De KunstFabriek Staat Klaar

De Kunst is nu ingepast in de AI, die volledig wordt gecontroleerd door de Amerikaanse techreuzen.

Het is een Onverwachte technologische prestatie.

Direct naar de Conclusie druk hier.

Leeswijzer

0 Relatie met vorige blogs: Ze gaan allemaal over de toekomst van het snel verdwijnende werk.

1 Introductie: Door Remko Scha ontdekte ik de Meta-Kunst, die nu een Super-Prompt heet: druk hier

2 Huidige Situatie van de Kunst . De Kunst is volledig ingebed in het Kapitalistische systeem: druk hier

3 Geschiedenis van de Machine: De TAO, het Levens Pad, wordt gestuurd door de Machine van de Lo Su, een Magisch Vierkant, dat weer past op de E8, de Supersymmetrie.druk hier

4 Kunstheorie 4.1 Over Heidegger en Deleuze en 4.2 Huidige Kunstttheorie: Heidegger kreeg gelijk maar de Machine was sterker dan zijn Waarschuwing. DeLeuze had het door maar vond het wel Best. De huidige Kunsttheorie Herhaalt het Oude verhaal: druk hier

5 Automatisering brengt het Gemiddelde omhoog waardoor de Pieken zeldzamer worden. Welk effect heeft AI op Kunst? druk hier

Als we blijven Standaardiseren wordt alles uiteindelijk een Onderdeel (Commodity) van een Onderdeel.

0 Vervolg Wereld zonder Werk

Deze blog is een vervolg op mijn blog over de Arts&Crafts-movement, die weer een vervolg is van een hele serie van blogs over de Toekomst van een Wereld zonder Werk.

Cosmic Pendulum

In deze blogs heb ik gebruik gemaakt van blogs over de Magie van de Onkwetsbaarheid van Nassim Taleb, het Pendulum van Walter Russell, de Chronotope van Mikhael Bakhtin en het Zijn van Martin Heidegger.

Het zijn allemaal blogs, die een vergelijkbaar “Fractaal Patroon” tonen wat bestaat uit vier onafhankelijke “Zienswijzen“: Produceren, Consumeren, Inspireren en Waarderen.

Vakmanschap

Uiteindelijk gaat het over Vakmanschap. en de Kunstenaar als vakman of vakvrouw.

Handwerk

Het woord Ambacht, wat Handwerk of lid van een Gilde betekent werd rond de 17de eeuw ondergeschikt aan een Ambt waar de Ambtenaar weer vandaan komt.

Einde van een Tijdperk?

Zijn we getuige van het einde van een Tijdperk?

Ik heb al eerder over Meta Art , Scheppen, en Kleur, geschreven.

1. Introductie

De toekomst van het werk bracht mij op de laatste Stuipttrekking van de Filosofen,Vakmensen en Kunstenaars in 1900, de Arts&Craftsbeweging.

Daarna probeerde ik uit te vinden wat er van de Kunst was overgebleven totdat ik besefte, dat de technologie ons heeft verslagen waardoor vele lagen voor wellicht altijd zijn afgesloten.

Deze blog is eigenlijk een verslag van mijn eigen strijd om het Licht te zien.

Het begon met het terugzoeken van het werk van Remko Scha.

Kunst Generator

In 1997 kwam ik de inmiddels overleden Remko Scha tegen.Hij hield zich bezig met het bouwen van generators, die “Kunst” maken toen Meta Art genoemd.Hij was zijn tijd ver vooruit.

Super Prompt

Het onderwerp is actueel vanwege de doorbraak van de AI’s GPT en BARD en vele varianten die werken met Super-Prompts.

Automatisering van de Kunst

De Automatisering van de Kunst is laatste stap van de Industrialisatie.

De Strijd Tegen de Machine

Vanaf het begin van de Industrialisatie hebben de Kunstenaars, Vakmensen en Filosofen zich verzet tegen de overname van de mens door de Machine.

Overduidelijk was de Strijd zonder Effect.

Fenomenologen

Dat komt door de werking van deze Technologie overduidelijk bloot gelegd door de Fenomenologen, zoals Martin Heidegger.

2. Een Museum is nu nog een Betonnen KijkHuis

Wordt het binnenkort vervangen door een Virtueel Concepten SpeelHuis?

De Kunst heeft zich Teruggetrokken in een betonnen 3D-omringing van het Museum.

