Featured

Samen Bewegen en Bewogen worden

Direct naar de samenvatting druk hier.

Samenspel is een Hyperbolic Geometry by M.C.Escher. De horizon zit in de rand.

Deze blog is een vervolg op mijn blog over Sport waarin een PoC-model van de Sport is ontwikkeld.

Dat model wordt nu gebruikt om Samenspel te onderzoeken.

PoC betekent Paths of Change.

PoC is een metapraxis, een abstractie van de praktijk ontwikkeld aan de UCLA (University of Los Angeloes) door een groep wetenschappers o.l.v. Will McWhinney.

Samenspel is een spel met de Emoties die lijken op Golven van de zee en daarom prachtig passen in een Hyperbolische Geometrie die weer past bij het Perspectief van het onafhankelijke Standpunt.

Denken met het Lichaam: Embodiment:

George Lakoff deed onderzoek naar vertalen en ontdekte dat wij denken in metaforen.

Metaforen zijn afbeeldingen tussen twee Belevings-ruimten die als we klein zijn worden verbonden met delen van het lichaam.

De lichaams-metaforen zijn cultuur-onafhankelijk en laten bijv. zien waarom boven belangrijker is dan beneden of waarom vooruit belangrijker is dan achteruit.

Samen Bewegen en Bewogen worden:

Samen Dansen op een Ritme en samen Luisteren naar Nuziek verbindt mensen.

Samenvatting

Samenvatting overslaan druk hier.

Synchronisatie:

0. Introductie: Wat is Synchronisatie ? Gelijksoortige bewegende cyclische systemen gaan zich gelijk gedragen als ze communiceren.

Het geldt voor mensen maar ook voor vuurliegjes.

Mensen die zich samen concentreren op een onderwerp zoals een voetbalwedstrijd synchroniseren.

Synchronisatie is ook de oorzaak van ontploffende economische bubbels.

Het is een oud beproefd instrument om massa’s in een gewenste richting te bewegen. Hitler deed het, Poetin doet het en onze regering ook. Het wordt Nudgen (duwen met kleine duwtjes naar een gewenste situatie) genoemd.

Bio-Mechanica:

1 Inleiding : Bewegingswetenschap in het Engels Biomechanica. is de wetenschap die zich bezighoudt met de Motoriek van het menselijk lichaam.

2 Volgens bewegingswetenschapper Prof. Peter Beek werkt Impliciet leren veel beter dan gestructureerd leren bij het leren van Motorische vaardigheden. Het geldt ook voor het leren van andere vaardigheden maar dat wordt niet gedaan in Nederland. Wel in de VS.

Vitaliteit

3 Vitaliteit is een >4 Dimensioneel concept en een combinatie van Efficiency en Veerkracht.

Veerkracht ( samen met Verbondenheid (Communion) en Potentie (“Rijkdom”) is een variabele van het 4D Panarchie-model dat betrekking heeft op een Ecologie maar eigenlijk op ieder veranderproces.

Vandaar dat het perfect past op PoC.

Vitaliteit kwam naar voren als een voorbeeld van Anti-Fragility ,Systemen die voordeel hebben van Wanorde.

Dit concept is ontwikkeld door Nassim Taleb, die veel aandacht heeft gekregen met zijn boeken over de on-voorspelbaarheid van calamiteiten (Black Swans).

Hier vergat hij de Synchronisatie als verklaring mee te nemen.

Die synchronisatie was niet vergeten door Didier Sonnete.

Hij noemt een Black Swan een Dragon King.

Innovatie Cyclus

Ik heb dit verhaal omgezet in een simpele innovatie-cyclus.

De Emoties hebben een Hyperbolische Geometrie:

4 De geometrie van het Samen Spelen begon met de Geometrie van de Menselijke Relaties van Alan Fiske.

Het samenspel blijkt een Hyperbolische geometrie te hebben, een Geometrie die Roger Penrose aan ons Cyclische Universum geeft en door Escher werd gebruikt om mooie zelf-refererende (fractale) tekeningen te maken.

Perspectief: Horizon, Stand-Punt en Denk-Raam:

Nadat we weten dat de emoties alles rond maken kunnen we m.b.v de Projectieve meetkunde laten zien door welke

ramen” we kijken en de Horizon van ons weten beschouwen.

het Kosmische Pendulum van Walter Russell:

5 Walter Russell kreeg een visioen waarin hij zag dat het Universum op een Metronoom lijkt.

Conclusie

6. Conclusie Seth was een entiteit die werd gechanneld door Jane ~Roberts.

Seth heeft tientallen boeken gedicteerd die bij nader onderzoek de geometrie van het samenspel ondersteunen. Dat geeft hoop.

Samenspel is een spel van de emoties die zijn de uitingen van de vortexen in het lichaam die in India Chakra (“Wiel”) worden genoemd.

Volgens Seth sturen ze de werkelijkheid aan en dat gelooft Roger Penrose ook die inmiddels de Big Bang heeft ingeruild voor een cyclisch universum dat weer prachtig past op de metronoom van Walter Russell die weer prachtig past op het foton die zichzelf vernietigd om weer geboren te kunnen worden.

Licht

In den beginnen was het Licht en het is er nog steeds.

Het stuurt de creativteit die anderen de Heilige Geest noemen.

Platonic Solids
De Platonische vormen zijn het resultaat van het oplossen van de spanning die ontstaat als een bol wordt vervormd.

0 Wat is Synchronisatie?

Christiaan Huigens ontdekte dat klokken die aan dezelfde muur hangen gelijk gaan tikken. Dat geldt ook voor mensen.

Alles wat communiceert, op elkaar lijkt en cyclisch beweegt gaat zich gelijk gedragen.

In 1975 bewees Charles Peskin dat zelfs ongelijke “tikkende” (“bewegende”) systemen synchroniseren.

Onze grootse klok (“de tijdgever”) is de zon. Die bepaalt erg veel aanpassing van ons lichaam en de natuur.Grote klokken bepalen kleine klokken (“overload”).

Deze video geeft een ervaring wat het betekent als een mens wordt opgenomen in een entrainment-omgeving zoals een stadion. Belangrijk zijn de ritmes en de bewegingen.
Dit werkt nog veel beter omdat hier een bepaalde frequentie wordt gedrumd die flow induceert. Dit is hetzelfde als een medicijnman doet in combinatie met gelijksoortige bewegingen.
Hier gebeurt hetzelfde met als effect dat de dansers volledig in trance gaan. Opvallend hier is dat ze ook nog is een simulatie laten zien van het universum waarin alles rondom alles draait.
Nataraja (Shiva) danst de wereld uit het niets. De vier handbewegingen corresponderen met de vier Worldviews van PoC.

Shiva danst op de onwetendheid in de vorm van een dwerg..Let op: de “blauwe” worldview die toont de Trommel van de Wereldklok.
De rechter hand draagt het vuur van de passie.
Terwijl de benen de Weerstand van de Emoties tonen in de vorm van de Olifant.

De gele hand van de Heilige Geest beschermt.
De droom van de Wereldklok van Wolfgang Pauli lijkt op het visioen van Ezechiel. De vier figuren staan ook voor de vier wereldbeelden, die de vier quandranten van de zodiac besturen. De kraai is de boodschapper.
Een geprek is een uitwisseling van trillingen die gaan synchroniseren. Die synchronisatie werkt ook andersom wat betekent dat meerdere mensen (hier twee) zich gelijk gaan gedragen wat een gevoel van grote betrokkenheid geeft. Als je verliefd bent ben je vergrendelt in elkaars fase. In het Engels Entrained.

Brein Synchronisatie

Dedynamiek van de hersenen van de zender en de ontvanger in een gesprek zien er hetzelfde uit. Dat betekent dat ze 100% gesynchroniseerd zijn.
Het zelfde gebeurt bij een grote menigte die zijn aandacht op 1 punt heeft gezet, de wedstrijd. de mensen in het stadion gaan gelijke handelingen uitvoeren dus Samen Bewegen.

Een artiest en de zaal voelen als er sprake is van fasevergrendeling. De zaal wordt een beetje warmer en de akoestiek wordt beter. Het heeft ook te maken met de bewegingen van de dirigent als er sprake is van een muziekopvoering.

Rituelen zijn gemaakt om te Synchroniseren

Mensen hebben behoefte aan een omgeving waarin regelmatig fasevergrendeling plaatsvindt zoals een kerk.

Randalph Collins Interaction Rituals de basis van zijn theorie zijn de onderzoeken van Irving Goffman

Mensen hebben behoefte aan levens-energie.

Die verzamelen ze door te koppelen aan energie-zenders/ die deze energie verzamelen als ze alleen zijn. Groepen van zenders en ontvangers komen 1x per week bij elkaar en worden gestuurd door een ritueel waarin ze synchroniseren.

1 Inleiding

Deze blog is een vervolg op mijn blog over sport.

De daar verzamelde informatie gaat over de prestatie die het lichaam in samenwerking met de geest en het hart kan verrichten maar niet over het hoe.

De biomechanica van het dansen.

Bewegingswetenschap/ Biomechanica

Het lichaam past zich aan aan het Gebruik van het Lichaam.

Het lichaam past zich aan aan het gebruik. Dat geldt ook voor de botten. Bij weinig gebruik “lossen ze op”.

Bewegings-Wetenschap:

De bewegingswetenschap houdt zich daar mee bezig en komt op onderwerpen die niet zo duidelijk zijn als we zelf bewegen maar ons in de weg zitten als we bijvoorbeeld met zijn twee-en proberen te lopen of een geestelijke (bv parkinson) of lichamelijke handicap hebben.

2 Van Expliciet naar Impliciet (Tacit) Leren:

Het grootste deel wat je leert als kind op school wordt weer vergeten.

Dat heeft te maken met de Focus tijdens het Leren.

Alles wat Moet werkt niet.

Laat het Lichaam zelf ontdekken wat het moet onthouden.

Random leren:

Random leren werkt veel beter op de lange termijn omdat men wat wordt geleerd niet vergeet (retentie).Als we naar retentie kijken werkt het huidige systeem helemaal niet. Alles wat wordt geleerd wordt vergeten.

Roger Schank omtdekte dat de emotie die gepaard gaat met het mislukken een hele hoge retentie oplevert m.b.t. de oplossingen die door echte experts of gefingeerde experts hele hoge retentie heeft. Het blijkt verder dat bepaalde denk- of doefouten altijd worden gemaakt voordat men bekwaam wordt.

Leren van de fouten.
Gestructureeerd opleiden werkt slechter dan random opleiden.

Lange termijn Visie Onderwijs

Roger Schank Institute for the Learning Sciences:

In 1998 werd ik tot mijn verbazing gevraagd door Hans Boom van het Ministerie van Onderwijs om een lange termijn visie te schrijven voor het Nederlandse Onderwijs.

k was toen net bij de ABN AMRO verdwenen waar ik me onder meer bezig mocht houden met nieuwe vormen van opleiding.  Dit deden we samen met bijvoorbeeld Arthur Andersen (AA) en Cap Gemini (CG).

AA had zijn R%D in Chicago en CG in Parijs (Innovation).

In Chicago zat ook het Institute for the Learning Sciences waar Roger Schank net de directeur van was. 
Na de opdracht van Hans Boom heb ik Roger opgezocht in Chicago. 

De theorie van Roger is simpel. Je leert van de fouten (“expectatation failures”) die je maakt of van de fouten van anderen. 
Roger bouwde Educational Games (“Simulators”) en de link was snel gelegd naar Lost Boys en een aantal andere innovatoren.
tot mijn grote verbazing gingen heel veel partijen tegenwerken zoals TNO en Wolters Kluwer. Ik vergat het non-invented-here syndroom.

Leren = Samen Exploreren = Collaborative Learning:

Volgens hen is Leren is geprogrammeerd worden (Instructie) terwijl het eigenlijk exploreren is. .

Collaborative Learning

3 Vitaliteit

Vitaliteit is een meerdimensioneel Spanningsveld :
“healthy systems must maintain a Balance of Resilience factors (small, diverse, flexible & densely connected) and Efficiency factors (big, streamlined & powerful) within a Window of Vitality representing optimal network health”.

Vitaliteit = Veerkracht & Efficiency:

Cultuur: Nieuwe spellen maken door te blijven spelen:

Paths of Change gecombieerd in” Games” zijnde een combinatie van 2 wereldbeelden in totaal 6 of 12 combinaties bij heen-en-weer + rollen.

1 Rood-Blauw -> Analytic Game, heen-en-weer Spel van de Westerse Wetenschap (Analyse) en het Bedrijfsleven (Productie volgens regels (Instructie)..

2 Groen-Geel->heen-en-weer-Spel van de Cultuur. Het spel dat nieuwe spellen maakt en Nieuwe Ideen waardeert.

3 Groen-Blauw-> Spel van de Politiek (Wet<->Samenleving.Consensus bereiken over Regels en het communiceren van deze regels aan de samenleving

4 Geel-Rood-> Spel van Innovatie (Idee<->Actie).

Panarchie beschrijft de Cyclus van een Ecologie en van een Mens:

want de mens zelf is een ecologie die bestaat uit heel veel cellen en eencelligen die samen werken om het geheel in balans te houden in de “hogere” ecologie die ook weer deel uitmsskt vsn een ecologie etc.

Panarchy-model waarin drie gekoppelde lagen worden getoond. Het kunnen er veel meer zijn.
Panarchie-model bestaat uit twee cirkels die met- en tegen de klok draaien en lijken op een Moebius-ring(8)..

Combineren Vitaliteit & Panarchie in 1 model

middels het afbeelden op PoC:

In dit plaatje wordt de theorie van Panarchie (rechtsonder) getoond als een snijpunt van twee lijnen die twee dualiteiten doorsnijden.

De dualiteten zijn gelijk vs ongelijk en Onafhankelijk vs Afhankelijk.

Het Ritme van de blauwe kant induceert de entrainment aan de rechterkant die zich toont als de top van een golf (“trend”, “bubbel” die de rode kant op de top van zijn “waarde” brengt die betrekking heeft op de “gemeten” waarde bijv. in de vorm van een koers.

Ondertussen zijn aan de “groene” kant alle hulpbronnen opgebruikt en start er een “wetgevend” proces aan de blauwe (overheid) kant die uiteindelijk de “creatieve” mensen (geel) om een idee vraagt om de “crisis” op te lossen.

Besef dat er in feite geen crisis is maar een “ervaren” crisis veroorzaakt door een verkeerd meetsysteem.

Cyclus:

1.Innovatie veroorzaakt door ongelijke (“creatieve”) geesten resulteert in verhoogde activiteit die wordt versterkt door het door het gelijke veroorzaakte synchronisatie (Bubble, Hype)

2. De waarde wordt verdeeld over het sociale netwerk totdat de waarde op is (uitputting).

Het gebruik van de innovatie wordt omgezet in kennis. die wordt omgezt in inzicht en de cyclus start opnieuw.

4D-model: Panarchie:

4D Model van een Ecologie middels Panarchy theorie gerelateerd aan PoC. Hierin zijn drie variabelen zichtbaar n.l. Verbondenheid (Communiën), Potential (Agency) en Veerkracht(Resilience).

Samenvatting Innovatie-Cyclus:

Durzame innovatie cyclus. Hetzelfde plaatje als boven maar compact en geprojecteerd in de stad van Plato. In het centrum de Levensboom. In het plaatje de 4 processen die van belang zijn waarbij rechts Ma-at als godin van de Maat.

Laat de maatschappij de waarde van de Industrie beoordelen door de producten te gebruiken.

Het gebruik rwordt omgezet in kennis (Gebruiksregels) die indien nodig weer kan worden opgestart maar veel beter

laat de mensen die anders zijn een idee formuleren hoe het beter kan en start weer opnieuw.

Ma at en Thot: De Boom des Levens

bestaat uit vele vertakkingen.

Ma at en Thot laten de Boom des Levens (Ished) in Heliopolis groeien. De boom bevat het nest van de bennu-vogel, de Phoenix (Vuurvogel). Het vuur is de Levens-energie.

4 de Geometrie van de Menselijke Relaties

The four Geometries of Paths of Change
De vier geometrien komen uit het onderzoek van de antropoloog Alan Fiske naar veel voorkomende relatiepatronen op de wereld

Ze stemmen overeen met PoC waardoor het mogelijk is om een geometrie van de sport te maken.
Digital vortex - Royalty-free Abstract Stockfoto
Gekromde lijnen in de vorm van een vortex zijn de snijdende lijnen van vele Points of View in een gekromde ruimte..

Relatiemodel Alan Fiske:

This image has an empty alt attribute; its file name is anti-fragility-plaatjes-fiske-model.jpeg
De relatie met de vier Perspectieven van PoC is aangegeven middels 4 kleuren.

De relatiemodellen zijn ook of eigenlijk (meet)schalen:

Meten is het tranformeren van een Waarneming met de Zintuigen naar de Ordening van het Denken.

Een relatie berust op een vergelijking van de meting van de verhouding tussen twee personen.

The Hierarchy of Scales
Alan Fiskes Model past op de Meet-schalen waarbij Market pricing een Ratio Schaal is die past op de Euclidische meetkunde. Dat betekent dat alles wordt gemeten met dezelfde Maatstok.

Communal Sharing staat voor de Nominal Scale is een opsomming, lijst zonder ordening.

De cyclus.is gelijk aan de Innovatie cyclus zie boven.

Meer weten over schalen druk hier.

De relaties als meetschalen van Alan Fiske. Voorbeelden van Schalen waarbij Groen een Verzameling , blauw een rangordening, geel een verschil en rood een verhouding is.

Nominale schaal -> Communal Sharing:

De onderdelen van de schaal kunnen in iedere willekeurige volgorde worden getoond (Permutatie).

De deelnemers van een CS zijn voor elkaar inzetbaar en inhoudelijk vervangbaar (“functional redundant”).

Een CS is agile (flexibel) omdat iedere structuur via andere combinaties mogelijk is. CS is de basisvorm van de community.

Wiskundig staat de nominale schaal voor het behoud van de identiteit ( s1=s2 ⇔ f(s1) = f(s2), de permutatie groep).

Sportmodel en Geometrie:

Blauw: Authority Ranking (AR) is een Rangorde waarbij de vraag moet worden beantwoord wat groter betekent. Het gaat om Hoger en Lager.

Geel: Equality Matching (EM): De objecten lijken op elkaar maar zijn niet gelijk. Een voorbeeld zijn de n-hoeken.Het gaat om Meer-en Minder.

Rood: MP: Marketpricing Wedstrijd. de Euclidische geometrie gaat om meten met een standaard-meter.Het gaat om afstand. en verhoudingen.

Groen CS: Samenspelen Community Sharing-” Projectieve Geometrie verbinden van lijnen door gedeelde punten.

Wit: Vitaliteit: Speelveld Iedereen is gelijk, het Absoluut Nulpunt.

Linguist Stephen Pinker provides a good overview of three of Fiske’s Relational Models (Dominance = AR, Communal = CS, Reciprocity = EM) in this brief video.

van Perspectief naar Projectie

Projectieve Geometrie is het gevolg van onderzoek in de renaissance naar het perspectief.

.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
De schilder kijkt vanuit een vlakke wereld met zijn oog door een gat naar een gebogen wereld waarbij een deel van de gebogen wereld verborgen is en er 1 punt is waarbij de rechte lijn van de kijker de bol raakt.
Two projections of the same object.
De verhouding tussen twee verschillende Standpunten gericht op het zelfde Object worden beschreven met behulp van de z.g. Cross-Ratio (A,B;C,D)={\frac {AC\cdot BD}{BC\cdot AD}}

Het belangrijkste verschil tussen Euclidische en niet-Euclidische geometrie is dat de eerste een nulpunt heeft.

De (Euclidische) ruimte van de Zintuigen is Plat:

De euclidische meetkunde is de meetkunde van onze werkelijkheid. Ze is 3d maar eigenlijk plat.

We projecteren alles op een plat scherm dat wordt omgeven met een Rand.

De Ruimte van de Emoties is Gebogen (Naar binnen en naar buiten (Up-&-Down)):

De projectieve meetkunde van de emoties en van het samenspel is een gekromde ruimte waarbij de kromming alle kanten op kan gaan.

Eulidean Geometryflat space euclidean triangle
Hyperbolic Geometry space curves outwardhyperbolic triangle
Spherical Geometry and Elliptic Geometry space curves inwardspherical tringle

Hoe zien Gebogen Ruimten er uit?

Volgens Einstein is ons universum gekromd door de zwaartekracht maar het wil niet zeggen dat de ruimte overal gekromd is.

Soms is er helemaal geen massa of is de massa een lichtgolf, die het beste is voor te stellen als lijn die ons oog als ontvanger verbindt met een lichtpunt.

Dat kun je zien in de vergelijking van twee Energie formules n.l. die van Einstein (E=mc**2) en die van Max Planck E=hf waarbij f de frequentie van het licht is.

Volgens Roger Penrose is het Universum plat en kunnen we het beste voorstellen dat we leven op de binnenkant van een enorm grote bol, die daardoor vrijwel vlak lijkt.

Volgens Penrose is Het universum een eindeloze cyclus van Universums die expandeert en implodeert.

Dat stemt overeen met de hele oude Cosmologische theorie uit India.

De Ruimte van Panarchie is de Ruimte van PoC

Volgens Penrose ziet het universum het resultaat van een z.g. conformal (Hoek-behoudende) afbeelding waarbij de horizon (de rand) een vrijwel oneindige verkleining is van het geheel en het geheel op een platte ruimte lijkt.

De tekening van Escher is daar een goed voorbeeld van. Het plaatje in het centrum transformeert zonder dat de hoeken veranderen in een eindeloos kleine rand.

Een verzameling lijnen met punten, een projectieve ruimte is eigenlijk ook een verzameling hoeken en afhankelijk van de kromming wordt het plaatje steeds vager “smooth”).

De Adaptieve Cyclus:

Een video over de “adaptive cycle van panarchy.
De geschiedenis van Panarchy door de ontdekker Holling.

de Geometrie van Panarchy

De geometrie van Panarchie is de geometrie van PoC en kan worden afgebeeld op het model van Fiske.

Hier een visualisatie waarbij de “mens” wordt voogesteld als een balletje:

De vier fasen van de Panarchy Cyclus voorgesteld als een landschap met een rollende bal
De verschillende vlakke en ronde ruimtes in het model van Panarchy gezien vanuit de belevingswereld van een bal.

