De Wederopstanding van de Arts & Crafts Movement

Deze blog is een vervolg van mijn blogs over de Toekomst van Werk.

Het vervolg gaat over de Geschiedenis van het Vakmanschap.

Uniek Eeenmalig Artefact

In deze blogs ontdekte ik dat de Cyclus in de Maatschappij altijd begint met iets Unieks ontworpen door een Kunstenaar, die daarmee de Vakmensen(Bedrijvigheid) inspireert, die er een Eenmalig Artefact van maakt .

Grootschalig Maken?

Daarna raken de Consumenten (Sociaal) enthousiast over de Unieke producten en sporen de bestuurders aan om er mee door te gaan waarna deze het overpakken en alles weer op hun manier met hun collega’s (Topmanagers) Grootschalig gaan besturen *”meer winst maken“) waardoor de ontwikkeling stopt terwijl de bestuurders niets anders moeten doen dan de Kunstenaars Informeren..

Leven op het Kruispunt

Thoth en Maat inspecteren de Boom des Levens.
Dit plaatje is het resultaat van een onderzoek naar de achtergronden van het concept Anti-Fragility (Onkwetsbaarheid) van Nassim Taleb.

Het toont een alternatieve manier van samenwerking van de Vier Basisfuncties in de Maatschappij.

Art en Craft

Het gaat over een combinatie van Art en Craft.

De Art en Craft-beweging begon rond 1890 als reactie op de Industriele Revolutie en verspreide zich als een Olievlek over Europa.

La Belle Epoque

Is de periode rond 1900 (Fin de Siecle) waarin de Rijke Elite zich verbaasde over de enorme explosie in nieuwe techniek zichtbaar in de Wereld Tentoonstellingen in Londen en Parijs..

WereldOorlogen

Na het grote succes van deze kunst-stroming in de Belle Epoque begon de 1e Wereldoorlog, die snel werd gevolgd door de 2e wereldoorlog en de Koude Oorlog met Rusland.

Wapenwedloop

Vrijwel niemand zag dit aankomen ook al waren er wel mensen die waarschuwden vooral over de Wapenwedloop, het opkomende Nationalisme en Imperialisme.

Bestuurs-Conflicten

Het is op dit punt van de blog goed om te beseffen dat deze conflicten zich afspeelden tussen Autoritaire Bestuurders die een Belangengroep hadden gevormd van rijke Ondernemers die ook weer veel geld verdienden aan de Wapenindustrie en de Massa’s konden manipuleren.omdat ze de Media in handen hadden.

Conflict Scheppen

Het is niet moeilijk om mensen tegen elkaar op te zetten.

Mensen Synchroniseren als ze op elkaarLijken en worden gesynchroniseerd als ze bij elkaar komen bij een voetbalwedstrijd of een kerkdienst of naar een gedeeld thema kijken..

Is dit weer aan het gebeuren?

De poging van de Arts en Crafts-beweging om het vakmanschap weer terug te krijgen na de Explosie van de Industriele revolutie is mislukt.

Verder gaande Automatisering

Het proces van mechanisering is expansief door gegaan waardoor nu de vakman is geisoleerd in de beroepen, war de robots nog niet zijn doorgedrongen zoals Schilderen.

Reastauratie

Verder wordt er van alles gerestaureerd omdat de Artefacten uit de Belle Epoque in waarden stijgen,

Hokusai - the Wave

Makers

Een huidig voorbeeld van een deel (Craft) de Arts en Crafts beweging is de Maker movement:

Massa Design

De Art heeft zich teruggetrokken in het Design, diewel degelijk industriële processen aan stuurt onder het motto .Mass Customization.

Modern Design is Verwarrend en combineert alles wat kan terwijl er onder de buitenlaag nog steeds een boodschap zit die nu subluminaal binnenkomt.
Een plaatje uit een rapport over het conflict tussen Massa-productie en de vakman.

Maker-Movement

Inleiding

Aan het begin van de 20e eeuw kwamen er vier iunst- en designstromingen op als reactie op de Industrialisatie die de nadruk legden op de relatie tussen Kunst en Vakmanschap. 

De Arts and Crafts-beweging in het Verenigd Koninkrijk, onder leiders als William Morris, wilde zowel ambachtelijke kwaliteit als schoonheid in alledaagse producten herstellen, met inspiratie uit de Natuur en Middeleeuwse kunst.

Art Nouveau, met kunstenaars als Hector Guimard en Alphonse Mucha, benadrukte organische vormen en decoratieve kunst, waarbij ambachtelijke technieken de esthetische expressie versterkten.

Jugendstil, de Duitse variant, voegde een uitbundige stijl toe aan deze benadering.

In Oostenrijk creëerde de Wiener Werkstätte, opgericht door ontwerpers zoals Josef Hoffmann en Koloman Moser, hoogwaardige handgemaakte objecten en bevorderde de integratie van kunst in het Dagelijks leven.

Reactie

Design-stromingen zijn een Reactie op wat er gebeurt in de samenleving.