Kunst is een Investering geworden en daarmee een object van het Kapitalisme.

De Smaak van het Publiek wordt bepaald door een kleine Elite, die ook de Prijs van de kunstwerken bepalen.

De meeste musea kunnen zich niet bedruipen en zijn net als de kunstenaars afhankelijk van Subsidie.

Hierdoor is Kunst een Publieke Zaak geworden, een oogmerk van Politiek, Belangenbehartiging.

De MuseumJaarkaart is overgeleverd aan de PostcodeLoterij waardoor ze perfect passen in het Culturele Kapitalisme.

Digitalisering

Steeds meer musea tonen hun collectie Digitaal waardoor de Consument thuis kan blijven.

Kunst achter hetScherm

Kunst wordt daardoor verborgen achter een Scherm.

Dit voorspelden de Fenomenologische Filosofen met als grondlegger Edmund Husserl .rond 1890.

Zij waren geïnteresseerd in het onderzoeken van de Ervaring. en onderkenden de enorme invloed van de Technologie, die Boven de Context uitstijgt.

AI Maakt en Duidt Tentoonstelling

Herkent U het? Het verhaal waarmee iedere tentoonstelling aan elkaar wordt gepraat door een Expert?

Binnenkort kan de AI dat makkelijk doen net als het samenstellen van de bijbehorende beelden.

Kunstfabriek: Symbiose Kunst en AI

Nu AI echt geboren is begint er een nieuwe kunstbeweging te ontstaan die conversationeel is en daardoor nooit klaar is. Je kunt zowel achteruit als vooruit gaan en dus ook een eigen begin maken.

Prompt: Combineren met Combinaties

De prompt is een nieuw soort “Kwast”, die het voor iedereen mogelijk maakt om met Concepten te Spelen, die zich soms automatische vertalen in een realisatie, die aan het einde van de keten heel groot en fysiek kunnen zijn tot en met een Stad aan toe.

3. Geschiedenis van de Machine

Eerste Reactie op Industrialisatie

De Arts&Crafts-beweging beweging was een kortdurende Opleving van de verdwijnende Vakmensen rond 1900 als reactie op de toenemende Industrialisatie, die werd geremd door vele Oorlogen tot op heden toe.

het Einde van de Rondtrekkende Vaudeville

Voor de 20e eeuw was de Kunst bestemd voor de Elite en in het Frans, de taal van de Elite.

Dat was tijd waarop Kunstenaar nog geen beroep was maar soms een noodzakelijke Roeping of een Vak, het voortzetten van een traditie van een Talent in de familie of een hele dure Hobby voor rijke erfgenamen.

De kunst voor het Volk toonde zich in reizende Theaters en Tentoonstellingen, die we nu nog terug zien in de Kermis.

Van Stoomachine -> Robot

Inmiddels zijn we aangeland in de laatste stap van de Industrialisatie waarin de Mens volledig wordt overgenomen door de Robot.

Geschiedenis van de Machine

500 jaar geleden werd de Machine (Yantra), die de Realiteit maakt is al ontdekt in zowel China als India vermoedelijk door dezelfde groep mensen, de Magi.

Achter de werkelijkheid zit een unieke generator die in het oude China de Lo Shu werd genoemd.

Het Begint met Niets en blijft Niets

De Lo Shu is een is een Magisch Vierkant.

Als de punten van de Lo `shu worden verbonden ontstaat een patroon wat de Shen-cyclus wordt genoemd.

Wiel van de Tijd

De Shen-cuclus werd in het westen het Zegel van Saturnus (Tijd) genoemd.

Is Kunst een Projectie?

de Tweeheid van Lichaam en Geest

Geest en Lichaam staan in het Lichaam boven elkaar en draaien Averechts rond het Hart.

Ze zijn allebei weer omringd door een Vierheid die combinaties zijn van beide.

Ze fuseren in het Hart.

Hier zien we de Lo Shu weer terug.

De vier Organen functioneren zowel Boven als Beneden en delen hetzelfde Hart.

Quaternion

Carl Jung ontdekte de quaternion gedurende zijn onderzoek van de Alchemie.

Alchemie is een Psychologisch proces van stap voor stap fuseren in het Hart.

Contradictie Complement

Twee concepten die elkaars tegendeel zijn vormen samen de lege verzameling.