In een vlakke ruimte kan de bal alle kanten op terwijl de bal in een gebogen wereld vast kan komen te zitten tussen twee heuvels in een dal.

De plaatjes zijn een 2D-metafoor van een N-dimensionale wereld.

Het basis-model van Panarchie is PoC.

De vier stappen of fasen kom je overal tegen.

Levensloop-begeleiding.

Dit model komt uit een regionaal project om de ‘Leide regio Vitaal te maken.

De levensloop van de mens begint en eindigt met een Samenspel tussen zorger (Ouder) en verzorgde (Kind, Bejaarde).

de Levensloop is een Fractal:

Motorische ontwikkeling kind. Een voorbeeld van een cyclus in een cyclus. Dit kan eindeloos doorgaan zowel omhoog als omlaag naar het kleinste van het kleinste de proton.

Voor meer info druk hier.

Een Mens is een Samenspel van vele Levenslopen van vele Organismen:

Het kleinste Organisme is een Chemische reactie die zichzelf steeds weer opheft:

De kleinste loop die er bestaat.

Bestaat er een Cyclus die Rond gaat?

Warom twee cirkels die tegen elkaar in draaien (met- en tegen de klok) niet kunnen samenwerken.

het Atletiek Training model start bij de Geboorte en eindigt bij de Dood:

De Geometrie van Panarchie is die van PoC en dus van het Sportmodel:

Het enige wat je moet doen is de namen van concepten vertalen en een andere naam geven.

De samenhang blijft steeds hetzelfde tot op het kleinste nivo van natuurkunde, het Quantumgebied wat in het Sportmodel op het nivo van het Speelveld zit.

Meer info over Panarchie

2D-model Panarchie en PoC
3D Model Panarchie en Poc..

Het Basis-model van Panarchy en van PoC is een Quaternion )Vierhoek)

Quaternion is een concept van Carl Jung.

Het komt uit de Alchemie en dan weer uit de Logica van Aristoteles.

De vier “kijken” zijn onderling een contradictie.

Onderstaande quaternion over de Natuur die is gebruikt om de theorie van Panarchie vorm te geven.

Boven de beschrijving zie je onder de kleur van de Poc-zienswijze de basis-ruimte waarbij het duidelijk wordt dat het samenspel een ronde ruimte is met de bal boven en het tegendeel van het spel een ronde ruimte is met de bal in het dal.

De ene zit vast en de ander valt bijna.

Standpunt, Horizon, Denk-Raam en Draag-vlak

brown wooden dock

Een schap is een Plank (een 2D-model) waarop we wat we weten netjes neerzetten en waarbij de Horizon de grens is van het nu onbereikbare. 

Schap is Scape in het Engels en de termen Landschap en vriendschap bestaan daar ook waarbij schap soms ship wordt en ook een drijvende plank betekent.

We beschouwen onze buitenwereld door een vierkant Raam (Kader) of tekenen een model op een Vierkant papier.

Het geheel zit tegen het kader aan of zit er zelfs in. kader

Het zijn allemaal 2D vierkanten die soms worden gedragen (staan op) of liggen.

Het punt als sijpunt van lijnen komt ook voor.

Een standpunt is een manier om tegen een betoog aan te kijken,

In 2003 heb ik het Architectuur-congres over dit onderwerp een presentatie gegeven. Het ging vooral over het effect van abstraheren.

Abstraheren heeft als grote probleem dat je moeilijk terug kunt.

Je verliest daardoor de ondergrond waar we eigenlijk met onze voeten op moeten staan.

Plaatje uit de presentatie waarin de invloed van abstractie op het denken wordt getoond waardoor de Territory the Map wordt en we dus de relatie met de werkelijkheid volledig verliezen.

5 De Slinger van Walter Russell:

Het oorspronkelijke document staat hier.

De Amerikaanse Architect Walter Russell kreeg een visioen waarin hem werd uitgelegd dat het Universum een Metronoom is.

Wij tikken als mens met deze grote metronoom mee

Dat bekent dat we als we contacht krijgen met de schepper last krijgen van overload.

De metronoom van Walter Russell.
Het PoC van het model van Walter Russell. De slinger van de metronoom beweegt tussen Desire en Control en krijgt een “zet” van het Potential van de Emoties. De “slinger” vindt zijn rustpunt in de Schepper.
De slinger beweegt heen (expansie) en weer (contractie).De emoties bouwen een Actie Potentieel op wat zich als Impuls ontlaadt.
Zes gekoppelde innovatie slagen.
Van Vakman naar Robot d.m.v. Abstractie.

Door het toepassen van abstractie gaat de productie-cyclus iedere keer een stap omhoog

6 Conclusie

Volgens Seth zijn de Emoties een Oorzaak:

Toen ik deze blog overzag kwam Seth weer naar boven. Seth was een persoonlijkheid die via het medium Jane Roberts communiceerde en erg veel wist over moderne natuurkunde.

Een citaat: ““You usually think, for example, that your feelings about a given event are primarily reactions to the event itself. It seldom occurs to you that the feelings themselves might be primary, and that the particular event was somehow a response to your emotions, rather than the other way around“.

Model Emoties van Nico Frijda.Emoties zijn een Actie-potentieel.

Model van de Emoties van Nico Frijda . De emoties zijn een Action-potential.

Herhaling Modellen:

de Levensloop begint en eindigt

in de Afhankelijke (Emotionele) fase:

Geometrie

De Emoties zijn een Projectieve Ruimte.

The four Geometries of Paths of Change

Innovatie Cyclus

Vitaliteit

Sportmodel + Deugden.

Slinger van Walter Russell gaat van Kracht naar Conditie en weer terug via Samenspel terug naar de Schepper.

This image has an empty alt attribute; its file name is wr-twin-opposing-vortices-2.gif
De Vortex van Walter Russeell.
De (groene) vortex van het Hart bestaat uit vier stappen waarvan de stap van het samenspelen wordt gedeeld.
Het hart chakra bestaat uit twee onderling met een 180 graden gedraaide driehoeken.

Uitvinden, Groeien en Maat Houden.

The Chemical Origin of Semantic Intelligence

Want to Start with a Summary? Push here.

or go to the Conclusion push here.

This blog is a Result of the Research I did for my blog about Heuristics.

Heuristics shows that Complex problems are never solved by complex solutions

The best Explaining model is the Worst predictor and the Best predictors are Fourfold.

New Research: What do all the Organisms Share?

My re-search became a search for the relationship between the Human Cognitive system, its Evolutionary Development as an Organism and the State of Artificial Intelligence ending in an Insight that our Semantic intelligence has a Chemical origin.

For a Quick Start and a Summary push this link or start with the Introduction .

This blog starts with Physics moves over to Chemistry and Ends with (Evolutionary)Biology.

In between I discover many other Fusions with Biology like Bio-Physics and even Bio-mathematics.

Where Stuff is Made Off

Stuff (Matter) is made of Light (Photons) that moves in Spiralling Spiral motion just as Peter Rowlands explains.

What is Light?

Mass = Light.

In this very difficult talk you will see that all the different theories in Physics and all the different Forces are really the same and related to different Ways to see the same Universe

~Te essence is Duality fused into Nothing.

Martin died a few years ago. Below the comment on this talk many years later by his fellow scientists.

and a summary of all this a few years ago.

Light is two Inteacting Fields Electric and Magnetic moving through Space.

When we look with our Multi-dimensional Worlview we see every dimension (Magnitude, Point, Line, Square, Volume, .. shows Another type of Particle.

John Williamsson Explains the PDF of Martin van der Mark who died recently.
Photon spiraling in a Tube.
How to compute with light.

Thermodynamics, the Sience of Heat

Natural processes are irriversible just as we are always moving into the future until we realize that natural laws are not laws at all but Context dependent Observations that can be changed when we change the context.

The Earth

The Russian scientist Wladimir Vernadsky divided the earth in 3 spheres called the (1) the Abiotic sphere – all the non-living energy and material processes (2) the Biosphere – the life processes that live within the abiotic sphere and the Noosphere – the sphere of the human cognitive processes.

The Earth as a Water Cycle

A simulation of the Creation of Life in an atmosphere like early Earth.

Our Chemical Origin

Chemical Bodily Communicators: Hormones

Our Emotions and our Personal Chemistry is controlled by our Hormones.

The endocrine system works in large part by acting on neurons in the brain, which controls the Pituitary Gland. This system is very important for the activation and control of basic behavioral activities.

Hormones are specialized Chemical Messengers that operate with different (Minutes, Days, even Years) Frequencies on a general Bodily level using the Blood flow controlled by the Heart but also on a Cell-to-Cell and an Internal Cell level.

They show an Ancient Fractal Pattern of Uni-ellular Integration.

This pattern repeats in human-to-human Social Structures and is visible in and between our our Cities and States.

Want to know more about Uni-ellular Integration? Push this link.

A City is an Organism

A Path of Change (PoC) model of self-Actualizing City that is an Ecology that grows out of the combined effort of Four different expanding and compressing Forces (look at the four Colors) that act as a 4D Wave. The Set point constitutes the base-line of well-being.

Change Management (Paths of Change)

Paths of Change uses four independent WorldViews with a fifth center.
The model behind PoC can be found in many theories including the Learning theory of Kolb. On this picture you see two cycles that move with-and against the clock.

The Endocrine System

Picture
The body is a system that is almost in balance (Homeostasis) controlled by chemical messengers that start and inhibit other messengers that do the same with the others.

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence is is not able to React to unknown Situations. It has to be programmed by Intelligent Humans.

The most advanced AI-tool AlphaGo-Zero needs data gathered by humans to Analyze and supposes a Game to win.

AI-systems need Humans to adapt.

Human Heuristics are much smarter than AI-systems.

Wisdom is and Heuristics are an Accumulated Reflection on Experience.

0. Introduction

In this blog I analyze the human Cognitive Architecture and its relationship with the architecture of our fellow-Organisms including the bacteria and viruses.

bacterium
Bacterium
Nerve Net vs Bilateral Brain
The Hydra has a Distributed brain, the Salamander a Centralized brain.
The marine worm Platynereis has a muscle (red) which develops in the same place and has the same genetic signature as the notochord (blue) that develops into our spinal discs. Credit: Kalliopi Monoyios
The spine is developed out of the notocord that came out of he axocord that was used to Swim.

The marine worm Platynereis has a muscle (red) which develops in the same place and has the same genetic signature as the notochord (blue) that develops into our spinal discs. 

The small worm has eyes and other sensors that makes it possible to move in a 4D-frame.

Just as the bacteria the rotators are a integral part of the total cycle.
Trichoplax adhaerens is a species of placozoa, the simplest animals at the base of the tree of life.

Unbounded vs Bounded vs Ecological Rationality

I also relate the human Cognitive architecture to the architecture of Artificial Inteligence, a result of  Bounded Rationality theory of Herbert Simon that recently was taken over by the Human Bias of Daniel Kahneman and more recently by  Ecological Rationality of Gerd Gigenrenzer also called Heuristics.

The term Ecological means Context-Dependent.

Heuristics

Heuristics are the “positive” part of the Human Bias, a problem we encounter when we are put under Stress or don’t have enough Time to Reflect.

Gerd Gigerenzer and Nassim Taleb about why Complex systems Fail and Experts are not always Experts. About Taking Risk with Insight.

Organisms

Small Systems are just as Smart as Big Systems

The Law of Kleiber shows a relationship between the Metabolism (“Chemical Energy“) of an Organism and its Mass. The law holds for the Smallest (UniCellular) and the Biggest organisms and is even applicable to much bigger Organisations like Cities. Intelligence is independent from the Size of an Organism or
Big Systems are not more Intelligent than Small Systems.

Organisms are Chemical Factories

After cooling The Earth became a “giant Chemical reactor” that was able to Catch life that was part of Colliding Meteorites.

The Way Electrons Rotate around anti-electrons (protons, Kernel) in more Complex Elements looks a lot like Organisms just as very Big Far away structures look a lot like very small Close by structures .

Our Universe is a highly Self-referencing (Fractal) structure.

Fig. 2

Life is an Autocatalytic Chemical Reaction

Life is an Autocatalytic Chemical Reaction, a Loop in which an Activator produces its own inhibitor.

Example of an Activator/Inhibitor System.
An Activator/Inhibitor-System in Practice with the Slime Mold.Interesting is (1) Reuse of just one chemical AMP Adinine Mono Phosphate) as a Trigger to start clustering , (2) Synchronization and Repeating an old Pattern (“Growing into a Plant“). AMP is the simple form of ATP part of the Krebs-cycle.

Organisms are Moving Memories

Organisms are Moving Memories exploring their environment to satisfy their need for the Energy (chemicals) they need to Survive.

An Organism is its Emotion

To stay in de right place they move to the place their E-mover (“flagellum”) sends them to.

The Bodyplan of the Bacterium with the Memory in the middle and the Brain, A receptor at the Front. The place of the Memory is also the place of the Heart of the Human.

The Heart contains the Memory of the Body

In Ancient Religion the Heart was the Seat of the Soul.

The Brain in the Head is a Sensor. Its Memory is Distributed all over the Body in the Spindles of the Muscles and the Heart.

The Bodyplan of the bacterium can be seen in all the organisms including Humans.

In between a Sensor and Mover a short term Memory is created out of the molecules we take in at the Front.

Memory is a Repeating Pattern.

We are auto-poietic auto-catalytic systems Born in the Sea.

A Human is a Higher Order Embedding of a Bacterium

The difference between the bacterium and us is called Higher Order Embedding meaning the same principle is applied to Itself, creating a Hierarchy.

Creating a Hiearchy is a proces Without an End. That’s why our Living Context was transformed into a Infinite space Above us with an infinite Power that controls it. This resulted in many Stories that turned into Myths.

If you want to start now with the blog push here or first read about Scientific Narratives.

Scientific Narratives and the Meta-Myth

This hierarchy is really a very complicated Dynamic Network that contains many sub-structures {“Semantic” “Chemical“, “Ecological“, “Social“,and other types of Networks) we have Named (Categorized) using a Principle that was in Tune with the Spirit of the Time.

This resulted in a lot of Scientific Narratives that turned into Scientific Myths that are summarized by Joseph Campbell (a follower of Carl Jung) in the Hero Quest that starts with a Call to Adventure (a Vocation).

The Quest of Mankind

Scientific Narratives claim to be based on a Truth not realising that this truth is also a Belief.

Currenty especially Physics (“Big Bang“) and Biology (Evolution) is discovering that the Myth of Creation blocks us to see how Simple Life and the Universe really is.

My first Mentor was a director of ABN (Harry Haenen). My last mentor was Will McWhinney.

My Gift of the Goddess was the Discovery of the Coming of The Golden Age.

The Age of Aquarius

The hero’s Quest is an old Cyclic model that was projected on the Zodiac.

We are now moving from Pisces to Aquarius meaning from Dualism to Holism.


The very longterm Precession cycle is moving Against the Clock of the yearly Sun Cycle meaning the we are now at the Start of New long term cycle meaning a new Call to Adventure for Mankind.

FRom Dualism to Holism

An Astronomical Age takes 26000 years.

We are ending the Age of the Fish (Pisces) and are moving into the Age of Aquarius.

Pisces is the time of Duality, the battle about Good and Bad.

the Age of Aquarius heralds the arrival of a new stage of the kondratiev cycle, the Golden Age.

Drawing of man holding large water jar with water pouring out, with scattered stars.
Aquarius opens a Vessel with Water that brings the Fish to the Milkey Way.
Left you can see the Arrows of Sagittarius that precedes Aquarius. Water is the symbol of the Aether. (and other Flow Systems).
1192px-Zodiac_(PSF).png
The cycle of the Zodiac.

What are Heuristics?

When I was re-searching for ny blog about Heuristics I found the thesis of Sheldon J. Chow, called “Heuristics, Concepts, and Cognitive Architecture: Toward Understanding How The Mind Works”

Heuristics are cognitive procedures that satisfice, and that require little cognitive resources for their recruitment and execution; they operate by exploiting informational structures, called  Perceptual Symbol Systems (PSS).

Exploiting Perceptual Symbol Systems

Concepts are highly organized collections of linguistically coded perceptual information.

Our Cognition looks lke a Video-recorder connected to our real Emotions and Bodily-processes that are retrieved when certain concepts (Anchors) or Situations are recalled.

Concepts are Simulators that embody Perceptual symbols that are collections of neurons that are activated in the perceptual centres of the Brain.

What we can Imagine Exists

Brouwer: Mathematics is a product of the Imagination. What we can Imagine exists. See also Where mathematics comes from by George Lakoff who discovered the foundation of language being embodied methaphors who are 1-1 (Isomophic) Mappings from the Outside sensed world to the Inside bodily awareness.

Mathematical Language is a “Normal” language

An Assertion (If Condition (Boolean) =True do Action A or Action B) is called a Judgement that is Witnessed by a Fact (Evaluate Condition) that turns the Assertion into an Action. When we move to Space assertions become Points.

Martin Lof Type Theory describes Mathematical Language

Martin Lof Type theory is the definition of a programming language that makes it possible to program mathematical reasoning to support mathematical Proof checking.

About Type theory, the foundation of Mathematics.
Intuitional Mathenatics became the foundation of Homotopy Type theory that became the Foundation of Mathematics by the work of Martin Lof who started a discussion about what Judgementreally is. This i a very long Video about the research of Martin Lof into the history of the term Judgement.

Perceptual states arise in the Sensory-Motor system

Perceptual states arise in the Sensory-Motor system.A subset of the state is extracted by selective Attention and stored in long-term memory.

This perceptual memory can function as a symbol entering into symbol manipulation.Collections of the perceptual symbols comprise our conceptual representations.

The structure of a perceptual symbol corresponds (at least somewhat) to the perceptual state that produced it.
A Conceptual Model of a Perceptual Symbol System being a part of the PDF below.
Figure 3. (A) An example of establishing an initial frame for car after processing a first instance. (B) The frame’s evolution after processing a second instance. (C) Constructing a simulation of the second instance from the frame in panel B. In Panels A and B, lines with arrows represent excitatory connections, and lines with circles represent inhibitory connections.
An example of establishing an initial frame for car after processing a first instance. (B) The frame’s evolution after processing a second instance. (C) Constructing a simulation of the second instance…

Relevance Theory And the Frame Problem

The Thesis contains a reference to two for me interesting and highly interrelated Philosophical Questions called the Frame and the Relevance problem which is about determining what is and is not relevant in our cognitive processing or What do we Know when we Sense a Situation.

Relevance and Wisdom

Another result of my search into heuristics was a very impressive You Tube Playlist “John Vervaeke on Wisdom and the Meaning Crisis” that contains the link between Relevance and Wisdom being the result of Insight.

The egyptian goddess of Wisdom was called Maat . She represents the Concept of Harmony.

The Feather of Maat is a Measure that has a value of almost Nothing.

Ma’at aresponsible for Harmony and Thot, the Magician change the Ished Tree. This tree contains the Past and the Future. A Tree is a Symbol of the Path between the Point (Seed) of Creation and the Now.
The Heart is the Pump of the Up (Brain) and the Down Circulation of the Body.

Both parts are in Balance when their Sum is Zero.

The Ape represents the Human.
Two four-fold cycles connected at the Connection point (green) of both Cycles.

Left a comparable model where the parts (now called tatva’s) are called chakra’s (meaning “wheels“).

Every part of this model is able to turn into a new cycle until a new “emergent” level is reached.

Summary

Short description of the content of the Chapters:

Reason: This blog is the result of the Reserch i did for my blog about Heuristics.

During this research I found a Thesis that contained a lot of Interesting links.

Thermodynamics One of these links was a presentatation about Thermodynamics (the science of Heat) I was looking for that proved that the laws of physics are not “Eternal” laws but Context Dependent Observations. The same Vision as the American Pragmatists (Charles Sanders Peirce, William James, and John Dewey)  around 1840 had.

0. Introduction An old blog about bacteria brought me back on the path of Paths of Change but with the re-introduction of the Quaternio of Carl Jung.

A Video with Gerd Gigenrenzer and Nassim Taleb about Heuristics and Risk Taking.

In this blog I compare the human Cognitive Architecture with the Architecture of Organisms.

You will see that Bacteria are Controlled by an(1) Chemical Autocatalytic Cycle that contains a (2):Head that is used as a Sensor, 3):a Heart in the Middle that operates as a Memory and (4): a Tail that functions as a Motor.

In the Middle you can find the Heart, the Seat of the Soul.

Our chemical architecture is controlled by Hormones

What are Heuristics?

This blog started as a follow-up on my blog about Heuristics.

I found a thesis explaining Heuristics with the concept of Perceptual Symbol Systems being hierarchical Semantic Models linked into a Semantic Network, (SM) being a Meta SM.

The personal Semantic network not only contains Perceptual symbols but also Emotions, Patterns, and Intuitions, being Wisdom Gathered in many generations and transmitted by the epi-genes of the mother and the father.

Is mathematics a normal language?

In the thesis I also found the Frame -Problem and Relevance theory.

Both are a result of the big problem AI-systems have to look like humans being the same problem humans face when they want to do something Relevant.

The frame problem is the problem that we not really understand what is happening in a situation.

We are highly biased by What we know (including our Inate knowledge) and the Time our “brain” needs to come into Action.

This started an inquiry in the State of the Art of AI as a competitor of Heuristics.

I found that Relevance Theory(RT) looks like Interpersonal Theory (IT).

IT explains Mental Ilness and is a model of the Human Cognitive Architecture that is fully compatible with Paths of Change (PoC).

RT is also fully compatible with the theories of Mikhael Bahktin (MB).

Wisdom is the result of Reflection on Experience.

Chapter 1: Interpersonal Theory : Humans are Dialogical beings.

They comunicate internally and externally with many voices .

We not only communicate with sounds (words) but ook with movements (Eye), chemicals and EM-fields (“Bodyfield“). .

We are many personalities that react in a diffrent way and start an Internal dialogue.

Our personalities expect that the sender is providing meaning compressed in their Points of View.

People that have only one Point of View are disconnected because every View is Independent (Making an angle of 90 degrees) from all the others.

Normal communication takes two Complemenatary views into account.

