over Fake, Wetenschap Cultuur en Media

Tijdgeest Cultuur en Technologie Media

Deze blog gaat over de Tijdgeest van en het nieuwe Media-beleid van mevr Gunay Uslu.

Fake

de Fake heeft betrekking op het Proefschrift van Mevr Uslu. Interesse? druk hier.

Huizinga Lezing

Interesse in haar Huizinga Lezing? Druk hier.

Beleid

Interesse in het beleid? druk hier.

Interesse in nieuwe Media-Technologie druk hier

Bestel: Het Einde van de Omroep

Het bestel wordt geCentraliseerd waardoor de Omroepen verdwijnen.

Het maken van de Content wordt openbaar uitbesteed en

de Burgers mogen meepraten in een Burgerberaad.

Meer weten? druk hier.

Wat is de Toekomst van de BBC?

De discussie in de UK is veel verder dan in Nederland omdat de conservatieve partij openlijk de financiering en de licentie van de BBBC betwist.

Uiteindelijk gaat het om de Smaak van het Volk (Labour) en de Middle & Upperclass.

Media en Middenklasse

Het is duidelijk dat ~RTL en Sky zich richten op de makkelijk te manipuleren onderklasse en de Staatsomroep de Middenklasse probeert te bereiken die ook de doelgroep van D66 zijn.

De Toekomst van de Reclame

De scheiding tussen Content enReclame in verschillende blokken gaat verdwijnen omdat de Content geintegreerde reclame gaat bevatten zoals dat al in speelfilms gebeurde.

Het gevolg is dat een complete industrie (bv Nielsen) die op vele manieren voor de producent van reclame direct of via panels meet wat het effect is of kan zijn gaat verdwijnen.

Onze Tijdgeest: Late Modernity:

Onze Tijdgeest wordt Late Modernity genoemd.

Het is de tijd waarbij mensen op zoek zijn naar de Unieke beleving, (een “Singularity“) een kostbaar “cultureel” product dat speciaal en eenmalig wordt geconstrueerd door een speciaal, eenmalig en kostbaar team.

Een voorbeeld is de film Avatar die miljarden kost om te maken en waarvan dit bedrag met enorm veel winst in een paar weken wordt terugverdiend.

Sport en de Deugden van Plato

Sport en Spel zijn de belangrijkste drijfveren van de huidige Media. Ze waren volgens Plato de beste manier om levenservaring op te doen. De grote vraag is of we die nog nodig hebben als het leven een spelletje wordt.

Cultureel Kapitalisme

1889 is een kantelpunt tussen 2x de Val van een Muur (in Parijs en Berlijn) in 1789 en 1989.

1889 was het jaar waarin Friedrich Nietsche zijn Verstand verloor en zijn zuster de Übermensch aan de Nazi’s heeft gesleten.

1989 is de start van de fase van Slavoj Zizek‘s Cultureel Kapitalisme waarin de Kaskraker Novomedia via de VriendenLoterij de Museumjaarkaart verkoopt en het voor elkaar krijgt om Reclame als een Prijs te verkopen en waarin Joop van den Ende de omroepen zover krijgt om weer leuke spelshows te kopen om zijn musicals te slijten opgevoerd in zijn eigen theaters. Dicht bij de hotels van Corendon?

Cultureel Kapitalisme laat ook zien hoe de kapitalisten de goede doelen stelselmatig aanwenden om hun Macht te vergroten en daarbij de problemen van deze tijd aanwenden om de echt nodige maatregelen te torpederen wat goed zichtbaar is bij de z.,g. energietransitie waar de consument weer verder wordt uitgekleed totdat er niets van zijn spaargeld meer overblijft.

We zitten in een Winner takes all Market.

Voorbeelden zijn Apple, Google en Amazon die Vitale Software-infratructuren in handen hebben zoals Zoeken op het Internet, en de Bibliotheek van software-Componenten op (Apps) een Mobiele telefoon.

Toekomst Technologie

Alle cycli passen qua Fases op de Seizoenen, die weer passen op de Russiche Kondratiev- en de Chinese Sheng -Cyclus waarbij het Centrum, het kruis van het Midden van het /midden (Wit) in de vier-voudige (Quaternio)- Cyclus is opgenomen.

Smart Computing

In Smart Computing wordt de Mens gecopieerd.

De Waardeketen wordt geïntegreerd en de Klant Stuurt de keten.

De menselijke Netwerken worden verbonden het User Interface wordt Virtueel en de Patronen worden Intelligent.

Technologie Cyclus

De technologie volgt de Kondratievcylus. Om de 50 jaar wordt een nieuw wereldbeeld dominant.

Ieder Seizoen duurt Tien Jaar (50/5).

De huidige fase is gericht op het Geheel (Wit).

Ze is een een Abstractie van het Internet wat al lijkt op de hersenen waarbij de servers Neuronen zijn.

Technologie: Global Brain

De ontwikkeling van de ICT is rond 1950 begonnen en heeft in 70 jaar de wereld extreem veranderd.

Het gaat om Software in vele vormen die uiteindelijk zowel het Denken (blauw), het Waarnemen, het Handelen (Rood), en het Waarderen (Groen) gaat overnemen.

Inzicht en Verbeelden blijven iets van de Mens die ook de Gebruiker speelt totdat de techniek alles heeft overgenomen.

Daarnaast kan de software m.b.v. een Netwerk communiceren met andere software en mensen Anytime-Anyplace.

Ik noem het eindresultaat Global Brain omdat die term het beste past.

Namelijk het ontstaan van een Globaal werkend Autonoom Kunstmatig” Brein wat gebruik kan maken van de Opgeslagen enOntsloten Geheugens en van de Mensheid.

Wat kan Software niet?

Er zijn twee “Functies” van de mens die uniek zijn waarbij de meest belangrijke de Verbeelding” is en de andere de Emoties.

Met de Verbeelding Scheppen wij de Realiteit en de Emoties (Emovere) geven Energie.

Ze brengen ons in Beweging en zetten ons met onze Voeten op Aarde (“Grounding“).

De cyclus van de Archetypen van Jung en Paths of Change bestaat uit 5 “wereldbeelden” waarbij het centrum (wit) voor het Geheel staat.

the Future of Work:

Handmatig werk wordt overgenomen door de Robot en het “denkwerk door AI. Vanaf het ontstaan van de fabriek zijn de arbeiders vervangen door machines die nog gemaakt werden door “Kenniswerkers” (“pProgrammeurs“) die nu worden vervangen door AI.

Diensten Sector bevat nu vrwijl alle beroepen:

Opmerkelijk is dat er steeds weer nieuwe beroepen worden uitgevonden vooral in de Dienstensector.

Het is de vraag wat software niet kan overnemen.

Aanraken? Kan een computer ons aanraken? Ik denk van wel.

Het is een kwestie van een licht Electro/Magnetisch -veld wat ook gelijk het Immuun-systeem kan stabiliseren..

John Baldwin over de invloed van technologie op toekomstig Werk.

The Future of Entertainment

Het gaat niet goed met Netflix en Walt Disney en andere “streamers” die de “thuis-bioscoop” vullen met content.

Het moet anders en daarom probeert Disney middels zijn Accelerator van alles uit.

De grote barriere zit in de “Interne wereld” van de Kijker die meer zintuigen heeft dan men nu kan aanspreken maar maar ook veel meer “gebieden” heeft dan men kan simuleren.

Dat komt omdat de mens eigenlijk in twee gescheiden werelden leeft n.l. de wereld van de Zon overdag en die van de Maan in de nacht.

Neuralink: Brein Inplant

Neuralink is een bedrijf van Elon Musk.

Uploaden van het Lichaam

Heb je eigenlijk wel een lichaam nodig?

Is het mogelijk om volledig over te stappen?

De erste stappen worden gezet en sommige mensen met een zware handicap zoals een totale verlamming hebben er nu al baat bij.

Multi-Sensors

Hoe meer zintuigen worden gekoppeld hoe beter de ervaring van een virtuele wereld kan worden.

Metaverse, the Holodeck

Facebook heeft zijn naam veranderd in Meta om de grootste speler te worden in virtual reality nu de Metaverse genoemd. Er is al meer dan genoeg Science Fiction beschikbaar om het ontwerp op af te stemmen zoals de Holodeck uit Startrek.

Wat Voorspelt de Lange Golf ?

De Motor van de Cyclus

The Clock of the Universe van Walter Russell

Het patroon herhaalt zich om de 200 jaar, een frequentie die ook in het klimaat is gevonden.

De Kondratiev Cyclus met een Periodiciteit van 50 doorloopt deze periode in 5 “seizoenen van 10 jaar die passen op PoC.

Een volgende periodiciteit is 250 jaar en daarna 1250 jaar.

Kunst en Cultuur

Deze blog gaat over Kunst en Cultuur en de rol die de Marketing daar in speelt.

Verder gaat het ook over Gunay Uslu en de toenemende Macht van het kapitaal in de Gesloten lobby-netwerken in de Kunst-en Cultuur sector.

Het is bekend dat met name D66 daar een grote rol in speelt.

Huizinga Lezing

Wil je meer weten over haar Beleid? druk dan hier.

Het begon allemaal met de besloten Huizinga Lezing van Mevr. Gunay Uslu (Staatsecretaris Cultuur en Media) in de Pieterskerk in mijn geboorteplaats Leiden.

Ik was benieuwd naar de inhoud en heb hem vandaag (9-1-2023) gelezen en de inhoud is onderzocht.

De lezing staat in de Bijlage 2.

Schliemann, de Aartsleugenaar

Het begon al gelijk goed toen ik dezelfde dag een artikel vond in de Volkskrant. getiteld: “Een geniale romanticus, maar ook een aartsleugenaar Heinrich Schliemann maakte van vondst ‘schat van Priamus’ een fantastisch verhaal“.

Promotie

Het gaat over de 1e Pionier in mevr, Uslu’s lezing “Schliemann, 1 van de beroemdste archeologen in de geschiedenis. Hij zocht met het 1e en eigenlijk belangrijkste verhaal van de Europese cultuur in de hand – de Ilias – naar Troje“.

Gunay Uslu heeft het in haar proefschrift vooral over Schliemann en zijn relatie met het toen nog bestaande Ottomaanse rijk geschreven.

Interessant is dat iedere machthebber zich graag verbindt met een beroemde Historische plaats of een historische figuur en dat is hier vooral Turkije, Troje en Homerus.

Ik vermoed dat Homerus helemaal niets met Turkije te maken heeft (zie Bijlage 1).

De vondst van Troje is een prachtig voorbeeld van Fake-wetenschap.

Onderzoek Schliemann

Onderzoek van de bronnen van Schliemann geeft aan dat hij een heel doortrapte Bedrieger was die slim gebruik maakte van de Media.

Het staat allemaal in het boek Schliemann of Troy – Treasure and Deceit van David Traill.

Schiemann verdiende kapitalen in Californië met goud speculatie en ook nog is in de oorlog in de Krim waar hij handelde in munitie.

Hij had zoveel geld dat hij zich nu wierp op zijn hobby archeologie waar hij eerst op promoveert in Rostov met het boek ” thaka, der Peloponnes und Troja“.

Schliemann wist dat de kans groot was dat hij iets zou vinden vanwege zijn contacten met Frank Calvert.

Die had al grond gekocht op de juiste plek en Schliemann kocht de andere helft en sloot een contract met hem om de “buit” te verdelen.

De vondst die hij de schat van Priamus noemde staat ook ter discussie omdat hij samen met Calvert de stukken die spontaan en alleen vond in een kist vermoedelijk al van te voren had verzameld.

Homerus is een Scythische Prins

“Alybas  enormously respected by Royal Scythians and Cimmerians because it was the city of their ancestors, the Atlanteans, who had escaped three days before the Cataclysm.

Alybas is de Geboorteplaats van Homerus. Het ligt in de Oekraïne aan de ingang van de Inhul-rivier in de Zwarte Zee.

Voor meer info zie Bijlage 1.

Tijdens mijn onderzoek naar de achtergrond van de strijd van de Titanen en Vladimir Putin ontdekte ik een document over Homerus geschreven door een Wetenschapper uit de Krim wat een heel ander beeld geeft over Troje dan mevr Uslu geloofd.

Volgens hem speelt het verhaal van Homerus zich af Rondom de Krim en komt de Familie van Homerus van Atlantis. Zie verder Bijlage 1

Terug naar Begin?

Druk hier.

Bijlage 1: over het Leven van Homerus

Bijlage 2: Huizinga Lezing 2022 Gunay Uslu

Bijlage 3 Definities:

Wat is Cultuur?

Cultuur is dat wat de mens Schept. Het begrip staat tegenover “natuur“.

Cultuur is een basisbegrip in de sociologie, de antropologie, de archeologie en de geschiedschrijving.

Wat is Kunst?

Kunst is de bewuste creatie van iets Moois of Betekenisvols met behulp van Vaardigheid en Verbeelding

Alhoewel een vakman ook tot de cultuur behoort wordt een bepaald vak, de Kunstenaar, anders, “hoger”, gewaardeerd.

Kunst is een gewild Object voor Financiële Speculatie

Sommige scheppingen van bepaalde kunstenaars zijn heel veel geld waard. Ze zijn een gewild object van Speculatie.

Wat als Mooi wordt Ervaren is uitvoerig uitgezocht door de recent overleden Christopher Alexander.

Wat betekenisvol is is nog nooit goed uitgezocht. Het heeft overduidelijk iets te maken met metaforen die belichaamd zijn.

In dit kader is George Lakoff een belangrijk onderzoeker .

Kunst is een persoonlijke ervaring die niet objectief kan worden gemaakt.

Hele dure kunst is “mooi” omdat “men: dat vindt.

Mensen waarderen op basis van hun Persoonlijkheid heel verschillend.

Bijlage 4 Beleid Gunay Uslu

Cultuur

Samenvatting Huizinga Lezing

In een Interview de NRC van 11-1-2023 staat een uitspraak die erg tekenend is “Staatssecretaris Uslu heeft zich er vaak hardop over verwonderd, onlangs nog in de Huizingalezing, dat cultuur in de Nederlandse politiek geen Chefsache is, en dat de omgang van politiek met cultuur tamelijk liefdeloos is”.Ze bepleit een warmere belangstelling van de politiek voor cultuur. 

Later komt ze op vijf punten n.l.

1 Makers: We bepalen niet wát er gemaakt wordt, we kunnen er wel voor zorgen dát er gemaakt wordt.uimte bieden aan talentontwikkeling betekent ook ruimte voor experiment. Voor falen. Niemand weet van te voren hoe een experiment uitpakt.

2 Toegankelijkheid: Meer mensen in aanraking laten komen met de rijkdom van kunst en cultuur is belangrijk. Want het boeit, het beweegt, het inspireert. Het vergroot je cultureel kapitaal,

3 Vernieuwing, digitalisering en innovatie: Dan zien we een generatie die veel minder gekaderd kijkt naar het leven, en dus naar kunst en cultuur. Dat is een kracht om te omarmen. Daar hoort dus ook bij: meer en meer digitaal gaan doen.

4 Erfgoed: en ons immateriële erfgoed laten onze geschiedenis zien en vertellen wie we zijn en waar we vandaan komen.

5 Creatieve denkkracht inzetten bij maatschappelijke problemen:  Als er 1 grondstof is in ons land die nog onvoldoende ‘benut’ wordt, dan is het wel de creatieve denkkracht van onze makers.

