar Roger Schank net de directeur van was. 
Na de opdracht van Hans Boom heb ik Roger opgezocht in Chicago. 

De theorie van Roger is simpel. Je leert van de fouten (“expectatation failures”) die je maakt of van de fouten van anderen. 
Roger bouwde Educational Games (“Simulators”) en de link was snel gelegd naar Lost Boys en een aantal andere innovatoren.
tot mijn grote verbazing gingen heel veel partijen tegenwerken zoals TNO en Wolters Kluwer. Ik vergat het non-invented-here syndroom.

Leren = Samen Exploreren = Collaborative Learning:

Volgens hen is Leren is geprogrammeerd worden (Instructie) terwijl het eigenlijk exploreren is. .

Collaborative Learning

3 Vitaliteit

Vitaliteit is een meerdimensioneel Spanningsveld :
“healthy systems must maintain a Balance of Resilience factors (small, diverse, flexible & densely connected) and Efficiency factors (big, streamlined & powerful) within a Window of Vitality representing optimal network health”.

Vitaliteit = Veerkracht & Efficiency:

Cultuur: Nieuwe spellen maken door te blijven spelen:

Paths of Change gecombieerd in” Games” zijnde een combinatie van 2 wereldbeelden in totaal 6 of 12 combinaties bij heen-en-weer + rollen.

1 Rood-Blauw -> Analytic Game, heen-en-weer Spel van de Westerse Wetenschap (Analyse) en het Bedrijfsleven (Productie volgens regels (Instructie)..

2 Groen-Geel->heen-en-weer-Spel van de Cultuur. Het spel dat nieuwe spellen maakt en Nieuwe Ideen waardeert.

3 Groen-Blauw-> Spel van de Politiek (Wet<->Samenleving.Consensus bereiken over Regels en het communiceren van deze regels aan de samenleving

4 Geel-Rood-> Spel van Innovatie (Idee<->Actie).

Panarchie beschrijft de Cyclus van een Ecologie en van een Mens:

want de mens zelf is een ecologie die bestaat uit heel veel cellen en eencelligen die samen werken om het geheel in balans te houden in de “hogere” ecologie die ook weer deel uitmsskt vsn een ecologie etc.

Panarchy-model waarin drie gekoppelde lagen worden getoond. Het kunnen er veel meer zijn.
Panarchie-model bestaat uit twee cirkels die met- en tegen de klok draaien en lijken op een Moebius-ring(8)..

Combineren Vitaliteit & Panarchie in 1 model

middels het afbeelden op PoC:

In dit plaatje wordt de theorie van Panarchie (rechtsonder) getoond als een snijpunt van twee lijnen die twee dualiteiten doorsnijden.

De dualiteten zijn gelijk vs ongelijk en Onafhankelijk vs Afhankelijk.

Het Ritme van de blauwe kant induceert de entrainment aan de rechterkant die zich toont als de top van een golf (“trend”, “bubbel” die de rode kant op de top van zijn “waarde” brengt die betrekking heeft op de “gemeten” waarde bijv. in de vorm van een koers.

Ondertussen zijn aan de “groene” kant alle hulpbronnen opgebruikt en start er een “wetgevend” proces aan de blauwe (overheid) kant die uiteindelijk de “creatieve” mensen (geel) om een idee vraagt om de “crisis” op te lossen.

Besef dat er in feite geen crisis is maar een “ervaren” crisis veroorzaakt door een verkeerd meetsysteem.

Cyclus:

1.Innovatie veroorzaakt door ongelijke (“creatieve”) geesten resulteert in verhoogde activiteit die wordt versterkt door het door het gelijke veroorzaakte synchronisatie (Bubble, Hype)

2. De waarde wordt verdeeld over het sociale netwerk totdat de waarde op is (uitputting).

Het gebruik van de innovatie wordt omgezet in kennis. die wordt omgezt in inzicht en de cyclus start opnieuw.

4D-model: Panarchie:

4D Model van een Ecologie middels Panarchy theorie gerelateerd aan PoC. Hierin zijn drie variabelen zichtbaar n.l. Verbondenheid (Communiën), Potential (Agency) en Veerkracht(Resilience).

Samenvatting Innovatie-Cyclus:

Durzame innovatie cyclus. Hetzelfde plaatje als boven maar compact en geprojecteerd in de stad van Plato. In het centrum de Levensboom. In het plaatje de 4 processen die van belang zijn waarbij rechts Ma-at als godin van de Maat.

Laat de maatschappij de waarde van de Industrie beoordelen door de producten te gebruiken.

Het gebruik rwordt omgezet in kennis (Gebruiksregels) die indien nodig weer kan worden opgestart maar veel beter

laat de mensen die anders zijn een idee formuleren hoe het beter kan en start weer opnieuw.

Ma at en Thot: De Boom des Levens

bestaat uit vele vertakkingen.

Ma at en Thot laten de Boom des Levens (Ished) in Heliopolis groeien. De boom bevat het nest van de bennu-vogel, de Phoenix (Vuurvogel). Het vuur is de Levens-energie.

4 de Geometrie van de Menselijke Relaties

The four Geometries of Paths of Change
De vier geometrien komen uit het onderzoek van de antropoloog Alan Fiske naar veel voorkomende relatiepatronen op de wereld

Ze stemmen overeen met PoC waardoor het mogelijk is om een geometrie van de sport te maken.
Digital vortex - Royalty-free Abstract Stockfoto
Gekromde lijnen in de vorm van een vortex zijn de snijdende lijnen van vele Points of View in een gekromde ruimte..

Relatiemodel Alan Fiske:

This image has an empty alt attribute; its file name is anti-fragility-plaatjes-fiske-model.jpeg
De relatie met de vier Perspectieven van PoC is aangegeven middels 4 kleuren.

De relatiemodellen zijn ook of eigenlijk (meet)schalen:

Meten is het tranformeren van een Waarneming met de Zintuigen naar de Ordening van het Denken.

Een relatie berust op een vergelijking van de meting van de verhouding tussen twee personen.

The Hierarchy of Scales
Alan Fiskes Model past op de Meet-schalen waarbij Market pricing een Ratio Schaal is die past op de Euclidische meetkunde. Dat betekent dat alles wordt gemeten met dezelfde Maatstok.

Communal Sharing staat voor de Nominal Scale is een opsomming, lijst zonder ordening.

De cyclus.is gelijk aan de Innovatie cyclus zie boven.

Meer weten over schalen druk hier.

De relaties als meetschalen van Alan Fiske. Voorbeelden van Schalen waarbij Groen een Verzameling , blauw een rangordening, geel een verschil en rood een verhouding is.

Nominale schaal -> Communal Sharing:

De onderdelen van de schaal kunnen in iedere willekeurige volgorde worden getoond (Permutatie).

De deelnemers van een CS zijn voor elkaar inzetbaar en inhoudelijk vervangbaar (“functional redundant”).

Een CS is agile (flexibel) omdat iedere structuur via andere combinaties mogelijk is. CS is de basisvorm van de community.

Wiskundig staat de nominale schaal voor het behoud van de identiteit ( s1=s2 ⇔ f(s1) = f(s2), de permutatie groep).

Sportmodel en Geometrie:

Blauw: Authority Ranking (AR) is een Rangorde waarbij de vraag moet worden beantwoord wat groter betekent. Het gaat om Hoger en Lager.

Geel: Equality Matching (EM): De objecten lijken op elkaar maar zijn niet gelijk. Een voorbeeld zijn de n-hoeken.Het gaat om Meer-en Minder.

Rood: MP: Marketpricing Wedstrijd. de Euclidische geometrie gaat om meten met een standaard-meter.Het gaat om afstand. en verhoudingen.

Groen CS: Samenspelen Community Sharing-” Projectieve Geometrie verbinden van lijnen door gedeelde punten.

Wit: Vitaliteit: Speelveld Iedereen is gelijk, het Absoluut Nulpunt.

Linguist Stephen Pinker provides a good overview of three of Fiske’s Relational Models (Dominance = AR, Communal = CS, Reciprocity = EM) in this brief video.

van Perspectief naar Projectie

Projectieve Geometrie is het gevolg van onderzoek in de renaissance naar het perspectief.

.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
De schilder kijkt vanuit een vlakke wereld met zijn oog door een gat naar een gebogen wereld waarbij een deel van de gebogen wereld verborgen is en er 1 punt is waarbij de rechte lijn van de kijker de bol raakt.
Two projections of the same object.
De verhouding tussen twee verschillende Standpunten gericht op het zelfde Object worden beschreven met behulp van de z.g. Cross-Ratio (A,B;C,D)={\frac {AC\cdot BD}{BC\cdot AD}}

Het belangrijkste verschil tussen Euclidische en niet-Euclidische geometrie is dat de eerste een nulpunt heeft.

De (Euclidische) ruimte van de Zintuigen is Plat:

De euclidische meetkunde is de meetkunde van onze werkelijkheid. Ze is 3d maar eigenlijk plat.

We projecteren alles op een plat scherm dat wordt omgeven met een Rand.

De Ruimte van de Emoties is Gebogen (Naar binnen en naar buiten (Up-&-Down)):

De projectieve meetkunde van de emoties en van het samenspel is een gekromde ruimte waarbij de kromming alle kanten op kan gaan.

Eulidean Geometryflat space euclidean triangle
Hyperbolic Geometry space curves outwardhyperbolic triangle
Spherical Geometry and Elliptic Geometry space curves inwardspherical tringle

Hoe zien Gebogen Ruimten er uit?

Volgens Einstein is ons universum gekromd door de zwaartekracht maar het wil niet zeggen dat de ruimte overal gekromd is.

Soms is er helemaal geen massa of is de massa een lichtgolf, die het beste is voor te stellen als lijn die ons oog als ontvanger verbindt met een lichtpunt.

Dat kun je zien in de vergelijking van twee Energie formules n.l. die van Einstein (E=mc**2) en die van Max Planck E=hf waarbij f de frequentie van het licht is.

Volgens Roger Penrose is het Universum plat en kunnen we het beste voorstellen dat we leven op de binnenkant van een enorm grote bol, die daardoor vrijwel vlak lijkt.

Volgens Penrose is Het universum een eindeloze cyclus van Universums die expandeert en implodeert.

Dat stemt overeen met de hele oude Cosmologische theorie uit India.

De Ruimte van Panarchie is de Ruimte van PoC

Volgens Penrose ziet het universum het resultaat van een z.g. conformal (Hoek-behoudende) afbeelding waarbij de horizon (de rand) een vrijwel oneindige verkleining is van het geheel en het geheel op een platte ruimte lijkt.

De tekening van Escher is daar een goed voorbeeld van. Het plaatje in het centrum transformeert zonder dat de hoeken veranderen in een eindeloos kleine rand.

Een verzameling lijnen met punten, een projectieve ruimte is eigenlijk ook een verzameling hoeken en afhankelijk van de kromming wordt het plaatje steeds vager “smooth”).

De Adaptieve Cyclus:

Een video over de “adaptive cycle van panarchy.
De geschiedenis van Panarchy door de ontdekker Holling.

de Geometrie van Panarchy

De geometrie van Panarchie is de geometrie van PoC en kan worden afgebeeld op het model van Fiske.

Hier een visualisatie waarbij de “mens” wordt voogesteld als een balletje:

De vier fasen van de Panarchy Cyclus voorgesteld als een landschap met een rollende bal
De verschillende vlakke en ronde ruimtes in het model van Panarchy gezien vanuit de belevingswereld van een bal.

In een vlakke ruimte kan de bal alle kanten op terwijl de bal in een gebogen wereld vast kan komen te zitten tussen twee heuvels in een dal.

De plaatjes zijn een 2D-metafoor van een N-dimensionale wereld.

Het basis-model van Panarchie is PoC.

De vier stappen of fasen kom je overal tegen.

Levensloop-begeleiding.

Dit model komt uit een regionaal project om de ‘Leide regio Vitaal te maken.

De levensloop van de mens begint en eindigt met een Samenspel tussen zorger (Ouder) en verzorgde (Kind, Bejaarde).

de Levensloop is een Fractal:

Motorische ontwikkeling kind. Een voorbeeld van een cyclus in een cyclus. Dit kan eindeloos doorgaan zowel omhoog als omlaag naar het kleinste van het kleinste de proton.

Voor meer info druk hier.

Een Mens is een Samenspel van vele Levenslopen van vele Organismen:

Het kleinste Organisme is een Chemische reactie die zichzelf steeds weer opheft:

De kleinste loop die er bestaat.

Bestaat er een Cyclus die Rond gaat?

Warom twee cirkels die tegen elkaar in draaien (met- en tegen de klok) niet kunnen samenwerken.

het Atletiek Training model start bij de Geboorte en eindigt bij de Dood:

De Geometrie van Panarchie is die van PoC en dus van het Sportmodel:

Het enige wat je moet doen is de namen van concepten vertalen en een andere naam geven.

De samenhang blijft steeds hetzelfde tot op het kleinste nivo van natuurkunde, het Quantumgebied wat in het Sportmodel op het nivo van het Speelveld zit.

Meer info over Panarchie

2D-model Panarchie en PoC
3D Model Panarchie en Poc..

Het Basis-model van Panarchy en van PoC is een Quaternion )Vierhoek)

Quaternion is een concept van Carl Jung.

Het komt uit de Alchemie en dan weer uit de Logica van Aristoteles.

De vier “kijken” zijn onderling een contradictie.

Onderstaande quaternion over de Natuur die is gebruikt om de theorie van Panarchie vorm te geven.

Boven de beschrijving zie je onder de kleur van de Poc-zienswijze de basis-ruimte waarbij het duidelijk wordt dat het samenspel een ronde ruimte is met de bal boven en het tegendeel van het spel een ronde ruimte is met de bal in het dal.

De ene zit vast en de ander valt bijna.

Standpunt, Horizon, Denk-Raam en Draag-vlak

brown wooden dock

Een schap is een Plank (een 2D-model) waarop we wat we weten netjes neerzetten en waarbij de Horizon de grens is van het nu onbereikbare. 

Schap is Scape in het Engels en de termen Landschap en vriendschap bestaan daar ook waarbij schap soms ship wordt en ook een drijvende plank betekent.

We beschouwen onze buitenwereld door een vierkant Raam (Kader) of tekenen een model op een Vierkant papier.

Het geheel zit tegen het kader aan of zit er zelfs in. kader

Het zijn allemaal 2D vierkanten die soms worden gedragen (staan op) of liggen.

Het punt als sijpunt van lijnen komt ook voor.

Een standpunt is een manier om tegen een betoog aan te kijken,

In 2003 heb ik het Architectuur-congres over dit onderwerp een presentatie gegeven. Het ging vooral over het effect van abstraheren.

Abstraheren heeft als grote probleem dat je moeilijk terug kunt.

Je verliest daardoor de ondergrond waar we eigenlijk met onze voeten op moeten staan.

Plaatje uit de presentatie waarin de invloed van abstractie op het denken wordt getoond waardoor de Territory the Map wordt en we dus de relatie met de werkelijkheid volledig verliezen.

5 De Slinger van Walter Russell:

Het oorspronkelijke document staat hier.

De Amerikaanse Architect Walter Russell kreeg een visioen waarin hem werd uitgelegd dat het Universum een Metronoom is.

Wij tikken als mens met deze grote metronoom mee

Dat bekent dat we als we contacht krijgen met de schepper last krijgen van overload.

De metronoom van Walter Russell.
Het PoC van het model van Walter Russell. De slinger van de metronoom beweegt tussen Desire en Control en krijgt een “zet” van het Potential van de Emoties. De “slinger” vindt zijn rustpunt in de Schepper.
De slinger beweegt heen (expansie) en weer (contractie).De emoties bouwen een Actie Potentieel op wat zich als Impuls ontlaadt.
Zes gekoppelde innovatie slagen.
Van Vakman naar Robot d.m.v. Abstractie.

Door het toepassen van abstractie gaat de productie-cyclus iedere keer een stap omhoog

6 Conclusie

Volgens Seth zijn de Emoties een Oorzaak:

Toen ik deze blog overzag kwam Seth weer naar boven. Seth was een persoonlijkheid die via het medium Jane Roberts communiceerde en erg veel wist over moderne natuurkunde.

Een citaat: ““You usually think, for example, that your feelings about a given event are primarily reactions to the event itself. It seldom occurs to you that the feelings themselves might be primary, and that the particular event was somehow a response to your emotions, rather than the other way around“.

Model Emoties van Nico Frijda.Emoties zijn een Actie-potentieel.

Model van de Emoties van Nico Frijda . De emoties zijn een Action-potential.

Herhaling Modellen:

de Levensloop begint en eindigt

in de Afhankelijke (Emotionele) fase:

Geometrie

De Emoties zijn een Projectieve Ruimte.

The four Geometries of Paths of Change

Innovatie Cyclus

Vitaliteit

Sportmodel + Deugden.

Slinger van Walter Russell gaat van Kracht naar Conditie en weer terug via Samenspel terug naar de Schepper.

This image has an empty alt attribute; its file name is wr-twin-opposing-vortices-2.gif
De Vortex van Walter Russeell.
De (groene) vortex van het Hart bestaat uit vier stappen waarvan de stap van het samenspelen wordt gedeeld.
Het hart chakra bestaat uit twee onderling met een 180 graden gedraaide driehoeken.

Uitvinden, Groeien en Maat Houden.

The Chemical Origin of Semantic Intelligence

Want to Start with a Summary? Push here.

or go to the Conclusion push here.

This blog is a Result of the Research I did for my blog about Heuristics.

Heuristics shows that Complex problems are never solved by complex solutions

The best Explaining model is the Worst predictor and the Best predictors are Fourfold.

New Research: What do all the Organisms Share?

My re-search became a search for the relationship between the Human Cognitive system, its Evolutionary Development as an Organism and the State of Artificial Intelligence ending in an Insight that our Semantic intelligence has a Chemical origin.

For a Quick Start and a Summary push this link or start with the Introduction .

This blog starts with Physics moves over to Chemistry and Ends with (Evolutionary)Biology.

In between I discover many other Fusions with Biology like Bio-Physics and even Bio-mathematics.

Where Stuff is Made Off

Stuff (Matter) is made of Light (Photons) that moves in Spiralling Spiral motion just as Peter Rowlands explains.

What is Light?

Mass = Light.

In this very difficult talk you will see that all the different theories in Physics and all the different Forces are really the same and related to different Ways to see the same Universe

~Te essence is Duality fused into Nothing.

Martin died a few years ago. Below the comment on this talk many years later by his fellow scientists.

and a summary of all this a few years ago.

Light is two Inteacting Fields Electric and Magnetic moving through Space.

When we look with our Multi-dimensional Worlview we see every dimension (Magnitude, Point, Line, Square, Volume, .. shows Another type of Particle.

John Williamsson Explains the PDF of Martin van der Mark who died recently.
Photon spiraling in a Tube.
How to compute with light.

