Oude, Nieuwe en Onbekende Stromingen

In deze blog worden nieuwe en hele oude politieke stromingen met elkaar verbonden waardoor er een continuïteit in het menselijk bestaan zichtbaar wordt die begon toen de mens zijn Innerlijk ontdekte en daarmee de Kracht van de Verbeelding (Geloof).

Deze blog bestaat nu uit Vier delen waarbij:

Deel 1 laat zien wat de Verlichting heeft veroorzaakt en

Deel 2 wat de bron is van de de nu weer terugkerende Creatieve impuls van zowel de Renaissance als de Romantiek.

Deel 3 gaat over de Synthese van 1 en 2.

De drie delen baseren zich op een interview met de filosoof Wolfgang Smith in het Midden.

In Deel 4 wordt een oud plaatje weer vernieuwd en een Stroompatroon getoond wat ongekend is.

0: Inleiding

4!/2 Stromingen

In een vorige blog laat ik zien dat er theoretisch meer dan 12 politieke stromingen mogelijk zijn waarvan sommige nog geen naam hebben en sommigen al erg oud zijn.

Relatietypen

Als je een stroming ziet als een grootschalig samenwerkingsverband kun je volstaan met de vier relatie-typen van Alan Fiske die ook weer passen op de archetypen van Carl Jung die hij weer uit de Alchemie heeft gehaald.

Vier-Kant

Onderstand plaatje combineert van alles zoals de verander-cyclus van PoC, de Deugden van Plato en de Dialogen van Bahktin en de plek van de AI GPT .in de Economische cyclus.

Dat komt omdat het gebruikte model generiek is.

Deel 1: Romantiek en Verlichting

In deze blog gaat het over nieuwe wellicht onbekende stromingen in de politiek die eigenlijk allemaal zijn terug te voeren tot de Romantiek die werd gevolgd door de Verlichting een periode waarin de Ratio en de Zintuigen dominant werden gemaakt over de Verbeelding (geel) en de Emoties(groen).

Kunst

De romantiek is een Artistieke en Literaire stroming die ontstond in de late 18e eeuw en duurde tot de vroege 19e eeuw. 

De romantiek wordt gekenmerkt door een focus op het individu, de natuur en de verbeelding. 

Ieder Individu is Uniek 

Het individu is Uniek en belangrijk en het heeft het recht op zelfexpressie en zelfbeschikking. 

Natuur Harmonie

De natuur is een bron van schoonheid en inspiratie. Het is belangrijk om in harmonie met de natuur te leven. 

Dromen  van een Betere wereld.

De verbeelding is een krachtig instrument voor sociale verandering. Het is belangrijk is om te dromen van een betere wereld.

Nadruk op Theorie en Praktijk: Verwijderen Verbeelding en Emoties

In de Verlichting werd Het Vierkant verengd tot een Lijnstuk waardoor je Heen en Weer kunt gaan.

Hierbij werd ook nog is de Theorie leidend gemaakt over de Ervaring waardoor er nog maar één richting over is.

Wetenschap: nadruk op Theorie : Regels die Regels maken

Namelijk Regels die weer nieuwe Regels maken.

Dat is de “kunst” van de wetenschap om eindeloos hetzelfde met steeds andere woorden te reproduceren. Het is ook de simpele verklaring waarom GPT zo goed werkt.

Lichaam en Geest

Het was ook de bedoeling van de Bankiers van Venetie en Amsterdam die een einde maakten aan de Renaissance door Descartes een theorie te laten ontwikkelen die alles terugbracht tot de zintuigen en daartoe de wereld splitste in slechts twee losstaande delen geest en lichaam die enorme problemen hebben opgeleverd in de gezondheidszorg waar ziekte een te repareren fout is in de lichaams-machine.

Plato

Plato gebruikte dezelfde vierdeling als boven waarbij de Ratio de menner is van de Ziel, de wagen, en de Emoties (zwart) door de ratio worden beheerst en het witte paard de “geest” is die past op de Verbeelding.

Met dit plaatje zijn de Deugden ook te verklaren.

De Invloed van Rene Descartes:

Een indrukwekkend interview met de 97-jarige Wis-en Natuurkunde Filosoof Wolfgang Smith over de invloed van Rene Descartes op ons denken.