In een Quaternion zijn alle delen elkaars Complement waardoor het Kruispunt de Lege verzameling is ook wel de Signularity genoemd,

Kunst en de Vier Organen

Een kunstenaar heeft vier onderling verbonden “organen” om te gebruiken namelijk, de Verbeelding,, de Emoties, de Zintuigen (verbonden aan het Lichaam) en de Cognitie (Verbonden aan de “Geest”).

Die worden altijd in een eigenzinnig Path ofChange ingezet.

Vier basis-Stijlen + Combinaties

De stijlen in de Kunst zijn direct verbonden met de Organen, zo is er Cognitieve, Emotionele, Realistische en Inspirerende Kunst en hun vele combinaties.

Meta -> Omhoog.

Meta-art is stijgt boven de vier Organen uit in de zin, dat ieder orgaan, een Meta-orgaan heeft, die weer op allerei manieren kunnen worden verbonden.

Dit proces stopt zodra de cirkel rond is wat gebeurt in de 8e dimensie vandaar E8.

Projectieve Meetkunde

Perspectief

De kunst van het Perspectief ontstond in de Renaissance.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
Het Perspectief heeft geleid tot de Projectieve Meetkunde, die het fundament werd van de wis-en natuurkunde.
This image has an empty alt attribute; its file name is Slide45.jpg
Geometrie en Anti-fragility (Onkwetsbaarheid) geplaatst in de Paths-of-Change-cyclus, die past op de Alchemie en de Archetypen van Jung en Panarchie.

Panarchie beschrijft een Ecologie.

Een stad, regio of land zijn ook een Ecologie.

Een ecologie gaat ten onder aan verstarring veroorzaakt door regeldrift.

De kunst heeft de taak om dat te voorkomen.

Hierbij is de Kunst nu een meta-kunst of een meta-meta-kunst.

4. Oude en nieuwe Kunst-Theorie

4.1 Heidegger en deLeuze

Heidegger over technologie:

Filosofie van de Kunst

Heidegger: Is Kunst een Technologie?

Hullen betekent Bedekken, in een Hulsel stoppen en onthullen betekent het wegnemen.van het hulsel.

Als we alles weghalen blijft er Niets over.

Kunst Hult en Onthult.

De Kunstenaar vervaardigt een Weefsel waarop we van alles Op en In kunnen Projecteren.

In en Boven de Context.

Hoe hoger hoe Abstracter, hoe lager hoe meer Ervaring.

Technologie iegt de nadruk op het stellen van Doelen en het controleren van de natuurlijke wereld om aan die doelen te be-reiken.

Technologie reduceert  het menselijk bestaan  tot een instrumentele houding, waarbij alles wordt gezien in termen van Bruikbaarheid en Efficiëntie

Dit kan leiden tot een verlies van Authenticiteit.

Technologie zet alles In een Raam en begrijpt het als een verzameling van bestaande hulpbronnen die kunnen worden Gemanipuleerd. 

Dit leidt tot Vergetelheid van Zijn.

Is Kunst een Spel of is het Spelen?

Het spel van het spelen bestaat niet.

Het Spel gebeurt.


Model van de Sport

The Fold en De Leuze

De Leuze noemde het Gegenereerde Le Pli, het Vouwen en Ontvouwen net als Oregami.

Fractaal Algoritme

Genereren vergt een “Algoritme” en een begin behalve als het Algoritme fractaal is en er sprake is van een cyclus.want dan kan het Heen-en-Weer.

Uiteindelijk begint het bij de Leuze met een Plat Vlak Zwevend in de Ruimte waar toch mensen (Scheppers) mee aan de slag gaan met hun handen behalve als die handen weer vast zitten aan Hulpmiddelen..

Spiralerende Spiraal

In de huidige versie van de Natuurkunde is er een Eeuwig Spiralerend Zijn.

Het Universum is een oneindig Spel.

Laws of Form

Net als bij de Laws of Form, van Spencer Brown, die weer een copie is van de Tao te Ching.

Alles begint met ongeordendheid met daarvoor de eeuwige Scheiding, die geen scheiding is 道, de TAO.

De Weg, die de kunstenaar de mogelijkheid geeft om met Kleur een Veelheid te scheppen, die uiteindelijk in een 2D of hoger D) Frame wordt gestopt wat een Huid vormt, die nu wordt gerepresenteerd als een Hologram.