1 Gaat Cultuur simpelweg over Maken?

Het probleem zit toch vooral in de definitie van cultuur, die heel simpel is n.l. “wat de mens schept” waardoor cultuur overeenkomt met maken. of (erfgoed) gemaakt hebben.

en Ontwerpen?

Hierbij blijft het vreemd dat de rest van de “levens-cyclus” niet wordt bekeken.want voor maken ligt ontwerpen (5 creatieve denkkracht?) maar ook gebruiken (4 Toegankelijkheid?), Verbeteren 3. (innovatie).

Wat ook volledig wordt vergeten is dat er naast “kunst” heel veel meer wordt gemaakt.

Al die “ontwerpers” lijken op elkaar en zijn ook onderling uit te ruilen (zie plaatje hieronder over PoC).

Ik heb de indruk dat onze staatsecretaris Creativiteit heel anders ziet dan ze in haar wezen is.

Creativiteit Vernietigt het Oude

Hierbij komt dat de grote gelijkmaker ,de computer nu in een zijlijn staat verbonden met de misbruikte term Digitalisering.

Games

Dit plaatje vat heel erg veel samen wat een voordeel en een nadeel is. Paths of Change (PoC) is een boek van Will McWhinney wat hij een Meta-practice noemt.

Het bevat alles wat je met weten over de praktijk en bevat dus ook alles wat je moet weten over Cultuur.

Rollen: de beste ingang tot Poc zijn de Rollen Het zijn er 18!

De basis van PoC zijn vier z.g. Wereldbeelden (Worldview).

Cultuur is het Spanningsveld tussen het Zelf en het Collectief.

Context

Hetzelfde plaatje maar nu anders weergegeven> Herkenbaar zijn hopelijk de kleuren. Toegevoegd zijn de specifieke vragen (ontleend aan Aristoteles).

Beleid Media

Om een goed beeld te krijgen heb ik meerdere rapporten gezocht en gelezen. Die staan allemaal onderaan deze bijlage.

Het valt op dat er het meer gaat om de verdeling van de macht van de enorme hoeveelheid gesubsidieerde of ge “crowdfunde” instellingen dan over de inhoud.

Dat betekent dat ik zoals vanouds zelf moet nadenken en Searchen.

Hierbij is het goed eerst kort aandacht te besteden aan waar het echt over gaat.

Communicatie komt van Commune -> Eén Worden

De Conduit– en de Toolmaker-methaphor laten zien dat Communicatie niets te maken heeft met het versturen van berichten (Conduits).

Het gaat om Communie (Samengaan, verenigen), de Tegenhanger van Agency (Sturen).

Dialoog vs Ingeblikte Conduits:

Het spaningsveld tussen het Zelf en het Collectief (Cultuur) wordt opgelost middels een Dialoog.

Het probleem met het huidige Bestel is dat het allemaal Zenders van ingeblikte Conduits zijn die zijn geselecteerd op een Standaard Mening die vroeger in de Maatschappij was ingebakken (Sociaal (verheffen Arbeider), Christelijk,Bovenklasse (Liberaal).

De Bovenklasser is nog steeds het ideale beeld waar veel mensen en jongeren hun ideaal of jaloezie vandaan halen.

De rijke bink met de mooie meid is is niet voor niets het ideaal van onze top-misdadigers die allemaal man zijn.

Geen Mening vs Wappies

Hierboven staat het Geen Mening van de NPO die niet altijd vol te houden is (Kijk naar de Covid discussie) omdat er (zogenaamd) een onderscheid kan worden gemaakt tussen “normale” en niet-normale (Wappies) mensen.

De maatschappij wordt hierdoor meervoudig Gepolariseerd.

Zonder Sterke Marketing geen Macht

Door de sterke marketing kan een groep mensen soms gesteund door een commerciele partij als de Telegraaf een Omroep oprichten en een boodschap gaan brengen die tegen de haren van de normalen ingaat (Ongehoord Nederland).

Het systeem kan door het volhouden van het oude idee dat er “stromingen” zijn zijn “onafhankelijke” plek niet meer behouden en Vecht voor zijn bestaan wat een specifieke manier van werken impliceert die niet meer “objectief” kan worden genoemd.

Lokale Omroep

Het wordt echt interessant als je kijkt naar de vele documenten die er zijn gemaakt over de Lokale Omroep.

Hier worden 80 (!) NPO’tjes gekopieerd die allemaal het zelfde model hebben als de grote NPO die natuurlijk wel de grote Baas blijft.

JourNa’s? of Chatcpt-toepassing?

Onder het mom van de noodzakelijke controle op de lokale politiek worden vele miljoenen gestopt in een structuur die gegarandeert het omgekeerde gaat bereiken net als de lokale politieagent, de BOA werd< een Mooi Pak dat bekeuringen mag uitdelen.

Het rijk levert de standaard journalist, de Journa? via het PNO-uitzendburo onmiddellijk.

Wellicht wordt deze persoon snel omgetoverd in een automatische content genererende ChatCPT-robot.

Huis-aan-Huis Blad

Het huis-aan-huis-blad word tot gigantische proporties opgeblazen terwijl hier wellicht de enige manier nog over is om lokale intiatieven en ondernemers een spreekbuisje geven.

Wat men vergeet is dat burger-participatie niets te maken heeft met democratie en dat democratie eigenlijk bedoelt om het volk wat lokaal woont (dus niet in den Haag) te laten meewerken.

D66 en de Coalitie nemen macht in de stad over en de burger mag met de Vriendenloterij als nepprijs naar een museum.

Iedereen Blij met Brood en Spelen.

Hier toont de Toolmaker-metaphor zich weer.

Het gaat niet om Communicatie maar om Collectief in Actie komen.

Het plaatje komt uit een verhaal over Anti-fragility een concept van Nassim Taleb. Het model komt uit Panarchy een model over Ecologieen waarin de Samenleving (het Volk, Demos) feedback geeft op de producten van de Producenten die via de Overheid via de Creatieve sector het Systeem verbeterd. Herbij is creativiteit een vorm van Inzicht, Verbeelding en Wijsheid.

Het Hart verbindt Lichaam en Geest

Beleids Documenten Media-Beleid

Lokale Omroep

Lokale Omroepen

Centrale Omroepen

Het document “Kijk Samen verder” van het Commissariaat voor de Media staat hieronder en wordt hieronder ook Kort Samengevat.

Centralisatie

Als je het nieuwe beleid samenvat komt het simpelweg neer op volledige centralisatie van alles wat nu op een uitermate complexe wijze is gedecentraliseerd.

In het rapport “Samen verder Kijken” staan 4 punten die ik nu min-of-meer samenvat:

1 Burgerberaad gekoppeld aan een BPO

1 Van een indirecte naar een meer Directe vorm van maatschappelijke binding

Het bestel sluit beter aan op de huidige maatschappij wanneer de binding via een directe vorm wordt geborgd. 

Denk aan het inrichten van een landelijk programmabeleidbepalend orgaan (PBO) waaraan burgers deelnemen, via een burgerberaad, via consultatie van burgers over specifieke content of makers, of een combinatie hiervan.

2 Openbare aanbesteding van Content

2 Van sturen op organisaties naar centraal sturen op realisatie publieke mediaopdracht

Het bestel kan aan effectiviteit, transparantie en afrekenbaar- heid winnen als de verantwoordelijkheid voor de publieke me- diaopdracht centraal komt te liggen. 

3 Meten toegevoegde Waarde

Dit is een manier om de “objectieve” meting van de kijkdichtheid te vermooien.

3 Van een semi-gesloten bestel naar een open systeem op basis van toegevoegde waarde

Het bestel benut de kwaliteit, de creativiteit en het innovatief vermogen van makers volop door zich open te stellen voor een grotere groep contentproducenten.

Bijvoorbeeld door een volledig open procedure waarbij contentproducenten zich inschrijven op een uitvraag voor specifieke content, waarbij selectie plaatsvindt op basis van de grootste toegevoegde waarde. 

4 NPO wordt een Merk

4 Van multi-branding en distributie naar het profileren en aanbieden van het publiek media-aanbod als een rijk geschakeerd geheel

Het bestel brengt een herkenbaar totaalaanbod en bundelt krachten rondom één platformstrategie dat aan de hoogste eisen van gebruikersgemak voldoet. Dit betekent dat de in- gezette beweging van gezamenlijke aanbieding en profilering van het publieke media-aanbod tenminste wordt doorgezet.

Is Content nog steeds King?

Het gebruikte model past nog steeds op de zender die conduite produceert waar de ontvanger een like aan kan geven.

De TV is nog steeds een Zender

Dat is ook het model van de “streamers” Netflix Disney etc.

de Experience Economy Wint

Het bekijken van de content in de thuisbioscoop wordt vervangen door een Ervaring waarin een totaliteit aan dinsten wordt aangeboden die passen op de “Chronotope” van de ervaring.

Ondanks het feit dat de Staat met deze beleidstruck haar macht wellicht een tijdje behoud is de kans dat de burger “in zee gaat” met het merk NPO erg klein net als de nu verenigde contentmakers (“wie zijn dat”?) het niet gaan redden behalve als ze enorm veel geld investeren in het opbouwen van een voorraad multiverse-componenten.

Terug naar Begin?

Druk hier.

Cultuur Beleid: Het Verdelen van de Potten

Onderzoek Barclays in de Content Industrie

Featured

About Antifragile Design

Want to go to the Dutch version? push here.

Want to read a Summary? Push here.

Skip Introduction and start with the Theory push here.

Learn about the Practice push here.

To a Conclusion that will Surprise you push here.

0 Introduction

Antifragile is a concept Invented by Nassim Taleb.

An Anti-fragile Ecology jumps to another Level called a Revolt in Panarchy.

This happens when the Differences are Fused under Pressure.

Antifragility goes beyond Resilience.

The resilient resists Shocks and stays the Same.

The antifragile gets Better. (where Better is a variable dependent on the Point of View of the Observer. on the Context.

Context

There are Four(+1) Independent (Orthogonal) Views on a Point of View.

You can find them in the Classical Elements.

Classical Elements

The four Classical Elements: Air, Earth, Fire and Water

Kübler-Ross Transition Curve

The Kubler Ross Model describes the reaction of a person to a Calamity.

In the four stages you see the symbols of the Classical Elements.

They come back in every Cycle on every level from the cycle of the Photon to the cycle of the Universe.

Spring and Elasticity

A Resilient system looks like a Spring connected to a weight.

The spring has a certain Elasticity and will break when it is used too often.

The four Points of View of Paths of Change projected on the Seasons with the fifth seasons, Indian Summer“, in the center.

A Resilient System always returns to its Set Point with a predictable path described by stages that contain the four Points-of-View of Poc called the Kubler Ross Transition Curve.

The curve is really a Cycle described by Path of Change.

The Set Point lies in the Center and represents the Earth going through the Five stages, where the fifth stage is called Indian Summer.

The Emergence of of the I/D-cycle

Humans are Conscious Self Reproducing Fusing Ecologies that are composed of 1-cellular Organisms and are part of bigger social Ecologies we call a City or a Country.

The one-cellular organisms get their energy out of the Vacuum that contains clusters of the many specializations of Light (Quarks) made out of Matter and anti-Matter.

Fuse and Specialize

The ecologies take part in the Sequence of Origins also called the I/D Cycle (Integration, Diversification) that shows the same Pattern of Fusing and Specializing or Compression and Expansion from the Beginning of the Universe.

In Every new step the many Combinations of a previous Infrastructure fuse into a new Infrastructure with a Boundary with a new Name.

Combo-Genesis, a Blend of Genesis and Combinations by Tyler Volk.

The “Fusions” are Social Structures projected on our Outside by the inside Imagination on Reality.

Constraints and Potential

The new system that appears after every step is Constraint driven and is created out of the Potential that is builded up by abundant Resources in the old level.

Mind and Emotions

Constraints (Rules) are from the Mind,

The Action-Potential is from the Emotions.

In the video below Len Troncale explains this proces he calls Emergence meaning “The process of becoming visible after being concealed” or “Discovering something we did not See before”.

Panarchy, Antifragility, Paths of Change, Alan Fiske, Thermo-Dynamics in one Picture.

Emergent ID-Cycle

Len Troncate explains the I/D-cycle.

General Systems Theory

Part 1 : Geometry and Semantics of the Trinity

The first part of this blog contains a Geometric and Semantic Theory based on the Trinity.

Creating a Universe with only a Triangle

I show what you can make with a Semantic Trinity or a Geometric Triangle.

If you want to move to this Part push here.

Triangle of Pascal -> Hierchy of Trinities starting with the One at the Top

This is a picture of Pascal’s Triangle called Mount Meru in ancient India or the YangHui in China

.

The Triangle of Pascal described by a Yin Yang Pattern. Later you will see that Yin and Yang come back in Interpersonal Psychology as Agency and Communion.

The Triangle represents the coefficients of the Binominal Expansion (X+Y)**N and therefore every row N (0,1,..)has a sum of 2**N..

The diagonal contains many “Mystical” numbers.

Part 2 : Changing a Context with an Idea.

In part 2 I apply the theory of Change in Chapter 1 on a Context.

The only thing you have to do is start the Cycle at the right point (in general with an Idea).

I use the cycle of the Seasons as an example.

Ideas belong to the Spring.

This cycle does not stop because the motions of the planets don’t stop.

Push here to go to the Practice.

Part 3: Examples

Later in the second part I will use Examples.

This part of the blog until Part 1 repeats old blogs.

Want to start with Part 1 push here.

Part 4: Conclusion

Mikhael Bahktin was Locked up by Stalin in the Gulach

He believed that Structuring (Coding, Programming) Kills the Context.

He experienced a Totalitarian Communist System and Survived.

The only thing we can do when we face a dictator is to Take our Historic Responsibility, Act in the Open.

and Drop our Mask and show you are Unique and therefore

There is no Alibi for Being.

We have to Join the Worldwide Carnival of Fools and start to write a new Myth for Mankind. 

According to Bahktin we are ending the big Cycle of time and are starting the creation of new Myths.

The Zero (“Good-for-Nothing“) , the Fool is the first card of the TAROT.

In the Cycle of Bahktin history is described by Chronotopes, Stories related with a space-time, a Place in History.

The End of Duality

A new start of the Grand Cycle of Precession (P=25.000 years) is associated with Aquarius, the bearer of the Water of Life.

Aquarius ends the Age of the Fish, the time of Good and Bad and Duality.

The Renaissance of Alchemy

Judging will be taken over by Creating.

We have to learn to create our own Reality.

It will be a revival of Alchemy.

The “Avatar” sequel arrives 13 years after the original, and now Sam Worthington’s Jake Sully, at right, is the father of a brood.

Panarchy

Revolt (Experiment and Test) ,->

Remember (Stabilize, Conserve, Accumulate Memory).

Panarchy is a theory about an Ecology

the Model of Panarchy contains three nested Cycles with the shape of the Moebius Ring.

Two significant connections are labeled ‘Revolt’ and ‘Remember’. The smaller, faster, nested levels invent, experiment and test, while the larger, slower levels stabilize and conserve accumulated memory of system dynamics

Bio-Field Shapes the Body not the DNA.

In a recent blog I showed how billions of 1-Cellular Organisms work together to support the Human Ecology we call a Body.

They cooperate by sharing their Bioelectric field (Biofield).

Constraint -> E/M-field

Every cell is a neuron and a small Battery that produces its own E/M-field.