Politiek: Regels Opleggen aan / Verkrijgen uit de Samenleving

Politiek is volgens het PoC-model een Spanningsveld tussen Planmatig Denken en de emoties van de Samenleving die vaak een Beweging worden genoemd.

Manipulatie

Hierbij is het pad van Plan naar Groep of andersom overgenomen door de Manipulatie-wetenschap.

Politiek is teruggebracht tot Beeldvorming.

Participatie

De omgekeeerde richting is verbonden aan burger-participatie die uiteindelijk kan transformeren in collectieve business-development die vaak weer wordt overgenomen door een “slimme op geld en macht beluste bestuurder”

Mislukte Cooperaties

Wat goed zichtbaar is bij alle Coöperaties zoals de Rabo-bank of de Triodos Bank.

Maatschappelijke Beweging volgt Tijdgeest

De maatschappelijke beweging is onderhevig aan de Tijdgeest die goed te voorspellen is met behulp van de Kondratief-cyclus.

Besturen vs Laten gaan

Politieke stromingen verschillen van mening over het beste Besturingsmodel van de Samenleving waarbij het relevante spanningsveld gaat over Sturing versus Ontsturing wat weer verschillende namen heeft zoals Anarchie, Panarchie of Sociocratie.

Ecologie vs Groene Beweging

In beide gevallen zit de gronslag in de Cybernetica die nu Complexiteits-wetenschp heet of Ecologie.

Het “Ecologisch denken” is overduidelijk zichtbaar in de Romantische Groene beweging ook al kun je daar weer fors van mening over verschillen.

Zelfexpressie, Zelfbeschikking en Mensen-Rechten

De romantiek heeft ook de drijfveer opgeleverd voor het ontwikkelen van de Mensenrechten en de vele Feministische bewegingen,en die zich nu inzetten voor gender gelijkheid en vrouwenrechten.

Deel 2: Terug naar de Steppe

De analyse van Wolfgang Smith hierboven gaat verder terug dan Plato en komt daarmee in de tijd uit van de steppe en de ~Shamanen die de kunst van het bewustzijn hebben verbeterd tot het niveau van de Yogi.

Shamanen Hoger Bewustzijn

Een klein deel van de mensheid wordt geboren met wat nog steeds para-normale gaven worden genoemd een gevolg van de verlichting die niets accepteerde wat niet wetenschappelijk is bewezen en dus past in het dualistische concept van Descartes.

Flower Power

Dat stadium is sinds de neo-Romantische Flower-Power-tijd (nu 50 jaar geleden!) gepasseerd waardoor er een enorme interesse ontstond voor de “Oosterse” “ervarings-wetenschap” die ook al grote invloed had op de intectuelen. aan het einde van de 19de eeuw met als voorbeelden Rudolf Steiner en Helena Blavatsky.

Integral Yoga: Sri Aurobindo.

Integral Yoga is ontwikkeld door Sri Aurobindo als een synthese tussen oosterse en westerse spirituele inzichten met wederom de nadruk op het Idealisme van Plato.


Het uiteindelijke doel is het manifesteren van een hoger bewustzijn in alle dimensies van het bestaan.


Het bestaat uit: 
Raja Yoga legt de nadruk op meditatie en beheersing van de geest.
Bhakti Yoga draait om toewijding en liefdevolle devotie aan het goddelijke.
nana Yoga richt zich op zelfonderzoek en wijsheid.
Karma Yoga gaat over zelfloos handelen en dienstbaarheid aan anderen

Tantra

maar heeft ook een andere lichamelijke vorm gekregen Tantra genoemd.

Het “linkshandige ” Pad heeft erg veel te maken met Magie die een gevolg is van de Sprong van de Kundalini die in de Bijbel wordt gerepresenteerd door de Slang (Ouroboros) die in zijn eigen Staart bijt.

Spanda

Volgens het Shivaisme uit Kashmir is Het Universum een Vibratie.

Shiva

Shiva danst hier de vier worldviews van PoC boven op de ongeïnteresseerde mens die onderhavig is aan het wiel van de eindeloze herhaling van hetzelfde.

Yoga

Upanishads

Siddhis : The Supernatural

zijn “paranormale” eigenschappen verkregen door de praktijk van een yogi.

Ze kunnen nu ook worden bereikt met behulp van Neurosync hulpmiddelen die de hersenen synchroniseren.