Thermodynamics, the Sience of Heat

Natural processes are irriversible just as we are always moving into the future until we realize that natural laws are not laws at all but Context dependent Observations that can be changed when we change the context.

The Earth

The Russian scientist Wladimir Vernadsky divided the earth in 3 spheres called the (1) the Abiotic sphere – all the non-living energy and material processes (2) the Biosphere – the life processes that live within the abiotic sphere and the Noosphere – the sphere of the human cognitive processes.

The Earth as a Water Cycle

A simulation of the Creation of Life in an atmosphere like early Earth.

Our Chemical Origin

Chemical Bodily Communicators: Hormones

Our Emotions and our Personal Chemistry is controlled by our Hormones.

The endocrine system works in large part by acting on neurons in the brain, which controls the Pituitary Gland. This system is very important for the activation and control of basic behavioral activities.

Hormones are specialized Chemical Messengers that operate with different (Minutes, Days, even Years) Frequencies on a general Bodily level using the Blood flow controlled by the Heart but also on a Cell-to-Cell and an Internal Cell level.

They show an Ancient Fractal Pattern of Uni-ellular Integration.

This pattern repeats in human-to-human Social Structures and is visible in and between our our Cities and States.

Want to know more about Uni-ellular Integration? Push this link.

A City is an Organism

A Path of Change (PoC) model of self-Actualizing City that is an Ecology that grows out of the combined effort of Four different expanding and compressing Forces (look at the four Colors) that act as a 4D Wave. The Set point constitutes the base-line of well-being.

Change Management (Paths of Change)

Paths of Change uses four independent WorldViews with a fifth center.
The model behind PoC can be found in many theories including the Learning theory of Kolb. On this picture you see two cycles that move with-and against the clock.

The Endocrine System

Picture
The body is a system that is almost in balance (Homeostasis) controlled by chemical messengers that start and inhibit other messengers that do the same with the others.

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence is is not able to React to unknown Situations. It has to be programmed by Intelligent Humans.

The most advanced AI-tool AlphaGo-Zero needs data gathered by humans to Analyze and supposes a Game to win.

AI-systems need Humans to adapt.

Human Heuristics are much smarter than AI-systems.

Wisdom is and Heuristics are an Accumulated Reflection on Experience.

0. Introduction

In this blog I analyze the human Cognitive Architecture and its relationship with the architecture of our fellow-Organisms including the bacteria and viruses.

bacterium
Bacterium
Nerve Net vs Bilateral Brain
The Hydra has a Distributed brain, the Salamander a Centralized brain.
The marine worm Platynereis has a muscle (red) which develops in the same place and has the same genetic signature as the notochord (blue) that develops into our spinal discs. Credit: Kalliopi Monoyios
The spine is developed out of the notocord that came out of he axocord that was used to Swim.

The marine worm Platynereis has a muscle (red) which develops in the same place and has the same genetic signature as the notochord (blue) that develops into our spinal discs. 

The small worm has eyes and other sensors that makes it possible to move in a 4D-frame.

Just as the bacteria the rotators are a integral part of the total cycle.
Trichoplax adhaerens is a species of placozoa, the simplest animals at the base of the tree of life.

Unbounded vs Bounded vs Ecological Rationality

I also relate the human Cognitive architecture to the architecture of Artificial Inteligence, a result of  Bounded Rationality theory of Herbert Simon that recently was taken over by the Human Bias of Daniel Kahneman and more recently by  Ecological Rationality of Gerd Gigenrenzer also called Heuristics.

The term Ecological means Context-Dependent.

Heuristics

Heuristics are the “positive” part of the Human Bias, a problem we encounter when we are put under Stress or don’t have enough Time to Reflect.

Gerd Gigerenzer and Nassim Taleb about why Complex systems Fail and Experts are not always Experts. About Taking Risk with Insight.

Organisms

Small Systems are just as Smart as Big Systems

The Law of Kleiber shows a relationship between the Metabolism (“Chemical Energy“) of an Organism and its Mass. The law holds for the Smallest (UniCellular) and the Biggest organisms and is even applicable to much bigger Organisations like Cities. Intelligence is independent from the Size of an Organism or
Big Systems are not more Intelligent than Small Systems.

Organisms are Chemical Factories

After cooling The Earth became a “giant Chemical reactor” that was able to Catch life that was part of Colliding Meteorites.

The Way Electrons Rotate around anti-electrons (protons, Kernel) in more Complex Elements looks a lot like Organisms just as very Big Far away structures look a lot like very small Close by structures .

Our Universe is a highly Self-referencing (Fractal) structure.

Fig. 2

Life is an Autocatalytic Chemical Reaction

Life is an Autocatalytic Chemical Reaction, a Loop in which an Activator produces its own inhibitor.

Example of an Activator/Inhibitor System.
An Activator/Inhibitor-System in Practice with the Slime Mold.Interesting is (1) Reuse of just one chemical AMP Adinine Mono Phosphate) as a Trigger to start clustering , (2) Synchronization and Repeating an old Pattern (“Growing into a Plant“). AMP is the simple form of ATP part of the Krebs-cycle.

Organisms are Moving Memories

Organisms are Moving Memories exploring their environment to satisfy their need for the Energy (chemicals) they need to Survive.

An Organism is its Emotion

To stay in de right place they move to the place their E-mover (“flagellum”) sends them to.

The Bodyplan of the Bacterium with the Memory in the middle and the Brain, A receptor at the Front. The place of the Memory is also the place of the Heart of the Human.

The Heart contains the Memory of the Body

In Ancient Religion the Heart was the Seat of the Soul.

The Brain in the Head is a Sensor. Its Memory is Distributed all over the Body in the Spindles of the Muscles and the Heart.

The Bodyplan of the bacterium can be seen in all the organisms including Humans.

In between a Sensor and Mover a short term Memory is created out of the molecules we take in at the Front.

Memory is a Repeating Pattern.

We are auto-poietic auto-catalytic systems Born in the Sea.

A Human is a Higher Order Embedding of a Bacterium

The difference between the bacterium and us is called Higher Order Embedding meaning the same principle is applied to Itself, creating a Hierarchy.

Creating a Hiearchy is a proces Without an End. That’s why our Living Context was transformed into a Infinite space Above us with an infinite Power that controls it. This resulted in many Stories that turned into Myths.

If you want to start now with the blog push here or first read about Scientific Narratives.

Scientific Narratives and the Meta-Myth

This hierarchy is really a very complicated Dynamic Network that contains many sub-structures {“Semantic” “Chemical“, “Ecological“, “Social“,and other types of Networks) we have Named (Categorized) using a Principle that was in Tune with the Spirit of the Time.

This resulted in a lot of Scientific Narratives that turned into Scientific Myths that are summarized by Joseph Campbell (a follower of Carl Jung) in the Hero Quest that starts with a Call to Adventure (a Vocation).

The Quest of Mankind

Scientific Narratives claim to be based on a Truth not realising that this truth is also a Belief.

Currenty especially Physics (“Big Bang“) and Biology (Evolution) is discovering that the Myth of Creation blocks us to see how Simple Life and the Universe really is.

My first Mentor was a director of ABN (Harry Haenen). My last mentor was Will McWhinney.

My Gift of the Goddess was the Discovery of the Coming of The Golden Age.

The Age of Aquarius

The hero’s Quest is an old Cyclic model that was projected on the Zodiac.

We are now moving from Pisces to Aquarius meaning from Dualism to Holism.


The very longterm Precession cycle is moving Against the Clock of the yearly Sun Cycle meaning the we are now at the Start of New long term cycle meaning a new Call to Adventure for Mankind.

FRom Dualism to Holism

An Astronomical Age takes 26000 years.

We are ending the Age of the Fish (Pisces) and are moving into the Age of Aquarius.

Pisces is the time of Duality, the battle about Good and Bad.

the Age of Aquarius heralds the arrival of a new stage of the kondratiev cycle, the Golden Age.

Drawing of man holding large water jar with water pouring out, with scattered stars.
Aquarius opens a Vessel with Water that brings the Fish to the Milkey Way.
Left you can see the Arrows of Sagittarius that precedes Aquarius. Water is the symbol of the Aether. (and other Flow Systems).
1192px-Zodiac_(PSF).png
The cycle of the Zodiac.

What are Heuristics?

When I was re-searching for ny blog about Heuristics I found the thesis of Sheldon J. Chow, called “Heuristics, Concepts, and Cognitive Architecture: Toward Understanding How The Mind Works”

Heuristics are cognitive procedures that satisfice, and that require little cognitive resources for their recruitment and execution; they operate by exploiting informational structures, called  Perceptual Symbol Systems (PSS).

Exploiting Perceptual Symbol Systems

Concepts are highly organized collections of linguistically coded perceptual information.

Our Cognition looks lke a Video-recorder connected to our real Emotions and Bodily-processes that are retrieved when certain concepts (Anchors) or Situations are recalled.

Concepts are Simulators that embody Perceptual symbols that are collections of neurons that are activated in the perceptual centres of the Brain.

What we can Imagine Exists

Brouwer: Mathematics is a product of the Imagination. What we can Imagine exists. See also Where mathematics comes from by George Lakoff who discovered the foundation of language being embodied methaphors who are 1-1 (Isomophic) Mappings from the Outside sensed world to the Inside bodily awareness.

Mathematical Language is a “Normal” language

An Assertion (If Condition (Boolean) =True do Action A or Action B) is called a Judgement that is Witnessed by a Fact (Evaluate Condition) that turns the Assertion into an Action. When we move to Space assertions become Points.

Martin Lof Type Theory describes Mathematical Language

Martin Lof Type theory is the definition of a programming language that makes it possible to program mathematical reasoning to support mathematical Proof checking.

About Type theory, the foundation of Mathematics.
Intuitional Mathenatics became the foundation of Homotopy Type theory that became the Foundation of Mathematics by the work of Martin Lof who started a discussion about what Judgementreally is. This i a very long Video about the research of Martin Lof into the history of the term Judgement.

Perceptual states arise in the Sensory-Motor system

Perceptual states arise in the Sensory-Motor system.A subset of the state is extracted by selective Attention and stored in long-term memory.

This perceptual memory can function as a symbol entering into symbol manipulation.Collections of the perceptual symbols comprise our conceptual representations.

The structure of a perceptual symbol corresponds (at least somewhat) to the perceptual state that produced it.
A Conceptual Model of a Perceptual Symbol System being a part of the PDF below.
Figure 3. (A) An example of establishing an initial frame for car after processing a first instance. (B) The frame’s evolution after processing a second instance. (C) Constructing a simulation of the second instance from the frame in panel B. In Panels A and B, lines with arrows represent excitatory connections, and lines with circles represent inhibitory connections.
An example of establishing an initial frame for car after processing a first instance. (B) The frame’s evolution after processing a second instance. (C) Constructing a simulation of the second instance…

Relevance Theory And the Frame Problem

The Thesis contains a reference to two for me interesting and highly interrelated Philosophical Questions called the Frame and the Relevance problem which is about determining what is and is not relevant in our cognitive processing or What do we Know when we Sense a Situation.

Relevance and Wisdom

Another result of my search into heuristics was a very impressive You Tube Playlist “John Vervaeke on Wisdom and the Meaning Crisis” that contains the link between Relevance and Wisdom being the result of Insight.

The egyptian goddess of Wisdom was called Maat . She represents the Concept of Harmony.

The Feather of Maat is a Measure that has a value of almost Nothing.

Ma’at aresponsible for Harmony and Thot, the Magician change the Ished Tree. This tree contains the Past and the Future. A Tree is a Symbol of the Path between the Point (Seed) of Creation and the Now.
The Heart is the Pump of the Up (Brain) and the Down Circulation of the Body.

Both parts are in Balance when their Sum is Zero.

The Ape represents the Human.
Two four-fold cycles connected at the Connection point (green) of both Cycles.

Left a comparable model where the parts (now called tatva’s) are called chakra’s (meaning “wheels“).

Every part of this model is able to turn into a new cycle until a new “emergent” level is reached.

Summary

Short description of the content of the Chapters:

Reason: This blog is the result of the Reserch i did for my blog about Heuristics.

During this research I found a Thesis that contained a lot of Interesting links.

Thermodynamics One of these links was a presentatation about Thermodynamics (the science of Heat) I was looking for that proved that the laws of physics are not “Eternal” laws but Context Dependent Observations. The same Vision as the American Pragmatists (Charles Sanders Peirce, William James, and John Dewey)  around 1840 had.

0. Introduction An old blog about bacteria brought me back on the path of Paths of Change but with the re-introduction of the Quaternio of Carl Jung.

A Video with Gerd Gigenrenzer and Nassim Taleb about Heuristics and Risk Taking.

In this blog I compare the human Cognitive Architecture with the Architecture of Organisms.

You will see that Bacteria are Controlled by an(1) Chemical Autocatalytic Cycle that contains a (2):Head that is used as a Sensor, 3):a Heart in the Middle that operates as a Memory and (4): a Tail that functions as a Motor.

In the Middle you can find the Heart, the Seat of the Soul.

Our chemical architecture is controlled by Hormones

What are Heuristics?

This blog started as a follow-up on my blog about Heuristics.

I found a thesis explaining Heuristics with the concept of Perceptual Symbol Systems being hierarchical Semantic Models linked into a Semantic Network, (SM) being a Meta SM.

The personal Semantic network not only contains Perceptual symbols but also Emotions, Patterns, and Intuitions, being Wisdom Gathered in many generations and transmitted by the epi-genes of the mother and the father.

Is mathematics a normal language?

In the thesis I also found the Frame -Problem and Relevance theory.

Both are a result of the big problem AI-systems have to look like humans being the same problem humans face when they want to do something Relevant.

The frame problem is the problem that we not really understand what is happening in a situation.

We are highly biased by What we know (including our Inate knowledge) and the Time our “brain” needs to come into Action.

This started an inquiry in the State of the Art of AI as a competitor of Heuristics.

I found that Relevance Theory(RT) looks like Interpersonal Theory (IT).

IT explains Mental Ilness and is a model of the Human Cognitive Architecture that is fully compatible with Paths of Change (PoC).

RT is also fully compatible with the theories of Mikhael Bahktin (MB).

Wisdom is the result of Reflection on Experience.

Chapter 1: Interpersonal Theory : Humans are Dialogical beings.

They comunicate internally and externally with many voices .

We not only communicate with sounds (words) but ook with movements (Eye), chemicals and EM-fields (“Bodyfield“). .

We are many personalities that react in a diffrent way and start an Internal dialogue.

Our personalities expect that the sender is providing meaning compressed in their Points of View.

People that have only one Point of View are disconnected because every View is Independent (Making an angle of 90 degrees) from all the others.

Normal communication takes two Complemenatary views into account.

Because of this RT, IP, MB,PoC are a Quaternion(Fourfold), a concept invented by Carl Jung who found the concept in ancient Mystics and ancient Egyptian, Indian and Chinese Theory including Alchemy.

Chapter 2: What is the Architecture of the Human Mind,

What is the link between AI and the Brain.

what is Innate and what is learned ?

Experiments show that the factor Nature is much bigger than Nurture.

It looks like a lot of what we know has been learned a very Long time ago by our ancestors.

What architecture do we share with the organisms?

Chapter 3: Relevance Theory:

What is important in a conversation? It has to have just enough information, with the right quality in the right manner,

We communicate much more than we think with our body and our Tone of Voice.

Our argumentation is primary used to Convice ourselves

Chapter 4: The Frame Problem

What do humans really know when they Observe a situation.

We see what we want to see.

What is Intelligence and therefore Artificial Intelligence?

Chapter 5: General Semantics and other AI Architectures.

: How to prevent that you are manipulated by language?

Alfred Korzibski deloped a theory called General Semantics that can be used to create an AI that is able to Adapt.

A description of many Other AI-Architectures shows that they are all based on Bounded Rationality.

This means that the AI expiriences the same Bias as a human and is therefore only applicable on a defined fixed Problem-domain.

Chapter 6: From Hierarchy to Network:,

Concepts are Simulators that part of a Hierchy of Semantic Networks that looks like a Network.

This is the most Important chapter.

What is this Hierarchy of hierarchies? It contains many levels called Scales.

On every scale a The same Pattern repeats itself.

What is the principle behind life itself?

The priciple of life is Self-Replication and EnergeticStability.

We Exist because there is Change.

About Autocatalytic and Autopoietic systems.

About Chemical-Intelligence.

What are Anticipatory Systems? , To be an anticipatory system it has to contain a model of the outside world.

Life is an expanding system in which all te possibilties of a very basic simple model are created until the basic model innovates itself.

This chapter is really the end of this blog because it shows that the basic model of life is Activation and Inhibition being a Duality. The duality is compatible with Movement being Distance divided by Time.

Rodney Cotterill was 20 years ago far ahead of his Colleaques.

The last part of this blog contains many highly abstract (Bounded?) subjects that show what’s wrong with current (bio-)Science.

Gategory Theory: Is it possible to define theories as Functions?

About the Gategory Theory of Networks.

A Petri-net was a Chemical Ttheory about Reaction-networks and was reused as a tool to define Software-programs and second order Differential Equations.

Is it possible to Map more “Knowledge fields”into other Knowledge-fields?

What are Meta-Meta-systems?

Is it possible to expand a Meta System in all Directions and not only Up?

Schema theory has a lot in common with Paths of Change but moves beyond a Point of View into higher dimensions and chaotic fields of Philosophy.

Schema theory is an alternative for Category Theory where different views are compared to find out where they are different.

Is a Meta Difference a real difference?

What are concepts and where do they come from.

Chapter 7. Meta-heuristics The Thesis of Seldon J. Show is about Reasoning about Heuristics.

Meta-heuristics.has become a new field of science,

It looks a lot like a Merger of Psychology with Operations Research (Mathematics).

Chapter 8. From Biophysics to Quantum Biology and Bio Mathematics

Erwin Schrödinger one of the Inventors of Quantum Mechanics (QM) wrote a book called What is Life.

QM can be applied at the very small level of the Cell. Ik can be shown that Photo-Sysynthesis in the Plant but also the detection of chemicals by the Nose can be explained with the same principle.

This part contains many interesting video’s and PDF’s.

Chapter 9. Conclusion:

Back to the beginning.

1. Interpersonal Theory is an example of a Quaternio

This image has an empty alt attribute; its file name is ls_005.jpg
Two levels of Expansion and Compression linked to 7 essential Questions of an Individual in the Center.
Paths of Change (PoC) is a Scale Free (fractal) theory of Change developed by Will McWhinney. PoC is an example of what Carl Jung called a Quaternio (a Fourfold).

Every Combination of two Points of View generates a Question (6).

Every Dual combination of points-of-view is a Game

A Quaternio contains four concepts that all have a complementary relation.

So are the senses, looking outside connected with the imagination, looking inside connected by the process Invent or Explore.

You can also play with dualism (2), the distinction )1) Zero 0) or nothing (∅).