The E/M-field generates the Shape of the Organism.

Potential->Zeropoint Field

The energy of the organism comes out of the Zero-point field.

DNA only determinates the Hardware of the cell.

The Cooperative field contains the Software.

The Language of the Universe was recently discovered by Peter Rowlands.

Biochemistry will be succeeded by Biocomputing.

“All known cognitive agents are collective intelligences, because we are all made of parts; 
biological agents in particular are not just structurally modular, but made of parts that are themselves agents in important ways. 
There is no Truly Monadic, Indivisible yet Cognitive Being“.

Antifragility:

I start with a long citation of Nassim Taleb about Anti-fragility:

“We have the illusion that the world functions thanks to programmed design, university research, and bureaucratic funding, but there is compelling — very compelling — evidence to show that this is an illusion.  

Technology is the result of antifragility, exploited by risk-takers in the form of tinkering and trial and error.  

Engineers and tinkerers develop things while history books are written by academics;

we will have to refine historical interpretations of growth, innovation, and many such things.

The error of naive rationalism leads to overestimating the role and necessity of … academic knowledge, in human affairs — and degrading the uncodifiable, more complex, intuitive, or experience-based type”.

The citation of Nassim Taleb is illustrated by Four pictures out of my blog about Anti-fragility.and Structure preserving Mappings.

The four Archetypes of Carl Jung, indentified by their Colors are connected by a Path of Change (PoC) of Will McWhinney where the links are taken out of Interpersonal Theory and Panarchy of Crawford Stanley  Buzz Holling, Panarchy describes an Ecology. Poc is linked to the Human Relation Model Alan Fiske, the Scales of Measurement Theory and Geometry.

there are two types of networks being homogeneous (the same) and heterogeneous (different).

The first one has a Bell Curve and the second one a Power Law as a probability distribution.

The first one contains objects that belong to a group that is part of the group that is above the mean while yhe other is below the mean.

The first group feels itself High and the other Low.

Low and different is in the mood to Revolt.

This image has an empty alt attribute; its file name is Slide45.jpg

Dutch version of the same image above with many versions of the Dutch term Maat meaning “Appropriate Ratio” but also Friend, Rythm, Balance and Norm.

The four possible reactions of in a Microbial community after a Distaster.

The last possibility, Altered Composition and Different Performance is called Anti-fragility.

Revolt: Leave the Cycle and Jump

The I/D-cycle shows that you sometimes have to Revolt and Leave the Cycle and Jump to a higher level to a cycle with another Rhythm.

This rhythm is the rythm of the Clock (Heart) in the Center.

Panarchy: The Patterns of an Ecology

Behind the picture above you can see the model of Panarchy created by a group of scientist coordinated by Buzz Holling.

Mobius Ring

It also shows a Geometry you have to remember called the  Möbius Ring.

Part 1: Theory

Geometry

Triangels are the Building blocks of Geometry

Trinity->Triangel

“The Tao produced One; One produced Two; Two produced Three; Three produced All things.” 

The Three Pure Ones

The Trinity is the smallest Number with a Middle.

Balancing Trinities

The Trinity can be balanced by linking trinities to the trinities.

The trinity is the most Efficient Number (“Balanced Ternary“) and Storage System (“Balanced Trees“)

Platonic Solids are made of Triangles

The Platonic Solids are all the possible forms you can make with a Triangle.

You can Generate the Platonic Solids and a very simple Computer out of the Trinity.

Semantics

Quick Introduction of Concepts

the Act of Creation is a Fusion of Seperate Concepts

Accordng to Arthur Koestler (1964): a new Theory is a Fusion of two previously separate Frames of Reference (“Bisociation”). 

Later (2002) Gilles Fauconnier & Mark Turner inspired by George Lakoff ( (Metaphors We Live By (1980), Philosophy in the Flesh(1999)). called the Semantic Fusion of Concepts, a Conceptual Blend

Fusion From 2->1 1+2=3:

To save time and memory (the Human Scale) we compress Action Scenario’s into a single Concept that can be fused with another Concept to compress long Chains of actions into one word that Unwraps if needed.

Physics

The Fusion of Opposites is the Empty Set also called the Void, the Singularity or a Point.

Fusion <-> Splitting

It is not always possible to reverse a fusion of opposites unless the reverse is part of the fusion like it happens with Light and Matter.

In this case matter and anti-matter fuses into light and light splits into matter and anti-matter.

The two processes are symmetric and are related by a constraint that +1 – 1 = 0, a (Nilpotent) constraint that can be found behind every theory in Physics.

The Universe is a Machine

Peter Rowlands was able to Rewrite the fubdamental theory of Physics into a Turing Macine with a zero-constraint.

Each stage or ‘alphabet’ in the rewrite system is a totality, completely incorporating and extending the previous totality.

Octionions, Spirals in 3d Space

His rewrite system is based on the Octionions an extension of the Quaternions, an extension of the Imaginary numers being Spirals in 3D-space.

The Middle: Zero-Point

In the middle between positive and negative is the Zero, the Vacuum, the bridge between the two mirror-universes we live in. One during the Day (Sun) and one During theNight (Moon).

Projection

Two projections of the same object.

Observers (Points)

What do the two Fused Projections of two Observers have in Common?

Cross Ratio:

They share a Ratio between A,B,C,D called the Cross Ratio.

Lines

When two distinct points (dots) are connected they form a line. 

Sphere

Infinity

Infinity is visible from the Pole

In non-Euclidion Geometry (Projective Geometry) Parallel lines Cross (Meet) at the Horizon.

Horizon

Frame

In Euclidian Geometry everything you see is seen out of a Recktangular Frame.

brown wooden dock

Curved

A non-euclidian space is Curved.

Digital vortex - Royalty-free Abstract Stockfoto

Projective Geometry started as the Art of Perspective in the Renaissance.

Perspective

IMAGE: Leonardo's perspectograph

Looking Through a Hole

In this picture you can see that Leonardo Davinci is Looking with his Eye through a Hole Drawing a Sphere where theTangent is the horizon.

The Phoenix (Firebird) dances the Act of Creation

a Quaternio: is a Fourfold Cycle

Paths of Change of Will Mcwhinney is a Fourfold Cycle , a Quaternio.

The Quaernio is an Invention of Carl Jung.

Alchemy

The four Elements of Leibniz

Leibniz fused Logic and Alchemy by Rotating the Same Fourfold Structure out of the Logic of Aristotle for 45 degrees.

Jung found the Quaternio when he researched Alchemy and the Gnostics.

Intuition

The gnostics believed in Knowing we call Intuition.

Psychology, Psychiatry, Culture

Carl Jung just like Joseph Campbell with the Hero’sQuest and Mikhael Bahktin with the Chronotope, tried to find the Pattern behind the pattern.

The Fourfold Mobius pattern projected on a City.

The Fourfold Mobius pattern projected on an Ecology is called Panarchy.

A Mobius pattern has no center.

To make this possible the cycle moves in an Extra dimension.

A Pentagle is a Square + its Center (the Cross, White)

Bahktin Cycle

Every Point of View has Four connections to the other 5 Points of view.

The Pentagle repeats in the Center.

Cube of Space

Cube of Space

Quaternio Fourfold of Fourfold

The pictures show a Square divided in Squares where the four diagonals are opposites and the top-down diagonal consist of four Tetrahedra with a point (the cross) in the middle and two circles at the top (Adam, Anthropos ) and the bottom (the wheel of Fortune (Rotundum).

The wheel is Always Turning

The Seal of Solomon
The Seal of Solomon

Out of the Duality that is the Point a Process starts that is always a Balanced Cycle (circle) in which the sum of all its Potentials is Zero.

The Lo Shu Square on the back of a small turtle surrounded by the signs of the Chinese zodiac

Eudaimonia: Living the Good Life

Carl Jung

Structure Preserving Mapping

The anthropologist Alan Fiske Discovered that his model of Human Relations was compatible with the Scales of Measurement theory.

Scales

Humans Measure their Relations with Scales.

Measurement

The model of Fiske is compatible with Paths of Change that came out of the research of Carl Jung in Alchemy he called a Quaternio.

Points of View

A Map is not the Territory (Korzibski  : General Semantics)

The higher you Climb the Scale the more Details you loose.

Zoom in <-> Zoom out

You have to Zoom in and Zoom out in the Context from the perfect Point of View when you make a Design.

A Category is a deliberately Killed Context

Will McWhinney called the measurements World Views.

Yin and Yang

The world views can be classified by Agency and Communion that are the same as Yin and Yang.

Structure Preserving Mapping

The mathematician Eric Benoit  proved that the Scales are Structure Preserving Mappings.

Hierarchy (Blue)

Autocratic hierarchies are top-down or bottom up but there is always something or somebody (an Agent) at the Top

Social Network )Green)

Social structures like Families are Networks where the Points (Members) are linked by lines.

Individual (Yellow)

Are not connected and not an agent, they are Al-One.

Cause and Effect (Red)

The points that are “acting, Agents) are connected by directed arrows.

The four Geometries of Paths of Change
 1. Projective Geometry Connect Points of View to find the Context.
 2. Find the differences
 3. Fuse the Diffrences
 4. Order them and produce a Ranking
 5. Transform the ranks in States.

When we Fuse Differences we move from Similarity Geometry to Affine Geometry.

In case of the corresponding Scales we move from the Interval scale to the Ordinal Scale or in tems of relationships from Equality Matching to Authority Ranking.

The Hierarchy of Scales

MP looks like Capitalism

CS looks like Socialism

EM looks like Liberalism

AR looks like Communism

Autority ranking and the Ordinal scale share the Geometry of a Hierarchy where the most important Ranking is at the Top.

Hierarchy One (Idea)->Many:

A hierarchy connects the One to the Many

To make a Ranking you need to define what > or < really means.

>=Expanding and <= is Compressing.

Mirror Universe

When you keep on compressing you reach the singularity and the Planck Scale, a tiny black hole (Point, Bindu) that connect to a tiny white hole that connects with our Mirror universe.

Trees are Expanding Flow Sytems

Inhibition

In Nature every Living system contains an Expanding and a not-expanding, Inhibiting, proces that prevents expanding to Infinity.

Limited Resources

Processes are limited by the Resources they use.

Structure Preserving Maps

A Theory is a 1-to-1 Mapping or Morphism between Numbers Perceived by the Senses and and other numbers described by Rules (Algorithms) often related to the Mind.

In Paths of Change this Mind<->Senses-Map is called the Analytic Game.

A Structure preserving mapping does not change the rules that are related with the Origin of the mapping (“Reality“).

The Secret of Alchemy

When thou hast made the Quadrangle Round, Then is all the Secret found”. George Ripley (d. d 1490).

George Ripley was a famous Alchemist.

In the statement he “gives away” the Secret of Alchemy:

History Repeats Itself:

History Repats itself all the time and the cycle is a Square, the Quaternio.

the Cycle is a Magic Square

The only thing you have to do is fill the Variable in the Beginning and turn the Wheel of Adventure where all the Four Points in the square are Opponents.

When you connect the points in the outside ring in rising order the Cycle of Saturn (Father Time) appears.

They share the same Number (5) in the Center making the square a Magic Square called the Lo Shu you can find on the back of a Turtle meaning the Constellation of of Orion.

Lo Shu Magic Square

Practice

Very Short Summary theory

Fragile

When a calimity happens a Fragile system is destroyed,

Resilient

a Resilient system returns to its old state

Anti Fragile

an Antifragile system returns to a “Better” state.

Structure Preserving

A Structure Preserving Map (SPM) preserves the Structure of de input of the mapping.

This means that the proces of design does not contain an implicit theory of the designer.

This happens often because it is very difficult to become independent from your Personality, your Education or the Social group you are part of.

Objective

The SP-design is “Objective“.

A SPM combines four steps that “Compensate” the influence of the other three.

Carl Jung Archetypes

The same applies to the four Archetypres of Carl Jung,

the four Scales of Measurement

and

Alan Fiske’s Relational Model

Alan Fiske, a cultural anthropologist, discovered four different Social structures that are together a SPM meaning that their combination is independent from the Culture they are part of.

Relationship Typologies (Chapter 6) - The Cambridge Handbook of Personal Relationships

Relation Alan Fiske Scales of Measurement PoC Worldviews

Same Model mapped on Geometry:

Ratio ->Euclidian Geometry

Interval –>Similarity Geometry

Ordinal>Affine Geometry

Nominal -> Projective Geometry

The four Geometries of Paths of Change

Steps

This part contains the following steps:

1 Select the Context and Analyze the context

2 Select a Path of Change advice: Choose a Quaternion

3 Select a Starting Point you can start with a model (“specification”), a Process, a Social network (including a UID(“Universe of Discourse) or an Idea.

advice Start with an Idea watch out an idea is not an impulse.

It takes many years of search and reflection to find the proof of an idea.

It took Goethe many years to find the Uhrplant.

An idea is a concept that belongs to the Point of View of the Imagination (not Fantasy) also related to Spring in the Cycle of the Seasons.

4 If you want to start with this step you have to find and Search for Unique “Objects” in the context.

Objects can be organisms (including Humans) but also Physical objects (“Houses”).

In the example about a model of Sports it took many years to find out what types of games people play and how they play.

This lead to Names and rules (Instructions) how to play the game. Rules/constraints are often used to define a designbut a simple Hiërarchie also works.

5 Fuse the Unique Objects and Count them. With counting you assign Unique names to the objects.

Choose the Number-System you like. Look at the Trinity.

Fusing could be a Physical proces but it is often a Semantic Process including Instruction or making a Plan.

6 Find a criterium that determinates what > or < means and Order the objects. In the example of the games people reinvented a genral game called the Olympic Games and defned medals to order the players.

If you cannot find a criterium you are certainly operating on a abstraction level that is too high.

Change the Scale.

7 Transform the order into Stages or steps and you have created a production proces

8 Evaluate this result and start an Improve-project if necessary formulate this into an new Idea

9 go to step 3

Looking for Examples push here

Step 1: What is the Context?

What is the Context? This a link to a PDF written in Dutch.

When you start a design you have to decide What you want to Design.

‘this What is called a Context.

Five Ways to describe a Context

There are Five ways to describe a context.

Senses: Point of View and Scales

(1) Red: You can use the Senses (Eyes). In this case you have to define a Point-of-view and a Scale.

The higher you move the less detail you will see.

Naming Repeating Forms we See

(2) Yellow Imagination : In the context you can recognise Repeating forms you can point to and give a Name.

The names represent different Concepts.

Concepts are Nouns.

Verbs are Actions that connect Names

Nouns are verbs that are suddenly stopped.

Universe of Discourse

The set of concepts that represent a context is called a Universe of Discours (UID).

In this blog you hopefully will understand that humans are saying the same thing in many different ways by creating new concepts that are fused with other concepts creating new theories that are so complex that only Experts understand them.

The Higher the Scale the more Looks the Same

(3)Blue Models: A set of Concepts seen from a scale (much) higher than the Point of View is called a Map.

Networks

(4) Green: Houses shield Humans. A set of houses is called a neighbourhood. A Neighbourhood is an example of a Social Network.

Humans show their appreciation with their Emotions. When they are far from their “house” some of them become Homesick.

Center

(5) (White): the Cross of the lines in the middle of the six connections between the Points of View we call the Centre.

Production &- Consumption Cycle

In this picture you can see the actions that connect the Points of View with the point of view of a human in the Center.