Because of this RT, IP, MB,PoC are a Quaternion(Fourfold), a concept invented by Carl Jung who found the concept in ancient Mystics and ancient Egyptian, Indian and Chinese Theory including Alchemy.

Chapter 2: What is the Architecture of the Human Mind,

What is the link between AI and the Brain.

what is Innate and what is learned ?

Experiments show that the factor Nature is much bigger than Nurture.

It looks like a lot of what we know has been learned a very Long time ago by our ancestors.

What architecture do we share with the organisms?

Chapter 3: Relevance Theory:

What is important in a conversation? It has to have just enough information, with the right quality in the right manner,

We communicate much more than we think with our body and our Tone of Voice.

Our argumentation is primary used to Convice ourselves

Chapter 4: The Frame Problem

What do humans really know when they Observe a situation.

We see what we want to see.

What is Intelligence and therefore Artificial Intelligence?

Chapter 5: General Semantics and other AI Architectures.

: How to prevent that you are manipulated by language?

Alfred Korzibski deloped a theory called General Semantics that can be used to create an AI that is able to Adapt.

A description of many Other AI-Architectures shows that they are all based on Bounded Rationality.

This means that the AI expiriences the same Bias as a human and is therefore only applicable on a defined fixed Problem-domain.

Chapter 6: From Hierarchy to Network:,

Concepts are Simulators that part of a Hierchy of Semantic Networks that looks like a Network.

This is the most Important chapter.

What is this Hierarchy of hierarchies? It contains many levels called Scales.

On every scale a The same Pattern repeats itself.

What is the principle behind life itself?

The priciple of life is Self-Replication and EnergeticStability.

We Exist because there is Change.

About Autocatalytic and Autopoietic systems.

About Chemical-Intelligence.

What are Anticipatory Systems? , To be an anticipatory system it has to contain a model of the outside world.

Life is an expanding system in which all te possibilties of a very basic simple model are created until the basic model innovates itself.

This chapter is really the end of this blog because it shows that the basic model of life is Activation and Inhibition being a Duality. The duality is compatible with Movement being Distance divided by Time.

Rodney Cotterill was 20 years ago far ahead of his Colleaques.

The last part of this blog contains many highly abstract (Bounded?) subjects that show what’s wrong with current (bio-)Science.

Gategory Theory: Is it possible to define theories as Functions?

About the Gategory Theory of Networks.

A Petri-net was a Chemical Ttheory about Reaction-networks and was reused as a tool to define Software-programs and second order Differential Equations.

Is it possible to Map more “Knowledge fields”into other Knowledge-fields?

What are Meta-Meta-systems?

Is it possible to expand a Meta System in all Directions and not only Up?

Schema theory has a lot in common with Paths of Change but moves beyond a Point of View into higher dimensions and chaotic fields of Philosophy.

Schema theory is an alternative for Category Theory where different views are compared to find out where they are different.

Is a Meta Difference a real difference?

What are concepts and where do they come from.

Chapter 7. Meta-heuristics The Thesis of Seldon J. Show is about Reasoning about Heuristics.

Meta-heuristics.has become a new field of science,

It looks a lot like a Merger of Psychology with Operations Research (Mathematics).

Chapter 8. From Biophysics to Quantum Biology and Bio Mathematics

Erwin Schrödinger one of the Inventors of Quantum Mechanics (QM) wrote a book called What is Life.

QM can be applied at the very small level of the Cell. Ik can be shown that Photo-Sysynthesis in the Plant but also the detection of chemicals by the Nose can be explained with the same principle.

This part contains many interesting video’s and PDF’s.

Chapter 9. Conclusion:

Back to the beginning.

1. Interpersonal Theory is an example of a Quaternio

This image has an empty alt attribute; its file name is ls_005.jpg
Two levels of Expansion and Compression linked to 7 essential Questions of an Individual in the Center.
Paths of Change (PoC) is a Scale Free (fractal) theory of Change developed by Will McWhinney. PoC is an example of what Carl Jung called a Quaternio (a Fourfold).

Every Combination of two Points of View generates a Question (6).

Every Dual combination of points-of-view is a Game

A Quaternio contains four concepts that all have a complementary relation.

So are the senses, looking outside connected with the imagination, looking inside connected by the process Invent or Explore.

You can also play with dualism (2), the distinction )1) Zero 0) or nothing (∅).

Relevance theory is devoped to explain the Evolution of the human Cognitive system and human intelligence. It is also used to create artificial intelligence.

Relevance theory has a lot in common with Interpersonal theory and the theories of Bahktin about the Utterance or the internal and external Dialogue we take part in.

Interpersonal theory assumes that humans expect meaningful information from other humans and from the humans that are inside. We are always in a dialogue.

It also assumes that a mental illness can be explained by a connection-problem. It is all about the Tension between Agency and Communion.
Interpersonal Circumplex. The interpersonal circumplex is defined by two orthogonal axes. In recent years, it has become conventional to identify the vertical and horizontal axes with the broad constructs of agency and communion.
Human interaction can be modelled with two orthogonal (90 degree angles)variables that were also called yin (communion) and yang Agency) or o en 1 or just yin and not yin. The four 90 degree angles support a 4 dimensional Universe of Discourse that contains rotating rotations being Spirals.
Humans learn when an Expectation is violated. This happens when an External or Internal Event takes place.

The event is evaluated by the Emotions and (when there is enough time (and interest and energy) Reflected upon by the Imagination and Abstracted (moved Up) into a Model (frame, scape)that is again Instructed and or Tested.

The Learning cycle moves with and against the Clock and also moves through the diagonal between Belief and and the Prove of Belief and Dependence and in-dependence.
This picture describes the model of Nico Frijda about the Emotions: the readiness (or unreadiness) to enter into contact or interaction with some object, and the mode of that contact or interaction. [ … ] Different motivational states or states of action readiness exist … Emotions are tendencies to establish, maintain, or disrupt a relationship with the environment.
Reflect: Finding a pattern in the many actions the senses detect.

2. Our Cognitive Architecture is shared with the Organisms

This part is about the architecture we share with all of the Organisms.

It is mainly based on earlier work of Rodney Cotterill and Will McWhinney, both diseased.

Peter Carruthers: Innate Human Cognition. What is the Architecture of the Mind?
Modular architecture of Peter Carruthers

The Self-Assembling Brain

“our genome contains the information required to create our brain. That information, however, is not a blueprint that describes the brain, but an algorithm that develops it with time and energy. In the biological brain, growth, organization, and learning happen in tandem. At each new stage of development, our brain gains new learning capabilities (common sense, logic, language, problem-solving, planning, math). And as we grow older, our capacity to learn changes”

Every Organism is a step in a very long term process we call evolution in which the outside-world is internalized and externalized in a new outside-world. The genome reproduces a body that is able to reproduce a body but also a system that is able to reproduce and adapt itself.

The Basic Architecture: We are Moving Memories

The picture shows the most simple structure of an organism being a Motor and a Receptor connected with a Short term Memory.

The bacterium is Exploring its environment by changing the rotation of its flagellum with and against the clock.

The short term memory is an autocatalytic, chemical reaction that determinates not only the Rythm of the rotation but also the Direction of the rotation of the rotor.

Rodney Cotterill’s neuro-physiological work supports the motor-environment-mind schema of complex feedback loops. The complex of feedback loops enables one to “Know what one knows.”:

The ability to know that one knows is referred to by psychologists as first-order embedding.

Higher embedding, such as that exemplified by knowing that one knows that one knows, merely depends on the ability to hold things in separate patches of neuronal activity in working memory.

This manifests itself in the creature’s intelligence, which also dictates its ability to consolidate existing schemata into new schema.” is a unique feature of mammalian brains.

Intelligence and reflection are explained as due to functioning of the web of feedback loops, both internal and external, that evolved in higher animals“.

3. Relevance Theory

The word Relevant comes from Latin relevare “to lessen, lighten, levis: light.

Relevance theory is a framework for understanding the interpretation of utterances.

It aims to explain the well recognised fact that communicators usually convey much more information with their  utterances and their Body than what is contained in their literal sense. 

Our Cognitive Architecture Supports Collaboration:

Daniel Kahneman and Amos Tversky used “cognitive biases,” to show that humans make irrational choices.

One of these biasses is called the conformation bias. Humans love to hear a confirmation of what they believe.

Lately a new “science” called Evolutionary Psychology” is trying to find out what “functions” helped the human to survive.

Historically, evolutionary pressure has resulted in cognitive systems that recognise potentially relevant stimuli and try to draw relevant conclusions.

Dan sperber and Hugo mercier argued that this type of bias, being a part of communication, is supporting collaboration.

To Attract the Attention the “uttering” has to be Relevant, making things easy, simple, light.

They also looked at the amount of Energy it takes to communicate.

Relevance theory started with the research of Robert Grice. The Gricean maximsQuantity (Just Enough), Quality (True), Relation (Relevant)), and Manner (the Right Way) describe the principles observed by people in pursuit of effective communication.

Argumentation Theory tries to show the evolutionary benifit of many cognitive biasses.

The Perceptual Symbol Systems are so rich in the type of connections that they generate free Associations that keep a group in the right direction making it possible to Nudge a group by giving them only one choice into the desired direction. This is comparable with a vector-field.

Conclusions Precede Arguments:

Argumentation theory and Rhetorics. We use arguments to convince others but also to convince ourselves.

We are able to use many different cognitive tools (modules) at the same time without knowing we do that.

We use generalizations and are not aware of the differences between the generalisations.

We love Dopamine and therefore love to act in situations were dopomine is produced (“gambling).

There are two systems active the Controlled (Dopamine) and the Control system (Observer).

Conclusions come first, arguments later.

We always pick the last we hear and find the arguments to justify our decision.

Falsification avoids bias.

We are social animals and our brain has to support cooperation.

We could benefit from deceiving but we have to keep our Status.

Gossip supports our status.

We have to Sell ourselves.

Conformation Bias helps to do that.

Humans are Curious Toolmakers .

Coding vs Decoding. Humans are Curious. We are tool makers improving our tools. the older the more knowledge and problems to retrieve out of memory. Attention is given to something that fits what we want know and is relevant. Time and Energy are always Limited.

Our Communication is mainly Implicit

Maximilisation of relevance.Balance between Energy and Cognitive-Contextual effects. Assesment is looking for relevance.

The difference between the foreground and the background of comunication or the difference between Explicit and Implicit, figurative language such as hyperbolemetaphor and irony.

4. The Frame Problem:

The frame problem is about What a “system” is able to see in a Situation and what changes what (“an Event“) and what is Changed and is Not Changed.

The frame problem was created when IT-technology moved into the area of Artificial Intelligence.

At that time every “problem” was solved by designing a new Language like LISP and PROLOG.

Logic (“rules“) put into a program was leading the way and logic was guided by Set-theory.

Although Chomsky’s Language theory was already there nobody realized that human Language is very diferent from a Progamming Language that is Context-indepentedent.

The Artifical Intelligence of the Computer does not understand what was out there and tried to catagorize the outside by also define the not-categories not realizing that they were not bounded (infinite).

Until now the AI-computer looks like a savant a highly specialized human that is in an expert in one area but incapable in the Infinite area’s outside its speciality.

It is not able to define what is relevant and does not see the difference between implicit and the explicit conversations. It is also not able to interpret the many illogical signs we send with our Body, Facial Expressions and Manner until Geroge Lakoff and his group of scientitst detected that we the human communication is embodied.

5. General Semantics and other AI-architectures

This chapter contains many AI-architectures even a model based on General Semantics at the end.

As you will see all the models are different from the model that is explaining heuristics in the Introduction.

The main reason is that the models are based on the theories of bounded rationality that existed before the time of Herbert Simon and Daniel Kahneman, both winners of the Nobel Prize in Economics , described in my blog about Heuristics.

According to Marcus Hutter Intelligence is Compression just as you can find in my blog about Heuristics. If you want to know more move directly to the Conclusion.

5.1 General Semantics

Alfred Korzibski was forced to fight in the first world war. He did not understand why humans act like cruel animals. After moving to the Us and marying he started to research human Communication and developed the theory of General Semantics.

General semantics is concerned with how events translate to perceptions, how they are further modified by the names and labels we apply to them, and how we might gain a measure of control over our own responses, cognitive, emotional, and behavioral.

General semantics had a lot of influence on cognitive-therapy including NLP.

The model of Korzybski looks a lot like the model of Interpersonal theory hat describes Mental Illness.
The model of Interpersonal based on the model of Paths of Change. Return to the Start of this blog.
General semantics explained by Korzibski himself.
Korzibski designed a model of Model of the Nervous-System

5.2 Artifical Intelligence Architectures:

When you press the link above you will find an impressive website about everything you want to know about AI-architectures. Below you find a few examples I have taken out of this website.

5.3 The LIDA Cognitive Cycle Architecture 

5.4 CYC : understanding common Sense:

CYC

5.5 AIXI Optimizing Reward:

AIXI is a AI-theory developed by Marcus Hutter. IXI is a reinforcement learning agent. It maximizes the expected total rewards received from the environment. Intuitively, it simultaneously considers every computable hypothesis (or environment). In each time step, it looks at every possible program and evaluates how many rewards that program generates depending on the next action taken.

5.6 CALO The Perfect PAL:

the DArpa CALO-project ( Cognitive Assistant that Learns and Organizes ).

5.7 ACT-R A new AI Program Language:

ACT-R is a cognitive architecture: a theory for simulating and understanding human cognition. Researchers working on ACT-R strive to understand how people organize.

5.8 AI Architecture based on General Semantics:

6. From Hierarchy to a Network of Hierarchies

6.1 Organisms are not Machines

In the Evolution of the the Organisms two things happened:

(1) the processes of life became auto-catalytic meaning that a chemical process became a repeating cycle (auto) that was sustained and became independent of other processes.

(2) the cycles got connected and created bigger cycles without breaking the katalytic mode until one of the cyclic cycles was able to look like an independent entity.

A cycle that reproduces itself is called an Autopoiesis, a Self-reproduction.

Below you can watch 4 video’s that give examples of autopoietic auto-catalytic systems and the big change in thinking they accomplished.

One of the major Scientists was Robert Rosen: See chapter 6.2.

He tried to explain Anticipatory Systems and found out that it is impossible to explain them with our current modelling language that supposes that Nature is a Machine made by a (Divine) Architect (Pthah) that got the Specifications from Ma,at (responsible for Balance, Harmony) and gave them to Khnum, the divine potter, to Make the animals (including the Humans) out of Clay.

Autopoietic Systems are Self-Reproducing.
Auto catalytic systems explain the Origin of life

We Exist because there is Change

A brilliant lecture of Mihai Nadin, the last living collaborator of Robert Rosen.

How do we account for change while being part of it? How do we account for anticipation as an expression of preparing and adapting to change?

There are Reactive and Anticipatory systems. The last category has to predict the Future.

To predict the future a system has to Contain the Future. we call an Expectation .

A good example of an anticipatory system is a Pregnant woman.

Humans learn from an Expectation Failure sometimes called a Mistake.

Collaborative Learning

Collaboration and learning are active in their own space (the physical context and the social context) and join in mental space (the internal state of a person).

The Evolution of Life

The origin of life lies deep in the Universe were stars like our Sun are created.

Life was ecreated in the labatory by simulating the situation of an early Earth. After that early life was also detected in Meteorites.

Later a lot of Suns where detected that look like our Sun so Life could be Abundant in the Universe.

The Pattern of Creation is repeating at every level of Scale.

Chemistry

Life is the result of Combining the combinations until infinity of Simple Molecules made out of Four basic molecules.
Again the many combinations of a Fourfold, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen and Carbon (+1,-2,-3,+4) determinate the Origins of life.

The interesting point is that the Sum of theValences of the Elements of the fourfold cycle = Zero.

Because the four elements are Rotating structures the Chemistry of the Beginning of Life on Earth fits perfectly with the theory of Peter Rowlands about the Nilpotent Universe (See below).

The chemical elements are ordered by the Periodic Table of of  Dmitri Mendeleev . The document below describes how the elements facitated the birth of Life.

Prochlorococcus is thought to be the most abundant photosynthetic organism on Earth

The sea contains a Huge and very Divers amount of Small Foto-Synthetic cells. Inside the cell they look like Plants.

Video’s of an Impressive playlist.about the Origin of Life

Life was started at places where a boundary could be created.
The first step in the Evolition of Life is the creation of the multi-cellular organisms that were combinations of single cells.

This and the scond video are about choanoflagellates being a long flagellum (mover) connected to a Cell.

The cells Unite and disunite at will.
Cells”eat” bacteria but also work together(symbiosis) with bacteria to form clusters (Rosseta).

The geometry of the clusters is determinated by the type of bacteria in the symbioses.
How cells communicate.

Introduction: Anticipatory Systems

6.2 Robert Rosen: Anticipatory Sytems

Robert Rosen made a distinction between Simple and Complex Systems.

In Complex Systems the Whole is more than the Sum of its Parts meaning that there are many Relations between the Parts that are not only Causal but have another Meaning.

In Simple systems the nodes are Nouns and the links are Verbs creating a Narrative that explains its Behavior.

Simple systems are Mechanical systems.

They can be explained by the Four Causes of Aristototle that always begin with asking How (Processs, Verb) an Agent (in general a Human Craftsman (Agent, I, he, ) has assembled Material parts (Noun) ending with the Why being its Purpose.

Living System have no purpose because they are not made by an mechanical process controlled by a craftsman although many people believe this happened when the autocatalytic proces took place.

Systems that can anticipate, con­tain internal predictive models of themselves and/or their environments,

They are part of the class of Third Order Cybernetic Models.

Robert Rosen, Natural systems are explained by mapping them on a Machine-Model mapping (Encoding, Decoding) them on a Formal Model where the Causal relation turns into an Inference.
Pattern formation in Nature.Te model contains two processes called aan Activator and and an Inhibitor.
Gierer-Meinhardt-model is one of the important types of pattern formation and morphogenesis observed in development.

A citation of chapter 1 shows that the same pattern of Acitivation and Inhibition is happening in the body : ” The peripheral reflexes can act independently of the brain, but they can also be coordinated and sequenced by it. The main point to be grasped here is that the brain’s primary purpose lies in the need for inhibiting peripheral reflexes, when particularly sophisticated sequences of muscular movements have to be executed“.

6.3 Dynamic Networks

Dynamic Modularity. ?How Life expanded from a Bacterium to a Human. This a part of an impressive series of video’s.
The Evolution of the Organism can be seen as an expanding structure in time that is controlled by a Linear Bodyplan that starts with the “Head” and ends with the “Tail” in which the genes act as Switches that start a deeper level of expansion.
Brain of a Fruitfly is divided in functional area’s.

6.4 The Human Brain is an Adaptive Dymamic Network:

More about the development of the brain push here.

Mapping

Mapping looks a lot like Category Theory and Schema-theory.

The idea is to map a problem-space to a domain where the problem is already solved, solve the problem and map the Solution back.

To do that the function has to be Isomorphic meaning that structure is preserved in two ways.

Below an Example.

The first picture is the result of making use of a mapping from the Rational Model of Alan Fiske using the function of Paths of Change (see the colors) to the Scales in Measurement Theory.

The four Geometries of Paths of Change
A MApping from Alan Fiske’s theory of Human Relations to Geometry and Panarchy (Ecology) and Anti-fragility.connected by Paths of Change.
The Relational models of Alan Fiske (see below) mapped to the scales of Measurement. It looks like we “measure” our relationship with four possibel scales.
The model of Alan Fiske mapped to Path of Change (PoC)
The Four Scales (with the color of PoC)explained.

6.5 Category Theory: Systems are Functions, Metaphors are Functions:

How to combine category theory and network theory.

6.6 Kent Palmer: Meta-Systems

I found Kent Palmer a long tine ago.

He is exploring the Many Meta-Levels above Reality like Will McWhinney was exploring the 2×2-level (the Quaternio).

I have also played with the Higher than Quaternio levels and tried to keep the Four “types” based on the Duality (Agency, Communion) in tact.

A Generator of a cycling cycle related to the Chinese Sheng Cycle being a (Magic) Square with the Xenter or the Whole (White) in the middle (cross) connected to the other 4 points.

As you can see the Pentragram is a Fractal model. The Points of View point into many Orthogonal “Independent“) Directions where Up (Yellow) is Abstracting and Green is Implementing and Red and Blue are SpaceTime.

The types relate with the four JungianOrgans” of the human being Mind (blue, Thinking), Sensory-Motor (Red, Action-Sensing), Social (Green, Emotions, Feeling), Imagination (Yellow, Intuitive).

When we look at the Bacterium the Sensor and the Motor (Flagellum) are put into a Container (Cell, Boundary) and are related with a Chemical AutoCatalytic Process that is a Memory that operates in a Context that contains “active” chemicals (with an E/M-valence) and other Organisms (F.i. viruses).

The bacterium according to Rodney Cotterill.

The difference with the Four types of Carl Jung is the whole (1, Boundary) put into the Pentagram, the Five (3+2).

This problem was alreaday “solved” in Chinese Philosophy where the five was the symbol of the whole also called the Quintessence. the essential part of Matter we call Energy and also called Aether.

The Sheng Cycle is the result of connecting a 3×3 Magic Square called the Lo Shu.

Chinese (fractal) Sheng Cycle constructed with the PoC-model where White is the Whole (Boundary, Protect).

Kent became incomprehensible when he left the first the Meta-level trying to find alternatives for the Duality “abstraction or implementation”.

Below a website that explores all the 2**N-levels .

About meta-systems

6.8 What are Concepts?

I found a a thesis called Peirce, Vygotsky and Concept Formation by Chris Barnham. I is also about the Semiotics and Pragmatism of Peirce. Watch out. This is complicated stuff just as the theory of Kent Palmer.

7. Meta-Heuristics

8. From Biophysics to Quantum-Biology and Bio Mathematics

9. Conclusion

This blog started with additional research on Heuristics that resulted in research about the History of the human Cognitive architecture that brought me back to Rodney Cotteril a friend of my mentor Will McWhinney who rediscovered the Paths of Change of Carl Jung he called a Quaternio based on the Quaternions invented by William Rowan Hamilton in 1841 and used by Maxwell to define his theory of Electro Magnetism.

Later I found the Quaternions of Peter Rowlands that unites Physics and is based on “recent” mathematics he called Biomathematics for the reason that it also explains Biology and the Human.