Relevance theory is devoped to explain the Evolution of the human Cognitive system and human intelligence. It is also used to create artificial intelligence.

Relevance theory has a lot in common with Interpersonal theory and the theories of Bahktin about the Utterance or the internal and external Dialogue we take part in.

Interpersonal theory assumes that humans expect meaningful information from other humans and from the humans that are inside. We are always in a dialogue.

It also assumes that a mental illness can be explained by a connection-problem. It is all about the Tension between Agency and Communion.
Interpersonal Circumplex. The interpersonal circumplex is defined by two orthogonal axes. In recent years, it has become conventional to identify the vertical and horizontal axes with the broad constructs of agency and communion.
Human interaction can be modelled with two orthogonal (90 degree angles)variables that were also called yin (communion) and yang Agency) or o en 1 or just yin and not yin. The four 90 degree angles support a 4 dimensional Universe of Discourse that contains rotating rotations being Spirals.
Humans learn when an Expectation is violated. This happens when an External or Internal Event takes place.

The event is evaluated by the Emotions and (when there is enough time (and interest and energy) Reflected upon by the Imagination and Abstracted (moved Up) into a Model (frame, scape)that is again Instructed and or Tested.

The Learning cycle moves with and against the Clock and also moves through the diagonal between Belief and and the Prove of Belief and Dependence and in-dependence.
This picture describes the model of Nico Frijda about the Emotions: the readiness (or unreadiness) to enter into contact or interaction with some object, and the mode of that contact or interaction. [ … ] Different motivational states or states of action readiness exist … Emotions are tendencies to establish, maintain, or disrupt a relationship with the environment.
Reflect: Finding a pattern in the many actions the senses detect.

2. Our Cognitive Architecture is shared with the Organisms

This part is about the architecture we share with all of the Organisms.

It is mainly based on earlier work of Rodney Cotterill and Will McWhinney, both diseased.

Peter Carruthers: Innate Human Cognition. What is the Architecture of the Mind?
Modular architecture of Peter Carruthers

The Self-Assembling Brain

“our genome contains the information required to create our brain. That information, however, is not a blueprint that describes the brain, but an algorithm that develops it with time and energy. In the biological brain, growth, organization, and learning happen in tandem. At each new stage of development, our brain gains new learning capabilities (common sense, logic, language, problem-solving, planning, math). And as we grow older, our capacity to learn changes”

Every Organism is a step in a very long term process we call evolution in which the outside-world is internalized and externalized in a new outside-world. The genome reproduces a body that is able to reproduce a body but also a system that is able to reproduce and adapt itself.

The Basic Architecture: We are Moving Memories

The picture shows the most simple structure of an organism being a Motor and a Receptor connected with a Short term Memory.

The bacterium is Exploring its environment by changing the rotation of its flagellum with and against the clock.

The short term memory is an autocatalytic, chemical reaction that determinates not only the Rythm of the rotation but also the Direction of the rotation of the rotor.

Rodney Cotterill’s neuro-physiological work supports the motor-environment-mind schema of complex feedback loops. The complex of feedback loops enables one to “Know what one knows.”:

The ability to know that one knows is referred to by psychologists as first-order embedding.

Higher embedding, such as that exemplified by knowing that one knows that one knows, merely depends on the ability to hold things in separate patches of neuronal activity in working memory.

This manifests itself in the creature’s intelligence, which also dictates its ability to consolidate existing schemata into new schema.” is a unique feature of mammalian brains.

Intelligence and reflection are explained as due to functioning of the web of feedback loops, both internal and external, that evolved in higher animals“.

3. Relevance Theory

The word Relevant comes from Latin relevare “to lessen, lighten, levis: light.

Relevance theory is a framework for understanding the interpretation of utterances.

It aims to explain the well recognised fact that communicators usually convey much more information with their  utterances and their Body than what is contained in their literal sense. 

Our Cognitive Architecture Supports Collaboration:

Daniel Kahneman and Amos Tversky used “cognitive biases,” to show that humans make irrational choices.

One of these biasses is called the conformation bias. Humans love to hear a confirmation of what they believe.

Lately a new “science” called Evolutionary Psychology” is trying to find out what “functions” helped the human to survive.

Historically, evolutionary pressure has resulted in cognitive systems that recognise potentially relevant stimuli and try to draw relevant conclusions.

Dan sperber and Hugo mercier argued that this type of bias, being a part of communication, is supporting collaboration.

To Attract the Attention the “uttering” has to be Relevant, making things easy, simple, light.

They also looked at the amount of Energy it takes to communicate.

Relevance theory started with the research of Robert Grice. The Gricean maximsQuantity (Just Enough), Quality (True), Relation (Relevant)), and Manner (the Right Way) describe the principles observed by people in pursuit of effective communication.

Argumentation Theory tries to show the evolutionary benifit of many cognitive biasses.

The Perceptual Symbol Systems are so rich in the type of connections that they generate free Associations that keep a group in the right direction making it possible to Nudge a group by giving them only one choice into the desired direction. This is comparable with a vector-field.

Conclusions Precede Arguments:

Argumentation theory and Rhetorics. We use arguments to convince others but also to convince ourselves.

We are able to use many different cognitive tools (modules) at the same time without knowing we do that.

We use generalizations and are not aware of the differences between the generalisations.

We love Dopamine and therefore love to act in situations were dopomine is produced (“gambling).

There are two systems active the Controlled (Dopamine) and the Control system (Observer).

Conclusions come first, arguments later.

We always pick the last we hear and find the arguments to justify our decision.

Falsification avoids bias.

We are social animals and our brain has to support cooperation.

We could benefit from deceiving but we have to keep our Status.

Gossip supports our status.

We have to Sell ourselves.

Conformation Bias helps to do that.

Humans are Curious Toolmakers .

Coding vs Decoding. Humans are Curious. We are tool makers improving our tools. the older the more knowledge and problems to retrieve out of memory. Attention is given to something that fits what we want know and is relevant. Time and Energy are always Limited.

Our Communication is mainly Implicit

Maximilisation of relevance.Balance between Energy and Cognitive-Contextual effects. Assesment is looking for relevance.

The difference between the foreground and the background of comunication or the difference between Explicit and Implicit, figurative language such as hyperbolemetaphor and irony.

4. The Frame Problem:

The frame problem is about What a “system” is able to see in a Situation and what changes what (“an Event“) and what is Changed and is Not Changed.

The frame problem was created when IT-technology moved into the area of Artificial Intelligence.

At that time every “problem” was solved by designing a new Language like LISP and PROLOG.

Logic (“rules“) put into a program was leading the way and logic was guided by Set-theory.

Although Chomsky’s Language theory was already there nobody realized that human Language is very diferent from a Progamming Language that is Context-indepentedent.

The Artifical Intelligence of the Computer does not understand what was out there and tried to catagorize the outside by also define the not-categories not realizing that they were not bounded (infinite).

Until now the AI-computer looks like a savant a highly specialized human that is in an expert in one area but incapable in the Infinite area’s outside its speciality.

It is not able to define what is relevant and does not see the difference between implicit and the explicit conversations. It is also not able to interpret the many illogical signs we send with our Body, Facial Expressions and Manner until Geroge Lakoff and his group of scientitst detected that we the human communication is embodied.

5. General Semantics and other AI-architectures

This chapter contains many AI-architectures even a model based on General Semantics at the end.

As you will see all the models are different from the model that is explaining heuristics in the Introduction.

The main reason is that the models are based on the theories of bounded rationality that existed before the time of Herbert Simon and Daniel Kahneman, both winners of the Nobel Prize in Economics , described in my blog about Heuristics.

According to Marcus Hutter Intelligence is Compression just as you can find in my blog about Heuristics. If you want to know more move directly to the Conclusion.

5.1 General Semantics

Alfred Korzibski was forced to fight in the first world war. He did not understand why humans act like cruel animals. After moving to the Us and marying he started to research human Communication and developed the theory of General Semantics.

General semantics is concerned with how events translate to perceptions, how they are further modified by the names and labels we apply to them, and how we might gain a measure of control over our own responses, cognitive, emotional, and behavioral.

General semantics had a lot of influence on cognitive-therapy including NLP.

The model of Korzybski looks a lot like the model of Interpersonal theory hat describes Mental Illness.
The model of Interpersonal based on the model of Paths of Change. Return to the Start of this blog.
General semantics explained by Korzibski himself.
Korzibski designed a model of Model of the Nervous-System

5.2 Artifical Intelligence Architectures:

When you press the link above you will find an impressive website about everything you want to know about AI-architectures. Below you find a few examples I have taken out of this website.

5.3 The LIDA Cognitive Cycle Architecture 

5.4 CYC : understanding common Sense:

CYC

5.5 AIXI Optimizing Reward:

AIXI is a AI-theory developed by Marcus Hutter. IXI is a reinforcement learning agent. It maximizes the expected total rewards received from the environment. Intuitively, it simultaneously considers every computable hypothesis (or environment). In each time step, it looks at every possible program and evaluates how many rewards that program generates depending on the next action taken.

5.6 CALO The Perfect PAL:

the DArpa CALO-project ( Cognitive Assistant that Learns and Organizes ).

5.7 ACT-R A new AI Program Language:

ACT-R is a cognitive architecture: a theory for simulating and understanding human cognition. Researchers working on ACT-R strive to understand how people organize.

5.8 AI Architecture based on General Semantics:

6. From Hierarchy to a Network of Hierarchies

6.1 Organisms are not Machines

In the Evolution of the the Organisms two things happened:

(1) the processes of life became auto-catalytic meaning that a chemical process became a repeating cycle (auto) that was sustained and became independent of other processes.

(2) the cycles got connected and created bigger cycles without breaking the katalytic mode until one of the cyclic cycles was able to look like an independent entity.

A cycle that reproduces itself is called an Autopoiesis, a Self-reproduction.

Below you can watch 4 video’s that give examples of autopoietic auto-catalytic systems and the big change in thinking they accomplished.

One of the major Scientists was Robert Rosen: See chapter 6.2.

He tried to explain Anticipatory Systems and found out that it is impossible to explain them with our current modelling language that supposes that Nature is a Machine made by a (Divine) Architect (Pthah) that got the Specifications from Ma,at (responsible for Balance, Harmony) and gave them to Khnum, the divine potter, to Make the animals (including the Humans) out of Clay.

Autopoietic Systems are Self-Reproducing.
Auto catalytic systems explain the Origin of life

We Exist because there is Change

A brilliant lecture of Mihai Nadin, the last living collaborator of Robert Rosen.

How do we account for change while being part of it? How do we account for anticipation as an expression of preparing and adapting to change?

There are Reactive and Anticipatory systems. The last category has to predict the Future.

To predict the future a system has to Contain the Future. we call an Expectation .

A good example of an anticipatory system is a Pregnant woman.

Humans learn from an Expectation Failure sometimes called a Mistake.

Collaborative Learning

Collaboration and learning are active in their own space (the physical context and the social context) and join in mental space (the internal state of a person).

The Evolution of Life

The origin of life lies deep in the Universe were stars like our Sun are created.

Life was ecreated in the labatory by simulating the situation of an early Earth. After that early life was also detected in Meteorites.

Later a lot of Suns where detected that look like our Sun so Life could be Abundant in the Universe.

The Pattern of Creation is repeating at every level of Scale.

Chemistry

Life is the result of Combining the combinations until infinity of Simple Molecules made out of Four basic molecules.
Again the many combinations of a Fourfold, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen and Carbon (+1,-2,-3,+4) determinate the Origins of life.

The interesting point is that the Sum of theValences of the Elements of the fourfold cycle = Zero.

Because the four elements are Rotating structures the Chemistry of the Beginning of Life on Earth fits perfectly with the theory of Peter Rowlands about the Nilpotent Universe (See below).

The chemical elements are ordered by the Periodic Table of of  Dmitri Mendeleev . The document below describes how the elements facitated the birth of Life.

Prochlorococcus is thought to be the most abundant photosynthetic organism on Earth

The sea contains a Huge and very Divers amount of Small Foto-Synthetic cells. Inside the cell they look like Plants.

Video’s of an Impressive playlist.about the Origin of Life

Life was started at places where a boundary could be created.
The first step in the Evolition of Life is the creation of the multi-cellular organisms that were combinations of single cells.

This and the scond video are about choanoflagellates being a long flagellum (mover) connected to a Cell.

The cells Unite and disunite at will.
Cells”eat” bacteria but also work together(symbiosis) with bacteria to form clusters (Rosseta).

The geometry of the clusters is determinated by the type of bacteria in the symbioses.
How cells communicate.

Introduction: Anticipatory Systems

6.2 Robert Rosen: Anticipatory Sytems

Robert Rosen made a distinction between Simple and Complex Systems.

In Complex Systems the Whole is more than the Sum of its Parts meaning that there are many Relations between the Parts that are not only Causal but have another Meaning.

In Simple systems the nodes are Nouns and the links are Verbs creating a Narrative that explains its Behavior.

Simple systems are Mechanical systems.

They can be explained by the Four Causes of Aristototle that always begin with asking How (Processs, Verb) an Agent (in general a Human Craftsman (Agent, I, he, ) has assembled Material parts (Noun) ending with the Why being its Purpose.

Living System have no purpose because they are not made by an mechanical process controlled by a craftsman although many people believe this happened when the autocatalytic proces took place.

Systems that can anticipate, con­tain internal predictive models of themselves and/or their environments,

They are part of the class of Third Order Cybernetic Models.

Robert Rosen, Natural systems are explained by mapping them on a Machine-Model mapping (Encoding, Decoding) them on a Formal Model where the Causal relation turns into an Inference.
Pattern formation in Nature.Te model contains two processes called aan Activator and and an Inhibitor.
Gierer-Meinhardt-model is one of the important types of pattern formation and morphogenesis observed in development.

A citation of chapter 1 shows that the same pattern of Acitivation and Inhibition is happening in the body : ” The peripheral reflexes can act independently of the brain, but they can also be coordinated and sequenced by it. The main point to be grasped here is that the brain’s primary purpose lies in the need for inhibiting peripheral reflexes, when particularly sophisticated sequences of muscular movements have to be executed“.

6.3 Dynamic Networks

Dynamic Modularity. ?How Life expanded from a Bacterium to a Human. This a part of an impressive series of video’s.
The Evolution of the Organism can be seen as an expanding structure in time that is controlled by a Linear Bodyplan that starts with the “Head” and ends with the “Tail” in which the genes act as Switches that start a deeper level of expansion.
Brain of a Fruitfly is divided in functional area’s.

6.4 The Human Brain is an Adaptive Dymamic Network:

More about the development of the brain push here.

Mapping

Mapping looks a lot like Category Theory and Schema-theory.

The idea is to map a problem-space to a domain where the problem is already solved, solve the problem and map the Solution back.

To do that the function has to be Isomorphic meaning that structure is preserved in two ways.

Below an Example.

The first picture is the result of making use of a mapping from the Rational Model of Alan Fiske using the function of Paths of Change (see the colors) to the Scales in Measurement Theory.

The four Geometries of Paths of Change
A MApping from Alan Fiske’s theory of Human Relations to Geometry and Panarchy (Ecology) and Anti-fragility.connected by Paths of Change.
The Relational models of Alan Fiske (see below) mapped to the scales of Measurement. It looks like we “measure” our relationship with four possibel scales.
The model of Alan Fiske mapped to Path of Change (PoC)
The Four Scales (with the color of PoC)explained.

6.5 Category Theory: Systems are Functions, Metaphors are Functions:

How to combine category theory and network theory.

6.6 Kent Palmer: Meta-Systems

I found Kent Palmer a long tine ago.

He is exploring the Many Meta-Levels above Reality like Will McWhinney was exploring the 2×2-level (the Quaternio).

I have also played with the Higher than Quaternio levels and tried to keep the Four “types” based on the Duality (Agency, Communion) in tact.

A Generator of a cycling cycle related to the Chinese Sheng Cycle being a (Magic) Square with the Xenter or the Whole (White) in the middle (cross) connected to the other 4 points.

As you can see the Pentragram is a Fractal model. The Points of View point into many Orthogonal “Independent“) Directions where Up (Yellow) is Abstracting and Green is Implementing and Red and Blue are SpaceTime.

The types relate with the four JungianOrgans” of the human being Mind (blue, Thinking), Sensory-Motor (Red, Action-Sensing), Social (Green, Emotions, Feeling), Imagination (Yellow, Intuitive).

When we look at the Bacterium the Sensor and the Motor (Flagellum) are put into a Container (Cell, Boundary) and are related with a Chemical AutoCatalytic Process that is a Memory that operates in a Context that contains “active” chemicals (with an E/M-valence) and other Organisms (F.i. viruses).

The bacterium according to Rodney Cotterill.

The difference with the Four types of Carl Jung is the whole (1, Boundary) put into the Pentagram, the Five (3+2).

This problem was alreaday “solved” in Chinese Philosophy where the five was the symbol of the whole also called the Quintessence. the essential part of Matter we call Energy and also called Aether.

The Sheng Cycle is the result of connecting a 3×3 Magic Square called the Lo Shu.

Chinese (fractal) Sheng Cycle constructed with the PoC-model where White is the Whole (Boundary, Protect).

Kent became incomprehensible when he left the first the Meta-level trying to find alternatives for the Duality “abstraction or implementation”.

Below a website that explores all the 2**N-levels .

About meta-systems

6.8 What are Concepts?

I found a a thesis called Peirce, Vygotsky and Concept Formation by Chris Barnham. I is also about the Semiotics and Pragmatism of Peirce. Watch out. This is complicated stuff just as the theory of Kent Palmer.

7. Meta-Heuristics

8. From Biophysics to Quantum-Biology and Bio Mathematics

9. Conclusion

This blog started with additional research on Heuristics that resulted in research about the History of the human Cognitive architecture that brought me back to Rodney Cotteril a friend of my mentor Will McWhinney who rediscovered the Paths of Change of Carl Jung he called a Quaternio based on the Quaternions invented by William Rowan Hamilton in 1841 and used by Maxwell to define his theory of Electro Magnetism.

Later I found the Quaternions of Peter Rowlands that unites Physics and is based on “recent” mathematics he called Biomathematics for the reason that it also explains Biology and the Human.

Charge
Quaternions Multivariate Vectors
The Quaternio of Peter Rowlands is based on Octonions being an abstraction of the Quaternions that are an abstraction of the Complex numbers rhat are Rotations of Real Numbers.

Peter proved that our Universe is a Turing Machine based on a special language that is constantly Rewritten by a nilpotent condition meaning its Sum is Zero.

The last weeks I have explored Type Theory as a foundation of Computer languages and Cohomogy theory, a foundation of the fusion of Topology and Algebra.

Again everything got together even in my dreams where I discovered CoQ without knowing it existed.

An Eye cannot See itself. About the theory of Logical Types of Bertrand Russell applied by George Bateson to Play and Learning.

The infinite levels of Learning explained by Will McWhinney, A Chapter of his never published book.