A human in the center is described with the Fivefold model of InterPersonal Theory. There are four types of Social Networks (with a center) .

The four networks are connected with-and against the Clock by the Production and the Consumption cycle.

A Community of Practice expands in four different types of Companies.

A community of Interest is a Small World. They contain the people with Wisdom and Vision, Will McWhinney called Mythics.

A community of Affinity is a Family or a Clan. Political Parties are Clans.

A community of Knowledge could be a University when the Knowlegde was obtained by Experiment and Verification.

Example of a Context Map of a Network of companies.

The word Context is derived from the Latin word con-textere which means Weaving (Textere) together (Con). 

A Context is Something that Surrounds Something Else, Puts Something on its Place or Relates Something to Something Else that has a stronger Foundation.

Other words that are part of the same Family are Frame of Reference, Setting, Environment, Background, Situation, Ambience, Circumstances, Fabric and Framework.

A context is a SpaceTime ( a Chronotope) with a Boundary. or a Frame being a Square that contains Points of View or a Square that contains Squares.

Standardized Questions

You can a ask standardised questions like Who, Where, When, Why and How to describe the context.or a Map.

Communication

There are two Metaphores connected to Human Communication called Conduit and Toolmaker

The first one is about exchanging. “words” (conduits) without exchanging meaning.

The second is about Collaborative Learning.

Small World or Universe of Discourse (UD)

Universe of Discours : The collection of objects being discussed in a specific discourse in the context.

There are Random and Regular dynamic networks of cooperating humans.

Small Worlds are a regular network with a small amount of paths linking the participants in the network.

Shared Goal

The reason could be a shared sSared Goal or Purpose.

Small Worlds are found by looking for people who are a successful Networker (or another Social Entity like a Company or a Network)called a Hub.

Same Playing Field

Is a concept about Fairness, each player has an equal Chance to Succeed, but that they all play by the Same set of Game Rules.

This image has an empty alt attribute; its file name is sportengels.001-2-1024x576.jpeg

Game of Life

A model of Sport connected to the Virtues of Plato.

I tried to make a PoC model of the Sports to define a general sports advisor comparable to a Career advisor.

A Career is a Race with one Winner and many Losers

A Career is a race.

Interesting result was that I rediscovered the Virtues of Plato and the reason why the virtues where created,

to train people in the Game of Life.

The model is also applicable to the level of Society (Samen-leving in Dutch).

Interested in more? push here.

Step 2: What Type of Project Circular or Linear?

The Second Step is is the Choice between a Cycle (A->A)and or a LineInterval, A->B.

Resilience: B<-A->B

PoC advises you to choose a quaternion, a Four-fold cycle, for the reason that nothing will change because of the Third Force of the center Resilience that controls Expansion and Contraction.

The interesting point is that almost every way you chose is connected to a specific Theory of Change so you can also use your favourite approach.

Meta-Practice

That is why Will McWhinney called Paths of Change a Meta-Practise.

There are six possible Lines and many more possible cycles including a 2-step cycle and many ways to Rotate.

Step 3: Where do I Start?

You can start with an Observation, a Model, a Motive, an Idea, a Vision or an Insight.

An idea is not something that pops up.

It is often a result of many Connected Cycles taking a long time.

It took Wolfgang Goethe a long time before he found the Uhrplant and it took a lot longer before his ideas about Morphology became reality.

What is an Idea?

An Idea is a Pulse that comes out of the Action Potential of the Emotions triggered by an Insight or Epiphany (Eureka-effect).

An Idea is a “product of the Imagination, something we See when we look Inside (Insight).

According to Plato an Idea is an Essential part of Reality.

Fuse Ideas into a Perfect Model

Ideas become essential by collecting a lot of look-a-likes and Fuse them into the Perfect model.

A Fuse is difficult to Split

When a fuse produces the energy of the Light of Creation it is difficult to split just like matter and anti-matter.

They can be found by looking and confronting the observations of our Reality not with a Prejudice but with an already acquired Insight (Wisdom).

The Tension between In-Sight and Out-Sight can be found in an Inventor.

Invent:Looking for a Proof

Invent is the result of “Looking for Something” you already know it Exists.

Abstract concepts(Models) are not Ideas.

This can be checked by Imagining the Concept.

Abstract concepts have no image.

An Architect connects Vision and Model by making a Design (designare = draw).

Games

2-combinations of Worldviews are called Games.

Six Archetypes

Games are controlled by an Archetypal Role in our case the Architect but we can also play the game of Inventing starting with Perceiving or the game of the Visionary or the game of the Market of the Entrepreneur.

A 2-combination of worldviews is called a Game.

There are Six games and much more Paths of Change when we combine the games into a Cycle.

A Cycle can move with- and against the Clock.

Rotation Around a Point in the Middle

In the middle of the cross of the square we find the empty set because the worldviews are Opponents.

Plato

The world of Ideas is the World of the Universals

There are two “worlds” that are isolated. In the world of Ideas the Sun of theRatio shines and everything is Perfect. In this world all the particulars have just one Inversal. The universal of all of the ideas is the Good.We live in a Cave and see the shadows of the Ideas being the particulars.

Four States and a Center

In a Fourfold cycle there are four states to start with.

These states can be classified by the four Archetypes of Jung being the Classical Elements air, fire, earth, and water that can be replaced by the Four Seasons with the Earth in the center.

Four Seasons

In the picture below you can see a pattern that moves with the seasons and contains four “Games” and two “games” that Bridge (jump over) and two “games” that go against the flow.

Improve uses the Store created in Autumn that has a certain Value.

Make uses the Energy in summer to Expand.

Design moves against the Flow because Winter is an Authoritarian season or start a Revolution

Winter does not accept Opposition so

Accept or Revolt

or take a Shortcut and

Invent or Improve

Thats why you have to use a short-cut and use the path of Inventing or let your Idea value in a Brainstorm and Improve the context.

As you can see it is not difficult to Play with the model because it refers to our Reality.

 • Wood/Spring (Yellow) : a period of Growth, which generates abundant vitality, movement and wind.
 • Fire/Summer (Red) : a period of swelling, flowering, expanding with heat.
 • Metal/Autumn (?Green) : a period of harvesting, collecting and dryness.
 • Water/Winter (Blue) : a period of retreat, stillness, contracting and coolness.

Spring

Spring is the “Creative”Artistic” step in the Cycle.

Spring starts a proces of Growth, which generates abundant Vitality, Movement and Wind.

Seed

To do that we have to Abstract the Idea into a Seed.

Indian summer

This means that you have wait for the end of the autumn at the fifth season Indian summer and take the shortcut through the cross of the center.

Seeds are eaten or planted in the Winter or Spring, Grow in the Summer and are Harvested and Stored in the Autumn.

Abstraction -> Essence

Abstract means “drag away by force meaning “splitting” and taking something out, making it more Simple, Compress,

To take the bean out of the pod you sometimes have Break the whole to get it out.

If the idea is articulated in words, words are deleted if the idea is a picture connections are deleted, an “abstraction of a line is two points connected.

The ultimate abstraction is a Point and one Word (a State, for instance Darkness or Emptiness).

an Abstract is a summary )shorter, more Essential).

In the Beginning: Movement

The opposite proces of Expanding is complicated when the starting point does not contain a proces or the process was there before the Beginning (“Movement).

Deleting a point or the same word becomes adding a point or the same word.

Most people are not aware that many diffrent words have the same meaning.

Idea->Seed

Blue, Cold, Winter, Red, Hot, Summer, in Between Spring (Yellow), Autumn )Green).

The same Development Cycle but with different concepts.

Producer and Consumer are part of the Production and Consumption Cycle.

They are fed with the Energy of Creation (Idea) hat comes from Spirit.

The idea becomes a Seed in the Production Cycle.

The energy is Stored (Autumn, Green) in the Emotions (Action Potential)

Production and Consumption have to be Voided which means that their Sum is Zero.

A PoC-cycle based on the Business Cycle that uses the Chinese Sheng Cycle where the Cross in the middle (White) is part of the cycle creating a Pentangle in the Middle.

A Pentangle is a Fractal.

A fourfold cycle in which 2 stage of Contracton (Winter) is combined with two stages of Expansion (Summer).

Combining Expansion Compression Showing the four Patterns (Spirals) they produce.

Production/Consumption Cycle as an Expansion of the Human in the center

An ecology contains many layers of cycles.

A Context is also a potential Expanding or Compressing system where the parts are described by a pdifferent Point-of-view.

They can move in four diffrent direction or dependent on the Resilience of the whole that wants to stay the same.

Sep 4: Starting a Cycle

The first and most difficult Question we have to ask is:

What is Different or Unique in the Context we want to Explore?

Gilles de Leuze: What is Different?

The Creative Force cannot be resisted.

It becomes Stronger when it is resisted.

Difference is Pressed into Forms. 

The Dialectic, of Hegel operates with Extreme Differences ( “Polarities”) alone.

Therefore Don’t use Opposites.

When a concept is already fused Split it again and reuse the Parts.

When we repeat something it has to be Essential for some reason. so

Find the repeating structures and detect the Essence or dig deeper.

sometimes cycles contain cycles and contain cycles becoming spirals or higher order torsion-fields

Higher order fields need higher dimension that are not of our world.

You can change dimensions by using different numbersystems mostly Complex like the Quaternions or the Octonions.

Unique identities can be combined with other unique entities.

Every new combination is different.

Movement -> Space Divided by Time

There is only one esential concept : Movement.

LarsonsScalarCube.jpg

Northrop Frye: Archetypes and Fearfull Symmetry

Archetypes are Essential and Unique Patterns because they are Old.

Northrop Frye lwas one of the most influential literary theorist, of the 20th century.

He uses the “same” model Mikhail Bahktin uses.

Watch this video when you want to Learn more about Archetypes

What is a Design?

Step 2: Design: From Spring to Summer

Expanding

The Summer is a period of swelling, flowering, expanding with heat

Fuse the Differences

Find a way to fuse all the differences (ideas, seeds) into a Whole in the Context.

Ranking Hierarchy

Find a way to order the differences in the context.

Order

Define what > (expand) and (compress) < mean.

Design

In a Design we move from the Visual to the Semantic making use of Words (Blends) or Schema’s, a Pattern of thought or behavior that organizes categories of information and the relationships among them.

Permutations

When you observe the distinct unique objects the only thing yo can do is Count them using a unity, give a name to the numbers and put them in different orders (permutations).

Long Horn Medicine Wheel: Every Unique Stone has a unique Place (Angle) in the Circle and a unique Meaning.

Rhe Medicine wheel is the oldest cycle in history.

As you can see the Moebius Ring is, the model of Light is in the center.

The four corners are controlled by the animals with unique characteristics like the Eagle.

The four animals come back in many beliefsystems including Christianity.

Beauty of the Whole

When you observe them as a whole you could experience different types of emotions sometimes related to the concept of Beauty.

In this case I want to present the work of the recently died Christopher Alexander called the Nature of Order.

Assigning an Amount

When you have put all the different unique objects in the Chronotope it is possible to assign different quantative values (an amount) and give this amount a name to the object and create a ranking.

Nature of Order

From Summer to Autumn

a period of harvesting, collecting and dryness.

Transformation

From Autumn to Winter

period of retreat, stillness, contracting and coolness.

From Winter to Spring

Examples:

Using Play as the Essence of sport.

A few weeks ago I made a model of the Sports

I chose the name Spel (Play, Game) for the Unique Part of the Model

Will McWhinney called this “game”, the Game that creates Games, The Trickster or the Fool as Archetype.

James Carse called it the Infinite Game.

Business Cycle

Essential Proces Model of a Bank

Design of a the combination of Watson (IBM) and Banking (In Dutch)

Essential Model of Smart Computing

Summary

Introduction

Antifragility goes beyond Resilience

The resilient resists Shocks and stays the Same.

The antifragile gets Better.

In this blog I use the insights from my blogs about Anti-fragility and Panarchy to find out how to design to prevent that a new system returns to its old state..

An Ecology changes when the Unique entities Unite.

Unique humans are called Visionairs, Prophets, Guru’s Mystics, They See with their Inner Eye, the Imagination.

Fusion <-> Specialization

The Unbroken Sequence of Origins is a Cycle that starts at the beginning of the Universe and shows that Fusion and Specialization are the major factors.

We are approaching a new Fusion. This was already predicted 5000 years ago.

This step was called the Waterbearer. It ends the Age of the Fish, the time of good and bad (?Dualism).

Mikhael Bahktin predicted this Transformation too in his work he wrote in the Gulag Archipel of Stalin.

Theory

The Theory is splitter into Geometry (Shape) and Semantics (Symbols Alphabet).

Geometry:

Triangel, Trinity

In the geometry I explore the triangle and the many different geometries that can be made out of combining triangles.

Semantics

In the semantics I explore the same trinity now called a bisocation or a Conceptual blend.

A Suare is a combination of two Triangles and contains six lines.

Square-> Quadrangle: Quaternio

A Square is a combination of two Triangles

Carl Jung discovered that the old “mystical” theories are based on squares (quadrangle)he called a Quaternio.

Point of View

a Point-of-View is dependent on the Scale and the tpe of Space you live in.

In non-euclidian space everything is Curved.

Frame

In our Euclidian space we always look through a Rectangular Frame.

Preserving Structure

The new approach is based on Structure Preserving Maps that were found when the Anthropologist Alan Fiske discovered that the Types of Relationships he found worldwide in every culture were compatible with the Scales of Measurement.

Practice

Spring

Finding Uniqueness in the Chinese model of the Seasons the year we start in Springtime.

What is an Idea?

An idea is an insight, and an Emotion, omething that gives a Pulse to get into Action.

Summer

From Spring to Summer called Design is not Design but Inventing in Paths of Change.

Design moves against the flow because a Hierarchy is dominant over an idea or insight therefore you have to make an Anti-fragile Jump.

Paths of Change contains more “jumps” of 6 months.

Ranking: What does > mean in the context you want to explore?

A context is a Chronotope with a permeable Boundary.

We move to the Affine-Geometry, from the Interval scale to the Nominal sccale.

both are related to the Hierarchy being a rotated tree with the one at the top.

the One at the Top is Essential

The one is an essential concept so the top of a hierarchy has to be essential too.

Design

This step is often called a Design (a drawing).

How do you draw an idea?

If it is an insight it could be a result of an outsight.

In this case you have moved from the summer the time of looking to the autumn, the time of taking store to the winter the time of reflection coming out of hybernation in Spring.

Put the difference in a whole and count them.

give a name to the numbers and a assign an amount to the unique differences.

Order (Sort) the amounts.

Beauty

Unique objects can be permutated where a certain permutation could give the emotion of Beauty.

In this case you have found the Nature of Order of the recently died Meta-architect Christopher Alexander.

Transform from Levels to States.

(5) Step 3 Transformfrom Ranking Order to measuring a Distance needing a uniform measuring sStick like Hours or Money.

Use / Evaluate

(6) Evaluate (Potential)

Improve

(7) Improve

Examples

Examples of Designs.

Back to the Beginning.

Part 4: Conclusion

This blog started as a course in a new type of design based on many earlier blogs.

I called it Anti-fragile Design.

When I started to explain the essence of the long sequence of blogs I discovered that Resilience is the main reason that new designs fail.

They fail for the simple reason that the “old” always comes back.

This is also the Quintessence of Alchemy.