Charge
Quaternions Multivariate Vectors
The Quaternio of Peter Rowlands is based on Octonions being an abstraction of the Quaternions that are an abstraction of the Complex numbers rhat are Rotations of Real Numbers.

Peter proved that our Universe is a Turing Machine based on a special language that is constantly Rewritten by a nilpotent condition meaning its Sum is Zero.

The last weeks I have explored Type Theory as a foundation of Computer languages and Cohomogy theory, a foundation of the fusion of Topology and Algebra.

Again everything got together even in my dreams where I discovered CoQ without knowing it existed.

An Eye cannot See itself. About the theory of Logical Types of Bertrand Russell applied by George Bateson to Play and Learning.

The infinite levels of Learning explained by Will McWhinney, A Chapter of his never published book.

Back to the Beginning

push here.

The Strange Theory of Everything of Buckhart Heim

When I tried to find more information about Anti-Gravity I found the Theory of Burkhard Heim.

I discovered how we can travel faster than the Speed of light, how we can make Matter out of Light, and the relationship with the Theory of Peter Rowlands.

Peter proved that the Universe is a Turing Machine with a Nilpotent constraint (It sums to zero).

To understand the almost Incomprehensible theory of Heim I had to Find, Watch and Read a lot of links like this one.

At the end it all comes back to the combination of Quantum Mechanics and Gravity now called Causal Dynamical Triangulation, that constructs spacetime from triangularlike building blocks by gluing their time-like edges in the same direction.

You have to wait until the last chapter to understand or watch the video below to get a preview.

The interesting part is that Reginald Cahill found the same triangular pattern a long time ago when he analyzed the experiments of Morrison and Morley in 1880 and other experiments designed to measure the speed of the Aether.

Reginald found a fatal mistake. This Mistake caused a major turn in Physics .

After >240 years of adding complexity, the mistake is almost corrected by returning to the old ToE of James Clerk Maxwell in 1840.

Another mistake that has to be corrected is the interaction between the Space Weather caused by Gravity Waves and our Earth Weather.

The GravityWaves affect the Upper Layers of Our Earth but also the Sun and the Planets.

They are the cause of Sun Flares, Earth Quakes, and sudden changes in the Ferrel Cell connecting the Warm and Cold circulation.

Introduction

This blog is a continuation of my blog about the comeback of the Aether now called the Vacuum or Zero-Point Field.

The Standard Model of particles can be described by only one number the number 1 and many types of Symmetries like the Mirror symmetry that transforms 1 into -1 and the Rotation by a certain angle where 90 degrees transform -1 into I (imaginary number) being the Square root of -1 where a Square Root is a mirror (inverse) of a multiplication of the same numbers.

The Standard Model generates all the numbers we can measure with our big expensive devices (CERN) but it does not explain Gravity.

Gravity is explained by the Relativity Theory of Albert Einstein that describes it as a Distortion of space.

We have no idea what space is about. The only model is the Aether being an effect of many small interfering Gyroscopes that come out of the TOE of Maxwell, I wrote about in my last blog.

According to Heim, the gyroscopes are about h**3 in Volume being the smallest possible volume in space until it turns into a singularity and a Black Hole.

Particles

They can be divided into two types of Particles called Bosons and Fermions.

Bosons are part of a BEC (Bose-Einstein Condensate) which is a name for the Vacuum which is a wall between the two Universes we live in.

To understand this wall you have to look at the previous blog or the video of Peter Rowlands.

The spin (rotation) of particles is divided in two classes Bosons are named after Satyendra Nath Bose, the inventor of the BEC, the Bose-Einstein Condensate, a state of the Vacuum (Aether) at 0 degrees Kelvin in which particles are the same (Symmetric).

In this state, a special type of statistics is used in which combinations C of particles are repeating structures CCC,… Outside this state, Fermi Dirac statistics is used in which all combinations are different A, B. C, D,.. -> ABCD,ACDB,BDAC,… etc.
The gyroscope of Heim.
The Theory of Burkhard Heim. A Masterpiece of a Theory of Everything that was forgotten because he never wanted to publish in journals and left a pack of paper in German without much explanation until Scientists discovered that he made a real theory (that Unites Quantum Mechanics and General Relativity and even shows the Role of God.
The Theory of Peter Rowlands and his group of the University of Liverpool is the same theory as Heim’s but uses (as usual) other terms. You can find more in this blog about the Aether which is a permeable Wall between two Dual universes and this blog about Geometry .
Quaternions Multivariate Vectors
THis is the model of Peter Rowlands that is based on the Octonions being an Abstraction of the Quaternions being an abstraction of Imaginary Numbers being an Abstraction of Numbers. All of the Abstractions are created by defining an axis perpendicular to the number axis that is symmetric around zero (0) and moves to Infinitywhere Infinity is place we cannot reach.

The Geometry of Change

This part contains 2 pictures out of a blog I made to explore the relation between Geometry and Paths of Change (POC) using the link between POC, the Relational Theory of Alan Fiske and its mapping to Geometry. It shows an interesting Cycle.

A combination of five geometries that map on Paths of Change of Will McWhinney and the Social Relations theory of Alan Page Fiske. In this picture, you can see that we Measure (compare with a unity) in Euclidian Space, Connect in Projective Space, make a difference in Similarity Space, and are Ordered in Affine Space. In the middle of the middle, we are Equal.

Red (Euclidian) is the world of Kinetic Energy (Movement) called a Fermion in Particle Physics and Green the World of Potential is called a Boson which is massless and connected (commune) with the Observer (Yellow) who collapses the Wavefunction (Makes it Happen).

The Chinese Sheng Cycle is mapped on Paths of Change. The big difference between the picture above is that the Center of the Cross (white. above red) is part of another cycle and other terms are used. Observe that the cycle is Fractal.

Photons are the Messengers Connecting the Potentials in Our part of The Universe

Electrons are Photons that are powerful spiraling Gyroscopes.

All types of particles have an anti-matter partner with the exact same mass but opposite charge.

The basic building blocks of our universe are Electrons (-) and Anti-Electrons.

They are both made out of Photons.
The big Question is: Where are the anti-photons and what happens when they merge?

When matter meets anti-matter, they destroy each other and create two photons with energy E = m c2.
If a photon has energy higher than this Threshold, it can create an Electron and a Proton.

A new linear theory of light and matter
Representation of a Moving Rotating Photon. The Electric field direction
is represented using green arrowheads, the Magnetic field blue, and the Movement (speed/direction) is red.

What are Photons?
Dr. Vivian Robinson: The Behavior Of Electrons In Atoms The electron is circulating the Protons in the kernel with the Speed of Light and exchanges Photons to correct its course.

Reading Guide

This blog is in Development.

This means that I will sometimes change the Title or the Content of Chapters.

Currently, I am expanding chapter 4 about anti-gravity. It already contains a lot of links you can explore.

I am particularly interested in the Theory of Burkhard Heim that has a lot in common with the theory of Peter Rowlands about the Octonions.

-1. Photons, the Basic Building Blocks of the Universe

0. Reading Guide

1. Introduction: This blog is an extension of my blog about the new theories of the Aether.

2. Imagination: The famous physicist Wolfgang Pauli asked Carl Jung to help him to explain his Dreams. One of his dreams is about the World Clock carried by a Raven. The clock looks like a Quaternion. The Raven is a symbol of the Trickster the oldest version of God. The Clock is controlled by the Four Archangels of The Zodiac.

3. The Quicycle Society is an organization of scientists dedicated to explaining physics using observed properties. They make use of the Helicon or toroidal ring. (Anti-_Electrons and (Anti-)Protons move around a small Merry Go_Round.

4. Anti-gravity is a consequence of the new Aether Theory of James Clerk Maxwell in 1865.

This theory was reinvented by Burkhard Heim (1925-2001) when he was young. According to the theory of Heim, it is possible to change the Inertial Mass of an object creating Anti-Gravity. Heim became a top scientist of the Nazis when he was very young. He almost designed an Atom Bomb but was stopped by Schrodinger.

5 The future of Space Travel

6. Neutrino’s

7. How to Make Matter on demand

8. Number Systems

The theory of Everything is dependent on the types of numbers we use. Currently, many Scientists are interested in Octonions.

1 Introduction

This blog is the next step in a long chain of blogs about new developments in Science and Technology.

The last blog was about the Revival of the Aether and the Theory of James Clerk Maxwell that he based on the experiments of Faraday and the invention of a new type of Number called the Quaternion in 1841 by William Rowan Hamilton.

The consequences of the theory of Maxwell in 1865 caused a Paradigm Shift that was stopped by the Measurement of the Speed of Light that was defined as a constant by Albert Einstein to solve the absence of a universal Frame of Reference that was grounded on the idea that we Observe with our Eyes.

Recently the Measurements proved to be wrong and the ancient Aether came back and proved to be a Wall between two Mirror Universes.

This revival opened the door for exploring Free Energy, Anti Gravity, and a Mirror-universe that could be the place where our Soul exists.

In 1979, t John Wheeler, wrote an exploratory paper, Beyond the Black Hole, in which he describes the universe as a self-observing system.

2 The Power of The Imagination

Wolfgang Pauli (1900-1958) was one of the creators of Quantum Theory. He was the inventor of the Pauli principle.

Wolfgang got into contact with Carl Jung, a famous Psychologist who was highly interested in Alchemy.

Pauli asked Jung to help him to explain his dreams. One of his dreams was about the World Clock.

When you look closely at the picture below you will see that it resembles the model of the Quaternion.

In African and American myths Raven is the Trickster, a Shape-shifting Transformative Power that is constantly active to seduce humans to step out of their patterns.

The Raven is the Cosmic Messenger representing a part of the Universe that was not described until Buckhard Heim developed a new theory (see chapter 4 about Anti-Gravity). The messenger is the Dark side of the photon of Light, the Graviphoton.

Figure 6: The mandala of the physical forces according to EHT shows the four fundamental interactions, where the six gravitational bosons (three for the cosmological gravitational fields resulting from Einstein’s theory of general relativity, and the other three representing the postulated hypercomplex gravitational fields) are depicted in the upper half of the picture.
The Model of Backhard Heim of the four fundamental interactions. Three for the cosmological gravitational fields resulting from Einstein’s theory of general relativity, and the other three representing the postulated Hypercomplex gravitational fields.

I hope you recognize the four humans. They are the four Archangels that control the Zodiac related to the four Archetypes of Jung or the four Worldviews of Paths of Change.

Above: The Dream of the World Clock looks like the vision of Ezechiel.

In this vision he sees the Four symbols used in the ancient Medicine Wheel that represent the four Worldviews.

The bible contains many Astrological concepts.

One of the four living creatures with four faces.

 

3 On The Nature of electrons

Quaternions represent Rotations in 4D space we see as Spirals.

When I searched the internet to a group of scientists that worked together with Peter Rowlands I found a group that called themselves the Quicycle Society: The Quicycle Society is an organization dedicated to presenting the science of the universe founded upon three space dimensions and time, using only observed properties, Space, Time, Matter, and known physical principles.

An explanation of the Dancing universe.
The development of the helicon or toroidal ring began with André-Marie Ampère, who in 1823 proposed tiny magnetic “loops of charge” to explain the attractive force between current elements.[1] In that same era Carl Friedrich Gauss and Michael Faraday also uncovered foundational laws of classical electrodynamics, later collected by James Maxwell as Maxwell’s equations.

4 Anti Gravity

Burkhard Heim was a blind and deaf German Physicist that found a different solution for the problem of Albert Einstein to define an Observer independent reference frame.

Amount of Metrons through Time
. At the very beginning, there is a single metron only, covering the primeval universe, assumed to be spherical. From the moment time arose, the volume of the universe increased as the number of metrons increased. At the same time, the size of the metrons decreases, and the metron’s size has now reached the Planck length squared (10-70m2). This picture is taken from this website.
Kent Palmer has been looking for a new foundation of system engineering and it looks that he is approaching the complexity layer Burkhard Heum has passed.
The Theory of Heim is based om abstracting abstractions that are named by the “levels” we expirience in our Reality.

Heim uses the same method Peter Rowlands uses with the very big difference that Peter does not work alone but with a big group of specialists from many siences that are able to generate the deeper levels of our rotating rotating (etc…) Universe.
Figure 9: In extended Heim theory, the concept of internal space 𝖧8$\mathsf{H^{8}}$, which gives rise to the set of 15 hermetry forms, ultimately leads to two types of matter, i.e. ordinary matter (OM) (inner cube) and nonordinary matter (NOM), including dark matter (DM) (outer cube) as depicted in this figure. Each cube represents eight hermetry forms [107], [108].
There are two types of matter, i.e. ordinary matter (OM) (inner cube) and nonordinary matter (NOM), including dark matter (DM) (outer cube) as depicted in this figure.

4. Particles are not a Point they are Explained by Number Systems

John Baez , a brilliant mathematician, and physicist discusses the roots of the problems of current Physics. The big problem lies in the fact that particles are point sources a problem Heim solves by using a minimum length called the Planck Lenght.

5 The Future of space Travel

6 Number Spirals

John Baez talks about the history of Numbers ending with the Octonions.
About Prime Spirals.

7 Neutrino’s

8 How to Make Matter out of Light

Solid Light.

9. Networks

9 Networks and Category Theory

If Burkhard Heim would have known Category Theory he would have been helped a lot to explain what he was seeing.

If John Baez would know about Heim’s they will be helped a lot too.

Category theory tries to fuse mathematical theories by defining them as functions (“functors”) that map certain inputs to an output.

Currently, John is trying to fuse many technological domains doing the same thing Kent Palmer has been doing by analyzing meta-meta-meta-systems.

I have been doing the same thing because I was responsible for designing meta-meta-models for IT in ABN AMRO.

Currently, I am designing meta-meta-configurators.

Behind the Wall of the Aether lies Another Universe

In this blog, I tell the Story of James Clerk Maxwell (1831-1879) an Inventor and Mathematician who defined an almost forgotten Theory of Everything based on the ancient idea of the Aether.

The theory shows that Electricity, Magnetism, and Gravity are the same Force and opens up the door to a Harmonic (Colorful) Mirror Universe.

Behind the Wall of the Vacuum lies another universe that is hidden by the polarization of the wall.

.
the life of Maxwell part of a nice series of video’s.
Just as you see in the picture above it is now proved that the vacuum (Aether) polarizes light.
Why do ~Electrons Rotate: or ~What is Spin?

-1 The Power of the Imagination

Ted Owens is a highly documented case of many Impressive Telekinetic Psi-effects he could create At Will just as the famous physicist Wolfgang Pauli.
John Keely (1837-1898 ) was a famous Inventor who made and showed machines that operated on “sympathetic energy”. The machines only worked when he was close to his machines.

Both examples show that our “mind” (Imagination) has a big influence on what we call Reality“.

In this blog, you will learn what is Possible and what Power is available when you Move to our Dual Universe behind the Wall of the Bose-Einstein Condensate (BEC) some people call the TAO. or the Vacuum (that is not empty).

Remember that even the mathematical theory of Peter Rowlands in Chapter 0 is also a “Psychological theory highly related to Paths of Change. and the Archetypes of Carl Jung.

Reading Guide

0. Introduction: This blog is a spinoff of my blog about the Geometry of Change that is an application of Paths of Change that is an application of the Harmonic Cycles which is an application of the ancient model of the Breathing Harmonic Universe (Svara).

1. The dead and rebirth of the Aether: For thousands of years Scientists believed in a medium, that transports energy until an experiment proved they were wrong. Later it was proven that the experiment was wrong and therefore caused an error that took 160 years to correct.

3. Quaternions appeared and disappeared and were replaced by Vectors creating a situation that nobody was able to visualize the Universe anymore. Physics became an incomprehensible science.

Recently the Quaternions came back and are now part of Geometric Algebra invented in 1844 by Hermann Grassmann.

4. Electricity and Gravity are now separate forces until somebody detected that they were already united by the Quaternions. Suddenly the Aether came back and turned into a Storage of Energy.

In this chapter, it will be shown how the Quaternions of Maxwell can be transformed into the Navier-Stokes Equation that describes a Fluid.

Our universe consists of Tiny Vortices that move against and with the clock (Spin).

The vortices resonate with harmonic waves and produce positive or negative energy. The vacuum looks a lot like the old Aether.

5. Free Energy can be obtained by opening the Storage of Energy now called the Vacuum.

6. Opening the Vacuum can turn into a Violent Weapon tested by Nikola Tesla in Russia.

7. Over Unity Engines: How to tap and Wireless transport Energy at will.

7.1. The history and explanation of the MEG (Motionless Energy Engine).

8. Anti-Gravity: The Quaternion of Maxwell contains the possibility to create Anti-Gravity.

9: The start of a New Blog with more information about our own Universe of Light.

0. Introduction

According to Professor Carlota Perez of the University of London, we are moving to a Big Transformation she called The Golden Age.

In the Golden Age everything will turn around for the simple reason that we will (re)discover the real laws of the Universe that will give humanity Abundance.

This blog is a result of my blog about the Geometry of Change

This blog ended with the theory of Peter Rowlands that proves that our Universe can be explained by the Octonions limited by a Nilpotent Constraint.

The octonions are made out of Quaternions that are made out of the Complex numbers being “normal” numbers with a Real (Observable) and an Imaginary (Calculated) part that are Rotating Rotating Rotations being Spriraling Spirals.

During my research for this blog, I discovered a lot of content about Tesla’s Scalar Waves and Free Energy being a Combination of Electricity, Magnetism, and Gravity.

The big problem we inherited from the ancient Greek philosopher Aristotle is Causality. Every cause has an effect. The big problem with current physical law is that the laws are Symmetric. Cause and effect can be reversed. This gives us a lot to think about Time.

In current theory, scientists believe in Statistical Explanations.

Peter Rowland discovered that a simple Fourfold pattern repeats itself all the time.

Just as in the Theory of the Matrix our Universe is a (Turing) Machine (A Computer) that is Rewriting its Code all the time controlled by a Constraint that keeps the sum of the changes to Zero (Nil, void,).
I have decided to repeat a small part of my blog Blog about Peter Rowlands because I need his argumentation to show that the current theories about the Universe are so complicated that You don’t understand what they are about.

In later chapters, you will see that what we now call the vacuum is nothing but a “Door” to what Peter calls a Dual, Mirror ,Universe. It contains “negative” energy we can tap by destroying it. The same we do in “our” own universe.

It also contains our Dual Body we call the Soul also called the Sah in Ancient Egypt. It is also the part that leaves the body when we Sleep and remains when the Body Dies.

In our, Universe Gravity is the mirror of Electricity which means that we can Levitate just as the Birds do.
ancient egypt — Ka and the Soul | by Ancient Egypt | Medium

A Herarchy of Symmetries

Our universe is based on a very simple fourfold (2×2) pattern that emerges from an even simpler 1x-1 pattern that sums to zero.

In the beginning, there was Nothing and the movement (being adding or subtracting)of the nothing.

1. The Dead and the Rebirth of the AEther

Model of the Quaternions being combinations of three Complex numbers named i, j, and k, where i**2 = j**2=k**2=-1.
Merging four unities. A simulation of the Quaternions.

2. How the Quaternions Appeared in Physics, Disappeared and came back, Why the Aether survives and the Speed of Light is a variable.

2.0 What you cannot Visualize does not Exist

For a long time Scientists believed that Language (“Semantics“) was controlled by Rules (“Syntax“).

The debate was settled by Noam Chomsky who defined a theory of formal grammars until George Lakoff found out that our language is embodied.

Chomsky gave us the Computer Languages but also showed that they are Context Independent resulting in a software controlled reality that moves us away from the real world.

At this moment real Soldiers Kill real People in a real Computer Game making real Mistakes without any Moral power left.

When Lakoff made a map of the Bodily Metaphors he rediscovered the Indian Chakra’s but also that the Metaphors are linked with Visual Representations.

We Think in Pictures and our Imagination uses 3D-Space (a Scape) to situate the Images.

This Space (called a Memory-Palace”)was already used a long time ago in history because people had to Memorize a lot at that time.

In 1905 L.E.J.(Bertus) Brouwer discovered that Mathematics follows the same rules. If you cannot Visualize a theory it is Wrong.

2.1 Fundamental and Assumed Theories

There are two types of theories (1) Fundamental Theory (2) Assumed Theory.

What most scientists don’t believe is that most of the theory is assumed but never proven.

Even when the theory fits the measurements it is still possible that this is caused by the fact that the experiments are a self-fulfilling prophesy meaning that the tests and the instruments are constructed to prove the theory.

The only way to prove this type of theory is to build it up from the fundamentals. The relativity theory of Einstein is an assumed theory and Peter Rowlands was the first scientist that was able to show that deep below all the “new” and exciting theories lies a simple order the same order Maxwell saw.

The Big Error was introduced by assuming that the Speed of Light is constant and that every deviation is caused by the contraction (or expansion) of traveled time or length (v=l/t) described by the famous Lorenz Transformation that Einstein took over.

Lorenz Transform Moving Reference frames increase (+V) and decrease speed (-V).

2.2 Dewey B.Larson: The Universe is Moving in Circles

Larson (1898-1990) was a senior engineer who developed his own mathematics and physical theory.

He invented a simple theory that explained “everything” by the “law” Movement =Distance/Time.

He proved that all the units of measurement we use can be written as a function of both.

Larson also reinvented the quaternions and geometric algebra also invented by an original Genius Hermann Grassmann in 1844.

Alles draait om Alles
The zitterbewegung (whirling) of the Sufi’s.

Look at the presentation below or the website of the Larson Foundation and understand what a Mess the Science of Physics has created because of the huge amount of Theory Fitting (“Plumbing“).

Read further and See how big the Conceptual mess science has become.

LarsonsCube.jpg
The many ways to look at movement: There are *2*0 scalars = 1 point, 3*2**1= 3 vectors (line) and 12 Bivectors (Plane)3*2**2=12. In all the stages vibration takes place. Want to read more? Read this.

2.3 James Clerk Maxwell: Light is Moving through a Medium

James Clerk Maxwell’s original equations are based on the idea that Light travels through the “Luminiferous Aether“,

The equations were also based on his scientific imagination. Maxwell visualized Vortices in the Aether and made stereoscopes to view images in 3-dimensions and zoetropes to view images in motion.

Look at the drawings below. Maxwell, a mathematician worked together with Faraday who was an experimenter.