Back to the Beginning

push here.

de Magie van de OnKwetsbaarheid

This is the same blog in English. This Blog is written in Dutch.

Hoofdstuk Indeling:

 1. Samenvatting
 2. Aanleiding: Dit was een presentatie voor het KNVI naar aanleiding van een nieuw boek van Nassim Taleb: Antifragility.
 3. Anti-kwetsbaarheid. In het Nederlands gaat het eigenlijk over Onkwetsbaarheid.
 4. Veerkracht Veerkracht is een voorstadium van Antifragility. Het gaat over het herstellen van een oude situatie maar die hoeft niet altijd dezelfde eigenschappen te hebben.
 5. Citaten van Nassim Taleb over Anti-fragility
 6. het Omgekeerde Het Omgekeerde is een geliefde methode van Taleb om mensen los te maken van het bekende.
 7. Paths of Change PoC (Paths of Change) wordt gebruikt als (fractaal) Referentie model in deze presentatie..
 8. de Quaternio Carl Jung was de herontdekker van een oude ontwerp-techniek die ook is te vinden in de en de Griekse Logica. Het gaat over een vierluik waarin alle relaties een tegendeel zijn. Het komt eigenlijk uit de Logica van Aristoteles die het weer uit de Egyptische Magie heeft gehaald.
 9. De definitie van Anti-Fragility
 10. Black Swans en Dragon Kings Nassims vorige boek de Black Swan gaat over Calamiteiten. Een Dragon King is nog veel erger. In dat geval is er sprake van entrainment.
 11. Over Stroomsystemen en Thermo-dynamica: komt uit deze blog.
 12. Vitaliteit en Spanningsvelden: De spannningvelden achter de Antifragility worden in kaart gebracht.
 13. Ecologie en Panarchie
 14. Menselijke Uitdagingen
 15. Alan Fiske Menselijke Verhoudingen
 16. Emoties
 17. Menselijke Maat
 18. Opnieuw over Anti-Fraglity
 19. Nassim Taleb over de Anti-fragile Mens
 20. De Anti-Fragile Stad
 21. De Anti-Fragile Mens kan worden afgeleid uit MBTI (Myers Briggs Tipologie) die weer van Jung komt en dus een Quaternio is.
 22. De Magier is de bespeler van het onzekere.

1. Samenvatting.

Nassim Taleb is een mooie combinatie van een geld-handelaar, wetenschapper en filosoof.

Het boek Anti-Fragility is een deel van een serie boeken die onder de titel Incerto worden uitgebracht.

Incerto is is an investigation of luck, uncertainty, probability, opacity, human error, risk, disorder, and decision-making in a world we don’t understand“.

Anti-fragility is een vervolg op het deel de Black Swan dat gaat over de voorspelbaarheid van Rampen. In het boek anti-fragility leer je gebruik te maken van onvoorspelbaarheid (“to get order out of disorder”).

2. Aanleiding.

Deze blog is het gevolg van een  presentatie over Anti-Fragility die ik op 7-9-2016 heb gegeven voor de sofware-architecten van de KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals).

De presentatie in 2016 begon met een verhaal over mijn Smart City-project in Den Haag (“Smart Urban Space”). Dit stuk van de presentatie is hier weggelaten op de conclusie na over de Anti-Fragiele Stad. Die conclusie staat in Hfdst. 15.

Het verhaal over de Zelfontplooiende Stad staat hier.

3. Over Anti-Kwetsbaarheid

Nassim Taleb beweert dat er geen woord in het Engels bestaat voor het omgekeerde van Fragility (kwetsbaarheid). Daarom heeft hij het zelf gemaakt (Anti-Fragility, anti-kwetsbaarheid). In het Nederlands bestaat het woord wel alhoewel het net als in het Engels ook een niet-(on/anti)-woord (“een tegendeel”) is.

Het omgekeerde van Fragility is onkwetsbaarheid, een mythisch begrip, waar veel levenden naar op zoek zijn geweest maar dat alleen aan de Goden is (of was?) voorbehouden.

Taleb plaatst Anti-Fragility vooral in het scheppende perspectief. Met Anti-Fragility kun je chaos gebruiken om je eigen orde te scheppen.

Dit document bevat een zoektocht naar Anti-Fragility langs allerlei modellen die stukjes van de puzzel bevatten.

4. Over Veerkracht

Op het plaatje houden Thoth, de Uitvinder en Ma’at, de Godin van de Balans, de Levensboom (de Ished) in Evenwicht.

De vruchten van de Boom des Levens gaven Eeuwig Leven (en dus Onkwetsbaarheid) en Inzicht in het Grote Plan.

In de top van de Boom die gesitueerd was in Heliopolis  zat de Bennu Vogel, de Magische Phoenix. De Vuurvogel die uit haar eigen Vuur herboren wordt is het Symbool van Nassim Taleb voor Veerkracht, het laatste stadium voor anti-kwetsbaarheid.

De tovenaar Thoht wordt ook wel Djehuti genoemd. Hij is de bestuurder van de Djed, de levenskracht (“het Vuur van de Phoenix”, de Kundalini), waarmee hij het Rad van Avontuur in beweging  zet dat door Ma’at binnen de perken wordt gehouden.

Het mag duidelijk zijn dat Nassim Taleb op zoek is naar de bron van de Levenskracht en de beperkingen van Ma’at (Balans) wil ontlopen.

In moderne terminologie wil Nassim permanent in de “Edge of Chaos” (“de Adjacent Possible“, Kauffman) opereren. De “edge” is het gebied tussen orde en chaos waar de nieuwe ruimte wordt gevormd en de tijd zijn werk nog niet kan doen.

5. Citaten van Nassim Telab

Cursief een aantal citaten van Nassim Taleb om in de stemming te komen:

Our brain is not cut out for nonlinearities. People think that if, say, two variables are causally linked, then a steady input in one variable should always yield a result in the other one. Our emotional apparatus is designed for linear causality.

Wind extinguishes a candle and energizes fire. You want to be the fire and wish for the wind. …The mission is how to domesticate, even dominate, even conquer, the unseen, the opaque, and the inexplicable.

It takes a lot of intellect and confidence to accept that what makes sense doesn’t really make sense.

For a free person, the optimal – most opportunistic – route between two points should never be the shortest one.

Not seeing a tsunami or an economic event coming is excusable; building something fragile to them is not.

The ultimate freedom lies in not having to explain “why” you did something.

The best choice is the one that remains for no good reason while other options have 2 or more reasons.

You get pseudo-order when you seek order; you get a measure of order and control when you embrace randomness.

In fact, every step is a new beginning. 

6. Over het Omgekeerde

Dit document is een persoonlijke zoektocht naar anti-fragility, een concept bedacht door de auteur/wetenschapper/filosoof/geldhandelaar Nassim Taleb. Anti-fragility is het omgekeerde van kwetsbaarbaarheid (fragile).

Taleb is een liefhebber van het omgekeerde en van kunstige metafoor (“The general principle of antifragility, it is much better to do things you cannot explain than explain things you cannot do.”).

Nassim zet zijn lezers graag op het verkeerde been suggererend dat dat het goede been is. Door het omgekeerde te nemen laat hij de grenzen zien van het dagelijkse en opent daardoor een nieuwe wereld die grotendeels onbegrijpelijk is maar wel degelijk mogelijk (“I want to live happily in a world I don’t understand”).

De zoektocht maakt gebruik van wat ik “mapping” noem, het springen (“afbeelden“) van model naar model waarbij het basismodel, Paths of Change,  steeds meer wordt verrijkt met details die zich rondom het kernthema (on-kwetsbaarheid) ophopen.

7. Over Paths of Change

Paths of Change (PoC) beschrijft veranderprocessen en is ontwikkeld door Will McWhinney.

De methode maakt gebruik van het concept wereldbeeld (worldview), een specifieke kijk op de wereld.

PoC gebruikt vier onafhankelijke  wereldbeelden:

 • Sensory (waar-nemen / handelen/ ervaring/ rood),
 • Unitary (waar-heid /kennis /systeem /blauw ),
 • Mythic (weer (waar?)-geven  / idee/ inzicht/ geel) en
 • Social (waar-deren /waarde /groep / groen).

Een verandering is een cyclisch proces dat minimaal twee wereldbeelden doorloopt. Als voorbeeld, het wetenschappelijke veranderproces, koppelt unitary (waar-heid) aan sensory (waar-nemen) en vice-versa.

PoC is een fractaal-systeem (zelf-referentie, herhaling zelfde model). De basisvorm, de golf, herhaalt zich op ieder schaalniveau. Er zijn vele golven met een verschillende periodiciteit (frequentie).

Cycli van verschillende periodiciteit versterken of beperken elkaar. Omhoog en omlaag van gelijke waarde heffen elkaar op.

Een golf lijkt op een Sinus en bestaat uit een weg omhoog (mythic), de top (unitary), de weg omlaag (sensory) en het dal (social, depressie) waar vandaan de weg omhoog weer start.

De wiskundige Fourier heeft aangetoond dat alle functies kunnen worden beschreven als een verzameling van sinussen en cosinussen. Een cosinus is een vertraagde sinus.

Een Sinusvorm bevat twee tegenstellingen (omkeringen) n.l. richting (omhoog/omlaag) en evenwicht (top/dal).

Richting en (&) evenwicht vormen samen het geheel. Ze worden elkaars complement genoemd. Een systeem dat bestaat uit twee opponenten en complementen wordt een Quaternio genoemd

8. Over de Quaternio

Een voorbeeld van de Quaternio in het basismodel van PoC is de link waar-nemen (Sensory) vs weer-geven (Mythic). Weer of waar betekent aandacht. De kruisen in het model gaan over tegenstellingen.

Quaternions hebben een hele rijke historie in de geschiedenis van de wetenschap en zijn door de psycholoog/filosoof Carl Jung weer op de kaart gezet.

Een Quaternio biedt de mogelijkheid om met een concept te spelen door complement en opponent te onderzoeken.

Het is duidelijk dat Taleb een expert is in het spel van omkeren en confronteren. Zijn hoogste doel is om de lezer zodanig in de war te brengen dat hij zelf het Licht ziet.

Er zijn veel  vergelijkbare Quaternio’s (“vierluiken”). Die kunnen worden gebruikt om een toegespitste kijk te introduceren in een discussie. Door ze steeds te relateren (“mappen”) aan het PoC-model kun je een meer-dimensioneel plaatje schetsen.

Bovenstaand Quaternio komt uit de Grid/Group-theorie. Er worden twee variabelen gebruikt die een dualiteit zijn n.l. individu en niet-individu (groep) en vrije keuze (prescribing) en niet-“vrije keuze” (prescribed). Hierdoor vormen ze samen een Quaternio.

PoC is te beschrijven met de variabelen Communion en Agency, waarbij Agency lijkt op de Vrije Keuze-variabele maar dan andersom n.l. het effect van Agency is vrije of niet-vrije keuze en de groep-variabele lijkt op Communion (Samen vs Niet-Samen).

De Grid/Group-theorie is onder meer gebruikt bij het ontwerpen van Panarchy, een theorie over autonome processen. Panarchy wordt in Hfdst. 9 geintroduceerd.

De verbindingen tussen de wereldbeelden kunnen worden benoemd. Plan (Unity) -> Praktijk (Sensory) wordt Maken genoemd en Praktijk->Plan (Theorie, Unity) wordt Analyse genoemd.

Unity comprimeert (M->1) en Sensory expandeert (1->M).

De vier onderdelen van PoC kunnen weer worden ingedeeld volgens hetzelfde model. Dit noemt men zelf-referentie of schaal. In het plaatje wordt de persoonlijkheid opgeblazen tot een stelsel van Communities. Een Community of Practice heet een bedrijf.

De rechtsdraaiende cyclus is de Productie-cyclus. De linksdraaiende cyclus is de Consumptie-cyclus.

De kleuren in de plaatjes geven de relatie aan met PoC.

9. De definitie van Anti-Fragility

Het concept anti-fragile is bedacht door Nassim Taleb en staat in de titel van zijn boek Antifragile: Things That Gain From Disorder. Anti-fragile is de antithese van fragile (kwetsbaar). Hoe meer wanorde hoe beter het anti-fragiele systeem werkt.

Een fragiel systeem is zwak dus zou je zeggen dat een anti-fragiel systeem sterk is (Robuust). Nassim Taleb gooit er nog een paar scheppen bovenop. Als je anti-fragiel bent ben je blij als er iets goed mis gaat want dan wordt het gewin groter.

Tussen fragiel (kwetsbaar) en anti-fragiel (onkwetsbaar) definieert Taleb de concepten anti-agile (niet aanpasbaar, rigide) en agile (aanpasbaar) met robuust (resilient, veerkrachtig) als midden categorie.

Anti-Fragiel worden is eigenlijk onmenselijk vandaar dat Nassim zoveel referenties geeft naar mythische voorbeelden (Phoenix (Robuust, Veerkracht), Hydra (Anti-Fragiel), een veelkoppig monster, dat meer koppen terugkrijgt als een kop wordt afgehakt).

Anti-fragile: is het vervolg op zijn bestsellers Fooled by Randomness, en The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable.

Black Swans zijn onvoorspelbare gebeurtenissen waar je je volgens Nassim tegen kunt wapenen door het systeem robuust te maken.

Fragiele systemen hebben maar twee standen n.l. (0): Heel (H) en (1): Kapot (K). Organismen zijn veerkrachtige systemen.  Ze hebben 2×2 standen (HH (00 =0), HK (01 = 1), KH (10 =2), KK  (11=3)-> Hh->H , HK, KH, KK->K) en zijn cyclisch (0, 1,2,3.0,1,2,3,0,…).

Anti-Fragiele systemen zijn het product van een evolutionair proces. Evolutionaire systemen hebben 2**2**n standen en tonen zich als een spiraal.

In fact, the most interesting aspect of evolution is that it only works because of its antifragility; it is in love with stressors, randomness, uncertainty, and disorder — while individual organisms are relatively fragile, the gene pool takes advantage of shocks to enhance its fitness.

Onderstaande plaatje toont de Involutie (convergentie van de Evolutie) van de Spiraal van het Universum van de Big Bang tot en met het ontstaan van de Sociale Systemen.

Als een fragiel systeem kapot gaat kan de nieuwe staat iets heel anders doen dan vroeger of helemaal niets doen. In dat geval passen de brokstukken niet meer in elkaar.

Een fragiel systeem kan door een grote verstoring anti-fragiel worden omdat de componenten anders worden geordend en ook zelf worden aangepast.

Een niet-veranderbare (anti-agile, rigide) ecologie weerstaat een verstoring.

Een veerkrachtige (robuuste) ecologie herstelt zich maar verandert niet.

Een veranderbare (agile) kwetsbare (fragile) ecologie valt na een grote verstoring uit elkaar, ordent de brokstukken op een andere manier en blijft hetzelfde doen (“functional redundancy”).

Een onkwetsbare ecologie doet iets nieuws met nieuwe brokstukken. Het is de vraag of nieuw beter is. Het is ieder geval anders.

10. Over Black Swans en Dragon Kings

In tegenstelling tot Nassim Taleb is Didier Sonnete van mening dat er naast de Black Swan nog een ander soort ramp bestaat, de Dragon King.

Black Swans ontstaan door Self-Organized Criticality, “de druppel die de emmer doet overlopen”, de eerste steen die een lawine, een kettingreactie, doet ontstaan. Een kettingreactie duidt op een systeem dat te geïntegreerd is. Alles hangt met alles samen.

Het moment waarop de lawine ontstaat is niet met zekerheid te voorspellen maar de verdeling van de grootte van lawines vertoont een z.g. powerlaw-verdeling (de 80/20-regel, Pareto-principe). Een powerlaw-netwerk heeft heel veel kleine knooppunten en een paar grote “hubs”, die als magneet fungeren voor de kleintjes.

Dragon Kings ontstaan omdat er door synchronisatie min of meer gelijke (homogene) sterk gekoppelde (coupling) objecten gaan ontstaan die zich als een geheel volgens een vast ritme gaan gedragen (kuddegedrag).

De kudde drijft het systeem tot enorme hoogte (“een hype”, “bubble”) waarna het in elkaar stort en een tsunami start die veel opgebouwde waarde vernietigd. Dit wordt positieve feedback genoemd.

Synchronisatie forceert homogeniteit. Ongelijke onderdelen gaan in het geheel op elkaar lijken. Voorbeelden zijn verliefdheid, mensenmenigten (“meutes”), vogelzwermen, bacteria, hersenen, files, het weer en economische bubbles.

11. Over Stroomsystemen en Constructal Law

Het energieverschil, het potentieel, tussen de ritmische input van de zon en de output  van de ritmisch roterende aarde (via reflectie), wordt omgezet in geordende (geconfigureerde) ritmische (cycli) beweging (stroom systemen, bijv. het weer, de waterkringloop in de zee, …).

Het ritme van de zonnecyclus veroorzaakt grootschalige synchronisatie op aarde.

Als het potentieel te laag is komt de beweging tot stilstand (uitputting). Een blokkade van een aantal stroompaden kan een infarct doen ontstaan waardoor de stroom zich ophoopt en blokkeert. Op den duur wordt de blokkade (“doorbraak”) weer opgeheven als de bron maar blijft bestaan.

Een te grote stroomlijning van de rivierdelta veroorzaakt bij een te groot aanbod overstromingen. Hierdoor gaat de stroom anders lopen (bypass). Een rivierdelta is een combinatie van vele stagnaties die plotseling door de grote druk die zich bij het knooppunt ontwikkeld een bypass veroorzaken.

Tussen stagnatie en vrije stroom bevindt zich een persistent model dat een optimalisatie is van vele variabelen (i.h.a de lengte van de stroom). Dit model, de boom,  komt steeds terug.

Constructal Law is een onderdeel van de Thermodynamica. Ze laat zien dat stroomsystemen allemaal hetzelfde fractale “boom”-patroon vertonen op ieder schaal-niveau (hersenen, longen, bloedvaten, boom, rivier, stad,…).

Het model van Paths of Change bestaat eigenlijk uit vier aan elkaar gekoppelde bomen die 90 graden zijn geroteerd.

Unity is de Boom van de Hiearchie, Sensory is de Boom van de Causaliteit, waarbij een oorzaak vele gevolgen kan hebben.  Social zijn de Wortels van de Boom en Mythic is het omgekeerde van Social. Uit het Vele komt de Eenheid voort.

In zijn totaliteit lijkt het op een centrum (de Leegte) waaruit paden voortvloeien die alle kanten op stromen. Dit model is het gevolg van een systeem zonder weerstand.

Hier toont zich de Levensboom van Thoth en Ma’at maar ook de Uhrplant van Goethe die de wetenschap van de Morphologie (de Vormkunde) in gang heeft gezet.