The concept Antifragility was invented to beat Resilience and Resilience is the foundation of Panarchy, a theory about Ecologies.

Ecologies make a jump to a “Higher” level with a different Rythm but the Meta-pattern behind the jumps is not changed.

The universe is repeating its repeatings all the time.

Perhaps they are all te same and we Name them differently.

The same is proved by the theory of Peter Rowlands that shows that the Meta-pattern is a Quaternion or even an Octionion.

The “bad” thing of both number-systems is that they are noncommutative and nonassociative meaning that the result of an algorithm is dependent on the order it is applied: ab is not equal to ba.

Every Path of Change has another result dependent on the path that is taken.

This makes our universe highly Unpredictable and Context-Dependent.

It is a Wheel of Fortune.

The Mathematics of the Octonions

History of Mathematics Hypercomplex Numbers

Higher Order Number Systems

When you introduce new types of Constraints new theories appear.

Space/Time is Not Stable it Emerges

Adlers Trace-Time

In Adler’s Trace-Time certain constraints are always fulfilled.

The Wandering Universe

Quantum theory and space-time are emergent phenomena.

Nothing is local, neither in space, nor in time.

Locality and separability are approximations of our present-day universe.

Spontaneous collapse is omnipotent and at play, making the universe look like it does.

However, appearances can be deceptive.

Deep down, if we look very carefully, everything is everywhere all the time, in a manner of speaking.

Wandering is a property of the approximate universe.

It is an illusion.

Imagination

Advice for a nice way back to start alover again go to this blog about the Imagination.

Return

Back to the beginning push here.

saint basil s cathedral

Understanding Russia and Vladimir Poetin

Vladislav Surkov, the Puppetmaster of Wladimir Putin:

When you move in all directions without a pattern you are the only person who is pulling all the strings of the Puppets.

What is Wladimir Putin doing?

Is he gone Mad or is he acting out a careful designed Plan or is he controlled by something else?

Push this link to get a `summary with references.

I believe we are facing a fundamental Transformation that Wladimir Putin was aware of and warned for but did not believe.

He was warned for the Big changes that were happening all over the world were a new generation wants to take over control.

His only tool to stop the cry for Freedom is Terror and many of his Dictorial friends all over the world believe him.

He helps them with Weapons, Propaganda, Mindcontrol and his private Wagner army

The name is a reference to the last part of the last Opera of Richard Wagner the Ring of the Nibelungen : Götterdämmerung (push).

We are facing the last battle between Good and Bad in which not one of the opponents will win but the battle will disappear by itself because of the Destruction of both opponents. .

Old myths become reality. Are we facing the repeating of the Battle of the Titans?

What will the Battlefield of the Future look like? Is War a virtual Destruction Competition?

Global Affairs of Russia

are getting Complex because the world ischanging all the time.

The big problem after the Collaps of the Sovjet Union is that the West (US) lost its Enemy and believed that Russia should become part of the US-dominated world. Now Russia is back and is again an enemy that is proving its Power and demanding a place in a Multi-Polar World.

0 Summary with References to Chapters

1 Introduction This blog is about the history of Russia and the Role Wladimir Putin wants to play in this history.

Russia

2. Wladimir Putin is a “child” of The Russian Revolution that was aimed at creating the perfect Collective State .

Stalin became the leader by using Terror and Destruction of all his potential enemies. His method became a standard approach.

The Context of Russia

3. The Russian Steppe connects the Ancient Civilizations of the East and the West Russia was the facilitator of the trade routes,

4. Oswald Spengler’s states in his book the Rise and Fall of Western Civilization that Russia is a civilization in its Infancy.

5. Russia wants to become the Ruler of Eurasia.

Wladimir Putin

6. Wladimir Putin uses Russian Philosophy to make his point. The must Influential philosopher is Wladimir Dugin.

7. Wladimir Putin is supported by Russian Orthodox Religion Putin believes the same things orthodox Christians and Jews ans Islamites believe that the world is controlled by Satan.

8. From the beginning of the Russian revolution Propaganda was used to influence the masses Wladimir the Great (a Viking King) is Putins great example.

9. Putin sees himself as the Rescuer from Evil Enemies highly related with the German Fascists of Hitler who betrayed Stalin.

10. Putin is a Business Developer who like many Autrocratic Leaders fell for the Easy Money available.

Putin is the Capo dei Capi of the network of Utra rich Russians that were facilitated by the friends of Leonid Brezhnev, the master of corruption.

History and Future of Russia

11. The History of Russia starts with the Vikings.

12: Predicting the Future of Russia using Long term Cycles.

The Spirit of the current Time

13. Conclusion

The Great Transformation of Western Civilization

This blog is a part of a long chain of posts that are about the Great Transformation I detected when I found the Kondratiev Cycle and other much Longer Cycles. that converge to the Global Brain, The Noosphere of Vernadsky:

If you want to know more push this link.

Collective Unconscious

The Noosphere is comparable with what Carl Jung (1875-1961) called the Collective Unconscious .

The concept was invented by the Russian scientist Vladimir Vernadsky (1863-1945) and many others like Teilhard de Jardin (1881-1955).

Collective Memory of Future and Past

The Noosphere contains a shared future and a shared past (the Akasha).

It contains the memory of big Catastrophs like the Great Flood.

In her book The Third Reich of Dreams Charlotte Beradt writes about the Jewish Patients of the psychiater she worked with that dreamt about the Concentrationcamps in the future in 1933.

Is the huture visble in the past?

The Future influences the Past

History epeats itself

Quantum Theory predicts that the The future influences the Past and Harmonic theory predicts that the past repeats itself in Cycles giving us the idea that we can look into the Future.

A New Start of the Long Cycle of the Precession

At this monent the very long cycle of the Precession (P(periodicity)=25.000 year) is at its end repeating a new Birth of Civilization.

This always happens with a huge Crisis because a new Birth of collective like a Civilization is Painful.

In my last blog is about the Ecosphere I show that the same pattern of combining Action and Inhinition is Repeating all the time on every scale.

Putin’s New Chief of Staff Claims He Invented the ‘Nooscope’ to Study the Collective Consciousness.

1 Start and Introduction

This blog is about Wladimir Poetin and Russia.

I tried to find an explanation for the immense Cruelty that is embedded in Russian History.

This cruelty is visible in history but also now in the war in Syria and Ukraine both part of ancient Civilisations.

2 The Collective System as Ideal State

It looks that the aim of the Russian Revolution was the Implementation by force of a Collective System instead of giving the Poor Workers a Better Life.

The Aim was much more important than the Method used.

Stalin ruled supported with many Informers who betrayed everybody who was not supporting him.

He also killed everbody who accused him from making Mistakes.

He created a pattern that was never inhibited because those who inhibited were Killed.

Wladimir Putin was trained in the ruthless part of Russion Society the KGB in Eastern Germany.

The Russian Revolution was a Revolution of the Intelectuals

Karl Marx believed that the systen that was created by the Industrial Revolution and taken over by the bourgeois after the French Revolution in 1879 was a system where people were seen as replacable Objects and was not in Balance creating Financial crisises all the time.

The Russian Revolution was a copy of all the revolutions that took place after the French Revolution.

The big difference was that the french revolution was a revolution of the masses caused by a natural crisis (an explosion of a Vulcano in Iceland) that caused a Food crisis in Paris where a King was having Fun while the Russian Revolution was a revoltion of the Intelectuals heavily influenced by the work of Karl Marx who believed in Cycles.

Joseph, the Man of Steel, Killed and Destroyed Everything that Blocked his Way to the Top

3. The Steppes of Eurasia connected the old Civilizations

The Steppe of Eurasia is an Ecoregion (blue) that connects the West to the East.
It was used as a Trading system (“Silk Road”) and therefore also as an Exchange of Knowledge and Inventions.

The Steppe connected the Old States and contained well known Centers of Knowledge like Heliopolis in Egypt that archived in immense Libraries the research of hundreds of Ages of Civilization.

Scyntians: The Great Warriors of the Steppe

The Scyntians are one of the oldest cultures in Europe. They are the descendants of King Targitaus Targitaus is Hercules the son of Dana and Zeus the Leader of the Greek Pantheon or Poseidon the leader of Atlantis.

The Rise and Fall of Atlantis

Atlantis was probably in the Crimea, near Evpatoria, and was washed away by a Tsunami from the eruption of a Vulcano on the Island of Santorini.

A partial view of an 16th century B.C. fresco of boxers from the island of Santorini.
 fresco of boxers from the island of Santorini.

The end of ATLan, The Battle of the Titans

The same Story is described in the Rig Veda.
A model of Atlantis.
The History of Crimea

4. Spengler: the Rise and the Fall of Western Civilisation

Homer: Atlantis was situated in the Crimea

Homer has described the same story about Atlantis with many references to places still existent.

According to Oswold Spengler Russia is at the start of its Rising. Russia’s theme is set by the Steppes where you can never reach the Horizon (Infinity) . Russia is looking for its Boundary exceeding the Limits.

The End of Time: Ragnarok

The Ragnarök (Götterdämmerung in German)is the Viking version of the Apocalyps here visible in the destruction of Berlin at the end of the Second World war now again visible in Syria and Ukraine.

In this blog you will see how the Vikings became the leaders of Russia and have never changed their habits.

Richard Wagner: Götterdämmerung.

This blog contains many Resources you can explore yourself or help you to follow my Analysis.

It is not finished although the conclusion is simple. We are moving into a complete new 25.000 year cycle with the constellation of AQuarius. It is also the end of Pisces, the time of Dualism, the “Battle between “Good” and “Bad”.

The Battle is stopped by the Water of Life of Aquarius.

Violence is Justified when you are Right

It was justified to kill the opponents of the Revolution.
Alan Fiske explains where Violence comes from.

Life of Lenin (Vladimir Ilyich Ulyanov)

Magic and Mysticism in Modern Russia

Julius Evola The Nature Initiatic Experience

Julius Evola is the inpirator of Alexandr Dugin the State Philosopher of current Russia and is also an inpirator of Donald Trump.

Astrology

The Kondratiev Cycle and the Long Cycle of the Precession

Astrology is an ancient science used to navigate on sea and the countryside.

It is also used to predict important Events like the rising of the Nile, the beginning of Spring and the start of Winter.

The Seasons are related by a yearly Cycle but other events take longer time.

The ancient scientists marked the Constellations and connected the constellations with the story of the Human life-cycle.

This story was connected with concepts that were transformed into a human being (the Gods)

St Denis rose window with God at the centre surrounded by the Zodiac

The True Light of the Holy Spirit

The first Gothic Church was created by Abbott Suger who was inspired by Dionysius (Denis) the Areopagite who was inspired by the True Light of the Holy Spirit.
The Christian Church became an Institution modeled on the Roman Empire. The Pope became a Worldly power.
When the Roman Empire was divided the Chuch was divided between many Patriarchs including the Patriarch of Rome.
The many churches started their own Theological line of thought with a big divide bewteen the role of the Father en the Holy Spirit (the Light) who became a leading power in the Greek (and Russian) Orthodox Church.

The Age of the Fish and the Long Count is ended. A new Cycle strarts with Aquarius.

It has been shown that many ancient civilizations had knowledge of what they called the “Great Year” or “Long Count Calendar.They discovered this through observational astronomy. They noticed the almost imperceptible ‘wobble’ of the Earth’s axis as it spins in space.
We are currently on the cusp of the age of Aquarius. Moving into it from the age of Pisces.
The high point of civilization in 11,500BCE is equated to the time of Plato’s Atlantis and is the date at which the Egyptian Sphinx is said to have been built.
Kas Ir Kodėl Pastatė „Göbekli Tepe“- Alternatyvus Vaizdas
Göbekli tepe the “oldest (12.000 BC) Temple found carries the symbol T of Atlantis.This civilization survived a big disaster that forced them to live in the caves of Capadocia.
The Pyramids and the Great Sphinx
The Sphinx is symbolic of the fixed types of the four elements: the body of a bull – Taurus; the feet and tail of a lion – Leo; the wings of the Eagle – Scorpio; a human head – Aquarius.
The Right (Rational) ) Hand carries a Vvessel that represents the Holy Grail (The Heart). The Fishes are flowing in the Milkey Way.
The left Hand (Creative) holds the “Norma Nilotica” it represents the yearly Nile flooding signaled by the starry Water Bearer’s downturned urn in July.

6. Russia want to dominate Eurasia

The Battle-axe culture came from the Steppes of Eurasia and transformed in Russian but also German Culture sharing the same stories and Myths.
Russia became the Torchbearer of the French Revolution and has to become the state at the end-of-time that Carl Marx envisioned. Eussia had to become the “workers” Paradise.

Russia is part of its own Sphere. It has to develop its Essence and position this essence against Western Civilization and especially the US.

About Alexander Dugin

Alexandr Dugin talks about Eurasia the Fusion of China and Russia against the West.
Russia a landbases power while the UK and the US are seabased,

6. Russian Philosophy

What happened after Karl Marx (Heidegger) and what happened before Plato (DIonysis, Apollo and Sybille)

The Slavic Soul

According to Mikhail Bhaktin Dostojevski was the most innovative writer of his time. I believe that Mikhael Bahktin is one of the most innovative philosophers of our time.

Dostojevski was just as Bahktin completely broken by the Goelag Archipel of the Man of Steal Joseph Stalin.

After the Goelag Dosttojevski did not believe in Social Progress as the aim of the Russian Revolution. The world is a place of pain and suffering.

Bahktin believed in a Cycle controlled by the Chronotope (SpaceTime) that always starts with the creation of new Folktale and Myths. We are in the phase of the creation of new Myths.

In this case the movie Starwars based on the Hero’sJourney of Joseph Campbell is a good example.

The great inspirator of Vladimir Putin but also of Mikheal Bahktin. He believes Dostojevski is the expert on the Slavic Soul. Realize that he was heavenly demoralized in the concentration camps of the Sovjets in Siberia.

Fascism

Gnosticism

Berdayev believes in the Spirit that is connected with the Human Soul. His philosophy has a lot to do with Gnosticism.

The Soul Remembers and the Mind Knows

Mysticism: Believe in a Collective Destiny

7. Religion

Russian President Vladimir Putin meets with Patriarch Kirill in February 2020.
Vladimir Putin is a religious man with a mission. He want to save the world from the Devil of US Capitalism. Strangely enough he shares this vision with the US Evangelist movement (the followers of Trump). You can compare Putin to Tsar Nicholas I, who believed that Russian orthodoxy, autocracy, and nationality provided the glue that held the empire together.  

Ratio and Wisdom

Vladimir Solovyov denied Rationalism and returned to the roots of the Christian Faith and of the Greek Orthodox Church, the Gnosis. He believed in Sophia the Greek name for te Egyptian Godess of Harmony and Love Ma’at.

8. Propaganda

In this picture yiu can see that Propaganda is a link between Rukes (Blue) and Social (the party, civilians etc).

Fight Against NAZI’s

The History of Russia

One of the propaganda projects of Stalin was to promote the hero’s in Russian history. In this case Iwan the Terrible by Eisenstein.

King Wladimir the Great

The hero of Wladimir Putin King Wladimir the Great. He, a Viking King, destroyed all the enemies of (Ukranian) Russia and made peace with the Roman Empire started trade and coverted his people with the help of violence to the Orthodox Christian Faith.
Wladimir Putin Putin and Wladimir the Great

9. Putin is the Rescuer of Russia

David Remnick and the historian Steve Kotkin discuss Vladimir Putin and how authoritarian regimes are pushed into misguided foreign wars.