The Zoetrope was invented in 1833.
Drawings of Faraday used by Maxwell. The first was made with iron powder.Look at the circle with a circle inside making an angle of 90 degrees. This is a quaternion.

Maxwell described his theory of the Electro-Magnetic field in 1861 in Quaternions that were discovered in 1843 by Hamilton.

Later the Quaternions were abandoned and replaced by Vectors that were recently replaced by Geometric Algebra making it possible to calculate (= Algebra) with n-Dimensional Objects.

Why vectors (directed lines) replaced everything until they made it very difficult to imagine >3D space and it became even more difficult to imagine a movement in >3D space.
Geometric Algebra or Clifford Algebra replaces vector algebra and comes back with the Quaternions with different rules. In the end it is all about Rotations.

It took almost 25 years before Hertz discovered Electromagnetic waves, and confirmed Maxwell’s theory.

The Experiments of Michelson & Morley in 1887 Failed to detect the Motion of Earth through the Aether. That opened the Door to the Idea of the Constant Speed of Light of Einstein.

Recently it was proved by Reginald Cahill that the Morrison-Morley Experiments were wrongly interpreted.

Now 160 years later the Aether is Back and we now know that Einstein is wrong and the speed of Light is a variable.

2.4 The Earth is Drifting in the Universe

Dayton Miller tried to measure the AEther-drift in the mid-1920s on a mountain top near the Mt. Wilson observatory.

He came to the conclusion that the Earth was drifting towards an apex in the Southern Celestial Hemisphere, towards Dorado, the Swordfish with a speed of 10 km/sec.

In 1985 Silverthooth and later the NASA KObe Satellite with much better equipment measured a speed of i390 km/sec.

2.5 The Speed of Lifght is a Variable

Evidence has surfaced that the Speed of Light is not c in Deep Space, based on satellite data from Pioneer 10 and 11.

The same was measured by the MIT Lincoln Laboratory that operated a series of high-power radio transmitters spread across the United States.

2.6. Anti-Gravity and Edward Leedskalnin

The Coral Castle is built with anti-gravity instruments by Edward Leedskalnin.

He published all his experiments and the experiments can be repeated today. Current science is not able to explain his tools.

2.7 Vortex technology: Viktor Schauberger’s Implosion Engine & Walter Russell’s Cosmic Pendulum

Viktor Schauberger Observed Vortexes in Steaming Water and Fish moving Against the Flow.
Walter Russell received inspiration from the Universal One hat showed him how the Universe was created.

2.8 The Aether is a Fluid

Quaternion algebra makes it possible to describe Motions of Matter on a four-dimensional Space-Time. This algebra can be translated in the Xavier-Stokes equation being a model of a Fluid.

This equation describes the Velocity field of a Superfluid quantum Medium that Everywhere Densely fills 4D space-time.

The property of this medium is that its Viscosity is Zero on average in time.

On the other hand, the variance of the viscosity coefficient is nonzero.

It can mean that there exists a permanent Exchange of Mass and Energy between the Superfluid component of the medium (a true Bose-Einstein condensate (BEC) (see 3.3) and the Normal one.

It is quite natural that the normal component for such a superfluid component can be Hydrogen and Helium, widely distributed in the Universe.

At low temperatures, both the He3 pairs and the proton-antiproton pairs can form a BEC.

Finally, one can note that the superfluid BEC may be a source of plasmoids, ball lightning, that sometimes are observed in the fault zones of geological plates (in anomalous zones).

Perhaps ancient civilizations such as the Egyptian one knew about this and could use such sources as perfect energy employing pyramids.

This text is taken from the file below this video.

3. Electric, Magnetic and Gravity Waves

A big part of this chapter is taken from this website.

3.1 E.T.Whittaker Interfering Waves create Standing Waves

All space is permeated by a fluid aether, containing an immense number of excessively small Whirlpools called a Bindu in Indian Ancient Metaphysics.

The elasticity which the aether appears to possess, and in virtue of which it is able to transmit vibrations, is really due to the presence of these whirlpools; for, owing to centrifugal force, each whirlpool is continually striving to dilate, and so presses against the neighboring whirlpools”.

E.T. Whittaker using the theory of Maxwell showed in 1904 that all EM fields and waves can be decomposed into two scalar potential functions that Interfere and move in an Opposite direction creating Standing Waves. This is the the same wave discovered experimentally four years earlier by Nikola Tesla.

A Scalar is a physical quantity that is completely described by its magnitude; examples of scalars are volume, density, speed, energy, mass, and time. A quantity described by Multiple scalars, such as having both Direction and magnitude, is called a Vector.

Whittaker proved the existence of a “hidden” set of electromagnetic waves traveling in two simultaneous directions in the scalar Potential of the vacuum — demonstrating how to use them to curve the local and/or distant “spacetime” with electromagnetic radiation.

Whittaker’s paper lays the direct mathematical foundation for an electrogravitic theory/technology of Gravity Control.

The same waves are now seen in the visible and infrared light along the Cygnus Loop of the Veil Nebula.

3.2 The Zitterbewegung of chrödinger and the Sea of Dirac are a model of the Aether

The Dirac’s wave equation is a relativistic generalization of the Schrödinger wave equation.

The Dirac Sea is a name for the Aether or the Vacuum that is a solution of the Dirac Equation were the vacuum contains “Negative energy (particles)” also interpreted as Anti-Matter or by Feymann as energy moving Back in Time.
The Zittermovement (“Trembling motion) of Schrödinger.

The Schrödinger wave equation has been said to “contain most of physics and all of Chemistry.

Dirac’s complete equation, a generalization of Schrodingers equation has as solutions Four different kinds of electrons: electrons and positrons of positive energy, and electrons and positrons of negative energy.

The creation of negative energy blocked the imagination of many important physicists at that time. To get back to “normal” Diracs solution was banned and our Complementary Universe disappeared just like it never appeared. Our “negative” energy universe containing all the anti-matter parts of our own universe is always there but we have to activate our own energy by annihilating the negative energy.

Below you sea part 1 and 3 of an explanation of the Genius D.LHotson who was thrown out of the university because he asked too many questions, nobody could answer.

3.3 The Boose Einstein Condensate (BEC Plasma) Explains the Dirac Sea

Bec Velocity

The Left picture shows a BEC, a state of Lowest (zero) energy.

In a BEC the particles (represented by a (standing) wave) occupy the same, namely the lowest, energy state.
In a BEC the “particles” are all the same that’s why a special type of combinatorics and statistics is used called Bose-Einstein statistics.
Another important property is coherence. Because of this property, it is possible to treat the whole condensate as one big matter wave. This means that the whole at zero point kelvin universe acts as one big whole.

The big question is how the universe behaves in a state of negative energy. It is sure that this can be explained by symmetry meaning that the anti-particles have an anti-mass. This implies that the laws also work in an anti-(opposite) way.

In 1948 Ernst Casimir discovered the same effect between two plates. Later it was explained by oscillating (zittering) systems that are created when two matters (anti-and-not anti) attract and move away at about the same time prohibiting annihilation.

3.4 The Aether consists of Tiny Vortices

Everything is made out of Light

Space is Densely Packed with Tiny dipolar Electron-Positron Vortices

Each vortex consists of an aether sink (Electron) in Orbit with an aether source (Positron).

There is no propagation of magnetic fields on the large scale. A disturbance propagates through an already existing magnetic field.

In certain circumstances, resonance with the natural frequency of the individual vortices can split them into an individual electron and an individual positron.


The vortices will all be spinning in the same direction as their immediate neighbors while aligned along their mutual rotation axes.

There will be a canceling flow in both directions from positron to electron, while there will be zero flow between vortices in the equatorial plane.

4. The Aether is a Storage of Energy

In current theory, a bunch of vectors that sum to zero is just treated as a zero or absence of any vectors at all, but the Potentials are primary.

The energy is trapped in the local Aether that is a Sink, with external energy pouring into it continually, and disappearing from observation of the external state. 

Curved the other way, the local Aether is a Source, with energy pouring out of it continually, and appearing in observation in the external state.

The internal trapped energy of spacetime varies from place to place, creating “Curved” Spacetime but there are many Sinks creating a spacetime that looks like an ocean with its own ups and downs.

That’s why we can compare the Universe with a system with its own local Space Weather connected to other weather systems that show themselves in all the Galaxys we can see with our instruments being extensions of our own senses.

Maxwell’s equations in curved spacetime. Observe that this looks like the model of Gravity of Einstein.

There are also Intuitive ways to “look” at the Universe. Scientists get their ideas in dreams or are visited by Angles that appear in their room.

Besant and Leadbeater were the leaders of the Theosophical Society, They experimented with thought-forms. They had a big influence on Scientists (Brouwer) and Artists ( Kandinsky, Klimt, Gounod, Wagner).

Out of Besant’s and Leadbeater’s book Occult Chemistry. A Series of Clairvoyant Observations on the Chemical Elements, 1st ed., TPS, London, 1909.
A Birkeland current is a set of currents that flow along geomagnetic field lines connecting the Earth’s magnetosphere to the Earth’s high latitude ionosphere.

The sink of the AEther of the Earth is in the Center of the Earth. It is collecting energy from space and is distributing the energy to all the other moving “sinks” including the sinks called Organisms that are situated in our Heart.

In the Center of the Earth, we have a Private Sun that produces enough Energy to fuel the World.

5. Free Energy

When Nikola Tesla performed his Free energy experiments he was financed by J.P.Morgan one of the most powerful people in the US.

When he detected that Tesla wanted to give away energy for free for the benefit of Mankind he Stopped the project and blocked him forever.

People that found tesla’s patents and tried to repeat his experiments were stopped, ridiculed, or even killed.

Energy is the source of Big \Geopolitical Power but also of Corporate Power.

The same happens with Scientifical power. It brought the US and later Russia the Atomic Bomb to stop Japan in the Second World War but also a lot of Respect to people like Albert Einstein.

It all started when important scientists started to change the theories of Maxwell to prove their own theories were right.

6. Tesla’s unintended Weapon?

n 1908 a strange 12 megaton Explosion took place in Tunguska in Siberia Russia. It is now almost sure that this was an effect of Tesla’ Waldencliff Tower experiment.

The first report of the explosion was in the Irkutsk paper dated July 2, 1908, published two days after the explosion: …the peasants saw a body shining very brightly (too bright for the naked eye) with a bluish-white light…. The body was in the form of  ‘a pipe’, i.e. cylindrical.

Figure 2

In 1976, Dr. Andrija Puharich was the first to point out that Tesla’s power transmission system could not be explained by the laws of classical electrodynamics, but rather in terms of relativistic transformations in high energy fields. He noted that according to Dirac’s theory, when an electron encounters an oppositely charged particle, a positron, the two particles annihilate each other. Because energy can neither be destroyed nor created, the energy of the two destroyed particles are transformed into an electromagnet wave. The opposite, of course, holds true. If there is a strong enough electric field, two opposite charges of electricity are formed where there was originally no charge at all. This type of transformation usually takes place near the intense field of an atomic nucleus, but it can also manifest without the aid of a nuclear catalyst if an electric field has enough energy. Puharich’s involved mathematical treatment demonstrated that power levels in a Tesla transmitter were strong enough to cause such “pair production.”

7 Over Unity ~Engines

7.1 History and Explanation of the MEG (Motionless Energy Engine).

The History of the MEG The Motionless Energy Engine from 1969 until today.

Engines that use energy to start and produce more energy than they take are called Over-Unity-engines or a Perpetuum mobile“. they are impossible because of the First of Second law of Thermodynamics.

An Over Unity Engine uses the “old” (forgotten) theory of Maxwell that shows that you can tap the Aether with two Magnets and a Coil.

8. Anti-Gravity

9. The Universe of Light

This is the last chapter of this blog.

Although I have found more evidence for the work of Peter Rowlands

I also found the work of fellow scientists that have taken up the task to clean Physics from its imaginary theories that are constructed to fix the discrepancies of “modern” theories.

To avoid performance problems I have decided to create a new blog with the working title The Universe of Light.

About The Future of the State

Introduction.

are you interested in a possible new Design of the State? Read this.

This blog started as (and is still) a blog about the Future of the State we are part of.

In the first version of this blog (now Part 3) I detected that The Democratic State is a Facade for an Aristocratic Elite (“A TRIBE). This has been the case since the first King of Ur Gilgamesh returned after the Great Flood.

It looks like the state is collapsing everywhere in the world and a Big new type of state (China) is growing and expanding based on Big Brother Technology,

The 2nd version of this blog ended with a search into the history of the State.

During this search I detected that our Ancient Forefathers build advanced Forecasting Systems like Stonehenge to predict Calamities. It looks like we are now not prepared to face such a calamity.

In Part 2 I introduce Bruno Latour with his ideas about the new Constitution. It looks like Bruno is pointing to a Political Ecology which is a nice way to look into the Future.

In Part 7 you will find a List of Chapters of the previous versions.

Today I have started a new Blog to discuss a Design for a new State .

The Code behind Stonehenge
ccording to Hopi Myth we now live in the Fourth World. This World is Ending Soon. What will the Fifth World bring?Probably a new Great Flood that will come when the Earth Magnetc Field Moves.

 

Konstantin Meyl: Why the Earth is Growing, The Magnetic Field is Turning and the Big Flood will come after we connect with a Super Nova.

 

The Earth is facing many Calamities all the time. Many of them are cyclic and therefore predictable. In old times the Timekeepers of the State watched the Sky to make sure nothing bad was coming.
This is a short clip made from the documentary Entheogen – Awakening the God Within.entheogen documents the emergence of techno-shamanism in the post-modern world that frames the following questions: How can a renewal of ancient initiatory rites of passage alleviate our ecological crisis? What do trance dancing and festivals celebrating unbridled artistic expression speak to in our collective psyche? How do we re-invent ourselves in a disenchanted world from which God has long ago withdrawn?

According to Behavioral Economics Humans are highly Confused Predators. As a Predator Humans Protect their Territory with every means possible. They are Confused because they are incapable to Observe and Reason about their own behavior and the behavior of others. The predators are often called Hawks and their victims Doves.

A lot of people don’t believe or don’t know that the Spirit of Inspiration is a Conscious Being.

This spirit is specialized in The current Time (Anima Mundi) or Place (Genius Loci). The Russian Philosopher Bahktin called the combination of Place and Time, the Chronotype.

The Twilight of Democracy. :by Ann Applebaum. The book. describes how the Power of the State was grabbed in Poland, Hungary, Bulgaria, Brazil and now Italy and probably the USA and the UK.

In all of these countries the Leaders change the rules of the Game of Politics to get a Majority and take control over the Media especially the Social Media.

The Treason of the Clerks by Julien Benda. One of the arguments of Applebaum is taken from the book of Julien Benda. He shows how Intellectuals join a powerful group by Changing their Arguments using powerful Rhetorical tools.

It happened in Germany to stay out of trouble of the Nazi’s and the Russians in East Germany but also in the US in the time of Mccarthy and in Turkey during the time of Erdogan.

We are forgetting to Ask our Creator-Ancestors for Guidance. We have forgotten that that they are able to See the Future from a Far-Away Perspective.

The Nation State has a very long history that begun when Humans started to Organize themselves in the Stone Age.

Certain Civilizations (Egypt, Sumer, Inca) were (Re)Created at About the Same Time by comparable entities Enki (Sumer), ( Thoth Egypt) ( Viracocha, Inca ) who warned us for possible recurring Disasters (f.i. the Great Flood, the End of Civilization ).

God Ea, seated, holding a cup. From Nasiriyah, southern Iraq, 2004-1595 BCE. Iraq Museum.jpg
Enki.
Hermes Trismegistus
Thoth, Hermes Trimegistres.

 

ABouthe irst City of Eridu: Sumer Akad and the man Joannes that came out of the Sea.

The Creators of the old Civilizations build Celestial Observation Centers (like Stonehenge, Machu Picchu, Carnac,..) all over the World to determine the exact moment in Time of the recurring Calamity.

Stonehenge

It is remarkable that they warned us for what is happening in our time.

The same warning comes from leaders of very old civilizations like the Maori, the Aboriginals but also of the Hopi.

According the Hopi Prophesy Three Previous Human Worlds were destroyed when people became Greedy, Worshipped technology as a god, Fought and Hurt each other, and repeatedly forgot the Ethical teachings they’d been given to Honor the Earth as the Source of life and sustenance. Our Fourth World is dying.

Hopi Phrophesy

The first State after the Flood was a City State called Ur. City-states expand into big states by increasing wealth, taken over othe states by violence or negatitation. States are destroyed by a disaster or war or internal conflcicts.

States and city-states look like organisms.

A City-State is a Distribution System. It distributes Wealth (Surplus, Food, Energy, Knowledge, Human Labor) between rich and poor people.

A State with an unBalanced Distribution system will Collapse.

Because of the Growing (Niche Weather, Fertile, soil) Surplus The Organizatonal Sructures of the States and the States themselves grew bigger and bigger and behaved as humans behaved because humans used them for their Own Benefit.

States grew by Expanding or by taking over other states.To expand states fused but also took over control which was most of the time done with a lot of Violence.

To stay alive States had to increase the amount of soldiers and make or invent new weapons.

Small States fuse into bigger structures like the European Union to benefit from the Protection of a bigger state.

Most of the time the soldiers were children out of the underclass of the state. To motivate the soldiers States became something to Die for.

States Act like humans because humans always Project humans in Agents that show an active behavior. These agents take over the role of the Parent (mostly the Father). States became a Substitute for the Family.

Currently we see a lot of Competing states that compete with other structures that coordinate Human Behavior.

Big Global Companies are sometimes more Powerful than States.

The most innovative state of the state, the constitutional state (See Part 2) has to be innovated to Integrate all of the organizational structures currently available.

If this is not done one of the new structures will Take over Control.

Current Technology is able to Control and Manipulate billions of people by Changing their behavior

Big Brother is real and wide awake waiting to Rule the World.

This blog will show you what the Big Troubles were created by not turning back to the roots of the human structures, Mother Nature connected with .the Moon Cycles

The only Ancient Culture that is still in Tune with Mother Nature lives in Australia and in New Zealand.

Let us Copy their behavior or start looking for a Place to Hide perhaps in the Old Caves in Capadocia.

Corroboree an Australian Aboriginal dance ceremony which may take the form of a sacred ritual or an informal gathering.Central Australia near Tenant Creek Northern Territory, NT Australia

Part 1: Surviving in a Cave Looking for the Secret Grove of the State.

What are all the Megalyths doing? It looks like they were Showing the Way to the Stars in an ancient landscape that was almost totally covered with Woods.
Archeology uses Astronomy to explain what all the ancient Megalyths are doing. They show that our ancestors knew a lot about the Stars and their Cycles and the Important connections between the Cycles and Nature. In this way they were able to predict important changes in Nature like Spring and Autumn.
Atlantis
Prehistoric wooly mammoth hunters using bows and arrows
Hunter Gatherers cooperate to kill a Mammoth: Picture out of an Article in the Gardian.
The Bronze Age
Reconstruction of a a Bronze Age ettlement (a Proto-City) in Dartmoor Wales.

The State started as a small City-State surrounded by Walls where the Keeper of the Storage of the Food became a King.

The word King comes from kin (related by birth, bloodline) probably with a God (the first Creator). It is well known that in history powerful kings openly declared that they were a God.

Jericho.is probably the oldest continually-inhabited city.

Walls of Jericho.

Archaeologists have unearthed the remains of 20 successive settlement dating back 11,000 years.

he old walls of Jericho were part of a very old Proto-City.

an Old Sanctuary in the Fertile Crescent, Goebeli Tepe, Turkey, 10.000 BC
Recently Scientists have detected the existence of an old Cataclism that caused the end of Atlantis. They assume that Kobele Tepie was created by the people who survived the disaster

Humans are Toolmakers.

One of the most interesting inventions was the Boat that made people Look at the Sky to navigate and detect the cycles and the important moments in the cycles (Spring).

Cappadocia, Turkey
Ancient rock-cut church and cave dwellings in Cappadocia, Anatolia Turkey. Capadocia was called Phrygia in old times.

Below the Churches vast Underground Cities were found. They were used to hide from the Invasions of the Sea People.

They were people that migrated with their catlle and boats out of Iran and Turkey later returning from Europe to their Homeland.

Many ancient citystates were destroyed in the Bronze Age Collapse. This happened because of the attack of the Sea People, a huge force of returning seafaring hungry people from Europe because of a sudden Climate Change caused by a Vulcano in Iceland.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Relief_Sherden_Breasted_2.jpg

The State looks like a Beehive.

Phrygia is well known for the Gordian Knot a puzzle solved by Alexander the Great and its King Midas who wanted to create Gold with his touch.

The Goddess of the Phrygians was Cybele, an old Moon Goddess. At that Time the culture was Matriarchal.

 
Beehive Houses Harran Turkey.

Cybele was the Goddess of the Bees. She originated from a big Black Stone, a meteorite, fallen from Heaven. This Stone became the Kaaba, the Black Stone in Mecca.

The Statue of Cybele was always accompanied by a priesthood of eunuchs who dressed like bees.

The male priesthood castrated themselves during an ecstatic celebration, called the Day of Blood’, which took place on 24 March.

Cybele carries the Wall of a City as a Crown on her head.

Cybele the Mother Goddess with her Lions

Cybele and her priests played an important role in Rome by keeping the Cybilline Books that contained prophesys about the End of the State of Rome.

The methaphor of the Cave must have come from the ancient cavedwellers. All of them developed the same concepts probably related to the Bee-hive of Queen Bee Cybele containing citizen-Working-Bees that provided for the Food of the state.

Egypt was known as the land of the bee, its kings were called ‘beekeepers’ and the founders of the Nile Valley appear to have travelled from the Source of the State Mesopotamia with bees in their boats after the flood, circa 3,000 BCE.

Egypt became one the most stable Nation States on earth for a very long time.

It produced, because of the cyclic flooding of the Nile, a vast amount of Food, was so Wealthy that it was able to defend itself by hiring Mercenaries, even against the Sea People and was therefore able to store a long history of knowledge in its Archives that were taken over by new rulers, the Greek (Alexander the Great) and later the Romans. Alexander was extremely impressed by the Priests of the center of knowledge Heliopolis.