De essentie van Constructal Law is dat de stroomsystemen in de vorm van boomstructuren op den duur alle weerstand verwijderen zodat ze steeds beter kunnen stromen. Die weerstand wordt gevormd door de vormen die “oude” stroomsystemen hebben geproduceerd.

Dit betekent dat de cyclus sneller gaat bewegen, het boom-object kleiner wordt (maar wel deel blijft uitmaken van een groter object (dat weer deel uit maakt van een nog groter object (via de fractale wetten)))  en de vorm van het object meer gestroomlijnd wordt gegeven het medium waarin het zich bevindt (vissen (water), vogels (lucht), zoogdieren (land)).

Volgens de Constructal Law zijn de organismen maar ook de hulpmiddelen van de organismen (vliegtuigen, boten , auto’s,…) allemaal een gevolg van de rotatie (in de rotatie, in de rotatie) die het overschot aan energie van de zon heeft veroorzaakt.

12. Over Vitaliteit , een voorbeeld van een Spanningsveld

Vitaliteit is een verband tussen diversiteit (veerkracht) en efficiency (orde). Als er teveel is gestroomlijnd wordt het totale gekoppelde systeem gevoelig voor verstoring (fragiel, breekbaar (brittle)).

Door het uitvallen van een elektriciteit-centrale vallen alle centrales uit of door een virus valt een groot deel van de software uit (collapse). Andersom levert een te grote diversiteit een te lage samenhang (connectivity) op en werkt er niets meer samen (stagnatie, chaos).

Vitaliteit is een voorbeeld van een spanningsveld (Efficiency (Alles gelijk) vs Diversiteit). Als je dieper analyseert blijkt dat alle problemen ontstaan door spanningsvelden die niet in het midden, in balans, verkeren omdat ze met grote moeite in balans kunnen komen.

De ene en de andere kant zijn meer waarschijnlijk maar veroorzaken zulke grote problemen dat een ander spanningsveld ze weer oplost.

Aangezien de spanningsvelden samenhangen middels spanningsvelden is de wereld een systeem dat in wankel evenwicht verkeerd en dat uiteindelijk tot een punt in een kruis kan worden teruggebracht. Dat punt is het scharnierpunt waarom alles draait.

13. Over Panarchy, de Fusie van de God Pan en Anarchie.

De hoofdstukken 4 t/m 6 laten een aantal samenhangende onafhankelijke variabelen zien die een spanningsveld zijn n.l. (1) Verbondenheid (2) Vitaliteit (3) Orde en (4) Potentieel. Die variabelen komen ook voor in het model achter Panarchy.

Panarchy is een fusie tussen Pan, de God van de Natuur en Anarchie, een  niet van boven gestuurde organisatievorm. Panarchy gaat over Autonome processen in de Natuur.

Panarchy is een cyclisch 4-dimensionaal model (een spanningsveld tussen Vorm & Proces) van de ontwikkelingen (de stromen) die een ecologie doormaakt.

De vorm van de cyclus is het cijfer 8, de Möbius-ring. De ring is een 2-Dimensionele band in een 3-D-ruimte die geen boven- en onderkant heeft maar die suggestie wel wekt.

De ring kan worden onderverdeeld in vier fasen die overeenkomen met de cyclische ontwikkeling van een organisme van geboorte tot dood.

De fasen zijn:

(1) geboorte en groei (opbouwen potentie en verbondenheid, groen/blauw), Vanuit het diepste punt (“de depressie”) ontstaat er weer samenhang. De samenhang produceert en consumeert hulpbronnen waarbij er veel meer wordt geproduceerd dan geconsumeerd. Er is nog genoeg ruimte om te groeien en om voorraden te maken. Vanuit het overschot ontwikkelt zich een besturingssysteem (een elite) die vooral zorgdraagt voor consensus. De onderdelen staan in dienst van elkaar.

(2) conserveren (behoud huidige situatie prioriteit, veel te veel connecties, geen mogelijkheid voor nieuwe paden, systeem wordt broos en breekbaar, er ontstaan  verschillende breuklijnen, diversiteit neemt toe, blauw/geel): Het systeem verbruikt vrijwel al zijn hulpbronnen om zich in stand te houden. Er vindt geen innovatie plaats en het verleden wordt belangrijker als de toekomst.

(3) ineenstorten en uit elkaar vallen  (geel/rood): Uiteindelijk valt het geheel uiteen in brokstukken die niet echt op elkaar aansluiten. Er werkt niets meer samen en het systeem komt tot stilstand.

(4) herordenen en opnieuw beginnen (rood/groen): De brokstukken worden weer aangepast en samengevoegd en een nieuwe cyclus begint.

Iedere faseovergang wordt afgesloten met een fase-specifieke ramp omdat er steeds op een andere manier “door de bocht” wordt gegaan.

Het model van de ecologie herhaalt zich op verschillende schaalniveaus. Stromen op een hoger niveau zijn groter en stromen langzamer.

De verschillende schalen (bijvoorbeeld mens, sociaal netwerk, stad, zie verder Hfdst. 15) hebben relaties die omhoog (revolutie, geel/blauw) en omlaag (herinneren/terugval, blauw/rood) springen.

Onderstaand plaatje toont het Panarchy-model geprojecteerd op het PoC-model.

Een aantal observaties:

(1) De Mobius-Ring toont zich hier ook,

(2) Er is een symmetrie tussen Blauw/Geel en Rood/Groen. Aangezien PoC een Quaternio is, zie je hier dat de opposities via de kruislijnen Groeien en Reorganiseren lopen. Groeien gaat van Dieptepunt naar Top en Reorganiseren gaat van Stijgen naar Dalen. Beiden gaan in tegengestelde richting Neer->Op vs Op->Neer, een Golf.

(3) Er is een symmetrie tussen Blauw/Rood (Analytic Game, Maken/Analyseren) en Geel/Groen (Emergence, Inzicht in Waarde, Waarde van een Inzicht).

Het Analytische Spel (Unity <-> Sensory) is een mensenspel. In een Ecologie wordt dit niet gespeeld. Het spel ontstaat via de terugkoppeling naar een hogere orde. Dat komt omdat we bij het Ontwerpen altijd veel te abstract denken en een aantal stappen terug moeten doen om de realiteit weer te bereiken. Thoht wordt altijd weer teruggefloten door Ma’at.

Taleb: “We have the illusion that the world functions thanks to programmed design, university research, and bureaucratic funding, but there is compelling — very compelling — evidence to show that this is an illusion.  Technology is the result of antifragility, exploited by risk-takers in the form of tinkering and trial and error.  Engineers and tinkerers develop things while history books are written by academics; we will have to refine historical interpretations of growth, innovation, and many such things. … The error of naive rationalism leads to overestimating the role and necessity of … academic knowledge, in human affairs — and degrading the uncodifiable, more complex, intuitive, or experience-based type”.

Het Spel van de “Emergence” (Mythic <-> Social) laat het gebeuren. Er  wordt niet gehandeld. Soms worden ideeen gewaardeerd (“brainstorm”) maar de grote vraag is of die ideeen echte ideeen zijn. In het algemeen zijn ideeen waarnemingen.

Andersom is het altijd goed inzicht te hebben in de waarde die mensen toekennen aan een proces of een calamiteit die het gevolg is van een gebeurtenis (Black Swan, Dragon King). In het laatste geval is er sprake van een hype en dient te worden opgelet dat de “fictieve” waarde niet te hoog wordt ingeschat.

Een Ecologie is een Autonoom (Natuurlijk) Proces en geen Mensenspel. Mensen hebben weinig invloed in de Ecologie behalve dat ze net als de andere organismen gebruik kunnen maken van de Ecologie en hem daarmee ten gronde kunnen richten door alles op te maken.

(4) Er is een “nieuw” type “Path-of-Change” ontstaan, een Ecologie/Ecologie-sprong dat via Revolutie (geel-sprong omhoog-blauw) en Herinner (Remember) van Blauw-sprong-omlaag-Rood loopt.

14: Over Menselijke Uitdagingen

De mens (en zijn soortgenoten, de zoogdieren) heeft in zijn leven altijd te maken met existentiële levensproblemen.

Volgens Plutchik zijn dat er vier:

(1) Identiteit (herkennen, herhalen, accepteren, afstoten, isolatie, deelnemer, samenwerken): Als je niet kunt ontdekken wat hetzelfde is kun je nooit iets herhalen. Een persistente identiteit met bijbehorende kenmerken is een eerste vereiste om te kunnen samenwerken.

(2) Hiërarchie (aanvallen, ontsnappen): Hoe hoger hoe machtiger. Om te kunnen overleven moet het duidelijk zijn wanneer je moet vluchten en wanneer de kans groot is dat je wint.

(3) Tijdelijkheid (voortbestaan, reproductie, overdracht van kennis & ervaring (= inzicht), verschil, samenkomen, vertrekken, leven en dood, vieren, spel): Als er voor alles een einde is moet het mogelijk zijn om te reproduceren zowel lichamelijk als qua cultuur. Het slagen van een reproductie is een moment waarop men viert. Het einde van een existentie is een moment van droefenis. Reproductie herhaalt hetzelfde maar niet helemaal hetzelfde. Er is sprake van een afwijking of van verschil.

(4) Territorium (exploratie, oriëntatie, beschermen, grenzen, voorspelbaarheid, hulpbronnen, overschotten, markten): Een territorium is nodig om rust te hebben om hulpbronnen op te bouwen en te bewaken. Een territorium moet een duidelijke grens hebben en de overschotten en tekorten van een territorium moeten kunnen worden bewaard en verhandeld.

15: Alan Fiske : Over Menselijke Verhoudingen

Deze problemen kunnen worden afgebeeld naar de vier relationele elementaire sociale relaties van Alan Fiske:

(1) Identiteit->Cummunal Sharing, groen,

(2) Hierarchie->Authority Ranking, blauw,

(3) Tijdelijkheid -> Equality Matching, geel en

(4) Territorium ->Market Pricing, rood.

De sociale relaties kunnen ook worden afgebeeld naar de vier wereldbeelden van PoC.

Die vier relaties van Fiske zijn vooraf gegaan door de agonistische en hedonistische samenleving, waarbij de eerste was gebaseerd op hiërarchie en conflict (territorium, oversprong-gedrag, mannelijk) en de ander op spel/cultuur (tijdelijkheid, vriendschap, vrouwelijk) en samenwerking (identiteit).

16. Menselijke Emoties

Plutchik is vooral bekend geworden door zijn 3D-model van de menselijke emoties. Het model bestaat uit vier primaire emoties met hun tegendeel:

(1) Vertrouwen vs Afkeer, groen,

(2) Angst vs Woede, blauw,

(3) Verrassing vs Waakzaamheid, geel en

(4) Vreugde vs Droefheid, rood.

In het plaatje wordt de intensiteit weergegeven.

Het model van Plutchik is afbeeldbaar op PoC en alle andere modellen die de revue hebben gepasseerd in deze blog. Het model is op vele manieren uitgetest en wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het ontwerpen van robots.

17. Menselijke Maat

Volgens de meettheorie is meten het maken van een afbeelding (f) van de buitenwereld (de meting, waarnemen),  het waarderen van de meting en het plaatsen van de afbeelding in een abstracte relationele wiskundige wereld (het netwerk-model, groen).

De wijze van afbeelden (de analyse, de methode, de functie f) mag geen invloed uitoefenen op het eindresultaat anders wordt het model veranderd (“bias”). Deze invloed, vertaalt in specifieke eisen wordt een schaal genoemd.

Alan Fiske ontdekte dat zijn theorie over de menselijke verhoudingen (zie Hfdst. 9) ook van toepassing is op de verhoudingen tussen de meetschalen. Mensen nemen naast objecten ook menselijke verhoudingen (een ratio) waar.

De vier schalen zijn ontstaan door “symmetry-braking“. Iedere volgende schaal beperkt de vrijheid van handelen op een formele manier.

de Geometrie van de Verandering

The four Geometries of Paths of Change

In Communal Sharing is iedere combinatie van identiteiten toegestaan, terwijl Authority Ranking een bepaalde volgorde van deze entiteiten tolereert. Daarna wordt het verschil van de entiteiten (in de zin van afstand) toegestaan en als laatste mogen de verschillen alleen nog meer een eenheid zijn (meetlat).

De Ratio Schaal (Market Pricing) is vergelijkbaar met de Euclidische Geometrie, een ruimte waarin evenwijdige lijnen elkaar niet snijden. Het is de ruimte waarin we denken te leven als we dicht bij huis blijven. In werkelijkheid, als we vanuit de ruimte naar de aarde kijken zien we dat we op een bol leven en snijden de evenwijdige lijnen elkaar weer wel.

De meest vrije geometrie is de Projectieve Geometrie, die verbonden is met Communal Sharing en de Nominale Schaal. In dit geval bestaat de werkelijkheid alleen maar uit kruisende lijnen (een netwerk), waarbij een punt een kruispunt van twee lijnen is (in de N=2 dimensionale ruimte), een lijn een verbinding van twee punten en de onderliggende werkelijkheid een bol (of een anti-bol, een zadelvlak) is.

De symmetrie tussen punt en lijn wordt dualiteit genoemd en is een algemene eigenschap in alle projectieve ruimtes.

De gekromde ruimte is de ruimte van de relativiteitstheorie van Einstein, waarin er geen vast punt is en alles relatief ten opzichte van elkaar beweegt. Alles draait om alles. Communal Sharing is Agile en is de anti-these van Market Pricing.

De Ratio Schaal en de Euclidische Geometrie hebben vrijwel geen mogelijkheid om te transformeren. Ze zitten vast in hun eigen structuur. De werkelijkheid is lineair en de enige toegestane transformatie is vermenigvuldigen.

Market Pricing, de meest gebruikte sociale relatie op aarde, is daarom de meest rigide (anti-agile) en egoistische organisatievorm die er bestaat.

De Nominale Schaal (Communal Sharing (CS)) is een opsomming (bijv. de Politieke Voorkeur van Mensen).

De onderdelen van de schaal (de voorkeuren) kunnen in iedere willekeurige volgorde worden getoond (permutatie).

De deelnemers van een CS zijn voor elkaar inzetbaar en inhoudelijk vervangbaar (“functional redundant”).

Een CS is agile (flexibel) omdat iedere structuur via andere combinaties mogelijk is. CS is de basisvorm van de community.

Wiskundig staat de nominale schaal voor het behoud van de identiteit ( s1=s2 ⇔ f(s1) = f(s2), de permutatie groep).

In de Ordinale Schaal (Authority Ranking (AR)) zijn de onderdelen geordend  (bijv. kledingmaten).

De basis-relatie is baas-ondergeschikte. Deze relatie is complementair. De baas speelt zijn rol maar de onderschikte ook.

AR is fragiel omdat de rangorde ook een uniek pad van escalatie bepaalt. Je hebt aan een zet voldoende om de rest van de keten te raken. De ramp is voorgebakken in de ordening en kan door een kleine trigger in gang worden gezet (domino).

Wiskundig staat de ordinale schaal voor het behoud van orde (( s1< s2 ⇔ f(s1) < f(s2)). Deze orde wordt beschreven door monotoon stijgende functies.

De Interval Schaal (Equality Matching (EM), vriendschap) gaat over de verschillen tussen de waarden in de Ordinale schaal.

Voorbeelden zijn de temperatuur-schalen van Celcius en Fahrenheit die geen “echte” nul hebben omdat de verschillen ook negatief kunnen zijn (onder nul).

Bij EM streeft men naar evenwicht door verschillen te beperken (balans, reciprociteit). Iedere deelnemer levert een gelijkwaardige bijdrage. Er moet een evenwicht zijn tussen geven en nemen. EM is veerkrachtig.

Wiskundig gaat het hier om het behoud van verschil (s1 − s2 = s3 − s4 ⇔ f(s1) − f(s2) = f(s3) − f(s4)). Dit behoud wordt vertaald in de lineaire functie (f(x)= ax+b, a>0), vermenigvuldigen en optellen.

In de Ratio schaal (Market Pricing (MP)) zijn de verschillen altijd gestandaardiseerd op één waardoor de getallen in de schaal als Eenheid (meter, kilogram, sec,…) worden gebruikt en de waarde nul de laagste waarde is (Kelvin).

In MP is de relatie gebaseerd op een transactie waarin de partijen gelijkwaardige objecten ruilen. De prijs van het object is meestal gebaseerd op geld.

Relaties worden door middel van de transactie afgewikkeld en van te voren door een contract gedefinieerd. Ze zijn meestal kortstondig van aard.

MP is Anti-Agile. Ze is gemaakt om niet te veranderen (gestandaardiseerd).

Wiskundig gaat het om het behoud van ratio/verhouding: s1/s2 = s3/s4 ⇔ f(s1)/f(s2) = f(s3)/ f(s4). De functie f moet daartoe de vorm f(x)=ax aannemen.

18. Opnieuw over Anti-Fragility

Er is veel reden om aan te nemen dat wat in Panarchy Revolt (Geel-sprong-vertraag-Blauw) wordt genoemd door Nassim Taleb Anti-Fragility (AF) wordt genoemd.

AF is de kunst om een enorme gefrustreerde diversiteit (mythic, geel) op een gezamenlijk doel (unitary, blauw) te richten. Dit gebeurt bij revoluties waarbij de gefrustreerde achtergestelde volksmassa (groen) de positie van de machthebbers (blauw) willen veroveren.

AF veroorzaakt een overgang tussen twee (eco-)systemen waarbij er een nieuwe hogere orde ontstaat.

De nieuwe orde heeft een lager ritme (trager) omdat ze de flexibiliteit van de lagere orde kwijt is geraakt en een grotere reikwijdte heeft.

Door de revolutie is de bureaucratie van de oude structuren opgevuld met de deelnemers die buiten de orde stonden. In wezen verandert er weinig (de ijzeren wet van de oligarchie).

De nieuwe orde heeft een ander concept gevonden voor de diversiteit die onder druk staat. Voorbeeld is de overgang van het eencellige naar het meercellige organisme dat in haar eencellige staat  tegen de stroom in moest gaan om voedsel te verzamelen en nu gewoon wacht tot de bruikbare hulpbronnen langskomen.

Zolang het nieuwe plan, model  alleen maar in de geest aanwezig is is het model schaal-onafhankelijk (“een visie of een filosofie”).

Zodra men het ontwerp gaat maken (Blauw/rood/-> maken) zal men terug moeten vallen op wat er is of nog veel moeten ontwerpen en bouwen (de “utopie”) om de complete ecologie vorm te geven.

Anti-fragility ontstaat als de onbalans in een Equality Matching-structuur (veerkracht) te groot wordt en de structuur weer naar zijn evenwicht wil terugspringen.

In zo’n geval zijn er drie mogelijkheden (1) de onderdelen gaan terug naar de oorspronkelijke AR (blauw) en worden opnieuw geordend (contra-revolutie) (2) de onderdelen gaan MP (standaardisatie, rood) doen en worden vertaald in (een aantal) eenheden of (3) ze verlaten de huidige ecologie en gaan naar een “hoger” liggende ecologie waar ze ook in een nieuwe AR terecht komen.