10. Creator of a Capitalist State

John Sawyers was the “second in command” at the time of Tony Blair. /they talked often with Putin:
Putin’s intention was to stabilize tand Revitailize he economy using mainly oil and gas until the “Revolution” took place in Bellarus and Ukraine. Than he realized that he had to return to the “old model”.

Saviour of Russia

Corruption

How the sun of an American Communist became the first Russian Capitalist.

The Future of Russia is in Gods Hands

The west has to accept a Multipolar world in which there a more powers and not only the USA.

Multi-Polarity and Multi-Interpretatation There is no Truth:

The ideology of Wladimir Putin.

11. History of Russia

Kim Veltman Why the Civilisation of Russia comes from the Vikings of Omsk an why Omsk was called Asgard.
Rudolf Laban Space Harmony -The letters of the Alphabet are represented by (geometric) pPatterns movements and sounds. They are the Foundation of the old Cultures on earth. The old cultures give us insight in the ways the State and the cities were Organized. In their organization the Ancientpatterns play an important role.

Link to the pdf-file of the book of Kim Veltman Alphabets of Life. . More info push here

the role of the Trade routes

The Siberian Trade route that turned later into the Trans Trans-Siberian Express.Its main product was and is Tea and Knowledge.
The new railway connection between China and Europe
Instead of Russia China is using Soft power to get an Political influence in Europe.

Russia is a product of the Vikings

The history of the Vikings.
Russia is a result of the expansion of the Viking Empire that got into conflict with Atilla’s Huns that destroyed the Roman Empire and moved the seat to Constantinople that became the seat of the Eeast Othodox Catholic Church that was taken over bij the Arabs (of turkey).
The Vikings settled at Kiev and united so many tribes that they were able to defeat the Emperor of the East Roman Empire in Constantinople. The tribute for this defeat were huge trading arrangements. The king and queens of the Rus where cruel, unreliable and always busy the become rischer and more powerful.
Ukraine is e state of Peasents producing a tremendous amount of food. I has been a victim of the battle many many important big powers like Poland and the Habsburgian empire realted to german speaking gemany ans Austria. In 1917 a new power emerged the Bolsheviks with their Communist Rhetorics.

12. Predicting the Future of Russia using the Kondratiev Cycle

China has the same story as Greece, Norway, Ukraine, and India about an Ancient Civilization (probably Atlantis) here created by Emperor Fu Xi who received his knowlegde from a Turtle (The Sirius constellation) that containted a 3×3 Magic Square called the Lo Shu.

Connecting the 9 points results in a cycle called the Sheng Cycle.

The Sheng cycle can be used to generate a Kondratiev Cycle.

3×3 The Lo Shu in the Middle surrounded with the 4×3 Zodiac was found in Tibet.
Interpersonal Theory explains human interaction and Mental disorders. With this model you can understand the role of Stalin (Paranoid), Nikita Khrushchev (Histrionic) Leonid Brezhnev (Dependent) and Wladimir Putin (Schizoid) as a continuum and Leaders of their Time.

The next leader will be a Spriritual Leader (White).
1907, the year of the Russian Revolution is the top of the Kondratiev cycle of Control (blue).

1960 the year of the Sixties shows a Kondratiev Cycle of Imagination (yellow).

2020 repeats the French Revolution of 1789 with a white deeper layer meaning a move to the center.In this timeframe we will see big Conflicts

Currently we are in the Communion state of the Communion state moving in 2040 to the center of the Center (With) in which always a new World Religion appears.

Dont forget that this coincedes with a new start of the P=25000) Precession Cycle called Aquarius.

The history and Future of Europe

The Spirit of the Time

Mikhael Bahktin developed a theory about genres he related to what he called a Chronotope, a Space-Time (Einstein) that can be interpreted as the state of the collective Unconscious called the Noosphere by his friend Wladimnir Verdansky.

We are intering a new Phase of Myth. This myth is the myth of Star Wars based on the Meta-myth of Joseph Campbell.

The Five Chronotopes of Mikhail Bahktin that will move to the state of Myth comparable with the Greek Culture that started about 5000 BC.
star wars
Timespiral of the history of Europe where Russia connects Eurasia. Around 2000 the cycle has a “choice” to move with or against the clock. Where with the clock is Producing and against the clock is consuming (destructing). This is a “collective” choice.
the Consuming and Producing cycle with Social-Networks and the Human in the center.
What is happening in the Ukraine? This is a very important summary of this blog.

(1) Wladimir Putin has made a big mistake by integrating the the West being the US-way-of-life united against communism.

(2) There are two system-types (a) Landbased (Eurasia) and (b) the Sea-based being the UK-Kingdom with the US and Japan and (c) Europe being the result of the Roman-Empire fused in the Renaissance with Greek culture.

(3) The landbased countries (including Iran, Saudi Arabia) are facing Climate Change and a mostly young populatian that want to be part of US-capitalistic culturecontrolled by High Tech Companies.

A possible Geopolitic model.

The Global Brain can be made by extending AI or by Collaborating with all Forms of life.

Technology Cycle related to the Kondratiev ending with the Global Brain comparable with the Noosphere of Vernadsky.
About the Global Brain of Vernadsky.
The Interregnum is finished and the confusion has to stop by opening the eyes. Russia is violating rules rhat were never established.

The effect of the Climate on the history of Russia

13. Conclusion

Russia is the Largest State on Earth. It has enormous natural resources, particularly oil and natural gas.[26]As of 2021, it was the fifth-largest economy in Europe (nr 1 Germany).

Wladimir Putin is the president of The president of the Russian Federation.

The problem with Wladimir Putin is that the Power of Russia has gone down because of “Mistakes” of his predecessors.

Wladimir is trying to Restore his power by making friends with comparable authoritarian leaders in the World. His major offer is Weapons and Private Soldiers. He tries to Balance his budget also by selling Oil and Gas.

His biggest problem is that the world is Changing.

The position of His “biggest” enemy de Capitalistic US is taken over by his Communistic “friend” China who is turning into a capitalistic state with an Inteligent control system but his plan to do the same failed.

Now Wladimir is proving to his citizens that the cause of his failure is again a version of Nazi-Germany called Ukraine.

He is also playing with Old-fashioned tools like Religion, Magic and Psychology (“fear”).

His scientific friends have (just as Us intelligence) explored the Paranormal and are able to look into the Noosphere. They have also created tools to prolong life and rejuvenate.

What Wladimir Putin is not able of is to influence the Spirals of Time.

He is running out of time hoping for a new more powerful toolset.

Why I have Decided to Leave ABN AMRO

I am a customer of ABN AMRO for more than 40 years. Last Friday I received a letter from ABN AMRO. They told me that the local branch office of ABN AMRO will be closed and integrated into a local branch office of Fortis.

 One day later negotiations started to save Fortis from bankruptcy. Today I read that ABN AMRO has to be sold to another bank. This will not solve the problem at all. It will speed up the Process of Desintegration of the Banking Industry that has started ten years ago.

 Just one year ago I wrote three blogs about the Merger of Fortis and ABN AMRO. Based on my own experience with the Merger of ABN and AMRO I predicted a possible failure of this merger. I predicted a possible failure because I did not believe the Technical Infrastructure and the Culture of both banks could be easily matched. I was Right. The Credit Crunch was the Cause of the Downfall but the Culture and the IT-Systems were the real reason. The Aim of Management was to make Big Deals (to get Big Bonusses) and the Systems were unable to provide the Right Data.

I have been working in the Money Market for a long time. In my opinion the biggest problem in the Banking Industry is the relationship between the Accountable, Bookkeeping, Systems and the Activities of Dealers. A small part of the Dealers are and were taking Enormous Risks by creating very complicated financial constructions (Derivatives). The Auditors (and the Management) of Banks have lost Oversight a very long time ago. This problem increases in severity when banks are merged.

Every time when a New Technology is implemented the Quality of the ICT-systems deteriorates. This has happened so many times that nobody really understands what the IT-Systems are really doing. Every time when a merger is accomplished the financial data of a bank (or other company) deteriorate. Two of more deteriorated systems are connected creating a bigger mess. Every time when a merger is accomplished the people who have an understanding of the ICT-systems know less about the Systems.

When a Merger takes place the motivated and skillful employees leave the “sinking ship”. The people that remain become “apathic”. They perform their duty in a “nine to five”-mode. Innovation stops. External advisory companies (or worse) outside outsourcing companies take over the maintenance and the development of the software. The quality of the software deteriorates again. The problem increases when packages or software layers are implemented. This happened in every bank around the world.

When I worked with ABN AMRO the biggest mess in IT was always created in the US. The main reason was the “opportunistic” attitude of the Management or the entrepeneurs attitude of the Management. They experimented with everything they could find but never finished anything. The US Financial System was far behind the Dutch Financial System in terms of Products and Supervision. Everybody believed the US was the most innovative in everything but they were certainly not the most advanced in Banking and IT.

 ABN AMRO was one of the bad performers in the Consumer Banking Industry in the Netherlands. The personnel of the Bank were not motivated for a long time. The main reason was the Management. Everything was decided at the top in big Staff Departments. The Branches were forced to implement what they had designed.

 The Management of the Bank loved to do Big Deals with Big Companies. ABN and AMRO were Deal-Making companies and were forced to move into the Consumer Market when the employees of all the companies in the Netherlands were forced to open bank-accounts. The Customer was never priority number one.

The decision structure of the Bank was highly complex and changed all the time. Employees at the branches were not allowed to take initiative. When they had taken initiative it took a long time before the decision was made. Most of the time the answer was negative.

The forced merger with Fortis decreased the motivation of the employees. It increased the complexity of the IT-Systems and the decision structure.

Fortis needed money and many parts were sold to other banks. Every time the Organization and the ICT-systems of the bank had to be divided in many parts. Before this process was even settled a new split was announced. This process was repeated until today.

The Consumer Banking Division of ABN AMRO, the “beautiful pearl” Fortis was after, was carefully protected. The integration of this part with Fortis proceeded. Many people moved to Brussels to create and implement a plan. Many outside advisors earned a lot of money again. Nobody had any oversight. A few weeks ago somebody finally decided to merge the branch-offices. They created new organization structures, appointed new managers, talked with the employees and send an announcement to their customers. This announcement was received last Friday! Two days later all the projects have been stopped and the employees of Fortis are leaving ABN AMRO. Nobody knows what to do!

The financial people were constantly trying to understand what the Risks were. Everytime a new problem arose and the Board had to take action. The message to the outside world changed all the time and the investors lost their faith in Fortis. The End of the (Credit) Line was reached last Friday!

A few days ago somebody decided ABN AMRO had to be sold to another bank to create enough cash to pay the current debts. The process of integration has to be reversed and a new process of integration has to be started with another Bank.You don’t have to be an expert to understand what will happen. The end of this process will be Total Chaos.

I am not afraid I will lose my Savings. The Government will take care.

I am not afraid to lose my shares. I have sold them a long time ago.

I am not afraid the bookkeeping systems of the Bank will finally break down and ABN AMRO will deny I am a Customer or present completely different data about my savings-account.

I am sure many things will go wrong. During my time as a customer of ABN AMRO the amount of mistakes that were made increased. Most of the mistakes were small but some of them really cost me a lot of time and money.

I am afraid  nobody will be able to help me when things go wrong. I just want a little bit of Service. Nothing More. I have decided to leave ABN AMRO. I am moving to RABO-bank.

I hope they will not buy ABN AMRO or merge with another bank. If this happens I have to find another Bank but I really don’t know where to go. At that time I probably have to buy Gold or another Object that keeps its value a long time ago. I really don’t know what will be valuable in the future.

Perhaps I have to start a farm and grow my own food at a place that will not be affected by the rising of the sea-level or big tornado’s or big earthquakes or heavy rain or intense drought or intense cold when the Ice-Age starts.

LINKS

 About the Merger of Fortis and ABN AMRO (Culture)

About the Merger of Fortis and ABN AMRO (Software)

About the Merger of Fortis and ABN AMRO (The Bank of the Heart)

About the Crisis in IT (About Software Layers)

About the Crisis in IT (About Outsourcing)

 About the Crisis in IT (About ERP Packages)

About the Crisis in the Banking Industry (Avalanches)

About the Crisis in the Banking Industry (Fraud)

 

 

 

 

 

 

About The End of the Dollar

A well-known scientist once gave a public lecture on astronomy. He described how the earth orbits around the sun and how the sun, in turn, orbits around the center of a vast collection of stars called our galaxy.

At the end of the lecture, a little old lady at the back of the room got up and said: “What you have told us is rubbish. The world is really a flat plate supported on the back of a giant tortoise” The scientist gave a superior smile before replying, “What is the tortoise standing on?” “You’re very clever, young man, very clever,” said the old lady. “But it’s turtles all the way down!”

The Financial System of the World is a special version of “Turtles all the way down“. At this moment one of the pillars of the US Financial System (Fannie Mae and Freddie Mac) is falling and many people hope it will be supported by a financial pillar, the US Government. The two pillars have financed 5.2 trillion dollars of mortgages (5.200.000.000.000).

Since 1970, the US Federal Government has run deficits for all but four years (1998-2001) adding to a total debt of 9.5 trillion of dollars (9.500.000.000.000). If you include entitlements such as Social Securityand Medicare the debt is $53 trillion—or $175,000 for every American—andrising.

A huge part of the debt is held by two pillars, the central banks of Japan and China. The Central Banks of China and Japan are slowly moving out of the Dollar. This pillar is falling also.

The Citizens of the US are the only turtles that are left. The US Government could raise taxes, reduce its spending or raise the interest rate. In all the cases the US Economy would fall into a recession. They are unable to do this. The US voters will never elect an American President who is raising taxes or will move its country into a recession. They will always vote for the Big Spender.

Below the last pillar is Emptyness, the Abyss, The Underworld, Hell. The Universe is floating in Nothingness. The Universe is floating because it is moving. Movement is the essence of the Universe.

The problem of Turtles all the Way Down (Infinite Regress) can be solved in a Circular, Rotating, Cyclic model. In a Circular model there is No cause and there is no End. Every point is a Beginning and an End. Every Cause comes back on Itself. In the End the US has to solve its own problems and the only way to solve its problems is to accept a Recession.

The US Financial System has generated a debt for more than 30 years. They were supported by other countries to expand their economy. These countries needed the US as a buyer of their products. They also needed the US to copy their Technology and their Science.

At this moment the Economic Activity in the World is moving to the East. The countries that supported the US the most, Japan and China, are now creating their own Cycle and their own market. This cycle is completed by the addition of India and Russia. In due time they don’t need the US Market, the US Technology and US Science anymore. The US has given them all the opportunities by Outsourcing many of their activities.

Japan and China are becoming friends again and they have their finger on the trigger of the financial gun. When they move into another currency or create their own currency the US financial system dies immedeatly. They don’t need a war to win the war.

About Sibel Edmonds or How US Intelligence is Stimulating a War in Central Asia

Sibel Edmonds was hired, as a contractor, to work as an interpreter in the translations unit of the FBI on September 2001. She reported various incidents of misconduct and incompetence to her superiors. She was fired on March 22, 2002. she was fired for whistle-blowing. Sibel Edmonds not only discovered incompetence she also discovered interesting facts about covert operations of the US Intelligence in Central Asia.