Heliopolis attracted many intelligent people from all over the world to learn the State of the Art in Navigation, Prediction, Architecture, History etc.

About the Hunter Gatherers.

The Maori Culture and the of Australia Aboriginals are the oldest culture on earth.

The Maori made a conscious choice not to start Agriculture but to live from Mother Earth.

The Hunter Gatherers developed an intuitive knowledge of what Mother Nature needed. In these cultures only people with a “gift”, the shamans, become priests.

The Origins of the State according to Plato.

The roots of the State go back to Greece where Plato wrote about it. He believed in a city-state he called kallipolis. The state was ruled by a Philosopher King.

Plato got his teachings in Heliopolis, the Center of Wisdom of Egypt and the whole world at that time. His teacher was the Horite priest, Sechnuphis. His teachings came from Thot also called Hermes Trismegistus. Plato mixed the ancient teachings with the dialogs in his books.

The Books of Thot.

The books of the ancient library of Heliopolis were transported to Alexandria and later to Byzantium, , the Center of the new Roman Empire. Later they were taken to Venice and played an important role in the Renaissance.

Part 2: Bruno Latour: About The New Constitution.

Latour speaks about the New Constitution.

A Constitution is a Law that Controls Laws, a Meta-Law.

Accoding to Latour a State is an Ecology.

To formulate the right Laws we have to Solve the Distinction Between Hard and Soft, Science (Facts) and Politics (Society, Values) ,  Nature and Culture, Thing and Subject.

The adaptive cycle as a dynamic map for resilience thinking
The theory of complex dynamic systems called Panarchy describes the periodic, rhythmic dance of the spiral of the holy spirit between order and chaos, between stability and transformation as a fundamental pattern of self-organization in complex (living) systems

An Ecology (= a State) Grows when the parts of the ecology are not too connected (“autonomous“) and the Wealth of the Economy is widely available for action.

The Panarchy Cycle ends with the end of the Ecology (in the Conservation-state), This state is always saved in a Sacred Grove.

I hope that you realize that the Sacred Grove of the state is kept alive in the Maori- and Aboriginal Culture and in humans that are able to Feel and/or See, the new Bards and Druids.

In a Conservation-state a State (a Political ecology) is old and fragile only busy with itself, spending all of its energy (wealth) to reproduce

The windows of a Cathedral show the Spiral of Life. Cathedral are always build on a Sacred Grove.
The Medicine Wheel is the basic form of Model of the Cycle seen in the way animals behave. .

The Sacred Grove was the place were the Spiritual Buildings (Churches/Cathedrals) were build by the Priests of te Old Orders. Atlas (“the Mapmaker“) and the creator of Atlantis shows the Maps that were made to Navigate all over the World and to Predict the Future by projecting Time in Space (f.i Lightyear).

To find the Future of the State we have to research the time we lived in the Caves,

Politicians have to realize that the State is an Ecology that Contains a Diversity of Matter (Things) and Life Forms (subjects) and

Scientists have to realize that Objects are also Actors, they move and/or are a cause and/or an Effect .

Politicians (Thinking(Unity) <->, Feeling (Social) <–> Manipulate and negociate Consensus and

Scientists (Thinking (Unity) , Sensing <–> Make, Analyze) ) have to realize that besides their Archetypes there are other Archetypes like Seeers (INtuiting) and Empats (Feeling). that Play a Role in the Cycle of Paths of Change.

Paths of Change mapped to the Tarot where Mythic (= Imagination, idea, Intuitive, Seeer, Cups), Social (= Opinion, Status, Emotion, Feeling, Pentacles), Sensory ( Fact, Experience, Wands, Action, Grow) and Unity (= Knowledge, Order, Rule, Law, Swords).
The Parliament of Things has to make a full Rotation of PATHS OF CHANGE with the Clock (Generating, Producing) or and / or Against the Clock (Consuming). With and Agaianst the Clock = a Moebius Ring). Observe the MOEBIUS RING in the Picture of PANARCHY Above and Below.

Does the New Constitution, the new Meta Law also apply to Things-Animals and Things- Machines (Robots)?

Who will Speak for the Lakes, the ozon layer, the Trees and the Self-driving Cars in the Parliament of Things.

Are the Laws of Nature in conflict with the New Constitution or are they the same Laws (and what are these Laws)?

In Chapter 9 of this blog you will see that Humans and Animals (and even Viruses and Bacteria apply the (Ethic) Principle of Tit-for-Tat, a solution to the Infinitely Repeated Prisoners Dilemma.

We are all kept in the same Prison that is Nature and our only way to get out is to Collaborate with all of the Life-Forms.

Part 3: What is Happening?

We are witnessing a Global Transformation in which the old Organizational Mass Structures are Loosing their Power and the Struggle between the Hawks (Rich, Influentional) and the Doves (Poor, Isolated) comes back.

History Repeats itself in a completely different Context filled with Big Brother Technology.

Is it possible to create a Big Brother State that citizens Love to live in?

It looks like (Surveillance Capitalism) could become our Big Friend by Automating Us.

Jared Diamond. Societies collaps because of environmental problems (“climate, too Dry, too Cold,..) combined with External and Internal Conflicts and the Resilience of the Society, (the Way the Citizens are able to Solve their own Problems), is low.
The Panarchy 4D Model of Ecologies fits the development of the Sate. It shows that Resilience is a combination of Connectedness and Wealth (Resources). When a State is too connected (“Burocratic“) and has not distributed its Wealth between the Rich and the Poor it will Collaps.

Part 4: The History of the State.

The State was invented in Sumer translated in Akkadian as the “Land of the Civilized Kings”.

Their forefathers moved from a hunter-gatherer society to an Agrarian one prior to 5000 BCE.

The Kings and their High Priests invented Cuneiform script, the Wheel, the Sail Boat, Irrigation, Law, Diplomacy, Trade, Bookkeeping and astrology.

Machu Picchu, A December Solstice Observatory of the Inca.The Inca’s are part of the Norte Chico Civilization that existed at the same time as Sumer. The December Solstice was observed all over the world. The civilization of the Inca’s was destroyed by the Spanish Golddiggers who killed for Christ and brought many Diseases that killed the Inca too,

Part 5: Theory of the State.

State formation is explained by The production of surplus (Wealth) resulting in a division and specialization of labor: leading to Classes who worked the land and to those who could devote their time to other tasks including astrology and warfare.

Large societies tend to develop Ruling classes and supporting Bureaucracies (Systems, Connectedness) , which leads to larger organizations that want to Control the world.

When the state is too dependent on systems the state will collaps when a Not Expected Disaster takes place (a Black Swan or a Dragon King.).

For a very long time the Hierarchy was the most important Control-System in Use.

Currently the Center of the System is moving from the Top to the Bottom because of the Rise of Communication Technology (Internet).

Part 6: Summary.

A big part of this blog is about the State we live in called the Constitutional State, the Nation State or the Rechtsstaat.

All of them are highly Dependent on the Belief that People are regulated by Laws and that there is something behind all these Laws which is an Eternal principle that represents the Good.

A deep (but not very difficult) analysis shows that the State is an instrument to benefit a certain Elite (A Tribe?) that is Sustained by the Systems of the State in which the Educational System is the most important.

The article by William I. Robinson: Gramsci and Globalisation: From Nation‐State to Transnational Hegemony shows that the current Social Networks of Local Elites connect on the World level and are influenzing the Global Nation States.

The extreme wealthy creators of the Global Social-Network Technology know that they are able to Control the World with a Silent Revolution in which the Needs of their users can be changed to live in a new type of Paradise in which the old Roman theory of controlling their citizins with Food & Play will Lead the Way.

Part 7.List of Chapters.

This list contains numbered summaries of the chapters of this blog from now. It makes it possible to Jump into the blog without missing much.

Watch out: THis Blog is still in Development. It will not be the same in a few weeks from now.

Comment? <-click there.

2: What is a State?

A State was an instrument to support the Ruler of a Boundary in Space called a City State.

The Rulers became Omnipotent when they transformed themselves into a God.

Nice to Monaco

THe City State Monaco.

3. History of the State starting with the GREAT FLOOD.

Before the Great Flood Humans were organized in Tribes and later in Kingdoms. Most of the humans were owned by other humans.

After the Industrial Revolution the Slaves started a Revolution and the Kings had to share their Power with the Many still divided in the Rich and the Poor.

People no longer felt they were Owned by some Ruler; instead they now gave their Loyalty to something bigger, the Nation-state.

4. The Constitutional State.

This is a new concept in which the “good” is put into a General accepted Meta-law (a law that rules over other laws) chosen by a Majority of people. The big problems with a Meta-System is that it not bounded. It suffers Infinite Regress.

The big problem with a not bounded Constitution is that it will eventually cover All of the Humans, the Animals, the Territory of Earth (UNO) or even Space.

5. The problems of the Constitutional Sate.

To service its citizens the Rechtsstaat starts Companies that operate in the for- and the non-profit Market.

These Companies are now sold (or “given”) to the rich elite or the rich global companies that are now controlling the world.

Poor Citizens are paying Taxes for the benefit of the rich others.

This is Splitting the State and gives Opportunistic Leaders (Populist) the chance to drive their followers into a Renaissance of the Fascist State.

The STaat is also competing with other rechtsstaats (EU, UNO, ..). that control the “lower” rechtstaat giving the Nationalists the opportunity to dissolve structures that were created to Prevent a 3de World-war.

6. The End of the Nation State.

States are connected to a physical boundary. The United Nations relate to Earth.

The perspective of Humanity changed when we were able to see the Earth in the Middle (Bible, Creation Story) the Sun in the Middle ( Science Copernicus) to the Center of the Milkey Way in the Middle (Hubble Telescope, Technology).

The Cycle of History is moving to the Center. Our movement into Space_ generates a new (Space)-Spirituality created by the Meta-Myth of Joseph Gampbell that motivates people to leave Earth and move to Mars or even further.

7. About Anarchy and Terroism.

The Institutions of the state and the Elite that controls the state have been an object of Destruction for a very long time. Until now the State seems to be Resilient/ Anti-fragile. It restores and grows from Chaos.

8. Living in Caves. The Pre-Historic State.

What can we learn from the time Humans were not part of a State (and part of a Tribe).What we can learn is that a lot of the experience of that time is put into our culture and in our myths and religion.

9: Are Humans different from Animals & Organisms.

Organisms & Animals “create” organizational structures that look like States. How different are we from organisms and our cousins the Apes. An important feature we don’t want to see is Synchronization. It helps dictators to control the masses.

10. Diverging States?

In 1989 The Berlin Wall fell and the western Nation-State became the “normal” model of the World. After that moment old conflicts started all over again. The same happened when the world wanted to get rid of “real” Dictators like Saddam Hoessein.

States are not a computer program that controls citizins, we can Restart.

States revert to their Initial State which is a Tribal Structure in which Violence is a normal tool to control the Population.

The New Leaders Copy the Story of the Ancient Leaders by Remembering old Stories about Lost Battles. This happened everywhere in the World from YugoSlavia to Ruanda.

Dictators with the use of State Violence control latent conflicts.

States are a very Complex Balancing Act in which many Powers are Neutralized.

A debate with Francis Fukuyama, Professor of Political Science Stanford University

11. The Techno-State.

In 1999 I wrote a document called MOVING UP and MOVING DOWN Ideas and opinions about the connection between Small Scale specialized human networks and large scale collaborative IT-technology.

It shows that we are moving to a connected Collaborative Space mostly called the Internet (or Hyperspace).

Hyperspace is now owned by big Global companies like Google and Facebook that Sell and Predict the Activity-profiles in Hyper- and Physical Space of many people on earth.

1.Introduction.

This blog is the result of an increasing frustration about the Performance of the State I live in (The Netherlands).

My Government acts without a vision, spends a huge amount of (tax)money and makes nistake after mistake most of the time in the use of Technology but also in providing effective Healthcare, Education, Protection, etc etc.

I Spend a few weeks reading thinking and writing about the State and came to the conclusion that we are facing the end of the Nation State.

It looks like Big Brother is already there and we are facing a situation in Europe that looks like the rise of the Totalitarian fascists States around 1933.

Is history repeating?

2. What is a Sate?

A Nation State is a Top Down Management Structure that controls a lot of people that share a lot. Currently the Top (Government) is loosing its power to other powers (Companies) .

In this last case the Nation State will transform into a Network of Special Economic Zones comparable to Hong Kong that provide a Tax-haven and a Secure haven to the very Rich. .

People that look alike synchronize and turn into a crowd that follows the directions of the Leader if he (or she) uses the Rhetoric of the Common Enemy. Most of the influentual Dictators were aware (by instinct or training) that they could bring a huge amount of people in Sync doing things they never believed that was Possible.

Crowds Synchronize when they look at the same thing.

Nation States are fragmenting into small Cultural Identities.

The State is defefined by Max Weber as a polity that maintains a Monopoly on the use of violence.

The Greek philosopher Aristotle believed that questions of the State, how it should be organized, and how it should pursue its ends, were fundamental to the achievement of happiness. Aristotle was aquainted with the City-State of Athens.

Acropolis Athens

The State we live in is the result of a Top-Down/Bottom Up process that repeats itself many times.

States start as small City States, and grow into Big Burocratic States.

Burocratic states are highly fragile and are therefore easily destroyed by a calamity or taken over by groups of violent people specialized in warfare that are triggered by famine caused by a change of climate or a change of the environment caused by human activity (desert creation, the industrial revolution).

Another cause of the end of a state can be found in internal conflict between competing groups often part of the Rulers (Masters) and the Ruled (Slaves).

This conflict can result in a Split of the state and or a Fusion of comparable parts. India and the Us are an example of both in which Religion was the cause of the split and a Cultural Likeness (“Capitalistic, Calvinistic) the reason of a Fusion.

The Huns, especially under their King Attila, made frequent and devastating raids into the Eastern Roman Empire. invaded Italy and almost conquered Rome.

Chinese government build big walls to protect the country against the Mongols.

Great Wall, China

In time the Victors fill in the old framework of the burocracy with their own people and the system becomes fragile again.

Systems (and humans) Reproduce themselves with Parts that reproduce themselves ( autopoiesis. ).

3. History of the State.

The next Great Flood will probably not be caused by a collision with a meteorite but by the melting of ice caused by the rising of temperature caused by Climate Change.

The repeating process of State-production was stopped by and started again after the Great Flood. This happened around 3117 BC.

After the Flood had swept over the earth and when kingship was lowered again from heaven, kingship was first in Kish. . . . in Uruk the divine Gilgamesh . . . ruled 126 years . . . its kingship was removed to Ur

Hero lion Dur-Sharrukin Louvre AO19862.jpg
Gilgamesh.

The City State of Ur.

Ur was a new .start. Soon the City States started to make war and grew into a bigger structure.

Ur has always been an important location, a harbor, part of the trade-routes that connected the East and the West. Because of the Trade The rulers (Male and/or Female) of Ur became very rich.

Rulers become God and The High Priest gets te power.

Extreme richness, Power and Praise often leads to many psychological disorders (described by Interpersonal Theory) including Histrionic, believing your Fantasy is true ) Narcissism (extreme self-esteem) and Paranoia (Believing that Everybody is a Threat).

Shulgi, the greatest king of the Third Dynasty of Ur, who solidified the hegemony of Ur and reformed the empire into a highly centralized bureaucratic state. Shulgi ruled for a long time (at least 42 years) and deified himself halfway through his rule.

The transformation from ruler to God brought the King to the highest state of Power. Many rulers copied this behavior and many new Gods appeared making life very complex.

At the time of Shulgi rulers were often adviced by Magi that had a lot of knowledge about Mass Manipulation, Personal Magic and Medicine. When the rulers became God the Magi became the High Priest.

 

Persian Magician.

Monotheism.

The Egyptian Pharao Akhenaton who was probably the Master of the Biblical Mozes Defined one God as the principal God. He started a new trend Monotheism based on the worship of Aten (the Sun Disk) .

In the Egyptian state the Priests were very powerful. They rebelled against Akhhenaton and restored the cult of Ammon.

Ahkenaton worships the Sun.

Ancient Israelite religion was originally polytheistic; the Israelites worshipped many deities including El, Baal, Asherah, and Astarte. Yahweh was originally the national god of the Kingdom of Judah.

The ancient economies of China, the Incan Empire, the Indian Empires, Babylon, Greece, and the various kingdoms of Africa operated on principles of reciprocity and redistribution with a very limited role for markets.

Cycles: History repeats itself.

Below you see a picture of a cycle-generator that generates Cycles in Cycles (etc). Cycles are driven by harmonic patterns that have a lot in common with music (“the Music of the Spheres“).

The Waves and the Overtones of the cycle going Up and Down can be described with recurring themes part of a five-fold-pattern (Pentangle). This pattern shares the four World Views of Path of Change (PoC) with a center which represents a whole. . PoC is a very old theory about Change that was discovered by Will McWhinney.

Kondratiev Cycle has a cycle-time of 52 years. Currently we are in a State called a Spring. In Spring the economy is growing until it moves into a recession. Every step in the cycle is controlled by a specific issue related to a world-view of Paths of Change. The colors are reused in this blog. Green is Social, Blue is Control, Yellow is Imagination, RED is Action and White is Center/Whole (Geheel).
Cycle generator. desrcibed by a pentangle containing a pentangle etc shows how waves contain waves etc.

Two states of The State of Rome.

The Spiral of Time focused on Europe based on the Cycle of Bahktin.
The spiral of Time is based on Paths of Change Blue is control, Yellow is Imagination, Green is Social / conflict, White is Center and Red is Action/revolution. The white stage always starts a new Religion.

Rome was a state ruled by an elected emperor controlled by an elected parliament with representatives that were Roman Citizen.

Mitrash is slaying the white Bull. The Bull is a symbol for the the Star Sign Taurus.Taurus represents the Worldview Sensory.

Emperor Constantine the Great made Christianity the leading religion of Rome because it looked a lot like the belief of his soldiers the (persian) cult of Mitra. Mitra transformed into Archangel Michael.

The Emperor of Rome transformed into the Pope of Rome.

New Empires.

To the Romans, anyone who was not a citizen of Rome or who did not speak Latin was a barbarian. In Europe there were five major barbarian tribes – the Huns, Franks, Vandals, Saxons, and Visigoths (Goths) – and all of them wanted to destroy Rome.

The rulers of the barbarians soon created kingdoms, empire-states that took over the rule of Rome. As always the expansion of the new Empires generated conflicts and war.

The Secular State.

In the renaissance the Zeitgeist of Europe turned into the state of Imagination/Spirit.

The Bible was translated in the languages of the empires and a unique interpretation of the Christian Faith turned into a Work Ethic based on the theories of Calvin.

Cpitalism and the freedom of Faith were born. The State left the field of religion and the Secular _State was born.

The State of the (Capitalistic) Hawks.

“The German sociologist Franz Oppenheimer (1864-1943), said, there are only two ways for men to acquire wealth.

The first method is by producing a good or a service and voluntarily exchanging that good for the product of somebody else.

This is the method of exchange, the method of the free market; it’s creative and expands production; it is not a zero-sum game because production expands and both parties to the exchange benefit.

Oppenheimer called this method for the acquisition of wealth the “Economic means“.

The second method is seizing another person’s property without his consent, i.e., by robbery, exploitation ND/OR looting.

horus

The Noble Price winning Economist Daniel Kahneman wrote a book called Hawkish Biasis in which he explains economic behavior with the same attitudes Exchange (cooperation, Dove) and competition (Hawk, war, immoral behavior).

Oppenheimer called the thawkish method of obtaining wealth “the political means.” And then he went on to define the state, or government, as “the organization of the Political means,” i.e., the regularization, legiti­mation, and permanent establishment of the political means for the acquisition of wealth of the Hawks (the Upperclass) .

Socialism, Communism and Equality.

Around 1789 Europe was in the Social State meaning that social-conflicts started to increase.

The French Revolution (1789) started a revolt of the underclass that was hit by an economic crisis caused by a change of the climate caused by an explosion of a vulcano in Iceland. After the revolution the Middleclass (Bourgeoisie) took over the power and created factories powered by the steammachine. This stage in history is called the Industrial Revolution.

The Industrial revolution created a new underclass, the proletariat. Marx following Hegel detected that World History follows Patterns

The French Revolution triggered the start of the Socialistic Movement in England that caused many revolutions in for instance Russia and China. Both are countries that are controlled by an Elite (“the Party“).

russian revolution historiography

Although most of the time not highly visible all countries with a State are controlled by an Elite that creates a Network connected to special Schools/Universities, Political Parties and big Companies or networks of specialized comparable Small companies (Farmers rtc).

Cultural Revolution poster.jpg

The State as an Selforganizing System.

Anthony Giddens (1985) stresses that the emergence of the “Internally Pacified State” that centralizes the Means of Violence and hence prevents Armed Struggles between opposed classes was accompanied and enabled by a large expansion of the apparatuses of Surveillance and Bureaucratic Administration.

Giddens argues that the nation state is a “Power Container” [Giddens, 1985: 13] that stores and concentrates Authorative and allocative resources and that with the rise of capitalism the nation state replaced the City as the most important power container.

The Institutions of the State are the Keepers of the Rules that facilitate the systems in the state to self-organize:

Can a human society be constrained in such a way that self-organization will thereafter tend to produce outcomes that Advance the Goals of the society? Such a society would be self-organizing in the sense that individuals who pursue only their own interests would none-the-less act in the interests of the society as a whole, irrespective of any intention to do so. This paper identifies the conditions that must be met if such a self- organizing society is to emerge. It demonstrates that the key enabling requirement for a self- organizing society is ‘consequence-capture’. Broadly this means that all agents in the society must capture sufficient of the benefits (and harms) that are produced by their actions on the goals of the society. ‘Consequence-capture’ can be organized in a society by appropriate management (systems of evolvable constraints) that suppress free riders and support pro-social actions. In human societies these constraints include institutions such as systems of governance and social norms. The paper identifies ways of organizing societies so that effective governance will also self-organize. This will produce a fully self-organizing society in which the interests of all agents (including individuals, associations, firms, multi- national corporations, political organizations, institutions and governments) are aligned with the interests of the society as a whole.

4. The Constitutional State.

At the turn of the nineteenth century, the constitutional state took its origin from a revolution against absolutist rule and feudal inequality.