Het plaatje laat zien dat Veerkracht (Anti-Fragile) en Fragiel een categorie vormen en dat Agile en Anti-Agile een categorie vormen.Hierbij moet je je afvragen of Anti-Fragiel en Veerkracht niet hetzelfde zijn.

De eerste categorie (Fragiel, Anti-Fragiel) zijn een Vorm waarbij Fragiel een fysieke vorm is (een glas, materie, vast, “aarde”) en Anti-Fragiel een Idee (“lucht”, film, software, media).

Agile en Anti-Agile zijn Samenwerkingsvormen die een proces besturen. In het eerste geval (Anti-Agile) is het proces (een stroomlijn) gefixeerd (standaard, aarde/ijs). Het tweede geval (Agile) is heel flexibel (“water”). Alle paden van de bron stromen naar de zee.

19. Nassim Taleb over de Anti-Fragile-Mens

In het boek Anti-Fragility staan een groot aantal “heuristieken”.

Een paar voorbeelden:

Be less dependent on external material objects

First remove the downside before you add more things to your life to make it better: Ruim eerst je troep op voordat je aan iets nieuws begint.

Seek out novelty: Try as many things as you can and keep your risk low: Dit is vergelijkbaar met de Bijbelse Spreuk “Onderzoekt alles en behoudt het goede”.

Many Small Risks can give a Big Win; Dit is de z.g. Barbell Strategy.

Get comfortable being uncomfortable:  Stop trying to be a Machine: Comfort is Not the Human Ideal:  Laat je nooit door anderen programmeren met redenen die een risicoloos bestaan garanderen. Uiteindelijk gaat er altijd iets mis of in de buitenwereld of in de binnenwereld en zul je moeten reageren. Als je daarin niet hebt geoefend ben je een willig slachtoffer.

Maintain your mobility;  Zorg  ervoor dat je altijd in beweging blijft en dus niet om wat voor reden ergens vast komt te zitten. Als je niet op tijd kunt vertrekken kun je getroffen worden door een ramp.

If you have more than one Reason to do something, Don’t Do it:  Dit heeft te maken met twijfel, motivatie en vooral ook onduidelijkheid (“elevator pitch”). Als er meerdere redenen zijn zijn er ook meerdere acties die nu nog door elkaar heen zitten.

Stop pretending you know so much about your future and structure yourself to take advantage of opportunities in the future. More Options, Less Plan: De toekomst is niet voorspelbaar dus plannen (voorspelbare acties) gaan altijd ergens mis. Als je dan geen alternatieve paden hebt zit je vast.

Evolution does not need narratives. Taking action now is the best thing to doDe natuur verzint niets. De natuur gebeurt. Er is niets op tegen om zomaar wat te doen en is te kijken wat de uitkomst is. Uitvindingen worden niet bedacht ze zijn vaak een gevolg van een fout of een andere kijk op hetzelfde.

Nimium boni est, cui nihil est mali:  The good is mostly in the absence of the bad: The quickest way to riches is to avoid becoming poor. The most effective way to health is to purge the unhealthy. The easiest way to be happy is to remove unhappiness. The fastest way to wisdom is to not be stupid: Het slechte en het goede hebben hun eigen domein. Ingewikkelde problemen moet je niet oplossen maar ze vermijden.

20. De Anti-Fragile Stad

Met behulp van PoC kunnen meerdere lagen van een Ecologie tegelijkertijd worden gemodelleerd. Bovenstaand plaatje toont een model van de Stad in vier lagen (Openbare Ruimte, Sociale Netwerken (verdeeld in Sub-netwerken), Bedrijfsleven (Waarde-ketens/cycli) en Bestuur. Iedere laag bestaat uit vier stappen waardoor er 16 (4×4) knooppunten zijn.

In bovenstaand plaatje wordt de Anti-Fragiele Stad getoond. Het Bestuur van de Stad is het resultaat van een groei-proces (zie Hfdst. 8) dat ontstaat vanuit het waarderen van de bedrijvigheid door het Sociale Netwerk. Het Bestuur van de Stad stuurt de Innovatie via de Creatieve Sector.

21. De Anti-Fragile Mens

Bovenstaand plaatje is een PoC-afbeelding van het MBTI (Myergs Briggs)-model van de Menselijke Persoonlijkheid. MBTI is een interpretatie van de archetypen van Jung die zijn samengevat in het Quaternio.

Het model bestaat uit drie delen:

(1) Observator: Observator-In-de-wereld= Judging vs Observator-Boven-de-wereld = Perceiving.

De observator is een hogere (of lagere) (fractale) vorm van de Quaternio.

(2) Rotatie: Extravert (Met-de-klok-mee-draaien) vs Introvert (Tegen-de-klok-draaien) en

(3) Een 2-combinatie zonder herhaling van de vier “organen”

(a) Thinking (T, Unity, Denken, Blauw),

(b) Sensing (S, Sensory, Waarnemen/Actie, Rood),

(c) Feeling (F, Social, Emoties, Groen) en

(d) Intuiting (N, Mythic, Verbeelding, Geel).

Je bent Anti-Fragiel als je met de Verbeelding (Inzicht, N) een Sprong maakt naar een Ordening (Thinking, T) die boven de Mens uitstijgt (in het domein van de Observator). Hierbij heb je de keuze om in de Lucht te springen (omdat er niets kan worden gemaakt) of om aan te sluiten met wat nu is. Hierbij moet je vaak weer een paar lagen terug gaan om de aansluiting te vinden.

De kortste weg tussen Waarnemen en Anti-Fragiel is om zowel de Emoties (waarderen) als het Denken (waarheid) te negeren. Het gaat hier om “zien” met de verbeelding (“het derde oog”, inzien).

22. De Magier

Het derde oog doet me erg veel denken aan de  Magier (Thoht) die de Veerkracht van  de Creativiteit (Equality Matching, het Verschil, de Creatieve Spanning, de Levenskracht) gebruikt om het Universum een stap verder te brengen waarbij Ma’at er voor zorgt dat die stap een haalbaar stapje is.

Mijn favoriete tovenaar is Don Juan een magier uit de Toltec-traditie die in de boeken van Carlos Castaneda zijn leerling, Carlos, leert om van de Tonal (het bekende, het talige) naar de Nagual (“het onbekende”, de anti-fragiele wereld) te springen. De Nagual is een hoger dimensionaal gebied waar de tovenaar kan toveren wat hij wil.

Hierbij is het opvallend dat veel van de aanbevelingen van Nassim Taleb in de boeken van Carlos Casteneda terug te vinden zijn wanneer Don Juan Carlos uitlegt hoe hij een impeccable  “warrior” kan worden:

The attributes of a warrior are ruthless, cunning, patience and sweetness. The fifth element is not a personal one: timing. With those tools he faces every day life. Ruthless is not cruelty but a lack of self pity. Patience is waiting without rushing. Cunning is to distract the mind from the real issue, so it won’t interfere with the process. Sweetness is simply being nice. Timing is the ability of the warrior to use those four qualities at the right time. The warrior aims to be impeccable in whatever he does, but never takes himself and his actions too seriously, considering them as controlled folly. He acts with sustained effort and unbending intent in order to raise his level of energy.

A warrior lives by acting, not by thinking about acting, nor by thinking about what he will think when he has finished acting.

Thot en Maa’t

Durzame innovatie cyclus. Hetzelfde plaatje als boven maar compact en geprojecteerd in de stad van Plato. In het centrum de Levensboom. In het plaatje de 4 processen die van belang zijn waarbij rechts Ma-at als godin van de Maat. 

Laat de maatschappij de waarde van de Industrie beoordelen door de producten te gebruiken. 

Het gebruik rwordt omgezet in kennis (Gebruiksregels) die indien nodig weer kan worden opgestart maar veel beter 

laat de mensen die anders zijn een idee formuleren hoe het beter kan en start weer opnieuw.

LINKS

Over de Adaptive Cycle (zie Panarchy)

Een hele uitgebreide Engelse samenvatting van het boek Anti-Fragility

Over Polarity Management

Over het Viervoudige (Quaternio)

Waarom Neurale Netwerken op het Universum lijken

Een lange lijst van vierluiken

About Anti-Fragility (in English)

Over Magie

Over Alchemie

Over de Evolutie van de Schoonheid

Over Ma’at

Over Synchronisatie

Over Don Juan & Tales of Power

Samenvatting boeken Castaneda

About Alchemy and Logic

When thou hast made the Quadrangle Round, Then is all the Secret found”. George Ripley (d. d 1490).

This blog is about Logic, Alchemy and the relationship between Logic and Alchemy.

Ripley, The alchemist knew that History Repeats itself All the Time. That’s why you know when you are full Circle or when the Square is Round.

Alchemy is the old Egyptian Art of Transformation summarized in the Latin expression Solve (break down in separate elementset Coagula (recombined coming back together (coagulating) in a new, higher form)..

Classic Logic is based on the Square of Opposition of Aristotle.

This square was discussed for more than 2000 years. Recently scientists detected that the Square is really a Cube. It misses an extra dimension.

The Square describes  the six oppositions (“dual combinations”) of possibility (“some”, Particular Affirmative), necessity (“all”, Universal Affirmative), not-possibility (“not some”, Particular Negative) and not-necessity (“not all”, Universal Negative).

Geometric Logic is a part of Modal Logic which is a part of Logic.

In Geometric Logic the Linguistic Representations of Logic are mapped to the Graphical Representations of Geometry.

Modal Logic works with the notion that propositions can be mapped to sets of possible worlds.

The idea of possible worlds is attributed to the famous mathematician Gottfried Leibniz (1646-1716), who spoke of possible worlds as ideas in the mind of God and argued that our actually created world must be the best of all possible worlds. Possible worlds play an important role in the explanation of Quantum Mechanics.

Alchemy is based on the Square of the Four Elements. The Four Elements are oppositions. The oppositions of Alchemy are related to the oppositions of the Square of Opposition of Aristotle in an orthogonal model. They form an arc of 90 degrees, which makes Alchemy the complex part (imaginary) of Logic.

In his work De Arte Combinatoria Leibniz developed a general theory of science that was based on a fusion between Alchemy and Logic.

The four Elements of Leibniz
The two Rotated Squares of Leibniz combine the square of logic of Aristotle with the square of Alchemy both based on oppositions of oppositions.

In this blog I will explain Alchemy and Logic and show that Alchemy and Geometric Logic share the same geometry, the Hexagon (the Seal of Solomon), which is a 2D-mapping of the Cube of Space of the Sefer Yetsirah.

Leibniz calculating machine
Drawing of Leibniz’s calculating machine, featured as a folding plate in Miscellanea Berolensia ad incrementum scientiarum (1710), the volume in which he first describes his invention.

About Alchemy

One of the most complicated ancient architectures is the architecture behind Alchemy. The architecture of Alchemy is full of strange concepts and allegories.

Alchemy comes from the Arabic al-khemia meaning the Black Soil of Egypt (or the ((Egyptian) Black Art). Alchemy is the art of transformation.

Alchemy is an ancient science that was practiced all over the world. The most famous teacher was called Hermes Trismegistus in Greece and Thoth in Egypt. The old science of Hermes came back in the Renaissance.

The essence of Alchemy is called REBIS (Res Bina), Double Matter. REBIS is the end product of the alchemical magnum opus or Great Work. It is the Fusion of Spirit and Matter (the Body). Spirit is the Creative Part of the Human.

Double matter is sometimes described as the divine hermaphrodite, a being of both male and female qualities as indicated by the two heads within a single body.

The Great Work is the chemical and personal quest to create Double Matter, the Philosopher’s Stone, Spirit in Matter.

The Stone is the agent of chemical transmutation, and the key ingredient in the creation of the elixir of life, said to heal all diseases, induce longevity and even immortality.

In current Physics  transmutation is proved at room temperature in a proces called Cold Fusion.

In Physics one explanation for the fusion between Quantum Mechanics and Gravity is called the Wheeler Feynman Absorber Theory. In this theory the Future causes the Past and vice-versa. We are always in the Now, the Middle between Past & Future.

The Future and the Past are created by the Intention of the Observer, we call Measurement.

The Philosopher Stone
The Philosopher Stone

The aim of the Great Work is a fusion with the One (the Blazing Star, Saturn, Point) that is divided in the Two (Sun & Moon, Male & Female, Line) and the Four Planets (Square), the 12 (4×4-4) Constellations or more structures based on a power of a power (of a power….)  of 2. The Great Work moves from 2**N, …., Sixteen to Four to Two to One (or from one to two to four) in a Spiraling Spiral Motion.

The One, to which the elements must be reduced, is a little circle in the center of the squared figure (the cross). The cross is the mediator, making peace between the opposition of the planets.

The First Matter is the primordial chaos comparable to what we now call the vacuum, the state of lowest energy. This state contains all possibilities.

It can be looked on as an unorganized state of energy  that is the same for all substances and exists in an invisible state between energy and matter.

The First Matter is the One, the Point in the Middle of the Circle. In current physics a point is called a singularity or a black hole.

Alchemy is about Recombination

Alchemy is about re-combination summarized in the Latin expression Solve (break down in separate elementset Coagula (coming back together (coagulating) in a new, higher form).

Solve and Coagula
Solvite Corpora et Coagulata Spiritus (“dissolve the body and coagulate the spirit”).

Earth (Body) becomes Water (Spirit) by dissolving it in some solvent. Water becomes Air (a moist vapor) by boiling, which further heating turns into Fire (a dry vapor).

Finally Fire becomes Earth by allowing the vapors to condense on a solid material (a stone).

The circulation may repeat if it is done in a reflux condenser, such as the Pelican or kerotakis.

The Pelican is the Symbol of the Heart Chakra the connector between the Upper- and the Lower Triangle of the Body.

According to the early alchemists, the four elements—fire, water, air, and earth—come into existence via the combination of specific qualities, recognized as hot, cold, wet, and dry, being impressed on to the Prime Matter. For example, when hot and dry are impressed on the Prime Matter, we have fire.

(Hot and Cold) and (Wet and Dry) are oppositions. Their fusion is the empty set.

(Hot or Cold) and (Wet or Dry) can be combined -> (Hot, Wet), (Hot, Dry), etc.

The Cold allows substances to get together. The Hot is the power of separation.

Wet things tend to be Flexible (Fluent, Movement, Self, Not-Agency) whereas Dry things are fixed and structured (Agency, Resistance, not-Movement).

When the qualities are changed, the elements themselves are changed. Adding Water to Fire substituting wet for dry; hot and dry becomes hot and wet: steam, or Air.

As you can see in de picture below Hot & Cold and Wet and Dry are Binary Opposites (“lines”) that are voided by the central cross, the point of the Empty Set, The Void (A and not-A -> Empty).

Hot & Dry = Fire, Hot & Wet = Air, Cold & Wet = Water and Cold & Dry = Earth.

There are four types of Trinities the Passion-trinity (Dry, Wet, Warm), the Structure-trinity (Dry, Wet, Cold), the Resistance-trinity  (Warm, Cold, Dry) and the Movement-trinity (Warm, Cold, Wet).

The Square rotates. The wheel of the Square is driven by the four qualities. Wet on the rising side, Hot on the top, Dry on the descending side, and Cold on the bottom.

The start is powerless (Cold). By becoming more flexible (Wet) success and power comes (Heat).  At the top Rigidity (Dry) undermines the system and it falls back to a powerless state.

The Four Triangles
The Four Elements arise out of the Quintessence, The Fifth Element, The Symbol of The Heart Chakra, the Seal of Solomon

The four Elements all share the Triangle of the Holy Trinity. Every Trinity is seen from another perspective.

The two triangels, The Up-triangel and the Down-Triangel, are Opposites that are created out of two triangels that contain two Opposites that are fused. Humans are opposites in opposition.

Humans are FourFold

Humans are part of the Bilateria,  animals with bilateral symmetry.

Humans can be described as a fusion of two mirrored bilateral triangles, the Up-triangel related to the Top of the Body (Mind) and the Bottom-triangel of the lower Body both connected by the Heart. The two triangels and the separate triangels have to be balanced.

The principle of Balancing the two Triangles of Top & Bottom of the Body is represented by the Egyptian Goddess Ma’at who weights the Heart (the connector of Up and Down) of the Dead with her Feather (Nothing).

As you can see the Square of the Cycle of the Four Elements is visible in the picture below. The total picture shows a Hexagram with a Center (The Cross).

The points that are missing in the Square are the top- and the bottom of the two triangels which are the Whole (Up, Heaven) and the not-Whole, Emptiness, the Bottom (Hell).

The Seal of Solomon
The Seal of Solomon

A hexagon is a 2D-projection of a Cube.

The hexagon of Solomon can be transformed into the Cube of Space of the Sefer Yetsirah.

Cube of Space
Cube of Space

The Cube of Space can be transformed into the Tree of Life. The Tree of Life also called the tree of knowledge or world tree  connects heaven and underworld and all forms of creation and is portrayed in various religions and philosophies all over the world.

pilgrim mecca hajj
The Kaaba is the Cube of Space related to Saturn the Point in the Center of all Rotations. The people simulate the Rings of Saturn, the Son of the Sun.

The Spiral of Alchemy is about the Chemical Transformation of the Body by the Conceptual Transformation of the Mind.

The Tree of Life shows the levels/scales (three) and possible paths of the Opus Magnum, the alchemical journey.

About Truths for a Fact and Truths for a Reason

People have always believed in the fundamental character of binary oppositions like Hot & Cold and Wet & Dry are used in Alchemy.

In this part we move to the Field of Logic. In this case Hot/Cold and Wet/Dry transform into Necessary /Not-Necessary and Possible/not-Possible.

Chemical Wedding (Union of Opposites)
Chemical Wedding (Marriage of Opposites)

Oppositions can be divided in:

 1. Digital oppositions, contradictories, contain mutually exclusive terms (Gender (Male/Female)).
 2. Analogue oppositions, antonyms  or contraries: contain terms that are ordered on the same dimension (Temperature (Minimum->Cold/maximum->Hot)).

The doctrine of the square of opposition originated with Aristotle in the fourth century BC and has occurred in logic texts ever since.

The logical square is the result of two questions: Can two things be false together? Can two things be true together?

This gives 4 possibilities: no-no: contradiction (A/O, E/I); no-yes: subcontrariety (I/O); yes-no: contrariety (A/E); yes-yes: subalternation (A/I, E/O) better known as implication (A->B).

The four corners of the square represent the four basic forms of propositions recognized in classical logic:

 1. A propositions, or universal affirmatives take the form: All S are P.
 2. E propositions, or universal negations take the form: No S are P.
 3. I propositions, or particular affirmatives take the form: Some S are P.
 4. O propositions, or particular negations take the form: Some S are not P.

The square of opposition was debated for many reasons for more than two thousand years.