After the fall of the Soviet Union, the super powers began to fight over control of Central Asia, particularly the oil and gas wealth, as well as the strategic value of the region.

Given the history, and the distrust of the West, the US realized that it couldn’t get direct control. This started more than a decade-long illegal, covert operation in Central Asia using Turkish operatives, Saudi partners and Pakistani allies.

The US Intelligence (CIA) stimulated Radical Islam Movements in East Asia. They were sponsoring the Taliban and al Qaeda. The US Army and his allies (including The Netherlands) are fighting enemies they have created themselves.

The funding of the operations comes out of narcotics trafficking, selling nuclear arms. smuggling weapons and terrorist activities. The US sponsored network manages the heroin industry from the farms in Afghanistan to the streets of London.

The network protects the convoys from Afghanistan through Central Asia to their final destination and they coordinate the laundering of the billions of dollars in Central Asian casinos and financial institutions in Dubai and Cyprus.

The Dutch Government is sending soldiers to Afghanistan to fight the Taliban. The Taliban are paid by the profits that come out of the trade of narcotics, weapons and nuclear arms. The US is still a trusted ally of the Dutch Government. Many people believe there is a hidden agenda but the Government is constantly denying this.

The Dutch Government is copying the behavior of their big Ally. They are suggesting a Noble Cause but everybody knows it all has to do with Power Relations and Economic Policy. The Dutch Government is constantly trying to explain to Dutch Parliament and the public why the war in Afghanistan is so important. To extend the presence in Afghanistan they almost had to force the members of parliament of the three parties in government.

For some reasons the people in parliament, the citizens and the press don’t know or just don’t want to know what is behind Afghanistan. They know about these issues or simply don’t want to believe these things are happening because they are simply absurd. They cannot believe that their ally, a democratic state, is doing all these things.

The case of Sibel Edmons started with an incompetent manager of the translation bureau of the FBI. Many of the translators were unable to translate the information they were receiving.

The manager of the bureau was not only lying to his managers about the competence of his staff, he was also trying to get more personnel by preventing Sibel Edmons to do her work. He destroyed her work to show his manager that he needed more personnel. When you are the manager of more personnel you are getting more status and more salary.

When Sibel Edmons just tried to tell her superiors that she was blocked to do her work she was fired. She was trying to help her country by showing Integrity and Courage. She was blowing a whistle and used the right procedures to blow her whistle.

Now she is very angry about her country and she is getting support of other people in the FBI and the CIA who are fed up with the constant manipulation behind the scene. To help them Sibel Edmons created the National Security Whistleblowers Coalition.

The US is not the only country where the top management is hiding the incompetence and secret manipulations of their managers. In the Netherlands the same things are happening. They are happening in every highly bureaucratic organization and the Army is certainly one of them.

To move up in a bureaucratic organization you have to please your boss and to please your boss you have to hide the mistakes you are making. A bureaucratic organization is a perfect organization. It is managed by Paper and Procedures. The procedures are not created to manage; they are created to veil reality.

Behind the paperwork a power centre is controlling the organization. Everybody in this power centre knows something about the others. They are committed to each other by the crimes they share. It always starts with a fatal mistake but the cover up that is needed to hide the fatal mistake is a crime. When you have committed one crime the next crime is easier.

Naïve people believe bureaucratic organizations are perfect. They are telling and believing the stories that are told. The power network is using them to do the dirty jobs. Sometimes they wake up and see reality. Many of them are afraid to tell the truth. They fear to lose their pensions or are unable to get a better job.

Others accept the manipulations as a fact of life. They know that politics is really dirty business. They know that to manipulate you need intelligence and counter-intelligence.

They know that to keep the silent majority silent you have to tell the story they want to hear. They know that realistic politics is a game and to win the game to have to deceit. They know that whistleblowers are easily blocked and persecuted.

They keep their mouths shut and wait for the final moment, their retirement, when they are free to do what they really want to do.

When even one American — who has done nothing wrong — is forced by fear to shut his mind and close his mouth, then all Americans are in peril.” Harry S. Truman

Sibel Edmons made one fatal mistake. She believed that Government was created to serve the country. She believed she was helping government by telling the truth. Now she has left government and is doing a much better job. She is trying to stop something Harry Truman feared the most.

LINKS

More about Sibel Edmonds

How the US created the Taliban

 More about Sibel Edmonds

About the Real Reason Why The US is in Iraq

More about Sibel Edmons

More about Sibel Edmons

A documentary about Sibel Edmons, Canal +, France

About the National Security Whistleblowers Coalition

A Defence Whistleblower in the Netherlands

Why The US has to be Nice, The EU has to Retaliate and the Underdeveloped Countries have to Forgive

The Bretton Wood agreement was created in 1947 to prevent that nations use their currencies to obtain an unfair advantage.

This was the main cause of World War I en II. The countries were obliged to adopt a monetary policy that maintained the exchange rates of its currency within a fixed value.

President Nixon broke up the Bretton Woods international monetary system on Aug. 15, 1971. The US was unable to keep its finances stable because of the costs of the Vietnam War. Nixon destroyed the Foundation of the World Financial System, the Dollar.

In 1992 the exchange rates of the member states of the EU were fixed. The Euro, a new financial foundation, was born. At this moment the Dollar is not the foundation currency of the world anymore. This position is taken over by the Euro. The EU (and other countries) are paying a high price for the Economic Policy of the US. They are paying the bills of the biggest Debtor in the World.

Many US Citizens are moving into a state of panic. Not only Real Estate and Banks are in big troube. Other highly respected industrial companies like General Motors, Ford and Chrysler are close to a bankruptcy. The Entertainment Business is also on its retreat.

The Big Casino’s are losing their customers and companies like Walt Disney, CBS and Time Warner are getting in trouble. The situation of US Big Companies is so bad that Warrren Buffett, the most succesfull investor in the World, is moving his investments to Europe. He is mainly interested in family-owned companies in Germany.

The FED is unable to lower the Interest Rates. The effective interest is already negative. When they higher the rates the economy will drop into a spectacular recession. Their only hope is a Little Help from their Friends but the amount of Friends of the US is decreasing.

Finally the Climate Issue is proving itself in many ways. The Amount of Natural Disasters (Flooding, Hurricanes) is increasing. The only thing that is still not happening is a major Big Bang Earthquake.

The US Regulators (FED) are trying to stop the Recession by Lowering the Interest Rates. The FED is helping the Banking Industry to recover from the Credit Crunch but it is not helping the rest of the economy at all. The EU Regulators are trying to stop Inflation. They are doing exactly the opposite the US is doing.

Lower interest rates push down the value of the dollar. This prompts the oil-producing countries to push for higher oil prices.

The rising prices of oil and other commodities are also a result of a Rising of the economy in India, China, Russia and other countries. A small part of the World is Going Down and a big part of the world is Going Up. The total effect of this process is a growing demand and a growing demand simply increases the prices.

The growing demand has a huge effect on the World Climate. The rising economies are polluting the environment and the decreasing economies (especially the US) have polluted Earth for a long time already. The Underdeveloped Countries are just doing what the West was doing all the time. The huge change of the World Climate will eventually hit all the economies of the World.

The World is caught in a State of Catch22. Every course of action that is chosen ends in the long term in a Global Disaster.

In reality the World is changing on many levels. We are trying to stop this change. We are unable to do this because we are unable to find a Global Win-Win-situation. To find a Global Win-Win-situation we have to Change Something on Every Level All over the World.

The Western World is not accustomed to a Way Down. It believes Everything will go UP all the time. A Recession is a temporary state down between to rising states.

The Eastern World has a completely different World View. They believe the World is governed by Cycles. We have to accept the process of UP and Down because it is the Will of God. The Eastern world believes in Destiny. Eastern people are not afraid to die. Western people fear death.

In the Western World a Human is the Centre of the Universe. In the Eastern World the Human is a Part of a Whole. The Whole is much more important than the Individual. Western Democracy is trying to Unite Individuals. In the Eastern Culture it is much easier to Move the Masses.

The population in the Western World is decreasing. The population in the rest of the World is increasing. The Culture of the Eastern World will simply take over the World just by the numbers. They are the Majority and their Majority will grow. If the World would be an immense democracy The West would be without any power. The Democratic Party of the East would win every Election.

The only way for the West to stay in power is to use military technology. The US is already doing this and it is not helping us and the US at all. The fight againgst Terrorism is seen as a fight against the people of the Underdeveloped Countries. When you are hungry you do everything to get food. When your family is killed you fight back and kill the enemy. For many people in the World it is very clear that the West is the real Enemy.

If we look at the Strategy of the Financial Regulators we can see that the US Financial Regulators are Nice to the Banks and the EU Financial Regulators are Retaliating. The US Regulators are hoping the actors (mainly the Banks) in the US will start to cooperate. The EU Regulators are defecting the same Actors. Both of them are very Clear about what they want to accomplish. Both of them want to keep on moving UP.

This is for many reasons an impossible option. To keep the World in balance the West has to Go Down. His has to go Down in a controlled Action or it has to Go Down in a Forced Action. The West will be Forced by the East or it wil be Forced by Nature itself.

The Citizins of the West have be Informed about this Situation. They have to be Informed by Politicans, Writers, The Press and they have to Educate themselves. For many reasons Everybody is Hiding the News because in the West we only want to hear the Good News.

The Banks are controlling US Government and the FED is afraid to retaliate. They are afraid that the complete US Banking system will collapse.The situation is so bad that officials of the International Monetary Fund (IMF) have informed the FED about a plan that would have been unheard-of in the past: a general examination of the US financial system.

The IMF’s board of directors has ruled that a so-called Financial Sector Assessment Program (FSAP) is to be carried out in the United States. It is nothing less than an X-ray of the entire US financial system. As part of the assessment, the Fed, the Securities and Exchange Commission (SEC), the major investment banks, mortgage banks and hedge funds will be asked to hand over confidential documents to the IMF team.

They will be required to answer the questions they are asked during interviews. Their databases will be subjected to so-called stress tests – worst-case scenarios designed to simulate the broader effects of failures of other major financial institutions or a continuing decline of the dollar.

The IMF is charged with the supervision of the international monetary system. Roughly two-thirds of IMF members – but never the United States – have already endured this painful procedure. For seven years, US President George W. Bush refused to allow the IMF to conduct its assessment. Even now, he has only given the IMF board his consent under one important condition. The review can begin in Bush’s last year in office, but it may not be completed until he has left the White House.

A Win-Win-situation is a state of a game called the Prisoners Dilemma. Life can be seen as a long chain of Prisoners Dilemma’s called an Iterated Prisoner’s Dilemma. The Iterated Prisonners Dilemma can be won when one of the prisoners is not aimed at long term cooperation. In this case he has to cheat the other prisonner and kill him to avoid revenge. If the prisonners need each other in the future another scenario is neccesary. This scenario is called Tit-for-Tat. 

Robert Axelrod (The Evolution of Cooperation (1985)) created a computer program called, “Tit-for-Tat“. The program always wins an Iterated Prisoner’s Dilemma by simply copying the behavior of the others.

Tit-for-Tat uses the following strategies:

 1. Be Nice. Start by cooperating, and never be the first to defect.
 2. Be Retaliatory. If the other player defects inflict a cost on him or her which is at least as severe – otherwise you open yourself to exploitation.
 3. Be Forgiving. If your opponent mends his ways after defecting, restore cooperation as quickly as possible, so that you can both get back to scoring highly on each round.
 4. Be Clear. Since there is no way to beat the Nice, Retaliatory and Forgiving strategy, if your opponent knows you are following it, there is no incentive for him or her to seek advantage – it will only destroy his or her score as well as yours.

Michael Liebreich applied the Tit-for-Tat strategy on the Climate Issue. He shows that we are able to solve the Climate issue when the players change their strategy. His advice is that the US needs to start being Nice, Europe needs to learn to Retaliate, and the developing world needs to Forgive. All players need to improve the Clarity with which they communicate their strategies.

At this moment the US Government is Nice to the Financial System that is braking down. It is not Nice to the rest of the World when the World Climate is at stake. The EU is still Nice to the US although the EU is paying for the braking of the US Financial System. The Developing Countries have to Forgive the US but it is very difficult to forgive somebody who is defecting the Game all the time. When you play Tit-for-Tat you have to retaliate in this stage.

When you define a Clear strategy you have to be Realistic. The world is on many levels highly unbalanced. Everybody knows that an unbalanced state will always move to a balanced state in due time. The West has to accept that the East is trying to move to the same State as the West. The West also has to accept that this is simply impossible. The Earth is incapable to provide the necessary Energy and Food. A Realistic Strategy is to Lower the West so the East is capable to Move Up.

In the West Politicians need Votes to stay in Power. To keep the majority of the Voters happy they have to Move UP the Economy. Almost nobody of the current leaders has the courage to tell the voters that the West is at the end of its cycle and has to move Down. We are taken by Destiny. The effect of the current Policy is a continuation of the Status Quo.

To move out of the Status Quo Politicians are looking for extreme certainty when they decide to change their policies. They need the backup of Scientists to show the voters that what they are Doing is the Right Thing to Do.

Science is unable to provide this certainty. The complexity of the Economic and the Ecological System of the Earth is so big that nobody is able to comprehend what is really happening and what will be the effect of a decision on the long term.

Prof. Mort Webster writes that climate policy decisions are normally made as sequential decisions over time under uncertainty – given the magnitude of uncertainty in both economic and scientific processes, the decades-to-centuries time scale of the phenomenon, and the ability to reduce uncertainty and revise decisions along the way.

Although staging climate change policy decisions over time would seem to make sense, he points out that the tendency of U.S. and international policy to change extremely slowly requires front-loading the painful decisions. Everybody knows we are moving in the wrong direction but nobody knows in detail what we have to do.

Webster shows that the best thing to do is to Prepare and Act for the Worst and change the policy for the Better in a later state. We have to take the bitter pill fast.

LINKS

About Stagflation

About the US Policy and Bretton Woods

About the effects of Bretton Woods

 

About the End of the Banking System

I left the Banking Industry in 1997 because I did not want to be part of an environment where cooperation and compassion was gone. At that time I expected a major crisis. It took ten years until the crisis of the Banking Industry was very visible to everybody.

Until now I don’t think many people are aware of what is really happening and what will finally happen. We are approaching the End of the Banking System. In this blog I will show you that everybody was aware of the reasons behind the crisis. The reasons are extreme greediness and incompetence.

The solution to the crisis is simple. We are able to create a New System with Ease. It is just a matter of time when this will happen.

Let me start with two citations out of an article of Fortune April 1, 2008: “half the huge gains from 2003 to mid-2007 could be attributed to increased leverage – otherwise known as gambling with borrowed money – that magnified earnings in a boom. If a firm’s portfolio is leveraged at 33 to 1, it takes a mere drop of 3% to wipe out its entire capital“. “The compensation system is a fundamental problem. The system rewards swashbuckling behavior by everyone from traders to CEOs“.

Bankers are Gambling with Your Money. When they Win they get huge bonusses. When they Lose You Pay their Debts. You Pay their Debts because Your Investment has evaporated and/or because You Pay more Taxes.

The Investment Bankers know everything that is happening in the Market months before You know What is Happening. They are not allowed to use this knowledge (Chinese Walls) but Bankers are Humans and Sometimes they Forget to Keep their Mouths Shut.