‘Constitution’ as a revolutionary new concept of law meant as an ideal-type: written, supreme, secular law, decided by the people and regulating all public power.

Constitutional monarchy was the dominant type of constitutional state in Europe throughout the nineteenth century.

It was marked by a fundamental dualism between monarchical and parliamentary power, which tended towards parliamentarization and came to an end with complete constitutionalization and democratization of European states as an outcome of the First World War.

While the post-war years represented the apex of European constitutionalism, the deep European crisis of the 1930s with the rise of dictatorship destroyed the core function of constitutionalism, to legally bind state power, which came to be restored only gradually after 1989 for the whole of Europe.

Currently a big part of Europe is controlled by the European Union (EU) created 1-1-1958. The citizen support for the EU is in a steep decline culminating in the rise and come back of many nationalistic parties and the Brexit (Exit of Brittain).

5. The Future of the Dutch Constitutional State.

In 2003 the WRR ( Dutch Government Scientific Think Thank) wrote a report about the future of the Dutch Constitutional State called a Rechtsstaat.

A Rechtsstaat is a “constitutional state” in which the exercise of governmental power is constrained by the law.

The big problem not adressed in the document above is that Law is a symbolic system that could be in line with the Zeitgeist or otherwise.

It is almost impossible to program the citizins of a country unless the program is put into many examples that are thaught at primary school.

Louis Althusser is a Marxist Philosopher who claims that Education is the Foundation of the Ruling Power of the State.

Civil Society.

The ZeitGeist is currently in the State of the Center (Whole, White, Boundaries).

Citizins want to be treated as respected Individuals (Informalization) and are exploring boundaries (Intensivation) . Young people Cross boundaries, companies work without boundaries (Globalization) and countries define new boundaries.

The system of rules governing a rechtstaat is becoming too complex and the connected system becomes too bureaucratic, while capacity problems are arising on account of the large flow of applications, public participation procedures, complaints, pleas and proceedings against the government on the part of assertive citizens.

Competing Rule Systems.

Next to this there are many more “rechts states” (EU, UN) that are are creating and enforcing competing rule-systems.

The Service State moves to the Market.

Public services are what make the state visible to its citizens.

Public services are citizens’ direct line to government. They make the state tangible through an almost daily interaction, direct or indirect.

public infrastructure made the previously far away centres of power more accessible.

Currently many public services are given over to the Market making the state more and more invisible.

The Third Sector.

Especially in small cities and parts of big cities (comparable to city-states) a new third sector is growing that contains cooperatives of civilians that develop shared autarkic non-for-profit (social) functions like energy& food-production, care for the elderly etc etc. These functions are based on exchange of material and services (reciprocity ).

This a model based on Paths of Change that is based on reports of the Social Cultural Planning Bureau in the Netherlands described in this blog (in Dutch).

6. The End of the Nation State.

(THis part of Chapter 6 is Cited from a part of this long article out of the Guardian)

“Similar varieties of populism are erupting in many countries. Several have noted the parallels in style and substance between leaders such as Donald Trump, Vladimir Putin, Narendra Modi, Viktor Orbán and Recep Tayyip Erdoğan.

All countries are today embedded in the same system, which subjects them all to the same pressures.

20th-century political structures are drowning in a 21st-century ocean of deregulated finance, autonomous technology, religious militancy and great-power rivalry.

Finally, the old superpowers’ demolition of old ideas of international society – ideas of the “society of nations” that were essential to the way the new world order was envisioned after 1918 – has turned the nation-state system into a lawless gangland“;

Everything that was structured most of the time by a Top Down Hierarchical Structure and Controlled by Lawmakers that enforce their own rules is now attacked by many new connected (by a Telecom Network) bottom-up structures that make it possible to Control and Direct the Individuals in the Masses with Highly Intelligent Big Brother technology.

A Model of a Human based on the Paths of Change (PoC)-model.

The 2nd part of Chapter 6 is cited out of an Article out of Forbes.

From Top to Bottom.

There is a strong popular demand for decisions to be taken at lower levels than Central Government

At the extreme, this has fuelled Iindependence movements in Scotland, Quebec, Catalonia and Western Sahara, not to mention Palestine and Kosovo. Less dramatically, we see an increasing devolution of Central Powers in most countries.

Multinational Corporations are more powerfull than Governments:  They operate globally, unrestricted by borders

The biggest tech companies are now richer than most countries, and foreign Governments find it very difficult to tax them properly on the profits they make.  

Hannah Arendt The Origins of Totalitarianism.

At the very center of Hannah Arendt’s analysis of The Origins of Totalitarianism is her insight into the decline of European Nation-States.

Nation-states were always based on a fiction so that the demanded Liberté, égalité and, fraternité demanded by liberal States was held to be compatible with the national Homogeneity of the Nation.

But as different Ethnic Groups demanded recognition and rights and as refugees advocated for rights within traditional nation-states, the Tension between legal equality and national recognition set the nations of Europe Against the states and led to the rise of Fascism in Italy and Totalitarianism in Germany.

Today there are similar indications that nation-states are once again failing and . that the rise of populist nationalist movements around the world is a response to the widespread failure of nation-states to address 21st century problems.

This is why a strange brand of Apocalyptic Nationalism is so widely in vogue. But the current appeal of Machismo as Political Style, the Wall-building and Xenophobia,the fantastical Promises of National Restoration – these are not cures, but symptoms of what is slowly revealing itself to all: nation states everywhere are in an advanced state of political and moral decay.

7.The History of Terrorism, Anarchy, The End of the State by Violence.

Deprivation (poverty, lack of education, lack of political freedom) can drive people to terrorism.

Late in the 19th century, Anarchist labor unions began to use the tactic of general strike. This often resulted in violence by both sides and some of the strikes even resulted in the Deaths of striking workers, their replacements and security staff. In this climate, some anarchists began to advocate and practice terrorism or assassination.

Violence Against the State is used by Groups of People (“Freedom Fighters”) who do not recognize that the current State represents the (Origional) Citizins and/or that the Law of the State is not the Accepted general Law (“Religious Fighters“) of a Culture that occupies the State.

Sometimes the State uses Violence to Control the Citizens of the State (State Terrorism).

8. Living in a Cave: Lessons from The Pre-Historic State of the Humans.

Alvin Toffler , The Third Wave, After, the Hunter Gatherers the State was caused by the move to Agriculture. The big question is what the State will become in the Third Wave or What is the Fourth Wave.
Translating Rock Art. It looks like the Ancient Rock Art contains the Symbols we see in Ancient writing.

The State was created when we,the humans Stopped Moving Around, Settled Down and started Agriculture. . The first place we settled down were Caves.

Using mainly red pigments and sometimes black, groups of animals, hand stencils, engravings, dots, discs and geometric designs are depicted in the cave paintings.
Oldest known cave art was made by Neanderthals, not humans

Outside the Cave Nature was filled with many Animals and Plants we could eat.

To Kill Animals we made Weapons and to make weapons we needed Fire and Iron. Powerful Weapons were filled with Magic.

Magic is a System that gives the Focused Human Belief-System to take the role of Observer in Quantum Mechanics.

Joseph Campbell — Jung and the Right and Left-hand Paths. The Cycle of Life moves with and Against the Clock.

With the Clock moves the Path of Creation, the Path of Birth, Light, Spring and Summer.
Against the Clock (the path of Darkness, Winter and Autumn) is the Path of Destruction making place for New Life
.

As a a human we have to Cope with Violent Acts like an Accident, the Killing of an Animal that looks like a Human and the Strange Transformations of our Body we encounter when we Grow from a Child to a Grown-up.

Our transformation follows the Path of the Hero.

 

This path has a lot in common with Paths of Change, a General Theory about Change.

The Meta-Myth, the Path of the Hero describes the way Humans move out of the patterns enforced by Society and the State and come back with a new Vision.
Paths of Change. based on the Spiral of the Universal One of Walter Russelll

The Humans in the Cave became Aware of the Cycles of the Day, The Year and the Equinox.

They crated Rituals to cope with Stress and to avoid Bad Luck.

OSEPH CAMPBELL: “After the animal has been killed, the hunter then has to fulfill certain rites in a a mystic participation with the animals whose death he has brought about, and whose Meat is to become his Life.

So the killing is not simply slaughter, at any rate, it’s a Ritual Act. It’s a recognition of your dependency and of the Voluntary Giving of this food to you by the Animal“.

Dr. Stephan Hoeller at the Gnostic Society in Los Angeles talks about MAgic and Animal Powers.
During the beginning of humanity certain people (now called Shamans) had the possibility to look at the other worlds and receive inspiration from higher entities sometimes called a God. The Shamans turned into the Priests until they were replaced by people who spoke the words of the High Priests.

The humans in the cave specialized and new Crafts came to life. The oldest “jobs” were the Firemaker and the BlackSmith. Both jobs were taken by Shamans. Important crafts were projected on the Gods.

In the Creation-Myths Gods like Ptah and Vulcan were worshiped as the Creator of all things and the patron of various crafts, such as Sculpting and Metalworking.

The Blacksmiths are the Makers & the Warriors.They have a lot in common with the Druids and Bards of the Celts and the Magi of Persia. A Blacksmith was called a Merlin in Celtic Culture.

dia41_h600px.jpg

Vulcan – God of fire and volcanoes as well as Smith of the gods

The Dagda is portrayed in Celtic Myth as a Father-figure, king, and druid.He owns a Magic Staff, which kills with one end and brings to life with the other, a Cauldron which never runs empty (Symbol of the Heart Chakra) , and a magic Harp which can control men’s emotions and Change the Seasons

The Ancient Egyptians Blacksmiths, the Heru-Behutet, are associated with the Power of the Serpent (“the Ka“) and the Winged Disk, the symbol of the Zodiac (Astrology).

Image result for Heru Behutet

Heru Behutet is shown as a Hawk-Headed Man bearing the double crown of Egypt, holding Metal Weapons, and more often as a Winged Disk flanked by a White and a Black Cobra (White and Black Alchemy).

Te story of Osiris (The Old King of Egypt, The Old Order, Blind, ISIS (Queen of the Underworld, Chaos looking for her Husband, Order and the brother of Osiris Seth (the Devil, Evil) He kills Osiris and Cuts him in 42 Pieces (the Number of the Nomes of Egypt) and distributes them all over Egypt.
ISIS makes love to his Penis and Horus the Falcon with the Eye of Insight is born who brings back order. A Horus and Isis are the Black Madonna (Mary Magdelena).


This is a good example of the Cycle of Paths of Change.

 

Th Black Madonna with the Child Jesus is Isis, the Mother of the Underworld with Horus the Child she got from Penis of Osiris, the Old King of Egypt and of Order.

The Mesniu had shaved heads, wore short tunics that exposed their chests, and bore either an inverted Lance or some other Metal instrument.

In the rear of their temples was situated a “Holy of Holies,” called the Mesnit, which was only accessible by the Mesniu. A Holy of Hollies is Fractal Model.

In the Bible the Blacksmiths are associated with the children of Tubal Cain. One of his descendants is Hiram, the Master Builder of the Temple of Solomon. Building big Buildings became an Art.

Ron Eglash. Fractal Patterns in African Culture.
Fractal African Village
The Fractal Pattern of an African Village with a Holy of Hollies.

In African Orisha Culture, the Ogun, the Blacksmiths are always isolated in a special group outside Society because they are the carriers of the Third, (Evil) Eye of Horus and are able to manipulate the Force of Life, Nyama or Ka (Chi, Prana, Ether, the Fifth Element).

Creative People are able to manipulate the Power that Creates.

Image result for biology status symbols birds sexual reproduction

As soon as the States were created Humans started to Trade & exchange Objects, Creating a new concept called Wealth.

Humans measure their Importance by the physical objects (including caves and animals) they own or are able to buy. They show their importance just like animals in the way they look, wear clothes and the Language they speak.

Humans are experts in detecting lying but we are experts in lying when we deceive ourselves.

There many types of animals that create and defend a Territory.

9. Are Humans different from Animals & Organisms?

Robert SaPolsky: We have much more in common with all kinds of Animals and organisms we think. We all synchronize because we all vibrate and produce signals sometimes of a chemical nature (pheromones).Hmans and Animals use a solution to the Prisoners Dilemma, Tit-for-Tat as a way to survive making Tit-for-Tat a Universal Law. Tit-for-tat is called an Eye for an Eye in the Bible.


The only thing we are different from is Abstraction Methaphor and Being Motivated by something that is Almost Impossible. We love to take Obstacles.
Another Explanation about How we are Different from Apes. We have slowed down and spend a lot of time imitating and producing other humans. We are excellent Copy-Machines.
Robert Trivers The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life Organisms decept to survive and Humans decept themselves. the primary reason we fool ourselves is to fool others“. Humans are exceptionally good at picking up various verbal and physical cues (e.g., speech intonation, eye movements,…) that indicate when another human is practicing deception.
There are many situations such as playing “chicken” and seeing who will back down first, where it can actually benefit an organism to deceive itself, by so doing the organism can better deceive others.

Multilevel Societies emerge from Cultural Transmissions.

Organisms create Complex Organisational structures that look like a State. They do that by Imitating others that look Similar or Act Similar. Acting Similar (Copying) is the reason for Synchronization.

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is ncomms9091-f1.jpg
Empirical multilevel network depicting the three nested levels in the sperm whale society off the Galápagos Islands: individuals within social units within vocal clans.

 

10: States: What makes them Work?

Humans attribute a human Personality to an Active process (an Agent). The weather is nice and States look like a Father ANDor a Mother. or a Family.

George Lakoff is a specialist in Metaphor. A Metaphor is a function between two models.

For instance Freud made a model of the Human by Mapping the Human Body to a Steam Machine.

George Lakoff believes in his book Moral Politics that US Citizins see the State according to their party as a Nurturing Mother (Democrats) or a Strict Father (Republicans) part of a Family (Being a Tribe).

Metaphors are also often used to motivate a country going to a War or to perform another Violent Act.

States are often represented by Humans (Mother Russia) or a Bounded Location (the Heimat, Germany).

States are Born and Grow Up just like Humans.

Just like life a birth is not a gentle process but comes with stress and pain. The Big Battles between states live for many years and the Reason can be revoked to start a new Battle.

The same applies when a State was a Superpower in the past. States without a shared dramatic story don’t motivate citizens to support the state without asking questions.

The State works when the Citizens are able to Trust the state and or be Proud to be part of the state they live in. The state is Evaluated by its Activities but also by the people it represents (PoliticianS).

When we use model of Path of Change (picture below) we can see that Politicians combine Rules and Social (vice verse) which means that they play a Game in which they make a combination between What People Believe and What they Value and are PART OF A CYCLE in which ACTION and REFLECTION takes place.

The task of the Politician is to establish Consensus between the citizens of the State.

Paths of Change model applied to Communication.
Paths of Chhange Model applied to Making.
Moral Pilitics Georg Lakoff.

 

11 Will The Techno State bring Real Democracy?

Many thought the internet would spawn a Digital democratic utopia: Today, we witness the opposite Hacking elections and Polarizing open societies.

Democracy is not only about Voting but also about having a Voice to articulate what is Needed. Citizens want to participate in the beginning of a project and not only use the result. One of the possibilities is to Vote with the Tax you Pay .

Roslyn Fuller: Citizen Participation in an International Context

Participatory Budgeting (PB) is a democratic process in which community members decide how to spend part of a public budget. It gives people real power over real money.

PB started in Porto Alegre, Brazil, in 1989, as an anti-poverty measure that helped reduce child mortality by nearly 20%.

Since then PB has spread to over 3,000 cities around the world, and has been used to decide budgets from states, counties, cities, housing authorities, schools, and other institutions.

 

 

 

 

How to Solve Wicked Problems with Meta-Engineering

A Wicked problem is a problem that creates a new (mostly bigger) problem when it is solved.

This blog is about a new foundation of Technology and Science . This foundation is found deep in the Imagination where we create our Reality,

This blog is in honour of Edsger Wiebe Dijkstra who was a short time in 1969 my teacher at Leiden University when Computer Science was still a part of Mathematics.

Edsger Dijkstra never stopped to find the foundation of IT in Mathematics.

Programming is one of the most difficult branches of applied mathematics; the poorer mathematicians had better remain pure mathematicians (Edsger Wiebe Dijkstra).An Inter
view with Edsger Wiebe Dijkstra.

If Edsger Dijkstra would live today he would be very happy with Functional Programming (FP). In FP a Program is a Mathematical Function and Data is called a Type. In terms of a “normal” language A Program is a Function is a Verb and Data is a Type is a Noun. A Noun is a nominalization of a Verb. In terms of Time A Function is a Dynamic/ Moving/Movie, A Noun is static is a Photo or a Frame in the Movie. The Difference bewteen FP and “normal” Programlanguages is that FP can be proven just like a mathematical theory.

In this blog you will see that Meta-Mathematics provides the key to a new software-foundation and going one level deeper to a better understanding of Physics.

This blog is about the Art of Making Tools that Support Humans in every step of their Life where Making is Implementing models based on a Vision that rises out of a Collective.

The AUTOMATION PARADOX.

“The more automated machines are, the less we rely on our own skills. But instead of relying less on automation to improve our skills, we instead rely even more on automation.”

Every New Innovation in IT makes us More Dependent on this Innovation .

Image result for What is King Solomonbaby sword"
King Solomon Solves a Wicked Problem by Introducing a not-Desirable Technical Solution..

Technology (and Science) is (and Politics are)the Cause and the Solution of many Wicked Poblems.

The reason is that Politicians forget to look at Reality and Engineers forget to look at the Users of their systems or forget to look at the Impact of their Systems on society or Nature.

In the end the problem looks Unsolvable and the engineers start with a New (Better?) Approach (technique, method).

Wicked Problems Generate New wicked problems when they are Solved and often end up in a Huge (Social) Conflict between the Stakeholders.

wicked problems are Solved by System Thinking combined with Collaborative Learning. and High Order Cybernetics (Circular Models, Many Iterations and Feedback Loops).

Controlled by a Special Type of Dialoque initially invented by the Physicist David Bohm (chosen by Einstein as his successor) in Cooperation with the Indian Philosopher Jiddu Krishnamurti. (initially chosen by the Theosophical Society to become the Maytreya) Written about in the book On Dialoque by David Bohm.

About Mental Space.
Collaborative Learning contains 3 connected Cycles connected in a Cycle. The )sub-cycles) operate in a Social Context, Mental Space and Physical Space. This model is an application of one level of Paths of Change (see Part 2 of this Blog).
The Circular Paths of Change applied to System Development. See Part 2 of this Blog. The Cycle consists of 4 Independent Points of View consists of >12 steps because every connection between two Points of View is Bilateral. Observe that the cycle is a Square and that every Square that is a Point of View can be divided in Cycles. that can be divided in Cycles (etc, etc)that Move With and/or Against the Clock.

In this Blog I Ttry to develop a Circular (Cyclic) Context-Dependent View on Technology.

Wicked Problems involve Many Stakeholders with different Values and Priorities, Issues with Roots that are Complex and Tangled. Problems that are Difficult to come to grips with and that Change with every Attempt to address them.The challenge has No Precedent. There’s Nothing to indicate the Right answer to the problem.Wicked problems can be Solved by Applying Paths of Change (Part 2)

About Dialoque Mapping:

=>List of Chapters.

Part 0: Introduction. This chapter written in a Dualistic Style ends with a Video of a Presentation of Neil Theise about Non-Dual Realism which Could Be the Theme of this Entire post.

Part 1 Managing Complex Engineering Projects using COLLIN.(Collective Intelligence) developed by Engineers of the Technical University Delft. Collin contains a Video of the Geometric Process-Model developed by Theo Lohman. This model has a lot in common with Paths of Change.

If you are Only interested in Managing Complex Engineering projects you can find a very extensive Dissertation about this subject in this part. If you want to know more you can also Contact me.

Part 2 about Change management and Paths of Change.(PoC), a very Old Philosophy highly related to the Research of Carl Jung about the Quaternion.

Paths of Change are fractal Cyclic (CirCular) models that combine many Independent Points of View (Worldviews).

in Part 3 I introduce you to the work of Kent Palmer. He defined Schema Theory as a theoretical Framework for system Design. A Schema is a 2xN-Dimensional Frame

Part 4 Why Meta-Systems, are a Schap (Scape). and why the Future lies behind the HORIZON which is where Infinity(the point we will never reach) is situated.

A scape (in for instance in landscape) is a horizontal (2×2) frame we use to project verything we See (“insight“).

A Meta-System is a scape that contains a scape (ad infinitum). We almost always forget to take the context into account when we design changes with a high impaqt.

About Projective Geometry, Space-Time, the Chronotope and the Philosophy of Bhaktin .

Bhaktin found a Pattern behind all the Books of World Literature he Read when he was imprisoned for lifetime in Stalin’s Gulag Archipel.

Part 5 is about Phenomenology

: a theory about what we as Embodied HUmans are able to See with our Emotions.

Part 6 About Ancient Science of Egypt .

Part 7 About Predicting Dreams and the Role of consciousness in Design.

Designs are not created out of nothing but are Received in our dreams from the Spirits (Gins) that Inspire us.
inner self
A Gini is a Gardian Angel that acts as the Higher Self. The Higher self is able to see the Past and the Future from the Now.

Part 8: About WHoles, holes and Holons.

Part 9; How the Future influences the Past. This is a result of Feynmann Wheeler Absorber Theory

Part 10. about Cycles TechnologyCycles, and Why Synchronization is the cause of Hypes.

In this chapter I show that it is possible to Predict the Future of Technology with a very high Accuracy.

This Cycle was known 1000nds of years ago and used to Predict the Future of Kings and States.

Part 11. about Industries, Meta-Industries,

Why a City is an Organism and why engineers have to become Ecology-managers.

Our Industry is destroying not only Earth but also our particles (CERN) and our Body (with Chemicals). We have to believe in our Biofield.

Part 12: About Creativity and Innovation (TRIZ & ASIT).ASIT is about Thinking In the Box.

Part 13:: About the Philosophy of Technology.

Part 14: About Cybernetics.

Part 15: About Art and Meta-Art. Why Modern Art is a Technology.

PArt 16 About Webs. Who is weaving the web we Live in?

Part 17 ABout Intuition, and Mathematics with many Links about Proof-and Type-theory.

and new developments in Meta-MetaMathematics (The SymbolScape) .