One of the discussions is about the difference between possible and necessary. In the so called Master Argument Diodorus proved that the future is as certain and defined as the past. The essence of logic (necessaty) implies the non-existence of freedom (possibility). X is possible if and only if X is necessary.

The term ‘possible’, in Aristotle’s view, is ambiguous. It has two senses known as one-sided possibility and two-sided possibility (or contingency). Being two-sided possible means being neither impossible nor necessary, and being one-sided possible simply means being not impossible.

Leibniz distinguished between necessary Truths for a Reason, which are true for a reason—i.e, their opposite is a contradiction—and contingent truths, (Truth for a Fact) such as the fact that the president of France is François Hollande. A contingent truth cannot be proved logically or mathematically; it is accidental, or historical (based on facts (events)).

About Geometric Logic and n-dimensional “Squares” of Opposition 

Modal Logic is about the fusion of necessity and possibility, contingency.

Logical Hexagon
Logical Hexagon

In Modal Logic the propositions are modelled in a logical hexagon where:

 1. A is interpreted as necessity: the two propositions must be either simultaneously true or simultaneously false. A is a Proof or Law.
 2. E is interpreted as impossibility. E is an Observation that contradicts the Proof of A.
 3. I is interpreted as possibility:  the truth of the propositions depends on the system of logic being considered . I is an Idea implied by the Proof that Contradicts E.
 4. is interpreted as ‘not necessarily’. O contradicts A.
 5. U is interpreted as non-contingency: neither logically necessary nor logically impossible, its truth or falsity can be established only by sensory observation.
 6. is interpreted as contingency: propositions that are neither true under every possible valuation (i.e. tautologies) nor false under every possible valuation (i.e. contradictions). Their truth depends on the truth of the facts that are part of the proposition. Y is a possible proven theory.

The Logical Hexagon has the same geometry as the Seal of Solomon. It contains the Square of Opposition (A,E,I,O).

The Logical Hexagon can be transformed just like the Seal of Solomon to the Cube of Space now called The Cube of Opposition.

The Logical Hexagon is used in many fields of Sciences like Musical Theory or Scientific Discovery.

The Hexagon of Opposition based on Musical Theory
The Hexagon of Opposition is used in Musical Theory

Every opposite can be defined by a string of zero’s and one’s like 1010. An opposite is 0101. This means that there are 2**4/2 = 4×4/2= 16 / 2 = 8 possible opposites. This is called the Octagon of Opposites.

The Octagon contains six reachable and two unreachable points in the Center (0000, 1111), the Empty Set (the Void, the Hole, Contradiction) or its Opposite (The Whole, Tautology).

It is clear that it must be possible to create higher dimensional models based on n-based-logics.

When n becomes very big the geometry will tend to a n-Dim circle in which every point is in opposition to the point at the other side.

The big problem with n-based logics is language. We don’t have the names to articulate the many grades of opposition that are possible.

The other problem is that a negation is not a symmetric operation (A = not-not-A) but a rotation with an angle 360/n.

The n-opposite-geometries are highly related to Simple Non-Abelian Groups (SNAGs). They play an important role in biology.

The last step is to transform the static n-opposite geometries by making n very large (infinite) to a dynamic “opposition field”.

Related Models

In current Psychology Hot & Cold are called Communion and Moist & Dry, Agency. Together they create the so called Interpersonal Circumplex.

Interpersonal Circumplex

The four stages of Learning by Jean Piaget.

The mathematical model behind the theory of Piaget is called the Klein Four Group or Identity/Negation/Reciprocity/Correlation-model.

Piaget
INRC-model of Piaget
INRC-model of Piaget

In the Science of Ecology (Panarchy) Agency & Communion are called Connectedness and Potential. The Panarchy model looks like a Mobius Ring.

A model that describes the Four Perspectives on Security:

Quaternity

The Semiotic Square of Greimas:

Semiotic Square
Semiotic Square

The Chinese Sheng-Cycle: The Chinese Five Element Model is comparable to the Western Four Element model. It contains as a Fifth Element, the Whole-Part-relationship (Earth, Observer State). Emptiness (Nothing, the Tao) is represented by the recursive Pentangle inside.

Tetralemma (Ancient Indian Logic)
Tetralemma (Ancient Indian Logic)

The lesson

When thou hast made the quadrangle round, then is all the secret found“.

When You have moved once through the Cycle you have seen Everything there is to See. The only way to move out of the Cycle is to jump into the wHole in the Middle.

The secret: It is impossible to move though the center because the paths that go through the center are a contradiction or a tautology (I am what I am, JHWH).

We have to move with the Cycle (making the rectangle round (a circle)), around the Singularity (the Hole of the Whole), going Up and going Down all the time.

The only way to solve this problem is to join the opposites by accepting only one thruth-value, by:

 1. Accepting everything (Wu Wei),
 2. Denying everything (Stoics) or
 3. Diminishing the amount of dimensions (“becoming Simple”, “like Children”) by moving up in abstraction (Hot & Cold -> Temperature -> Everything is Energy) to the level of zero dimensions, a point, becoming One with the First Matter (Tao, Vacuum, The Kingdom).

“If we then become children, would we thus enter the kingdom?” Jesus said unto them, “When ye make the two one, and when you make the inside like unto the outside and the outside like unto the inside, and that which is above like unto that which is below, and when ye make the male and the female one and the same, so that the male no longer be male nor the female female; then will ye enter into the kingdom.” (Gospel of Thomas, Logion 22).

LINKS

About the Geometry of Negation

About the Logic of Music

About Wu Wei

About Modal Logic

About the Cube of Opposition

About Logical Geometry

About the Square of Religion

Semiotics for Beginners

About Holonomic Alchemy

About Paths of Change

About the Sheng Cycle

How to use the Square of Opposition as a Research Tool

About the Cube of Space of  Sefer Yetzirah

About Truth of Reason and Truth of Fact

Why Humans are Toolmakers

About Chemical Transformation (Cold Fusion)

About the Ars Generalis Ultima of Ramon Lull (1305)

About the Six Domains of  the Polynomic System of Value

About the Logic of Creation

About Leibniz Calculating Machine

About Zero Dimension 

Why Innovation is Re-Combination

How to Balance the Seal of Solomon

About Interpersonal Theory 

About Panarchy

About the Hexagon of Opposition

About n-based logics

About Flow-Systems

Anti-Fragility and the Square of Opposites

An Introduction to Hexagonal Geometry

 

Waarom we Ziek worden van Gezond Voedsel

Boerenzoon

Ik ben de enige zoon van een boer uit Wekerom en ben door mijn vader getraind in het boerenvak.

Mijn vader heeft mijn moeder in de oorlog leren kennen en is in haar geboorteplaats blijven wonen.

Wiskundige

Ik ben in mijn geboorteplaats, Leiden wis-natuur-en scheikunde gaan studeren en als wiskundig analist bij de ABN terecht gekomen waar ik snel carrière heb gemaakt als strateeg.

Rond 1997 ben ik een eigen bedrijf begonnen wat zich bezighoudt met Innovatie vooral m.b.v Slimme software.

Voedselketen

Een paar jaar geleden werd ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van investeerders in de voedselketen in Wageningen.

Hierdoor werd mijn latente interesse voor de landbouw weer aangewakkerd. Wat mij vooral begon te interesseren was de relatie voedsel en gezondheid. Door het netwerk werd ik steeds doorverwezen naar deskundigen op dit gebied.

Tot mijn verbazing bleek dat al die deskundigen grotendeels in het duister tasten ten aanzien van de relatie voedsel/gezondheid.

Wat is Gezond?

De reden was dat men zich veel te veel had geconcentreerd op de statistiek en onvoldoende had rekening gehouden met het feit dat de mensheid heel divers is.

Als je die diversiteit combineert met het feit dat alle omstandigheden ook weer specifiek zijn kom je uit op een omkering van alles.

De mens heeft behoefte aan specifiek voedsel in specifieke omstandigheden (“personalized food”).

Slimme Technologie

Het model van Smart Computing komt uit de Psychologie.

Sinds een aantal jaren houd ik mij bezig met Smart Technology.

Het woord Smart betekent dat het gedrag van de software niet is te onderscheiden van het gedrag van een mens. Een goed voorbeeld is de zelf-rijdende auto.

Slimme Voedselketen

In dit document concentreer ik me op de “slimme” voedselketen.

Een slim systeem heeft Zintuigen nodig (sensors), moet zelfstandig kunnen denken (analytics) en handelen (proces management) daarnaast moet het ook kunnen samenwerken (Community) met mensen en andere slimme systemen en overzicht houden (monitoring).

Ketenintegratie en Ketenomkering

Door het inzetten van slimme technologie verdwijnt de fysieke Intermediair.

Productie-Cyclus

Slimme systemen bewerkstelligen keten-integratie en keten-omkering.

De Rechts-draaiende ProductieCyclus en de Linksdraaiende Consumptie-Cyclus worden gekoppeld door verscillende soorten “communities” die betrekking hebben op de verschillende kenmerken van een mens.

Directe Koppeling Producent en Consument

Keten-integratie resulteert in het direct koppelen van consument en producent.

De intermediair in de keten verdwijnt en wordt overgenomen door een (software)-infrastructuur die vaak wordt aangeduid met E-Commerce.

Consumenten kopen steeds meer hun producten in web-shops waarna de producten aan huis worden bezorgd.

Integreren Logistieke Stromen

Het thuis bezorgen gaat een revolutie ontketenen in de stadslogistiek omdat het gebruikelijk concept van het centrale (of regionale) distributiecentrum niet meer nodig is als je instaat bent om verschillende logistieke stromen slim te combineren.

Koppelen Lokale productie aan Lokale Markt

In het eerste stadium werd de web-shop vooral gebruikt om luxe goederen te verkopen maar sinds kort neemt het on-line kopen en bezorgen van voedsel enorm toe.

Autarkie

Een deel of een groot deel van dit voedsel wordt in de nabijheid van de klant geproduceerd en werd vroeger op lokale markten verhandeld. Dit resulteert in een hoog nivo van Autarkie (Zelfvoorziening).

Door de globalisatie worden lokale producten nu de hele wereld over getransporteerd en vice-versa waardoor er erg veel energie verloren gaat.

Bewuste Consumenten

Bewuste consumenten willen weer terug naar lokaal geproduceerde voeding. Dit geldt niet alleen voor voeding maar ook voor energie en werk. Er komt steeds meer behoefte aan zelfvoorziening (autarkie). Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat de lokale markt weer terugkomt.

Keten-omkering wil zeggen dat de consument en niet meer de producent aan het begin van de keten komt te staan. Die consument wordt nu het waarnemingsinstrument, de sensor, van de keten. Wat hem of haar aantrekt wordt uiteindelijk vertaald in een vraag. De grote vraag is hoe de consument zijn vraag kan articuleren.

Niet het produceren maar het consumeren wordt dominant in de waardeketen. De consument moet nog erg wennen aan het feit dat zijn vraag bepalend wordt voor het aanbod.

Steeds meer mensen beseffen dat voedsel heel belangrijk is voor hun welbevinden. Hierbij gaat het niet alleen om de ingrediënten maar ook om de wijze van de productie van deze ingrediënten in de voedselketen. Deze voedselketen integreert en keert net zo hard als alle andere waardeketens.

Voedselleer

De diëtetiek, de voedingsleer, is een hele oude wetenschap.  In de preventieve holistische gezondheidsleer van Griekenland, Rome, China en India werd  er veel aandacht besteed aan voedsel.

Voedsel in de zin van kruiden was ook het belangrijkste middel om een ziekte te genezen. De kruiden zijn in de loop der tijd getransformeerd in chemische (farmaceutische) geneesmiddelen. Wat veel mensen niet beseffen is dat medicijnen ook voedsel zijn.

De oude wetenschappers waren op de hoogte van het specifieke van het lichaam en de persoonlijkheid en ontwikkelden ook classificaties (de humores en de temperamenten) die tot op heden worden gebruikt in de psychologie (Big Five).

De visie van de beroemde Hippocrates op de diëtetiek wijkt in zijn wezen niet zo erg af van de huidige visie over voedsel. Los daarvan is er erg veel veranderd en die verandering is veroorzaakt door de technologie.

In het begin van de 20ste eeuw kreeg de technologie invloed op de medische wetenschap. Er werd steeds meer kennis verkregen over de onderdelen van het menselijk lichaam waardoor de specialisatie enorm toenam. In 1930 was 25% van de medici gespecialiseerd in 1980 80%.

Door de specialistische visie op de mens is de kennis over de voedselverwerking in het lichaam enorm toegenomen en begint men na het uitzoeken van het menselijk DNA ook steeds meer zicht te krijgen op de specialistische invloed van voedsel op de gezondheid.

Door de specialisatie is het holistische karakter van de geneeskunst grotendeels verdwenen.

Voedselkwaliteit

De invloed van de technologie op de voedselketen is enorm. De productieprocessen zijn opgeschaald en het voedsel is geoptimaliseerd zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. De tomaat van vroeger lijkt door de genetische manipulatie in niets op de tomaat van nu.

Het is de grote vraag of de ingrediënten van het huidige voedsel nog passen op het lichaam van toen.

Daarbij komt dat de bodem (‘de aarde”) steeds meer is ontdaan van zijn natuurlijke samenstelling waardoor ons voedsel belangrijke stoffen (zoals magnesium) mist.

De consument begint zich hiervan bewust te worden door allerlei publicaties en televisieprogramma’s en vraagt steeds duidelijker om gezond voedsel. Wat gezond is, is niet erg duidelijk. Er worden tientallen boeken op de markt gebracht die elkaar soms fors tegenspreken.

Persoonlijke Monitor

Om te voorkomen dat men door de bomen het bos niet meer blijft zien kan de technologie als hulpmiddel worden aangewend. Het wordt tijd voor de Persoonlijke Voedsel Monitor (PVM). Deze monitor moet de match maken tussen het voedsel en mens.

Wat er in het voedsel zit kan binnenkort door de persoonlijke spectrometer real-time in kaart worden gebracht. Op basis van het persoonlijke voedselprofiel kan dan worden bekeken of dit voedsel passend is.

Met behulp van lichaam-sensors in combinatie met een DNA-profiel kan real-time in kaart worden gebracht wat het lichaam op de lange en de korte termijn nodig en niet nodig heeft. Deze behoefte kan worden vertaald in ingrediënten en daarna in producten.

Daarnaast kan de PVM ook helpen bij het geven van inzicht in de relatie lichaam en voedsel door de koppeling aan een slim leersysteem (SLS).

Vraag en aanbod kunnen door de koppeling aan een E-Commerce systeem direct aan elkaar worden verbonden waardoor het “gezonde” voedsel “on demand” kan worden thuis bezorgd.

Als mensen hun persoonlijke data willen delen kunnen we met behulp van statistische analyse-software (“Big Data”) real-time wetenschappelijk onderzoek doen naar de relatie voedsel en gezondheid en de resultaten persoonlijk terugkoppelen.

Hierdoor kun je heel goed zien hoe je “het doet” ten opzichte van mensen die op je lijken. Indien er interesse is kunnen die mensen ook met elkaar in contact komen. Natuurlijk moet er hier goed aandacht worden besteed aan privacy.

Biophotonen

Albert Propp is de ontdekker van de biophoton een lichtsignaal dat iedere cel uitzendt en door het lichaam worden gebruikt voor interne communicatie. Hierbij wordt het DNA als versterker gebruikt.

Roel van Wijk en zijn zoon Eduard hebben bij het inmiddels opgeheven Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalized Medicine van TNO in Leiden onderzoek gedaan naar Bophotonen en een meter ontwikkeld waarmee deze zijn te meten.

Het Licht van de cellen wordt in China en India levensenergie (Chi,Prana) genoemd.

M.b.v. de meter is het mogelijk om de kwaliteit van voedsel te meten waarbij het duidelijk wordt dat het voedsel genetisch is gemanipuleerd maar bijv. ook bij eieren wat de levenskwaliteit was van de kip.

AAngezien er hier sprake is van een objectieve meting zou de overheid dit verplicht kunnen stellen of Roel & Eduard kunnen een speciale meter op de markt zetten die de consument zelf kan gebruiken.

Het DNA speelt een heel andere rol dan werd gedacht. Het is een opslagsysteem van de levensloop (inclusief die van de ouders en voorouders en fungeert als een zender en ontvanger voor de communicatie tussen niet aleen de cel-cel-communicatie.

Onderzoek gezond voedsel: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/zembla-zomerserie-de-uitgeputte-bodem

LINKS

over dna

Over de geschiedenis van de gezondheidszorg

Over zelfvoorziening

Over Biofysica

Over de persoonlijke voedselspectrometer

About Entrainment

The theory of  the Wisdom of the Crowd supposes that it is possible to create collective wisdom out of the combination of the wisdom of many disconnected independent intelligent (wise) individuals.

This theory has nothing to do with a Crowd. As you will see Crowds are not intelligent. Crowds are groups of people that are totally synchronized and act out of their collective emotions.

When people talk they move into a state of entrainment within a few seconds. The reason is the dialogue itself. If focuses the participants on the same issue.

When many people focus their attention at the same subject  (television, movie, music, soccer match, a ritual, ..) the same effect happens. Individuals in a crowd become the crowd.

When many individuals  are not focused on a shared goal they will never become a crowd. In this case every individual will go his own way looking for a “real” crowd.

Human beings want to be part of a crowd because a crowd is one of the most effective ways to generate a lot of personal energy.

Most people, the generators,  are energy producers. Some people are energy consumers. Extraverts take their energy out of the crowd. Introverts accumulate energy when they are alone and relaxed. It is not easy to entrain introverts.

Why Crowds give Energy

Entrainment or Trance is a state of the body in which the Left and Right Brain are synchronized. When this happens the Human becomes his Emotions.

Sociologist Randall Collins has called this interactive rhythmic entrainment the “hum of solidarity“.

As in an empassioned conversation, the synchrony of our rhythms forms an inaudibly low frequency, we hum. If you record such a conversation and speed up the recording a few octaves, you will hear it. Laughing together is a perfect example, often showing rapid synchronization.

Ritual practices (meals, parties, etc) help sustain these moments of solidarity over time. The local energy exchange is a fine-grained flow of micro-events that build up in patterns of split seconds and ebb away in longer periods of minutes, hours, days.

These local interactions combine, giving rise to another form at a ‘higher’ degree, a social emotion. Emotional energy is defined by Randall Collins as a feeling of confidence, elation, strength, enthusiasm, and initiative in taking action. And it is the giving and recieving of emotional energy that keeps a practice, an idea, a fad, a tune, and a people going.

Shamans and cultural leaders have known this for centuries and used rhythmic or emotional entrainment to heal, commune with, or even to brainwash and destroy one another.

The role of rhythm in trance music is largely in synchronizing an individual’s internal rhythms (heart rate, respiratory rate, blood flow, neural potentials) with those of others. And this is done by using a swift, loud, clear rhythm to drive everyone.