The Chinese Wall is an ethical barrier between different divisions of a financial institution to avoid conflict of interest. A Chinese Wall is said to exist, for example, between the corporate-advisory area and the brokering department to separate those giving corporate advice on takeovers from those advising clients about buying shares. In spite of Chinese Walls, these conflicts of interest allegedly arose during the heyday of the Dot/Com era, when financial research analysts published dishonest positive analysis on companies in which they, or related parties, owned shares.

The U.S. government has since passed laws strengthening the Chinese Wall concept (e.g. Sarbanes-Oxley Act) with the desire to more carefully formalize and prevent such conflicts.The big problem with procedures is that they are imaginary.

In reality people always find a way to avoid procedures. It all comes down to two things Personal Ethics and Transparent Working Methods implemented in “simple” IT-Systems. As you will see later the Personal Ethics is highly surpressed by the Corporate Culture and the IT-Systems are exceptional Complex.

 Now two citations out of an article of Bank Director, Second Quarter 2003 by John R. Engen.

The past few years have witnessed the big-money failures of institutions, due to fraud or risky business strategies“”But L. William Seidman, FDIC chairman in the Reagan and Bush administrations, says regulators shouldn’t be judged too harshly. The industry turned in record profits of $105.4 billion in 2002, up 21% from the previous year“. “To go through the stock-market drop we’ve had, 9/11, and everything else without a major banking problem shows the value of having someone looking over your shoulder“.

The Regulators knew and know about the Fraud and Risky Business Strategies but their Theory is simple. When the Banks make a Profit Everything Works Fine. The Banks earned the Profit by Gambling. The Regulators just watch over the shoulder of the Banks and are Very Happy about the Gambling System. It always Cures Itself. Some People Win, Some People Lose. It is all in the Game. Funny Enough the Winners are Always situated in the environment of the Banking Business and the losers are Small Investors.

A few citations out of an articles about Index Funds in The New York Times (May 17, 2008): “It has been long established that even most active fund managers fail to beat the overall market on a regular basis””Stock bubbles are examples of huge inefficiencies, in which prices get completely out of whack for months and even years at a time” “We have people investing tens of billions of dollars in index funds and they are getting drawn into bubbles“.

The Stock Market is a Gambling Machine and the Value of your Stocks has nothing the do with the Real value of Your Stocks. Nobody is able to predict the effects of the manipulations of “Greedy” Bankers on the Market. The only people that really profit are the bankers themselves. They create the Stock Bubbles and Collect the Bonuses. The real value of your stocks is the dividend a company pays to his investors. Many Stocks are Highly Overvalued.

Let us move to the Employees. A few citations out of New York Times (May 16, 2008):

You’re seeing a very, very inconsistent message to employees,” “It’s, ‘I don’t know when it’s going to happen, it may be tomorrow, it may be next month; we may be able to keep you, we may not.’ “banks are keeping employees in the dark about the size and timing of layoffs”. “She did not return to her office and ended up asking the bank to send her the photos of her son that she kept on her desk”. “many laid-off employees are not allowed to return to their desks, because the banks fear departing employees will try to take valuable colleagues or clients with them” “Euphemisms for layoffs are making the rounds too. Banks do not just fire people anymore. They engage in “head count reduction,” “reduction in force” and “redundancies.” And gallows humor is rampant. One joke: A banker calls a colleague and asks, “Are you busy? Or are you lying?”

Investment Banks use Fear to Manipulate Their Employees. You Never Know if you are able to Keep your Job. When You Live in Fear You never tell the Truth. You are Busy or you are Lying.

When You have to Perform to keep You’re Job You have to take High Risks. You keep you’re mouth about these Risks because in a Fear Based Culture You never talk about Failures. You hide them and Hope Nobody will See. When You tell Somebody about the big problems that could happen You are Fired because Everybody Knows and Nobody Wants To Know. “Après moi, le déluge” (“After me, the deluge”)(Louis XV).

Again the New York Times (May 17, 2008):

Few employers want us around for 40 years, so our income is likely to have ups and downs and disappear altogether for brief periods between jobs. Saving for retirement is now mostly our responsibility, too. Health insurance, for those of us who have it and manage to keep it, requires increasingly large amounts of money out of our pockets. The list goes on and on”. “As fewer people have pensions and more retirees live longer, an increasing number of people may need financial help from their children” “Financial planners may not have all the answers, or the best answers, all of the time” “Thankfully, a number of Web communities and blogs have grown up around almost every aspect of spending and saving“.

Many more people will be Without a Pension. They have Lost their Investment at the Stock Market. Perhaps You even have to help you’re Parents. To do this You have to Save Money but You don’t know what to do with the Money You have Saved. The best way to get an independent advice is to use Networks of Experienced Customers. Never Ask a Bank to Give you an Advice.

And the Customers. Citations out of the Telegraph (16/05/2008):

The conventional wisdom in financial markets is that the time to move back into bank stocks is just after a slew of rights issues has depressed prices. There are, however, good reasons not to give the banking sector the benefit of the doubt. At the best of times, as Anthony Bolton, the fund manager who ran Fidelity’s Special Situations fund for many years, observes, banks “are the most opaque of all companies”. With a building materials company, you more or less know that, barring fraud, the right amount of stock is there. With a bank, it is much harder for investors to understand the assets on the balance sheet; and in the course of the credit crisis, it has transpired that the banks themselves experienced severe difficulties in this area“.

Nobody Understands the Financial Practises of a Bank. Even the Bankers Themselves don’t Understand what they are Doing. I am not convinced Banks have kept all the Data about You in the Right Order. Someday You will Find Out that You’re Savings are Gone and Nobody Knows Why.

It does not help to create Chinese Walls when Nobody Knows what is really happening. The Controllers are and were unable to understand the complicated financial structures that were created. The Book-Keeping systems are not Covering the Truth. Even very Bright Mathematicians are unable to value the Complicated Financial Transactions. The Effect is that Dealers are able to go their own way without a proper monitoring instrument. This has created many “unexpected” situations where low-level Dealers were able to build High-Risk Positions for a Long Time without the Knowledge of the Management. When the Gambling failed the Bank lost billions.

Reactions of readers to this Column:

I still think banks are greedy and lack integrety but they will bounce back because they are essential to a capitalist system” How can anyone believe a word they now say? Furthermore they remain in position, collecting their millions”. “It is the real investors namely pension savers and private investors who have no meaningful say and ultimately pay the price for this corrupt state of affairs, deception and lack of accountability” “Don’t let the politicians throw our money at bailing these irresponsible bankers out” “I am suffering in this downturn, and feel worried about the future. But we all have had a hand in this fiasco and we all can be affected by events (floods, droughts, disease, terrorism, earthquakes, storms and wars) which not wanted by anyone, we must plan for“.

The Customers are Powerless and Very Angry but there is no Alternative. We have to Live with the Greedy, non-Ethical Capitalistic System.

It is wrong to associate Banks with the Capitalistic System. Everywhere in the World people are Saving and Borrowing Money. The fundamental principle that was lost is to take Responsibility for what You are doing with the Money of Others. There is nothing wrong when you Gamble with you’re own money but don’t Gamble with the Money of Others. It is as simple as that.

My Conclusion:

There is Really Nothing that stops Us (the Customers) to start a Bank of our Own. The Technology is there and the Customers are really fed up with the Current System.

There are already Customers who are advising Customers for nothing. It will be very easy to transfer money without the Use of the Banking Payment Systems. If we agree on one principle, “You are trusted until you prove the opposite” it will be very easy to make a loan. There are already Systems Operational who are doing this. They are called Cooperations.

Nobody is taking the initiative to create a new Banking Infrastructure. Everybody is waiting for Everybody.

The Regulators wait and see. They hope the System will recover. I think it has died recently and nothing will help us to revive the dead body.

Hahahaha Dadadada: About Childisch behavior and Decadence

This evening I talked with a friend of mine. He runs a business in Knowledge Management Tools. His brother-in-law is very rich and he was invited to visit him in Spain (Valentia). His brother-in-law owns six cars, a big house and a very expensive sailing ship but he is not able to sail.

My friend is an expert in sailing and he is helping his brother-in-law to sail his ship to Alicante. This weekend a huge sailing event is taking place. It is organized by Switzerland. They needed a sea so they made a deal with Spain.

Organizing the whole events costs 2.000.000.000 Euro (Tax money). To develop a sailing boat an investment of 20.000.000 Euro is necessary just to experiment. Building the ship costs much more (200.000.000 Euro).

Winning the race gives you status in the network of rich people. Larry Ellison the owner of Oracle is one of the persons who is investing billons just to win and another Russian billionaire is doing the same. Anderson made his money by creating and selling software to big companies and government agencies. The Russian billionaire just grabbed everything he could get in Russia. He not only owns a expensive ship but also the most important Soccerteam in Brittain (Chelsea).

Normal (poor) people can watch the race on television and rich people don’t even watch. They have their private parties and my friend is invited. I advised him to find somebody that would buy his environment just for fun.

His Sister-in-Law shows strange behavior. She is wasting enormous amounts of money (six cars) but she also looks at the small things. She is “pound foolish and pennywise”. Her main interest is faking the luggage system of the airplane. She does not want to pay more than the normal fair and she has developed numerous tricks to fake even the customs. She is an expert in smuggling. She acts like a big child and she does not knows she is playing with fire.

My friend is an analytic observer and he observes the same thing in government projects (also tax money). His tools are very cheap and very advanced (Open Source) but Government Agencies and especially Government Research Organizations are spending billions to create something that is already available for free.

Rich people don’t pay a lot of taxes. They pay advisors to find holes in laws and the advisors advise governments to create holes. If they don’t do that the rich people move to other places in the world. Switserland is the expert in “helping” rich people. Banks are doing everything you want to do secret things with your money.

Last night I was asked to help the sun of a friend. He was having troubles with mathematics. I am a mathematician. (Not) to my surprise I found out that his problem was not insight but just doing something at school. He was spending all his time with friends, making fun in school and he did not spend a minute to listen to the teacher or to read his book. I couldn’t do anything to help him.

My friend also wanted to talk about the “career” of his sun. He had to make a choice and after some debate I found out that he wanted to become a banker. I have worked for a bank and I explained him what bankers are doing. He wanted to work in the money-market. I told him economics or mathematics is needed. He understood that his behavior in school was not helpful. After some debate I found out that he did not want to become a real banker. Banking was about doing nothing, driving big cars, nice suits and having fun. He just wanted to be rich.Unfortunedly his father was not a rich person so the only thing that was left for him was to play the lottery.

What is happening?

What is happening is called decadence. We are so rich that we don’t know what to do with our wealth.

But we are also very stressed. Why? Because we are convinced we have to work to make money.

To employ people we give them fake-jobs. Many jobs are about advising the advisor. This is a well know play in the Netherlands. Behind every teacher (we have a shortage, it is not paying much) twenty people are advising. Behind every nurse (and we have a shortage, it is not paying much) there are twenty advising. And it goes on. There are advisor to advisor and at a certain point they create a loop. This loop causes complexity and we employ advisors to make it simple and a new complexity arises. In the end we don’t know what is happening, we get stressed and we employ advisors (ok I stop).

It’s like a strange dream and the dream can turn into a nightmare when the system collapses (and it is collapsing) and suddenly we don’t have enough electricity (Fall-outs happen) and the trains are not running (They do).and computer systems are going out of control (They do) The advisors know that the reason is complexity but they don’t know how to solve it.

Dada or Dadaism is a cultural movement that began in neutral Zurich, Switzerland during World Ware I and peaked from 1916 to 1920. The movement concentrated its anti-war politic through a rejection of the prevailing standards in art through anti art. The movement influenced later styles, movements, and groups including Surrealism, Pop Art and Fluxus.

The artists created art out of junk and shit and made a fool of the governing class. Surrealism uses the Dream World to show how the elite is behaving. The “leader” Andre Breton was trained in medicine and psychiatry. He used the psychoanalytic methods of Freud with soldiers who were shell-schocked. He admired anti-social attitudes and disdain for established artistic tradition. He hated them and wanted to show the fake and the nightmares of poor innocent people that were fighting a useless war that was all about Power and Status.

Now the rich persons are paying millions to buy a piece of shit of Dada.

Andre Breton is laughing in his grave and the rich people are laughing also because they also have fun.

Hahahahahaahahaha

Dadadada. Childisch Behavior.

Decadence.

Are we watching the End of Western Civilisation?

I don’t know.

The rich have all the money and therefore the power to stay in power.

The children watch the Jet-Set on Television and also want to be rich.

If they are very poor they Join the Army.

Loop.

Why Crazy people Always Win a War

In the New York Review of Books of this month (June 2007) Robert Cottrel reviews the book “A Russian Diary” by Anna Politkovskaya. She was a very famous Russian journalist who was assassinated October 2006 in Moskow. 

Anna had the Guts to oppose Putin. The book is about him and the current situation in Russia. Robert Cottwel is very negative about the way the West is treating Russia. They need the oil and gas and don’t see that a possible world-wide war between Russia and the West is near.

The story about Russia is very frightening. Putin is a brilliant manipulator who is combining all his old skills (KGB), his almost total power and the underlying aggression in Russia to “Take Revenge”. 

I want to focus on one aspect in this article. It is about Kayrov the President of Chechnya. He is appointed by Putin. Anna interviews him. She finds out that he is completely crazy. He loves to kill and torture and he is very open about that.

Later in the article we find a small poem that was published in Russian Newspapers. The poem is about taking over Estonia. This will be easy “Who in NATO cares? .. They are Cowards,… in the end we will strike and make a deal with those greedy pigs. Who will sell their mother for gas”. 

With this in mind I thought about the Ethics of War.

Question 1:  What is Ethics?

The definition of Ethics is simple: Things normal people don’t do in a normal situation. War is not normal so you would say ethics is not possible but soldiers are normal  people that are trained to experience war as normal. Soldiers are tested and trained to behave normal. Crazy people are not hired. A soldier can become crazy because of the war-situation and kill and torture innocent people. We, in The West, are doing are utmost best to prevent this.

Question 2: What is Crazy (Not Normal)?

This question is easy to answer because craziness is like all diseases standardized by psychiatrist. It is just a matter of answering a few questions and the treatment and the pills comes out.  

A theory that explains mental illness is called Interpersonal Theory (See Horowitz.L.M, (2003), Interpersonal Foundations of Psychopathology).

People interact and in the interaction they show expected behavior. If a person shows standardized behavior (he is not flexible) he is “MAD”.

An example of highly standardized not flexible behavior is Paranoid. People always react according to the same rules.

Crazy people are people that are like computers; they are programmed.  They don’t see, feel, or hear the Other. They are alone in the universe. They love to kill and torture because they and not able to be empathic. They look at their victims and have fun. They hate their victims because they look like greedy pigs who will sell their mother for gas and they love their mother. 

Why are  the soldiers of NATO cowards? The answer is simple because they are normal and most of them are empathic. They flip when they realize what the others have done to their friends, their comrades.

Now I know why the story about Russia is frightening. Putin is mad. Perhaps he is even paranoid. He wants to restore the old Russian Empire. Like all his Predecessors.

He knows that the West is totally dependent on energy and he plays with them. He gives the greedy pigs the food they want. He knows they will negociate to keep their wealth.

What he does not realize is that in the West people can become crazy and some of them are in the Army. When they are brutallized till the end they flip and they will use non-normal highly destructive weapons. If this happens we are in Armageddon.

Perhaps we have a chance when we change our selection policy of soldiers and select real crazy people.

This will frighten Putin.