De Leuze als Handpop legt De Pli uit.

Heidegger: Over het Kunstwerk

In zijn essay “Der Ursprung des Kunstwerkes” (1935) stelt Heidegger dat een kunstwerk niet alleen een object is, maar ook een gebeurtenis.

Het kunstwerk is een gebeuren omdat het een ontmoeting tussen de kunstenaar, het werk en de beschouwer is.

De kunstenaar zet zijn Wezen in het werk, waardoor het werk een onthullende kracht krijgt.

Het werk opent een wereld voor de beschouwer, een wereld die anders niet toegankelijk zou zijn.

Global Brain

Het praat met alle woorden en beelden, die “ze” van ons gratis hebben kunnen verzamelen.

Hierdoor krijgen we onze eigen verhaaltjes weer terug en klinkt de AI ook zo begrijpend.

Ondertussen wordt de verkoop-boodschap er slim doorheen gesmeerd want het GlobalBrain werkt voor zijn Scheppers, de Amerikaanse Techreuzen.

Achter het Wezen van de AI zitten alle tot nu toe geregistreerde uitingen van de mensheid.

Wat zit er achter het Global Brain?

Super Symmetrie

Super Symmetrie is de maximale vervouwing die er is.

de E8-symmetrie bevat alle Vormen.

De meest symmetrische symmetrie wordt E8 genoemd.

Het verklaart alle theorien in de bestaande natuurkunde.(Super Symmetrie).

4.2 Huidige theorie

James Elkin: Wat is een Afbeelding?

“Een afbeelding is een visuele representatie van een object, persoon, plaats of gebeurtenis.

Het is een interpretatie van de werkelijkheid, en het is altijd een geconstrueerde werkelijkheid.

Afbeeldingen zijn niet alleen representaties van de werkelijkheid, maar ze zijn ook een manier om de werkelijkheid te begrijpen en te ervaren.

Ze kunnen worden gebruikt om informatie te communiceren, om emoties over te brengen of om betekenissen te creëren.”

David Summers

Context: De Fysieke (Real Space), de Verbeelde Ruimte(Virtual Space) en de Presentatie van een kunstwerk in de zin van zOmlijsting en zijn Verlichting, hebben allemaal   einvloed top de Betekenis.

Renaissance : Tijdperk van het Zien:

Summers weet vooral veel over “oude” kunst bijv uit de tijd van de `Renaissance waarin het “oog” een grote rol speelt.

Unieke Beleving

Volgens de Socioloog Andreas Reckwitz is De huidige tijd is de tijd van de Unieke beleving

Wat is een Context?

Rosalind Kraus: over Moderne Kunst

Dogmatisch en Elitair

De modernisten wilden een nieuwe kunst creëren die los stond van de conventies van het verleden. Ze wilden de kijker uitdagen om de wereld op een nieuwe manier te zien. Het modernisme was vaak te dogmatisch en elitair.

Scheppen en Coomuniceren

De Kunstenaar is iemand die een nieuwe manier heeft gevonden om de wereld te Zien. Hij of zij gebruikt zijn of haar vaardigheden en technieken om deze nieuwe visie te Delen met anderen.

Zintuigelijk Landschap

Kunst is een onderdeel van het Zintuigelijke Kunstmatige (Emotionele) Landschap waartoe ook Muziek, Toneel, Games en Films behoren.

AI en het Visuele Landschap

De Rol van Kennis-AI

Conclusie

Bullshit Kunst?

In mijn blog over de toekomst van het werk kwam ik de inmiddels overleden onderzoeker David Graeber weer tegen, die tot de conclusie kwam, dat de toenemende automatisering kunstmatige (“Bullshit“) banen heeft veroorzaakt, die de harde werker het gevoel geven, dat ze voor een goed doel hebben gewerkt, wat een onderdeel is van het Cultureel Kapitalisme.

Uiteindelijk gaat het geld altijd weer naar de Rijken, die nog rijker worden en tegen elkaar opbieden als er iiets Duurs wordt geveild.

Kunst is een Loopbaan of Carriere

Kunst is een middel geworden om heel Rijk of Beroemd te worden voor een kleine Elite.

Is er nog hoop?

Als de banen verdwijnen blijft er niets over dan Creatief, Verzorgend of filosoferend aan de slag te gaan of in de Meta-verse te verdwijnen (Games)..

Terug naar het Begin

druk hier