Part 18: About Schema-theory and Duality(Link to Document of Kent Palmer with a personal explanation of his theory.

Part 19: About Magic as a Technology. Do spirits exist? (Link to Presentation about Egyptian Magic).

Part 20: About Rhetorics, the Art of Memory and the relarionship between Rhetorics and Music.

With memory (Akasha) we keep the World Alive.

Part 21: About Architecture in Building and Software.

What is Beauty, What is a Living Building?

About Quality and the Art of Motorcycle Maintenance.

About Lila, Dynamic Quality and Quantum Mechanics.

About Christopher Alexander and the Luminous Ground.

Part 22: Looking for a Theory of everything

Part 23: About Stuff and Things.

Part 24: About the Conformal Bootstrap.

Part 25: Conclusion.

The End: Bookeeping of this Blog.

Part 0: Introduction

I Started Writing this Blog on June 29th 2019.

I have spend Every Day until today to do Research or to write.

The blog shows you how to improve engineering perhaps by doing the Opposite of improving (not-Improving (maintenance, Keeping Alive) or the Opposite of the Opposite (destroying?, getting rid of?, clean up, transforming?) .

Engine-ering (Machineering) is about Making Remaking or Taking Care of something (a Seed?) or someone.

This Blog is still in Development but every part is worthwile.

Start where you want and move around.

This Blog is a Piece of (meta)-Art because It is Writing itself.

If you want to Look at a Summary of this Blog look at the Video Below about the Fundamental Awareness Model of Neil D. Theise and Kafatos.

Summary of the Summary: Everything that goes Wrong makes things Work and every New Theory we Detect is the result of an Observation at the Wrong Scale.

Engineering Innovates by Learning from the Mistakes off Others. We could even innovate by Generating Mistakes that generate Solutions to Problems that do not Exist.

Summary of the Summary of The Summary : Nature and Humans Experiment. (Just like Engineers do).

What looks like a Body at one Scale of Perception is Billions of Cells and Trillions of Molecules on Another Scale.

Life is an Autopoietic Machine which is a Machine organized as a Network of Processes of production of components which realize the network of processes that produce them.

Death caused by a Disaster is needed to invoke an Alternative Path to Improve Life.

We experience our ‘Selves’ as Both a current Set of EMERGING Feelings, Sensations, and Thoughts, as well as a Boundaryless Ocean of Memories and Imagination.

Our Universe is a Conscious Experience which expresses itself in novel ways for the purpose of Enriching Experience.

Non-Dual Conscious Realism ~ Neil Theise:

Part 1 Managing Big Engineering Projects.

Big engineering projects almost always fail (and are therefore highly Innovative).

This blog is written to improve Engineering or to create a new Type of engineering that is in tune with the Spirits of Nature. and founded on the most robust foundation of Science which is mathematics.

Thanks to Kent Palmer this blog will also bring systems-theory in line with the State of the Art in philosophy.

Out of the many documents of Kent Palmer I use you will see that he is trying to Recreate Ssystems-Theory from the Bottom. This Bottom is very old and lies in China, India and Egypt.

Imagining Nothing is Something but Nothing, “the VOID” (currently called the vacuum) , could contain the source of creation we always use when we make something out of nothing. (this is the essence of the Diamond Sutra).

After  a few lines my English Text Starts->

De inspiratie om te gaan schrijven ontstond toen ik door Harm Rozie in contact werd gebracht met ingenieurs die bezig waren met het verbeteren van hun vakgebied onder de noemer (First Time Right).

De reden is dat de meeste technologieprojecten die vaak meer dan een miljard kosten mislukken en dat het er op lijkt dat de aannemers erg veel baat hebben van dit mislukken omdat dan alles nog een keer of meer moet.

-> Part 1 : Collin.Managing Complex Projects

The amount of failing complex technology-projects is increasing.

I got in contact with a group of people connected to the Technical University of Delft who were trying to solve this problem.

One of them is Theo Lohman.

He developed a method called Collin (Collective Intelligence).

Leo Ruijven, wrote a dissertation about Collin (and more) called : A unified framework improving interoperability and symbiosis in the field of Systems Engineering.

Kent Palmer has been busy in the US to solve the same problems in a completely different way.

Kent is building a new engineering theory he calls Schema Theory.

Theo and others have  developed Relatics . Relatics is a tool to support the making of project-documentation.

You can link documents to a common project-datamodel. The idea behind Relatics is that big projects fail because the participants loose oversight.

This can be prohibited  by making standardized documentation.Relatics is a manual tool. You have to make the projectmodel and the  links to the content/documentation by hand.

We (Alchemist BV) have developed a tool that makes a semantic-network  out of the content of a project using text-mining.

This tool can also be used to make a semantic network out of of any software-code.

THis tool is a result of a Big project (called Resolver) I started at ABN AMRO around 1991 to solve our big software integration problems caused by a merger under pressure.

After a long time of search and research all over the world we ended up at the CWI (Center for Mathematics and Informatics) close to our headquarters in Amsterdam where Paul Klint was developing a meta-parser. .

Alchemist is the result of research by Wim Goes to solve the problem that the rules of the parsers (“translators) of software-languages are changing all the time with every new language. or new version of the language.

To become future-proof we needed a general tool.

This tool was developed on top of an advanced text-mining-tools proving that a progam-language is nothing but a specialized human language with the same problems (“dialects”, etc) as human languages have.

Alchemist not only generates a semantic-network but it also detects patterns behind the many pieces of software and contextual textual content a company (or a network of companies) produces.

It shows the implicit progress of the activity of many people who look at the same context with a different view.

Part 2. Paths of Change (PoC)

Paths of Change taken out of the Book the Universal; One by Walter Russell.

I found out that Collin has a lot to do with Paths of Change (Poc) of Will Mcwhinney. The main reason is that PoC contains a widely applicable general framework that has been used for many ages in many cultures.

PoC is a Meta-Theory (or better a Meta-Praxis) that explains many theories (and philosophies).

PoC uses the concept of Worldview, a Sensory definition of a unique perspective at the world you live in. “

look/view” is not the right word because one of the worldviews is called  Sensory.

Poc has a lot in common with the Archetypes of Jung (Sensing, Thinking (Unity, Models, Rules), Feeling (Social, Emotions) and Intuiting (Mythic, Imagination).

The worldviews of PoC are orthogonal which means that the views are independent.

They are a 2×2 combination of Expansion (red) and Contraction (blue) often called the Cosmic Breath.

The most simpe representation of the Cosmic Breath is a two-side arrow (<->).

The four worldviews are independent and are a 2×2 combination of expansion and contraction

PoC is a fractal framework which means that Poc can be applied to  Itself.

Poc is also a clyclic framework which means that the views of the Paths of Change are connected in a cycle (and a meta-cycle (etc.) that moves With (Introvert) and   Against the cClock (Extravert) .

Poc also contains a center. (the cross) that can be seen as a Projection of Consciousness seen as the Observer.

Below a view on a Chinese model called the Five Elements Map.

The four corners of the square of PoC and the center of the Cross add up to Five Perspectives.

The Four + one center Elements come back in many Cultures and in Old and Recent Science.

As you can see the two directions of the movement are called destructive (Against the Clock, Consuming) and generative/ Productive.

The two movements connect and create a Moebius Ring (the number 8 ((infinity) FOR EVER).

5elements

Wicked and other Problems are solved by Making a connection between the Worldviews to create a cyclic Path of Change.

Every 2-combination (called a Game) of Worldviews is a step in a circular Path of Change is named with many names.

For instance Unitary<-> Sensory is called Make (Unity->Sens) or Analyze. (Sens->Unity). Sen-Unity is named the Analytical Game Sensory-Social, the Game of the Market. and Mythic-Social is the GAme that Creates Games.

Combinations of Steps are related to well known Methods. 4-Rotations with or against the Clock are High Level Resolution Paths called Renaissance(Rebirth) or REvitalization.

Later in this Blog you will see that there are many Theories that are easely mapped to PoC.

Slide04

Garl Jung called the framework behind his Archetypes a Quaternion, a 4×4-square that contains complementary (“dual“) concepts (Senses/Facts vs Imagination), (Object/Unity) vs/Subject (Social).

Complementary concepts share the void when they are united. They are often called a Paradox.

The Quaternion has a lot in common with the Chinese  Lo Shu Magic square which is the “generator” of the ancient Chinese Cyclic Models.

The Lo-Shu was given to the mythical Emperor Yu before the great Deluge when he was sitting at the Yellow River.

The Lo Shu Magic Square was an important model for time and space and served as a basis for city planning, tomb design, and temple design. The Magic Square was used to designate spaces of political and religious importance.

The Lo Shu Square on the back of a small turtle surrounded by the signs of the Chinese zodiac
.

The Turtle is a synbol of Orion a constellation that played an important role in many ancient cultures.

The pyramids of Egypt were oriented at Orion and Sirius (the Dog Star).

The Dogon in Africa who knew a lot about ancient Egypt tell in their creation story about the extraterestials (the Nommos) that came from Sirius B to create life on Earth. They were the first engineers on earth.

Jung got a lot of his ideas out of a very long discussion about the dreams of Wolfgang Pauli, one of the creators of Quantum Mechanics.

A Quaternion is a square. A square can be divided by a line into two Triangels. The mathematical Triangle is highly related to the Spiritual triangel, the trinity .

The Triangel is also a Basic Building Block in Geometry.

The work of Kent Palmer is called Schema Theory.Schema Theory uses Mathematics  as a foundation and shows that the history of mathematics follows the history of Engineering. Both make use of the same ideas/concepts.

To me this is fine because  I am a trained mathematician.

The nice thing with mathematics is that most mathematicians are also philosopher because both need the same concepts to explain what they are looking for or have found.

Kent Palmer uses the concept of the Schema as a central frame to explain what is or was happening in Engineering . A Schema is a 2-dimensional frame.

Part 3: Kent Palmer About Naming SYstems

My Father was born in the center of the Netherlands called “de Veluwe”. His family spoke a different dialect as my mothers family.

Later I met other people with different dialects. I even found out that Science and Banking use their own dialect.

A Dialect is a unique way in which people speak a language that is often highly related to a shared language.

There are many ways to group dialects (Location, Social Class, Profession,.History, culture ..). Dialects can be highly confusing that’s why standardizing terminology is needed when you want to make enduring relationships. 

Bahktin, a Russian Philosopher spent his whole life researching literature.

Bahktin developed the concept of the Chronotope : “the intrinsic connectedness of temporal and spatial relationships that are artistically expressed in literature”.

Bahktin found many cycles (the Wheel of Life) that are explained by Paths of Change.

Bahktin wrote a lot about Systemscapes called a Context. He believed that structuring (Coding) kills a context by destroying its potential:

A context is potentially unfinalized; a code must be finalized. A code is only a technical means of transmitting information; it does not have cognitive, creative significance. Code is deliberately killed context.

ferris wheel under blue sky

In 1976 At ABN (a big bank) I was asked to take care of the Data and the Terminology of the bank (Data-Management). We used a special database called a Dictionary to store all the definitions of the data and their technical implementations in database, software and manual processes. The model of the Dictonary was called a Meta-Model.

After some time we found out that the meta-model was a self-reference (a fractal) and it all came back to my favorite subject I found when I was trained as a Computer Scientist at the University of Leiden by a group Scientists which included Edsger dijksta .

To teach us we  were given highly difficult problems we had to solve in a very short time using a highly limited computer (1969 CRI Leiden). I found out that the best solutions were Always Fractal.

Later the specifications of the software and the coding  were stored in the same dictionary now called a Repository.

Later I got into contact with many scientists that were highly interested in data and the meaning (semantics) of data.

In my fathers dialect  a  Plank was called a schap. In English Schap is called scape . A plank is a horizontal frame that is used to carry objects.

A LandScape is A portion of land or territory which the eye can comprehend in a single view, including all the objects it contains.

A Horizontal Frame can be seen from a Stake. A stake (“paal”) is a pointed foundation hit in the ground.

When you climb  the Stake you can see the Horizon.

When you climb you use a scale.The Horizon is a Horizon-tal Line.calm water with sun and orange skyPerspective (looking thhrough a hole) was invented by Painters in the Renaissance and was transformed into Projective Geometry that was transformed into the Model of Curved Space/Time that was used by Einstein when he developed Special Relativity Theory.

Alfred Durer demonstrates his Perspective Machine.

Vriendschap is called Friendship in English.

A Ship is a Scape. a horizontal frame floating on Water.

A Scape, a view or picture of a scene, has various synonyms: context, situation, environment, ecosystem, medium, milieu,or Gestalt.

In the linked document called Naming Systems Kent Palmer writes bout Meta-Systems, Meta-Systems float above normal Systems.

Meta  means about the thing itself. It’s seeing the thing from a higher perspective.

When you want to get oversight you have to go UP until you see the Horizon. UP is called Abstracting.

An Abstracted System is always simpler than the System itself. This means that Abstracting is leaving “things out”.

When the process of leaving things out is chaotic you will leave the relation between the Meta-System and the System it is about.

If this is the case the total development-process is in a mess.

To save the project or sometimes even the company you have to find all the content produced and reconstruct the genesis of the project to pick up the pieces.

When ABN and AMRO (another big Bank) were fused I was made co-responsible for this process.

To fuse the two banks we needed new technology (called reverse-engineering) to get the meaning out of all the stored content in many sometimes very old libraries called archives.

We even needed tools to extract the meaning out of operational software without source and object in in the state of a load module.

To save the bank we even had to look worldwide for solutions and got into contact with institutions (NASA) that finally pointed back to Scientists in the Netherlands.

This started an ongoing research-relationship until today in which we develop new tools to handle the new content (pictures, movies, ,,)  available and try to reach a higher level of understanding.

An important point to note is that software-engineers especially in highly complex businesses have perhaps solved more problems than the engineers that started the field of system-engineering.  I am sure that Kent Palmer is aware of this point.

Part 4:  Kent Palmer About Meta-Systems

Kent Palmer wrote a document: The Advance of the Systems Engineering Discipline through an understanding of Meta-systems theory.

To write This part I have copied ltext out of the document but have also added pieces of my own thinking/out of my own practice.

Paths of Change (PoC) contains connected Steps that are defined by a World-View. A World is a long period of time. The steps always end at the same step. That is why PoC is called a Cycle.

A world-view is about looking in a special way or at a special direction at a scape.

As we already saw we are looking Up into the sky when we are abstracting. When we have abstracted (made things simpler) we have developed a theory.

When we apply/use the theory we are practising. Practice is about going Down until we are standing with our feed on the ground (earth).

We can also look backwards (the Beginning, Creation, History) or forwards (Future, Horizon).

Systems Engineering can be viewed as a practical discipline and Systems Theory as an academic pursuit.

A dual is a mirror of paired concepts. Theory and practice are duals.Their mirror is the reverse of a  process we call abstracting.

A Mata-System is a dual of a System but it is not necessary that the reverse-process is a mirror.

A System has an environment or ecosystem (” or a Scape) that surrounds it and which it is embedded in. This use of “meta” means beyond (or part of or connected to )  rather than above.

In this case systems can even live (or interact) in their-Scape.

Systems (in terms of theories) can even be tested in their Meta System without going from theory to practice.Perhaps practice does not need theory or practice is ahead of theory.

The only thing we have to detect is the stake we have climbed to see the horizon of the system or what is behind its horizon.

Systems Theory should learn from Systems Engineering. But there are equally many places where the reverse is true.

Systems Theory has no practical side that allows it to generate problems for the academics to solve. But on the other hand Systems Engineering lacks the theoretical foundation that will allow it to ground its practice.

It can appropriate Systems Theory but really it needs not just a Systems Theory but also the inverse of that, a Meta-systems Theory. It will take both of these to ground a robust Systems Engineering practice.

Part 5: Kent Palmer: Emergent Design: Explorations in Systems Phenomenology in Relation to Ontology, Hermeneutics and the Meta-Dialectics of Design

This is a highly complex document with a lot of discussion about subjects most engineers don’t know about. I have taken out of this document what I can use to make a point. I understand that a part of the language is too difficult.Text between “is a citation

Systems Engineering is focused on creating systems as artifacts that are used and operated, which, in turn, change the environment for newer systems that will take their place in the future“.

“These systems are created by a lengthy and involved development process that includes: Requirements Development, Architectural and Sub-system Design, Implementation, Verification, Validation, Integration, and Operation”.

Schemas are templates of pre-understanding of spacetime envelopes that we project onto our experience in order to differentiate objects of different scales in terms of their dimensionality”.

Kent Palmer is desperately trying to find a level of abstraction (a place high in  Sky) to make a distinction between all the ways objects (humans but also animals or perhaps machines) that look or are aware have an understanding of the environment they exist in.

He believes that we live in space/time which is the result of a very long  process of thinking about perspective in painting which is looking through a very small hole at a scape.

In the scape we look at objects he calls envelopes (something filled with something else). In spacetime objects have a location that possibly moves in space and a form that also moves and changes in time. humans make pictures/movies/content of the movement share/ communicate about the content and remember/imagine and make models of the content.

Space/time is a highly dynamic environment.What we make or have made is sometimes stable for some time but the process of making (“engineering”) disappears and is sometimes reconstructed (archeology“) with a lot of imagination involved.

sand desert statue pyramid
Spynx

A schema looks like a method but Kent Palmer calls it a template of pre-understanding.

The richness of nature comes from the variety of schematic organizations (“a ants nest”) that are being projected by different species, while the artificial creation of our human centered environments tends to blot them out and replace them with our own schematizations exclusively, which leads to a lessening of the variety of schematizations that can be realized in the overall natural environment“.

Are Ants engineers?

Ants are genetacally programmmed to repeat the same behavior when they are chemically (Pheromones) triggered.

It looks like organisms that are very different from the human and that don’t use language are able to ceate artifacts that are highly comparable to what human engineers are making. Until now we don’t know how they are doing this.

I believe their creation is guiding them to make a new creation. They live in their own design which forces them to maintain and create old and new designs.

animal world apiary beehive bees

Kent Palmer makes a difference  between ants and humans by using the concept  of a  Shared  experience. of a lifeworld.

This concept was created by Edmund Hussler around 1936.”The ‘lifeworld is a grand theatre of objects variously arranged in space and time relative to perceiving subjects“.

A “ifeworld means a person’s subjective construction of reality, which he or she forms under the condition of his or her life circumstances“.Slide1

the dimension of a mathematical space (or object) is informally defined as the minimum number of coordinates needed to specify any point within it.

.All experience is organized by Templates of Understanding.

Once a phenomenon has been assigned a template it is possible to begin to come to terms with it by discovering its essence, the categories it belongs to, its unique characteristics, and its significance. If

we reverse this process as we do when we design something new, then the schemas become the anchor of everything we design. . schemas are hidden in normal practice, because the schemas are understood as tacit knowledge.

Part 6:  About the Age of Reason and the Power of the Imagination.
Kent Palmer writes about the many  strange coincidences that happened when he was looking for patterns that could help him to extend General Systems theory.

The same happened to me. It all happened when I got into an unexpected Jump Of my Kundalini.

This happens when (the 7th)and the down chakra (called Trumpets in the Bible) fuse.

This   started a strange process of synchronicity that brought me a lot of information about the theory behind ancient knowledge.

This ancient knowledge returned to the West (Italy) at the Renaissance when the archives of the center of knowledge of the ancient world in Heliopolis (Egypt)(later  Alexandria) were found in Byzantium

Heliopolis was a Scientific center of the World a long time ago and attracted “scientists” sometimes called Magicians  (see Magi) that advised the Rulers of the World that wanted to prevent the world for a new disaster comparable to the Great Flood.

Observe that we now are living in the Age of the Waterbearer. We are now already flooded by images and texts that TAKE all our TIME.

One of the visitors of Heliopolis Plato warned for this time, the time when we would lose the ability to memorize and make use of the Memory Palace we now call the Zodiac.

The most important knowledge to protect  was  the control of the Power of the Mind by the Imagination.

To block this power a counter-movement was organized out of Venice, the financial center of the world. The managers of this movement started to promote Reason as a powerful force.

They decided to use Newton as as an Example of  a briljant Scientist and started to block the thinking of Leibniz that had a lot to do with Alchemy, the Science of Ancient Egypt.

So ABove So Below: The fractal pattern of the Moebius Ring repeats itself, The Cup of the Heart is a Dual Trumpet called  Chakra in India.

This al started the Age of Reason

, The Enlightment, in which the Imagination was transformed into the confusing Fantasy and the warm Emotions of the Heart became a blockage for Cold scientific thinking.

Part 7:  AboutPredicting Dreams and Consciousness

many people feel the power of an .Ancient Religious Place like a Cathedral of the Middle Ages. The catholic powers often reused the power of these ancient places.

A good example is  Chartres which was a holy place of the Druids.

BlackMadonna

The Black Virgin of Chartres Cathedral.

The book the Third Reich of Dreams shows that people know what will happen in the Future. 

After Hitler came to power in 1933, Charlotte Beradt, a Berlin-based journalist, began to awaken night after night bathed in perspiration, teeth clenched in terror.

On one of these nights, after dreaming of being hunted “from pillar to post” by storm troopers, a new thought arrived: what if she wasn’t the only one?

What if the things that appeared in her nightmares were also being visited upon other people?

This startling thought set in motion the seeds of a research project. Beradt quietly began to query people about their dream-life. 

She found out that many people dreamed the same dreams and dreamed the concentration camps of the NAZIS long before they were invented.

When people are brought under hypnosis they can be brought back to the past (into their past lifes) and into the Future. The experiments of Helen Wambach showed that people are able to predict a shared future with a high accuracy. 

The best explanation for the fusion of Quantum Mechanics and Relativity Theory is the so called Wheeler Feynman Aborber Theory. This theory shows that it is possible to influence history in the future.

John Wheeler believes that the Universe is a Self-Observing system. Wheeler suggested that reality is created by observers and that: “no phenomenon is a real phenomenon until it is an observed phenomenon.” .

When I was a young child I found out that I was able to Read people.

When you read people you are able to see what is in their mind. 

When I was much older I met highly experienced Advisors that took a training in reading.

We experimented  with collective reading and proved that we could read an organization.

Will McWhinney organized workshops in New Mexico near Taos. We were introduced to many “new” techniques that were developed.

They were called Organizational Dreaming (OD) and Organizational Sculptures