Design stromingContextReactie
Art NouveauIndustriële revolutieNadruk op schoonheid en creativiteit als reactie op de eenvormigheid van de industriële revolutie.
BauhausEerste WereldoorlogNadruk op functionaliteit en eenvoud als reactie op de chaos en vernietiging van de oorlog.
De StijlEerste WereldoorlogNadruk op zuiverheid en helderheid van de vorm als reactie op de chaos en vernietiging van de oorlog.
Internationale StijlTweede WereldoorlogNadruk op eenvoud en functionaliteit als reactie op de chaos en vernietiging van de oorlog.
Pop ArtTweede Wereldoorlog en Koude OorlogUiting van consumptie en populaire cultuur als reactie op de angst en onzekerheid van de naoorlogse tijd.
MinimalismeJaren 1960Nadruk op eenvoud en essentie als reactie op de overdaad van de jaren 1960.
PostmodernismeModernismeNadruk op diversiteit en complexiteit als reactie op de eendimensionaliteit van het modernisme.
TransmodernismePostmodernismeZoekt een balans tussen eenvoud en complexiteit als reactie op de eendimensionaliteit van het modernisme.
Design thinkingHuidige tijdNadruk op het begrijpen van de behoeften van de gebruiker als reactie op de complexiteit van de huidige tijd.

Aanleiding

Deze blog is een vervolg op twee blogs Deel 1 en Deel 2 over Werken in een Land zonder Werk, die weer een gevolg waren over een blog over de komende Verkiezingen van 22-11-2023.

Deze blogs waren weer een gevolg van een onderzoek naar Anti-Fragilty (Onkwetsbaarheid) van Nassim Taleb en de Inspiratie van de architect Walter Russell , die laat zien hoe een simpele Pendulum het Universum in beweging brengt.

Inmiddels ben ik weer via een andere weg achter gekomen dat het Licht de basis is van alles.

Ladder van Abstractie

De trap omhoog van de Abstractie die de Vakman transformeert in een Robot.
De Weg Omhoog in Abstractie levert Meesters en Slaven op.

Potentie en Inspiratie

De Comprimerende kracht (Kennis, Theorie) is het complement van de Expanderende kracht (Ervaring, Handelen, Waarnemen) die als ze fuseren net als Materie en Antimaterie het Licht van de Inspiratie produceren dat de Emoties van levensenergie voorziet.

Het Pendulum van Walter Russell

Arts en Crafts Beweging

Kunst <-> Vakmanschap

De blogs over het einde van het werken gaan eigenlijk allemaal over de relatie tussen Kunst en Vakmanschap en het Unieke van hun producten wat mij weer terug bracht naar de Arts en Crafts-beweging, Bauhaus Art Noveau en Jugend Still romd 2000, die toen nog niets wisten over de komende Wereld-oorlogen en de Atoombom.

Beseffen wij wel waar we heen gaan?

Norman Angell voorspelde de ~Eerste wereldoorlog in 1909 met zijn boek The Greal Illusion.

Wapenwedloop Nationalisme Imperialisme

Zijn argumenten passen nog steeds op onze tijd namelijk: de Wapenwedloop, de Verwevenheid van de economieën (die nu nog groter is) maar vooral het opkomende Nationalisme (nu ook zichtbaar)en Imperialisme (Rusland vs de VS). .

Grenzen verdwijnen

De oplossing is het opheffen van de staat door de fysieke Grenzen Virtueel te maken.

Autonomen

Murray Bookchin was een Amerikaanse anarchist en filosoof.


Hij geloofde dat deze wereld gebaseerd zou moeten zijn op vrijheid,gelijkheid en duurzaamheid.

Vrijheid betekent voor Bookchin dat mensen in staat zijn om hun eigen leven te leiden, zonder de inmenging van de staat of andere autoriteiten.

Gelijkheid betekent voor Bookchin dat iedereen dezelfde rechten en mogelijkheden heeft, ongeacht hun ras, geslacht, klasse of andere sociale status.

Duurzaamheid betekent voor Bookchin dat we leven in harmonie met de natuur.

Bookchin geloofde dat deze visie alleen kan worden bereikt door middel van Sociale transformatie
Hij voerde campagne voor een anarchistische samenleving, een samenleving die is gebaseerd op directe democratie,gedecentraliseerde governance en zelfbestuur.

Directe democratie betekent dat mensen zelf beslissingen moeten kunnen nemen over hun eigen leven.

Gedecentraliseerde governance betekent dat macht moet worden gedelegeerd aan de kleinste mogelijke eenheden.


Zelfbestuur betekent dat mensen zelf hun eigen leven moeten kunnen leiden.

Het basisplaatje waarin de vier Zienswijzen door middel van een Kruis met in het Kruispunt de Boom des Levens aan elkaar zijn verbonden. Begin hier als je meer wilt weten

Autarkie

Als een gemeenschap weer zelf gaat produceren moet men niet afhankelijk zijn van anderen ver weg.

Zelfvoorziening

Dit tendeert naar een Zelfvoorzienende Gemeenschap.Tiny house, solar power and own-grown vegetables – all part of the autarkic lifestyle.