When people synchronize they experience a rise of their energy-level and this energy-level persists for about a week. That is why spiritual rituals are repeated every week on a Sun-day, the day of the Energy of the Center.

How to control Moving Masses

Events that create a huge amount of emotional energy like concerts and soccer-matches attract huge amount of people. There have been many incidents where the movement of the entrained crowds has created many casualties.

People in crowds obey just two rules. Copy the other and keep a certain distance to the other.

The distance is a very important variable. When the distance exceeds the limit of the personal field, the personal fields merge and the personal identity dissolves into the collective identity.

At that moment the crowd starts to move on its own. The “leader“, the first person in the crowd,  becomes a very important person. When the “leader of the crowd” does not know what to do, the crowd will start to behave in a chaotic way.

Experiments show that about 5% of the people in a crowd are “leading’ the crowd.

When you want to control a crowd you have to control the people that are in front of the crowd.

When you want to control a moving crowd you have to create a structure that guides the crowd (“way-finding”).  One of the most important mistakes is to create a bottleneck in this structure.

When the crowd moves into this bottleneck it will slow down the speed of the crowd and the distance between the members of the crowd will decrease until the crowd will stop at a certain point creating a “traffic jam”.  At that point people will be crushed.

When people participate in a crowd the Emotions of the crowd become dominant. When the crowd is attacked or is unable to find its way,  the negative Primary Emotions appear.

In  this state individuals are able to produce highly agressive behavior (Fight), extreme passive behavior (Freeze) or extreme avoidant behavior (Flight).

When the flow of the crowd is disturbed somewhere and the collective moves into the state of panic the bottleneck will certainly kill or injure many people.

How to manipulate the Masses

The predictable behavior of a crowd has been known for a very long time. This knowledge was used by intelligent “dictators” who wanted to use the masses for their own aim. Good examples are of course Hilter and Goering, his communications manager.

When they tried to move the masses, the mass media were in their infancy. At this moment it is possible to reach millions of people with ease. The “leaders” of this moment know that they have to behave and talk in a certain way to entrain their followers.

The big problem is that crowds are unable to think so they have to simplify their message and emphasize certain “mantra’s“. The effect of their behavior is that the world becomes very simple.

The most effective way to influence the Crowd is to divide the Crowd into two parts, the In-Crowd (“we’) and the Out-Crowd (“not-we”) and to project everything that is wrong on the Out-Crowd. Hitler used the Jews but at this moment the Muslims are the most used “Out-Crowd”.

There is nothing wrong when Leaders use the Psychology of the Masses to move the Masses. The masses, the Sheep,  need a leader, the Shepherd. Without a leader they start to drift and will never reach the Promised Land.

When Leaders misuse innocent people of the Out-Crowd to increase their own power there is something terribly wrong.  These Leaders are criminals and should be treated this way.

About the Human Measure

A few years ago (2003) somebody asked me to address the Dutch IT Architecture Congress. The subject was the Human Measure. To understand the Human Measure you have understand the relationship between the Human Being and The Human Measure System, The Emotions.

At that time I was already highly influenced by Will McWhinney so I used his model of the Four Worldviews to describe the Human. Later I discovered a Fifth Worldview (Consciousness) that was hidden in his teachings.

The consciousness is the monitor of the Whole of the Human Being. It reflects about the behavior of the parts and takes action when the Whole is not in Balance (Stressed).

According to Will McWhinney the Human can be described by The Emotions (Values), The Imagination (Ideas), The Senses (Desire, Facts) and the Expectation (Control, Rules).

The Four parts can be combined in six (or twelve = 4x3x2) Games. A Game is a strategy to solve the Conflict between the Four Independent Parts.

To me it is very clear that IT is focused on the combination Expectation/Senses. This combination is called the Analytical Game. It solves the Conflict between Facts and Rules. Will showed that this game was the dominating game in Western Culture.

In the Analytical Game the Emotions, the Consciousness and the Imagination are not important. In the Analytical Game you want to find the Absolute Truth, The Rules of the Game, by Analyzing the Facts sensed by the Eyes.

When you want to understand the Emotions you have to look at “emotional” Psychology. When you start to study “emotional” psychology the “box of Pandora” of Psychology opens up. Psychology is not a science like Mathematics or Physics. Everybody has his own theory about Emotions and everybody is defending his own “territory”. Psychology is simply a scientific mess.

One of the most helpful scientists (a friend of Will) was Rodney Cotterill. Cotteril analyzed the evolution of the Sensory-Motor System of every Organism on Earth. The Sensory-Motor System is an Interaction between the Emotions, the Motor, and the Senses.

The bacteria is drifting around, explores an inhomogeneous environment that contains all kinds of chemical structures. Some of these structures are destructive, some of them are neutral and some of them are attractive (food). When the bacteria finds (senses) food his rotator (the flagellum) moves the bacteria in a circular motion. The circular motion of the bacteria is preserved for a short time and this preservation could be called memory

The emotions are aimed at the survival of the human being. They Explore environments to find something that helps them to survive and Avoid destructive environments. When Humans have found an Attractive environment they Stay there and Store the data about the environment in their Memory. Humans are Moving Memories (E-motion means movement!).

According to Rodney Cotterill the Emotions are the basic structure, the infrastructure, of an organism. All the other structures are specializations of one of the parts (the Sensors, the Calculator (Imagination, Expectation)) of the Emotional Infrastructure.

IT is highly focused on Sensors and Calculators (the Senses and the Expectation). IT has no idea what to do with the Emotions, the E-Value-ator, the basic Measurement System of the Human Being. The main objective of the Evaluator is to find Food and to stay Alive.

The Human Imagination has created many “abstractions” of Food and Secure Environments. They are all stored in the Memory as Symbols and Metaphors but it is not difficult to define what Humans don’t like. They don’t like the same thing IT-experts don’t like. IT-experts want to be Valued. They don’t want to be Dominated. They demand the freedom to Express their Creativity. They don’t want to play a role in a Play that was Designed by somebody else.

IT-experts love to play the Analytical Game. In this Game the Humans, called the Users play the role of the Object, the reusable Module, that has to do its Job. In the Analytic Game Users don’t have Emotions and Imagination. They have to Eat the Food that grew out of The Seeds of the Imagination of the Architect.

What is the Human Measure?

The basic measure of the Human Being is related to everything that gives him or her a feeling, an Emotion, of Security. The Human Value-System, the Emotions, is always looking for Shelter, Protection and Love. Humans Beings need other Human Beings to tell and show them that they are Value-able.

If the Human Being has an Expectation this Expectation has to be realized in the near Future.

When the Emotions of the Human Being are Dominated it wants to move away from his environment because a dominating environment could be Destructive. When something or somebody is Dominating a Human Being he/she feels worthless.

If the Imagination of the Human Being experiences No Change, (Highly Repeating Actions) it wants to Explore a new Environment.

If the Senses experience Too Much Change the Human Being becomes Confused. When you are Confused your Expectation fails and the Human starts to drift around just like the bacteria.

If the Human Being is not Conscious (Aware, Focused) it is unable to Reflect. If the Human Being is not Aware he is unable to Balance the Emotions, the Imagination, The Expectation and the Senses. If there is no balance the Body becomes Stressed. A Stressed Body slowly kills the Immune System. An Unbalanced Immune System is the Cause of many Diseases.

What is IT Doing?

IT is still creating Dominating, Always Changing, Insecure and Confusing Software.

IT is not automating the repeating activities Humans don’t like. IT is producing highly disconnected software-systems.

IT is not helping the Humans to makes senses of the complexity of the Outside World. IT is increasing the Complexity of the Environment.

IT is not supporting the Human to explore its environment. IT is shielding the outside environment and is creating an artificial outside environment. Many people believe the Imaginary World is the Real World. The most destructive artificial worlds are the Destructive Computer Games. They give the Player the Believe that Killing People is no problem at all. The destructive Games are the Games of the Military. They kill people by looking at simulators and pushing buttons.

IT is Playing the Same Game using Different Terminology all the time. If you understand the transformation of the terminology the Game is Boring. If you don’t understand the terminology the Game is Confusing. If you Mix the Terminology the Game is too Complex to Play. Almost nobody knows the Rules so many People make mistakes, believe they win the Game but in reality lose the Game.

What to do?

Perhaps somebody is able to Invent a New Game.

I have an Idea.

Why don’t we create a Game that Creates Games? According to the Theory of Will this Game is called the Game of Culture. It solves the conflict between The Imagination (The Creator) and the Emotions (The Mover). When the Mover is Inspired by the Creator the Sensory/Motor-System starts to Act with Spirit (Imagination) and Soul (Emotions). In terms of Emotional Psychology: The Human becomes Highly Moti-vated!

If we look at the theory of Will we now can see that the Analytical Game is the Complement of the Game of Culture.

If we Unite the two Games, the Games of the West and the Games of the East, we are able to connect all the parts of the Human Being in a Cycle, the Cycle of Human Innovation.

LINKS

About the Human Measure

 

Why Religion is an Experience

kundaliniMany people confuse Religion as a System of Rules with Religion as an Experience.

The same Religious Experience is shared by all the Religions of the World.

It is an Experience of Union, Intense Love and Harmony.

People are able to Fight and Kill to enforce their Rules on other people.

When they have experienced the Love they will Stop Fighting.

You are able to share the Feeling of Love with others but you are unable to articulate this feeling in words.

Many mystics use the Metaphor of Earthly Love and talk about the Mystic Bride or the Mystic Marriage.

In contrary to a System of Rules nobody can deny or discuss a Feeling.

Feeling is a Personal Experience and a Personal Experience Is What Is.

Why are so many people unable to experience a Religious Experience?

The simple answer is that they are trying to find something and when you keep on looking for something you will never find what you are looking for.

When you finally stop looking the religious experience will appear. Many people stop looking when they are in a state of total distress.

They are totally blocked. Religious experiences often happen when you really don’t know where to go.

The Personal Religious Experience is a spectacular experience. It is overwhelming. The body and the mind are unable to experience this experience. When you are not prepared for this experience your System will break down.

Before the Perfect Union with the Infinite Love happens You want to be Alone. Your Body and Mind are preparing you for a Intense Moment. When this Moment happens you will Die and experience a spectacular Rebirth after which the World will never be the Same. After the Rebirth, the Light of Love, will Guide your Way. Every situation in your Life will be full of Meaning.

Unfortunately many people in the West are not prepared at all. They really don’t know what to do. Some religious experiences have to be stopped. If they are not stopped you will die or you will get totally mad.

Unfortunately many people in the West are experimenting with all kinds of methods to experience a huge religious experience. They are practicing Kundalini Yoga or are taking drugs (mescaline, LSD).

When the Experience is ended the process of Cleaning or Purification starts. This is an awful experience. You will experience Confusion, Extreme Fear and Extreme Loneliness.

Your complete environment will change. You will lose your job, your wife or husband and many of your friends. Your body will become terribly ill. Everything will change.

When you go to a doctor or a psychiatrist they will diagnose all kind of mental and physical diseases and give you all kinds of treatments that will increase your problems heavily.

In the words of the current psychology the Ego starts to Fight Back.

ego

It starts to fight back because it is Losing Control.

The Ego wants to move back to the old game of seeking something in the Future.

The Ego is a strange combination of Control and Desire.

It wants to Control Others and Nature to Get what it Wants. It really does not matter what It is.

The feeling of being the Master is enough. Everytime when something is mastered it wants more.

The Ego is seperating everything into its own seperation. When you WANT to become Enlightened you will never reach Enlightment.

At a certain moment you have to Give Over. You have to Surrender to something that is not Forcing you to Surrender. You have to stop Being Religiouss to Become Religiouss.

The experience of Love is an experience of Union. The Ego wants to break this Union. Its aim is to Separate. When you have experienced the Whole you will become aware of the Separation.

The Ego (or the Pain Body) is a Powerfull Force. It is not only able to act Inside Your mind but it is also able to act in the Outside World.

The Ego will create many Situations to test if you really Want to Unite. The Power of the Ego in the Outside World is something People in the West are unable to Believe.

They don’t believe that You are creating Your Own Reality and the Ego is part of You.

When the State of Bliss is gone, the Ego will generate Doubt.

You want to find an Explanation for what has Happened but an Explanation for something that is not to explain is impossible.

When you start to find an Explanation you start Looking and when You start Looking you will find many Explanations.

The Explanations can be find in Science, Philosophy and Religion. They are contradictory because every explanation is a contradiction in itself.

The current state of Psychology is helping the Ego tremendously.

The experience is Caused By Chemical Substances in the brain or the experience is a Mental Disorder.

Not only Psychology is not helping you at all Religion in the sense of “Rules to Obey” is doing the same.

Many people were killed because they were just trying to articulate what they experienced.

Religion wants you to make a choice for a System of Rules.

It wants you to separate the whole, the essence of religion.

The Essence of Every Religion is Love.

crown

What To Do?

If you want to reach Enlightment prepare yourself for the moment it will happen.

Try to Understand what will happen with your Physical and Mental Body.

Remember that Enlightment comes in three stages, the Preparation, The Bliss and the Cleaning.

The amount of Cleaning after the Bliss is highly related to the amount of Cleaning you did before the Bliss.

You will Clean Yourself the most when you Practice the Essence of every Religion, Love.

When You Practice the Essence of Religion all the time You are Enlightened.

LINKS

My Awakening By OSHO

About the Essence of Every Religion

 

Thinking with our Muscles: About Mirrors, Spindles and Acrobats

bacterium
bacterium

In 2002 Will McWhinney was writing his never finished book Grammars of Engagement“.

One of the scientists he was communicating with was Rodney Michael John Cotterill (1933-2007).

Will send me an article of John Cotterill called “Cooperation of the basal ganglia, cerebellum, sensory cerebrum and hippocampus: possible implications for cognition, consciousness, intelligence and creativity” .

The article contains a systematic exploration of the Sensory-Motor System of all the organisms on earth noting that the underlying behavioral strategy of Earth’s creatures does not appear to have changed in the four billion or so years since they sprang from their last common ancestor.

In the body the motor output is supported by the underlying anatomy. The various signaling routes appear to converge on the frontal lobe’s movement-mediating areas, that is to say the primary motor cortex (M1), the premotor and supplementary motor cortices, and the prefrontal cortex (PFC).

The anatomical details show that the three main movement-provoking streams in higher animals function cooperatively. When the cooperative mechanism is working at full strength the result is overt movement.

The article shows what part of the system was added at what moment and what the effect was of this addition. Strangely enough Cotterill comes to the conclusion that we THINK with the SPINDLES in our MUSCLES.

Muscle spindles are found within the fleshy portions of muscles, embedded in so-called Intrafusal fibers. These fibers are walled off from the rest of the muscle by a collagen sheath. This sheath has a spindle shape. While the intrafusal fibers are wrapped with sensory receptors, their counterpart, are responsible for the power-generating component of muscle and are innervated by motor neurons.

In another Blog I already showed that the Collagen Fibers in our Body are exactly mapped on the Meridians that are used in Acupuncture.

The article of Cotterill is very difficult to read if you don’t know anything about the terminology of the Brain but the Schema’s (The Wiring) in the article are very convincing.

This is what Will wrote: “Rodney Cotterill (2001) presented an important integration of the research on the brain structure. His neuro-physiological work radically undermines any support remaining for the stimulus-response schema, replacing it with motor-environment-mind schemata of complex feedback loops. The complex of feedback loops enables one to “Know what one knows.”

Cotterill goes beyond this, writing: “The ability to know that one knows is referred to by psychologists as first-order embedding. Higher embedding, such as that exemplified by knowing that one knows that one knows, merely depends on the ability to hold things in separate patches of neuronal activity in working memory. This manifests itself in the creature’s intelligence, which also dictates its ability to consolidate existing schemata into new schema.” “This ability, labeled intelligence, is a unique feature of mammalian brains. Intelligence and reflection are explained as due to functioning of the web of feedback loops, both internal and external, that evolved in higher animals“.

What Will is explaining is that the connection between all the spindles in our muscles is a very complex feed-back system. This feed-back system is able to create higher levels of “Abstraction” by the use of “Self-Reference”.

The experience in our body is stored in Schema (Action Patterns). “A schema is a reproducible linking of motor-directing actitity to the optimal environmental feedback resulting from that activity, the reproducibility stemming from the fact that schemata are laid down in the available form of memory“.

The schema are learned by Copying the Behavior of Others. We are not only copying we are Mirroring the Other. This is exactly what people in NLP call Pacing & Leading.

Recent advances in the cognitive neuroscience of action have considerably enlarged our understanding of human motor cognition. In particular, the activity of the mirror system, first discovered in the brain of non-human primates, provides an observer with the understanding of a perceived action by means of the motor simulation of the agent’s observed movements.

This discovery has raised the prospects of a “motor theory of social cognition“. Human social cognition includes the ability to mindread, which in turn plays a crucial role in human communication.

Again a citation of Will McWhinney:

Pacing develops through a harmonizing across the spectrum of enunciations and responses. In human communication, rhythm orchestrates the voices, expressions, e.g., sentences, reception processes, rhythms of the body, demands for attention within and among the participants, and long waves of cultural accommodation across the whole set of conversants.  A conversation is effective when the pacing of each element synchronizes with the others: all the phonemes of a word need to be completely expressed before a speaker begins to generate the next word.  Interruptions in this flow produce stuttering, in speech or thought. The breathing must enable a sentence to be phrased, expressed on a single breath or broken in relation to its grammatical structure. The listeners simultaneously construct the sentences in their own neuro-muscular structure“.

When we are Unable to Mirror we are “Out of Tune” and the dialogue stops. Mirroring forms the basis for Empathy and Language. It is also the main reason why Autists have a difficulty to communicate.

I end this blog with a citation of Ritchie produced in 1936:

At the suggestion that muscular movement may be intellectual I feel that there will be a stirring of indignation among the highbrows. They will say, “Why all these talk about acrobats and muscular activity? Granted that what the acrobat does is perfect of its kind it is not properly an intellectual activity, like the mathematician’s for instance”. In reply to this I should admit at once that what the mathematician does is much more useful than what the acrobat does; but is there any reason apart from snobbery for saying it is more intellectual? In effect the acrobat thinks with the muscles of his whole body while the mathematician thinks with – well, whatever it is he thinks with. Of course it may be that the mathematician does not think with anything but just thinks. Even if this were true, which is doubtful, I find it hard to see why thinking with nothing should be more truly thinking than thinking with your muscles. Because thinking is mental it does not follow that it is not bodily too“.

Cognitive Scientists like Lackoff, Nunez and Dehaene have found an explanation for the “Thinking of the Mathematican“. They are able to mirror, to entrain, to tune, to pace, to synchronize to the “Actions Patterns of the Conscious Universe“.

These Actions Patterns have a lot in common with Music and Harmony. Pythagoras was not the only one who talked about the Music of the Spheres. It also explains why Mathematicians are always (like me) in Love with Music.