Pas op want een “sprong van de kundalini” kan veel “geestelijke” schade (bijv. Pychoses) opleveren als er onvoldoende begeiding is.

Opvallend hier is dat de van geometrie van Sri Aurobindo wederom een combinatie is van twee driehoeken (Hart chakra, nu met een Vierkant in het midden.

Random Generators: Wetenschappelijk Bewijs?

Een gesynchroniseerd systeem kan een random generator bewijsbaar beinvloeden.

Het Global Consciousness project doet hiet al tientallen jaren onderzoek naar.

Deel 3: Synthese

De Boeddha van de Toekomst?

Op het plaatje tonen de witte bollen de komst van een nieuwe religie of Wereldleraar.

Individu

Het begint met de Axial Age rond 550BC waarin vele wereldlereraren, die wellicht steeds dezelfde persoon waren, zich toonden en de”religie van het Individu te predikten die rond

Collectief

750 (1250 jaar later) werd opgevold met de religie van het Collectief en nu weer 1250 jaar later rond

Uiterlijke vs Innerlijke Ruimte

2000 staan we met de komst van de Waterman op een kruispunt namelijk of samen met Elon Musk dieper de Uiterlijke ruimte in of andersom Sri Aurobindo volgdend verder de Innerlijke ruimte in.

De Bahktin Cyclus duurt 5×50=250 jaar en behelst 5 Kondratief-cycli.

Let vooral op de twee Gele vierkanten die een tijdperk van de Spirit laten zien die in vele Drie-eenheden wijst naar de Inspiratie van de Geest van de Waarheid (Johannes 14:17).

Met of Tegen de klok

De cyclus gaat overduidelijk nu al heel lang Linksom (tegen de klok) wat in vele culturen als destructief wordt gezien en wat ook wel begrijpelijk is gezien de enorm toenemende Verwoesting die de mens op aarde en tegenover zijn medemens teweeg brengt.

Natuurlijke Cyclus

Als de cyclus omkeert komen ook de relaties tussen de “Seizoenen” of Wereldbeelden) er heel anders uit te zien en wordt het plaatje wat hoort bij Anti-fragilty weer passend op de natuurlijke cyclus en de oude Elementen-leer.

Klassieke Elementen

De vijf klassieke elementen werden door alle beschavingen onderschreven waarbij de oudste zoals India en China er ook hun Medische wetenschap op hebben gebaseerd.

De Biofysica heeft bewezen dat deze wijze van helen goed werkt en begrijpelijk is omdat het Bioveld wordt herstelt.

Dit past op de Spanda van het hivaisme uit Kashmir in deel 2.

Opvallend is dat de Metafysica (en niet de Psychologie) er door het toedoen van Rene Descartes (zie deel 1) afscheid heeft genomen van de elementen terwijl er een Logica zit in de door iedereen waarneenbare processen in bijvoorbeeld de Mens, de Maatschappij en het Klimaat.

Solvite Corpora et Coagulata Spiritus 

“Los het lichaam op en laat het in de Geest weer uitkristalliseren”

is de niddeleeuwse latijnse definitie van de Alchemie die via de contacten met Arabische meesters en de Zijderoute uit India en China kwam.

Ze werd door Paracelcus opgepakt en door Leinniz verklaart door de tegenstellingen van Vier elementen in de vierhoek Aristoteles te plaatsen die daarmede basis legde voor de Klassieke Logica.

The four Elements of Leibniz

Het wiel wordt door de Geest (Inspiratie, Idee, Lente) in beweging gezet na de Reflectie tijdens de winter waarin alles stil staat.

Deel 4 Tegen de Stroom

In onderstaand plaatje zijn er verbingen gemaakt die ten opzichte van in de huidige Politiek volledig tegen de Stroom ingaan.

Als je meer wilt weten ga dan terug naar Hfdst 3.

Volg de seizoenen:

1 Het Bestuur (Winter, Reflectie) ontwaakt de Diversiteit in de Kunst:

2 de Kunst in de Lente (Idee, Wisheid) Innoveert het Bedrijfsleven in de Zomer(Uitvinden, Proberen)

3 de Maatschappij verzamelt in de Herfst (Be-waren)waardevolle Producten van het Bedrijfsleven en

4 geeft ze in de Winter weer terug aan het Bestuur.

Terug naar het Begin

druk hier